Đề Xuất 5/2022 # Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Chính Thức Thpt Quốc Gia Năm 2022 Môn Toán Mã Đề 108 # Top Like

Xem 12,276

Cập nhật nội dung chi tiết về Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Chính Thức Thpt Quốc Gia Năm 2022 Môn Toán Mã Đề 108 mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,276 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án, Đề Thi Môn Toán Mã Đề 108 Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2022
 • Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Thử Nghiệm Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán
 • Đáp Án Đề Môn Toán Minh Họa Lần 3 Bgd 2022 Chi Tiết
 • Đáp Án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2022
 • Đáp Án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2022 Lần 2
 • SP của tập thể thầy cô Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC

  Năm 2022

  LỜI GIẢI CHI TIẾT

  ĐỀ THI CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA NĂM 2022

  MÔN THI: TOÁN

  MÃ ĐỀ THI: 108

  SẢN PHẨM CỦA TẬP THỂ THẦY CÔ STRONG TEAM TOÁN VD – VDC

  (Nghiêm cấm mua bán – thương mại hóa dưới mọi hình thức)

  Câu 1:

  Câu 2:

  Cho cấp số cộng  un  với u1  2 và u2  8 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

  Câu 3:

  Câu 4:

  A. y  x3  3x  1 .

  B. y  x 4  2 x 2  1 .

  C. y   x3  3x  1 .

  D. y   x 4  2 x 2  1 .

  Trong

  không

  gian

  Oxyz ,

  cho

  đường

  D. 6 .

  thẳng

  Câu 5:

  Câu 6:

  Thể tích khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là

  4

  1

  B.  r 2 h .

  C.  r 2 h .

  A.  r 2 h .

  3

  3

  3

  Với a là số thực dương tùy ý, log 5 a bằng

  Câu 7:

  1

   log 5 a .

  3

  Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên như sau

  A. 3log5 a .

  B.

  Hàm số đã cho đạt cực đại tại

  A. x  1 .

  B. x  3 .

  Số phức liên hợp của số phức 5  3i là

  B. 5  3i .

  A. 5  3i .

  B. x 2  6 x  C .

  C. 3  log5 a .

  D.

  C. x  2 .

  D. x  2 .

  C. 3  5i .

  D. 5  3i .

  C. 2x 2  C .

  D. x 2  C .

  Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f  x   2 x  6 là

  A. 2 x 2  6 x  C .

  D. u2  1;3; 2  .

  Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD‐VDC‐ Group dành riêng cho GV‐SV toán!

  Trang 1 Mã đề 108

  SP của tập thể thầy cô Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Năm 2022

  1

  1

  1

  0

  0

  0

   f  x  dx  3 và  g  x  dx  4 , khi đó   f  x   g  x dx

  A. 7.

  B. 7 .

  Câu 11: Nghiệm của phương trình 32 x1  27 là

  A. x  1 .

  B. x  5 .

  bằng

  C. 1 .

  D. 1.

  C. x  4 .

  D. x  2 .

  C.  0; 1;0  .

  D.  0;0;1 .

  C. A52 .

  D. 25 .

  Câu 12: Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M  3; 1;1 trên trục Oz có tọa độ là

  B.  3; 1;0  .

  A.  3; 0; 0  .

  Câu 13: Số cách chọn 2 học sinh từ 5 học sinh là

  A. C52 .

  B. 52 .

  D. Bh .

  Câu 15: Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên sau:

  B.  0;2 .

  C.  ; 2  .

  D.  2;0  .

  5

  A. S    f  x  dx   f  x  dx .

  1

  B. S 

  1

  1

  5

   f  x  dx   f  x  dx .

