Đề Xuất 5/2022 # Toán Cao Cấp Cho Các Nhà Kinh Tế # Top Like

Xem 11,088

Cập nhật nội dung chi tiết về Toán Cao Cấp Cho Các Nhà Kinh Tế mới nhất ngày 19/05/2022 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 11,088 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Hội Thảo: “ứng Dụng Phương Trình Sai Phân Trong Giảng Dạy Môn Giải Tích Khối Nghành Kinh Tế Theo Chương Trình Cdio”
 • Một Số Khái Niệm Về Giải Tích Không Trơn
 • Giải Thích Kí Hiệu Van Phân Phối 4/3 5/2
 • Giải Thích Ký Hiệu, Các Ký Tự Viết Tắt Trên Bản Đồ Địa Chính
 • Giải Thích Ký Hiệu Que Hàn Theo Tiêu Chuẩn Aws
 • TOÁN CAO CẤP CHO CÁC NHÀ KINH TẾ – PHẦN II: GIẢI TÍCH TOÁN HỌC

  Cuốn sách này là cuốn sách thứ hai của bộ sách hai tập Toán cao cấp cho các nhà kinh tế được biên soạn dựa theo chương trình môn Toán cao cấp của trường Đại học Kinh Tế Quốc dân, dùng chung cho cả hai khối: Kinh tế học và Quản trị kinh doanh.

  Tiếp theo cuốn Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, Phần 1: Đại số tuyến tính đã được xuất bản, cuốn Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, Phần 2: Giải tích toán học bao gồm những nội dung sau đây:

  Chương 1: Hàm số và giới hạn

  Chương 2: Đạo hàm và vi phân

  Chương 3: Hàm số nhiều biến số

  Chương 4: Cực trị của hàm nhiều biến

  Chương 5: Tích phân

  Chương 6: Chương trình vi phân

  Chương 7: Phương trình sai phân

  Trong phạm vi của các chương trình nói trên, các tác giả lần lượt trình bày các vấn đề cơ bản của Giải tích Toán học, cùng với một số nội dung chọn lọc của lý thuyết phương trình vi phân và phương trình sai phân. Những nội dung đó được lựa chọn căn cứ vào nhu cầu sử dụng các phương pháp Toán học trong phân tích kinh tế, với mục đích trang bị kiến thức toán học cần thiết để sinh viên có thể tiếp cận với phương pháp mô hình trong Kinh tế học thực chứng.

