Giải Bài Tập 2 Bài 7 Gdcd 12

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 12 Bài 1: Pháp Luật Và Đời Sống
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 12 Bài 4. Quyền Bình Đẳng Của Công Dân Trong Một Số Lĩnh Vực Đời Sống
 • Giải Bài Tập Gdcd 12 Bài 4
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 12 Bài 3: Công Dân Bình Đẳng Trước Pháp Luật
 • Câu 4 Trang 31 Sgk Gdcd 12
 • Gdcd 8 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập 6 Bài 8 Gdcd 12, Giải Bài Tập Gdcd 0, Giải Bài Tập 2 Bài 7 Gdcd 12, Gdcd 10 Bài 9 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập 5 Gdcd 12 Bài 7, Giải Bài Tập 2 Gdcd 10 Bài 14, Giải Bài Tập Gdcd 11, Giải Bài Tập Gdcd 12 Bài 4, Gdcd 8 Bài 5 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Gdcd 6, Giải Bài Tập Gdcd 7, Giải Bài Tập Gdcd 8, Giải Bài Tập Gdcd 9, Giải Bài Tập Gdcd Lop 8, Giải Bài Tập 7 Gdcd 12, Giải Bài Tập 1 Gdcd 12 Bài 7, Giải Bài Tập Gdcd 9 Bài 13, Gdcd 10 Bài 1 Giải Bài Tập, Gdcd 7 Giải Bài Tập, Gdcd 7 Bài 5 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập 3 Bài 7 Gdcd 12, Gdcd 12 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Gdcd 10, Gdcd 10 Bài 3 Giải Bài Tập, Giáo án Giải Bài Tập Gdcd 11, Giải Bài Tập 4 Trang 33 Gdcd 10, Giải Bài Tập 2 Trang 101 Gdcd 10, Giải Bài Tập Gdcd 10 Bài 2 Trang 101, Giải Bài Tập 5 Trang 82 Gdcd 12, Giải Bài Tập Gdcd 12 Trang 82, Giải Bài Tập 9 Trang 66 Gdcd 12, Giải Bài Tập Gdcd Lớp 10 Trang 66, Giải Bài Tập 7 Trang 82 Gdcd 12, Giải Bài Tập 5 Gdcd 10 Bài 11 Trang 75, Giải Bài Tập Thực Hành Gdcd 9, Tóm Tắt Gdcd 12, Mục Lục Gdcd 10, Đề Thi Môn Gdcd Lớp 6 Kì 2, Mục Lục Gdcd 11, Mục Lục Gdcd 12, Mục Lục Gdcd 7, Đề Thi Gdcd 12, Mục Lục Gdcd 9, Gdcd, Gdcd 11 Bài 5, Đề Thi Gdcd 6 Hk2, Bài 10 Gdcd 9, Gdcd 11, Đề Thi Gdcd 7 Học Kì 2 Có Đáp án, Gdcd 9, Đề Thi Môn Gdcd, Đề Thi Gdcd 7 Học Kì 2, Gdcd 7, Đề Thi Gdcd 7 Học Kì 1, Gdcd 8, ôn Hsg Gdcd 8, Bài 10 Gdcd 11, Nội Dung Bài 6 Gdcd 12, Nội Dung Bài 9 Gdcd 11, Đề Cương Gdcd 9 Hk1, Nội Dung Bài 11 Gdcd 10, Bài Tập 4 Trang 60 Gdcd 10, Nội Dung Bài 9 Gdcd 12, Bài Tập 5 Trang 26 Gdcd 9, Bài Tập 9 Trang 56 Gdcd 11, Tài Liệu ôn Hsg Gdcd 8, Bài Tập 9 Trang 66 Gdcd 12, Đề Cương Gdcd 7 Hk1, Đề Cương ôn Tập Gdcd 6 Học Kì 1, Nội Dung Bài 7 Gdcd 12, Nội Dung Bài 12 Gdcd 10, Đề Cương Gdcd 12, Bài Kiểm Tra Gdcd 7, Đề Cương ôn Tập Gdcd 8 Học Kì 1, Bài Tập 2 Trang 12 Gdcd 11, Nội Dung Bài 4 Gdcd 9, Nội Dung Bài 14 Gdcd 9, Nội Dung Bài 14 Gdcd 10, Đề Cương Gdcd 12 Học Kì 1, Đề Cương Gdcd 6 Hk2, Nội Dung Bài 13 Gdcd 11, Nội Dung Bài 12 Gdcd 9, Đáp án Đề Gdcd 2022, Đề Cương Gdcd 7 Hk2, Đề Cương Gdcd 11 Hk2, Bài Tập Đ Trang 47 Gdcd 7, Đề Cương Gdcd 9, Bài Tập Đ Trang 42 Gdcd 7, Đề Cương Gdcd 8 Hk2, Đề Cương Môn Gdcd 12 Học Kì 1, Đáp án Gdcd 2022, Đề Cương Gdcd 8, Bài Tập D Trang 22 Gdcd 6, Bài Tập D Trang 26 Gdcd 7, Bài Tập D Trang 29 Gdcd 7, Đáp án Đề Gdcd 2022, Bài Tập D Trang 35 Gdcd 7, Đề Cương Gdcd 9 Hk2, Đề Cương ôn Tập Gdcd 10 Học Kì 1,

  Gdcd 8 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập 6 Bài 8 Gdcd 12, Giải Bài Tập Gdcd 0, Giải Bài Tập 2 Bài 7 Gdcd 12, Gdcd 10 Bài 9 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập 5 Gdcd 12 Bài 7, Giải Bài Tập 2 Gdcd 10 Bài 14, Giải Bài Tập Gdcd 11, Giải Bài Tập Gdcd 12 Bài 4, Gdcd 8 Bài 5 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Gdcd 6, Giải Bài Tập Gdcd 7, Giải Bài Tập Gdcd 8, Giải Bài Tập Gdcd 9, Giải Bài Tập Gdcd Lop 8, Giải Bài Tập 7 Gdcd 12, Giải Bài Tập 1 Gdcd 12 Bài 7, Giải Bài Tập Gdcd 9 Bài 13, Gdcd 10 Bài 1 Giải Bài Tập, Gdcd 7 Giải Bài Tập, Gdcd 7 Bài 5 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập 3 Bài 7 Gdcd 12, Gdcd 12 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Gdcd 10, Gdcd 10 Bài 3 Giải Bài Tập, Giáo án Giải Bài Tập Gdcd 11, Giải Bài Tập 4 Trang 33 Gdcd 10, Giải Bài Tập 2 Trang 101 Gdcd 10, Giải Bài Tập Gdcd 10 Bài 2 Trang 101, Giải Bài Tập 5 Trang 82 Gdcd 12, Giải Bài Tập Gdcd 12 Trang 82, Giải Bài Tập 9 Trang 66 Gdcd 12, Giải Bài Tập Gdcd Lớp 10 Trang 66, Giải Bài Tập 7 Trang 82 Gdcd 12, Giải Bài Tập 5 Gdcd 10 Bài 11 Trang 75, Giải Bài Tập Thực Hành Gdcd 9, Tóm Tắt Gdcd 12, Mục Lục Gdcd 10, Đề Thi Môn Gdcd Lớp 6 Kì 2, Mục Lục Gdcd 11, Mục Lục Gdcd 12, Mục Lục Gdcd 7, Đề Thi Gdcd 12, Mục Lục Gdcd 9, Gdcd, Gdcd 11 Bài 5, Đề Thi Gdcd 6 Hk2, Bài 10 Gdcd 9, Gdcd 11, Đề Thi Gdcd 7 Học Kì 2 Có Đáp án,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Địa Lí 10 Bài 34: Thực Hành Vẽ Biểu Đồ Tình Hình Sản Xuất Một Số Sản Phẩm Công Nghiệp Trên Thế Giới
 • Địa Lí 10 Bài 34 Ngắn Nhất: Thực Hành: Vẽ Biểu Đồ Tình Hình Sản Xuất Một Số Sản Phẩm Công Nghiệp Trên Thế Giới.
 • 2 Bài Văn Kể Lại Truyện Em Bé Thông Minh Bằng Lời Văn Của Em, Hay, Đặc
 • Soạn Bài Em Bé Thông Minh Ngữ Văn 6
 • Soạn Văn Lớp 6 Bài Em Bé Thông Minh Ngắn Gọn Hay & Đúng Nhất
 • Giải Bài Tập Gdcd 7 Bài 8: Khoan Dung

