Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 2: Diện Tích Hình Chữ Nhật

Xem 3,069

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 2: Diện Tích Hình Chữ Nhật mới nhất ngày 19/04/2021 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,069 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Sbt Toán 8 Bài 4: Diện Tích Hình Thang
 • Giải Bài 39, 40, 41 Trang 162 : Bài Diện Tích Hình Thang
 • Giải Sbt Toán 8 Bài 2: Diện Tích Hình Chữ Nhật
 • Bài 2.1, 2.2, 2.3 Trang 159 : Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
 • Bài Tập 19, 20, 21 Trang 158 : Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
 • Sách Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 2: Diện tích hình chữ nhật giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 12 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1: Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào:

  a. Chiều dài tăng 3 lẩn, chiều rộng không thay đổi?

  b. Chiều rộng giảm 2 lần, chiều dài không thay đổi?

  c. Chiều dài và chiếu rộng đều tăng 4 lần?

  d. Chiều dài tăng 4 lần, chiếu rộng giảm 8 lần?

  Lời giải:

  Theo công thức tính diện tích hình chữ nhật S = ab thì diện tích của hình chữ nhật tỉ lệ thuận với chiếu dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó. Gọi chiều dài-hình chữ nhật là a, chiều rộng là b, diện tích là S, chiếu dài mới a’, chiều rộng b’, diện tích S’.

  a. Nếu a’ = 3a, b’ = b ⇒ S’ = a’.b’ = 3ab = 3S. Diện tích hình mới bằng 8 lần diện tích hình đã cho.

  b.Nếu b’ = 1/2 b, a’ = a ⇒ S’ =a’.b’ = a. 1/2 b = 1/2 ab = 1/2 S

  Diện tích hình mới bằng một nửa diện tích hình đã cho.

  c. Nếu a’ = 4a, b’ = 4b ⇒ S’ = a’.b’ = 4a.4b = 16ab = 16S.

  Diện tích hình mới bằng 16 lần diện tích hình đã cho.

  d. Nếu a’ = 4a, b’ = 1/3 b ⇒ S’ = a’.b’ = 4a.1/3 b = 4/3 ab = 4/3 S.

  Diện tích hình mới bằng 4/3 diện tích hình đã cho.

  Bài 13 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1: Cho hình chữ nhật có diện tích 20 (đơn vị diện tích) và hai kích thước x và y (đơn vị dài).

  a. Hãy điền vào ô trống trong bảng sau.

  b. Theo bảng vừa thành lập, hãy biểu diễn bảy điểm của đồ thị hàm số y = 20/x trên mặt phẳng tọa độ xOy

  Lời giải:

  a.

  b. Vẽ hình

  Bài 14 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1: a. Diện tích hình chữ nhật tăng bao nhiêu phần trăm nếu mỗi cạnh tăng 10%

  b. Diện tích hình chữ nhật giảm bạo nhiêu phần trăm nếu mỗi cạnh giảm 10%.

  Vậy diện tích tăng thêm 21% so với diện tích ban đầu.

  Vậy diện tích của hình giảm đi 19% so với diện tích hình ban đầu

  Bài 15 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1: Diện tích của một hình chữ nhật bằng 48 cm2, một cạnh của nó có độ dài 8cm. Đường thẳng song song với một trong các cạnh của hình chữ nhật chia hình chữ nhật đó thành hai hình chữ nhật bằng nhau. Tính chu vi của mỗi hình chữ nhật được tạo thành.

  Lời giải:

  Diện tích hình chữ nhật 48 cm 2, một cạnh có độ dài bằng 8 cm, độ dài cạnh kia: 48 : 8 = 6 (cm)

  a. Chia hình chữ nhật bởi trung điểm của chiều dài thì ta có hai hình chữ nhật bằng nhau có kích thước là 4 cm và 6cm.

  Chu vi mỗi hình là: (4 + 6).2 = 20 (cm)

  b. Chia hình chữ nhật bởi trung điểm của chiều rộng thì ta có hai hình chữ nhật bằng nhau có kích thước là 8 cm và 3 cm.

  Chu vi mỗi hình là: (8 + 3).2 = 22 (cm)

  Bài 16 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1: Tính các cạnh của một hình chữ nhật, biết bình phương của độ dài một cạnh bằng 16 và diện tích của hình chữ nhật bằng 28cm2

  Theo bài ra, giả sử ta có: a 2 = 16 và ab = 28

  Vậy hai kích thước là 4cm và 7cm.

