Giải Bài Tập Ôn Tập Chương 4 Toán 9

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 9 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5
 • Giải Bài 3 Trang 9 Sgk Đại Số 10
 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 9 Tập 2 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Bài Tập Sgk Bài 15: Cacbon
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 7 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Chương 2, Giai Bai Tap Toan Roi Rac Chuong 1, Giải Toán 11 Bài 1 Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Toán 9, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Toán Đại 12, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 3, Giải Bài Tập Chương 7 Euh Kế Toán Quản Trị, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Chương 4 Ueh, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 5, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh Chương 3, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 1, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Lớp 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 9, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 10, Giải Bài ôn Tập Chương 2 Lớp 6, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 12, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 8, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 12, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 10, Giải Bài Tập Hóa 9 Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương Iii Đại Số 9, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 6, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số Lớp 11, Giải Bài Tập Lý 11 Chương 4, Giải Bài Tập Chương 5 Vật Lý 12, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Giải Bài 2 ôn Tập Chương 1 Hình Học 11, Bài Giải Kinh Tế Vi Mô Chương 2, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Giải Bài Tập Chương 3 Kinh Tế Vĩ Mô, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình 8, Giải Bài Tập ý Nghĩa Văn Chương, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Cơ Bản, Giải Bài Tập Chương Halogen, Giải Bài Tập Chương 5 Kinh Tế Vĩ Mô, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Lớp 10, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Học 11, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình Học 12, Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 4, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 2, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 8, Bài Giải ôn Tập Chương 1 Hình Học 12, Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 3, Giải Bài Tập Xử Lý Tín Hiệu Số Chương 1, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập Quản Trị Tài Chính Chương 2, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1, Giải Bài Tập Chương 1 Sinh Học 12 Nâng Cao, Giải Bài 20 Tổng Kết Chương 1 Điện Học, Giải Nghĩa Từ Bảng Cửu Chương, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5, Giải Bài Tập Kinh Tế Lượng Chương 2, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Bài Giải Chương 7 Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại, Giải Bài Tập Chương 2 Sách Giáo Khoa Sinh 12, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2 Kinh Tế Quốc Dân, Giải Xác Suất Thống Kê Chương 6 Mẫu Ngẫu Nhiên, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Kinh Tế Quốc Dân, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Kinh Tế Quốc Dân, Bài 2 ôn Tập Chương 1 Toán 11, Bài ôn Tập Chương 3 Toán 9, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Toán 12,

  Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Chương 2, Giai Bai Tap Toan Roi Rac Chuong 1, Giải Toán 11 Bài 1 Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Toán 9, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Toán Đại 12, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 3, Giải Bài Tập Chương 7 Euh Kế Toán Quản Trị, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Chương 4 Ueh, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 5, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh Chương 3, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 1, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Lớp 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 9, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 10, Giải Bài ôn Tập Chương 2 Lớp 6, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 12, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 8, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 12, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 10, Giải Bài Tập Hóa 9 Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương Iii Đại Số 9, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 6, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số Lớp 11, Giải Bài Tập Lý 11 Chương 4, Giải Bài Tập Chương 5 Vật Lý 12, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Giải Bài 2 ôn Tập Chương 1 Hình Học 11, Bài Giải Kinh Tế Vi Mô Chương 2, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Giải Bài Tập Chương 3 Kinh Tế Vĩ Mô, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình 8, Giải Bài Tập ý Nghĩa Văn Chương, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Cơ Bản, Giải Bài Tập Chương Halogen, Giải Bài Tập Chương 5 Kinh Tế Vĩ Mô, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Lớp 10, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Học 11, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 9 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Các Dạng Bài Tập Este
 • 4 Dạng Bài Tập Cực Trị Của Hàm Số Có Lời Giải Teen 2K1 Không Thể “làm Ngơ”
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số
 • Giải Sách Bài Tập Toán 12 Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 54 Tập 2 Bài 4.1, 4.2, 4.3

