Giải Bài 1,2,3,4,5,6,7 Trang 44,45,46 Toán 9 Tập 1: Nhắc Lại Và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số

--- Bài mới hơn ---

 • Unit 5 Lớp 9: A Closer Look 2
 • Unit 3 Trang 34 Sgk Tiếng Anh 9
 • Looking Back Unit 3 Trang 34 Sgk Tiếng Anh 9 Thí Điểm
 • Giải A Closer Look 2 Unit 5 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Unit 5 Trang 53 Sgk Tiếng Anh 9
 • Lý thuyết và Giải bài 1 trang 44; Bài 2,3,4,5,6 trang 45; bài 7 trang 46 SGK Toán Đại số 9 tập 1 : Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – Chương 2 Hàm số bậc nhất.

  A. Tóm tắt kiến thức Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số:

  1. Định nghĩa hàm số:

  Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đâị lượng thay đổi sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số.

  Hàm số thường được kí hiệu bởi những chữ f, g, h… chẳng hạn khi y là một hàm số của biến số x, ta viết y = f(x) hoặc y = g(x),…

  – f(a) là giá trị của hàm số y = f(x) tại x = a.

  Khi hàm số y được cho bởi công thức y = f(x), muốn tính giá trị f(a) của hàm số tại x = a, ta thay x = a vào biểu thức f(x) rồi thực hiện các phép tính trong biểu thức.

  – Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì y được gọi là một hàm hằng.

  2. Đồ thị của hàm số:

  Tập hợp các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng tọa độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x).

  3. Hàm số đồng biến, hàm số nghich biến:

  Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi giá trị của x thuộc tập số thực R. Với x 1, x 2 túy ý thuộc R:

  a) Nếu x 1< x 2 mà f(x 1 ) < f(x 2 ) thì hàm số được gọi là hàm đồng biến.

  B. Hướng dẫn giải bài tập trang 44, 45 SGK Toán đại số 9 tập 1

  Bài 1 trang 44

  a) Cho hàm số y = f(x) = 2/3x.

  Tính: f(-2); f(-1); f(0); f(1/2); f(1); f(2); f(3).

  b) Cho hàm số y = g(x) =2/3x + 3.

  Tính: g(-2); g(-1); g(0); g(1/2); g(1); g(2); g(3).

  c) Có nhận xét gì về giá trị của hai hàm số đã cho ở trên khi biến x lầy cùng một giá trị ?

  hướng dẫn giải bài 1:

  a) Hàm số y = f(x) = 2/3x

  f(-2) = 2/3(-2) = -4/3; f(-1) = -2/3; f(0) = 0; f(1/2) = 1/3; f(1) = 2/3; f(2) = 4/3; f(3) = 2.

  b) Hàm số y = g(x) =2/3x + 3

  g(-2) =5/3; g(-1) =7/3; g(0) = 3; g(1/2) = 10/3; g(1) = 11/3; g(2) = 13/3; g(3) = 5.

  c) Khi x lấy cùng một giá trị thì giá trị của g(x) lớn hơn giá trị của f(x) là 3 đơn vị.

  Bài 2 trang 45

  Cho hàm số y = -1/2x + 3.

  a) Tính các giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x rồi điền vào bảng sau:

  b) Hàm số đã cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến ? Vì sao ?

  hướng dẫn giải bài 2:

  Với y = -1/2x + 3, ta có

  f(-2,5) = -1/2(-2,5) + 3 = (2,5 + 6)/2 = 4,25;

  Tương tự: f(-2) = 4; f(-1,5) = 3,75 ; f(-1) = 3,5 ; f(-0,5) = 3,25; f(0) = 3; f(0,5) = 2,75; f(1) = 2,5 ; f(1,5) = 2,25 ; f(2) = 2 ; f(2,5) = 1,75.

  Điền vào bảng ta được

  Bài 3 trang 45

  Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x.

  a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho.

  b) Trong hai hàm số đã cho, hàm số nào đồng biến ? Hàm số nào nghịch biến ? Vì sao ?

  Đồ thị của hàm số y = -2x là đường thẳng đi qua O và điểm B(1; -2).

  b) Hàm số y = 2x đồng biến vì khi x tăng lên thì y tương ứng tăng lên.

  Hàm số y = -2x nghịch biến vì khi x tăng lên thì y tương ứng giảm đi.

