Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 4, 5 Sgk Vật Lí 9
 • Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 4: Định Luật Bảo Toàn Động Lượng
 • Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 4: Cơ Năng
 • 25 Câu Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 4 Cực Hay Có Đáp Án (Phần 2).
 • Bài Tập Ôn Tập Vật Lý Lớp 10
 • HD giải bài tập Vật Lý ĐC 2

  Email: [email protected]

  Website: www.caotu28.blogspot.com

  HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2

  ( Lưu ý: Tài liệu chưa được thẩm định nên vẫn còn những chỗ chưa chính xác hoàn toàn)

  PHẦN I: ĐIỆN TỪ HỌC

  Chương I: TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN – VẬT DẪN TRONG TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

  1. Lý thuyết.

  1.1 Sự nhiễm điện của các vật

  + Nhiễm điện do cọ xát: hai vật không nhiễm điện khi cọ xát với nhau thì có thể làm

  chúng nhiễm điện trái dấu nhau.

  + Nhiễm điện do tiếp xúc: cho thanh kim loại không nhiễm điện chạm vào quả cầu đã

  nhiễm điện thì thanh kim loại nhiễm điện cùng dấu với điện tích của quả cầu. Đưa thanh kim loại

  ra xa quả cầu thì thanh kim loại vẫn còn nhiễm điện.

  + Nhiễm điện do hưởng ứng: đưa thanh kim loại không nhiễm điện đến gần quả cầu

  nhiễm điện nhưng không chạm vào quả cầu, thì hai đầu thanh kim loại sẽ nhiễm điện. Đầu gần

  quả cầu hơn nhiễm điện trái dấu với điện tích của quả cầu, đầu xa hơn nhiễm điện cùng dấu với

  điện tích của quả cầu. Đưa thanh kim loại ra xa quả cầu thì thanh kim loại trở về trạng thái không

  nhiễm điện như lúc đầu.

  Giải thích hiện tượng nhiễm điện:

  – Do cọ xát hay tiếp xúc mà các electron di chuyển từ vật này sang vật kia.

  – Do hưởng ứng mà các electron tự do sẽ di chuyển về một phía của vật (thực chất đây là sự

  phân bố lại các electron tự do trong vật) làm cho phía dư electron tích điện âm và phía ngược lại thiếu

  electron nên tích điện dương.

  1.2 So sánh sự giống nhau và khác nhau:

   Giống nhau:

   Tỷ lệ với bình phương khoảng cách.

   Tỷ lệ thuận với tích độ lớn.

   Đều có hằng số tỷ lệ.

   Khác nhau:

  Định luật Coulomb

  Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton

   Vừa là lực đẩy vừa là lực hút tùy

   Là lực hút.

  vào dấu của điện tích.

   Tỷ lệ với độ lớn của điện tích.

   Tỉ lệ với tích độ lớn khối lượng của hai

  vật.

   Hằng số tỷ lệ là:

   Hằng số tỷ lệ là:

   N .m2 

  k  9.109  2 

   N 2 .m2 

   C 

  G  6,67.1011 

  2 

   kg 

   Phụ thuộc vào sự có mặt của vật

  khác và môi trường giữa hai vật.

   Không phụ thuộc vào sự có mặt của vật

  khác và môi trường giữa hai vật.

  1.3 Định luật Culông.

  Biên soạn: Cao Văn Tú

  Page 1

  Trường: ĐH CNTT&TT Thái Nguyên

  Có độ lớn: E =

  + Nguyên lý chồng chất điện trường: E  E1  E 2  …  E n .

  + Lực tác dụng của điện trường lên điện tích: F = q E .

  + Đường sức điện là đường được vẽ trong điện trường sao cho hướng của tiếp tuyến tại bất kì điểm

  nào trên đường sức cũng trùng với hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.

  + Tính chất của đường sức:

  – Tại mỗi điểm trong điện trường ta có thể vẽ được một đường sức điện và chỉ một mà thôi. Các

  đường sức điện không cắt nhau.

  – Các đường sức điện trường tĩnh là các đường không khép kín.

  – Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức điện ở đó sẽ được vẽ mau hơn (dày hơn),

  nơi nào cường độ điện trường nhỏ hơn thì các đường sức điện ở đó sẽ được vẽ thưa hơn.

  + Một điện trường mà cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau gọi là điện trường đều.

  Điện trường đều có các đường sức điện song song và cách đều nhau.

  1.5 –…….

  2. Bài tập.

  Bài 1-1:

  Tóm tắt:

  Biên soạn: Cao Văn Tú

  Page 2

  Trường: ĐH CNTT&TT Thái Nguyên

  HD giải bài tập Vật Lý ĐC 2 Email: [email protected]

  rH2  0,5.108 (cm)  5.1011 (m)

  qe  1,6.1019 (C)

  Fh =?

  Website: www.caotu28.blogspot.com

  Hướng dẫn:

  Theo bài ra ta có: Fh 

  k. qe .qe

  2

  9.109.(1,6.1019 )2

  5.10 

  11 2

   9, 216.108 ( N )

  Bài 1-2:

  Tóm tắt:

  e  1,6.1019 C

  me  9,1.10

  31

  8

  kg

  r  10 cm  10

  ve = ?

  10

  m

  v

  r

  Hướng dẫn:

  Theo bài ra thì electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn dưới tác dụng của lực

  hướng tâm nên ta có: Fht 

  Khi cân bằng thì: Fht  Fcl  9,1.1021 v2  2,304.108  v2  2,53.1012  v  1,6.106 (m / s)

  Bài 1-3:

  Tóm tắt:

  q0  3, 2.107 C

    600

  l  10cm  0,1m

  T

  r

  B

  P

  Hình 2

  Hướng dẫn:

  Theo hình vẽ ta thấy mỗi quả cầu đều chịu tác dụng của ba lực: Trọng lực (P), sức căng (T) và

  lực đẩy Culong ( Fcl )

  Do các quả cầu giống nhau nên, điện tích của mỗi quả cầu nhận được là:

  q 3, 2.107

  q1  q2  0 

   1,6.107 (C )

  2

  2

  Biên soạn: Cao Văn Tú

  Page 3

  Trường: ĐH CNTT&TT Thái Nguyên

  HD giải bài tập Vật Lý ĐC 2

  Email: [email protected]

  Website: www.caotu28.blogspot.com

  F

  r

  Do có điều kiện cân bằng nên: P  Fcl  T  0 . Khi đó ta có: tan   cl  sin 1 

  P

  2l

  Với: 1 

  kq02

  4.  2l sin 1  .tan 

  2

  9.109 3, 2.107 

  2

  4. 2.0,1.sin 300  .tan 300

  2

   0,039N

  Bài 1-4:

  Tóm tắt:

   ‘  540

  0  800 (kg / m3 )

  2  2

  ’?

  Hướng dẫn:

  Tương tự cách giải trên ta có: P 

  q0 2

  (*)

  4 01.4(2l sin 1 )2 .tan 1

  Trong môi trường dầu hỏa thì mỗi quả cầu sẽ chịu tác dụng của lực đẩy Acsimet P’. Nên:

  P  P’ 

  P  P ‘  mg  m ‘ g  0Vg   ‘Vg  ( 0   ‘)Vg

  Kết hợp (*) và (**) ta được:

  Ta xét:

  Từ đó ta suy ra:  ‘  2557,54 (kg / m3 )

  Bài 1-5.

  Tóm tắt:

  0  800 (kg / m3 )

  2  2

  O

  O

    ? ‘

  T

  A

  B F

  q2

  q1

  A

  B

  P

  Hình 3a

  Biên soạn: Cao Văn Tú

  F

  q2

  q1

  P

  Hình 3b

  Page 4

  Trường: ĐH CNTT&TT Thái Nguyên

  HD giải bài tập Vật Lý ĐC 2

  Email: [email protected] Website: www.caotu28.blogspot.com

  Hướng dẫn:

  Theo hình 3a thì mỗi quả cầu đều chiu tác dụng cảu Trọng lực(P), Sức căng dây (T), Lực đẩy Culong

  (F). Theo định luật Culoong áp dụng trong bài toán này thì:

  F

  q02

  4 01.(2l sin 1 )2

  Vậy:

  q02

  2

  q02

  q02

  sin 1 4 01  2l sin 1  T

  tan 1 

  2

  2

  mg

  cos 1

  4 01  2l sin 1  .mg 4 0  2l sin 1  .mg

  T

  (1  1) (1)

  Khi vào môi trường: dầu thì quả cầu sẽ chịu thêm lực đẩy Acsimet F’đ. Như vậy F sẽ giảm đi  2 lần.

  Vậy lúc này đương nhiên sức căng cũng phải là T’.

  Khi đó ta có điều kiện cân bằng: P  Fd  T ‘  0

  q02

  4 0  2l sin 1  .mg

  2

  q02

  4 0 2  2l sin 1   mg  Fd’ 

  2

  

  Biên soạn: Cao Văn Tú

  Page 5

  Trường: ĐH CNTT&TT Thái Nguyên

  HD giải bài tập Vật Lý ĐC 2

    4.109 C / cm2  4.105 C / m2

  Website: www.caotu28.blogspot.com

  A

  3

  m  1g  10 kg

  α

  q  1,6.109 C

  T

  α=?

  P

  Hình 4

  Hướng dẫn:

  Giả thiết bài cho được thể hiện ở hình 4.

  Xét đến điều kiện cân bằng khi đó ta có: tan  

  Vậy: tan  

  4.105.1,6.109

   0,3616    19,870

  2.8,85.1012.103.10

  Bài 1-7:

  Tóm tắt:

  q1  3, 2.108 C

  q2  4,8.108 C

  F31

  8

  q3  9,6.10 C

  AC  3cm  3.10 m

  Fth

  α

  AB  4cm  4.102 m

  q1

  F21

  2

  BC  5cm  5.10 m

  FthA = ?

  Hình 5

  Hướng dẫn:

  Lực điện tổng hợp tác dụng nên q1 tại A là Fth . Vậy: Fth  F21  F31

  + Phương: Nằm trên đường thẳng AC.

  Ta có: F31

  Biên soạn: Cao Văn Tú

  Page 6

  Trường: ĐH CNTT&TT Thái Nguyên

  HD giải bài tập Vật Lý ĐC 2 Email: [email protected]

  + Phương: Nằm trên đường thẳng AB.

  Website: www.caotu28.blogspot.com

  + Chiều: Hướng từ A đến B.

  F21

  Theo dữ kiện bài cho ta dễ dàng nhận thấy: BC2  AC2  AB2 . Nên ABC vuông tại A.

  Do đó:

  + Độ lớn: Fth  F31  F21 

   0,032  8,64.103 

  2

  + Phương: hợp với AB một góc α: tan  

   0,0312( N ) .

  + Chiều: Như hình vẽ.

  Bài 1-7: *( Chú ý )

  Tóm tắt:

  q  1,6.109 C

  y

  7

  Q  3, 2.10 C

  r0  8cm  0,08m

  q

  Ftd  ?

  O

  x

  dF1

  α

  dl

  dF

  r0

  Hình 6

  Hướng dẫn:

  Chia nửa vòng xuyến thành những phần tử dl mang điện tích dQ.

  Tại tâm O vì tính chất đối xứng nên tổng các thành phần: dF2  0

  (1)

  Khi đó hình chiếu của lực tổng hợp nên các trục Ox, Oy là: sin  

  F1

  ;

  co s  

  2

   dF

  Từ (1) và (2) ta có: F1  F 

  Biên soạn: Cao Văn Tú

  F2

  (2)

  2

   dF

  2

  7

  9

  2

  Gọi điểm M trên đường thẳng nối 2 điện tích q và

  4q điện trường do 2 điện tích đó gây ra triệt tiêu:

  E  E1  E2  0

  Vậy E1 = E2

  Trong đó:

   E1 là cường độ điện trường do q gây ra tại

  Page 7

  Trường: ĐH CNTT&TT Thái Nguyên

  r  0,05m  5cm

  

  r  0,15m (loai)

  Vậy điểm M cách điện tích 1 khoảng r = 5 cm.

  Bài 1-12: ( Tham khảo cách giải trong sách bài tập trang 75)

  Bài 1-13: ( Tham khảo cách giải trong sách bài tập trang 76)

  Bài 1-14:

  Tóm tắt:

    2.109 C / m2 .

    3.108 C / cm  3.106 C / m

  F=?

  Hướng dẫn:

  Do có công thức: F = q.E

  Khi đó ta có: q  l (2)

  Với:

  (1)

   là mật độ điện dài của dây.

  l là một đơn vị chiều dài của dây ( Ta lấy: l = 1m)

  Mà: E 

  (3)

  Từ (1), (2) và (3) suy ra: F  q.E 

  l 3.106.1.2.109

   3, 4.104 ( N )

  2 0 2.8,85.1012.1

  ( Với   1 lấy ở môi trường chân không)

  { Nhưng đáp án trong sách bài tập là 3,4 (N), mk không hiểu lắm ???)

  Bài 1-15:

  Tóm tắt:

  E 0

  rq1q2  l

  1. q1q2 cùng dấu

  2. q1q2 khác dấu

  A

  A’

  q2

  l’?

  Hướng dẫn:

  Theo giả thiết thì: E  0

  Theo hình vẽ ta thấy véctơ cường độ điện trường tại một điểm M bất kỳ là: E  E1  E2 .

  Với E1 , E2 lần lượt là các véctơ cường độ điện trường do q1q2 gây ra.

