Đề Xuất 5/2022 # 5 Dạng Toán Hay Của Bài Toán Tìm X Lớp 4 Nâng Cao # Top Like

Xem 15,048

Cập nhật nội dung chi tiết về 5 Dạng Toán Hay Của Bài Toán Tìm X Lớp 4 Nâng Cao mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 15,048 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 4
 • Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang 182 Sbt Toán 8 Tập 2
 • Đề Kiểm Tra Cuối Tuần Môn Toán Lớp 4: Tuần 6
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 4: Rút Gọn Phân Số
 • Toán Lớp 5 Trang 57, 58: Nhân Một Số Thập Phân Với 10, 100, 1000
 • Bài toán tìm x lớp 4 nâng cao các em sẽ được giới thiệu dạng mở rộng của toán tìm x, cọ xát với các bài toán khó giúp em phát triển tư duy logic.

  1. Giới thiệu về dạng bài tập tìm x lớp 4

  2. 5+ dạng bài tập toán tìm x lớp 4 nâng cao.

  2.1. Dạng 1. Cơ bản

  2.1.1. Cách làm

  b) 4029 + x = 7684

  c) x – 1358 = 4768

  b) 36 × Y = 27612

  2.1.3. Bài giải

  b) 4029 + x = 7684

  c) x – 1358 = 4768

  b) 36 × y = 27612

  2.2.1. Cách làm

  a) x + 1234 + 3012 = 4724

  b) x – 285 + 85 = 2495

  c) 2748 – x + 8593 = 10495

  d) 8349 + x – 5993 = 95902

  a) y : 7 x 34 =8704

  c) 38934 : y x 4 = 84

  d) 85 x y : 19 = 5839

  2.2.3. Bài giải

  a) x + 1234 + 3012 = 4724

  x = 4724 – 4246

  b) x – 285 + 85 = 2495

  c) 2748 – x + 8593 = 10495

  11341 – x = 10495

  x = 11341 – 10495

  d) 8349 + x – 5993 = 95902

  x + 2356 = 95902

  x = 95902 – 2356

  a) y : 7 x 34 = 8704

  c) 38934 : y x 4 = 84

  38934 : y = 84 : 4

  d) 85 x y : 11 = 5839

  85 x y = 5839 x 11

  2.3. Dạng 3. Vế trái là một biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là biểu thức

  2.3.1. Cách làm

  a) x + 847 x 2 = 1953 – 74

  b) x – 7015 : 5 = 374 x 7

  c) x : (7 x 18) = 5839 + 8591

  d) x : 9 – 8399 = 4938 – 924

  a) 479 – y x 5 = 896 : 4

  b) 3179 : y + 999 = 593 x 2

  c) 1023 + y – 203 = 9948 : 12

  d) 583 x y + 8492 = 429900 – 1065

  2.3.3. Cách giải

  a) x + 847 x 2 = 1953 – 74

  x = 1879 – 1694

  b) x – 7015 : 5 = 374 x 7

  x – 1403 = 2618

  c) x : 7 x 18 = 5839 + 8591

  x = 14430 x 126

  d) x : 9 – 8399 = 4938 – 924

  x : 9 = 4938 – 924 + 8399

  a) 479 – y x 5 = 896 : 4

  Y x 5 = 479 – 224

  b) 3179 : y + 999 = 593 x 2

  3179 : y = 1186 – 999

  c) 1023 + y – 203 = 9948 : 12

  d) 583 x Y + 8492 = 429900 – 1065

  583 x Y = 429900 – 1065 – 8492

  583 x Y = 420343

  Y = 420343 : 583

  2.4. Dạng 4. Vế trái là 1 biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là 1 số.

  2.4.1. Cách làm

  a) (1747 + x) : 5 = 2840

  b) (2478 – x) x 16 = 18496

  c) (1848 + x) : 15 = 83

  d) (4282 + x) x 8 = 84392

  a) (19429 – x) + 1849 = 5938

  b) (2482 – x) – 1940 = 492

  c) (18490 + x) + 428 = 49202

  d) (4627 + x) – 9290 = 2420

  2.4.3. Cách giải

  a) (1747 + x) : 5 = 2840

  1747 + x = 2840 x 5

  1747 + x = 14200

  x = 14200 – 1747

  b) (2478 – x) x 16 = 18496

  2478 – x = 18496 : 16

  c) (1848 – x) : 15 = 83

  1848 – x = 83 x 15

  d) (4282 + x) x 8 = 84392

  4282 + x = 84392 : 8

