Đề Thi Phương Pháp Tính Và Matlab

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Chi Tiết Bài Tập Chương 2, Sinh Học Lớp 12
 • Nghiên Cứu Phương Pháp Giải Bài Tập Vật Lý Định Tính Lớp 10 Và Ứng Dụng
 • Định Hướng Cách Giải Bài Tập Định Tính Cho Học Sinhtrong Dạy Học Vật Lý
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số Tuyến Tính
 • Bài 17: Giải Bài Tập Về Ánh Xạ Tuyến Tính
 • Đề Thi Phương Pháp Tính Và Matlab, Đề Thi Môn Phương Pháp Tính, Đề Thi Phương Pháp Tính, Bài Giải Phương Pháp Tính, Đề Cương Phương Pháp Tính, Thủ Tục Thay Đổi Phương Pháp Tính Thuế, Giáo Trình Phương Pháp Tính, Thủ Tục Chuyển Đổi Phương Pháp Tính Thuế, Thủ Tục Thay Đổi Phương Pháp Tính Giá Xuất Kho, Thủ Tục Đăng Ký Phương Pháp Tính Thuế Gtgt, Nội Dung Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tình Hình Tài Chính, Thủ Tục Chuyển Đổi Phương Pháp Tính Thuế Gtgt, Phương Pháp Tính Chỉ Số Trong Nguyên Lý Thống Kê, Hãy Phân Tích ưu Và Nhược Điểm Của Phương Pháp Chi Phí ước Tính, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Hoạt Tính Tổng Của Enzyme Bromelain (tu) Bằng Phương Pháp Kunitz Cải Tiến., Phương Trình Hóa Học Nào Sau Đây Thể Hiện Cách Điều Chế Cu Theo Phương Pháp Th, Bài 4 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Phương Thức Sản Xuất, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế Violet, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số, Vận Dụng ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Quan Điểm Toàn Diện Và Xu Thế Đa Dạng Hóa Đa Phương Hóa Trong , Vận Dụng ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Quan Điểm Toàn Diện Và Xu Thế Đa Dạng Hóa Đa Phương Hóa Trong, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Matlab, Tài Liệu Matlab, Bài Tập Matlab Có Lời Giải, Hướng Dẫn Cài Đặt Matlab, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Pháp, Bài Tập Thực Hành Matlab, Tiểu Luận Matlab, Báo Cáo Thực Hành Matlab, Giáo Trình Matlab, Giáo Trình Matlab 7.0, Phương Pháp Và Phương Tiện Dạy Học, Bài Tập Thực Hành Matlab Có Lời Giải, 1 Phương Trình Chứng Minh Lưu Huỳnh Có Tính Oxi Hóa Và Có Tính Khử, Hướng Dẫn Thực Hành Sử Dụng Matlab, Chuyển Địa Phương Vào Tình Trạng Có Tinh Huong, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Phương Pháp Dạy Học Hợp Tác, Ngữ Pháp Cô Mai Phương, Phương Pháp Lte, Văn Bản Chỉ Đạo Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học, Báo Cáo Phương Pháp Dạy Học Bàn Tay Nặn Bột, Phương Pháp Bắn Vi Đạn, Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học, Phương Pháp 5s, Các Phương Pháp Điều Trị Ung Thư Vú, Phương Pháp Irac, Phương Pháp Luận Là Gì, Phương Pháp Nuôi Cấy Mô Tế Bào, Tự Học Theo Phương Pháp Tín Chỉ, Phương Pháp Tả Cảnh, Phương Pháp Dạy Học Kỹ Thuật, Phương Pháp Ngữ âm Trị Liệu, Mẫu Phương Pháp Chứng Từ Ghi Sổ, Phương Pháp Luận Sử Học, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Đại Học (3 Tín Chỉ), Tự Học Theo Phương Pháp Dạy Tín Chỉ, Luận Văn Phương Pháp L, Phương Pháp Thống Kê, Bài Thu Hoạch Phương Pháp Học Đại Học, Phương Pháp Chuyển Gen Bắn Vi Đạn, Phương Pháp Tâm Lý Giáo Dục, Lý Luận Phương Pháp Dạy Học, Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học Pdf, Phương Pháp Làm Bài Lý Luận Văn Học, Hãy Trình Bày Tóm Tắt Phương Pháp 5s, Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Đại Học, Phương Pháp Luận, Phuong Phap Hoc Noi Trong Gio Anh Van , Phương Pháp Lập Kế Hoạch Học Tập, Phương Pháp Nhân Giống Cây ăn Quả Có Múi, Con Người, Máy Móc, Vật Liệu Và Phương Pháp, Phương Pháp Điểm Danh, ôn Tập Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Tìm Kiếm Tài Liệu, Sách Phương Pháp 0 Tuổi, Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Phương Pháp Loại Bỏ Mangan, Phương Pháp Giải Toán 8, Phương Pháp Xây Dựng Hệ Thống Gmp, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Là Gì, Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng, Đốt Sùi Mào Gà Chi Phí Bao Nhiêu Và Bằng Phương Pháp Gì ạ, Phương Pháp Viết Đoạn Văn, Báo Cáo Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Hp Tâm Lý Học Đại Cương, Bài Tham Luận Phương Pháp Học Tập, Phương Pháp Chuyên Gia Trong Dạy Học, Phương Pháp Làm Việc Nhóm, ý Nghĩa Phương Pháp Luận, Tiểu Luận Phương Pháp Học Đại Học,

  Đề Thi Phương Pháp Tính Và Matlab, Đề Thi Môn Phương Pháp Tính, Đề Thi Phương Pháp Tính, Bài Giải Phương Pháp Tính, Đề Cương Phương Pháp Tính, Thủ Tục Thay Đổi Phương Pháp Tính Thuế, Giáo Trình Phương Pháp Tính, Thủ Tục Chuyển Đổi Phương Pháp Tính Thuế, Thủ Tục Thay Đổi Phương Pháp Tính Giá Xuất Kho, Thủ Tục Đăng Ký Phương Pháp Tính Thuế Gtgt, Nội Dung Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tình Hình Tài Chính, Thủ Tục Chuyển Đổi Phương Pháp Tính Thuế Gtgt, Phương Pháp Tính Chỉ Số Trong Nguyên Lý Thống Kê, Hãy Phân Tích ưu Và Nhược Điểm Của Phương Pháp Chi Phí ước Tính, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Hoạt Tính Tổng Của Enzyme Bromelain (tu) Bằng Phương Pháp Kunitz Cải Tiến., Phương Trình Hóa Học Nào Sau Đây Thể Hiện Cách Điều Chế Cu Theo Phương Pháp Th, Bài 4 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Phương Thức Sản Xuất, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế Violet, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số, Vận Dụng ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Quan Điểm Toàn Diện Và Xu Thế Đa Dạng Hóa Đa Phương Hóa Trong , Vận Dụng ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Quan Điểm Toàn Diện Và Xu Thế Đa Dạng Hóa Đa Phương Hóa Trong, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Matlab, Tài Liệu Matlab, Bài Tập Matlab Có Lời Giải, Hướng Dẫn Cài Đặt Matlab, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Pháp, Bài Tập Thực Hành Matlab, Tiểu Luận Matlab, Báo Cáo Thực Hành Matlab, Giáo Trình Matlab, Giáo Trình Matlab 7.0, Phương Pháp Và Phương Tiện Dạy Học, Bài Tập Thực Hành Matlab Có Lời Giải, 1 Phương Trình Chứng Minh Lưu Huỳnh Có Tính Oxi Hóa Và Có Tính Khử, Hướng Dẫn Thực Hành Sử Dụng Matlab, Chuyển Địa Phương Vào Tình Trạng Có Tinh Huong, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Phương Pháp Dạy Học Hợp Tác, Ngữ Pháp Cô Mai Phương, Phương Pháp Lte, Văn Bản Chỉ Đạo Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Mĩ Thuật Lớp 6 Bài 24 : Thường Thức Mĩ Thuật: Giới Thiệu Mợt Số Tranh Dân Gian Việt Nam
 • Soạn Mĩ Thuật Lớp 7 Bài 1: Ttmt
 • Lý Thuyết Và Bài Tập Về Mệnh Đề Môn Toán Lớp 10
 • Tổng Hợp Bài Tập Về Đại Từ Quan Hệ Trong Tiếng Anh (Có Đáp Án)
 • Mệnh Đề Quan Hệ (Relative Clauses), Cấu Trúc, Cách Dùng Và Bài Tập
 • Bài Tập Giải Tích 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Cuối Học Kỳ Ii Năm Học 2022
 • Đề Thi Cuối Học Kỳ 3 Năm Học 2022
 • Ứng Dụng Tích Phân Tính Giới Hạn Của Dãy Số
 • Pgs Nguyễn Xuân Thảo: Dạy Toán Bằng Cả Tâm Huyết Với Nghề
 • Những Bài Toán Giải Tích Chọn Lọc Tô Văn Ban
 • Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Tích, Bài Tập Giải Tích 1, Giải Tích – Tập 1, Bài 2 Giải Tích 12, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1b, Giải Tích 1 7e, Giải Tích 1, Bài 4 Giải Tích 12, Đại Số Và Giải Tích 11, Đề Cương Giải Tích 3, Giải Tích Calculus 7e (tập 1), Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài Giảng Giải Tích 3, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài Giảng Giải Tích 2, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Tài Liệu Giải Tích 3, Giải Tích – Tập 1 – Calculus 7e Pdf, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Bài 5 Trang 44 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 43 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 24 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 84 Giải Tích 12, Giải Tích Calculus 7e – Tập 1 Pdf, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12, Toán Giải Tích 12, Toán Giải Tích 12 Bài 1, Giải Tích Tập 1 – Calculus, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 5 Trang 10 Giải Tích 12, Bài Giảng Giải Tích 1, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Tài Liệu Giải Tích 2, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Giải Tích 2 Giáo Trình, Giải Tích 3 Giáo Trình, Cách Giải Bài Toán Quỹ Tích, Giải Tích 3 Giáo Trình Và 500 Bài Tập, Giải Bài Tập Phương Trình Tích, Giải Tích James Stewart, Giáo Trình Giải Tích 2, Giáo Trình Giải Tích 1, Giáo Trình Giải Tích 3, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Giáo Trình Giải Tích Tập 1, Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Phân Tích N Giai Thừa, Khóa Luận Giải Tích, Giải Bài Tập Diện Tích Hình Thoi Lớp 8, Tài Liệu Chuyên Toán Đại Số Và Giải Tích 11 Pdf, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12 Pdf, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Khóa Luận Tốt Nghiệp Giải Tích, Bài Tập Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Sách Tham Khảo Giải Tích 12, Sách Giáo Khoa Giải Tích 12, Bài Giảng Giải Tích 3 Bùi Xuân Diệu, Đáp án 80 Bài Toán Hình Học Giải Tích Phẳng, Nghị Quyết Liên Tịch Về Hòa Giải, Giáo Trình Giải Tích 2 Bùi Xuân Diệu, Bài Giải Diện Tích Hình Bình Hành, Hãy Phân Tích 5 Giai Đoạn/quan Điểm Marketing, Tài Liệu Giáo Khoa Chuyên Toán Giải Tích 12, Hãy Phân Tích Sự Khác Nhau Giữa Các Tầng Lớp Giai Cấp Trong Xã Hội, Phân Tích Giá Trị Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Giai Đoạn Mới Hiện Nay, Báo Cáo Thành Tích Thực Hiện Đề án 89 Giai Đoạn 2012- 2022, Hãy Giải Thích Sự Hụt Thể Tích Trong Thí Nghiệm Trộn Rượu Và Nước, Phân Tích 01 Vụ án Phạm Tội Giết Người. Kiến Nghị Giải Pháp Để Hạn Chế, Dong Chi Hay Phan Tich Cac Giai Doan Phat Trien Chu Nghia Cong San Nhu The Nao, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Phân Tích Chủ Trương Và Kết Quả Đổi Mới Cơ Chế Quản Lý Sản Xuất Nông Nghiệp Nước Ta Giai Đoạn (1979-, Phân Tích Chủ Trươngvà Kết Quả Đổi Mới Cơ Chế Quản Lí Sản Xuất Nông Nghiệp Nước Ta Giai Đoạn 1979 19, Phân Tích Chủ Trương Và Kết Quả Đổi Mới Cơ Chế Quản Lý Sản Xuất Nông Nghiệp Nước Ta Giai Đoạn (1979-, Hãy Phân Tích Phương Hướng Giải Pháp Cơ Bản Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Đồng Chí Hãy Phân Tích, Đánh Giá Thực Trạng Và Đưa Ra Các Kiến Nghị, Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượn, Thực Trạng, Phân Tích Và Đề Xuất Những Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấ, Đồng Chí Hãy Phân Tích, Đánh Giá Thực Trạng Và Đưa Ra Các Kiến Nghị, Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượn, Thực Trạng, Phân Tích Và Đề Xuất Những Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấ, Phân Tích Chủ Trương Của Đảng Và Kết Quả Thực Hiện Công Tác Thanh Niên Giai Đoạn 2011-2020, Phân Tích Nội Dung Phấn Đấu Rèn Luyện Của Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Hãy Giải Thích Khi Càng Lên Cao Thì Tỉ Lệ Thể Tích Khí Oxi Trong Không Khí Càng Gi, Hãy Tính Diện Tích Xung Quanh Và Thể Tích Của Một Khối Hình Lập Phương Có Diện Tích Toàn Phần Là 384, Giải Bài Tập Diện Tích Hình Tròn Hình Quạt Tròn,

  Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Tích, Bài Tập Giải Tích 1, Giải Tích – Tập 1, Bài 2 Giải Tích 12, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1b, Giải Tích 1 7e, Giải Tích 1, Bài 4 Giải Tích 12, Đại Số Và Giải Tích 11, Đề Cương Giải Tích 3, Giải Tích Calculus 7e (tập 1), Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài Giảng Giải Tích 3, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài Giảng Giải Tích 2, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Tài Liệu Giải Tích 3, Giải Tích – Tập 1 – Calculus 7e Pdf, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Bài 5 Trang 44 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 43 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 24 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 84 Giải Tích 12, Giải Tích Calculus 7e – Tập 1 Pdf, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12, Toán Giải Tích 12, Toán Giải Tích 12 Bài 1, Giải Tích Tập 1 – Calculus, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 5 Trang 10 Giải Tích 12, Bài Giảng Giải Tích 1, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Tài Liệu Giải Tích 2, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Giải Tích 2 Giáo Trình, Giải Tích 3 Giáo Trình, Cách Giải Bài Toán Quỹ Tích,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Giải Tích 2 Sami
 • Giáo Trình Giải Tích Tập 1
 • Giáo Trình Giải Tích 1
 • Các Trang Web Bạn Nên Tham Khảo Khi Học Giải Tích 1
 • Bài 1,2,3, 4,5 Trang 47 Giải Tích Lớp 12: Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 1
 • Bài Tập Lớn Chi Tiết Máy

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Thử Môn Toán Thpt Chuyên Đh Vinh Lần 2
 • Đề Thi Kèm Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán Lần 2 Trường Thpt Chuyên Đại Học Vinh
 • Đề Thi Kèm Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán Lần 1 Trường Thpt Chuyên Đại Học Vinh
 • Giải Chi Tiết Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Lý Chuyên Vinh Lần 1
 • Chuyên Đề Nguyên Hàm Và Bài Tập Nguyên Hàm Có Lời Giải
 • Published on