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập 8: Trang 54 Sgk Vật Lý Lớp 9
 • Giải Bài Tập Trang 54 Sgk Hóa Lớp 9: Dãy Hoạt Động Hóa Học Của Kim Loại Giải Bài Tập Môn Hóa
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 54 Tập 2 Bài 24, 25, 26
 • Luyện Tập Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng (Tiếp Theo) Trang 74 Sgk Văn 9
 • Soạn Bài Nghĩa Tường Minh Và Hàm Ý (Chi Tiết)
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 54 tập 2 bài 4.1, 4.2, 4.3

  a)4×2 – 9 = 0

  b)5×2 + 20 = 0

  c)2×2 – 2 + √3 = 0

  d)3×2 – 12 + √145 = 0

  Giải các phương trình sau bằng hai cách (phương trình tích; bằng công thức nghiệm) và so sánh kết quả tìm được:a) 5×2 – 3x = 0

  b) 3√5 x2 + 6x = 0

  c) 2×2 + 7x = 0

  d) 2×2 – √2 x = 0

  Giải các phương trình

  Vế trái 5×2 ≥ 0; vế phải -20 < 0

  Không có giá trị nào của x để 5×2 = – 20

  Phương trình vô nghiệm.

  Δ = 02 – 4.5.20 = – 400 < 0. Phương trình vô nghiệm.

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 9 tập 2, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 2, giải toán 9 trang 54

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luyện Tập Bài Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp Trang 54 Sgk Văn 9
 • Luyện Tập Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo) Trang 23 Sgk Văn 9, 2. Biện Pháp Tu Từ Đã Học Liên Quan Đến Phương Châm Lịch Sự Là Biện
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 23 Bài 107, 108
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 23 Bài 1.1
 • Luyện Tập Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo) Trang 23 Sgk Văn 9
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 9 Bài 7: Luyện Tập

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Môn Eg10.1
 • Bài Tập Cuối Tuần Lớp 1 Cả Năm Violet, Tổng Hợp Bài Tập Cuối Tuần Khối Tiểu Học
 • Giáo Án Môn Tiếng Việt Lớp 5
 • Giáo Án Lớp 5
 • Giáo Trình Thương Mại Quốc Tế
 • Giải vở bài tập Toán 4 trang 9 Bài 7: Luyện tập

  Bài 1 trang 9 VBT Toán 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 14 000 ; 15 000 ; 16 000 ; …………. ; …………….. ; …………………..

  b) 48 600 ; 48 700 ……………. ; …………… ; …………….. ; ………….…

  c) 76 870 ; 76 880 ; 76 890 ; …………. ; ………….. ; ……………………..

  d) 75 697 ; 75 698 ; …………. ; ………….. ; ……………. ; ………………

  Lời giải:

  a) 14 000 ; 15 000 ; 16 000 ; 17 000 ; 18 000 ; 19 000.

  b) 48 600 ; 48 700 ; 48 800 ; 48 900 ; 49 000 ; 49 100.

  c) 76 870 ; 76 880 ; 76 890 ; 76 900 ; 76 910 ; 76 920.

  d) 75 697 ; 75 698 ; 75 699 ; 75 700 ; 75 701 ; 75 702

  Viết Số

  Trăm nghìn

  Chục nghìn

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đợn vị

  Đọc số

  853 201

  730 130

  7

  3

  0

  1

  3

  0

  6

  2

  1

  0

  1

  0

  Bốn trăm nghìn ba trăm linh một

  Lời giải:

  Viết Số

  Trăm nghìn

  Chục nghìn

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đợn vị

  Đọc số

  853 201

  Tám trăm năm mươi ba nghìn hai trăm linh một

  730 130

  7

  3

  0

  1

  3

  0

  Bảy trăm ba mươi một trăm ba mươi

  621 010

  6

  2

  1

  0

  1

  0

  Sáu trăm hai mươi mốt nghìn không trăm mười

  400 301

  4

  0

  0

  3

  0

  1

  Bốn trăm nghìn ba trăm linh một

   

   

  Lời giải:

  Bài 4 trang 9 VBT Toán 4 Tập 1: Viết bốn số có sáu chữ số, mỗi số:

  a) Đều có 6 chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 9 là: ……………………………………

   

  b) Đều có 6 chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 là: ……………………………………

   

  Lời giải:

  a) Đều có 6 chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 9 là 123 589 ; 123 895; 235 198; 589 125.

   

  b) Đều có 6 chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 là : 123 450 ; 123 045 ; 450 123 ; 234 150.

