Đề Xuất 5/2022 # Giải Sbt Toán 7 Ôn Tập Chương 1 Phần Hình Học # Top Like

Xem 13,563

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Sbt Toán 7 Ôn Tập Chương 1 Phần Hình Học mới nhất ngày 23/05/2022 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,563 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Kịch Bài Tập Toán Cho 5 Tuần 7
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 26, 27, 28 Câu 49, 50, 51, 52, 53 Tập 1
 • Giải Sbt Toán 8 Bài 2: Hình Thang
 • Giải Bài 15, 16, 17 Trang 81 : Bài 2 Hình Thang
 • Giải Soạn Bài Bài Toán Dân Số Sbt Ngữ Văn 8 Tập 1
 • Giải SBT Toán 7 Ôn tập chương 1 phần Hình học

  Bài 45 trang 113 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Vẽ hình theo trình tự sau:

  – Vẽ ba điểm không thẳng hàng A,B,C

  – Vẽ đương thẳng d 1 đi qua B và song song với AC

  Vì sao d1 vuông góc với d 2?

  Lời giải:

  Hình vẽ:

  Bài 46 trang 113 sách bài tập Toán 7 Tập 1: 46. Hãy viết trình tự vẽ hình để có hình bên rồi đặt câu hỏi thích hợp:

  Lời giải:

  Vẽ Δ ABC

  Vẽ đường thẳng d 1 đi qua B và vuông góc với AB

  Vẽ đường thẳng d 2 đi qua C và vuông góc với AB

  Gọi D là giao điểm của d 1 và d 2

  Bài 47 trang 114 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Vẽ hình theo trình tự sau:

  – Vẽ tam giác Abc

  – Vẽ đường thẳng đi qua A vuông goác với BC tại H

  – Vẽ đường thẳng đi qua H vuông góc với AC tại T

  – Vẽ đường thẳng đi qua T song song với BC

  Lời giải:

  Hình a sai ; Hình b đúng ; Hình c đúng ; Hình d sai

  Tên các điểm được thể hiện trong hình dưới:

  Bài 48 trang 114 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Hình dưới cho biết ∠A =140 o;∠B =70 o;∠C =150 o

  Chứng minh rằng Ax //Cy

  Lời giải:

  Kẻ tia Bz // Ax và Cy’ là tia đối của tia Cy.

  (hai góc trong cùng phía)

  Mà ∠(xAB) =140 o(gt)

  ∠(yCB) +∠(BCy’) =180 o(2 góc kề bù)

  Từ (1) và (2) ta có: ∠(B 1 ) =∠(BCy’)

  Suy ra: Cy’ // Bz ( vì có cặp góc ở vị trí so le trong bằng nhau)

  Hay Cy // Bz mà Bz // Ax suy ra Ax // Cy

  Lời giải:

  Kẻ Bz // Ax và Cy’ là tia đối của tia Cy

  (2 góc trong cùng phía) (1)

  ∠A +∠B +C =360 o (gt)

  Từ (1)và (2)suy ra :

  ∠(C 1 ) +∠∠C =180 o (hai góc kề bù) (4)

  Suy ra: Cy’ // Bz (vì có cặp góc so le trong bằng nhau)

  Hay Cy // Bz mà Bz // Ax suy ra : Ax // Cy

  Bài I.1 trang 115 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hình bs 10(hai đường thẳng a, b song song với nhau và hai đường thẳng c, d song song với nhau; Dm, Cp, Bq và An tương ứng là các tia phân giác).

  a) Chứng minh: An // Cp và Dm // Bq.

  b) Chứng minh: An vuông góc với Bq.

  Lời giải:

  a) Vẽ thêm các tia đối của các tia Dm, Cp, Bq và An.

  Vẽ thêm các đường phân giác Ds và Ar của góc ∠D và ∠A.

  Khi đó chứng minh được Cp song song với Ds.

  Tương tự chứng minh được Ar song song với Dm.

  Từ đó suy ra được: An // Cp và Dm // Bq.

  b) Sử dụng tính chất tia phân giác của hai góc bù nhau có được Ds, Dm vuông góc với nhau.

  Từ đó suy ra được: An vuông góc với Bq.

  Bài I.2 trang 115 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Trong hình bs 11 ta có tam giác EFG và tia Fm.

  Chứng minh rằng ∠GEm =∠ EFG + ∠EGF

  Lời giải:

  Từ điểm E vẽ đường thẳng song song với FG

  Theo tính chất của hai đường thẳng song song ta có thêm ∠G 1 = ∠E 1; ∠F 2 = ∠E 2.