  Bài tập lớn Chi tiết máy – ĐHBK 2022

  1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY BÀI TẬP LỚN CHI TIẾT MÁY GVHD: chúng tôi NGUYỄN HỮU LỘC SVTH: TRẦN MINH CHIẾN MSSV: 21300382 LỚP: CK13KSCD ĐỀ TÀI: 11 PHƯƠNG ÁN: 7 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 11 năm 2022
  2. 3. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Động cơ và phân phối tỷ số truyền…………………………………………… 10 Bảng 1.2 Đặc tính kỹ thuật của hệ thống truyền động. …………………………….. 10 Bảng 2.1 Thông số bộ truyền đai…………………………………………………………… 14 Bảng 3.1 Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng………………………………………. 19 Bảng 4.1 Kiểm nghiệm then trục I và trục II:………………………………………. 3030 Bảng 4.2 Mômen trục I và trục II: …………………………………………………………. 30 Bảng 4.3 Kiểm tra hệ số an toàn trục I và trục II: ……………………………………. 30 Bảng 5.1 Kết quả tính toán chọn ổ lăn: ………………………………………………….. 34
  3. 4. DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Hệ thống truyền động máy làm sạch chi tiết dập …………………………. 8 Hình 4.1 Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền ………………………………………… 20 Hình 4.2 Phân tích lực trên trục I…………………………………………………………… 21 Hình 4.3 Phác thảo kết cấu trục I…………………………………………………………… 22 Hình 4.4 Biểu đồ mômen trên trục I………………………………………………………. 23 Hình 4.5 Phân tích lực trên trục II …………………………………………………………. 25 Hình 4.6 Phác thảo kết cấu trục II …………………………………………………………. 26 Hình 4.7 Biểu đồ mômen trên trục II……………………………………………………… 27 Hình 7.1 Cơ cấu tay gạt ……………………………………………………………………….. 36 Hình 7.2 Biểu đồ nội lực và mômen…………………………………………………….. 369 Hình 8.1 Kết cấu giá đỡ……………………………………………………………………….. 40 Hình 8.2 Phân tích lực tác dụng…………………………………………………………….. 41 Hình 8.3 Điểm đặt lực………………………………………………………………………….. 41 [email protected]
  4. 5. ĐỀ TÀI NỘI DUNG Tuần lễ Nội dung thực hiện 1-2 Bài tập lớn số 1 – Thiết kế hệ thống truyền động máy làm sạch chi tiết dập. Tìm hiểu truyền động cơ khí trong máy. Xác định công suất động cơ và phân phối tỉ số truyền. 3-4 Tính toán bộ truyền đai thang. 5-6 Tính các bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng. 7 Báo cáo giữa kỳ. 8-9 Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên các bộ truyền và tính giá trị các lực. Tính toán thiết kế trục. 10 Chọn nối trục, then. 11 Chọn ổ lăn. 12 Chọn dầu bôi trơn. 13 Bài tập lớn số 2 – Bộ truyền vít me – đai ốc. 14 Bài tập lớn số 3 – Mối ghép ren. 15 Báo cáo cuối kỳ. SƠ ĐỒ 11.1 THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG MÁY LÀM SẠCH CHI TIẾT DẬP. Hệ thống dẫn động xích tải gồm: 1- Động cơ điện; 2- Bộ truyền đai thang; 3- Hộp giảm tốc bánh răng nghiêng 1 cấp; 4- Nối trục xích; 5- Bộ phận công tác.
  5. 6. Bảng số liệu. Phương án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lực vòng thùng F, N 1900 2000 2100 2300 2500 1200 1300 1500 1600 1700 Vận tốc vòng v, m/s 3,00 3,50 2,50 2,50 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,50 Đường kính thùng, D mm 650 700 750 800 900 400 450 500 550 600 Thời gian phục vụ L, năm 7 5 6 7 6 5 6 6 7 6 (1 năm làm việc 300 ngày, 1 ca làm việc 8 giờ) 11.2 BỘ TRUYỀN VÍT ME – ĐAI ỐC Tính vít và đai ốc cơ cấu tay gạt. Tải trọng 2F tác dụng lên đai ốc, chiều dài vít l (giá trị theo bảng). Dựng biểu đồ nội lực và mômen xoắn. Bảng số liệu. PA F, kN l, mm Biên dạng ren PA F, kN l, mm Biên dạng ren 1 14 500 Ren hình thang 6 10 600 Ren vuông 2 9,5 500 7 9 700 3 13 500 8 8 700 4 12 600 9 7 700 5 11 600 10 6 800 11.3 MỐI GHÉP REN Một giá đỡ chịu tác dụng tải trọng F = 8000 N được giữ chặt bằng nhóm 4 bulông như hình. Sử dụng mối ghép bulông có khe hở. Vật liệu bulông là thép CT3 có giới hạn bền kéo cho phép , ta chọn: đ = 0,95; = 0,97; = 0,99 ⟹ = 0,95.0,97. 0,99 . 1 = 0,894 3. Công suất cần thiết của động cơ: đ = = 5,2 0,894 = 5,82 ( ) 4. Số vòng quay của trục bộ phận công tác: = 6. 10 = 6. 10 × 4,00 450 = 169,8 ( ò / ℎú ) 5. Tỷ số truyền chung xác định theo công thức: = đ = đ Tỷ số truyền hộp giảm tốc là tiêu chuẩn và tỷ số truyền bộ truyền đai hoặc xích có thể chọn sơ bộ theo bảng 3.2 tài liệu , phụ thuộc vào công suất 5.82 và số vòng quay = 1455 ò / ℎú , theo bảng 4.3 tài liệu , ta chọn đai có chiều dài: = 2500 = 2,5 7. Số vòng chạy của đai trong một giây: = = 13,71 2,5 = 5,49 Thỏa điều kiện ): = 1,14 vì = 2,72 – Hệ số xét đến ảnh hưởng số dây đai , ta chọn sơ bộ bằng 1. – Hệ số xét đến ảnh hưởng chế độ tải trọng (theo bảng 4.8 tài liệu , ta có = 2240): = = 2500 2240 = 1,018 11. Theo đồ thị 4.21c tài liệu = 4 , khi = 180 và đai loại B. 12. Số dây đai được xác định theo công thức: ≥ = 590.0,9 1,1 . 1 = 482,7 = 0,45() = 0,45(482,7 + 458,2) = 423,4 Do = 458,2 nên ta chọn = 458,2 7. Ứng suất uốn cho phép: = 468 1,75 . 1 = 267,4 ; do bánh răng nằm đối xứng các ổ trục nên = 0,3 ÷ 0,5, chọn = 0,4 theo tiêu chuẩn. Khi đó: = ( + 1) 2 = 0,4. (3,15 + 1) 2 = 0,83 Theo bảng 6.4 tài liệu = 43(3,15 + 1) 97650.1,03 0,4. 458,2 . 3,15 = 129,3 Theo tiêu chuẩn, ta chọn = 160 10. Môđun răng = (0,01 ÷ 0,02) = 1,6 ÷ 3,2 Theo tiêu chuẩn, ta chọn = 2,5 . 11. Từ điều kiện 20 ≥ ≥ 8 suy ra: 2 8 ( ± 1) ≥ z ≥ 2 20 ( ± 1) 2.160. 8 2,5. (3,15 + 1) ≥ z ≥ 2.160. 20 2,5. (3,15 + 1) 30,5 ≥ ≥ 29 [email protected]
  6. 17. 17 Ta chọn = 30 răng suy ra số răng bánh bị dẫn: = 30.3,15 = 94,5 ta chọn = 95 Góc nghiêng răng: = 2,5. (30 + 95) 2.160 = 12,43 12. Tỷ số truyền sau khi chọn số răng: = = 95 30 = 3,16 13. Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền bánh răng: Đường kính vòng chia: = = 2,5.30 cos(12,43 ) = 76,8 = = 2,5.95 cos(12,43 ) = 243,2 Đường kính vòng đỉnh: = + 2 = 76,8 + 2.2,5 = 81,8 = + 2 = 243,2 + 2.2,5 = 248,2 Đường kính vòng chân: = − 2,5 = 76,8 − 2,5.2,5 = 70,6 = + 2,5 = 243,2 − 2,5.2,5 = 237 Tính lại khoảng cách trục: = ( + ) 2 = 2,5. (30 + 95) 2cos(12,43 ) = 160 Chiều rộng vành răng: – Bánh bị dẫn: = = 0,4.160 = 64 ⇒ ℎọ = 65 – Bánh dẫn: = + 5 = 65 + 5 = 70 14. Vận tốc vòng bánh răng: = 60000 = . 76,8.535 60000 = 2,2 / 15. Theo bảng 6.3 tài liệu , ta chọn:
  7. 18. 18 = 1,05 ; = 1,09 17. Tính toán kiểm nghiệm giá trị ứng suất tiếp xúc: = 2 ( + 1) = 275.1,76.0.96 76,8 2.97650.1,03.1,05. (3,15 + 1) 70.3,15 = 381,5 = 381,5 < = 267,4 3,91 = 68,4 – Bánh bị dẫn: = 267,4 Do đó độ bền tiếp xúc được thỏa. [email protected]
  8. 19. 19 Bảng 3.1 Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng Tính toán thiết kế Thông số Giá trị Thông số Giá trị Khoảng cách trục aw, mm 160 Góc nghiêng răng β, độ 12,43 Môđun , mm 2,5 Đường kính vòng chia: Bánh dẫn d1, mm Bánh bị dẫn d2, mm 76,8 243,2 Dạng răng Bánh răng trụ răng nghiêng Đường kính vòng đỉnh: Bánh dẫn da1, mm Bánh bị dẫn da2, mm 81,8 248,2 Chiều rộng vành răng Bánh dẫn b1, mm Bánh bị dẫn b2, mm 70 65 Đường kính vòng đáy: Bánh dẫn df1, mm Bánh bị dẫn df2, mm 70,6 237,0 Số răng Bánh dẫn z1 Bánh bị dẫn z2 30 95 Tính toán kiểm nghiệm Thông số Giá trị cho phép Giá trị tính toán Nhận xét Ứng suất tiếp xúc , MPa 458,2 381,5 Thỏa điều kiện tiếp xúc Ứng suất uốn , 267,4 21,2 Thỏa độ bền uốn, 252
  9. 20. 20 CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ TRỤC 4.1 PHÂN TÍCH LỰC TÁC D Hình 4.1 Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền – Lực tác dụng lên bộ truyền đai: = 2 si n 2 = 2.414. 153,85 2 = 806,5 – Lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng: = = 2 = 2.97650 76,8 = 2543 = = . = 2543. 12.43 = 560,5 = = = 2543. 20 12,43 = 947,8 4.2 TRỤC I Biết = 5,47 ; = 97650 , số vòng quay = 535 ò / ℎú . Vật liệu trục thép C35 ( = 304 ; = 255 ; = 510 ; = 128 ). [email protected]
  10. 21. 21 1. Phân tích lực tác dụng lên trục từ các chi tiết quay của hệ thống truyền động: Hình 4.2 Phân tích lực trên trục I – Lực tác dụng lên bộ truyền đai: = 2 sin 2 = 2.414. 153,85 2 = 806,5 – Lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng: = 2 = 2.97650 76,8 = 2543 = . = 2543. 12.43 = 560,5 = = 2543. 20 12,43 = 947,8 2. Chọn vật liệu trục là thép C35, chọn sơ bộ ứng suất xoắn cho phép = 97650 0,2.20 = 29 Theo tiêu chuẩn ta chọn = 30 tại vị trí thân trục lắp bánh đai. 4. Chọn kích thước dọc trục: ≈ + 2 + Trong đó: = = 70 = 10 : khe hở giữa bánh răng và thành trong hộp giảm tốc = 40 (theo bảng 10.2 tài liệu , không nhỏ hơn 50 ÷ 75 , ta chọn = 75 . Các khoảng cách còn lại được chọn như hình vẽ: Hình 2.3 Phác thảo kết cấu trục I 5. Vẽ biểu đồ moment uốn và xoắn: – Trong mặt phẳng thẳng đứng yz, phương trình cân bằng momen tại điểm B là: = . 130 − . 130/2 − = 0 – Moment do lực dọc tạo ra là: = /2 = 560,5.76,8/2 = 21523,2 ) ⟹ = . 65 + 130 = 947,8.65 + 21523,2 130 = 639,5 Phương trình cân bằng lực theo phương y: − + = 0 ⟹ = − = 947,8 − 639,5 = 308,3 vậy = 639,5 ; = 308,3 , hướng lên như hình vẽ. [email protected]
  11. 23. 23 – Trong mặt phẳng ngang xz, phương trình cân bằng momen tại điểm B là: = (75 + 130) − . 130 − . 130/2 = 0 ⇒ = (75 + 130) − . 130 2 130 = 806,5(75 + 130) − 2543.130/2 130 = 0,3 ≈ 0 ⇒ = − = 2543 − 806,5 = 1736,5  Biểu đồ mômen: Hình 4.4 Biểu đồ mômen trên trục I
  12. 24. 24 6. Theo biểu đồ thì tiết diện nguy hiểm nhất tại vị trí D. – Mômen uốn tại D: = + = 41570 + 130000 = 136500 – Mômen xoắn tại D: = 97650 Ta bỏ qua ảnh hưởng của lực dọc trục nên ứng suất pháp tại tiết diện này thay đổi theo chu kỳ đối xứng biên độ: = = Trục có một then, với đường kính = 40 , tra bảng phụ lục 13.1 tài liệu , ta chọn = 1,75 với = 600 , = 1,5 Theo bảng 10.3 tài liệu , ta có hệ số = 0,025 và = 0,0175. [email protected]
  13. 26. 26 3. Xác định đường kính sơ bộ trục theo công thức: ≥ 0,2, = 40 ÷ 80 ; khi = 200000 ÷ 400000 ) Suy ra: = 65 + 2.10 + 50 = 135 . Các khoảng cách còn lại được chọn như hình vẽ: Hình 4.6 Phác thảo kết cấu trục II 5. Vẽ biểu đồ moment uốn và xoắn: – Trong mặt phẳng thẳng đứng yz, phương trình cân bằng momen tại điểm B là: = . 135 + . 135/2 − = 0 Moment do lực dọc tạo ra là: = /2 = 560,5.243,2/2 = 68156,8 [email protected]
  14. 27. 27 ⟹ = − . 135 2 126 = 68156,8 − 947,8.135 2 135 = 31,3 Vậy = 31 (hướng lên) Phương trình cân bằng lực theo phương y: + − = 0 ⟹ = + = 947,8 + 31,3 = 979,1 vậy = 979,1 , hướng như hình vẽ. – Trong mặt phẳng xz, các lực phân bố đối xứng so với hai gối tựa nên ta có: = = 2 = 2543 2 = 1271,5  Biểu đồ mômen: Hình 4.7 Biểu đồ mômen trên trục II
  15. 28. 28 6. Theo biểu đồ thì tiết diện nguy hiểm nhất tại vị trí C. – Momen uốn tại C: = + = 66089 + 85826 = 108323 – Momen xoắn tại C: = 292431 Ta bỏ qua ảnh hưởng của lực dọc trục nên ứng suất pháp tại tiết diện này thay đổi theo chu kỳ đối xứng biên độ: = = Trục có một then, với đường kính = 50 , tra bảng phụ lục 13.1 tài liệu , ta chọn = 1,75 với = 510 , = 1,5. Theo bảng 10.3 tài liệu , ta có hệ số = 0,025 và = 0,0175. [email protected]
  16. 30. 30 chiều sâu then trên mayơ = 3,8 . Chiều dài mayơ ta chọn là 70 . Chọn vật liệu cho then là C35. 2. Chiều dài l của then: = 70 − 14 = 56 3. Kiểm tra độ bền dập theo công thức: ( = − = 56 − 14 = 42; ℎ = 9 ; = 0,4ℎ = 3,6 ): = 2 = 2.292431 3,6.45.42 = 85,96 ≤ = 80  Then này đạt độ bền theo tính toán. Bảng 4.1 Kiểm nghiệm then trục I và trục II: Đường kính (mm) Then (mm) Chiều dài then l, mm Mômen T, Nmm ( ) ( ) bxh t1 Trục I 40 12×8 5 70 97650 26,31 7,01 Trục II 45 14×9 5,5 56 292431 85,96 22,10 Bảng 4.2 Mômen xoắn trục I và trục II: Đường kính mm Mômen chống uốn W Mômen cản xoắn Wo Trục I 40 5364,4 Nmm 11647,6 Nmm Trục II 45 7611,3 Nmm 16557,5 Nmm Bảng 4.3 Kiểm tra hệ số an toàn trục I và trục II: Đường kính d, mm s Trục I 40 0,84 0,78 15,52 8,38 4,8 15,7 4,6 Trục II 45 0,84 0,78 12,08 6,35 12,14 10,39 7,89 [email protected]
  17. 32. 32 Ta chọn ổ theo ổ bên trái (tại A) vì chịu tải trọng tác dụng lớn hơn. 5. Tải trọng động quy ước : = ( + ) = (0,56.1.639,5 + 1,99.948,5). 1,2.1 = 2694,8 6. Tuổi thọ tính theo triệu vòng: = 60 10 Trong đó: = 6.300.8 = 14400 ờ = 535 ò / ℎú ⟹ = 60.535.14400 10 = 462,24 ệ ò 7. Khả năng tải động tính toán: = √ = 2694,8 462,24 = 20836 < = 26200 Vậy đã chọn ổ lăn cỡ trung phù hợp. 8. Tuổi thọ xác đinh theo công thức sau: = = 26200 2694,8 = 919 ệ ò = 10 60 = 10 . 919 60.535 = 28,6 à ờ ≈ 11,9 ă 5.2 CHỌN Ổ LĂN TRỤC II 1. Lực hướng tâm tác dụng tại ổ A: = + = 31,3 + 1271,5 = 1271,9 Lực hướng tâm tác dụng tại ổ B: = + = 979,1 + 1271,5 = 1604,8 Lực dọc trục tác động lên ô lăn A: [email protected]
  18. 34. 34 7. Khả năng tải động tính toán: = √ = 3036,4 146,9 = 1271,9 < = 25700 Vậy đã chọn ổ lăn cỡ nhẹ phù hợp. 8. Tuổi thọ xác đinh theo công thức sau: = = 25700 3036,4 = 383,8 ệ ò = 10 60 = 10 . 383,8 60.170 = 37,6 à ờ = 15,6 ă 5.3 KẾT LUẬN Bảng 5.1 Kết quả tính toán chọn ổ lăn: Trục Ký hiệu Tải trọng động quy ước (N) Khả năng tải tính toán (N) Tuổi thọ (triệu vòng) Tuổi thọ (ngàn giờ) I 208 2694,8 20836 919 28,6 II 209 3036,4 1271,9 383,8 37,6 [email protected]
  19. 35. 35 CHƯƠNG 6 CHỌN DẦU BÔI TRƠN CHO HỘP GIẢM TỐC. Vì ta có ứng suất tiếp xúc = 381,5 Vận tốc vòng: 2,2 / Độ rắn bề mặt răng : 250 = 260 Nên ta có: = 10 . . = 10 260. 381,5 2,2 = 172 Theo đồ thị hình 13.9 tài liệu , ta chọn dầu bôi trơn 68
  20. 36. 36 BÀI 2. BỘ TRUYỀN VÍT ME – ĐAI ỐC CHƯƠNG 7 TÍNH VÍT VÀ ĐAI ỐC CƠ CẤU TAY GẠT Tính vít và đai ốc cơ cấu tay gạt. Tải trọng 2F tác dụng lên đai ốc, chiều dài vít l (giá trị theo bảng). Dựng biểu đồ nội lực và mômen xoắn. Hình 7.1 Cơ cấu tay gạt Bảng số liệu: P.A ( ) ( ) Biên dạng ren 7 9 700 Ren vuông 1. Chọn thép thường hóa C45 ( = 390 ) Đai ốc, chọn đồng thanh Br Al9Fe3. 2. Ứng suất cho phép: – Đối với vít: = = 390 3 = 130 – Đối với đai ốc: = 45 – Áp suất cho phép trên cặp thép – đồng thanh: . = 2. . . = 2.9000 . 28,25.1,75.10 = 11,59 Ta chọn = 12 ò Chiều cao đai ốc: = . = 12.1,75 = 21 7. Hiệu suất bộ truyển: ƞ = 0,9 ( + ) = 0,9 (3,18 ) (3,18 + 5,71 ) = 0,32 8. Kiểm tra độ bền theo ứng suất cho phép: – Mômen trên ren: = . 2 ( + ) = 2.9000. 28,25 2 . (3,18 + 5,71 ) = 39769 + Ứng suất tại tiết diện nguy hiểm của vít: = = 16 = 16.39769 . 26,5 = 10,88 + Ứng suất pháp tại tiết diện nguy hiểm của vít: = 4 = 4.2.9000 . 26,5 = 32,64
  21. 39. 39  Biểu đồ nội lực và mômen tren trục vít: Hình 7.2 Biểu đồ nội lực và mômen.
  22. 40. 40 BÀI 3. MỐI GHÉP REN CHƯƠNG 8 TÍNH TOÁN MỐI GHÉP REN TRÊN GIÁ ĐỠ Một giá đỡ chịu tác dụng tải trọng F = 8000 N được giữ chặt bằng nhóm 4 bulông như hình. Sử dụng mối ghép bulông có khe hở. Vật liệu bulông là thép CT3 có giới hạn bền kéo cho phép = 4.1,3.30970,5 . 100 = 22,6 Theo bảng 17.7 tài liệu Nguyễn Hữu Lộc, Cơ sở thiết kế máy, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013. Trịnh Chất – Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, NXB Giáo Dục.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Giải Cho Bài Toán Khó “marketing Online Ngành Nội Thất”
 • Giải Quyết Bài Toán Giao Nhận Hàng Hóa Trong Kinh Doanh Online
 • Đề Thi Và Đáp Án Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2022
 • Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2022
 • A Số Đề Bài Tập Về Chuyên Đề Tìm X Lớp 3 Hay
 • Bài Tập Lớn Cơ Kết Cấu 1 Tính Hệ Dầm Tĩnh Định