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Gdcd 7 Bài 1 Ngắn Nhất: Sống Giản Dị
 • Giải Bài Tập Bài 3 Trang 8 Sgk Gdcd Lớp 6
 • Giáo Án Gdcd 8 Kì 2
 • Giải Bài 1, 12, 13, 14, 15 Trang 38 Sách Bài Tập Tình Huống Giáo Dục Công Dân 8
 • Giải Bài Tập Bài 8 Trang 25 Gdcd Lớp 7: Bài 8: Khoan Dung…
 • Bài 8 KHOAN DUNG Truyện đọc Hãy tha lỗi cho em * Tìm hiểu nội dung truyện đọc Câu hỏi: Thái độ lúc đầu của Khôi đốì với cô giáo Vân như thế nào? Hướng dẫn trả lời: Đứng dậy nói to: "Thưa cô, chữ cô viết khó đọc quá!" Câu hỏi: Về sau thái độ của Khôi có sự thay đổi như thế nào? Hướng dẫn trả lời: Chứng kiến cảnh cô giáo Vân mải mê nắn nót tập viết, Khôi rơm rớm nước mắt, xin cô tha lỗi. Câu hỏi: Vì sao Khôi có sự thay đổi đó? Hướng dẫn trả lời: Khôi chứng kiến cảnh cô giáo Vân tập viết, khi Khôi biết nguyên nhân vì sao cô viết khó khăn như vậy (cánh tay cô còn mảnh đạn ngày ở chiến trường). Câu hỏi: Cô giáo Vân đã có việc làm như thế nào trước thái độ của Khôi? Hướng dẫn trả lời: Cô đứng lặng người, đôi mắt chớp chớp, mặt cô đỏ lên rồi tái dần, rơi phấn, xin lỗi học sinh. Cô tập viết. Tha lỗi cho Khôi. Câu hỏi: Em có nhận xét gì về việc làm và thái độ của cô giáo? Hướng dẫn trả lời: Cô giáo Vân kiên trì, chịu khó, cô là người có tấm lòng khoan dung, độ lượng. Câu hỏi: Em rút ra bài học gì qua truyện đọc trên? Hướng dẫn trả lời: Bài học rút ra từ truyện đọc trên: Không nên vội vàng, định kiến khi nhận xét người khác. Phải biết chấp nhận và rộng lòng tha thứ cho người khác. Câu hỏi: Làm thế nào để hiểu và thông cảm với người khác nhiều hơn, nhất là bạn của mình? Hướng dẫn trả lời: Để hiểu và thông cảm với người khác nhiều hơn, nhất là bạn của mình trước hết mình phải gần gũi, yêu thương bạn, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn và luôn luôn đặt mình vào vị trí của bạn, góp ý chân thành cho bạn, không ghen ghét định kiến. Câu hỏi: Làm thế nào để có thể hợp tác nhiều hơn với các bạn ở lớp, ở trường? Hướng dẫn trả lời: Phải luôn chân thành, cởi mở, thân ái, tôn trọng bạn. Hiểu và tôn trọng nhau, chấp nhận cá tính, sở thích của bạn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý chân thành. Có thái độ công bằng và vô tư đối với bạn. Có sự cảm thông, chia sẻ, không có sự định kiến hẹp hòi, phải có lòng khoan dung, độ lượng. Câu hỏi: Tại sao phải biết lắng nghe và biết tiếp thu ý kiến của người khác? Hướng dẫn trả lời: Bởi vì: Có như vậy mới không hiểu lầm, không gây sự bất hòa, không đối xử nghiệt ngã với nhau. Tin tưởng và thông cảm với nhau, sống chân thành, yêu thương và cởi mở hơn. Câu hỏi: Sự ganh ghét, định kiến, hẹp hòi, chấp nhặt và đối xử nghiệt ngã có hại như thế nào? Hướng dẫn trả lời: Nó sẽ làm cho chúng ta xa lánh mọi người, cuộc sống không có niềm vui, không cởi mở, sẽ khống có sự thông cảm, yêu thương và chia rẽ mất đoàn kết dẫn đến bất đồng có khi gây xung đột, căng thẳng. Câuhỏỉ: Phải làm gì khi có sự hiểu lầm, bất hòa trong tập thể? Hướng dẫn trả lời: Phải ngăn cản, tìm hiểu nguyên nhân, giải thích Phải biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến đúng Tạo điều kiện để giảng hòa. Câu hỏi: Khi bạn có khuyết điểm, ta nên xử sự như thế nào? Hướng dẫn trả lời: Khi bạn có khuyết điểm, ta phải giúp bạn sửa chữa khuyết điểm, cụ thể: Tìm hiểu nguyên nhân, giải thích thuyết phục, góp ý chân thành cho bạn một cách ân cần, không phê bình gay gắt, nặng lời. Không định kiến hẹp hòi, có thái độ công bằng, tôn trọng, thông cảm và tha thứ cho bạn khi bạn nhận ra khuyết điểm của mình, hối hận và sửa chữa lỗi lầm, tìm cơ hội giúp bạn sớm hoà nhập vào cộng tác nhiều hơn với tổ, lớp. Nội dung bài học Câu hỏi: Theo em, đặc điểm của lòng khoan dung là gì? Hướng dẫn trả lời: Biết lắng nghe để hiểu người khác. Biết tha thứ cho người khác. Không chấp nhặt, không thô bạo. Không định kiến, không hẹp hòi khi nhận xét người khác. Luôn tôn trọng và chấp nhận người khác. Câu hỏi: Vậy khoan dung là gì? Hướng dẫn trả lời: Khoan dung có nghĩa là rộng lòng tha thứ. Người có lòng khoan dung luôn tôn trọng và thông cảm với người khác, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa sai lầm. Câu hỏi: Ý nghĩa của lòng khoan dung trong cuộc sống? Hướng dẫn trả lời: Khoan dung là một đức tính cao đẹp, quý báu của con người. Người có lòng khoan dung luôn được mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt. Giúp cho con người dễ dàng sống hòa nhập trong đời sống cộng đồng, nâng cao vai trò, uy tín cá nhân trong xã hội. Nhờ có lòng khoan dung, cuộc sống và quan hệ giữa mọi người với nhau trở nên lành mạnh, thân ái, dễ chịu. Câu hỏi: Chúng ta phải rèn luyện như thế nào để trở thành người có lòng khoan dung? Hướng dẫn trả lời: Chúng ta hãy sống cởi mở, gần gũi với mọi người và cư xử một cách chân thành, rộng lượng, biết tôn trọng và chấp nhận cá tính, sở thích và thói quen của người khác trên' cơ sở những chuẩn mực của xã hội. Câu hỏi: Em hãy giải thích câu tục ngữ: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại" Hướng dẫn trả lời: Câu tục ngữ muốn nói cần phải biết tha thứ khi người khác đã biết hối lỗi. Bài tập Bài tập 1: Em đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến nào sau đây? Đánh dấu (X) vào ô tương ứng và giải thích lí do. (1) Nên tha thứ cho lỗi lầm của bạn (2) Khoan dung là nhu nhược (3) Cần phải biết lắng nghe ý kiến của người khác (4) Không nên bỏ qua mọi lỗi lầm của bạn (5) Khoan dung là cách đối xử khôn ngoan và đúng đắn (6) Không nên chấp nhận tất cả mọi ý kiến, quan điểm của người khác (7) Khoan dung là không công bằng Hướng dẫn trả lời: Đồng ý: (1); (3); (5); (6) Không đồng ý: (2); (4); (7) Bởi vì đặc điểm của lòng khoan dung là: Phải biết tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm của người khác, nhưng không phải là tất cả. Không nên chấp nhận tất cả ý kiến, quan điểm của người khác mà chúng ta phải lắng nghe và chấp nhận những ý kiến, quan điểm đúng. Khoan dung không phải là nhu nhược mà là rộng lòng tha thứ, là có thái độ công bằng, vô tư. Bài tập 2: Những hành vi nào sau đây thể hiện lòng khoan dung? Vì sao? Bỏ qua lỗi nhỏ của bạn., Tìm cách che dấu khuyết điểm cho bạn. Nhường nhịn bạn bè và em nhỏ. Mắng nhiếc người khác, nặng lời khi không vừa ý. Ôn tồn thuyết phục, góp ý giúp bạn sửa chữa khuyết điểm. Hay chê bai người khác. Chăm chú lắng nghe đế' hiểu mọi người. Hay trả đũa người khác. Đổ lỗi cho người khác. Hướng dẫn trả lời: Hành vi 1, 3, 5, 7 thể hiện lòng khoan dung. Bởi vì những hành vi đó thể hiện là người biết lắng nghe và hiểu người khác, biết chấp nhận và tha thứ, cư xử tế nhị với mọi người; sống cởi mở, thân ái, biết nhường nhịn. Bài tập 3: Hằng và Lan ngồi cạnh nhau trong lớp. Một lần, Hằng vô ý làm dây mực ra vở của Lan. Lan nổi cáu, mắng Hằng và cố ý vẩy mực vào áo Hằng. Em hãy nhận xét thái độ và hành vi của Lan. Hướng dẫn trả lời: Lan không độ lượng, khoan dung với việc làm vô ý của Hằng. Hành vi của Lan là hành vi cố tình làm điều sai trái, đáng chê trách. Bài tập 4: Tan học, Trung vừa lấy được xe đạp và chuẩn bị đi thì một người bạn gái không hiểu vì sao xô vào Trung làm Trung bị ngã, cặp sách của Trung văng ra, chiếc áo trắng vấy bẩn. Nếu em là Trung, trong tình huống đó, em sẽ làm gì? Hướng dẫn trả lời: Em phải tìm hiểu nguyên nhân do vô tình hay cố'ý bạn gái đó đã làm em bị ngã + Nếu bạn vô tình và biết xin lỗi em, em sẽ tha thứ cho bạn. + Nếu bạn cố ý, em sẽ phân tích giải thích cho bạn thấy tác hại của việc làm đó. Nếu bạn nhận ra lỗi lầm em sẽ bỏ qua, tha thứ cho bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 7 Bài 8: Khoan Dung
 • Trả Lời Câu Hỏi Gdcd 7 Bài 13 Trang 41, 42
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 9 Bài 5: Tình Hữu Nghị Giữa Các Dân Tộc Trên Thế Giới
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 9 Bài 5: Tình Hữu Nghị Giữa Các Dân Tộc Trên Thế Giới
 • Giải Bài Tập Bài 5 Trang 19 Sgk Gdcd Lớp 9
 • Giải Bài Tập Gdcd 7 Bài 1: Sống Giản Dị

