Đề Xuất 5/2022 # Toán Nâng Cao Lớp 4 # Top Like

Xem 11,088

Cập nhật nội dung chi tiết về Toán Nâng Cao Lớp 4 mới nhất ngày 23/05/2022 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 11,088 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Gia Sư Online: Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật Lớp 3, 4, 5, 8
 • Công Thức Tính Diện Tích Hình Hộp Chữ Nhật, Có Ví Dụ Đi Kèm
 • Cách Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật Nhanh Chóng, Chính Xác Như Thế Nào?
 • Cách Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật Lớp 8, Các Dạng Toán Thường Gặp Và L
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 8 Chương 2 Bài 2: Diện Tích Hình Chữ Nhật
 • + Độ dài cạnh dài gọi là chiều dài, độ dài cạnh ngắn gọi là chiều rộng.

  + Chu vi: P = (a + b) x 2

  + Diện tích : S = a x b

  + Chu vi: P = a x 4

  + Diện tích: S = a x a

  MỘT SỐ BÀI TẬP.

  Bài 1. Một miếng đất hình vuông có chu vi là 32m. Hỏi diện tích của miếng đất bằng bao nhiêu?

  Giải:

  Cạnh của miếng đất là:

  32 : 4 = 8 (m)

  Diện tích của miếng đất bằng:

  Đáp số: 64m2

  Bài 2. Một hình chữ nhật có chu vi 78cm, chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Hỏi hình chữ nhật có diện tích bằng bao nhiêu?

  Giải:

  Nửa chu vi miếng đất là:

  78 : 2 = 39 (cm)

  Chiều rộng hình chữ nhật:

  39 : 3 = 13 (cm)

  Chiều dài hình chữ nhật:

  13 x 2 = 26 (cm)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  26 x 13 = 338 (cm2)

  Đáp số: 338cm2

  Bài 3. Cho một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài và nếu tăng chiều rộng 27m ta được một hình vuông. Tìm chu vi và diện tích miếng đất.

  Giải:

  Ta có chiều dài hơn chiều rộng 27m

  Chiều rộng miếng đất hình chữ nhật là: 27 : 3 x 2 = 18 (cm)

  Chiều dài miếng đất hình chữ nhật là:

  18 + 27 = 45 (cm)

  Chu vi miếng đất:

  (45 + 18) x 2 = 126 (cm)

  Diện tích hình chữ nhật:

  45 x 18 = 810 (cm 2)

  Đáp số: chu vi: 126m

  Diện tích: 810 cm 2

  Bài 4. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng và có diện tích bằng 196cm 2. Tìm chu vi của hình chữ nhật.

  Diện tích của mỗi hình vuông bằng:

  Ta có: 49 = 7 x 7

  Vậy cạnh của hình vuông bằng 7cm hay chiều rộng của hình chữ nhật bằng 7cm

  Chiều dài hình chữ nhật bằng:

  7 x 4 = 28 (cm)

  Chu vi hình chữ nhật bằng:

  (28 + 7) x 2 = 70 (cm)

  Đáp số: 70cm

  Bài 5. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 5cm. Em hãy tìm tổng chu vi của hình vuông 1, hình vuông 2, hình vuông 3. Trong hình vẽ:

  Ta có tổng chu vi của 3 hình vuông 1; 2; 3 bằng:

  a x 4 + b x 4 + c x 4 = ( a + b + c) x 4 = 5 x 4 = 20 (cm)

  Đáp số: 20cm

  Bài 6. Có một cái sân hình chữ nhật, chiều dài gấp đôi chiều rộng, người ta mở rộng chiều dài thêm 2m và chiều rộng thêm 2m, thì đươc sân mới có diện tích hơn sân cũ 52m 2. Tìm diện tích sân lúc chưa mở rộng.

  Chiều dài “hình chữ nhật” mở rộng thêm là:

  52 : 2 = 26 (m)

  Tổng độ dài chiều dài và chiều rộng sân cũ bằng:

  26 – 2 = 24 (m)

  Chiều rộng sân cũ bằng:

  24 : 3 = 8 (m)

  Chiều dài sân cũ bằng:

  8 x 2 = 16 (m)

  Diện tích sân lúc chưa mở rộng bằng:

  Bài 7. Có một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, biết rằng nếu mở rộng chiều dài thêm 6m thì diện tích miếng đất tăng thêm 150m 2.

  Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu:

  150 : 6 = 25 (m)

  Chiều dài hình chữ nhật ban đầu:

  25 x 2 = 50 (m)

  Diện tích hình chữ nhật ban đầu:

  50 x 25 = 1250 (m 2)

  Bài 8. Có một miếng vườn hình chữ nhật chu vi 240m, người ta trồng cọc xi măng xung quanh vườn để làm hàng rào. Nêú nhìn theo chiều rộng ta thấy có 10 cọc, nếu nhìn theo chiều dài ta thấy có 16 cọc. Tìm diện tích của miếng vườn, biết các cọc cách đều nhau và 4 góc vườn đều có trồng cọc.

  Giải:

  Hai cọc liên tiếp cách nhau một “khoảng”. Vì chiều rộng có 10 cọc nên có:

  10 – 1 = 9 (khoảng)

  Chiều dài có 16 cọc nên có:

  16 – 1 = 15 (khoảng)

  Nửa chu vi miếng vườn:

  240 : 2 = 120 (m)

  Theo đề bài ta có chiều rộng gồm 9 phần bằng nhau và chiều dài gồm 15 phần như thế.

  Tổng số phần bằng nhau của 120m là:

  9 + 15 = 24 (phần)

  Chiều rộng miếng vườn:

  120 – 45 = 75 (m)

  Diện tích miếng vườn:

  75 x 45 = 3375 (m 2)

  AMOQ, MBNO, ONCP, QOPD.

  Chu vi hình vuông lớn ABCD bằng:

  6 x 4 = 24 (cm)

  Cạnh của 1 hình vuông nhỏ bằng:

  6 : 2 = 3 (cm)

  Chu vi của một hình vuông nhỏ bằng:

  3 x 4 = 12 (cm)

  Tổng chu vi của các hình vuông có trong hình đã cho bằng:

  24 + 12 x 4 = 72 (cm)

  Đáp số: 72cm.

  Bài 10. Trên miếng đất hình vuông, người ta đào một cái ao cá hình vuông ở một góc miếng đất, biết diện tích đất còn lại sau khi đào ao là 1280m 2, và cạnh của ao kém cạnh miếng đất 32m. Hỏi diện tích ao cá bằng bao nhiêu?

  Giải:

  Phần diện tích còn lại 1280m2 sau khi đào ao ta chia thành 3 phần như hình vẽ: hình chữ nhật 1, hình chữ nhật 2, hình vuông.

  Hình vuông có cạnh bằng 32 nên có diện tích bằng:

  32 x 32 = 1024 (m 2)

  Tổng diện tích của hình 1 và hình 2.

  1280 – 1024 = 256 (m 2)

  Ta có hình 1 và hình 2 đều là hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau (32m) chiều rộng bằng nhau (bằng cạnh của ao) nên có diện tích bằng nhau.

  Mỗi hình có diện tích bằng:

  Cạnh của ao có độ dài bằng:

  128 : 32 = 4 (m)

  Diện tích của ao bằng:

  BÀI TẬP TỰ LUYỆN. Bài 1.

  a) Một hình chữ nhật có chu vi gấp 3 lần chiều dài. Biết chiều rộng là 8m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

  b) Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Biết chiều dài là 14dm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

  c) Một hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài là 18cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

  Bài 2. Một hình chữ nhật có chu vi 20cm. Nếu chiều dài được thêm 5cm và chiều rộng thêm 9cm thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

  Bài 3. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu chiều dài bớt 7cm và chiều rộng thêm 11cm thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

  Bài 4. Trong công viên hình vuông được đặt một tượng đài có bệ hình vuông (xem hình vẽ). Mỗi cạnh của bệ đều cách cạnh của công viên là 45m. Diện tích còn lại của công viên là 9900m2. Tính diện tích bệ của tượng đài.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tính Diện Tích Hình Vuông, Hình Chữ Nhật Trong Toán Lớp 3
 • Cách Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật Lớp 3, Bài Tập Sgk, Sách Nâng Cao Có
 • Giải Bài Tập Trang 32 Trong Sách Life A2_B1 Vietnamedition
 • Giải Bài Tập Sách Life A2
 • Giải Bài Tập T10 Sách Life A2 B1
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Toán Nâng Cao Lớp 4 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100