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 1,2,3 ,4,5 Trang 65 Vật Lý 8: Câu Hỏi Và Bài Tập Tổng Kết Chương 1 Cơ Học
 • Giải Bài Tập Câu Hỏi Và Bài Tập Tổng Kết Chương 1
 • Bài Tập Cơ Học Kết Cấu
 • Kết Quả Bóng Đá Pháp 2022
 • Cập Nhật Kết Quả Bóng Đá Pháp, Kqbd Pháp (Ligue 1)
 • BÀI TẬP LỚN SỐ 1 TÍNH HỆ DẦM TĨNH ĐỊNH XÁC ĐỊNH CÁC TẢI TRỌNG KHI NHÂN HỆ SỐ AN TOÀN: Số liệu l1 l2 l3 a b P1 P2 P3 q1 q2 M 20 14 10 2 12 30 30 40 30 30 120 Nhân với n=1.1 33 33 44 33 33 132 2. TÁCH HỆ – SƠ ĐỒ TẦNG: 3. XÁC ĐỊNH PHẢN LỰC GỐI TỰA-VẼ BIỂU ĐỒ MOMEN UỐN VÀ LỰC CẮT: Nhận xét: Hệ treo không có lực tác dụng nên : +Các phản lực gối cũng như nội lực trên dầm của Hệ treo bằng 0 . Xác định phản lực gối tựa và vẽ biểu đồ nội lực cho hệ phụ : MK4 ⇔ VB = 1322 = 66 kN (chiều như hình vẽ) Y = 0⇔ V4 = VB = 66 kN (chiều như hình vẽ) Xác định phản lực gối tựa và vẽ biểu đồ nội lực cho hệ chính II X=0 ⟺HK1=0 MK2 = 0 ⟺14.V3=33.7+44.16+33.18.7 ⟺V3=509314 kN MK3 = 0 ⟺ 14.V2+44.2=33.7+33.18.7⟺ V2=430114 kN Xác định phản lực gối tựa và vẽ biểu đồ nội lực cho hệ chính I Y=0⇔ VA=33 + 66 + 33.22 = 825 kN MA= 0 ⇔ MA=33.10 + 66.22 + 33.22.11 = 9768 kN Vẽ biểu đồ nội lực cho toàn dầm 4. VẼ ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG: 5. DÙNG CÁC ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NỘI LỰC: Áp dụng các công thức tính đã học Xác định phản lực gối VA dựa vào đường ảnh hưởng VA VA =33.1+33.22+132.12 = 825 kN Xác định phản lực gối VB dựa vào đường ảnh hưởng VB VB = – 132. 12 = – 66 kN (hướng ngược chiều dương) Xác định nội lực Q tại tiết diện K dựa vào đường ảnh hưởng Qk Qktr=33.1+33.1.12-132.-12=495kN Qkph=33.0+33.1.12-132.-12=462kN Xác định momen M tại tiết diện K dựa vào đường ảnh hưởng Mk Mktr=33.0+33.-12.12.12-132.(366)=3168kNm Mkph=33.0+33.-12.12.12-132.(366)=3168kNm So sánh kết quả ta thấy hoàn toàn phù hợp giữa hai phương pháp. 6. VẼ BIỂU ĐỒ BAO MOMEN VÀ LỰC CẮT: Vẽ biểu đồ bao momen uốn và lực cắt trong đoạn dầm m-n tương ứng với đoàn xe tiêu chuẩn và tải trọng phân bố đều q=30kN/m Vẽ biểu đồ bao momen uốn: Vẽ đ.a.h momen uốn tại các tiết diện chỉ định trên hình vẽ, đặt tải trọng động tại các vị trí bất lợi để tìm các giá trị MK,max; MK,min.Gọi momen uốn do tải trọng bất động gây ra là Mk*,sau đó xác định tung độ biểu đồ bao momen: Mk,maxb=Mk,max+Mk* Mk,minb=Mk,min+Mk* Đối với tiết diện 1 : tung độ đường ảnh hưởng bằng không trên toàn dầm. M1*=M1,max=M1,min=M1,maxb=M1,minb=0 Đối với tiết diện 2: M2*=-2.6.12.30-2.2.12.30=-240kNm M2,max=0 M2,min=80.-2+40.-23=-5603kNm M2,maxb=-240kNm M2,minb=-12803kNm Đối với tiết diện 3: M3*=-127.6.12.30-127.30+127.30+127.6.30-27.30=10207kNm M3,max=80.127+40.87=12807kNm M3,min=80.-127+40.-47=-160kNm M3,maxb=23007kNm M3,minb=-1007kNm Đối với tiết diện 4: M4*=-107.6.12.30-107.30+207.2.30+207.5.30-47.30=28807kNm M4,max=80.207+40.127=20807kNm M4,min=80.-107+40.-1021=-4003kNm M4,maxb=49607kNm M4,minb=584021kNm Đối với tiết diện 5: M5*=-87.6.12.30-87.30+247.3.30+247.4.30-67.30=39007kNm M5,max=80.247+40.127=24007kNm M5,min=80.-87+40.-821=-3203kNm M5,maxb=900kNm M5,minb=946021kNm Đối với tiết diện 6: M6*=-67.6.12.30-67.30+247.4.30+247.3.30-87.30=40807kNm M6,max=80.247+40.127=24007kNm M6,min=80.-87=-6407kNm M6,maxb=64807kNm M6,minb=34407kNm Đối với tiết diện 7: M7*=-43.6.12.30-47.30+207.5.30+207.2.30-107.30=34207kNm M7,max=80.207+40.127=20807kNm M7,min=80.-107=-8007kNm M7,maxb=55007kNm M7,minb=26207kNm Đối với tiết diện 8: M8*=-23.6.12.30-27.30+127.6.30+127.30-127.30=19207kNm M8,max=80.127+40.87=12807kNm M8,min=80.-127=-9607kNm M8,maxb=32007kNm M8,minb=9607kNm Đối với tiết diện 9: M9*=-2.2.12.30=-60kNm M9,max=0.kNm M9,min=80.-2=-160kNm M9,maxb=-60kNm M9,minb=-220kNm Đối với tiết diện 10: tung độ đường ảnh hưởng bằng không trên toàn dầm. M10*=M10,max=M10,min=M10,maxb=M10,minb=0 Ta có bảng số liệu sau: Tiết diện Mk*(kNm) Mk,max(kNm) Mk,min(kNm) Mk,maxb(kNm) Mk,minb(kNm) 1 0 0 0 0 0 2 -240 0 -5603 -240 -12803 3 10207 12807 -160 23007 -1007 4 28807 20807 -4003 49607 584021 5 39007 24007 -3203 900 946021 6 40807 24007 -6407 64807 34407 7 34207 20807 -8007 55007 26207 8 19207 12807 -9607 32007 9607 9 -60 0 -160 -60 -220 10 0 0 0 0 0 Biểu đồ bao momen: Vẽ biểu đồ bao lực cắt: Vẽ đ.a.h lực cắt tại các tiết diện chỉ định trên hình vẽ, đặt tải trọng động tại các vị trí bất lợi để tìm các giá trị QK,max; QK,min.Gọi lực cắt do tải trọng bất động gây ra là Qk*,sau đó xác định tung độ biểu đồ bao lực cắt: Qk,maxb=Qk,max+Qk* Qk,minb=Qk,min+Qk* Đối với tiết diện 1: Q1*=-30.6.12=-90kN Q1,max=0 Q1,min=-80+40.-13=-2803kN Q1,maxb=-90kN Q1,minb=-5503kN Đối với tiết diện 2tr: Q2tr*=-30.6.12-30.2=-150kN Q2tr,max=0kN Q2tr,min=80+40.-1=-120kN Q2tr,maxb=-150kN Q2tr,minb=-270kN Đối với tiết diện 2ph: Q2ph*=30.4.17-30.2+7.30-17.30=15607kN Q2ph,max=80.1+40.57=7607kN Q2ph,min=80.-17=-807kN Q2ph,maxb=23207kN Q2ph,minb=14807kN Đối với tiết diện 3: Q3*=30.4.17+67.6.30-17.2.30=11407kN Q3,max=80.67+40.47=6407kN Q3,min=80.-17=-807kN Q3,maxb=17807kN Q3,minb=10607kN Đối với tiết diện 4: Q4*=30.4.17+57.5.30-27.2.30-17.30=7207kN Q4,max=80.57+40.37=5207kN Q4,min=80.-27=-1607kN Q4,maxb=12407kN Q4,minb=80kN Đối với tiết diện 5: Q5*=30.4.17+47.4.30-37.3.30-17.30=3007kN Q5,max=80.47+40.27=4007kN Q5,min=80.-37+40.(-17)=-2807kN Q5,maxb=100kN Q5,minb=207kN Đối với tiết diện 6: Q6*=30.4.17+37.3.30-47.4.30-17.30=-1207kN Q6,max=80.37+40.17=2807kN Q6,min=80.-47+40.(-27)=-4007kN Q6,maxb=1607kN Q6,minb=-5207kN Đối với tiết diện 7: Q7*=30.4.17+27.2.30-57.5.30-17.30=-5407kN Q7,max=80.27=1607kN Q7,min=80.-57+40.(-37)=-5207kN Q7,maxb=-3807kN Q7,minb=-10607kN Đối với tiết diện 8: Q8*=30.4.17+17.30-17.30-67.6.30=-9607kN Q8,max=80.17+40.121=403kN Q8,min=80.-67+40.(-47)=-6407kN Q8,maxb=-260021kN Q8,minb=-16007kN Đối với tiết diện 9tr: Q9tr*=30.4.17-14.12.30-17.30=-13807kN Q9tr,max=80.17+40.121=403kN Q9tr,min=80.-1+40.(-57)=-7607kN Q9tr,maxb=-386021kN Q9tr,minb=-21407kN Đối với tiết diện 9ph: Q9ph*=30.1.2=60kN Q9ph,max=80.1=80kN Q9ph,min=0kN Q9ph,maxb=140kN Q9ph,minb=60kN Đối với tiết diện 10: tung độ đường ảnh hưởng bằng không trên toàn dầm. Q10*=Q10,max=Q10,min=Q10,maxb=Q10,minb=0 Ta có bảng số liệu sau: Tiết diện Qk* (kN) Qk,max(kN) Qk,min(kN) Qk,maxb(kN) Qk,minb(kN) 1 -90 0 -2803 -90 -5503 2tr -150 0 -120 -150 -270 2ph 15607 7607 -807 23207 14807 3 11407 6407 -807 17807 10607 4 7207 5207 -1607 12407 80 5 3007 4007 -2807 100 207 6 -1207 2807 -4007 1607 -5207 7 -5407 1607 -5207 -3807 -10607 8 -9607 403 -6407 -260021 -16007 9tr -13807 403 -7607 -386021 -21407 9ph 60 80 0 140 60 10 0 0 0 0 0 Biểu đồ bao lực cắt: BÀI TẬP LỚN SỐ 2 TÍNH HỆ GIÀN TĨNH ĐỊNH 1.XÁC ĐỊNH PHẢN LỰC GỐI: Sơ đồ b, số liệu e : P=700kN, Q=2200kN, chiều dài l=24(m) Xác định phản lực gối tựa: MA=0⇔-24VB+7003+6+9+12+15+18+21+350.24 +22009+21=0 ⇒VB=7003+6+9+12+15+18+21+350.24+22009+2124 =5550kN Y=0⇔VA=7.700+2.2200+2.350-5550=4450kN 2.TÍNH NỘI LỰC CỦA DÀN THEO GIẢN ĐỒ CREMONA: Xác định các miền trong và miền ngoài : miền ngoài được ký hiệu bằng các chữ in thường miền trong ký hiệu bằng số la mã.Vẽ theo quy tắc ta được giản đồ Cremona như sau: Bằng cách đo độ dài ta xác định được nội lực các thanh: N1-2=d-I=-4610,38 kN N12-13=III-b=6428 kN N2-13=II-I=-700kN N3-13=II-III=-3005,71 kN 3. VẼ ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG CHO CÁC THANH ĐÃ CHỌN: Chọn thanh các thanh: + thanh biên trên : 1-2 + thanh biên dưới : 12-13 + thanh chống đứng : 2-13 + thanh chống xiên : 3-13 Giả sử có lực P=1kN di chuyển trên dàn cách A một đoạn z Xác định phản lực gối tựa: MA=0⟺VB=P.z24=z24(kN) MB=0⟺VA=P.(24-z)24=24-z24(kN) Vẽ đường ảnh hưởng của thanh biên trên 1-2: Tách nút 1: α=arctg312+arctg23=47,726° β=90°-α=42,274° μ=90°-arctg32=33,69° Đặt P=1kN tại gối A (z = 0) VA=24-z24=1kN x=P.cos33,69-VA.cos33,69+N1-2.cos42,27=0 ⇔N1-2=0 Đặt P= 1kN tại vị trí ngoài thanh 12-13 (3≤z≤24) VA=24-z24(kN) x=VA.cos33,69+N1-2.cos42,27=0 ⇔N1-2=VA.cos33,69cos42,27=24-z241,12442 kN Tại z = 3: N1-2=0,98387kN (nén) Tại z = 24: N1-2=0 Vẽ đường ảnh hưởng của thanh biên dưới 12-13: Giả sử mặt cắt m-n cắt qua các thanh 2-3,3-13,12-13 như hình vẽ Khi lực P di động bên trái mặt cắt m-n, xét phần bên phải(0≤z≤3) M3=N12-13.3.5-VB.18=0 ⇔N12-13=VB.183,5=3z14 kN Tại z = 0: N12-13=0 kN Tại z = 3: N12-13=914 kN Khi lực P di động bên phải mặt cắt m-n, xét phần bên trái(6≤z≤24) M3=N12-13.3.5-VA.6=0 ⇔N12-13=VA.63,5=24-z14 kN Tại z = 6: N12-13 = 1814 kN Tại z = 24: N12-13 = 0 kN Vẽ đường ảnh hưởng của thanh chống xiên 3-13: K-13=2,75tg(arctgθ)=2,75tg(arctg1,56)=11 K-K’=sinarctgγ.K-13=sinarctg3.53.11=8,35182 Khi lực P di động bên trái mặt cắt m-n, xét phần bên phải(0≤z≤3) MK=N3-13.8,35182+VB.32=0 ⇔N3-13=-VB.328,35182=-0,15965z kN (kéo) Tại z = 0: N3-13=0kN Tại z = 3: N3-13=-0,47894kN Khi lực P di động bên phải mặt cắt m-n, xét phần bên trái(6≤z≤24) MK=N3-13.8,35182-VA.8=0 ⇔N12-13=VA.88,35182=0,0399124-z kN (nén) Tại z = 6: N12-13=0,71838kN Tại z = 24: N12-13=0kN Vẽ đường ảnh hưởng của thanh chống đứng 2-13: Tách nút 2: Đặt P= 1kN tại nút 2 (z=3) v =N2-13.cosμ+P.cosμ=0 ⇔N2-13=-P=-1 Khi P= 1kN đặt tại vị trí ngoài thanh 1-2 và 2-3: v =N2-13.cosμ=0 ⇔N2-13=0 Đường ảnh hưởng của lực dọc trong các thanh: 4. XÁC ĐỊNH LẠI NỘI LỰC CÁC THANH THEO ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG: N1-2=-700.0,98387+0,84332+0,70276+0,56221+0,42166+0,28111+0,14055- 2200.0,14055+0,70276=-4610,118 kN N12-13=700.0,64286+1,28569+1,07142+0,85714+0,64285+0,42857+0,21428+ 2200.1,07142+0,21428=6428,507kN N3-13=700.0,47894-0,71838-0,59865-0,47892-0,35919-0,23946-0,11973- 2200.0,59865+0,11973=-3005,209 kN N2-13 =-700 kN Nhận xét: tuy có sai số không đáng kể do quá trình làm tròn số nhưng kết quả hoàn toàn phù hợp với phương pháp tính theo giản đồ Cremona.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chương 2 Cơ Kết Cấu 1
 • Chương 1 Cơ Kết Cấu 1
 • Giải Bài Tập Tổng Kết Chương 1 Cơ Học
 • Lý Thuyết Bài 9: Tổng Kết Chương 1 Quang Học Vật Lý Lớp 7
 • Giải Bài Tập Môn Vật Lý Lớp 7 Bài 9: Tổng Kết Chương 1: Quang Học
 • Giáo Trình Giải Tích Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Giải Tích 2 Sami
 • Bài Tập Giải Tích 1
 • Đề Thi Cuối Học Kỳ Ii Năm Học 2022
 • Đề Thi Cuối Học Kỳ 3 Năm Học 2022
 • Ứng Dụng Tích Phân Tính Giới Hạn Của Dãy Số
 • Giáo Trình Giải Tích 3, Giáo Trình Giải Tích Tập 1, Giải Tích 3 Giáo Trình Và 500 Bài Tập, Giải Tích 3 Giáo Trình, Giáo Trình Giải Tích 1, Giáo Trình Giải Tích 2, Giải Tích 2 Giáo Trình, Giáo Trình Giải Tích 2 Bùi Xuân Diệu, Giải Bài Tập Phương Trình Tích, Sách Giáo Khoa Giải Tích 12, Tài Liệu Giáo Khoa Chuyên Toán Giải Tích 12, Giáo Trình Phân Tích Hóa Lý, Giáo Trình âm Giai, Giải Giáo Trình Taxi3, Lời Giải Bài Tập Giáo Trình Lý Thuyết Thông Kê, Tờ Trình Xin Giải Thể Chi Đoàn Giáo Viên, Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật, Giải Bài Tập Unit 3 Transport Giáo Trình Life, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Quy Trình Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy , Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Việc Dân Sự; Kinh Tế; Lao Động, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, To Trinh Phe Chuan Chuc Danh Chu Tich, Pho Chu Tịch Họi Chu Thap Dỏ, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Thông Tư 73/2012/tt-bca Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thuỷ, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, 77/2012/tt-bca Ngày 28 Tháng 12 Năm 2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Hông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đườ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Quy Trình Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dình Giáo Dục ,phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Mầm Non, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Bài Tập Giải Tích 1, Giải Tích, Đại Số Và Giải Tích 11, Giải Tích 1, Giải Tích – Tập 1, Bài 2 Giải Tích 12, Bài 4 Giải Tích 12, Giải Tích 1b, Giải Tích 1 7e, Bài 5 Giải Tích 12, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông , Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đư, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Bài 5 Trang 44 Giải Tích 12, Giải Tích Tập 1 – Calculus, Giải Tích Calculus 7e (tập 1), Giải Tích – Tập 1 – Calculus 7e Pdf, Toán Giải Tích 12, Bài 5 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 43 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 84 Giải Tích 12, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài Giảng Giải Tích 1, Bài Giảng Giải Tích 2, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài Giảng Giải Tích 3, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 24 Giải Tích 12, Đề Cương Giải Tích 3, Tài Liệu Giải Tích 3, Toán Giải Tích 12 Bài 1, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Giải Tích Calculus 7e – Tập 1 Pdf, Tài Liệu Giải Tích 2, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Đề Cương Giải Tích 2, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Giải Tích James Stewart, Khóa Luận Giải Tích, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Phân Tích N Giai Thừa, Đề Cương Giải Tích 2 Sami,