  Biên soạn: Cao Văn Tú

  Page 8

  Trường: ĐH CNTT&TT Thái Nguyên

  HD giải bài tập Vật Lý ĐC 2 Email: [email protected]

  Nên: E1  E2 . Vậy điểm M nằm trên AA’.( Hình vẽ)

  Khi đó ta có: E1  E2

  (1) . Điều đó cho ta:

  Website: www.caotu28.blogspot.com

  (2)

  1. Xét trường hợp 1: q1, q2 cùng dấu thì từ (1) ta có: 0  l ‘  1

  l’

  q1  q2  l. q1

  2. Xét trường hợp 2: q1, q2 khác dấu thì từ (1) ta có: l ‘  l  0

  l’

  q2  q1  l. q1

  Biên soạn: Cao Văn Tú

  Page 9

  Trường: ĐH CNTT&TT Thái Nguyên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1
 • Giải Bài C7, C8, C9, C10, C11, C12 Trang 34 Sách Giáo Khoa Vật Lí 8
 • Giải Bài C7, C8, C9, C10, C11, C12 Trang 78 Sách Giáo Khoa Vật Lí 8
 • Giải Bài 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 Trang 10 Sách Bài Tập Vật Lí 8
 • Bài Giải Bài Tập Vật Lý 8
 • Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 4, 5 Sgk Vật Lí 9
 • Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 4: Định Luật Bảo Toàn Động Lượng
 • Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 4: Cơ Năng
 • 25 Câu Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 4 Cực Hay Có Đáp Án (Phần 2).
 • Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Giải Hóa 8 Đề Cương, Giải Đề Cương, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Đề Cương Giải Tích 3, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại, Mot So Giai Phap Ket Hop Phat Trien Kinh Te-xa Hoi Voi Tang Cuong An Ninh Quoc Phong, Chỉ Thị Về Việc Tăng Cường Giải Pháp Phòng, Chống Bạo Lực Học Đường Trong Cơ Sở Giáo Dục, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2022 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2022 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bản Đăng Ký Những Công Việc Trọng Tâm Cần Tập Trung Giải Quyết Trong Năm 2022 Nhằm Tăng Cường Kỷ Luậ, Đề Cương Chi Tiết Học Phần: Vật Lý Đại Cương Vật Lý Đại Cương, Truyện Ngôn Tình Nữ Cường Nam Cường Hiện Đại, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022, Cương Lĩnh Và Luận Cương Chính Trị, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Cương Lĩnh Khác Luận Cương, Cương Lĩnh Và Luận Cương Là Gì, Đề Cương Chi Tiết Giáo Dục Học Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Trắc Nghiệm Môn Xã Hội Học Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu, Đề Cương Vật Lý Đại Cương 3 Bách Khoa, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Cương Lĩnh Và Luận Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Neu, Đề Cương 37 Câu Hỏi ôn Tập Xã Hội Học Đại Cương Có Đáp án – Phần 2, Đề Cương Môn Nhân Học Đại Cương, Đề Cương Môn Kinh Tế Học Đại Cương, Đề Cương Di Truyền Học Đại Cương, Đề Cương Xã Hội Học Đại Cương Ussh, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Cương Lĩnh 2011 So Với Cương Lĩnh 1991, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp Là Của, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Lí Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Cương Lĩnh Và Các Cương Lĩnh Của Đảng, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, ứng Dụng Giải Bài Giải, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Đề Cương ôn Tập Ngữ Văn 7 Học Kì 1, Đề Cương Hóa 9 Hk2, Đề Cương ôn Tập Ngữ Văn 7, Đề Cương Hóa 9 Học Kì 1, Đề Cương Gt2, Đề Cương Hóa 9 Học Kì 1 Có Đáp án, Môn Dân Tộc Học Đại Cương, Đề Cương Hóa 9 Học Kì 2, Đề Cương Học Kì 2 Lớp 8,

  Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Giải Hóa 8 Đề Cương, Giải Đề Cương, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Đề Cương Giải Tích 3, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại, Mot So Giai Phap Ket Hop Phat Trien Kinh Te-xa Hoi Voi Tang Cuong An Ninh Quoc Phong, Chỉ Thị Về Việc Tăng Cường Giải Pháp Phòng, Chống Bạo Lực Học Đường Trong Cơ Sở Giáo Dục, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2022 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2022 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bản Đăng Ký Những Công Việc Trọng Tâm Cần Tập Trung Giải Quyết Trong Năm 2022 Nhằm Tăng Cường Kỷ Luậ, Đề Cương Chi Tiết Học Phần: Vật Lý Đại Cương Vật Lý Đại Cương, Truyện Ngôn Tình Nữ Cường Nam Cường Hiện Đại, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022, Cương Lĩnh Và Luận Cương Chính Trị, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Cương Lĩnh Khác Luận Cương, Cương Lĩnh Và Luận Cương Là Gì, Đề Cương Chi Tiết Giáo Dục Học Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Trắc Nghiệm Môn Xã Hội Học Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu, Đề Cương Vật Lý Đại Cương 3 Bách Khoa, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài C7, C8, C9, C10, C11, C12 Trang 34 Sách Giáo Khoa Vật Lí 8
 • Giải Bài C7, C8, C9, C10, C11, C12 Trang 78 Sách Giáo Khoa Vật Lí 8
 • Giải Bài 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 Trang 10 Sách Bài Tập Vật Lí 8
 • Bài Giải Bài Tập Vật Lý 8
 • 200 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý Lớp 8
 • Giải Bài Tập Và Tóm Tắt Lý Thuyết Vật Lý Đại Cương 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Bài Tập Sách Workbook
 • Giải Bài Tập Solutions Grade 6 Workbook
 • Giải Bài Tập Sách Solutions Grade 6 Workbook
 • Writing Unit 3 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Giải Bài Tập Dịch Nghĩa
 • Giải Bài Tập Workbook Think 1
 • Kiến Guru cung cấp cho bạn các lý thuyết cơ bản và hướng dẫn cách giải bài tập vật lý đại cương 2 phần điện – từ. Tài liệu gồm 2 phần lý thuyết và các bài tập trắc nghiệm và tự luận áp dụng từ lý thuyết. Hy vọng tài liệu này là một nguồn tham khảo bổ ích cho các bạn và kiểm chứng lại kiến thức đã học khi các bạn học vật lý đại cương 2.

  I. Lý thuyết cần nắm để giải bài tập vật lý đại cương 2

  Để giải bài tập vật lý đại cương 2, các em cần nắm những kiến thức sau đây:

  – Điện trường tĩnh: Định luật bảo toàn điện tích, định luật Coulomb, cách tính điện trường gây ra bởi một điện tích điểm, vòng dây, mặt phẳng, khối cầu,…, định lý Gauss

  – Điện thế – Hiệu điện thế: Công của lực điện trường, tính điện thế, mối liên hệ giữa điện trường và điện thế.

  – Vật dẫn: Tính chất của vật dẫn kim loại, điện dung tụ điện, năng lượng điện trường

  – Từ trường tĩnh: Từ thông, so sánh sự giống và khác nhau của điện trường và từ trường, xác định cảm ứng từ của dòng điện, tác dụng từ trường lên dòng điện.

  – Chuyển động của hạt điện trong từ trường: Tác dụng của từ trường lên điện tích chuyển động – Lực Lorentz, chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều, hiệu ứng Hall.

  – Cảm ứng điện từ: Định luật Lenz, định luật Faraday.

  – Sóng điện từ và giao thoa ánh sáng: Quang lộ, Giao thoa ánh sáng.

  – Nhiễu xạ ánh sáng: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, nguyên lý Fresnel qua lỗ tròn, đĩa tròn, qua khe hẹp,…

  II. Giải bài tập vật lý đại cương 2 – Điện từ học

  Kiến Guru sẽ hướng dẫn bạn giải bài tập vật lý đại cương 2 – Điện từ học

  Bài 1: Tìm lực hút giữa hạt nhân và electron trong nguyên tử Hydro. Biết rằng nguyên tử Hydro là 0,5.10-8cm. điện tích của electron e = -1,6.10-19 C.

  Sử dụng công thức tính lực tương tác giữa hai điện tích của định luật Cu-lông (với điện tích của electron và hạt nhân Hydro q e=-q p=-1,6.10-19 C, khoảng cách r = 0,5.10-10 m):

  Bài 2: Hai quả cầu đặt trong chân không có cùng bán kính và cùng khối lượng được treo ở hai đầu sợi dây sao cho mặt ngoài của chúng tiếp xúc với nhau. Sau khi truyền cho các quả cầu một điện tích q0 = 4.10-7C, chúng đẩy nhau và góc giữa hai sợi dây bây giờ bằng 60 0. Tính khối lượng của các quả cầu nếu khoảng cách từ điểm treo đến tâm quả cầu l=20cm.

  Do các quả cầu là giống nhau nên điện tích mỗi quả cầu nhận được là:

  Mà m=P/g. Thay số ta được m = 0,016 (kg) =16 (g)

  Bài 3: Lực đẩy tĩnh điện giữa hai photon sẽ lớn hơn lực hấp dẫn giữa chúng bao nhiêu lần, biết điện tích của photon là 1,6.10-19C, khối lượng photon là 1,67.10-27 kg.

  Theo công thức của định luật Cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn ta có:

  Bài 4: Một quả cầu kim loại có bán kính R=1m mang điện tích q=10-6 C. Tính:

  a. Điện dung của quả cầu

  b. Điện thế của quả cầu

  c. Năng lượng trường tĩnh của quả cầu

  Bài 5: Một tụ điện có điện dung C=μF được tích một điện lượng q=10-3 C. Sau đó các bản của tụ điện được nối với nhau bằng một dây dẫn. Tìm nhiệt lượng tỏa ra trong dây dẫn khi tụ điện phóng điện và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện trước khi phóng điện.

  Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện trước khi phóng điện:

  Nhiệt lượng tỏa ra trong dây dẫn khi tụ phóng điện chính là năng lượng của tụ điện ban đầ

  Bài 6: Cho một tụ điện phẳng, có khoảng cách giữa hai bản tụ là 0,01m. Giữa hai bản đổ đầy dầu có hằng số điện môi ε= 4,5. Hỏi cần đặt vào các bản điện hiệu điện thế bằng bao nhiêu để mật độ điện tích liên kết trên dầu bằng 6,2.10-10C/cm 2

  Mật độ điện tích liên kết là:

  Vậy cần đặt vào các bản hiệu điện thế là:

  Bài 7: Một thanh kim loại dài l=1m quay trong một từ trường đều có cảm ứng từ B=0,05T. Trục quay vuông góc với thanh, đi qua một đầu của thanh và song song với đường sức từ trường. Tìm từ thông quét bởi thanh sau một vòng quay.

  Ta có từ thông quét bởi thanh sau một vòng quay là từ thông gửi qua diện tích hình tròn tâm tại trục quay, bán kính l và vuông góc với đường sức từ:

  Bài 8: Một máy bay đang bay với vận tốc v=1500 km/h. Khoảng cách giữa hai đầu cánh máy bay l=12m. Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện giữa hai đầu cánh máy bay biết rằng ở độ cao của máy bay B=0,5.10-4 T

  Coi cánh máy bay như một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường vuông góc:

  E=Blv=0,25 (V)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới Unit 3: Becoming Independent
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 11 Unit 3: Listening
 • Tiếng Anh Lớp 3 Unit 11: This Is My Family
 • Unit 3 Lớp 11: Reading
 • Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 12 Chương Trình Mới Unit 3: The Green Movement
 • Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 10 Học Kì 2 Có Hướng Dẫn Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vật Lí 10 Bài 14: Lực Hướng Tâm
 • Giải Vật Lí 10 Bài 8: Thực Hành: Khảo Sát Chuyển Động Rơi Tự Do. Xác Định Gia Tốc Rơi Tự Do
 • Vật Lý 10 Bài 16: Thực Hành Xác Định Hệ Số Ma Sát
 • Vật Lý 10 Bài 40: Thực Hành Xác Định Hệ Số Căng Bề Mặt Của Chất Lỏng
 • Giải Bài 5, 6, 7, 8, 9 Trang 197 Sgk Vật Lý Lớp 10
 • I. Đề cương ôn tập vật lý 10 học kì 2 Có đáp ánPHẦN I: TRẮC NGHIỆM

  Câu 1: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là đại lượng được xác định bởi công thức nào?

  Câu 2: Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của một vật trong một đơn vị thời gian gọi là

  A. Công cơ học

  B. Công phát động

  C. Công cản

  D. Công suất

  Câu 3: Một vật sinh công âm khi:

  A. Vật chuyển động nhanh dần đều.

  B. Vật chuyển động chậm dần đều.

  C. Vật chuyển động tròn đều.

  D. Vật chuyển động thẳng đều.

  Câu 4: Thế năng trọng trường của một vật

  A. Luôn luôn dương.

  B. Có thể âm, dương hoặc bằng không

  C. Luôn không đổi.

  D. Không phụ thuộc vào vị trí của vật

  Câu 5: Công thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa động lượng và động năng?

  Câu 6: Hai xe ô tô A và B có khối lượng m A = 2m B, có đồ thị tọa độ – thời gian của hai xe như ở hình bên. Gọi W đA, W đB tương ứng là động năng của xe A và xe B. Kết luận đúng là

  Câu 7: Nhận định nào sau đây không đúng?

  A. Các phân tử của chất khí luôn chuyển động hỗn hợp

  B. Các phân tử của chất khí luôn chuyển động hỗn hợp và không ngừng

  C. Các phân tử của chất khí luôn chuyển động không ngừng

  D. Các phân tử của chất khí luôn chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí bằng cố định.

  Câu 8: Biểu thức nào sau đây không đúng cho quá trình đẳng áp của một khối khí?

  Câu 9: Cho một quá trình được biểu diễn bởi đồ thị như hình vẽ. Các thông số trạng thái p, V, T của hệ đã thay đổi như thế nào khi đi từ 1 sang 2:

  A. T không đổi, p tăng, V giảm.

  B. V không đổi, p tăng, T giảm.

  C. T tăng, p tăng, V giảm.

  D. p tăng, V giảm, T tăng.

  Câu 10: Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp là đường

  A. Thẳng song song với trục hoành.

  B. Hypebol.

  C. Thẳng song song với trục tung.

  D. Thẳng có đướng kéo dài đi qua gốc tọa độ.

  Câu 11: Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng?

  A. Nội năng là một dạng năng lượng

  B. Nội năng là nhiệt lượng

  C. Nội năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác

  D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.

  Câu 12: Trường hợp nào sau ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng?

  C. ΔU = Q + A với A < 0.

  D. ΔU = Q với Q < 0.

  II. Đề cương ôn tập vật lý 10 học kì 2 Có đáp ánPHẦN II: TỰ LUẬN

  Câu 1: (1,5 điểm) Một vật có khối lượng m được truyền một vận tốc ban đầu bằng 18km/h tại vị trí A, vật trượt trên mặt ngang AB có ma sát. Cho AB = 1,5m. Khi đến B vật tiếp tục đi lên mặt phẳng nghiêng α = 30 o với góc nghiêng so với mặt ngang và lúc đến C vật có vận tốc bằng không. Hệ số ma sát giữa vật với các mặt phẳng là μ = 0,. Lấy g = 10m/s 2 .Tìm độ cao cao nhất mà vật lên được trên mặt phẳng ngiêng.

  Câu 2: (1 điểm) Một lượng khí xác định có các quá trình biến đôi trạng thái cho bởi đồ thị như hình vẽ. Biết nhiệt độ ở trạng thái 1 là 50 o C. Tính nhiệt độ ở trạng thái 2 và 3.

  Câu 4: (0,5 điểm): Nung nóng khí trong bình kín từ nhiệt độ 27 oC và áp suất 2 atm. Bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình chứa. Khi nhiệt độ khí là 327 o C, tính áp suất khí trong bình.

  Câu 5: (0,5 điểm): Người ta thực hiện công 120 J để nén khí trong xi lanh, khí truyền nhiệt lượng 40 J ra môi trường xung quanh. Tìm độ biến thiên nội năng của khối khí.

