Đề Xuất 5/2022 # Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Có Đáp Án Tham Khảo Mới Nhất 2 # Top Like

Xem 13,266

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Có Đáp Án Tham Khảo 2 mới nhất ngày 27/05/2022 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,266 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 3
 • Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 4
 • Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh Chương 3
 • Bài Giải Kế Toán Quản Trị Chương 4 Ueh
 • Bài Tập Kế Toán Quản Trị Có Lời Giải ( Phần 1)
 • 1. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm tổng chi phí

  Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí là TC=Qbình+Q+169 trong đó Q là sản lượng sản phẩm con TC đo bằng $

  a. Hãy cho biết FC,VC,AVC,ATC,và MC

  b. Nếu giá thị trường là 55$,hãy xác định lợi nhuận tối đa hãng có thể thu

  được

  c. Xác định sản lượng hòa vốn của hãng

  d. Khi nào hãng phải đóng cử sản xuất

  e. Xác định đường cung của hãng

  f. Giả sử chính phủ đánh thuế 5$/đơn vị sp thì điều gì sẽ xảy ra?

  g. Khi mức giá trên thi trường là 30$ thì hàng có tiếp tục sản xuất ko và sản lượng là bao nhiêu?

  a/ FC:chi phí cố định, là chi phí khi Q= 0, FC = 169

  VC là chi phí biến đổi, = TC – FC = Q bình + Q

  AVC:chi phí biến đổi trung bình, = VC/Q = Q+1

  ATC: chi phí trung bình = AVC+AFC hay = TC/Q = Q+1+169/Q

  MC: chi phí biên, = (TC)’ = 2Q+1

  b/ Giá P = 55, để tối đa hóa lợi nhuận, MC=P

  d/ Hãng đóng cửa khi P< ATC min

  Mà ATC = Q+1+169/ Q

  Lấy đạo hàm của ATC = 1 – 169/Q bình

  Vậy khi giá < hay = 27, hãng sẽ đóng cửa sản xuất

  e/Đường cung của hãng là đường MC, bắt đầu từ điểm đóng cửa P=27 trở lên.

  f/ Nếu CP đánh thuế 5$ thì chi phí sản xuất ở mỗi mức sẽ tăng lên 5$. Đường cung dịch lên trên, điểm đóng cửa dịch lên thành 32.

  g/Khi giá là 30, nếu như sau khi đánh thuế thì sẽ không sản xuất vì nó ở dưới điểm đóng cửa là 32.

  Còn trước khi đánh thuế giá là 32 thì vẫn sẽ sản xuất.

  NSX sẽ sản xuất sao cho MC=P

  2. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm cầu và hàm số cung

  a. Hãy tìm điểm cân bằng của thị trường

  b. Hãy tính độ co giản của cung và cầu theo giá tại điểm cân bằng cảu thị trường

  c. Hãy tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, thặng dư toàn xã hội. Giả sử chính phủ đánh thuế 5đồng/đvsp.Tổn thất xã hội do thuế gây ra là bao nhiêu? vì sao lại có khoản tổn thất đó?

  d. Nếu nhà nước áp đặt mức giá trần cho sản phẩm là 50 đồng, hãy tính khoản tổn thất vô ích của phúc lợi xã hội và hãy giải thích tại sao lại có khoan tổn thất này?

  a) Tại điểm cân bằng: PE=PS=PD, QE=QS=QD

  b) Ed= Q’d*P/Q= – 2,33, Es= Q’s*P/Q= 1,167

  c) Vẽ hình ra có : CS= 900, PS=1800

  Điểm cân bằng mới: PE’=71.67, QE’=56,67

  Giá mà người tiêu dùng phải trả: PD= Giá cân bằng sau thuế = 71,67

  Phần mất không là: 291,53

  3. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm AVC

  1 doanh nghiệp trong thj trường cạnh tranh hoàn hảo có hàm AVC = 2Q + 10 trong do AVC đơn vị là USD . Q là đơn vị 1000 sản phẩm.

  a) Viết phương trình biểu diễn đường cung của doanh nghiệp

  b) Khi gia bán của sản phẩm la 22 USD thì doanh nghiệp hòa vốn . Tính chi phí cố định của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp tiết kiệm được 1000 usd chi phí cố định thì lợi nhuận của doanh nghiệp là bao nhiêu

  c) Nếu chính phủ trợ cấp 2 USD trên một đơn vị sản phẩm bán ra thì doanh nghiệp sẽ lựa chọn mức sản lượng nào tính lợi nhuận thu được.