  Giáo Trình Giải Tích 3, Giáo Trình Giải Tích Tập 1, Giải Tích 3 Giáo Trình Và 500 Bài Tập, Giải Tích 3 Giáo Trình, Giáo Trình Giải Tích 1, Giáo Trình Giải Tích 2, Giải Tích 2 Giáo Trình, Giáo Trình Giải Tích 2 Bùi Xuân Diệu, Giải Bài Tập Phương Trình Tích, Sách Giáo Khoa Giải Tích 12, Tài Liệu Giáo Khoa Chuyên Toán Giải Tích 12, Giáo Trình Phân Tích Hóa Lý, Giáo Trình âm Giai, Giải Giáo Trình Taxi3, Lời Giải Bài Tập Giáo Trình Lý Thuyết Thông Kê, Tờ Trình Xin Giải Thể Chi Đoàn Giáo Viên, Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật, Giải Bài Tập Unit 3 Transport Giáo Trình Life, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Quy Trình Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy , Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Kỹ Năng Giải Quyết Vụ Việc Dân Sự; Kinh Tế; Lao Động, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, To Trinh De Nghi Ra Quyet Dinh Chu Tich Pho Chu Tich Hoi Chu Thap Do Cap Xa, To Trinh Phe Chuan Chuc Danh Chu Tich, Pho Chu Tịch Họi Chu Thap Dỏ, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Thông Tư 73/2012/tt-bca Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thuỷ, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, 77/2012/tt-bca Ngày 28 Tháng 12 Năm 2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Hông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đườ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Quy Trình Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dình Giáo Dục ,phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Mầm Non, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Bài Tập Giải Tích 1, Giải Tích, Đại Số Và Giải Tích 11, Giải Tích 1, Giải Tích – Tập 1, Bài 2 Giải Tích 12,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Trình Giải Tích 1
 • Các Trang Web Bạn Nên Tham Khảo Khi Học Giải Tích 1
 • Bài 1,2,3, 4,5 Trang 47 Giải Tích Lớp 12: Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 1
 • Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
 • Giáo Án Giải Tích 12 Kì 1
 • Bài Tập Lớn Nguyên Lý Máy