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 7 Bài 1: Sống Giản Dị
 • Giải Bài Tập Bài 1 Trang 5 Gdcd Lớp 7: Bài 1: Sống Giản Dị…
 • Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 7 Bài 37: Dân Cư Bắc Mĩ
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 35: Khái Quát Châu Mĩ
 • Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 7 Bài 35: Khái Quát Châu Mĩ
 • Bài 1 SỐNG GIẢN DỊ Đọc truyện Bác Hồ trong ngày Tuyên ngôn Độc lập * Tìm hiểu nội dung truyện đọc Câu hỏi: Trong trí tưởng tượng của mọi người vị Chủ tịch nước sẽ xuất hiện như thế nào? Hướng dẫn trả lời: Ăn mặc sang trọng và đầy vẻ uy nghiêm. Câu hỏi: Bác Hồ đã xuất hiện trên lễ đài với trang phục như thế nào? Em hãy nhận xét về cách ăn mặc đó của Bác? Hướng dẫn trả lời: Bác mặc bộ quần áo Ka-ki, đội mũ vải đã bạc màu, chân đi dép cao su. Bác ăn mặc giản dị không cầu kì, phù hợp với hoàn cảnh lúc đó. Câu hỏi: Khi xuất hiện trên lễ đài, trước hàng vạn đồng bào, cử chỉ, tác phong và lời nói của Bác Hồ như thê nào? Em có nhận xét gì về tác phong và lời nói của Bác? Hướng dẫn trả lời: + Bác cười đôn hậu, vẫy tay chào đồng bào. + Thái độ thân mật như người cha hiền về với đàn con. Nhận xét: Thái độ chân tình, cởi mỏ' của Bác đã xua tan tất cả những gì còn xa cách giữa Bác Hồ - Chủ tịch nước với nhân dân. Lời nói của Bác dễ hiểu, gần gũi thân thương với mọi người. Câu hỏi: Em hãy tìm ví dụ khác nói về sự giản dị của Bác Hồ? Hướng dẫn trả lời: Sau khi giành được độc lập, Bác về sống với Thủ đô Hà Nội trong một ngôi nhà sàn làm bằng gỗ. Trong những bài viết, những lời kêu gọi Bác Hồ luôn dùng những từ ngữ dễ hiểu, dễ đọc để ai cũng có thể hiểu được. Vật dụng trong nhà Bác hết sức đơn sơ: giường mây, chiếu cói, chăn đơn... Bữa ăn của Bác đạm bạc, lúc nào cũng có rau, tương, cà (món ăn quê hương). Bác gần gũi với mọi người, kính trọng cụ già, thương đàn cháu nhỏ... Câu hỏi: Em sưu tầm những câu thơ ca ngợi về đức tính giản dị, gần gũi yêu thương mọi người của Bác Hồ? Hướng đẫn trả lời: " Giường mây, chiếu cói, đơn chăn gối Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn" "Bác sống như trời đất của ta Yêu từng ngọn lúa mỗi cành hoa Tự do cho mỗi đời nô lệ Sữa để em thơ, lụa tặng già" (Tố Hữu) Câu hỏi: Qua câu chuyện và những ví dụ trên các em có nhận xét gì về sự giản dị của Bác Hồ? Hướng dẫn trả lời: Bác Hồ sống thật giản dị, sự giản dị của Bác biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau: lời ăn, tiếng nói, tác phong, cử chỉ... Giản dị là một trong những nét đẹp của đạo đức Hồ Chí Minh, mà mỗi người chúng ta cần học tập và noi theo. Nội dung bài học Câu hỏi: Theo em, biểu hiện của lối sống giản dị là gì? Hãy nêu những biểu hiện của lối sống giản dị mà em biết? Hướng dẫn trả lời: Không xa hoa lãng phí, phô trương. Không cầu kì kiểu cách. Không chạy theo nhu cầu vật chất và hình thức bề ngoài. Thẳng thắn, chân thật, chan hoà, vui vẻ, gần gũi, hoà hợp với mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Câu hỏi: Những biểu hiện như thế nào là trái với giản dị? Hướng dẫn trả lời: Sống xa hoa lãng phí, phô trương về hình thức, đua đòi ăn diện. Trong sinh hoạt, giao tiếp tỏ ra mình là kẻ bề trên, trịch thượng, kiêu ngạo. Câu hỏi: Ăn mặc luộm thuộm, nếp sống tuỳ tiện, cẩu thả, đại khái... có phải là người sống giản dị không? Tại sao? Hướng dẫn trả lời: Giản dị không có nghĩa là qua loa, đại khái, cẩu thả, tuỳ tiện trong nếp sống, nếp nghĩ; nói năng cộc lốc trống không, tâm hồn nghèo nàn trống rỗng. Bởi đó là biểu hiện của một con người thiếu văn hoá. Câu hỏi: Vậy theo em thế nào là sống giản dị? Biểu hiện của lối sống giản dị là gì? Hướng dẫn trả lời: Sông giản dị là sông phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội. Sống giản dị biểu hiện ở chỗ: Không xa hoa, lãng phí, không cầu kì, kiểu cách, không chạy theo nhu cầu vật chất và hình thức bề ngoài. Câu hỏi: Sống giản dị có tác dụng gì trong cuộc sống của chúng ta? Hướng dẫn trả lời: Giản dị là phẩm chất đạo đức cần có của mỗi người. Người sông giản dị sẽ được mọi người xung quanh yêu mến, cảm thông và giúp đỡ. Câu hỏi: Theo em, là học sinh, sự giản dị được biểu hiện như thế nào? Hướng dẫn trả lời: Khi đến trường phải thực hiện đúng nội quy của nhà trường; Ví dụ: mặc áo trắng quần xanh, dép có quai sau, tóc cắt ngắn, gọn gàng sạch sẽ... Lễ phép với thầy cô giáo, vui vẻ, thân mật với bạn bè. Tham gia các hoạt động thể thao, sinh hoạt, vui chơi do lớp, trường hay nhóm bạn tổ chức phù hợp với điều kiện gia đình và bản thân. Không đua đòi chưng diện, ăn tiêu hoang phí. Tiết kiệm thời gian, tập trung cho việc học tập và giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. Bài tập Bài tập 1: Trong các tranh sau đây, theo em bức tranh nào thể hiện tính giản dị của học sinh khi đến trường? Vì sao? Hướng dẫn trả lời: Bức tranh (3) thể hiện đức tính giản dị. Bởi vì: Bức tranh (3) thể hiện đúng tác phong của người học sinh, trang phục nghiêm túc, phù hợp với lứa tuổi học sinh, tác phong nhanh nhẹn, vui tươi Hai bức tranh còn lại không phù hợp với lứa tuổi của học sinh: trang điểm son phấn, loè loẹt, mang giày cao gót, đeo kính râm, mặc áo pul, quần rin khi đến trường. Bài tập 2: Trong các biểu hiện sau đây, theo em, biểu hiện nào nói lên tính giản dị? Diễn đạt dài dòng, dùng nhiều từ bóng bẩy. Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu. Nói năng cộc lốc, trống không. Làm việc gì cũng sơ sài, cẩu thả. Đối xử với mọi người luôn chân thành, cởi mở. Thái độ khách sáo, kiểu cách. TỔ chức sinh nhật linh đình. Hướng dẫn trả lời: Trong các câu trên, biểu hiện nói lên tính giản dị là: Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu. Đối xử với mọi người luôn chân thành, cởi mở. Bài tập 3: Tìm thêm những biểu hiện khác của tính giản dị và không giản dị trong cuộc sống hằng ngày mà em biết: Hướng dẫn trả lời: Biểu hiện của tính giản dị: + Mặc dù nhà rất khá giả nhưng lúc nào Hạnh cũng ăn mặc giản dị, gần gũi, vui vẻ, chan hòa với các bạn. + Sinh nhật lần thứ 12, Đức tổ chức rất đơn giản song thật là vui vẻ, đầm ấm. Biểu hiện của tính không giản dị: + Gia đình Lộc cuộc sống khó khăn: bố về hưu, mẹ làm công nhân, song Lộc lúc nào cũng đua đòi chưng diện. + Nhi đòi mẹ tổ chức sinh nhật thật linh đình để mời bạn bè. + Phúc học giỏi nhưng rất ít khi Phúc gần gũi giúp đỡ những bạn học còn yếu. Bài tập 4: Cách rèn luyện tính giản dị? Học sinh cần làm gì để rèn luyện tính giản dị? Hướng dẫn trả lời: Quần áo gọn gàng, sạch sẽ, không ăn mặc áo quần trông lạ mắt so với mọi người. Tác phong tự nhiên, đi đứng đàng hoàng, không điệu bộ, kiểu cách. Nói năng lịch sự, có văn hoá, diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu. Giản dị là phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi người, vì thế ngay từ khi còn là học sinh chúng ta phải biết rèn luyện mình trong học tập, trong hành vi cư xử, trong quan hệ giao tiếp với cha mẹ, thầy cô giáo, với bạn bè. Thực hiện đúng nội quy của nhà trường đề ra, trang phục khi đến trường sạch sẽ, tươm tất, lịch sử, bảo vệ của công, không xa hoa lãng phí. Sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình mình. Bài tập 5: Em hãy SƯU tầm một số câu thơ, câu ca dao hoặc tục ngữ nói về tính giản dị. Tục ngữ: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Ãn lấy chắc, mặc lấy bền Ăn cần ở kiệm Danh ngôn: Lời nói giản dị mà ý sâu xa là lời nói hay (Mạnh Tử). Phải luôn dùng lời lẽ, những thí dụ đơn giản thiết thực và dễ hiểu. Khi viết, khi nói phải luôn luôn làm thế nào cho ai cũng hiểu được... Hồ Chí Minh "Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ Tự kiêu một chút cũng là nhiều"

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 7 Bài 1: Sống Giản Dị
 • Trả Lời Gợi Ý Bài 10 Trang 30 Sgk Gdcd Lớp 7
 • Giải Bài Tập Sgk Công Nghệ Lớp 7 Bài 21: Luân Canh, Xen Canh, Tăng Vụ
 • Công Nghệ 7 Bài 38: Vai Trò Của Thức Ăn Đối Với Vật Nuôi
 • Giải Bài Tập Sgk Công Nghệ Lớp 7 Bài 19: Các Biện Pháp Chăm Sóc Cây Trồng
 • Loigiaihay Là Gì 99+ Lời Giải Hay Cho Học Sinh Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Luyện Từ Và Câu Lớp 5: Ôn Tập Về Từ Loại
 • Bản Mềm: Bộ Đề Ôn Tập Luyện Từ Và Câu Lớp 5
 • Bộ Đề Ôn Tập Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Có Đáp Án
 • Top 10 Đề Thi Tin Học Lớp 5 Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Tập Làm Văn Lớp 5: Luyện Tập Tả Người (Tả Hoạt Động)
 • Loigiaihay (Lời giải hay) là website cung cấp miễn phí kiến thức nằm trong chương trình học sách giáo khoa cho các em học sinh, phụ huynh, giáo viên.

