Đề Xuất 5/2022 # Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật Và Diện Tích Hình Chữ Nhật # Top Like

Xem 10,593

Cập nhật nội dung chi tiết về Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật Và Diện Tích Hình Chữ Nhật mới nhất ngày 19/05/2022 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 10,593 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Luyện Tập Diện Tích Hình Chữ Nhật (Có Đáp Án)
 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 2: Diện Tích Hình Chữ Nhật
 • Cách Tính Diện Tích Hình Thang Và Bài Tập Áp Dụng Có Lời Giải
 • Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang: Thường, Vuông, Cân …
 • Bài Tập Tính Diện Tích Hình Thang Lớp 5 Nâng Cao Có Đáp Án
 • Cách tính chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật

  Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

  Thường gặp nhất chính là bạn tính diện tích đất đai, nhà cửa, các đồ vật… Thường đều tính theo hình chữ nhật hoặc quy về hình chữ nhật.

  Thực tế nếu bạn hiểu mấu chốt của vấn đề thì việc nhớ công thức tính diện tích hình chữ nhật khá dễ và có thể tự suy luận ra bằng cách: Cứ tưởng tượng tính diện tích là bạn sẽ phải tính tất cả các điểm, trên mặt phẳng của hình đó. Thì với hình chữ nhật chúng ta sẽ phải tính sao cho đủ các điểm đó.

  Ví dụ chúng ta tính diện tích hình chữ nhật với chiều dài là 10cm và chiều rộng là 6cm. Có thể dễ dàng thấy bài toán của chúng ta là phải đi tím số lượng đơn vị ô vuông có trong hình này chính là diện tích.

  Và số lượng này là tích của 10 nhân với 6 là 60cm 2.

  2. Công thức diện tích và chu vi hình chữ nhật

  a) Diện tích hình chữ nhật

  + Công thức tính diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài nhân chiều rộng.

  Ở đây ta có diện tích hình chữ nhật có chiều rộng là a và chiều dài là b thì công thức là:

  S = a.b

  (Trong đó S là kí hiệu diện tích của hình chữ nhật)

  b) Chu vi hình chữ nhật

  Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng:

  C = 2 x (a+b)

  (Trong đó C là kí hiệu chu vi hình chữ nhật)

  + Bài toán áp dụng:

  Tính diện tích hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB là 15cm và chiều rộng BD là 8cm?

  Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

  Chu vi của hình chữ nhật ABCD là:

  C ABCD = 2 x (15 + 8) = 46 cm

  ✮ Để tính nửa chu vi hình chữ nhật, ta tính chu vi hình chữ nhật rồi chia 2.

  Video hướng dẫn chi tiết cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

  3. Bài tập về tính chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật

  Chu vi của hình chữ nhật là:

  (20 + 25) x 2 = 90 (cm)

  Diện tích của hình chữ nhật là:

  20 x 25 = 500 (cm 2)

  Đáp số: 90cm và 500cm 2

  Bài 2: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 15cm và nửa chu vi bằng 40cm?

  Chu vi của hình chữ nhật là:

  40 x 2 = 80 (cm)

  Chiều dài của hình chữ nhật là:

  40 – 15 = 25 (cm)

  Diện tích của hình chữ nhật là:

  15 x 25 = 375 (cm 2)

  Đáp số: 80cm và 375cm 2

  Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 96 cm, nếu giảm chiều dài 13 cm và giảm chiều rộng 5 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích bằng bao nhiêu?

  Miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là:

  13 – 5 = 8 (cm)

  Nửa chu vi hình chữ nhật:

  96 : 2 = 48 (cm)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  (48 – 8) : 2 = 20 (cm)

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  20 + 8 = 28 (cm)

  Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

  28 x 20 = 560 (cm 2)

  Đáp số: 560 (cm 2)

  Bài 4: Tìm diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 26 cm và có chu vi gấp 3 lần chiều dài?

  Ta có:

  Chu vi = chiều dài x 3 = chiều dài x 2 + chiều dài.

  Lại có:

  Chu vi = chiều dài x 2 + chiều rộng x 2

  Vậy: Chiều dài = chiều rộng x 2.

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  26 x 2 = 52 (cm)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  52 x 26 = 1352 (cm 2)

  Đáp số: 1352 (cm 2)

  Bài 5: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 64 m, chiều rộng 34 m. Người ta giảm chiều dài và tăng chiều rộng để miếng đất là hình vuông, biết phần diện tích giảm theo chiều dài là 272. Tìm phần diện tích tăng thêm theo chiều rộng.

  Số đo bị giảm của chiều dài miếng đất là:

  272 : 34 = 8 (m)

  Cạnh của miếng đất hình vuông là:

  64 – 8 = 56 (m)

  Chiều rộng miếng đất được tăng thêm số mét là:

  56 – 34 = 22 (m)

  Diện tích phần tăng theo chiều rộng miếng đất là:

  56 x 22 = 1232 (m 2)

  Đáp số: 1232 (m 2)

  4. Bài luyện tập tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

  Bài 1: Một hình chữ nhật có chu vi 72 cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm 2.

  Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.

  Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 14 m. Nếu chiều rộng tăng 2 m, chiều dài giảm 3m thì mảnh đất đó trở thành hình vuông. Tính chu vi mảnh đất đó.

  Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

  Bài 4: Nếu bớt một cạnh hình vuông đi 4 cm thì được hình chữ nhật có diện tích kém diện tích hình vuông 60 cm 2. Tính chu vi hình vuông đó.

  Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều dài hình chữ nhật. Tính diện tích mỗi hình đó.

  Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

  Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32 cm 2.

  Bài 8: Một hình chữ nhật có chu vi là 64 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

  Bài 9: Một hình chữ nhật và một hình vuông có chu vi bằng nhau và bằng 36cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng 1/2 chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

  Bài 10: Một hình vuông được chia thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, biết rằng tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

  Bài 11: Một hình chữ nhật có chu vi gấp đôi chu vi hình vuông cạnh 415m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

  Bài 12: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bằng 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

  Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật có hai lần chiều rộng kém chiều dài 6cm, nhưng chiều dài lại kém năm lần chiều rộng là 3cm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó.

  Bài 14: Một hình chữ nhật có chiều rộng 4cm, chiều rộng kém chiều dài 8 m.

  a. Tính diện tích hình chữ nhật.

  b. Hãy chia hình chữ nhật trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật ban đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật mới đó.

  Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi 70 cm, được chia thành hai phần bởi một đoạn thẳng song song với chiều rộng sao cho phần thứ nhất là một hình vuông, phần thứ hai là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu?

  Như vậy là VnDoc đã cùng bạn tìm hiểu định nghĩa hình chữ nhật là gì, cách tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật. Hy vọng rằng các tài liệu này sẽ giúp cho bạn học tốt hơn. Tham khảo các dạng Toán về hình chữ nhật:

  Các công thức tổng hợp rất quan trọng trong các kì thi, các em học sinh có thể tham khảo chi tiết các công thức sau đây:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật, Công Thức Chu Vi Hình Chữ Nhật, Có
 • Đáp Án Trắc Nghiệm Dịch Vụ Công
 • Hướng Dẫn Dự Thi, Cuộc Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến” Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Dịch Vụ Công Trực Tuyến Và Dịch Vụ Bưu Chính Công Ích
 • Lời Giải Cho Dịch Vụ Công Trực Tuyến (*): Bài Học Hay Từ Thực Tiễn
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật Và Diện Tích Hình Chữ Nhật trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100