  III. Đề cương ôn tập vật lý 10 học kì 2 Có đáp ánPHẦN III : ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI

  A: Trắc nghiệm

  Câu 1: Đáp án A.

  Động lượng p của một vật là một vectơ cùng hướng với vận tốc và được xác định bởi công thức: p = m.v

  Đơn vị động lượng là kg.m/s hoặc N.s

  Câu 2: Đáp án D.

  Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Kí hiệu là P.

  P = A/t

  Trong đó: A là công thực hiện (J); t là thời gian thực hiện công A (s).

  Câu 3: Đáp án A.

  Một vật sinh công âm → vật nhận công dương → động năng của vật tăng → Vật chuyển động nhanh dần.

  Câu 4: Đáp án B.

  Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường. Nếu chọn thế năng tại mặt đất thì thế năng trọng trường của một vật có khối lượng m đặt tại độ cao z là: W t = mgz

  Tính chất:

  – Là đại lượng vô hướng.

  – Có giá trị dương, âm hoặc bằng không, phụ thuộc vào vị trí chọn làm gốc thế năng.

  Câu 5: Đáp án A.

  Từ biểu thức động năng ta có khai triển:

  Câu 6: Đáp án B.

  Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v được xác định theo công thức:

  Từ đồ thị ta thấy đây là đồ thị chuyển động thẳng đều do vậy ta được

  Từ (1); (2) và (3) ta được:

  Câu 7: Đáp án D.

  – Ở thể khí, lực tương tác giữa các phân tử rất yếu nên các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn. Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng.

  Câu 8: Đáp án C.

  Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

  Câu 9: Đáp án A.

  Trong hệ trục tọa độ OpV đồ thị là đường hypebol → đây là quá trình đẳng nhiệt

  → khi đi từ 1 sang 2 thì T không đổi, p tăng, V giảm.

  Câu 10: Đáp án D.

  Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối:

  V/T = const → Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp là đường thẳng có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ.

  Câu 11: Đáp án B.

  Số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt gọi là nhiệt lượng (còn gọi tắt là nhiệt) ΔU = Q.

  Câu 12: Đáp án A.

  Trong quá trình đẳng tích thì V không đổi → ΔV = 0 → A = 0

  → ΔU = A + Q = Q

  B: Tự luận

  Câu 3:

  F = P + f 1 + f 2 = P + σπ(d 1 + d 2) = 0,0688N

  Câu 4:

  – Chỉ ra đây là quá trình đẳng tích

  – Áp dụng định luật Sác – lơ:

  Thay số được p 2 = 4atm.

  Câu 5:

  – Áp dụng công thức ΔU = A + Q

  – Suy ra: ΔU = 120 – 40 = 80J.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Vật Lý 10 Năm 2022
 • Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 10 Kỳ 1 1
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Vật Lý Lớp 10
 • Giải Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Trang 22 Sgk Vật Lí 10
 • Giải Bài C1, 1, 2, 3 Trang 125, 126 Sgk Vật Lý 10 Nâng Cao
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Lớp 8 Môn Vật Lý Đầy Đủ, Có Lời Giải Chi Tiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Kiểm Tra Vật Lí 8 Học Kì 2 (Trắc Nghiệm
 • Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 8 Bài 18: Tổng Kết Chương I: Cơ Học (A
 • Báo Cáo Skkn Môn Vật Lí 8
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Vật Lý Lớp 8 Năm 2022
 • Giải Bài Tập Vật Lý 8 Bài 9 Áp Suất Khí Quyển Chi Tiết
 • Đề cương ôn tập thi học kì 2 lớp 8 môn Lý: Người ta cung cấp cho 10 lit nước một nhiệt lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 Môn: Vật Lý 8

  Năm học: 2022 – 2022

  BÀI 13: CÔNG CƠ HỌC 1. Công cơ học là gì? Cho ví dụ

  Điều kiện để có công cơ học: Có lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển theo phương của lực. Ví dụ :

  vd1: Một người kéo một chiếc xe chuyển động trên đường. Lực kéo của người đã thực hiện công.

  vd2: Người lực sĩ cử tạ đỡ quả tạ ở tư thế đứng thẳng, mặc dù rất mệt nhọc nhưng người lực sĩ không thực hiện công.

  2. Công thức tính công cơ học, các đại lượng, đơn vị trong công thức

  Công thức tính công cơ học: A = F.s;

  trong đó: A là công của lực F;

  F là lực tác dụng vào vật;

  s là quãng đường vật dịch chuyển theo hướng của lực.

  Đơn vị của công là Jun, kí hiệu là J ; 1J = 1N.1m = 1Nm.

  Ngoài đơn vị Jun, công cơ học còn đo bằng đơn vị ki lô Jun (kJ); 1kJ = 1000J

  Bài 14. ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG 1. Phát biểu được định luật về công ?

  Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

  2. Nêu ví dụ minh họa ?

  VD1: Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về lực thì lại thiệt hai lần về đường đi. Không cho lợi về công.

  VD2: Dùng mặt phẳng nghiên đề nâng vật lên cao, nếu được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi. Công thực hiện để nâng vật không thay đổi.

  1. Công suất là gì ?

  Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

  2. Viết công thức tính công suất và các đơn vị đo trong công thức.

  A là công thực hiện (J);

  t là thời gian thực hiện công (s).

  Đơn vị công suất là oát, kí hiệu là W.

  1 W = 1 J/s (jun trên giây)

  1 kW (kilôoát) = 1000 W

  1 MW (mêgaoát) =1000000 W

  Lưu ý: Ngoài công thức tính công suất đã nêu HS biết mối quan hệ giữa công suất và vận tốc:

  – Khi vật chuyển động đều theo chiều tác dụng của lực thì công suất được tính bằng công thức: 3. Ý nghĩa các số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị là gì?. = F.v (F là lực tác dụng; v là tốc độ)

  Số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị là công suất định mức của dụng cụ hay thiết bị đó.

  Bài 16. CƠ NĂNG 1. Khi nào vật có cơ năng?

  Ví dụ: Số ghi công suất trên động cơ điện: = 1000W, có nghĩa là khi động cơ làm việc bình thường thì trong 1s nó thực hiện được một công là 1000J.

  – Khi một vật có khả năng thực hiện công cơ học thì ta nói vật có cơ năng.

  – Đơn vị cơ năng là jun (J).

  2. Thế năng hấp dẫn là gì ? Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào gì?

  Lưu ý: Cơ năng là năng lượng cơ học, bao gồm động năng do chuyển động cơ học của các vật và thế năng do tương tác giữa các vật sinh ra.

  – Thế năng được xác định bởi độ cao của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn. Thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào mốc tính độ cao và khối lượng của vật.

  3. Thế năng đàn hồi là gì? Thế năng đàn hồi phu thuộc vào gì?

  – Vật ở vị trí càng cao so với mặt đất và có khối lượng càng lớn thì khả năng thực hiện công của nó càng lớn, nghĩa là thế năng của vật đối với mặt đất càng lớn.

  – Khi một vật bị biến dạng đàn hồi thì ta nói vật đó có thế năng đàn hồi, thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của lò xo.

  4. Động năng là gì? Đậng năng phụ thuộc vào gì?

  Ví dụ: Nén một lò xo lá tròn và buộc lại bằng một sợi dây không dãn, lúc này lò xo bị biến dạng. Nếu cắt đứt sợi dây, thì lò xo bị bật ra và làm bắn miếng gỗ đặt phía trước lò xo. Như vậy, khi lò xo bị biến dạng thì có cơ năng. Cơ năng của vật đàn hồi bị biến dạng gọi là thế năng đàn hồi.

  BÀI 19. CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO ? 1. Các chất được cấu tạo như thế nào? Tại sao các chất có vẽ như liền một khối.

  – Một vật chuyển động cũng có khả năng thực hiện công, tức là có động năng. Động năng phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của vật.

  2. Giải thích một số hiện tượng xảy ra do giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.

  Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ bé riêng biệt gọi là nguyên tử và phân tử. Giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách. Các chất có vẻ như liền một khối vì các nguyên tử, phân tử đều vô cùng nhỏ bé nên các chất có vẻ như liền một khối.

  Ví dụ: Khi thả một thìa đường vào một cốc nước rồi khuấy đều thì đường tan và nước có vị ngọt.

  BÀI 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN? 1. Nêu thí nghiệm Bơ-rao? Từ đó rút ra kết luận các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng? – Chuyển động Bơ-rao :

  Giải thích: Khi thả thìa đường vào cốc nước và khuấy đều, thì đường sẽ tan ra trong nước. Giữa các phân tử nước có khoảng cách, nên các phân tử đường sẽ chuyển động qua những khoảng cách đó để đến khắp nơi của nước ở trong cốc. Vì vậy, khi uống nước trong cốc ta thấy có vị ngọt của đường.

  + Khi quan sát các hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi, Bơ-rao đã phát hiện thấy chúng chuyển động không ngừng về mọi phía.

  2. Khi ở nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử chuyển động như thế nào? Thế nào là chuyển động nhiệt?

  + Nguyên nhân gây ra chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Bơ-rao là do các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng. Trong khi chuyển dộng các phân tử nước đã va chạm với các hạt phấn hoa, các va chạm này không cân bằng nhau và làm cho các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng.

  3. Hiện tượng khuếch tán là gì? Ví dụ, giải thích?

  – Trong thí nghiệm Bơ-rao nếu tăng nhiệt độ của nước thì các hạt phấn hoa chuyển động càng nhanh, chứng tỏ các phân tử nước chuyển động nhanh hơn và va đập mạnh hơn vào các phân tử phấn hoa.

  – Hiện tượng khuếch tán là hiện tượng các chất tự hoà lẫn vào nhau do chuyển động không ngừng của các phân tử, nguyên tử. Khi nhiệt độ tăng cao thì hiện tượng khuếch tán xãy ra nhanh hơn.

  Ví dụ: Khi đổ nước vào một bình đựng dung dịch đồng sunfat có màu xanh, ban đầu nước nổi lên trên, sau một thời gian cả bình hoàn toàn có màu xanh.

  BÀI 21. NHIỆT NĂNG 1.Phát biểu định nghĩa nhiệt năng? Đơn vị? Khi nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của vật như thế nào?

  Giải thích: Các phân tử nước và đồng sunfat đều chuyển động không ngừng về mọi phía, nên các phân tử đồng sunfat có thể chuyển động lên trên, xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và các phân tử nước cũng chuyển động xuống dưới và xen vào khoảng cách giữa các phân tử của đồng sunfat. Vì thế, sau một thời gian ta nhìn thấy cả bình hoàn toàn là một màu xanh.

  – Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

  – Đơn vị nhiệt năng là jun (J).

  2. Nêu tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và cho ví dụ minh hoạ cho mỗi cách?.

  – Khi nhiệt độ của vật càng cao, thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.

  Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách: Thực hiện công hoặc truyền nhiệt.

  Ví dụ thực hiện công: Cọ xát miếng đồng vào mặt bàn, ta thấy miếng đồng nóng lên. Điều đó chứng tỏ rằng, động năng của các phân tử đồng tăng lên. Ta nói, nhiệt năng của miếng đồng tăng.

  3. Phát biểu định nghĩa nhiệt lượng và nêu đơn vị đo của nhiệt lượng.

  Ví dụ truyền nhiệt: Thả một chiếc thìa bằng nhôm vào cốc nước nóng ta thấy thìa nóng lên, nhiệt năng của thìa tăng chứng tỏ đã có sự truyền nhiệt từ nước sang thìa nhôm.

  – Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

  BÀI 22. DẪN NHIỆT 1. Nêu ví dụ minh hoạ về sự dẫn nhiệt?

  – Đơn vị của nhiệt lượng là jun (J).

  – Dẫn nhiệt: là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật hoặc từ vật này sang vật khác.

  – Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém.

  2. Vận dụng về dẫn nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản.

  Ví dụ: Khi đốt ở 01 đầu thanh kim loại, chạm tay vào đầu kia ta thấy nóng dần lên.

  Giải thích: Phần thìa ngập trong nước nhận được nhiệt năng của nước truyền cho, sau đó nó dẫn nhiệt đến cán thìa và làm cán thìa nóng lên.

  BÀI 23. ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT 1.Đối lưu là gì? Nêu ví dụ minh hoạ về sự đối lưu?

  Giải thích: Kim loại dẫn nhiệt tốt nên nồi hay xoong thường làm bằng kim loại để dễ dàng truyền nhiệt đến thức ăn cần đun nấu. Sứ dẫn nhiệt kém nên bát hay đĩa thường làm bằng sứ để giữ nhiệt cho thức ăn được lâu hơn.

  Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

  Ví dụ:

  + Khi đun nước ta thấy có dòng đối lưu chuyển động từ dưới đáy bình lên trên mặt nước và từ trên mặt nước xuống đáy bình.

  2.Bức xạ nhiệt là gì ? Nêu ví dụ minh hoạ về bức xạ nhiệt?

  + Các ngôi nhà thường có cửa sổ để tạo điều kiện thuận lợi cho sự đối lưu trong không khí.

  Ví dụ:

  Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả ở trong chân không. Những vật càng sẫm mầu và bề mặt càng xù xì thì hấp thụ bức xạ nhiệt càng tốt.

  + Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất.

  + Cảm giác nóng khi ta đặt bàn tay gần và ngang với ấm nước nóng

  1/ Giải thích hiện tượng: thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt?

  2/ Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày? 3/ Giải thích hiện tượng: Quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng, dù có buộc thật chặt cũng cứ ngày một xẹp dần? 4/ Một ống nghiệm đựng đầy nước, đốt nóng ở miệng ống ở giữa hay đáy ống thì tất cả nước trong ống 5/ Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào? Sự bảo toàn năng lượng thể hiện như thế nào? 6/ Tại sao khi rót nước sôi vào vào cốc thủy tinh thì cốc dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng? Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nước sôi vào thì làm thế nào? 7/ Tại sao nồi xoong thường làm bằng kim loại, còn bát dĩa thường làm bằng sành sứ? 8/ Cọ xát miếng đồng lên mặt bàn, miếng đồng nóng lên. Có thể nói miếng đồng đã nhận được nhiệt lượng không? Vì sao? 9/ Tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh? 10/ Tại sao về mùa hè ta thường mặc áo màu trắng hoặc màu nhạt mà không mặc áo màu đen? BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG: sôi nhanh hơn? Tại sao?

  Giải thích: Khi thả thìa đường vào cốc nước và khuấy đều, thì đường sẽ tan ra trong nước. Giữa các phân tử nước có khoảng cách, nên các phân tử đường sẽ chuyển động qua những khoảng cách đó để đến khắp nơi của nước ở trong cốc. Vì vậy, khi uống nước trong cốc ta thấy có vị ngọt của đường.