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Nguyên Lý Máy Tải Xuống Miễn Phí * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Tải Về Hướng Dẫn Giải Bài Tập Nguyên Lý Máy Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Về Otomat Đẩy Xuống Và Ngôn Ngữ Phi Ngữ Cảnh
 • Giải Bài Tập Op Amp
 • Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Môn Toán Lớp 4 Tập 2
 • BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÝ MÁY

  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: ).

  1. Vẽ họa đồ cơ cấu với kích thước đã cho.
  2. Vẽ họa đồ vận tốc, gia tốc để xác định vận tốc, gia tốc đầu bào; vận tốc, gia tốc các điểm trọng tâm các khâu; vận tốc góc, gia tốc góc các khâu.
  3. Xác định lực quán tính các khâu (phải thu gọn lực quán tính) Pq3, Pq4, Pq5.
  4. Tách khâu, đặt áp lực khớp động và các lực (kể cả lực quán tính). Xác định áp lực khớp động ở tất cả các khớp.
  5. Xác định lực cân bằng đặt trên khâu dẫn bằng hai phương pháp (phân tích lực và áp dụng định lý Ju-cốp-sky) và so sánh kết quả (tính sai số tương đối bằng tỉ lệ phần trăm).

  Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Lớn Nguyên Lý Máy Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự
 • Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Kèm Lời Giải Chi Tiết (Phần 2)
 • Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Kèm Lời Giải
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Môn Nguyên Lý Thống Kê
 • Bài Giải Nguyên Lý Thống Kê
 • Giải Bài Tập Trang 56, 57 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Ước Chung Lớn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Thí Điểm
 • Đề Thi Công Nghệ Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2022 Tải Nhiều
 • Câu 1 Trang 25 Sgk Tin Học Lớp 6
 • Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 12 Bài 6: Đất Nước Nhiều Đồi Núi
 • 30 Đề Thi Sinh Học Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2022 Tải Nhiều
 • Giải bài tập trang 56, 57 SGK Toán lớp 6 tập 1: Ước chung lớn nhất

  Giải bài tập môn Toán lớp 6

  với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6. Lời giải hay bài tập Toán 6 này tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

  Giải bài tập trang 53, 54 SGK Toán lớp 6 tập 1: Ước chung và bội chung

  Giải bài tập Toán 6 trang 59, 60 SGK tập 1: Bội chung nhỏ nhất

  Giải bài tập Toán 6 trang 63, 64 SGK tập 1: Ôn tập chương 1

  A. Lý thuyết cần nhớ về Ước chung lớn nhất

  1. Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

  Kí hiệu ước chung lớn nhất của các số a, b, c là ƯCLN (a, b, c).

  2. Cách tìm ƯCLN

  Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

  Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

  Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

  Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

  Lưu ý:

  a) Nếu các số đã cho không có thừa số nào chung thì ƯCLN của chúng bằng 1.

  Hai hay nhiều số có ƯCLN bằng 1 được gọi là những số nguyên tố cùng nhau.

  b) Trong các số đã cho, nếu có số nhỏ nhất là ước cảu số còn lại thì ƯCLN của các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy.

  3. Cách tìm ước chung.

  Muốn tìm ước chung của các số đã cho ta có thể tìm các ước của ƯCLN của các số đó.

  Như vậy, tập hợp các ước chung của các số đã cho là tập hợp các ước của ƯCLN của các số đó.

  B. Giải bài tập SGK Toán 6 tập 1 trang 56, 57.

  Bài 1. (SGK Toán 6 tập 1 trang 56)

  Tìm ƯCLN của:

  a) 56 và 140; b) 24, 84, 180;

  c) 60 và 180; d) 15 và 19.

  Giải bài:

  a) Ta có 56 = 2 3.7; 140 = 2 2.5.7. Do đó ƯCLN (56, 140) = 2 2 .7 = 28;

  Vậy ƯCLN (24, 84, 180) = 2 2 .3 = 12.

  c) Vì 180⋮60 nên ƯCLN (60, 180) = 60;

  d) ƯCLN (15, 19) = 1.

  Bài 2. (SGK Toán 6 tập 1 trang 56)

  Tìm ƯCLN của:

  a) 16, 80, 176; b) 18, 30, 77.

  Giải bài:

  a) Vì 80⋮16 và 176⋮16 nên ƯCLN (16, 80, 176) = 16;

  b) Ta có 18 = 2.3 2 ; 30 = 2.3.5; 77 = 7 . 11. Do đó 18, 30, 77 không có ước chung nào khác 1. Vậy ƯCLN (18, 30, 77) = 1.

  Bài 3. (SGK Toán 6 tập 1 trang 56)

  Có hai số nguyên tố cùng nhau nào mà cả hai đều là hợp số không?

  Giải bài:

  Có hai số nguyên tố cùng nhau mà cả hai đều là hợp số. Ví dụ 4 và 9.

  Thật vậy 4 = 2 2; 9 = 3 2, chúng là những hợp số mà không có ước nguyên tố nào chung. Vì thế ƯCLN (4, 9) = 1; nghĩa là 4 và 9 là hai số nguyên tố cùng nhau.

  Bài 4. (SGK Toán 6 tập 1 trang 56)

  Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của:

  a) 16 và 24; b) 180 và 234; c) 60, 90, 135.

  Giải bài:

  a) ƯCLN (16, 24) = 8, ƯC (16, 24) = {1; 2; 4; 8};

  ƯCLN (180, 234) = 2.3 2 = 18, ƯC (180, 234) = {1; 2; 3; 6; 9; 18};

  ƯCLN (60, 90, 135) = 3.5 = 15; ƯC (60, 90, 135) = {1; 3; 5; 15}.

  Bài 5. (SGK Toán 6 tập 1 trang 56)

  Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 420 ⋮ a và 700⋮a.

  Giải bài:

  Theo bài ra ta có: 420 ⋮ a và 700 ⋮ a; a là số tự nhiên, a lớn nhất.

  Do đó: a = ƯCLN(420;700)

  ƯCLN(420;700) = 2 2.5 .7 = 140

  Vậy a = 140

  Bài 6. (SGK Toán 6 tập 1 trang 56)

  Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192.

  Giải bài:

  Ta có:

  ƯCLN(144; 192) = 2 4.3 = 48

  ƯC (144; 192) = {1;2;3;4;6;8;12;24;48}

  Vậy các ước chung của 144 và 192 lớn hơn 20 là: 24;

  Bài 7. (SGK Toán 6 tập 1 trang 56)

  Lan có một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75cm và 105cm. Lan muốn cắt tấm bìa thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết, không còn thừa mảnh nào. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (số đo cạnh của hình vuông nhỏ là một số tự nhiên với đơn vị là xentimét).

  Giải bài:

  Để cắt hết tấm bìa thành những hình vuông bằng nhau thì độ dài cạnh hình vuông phải là một ước chung của chiều rộng và chiều dài của tấm bìa. Do đó muốn cho cạnh hình vuông là lớn nhất thì độ dài của cạnh phải là ƯCLN (75, 105).

  Vì 75 = 3.5 2 ; 105 = 3.5.7 nên ƯCLN (75, 105) = 15.

  ĐS: 15cm.

  Bài 8. (SGK Toán 6 tập 1 trang 57)

  Tìm số tự nhiên x, biết rằng 112 ⋮ x, 140 ⋮ x và 10 < x < 20.

  Giải bài:

  Theo đầu bài, x là một ước chung của 112 và 140. Vì 112 = 2 4 .7;

  140 = 2 2.5.7 nên ƯCLN (112, 140) = 2 2 .7 = 28. Mỗi ước chung cuẩ 112 và 140 cũng là ước của 28 và ngược lại. Trong số các ước của 28 chỉ có 14 thỏa mãn điều kiện 10 < 14 < 20.

  ĐS: x = 14.

  Bài 9. (SGK Toán 6 tập 1 trang 57)

  Mai và Lan mỗi người mua cho tổ mình một số hộp bút chì màu. Mai mua 28 bút, Lan mua 36 bút. Số bút trong các hộp bút đều bằng nhau và số bút trong mỗi hộp lớn hơn 2.

  a) Gọi số bút trong mỗi hộp là a. Tìm quan hệ giữa số a với mỗi số 28, 36, 2.

  b) Tìm số a nói trên.

  c) Hỏi Mai mua bao nhiêu hộp bút chì màu? Lan mua bao nhiêu hộp bút chì màu?

  Giải bài:

  b) Theo câu a) thì a là một ước chung của 28 và 36.

