Đề Xuất 5/2022 # Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 7: Hình Bình Hành # Top Like

Xem 11,979

Cập nhật nội dung chi tiết về Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 7: Hình Bình Hành mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 11,979 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 8: Bài 7. Hình Bình Hành
 • Hình Bình Hành Toán Lớp 8 Bài 7 Giải Bài Tập
 • Giải Toán Lớp 8 Bài 7: Hình Bình Hành
 • Giải Bài Tập Hình Bình Hành.
 • Giải Toán Lớp 8 Bài 9: Hình Chữ Nhật
 • Sách giải toán 8 Bài 7: Hình bình hành giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 7 trang 90: Các cạnh đối của tứ giác ABCD trên hình 66 có gì đặc biệt ?

  Lời giải

  Các cạnh đối của tứ giác ABCD bằng nhau và song song với nhau

  (Nhận xét trang 70: Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau)

  Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 7 trang 90: Cho hình bình hành ABCD (h.67). Hãy thử phát hiện tính chất về cạnh, về góc, về đường chéo của hình bình hành đó.

  Lời giải

  – Các cạnh đối bằng nhau

  – Các góc đối bằng nhau

  – Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

  Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 7 trang 92: Trong các tứ giác ở hình 70, tứ giác nào là hình bình hành? Vì sao ?

  Lời giải

  ABCD là hình bình hình vì có các cạnh đối bằng nhau

  EFGH là hình bình hành vì có các góc đối bằng nhau

  PQRS là hình bình hành vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

  XYUV là hình bình hành vì có XV = YU và XV // YU

  Bài 43 (trang 92 SGK Toán 8 Tập 1): Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 71 có là hình bình hành hay không?

  Lời giải:

  Cả ba tứ giác là hình bình hành

  – Tứ giác ABCD là hình bình hành vì có AB // CD và AB = CD = 3 (dấu hiệu nhận biết 3)

  – Tứ giác EFGH là hình bình hành vì có EH // FG và EH = FH = 3 (dấu hiệu nhận biết 3)

  – Tứ giác MNPQ là hình bình hành vì có MN = PQ và MQ = NP (dấu hiệu nhận biết 2)

  ( Chú ý:

  – Với các tứ giác ABCD, EFGH còn có thể nhận biết là hình bình hành bằng dấu hiệu nhận biết 2.

  – Với tứ giác MNPQ còn có thể nhận biết là hình bình hành bằng dấu hiệu nhận biết 5.)

  Các bài giải Toán 8 Bài 7 khác

  Bài 44 (trang 92 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng BE = DF

  Lời giải:

  Cách 1:

  + ABCD là hình bình hành ⇒ AB = CD, AD = BC, Â = Ĉ.

  + E là trung điểm của AD ⇒ AE = AD/2

  F là trung điểm của BC ⇒ CF = BC/2

  Mà AD = BC (cmt) ⇒ AE = CF.

  + Xét ΔAEB và ΔDCF có: AD = CD, Â = Ĉ, AE = CF (cmt)

  ⇒ ΔAEB = ΔDCF (c.g.c)

  ⇒ EB = DF.

  Cách 2:

  ABCD là hình bình hành ⇒ AD//BC và AD = BC.

  + AD // BC ⇒ DE // BF

  + E là trung điểm của AD ⇒ DE = AD/2

  F là trung điểm của BC ⇒ BF = BC/2

  Mà AD = BC ⇒ DE = BF.

  + Tứ giác BEDF có:

  DE // BF và DE = BF

  ⇒ BEDF là hình bình hành

  ⇒ BE = DF.

  Các bài giải Toán 8 Bài 7 khác

  a) Chứng minh rằng DE // BF

  b) Tứ giác DEBF là hình gì? Vì sao?

  Lời giải:

  a) Ta có:

  + DE là tia phân giác của góc D

  Mà hai góc này ở vị trí đồng vị ⇒ AE // BF (đpcm)

  b) Tứ giác DEBF có:

  DE // BF (chứng minh ở câu a)

  BE // DF (vì AB // CD)

  ⇒ DEBF là hình bình hành.