  Phần 2: Luyện tập Toán 9

  Hãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó.

  hướng dẫn giải bài 4:

  Ta biết rằng đồ thị hàm số y = √3 x là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Hơn nữa, khi x = 1 thì y = √3. Do đó điểm A(1; √3) thuộc đồ thị. Vì thế để vẽ đồ thị này, ta phải xác định điểm A trên mặt phẳng tọa độ. Muốn vậy ta phải xác định điểm trên trục tung biểu diễn số √3. Ta có:

  Dùng compa ta xác định được điểm biểu diễn số √3. trên Oy. Từ đó xác định được điểm A.

  Bài 5 trang 45

  a) Vẽ đồ thị hàm số y = x và y =2x trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy (h.5).

  Tìm tọa độ của các điểm A, B và tính chu vi, diện tích của tam giác OAB theo đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét.

  hướng dẫn giải bài 5:

  Bài giải:

  b) A(2; 4), B(4; 4).

  Tính chu vi ∆OAB.

  a) Tính giá trị y tương ứng với mỗi hàm số theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

  b) Có nhận xét gì về các giá trị tương ứng của hai hàm số đó khi biến x lấy cùng một giá trị ?

  Đáp án và hướng dẫn giải bài 6:

  a) Tính các giá trị của y ta được:

  Khi x lấy cùng một giá trị thì giá trị của hàm số y = 0,5x + 2 lớn hơn giá trị của hàm số y = 0,5x là 2 đơn vị.

  Bài 7 trang 46 Toán 9 tập 1

  Cho hàm số y = f(x) = 3x.

  Hãy chứng minh f(x 1 ) < f(x 2 ) rồi rút ra kết luận hàm số đã cho đồng biến trên R.

  hướng dẫn giải bài 7:

  Ứng với giá trị x1 thì hàm số nhận giá trị f(x1) = 3×1

  Ứng với giá trị x2 thì hàm số nhận giá trị f(x2) = 3×2

  Xét hiệu f(x1) – f(x2) = 3×1 – 3×2

  Theo giả thiết x1 < x2 nên x1 – x2 < 0 (2)

  Từ (1) và (2) ta suy ra: f(x1) – f(x2) < 0 ó f(x1) < f(x2)

  Vì x1, x2 là hai số thực bất kì nên từ (3) ta kết luận hàm số y = 3x đồng biến trên tập số thứucj R vì (3) đúng với mọi giá trị bất kì cua x ∈ R.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập 8: Trang 48 Sgk Đại Số Lớp 9
 • Giải Bài Tập 35: Trang 24 Sgk Đại Số Lớp 9
 • Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 9 Tập 1
 • Unit 3 Trang 29 Sgk Tiếng Anh 9
 • Unit 7 Lớp 9: A Closer Look 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 14 Bài 56, 57

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tin Học 10 Bài 21
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 1: Getting Started, Skill 1 Để Học Tốt Tiếng Anh
 • Giải Unit 1 Lớp 9 A Visit From A Pen Pal Hệ 7 Năm
 • Giải Unit 1 Lớp 9
 • Giải Getting Started Unit 2 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 14

  Giải sách bài tập Toán 8 tập 1 trang 27

  # Giải sách bài tập Toán 9 trang 14 tập 1 câu 56, 57

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 14

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 14 Bài 58, 59
 • Giải Sbt Toán 9: Bài 5. Ứng Dụng Thực Tế Các Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 5 Bài 1, 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 102 Tập 2 Bài 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 164 Bài 7, 8 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 14 Bài 58, 59

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 14 Bài 56, 57
 • Giải Bài Tập Sgk Tin Học 10 Bài 21
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 1: Getting Started, Skill 1 Để Học Tốt Tiếng Anh
 • Giải Unit 1 Lớp 9 A Visit From A Pen Pal Hệ 7 Năm
 • Giải Unit 1 Lớp 9
 • Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 13 Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 8