  Từ đó suy ra:

  Lại có ∠E 3 + ∠GEm = 180° suy ra: ∠GEm = ∠EFG + ∠EGF.

  Bài I.3 trang 115 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hình bs 12

  Chứng minh rằng đường thẳng Mu song song với đường thẳng Tz

  Mỗi bài từ số I.4 đến số I.10 sau đây đều có bốn lựa chọn là (A), (B), (C) và (D) nhưng chỉ có một trong số đó là đúng. Hãy chọn phương án đúng.

  Lời giải:

  Bài này có nhiều cách giải, ta có thể làm theo cách sau đây.

  Từ điểm M vẽ đường thẳng Mn song song với đường thẳng TN.

  Khi đó, vì ∠TNM = 120° nên ∠NMn = 60°.

  Vẽ Mu’ là tia đối của Mu, biết ∠uMN = 150° nên tính được ∠NMu’ = 30°.

  Từ đó ∠nMu’ = ∠NMn + ∠NMu’ = 60° + 30° = 90°, tức là đường thẳng Mn vuông góc với đường thẳng uM.

  Do đường thẳng Mn song song với đường thẳng TN nên suy ra đường thẳng TN cũng vuông góc với đường thẳng uM.

  Từ đó Tz song song với Mu vì cùng vuông góc với TN.

  Bài I.4 trang 115 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Hai đường thẳng cắt nhau tạo nên 4 góc (không tính góc bẹt)

  (A) đối đỉnh.

  (B) đôi một đối đỉnh.

  (C) đôi một không kề nhau đối đỉnh.

  (D) đôi một chung đỉnh và không chung cạnh đối đỉnh.

  Lời giải:

  Chọn đáp án C

  Bài I.5 trang 116 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Hai góc xOy và x’O’y’ có xO // x’O’ và yO // y’O’ (hoặc xO // y’O’ và yO // x’O’) được gọi là hai góc có cạnh tương ứng song song (chẳng hạn hình bs 13).

  (A) Hai góc nhọn có cạnh tương ứng song song thì bằng nhau.

  (B) Hai góc có cạnh tương ứng song song thì bù nhau.

  (C) Hai góc có cạnh tương ứng song song thì bằng nhau.

  (D) Hai góc có cạnh tương ứng song song thì kề nhau.

  Lời giải:

  Chọn đáp án A

  Bài I.6 trang 116 sách bài tập Toán 7 Tập 1:

  (A) Hai tia phân giác của cặp góc kề nhau thì vuông góc với nhau.

  (B) Hai tia phân giác của cặp góc bù nhau thì vuông góc với nhau.

  (C) Hai tia phân giác của cặp góc đối đỉnh thì vuông góc với nhau.

  (D) Hai tia phân giác của cặp góc kề bù nhau thì vuông góc với nhau.

  Lời giải:

  Chọn đáp án D

  Bài I.7 trang 116 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho góc ∠xOy = 120 o. Kẻ Ot là tia phân giác của góc xOy. Kẻ tia Om nằm trong góc xOy và vuông góc với tia Ox. Kẻ tia On nằm trong góc xOy và vuông góc với tia Oy. Với hình vẽ được có bao nhiêu góc bằng 30 o ?

  (A) 3;

  (B) 4;

  (C) 2;

  (D) 1.

  Lời giải:

  Chọn đáp án B

  Bài I.8 trang 116 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hình bs 14. Khi đó

  (A) ∠N 1 và ∠M 1 là hai góc so le trong.

  (B) ∠N 2 và ∠M 2 là hai góc đồng vị.

  (C) ∠N 3 và ∠M 3 là hai góc so le trong.

  (D) ∠N 4 và ∠M 4 là hai góc đồng vị.

  Lời giải:

  Chọn đáp án D

  Bài I.9 trang 116 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hình bs 15 (hai đường thẳng FE, GH song song với nhau, hai đường thẳng FG, EH song song với nhau).

  Khi đó, số đo của góc x bằng

  (D) không tính được

  Lời giải:

  Chọn đáp án B

  Bài I.10 trang 117 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hình bs 16 (đường thẳng t vuông góc với cả hai đường thẳng m, n). Khi đó, số đo của góc K 1 bằng

  (D) không tính được.

  Lời giải:

  Chọn đáp án C

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 13 Bài 52, 53
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 9 Bài 23: Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám Năm 1945
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 9 Bài 14: Việt Nam Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất
 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử Lớp 9 Đầy Đủ Và Hay Nhất
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 8 Bài 9: Ấn Độ Thế Kỉ Xviii
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Sbt Toán 7 Ôn Tập Chương 1 Phần Hình Học trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100