  Theo đó, người dùng rất dễ dàng tìm kiếm đáp án cho các bài tập trên lớp ở website này, giúp các em học tốt các môn học quan trọng như Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Sinh học, Vật ký, Tin học,…

  Ngoài ra tại chúng tôi các em còn tìm thấy những kiến thức bổ sung, tham khảo, tóm tắt kiến thức giúp cho việc học tập thuận lợi hơn.

  Hơn thế, với các bài thi, đề kiểm tra bám sát chương trình học sẽ giúp các em làm quen dần và thuận lợi vượt qua các bài thi trong năm học và cuối cấp học.

  chúng tôi cam kết luôn luôn cập nhật chương trình học theo Bộ giáo dục, đảm bảo không bỏ lỡ bất cứ kiến thức quan trọng nào cho các em học sinh.

  Vì vậy các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm khi cho con em mình tham gia vào chúng tôi

  2. Tổng quan về loigiaihay

  Ở lời giải hay, các em học sinh có thể tìm thấy rất nhiều bài giải cho bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập. Nhờ đó, các em sẽ học tốt hơn các môn học và có một kỳ học thành công.

  • Cấp tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5): Có các môn học chính là Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên & Xã hội, Đạo đức. Lời giải hay sẽ giúp các em giải bài tập các môn học này, hướng dẫn các em học tốt, đưa ra các bài văn mẫu để tham khảo. Cùng với đó là đề thi, đề kiểm tra các môn học cho các em làm quen và ôn tập lại kiến thức ở trường. Đặc biệt với các em học sinh lớp 5 sẽ có thêm đề thi vượt cấp để thi thử.
  • Cấp trung học cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9): gồm các môn học quan trọng như Toán, Văn, Anh, Sinh, Hóa Lý, Sử, Địa, Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ,… Lời giải hay không chỉ giúp các em giải chi tiết bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập mà còn cung cấp tài liệu Dạy và Học các môn, soạn văn hay và ngắn, đề thi tổng hợp. Đặc biệt với các em lớp 9 sẽ được ôn luyện với bộ đề thi thử vượt cấp chất lượng, chọn lọc và bám sát chương trình.
  • Cấp trung học phổ thông (từ lớp 10 đến lớp 12): là cấp học quan trọng trước khi bước vào kỳ thi Đại học. Do đó lượng kiến thức ở cấp học này rất lớn. Các em sẽ được tiếp cận với chương trình học nâng cao và cơ bản, do đó ở lời giải hay các em cũng sẽ tìm thấy đáp án cho cả 2 loại chương trình học này. Nhờ đó các em có thể hoàn thành tốt cấp học của mình.

  Loigiaihay toán 7

  Để học tốt toán lớp 7, các em có thể tham khảo tại chúng tôi Tại đây các em sẽ có được tổng hợp các công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học trong sách giáo khoa Toán lớp 7.

  Ở phần Đại số – Tập 1 – sách giáo khoa toán các em sẽ có 2 chương, tương đương với 19 bài học. Cùng với đó là các phần ôn tập chương và luyện đề kiểm tra.

  Lời giải hay sẽ giúp các em có được đáp án chính xác và nhanh nhất cho các bài tập này.

  Ở phần Hình học – Tập 1 – sách giáo khoa toán các em cũng có tổng cộng 2 chương và 15 bài học. Cùng với các bài ôn tập khi kết thúc mỗi chương giúp các em tổng hợp được kiến thức quan trọng, cần nhớ nhất trong chương trình.

  Ở học kỳ 2, sách giáo khoa tập 2, các em cũng sẽ có các bài tập tương tự như trên tương ứng với các bài học. Do đó, lời giải hay tiếp tục cùng các em đưa ra đáp án chính xác, cùng các em ôn luyện cuối kỳ để đạt kết quả học tập cao.

  Loigiaihay toán 8

  Toán lớp 8 là một trong những môn quan trọng bậc nhất ở bậc học trung học cơ sở. Nó sẽ cùng các em xuyên suốt cả quãng thời gian học tập sau này.

  Đặc biệt, các em cần tập trung xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc ở lớp 8 để có thể thi vượt cấp, tốt nghiệp sau này.

  Đây cũng là thời điểm “vàng” để các em học khá giỏi có mong muốn thi vào các trường chuyên, do đó học sinh có thể ôn tập bắt đầu từ bây giờ chuẩn bị cho kì thi lên cấp 3.

  Chương trình trọng tâm của toán lớp 8 được chia làm 2 phần vốn đã quen thuộc với học sinh là đại số và hình học.

  • Tập trung lắng nghe và ghi chép các kiến thức trên lớp. Kết hợp với lời giải hay làm bài tập tại nhà và ôn tập lại kiến thức sau khi kết thức buổi học.
  • Lý thuyết rất quan trọng và lời giải hay sẽ giúp các em ôn tập kỹ càng phần này.
  • Hãy hoàn thành tất cả bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập cùng với nhiều dạng bài tập khác nhau. Nhờ đó các em sẽ có một thói quen tốt và kinh nghiệm làm bài khi bắt gặp các dạng đề tương tự với mức độ khó khác nhau.
  • Hãy làm bài tập từ dễ đến khó, khi đã làm quen với các bài tập cơ bản thì sẽ tạo động lực để giải quyết các bài toán khó hơn nữa.
  • Lời giải hay giúp các em tóm tắt đề bài trước khi giải, nhận biết các dữ liệu có sẵn, tránh lãng phí thời gian và dữ liệu cần thiết.
  • Hãy xem lại bài tập sau khi giải, đã hiểu hết cách giải bài chưa, từ đó rút ra bài học cho mình.

  Loigiaihay toán 9

  Lớp 9 là chương trình học vô cùng quan trọng với các em học sinh cấp 2. Sau 4 năm học, đây sẽ là thời điểm quan trọng để các em hoàn thành bậc học và chuẩn bị cho một bậc học mới.

  Vì thế ngoài các môn chính như toán, văn, anh,… các em còn phải hoàn thành các môn học phụ khác. Nếu chỉ chú tâm vào một vài môn học, kết quả học tập cuối kỳ sẽ không được đảm bảo.

  Đây cũng là điều gây áp lực lớn với các em học sinh. Và để học tốt môn Toán, đòi hỏi các em cần sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều.

  Trên lớp, thời gian có hạn và phải phân bổ cho rất nhiều môn học khác. Do đó thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu, giải bài tập là không nhiều.

  Nhưng khi về nhà, các em lại không thể hỏi được thầy cô mỗi khi gặp đề khó. Chính vì thế, loigiaihay toán 9 sẽ giúp các em hoàn thành bài tập nhanh nhất, dễ hiểu nhất.

  Nếu các em không quyết tâm cùng lời giải hay thì sẽ rất khó khăn để tích lũy thêm kiến thức mới cho mình.

  Đặc biệt, mỗi năm bộ giáo dục lại cải cách và đổi mới chương trình học. Do đó các em phải chịu khó và dành nhiều thời gian rèn luyện, nghiên cứu chương trình học nhiều hơn nữa.

  Chương trình toán lớp 9 sẽ gồm 2 phần quan trọng là hình học và đại số. Mỗi phần lại chứa những nội dung nhỏ mà các em cần học và tìm hiểu sâu hơn.

  • Đại số: Căn bậc 2, bậc 3; Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn; Hàm số và phương trình bậc hai một ẩn.
  • Hình học: Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc và đường tròn; Hình trụ, hình nón, hình cầu.

  Vì vậy để học giỏi môn toán lớp 9, các em cần có những phương pháp học tập khoa học và hợp lý. Hãy để chúng tôi giúp các em làm việc đó!

  Loigiaihay sbt (sách bài tập)

  Trong chương trình học ở sách giáo khoa, các em sẽ cần phải làm thêm các bài tập trong sách bài tập. Đây là các dạng bài củng cố kiến thức, giúp các em ôn luyện lại lý thuyết đã được học trên lớp.

  Và để các em làm và hiểu được hết các bài tập trong sách bài tập, chúng tôi sẽ đưa ra đáp án chi tiết nhất.

  Để làm tốt bài tập trong sách bài tập, các em cần nắm chắc lý thuyết, định nghĩa, công thức,…để áp dụng vào bài.

  Các em cần đọc kĩ đề bài và tóm tắt nội dung, bước này khác quan trọng để giúp các con tìm ra những dữ kiện cần thiết, quan trọng trong bài.

  Bên cạnh đó,cần phải làm đầy đủ bài tập để vận dụng các công thức, định nghĩa vào việc chứng minh và tìm ra đáp án chính xác.

  Ưu tiên cho các bài tập dễ trước để làm thuần thục, sau đó chú trọng vào các bài tập khó. Như vậy sẽ khiến cho đầu óc không bị loạn.

  Sau mỗi chương, mỗi phần, các em cố gắng tóm tắt lại nội dung đã học. Điều này khá cần thiết, nó cũng giống như kiểm tra lại kiến thức và kỹ năng mà các em đã học được. Ngoài ra các em sẽ ghi nhớ và nắm bắt chương trình học một cách hệ thống và logic.

  3. Có nên học ở chúng tôi không?

  Lời giải hay không đơn thuần chỉ là một website kiến thức mà ngay bây giờ các bạn học sinh đã có tải app về điện thoại để tiện lợi cho việc học tập ngay cả khi không có máy tính bên cạnh.

