Đề Xuất 5/2022 # Bt Tiếng Anh 5 Unit 2 # Top Like

Xem 13,464

Cập nhật nội dung chi tiết về Bt Tiếng Anh 5 Unit 2 mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,464 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 12 Unit 2: Reading
 • Unit 12 Lớp 11: Reading
 • Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 9: English In The World
 • Giải Sbt Tiếng Anh 9 Unit 8: Celebrations
 • Sách Bài Tập Vật Lý 6
 • 4/ A. after B. morning C. often D. before

  5/ A. homework B. afternoon C. exercise D. centre

  6/ They usually ……… early and do morning exercise.

   gets on B. get up C. get on D. gets up

  7/ What ……… you do after school? – I usually do my homework.

   do B. are C. does D. x

  8/ Mary often ……… TV after dinner with her parents.

   watch B. to watch C. watches D. watchs

  9/ What does your mother …….. in the evening? – She ……… me with my homework.

   do – help B. do – helps C. does – helps D. does – help

  10/ I sometimes go to the sports centre with my friends ……… the afternoon.

   on B. at C. with D. in

  11/ The children often (ride) …………. a bike in the afternoon.

  12/ Her mother always (cook) ………… dinner after work.

  13/ My brother sometimes (talk) ………… with friends online in the evening.

  14/ Lily (like – listen) ……………………………….. to music after dinner.

  15/ Tam and her friend always (go) ………. to school early.

  16/ is/ food/ This/ we/ the/ eat/ way/ our/ . ……………………………………………………………………………..

  17/ do/ What/ after/ she/ does/ school/ ? ……………………………………………………………………………..

  18/ breakfast/ have/ I / always/ big/ a/ . ……………………………………………………………………………..

  19/ you/ school/ Who/ with/ to/ do/ go/ ? ……………………………………………………………………………..

  20/ likes/ Tim/ badminton/ playing/ . ……………………………………………………………………………..

  Lesson 2

  4/ A. library B. Internet C. cinema D. information

  5/ A. partner B. swimming C. grandparents D. project

  Eg: How often/ you/ go to the library? – twice a month.

  è How often do you go to the library? – I go to the library twice a month.

  6/ How often/ you/ study with a partner? – twice a week.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  7/ How often/ Linda/ go to the cinema? – once a month.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  8/ How often/ your mother/ go shopping? – every day.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  9/ How often/ you/ surf the Internet? – once a week.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  twice after cooking often late are

  Adam: What (10)……… you doing, Susan?

  Susan: I’m (11) …………… dinner.

  Adam: Do you like cooking?

  Susan: Yes, I do. I usually cook (12) ………….. school because my mother always comes home (13) ………… I help my mother with shopping too.

  Adam: How (14) ……………. do you go shopping?

  Susan: (15) ……………. a week.

  16/ Bạn đi câu cá bao lâu một lần? – 1 tháng 1 lần………………………………………………………………

  17/ Tom đến rạp chiếu phim 2 lần 1 tháng. …………………………………………………………………….

  18/ Hàng ngày tớ đi xe đạp đến trường. ……………………………………………………………………………

  19/ Bố bạn làm gì vào buổi tối? – Ông ấy thỉnh thoảng lên mạng.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  READING COMPRENSION

  My name is Mai. I get up very early in the morning. I do morning exercise with my father. After breakfast, my brother and I ride a bicycle to school. We come home at 11 o’clock and then I have lunch with my family. In the afternoon, I study with my partner. Her name is Linh. Sometimes, I go to the library to look for some information. My family go to the cinema once a month.

  20/ What’s her name? ……………………………………………………………

  21/ Does she get up late in the morning? ………………………………………………………………………….