  1

  1

  1

  5

  C. S   f  x  dx   f  x  dx .

  1

  1

  1

  5

  1

  1

  D. S    f  x  dx   f  x  dx .

  Câu 17: Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau:

  Số nghiệm thực của phương trình 3 f  x   5  0 là

  A. 4 .

  B. 2 .

  C. 0 .

  D. 3 .

  Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD‐VDC‐ Group dành riêng cho GV‐SV toán! Trang 2 Mã đề 108

  SP của tập thể thầy cô Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Năm 2022

  Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  1;2;0 , B  3;0;2 . Phương trình mặt phẳng trung

  trực của đoạn thẳng AB là

  A. x  y  z  3  0 .

  B. 2 x  y  z  2  0 . C. 2 x  y  z  4  0 . D. 2 x  y  z  2  0 .

  Câu 19: Một cơ sở sản xuất có 2 bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng

  1m và 1, 4m . Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới hình trụ, có cùng chiều cao và có thể

  đã cho bằng

  A.

  7.

  C. 3 .

  B. 15 .

  D. 9 .

  Câu 21: Gọi z1 , z2 là 2 nghiệm phức của phương trình z  6 z  14  0 . Giá trị của z12  z 22 bằng:

  2

  A. 28.

  B. 36.

  C. 8.

  D. 18.

  Câu 22: Cho a và b là hai số thực dương thoả mãn a b  32 . Giá trị của 3log 2 a  2log 2 b bằng

  3

  2

  B. 32 .

  C. 2 .

  A. 4 .

  Câu 23: Cho khối lăng trụ đứng ABC. ABC  có đáy là

  tam giác đều cạnh bằng a và AA  2a (minh họa như hình

  vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

  A.

  B.

  D. 5 .

  3a 3

  .

  D. 3a 3 .

  6

  Câu 24: Cho hình chóp S . ABC có SA vuông góc với mặt phẳng

  C.

  (ABC), SA = 2a , tam giác ABC vuông tại B, AB = a , BC = a 3 . Góc giữa đường thẳng SC

  và mặt phẳng (ABC) bằng

  B. 90o .

  C. 45 o .

  D. 60 o .

  A. 30o .

  Câu 25: Nghiệm của phương trình log 2  x  1  1  log 2  x  1 là

  A. x  2 .

  B. x  3 .

  C. x  2 .

  D. x  1 .

  Câu 26: Cho hai số phức z1  2  i và z2  1  i . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức

  2z1  z2 có tọa độ là

  A.  3; 2  .

  B.  2;  3 .

  C.  3;3 .

  D.  3;  3 .

  Câu 27: Giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   x3  3x  2 trên bằng

  A. 4.

  B. 0.

  C. 20.

  D. -16.

  Lời giải

  Tác giả: Nguyễn Duy Tân; Fb: Nguyễn Duy Tân

  Chọn D

  Ta có: f   x   3x 2  3  f   x   0  x  1 .

  Ta có: f  3  16; f  1  4; f 1  0; f  3  20.

  Do hàm số f  x  liên tục trên [  3;3] nên giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -16.

  Câu 28: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:

  Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD‐VDC‐ Group dành riêng cho GV‐SV toán! Trang 14 Mã đề 108

  SP của tập thể thầy cô Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Năm 2022

  Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

  A. 1.

  B. 3.

  C. 4.

  D. 2.

  Lời giải

  Tác giả: Trần Trung Tín; Fb: Tín Trần Trung

  Chọn D

  Hàm số y  f  x  có tập xác định: D   0 .

  Ta có:

  lim f  x    đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận ngang khi x  .

  x 

  lim f  x   0 Vậy đồ thị hàm số y  f  x  có tiệm cận ngang y  0.

  x 

  lim f  x   2 ; lim f  x   . Đồ thị hàm số y  f  x  có tiệm cận đứng x  0.

  x  0

  x 0

  Vậy tổng số tiệm cận đứng và ngang là 2.

  Câu 29: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ( x)  x( x  2)2 , x   . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

  A. 0.

  B. 3.

  C. 1.

  D. 2

  Lời giải

  Tác giả:Thầy Trịnh Ngọc Bảo; Fb Trịnh Ngọc Bảo

  Chọn C

  x  0

  Ta có: f ( x)  x( x  2)2 , f ( x)  0  x( x  2)2  0  

  x  2

  Bảng biến thiên

  Vậy hàm số có một điểm cực trị.

  Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD‐VDC‐ Group dành riêng cho GV‐SV toán! Trang 15 Mã đề 108

  SP của tập thể thầy cô Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Năm 2022

  x

  Câu 30: Hàm số y  3

  A.  2 x  3  .3

  2

  3 x

  x2 3 x

  có đạo hàm là

  B. 3x

  .ln 3 .

  2

  C. x 2  3x .3x

  3 x

  .ln 3 .

  2

  3 x 1

  .

  D.  2 x  3 .3x

  2

  3 x

  .

  Lời giải

  Tác giả: Cao Văn Nha; Fb: Phong Nha

  Chọn A

  Áp dụng công thức y  au  y ‘  au .u ‘ .ln a

   y ‘  3x

  2

  3 x

  .  x 2  3 x  .ln 3   2 x  3 .3x

  2

  3 x

  .ln 3 .

  Câu 31: Cho số phức z thỏa mãn 3 z  i   2  3i  z  7  16i . Môđun của số phức z bằng.

  A. 5 .

  B. 3 .

  5.

  C.

  D.

  3.

  Lời giải

  Chọn C

  Gọi z  x  yi với x, y .

  Ta có

  3 z  i   2  3i  z  7  16i

   3  x  yi  i    2  3i  x  yi   7  16i  3 x  3 yi  3i  2 x  2 yi  3 xi  3 y  7  16i

  x  3y  7

  x  3y  7

  x  1

    x  3 y    3 x  5 y  3 i  7  16i  

  

  

  3 x  5 y  3  16

  3 x  5 y  13  y  2 .

  Do đó z  1  2i . Vậy z  5 .

  Câu 32: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f  x  

  3x  1

   x  1

  2

  trên khoảng 1;   là

  A. 3ln  x  1 

  B. 3ln  x  1 

  Lời giải

  Chọn D

  Ta có

  f  x  dx  

  3x  1

   x  1

  2

  dx  

  3  x  1  2

   x  12

  Do đó trên khoảng 1;   ta có:

  3x  1

  2

   f  x  dx    x  12 dx  3ln  x  1  x  1  C .

  Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD‐VDC‐ Group dành riêng cho GV‐SV toán! Trang 16 Mã đề 108

  SP của tập thể thầy cô Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Năm 2022

  Câu 33: Cho hàm số f  x  . Biết f  0   4 và f   x   2 cos 2 x  3, x   , khi đó

  4

   f  x dx

  bằng

  0

  A.

  B.

  .

  C.

  .

  D.

  .

  .

  Lời giải

  Chọn B

  Ta có

   f   x  dx    2 cos

   f  x 

  2

  1

  x  3 dx    4  cos 2 x  dx  sin 2 x  4 x  C

  2

  1

  Ta có f  0   4  C1  4  f  x   sin 2 x  4 x  4 .

  2

  Vậy

  4

  Câu 34: Trong không gian Oxyz , cho các điểm A 1;0; 2  , B 1; 2;1 , C  3;2;0  và D 1;1;3 . Đường

  thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng  BCD  có phương trình là

   x  1 t

  A.  y  2  4t .

   z  2  2t

  Lời giải

  Tác giả: Bui Bai; Fb: Bui Bai

  Chọn D

  

   BC   2;0;  1

   

  Có  

    BC ; BD    1;  4;  2  .Chọn n BCD   1; 4; 2 

   BD   0;  1; 2 

  Gọi d là đường thẳng cần tìm.

  Do d   BCD   u d  n BCD   1; 4; 2  .

   x  1 t

  Lại có A 1;0; 2   d , suy ra d :  y  4t .

   z  2  2t

  Ta thấy điểm E  2;4;4  thuộc d và d có 1 vtcp u d  1; 4; 2  nên d có phương trình:

  x  2  t

   y  4  4t .

   z  4  2t

  Đáp án D thỏa mãn.

  Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD‐VDC‐ Group dành riêng cho GV‐SV toán! Trang 17 Mã đề 108

  SP của tập thể thầy cô Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Năm 2022

  Câu 35: Cho hàm số f  x  , bảng xét dấu f   x  như sau:

  B.  2;3 .

  C.  0;2  .

  D.  3;5 .

  Lời giải

  Tác giả: Bui Bai; Fb: Bui Bai

  Chọn C

  Xét hàm số y  f  5  2 x  .

  y   f  5  2 x    2 f   5  2 x  .