  Các em học sinh rất nên học ở chúng tôi bởi những lý do sau đây:

  • Có đầy đủ lời giải cho mọi môn học theo chương trình học sách giáo khoa và sách bài tập
  • Hỗ trợ lời giải cho tất cả các cấp học từ lớp 1 đến lớp 12
  • Dễ dàng sử dụng nhờ thiết kế đơn giản, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh
  • Hỗ trợ sử dụng, tìm kiếm lời giải ngay cả khi thiết bị không kết nối được với mạng
  • Các em học sinh có thể lưu lại các bài giải để xem lại ngay khi cần thiết và kể cả không có mạng Internet
  • Khi học trên chúng tôi các em còn có thể chuyển sang các lớp khác nhau nhanh chóng, không tốn chi phí, thao tác đơn giản.
  • Đặc biêt: Dịch vụ hỗ trợ giải mọi bài tập giúp các em học sinh tự tin khi đến trường và tham gia vào các kỳ thi quan trọng.

  Vậy còn chần chừ gì mà không tham gia ngay các lớp học của chúng tôi Các em học sinh sẽ hoàn thành xuất sắc cấp học của mình với những kiến thức sâu rộng từ cơ bản đến nâng cao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 5 Bài 22: Đường Trường Sơn
 • Xem Ngay Đáp Án Lesson 3 Unit 11 Sgk Tiếng Anh 5
 • Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11
 • Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11
 • Giải Lesson 1 Unit 11 Trang 6, 7 Sgk Tiếng Anh 5 Mới
 • Loigiaihay.com – Lời Giải Hay V1.6.1 – Download For Android And Pc

  --- Bài mới hơn ---

 • Lời Giải Hay For Pc / Windows 7/8/10 / Mac
 • Đáp Án Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Có Đáp Án Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 7 Sách Cũ
 • Đề Cương Ôn Tập Công Nghệ 8 Học Kì 1 Có Đáp Án
 • Tổng Hợp Các Bài Toán Hình Ôn Thi Vào Lớp 10 Thường Gặp
 • Lý Thuyết Phản Ứng Oxi Hóa Khử Lớp 10 Và Giải Bài Tập Sgk Trang 83
 • 4.4

  Download chúng tôi – Lời Giải Hay APK

  Pre-requisites

  Thành Phát

  Education

  Free

  Download

  Please wait…

  Loigiaihay.com – Lời Giải Hay is the property of Thành Phát What we have provided you are the download links of the Apk file that you can install manually. Keep in mind that PC Forecaster only provides the free apk of apps. Those files are free of any modifications or any changes at all.

  App Information

  Name

  Loigiaihay.com – Lời Giải Hay

  Developer

  Thành Phát

  App Updated

  2019-07-31

  APK Version

  V1.6.1

  Category

  Education App

  Android Version Required

  Android 4.0+

  APK File Size

  10.4 MB

  File Name

  com.tp.loigiaihayV1.6.1.apk

  usd

  0

  If you want to know how to install the apk file in many different ways, then follow this article.

  All of the apps and games provide are only for entertainment and personal use. If any apk file violates your copyright, do let us know via the contact form. chúng tôi – Lời Giải Hay is the property and trademark of Thành Phát

  Previous Versions

  Loigiaihay.com – Lời Giải Hay

  V1.6.1

  2019-07-31

  Loigiaihay.com – Lời Giải Hay

  V1.6.0.9.2

  2019-04-11

  Loigiaihay.com – Lời Giải Hay

  V1.6.0.9.1

  2019-03-22

  Loigiaihay.com – Lời Giải Hay

  V1.6.0.6

  2019-01-31

  Loigiaihay.com – Lời Giải Hay

  V1.6.0.5

  2018-10-10

  Loigiaihay.com – Lời Giải Hay

  V1.6.0.3

  2018-09-12

  Install chúng tôi – Lời Giải Hay in PC (Windows 7/8/10 or MAC)

  There are a lot of ways to install chúng tôi – Lời Giải Hay on PC, but we are summarizing the easiest and the reliable ones. The best emulator for android apps is the Bluestacks and then comes the Kn0x App player. We are providing you the tutorials of both of them. You can try the one you are feeling most comfortable with.

  We’ll be using 2 methods to install the App on PC. Install chúng tôi – Lời Giải Hay using:

  1. BlueStacks

  • To Start, install BlueStacks on PC
  • Then Launch BlueStacks on PC
  • Search for: Loigiaihay.com – Lời Giải Hay
  • You will see search results for the App. Just tap Install to get it
  • Then you’ll be asked to log in with your Google account. So you can download apps from Google Play on Bluestacks
  • After login, the installation process will start for chúng tôi – Lời Giải Hay.

  2. Knox Player

  • Start with Installing the NOx app player on PC, if you still haven’t.
  • After the installation run Nox on PC and log in to your Google account
  • Search for: Loigiaihay.com – Lời Giải Hay
  • Once installation completed, you will be able to play chúng tôi – Lời Giải Hay on your PC

  FAQ’s chúng tôi – Lời Giải Hay

  Is it possible to use chúng tôi – Lời Giải Hay on PC?

  Yes, you can use chúng tôi – Lời Giải Hay on PC using Android Emulator be it Windows 7,8,10, or Mac OS X.

  Can I use chúng tôi – Lời Giải Hay on a PC (Windows 7/8/10 or MAC) without a phone?

  Yes, you can use chúng tôi – Lời Giải Hay on PC without using your Phone. You just have to use an Android Emulator for that.

  How can I use chúng tôi – Lời Giải Hay on my PC without bluestacks?

  If you don’t want to use Bluestacks to use any Android App on PC you can select any of the emulators from a variety out there. Some famous emulators include Knox App player, Memu Play Gameloop, and many more.

  Is it illegal to use Android Emulators like Bluestacks or Knox Player?

  No, it is not illegal to use any android Emulator to use Android Apps.

  Which emulator is best for chúng tôi – Lời Giải Hay?

  For now, we recommend Bluestacks but if you are not comfortable with it we recommend Knox App player or Memu play.

  Is Android Emulator(Bluestack, Knox player, Memu Play, Gameloop) free or paid?

  No, Android emulators such as Bluestacks and Knox Player are not paid although they do ask you to install certain Apps as mod of payment.

  What is the safest Android emulator?

  For now Bluestacks, Knox App Player, and Gameloop seem to be the safest Android Emulators.

  Conclusion

  And if you have any queries related to the App you can also contact the developer here: Thành Phát

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lesson Two Grammar Unit 9 Family Friends Special Edition Grade 3
 • Số 57 Có Tên “rồng Nhả Tiền”. Vì Sao?
 • Số 49 Có Ý Nghĩa Gì? “mang Vận Đến” Hay “xua Hạn Đi”
 • Ai Gia Đi Xin Xăm Xoxoxox
 • Ets Toeic 2022 Full Rc Lc + Giải Chi Tiết Từng Câu Dễ Hiểu
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 7 Bài 8: Khoan Dung

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Gdcd 7 Bài 8: Khoan Dung
 • Giải Gdcd 7 Bài 1 Ngắn Nhất: Sống Giản Dị
 • Giải Bài Tập Bài 3 Trang 8 Sgk Gdcd Lớp 6
 • Giáo Án Gdcd 8 Kì 2
 • Giải Bài 1, 12, 13, 14, 15 Trang 38 Sách Bài Tập Tình Huống Giáo Dục Công Dân 8
 • Giải bài tập môn GDCD lớp 7

  Bài tập môn GDCD lớp 7

  Giải bài tập SGK GDCD 7 bài 8: Khoan dung được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn GDCD lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

  Câu 1: Gợi ý câu hỏi tình huống

  a) Thái độ lúc đầu của Khôi đối với cô giáo như thế nào? Về sau có sự thay đổi như thế nào? Vì sao có sự thay đổi đó?

  Trả lời

  Đứng dậy nói to: “Thưa cô, chữ cô viết khó đọc quá!”

  Chứng kiến cảnh cô giáo Vân mải mê nắn nót tập viết, Khôi rơm rớm nước mắt, xin cô tha lỗi.

  Khôi chứng kiến cảnh cô giáo Vân tập viết, khi Khôi biết nguyên nhân vì sao cô viết khó khăn như vậy (cánh tay cô còn mảnh đạn ngày ở chiến trường).

  b) Em có nhận xét gì về việc làm của cô giáo Vân và thái độ đối với Khôi?

  Trả lời

  • Cô đứng lặng người, đôi mắt chớp chớp, mặt cô đỏ lên rồi tái dần, rơi phấn, xin lỗi học sinh.
  • Cô tập viết.
  • Tha lỗi cho Khôi.

  Cô giáo Vân kiên trì, chịu khó, cô là người có tấm lòng khoan dung, độ lượng.

  c) Em rút ra bài học gì qua truyện đọc trên?

  Trả lời

  Bài học rút ra từ truyện đọc trên:

  • Không nên vội vàng, định kiến khi nhận xét người khác.
  • Phải biết chấp nhận và rộng lòng tha thứ cho người khác

  d) Theo em, đặc điểm của lòng khoan dung là gì?

  Trả lời

  • Biết lắng nghe để hiểu người khác.
  • Biết tha thứ cho người khác.
  • Không chấp nhặt, không thô bạo.
  • Không định kiến, không hẹp hòi khi nhận xét người khác.
  • Luôn tôn trọng và chấp nhận người khác

  Câu 2:

  a) Hãy kể lại một việc làm thể hiện lòng khoan dung của em, của bạn em hoặc của người lớn mà em biết?

  Trả lời

  Học sinh kể lại một việc làm thể hiện lòng khoan dung của em, của bạn em hoặc của người lớn mà em được nghe kể lại, được xem trên tivi, được đọc trong sách báo.

  b) Những hành vi nào sau đây thể hiện lòng khoan dung? Vì sao?

  (1) Bỏ qua lỗi nhỏ của bạn

  (2) Tìm cách che giấu khuyết điểm cho bạn

  (3) Nhường nhịn bạn bè và em nhỏ

  (4) Mắng nhiếc người khác nặng lời khi không vừa ý

  (5) Ôn tồn thuyết phục, góp ý giúp bạn sửa chữa khuyết điểm

  (6) Hay chê bai người khác

  (7) Chăm chú lắng nghe để hiểu mọi người

  (8) Hay trả đũa người khác

  (9) Đổ lỗi cho người khác.