  22/ Who does she go to school with? ………………………………………………………………

  23/ What’s her partner’s name? …………………………………………………………………………………………

  24/ How often do her family go to the cinema? ……………………………………………………………………………

  Unit 3: Where did you go on holiday? Lesson 1 Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác: Exercise 2: Chọn từ có trọng âm khác:

  4/ A. holiday B. ancient C. imperial D. summer

  5/ A. photo B. seaside C. island D. about

  Exercise 3: Chọn đáp đúng để hoàn thành câu:

  6/ I went ……… a trip with my family. A. in B. on C. at D. of

  7/ What was the trip …….? A. is B. was C. like D. were

  8/ ……… did you go on holiday? A. What B. Where C. Which D. How many

  9/ She went to Hoi An Ancient ……… A. city B. village C. town D. island

  10/ Where ……… you last summer? A. are B. was C. were D. is

  Exercise 4: Chọn từ điền vào đoạn hội thoại:

  Exercise 5: Sắp xếp từ thành câu:

  21/ on/ Where/ you/ holiday/ were/ ? …………………………………………………………….

  …………………………………………………………..

  22/ to/ I/ Dong Xuan/ Hoan Kiem/ Market/

  went/ and/ Lake/ .

  …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………

  23/ you/ go/ Where/ summer/ last/ did/? ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Exercise 6: Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B: Lesson 2 Exercise 1: Chọn từ có cách phát âm và trọng âm khác:

  3/ A. motorbike B. countryside C. underground D. information

  Exercise 2: Nối cột A với cột B để được câu hoàn chỉnh: Exercise 3: Chọn câu hỏi đúng nhất cho phần gạch chân trong câu trả lời:

  9/ ………………………………………………………………………..? I went to Da Nang City last summer.

  10/ ………………………………………………………………………..? I went by motorbike with my father.

  11/ ………………………………………………………………………..? I went to see my grandparents.

  12/ ………………………………………………………………………..? Yes, I did. It was fantastic.

  Did you enjoy the trip? Who did you go to see? Where did you go on holiday? How did you get there? Exercise 4: Dịch đoạn văn sau sang tiếng Anh:

  Tớ tên là Minh. Mùa hè năm ngoái, gia đình tớ …………………………………………………………………………………

  đã đi đến Huế bằng tàu hỏa. Nhà tớ đến để thăm ………………………………………………………………………………….

  ông bà của chúng tớ. Chúng tớ đã đến thăm kinh ………………………………………………………………………………….

  thành Huế. Chuyến đi của tớ rất tuyệt vời! ………………………………………………………………………………….

  Lesson 3 Exercise 1: Liệt kê các cụm từ sao cho hợp lý:

  1/ by taxi, by train, …………………………………………………………………………………………………………………………….

  2/ last summer, last ……………………………………………………………………………………………………………………………

  3/ went, came, ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  4/ Sam Son Beach, Phu Quoc Island, ……………………………………………………………………………………………………

  Exercise 2: Mỗi dòng trong đoạn văn dưới dây có 1 lỗi sai, em hãy tìm và sửa lỗi sai đó:

  Thanh and his parents go back to their hometown to visit 5/ …………………………………………….

  his uncle last weekend. He live in a small village in Nam Dinh 6/ …………………………………………….

  Province. They went to Ha Noi Railway Station with taxi. Then 7/ …………………………………………….

  they took a plane to their hometown. His uncle took them to 8/ …………………………………………….

  Vi Xuyen Lake, Rong Market and Thinh Long Beach. They has 9/ …………………………………………….

  a wonderful time in their hometower. 10/ ………………………………………….

  Trả lời các câu hỏi sau dựa vào nội dung đoạn văn trên:

  11/ Where’s Thanh’s hometown? ………………………………………………………………….

  12/ How did they get to Ha Noi Railway Station? ……………………………………………………………………………

  13/ Did they go to their hometown by coach? ……………………………………………………………………

  14/ Where did they go in Nam Dinh Province? ………………………………………………………………………………………

  15/ What was the trip like? ………………………………………………………………………………

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 7
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 9 (Tập 2)
 • Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Tập Sách Toán Lớp 9 Tập 2 Phần Đại Số
 • Giải Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 2 Phần Đại Số
 • Giải Bài 11,12 ,13,14 Trang 42,43 Toán Đại Số 9 Tập 2: Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bt Tiếng Anh 5 Unit 2 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100