  Giải thích: Miếng đồng cọ xát trên mặt bàn nóng lên do thực hiện công. Miếng đồng không nhận nhiệt lượng để nóng lên mà nóng lên nhờ thực hiện công.

  1. Một vật có khối lượng 500g, rơi từ độ cao 20dm xuống đất. Tính công của trọng lực?

  2. Một đầu máy xe lửa kéo các toa bằng lực F = 7500N. Tính công của lực kéo khi các toa xe chuyển động được quãng đường s = 8km.

  3. Một công nhân khuân vác trong 2 giờ được 48 thùng hàng, mỗi thùng hàng phải tốn một công là 15000J. Tính công suất của người công nhân đó?

  4. Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20s. Người ấy phải dùng một lực F = 180N. Tính công và công suất của người kéo.

  5. Hãy nêu công thức tính nhiệt lượng? Kể tên, đơn vị của các đại lượng trong công thức?

  6. Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng tăng từ 20 0C đến 50 0

  C.Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K

  7. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 2 lit nước từ 25 0

  C.Biết c nước = 4200 J/kg.K.

  9. Một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2 lit nước ở 25 0

  C.Cần cung cấp một nhiệt lượng là bao nhiêu để ấm nước sôi? Biết c nhôm = 880 J/kg.K.

  10. Người ta cung cấp cho 10 lit nước một nhiệt lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Vật Lí 7
 • Giải Bài Tập Vật Lý 8 Sgk
 • Giải Bài Tập Vật Lý 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm
 • Giải Bài Tập Vật Lí 7
 • Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm
 • Bài Tập Vật Lý 10 Kỳ 2 Có Lời Giải Chi Tiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Câu 1 (Trang 11 Sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)
 • Đức Hồng Y Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao Bác Bỏ Khả Năng Thành Sự Của Việc Xưng Tội Qua Điện Thoại
 • Phản Kháng Của Các Dân Biểu Cộng Hoà Đối Với Thống Đốc Dân Chủ Tiếp Tục Nổ Lớn Ở Tiểu Bang Wiscosin
 • Thương Vụ Bạc Tỷ Của Linh Mục Trương Văn Vút
 • Tội Ác Của Linh Mục Đặng Hữu Nam
 • Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Động lượng Định luật bảo toàn động lượng (phần 1)

  Câu 1: Hình nào biểu diễn đúng quan hệ giữa v→ và p→ của một chất điểm?

  Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng?

  A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.

  B. Động lượng của một vật là một đại lượng vectơ.

  C. Động lượng của một vật có đơn vị của năng lượng.

  D. Động lượng của một vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.

  Câu 3: Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động lượng

  của vật bằng

  A. 9 kg.m/s.

  B. 2,5 kg.m/s.

  C. 6 kg.m/s.

  D. 4,5 kg.m/s.

  Câu 4: Trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật không thay đổi?

  A. Vật chuyển động tròn đều.

  B. Vật được ném ngang.

  C. Vật đang rơi tự do.

  D. Vật chuyển động thẳng đều.

  Câu 5: Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi F→. Động

  lượng chất điểm ở thời điểm t là:

  Câu 6: Một chất điểm

  chuyển động không vận

  tốc đầu dưới tác dụng của

  lực không đổi F = 0,1 N.

  Động lượng chất điểm ở

  thời điểm t = 3 s kể từ lúc

  bắt đầu chuyển động là

  A. 30 kg.m/s.

  B. 3 kg.m/s.

  C. 0,3 kg.m/s.

  D. 0,03 kg.m/s.

  Câu 7: Trên hình 23.2 là đồ thị tọa độ – thời gian của một vật có khối lượng 3 kg. Động lượng của vật

  tại thời điểm t1 = 1s và thời điểm t2 = 5 s lần lượt bằng:

  A. p1 = 4 kg.m/s và p2 = 0.

  B. p1 = 0 và p2 = 0.

  C. p1 = 0 và p2 = – 4 kg.m/s.

  D. p1 = 4 kg.m/s và p2 = – 4

  kg.m/s.

  Câu 8: Một vật 3 kg rơi tự do

  rơi xuống đất trong khoảng thời

  gian 2 s. Độ biến thiên động

  lượng của vật trong khoảng thời

  gian đó là (lấy g = 9,8 m/s2).

  A. 60 kg.m/s.

  B. 61,5 kg.m/s.

  C. 57,5 kg.m/s.

  D. 58,8 kg.m/s.

  Câu 9: Một quả bóng khối lượng 250 g bay tới đập vuông góc vào tường với tốc độ v1 = 5 m/s và bật

  ngược trở lại với tốc độ v2 = 3 m/s. Động lượng của vật đã thay đổi một lượng bằng

  A. 2 kg.m/s.

  B. 5 kg.m/s.

  C. 1,25 kg.m/s.

  D. 0,75 kg.m/s.

  Câu 10: Một vật khối lượng 1 kg chuyển động tròn đều với tốc độ 10 m/s. Độ biến thiên động lượng

  của vật sau 1/4 chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động bằng

  A. 20 kg.m/s.

  Hướng dẫn giải và đáp án

  Câu

  Đáp án

  Câu 1: C

  p→ cùng hướng vsv→.

  Câu 4: D

  Động lượng của một vật không đổi nếu v→ không đổi.

  Câu 5: B

  Do vật chuyển động không vận tốc đầu nên Δp→ = p→ – 0 = p→.

  Câu 7: A

  Thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 3 s, vật chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 4/3 m/s. Từ thời

  điểm t = 3 s vật không chuyển động.

  Tại thời điểm t1 = 1 s ⇒ p1 = mv1 = 4 kg.m/s.

  Tại thời điểm t2 = 5 s ⇒ p2 = mv2 = 0 kg.m/s.

  Câu 8: D

  Xung lượng của trọng lực bằng độ biến thiên động lượng của vật

  Δp = mgt = 58,8 kg.m/s.

  Câu 9: A

  Câu

  10: C

  Khi chất điểm chuyển động trên đường tròn thì vectơ vận tốc tại mỗi vị trí có phương tiếp tuyến với

  quỹ đạo. Sau 1/4 chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động thì góc quay của bán kính là

  Bài

  tập

  trắc

  nghiệm Vật Lí 10 Động lượng – Định luật bảo

  toàn động lượng (phần 2)

  Câu 11: Một quả bóng khối lượng 0,5 kg đang nằm yên thì được đá cho nó chuyển động vói vận tốc

  30 m/s. Xung lượng của lực tác dụng lên quả bóng bằng

  A. 12 N.s.

  B. 13 N.s.

  C. 15 N.s.

  D. 16 N.s.

  Câu 12: Viên đạn khối lượng 10 g đang bay với vận tốc 600 m/s thì gặp một cánh cửa thép. Đạn

  xuyên qua cửa trong thời gian 0,001 s. Sau khi xuyên qua tường vận tốc của đạn còn 300 m/s. Lực cản

  trung bình của cửa tác dụng lên đạn có độ lớn bằng

  A. 3000 N.

  B. 900 N.

  C. 9000 N.

  D. 30000 N.

  Câu 13: Hệ gồm hai vật 1 và 2 có khối lượng và tốc độ lần lượt là 1 kg; 3 m/s và 1,5 kg; 2 m/s. Biết

  hai vật chuyển động theo hướng ngược nhau. Tổng động lượng của hệ này là

  A. 6 kg.m/s.

  B. 0 kg.m/s.

  C. 3 kg.m/s.

  D. 4,5 kg.m/s.

  Câu 14: Hệ gồm hai vật có động lượng là p1 = 6 kg.m/s và p2 = 8 kg.m/s. Động lượng tổng cộng của

  hệ p = 10 kg.m/s nếu:

  Câu 15: Phát

  biểu nào sau đây

  là sai? Trong

  một hệ kín

  A. các vật

  trong hệ chi

  tương tác với

  nhau.

  B. các nội lực

  từng đôi một trực đối.

  C. không có ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ.

  D. nội lực và ngoại lực cân bằng nhau.

  Câu 16: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 3 m/s đến va chạm vứi một vật có khối

  lượng 2m đang đứng yên. Coi va chạm giữa hai vật là mềm. Sau va chạm, hai vật dính nhau và chuyển

  động với cùng vận tốc

  A. 2 m/s.

  B. 1 m/s.

  C. 3 m/s.

  D. 4 m/s.

  Câu 17: Một viên đạn đang bay với vận tốc 10 m/s thì nổ thành hai mảnh. Mảnh thứ nhất, chiếm 60%

  khối lượng của quả lựu đạn và tiếp tục bay theo hướng cũa với vận tốc 25 m/s. Tốc độ và hướng

  chuyển động của mảnh thứ hai là

  A. 12,5 m/s; theo hướng viên đạn ban đầu.

  B. 12,5 m/s; ngược hướng viên đạn ban đầu.

  C. 6,25 m/s; theo hướng viên đạn ban đầu.

  D. 6,25 m/s; ngược hướng viên đạn ban đầu.

  Câu 18: Một viên đạn pháo khối lượng m1 = 10 kg bay ngang với vận tốc v1 = 500 m/s dọc theo

  đường sắt và cắm vào toa xe chở cát có khối lượng m2 = 1 tấn, đang chuyển động cùng chiều với vận

  tốc v2 = 36 km/h. Vận tốc của toa xe ngay sau khi trúng đạn là

  A. 4,95 m/s.

  B. 15 m/s.

  C. 14,85 m/s.

  D. 4,5 m/s.

  Hướng dẫn giải và đáp án

  Câu

  Đáp án

  Câu 12: A

  Câu 13: B

  Câu

  14: D

  Câu

  16: B

  Hệ hai vật

  ngay khi va

  chạm mềm là

  một hệ kín nên

  động lượng của hệ được bảo toàn:

  Câu 17: B

  Hệ viên đạn ( hai

  mảnh đạn) ngay khi

  nổ là một hệ kín

  nên động lượng hệ

  được bảo toàn

  Dấu (-)

  chứng

  tỏ mảnh

  đạn thứ

  2 se

  chuyển động ngược chiều chuyển động ban đầu của viên đạn và mảnh đạn thứ nhất.

  Câu 18: C

  v2 = 36 km/h = 10 m/s.

  Va chạm giữa viên đạn và toa xe là va chạm mềm nên động lượng của hệ (đạn + xe) là không đổi:

  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Công và công

  suất (phần 1)

  Câu 1: Lực tác dụng lên một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều không thực hiện công khi

  A. lực vuông góc với gia tốc của vật.

  B. lực ngược chiều với gia tốc của vật.

  C. lực hợp với phương của vận tốc với góc α.

  D. lực cùng phương với phương chuyển động của vật.

  Câu 2: Đơn vị không phải đơn vị của công suất là

  A. N.m/s.

  B. W.

  C. J.s.

  D. HP.

  Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?

  A. Máy có công suất lớn thì hiệu suất của máy đó nhất định cao.

  B. Hiệu suất của một máy có thể lớn hơn 1.

  C. Máy có hiệu suất cao thì công suất của máy nhất định lớn.

  D. Máy có công suất lớn thì thời gian sinh công se nhanh.

  Câu 4: Một lực F = 50 N tạo với phương ngang một góc α=30o, kéo một vật và làm chuyển động

  thẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng

  6 m là

  A. 260 J.

  B. 150 J.

  C. 0 J.

  D. 300 J.

  Câu 5: Thả rơi một hòn sỏi khối lượng 50 g từ độ cao 1,2 m xuống một giếng sâu 3 m. Công của

  trọng lực khi vật rơi chạm đáy giếng là (Lấy g = 10 m/s2)

  A. 60 J.

  B. 1,5 J.

  C. 210 J.

  D. 2,1 J.

  Câu 6: Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do từ độ cao 10 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản không

  khí. Lấy g = 9,8 m/s2. Trong thời gian 1,2 s kể từ lúc bắt đầu thả vật, trọng lực thực hiện một công

  bằng

  A. 196 J.

  B. 138,3 J.

  C. 69,15 J.

  D. 34,75J.

  Câu 7: Một vật 5 kg được đặt trên mặt phẳng ngiêng. Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng bằng

  0,2 lần trọng lượng của vật. Chiều dài của mặt phẳng nghiêng là 10 m. Lấy g = 10 m/s 2. Công của lực

  ma sát khi vật trượt từ đinh xuống chân mặt phẳng nghiêng bằng

  A. – 95 J.

  B. – 100 J.

  C. – 105 J.

  D. – 98 J.

  Câu 8: Một vật 5 kg được đặt trên mặt phẳng ngiêng. Chiều dài của mặt phẳng nghiêng là 10 m,

  chiều cao 5 m. Lấy g = 10 m/s2. Công của trọng lực khi vật trượt từ đinh xuống chân mặt phẳng

  nghiêng có độ lớn là

  A. 220 J.

  B. 270 J.

  C. 250 J.

  D. 260 J.

  Câu 9: Một thang máy khối lượng 1 tấn chuyển động nhanh dần đều lên cao với gia tốc 2 m/s2. Lấy g

  = 10 m/s2. Công của động cơ thực hiện trong 5s đầu tiên là

  A. 250 kJ.

  B. 50 kJ.

  C. 200 kJ.

  D. 300 kJ.

  Câu 10: Một vật khối lượng 1500 kg được cần cẩu nâng đều lên độ cao 20 m trong khoảng thời gian

  15 s. Lấy g = 10 m/s2. Công suất trung bình của lực nâng của cần cẩu là

  A. 15000 W.

  B. 22500 W.

  C. 20000 W.

  D. 1000 W.

  Hướng dẫn giải và đáp án

  Câu

  Đáp án

  Câu 7: B

  Độ lớn của lực ma sát

  : Fms = 0,2P = 0,2mg.

  A = Fmsl.cos180o = -0,2.5.10.10 = – 100J.

  Câu 8: C

  Câu 9: D

  Do vật chuyển động

  có gia tốc nên theo định luât II Niu-tơn: F – P = ma

  Câu 10: C

  Do nâng đều nên F = P = mg

  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Công và công

  suất (phần 2)

  Câu 11: Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu n âng 1000 kg lên cao 30 m.

