Đề Xuất 10/2021 # Bài Tập Tiếng Anh Về Mệnh Đề Quan Hệ Có Đáp Án # Top Like

Xem 891

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Tập Tiếng Anh Về Mệnh Đề Quan Hệ Có Đáp Án mới nhất ngày 28/10/2021 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 891 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Mệnh Đề Quan Hệ (Relative Clauses), Cấu Trúc, Cách Dùng Và Bài Tập
 • Tổng Hợp Bài Tập Về Đại Từ Quan Hệ Trong Tiếng Anh (Có Đáp Án)
 • Lý Thuyết Và Bài Tập Về Mệnh Đề Môn Toán Lớp 10
 • Soạn Mĩ Thuật Lớp 7 Bài 1: Ttmt
 • Soạn Mĩ Thuật Lớp 6 Bài 24 : Thường Thức Mĩ Thuật: Giới Thiệu Mợt Số Tranh Dân Gian Việt Nam
 • Mệnh đê quan hệ có gây cho bạn nhiều khó khăn khi học tiếng Anh hay không? Nếu chúng thật sự gây khó khăn cho bạn thì hãy làm thật nhiều về chúng bạn sẽ ghi nhớ được mệnh đề quan hệ và cũng nắm được cách sử dụng của chúng một cách khoa học nhất. Bài tập tiếng Anh về mệnh đề quan hệ có đáp án sau đây sẽ giúp học tiếng Anh trẻ em có được tài liệu học tập tốt nhất.

  Tổng quan về mệnh đề quan hệ

  Lý thuyết cơ bản về mệnh đề quan hệ

  • Which: bổ sung cho từ chỉ sự vật, sự việc, hiện tượng. Sau đó có thể là V hoặc là mệnh đề (S +V)
  • Who: thay thế cho từ chỉ người. Sau đó là một V
  • Whom: bổ sung cho từ chỉ người. Đằng sau nó là một mệnh đề (S +V)
  • Whose: chỉ mối quan hệ sở hữu. Đằng sau nó là một mệnh đề (S+V)
  • When: bổ sung cho từ chỉ thời gian. Sau đó có thể là V hoặc một mệnh đề
  • Where: bổ sung cho từ chỉ nơi chốn. Sau đó có thể là V hoặc mệnh đề
  • That: bổ sung ý nghĩa cho người, sự vật, sự việc hoặc trong phép so sánh nhất.

  Bài tập tiếng Anh về mệnh đề quan hệ có đáp án

  Những bài tập tiếng Anh về mệnh đề quan hệ thích hợp với tất cả đối tượng học tiếng Anh và những em học sinh hệ trung học phổ thông nên chú ý tới những dạng bài tập này để nắm được kiến thức tiếng Anh một cách tốt nhất.

  I. Chọn câu đúng:

  1.She gives her children everything ………………… they want.

  A.that B. who C. whom D. what

  2.Tell me …………………. you want and I will try to help you.

  A.that B. what C. who D. which

  3.The place ……………………. we spent our holiday was really beautiful.

  A.what B. who C. where D. which

  4.What was the name of the girl….passport was stolen?

  A.whose B. who C. which D. when

  5.The bed …………………. I slept in was too soft.

  A.whose B. which C. what D. who

  6.Nora is the only person ……………………. understands me.

  A.which B. who C. what D. whose

  7.Why do you always disagree with everything…I say?

  A.who B. which C. when D. what

  8.this is an awful film. It is the worst…I have never seen.

  A.who B. that C. what D. whom

  9.The hotel chúng tôi stayed was not clean.

  A.who B. that C. where D. when

  10.The last time …I saw her, she looked very beautiful.

  A.who B. that C. where D. when

  11.What was the name of the people chúng tôi had broken down.

  A.which B. who C. whom D. whose

  12.I recently went back to the town…I was born.

  A.what B. where C. who D. which

  13.The reason ……………………… I phoned him was to invite him to a party.

  A.what B. whose C. why D. which

  14.I don’t agree with ……………….. you have just said.

  A.what B. who C. when D. which

  15.She told me her address …………………… I wrote on a piece of paper.