  ƯCLN (28, 36) = 2 2 = 4. Do đó ƯC (28, 36) = {1; 2; 4}.

  Vì a là một ước chung và lớn hơn 2 nên a = 4.

  c) Số hộp bút Mai đã mua là x và 4 . x = 28 nên x = 28 : 4 = 7.

  Gọi số hộp bút Lan đã mua là y, ta có 4 . y = 36. Do đó y = 36 : 4 = 9.

  Vậy Mai đã mua 7 hộp, Lan đã mua 9 hộp.

  Bài 10. (SGK Toán 6 tập 1 trang 57)

  Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

  Giải bài:

  Muốn cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ và số tổ là nhiều nhất thì số cần tìm là ƯCLN (48, 72).

  Vậy số tổ là 24. Mỗi tổ có 2 nam và 3 nữ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 6 Bài Ôn Tập Phần Hình Học Tập 1
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập Môn Địa Lý Lớp 6
 • Top 24 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Địa Lí Lớp 6 Có Đáp Án
 • Bài 9. Đời Sống Của Người Nguyên Thủy Trên Đất Nước Ta
 • Đề Kiểm Tra Kì 1 Môn Lịch Sử 6 Có Đáp Án Khá Hay Năm Học 2022
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 6: Ước Chung Lớn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 17: Ước Chung Lớn Nhất
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 17: Ước Chung Lớn Nhất
 • Giải Bài Tập Trang 59, 60 Sgk Toán 6 Tập 1: Bội Chung Nhỏ Nhất Giải Bài Tập Môn Toán Lớp 6
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 17 Câu 58, 59, 60, 61 Tập 2
 • Giải Bài Tập Trang 59, 60 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Bội Chung Nhỏ Nhất Giải Bài Tập Toán Lớp 6
 • ctvloga151 2 năm trước 3429 lượt xem

  A. Lý thuyết cần nhớ về Ước chung lớn nhất 1. Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

  Kí hiệu ước chung lớn nhất của các số a, b, c là ƯCLN (a, b, c).

  2. Cách tìm ƯCLN

  Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

  Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

  Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

  Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

  Lưu ý:

  a) Nếu các số đã cho không có thừa số nào chung thì ƯCLN của chúng bằng 1.

  Hai hay nhiều số có ƯCLN bằng 1 được gọi là những số nguyên tố cùng nhau.

  b) Trong các số đã cho, nếu có số nhỏ nhất là ước cảu số còn lại thì ƯCLN của các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy.

  3. Cách tìm ước chung.

  Muốn tìm ước chung của các số đã cho ta có thể tìm các ước của ƯCLN của các số đó.

  Như vậy, tập hợp các ước chung của các số đã cho là tập hợp các ước của ƯCLN của các số đó.

  B. Giải bài tập SGK toán tập 1 trang 56, 57. Bài 1. (SGK Toán 6 tập 1 trang 56)

  Tìm ƯCLN của:

  a) 56 và 140; b) 24, 84, 180;

  c) 60 và 180; d) 15 và 19.

  Giải bài:

  a) Ta có 56 = 2 3.7; 140 = 2 2.5.7. Do đó ƯCLN (56, 140) = 2 2 .7 = 28;

  Vậy ƯCLN (24, 84, 180) = 2 2 .3 = 12.

  c) Vì 180⋮60 nên ƯCLN (60, 180) = 60;

  d) ƯCLN (15, 19) = 1.

  Bài 2. (SGK Toán 6 tập 1 trang 56)

  Tìm ƯCLN của:

  a) 16, 80, 176; b) 18, 30, 77.

  Giải bài:

  a) Vì 80⋮16 và 176⋮16 nên ƯCLN (16, 80, 176) = 16;

  b) Ta có 18 = 2.3 2 ; 30 = 2.3.5; 77 = 7 . 11. Do đó 18, 30, 77 không có ước chung nào khác 1. Vậy ƯCLN (18, 30, 77) = 1.

  Bài 3. (SGK Toán 6 tập 1 trang 56)

  Có hai số nguyên tố cùng nhau nào mà cả hai đều là hợp số không?

  Giải bài:

  Có hai số nguyên tố cùng nhau mà cả hai đều là hợp số. Ví dụ 4 và 9.

  Thật vậy 4 = 2 2; 9 = 3 2, chúng là những hợp số mà không có ước nguyên tố nào chung. Vì thế ƯCLN (4, 9) = 1; nghĩa là 4 và 9 là hai số nguyên tố cùng nhau.

  Bài 4. (SGK Toán 6 tập 1 trang 56)

  Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của:

  a) 16 và 24; b) 180 và 234; c) 60, 90, 135.

  Giải bài:

  a) ƯCLN (16, 24) = 8, ƯC (16, 24) = {1; 2; 4; 8};

  ƯCLN (180, 234) = 2.3 2 = 18, ƯC (180, 234) = {1; 2; 3; 6; 9; 18};

  ƯCLN (60, 90, 135) = 3.5 = 15; ƯC (60, 90, 135) = {1; 3; 5; 15}.

  Bài 5. (SGK Toán 6 tập 1 trang 56)

  Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 420 ⋮ a và 700⋮a.

  Giải bài:

  Theo bài ra ta có: 420 ⋮ a và 700 ⋮ a; a là số tự nhiên, a lớn nhất.

  Do đó: a = ƯCLN(420;700)

  ƯCLN(420;700) = 2 2.5 .7 = 140

  Vậy a = 140

  Bài 6. (SGK Toán 6 tập 1 trang 56)

  Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192.

  Giải bài:

  Ta có:

  ƯCLN(144; 192) = 2 4.3 = 48

  ƯC (144; 192) = {1;2;3;4;6;8;12;24;48}

  Vậy các ước chung của 144 và 192 lớn hơn 20 là: 24;

  Bài 7. (SGK Toán 6 tập 1 trang 56)

  Lan có một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75cm và 105cm. Lan muốn cắt tấm bìa thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết, không còn thừa mảnh nào. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (số đo cạnh của hình vuông nhỏ là một số tự nhiên với đơn vị là xentimét).

  Giải bài:

  Để cắt hết tấm bìa thành những hình vuông bằng nhau thì độ dài cạnh hình vuông phải là một ước chung của chiều rộng và chiều dài của tấm bìa. Do đó muốn cho cạnh hình vuông là lớn nhất thì độ dài của cạnh phải là ƯCLN (75, 105).

  Vì 75 = 3.5 2 ; 105 = 3.5.7 nên ƯCLN (75, 105) = 15.

  ĐS: 15cm.

  Bài 8. (SGK Toán 6 tập 1 trang 57)

  Tìm số tự nhiên x, biết rằng 112 ⋮ x, 140 ⋮ x và 10 < x < 20.

  Giải bài:

  Theo đầu bài, x là một ước chung của 112 và 140. Vì 112 = 2 4 .7;

  140 = 2 2.5.7 nên ƯCLN (112, 140) = 2 2 .7 = 28. Mỗi ước chung cuẩ 112 và 140 cũng là ước của 28 và ngược lại. Trong số các ước của 28 chỉ có 14 thỏa mãn điều kiện 10 < 14 < 20.

  ĐS: x = 14.

  Bài 9. (SGK Toán 6 tập 1 trang 57)

  Mai và Lan mỗi người mua cho tổ mình một số hộp bút chì màu. Mai mua 28 bút, Lan mua 36 bút. Số bút trong các hộp bút đều bằng nhau và số bút trong mỗi hộp lớn hơn 2.

  a) Gọi số bút trong mỗi hộp là a. Tìm quan hệ giữa số a với mỗi số 28, 36, 2.

  b) Tìm số a nói trên.

  c) Hỏi Mai mua bao nhiêu hộp bút chì màu? Lan mua bao nhiêu hộp bút chì màu?

  Giải bài:

  b) Theo câu a) thì a là một ước chung của 28 và 36.

  ƯCLN (28, 36) = 2 2 = 4. Do đó ƯC (28, 36) = {1; 2; 4}.

  Vì a là một ước chung và lớn hơn 2 nên a = 4.

  c) Số hộp bút Mai đã mua là x và 4 . x = 28 nên x = 28 : 4 = 7.

  Gọi số hộp bút Lan đã mua là y, ta có 4 . y = 36. Do đó y = 36 : 4 = 9.

  Vậy Mai đã mua 7 hộp, Lan đã mua 9 hộp.

  Bài 10. (SGK Toán 6 tập 1 trang 57)

  Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

  Giải bài:

  Muốn cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ và số tổ là nhiều nhất thì số cần tìm là ƯCLN (48, 72).

  Vậy số tổ là 24. Mỗi tổ có 2 nam và 3 nữ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 27, 28 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Lý Thuyết Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 7: Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 35 Câu I.5, I.6, I.7, I.8 Tập 1
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Hình 6 Bài 8: Khi Nào Thì Am + Mb = Ab
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 8: Khi Nào Thì Am + Mb = Ab?
 • Bài Giảng Giải Tích 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Tích Phân Hàm Phân Thức Luyện Thi Đại Học
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Chuỗi
 • Giải Tích Calculus 7E (Tập 1)
 • 6 Điều Mà Sinh Viên Đh Giao Thông Vận Tảikhông Thể Không Biết
 • Ngân Hàng Đề Thi Giải Tích 1
 • Bài Giảng Giải Tích 1, Bài Giảng Giải Tích 3, Bài Giảng Giải Tích 2, Bài Giảng Giải Tích 3 Bùi Xuân Diệu, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bài Giảng 100 Câu Thi Quốc Tịch Mỹ, Anh Chị Hãy Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Dàn ý Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Phân Tích Khổ 3 Tràng Giang, Phân Tích Khổ 2 Tràng Giang, Hãy Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Phân Tích 2 Khổ Đầu Bài Tràng Giang, Chủ Tịch Huyện Ninh Giang, Phân Tích Khổ 1 Tràng Giang, Phân Tích 3 Khổ Thơ Đầu Bài Tràng Giang, Phan Tich Bai Tho Tràng Giang Lop 11, Phân Tích 2 Khổ Đầu Tràng Giang, Phân Tích Hai Khổ Thơ Đầu Bài Tràng Giang, Phân Tích Khổ 1 Bài Tràng Giang, Phân Tích Tràng Giang, Truyện Cổ Tích Tú Uyên Giáng Kiều, Bài Giảng Chủ Động Và Tích Cực Hội Nhập Quốc Tế, Phân Tích 2 Khổ Cuối Bài Tràng Giang, Phân Tích Khổ Thơ Cuối Bài Tràng Giang, Bài Giảng Diện Tích Hình Thoi Lớp 4, Bài Giảng Diện Tích Hình Tam Giác Lớp 5, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Bài Giảng Diện Tích Hình Bình Hành Lớp 4, Bài Giảng Giải Phẫu Học Tập 1, Bài Giảng Giải Phẫu, Bài Giảng Giải Phẫu Tim, Bài Giảng Giải Toán Có Lời Văn Lớp 1, Bài Giảng Giải Phẫu Học, Phân Tích Vẻ Đẹp Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Bài Thơ Tràng Giang, Phân Tích Yếu Tố Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Bài Tràng Giang, Phân Tích Yếu Tố Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Bài Thơ Tràng Giang, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tích Hợp Là “hành Động Liên Kết Các Đối Tượng Nghiên Cứu, Giảng Dạy, Học Tập Của Cùng Một Lĩnh Vực H, Tích Hợp Là “hành Động Liên Kết Các Đối Tượng Nghiên Cứu, Giảng Dạy, Học Tập Của Cùng Một Lĩnh Vực H, Bài Giảng Rối Loạn Cân Bằng Nước Điện Giải, Cac Giai Phap Phat Trien Kinh Te Tinh Bac Giang, Bài Giảng Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài Giảng Nhận Xét Đặc Điểm Lâm Sàng Và Điều Trị Phản Vệ Tại Khoa Hồi Sức Tích Cực Bệnh Viện Bạch Ma, Sile Bài Giảng Kỹ Năng Giải Quyết Tranh Chấp Kinh Doanh, Giải Tích 1, Giải Tích 1b, Bài Tập Giải Tích 1, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1 7e, Bài 4 Giải Tích 12, Đại Số Và Giải Tích 11, Giải Tích, Giải Tích – Tập 1, Bài 2 Giải Tích 12, Quy Hoạch Phát Triển Điện Lực Tỉnh Hà Giang Giai Đoạn 2022-2025, Có Xét Đến 2035, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Giải Tích Calculus 7e (tập 1), Giải Tích – Tập 1 – Calculus 7e Pdf, Bài 3 Trang 84 Giải Tích 12, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 3 Trang 43 Giải Tích 12, Tài Liệu Giải Tích 2, Bài 3 Trang 24 Giải Tích 12, Giải Tích Calculus 7e – Tập 1 Pdf, Bài 5 Trang 10 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Tài Liệu Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3, Giải Tích Tập 1 – Calculus, Toán Giải Tích 12 Bài 1, Toán Giải Tích 12, Bài 5 Trang 44 Giải Tích 12, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Bài Giải Giải Tích 2, Bài Giảng Môn Mô Hình Rasch Và Phân Tích Dữ Liệu Bằng Phần Mềm Quest, Giáo Trình Giải Tích 3, Giáo Trình Giải Tích 1, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Giáo Trình Giải Tích Tập 1, Giáo Trình Giải Tích 2, Khóa Luận Giải Tích, Cách Giải Bài Toán Quỹ Tích, Giải Tích 3 Giáo Trình Và 500 Bài Tập, Phân Tích N Giai Thừa, Giải Tích James Stewart, Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Giải Bài Tập Phương Trình Tích,