   

  Các bài giải vở bài tập Toán 4 (VBT Toán 4) khác:

  • Bài 8. Hàng và lớp
  • Bài 9. So sánh các số có nhiều chữ số
  • Bài 10. Triệu và lớp triệu
  • Bài 11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
  • Bài 12. Luyện tập

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sbt Tiếng Anh 9 Mới
 • Bài Tập Kế Toán Quản Trị (Có Lời Giải Mẫu)
 • Btob Lee Chang Sub Vạ Miệng, ‘thánh Cơ Hội’ Yook Sung Jae Liền Cho Nghỉ Hưu (?) Ngay Và Luôn
 • Btob Profile 7 Thành Viên: Tiểu Sử, Giải Thưởng, Tin Tức
 • Giáo Án Ngữ Văn Lớp 7 Chuẩn Nhất, Học Kì 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 9 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Ôn Tập Chương 4 Toán 9
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 9 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5
 • Giải Bài 3 Trang 9 Sgk Đại Số 10
 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 9 Tập 2 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Bài Tập Sgk Bài 15: Cacbon
 • Giải sách bài tập toán lớp 4 tập I trang 9

  Cách sử dụng sách giải Toán 4 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 4 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 4 tập 1, toán lớp 4 nâng cao, giải toán lớp 4, bài tập toán lớp 4, sách toán lớp 4, học toán lớp 4 miễn phí, giải toán 4 trang 9

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Dạng Bài Tập Este
 • 4 Dạng Bài Tập Cực Trị Của Hàm Số Có Lời Giải Teen 2K1 Không Thể “làm Ngơ”
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số
 • Giải Sách Bài Tập Toán 12 Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số
 • Bài Tập Tìm Cực Trị Của Hàm Số Có Lời Giải Trong Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài Ôn Tập Chương 4: Hình Trụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán 11 Bài Tập Ôn Tập Chương 2
 • Giải Toán Lớp 9 Bài 1: Căn Bậc Hai
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 1: Căn Bậc Hai
 • Giải Toán 9 Bài 5 Bảng Căn Bậc Hai
 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 4 Đại Số Toán 9 Tập 2
 • Chi tiết nội dung hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 9 Bài Ôn tập chương 4: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu (phần Hình Học) được chúng tôi giới thiệu chi tiết như sau:

  ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 9 PHẦN HÌNH HỌC – BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU Câu 1:

  Hãy tính thể tích, diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trên hình 114.

  Thể tích hình trụ đường kính 11 cm, chiều cao 2 cm:

  Thể tích hình trụ đường kính 6 cm, chiều cao 7 cm:

  Thể tích hình khối:

  Diện tích bề mặt:

  Diện tích bề mặt hình khối bao gồm diện tích toàn phần hình trụ đường kính đáy 11 cm và diện tích toàn phần hình trụ đường kính đáy 6 cm trừ diện tích một mặt đáy của hình trụ này.

   Diện tích toàn phần hình trụ đường kính 11 cm:

  = 2π.5,5.2 + 2π.5,5 2

   Diện tích toàn phần hình trụ đường kính 6 cm, trừ diện tích một đáy:

  Diện tích bề mặt hình khối:

  Diện tích và chu vi hình chữ nhật lần lượt là 2a 2 và 6a nên ta có:

  Thể tích hình trụ:

  Câu 3:

  Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã cho trên hình 115.

  a). Chứng minh AOC và BDO là hai tam giác đồng dạng; từ đó suy ra tích chúng tôi không đổi.

  b). Tính diện tích hình thang ABDC khi góc CÔA = 60°.

  c). Với góc CÔA = 60° cho hình vẽ quay xung quanh AB. Hãy tính tỉ số thể tích các hình do các tam giác AOC và BOD tạo thành.

  c). Thê tích hình khối là tông thề tích hình trụ, thè tích hình nón và thè tích nửa hình cầu:

  Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn tâm o, bán kính R và GEF là tam giác đều nội tiếp đường tròn đó, EF là dây song song với AB (h.119). Cho hình đó quay xung quanh trục GO. Chứng minh rằng:

  a). Bình phương thể tích của hình trụ sinh ra bởi hình vuông bằng tích của thế tích hình cầu sinh ra bởi hình tròn và thể tích hình nón do tam giác đều sinh ra.