  4282 + x = 10549

  x = 10549 – 4282

  a) (19429 – x) + 1849 = 5938

  19429 – x = 5938 – 1849

  19429 – x = 4089

  x = 19429 – 4089

  b) (2482 – x) – 1940 = 492

  2482 – x = 492 + 1940

  c) (18490 + x) + 428 = 49202

  18490 + x = 49202 – 428

  18490 + x = 48774

  x = 48774 – 18490

  d) (4627 + x) – 9290 = 2420

  4627 + x = 2420 + 9290

  4627 + x = 11710

  x = 11710 – 4627

  2.5. Dạng 5. Vế trái là 1 biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là tổng, hiệu, tích, thương của hai số

  2.5.1. Cách làm

  • Tính toán giá trị biểu thức vế phải trước, sau đó mới thực hiện các phép tính bên vế trái. ở vế trái thì thực hiện ngoài ngoặc trước trong ngoặc sau

  • Kiểm tra đáp án và kết luận

  a) (x + 2859) x 2 = 5830 x 2

  b) (x – 4737) : 3 = 5738 – 943

  c) (x + 5284) x 5 = 47832 + 8593

  d) (x – 7346) : 9 = 8590 x 2

  a) (8332 – y) + 3959 = 2820 x 3

  b) (27582 + y) – 724 = 53839 – 8428

  c) (7380 – y) : 132 = 328 – 318

  d) (9028 + y) x 13 = 85930 + 85930

  2.5.3. Cách giải

  a) (x + 2859) x 2 = 5830 x 2

  x + 2859 = 5830

  b) (x – 4737) : 3 = 5738 – 943

  (x – 4737) : 3 = 4795

  x – 4737 = 4795 x 3

  x – 4737 = 14385

  x = 14385 + 4737

  c) (x + 5284) x 5 = 47832 + 8593

  (x + 5284) x 5 = 56425

  x + 5284 = 56425 : 5

  x + 5284 = 11285

  x = 11285 – 5284

  d) (x – 7346) : 9 = 8590 x 2

  (x – 7346) : 9 = 17180

  x – 7346 = 17180 x 9

  x – 7346 = 154620

  x = 154620 + 7346

  a) (8332 – y) + 3959 = 2820 x 3

  (8332 – y) + 3959 = 8460

  8332 – y = 8460 – 3959

  b) (27582 + y) – 724 = 53839 – 8428

  (27582 + y) – 724 = 45411

  27582 + y = 45411 + 724

  27582 + y = 46135

  y = 46135 – 27582

  c) (7380 – y) : 132 = 328 – 318

  (7380 – y) : 132 = 10

  7380 – y = 10 x 132

  d) (9028 + y) x 13 = 85930 + 85930

  (9028 + y) x 13 = 171860

  9028 + y = 171860 : 13

  9028 + y = 13220

  y = 13220 – 9028

  3.1. Bài tập

  c) 4621 + x = 7539

  d) 742 x X = 11130

  a) ( x + 208) x 127 = 31115

  b) ( x + 5217) : 115 = 308

  c) ( x – 3048) : 145 = 236

  d) (4043 – x) x 84 = 28224

  a) x + 6034 = 13478 + 6782

  b) 2054 + x = 9725 – 1279

  c) x – 33254 = 237 x 145

  d) 1240 – x = 44658 : 54

  a) 12915 : x + 3297 = 3502

  b) 17556 : x – 478 = 149

  c) 15892 : x x 96 = 5568

  d) 117504 : x : 72 = 48

  a) x + 4375 x 4 = 59930 – 9583

  b) x : 8 x 19 = 281 + 129

  c) x – 7308 : 12 = 593 x 3

  d) 4036 + 824 : x = 72036 : 3

  3.2. Đáp án

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Toán Lớp 4: Dạng Toán Tìm Thành Phần Chưa Biết Của Phép Tính
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 124: Luyện Tập Phép Nhân Phân Số (Tiếp Theo)
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 45 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 45 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 66, 67 Sgk Toán 4
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết 5 Dạng Toán Hay Của Bài Toán Tìm X Lớp 4 Nâng Cao trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100