  Trả lời

  Hành vi 1, 3, 5, 7 thể hiện lòng khoan dung. Bởi vì những hành vi đó thể hiện là người biết lắng nghe và hiểu người khác, biết chấp nhận và tha thứ, cư xử tế nhị với mọi người; sống cởi mở, thân ái, biết nhường nhịn

  c) Hằng và Lan ngồi cạnh nhau trong lớp. Một lần, Hằng vô ý làm dây mực ra vở của Lan. Lan nổi cáu, mắng Hằng và cố ý vẩy mực vào áo Hằng. Em hãy nhận xét thái độ và hành vi của Lan?

  Trả lời

  Lan không độ lượng, khoan dung với việc làm vô ý của Hằng. Hành vi của Lan là hành vi cố tình làm điều sai trái, đáng chê trách.

  d) Tan học, Trung vừa lấy được xe đạp ra và lên xe chuẩn bị đi thì một bạn gái đi xe đạp không hiểu vì sao xô vào Trung làm Trung bị ngã, xe đổ, cặp sách của Trung văng ra, chiếc áo trắng vấy bẩn. Nếu em là Trung, trong tình huống đó, em sẽ làm gì?

  Trả lời

  Em phải tìm hiểu nguyên nhân do vô tình hay cố ý bạn gái đó đã làm em bị ngã

  • Nếu bạn vô tình và biết xin lỗi em, em sẽ tha thứ cho bạn.
  • Nếu bạn cố ý, em sẽ phân tích giải thích cho bạn thấy tác hại của việc làm đó. Nếu bạn nhận ra lỗi lầm em sẽ bỏ qua, tha thứ cho bạn.

  Học sinh liên hệ với thực tế tình huống gặp phải đòi hỏi phải có lòng khoan dung: Ở trường, ở ngoài đường, ở nơi công cộng.

  đ) Hãy nêu một vài tình huống mà em có thể gặp (ở trường, ở nhà, ở ngoài đường, ở nơi công cộng) đòi hỏi có lòng khoan dung và nêu cách ứng xử của mình. Ví dụ: Giữa em và bạn em hiểu lầm nhau và giận nhau?

  Trả lời

  Học sinh liên hệ với thực tế tình huống gặp phải đòi hỏi phải có lòng khoan dung: Ở trường, ở ngoài đường, ở nơi công cộng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trả Lời Câu Hỏi Gdcd 7 Bài 13 Trang 41, 42
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 9 Bài 5: Tình Hữu Nghị Giữa Các Dân Tộc Trên Thế Giới
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 9 Bài 5: Tình Hữu Nghị Giữa Các Dân Tộc Trên Thế Giới
 • Giải Bài Tập Bài 5 Trang 19 Sgk Gdcd Lớp 9
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 10 Bài 6: Khuynh Hướng Phát Triển Của Sự Vật Và Hiện Tượng
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 7 Bài 3: Tự Trọng

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sbt Gdcd 7 Bài 15: Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa
 • Giải Sbt Gdcd 7 Bài 13: Quyền Được Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Giáo Dục Của Trẻ Em
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 7 Bài 10: Giữ Gìn Và Phát Huy Truyền Thống Tốt Đẹp Của Gia Đình, Dòng Họ
 • Bài 5: Yêu Thương Con Người
 • Bài 6: Tôn Sư Trọng Đạo
 • Bài tập 1: Em hiểu thế nào là tự trọng?

  Trả lời

  Lòng tự trọng là coi trọng danh dự, phẩm chất, nhân cách của bản thân. Người có lòng tự trọng là luôn biết giá trị của bản thân mình. Họ biết mình là ai, có những gì, tự hào về điều gì và không để người khác xâm phạm đén những điều ấy. Người có lòng tự trọng sẽ biết bảo vệ lòng tự trọng của mình.

  Bài tập 2: Em hãy nêu biểu hiện của lòng tự trọng?

  Trả lời

  Biểu hiện của lòng tự trọng

  • Biết giữ lời hứa
  • biết giữ chữ tín
  • Biết nhận lỗi
  • Tự giác hoàn thành công việc không để ai nhắc nhở, chê trách

  Bài tập 3: Theo em, lòng tự trọng có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?

  Trả lời

  Ý nghĩa

  • Tự trọng là phẩm chất của mỗi người
  • giúp có nghị lực, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
  • Nâng cao phẩm giá, uy tín
  • Được mọi người yêu quý, kinh trọng
  1. Chỉ thực hiện lời hứa với người đã giúp mình
  2. Dù nhà nghèo nhưng luôn ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ
  3. Chỉ giữ trật tự trong giờ của cô giáo chủ nhiệm
  4. Không bao giờ nhận sự giúp đỡ của người khác
  1. Vứt vỏ kẹo sang chỗ bạn để không bị cô giáo phê bình
  2. Xin cô giáo cho gỡ điểm vì bị điểm kém
  3. Nhờ người thân giúp khi gặp khó khăn
  4. Nhờ bạn chép hộ bài vì bị gãy tay

  Bài tập 6: Nối mỗi hành vi ở cột II sao cho tương ứng với phẩm chất ở cột I.

  Trả lời

  Câu 4: B

  Câu 5: A

  Câu 6: 3 – A; 2 – B; 1 – C

  Bài tập 7: Thuỷ hay đi đổ rác muộn, vì Thuỷ nghĩ đổ rác muộn thì không cần phải đúng nơi quy định. Một buổi tối, đúng lúc chuẩn bị vứt túi rác dưới gốc cây thì có một bác lớn tuổi nhìn thấy và nhắc: “Cháu phải vứt rác đúng nơi, đúng chỗ, chứ vứt lung tung thế này vừa ô nhiễm môi trường mà các cô lao công lại thêm vất vả”. Thuỷ “vâng” rất to, nhưng khi bác ấy vừa đi khỏi Thuỷ vẫn để túi rác dưới gốc cây như mọi ngày.

  Câu hỏi:

  1/ Em có đồng tình với việc làm của Thuỷ không? Vì sao?

  2/ Nếu là Thuỷ, em sẽ hành động như thế nào?

  Trả lời

  1/ Việc làm của Thuỷ là thiếu lòng tự trọng, để người khác phải nhắc nhở. Hơn nữa, khi đã hứa lại không thực hiện đúng lời hứa.

  2/ Nếu em là Thủy thì em cảm thấy xẩu hổ về việc làm của mình, sẽ hứa lần sau vất đúng nơi quy định.

  Bài tập 8: Hoa và Lan chơi rất thân với nhau. Cả hai bạn đều được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Hôm làm bài khảo sát để chọn đội tuyển đi thi có một câu hỏi Lan không làm được. Thấy vậy, Hoa đưa bài của mình cho Lan xem nhưng Lan vẫn ngồi im, không nhìn sang bài của Hoa. Hoa rất giận và cho rằng Lan đã phụ sự giúp đỡ của mình.

  Câu hỏi:

  1/ Theo em, việc làm của Lan là đúng hay sai? Vì sao?

  2/ Nếu là Lan, em sẽ nói với Hoa thế nào để bạn hiểu và không giận mình?

  Trả lời

  1/ Việc làm của Lan rất đúng, là biểu hiện của lòng tự trọng: không làm bài được nhưng không chép bài của bạn.

  2/ Nếu em là Lan, em trước tiên cảm ơn Hoa đã có lòng tốt, nhưng em sẽ giải thích cho Lan hiểu hành động của em.

  Bài tập 9: Trong Ban chỉ huy Liên đội, Thảo được giao nhiệm vụ phụ trách việc phát thanh. Một hôm, vì gia đình có việc bận đột xuất, Thảo phải nghỉ học mà không bàn giao công việc cho bạn khác được. Thảo rất lo lắng vì nghĩ rằng như vậy mình không hoàn thành nhiệm vụ. Chợt Thảo nghĩ ra một cách và gọi điện cho bạn Liên đội trưởng nói tên bài viết và số báo có bài định phát thanh để nhờ đọc giúp.

  Câu hỏi:

  1/ Trong tình huống trên, bạn Thảo có thể có những cách xử sự nào?

  2/ Theo em, vì sao Thảo lại chọn cách xử sự như vậy?

  Trả lời

  Thảo có thể có nhiều cách xử sự. Nhưng điều quan trọng là phải hoàn thành nhiệm vụ, không để buổi phát thanh bị bỏ trống.

  Bài tập 10: Chị Oanh có con gái đang bị lên thuỷ đậu. Có người mách lấy cỏ chân vịt đun nước tắm sẽ không để lại sẹo. Chị đến cơ quan nhờ mọi người mua giúp, chị Hải cùng phòng liền nhận lời. Mấy hôm sau, chị Oanh vẫn không thấy chị Hải mua hộ mình, hỏi thì chị Hải bảo quên chưa mua. Sau đó vẫn không thấy chị Hải mua hộ, chị Oanh phải nhờ người khác.

  Câu hỏi:

  Em có đồng tình với cách xử sự của chị Hải không? Vì sao?

  Trả lời

  Cách xử sự của chị Hải là biểu hiện thiếu lòng tự trọng, vì không giữ đúng lời hứa với người khác.

  Bài tập 11: Em hiểu thế nào vé câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm”?

  Trả lời

  Trong cuộc sống nhiều khi người ta vin vào cảnh túng nghèo thiếu thốn để đổ lỗi cho việc ăn mặc rách nát hoặc bẩn thỉu của mình. Sạch và thơm không phải tự nhiên mà có được, điều này phải do chính con người tạo ra mới có. Nói một cách đúng hơn là do suy nghĩ, nhận thức của con người.

  Ta có thể hiểu rằng: dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng phải giữ cho được sự trong sạch, thanh cao, đẹp đẽ của tâm hồn, nghĩa là dù trong mọi tình huống no hay đói, rách rưới hay sung túc, con người ta đều phải biết giữ gìn nhân cách, lòng tự trọng của mình, đừng làm những điều xấu xa, bỉ ổi, bậy bạ để tổn thương đến danh dự cá nhân, danh dự gia đình. Bản thân mỗi người phải biết tự kiềm chế, phải sáng suốt và hết sức bình tĩnh trước mọi tình huống, mọi vấn đề, đừng vì nghèo túng hay vì vụ lợi cá nhân hoặc bất cứ một lý do nào khác mà bán rẻ lương tâm, danh dự của mình.