  Hình 120 mô tả một hình cầu được đặt khít vào trong một hình trụ, các kích thước cho trên hình vẽ. Hăy tính:

  a). Thể tích hình cầu;

  b). Thể tích hình trụ;

  d). Thể tích của một hình nón có bán kính đường tròn đáy là r cm và chiều cao 2r cm;

  e). Từ các kết quả a), b), c), d), hãy tìm mối liên hệ giữa chúng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 4 Phần Hình Học
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 7 Bài 12, 13, 14
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 7 Bài 15, 16
 • Các Dạng Bài Tập Về Cực Trị (Cực Đại, Cực Tiểu) Của Hàm Số Và Cách Giải
 • Giải Toán 9 Bài 2. Đồ Thị Hàm Số Y = Ax2 (A ≠ 0)
 • Bài 4 Trang 11 Sgk Toán 9 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 4: Công Thức Nghiệm Của Phương Trình Bậc Hai
 • Giải Bài Tập Trang 9, 10 Sgk Toán 4: Các Số Có Sáu Chữ Số
 • Giải Bài Tập Trang 10 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4
 • Đường Thẳng Song Song Và Đường Thẳng Cắt Nhau Toán Lớp 9 Bài 4 Giải Bài Tập
 • Bài 20 Trang 19 Sgk Toán 9 Tập 2
 • Video Bài 4 trang 11 SGK Toán 9 Tập 2 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

  Bài 4 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 2): Không cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao:

  Lời giải

  a) Xét (d): y = -2x + 3 có a = -2; b = 3

  (d’) : y = 3x – 1 có a’ = 3 ; b’ = -1.

  Có a ≠ a’ ⇒ (d) cắt (d’)

  ⇒ Hệ có nghiệm duy nhất.

  b)

  Xét (d): có a = ; b = 3

  (d’): có a’ = ; b’ = 1.

  Có a = a’; b ≠ b’ ⇒ (d) // (d’)

  ⇒ Hệ phương trình vô nghiệm.

  c) Ta có:

  Xét (d): y = x có a = ; b = 0

  (d’) : y = x có a’ = ; b’ = 0

  Ta có: a ≠ a’ ⇒ (d) cắt (d’)

  ⇒ Hệ có nghiệm duy nhất.

  d) Ta có:

  Ta có: a = a’=3; b = b’ = -3

  Nhận thấy hai đường thẳng trên trùng nhau

  ⇒ Hệ phương trình có vô số nghiệm.

  Kiến thức áp dụng

  + Xét hệ (I):

  Gọi (d): ax + by = c và (d’): a’x + b’y = c’.

  Số nghiệm của hệ (I) phụ thuộc vào vị trí tương đối của (d) và (d’).

  (d) cắt (d’) ⇒ hệ (I) có nghiệm duy nhất.

  (d) // (d’) ⇒ hệ (I) vô nghiệm

  (d) ≡ (d’) ⇒ hệ (I) có vô số nghiệm.

  + Cho đường thẳng (d): y = ax + b và (d’): y = a’x + b’.

  (d) cắt (d’) ⇔ a ≠ a’

  (d) // (d’) ⇔ a = a’ và b ≠ b’

  (d) trùng (d’) ⇔ a = a’ và b = b’.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  he-hai-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 10 Tập 2 Câu 1, 2, 3, 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 9 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Bài 20,21,22, 23,24,25, 26,27 Trang 19,20 Toán 9 Tập 2: Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số
 • Bài 26,27, 28,29,30 ,31,32 Trang 88, 89 Môn Toán 9 Tập 1: Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông
 • Giải Bài 1, 2, 3 Trang 68, 69 Sgk Toán 9 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 5 Bài 3, 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 16 Tập 2 Bài Iii.3, Iii.4
 • Giải Sbt Toán 9: Bài 3. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Phương
 • Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 7 Hóa Lớp 11: Sự Điện Li
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 7 Sách Giáo Khoa Hóa Học 11
 • Giải Bài Tập Hóa 11 Trang 7 Nitơ
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 5 tập 1 câu 3, 4

  a. √5 b. 1,5 c. -0,1 d. -√9

  Tìm x không âm biết:

  a. √x = 3 b. √x = √5 c. √x = 0 d. √x = -2

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 5 câu 3

  a. Số 5 có căn bậc hai là √5

  b. Số 2,25 có căn bậc hai là 1,5

  c. Số 0,01 có căn bậc hai là -0,1

  d. Số 9 có căn bậc hai là -√9

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 5 câu 4

  a. √x = 3 ⇒ x = 32 ⇒ x = 9

  b. √x = √5 ⇒ x = (√5 )2 ⇒ x = 5

  c. √x = 0 ⇒ x = 02 ⇒ x = 0

  d. Căn bậc hai số học là số không âm nên không tồn tại giá trị nào của √x thỏa mãn x