  A.what B. which C. when D. where

  16.The dress didn’t fit her, so she took it back to the shop ………………. she had bought it.

  A.where B. which C. what D. when

  17.Do you know the girl …………………….. Tom is talking to?

  A.whom B. what C. which D. whose

  18.I gave her all the money ………………………. I had.

  A.that B. what C. when D. whose

  19.The party …………………….. we went to wasn’t very enjoyable.

  A.who B. when C. that D. where

  20.The stories ………………………… Tom tells are usually very funny.

  A.when B. that C. where D. who

  21.I met the woman ……………………….. can speak 6 languages.

  A.who B. that C. which D. whom

  22.Have you seen the money ……………………… was on the table?

  A.who B. which C. where D. whom

  23.Where is the picture ………………………. was on the wall?

  A.when B. where C. which D. who

  24.I don’t like people ………………………. never stop talking.

  A.who B. which C. whom D. whose

  25.Why does she always wear clothes ………………………… are too small for her?

  A.which B. who C. whose D. where

  26.The factory ……………… John works in is the biggest in town.

  A.when B. where C. which D. how

  27.Have you ever seen the photographs …………………. Ann took?

  A.that B. where C. when D. who

  28.Everybody …………………… went to the party enjoyed it very much.

  A.that B. whose C. which D. who

  29.1945 was the year …………………… the second world war ended.

  A.which B. why C. when D. where

  30.Is there a shop near hear …………………… I can buy a postcard?

  A.when B. which C. where D. who

  IV.Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns:

  1.The first boy has just moved. He knows the truth.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  2.I don’t remember the man. You said you met him at the canteen last week.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  3.The only thing is how to go home. It make me worried.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  4.The most beautiful girl lives city. I like her long hair very much.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  5.He was Tom. I met him at the bar yesterday.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  6.The children often go swimming on Sundays. They have much free time then.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  7.They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  8.The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  9.My wife wants you to come to dinner. You were speaking to my wife

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  10.The last man has just returned from the farm. I want to talk to him at once.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  11.The students will be awarded the psent. The students’ reports are very valuable.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  12.The book was a lovely story. I was reading it yesterday.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  13.The botanist will never forget the day. He found a strange plant on that day.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  14.Someone is phoning you. He looked for you three hours ago.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  15.The man works for my father’s company. The man’s daughter is fond of dancing.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  6.B 7.B 8.B 9.C 10.D

  11.D 12.B 13.C 14.A 15.B

  16.A 17.A 18.A 19.C 20.B

  21.A 22.B 23.C 24.A 25.A

  26.C 27.A 28.D 29.C 30.C

  IV.Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns:

  1.The first boy who knows the truth has just moved.

  2.I don’t remember the man whom you said you met at the canteen last week.

  3.The only thing which make me worried is how to go home.

  4.The most beautiful girl, whose long hair I like very much, lives in this city.

  5.The man whom I met at the bar yesterday was Tom.

  6.The children often go swimming on Sundays when they have much free time.

  7.They’re looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

  8.The tree which stands near the gate of my house has lovely flowers.

  9.My wife, whom you were speaking to, wants you to come to dinner.

  10.I want to talk to the last man who has just returned from the farm.

  11.The students whose report are very valuable will be awarded the psent.

  12.The book which I was reading yesterday was a lovely story.

  13.The botanist will never forget the day when he found a strange plant.

  14.The person who looked for you three hours ago is phoning you.

  15.The man whose daughter is fond of dancing works for my father’s company.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mệnh Đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh (Relative Clause): Công Thức, Cách Dùng
 • Cách Giải Bài Tập Dùng Đại Từ Quan Hệ Who ,which…
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Về Mệnh Đề Quan Hệ Và Tổng Hợp Các Sai Lầm Thường Gặp
 • Đại Từ Quan Hệ Và Các Dạng Bài Tập Thường Gặp Trong Tiếng Anh
 • Mệnh Đề Và Mệnh Đề Chứa Biến
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Tập Tiếng Anh Về Mệnh Đề Quan Hệ Có Đáp Án trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100