  Lấy g = 10 m/s2. Thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó là

  A. 40 s.

  B. 20 s.

  C. 30 s.

  D. 10 s.

  Câu 12: Một ô tô chạy đều trên đường với vận tốc 72 km/h. Công suất trung bình của động cơ là 60

  kW. Công của lực phát động của ô tô khi chạy được quãng đường 6 km là

  A. 1,8.106 J.

  B. 15.106 J.

  C. 1,5.106 J.

  D. 18.106 J.

  Câu 13: Một thang máy khối lượng 1 tấn có thể chịu tải tối đa 800 kg. Khi chuyển động thanh máy

  còn chịu một lực cản không đổi bằng 4.103 N. Để đưa thang máy lên cao với vận tốc không đổi 3 m/s

  thì công suất của động cơ phải bằng (cho g = 9,8 m/s2)

  A. 35520 W.

  B. 64920 W.

  C. 55560 W.

  D. 32460 W.

  Câu 14: Một xe tải chạy đều trên đường ngang với tốc độ 54 km/h. Khi đến quãng đường dốc, lực

  cản tác dụng lên xe tăng gấp ba nhưng công suất của động cơ chi tăng lên được hai lần. Tốc độ chuyển

  động đều cảu xe trên đường dốc là

  A. 10 m/s.

  B. 36 m/s.

  C. 18 m/s.

  D. 15 m/s.

  Câu 15: Một động cơ điện cỡ nhỏ được sử dụng để nâng một vật có trọng lượng 2,0 N lên cao 80 cm

  trong 4,0 s. Hiệu suất của động cơ là 20%. Công suất điện cấp cho động cơ bằng

  A. 0,080 W.

  B. 2,0 W.

  C. 0,80 W.

  D. 200 W.

  Hướng dẫn giải và đáp án

  Câu

  Đáp án

  Câu 12: D

  Câu 13: B

  Để thang máy

  chuyển động với vận tốc không đổi thì F = P + Fc

  P = Fv = (Mg + Fc)v = .3 = 64920 W.

  Câu 14: A

  Do xe chạy đều nên F = Fc

  Câu 15: B

  Bài tập

  trắc nghiệm Vật Lí 10 Động năng

  Câu 1: Nếu khối lượng vật tăng gấp 2 lần, vận tốc vật giảm đi một nửa thì

  A. động lượng và động năng của vật không đổi.

  B. động lượng không đổi, động năng giảm 2 lần.

  C. động lượng tăng 2 lần, động năng giảm 2 lần.

  D. động lượng tăng 2 lần, động năng không đổi.

  Câu 2: Tìm câu sai.

  A. Động lượng và động năng có cùng đơn vị vì chúng đều phụ thuộc khối lượng và vận tốc của vật.

  B. Động năng là một dạng năng lượng cơ học có quan hệ chặt che với công.

  C. Khi ngoại lực tác dụng lên vật và sinh công dương thì động năng của vật tăng.

  D. Định lí động năng đúng trong mọi trường hợp lực tác dụng bất kì và đường đi bất kì.

  Câu 3: Tìm câu sai. Động năng của một vật không đổi khi

  A. chuyển động thẳng đều.

  B. chuyển động tròn đều.

  C. chuyển động cong đều.

  D. chuyển động biến đổi đều.

  Câu 4: Có hai vật m1 và m2 cùng khối lượng 2m, chuyển động thẳng đều cùng chiều, vận tốc m1 so

  với m2 có độ lớn bằng v, vận tốc cảu m2 so với người quan sát đứng yên trên mặt đất cũng có độ lớn

  bằng v. Kết luận nào sau đây là sai?

  A. Động năng của m1 trong hệ quy chiều gắn với m2 là mv2.

  B. Động năng của m2 trong hệ quy chiều gắn với người quan sát là mv2.

  C. Động năng của m1 trong hệ quy chiều gắn với người quan sát là 2mv2.

  D. Động năng của m1 trong hệ quy chiều gắn với người quan sát là 4mv2.

  Câu 5: Một chiếc xe khối lượng m có một động cơ P. Thời gian ngắn nhất để xe tăng tốc từ đứng yên

  đến vận tốc v bằng

  A. mv/P.

  B. P /mv.

  C. (mv2)/(2P).

  D. (mP)/ (mv2).

  Câu 6: Một ô tô khối lượng 4 tấn chuyển động với vận tốc không đổi 54 km/h. Động năng của ô tô tải

  bằng

  A. 459 kJ.

  B. 69 kJ.

  C. 900 kJ.

  D. 120 kJ.

  Câu 7: Một máy bay vận tải đang bay với vận tốc 180 km/h thì ném ra phía sau một thùng hàng khối

  lượng 10 kg với vận tốc 5 m/s đối với máy bay. Động năng của thùng hàng ngay khi ném đối với

  người đứng trên mặt đất là

  A. 20250 J.

  B. 15125 J.

  C. 10125 J.

  D. 30250 J.

  Câu 8: Một viên đạn khối lượng m= 100 g đang bay ngang với vận tốc 25 m/s thì xuyên vào một tấm

  ván mỏng dày 5 cm theo phương vuông góc với tấm vá. Ngay sau khi ra khỏi tấm ván vận tốc của

  viên đạn bằng 15 m/s. Độ lớn của lực cản trung bình tấm ván tác dụng lên viên đạn bằng

  A. 900 N.

  B. 200 N.

  C. 650 N.

  D. 400 N.

  Câu 9: Bao lâu sau khi bắt đầu rơi tự do một vật có khối lượng 100 g có động năng bằng 1,5 J? Lấy g

  = 10 m/s2.

  A. √3 s.

  B. √2 s.

  C. 3 s.

  D. 2 s.

  Câu 10: Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu 10 m/s. Bỏ qua sức cản

  không khí. Cho g = 10 m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên được cách mặt đất một khoảng bằng

  A. 10 m.

  B. 20 m.

  C. 15 m.

  D. 5 m.

  Câu 11: Một vật có khối lượng 0,2 kg được ném thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc 10 m/s. Lấy g =

  10 m/s2. Bỏ qua sức cản. Khi vật đi được quãng đường 8 m thì động năng của vật có giá trị bằng

  A. 9 J.

  B. 7 J.

  C. 8 J.

  D. 6 J.

  Câu 12: Một búa máy khối lượng 900 kg rơi từ độ cao 2 m vào một cái cọc khối lường 100 kg. Va

  chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 10 m/s2. Động năng của hệ (búa + cọc) sau va chạm

  là

  A. 16200 J.

  B. 18000 J.

  C. 9000 J.

  D. 8100 J.

  Hướng dẫn giải và đáp án

  Câu

  Đáp án

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  B A D D C A C D A D D A

  Câu 4: D

  Trong hệ quy chiếu gắn với quan sát, vật m1 = 2 m có vận tốc bằng 2v nên động năng của vật là

  Câu 5: C

  Độ biến thiên động

  năng của vật bằng công

  của động cơ thực hiện trong quá trình đó

  Câu 6: A

  Câu 7: C

  Do thùng hàng được nén

  ra phía sau ngược chiều

  bay của máy bay nên theo công

  thức cộng vận tốc, vận tốc của thùng hàng đối với người đứng trên mặt đất bằng 50 – 5 = 45 m/s. Do

  đó, động năng của thùng hàng đối với người đứng trên mặt đất là:

  Câu 8: D

  Do lực cản sinh công làm biến đổi động năng của vật nên áp dụng định lí biến thiên động năng:

  Câu 9: A

  Do trọng lực sinh công phát động trong quá trình vật rơi tự do nên.

  Câu 10:

  D

  Khi vật

  lênđến vị trí cao nhất thì vận tốc bằng 0. Trong quá trinh vật chuyển động hướng lên thì trọng lực sinh

  công âm

  Câu 11: D

  Vậy khi vật đi

  được quãng

  đường 8 m tức

  là trong quá trình rơi tự do trở lại, chuyển động rơi này có vận tốc ban đầu bằng 0 và trọng lực lại sinh

  công dương nên wđ’ – 0 = mg(s – h) = 0,2.10(8 – 5) = 6 J.

  Câu 12: A

  Áp dụng định lí biến thiên động năng, vận tốc của búa ngay trước khi va chạm mềm với cọc là

  nghiệm Vật Lí 10 Thế năng (phần 1)

  Câu 1: Chi ra câu sai trong các phát biểu sau.

  A. Thế năng của một vật có tính tương đối. Thế năng tại mỗi vị trí có thể có giá trị khác nhau tùy

  theo cách chọn gốc tọa độ.

  B. Động năng của một vật chi phụ thuộc khối lượng và vận tốc của vật. Thế năng chi phụ thuộc vị

  trí tương đối giữa các phần của hệ với điều kiện lực tương tác trong hệ là lực thế.

  C. Công của trọng lực luôn luôn làm giảm thế năng nên công của trọng lực luôn luôn dương.

  D. Thế năng của quả cầu dưới tác dụng của lực đàn hồi cũng là thế năng đàn hồi.

  Câu 2: Tìm phát biểu sai.

  A. Thế năng của một vật tại một vị trí phụ thuộc vào vận tốc của vật tại vị trí đó.

  B. Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi là hai dạng trong số các dạng thế năng.

  C. Thế năng có giá trị phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng.

  D. Thế năng hấp dẫn của một vật chính là thế năng của hệ kín gồm vật và Trái Đất.

  Câu 3: Thế năng đàn hồi của một lò xo không phụ thuộc vào

  A. độ cứng của lò xo.

  B. độ biến dạng của lò xo.

  C. chiều biến dạng của lò xo.

  D. mốc thế năng.

  Câu 4: Một vật được bắn từ mặt đất lên cao hợp với phương ngang góc α, vận tốc đầu vo→. Bỏ qua

  lực cản môi trường. Đại lượng không đổi khi viên đạn đang bay là

  A. thế năng.

  B. động năng.

  C. động lượng.

  D. gia tốc.

  Câu 5: Một vật yên nằm yên có thể có

  A. động năng.

  B. thế năng.

  C. động lượng.

  D. vận tốc.

  Câu 6: Một thang máy có khối lượng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100 m xuống

  tầng thứ 10 cách mặt đất 40 m. Lấy g = 10 m/s2. Nếu chọn gốc thế năng tại tầng 10, thì thế năng của

  thang máy ở tầng cao nhất là

  A. 588 kJ.

  B. 392 kJ.

  C. 980 kJ.

  D. 588 kJ.

  Câu 7: Một buồng cáp treo chở người có khối lượng tổng cộng 800 kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt

  đất 10 m tới một trạm dừng trên núi ở độ cao 550 m sau đó lại tiếp tục tới một trạm khác cao hơn. Lấy

  g = 10 m/s2. Công do trọng lực thực hiện khi buồng cáp treo di chuyển từ vị trí xuất phát tới trạm dừng

  thứ nhất là

  A. – 432.104 J.

  B. – 8,64.106 J.

  C. 432.104 J.

  D. 8,64.106 J.

  Câu 8: Một vật có khối lượng 2 kg được đặt ở vị trí trong trọng trường và có thế năng tại đó Wt1 =

  500 J. Thả vật rơi tự do đến mặt đất có thế năng Wt2 = – 900 J. Lấy g = 10 m/s2. So với mặt đất vật đã

  rơi từ độ cao

  A. 50 m.

  B. 60 m.

  C. 70 m.

  D. 40 m.

  Câu 9: Một thác nước cao 30 m đổ xuống phía dưới 104 kg nước trong mỗi giây. Lấy g = 10 m/s2,

  công suất thực hiện bởi thác nước bằng

  A. 2 MW.

  B. 3MW.

  C. 4 MW.

  Câu 10: Một người thực hiện một công đạp xe đạp lên đoạn đường dài 40 m trên một dốc nghiêng

  20o so với phương ngang. Bỏ qua mọi ma sát. Nếu thực hiện một công cũng như vậy mà lên dốc

  nghiêng 30o so với phương ngang thì se đi được đoạn đường dài

  A. 15,8 m.

  B. 27,4 m.

  C. 43,4 m.

  D. 75,2 m.

  Hướng dẫn giải và đáp án

  Câu

  Đáp án

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  C A C D B A A C B B

  Câu 4: D

  a→ = g→

  Câu 6: A

  Chọn gốc thế năng tại tầng 10 thì độ cao của vật khi ở tầng cao nhất so với mốc thế năng bằng z = 100

  – 40 = 60 m nên

  Wt = mgz = 1000.9,8.60 = 588000 J.

  Câu 7: A

  Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

  Do công của trọng lực bằng độ giảm thế năng nên

  Wt1-Wt2 = Ap ⇒ Ap = mg(z1 – z2) = 800.10(10 – 550) = -4320000 J.

  Câu 8: C

  Câu 9: B

  Câu 10: B

  Nếu bỏ qua mọi ma

  sát, thì công tối thiểu người này cần thực hiện để lên dốc bằng công của trọng lực

  Ap = mgh = mgl1sinα1 = mgl2sinα2

  Bài tập

  trắc nghiệm Vật Lí 10 Thế năng (phần 2)

  Câu 11: Thế năng của một lò xo khi nó bị dãn một khoảng x là Wt = kx2, với k là hằng số. Lực đàn

  hồi khi đó bằng

  A. kx.

  B. kx√2.

  C. kx/2.

  D. 2kx.

  Câu 12: Một lò xo có độ cứng k = 200 N/m, bị nén ngắn lại 10 cm so với chiều dài tự nhiên ban đầu.

  Chọn mốc thế năng tại vị trí ban đầu. Thế năng đàn hồi của lò xo là

  A. 0,01 J.

  B. 0,1 J.

  C. 1 J.

  D. 0,001 J.

  Câu 13: Một người kéo một lực kế, số chi của lực kế là 400 N, độ cứng của lò xo lực kế là 1000 N/m.

  Câu 14: Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng một

  lực 3 N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy nó dãn được 2 cm. Thế năng đàn hồi của lò xo có giá trị

  bằng

  A. 0,08 J.

  B. 0,04 J.

  C. 0,03 J.

  D. 0,05 J.

  Câu 15: Một lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 10 N/m và chiều dài tự nhiên 10 cm. Treo vào đầu

  dưới của lò xo một quả cân khối lượng 100 g, lấy g = 10 m/s2, bỏ qua khối lượng của lò xo. Giữ quả

  cân ở vị trí sao cho lò xo có chiều dài 5 cm thì thế năng tổng cộng của hệ (lò xo – quả nặng) với mốc

  thế năng tại vị trí cân bằng là

  A. 0,2625 J.

  B. 0,1125 J.

  C. 0,625 J.

  D. 0,02 J.

  Hướng dẫn giải và đáp án

  Câu

  Đáp án

  11 12 13 14 15

  D C A C B

  Câu 13: A

  Chọn mốc thế năng tại vị trí ban đầu:

  Câu 14: C

  Câu 15: B

  do, trong quá trình rơi

  A. động năng của vật không đổi.

  B. thế năng của vật không đổi.

  C. tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi.

  D. tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi.

  Câu 2: Một vận động viên trượt tuyết từ trên vách núi trượt xuống, tốc độ trượt mỗi lúc một tăng.