  Bài 17 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1: Tính các cạnh của một hình chữ nhật, biết tỉ số các cạnh là 4/9 và diện tích của nó là 144 cm2.

  Lời giải:

  Gọi độ dài hai cạnh hình chữ nhật là a và b (0 < a < b)

  Theo bài ta, ta có:

  Suy ra: 4/9 b.b = 144 ⇒ b 2 = 144 : 4/9 = 144.9/4 = 324 = 182

  ⇒ b = 18 (cm) ⇒ a = 4/9 . 18 = 8 (cm)

  Bài 18 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1: Cho tam giác vuông cân, biết độ dài cạnh huyền là l. Tính diện tích tam giác đó.

  Lời giải:

  Gọi độ dài cạnh góc vuông của tam giác vuông cân là a (0 < a < l)

  Bài 19 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1: Tính diện tích các hình trong hình vẽ sau (mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích). Hãy giải thích vì sao tính được như vậy.

  Lời giải:

  Hình A cắt rời thành hai tam giác ghép lại được một hình chữ nhật có một cạnh 3 ô vuông và một cạnh 2 ô vuông nên có diện tích ô vuông (6 đơn vị diện tích)

  Hình B là một hình thang cân, cắt theo đường cao kẻ từ một đỉnh của đáy nhỏ ghép lại tạ được một hình chữ nhật có một cạnh 3 ô vuông và một cạnh 24 ô vuông nên diện tích bằng 6 ô vuông (6 đơn vị diện tích).

  Hình C là hình thang vuông, cắt phẩn nhọn ghép lên phẩn trên, ta được một hình chữ nhật có một cạnh là 8 ô vuông và một cạnh 2 ô vuông nên diện tích bằng 6 ô vuông (6 đơn vị diện tích).

  Hình D ta lấy diện tích hình vuông có cạnh 5 ô vuông trừ đi phần khuyết của 4 góc mỗi góc là một nửa ô vuông ta có diện tích là 5 x 5 – 4. 1/2 = 25 – 2 = 23 ô vuông (23 đơn vị diện tích).

  Bài 20 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1: Trên giấy ô vuông hãy vẽ:

  a. Hai hình chữ nhật có cùng chu vi khác diện tích.

  b. Hai hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng có diện tích bằng nhau

  Bài 21 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1: Cho hình bình hành ABCD (như hình vẽ). Từ A và C kẻ AH và CK vuông góc với đường chéo BD. Chứng minh.rằng hai đa giác ABCH và ADCK có cùng diện tích.

  Ta có:

  ΔABC = ΔADC (c.c.c) ⇒ S ABC = S ADC (1)

  ΔAHC = ΔAKC (c.c.c) ⇒ S AHC = S AKC (2)

  Bài 22 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1: Cho hình bình hành ABCD. Đường phân giác của các góc A và C cắt đường chéo BD tại E, F.

  a. Chứng minh hai hình ABCFE và ADCFE có cùng diện tích.

  b. Các hình đó có phải là đa giác lồi không? Vì sao?

  a. Ta có:

  ΔABE = ΔCDF (g.c.g) ⇒ S ABE = S CDF (l)

  ΔAED = ΔCFB (g.c.g) ⇒ S AED = S CFB (2)

  b. Hình ABCFE không phải là đa giác lồi vì nó năm trên hai nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa cạnh EF.

  Hình ADCFE không phải là đa giác lồi vì nó năm trên hai nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa cạnh EF.

  Bài 23 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1: Trên hình vẽ bên dưới, các tứ giác ABCD, EFCH đều là hình bình hành. Điểm E nằm trên đường chéo AC.

  a. Chứng minh rằng đa giác AEHD và hình ABCFE có diện tích bằng nhau

  b. ABCFE có phải là đa giác lồi không? Vì sao?

  a. Ta có:

  ΔABC = ΔCDA (c.c.c) ⇒ S ABC = S CDA (1)

  ΔEFC = ΔCHE (c.c.c) ⇒ S EFC = S CHE (2)

  b. Hình ABCFE không phải là tứ giác lồi vì nó nằm trên hai nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa cạnh CF.

  Bài 24 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1: Cho một tam giác vuông cân. Chứng minh rằng tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông bằng diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền.

  Gọi S là diện tích của tam giác ABC.