  # Giải sách bài tập Toán 9 trang 14 tập 1 câu 58, 59

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 14

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sbt Toán 9: Bài 5. Ứng Dụng Thực Tế Các Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 5 Bài 1, 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 102 Tập 2 Bài 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 164 Bài 7, 8 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 2: Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 5 Bài 1, 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sbt Toán 9: Bài 5. Ứng Dụng Thực Tế Các Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 14 Bài 58, 59
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 14 Bài 56, 57
 • Giải Bài Tập Sgk Tin Học 10 Bài 21
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 1: Getting Started, Skill 1 Để Học Tốt Tiếng Anh
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 5 tập 1 câu 1, 2

  a. 0,01 b. 0,04 c. 0,49 d. 0,64

  e. 0,25 f. 0,81 g. 0,09 h. 0,16

  Dùng máy tính bỏ túi tim x thỏa mãn đẳng thức (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 5 câu 1

  a. √0,01 = 0,1 vì 0,1 ≥ 0 và (0,1) 2 = 0,01

  b. √0,04 = 0,2 vì 0,2 ≥ 0 và (0,2) 2 = 0,04

  c. √0,49 = 0,7 vì 0,7 ≥ 0 và (0,7) 2 = 0,49

  d. √0,64 = 0,8 vì 0,8 ≥ 0 và (0,8) 2 = 0,64

  e. √0,25 = 0,5 vì 0,5 ≥ 0 và (0,5) 2 = 0,25

  f. √0,81 = 0,9 vì 0,9 ≥ 0 và (0,9) 2 = 0,81

  g. √0,09 = 0,3 vì 0,3 ≥ 0 và (0,3) 2 = 0,09

  h. √0,16 = 0,4 vì 0,4 ≥ 0 và (0,4) 2 = 0,16

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 5 câu 2

  Ta có: x 1 = 5 ≈ 2,236 và x 2 = – 5 = -2,236

  Ta có: x 1 = 6 ≈ 2,449 và x 2 = – 6 = -2,449

  Ta có: x 1 = √2,5 ≈ 1,581 và x 2 = – √2,5 = -1,581

  Ta có: x 1 = √(√5) ≈ 1,495 và x 2 = – √(√5) = -1,495

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 102 Tập 2 Bài 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 164 Bài 7, 8 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 2: Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Bài 10, 11, 12, 13 Trang 101 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 2 Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Bài 14, 2.1, 2.2 Trang 101 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 2 Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 51 Tập 2 Bài 2.1, 2.2, 2.3

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 14, 2.1, 2.2 Trang 101 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 2 Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Bài 10, 11, 12, 13 Trang 101 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 2 Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 2: Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 164 Bài 7, 8 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 102 Tập 2 Bài 21, 22
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 51 tập 2 bài 2.1, 2.2, 2.3

  A) 1

  B) -1

  C) 2

  D) 1/2

  a) Tìm các giá trị của x để y < 2.

  c) Tìm các giá trị của y khi -2 < x < 2

  d) Tìm các giá trị của y khi x ≤ 0.

  e) Tìm các giá trị của y khi x ≤ 2.

  a) Xác định hàm số y = ax2 và vẽ đồ thị của nó, biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A (-1; 2).

  b) Xác định đường thẳng y = a’x + b’ biết rằng đường thẳng này cắt đồ thị của hàm số vừa tìm được trong câu a tại điểm A và điểm B có tung độ là 8.

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 2 trang 51 câu 2.1

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số đi qua điểm (2;2)

  Do đó, tọa độ điểm (2;2) thỏa mãn phương trình hàm số:

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 2 trang 51 câu 2.2

  Vẽ đồ thị hàm số

  Dựa vào đồ thị ta thấy:

  a) Để giá trị y < 2 thì -2 < x < 2

  c) Khi -2 < x < 2 thì 0 ≤ y ≤ 2

  d) Khi x ≤ 0 thì y ≥ 0

  e) Khi x ≤ 2 thì y ≥ 0

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 2 trang 51 câu 2.3

  a. Điểm A thuộc đồ thị hàm số y = -2x + 3 nên tọa độ A nghiệm đúng phương trình đường thẳng.

  a) Đồ thị hàm số đi qua A (-1; 2) nên tọa độ của A nghiệm đúng phương trình hàm số: 2 = a(- 1)2} ⇔ a = 2

  Hàm số đã cho: y = 2×2

  Vẽ đồ thị hàm số: y = 2×2

  Do đó ta có: B1(- 2;8) và B2(2;8)

  Đường thẳng y = a’x + b đi qua A và B1 nên tọa độ của A và B1 nghiệm đúng phương trình.