  Như vậy đối với vận động viên

  A. động năng tăng, thế năng tăng.

  B. động năng tăng, thế năng giảm.

  C. động năng không đổi, thế năng giảm.

  D. động năng giảm, thế năng tăng.

  Câu 3: Trong quá trình dao động của một con lắc đơn thì tại vị trí cân bằng

  A. động năng đạt giá trị cực đại.

  B. thế năng đạt giá trị cực đại.

  C. cơ năng bằng không.

  D. thế năng bằng động năng.

  Câu 4: Khi thả một vật trượt không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng có ma sát

  A. cơ năng của vật bằng giá trị cực đại của động năng.

  B. độ biến thiên động năng bằng công của lực ma sát.

  C. độ giảm thế năng bằng công của trọng lực.

  D. độ giảm thế năng bằng độ tăng động năng.

  Câu 5: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 3 m. Độ cao vật khi động năng bằn hai lần thế năng là

  A. 1,5 m.

  B. 1,2 m.

  C. 2,4 m.

  D. 1,0 m.

  Câu 6: Một vật được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc đầu 4 m/s. Bỏ qua sức cản không

  khí. Tốc độ của vật khi có động năng bằng thế năng là

  A. 2√2 m/s.

  B. 2 m/s.

  C. √2 m/s.

  D. 1 m/s.

  Câu 7: Một vật có khối lượng 1 kg, được ném lên thẳng đứng tại một vị trí cách mặt đất 2 m, với vận

  tốc ban đầu vo = 2 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Nếu chọn gốc thế năng tại mặt đất

  thì cơ năng của vật tại mặt đất bằng

  A. 4,5 J.

  B. 12 J.

  C. 24 J.

  D. 22 J.

  Câu 8: Một vật được ném từ độ cao 15 m với vận tốc 10 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10

  m/s2. Tốc độ của vật khi chạm đất là

  A. 10√2 m/s.

  B. 20 m/s.

  C. √2 m/s.

  D. 40 m/s.

  Câu 9: Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu hợp với phương ngang một góc 30 o và

  có độ lớn là 4 m/s. Lấy g = 10 m/s2, chọn gốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua mọi lực cản. Độ cao cực đại

  của vật đạt tới là

  A. 0,8 m.

  B. 1,5 m.

  C. 0,2 m.

  D. 0,5 m.

  Câu 10: Một vật ném được thẳng đứng xuống đất từ độ cao 5 m. Khi chạm đất vật nảy trở lên với độ

  cao 7 m. Bỏ qua mất mát năng lượng khi va chạm đất và sức cản môi trường. Lấy g = 10 m/s 2. Vận tốc

  ném ban đầu có giá trị bằng

  A. 2√10 m/s.

  B. 2 m/s.

  C. 5 m/s.

  D. 5 m/s.

  Hướng dẫn giải và đáp án

  Câu

  Đáp án

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  C B A C D A D B C A

  Câu 5: D

  Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

  Vật rơi tự do nên cơ năng được bảo toàn: W1 = W2

  ⇒ W1 = Wđ2 + Wt2 = 2Wt2+Wt2⇒ h2=h/3 = 1 m.

  Câu 6: A

  Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

  Bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng được bảo toàn: W1 = W2

  Câu 7: D

  Bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng được bảo toàn

  Câu 8: B

  Chọn mốc thế năng

  tại mặt đất.

  Bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng được bảo toàn: W1 = W2

  Câu 9: C

  Tại vị trí có độ cao cực đại thì v2y = 0; v2x = v1cosα

  Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

  Bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng được bảo toàn: W1 = W2

  Câu 10:

  A

  Chọn

  mốc thế

  năng tại

  mặt đất.

  Bỏ qua

  mất mát năng lượng khi va chạm đất và sức cản môi trường: W1 = W2

  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Cơ năng (phần 2)

  Câu 11: Một vật trượt không ma sát từ đinh một mặt phẳng nghiêng. Khi đi được 2/3 quãng đường

  theo mặt phẳng nghiêng tì ti số động năng và thế năng của vật bằng

  A. 2/3.

  B. 3/2.

  C. 2.

  D. 1/2.

  Câu 12: Một vật khối lượng 1 kg trượt không vận tốc đầu từ đinh A cao 20 m cảu một cái dốc xuống

  đến chân dốc. Vận tốc của vật tại chân dốc là 15 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn công của lực ma sát tác

  dụng lên vật khi vật trượt hết dốc

  A. 87,5 J.

  B. 25,0 J.

  C. 112,5 J.

  D. 100 J.

  Câu 13: Một vật nhỏ bắt đầu trượt từ đinh một mặt phẳng nghiêng có chiều dài 2 m, nghiêng góc 30o

  so với phương ngang. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,1. Lấy g = 10 m/s 2. Tốc độ

  của vật khi đến chân mặt phẳng nghiêng là

  A. 2,478 m/s.

  B. 4,066 m/s.

  C. 4,472 m/s.

  D. 3,505 m/s.

  Câu 14: Một viên bi thép có khối lượng 100 g được bắn thẳng đứng xuống đất từ độ cao 5 m với vận

  tốc ban đầu 5 m/s. Khi dừng lại viên bi ở sâu dưới mặt đất một khoảng 10 cm. Bỏ qua sức cản của

  không khí, lấy g = 10 m/s2. Lực tác dụng trung bình của đất lên viên bi là

  A. 67,7 N.

  B. 75,0 N.

  C. 78,3 N.

  D. 62,5 N.

  Câu 15: Một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây mảnh, không dãn có chiều dài 2 m. Giữ

  cố định đầu trên của sợi dây, ban đầu kéo cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 60o rồi truyền

  cho vật vận tốc bằng 2 m/s hướng về vị trí cân bằng. Bỏ qua sức cản môi trường, lấy g = 10 m/s 2. Độ

  lớn vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là

  A. 3√2 m/s.

  B. 3√3 m/s.

  C. 2√6 m/s.

  D. 2√5 m/s.

  Hướng dẫn giải và đáp án

  Câu

  Đáp án

  phẳng nghiêng.

  Do có ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng nên W2 – W1 = AFms

  Câu 13: B

  Chọn mốc

  thế năng tại

  chân mặt phẳng nghiêng.

  Do có ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng nên W2 – W1 = AFms

  Câu 14: D

  Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

  Do có lực cản của đất nên khi viên bi dừng lại sâu dưới mặt đất thì

  Câu 15: C

  Chọn mốc thế

  năng tại vị trí cân

  bằng của con lắc.

  Bỏ qua sức cản

  môi trường, cơ

  năng của con lắc

  được bảo toàn: W1 = W2

  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối

  chương 4 (phần 1)

  Câu 1: Đơn vị động lượng tương đương với đơn vị

  A. N.s.

  B. N/s.

  C. kg.m/s2.

  D. kg.m2/s.

  Câu 2: Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng theo chiều âm trục tọa độ x với tôc độ 43,2

  km/h. Động lượng của vật có giá trị là

  A. 6 kg.m/s.

  B. – 3 kg.m/s.

  C. – 6 kg.m/s.

  D. 3 kg.m/s.

  Câu 3: Một chất điểm có khối lượng m bắt đầu trượt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống.

  Gọi α là góc của mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Động lượng của chất điểm ở thời

  điểm t là

  A. p = mg.sinα.t.

  B. p = mgt.

  C. p = mg.cosα.t.

  D. p = g.sinα.t.

  Câu 4: Một vật có khối lượng 0,5 kg trượt không ma sát trên một mặt phẳng ngang với tốc độ 5 m/s

  đến đập vào một bức tường thẳng đứng theo phương vuông góc với tường. Sau va chạm vật bật ngược

  trở lại phương cũ với tốc độ 2 m/s. Thời gian tương tác là 0,2 s. Lực F→ do tường tác dụng lên vật có

  độ lớn bằng

  A. 1750 N.

  B. 17,5 N.

  C. 175 N.

  D. 1,75 N.

  Câu 5: Một khẩu đại bác có khối lượng 4 tấn, bắn đi một viên đạn theo phương ngang có khối lượng

  10 kg với vận tốc 400 m/s. Coi như lúc đầu, hệ đại bác và đạn đứng yên. Tốc độ giật lùi của đại bác

  ngay sau đó bằng

  A. 3 m/s.

  B. 2 m/s.

  C. 4 m/s.

  D. 1 m/s.

  Câu 6: Lực nào sau đây không phải lực thế?

  A. Lực ma sát.

  B. Trọng lực.

  C. Lực đàn hồi.

  D. Lực hấp dẫn.

  Câu 7: Một vật có khối lượng 1 kg trượt không vận tốc đầu từ đinh một mặt phẳng nghiêng dài 3 m,

  cao 1,2 m. Vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng bằng 2 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Công của lực ma

  sát bằng

  A. – 10 J.

  B. – 1 J.

  C. – 20 J.

  D. – 2 J.

  Câu 8: Một khối hộp có khối lượng 10 kg được đẩy lên cao 3 m theo mặt phẳng nghiêng góc 30o với

  tốc độ không đổi bởi lực F→ dọc theo mặt phẳng nghiêng. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng

  là 0,2. Lấy g = 10 m/s2. Công của lực F→ bằng

  A. 457 J.

  B. 404 J.

  C. 202 J.

  D. 233 J.

  Câu 9: Một ô tô chạy đều trên đường nằm ngang với vận tốc 54 km/h. Công suất của động cơ ô tô là

  72 kW. Lực phát động của động cơ ô tô là

  A. 420 N.

  B. 4800 N.

  C. 133 N.

  D. 4200 N.

  Câu 10: Một động cơ điện có hiệu suất là 80%, phải kéo đều một buồng thang máy nặng 400 kg đi

  lên thẳng đúng 1200 m trong thời gian 2 phút theo đường thông của một mỏ thanh. Lấy g = 10 m/s 2.

  Công suất điện cần sử dụng là

  A. 3.2 kW.

  B. 5,0 kW.

  C. 50 kW.

  D. 32 kW.

  Hướng dẫn giải và đáp án

  Câu

  Đáp án

  Câu 2: C

  p = – mv = -0,5.12 = -6 kg.m/s.

  Câu 3: A

  Gia tốc chuyển động trượt không ma sát của vật trên mặt phẳng nghiêng:

  a = gsinα.

  Động lượng cảu vật tại thởi điểm t: p = mv = mat = mgsinα.t

  Câu 4: B

  Câu 5: D

  Ngay cả khi bắn, hệ

  (súng + đạn) là một hệ

  kín nên động lượng hệ

  không đổi :

  Câu 6: A

  Công của lực

  ma sát phụ thuộc vào

  hình dạng đường đi

  nên lực ma sát không phải là lực thế.

  Câu 7: A

  Bài

  tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 4

  (phần 2)

  Câu 11: Trong chuyển động bằng phản lực, cả khối lượng và vận tốc của tên lửa đều thay đổi. Nếu

  khối lượng của tên lửa giảm một nửa, còn vận tốc của nó tăng lên gấp đôi thì động năng của tên lửa

  A. tăng gấp đôi.

  B. tăng gấp bốn.

  C. không đổi.

  D. giảm một nửa

  Câu 12: Hai vật có cùng khối lượng, chuyển động cùng một tốc độ nhưng theo hai phương khác

  nhau. Tìm câu sai

  A. Hai vật có cùng động năng nhưng có động lượng khác nhau.

  B. Động lượng của hệ hai vật gấp đôi động lượng của mỗi vật.

  C. Độ lớn động lượng hai vật bằng nhau vì chúng có cùng khối lượng và vận tốc.

  D. Động năng của hệ hai vật gấp đôi động năng của mỗi vật.

  Câu 13: Công thức thể hiện đúng mối liên hệ giữa động lượng và động năng của cùng một vật là

  A. p = 2mWđ.

  B. p2 = 2mWđ.

  C. Wđ = 2mp.

  D. Wđ2 = 2mp.

  Câu 14: Một ô tô khối lượng 3 tấn đang chuyển động với vận tốc không đỏi 36 km/h trên đường nằm

  ngang. Người ta tác dụng một lực hãm lên ô tô và ô tô chuyển động chậm dần đều, sau khi đi được 10

  thì dừng lại. Cường độ trung bình của lực hãm là

  A. 15000 N.

  B. 1500 N.

  C. 10000 N.

  D. 1000 N.

  Câu 15: Một vật khối lượng 3 kg đặt ở một vị trí trong trọng trường. Lấy g = 10 m/s2. Nếu tại mặt đất

  thế năng trọng trường của vật là – 900 J thì mốc thế năng được chọn có độ cao cách mặt đất là

  A. 20 m.

  B. 25 m.

  C. 30 m.

  D. 35 m.

  Câu 16: Khi bị nén 3 cm một lò xo có thế năng đàn hồi bằng 0,18 J. Độ cứng cảu lò xo bằng

  A. 200 N/m.

  B. 40 N/m.

  C. 500 N/m.

  D. 400 N/m.

  Câu 17: Một lò xo có độ dài ban đầu là 10 cm. Người ta kéo dãn để lò xo dài 14 cm. Biết k = 150

  N/m. Thế năng đàn hồi lò xo khi đó là

  A. 2 J.

  B. 0,2 J.

  C. 1,2 J.

  D. 0,12 J.

  Câu 18: Một lò xo được treo thẳng đứng có độ cứng 10 N/m và chiều dài tự nhiên 10 cm. Treo vào

  đầu dưới của lò xo một quả cân khối lượng 100 g. Giữ quả cân ở vị trí sao cho lò xo có chiều dài 25

  cm. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua khói lượng của lò xo, chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Thế năng

  tổng cộng của hệ (lò xo + quả cân) bằng

  A. 0,0125 J.

  B. 0,0625 J.

  C. 0,05 J.

  D. 0,02 J.

  Câu 19: Trong một hệ kín, đại lượng luôn được bảo toàn là

  A. động năng.

  B. thế năng.

  C. cơ năng.

  D. động lượng.

  Câu 20: Trong dao động của một con lắc đơn, tại vị trí cao nhất thì

  A. cơ năng bằng 0.

  B. thế năng đạt giá trị cực đại.

  C. động năng đặt giá trị cực đại.

  D. thế năng bằng động năng.

  Hướng dẫn giải và đáp án

  Câu

  Đáp án

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  A B B A C D D A D B

  Câu 12: B

  Động lượng là một đại lượng vectơ nên nếu hai vật chuyển động theo các phương pháp khác nhau thì

  tổng động lượng của hệ có độ lớn khác tổng độ lớn động lượng của hai vật.

  Câu 13: B

  Câu 14: A

  Câu 15: C

  Giả sử

  mốc thế

  năng được

  chọn cách mặt đất là h. Khi đó h = – zđ = 30 m.

  Câu 16: D

  Câu 17: D

  Câu 18: A

  Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối

  chương 4 (phần 3)

  Câu 21: Nhận xét nào sau đây là sai? Khi vật chi chịu tác dụng của các lực thế thì

  A. cơ năng có giá trị không đổi.

  B. độ tăng động năng bằng độ giảm thế năng.

  C. độ giảm động năng bằng độ tăng thế năng.

  D. động năng biến thiên ti lệ nghịch với thế năng.

  Câu 22: Một vật có khối lượng 200 g bắt đầu rơi tự do từ điểm M cách mặt đất 10 m. Tại điểm N

  động năng của vật gấp 3 lần thế năng. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua mọi lực cản của không khí. Thời gian

  chuyển động của vật trên đoạn MN là

  A. 1,5 s.

  B. 0,2 s.

  C. 1,2 s.

  D. 0,5 s.

  Câu 23: Một vật nhỏ được treo vào đầu tự do của một sợi dây mảnh, không dãn cso chiều dài 1 m.