  Bài tập 12: Em hãy nêu một số biểu hiện thiếu tự trọng mà em thấy trong cuộc sống hằng ngày?

  Trả lời

  Một số biểu hiện thiếu tự trọng mà em thấy trong cuộc sống hằng ngày.

  Không quay bài, không chép bài của bạn….

  st

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1: Sống Giản Dị
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 16: Quyền Sở Hữu Tài Sản Và Nghĩa Vụ Tôn Trọng Tài Sản
 • Bài 17: Nghĩa Vụ Tôn Trọng, Bảo Vệ Tài Sản Nhà Nước Và Lợi Ích Công Cộng
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 6 Bài 6: Biết Ơn
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 21: Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 7 Bài 2: Trung Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 7: In Danh Sách Lớp Em
 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 6: Định Dạng Trang Tính
 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 8: Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu
 • Bài 2 : Cách Mạng Tư Sản Pháp (1789
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Kì 2
 • Giải bài tập SBT GDCD lớp 7 bài 2: Trung thực

  Giải bài tập môn GDCD lớp 7

  Bài tập môn GDCD lớp 7

  Giải bài tập SBT GDCD 7 bài 2: Trung thực được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn GDCD lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

  Giải bài tập SBT GDCD lớp 7 bài 1: Sống giản dị

  Giải bài tập SBT GDCD lớp 7 bài 3: Tự trọng

  Bài tập 1: Em hiểu thế nào là trung thực?

  Trả lời

  Trung thực là tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, chân lý

  Bài tập 2: Theo em, đức tính trung thực có những biểu hiện nào?

  Trả lời

  Đức tính trung thực có những biểu hiện:

  • Trung thực thật thà
  • Ngay thẳng nhận lỗi khi mình làm sai.

  Bài tập 3: Sống trung thực có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người và đối với xã hội?

  Trả lời

  • Trung thực là đức tính quý báu cần thiết của mỗi người
  • Trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh mối quan hệ xã hội và sẽ được mọi người quý trọng, yêu thương.
  1. Không nói điểm kém để bố mẹ khỏi buồn
  2. Không nói khuyết điểm của bạn thân
  3. Nói với cô giáo là nhà có việc bận để nghỉ học đi chơi
  4. Tự báo cáo với cô giáo về việc làm thiếu bài tập của mình
  1. Nhờ bác đi họp phụ huynh vì sợ bố mẹ buồn với kết quả học tập của mình
  2. Giấu người nhà về bệnh tật của mình
  3. Nói thật với cô giáo là mình không hiểu bài
  4. Nói với bố mẹ về thiếu sót của mình

  Bài tập 6: Hành vi nào sau đây thể hiện sự trung thực hoặc không trung thực?

  1. Mẹ sai Hưng đi mua xà phòng. Còn thừa 2.000 đồng, nghĩ rằng tiền lẻ chắc mẹ không lấy lại, Hưng lấy đi chơi điện tử
  2. Trong giờ kiểm tra 1 tiết, có một câu hỏi mà Huy chưa ôn tập kĩ. Nhìn sang bạn bên cạnh, Huy định chép bài của bạn nhưng cuối cùng Huy quyết định làm bài theo khả năng của mình.
  3. Bình chơi rất thân với Nam. Nam thường chép bài của Bình trong giờ kiểm tra. Khi các bạn trong lớp phê bình Nam, Bình cho rằng: Đã là bạn thân thì phải giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.
  4. Trong buổi đọc sách tại thư viện, Loan đọc được những thông tin về một “ngôi sao” ca nhạc mà mình hâm mộ. Nghĩ rằng: “Thư viện thì đầy báo mà chẳng của riêng ai, mình có lấy một tờ cũng chẳng sao”, Loan đút tờ báo vào cặp.

  Trả lời

  Câu 4: D

  Câu 5: A

  Câu 6

  Trung thực: B

  Không trung thực: A, C, D

  Bài tập 7: Vốn nổi tiếng bán bánh chưng ngon, ngày Tết nhà bà Tân rất đắt hàng. Mới 9 giờ sáng 30 Tết, nhà bà đã hết bánh chưng để bán mà khách hỏi mua vẫn rất nhiều. Bà Tân chợt nảy ra ý định vào chợ mua bánh rồi mang về bán ở cửa hàng nhà mình vì bà cho rằng: “Cả năm có một ngày Tết – cơ hội kiếm tiền mà lại bỏ qua thì thật là dại”

  Câu hỏi: Em có đồng tình với suy nghĩ và việc làm của bà Tân không? Vì sao?

  Trả lời

  Khách đến mua bánh chưng đông là do bánh chưng của nhà bà Tân ngon, tạo được niềm tin trong khách hàng. Bây giờ bà Tân lại đi mua bánh của nhà khác rồi bán lại cho khách hàng là hành vi lừa dối khách hàng, rất đáng bị phê phán.

  Bài tập 8: Trên đường đi học về, tình cờ Hoa nhìn thấy một chiếc ví, cầm lên xem thấy ở trong có rất nhiều tiền và giấy tờ quan trọng.

  Câu hỏi:

  1/ Theo em, Hoa có thể xử sự như thế nào trong tình huống ấy?

  2/ Nếu là Hoa, em chọn cách xử sự nào? Vì sao?

  Trả lời

  1/ Hoa nên mang đến Uỷ ban nhân dân hoặc đồn công an nơi gần nhất để trả lại cho người mất.

  2/ Em cũng hành động giống như Hoa vì như thế thể hiện tính trung thực của một học sinh.

  Bài tập 9: Trong lúc dọn nhà, Mi vô ý làm vỡ đôi tượng bàng sứ mà mẹ rất quý, Mi vô cùng lo lắng chưa biết phải nói với mẹ thế nào. Chợt Mi nghĩ: “Con mèo nhà mình thỉnh thoảng cũng làm vỡ đồ, mình sẽ nói là do mèo nhảy lên bàn làm vỡ tượng của mẹ”.

  Câu hỏi

  1/Em có đồng tình với suy nghĩ của Mi không? Vì sao?

  2/ Nếu là Mi, em sẽ xử sự như thế nào?

  Trả lời

  Nói dối mẹ như thế là thiếu trung thực. Cứ nói đúng sự thật và hứa với mẹ từ nay sẽ cẩn thận hơn.

  Bài tập 10: Em hãy nêu một số biểu hiện của sự thiếu trung thực trong học sinh. Vì sao em cho những biểu hiện đó là thiếu trung thực?

  Trả lời

  Một số biểu hiện của sự thiếu trung thực trong học sinh:

  • Dối trá, xuyên tạc, bóp méo sự thật
  • Nói xấu, đổ lỗi cho người khác, không dám nhận lỗi về mình
  • Nhặt được của rơi không trả người đánh mất.

  Bài tập 11: Theo em, vì sao mỗi chúng ta lại cần phải rèn luyện tính trung thực?

  Trả lời

  Trung thực là đức tính cần thiết của một con người, giúp chúng ta nâng cao phẩm giá, được mọi người quý mến, sống vui vẻ, dám nhận lỗi về mình khi mình mắc lỗi.

  Bài tập 12: Em cần phải làm gì để rèn luyện đức tính trung thực?

  Trả lời

  Với cha mẹ, thầy cô:

  • Là một học sinh, em không được nói dối, không quay bài, nhìn bài bạn trong giờ kiểm tra,
  • Dũng cảm nhận lỗi khi mắc sai lầm
  • Phê bình người có lỗi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 7 Bài Ôn Tập Chương 3 Phần Hình Học
 • Giải Bài Tập Trang 25 Sinh Lớp 7: Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 7
 • Giải Vbt Sinh Học 7 Bài 25: Nhện Và Sự Đa Dạng Của Lớp Hình Nhện
 • Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 7: Traffic
 • Giải Sbt Tiếng Anh 7 Unit 9: Neighbors
 • Giải Gdcd 7: Trả Lời Gợi Ý Bài 14 Trang 45 Sgk Gdcd 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 14: Bảo Vệ Môi Trường Và Tài Nguyên Thiên Nhiên
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 6 Bài 10: Tích Cực, Tự Giác Trong Hoạt Động Tập Thể Và Trong
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 11 Bài 2: Hàng Hóa
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 6 Bài 1: Tự Chăm Sóc, Rèn Luyện Thân Thể
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 6 Bài 15: Quyền Và Nghĩa Vụ Học Tập
 • Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  Trả lời Gợi ý Bài 14 trang 45 sgk GDCD 7

  a) Em hãy cho biết nguyên nhân (do con người gây ra) dẫn đến hiện tượng lũ lụt.

  – Khai thác rừng bừa bãi, không theo quy luật, không tuân thủ các biện pháp lâm sinh, không đảm bảo tái sinh rừng.

  – Lâm tặc hoành hành.

  – Nạn du canh du cư, phá rừng lấy đất canh tác, nhiều vụ cháy rừng, xâm hại tới tài nguyên rừng.

  – Diện tích rừng phòng hộ bị thu hẹp.

  b) Nêu tác dụng của rừng đối với đời sống của con người.

  Rừng là một trong những tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người.

  c) Em hãy nêu mối quan hệ giữa các thông tin và sự kiện kể trên.

  Thông tin: những giải pháp, những chính sách của Nhà nước nhằm hạn chế và ngăn chặn nạn xâm hại rừng, ngăn chặn tình trạng suy giảm rừng, kiểm soát các thảm họa mất rừng gây ảnh hưởng xấu tới môi trường.