  Điểm A: 2 = – a’ + b’

  Điểm B: 8 = – 2a’ + b’

  Hai số a’ và b’ là nghiệm của hệ phương trình:

  Đường thẳng y = a’x + b’ đi qua A và B2 nên tọa độ của A và B2 nghiệm đúng phương trình đường thẳng.

  Điểm A: 2 = -a’ + b’

  Điểm B2: 8 = 2a’ + b’

  Hai số a’ và b’ là nghiệm của hệ phương trình

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 2 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 9 tập 2, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 2, giải toán 9 trang 51

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sbt Toán 9: Bài 4. Vị Trí Tương Đối Của Đường Thẳng Và Đường Tròn
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 5: Công Thức Nghiệm Thu Gọn
 • Giải Câu 27 Trang 68 Sách Bài Tập (Sbt) Toán 9 Tập 1
 • Giải Toán Lớp 9 Sách Giáo Khoa
 • Giải Toán 9 Sách Giáo Khoa
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 5: Công Thức Nghiệm Thu Gọn

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sbt Toán 9: Bài 4. Vị Trí Tương Đối Của Đường Thẳng Và Đường Tròn
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 51 Tập 2 Bài 2.1, 2.2, 2.3
 • Giải Bài 14, 2.1, 2.2 Trang 101 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 2 Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Bài 10, 11, 12, 13 Trang 101 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 2 Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 2: Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • a. Phương trình 5×2 – 6x -1 = 0 có hệ số a = 5, b’ = -3, c = -1

  Phương trình có hai nghiệm phân biệt :

  b. Phương trình -3×2+ 14x – 8 = 0 có hệ số a = -3, b’= 7, c = -8

  Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

  Vậy phương trình vô nghiệm

  d. Phương trình 9×2 +6x+1 =0 có hệ số a=9,b’=3,c=1

  Phương trình có nghiệm kép:

  Bài 28 trang 55 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Với những giá trị nào của x thì giá trị của hai biểu thức sau bằng nhau?

  Vậy với x= 2+ √2 hoặc x =√2 thì giá trị của hai biểu thức trên bằng nhau

  Vậy với x= 2 hoặc x = (-2√3)/3 thì giá trị của hai biểu thức trên bằng nhau

  Δ’ = b’2 – ac= (1+ √2 )√ – √2 .4= 1+2√2 +2 – 4√2

  Vậy với x= -√2 hoặc x = -2 thì giá trị của hai biểu thức trên bằng nhau

  Vậy với x=1 – √3 hoặc x = – 3 – √3 thì giá trị của hai biểu thức trên bằng nhau

  ⇔ (√3 +1)x2 + (2√5 + 2√3 )x -3√3 – 2√5 – 1= 0

  ⇔ (√3 +1)x2 + 2(√5 + √3 )x -3√3 – 2√5 – 1= 0

  Δ’ = b’√ – ac= (√3 + √5 )√ – (√3 +√1)( -3√3 – 2√5 – 1)

  = 5 + 2√15 +3+9 +2√15 + √3 +3√3 +2√5 + 1

  =18 +4√15 +4√3 +2√5

  = 1 + 12 + 5 + 2.2√3 + 25 + 2.2√3 .√5

  = 1 + (2√3 )√ + (√5 )√ + 2.1.2√3 +2.1.√5 + 2.2√3 .√5

  a. Khi vận động viên ở độ cao 3m?

  b. Khi vận động viên chạm mặt nước?

  Khi vận động viên ở độ cao 3m nghĩa là h =3m

  ⇔ x(x – 2) = 0 ⇔ x=0 hoặc x – 2 =0 ⇔ x = 0 hoặc x = 2

  Vì khoảng cách không thể mang giá trị âm nên x=3m

  Bài 30 trang 56 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Tính gần đúng nghiệm của phương trình (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ):

  Phương trình có nghiệm kép :

  Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

  Bài 31 trang 56 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Với giá trị nào của x thì giá trị của hai hàm số bằng nhau?