  Ban đầu kéo cho dau treo hợp với phương thẳng đứng góc 30o rồi chuyền cho vật vận tốc 0,5 m/s

  hướng về vị trí cân bằng. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2. Tại vị trí vật có vận tốc bằng một nửa

  vận tốc cực đại thì góc hợp giữa dây treo hợp với phương thẳng đứng là

  A. 27,13o.

  B. 32,21o.

  C. 15,64o.

  D. 28,75o.

  Câu 24: Một viên đạn khối lượng 1 kg bay với tốc độ 100 m/s đến cắm vào một toa xe chở cát có

  khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 1m/s. Nhiệt lượng tỏa ra trong trường hợp xe đi ngược

  chiều với đạn bằng

  A. 5906,2 J.

  B. 5093,8 J.

  C. 6038,5 J.

  D. 5385,2 J.

  Câu 25: Một vật khối lượng 1,5 kg chuyển động tới va chạm đàn hồi xuyên tâm với một vật khác lúc

  đầu đứng yên. Vật thứ nhất sau va chạm tiếp tục chuyển động theo phương ban đầu nhưng với vận tốc

  bằng một nửa vận tốc đầu của nó. Khối lượng của vật bị va chạm là

  A. 4,5 kg.

  B. 1 kg.

  Hướng dẫn giải và đáp án

  Câu

  Đáp án

  21 22 23 24 25

  D C A B D

  Câu 22: C

  Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

  Bỏ qua mọi lực cản không khí, cơ năng của vật rơi được bảo toàn: WM = WN.

  ⇒ WtM + 0 = WtN + WđN = 4WtN ⇒ zM = 4zN ⇒ MN = zM – zN = 3/4zM = 7,5 m.

  Thời gian rơi tự do trên đoạn MN là :

  Câu 23: A

  Câu 24: B

  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ (xe + đanh) ngay khi va chạm

  cùng phương nên

  Bài

  tập

  trắc

  nghiệm Vật Lí 10 Cấu tạo chất – Thuyết động

  học phân tử chất khí

  Câu 1: Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng?

  A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra

  B. Các phân tử chuyển động không ngừng.

  C. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.

  D. Các phân tử khí không dao động quanh vị trí cân bằng.

  Câu 2: Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng?

  A. Lực phân tử chi đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau.

  B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử.

  C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử.

  D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử.

  Câu 3: Câu nào sau đây nói về các phân tử khí lí tưởng là không đúng?

  A. Có thể tích riêng không đáng kể.

  B. Có lực tương tác không đáng kể.

  C. Có khối lượng không đáng kể.

  D. Có khối lượng đáng kể.

  Câu 4: Tìm câu sai.

  A. Khí lí tưởng là khí mà thể tích của các phân tử có thể bỏ qua

  B. Khí lí tưởng là khí mà khối lượng của các phân tử có thể bỏ qua

  C. Khí lí tưởng là khí mà các phân tử chi tương tác với nhau khi va chạm.

  D. Khí lí tưởng gây áp suất lên thành bình.

  Câu 5: Tìm câu sai.

  A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng gọi là nguyên tử, phân tử.

  B. Các nguyên tử, phân tử đứng sát nhau và giữa chúng không có khoảng cách.

  C. Lực tương tác giữa các phân tử ở thể rắn lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng và thể

  khí.

  D. Các nguyên tử, phân tử chất lỏng dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định.

  Câu 6: Biết khối lượng của một mol nước là 18 g, và 1 mol có NA = 6,02.1023 phân tử. Số phân tử

  trong 2 gam nước là

  A. 3,24.1024 phân tử.

  B. 6,68.1022 phân tử.

  C. 1,8.1020 phân tử.

  D. 4.1021 phân tử.

  Câu 7: Biết khối lượng của 1 mol không khí ôxi là 32 g. 4 g khí ôxi là khối lượng cảu bao nhiêu mol

  khí ôxi?

  A. 0,125 mol.

  B. 0,25 mol.

  C. 1 mol.

  D. 2 mol.

  Câu 8: Ở nhiệt độ 0oC và áp suất 760 mmHg, 22,4 lít khí ôxi chứa 6,02.1023 phân tử ôxi. Coi phân tử

  ôxi như một quả cầu cso bán kính r = 10-10m. Thể tích riêng của các phân tử khí ôxi nhỏ hơn thể tích

  bình chứa

  A. 8,9.103 lần.

  B. 8,9 lần.

  C. 22,4.103 lần.

  D. 22,4.1023 lần.

  Câu 9: Biết khối lượng của 1 mol nước là μ = 18.10-3kg và 1 mol có NA = 6,02.1023 phân tử. Biết khối

  lượng riêng của nước là ρ = 103 kg/m3. Số phân tử có trong 300 cm3 là

  A. 6,7.1024 phân tử.

  B. 10,03.1024 phân tử.

  C. 6,7.1023 phân tử.

  D. 10,03.1023 phân tử.

  Câu 10: Một lượng khí có khối lượng là 30 kg và chứa 11,28.1026 phân tử. Phân tử khí này gồm các

  nguyên tử hiđrô và cacbon. Biết 1 mol khí có NA = 6,02.1023 phân tử. Khối lượng của các nguyển tử

  cacbon và hiđrô trong khí này là

  A. mC = 2.10-26 kg ; mH = 0,66.10-26 kg.

  B. mC = 4.10-26 kg ; mH = 1,32.10-26 kg.

  C. mC = 2.10-6 kg ; mH = 0,66.10-6 kg.

  D. mC = 4.10-6 kg ; mH = 1,32.10-6 kg.

  Hướng dẫn giải và đáp án

  Câu

  Đáp án

  Câu 6: B

  1 mol nước có khối lượng là 18 g và chứa 6,02.1023 phân tử.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Vật Lý 7 Có Đáp Án Năm Học 2022
 • Tôi Đi Học (Thanh Tịnh)
 • Soạn Bài Tôi Đi Học Ngữ Văn Lớp 8
 • Soạn Bài Tôi Đi Học (Chi Tiết)
 • Soạn Văn 8 Vnen Bài 1: Tôi Đi Học Ngắn Nhất
 • Bài Tập Vật Lý Lớp 12 Có Lời Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Bài Tập Vật Lý 12 Có Lời Giải
 • 1000 Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lí 12 Có Đáp Án
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý 12 Bài 8
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 5: Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
 • Giải Bài 9, 10, 11 Trang 91 Sbt Sinh Học 9: Chương Vii Hệ Sinh Thái
 • (Trắc nghiệm khoanh đáp án vào đề, bài tập cần tính toán trình bày lời giải vào vở; không bắt buộc đối với thành viên đội tuyển HSG)

  Câu 2 : Một vật thực hiện dao động điều hòa biên độ 10cm. Độ dài quỹ đạo chuyển động của vật là

  A. 10cm

  B. 5cm

  C. 20cm

  D. 40cm

  Câu 3 : Một vật thực hiện dao động điều hòa trong thời gian 2 phút vật thực hiện được 120 dao động. Chu kì dao động là:

  A. 2s

  B. 0,5s

  C. 1s

  D. 4s

  Câu 6 : Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật dao động điều hòa

  A. Động năng của vật tăng và thế năng giảm khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên

  B. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên

  C. Động năng bằng không và thế năng cực đại khi vật ở VTCB

  D. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ vị trí biên đến VTCB

  Câu 7 : Đối với con lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa chiều dài l của con lắc và chu kì dao động T của nó là

  A. đường hyperbo B. đường elip C. đường parabol D. đường thẳng

  Câu 13 : Con lắc lò xo có k= 125N/m và m= 250gam chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức. Lấy 2pi= 10 . Để xảy ra cộng hưởng thì chu kì của ngoại lực:

  A. 0,56s.

  B. 0,28s.

  C. 0,12s.

  D. 0,72s

  Câu 14 : Hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ nét khi:

  A. biên độ lực cưỡng bức nhỏ. B. tần số lực cưỡng bức nhỏ

  C. lực cản môi trường nhỏ. D. tần số lực cưỡng bức lớn

  Câu 15 : Dao động cưỡng bức có

  A. biên độ dao động chỉ phụ thuộc tần số ngoại lực

  B. tần số dao động không phụ thuộc vào tần số của ngoại lực

  C. chu kì dao động bằng chu kì biến thiên của ngoại lực

  D. năng lượng dao động không phụ thuộc ngoại lực

  Câu 27 : Cảm giác về âm phụ thuộc những yếu tố nào?

  A. Môi trường truyền âm và tai người nghe

  B. Nguồn âm và môi trường truyền âm

  C. Nguồn âm và tai người nghe

  D. Tai người nghe và giây thần kinh thị giác

  Câu 28 : Chọn đáp án sai. Dòng điện một chiều được ứng dụng rộng rãi trong một số lĩnh vực đặc biệt để cung cấp năng lượng cho

  A. các thiết bị vô tuyến điện tử.

  B. công nghiệp mạ điện, đúc điện, nạp điện ác quy, sản suất hoá chất và tinh chế kim loại bằng điện phân

  C. Các thiết bị điện sinh hoạt

  D. động cơ điện một chiều để chạy xe điện, vì có mômen khởi động lớn, có thể thay đổi vận tốc dễ dàng

  Câu 37 : Một máy tăng áp có số vòng dây sơ cấp và thứ cấp lần lượt là N1 và N2. Giá trị của N1 và N2 có thể là

  A. 900 vòng và 1500vòng

  B. 200 vòng và 1200vòng

  C. 450 vòng và 600 vòng

  D. 600 vòng và 400 vòng

  Câu 38 : Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến áp này

  dùng để

  A. giảm điện áp

  B. tăng điện áp

  C. tăng tần số

  D. giảm tần số

  Câu 39 : Máy phát điện xoay chiều một pha có roto gồm 8 cặp cực từ, quay đều tốc độ 480 vòng /phút. Tần số của suất điện động xoay chiều do máy tạo ra là

  A. 32Hz

  B. 64Hz

  C. 96Hz

  D. 128Hz

  Câu 40 : Mạch dao động điện từ LC có L= 12,5 mH và C= 150 pF. Tần số góc riêng của mạch gần nhất giá trị

  A. 750000 rad/s

  B. 720000 rad/s

  C. 730000 rad/s

  D. 740000 rad/s

  Câu 44 : Sơ đồ hệ thống thu thanh gồm:

  A. Anten thu, biến điệu, chọn sóng, tách sóng, lo

  B. Anten thu, chọn sóng, tách sóng, khuếch đại âm tần, loa

  C. Anten thu, máy phát dao động cao tần, tách sóng, loa.

  D. Anten thu, chọn sóng, khuếch đại cao tần, lo

  Câu 45 : Một sự kiện có thể truyền từ Mỹ về Việt Nam thông qua sóng điện từ nhờ

  A. Bắt buộc phải nhờ vệ tinh

  B. Do sóng điện từ truyền thẳng

  C. Hiện tượng phản xạ

  D. nhờ hiện tượng khúc xạ

  Cảm ơn các em đã xem và tải xuống bài tập vật lý chương trình lớp 12 có lời giải, chúng tôi mong rằng bộ tài liệu sẽ giúp ích và tạo hiệu quả trong việc học hiểu những kiến thức vật lý trong chương trình được coi là khó nhất trong 3 chương trình THPT cũng như để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Về Hệ Thấu Kính Đồng Trục Ghép Sát, Công Thức Tính Và Cách Giải
 • Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 2: Chuyển Động Thẳng Đều
 • Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 34: Chất Rắn Kết Tinh. Chất Rắn Vô Định Hình
 • Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Vật Lý 10 Và Cách Giải
 • Giải Bài 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 Trang 59 Sách Bài Tập Vật Lí 6
 • Tổng Hợp Bài Tập Đại Cương Về Kim Loại Có Lời Giải Đầy Đủ Và Chi Tiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyên Đề Giới Hạn Của Dãy Số
 • Giải Bài Tập Sgk Sinh Học 12 Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Sinh Học Lớp 12 Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã
 • Giải Bài Tập Sgk Sinh 12 Nâng Cao Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Phiên Mã Và Dịch Mã
 • 16 Tháng 01, 2022

  Để giúp em nắm vững và làm tốt các dạng bài tập đại cương về kim loại, CCBook – Đọc và đỗ sẽ tổng hợp từ A – Z các kiến thức trọng tâm để em dễ dàng “xử gọn” bài tập đại cương về kim loại đầy đủ và chi tiết nhất.

  Lý thuyết trọng tâm cần nắm để làm tốt các dạng bài tập đại cương về kim loại

  Để làm tốt các bài tập trước tiên em phải học toàn bộ lý thuyết. Phần đại cương kim loại em cần nắm những nội dung cơ bản như: Tính chất hóa học, tính chất vật lí.

  Kim loại có tính dẻo: dễ rèn, dễ rát mỏng và dễ kéo sợi.

  Nguyên nhân vì các ion dương trong mạng tinh thể kim loại có thể trượt lên nhau. Mà không tách rời nhau nhờ những electron tự do chuyển động kết dính chúng với nhau.

  Khi đặt một hiệu điện thế và hai đầu dây kim loại. Những electron chuyển động tự do trong kim loại sẽ chuyển động thành dòng có hướng từ cực âm đến cực dương, tạo thành dòng điện.

  Ở nhiệt độ cao thì tính dẫn điện của kim loại ngày càng giảm.

  Thường các kim loại dẫn điện tốt cũng dẫn nhiệt tốt.

  Để làm tốt các bài tập đại cương về kim loại em cần phải nắm hầu hết kim loại có ánh kim vì các electron tự do trong kim loại có khả năng phản xạ hầu hết những tia sáng nhìn thấy được.

  Những kim loại khác nhau có tính chất vật lí khác nhau:

  Nhỏ nhất: Li (0,5 g/cm3)

  Lớn nhất: Os (22,6 g/ cm3)

  Thấp nhất: Hg ( – 39 độ C)

  Cao nhất: W (3410 độ C).

  Cứng nhất: Cr

  • Tác dụng với clo: Hầu hết kim loại đều có thể khử trực tiếp clo tạo ra muối clorua.
  • Tác dụng với oxi: Hầu hết kim loại (trừ Au, Ag, Pt) đều có thể khử trực tiếp oxi tạo ra oxit.
  • Tác dụng với lưu huỳnh: Nhiều kim loại khử được lưu huỳnh tạo ra muối sunfua.