  Diện tích rừng bị tàn phá do chiến tranh, do khai thác bừa bãi, nạn lâm tặc, do du canh du cư phá rừng lấy đất canh tác…

  Tất cả những điều thông tin đưa có thể nói là nguyên nhân dẫn đến hậu quả của những sự kiện đã nêu. Rừng bị tàn phá, thiên nhiên vị tàn phá đã làm ảnh hưởng đến môi trường sống của con người dẫn đến hậu quả: lũ ống, lũ quét gây thiệt hại về người và của.

  d) Em hiểu thế nào là môi trường ? Môi trường có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống con người ? Cho một vài ví dụ về những việc làm ô nhiễm môi trường.

  – Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động tới đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Những điều kiện đó hoặc đã có sẵn trong tự nhiên (rừng cây, đồi núi, sông, hồ…) hoặc do con người tạo ra (nhà máy, đường sá, công trình thủy lợi, khói bụi, rác, chất thải..).

  Môi trường mà chúng ta tìm hiểu ở đây là môi trường sống (môi trường sinh thái), khác với môi trường trong xã hội như môi trường giáo dục, môi trường học tập..

  – Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tâm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người:

  + Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

  + Tạo cho con người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần.

  – Một vài ví dụ về những việc làm ô nhiễm môi trường.

  + Đổ chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước.

  + Sử dụng phân hoá học vượt mức quy định.

  + Khai thác thuỷ hải sản bằng chất nổ.

  + Săn bắt động vật quý hiếm.

  Tham khảo toàn bộ: Giải GDCD 7

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 8 Trang 29,30,31,32Sbt Gdcd Lớp 7: Hành Vi Nào Dưới Đây Thể Hiện Lòng Khoan Dung ?
 • Trả Lời Câu Hỏi Gdcd 7 Bài 5 Trang 16, 17
 • Bài 3 Sbt Gdcd Lớp 7 Trang 12,13,14: Lòng Tự Trọng Có Ý Nghĩa Như Thế Nào Đối Với Mỗi Người?
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 7 Bài 7: Đoàn Kết, Tương Trợ
 • Bài 6: Tôn Sư Trọng Đạo
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 7 Bài 7: Đoàn Kết, Tương Trợ

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 3 Sbt Gdcd Lớp 7 Trang 12,13,14: Lòng Tự Trọng Có Ý Nghĩa Như Thế Nào Đối Với Mỗi Người?
 • Trả Lời Câu Hỏi Gdcd 7 Bài 5 Trang 16, 17
 • Bài 8 Trang 29,30,31,32Sbt Gdcd Lớp 7: Hành Vi Nào Dưới Đây Thể Hiện Lòng Khoan Dung ?
 • Giải Gdcd 7: Trả Lời Gợi Ý Bài 14 Trang 45 Sgk Gdcd 7
 • Bài 14: Bảo Vệ Môi Trường Và Tài Nguyên Thiên Nhiên
 • Giải bài tập SBT GDCD lớp 7 bài 7: Đoàn kết, tương trợ

  Giải bài tập môn GDCD lớp 7

  Bài tập môn GDCD lớp 7

  Giải bài tập SBT GDCD 7 bài 7: Đoàn kết, tương trợ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn GDCD lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

  Giải bài tập SBT GDCD lớp 7 bài 5: Yêu thương con người

  Giải bài tập SBT GDCD lớp 7 bài 6: Tôn sư trọng đạo

  Giải bài tập SBT GDCD lớp 7 bài 8: Khoan dung

  Bài tập 1: Em hiểu thế nào là đoàn kết, tương trợ?

  Trả lời

  Đoàn kết, tương trợ là sự thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn.

  Bài tập 2: Hãy nêu một số biểu hiện của đoàn kết, tương trợ và một số biểu hiện trái với đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống?

  Trả lời

  Một số biểu hiện của đoàn kết, tương trợ :

  • Quan tâm giúp đỡ bạn tiến bộ
  • Gần gũi, yêu mến với tất cả các bạn
  • Học tập vui chơi với các bạn một cách thoải mái không phân biệt nhà giàu hay nhà nghèo.

  Một số biểu hiện trái với đoàn kết, tương trợ:

  • Chia bè chia phái
  • Chỉ với với những bạn học giỏi, còn bạn học dốt thì không chơi

  Bài tập 3: Theo em, vì sao chúng ta phải đoàn kết, tương trợ?

  Trả lời

  Vì trong cuộc sống, học tập, lao động, vui chơi giải trí…, con người luôn có các mối quan hệ với nhau. Đoàn kết, tương trợ là sự liên kết, đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau, tạo nên sức mạnh lớn hơn để hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người và làm nên sự nghiệp chung.

  Bài tập 4: Em hãy nhận xét việc thực hiện đoàn kết, tương trợ của bản thân và các bạn?

  Trả lời

  Việc thực hiện đoàn kết, tương trợ của bản thân và các bạn trong lớp em được thực hiện khá tốt: Trong lớp các bạn giúp đỡ nhau học tập, bạn nào giỏi chỉ bảo,hướng dẫn cho bạn chưa biết. Các hoạt động đoàn trường tổ chức, lớp em đều tham gia nhiệt tình và các bạn trong lớp cũng rất đoàn kết với nhau.

  1. Sẵn sàng giúp đỡ bạn trong mọi việc, kể cả những việc sai trái.
  2. Chỉ chơi với các bạn có hoàn cảnh giống như mình
  3. Học tập, vui chơi với các bạn một cách thân ái, hoà thuận.
  4. Chơi với nhau thành từng nhóm, ganh đua với các nhóm khác.
  1. Đoàn kết là sự liên kết của một nhóm người nhằm đối lập với những người khác.
  2. Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, chiến thắng mọi khó khăn, thử thách.
  3. Đoàn kết giúp cho con người gần gũi, thân ái với nhau hơn, tạo ra nhiều niềm vui trong cuộc sống.
  4. Đoàn kết tạo nên những kinh nghiệm phối hợp, sự nhiệt tình, hăng hái để hoàn thành nhiệm vụ.
  1. Nam chỉ chơi với những bạn học giỏi như mình.
  2. Hoa luôn giúp đỡ, kèm cặp các bạn học kém trong lớp.
  3. Bình không chơi với các bạn nữ vì cho là các bạn nữ hay nói nhiều.
  1. Vơ đũa cả nắm.
  2. Lòng vả cũng như lòng sung.
  3. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
  4. Cây ngay không sợ chết đứng

  Trả lời

  Câu 5: C

  Câu 6:

  Đúng: B, C, D

  Sai: D

  Câu 7: B

  Câu 8: C

  Bài tập 9: Sáng nay cô giáo sẽ trả bài kiểm tra Toán. Sơn thầm nghĩ, chắc bài kiểm tra của mình và Đại tốt lắm đây vì hôm đó hai đứa cùng nhau “góp sức” để làm bài kiểm tra mà. Đúng là “hai cái đầu vẫn hơn một cái đầu”. Sơn tự hào, sung sướng mỉm cười.

  Câu hỏi:

  Theo em hành động của hai bạn Sơn và Đại có phải là thế hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ không? Vì sao?

  Trả lời

  Hành động của hai bạn không phải là đoàn kết, tương trợ mà vi phạm quy chế, kỉ luật học tập.

  Bài tập 10: Nhà Quang nghèo, trên Quang lại có chị gái nên Quang hay phải mặc quần áo cũ của chị. Một số bạn trêu chọc, giễu Quang là “đồ đàn bà”. Quang ức lắm

  Trưa nay trên đường đi học về, lại bị các bạn ấy trêu chọc, Quang nổi khùng, xông vào đánh một bạn bị chảy máu mũi. Trước sự việc đó, có bạn cho rằng Quang đánh là đúng, có bạn lại phản đối, cho rằng Quang quá đáng.

  Câu hỏi:

  1/ Em tán thành ý kiến nào? Vì sao?

  2/Em sẽ góp ý thế nào cho Quang và cho các bạn hay trêu Quang?

  Trả lời

  1/ Hành vi của Quang và các bạn trêu Quang đều không thể hiện đoàn kết, tương trợ.

  2/ Em sẽ góp ý cho các bạn trêu Quang là không nên trêu bạn ấy nữa và giải thích cho các bạn hoàn cảnh của Quang và để các bạn đoàn kết tương trợ nhau cùng tiến bộ trong học tập.

  Bài tập 11: Trong lớp, một bạn ngồi trước mặt Lan hay nói chuyện và đùa nghịch làm Lan không học được. Lan nhắc thì bạn ấy vênh mặt nói: “Việc gì đến mày!”. Lan tức quá, cầm thước kẻ quật vào đầu bạn. Thế là hai bạn đánh nhau và bị cô giáo cảnh cáo.

  Câu hỏi:

  1/ Em hãy nhận xét hành vi của hai bạn trong tình huống trên.

  2/ Em sẽ khuyên hai bạn như thế nào?

  Trả lời

  1/ Hành vi của Lan và bạn trêu Lan đều không thể hiện đoàn kết, tương trợ.

  2/ Em sẽ khuyên hai bạn nên cùng giúp nhau học tập, không nên đánh nhau, cùng đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để cùng tiến bộ

  Bài tập 12: Sắp đến sinh nhật Ánh, Ánh có thư mời tất cả các bạn cùng lớp đến dự. Riêng Hiền không có thư mời, Hiền buồn lắm. Có bạn hỏi vì sao không mời Hiền, Ánh trả lời: “Nhà nó nghèo lắm, có mời nó cũng không đến được nên tớ không mời!”.

  Câu hỏi: Em có tán thành việc làm của Ánh không? Vì sao?

  Trả lời

  Không tán thành việc làm của Ánh vì đó là sự phân biệt đối xử giữa bạn bè, mầm mống gây mất đoàn kết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 6: Tôn Sư Trọng Đạo
 • Bài 5: Yêu Thương Con Người
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 7 Bài 10: Giữ Gìn Và Phát Huy Truyền Thống Tốt Đẹp Của Gia Đình, Dòng Họ
 • Giải Sbt Gdcd 7 Bài 13: Quyền Được Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Giáo Dục Của Trẻ Em
 • Giải Sbt Gdcd 7 Bài 15: Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100