  Bài 32 trang 56 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Với giá trị nào của m thì :

  Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

  Vậy với m = 3 – 3 hoặc m =- 3- 3 thì phương trình đã cho có nghiệm x= -3

  hương trình có 2 nghiệm phân biệt:

  Bài 33 trang 56 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Với giá trị nào của m thì các phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt

  Phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:

  Phương trình (2) có 2 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:

  Vậy m < 1/3 và m ≠ -1 thì phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

  Bài 34 trang 56 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Với giá trị nào của m thì các phương trình sau có nghiệm kép

  Phương trình (1) có nghiệm kép khi và chỉ khi:

  Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

  Vậy m =5 hoặc m=-15 thì phương trình đã cho có nghiệm kép

  Phương trình (2) có nghiệm kép khi và chỉ khi: m≠ 0 và Δ’=0

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Câu 27 Trang 68 Sách Bài Tập (Sbt) Toán 9 Tập 1
 • Giải Toán Lớp 9 Sách Giáo Khoa
 • Giải Toán 9 Sách Giáo Khoa
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 20 Bài 88, 89, 90
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 16 Bài 68, 69
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Luyện Tập Trang 75

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 63 Tập 2 Bài 67, 68, 69
 • Toán Hình Học Lớp 9, Bài Tập Toán Ôn Thi Kỳ 2 Lớp 9, Tài Liệu Toán 9 Học Kì 2
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 1 Bài 2
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 1 Bài 1
 • Bài Tập 8: Trang 70 Sgk Hình Học Lớp 9
 • Sách giải toán 9 Luyện tập trang 75-79 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 19 (trang 75 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần lượt cắt đường tròn tại M, N. Gọi H là giao điểm của BM và AN. Chứng minh rằng SH vuông góc với AB.

  ΔSHB có: SM ⊥ HB, NH ⊥ SB

  ⇒ A là trực tâm của ΔSHB.

  ⇒ AB ⊥ SH (đpcm)

  Kiến thức áp dụng

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 20 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho hai đường tròn (O) và (O^’) cắt nhau tại A và B. Vẽ các đường kính AC và AD của hai đường tròn. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D thẳng hàng.

  Kiến thức áp dụng

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 21 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt (O) tại M và cắt (O’) tại N (A nằm giữa M và N). Hỏi MBN là tam giác gì? Tại sao?

  + (O) và (O’) là hai đường tròn bằng nhau

  ⇒ ΔBMN cân tại B.

  Kiến thức áp dụng

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 22 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm M (khác A và B). Vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C. Chứng minh rằng ta luôn có:

  AC là tiếp tuyến của đường tròn tại A

  ⇒ AC ⊥ AO

  ⇒ ΔABC vuông tại A có đường cao AM

  ⇒ AM 2 = chúng tôi (Hệ thức lượng trong tam giác vuông).

  Kiến thức áp dụng

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 23 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn. Qua M kẻ hai đường thẳng . Đường thẳng thứ nhất cắt (O) tại A và B. Đường thẳng thứ hai cắt (O) tại C và D. Chứng minh chúng tôi = MC.MD.

  Hướng dẫn: Xét cả hai trường hợp điểm M nằm bên trong và bên ngoài đường tròn. Trong mỗi trường hợp, xét hai tam giác đồng dạng.

  TH1: M nằm trong đường tròn.

  ⇒ chúng tôi = MC.MD

  TH2: M nằm ngoài đường tròn.

  ΔMBC và ΔMDA có:

  Kiến thức áp dụng

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 24 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21 có độ dài AB = 40m, chiều cao MK = 3m. Hãy tính bán kính của đường tròn chứa cung AMB.

  Gọi (O; R) là đường tròn chứa cung AMB.

  Kẻ đường kính MC.

  K là trung điểm AB ⇒ BK = AB/2 = 20 (m).

  ⇒ ΔMBC vuông tại B, có BK là đường cao

  ⇒ MC = MK + KC ≈ 136,33 (m)

  ⇒ R = MC/2 ≈ 68,17 (m).

  Kiến thức áp dụng

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 25 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Dựng một tam giác vuông, biết cạnh huyền dài 4cm và một cạnh góc vuông dài 2,5cm.

  Cách vẽ như sau:

  – Vẽ đoạn thẳng BC dài 4cm.

  – Vẽ nửa đường tròn đường kính BC.

  – Vẽ dây cung tròn tâm B (hoặc C) bán kính 2,5cm cắt nửa đường tròn đường kính BC tại A.

  Ta có tam giác thỏa mãn các yêu cầu của đề bài.

  Kiến thức áp dụng

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 26 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho AB, BC, CA là ba dây của đường tròn (O). Từ điểm chính giữa M của cung AB vẽ dây MN song song với dây BC.Gọi giao điểm của MN và AC là S.Chứng minh SM = SC và SN = SA.