  Các bài giải Toán 8 Bài 7 khác

  Bài 46 (trang 92 SGK Toán 8 Tập 1): Các câu sau đúng hay sai?

  a) Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành

  b) Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành

  c) Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

  d) Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành

  Lời giải:

  a) Đúng, vì hình thang có hai đáy song song lại có thêm hai cạnh đáy bằng nhau nên là hình bình hành theo dấu hiệu nhận biết 5

  b) Đúng, vì khi đó ta được tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành (định nghĩa)

  c) Sai.

  Ví dụ tứ giác ABCD ở dưới có AB = CD nhưng không phải hình bình hành.

  d) Sai, vì hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau nhưng nó không phải là hình bình hành.

  Các bài giải Toán 8 Bài 7 khác

  Bài 47 (trang 93 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình 72. Trong đó ABCD là hình bình hành

  a) Chứng minh rằng AHCK là hình bình hành

  b) Gọi O là trung điểm của HK. Chứng minh rằng ba điểm A, O, C thẳng hàng.

  Lời giải:

  a)+ ABCD là hình bình hành

  ⇒ AD // BC và AD = BC.

  ⇒ ∠ADH = ∠CBK (Hai góc so le trong).

  Hai tam giác vuông AHD và CKB có:

  AD = BC

  ∠ADH = ∠CBK

  ⇒ ΔAHD = ΔCKB (cạnh huyền, góc nhọn)

  ⇒ AH = CK

  + AH ⊥ BD; CK ⊥ BD ⇒ AH // CK

  Tứ giác AHCK có AH // CK, AH = CK nên là hình bình hành.

  b) Hình bình hành AHCK có O là trung điểm HK

  ⇒ O = AC ∩ HK ⇒ A, C, O thẳng hàng.

  Các bài giải Toán 8 Bài 7 khác

  Bài 48 (trang 93 SGK Toán 8 Tập 1): Tứ giác ABCD có E, F , G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

  Lời giải:

  + E là trung điểm AB, F là trung điểm AC

  ⇒ EF là đường trung bình của tam giác ABC

  ⇒ EF // AC và EF = AC/2

  + H là trung điểm AD, G là trung điểm CD

  ⇒ HG là đường trung bình của tam giác ACD

  ⇒ HG // AC và HG = AC/2.

  + Ta có:

  EF //AC, HG//AC ⇒ EF // HG.

  EF = AC/2; HG = AC/2 ⇒ EF = HG

  ⇒ tứ giác EFGH là hình bình hành.

  Các bài giải Toán 8 Bài 7 khác

  Bài 49 (trang 93 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở M và N. Chứng minh rằng:

  a) AI // CK

  b) DM = MN = NB

  Lời giải:

  a) + K là trung điểm của AB ⇒ AK = AB/2.

  + I là trung điểm của CD ⇒ CI = CD/2.

  + ABCD là hình bình hành

  ⇒ AB // CD hay AK // CI

  và AB = CD ⇒ AB/2 = CD/2 hay AK = CI

  + Tứ giác AKCI có AK // CI và AK = CI

  ⇒ AKCI là hình bình hành.

  b) + AKCI là hình bình hành

  ⇒ AI//KC hay MI//NC.

  ΔDNC có: DI = IC, IM // NC ⇒ DM = MN (1)

  + AI // KC hay KN//AM

  ΔBAM có: AK = KB, KN//AM ⇒ MN = NB (2)

  Từ (1) và (2) suy ra DM = MN = NB.

  Các bài giải Toán 8 Bài 7 khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Giáo Dục Công Dân 8 Bài 2: Liêm Khiết
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 2: Liêm Khiết
 • Giải Bài Tập Bài 2 Trang 8 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 9 Test For Unit 7
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1: My Friends Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 8
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 7: Hình Bình Hành trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100