Top 30 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 9 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án

Xem 1,782

Cập nhật thông tin chi tiết về Top 30 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 9 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án mới nhất ngày 25/02/2021 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,782 lượt xem.

Bộ đề tổng hợp Top 30 Đề thi Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 9 mới.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút I. Choose the word whose part underlined is pronounced differently from the others in each group.

C. watch ed D. hat ed.

C. enou gh D. cou gh

C. student s D. play s

C. s un D. p u t

Đáp án

I. Choose the word whose part underlined is pronounced differently from the others in each group. II. Use the correct form of the words in brackets to complete sentences/ keys.

Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh 9 mới

Thời gian làm bài: 60 phút I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. II. Choose A, B, C or D to complete the following sentences. 1. Peter isn’t here. I wish he …… here.

A. is B. was

C. were D. weren’t

2. I ….. him since 1990 .

A. have known B. know

C. knew D. has known

3. Rice ….. in tropical country .

A. grow B. aren’t grown

C. grows D. is grown

4. We have lived in Hanoi…………………4 years.

A. since B for

C. in D. at

5. Viet got up chúng tôi couldn’t catch the first bus.

A. then B. so

C. as D. when

6. Let’s………………………soccer.

A. play B. to play

C. played D. playing

7. We have bought this house……………..2006.

A. at B. for

C. on D. since

8. I enjoy…………English.

A. learn B. learnt

C. to learn D. learning

9. I have English……………. Tuesday and Saturday.

A. on B. in

C. at D. into

B. will be built

C. was built

D. has been built

III. Read the passage and answer the questions.

John Brown is a lecturer. He went to university in 1982, and was one of the best students at that time. In 1990, he became a professor. He has been a senior lecturer since then. He is a very well known in his teaching career. He has written five books about education, including a book “How to teach deaf children” in 1995. He is married to his assistant, Linda. They have two children.

Questions:

1. What does he do?

………………………………………………………………………………………

2. Is he a very well-known in his teaching career?

………………………………………………………………………………………

3. How many books about education has he written?

………………………………………………………………………………………

4. Who is he married to?

………………………………………………………………………………………

5. Has he got any children?

………………………………………………………………………………………

IV. Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one 1. Maths is the most difficult subject of all.

A. Maths is very difficult of all.

B. No subject is not as difficult as Maths.

C. Nothing is more difficult than Maths.

D. No subject is more difficult than Maths.

2. What a pity I’m not tall enough to join the army.

A. I am sorry for joining the army.

B. I wish I were taller.

C. I am not tall enough, so I don’t want to join the army.

D. I wish I am taller to join the army.

3. It/necessary / us / think /about / this matter.

A. It’s for us to think about this matter carefully necessary.

B. To think about this matter carefully it necessary for us

C. for us to think about this matter carefully it’s necessary

D. it’s necessary for us to think about this matter

4. What a pity! He isn’t here.

A. I wish he is her

B. I wish he weren’t

C. I wish he was here

D. I wish he were here.

5. They often went to Hanoi at the weekends

A. They used to going Hanoi at the weekends

B. they are used to go Hanoi at the weekends

C. They used to go to Hanoi at the weekends

D. They were used to Hanoi at the weekends

Đáp án

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. II. Choose A, B, C or D to complete the following sentences. III. Read the passage and answer the questions.

1. He is a lecturer.

2. Yes, he is.

3. He has written five books about education.

4. He married to his assistant.

5. Yes, he has.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Bạn đang xem bài viết Top 30 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 9 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!