  Kiến thức áp dụng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 4 Bài 3
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 4 Bài 1
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 4 Bài 2
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 3 Bài 4
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 3 Bài 9
 • Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Ôn Luyện Từ Và Câu Tuần 6
 • Luyện Từ Và Câu Lớp 5: Mở Rộng Vốn Từ: Tổ Quốc
 • Luyện Từ Và Câu: Mở Rộng Vốn Từ: Công Dân Trang 28 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 2
 • Luyện Từ Và Câu Lớp 5: Luyện Tập Về Từ Đồng Nghĩa
 • Luyện Từ Và Câu: Luyện Tập Về Từ Đồng Nghĩa
 • Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Góc ở Tâm Số Đo Cung, Bai Giai Cung Em Hoc Toan 5 Tap 2, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 1, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 2, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 2, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Giai Cung Em Học Toan Lớp 5 Tạp 1, Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5, Giải Cùng Em Học Toán 5 Tập 2 Trang 16, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Giải, Bai-giai-cung-em-hoc-toan-5-tap-2 Trang164, Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tap 2 Trang 31 32 33 34 35, Giai Cung Em Hoc Toan Lop5 Tap 2, Giai Cung Em Hoc Toan Tap 2 Tuan 31, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 60, Giải Vở Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Tuần 28, Bai Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tap 2 Nha Xuat Ban Ha Noi, Giai Tiet 1 Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Giải Bài 4 Trang 56 Sách Cùng Em Học Toán Lop 3 Tập 2, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Bài Hình Tròn. Đường Tròn Trang6 7 8, Bài Cúng Giải Hạn Tam Tai, Giải Bài Tập Góc ở Tâm Số Đo Cung, Bài Cúng Giải Hạn, Giải Cùng Em Học Lớp 3 Tập 2 Tuần 30, Hãy Giải Thích Câu Bầu ơi Thương Lấy Bí Cùng, Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Cúng Giải Phong Long, Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3, Hoàn Thiện Qui Trình Kiểm Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và K, Hãy Giải Thích Điều Khoản Hai Tàu Đâm Va Nhau Cùng Có Lỗi, Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Cùng Em Học Toán Tập 2 Lớp 5, Bài 3 Tạp 2 Vở Cùng Em Học Toán, Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1 Co Dap An, Cùng Em Học Toán Lớp 1, Cùng Em Học Toán Lớp 5, Cùng Em Học Toán Lớp 2 Tập 1, Cùng Em Học Toán Lớp 2, Quy Tắc Đạo Đức Đối Với Nhà Cung Cấp Toàn Cầu, “cùng Em Học Toán Lớp 5”, Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 2, Cùng Em Học Toán 5 Tập 2, Cùng Em Học Toán, Cung Em Hoc Toan 5 Tap Hai , Cùng Em Học Toán 5, Pepsico, Inc. Quy Tắc Đạo Đức Đối Với Nhà Cung Cấp Toàn Cầu, Tuần 18 Cùng Em Học Toán 3, Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 65, Cung ứng Séc Thanh Toán, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Bài Soạn Cùng Em Học Toán Lớp 3, Bài Soạn Cùng Em Học Toán, Giáo án Cùng Em Học Toán Lớp 3, Bài 1 Trang 12 Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập Hai, Cung Em Hoc Toan 5 Tuan 19, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 8, Cung Em Hoc Toan 5 Tap 2 Tuan 30, Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Cung Em Hoc Toan Tuan 22, Cung Em Hoc Toan Trang 22, Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tap 2 Trang 78, Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tap 2 Trang 56, Cùng Em Học Toán Tập2, Tải Sách Cùng Em Học Toán Lớp 3, Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tuần 32, Cùng Em Học Toan Lop 3 Trang 25, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Tập 1, Cùng Em Học Toán Tiết 1 Tuần 28 , Giiai Cung Em Hoc Toan Tap2trang 14 15, Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tuan 23 Tiet 3, Tuần 33 Tiết 1 Cùng Em Học Toán Tập 2, Giáo án Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tuần 4, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Bài 4 Trang 6 Sách Cung Em Học Toan Lớp 5 Tập 2, Giải Bài Hỗn Hợp X Gờm Ankin Kế Tiếp Trong Cùng Dãy Đồng Đẳng . Dẫn 5,6 Lít Hỗn Hợp X Qua Bình Đựng, Giấy Đề Nghị Cung ứng Séc Thanh Toán, Giấy Đề Nghị Cung ưng Sec Thang Toán, Hướng Dẫn Này Cung Cấp Sự Lãnh Đạo, Tin Cậy Và Toàn Diện, Tuan 25 Tiet 3 Trong Cung Em Hoc Toan, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Đề án Cung ứng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán, Giáo án Vnen Toán 6 Bài Cộng Hai Số Nguyên Cùng Dấu, Toán Lớp 1 Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực chúng tôi Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16,

  Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Góc ở Tâm Số Đo Cung, Bai Giai Cung Em Hoc Toan 5 Tap 2, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 1, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 2, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 2, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Giai Cung Em Học Toan Lớp 5 Tạp 1, Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5, Giải Cùng Em Học Toán 5 Tập 2 Trang 16, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Giải, Bai-giai-cung-em-hoc-toan-5-tap-2 Trang164, Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tap 2 Trang 31 32 33 34 35, Giai Cung Em Hoc Toan Lop5 Tap 2, Giai Cung Em Hoc Toan Tap 2 Tuan 31, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 60, Giải Vở Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Tuần 28, Bai Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tap 2 Nha Xuat Ban Ha Noi, Giai Tiet 1 Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Giải Bài 4 Trang 56 Sách Cùng Em Học Toán Lop 3 Tập 2, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Bài Hình Tròn. Đường Tròn Trang6 7 8, Bài Cúng Giải Hạn Tam Tai, Giải Bài Tập Góc ở Tâm Số Đo Cung, Bài Cúng Giải Hạn, Giải Cùng Em Học Lớp 3 Tập 2 Tuần 30, Hãy Giải Thích Câu Bầu ơi Thương Lấy Bí Cùng, Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Cúng Giải Phong Long, Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3, Hoàn Thiện Qui Trình Kiểm Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và K, Hãy Giải Thích Điều Khoản Hai Tàu Đâm Va Nhau Cùng Có Lỗi, Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Cùng Em Học Toán Tập 2 Lớp 5, Bài 3 Tạp 2 Vở Cùng Em Học Toán, Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1 Co Dap An, Cùng Em Học Toán Lớp 1, Cùng Em Học Toán Lớp 5, Cùng Em Học Toán Lớp 2 Tập 1, Cùng Em Học Toán Lớp 2, Quy Tắc Đạo Đức Đối Với Nhà Cung Cấp Toàn Cầu, “cùng Em Học Toán Lớp 5”, Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 2, Cùng Em Học Toán 5 Tập 2, Cùng Em Học Toán, Cung Em Hoc Toan 5 Tap Hai , Cùng Em Học Toán 5, Pepsico, Inc. Quy Tắc Đạo Đức Đối Với Nhà Cung Cấp Toàn Cầu, Tuần 18 Cùng Em Học Toán 3,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1
 • Giải Vở Bài Tập Địa Lý Lớp 5: Kiểm Tra Học Kì 1
 • Giải Câu 1, 2, 3, 4 Trang 42, 43, 44 Sách Bài Tập Sbt Địa Lí 7
 • Giải Câu 1, 2, 3, 4 Trang 5, 6, 7 Sách Bài Tập (Sbt) Địa Lí 7
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 4: Sông Ngòi
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 62 Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 10: Bác Hồ Đọc Tuyên Ngôn Độc Lập
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 10 Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 5: Công Xã Pa
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 9: Cách Mạng Mùa Thu
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 12 Bài 5: Các Nước Châu Phi Và Mĩ Latinh
 • CHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

  Giải bài tập trang 62 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Một ô tô đi qua cầu với vận tốc 21,6 km/giờ. Tính vận tốc của ô tô đó với đơn vị đo là…

  1. Một ô tô đi qua cầu với vận tốc 21,6 km/giờ. Tính vận tốc của ô tô đó với đơn vị đo là :

  a. m/phút ;

  b. m/giây.

  2. Viết vào ô trống (theo mẫu) :

  3. Trong một cuộc thi chạy, một vận động viên chạy 1500m hết 4 phút. Tính vận tốc chạy của vận động viên đó với đơn vị đo là m/giây.

  4. Hai thành phố A và B cách nhau 160km, một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút . Tính vận tốc của ô tô, biết rằng ô tô nghỉ ở dọc đường 45 phút.

  Bài giải 1.