  VC = AVC.Q = 2Qbình + 10Q

  Vậy đường cung của doanh nghiệp có phương trình là Ps = 4Q + 10.

  Thay Q = 3 vào ta được: FC = 12.3 – 2.3bình = 18 (nghìn USD)

  Ta có: TC = VC + FC = 2Qbình + 10Q + 18

  Lợi nhuận doanh nghiệp thu được:

  TP = TR – TC = P.Q – (2Qbình + 10Q + 18)

  (1) Khi doanh nghiệp tiết kiệm được 1000USD chi phí cố định: TP = TR – TC2 = P.Q – (2Qbình + 10Q + 17)

  (2) Từ (1) và (2) suy ra, khi doanh nghiệp tiết kiệm được 1000USD chi phí cố định thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng thêm 1000USD. Trước khi tiết kiệm, doanh nghiệp hòa vốn, vậy sau khi tiết kiệm, tổng doanh thu của doanh nghiệp là 1000USD.

  c. Khi chính phủ trợ cấp cho doanh nghiệp 2$/ 1 sản phẩm:

  MCe = MC – e = 4Q + 10 – 2

  Trước khi có trợ cấp thì doanh nghiệp đang hòa vốn. Lựa chọn sản xuất của doanh nghiệp luôn nhằm để tối đa hóa lợi nhuận, do đó:

  Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được:

  TP = TR – TC = P.Q – (2Qbình + 10Q + 18 – 2Q)

  = 22.3,5- (2.3,5bình + 10.35 + 18 – 2.3,5) = 6,5 (nghìn $)

  4. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm lợi ích

  Một người tiêu dùng có hàm lợi ích : U = 1/2 X.Y và ông ta có khoản thu nhập 480$. Để mua X, Y với Px = 1$, Py= 3$.

  a. Để tối đa hoá lợi nhuận với thu nhập đã cho, ông ta sẽ mua bao nhiêu sản phẩm X? bao nhiêu Y?. Tính lợi ích thu được

  b. Giả định thu nhập ông ta giảm chỉ còn 360$, kết hợp X, Y được mua là bao nhiêu để lợi ích tối đa. Tìm lợi ích đó.

  c. Giả định rằng giá của Y không đổi, giá X tăng thêm 50% thì kế hợp X, Y được chọn là bao nhiêu để lợi ích tối đa hoá với I = 360$.

  Từ (1) và(2) ta có: X=210 và Y=80

  Lợi ích là:TU=0,5.210.80=8400

  b. Khi thu nhập giảm còn 360 thì 360=1X+3Y (1″)

  c. Vì giá hàng hóa X tắng lên 50% nên Px”=1,5

  Hệ phương trình: 360=1,5X+3Y và (0,5Y/1,5)=(0,5X/3)

  5. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm cầu

  Một hãng sản xuất có hàm cầu là:Q=130-10P

  a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu? Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá này và cho nhận xét.

  b) Hãng đang bán với giá P=8,5 hãng quyết định giảm già để tăng doanh thu.quyết định này của hãng đúng hay sai? Vì sao?

  c) Nếu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lượng cân bằng? Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá cân bằng và cho nhận xét.

  a) Ta có: P=9 thay vào pt đường cầu ta được: Q=130-10×9=40.

  Ta lại có TR=PxQ= 9×40= 360

  Vậy khi giá bán là P=9 thì doanh thu là TR= 360.

  Độ co giãn của đường cầu = (Q)`x PQ= -10×940= -2,25

  Vậy khi giá thay đổi 1% thì lượng cầu thay đổi 2,25%

  b) Khi giá là P= 8,5 thì lúc đó lượng cầu sẽ là Q=130-10×8,5=45 Lúc đó doanh thu sẽ là TR= 8,5×45=382,5 Vậy khi hãng quyết định giảm giá thì doanh thu đạt được lớn hơn. Quyết định của hãng là đúng.

  c) Tại vị trí cân bằng ta có:

  Vậy mức giá cân bằng là P=5, mức sản lượng cân bằng là Q=80

  Độ co giãn của dừong cầu= -10×5/80= -0,625.

  Vậy khi giá thay đổi 1% thì lượng sẽ thay đổi 0,625%.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 2
 • Lập Trình Mạng Với Java
 • Java: Bài Tập Phần Thừa Kế
 • Tính Kế Thừa Trong Java
 • Lệnh If/else, Lệnh Switch/case Trong Java
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Có Đáp Án Tham Khảo 2 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100