  Bài Giảng Giải Tích 1, Bài Giảng Giải Tích 3, Bài Giảng Giải Tích 2, Bài Giảng Giải Tích 3 Bùi Xuân Diệu, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bài Giảng 100 Câu Thi Quốc Tịch Mỹ, Anh Chị Hãy Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Dàn ý Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Phân Tích Khổ 3 Tràng Giang, Phân Tích Khổ 2 Tràng Giang, Hãy Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Phân Tích 2 Khổ Đầu Bài Tràng Giang, Chủ Tịch Huyện Ninh Giang, Phân Tích Khổ 1 Tràng Giang, Phân Tích 3 Khổ Thơ Đầu Bài Tràng Giang, Phan Tich Bai Tho Tràng Giang Lop 11, Phân Tích 2 Khổ Đầu Tràng Giang, Phân Tích Hai Khổ Thơ Đầu Bài Tràng Giang, Phân Tích Khổ 1 Bài Tràng Giang, Phân Tích Tràng Giang, Truyện Cổ Tích Tú Uyên Giáng Kiều, Bài Giảng Chủ Động Và Tích Cực Hội Nhập Quốc Tế, Phân Tích 2 Khổ Cuối Bài Tràng Giang, Phân Tích Khổ Thơ Cuối Bài Tràng Giang, Bài Giảng Diện Tích Hình Thoi Lớp 4, Bài Giảng Diện Tích Hình Tam Giác Lớp 5, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Bài Giảng Diện Tích Hình Bình Hành Lớp 4, Bài Giảng Giải Phẫu Học Tập 1, Bài Giảng Giải Phẫu, Bài Giảng Giải Phẫu Tim, Bài Giảng Giải Toán Có Lời Văn Lớp 1, Bài Giảng Giải Phẫu Học, Phân Tích Vẻ Đẹp Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Bài Thơ Tràng Giang, Phân Tích Yếu Tố Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Bài Tràng Giang, Phân Tích Yếu Tố Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Bài Thơ Tràng Giang, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tích Hợp Là “hành Động Liên Kết Các Đối Tượng Nghiên Cứu, Giảng Dạy, Học Tập Của Cùng Một Lĩnh Vực H, Tích Hợp Là “hành Động Liên Kết Các Đối Tượng Nghiên Cứu, Giảng Dạy, Học Tập Của Cùng Một Lĩnh Vực H, Bài Giảng Rối Loạn Cân Bằng Nước Điện Giải, Cac Giai Phap Phat Trien Kinh Te Tinh Bac Giang, Bài Giảng Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Bài Giảng Nhận Xét Đặc Điểm Lâm Sàng Và Điều Trị Phản Vệ Tại Khoa Hồi Sức Tích Cực Bệnh Viện Bạch Ma, Sile Bài Giảng Kỹ Năng Giải Quyết Tranh Chấp Kinh Doanh, Giải Tích 1, Giải Tích 1b, Bài Tập Giải Tích 1,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Toán Giải Tích 12 Bài 1
 • 10 Dạng Tích Phân Thường Gặp Thanh Tùng
 • Sách Giáo Khoa Giải Tích Lớp 12
 • Những Game Mobile Có Giải Đấu Được Tổ Chức Bài Bản
 • Four Corners 2A Workbook Giải
 • Giải Tích Calculus 7E (Tập 1)

  --- Bài mới hơn ---

 • 6 Điều Mà Sinh Viên Đh Giao Thông Vận Tảikhông Thể Không Biết
 • Ngân Hàng Đề Thi Giải Tích 1
 • Giáo Trình Môn Giải Tích 1
 • Giai Tich Ham Nhieu Bien
 • Download Bai Tap Khai Trien Taylor
 • Giải Tích Tập 1 – Calculus, Giải Tích Calculus 7e (tập 1), Giải Tích – Tập 1 – Calculus 7e Pdf, Giải Tích Calculus 7e – Tập 1 Pdf, Calculus 7e, Calculus 1, Calculus, Calculus J Stewart, Calculus J Stewart Pdf, J Stewart Calculus Tieng Viet, Calculus James Stewart Tiếng Việt, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Tích 1, Bài 2 Giải Tích 12, Giải Tích – Tập 1, Bài Tập Giải Tích 1, Giải Tích, Giải Tích 1 7e, Giải Tích 1b, Bài 4 Giải Tích 12, Đại Số Và Giải Tích 11, Bài 5 Giải Tích 12, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 5 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Toán Giải Tích 12, Bài 3 Trang 43 Giải Tích 12, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 5 Trang 44 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Tài Liệu Giải Tích 3, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 3 Trang 84 Giải Tích 12, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 24 Giải Tích 12, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Toán Giải Tích 12 Bài 1, Tài Liệu Giải Tích 2, Bài Giảng Giải Tích 1, Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Bài Giảng Giải Tích 3, Bài Giảng Giải Tích 2, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Giải Tích James Stewart, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Giải Bài Tập Phương Trình Tích, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Giáo Trình Giải Tích 1, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Giải Tích 2 Giáo Trình, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Khóa Luận Giải Tích, Giáo Trình Giải Tích Tập 1, Phân Tích N Giai Thừa, Cách Giải Bài Toán Quỹ Tích, Giáo Trình Giải Tích 3, Giải Tích 3 Giáo Trình, Giải Tích 3 Giáo Trình Và 500 Bài Tập, Giáo Trình Giải Tích 2, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12 Pdf, Giải Bài Tập Diện Tích Hình Thoi Lớp 8, Bài Giảng Giải Tích 3 Bùi Xuân Diệu, Tài Liệu Chuyên Toán Đại Số Và Giải Tích 11 Pdf, Khóa Luận Tốt Nghiệp Giải Tích, Bài Tập Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Sách Tham Khảo Giải Tích 12, Nghị Quyết Liên Tịch Về Hòa Giải, Sách Giáo Khoa Giải Tích 12, Đáp án 80 Bài Toán Hình Học Giải Tích Phẳng, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Bài Giải Diện Tích Hình Bình Hành, Giáo Trình Giải Tích 2 Bùi Xuân Diệu, Tài Liệu Giáo Khoa Chuyên Toán Giải Tích 12, Hãy Phân Tích 5 Giai Đoạn/quan Điểm Marketing, Báo Cáo Thành Tích Thực Hiện Đề án 89 Giai Đoạn 2012- 2022, Hãy Giải Thích Sự Hụt Thể Tích Trong Thí Nghiệm Trộn Rượu Và Nước, Hãy Phân Tích Sự Khác Nhau Giữa Các Tầng Lớp Giai Cấp Trong Xã Hội, Phân Tích Giá Trị Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Giai Đoạn Mới Hiện Nay, Phân Tích 01 Vụ án Phạm Tội Giết Người. Kiến Nghị Giải Pháp Để Hạn Chế, Dong Chi Hay Phan Tich Cac Giai Doan Phat Trien Chu Nghia Cong San Nhu The Nao, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Chủ Trươngvà Kết Quả Đổi Mới Cơ Chế Quản Lí Sản Xuất Nông Nghiệp Nước Ta Giai Đoạn 1979 19, Phân Tích Chủ Trương Và Kết Quả Đổi Mới Cơ Chế Quản Lý Sản Xuất Nông Nghiệp Nước Ta Giai Đoạn (1979-, Phân Tích Chủ Trương Và Kết Quả Đổi Mới Cơ Chế Quản Lý Sản Xuất Nông Nghiệp Nước Ta Giai Đoạn (1979-, Hãy Phân Tích Phương Hướng Giải Pháp Cơ Bản Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Thực Trạng, Phân Tích Và Đề Xuất Những Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấ, Thực Trạng, Phân Tích Và Đề Xuất Những Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấ,

  Giải Tích Tập 1 – Calculus, Giải Tích Calculus 7e (tập 1), Giải Tích – Tập 1 – Calculus 7e Pdf, Giải Tích Calculus 7e – Tập 1 Pdf, Calculus 7e, Calculus 1, Calculus, Calculus J Stewart, Calculus J Stewart Pdf, J Stewart Calculus Tieng Viet, Calculus James Stewart Tiếng Việt, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Tích 1, Bài 2 Giải Tích 12, Giải Tích – Tập 1, Bài Tập Giải Tích 1, Giải Tích, Giải Tích 1 7e, Giải Tích 1b, Bài 4 Giải Tích 12, Đại Số Và Giải Tích 11, Bài 5 Giải Tích 12, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 5 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Toán Giải Tích 12, Bài 3 Trang 43 Giải Tích 12, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 5 Trang 44 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Tài Liệu Giải Tích 3, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 3 Trang 84 Giải Tích 12, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 24 Giải Tích 12, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Toán Giải Tích 12 Bài 1, Tài Liệu Giải Tích 2, Bài Giảng Giải Tích 1, Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Chuỗi
 • Tích Phân Hàm Phân Thức Luyện Thi Đại Học
 • Bài Giảng Giải Tích 1
 • Toán Giải Tích 12 Bài 1
 • 10 Dạng Tích Phân Thường Gặp Thanh Tùng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100