  Hình vuông có cạnh AB được chia thành hai tam giác vuông cân bằng ΔABC nên diện tích hình vuông cạnh AB bằng 2S.

  Hình vuông có cạnh AC được chia thành hai tam giác vuông cân bằng ΔABC nên diện tích hình vuông cạnh AB bằng 2S.

  Hình vuông cạnh BC được chia thành bốn hình tam giác vuông cân bằng ΔABC nên có diện tích bằng 4S.

  Vì 4S = 2S + 2S nên diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền bằng tổng diện tích hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông.

  Bài 2.1 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1: a. Nền của một phòng học có dạng hình chữ nhật, với chiều rộng đo được là 4m và chiều dài là 6m. Để có thể lát kín nền đó cần bao nhiêu viên gạch có hình vuông, với cạnh là 33,33cm ?

  b. Cần bao nhiêu viên gạch có hình vuông, với cạnh là 25cm để có thể lát kín một mảnh sân có dạng như hình bs. 23 (biết AB = 6cm, BC = 8m, CD = 8m, DE = 3m, EF = 6m, FG = 3m, GH = 4m và góc tại các đỉnh A, B, C, D, E, F, G, H đều là góc vuông) ?

  Lời giải:

  a. Diện tích nền phòng học : 4.6 = 24 (m 2)

  b. Số viên gạch cần dùng : 24 : (0.3333) = 216 (viên)

  Bài 2.2 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1: a. Dùng diện tích để chứng tỏ : (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

  b. Dùng diện tích để chứng tỏ : (a- b) 2 = a 2 – 2ab + b 2 với điều kiện b < a

  a. Dựng hình vuông ABCD có cạnh bằng (a + b )

  Trên cạnh AB dựng điểm E sao cho AE = a, EB = b, trên cạnh BC dựng điểm H sao cho BH = b, HC = a, trên cạnh CD dựng điểm G sao cho CG = b, GD = a, trên cạnh DA dựng điểm K sao cho DK = a, KA = b, GE cắt KH tại F.

  Ta có : diện tích hình vuông ABCD bằng (a + b) 2

  Diện tích hình vuông DKFG bằng a 2

  Diện tích hình chữ nhật AKFE bằng a.b

  Diện tích hình vuông EBHF bằng b 2

  Diện tích hình chữ nhật HCGF bằng a.b

  b. Dựng hình vuông ABCD có cạnh bằng a

  Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE = b

  Từ E dựng đường thẳng song song BC cắt CD tại G

  Ta có: CG = b, CE = ( a – b ), GD = ( a – b )

  Trên cạnh AD lấy điểm K sao cho AK = b

  Từ K kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại H và cắt EG tại F

  Ta có: KD = ( a – b ), BH = b

  Hình vuông ABCD có diện tích bằng a 2

  Hình vuông DKFG có diện tích bằng (a-b) 2

  Hình chữ nhật AEFK có diện tích bằng ( a – b ) b

  Hình vuông EBHF có diện tích bằng b 2

  Hình chữ nhật HCGF có diện tích bằng ( a – b ).b

  Bài 2.3 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1: Đố vui

  a. Có thể dùng kéo cắt một lần và chỉ cắt theo đường thẳng, chia một hình chữ nhật thành hai mảnh để ghép lại được một tam giác vuông hay không ?

  b. Có thể dùng kéo cắt hai lần và chỉ cắt theo đường thằng, chai một hình chữ nhật thành ba mảnh để ghép lại được một tam giác thường hay không ?

  Lời giải:

  a. Ta có thể cắt ghép như hình vẽ bên.

  b. Ta có thể cắt ghép như hình bên dưới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sbt Toán 8 Bài 9: Hình Chữ Nhật
 • Giải Sbt Toán 8 Ôn Tập Chương 2
 • Bài 40, 41, 42, 43 Trang 84, 85 Sbt Toán Lớp 8 Tập 1 Bài 4 Đường Trung Bình Của Tam Giác, Của Hình Thang
 • Bài Tập 44, 4.1, 4.2, 4.3 Trang 85 Sbt Toán Lớp 8 Tập 1: Bài 4 Đường Trung Bình Của Tam Giác, Của Hình Thang
 • Giải Bài 37, 38, 39 Trang 84 Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1
 • Bạn đang xem bài viết Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 2: Diện Tích Hình Chữ Nhật trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!