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Toán 9 Bài 3 Góc Nội Tiếp
 • Giải Bài Tập Toán 6 Sách Giáo Khoa Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 3: Góc Nội Tiếp
 • Giải Toán Lớp 9 Bài 3: Góc Nội Tiếp
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 3: Góc Nội Tiếp (Chương 3
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 60 Bài 3, 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 Trang 68,69,70 Toán 9 Tập 2: Góc Ở Tâm
 • Giải Bài 1, 2, 3 Trang 68, 69 Sgk Toán 9 Tập 1
 • Bài 26,27, 28,29,30 ,31,32 Trang 88, 89 Môn Toán 9 Tập 1: Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông
 • Giải Bài 20,21,22, 23,24,25, 26,27 Trang 19,20 Toán 9 Tập 2: Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 9 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 60 tập 1 câu 3, 4

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 60 câu 3

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 60

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1,2,3 Trang 30,31 Toán Đại Số 9 Tập 2: Hàm Số Y = Ax² (A ≠ 0)
 • Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trang 99 Sbt Toán 9 Tập 2
 • Giải Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 4 Phần Đại Số
 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 4 Phần Đại Số 9
 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 4 Đại Số Toán 9 Tập 2
 • Giải Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Trang 9 Sách Bài Tập Vật Lí 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 5
 • Bai 5: Doan Mach Song Song
 • Bai 7: Su Phu Thuoc Cua Dien Tro Vao Chieu Dai Day Dan
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 10
 • Bai 8: Su Phu Thuoc Cua Dien Tro Vao Tiet Dien Day Dan
 • a. Vẽ sơ đổ mạch điện trên.

  b. Cho R 1 = 5Ω, R = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện thế của đoạn mạch AB theo hai cách.

  Trả lời

  Sơ đồ mạch điện như hình dưới

  Tính hiệu điện thế theo hai cách:

  Cách 1: ({U_1} = {rm{I}}{{rm{R}}_1} = 1V;{U_2} = {rm{I}}{{rm{R}}_2} = 2V;{U_{AB}} = {U_1} + {U_2} = 1 + 2 = 3V)

  Cách 2: ({U_{AB}} = {rm{I}}{{rm{R}}_{t{rm{d}}}} = 0,2 times 15 = 3V)

  Bài 4.2 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Một điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện thế 12V.

  a. Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó.

  b. Muốn kiểm tra kết quả tính ở trên, ta có thể dùng ampe kế để đo. Muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ dòng điện đã tính được phải có điều kiện gì đối với ampe kế ? Vì sao ?

  Trả lời:

  Cường độ dòng điện chạy qua điện trở là: (I = {U over R} = {{12} over {10}} = 1,2A)

  Ampe kế phải có điện trở rất nhỏ so với điện trở của đoạn mạch, khi đó điện trở của ampe kế không ảnh hưởng đến điện trở của đoạn mạch. Dòng điện chạy qua ampe kế chính là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đang xét.

  Bài 4.3 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.1, trong đó điện trờ R 1 = 10Ω, R 2 = 20Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V.

  a. Số chỉ của vôn kế và ampe kế là bao nhiêu ?

  Trả lời:

  Ta có: (I = {{{U_{AB}}} over {{R_{td}}}} = {{{U_{AB}}} over {{R_1} + {R_2}}} = {{12} over {30}} = 0,4A;U = I{R_1} = 0,4.10 = 4V)

  Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A

  b. Cách 1:

  Giữ nguyên hai điện trở mắc nối tiếp nhưng tăng hiệu điện thế của đoạn mạch lên gấp 3 lần

  Cách 2:

  Chỉ mắc điện trở R 1 =10Ω ở trong mạch, giữ hiệu điện thế như ban đầu.

  Bài 4.4 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Cho mạch điện có sơ đổ như hình 4.2,trong đó điện trở R 1 = 5Ω, R 2 = 15Ω, vôn kế chỉ 3V

  a. Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu?

  b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch

  Trả lời:

  a. Số chỉ của ampe kế là: (I = {{{U_2}} over {{{rm{R}}_2}}} = {3 over {15}} = 0,2{rm{A}})

  b. Hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch là:

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bai 4: Doan Mach Noi Tiep
 • Bai 2: Dien Tro Cua Day Dan
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 1: Sự Phụ Thuộc Của Cường Độ Dòng Điện Vào Hiệu Điện Thế Giữa Hai Đầu Dây Dẫn
 • Giải Bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 Trang 6 Sách Bài Tập Vật Lí 8
 • Giải Bài Tập Vật Lý 8 Trang 6, 7, 8, 9 Sgk: Vận Tốc
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 4 Phần Hình Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài Ôn Tập Chương 4: Hình Trụ
 • Giải Toán 11 Bài Tập Ôn Tập Chương 2
 • Giải Toán Lớp 9 Bài 1: Căn Bậc Hai
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 1: Căn Bậc Hai
 • Giải Toán 9 Bài 5 Bảng Căn Bậc Hai
 • Giải bài tập Toán lớp 9 Ôn tập chương 4 phần Hình Học

  Câu hỏi ôn tập chương 4 phần Hình học 9

  1. Hãy phát biểu bằng lời:

  a) Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ.

  b) Công thức tính thể tích của hình trụ.

  c) Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón.

  d) Công thức tính thể tích của hình nón.

  e) Công thức tính diện tích của mặt cầu.

  f) Công thức tính thể tích của hình cầu.

  Trả lời:

  a) Diện tích xung quanh hình lăng trụ thì bằng chu vi đường tròn đáy nhân với chiều cao.

  b) Thể tích hình trụ thì bằng tích của diện tích hình tròn đáy nhân với đường cao.

  c) Diện tích xung quanh hình nón thì bằng 1/2 tích của chu vi đường tròn đáy với đường sinh.

  d) Thể tích hình nón bằng 1/3 tích của diện tích hình tròn đáy với chiều cao.

  e) Diện tích mặt cầu thì bằng 4 lần diện tích hình tròn lớn.

  f) Thể tích hình cầu thì bằng 4/3 tích của diện tích hình tròn lớn với bán kính.

  2. Hãy nêu cách tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụt.

  Trả lời:

  Cách 1: Áp dụng công thức

  – Với hình nón cụt có các bán kính các đáy là r 1, r 2, đường sinh l và chiều cao h thì :

  Như vậy :

  Diện tích xung quanh hình nón cụt thì bằng tích của số π với tổng hai bán kính và với đường sinh.

  Thể tích của hình nón cụt thì bằng 1/3 tích của số π với đường cao h và tổng bình phương các bán kính cộng thêm tích của hai bán kính .

  Cách 2: Vì hình nón cụt được cắt ra từ hình nón nên ta có thể tính

  Bài 38 (trang 129 SGK Toán 9 tập 2): Hãy tính thể tích , diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trên hình 114.

  Lời giải

  Thể tích phần cần tính gồm:

  – Thể tích hình trụ (một đáy) đường kính đáy 11cm, chiều cao 2cm (V 1).

  – Thể tích hình trụ (một đáy) đường kính đáy 6cm, chiều cao 7cm (V 2).

  Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ này.

  Lời giải

  Lời giải

  Qua A và B vẽ theo thứ tự các tia Ax và By cùng vuông góc với AB và cùng phía với AB. Qua O vẽ hai tia vuông góc với nhau và cắt Ax ở C, By ở D (xem hình 116).

  a) Chứng minh AOC và BDO là hai tam giác đồng dạng; từ đó suy ra tích chúng tôi không đổi.

  Lời giải

  a) Thể tích của hình cần tính gồm:

  Một hình trụ đường kính đáy 14cm chiều cao 5,8cm (V 1)

  Một hình trụ đường kính đáy 14cm chiều cao 8,1cm (V 2)

  Lời giải

  a) Bình phương thể tích của hình trụ sinh ra bởi hình vuông bằng tích của thể tích hình cầu sinh ra bởi hình tròn và thể tích hình nón do tam giác đều sinh ra.

  b) Bình phương diện tích toàn phần của hình trụ bằng tích của diện tích hình cầu và diện tích toàn phần của hình nón.

  Lời giải

  Hãy tính:

  a)Thể tích hình cầu.

  b) Thể tích hình trụ.

  c) Hiệu giữa thể tích hình trụ và thể tích hình cầu.

  d) Thể tích của một hình nón có bán kính đường tròn đáy là r cm và chiều cao 2r cm.

  e) Từ các kết quả a), b), c), d) hãy tìm mối liên hệ giữa chúng.

  Lời giải

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 7 Bài 12, 13, 14
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 7 Bài 15, 16
 • Các Dạng Bài Tập Về Cực Trị (Cực Đại, Cực Tiểu) Của Hàm Số Và Cách Giải
 • Giải Toán 9 Bài 2. Đồ Thị Hàm Số Y = Ax2 (A ≠ 0)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 2: Đồ Thị Hàm Số Y = Ax (A ≠ 0)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100