  Chương 1: Hàm số và giới hạn

  1. Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số

  II. Quan hệ hàm số

  III. Đồ thị của hàm số

  IV. Khái niệm hàm ngược

  V. Một số đặc trưng hàm số

  VI. Các hàm số cơ bản và các phép toán sơ cấp đối với hàm số

  VII. Các mô hình hàm số trong phân tích kinh tế

  2. Dãy số và giới hạn của dãy số

  II. Giới hạn của dãy số

  III. Đại lượng vô cùng bé

  IV. Các định lý cơ bản về giới hạn

  V. Cấp số nhân: Các hệ thức cơ bản và ứng dụng trong phân tích tài chính

  3. Giới hạn của hàm số

  I. Khái niệm giới hạn của hàm số

  II. Giới hạn của các hàm số sơ cấp cơ bản

  III. Các định lý cơ bản về giới hạn

  IV. Hai giới hạn cơ bản dạng vô định

  V. Vô cùng bé và vô cùng lớn

  4. Hàm số liên tục

  I. Khái niệm hàm số liên tục

  II. Các phép toán sơ cấp đối với các hàm số liên tục

  III. Các tính chất cơ bản của hàm số liên tục trên một khoảng

  Chương 2: Đạo hàm và vi phân

  1. Đạo hàm của hàm số

  I. Khái niệm đạo hàm

  II. Đạo hàm của các hàm sơ cấp cơ bản

  III. Các quy tắc tính đạo hàm

  2. Vi phân của hàm số

  I. Khái niệm vi phân và liên hệ với đạo hàm

  II. Các quy tắc tính vi phân

  3. Các định lý cơ bản về hàm số khả vi

  I. Định lý Fermat

  II. Định lý Rolle

  III. Định lý Lagrange

  IV. Định lý Cauchy

  4. Đạo hàm và vi phân cấp cao. Công thức Taylor

  I. Đạo hàm cấp cao

  II. Vi phân cấp cao

  III. Công thức Taylor

  5. Ứng dụng đạo hàm trong toán học

  I. Tính các giới hạn dạng vô định

  II. Đạo hàm và xu hướng biến thiên của hàm số

  III. Tìm các điểm cực trị của hàm số

  IV. Liên hệ giữa đạo hàm cấp hai và tính lồi lõm của hàm số

  6. Sử dụng đạo hàm trong phân tích kinh tế

  I. Ý nghĩa của đạo hàm trong kinh tế

  II. Tính hệ số co dãn

  III. Quan hệ giữa hàm bình quân và hàm cận biên

  IV. Sự lựa chọn tối ưu trong kinh tế

  Chương 3: Hàm số nhiều biến số

  1. Các khái niệm cơ bản

  I. Hàm số hai biến

  II. Hàm số n biến số

  III. Phép hợp hàm

  IV. Một số hàm số trong phân tích kinh tế

  2. Giới hạn và tính liên tục

  I. Giới hạn của hàm số 2 biến số

  II. Giới hạn của hàm n biến

  III. Hàm số liên tục

  3. Đạo hàm riêng và vi phân

  I. Số gia riêng và số gia toàn phần

  II. Đạo hàm riêng

  III. Đạo hàm riêng của hàm hợp

  V. Đạo hàm riêng và vi phân cấp cao

  VI. Ứng dụng đạo hàm riêng trong kinh tế học

  4. Hàm thuần nhất

  I. Khái niệm hàm thuần nhất và công thức Euler

  II. Vấn đề hiệu quả của quy mô

  I. Hàm ẩn một biến

  II. Hàm ẩn nhiều biến

  III. Hệ hàm ẩn

  IV. Tỷ lệ thay thế cận biên

  V. Phân tích tĩnh so sánh trong kinh tế

  Chương 4: Cực trị của hàm nhiều biến

  1. Cực trị không có điều kiện ràng buộc

  I. Khái niệm cực trị và điều kiện ràng buộc

  II. Điều kiện đủ

  2. Cực trị có điều kiện ràng buộc

  I. Cực trị có điều kiện với hai biến chọn và một phương trình ràng buộc

  II. Cực trị có điều kiện với n biến chọn và một phương trình ràng buộc

  III. Ý nghĩa của nhân tử Lagrange

  IV. Cực trị có điều kiện với n biến chọn và m phương trình ràng buộc

  V. Cực trị có điều kiện với ràng buộc là bất phương trình

  3. Các bài toán về sự lựa chọn của người tiêu dùng

  I. Bài toán tối đa hóa lợi ích

  II. Tối thiểu hóa chi phí tiêu dùng

  III. Phương trình Slutsky

  4. Các bài toán về sự lựa chọn của nhà sản xuất

  I. Lựa chọn tối ưu mức sử dụng các yếu tố sản xuất

  II. Lựa chọn mức sản lượng tối ưu

  Chương 5: Phép toán tích phân

  1. Nguyên hàm và tích phân bất định

  I. Nguyên hàm của hàm số

  II. Tích phân bất định

  III. Các công thức tích phân cơ bản

  2. Các phương pháp tính tích phân

  I. Phương pháp triển khai

  II. Sử dụng tính bất biến của biểu thức tích phân

  III. Phương pháp đổi biến số

  IV. Phương pháp tích phân từng phần

  3. Một số dạng tích phân cơ bản

  I. Tích phân của các phân thức hữu tỉ

  II. Tích phân của một số biểu thức chứa căn thức

  III. Tích phân của một số biểu thức lượng giác

  4. Tích phân xác định

  I. Khái niệm tích phân xác định

  II. Điều kiện khả tích

  III. Các tính chất cơ bản của tích phân xác định

  IV. Liên hệ với tích phân bất định

  V. Phương pháp đổi biến

  VI. Phương pháp tích phân từng phần

  VII. Tích phân suy rộng

  5. Ứng dụng tích phân trong kinh tế học

  I. Ứng dụng tích phân bất định

  II. Ứng dụng tích phân xác định

  Chương 6: Phương trình vi phân

  1. Các khái niệm cơ bản

  2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

  3. Một số loại phương trình vi phân phi tuyến cấp 1 có thể giải được

  4. Phân tích tác động trong kinh tế: Một số mô hình phương trình vi phân cấp 1

  5. Phương trình vi phân cấp hai

  6. Phân tích tác động trong kinh tế: Một số mô hình phương trình vi phân tuyến tính cấp 2

  Chương 7: Phương trình sai phân

  1. Khái niệm sai phân và phương trình sai phân

  2. Phương trình sai phân cấp một

  3. Phương trình sai phân tuyến tính cấp hai

  Đáp số bài tập

  Tài liệu tham khảo

  Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh, Du Học: Xuất Bản Bản Tiếng Việt Sách “giải Tích” Của James Stewart
 • Phép Tính Vi Tích Phân Hàm Một Biến
 • Giải Tích Hàm Là Gì (Tiếng Pháp) ?
 • Giải Tích Hàm Là Gì ?
 • Từ Chuỗi Fourier Đến Tích Phân Fourier
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Toán Cao Cấp Cho Các Nhà Kinh Tế trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100