top

★ Lưu Ý Liên Quan Đến Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Tiếng Anh Là Gì? - Xem 38,214

Cùng với sự phát triển kinh tế, hội nhập và toàn cầu hóa, chúng ta cần quan tâm đến một câu hỏi như đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tiếng Anh là gì? Đây là một vấn đề khá mới mẻ đối với tất cả mọi người đặc biệt là [...]


★ Điều Kiện Để Được Đăng Ký Thương Hiệu Cá Nhân - Xem 39,105

Pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam không hạn chế về chủ thể có quyền đăng ký thương hiệu. Chỉ cần chủ thể đó là người sản xuất, kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ đó thì đều được quyền đăng ký bảo hộ thương hiệu. Hay nói [...]