  Bài giải

  a. 21,6km = 21600m

  Vận tốc ô tô với đơn vị đo m/phút là :

  21600 : 60 = 360 (m/phút)

  b. Vận tốc của ô tô với đơn vị đo m/giây là :

  21600 : 3600 = 6 (m/giây)

  Đáp số : a. 360m/phút ; b. 6m/giây

  2.

  Vận tốc của ô trống thứ nhất : v = s : t = 63 : 1,5 = 42 km/giờ

  3 giờ 30 phút = 3,5 giờ

  Vận tốc của ô trống thứ hai : v = 14,7 : 3,5 = 4,2 km/giờ

  1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

  Vận tốc của ô trống thứ ba : v = 1025 : 1,25 = 820 km/giờ

  3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

  Vận tốc của ô trống thứ tư : v = 79,95 : 3,25 = 24,6 km/giờ

  3. Tóm tắt Bài giải

  4 phút = 240 giây

  Vận tốc chạy của vận động viên là :

  1500 : 240 = 6,25 (m/giây)

  Đáp số : 6,25 m/giây

  4. Tóm tắt Bài giải

  Thời gian ô tô đi từ A đến B là :

  11 giờ 15 phút – 6 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút

  Thời gian thực ô tô chạy đến B là :

  4 giờ 45 phút – 45 phút = 4 giờ

  Vận tốc của ô tô là :

  160 : 4 = 40 (km/giờ)

  Đáp số : 40 km/giờ

  chúng tôi

  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập Toán 5 tập 2

   Giải bài tập trang 63 bài quãng đường Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Một ô tô đi trong 3 giờ với vận tốc 46,5 km/giờ. Tính quãng đường ô tô đã đi…

  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập Toán 5 tập 2

   Giải bài tập trang 65 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. 1. Tính quãng đường rồi viết vào ô trống…

  • Giải bài trang 66 Vở bài tập Toán 5 tập 2

   Giải bài tập trang 66 bài thời gian Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. 1. Một người đi bộ với vận tốc 4,4 km/giờ được quãng đường dài 11km. Tính thời gian đi của người đó…

  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 67 Vở bài tập Toán 5 tập 2

   Giải bài tập trang 67 bài 135 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống…

  Bài giải mới nhất các môn khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 21: Nhà Máy Hiện Đại Đầu Tiên Của Nước Ta
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 17: Chiến Thắng Lịch Sử Điện Biên Phủ
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 11: Ôn Tập
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 4: Xã Hội Việt Nam Cuối Thế Kỉ Xix
 • Giải Bài C1, C2, C3, C4, C5 Trang 25, 26, 27 Sách Giáo Khoa Vật Lí 8
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 62 Bài 84, 85, 86

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 62 Bài 81, 82, 83
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 62 Bài Iv.1
 • Giải Bài Tập 62: Trang 99 Sgk Hình Học Lớp 8
 • Giải Bài 20, 21, 22, 23, 24 Trang 79, 80 Sgk Toán 8 Tập 1
 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 12: Hình Vuông
 • # Giải sách bài tập Toán 8 trang 62 tập 2 câu 84, 85, 86

  Tìm x sao cho:

  a. -x2 < 0

  b. (x – 1)x < 0

  Tìm x sao cho:

  b. (x – 2)(x – 5)

  + Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 62 câu 84

  + Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 62 câu 85

  Mọi giá trị x ≠ 0 đều là nghiệm của bất phương trình.

  Điều này không xảy ra: loại.

  Suy ra: 0 < x < 1

  + Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 62 câu 86

  Trường hợp 2: x – 2 < 0 và x – 5 < 0

  Ta có: x – 2 < 0 ⇔ x < 2

  x – 5 < 0 ⇔ x < 5

  Suy ra: x < 2

  # Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 2 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 8 tập 2, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải sbt toán 8, giải sbt toán 8 tập 2 giải toán 8 trang 62

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 92 Bài 96, 97, 98
 • Giải Bài 46,47,48, 49,50,51, 52 Trang 84,85 Toán 8 Tập 2: Các Trường Hợp Đồng Dạng Của Tam Giác Vuông
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 1: Đa Giác. Đa Giác Đều
 • Giải Bài Tập 44: Trang 92 Sgk Hình Học Lớp 8
 • Giải Bài Tập 43: Trang 92 Sgk Hình Học Lớp 8
 • Web hay