  Tác dụng với dung dịch axit:

  • Với dung dịch HCl, H₂ SO₄ loãng: Kim loại trước H trong dãy hoạt động hóa học phản ứng được với ion H+ giải phóng khí H₂.
  • Với dung dịch HNO₃, H₂SO₄ đặc: Hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt) thì đề phản ứng với dung dịch này.
  • Ở nhiệt độ thường: Kim loại có tính khử mạnh (Nhóm IA, IIA, trừ Be, Mg) phản ứng với H₂O.
  • Ở nhiệt độ cao: Kim loại có tính khử rất yếu không phản ứng với H₂O cả ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao.

  Kim loại mạnh hơn có thể khử được ion của kim loại yếu hơn trong dung dịch muối thành kim loại tự do.

  Để có thể làm tốt các dạng bài tập đại cương về kim loại em tìm hiểu thêm các kiến thức như: Kim loại kiềm tác dụng với nước xảy ra hiện tượng gì? Hoặc tìm hiểu các tính chất hóa học chung của kim loại. Và tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ để hiểu đại cương kim loại 12 đầy đủ và chi tiết nhất.

  Bài tập đại cương về kim loại em cần nắm để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022.

  Để nắm được đại cương kim loại trong đề thi đại học em cần ôn luyện bài tập đại cương về kim loại đầy đủ nhất. Hãy tham khảo các bài tập đại cương về kim loại sau của CCBook – Đọc là đỗ

  Kim loại có tính chất vật lý chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. Nguyên nhân của những tính chất vật lí chung của kim loại là do trong tinh thể kim loại có:

  A. Nhiều electron độc thân.

  B. Các ion dương chuyển động tự do

  C. Các electron chuyển động tự do

  D. Nhiều ion dương kim loại

  Có bốn dung dịch riêng biệt: CuSO₄, ZnCl₂, FeCl₃, AgNO₃. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là:

  A. 1 B. 4 C. 3 D.2

  A. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.

  B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa – khử

  C. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử

  D. Ăn mòn hóa học đặc phát sinh dòng điện

  Cho hỗn hợp Zn, Mg và Ag vào dung dịch CuCl₂, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp ba kim loại. Ba kim loại đó là:

  Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hóa trị II không đổi trong mọi hợp chất) bằng 4,48 lít hỗn hợp khí Cl₂ và O₂ (đktc) vừa đủ, sau phản ứng thu được 17,5 gam sản phẩm rắn. Kim loại M là:

  A. Zn B. Mg C. Cu chúng tôi

  Tài liệu giúp em học tốt và làm bài tập đại cương về kim loại hiệu quả

  Đối với môn Hóa học là môn có nhiều lý thuyết dài và khó nhớ lại có nhiều bài tập cần tính toán. Với mong muốn trang bị cho các em hành trang đầy đủ kiến thức để em tự tin “vượt vũ môn” trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội và thương hiệu CCBook đã phát hành cuốn sách Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học. Cuốn sách ra đời chính là “phao cứu sinh dành riêng cho teen 2k1. Tin chắc rằng với sự ra đời của sách Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học teen 2k1 sẽ đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

  Nội dung sách sách Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học

  Phạm vi kiến thức: Cung cấp kiến thức một cách hệ thống, đầy đủ và chi tiết của cả 3 năm học lớp 10, 11 và 12. Nội dung kiến thức đi sâu vào định hướng học, thi của Bộ GD & ĐT và bắt kịp những kiến thức trọng tâm nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022.

  Về lý thuyết: Sách tận dụng triệt để ưu điểm của phương pháp học bằng sơ đồ khối giúp những kiến thức lý thuyết phức tạp sẽ được tổng hợp đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ.

  Các bài tập đều được trích từ các đề thi THPT QG các năm, đề thi của các trường chuyên… chuẩn định hướng thi của Bộ GD & ĐT. Mỗi bài tập đều có đáp án và lời giải chi tiết giúp em hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức đã học.

  Bài tập có đầy đủ các dạng từ nhận biết – thông hiểu – vận dụng và vận dụng cao. Nhưng chủ yếu phân bổ ở vận dụng và vận dụng cao giúp em dễ dàng đạt điểm 9, 10.

  Ưu điểm vượt trội của Sách Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học

  Sách Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học ra đời là sự tiếp nối thành công của sách ôn luyện thi trắc nghiệm THPT năm 2022 và 2022. Đây chính là cẩm nang giúp em ôn luyện nhuần nhuyễn các kiến thức trong giai đoạn ôn thi THPT Quốc gia năm 2022. Sách có những ưu điểm vượt trội so với những cuốn sách khác trên thị trường giúp em học nhanh – nhớ lâu – hiểu sâu kiến thức.

  – Sách đầy đủ kiến thức của cả 3 năm học lớp 10, 11 và 12. Trong đó chủ yếu đi sâu vào kiến thức trọng tâm của lớp 12. Bao gồm cả phần Hóa hữu cơ và Hóa vô cơ giúp em ôn luyện nhẹ nhàng mà không cần tốn thời gian học cả “núi” sách.

  – Lý thuyết được trình bày theo dạng SƠ ĐỒ KHỐI giúp em khái quát đầy đủ kiến thức một cách đầy đủ và ngắn gọn nhất.

  Điện thoại: 024.3399.2266

  Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Đại Số Và Giải Tích 11
 • Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 57,58 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11: Nhị Thức Niu
 • Giáo Án Văn 9 Bài Xưng Hô Trong Hội Thoại
 • Soạn Bài Xưng Hô Trong Hội Thoại
 • Giải Vbt Ngữ Văn 9 Xưng Hô Trong Hội Thoại
 • Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 9 Học Kỳ 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyên Đề Vật Lý 9 Phần Điện Học
 • Skkn Hướng Dẫn Học Sinh Giải Bài Tập Định Lượng Phần Điện Học Vật Lý 9
 • Skkn: Lựa Chọn Và Hướng Dẫn Giải Bài Tập Vật Lý Phần Điện Học Lớp 9 Thcs
 • Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 50: Kính Lúp
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 50: Kính Lúp
 • PHẦN I: Hiện tượng cảm ứng điện từ 1. Phát biểu quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái?

  Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây

  Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.

  2. Phát biểu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín?

  Trả lời: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên.

  3. Nêu cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều, máy biến thế? Trả lời: + Máy phát điện xoay chiều:

  – Cấu tạo: Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dãn. Một trong hai bộ phận quay gọi là roto, bộ phận còn lại đứng yên gọi là stato.

  – Hoạt động: Khi nam châm (hoặc cuộn dây) quay thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn biến thiên và trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

  + Máy biến thế:

  – Cấu tạo: Gốm hai phần

  + Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau, đặt cách điện với nhau. Cuộn thứ nhất mắc vào mạng điện xoay chiều gọi là cuộn sơ cấp (n1 vòng dây), cuộn thứ hai mắc vào vật tiêu thụ điện gọi là cuộn thứ cấp (n2 vòng dây).

  + Một lõi sắt (hay thép) có pha silic chung cho hai cuộn dây.

  – Hoạt động : Khi cuộn sơ được mắc vào mạng điện xoay chiều , dòng điện này tạo ra một từ trường biến thiên làm cho lõi sắt nhiễm từ. Sự biến thiên của từ trường trong lõi sắt này làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn thứ cấp. Nếu cuộn thứ cấp được nối với vật tiêu thụ điện, trong cuộn thứ cấp có dòng điện xoay chiều.

  PHẦN II: Quang học 4. Như thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

  Trả lời: Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

  5. Đường đi của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì có gì giống và khác nhau?

  + Giống: Tia tới qua quang tâm luôn truyền thẳng không đổi hướng.

  + Khác:

  Vị trí vật trước thấu kính Tính chất của ảnh

  – Tia tới song song với trục chính thì cho tia ló đi qua tiêu điểm.

  – Tia tới đi qua tiêu điểm thì cho tia ló song song

  với trục chính.

  – Tia tới song song với trục chính thì cho tia ló có phần kéo dài qua tiêu điểm.

  – Tia tới có phần kéo dài qua tiêu điểm thì cho tia ló song song với trục chính.

  6. Nếu tính chất ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì?

  + Thấu kính hội tụ:

  + Thấu kính phân kì:

  Vị trí vật trước thấu kínhTính chất của ảnh

  Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kínhluôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và

  luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

  Vật ở rất xa thấu kínhcho ảnh ảo cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự

  7. Như thế nao là mắt cận, mắt lão? Nêu cách sửa trong hai trường hợp này?

  + Mắt cận: Mắt cận là mắt nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ các vật ở xa. Để sửa tật cận thị thì phải đe thấu kính phân kì.

  + Mắt lão: Mắt lão là mắt nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ các vật ở gần. Để sửa tật cận thị thì phải đe thấu kính phân hội tụ.

  8. Kể tên các nguồn phát ra ánh sáng trắng, phát ra ánh sáng màu? Cách tạo ra ánh sáng màu?

  – Nguồn phát ra ánh sáng trắng: Ánh sáng tự nhiên của mặt trời (trừ lúc bình minh và hoàng hôn); ánh sáng của các loại đèn dây tóc nóng sáng: đèn pha xe ôtô, xe máy, bóng đèn pin …

  – Các nguồn phát ra ánh sáng màu như đèn led, đèn bút laze, lửa lò gaz, lửa mỏ hàn..

  – Có thể tạo ra nguồn sáng màu bằng cách chiếu chùm sáng trắng qua các tấm lọc màu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Dung Và Cách Tiến Hành Bài Thực Hành Bài 15 Sgk Vật Lý 9
 • Vật Lý 9 Bài 15: Thực Hành Xác Định Công Suất Của Các Dụng Cụ Điện
 • Giải Vật Lí 9 Bài 15: Thực Hành: Xác Định Công Suất Của Các Dụng Cụ Điện
 • Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 9 Bài 42: Bài Tập Quang Hình Học
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 51: Bài Tập Quang Hình Học
 • Tổng Hợp Các Bài Tập Vật Lý 12 Có Lời Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • 1000 Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lí 12 Có Đáp Án
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý 12 Bài 8
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 5: Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
 • Giải Bài 9, 10, 11 Trang 91 Sbt Sinh Học 9: Chương Vii Hệ Sinh Thái
 • Giải Bài 10 Trang 11 Sbt Sinh Học 9
 • Gọi P là hình chiếu của điểm N lên trục x. Chứng minh rằng điểm P là dao động điều hòa.

  Gọi P là hình chiếu của điểm N lên trục Ox. Khi đó ta có tọa độ x = OP, tại điểm P sẽ có phương trình là Xp = ONsin(ωt + φ)

  Vì hàm sin và hàm cosin là một dao động điều hòa, nên dao động của điểm P được gọi là dao động điều hòa.

  Khảo sát sự dao động của con lắc lò xo khi nằm ngang. Tìm công thức của lực lò xo khi kéo về?

  Con lắc lò xo được coi là một hệ dao động điều hòa. Ta có công thức của lực kéo về khi tác dụng vào con lắc lò xo là F = -kx (x là li độ của vật m, k là độ cứng của lò xo, “-” là lực F đang hướng về vị trí cân bằng.

  Hãy chọn đáp án đúng

  Có một con lắc đơn đang dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc đơn sẽ không đổi khi nào?

  1. Khi chiều dài của con lắc thay đổi.
  2. Khi gia tốc trọng trường thay đổi.
  3. Khi biên độ góc tăng đến 30 .
  4. Khi khối lượng của con lắc thay đổi.

  Đáp án là D. Vì ta thấy chu kỳ của con lắc đơn chỉ phụ thuộc vào 2 yếu tố là g và l, chứ không phụ thuộc vào yếu tố khối lượng m. Do đó khối lượng của con lắc thay đổi thì chu kỳ của con lắc đơn sẽ không đổi.

  Dao động tắt dần có đặc điểm như thế nào và tại sao?

  Thực tế khi con lắc bị kéo ra khỏi vị trí cân bằng thì biên độ dao động sẽ giảm dần khi thả ra. Và dao động đó gọi là dao động tắt dần. Lý do vì con lắc dao động sẽ chịu lực cản của không khí. Lực cản này chính là một lực ma sát làm tiêu hao đi năng lực của con lắc, giúp chuyển hóa cơ năng thành nhiệt năng. Nên biên độ dao động của con lắc sẽ giảm dần và dừng lại.

  Trình bày phương pháp giản đồ Fre – nen giúp tìm được dao động tổng hợp của dao động điều hòa khi có phương cùng tần số

  Lần lượt vẽ hai vecto quay để biểu diễn hai phương trình dao động, sau đó vẽ tiếp vecto tổng của hai vecto trên. Vecto tổng chính là vecto quay để biểu diễn phương trình của dao động tổng hợp đó.

  Hãy dự đoán xem chu kì dao động T của một con lắc đơn sẽ phụ thuộc vào những đại lượng của nó như thế nào? Làm sao để kiểm tra từng dự đoán đó trên thí nghiệm?

  Dự đoán chu kì T của con lắc đơn sẽ phụ thuộc vào những đại lượng l, m và α0. Nên để kiểm tra những dự đoán đó thì chúng ta cần tiến hành thí nghiệm, đó là thay đổi một đại lượng đồng thời giữ không đổi hai đại lượng.

  Khi O dao động thì mặt nước sẽ có hình dạng như thế nào? Mẩu nút chai có bị đẩy ra xa dao động O không?

  Khi O dao động thì các gợn sóng hình tròn đồng tâm O sẽ lan dần ra trên mặt nước. Nên mẩu của nút chai sẽ không bị đẩy ra xa O, nó chỉ dao động lên xuống tại một điểm.

  Đề bài: Sự phản xạ của sóng bên trên vật cản cố định có những đặc điểm như thế nào?

  Nếu một vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ sẽ luôn ngược pha với sóng tới, cuối cùng sẽ triệt tiêu lẫn nhau.

  Hãy nêu ví dụ cụ thể chứng tỏ rằng âm truyền với một tốc độ hữu hạn.

  Ví dụ 1: Ta thường thấy tia chớp chói sáng xuất hiện khi trời mưa giông, sau một khoảng thời gian lâu thì xuất hiện tiếng sấm.

  Ví dụ 2: Một người đánh kẻng cách chúng ta khoảng từ 150m đến 200m, Chúng ta thường nghe tiếng dùi đánh vào kẻng trước sau đó mới nghe thấy tiếng kẻng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Vật Lý Lớp 12 Có Lời Giải
 • Bài Tập Về Hệ Thấu Kính Đồng Trục Ghép Sát, Công Thức Tính Và Cách Giải
 • Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 2: Chuyển Động Thẳng Đều
 • Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 34: Chất Rắn Kết Tinh. Chất Rắn Vô Định Hình
 • Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Vật Lý 10 Và Cách Giải
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100