   3  5  2 x  1 3  x  4

  Xét bất phương trình: y  0  f   5  2 x   0  

  .

  

  5  2 x  1

  x  2

  Suy ra hàm số y  f  5  2 x  nghịch biến trên các khoảng  ; 2  và khoảng  3; 4  .

  Vì  0;2    ; 2  nên chọn đáp án C.

  Câu 36: Cho phương trình log9 x 2  log3  6 x  1   log3 m ( m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu

  giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm?

  A. Vô số.

  B. 5.

  C. 7.

  D. 6.

  Lời giải

  Tác giả: Trần Công Sơn; Fb: Trần Công Sơn

  Chọn B

  Với điều kiện * thì:

  1  log3 x  log3 m  log3  6 x  1

   log 3  mx   log 3  6 x  1  mx  6 x  1   m  6  x  1  2

  Với m  6 thì phương trình  2 trở thành: 0x  1: VN . Vậy không nhận m  6 .

  Với m  6 thì  2   x  

  Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD‐VDC‐ Group dành riêng cho GV‐SV toán! Trang 18 Mã đề 108

  SP của tập thể thầy cô Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Năm 2022

  Để phương trình 1 có nghiệm thì 

  Mà m nguyên nên m 1; 2;3; 4;5 .

  Câu 37: Cho hàm số f  x  , hàm số y  f   x  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên.

  Bất phương trình f  x   x  m ( m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi x   0; 2  khi và chỉ

  khi

  A. m  f  0  .

  C. m  f  0  .

  B. m  f  2   2 .

  D. m  f  2   2 .

  Lời giải

  Chọn D

  Bất phương trình f  x   x  m nghiệm đúng với mọi x   0; 2 

   m  f  x   x nghiệm đúng với mọi x   0; 2  (1)

  Xét hàm số g  x   f  x   x trên khoảng  0; 2 

  Có g   x   f   x   1  0, x   0; 2 

  Bảng biến thiên

  Vậy (1)  m  g  2   m  f  2   2 .

  Câu 38: Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 27 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai

  số có tổng là một số chẵn bằng.

  13

  365

  1

  14

  A.

  .

  B.

  .

  C. .

  D.

  .

  27

  729

  2

  27

  Lời giải

  Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD‐VDC‐ Group dành riêng cho GV‐SV toán! Trang 19 Mã đề 108

  SP của tập thể thầy cô Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Năm 2022

  Tác giả: Nguyễn Hồ Tú; Fb: Nguyễn Hồ Tú

  Chọn A

  Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 27 số nguyên dương đầu tiên, ta có số phần tử của không

  2

  .

  gian mẫu là n     C27

  Gọi A là biến cố: “chọn được hai số có tổng là một số chẵn”.

  2

  Trường hợp 1: Hai số được chọn là số lẻ có C14

  cách.

  Trường hợp 2: Hai số được chọn là số chẵn có C132 cách.

  Suy ra số phần tử của biến cố A là n  A   C142  C132 .

  Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn: P( A) 

  Câu 39: Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm

  trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ C

  đến mặt phẳng  SBD  bằng

  A.

  B.

  C.

  D.

  Lời giải

  Tác giả:; Fb:

  Chọn A

  Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD‐VDC‐ Group dành riêng cho GV‐SV toán! Trang 20 Mã đề 108

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Chi Tiết Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Sinh Lần 2 Thpt Chuyên Đh Vinh
 • Đáp Án Môn Sinh Thi Thpt Quốc Gia 2022
 • Đáp Án Đề Minh Họa Năm 2022 Môn Sinh Học (Có Giải Chi Tiết).
 • Đáp Án Đề Thi Minh Họa Môn Lý 2022 (Tham Khảo) Của Bgd Giải Chi Tiết
 • Lời Giải Tham Khảo Môn Hóa Học Mã Đề 201 Thpt Quốc Gia Năm 2022
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Chính Thức Thpt Quốc Gia Năm 2022 Môn Toán Mã Đề 108 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100