Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí

--- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí Pi
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7: Bài 7. Định Lí
 • Giải Bài Tập Phần: Định Lí Py
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1 Mai Lan Hương
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mai Lan Hương Unit 7
 • Sách giải toán 7 Bài 7: Định lí giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 99: Ba tính chất ở bài 6 là ba định lí. Em hãy phát biểu lại ba định lí đó

  Lời giải

  Ta có : ba định lí là

  – Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với nột đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

  – Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia

  – Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 100:

  a) Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí : “Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”

  Lời giải

  Ta có :

  a) Giả thiết : Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba

  Kết luận : chúng song song với nhau

  b) hình vẽ minh họa

  Giả thiết : a//c ; b//c

  Kết luận : a//b

  Bài 49 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận các định lí sau:

  a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho một góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.

  b) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau.

  Lời giải:

  a) Giả thiết: Đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một góc so le trong bằng nhau.

  Kết luận: Hai đường thẳng đó song song.

  b) Giả thiết: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song.

  Kết luận: Hai góc so le trong bằng nhau.

  Bài 50 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): a) Hãy viết kết luận của định lí sau bằng cách điền vào chỗ trống Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì.

  Lời giải:

  a) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ b thì song song với nhau.

  Giả thiết: a⊥c, b⊥c

  Kết luận: a//b

  Bài 51 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): a) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

  Lời giải:

  a) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

  GT : a//b , c⊥a

  KL : c⊥b

  Bài 52 (trang 101 SGK Toán 7 Tập 1): Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống (…) để chứng minh định lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”

  GT: …..

  KL: …..

  Bài 53 (trang 102 SGK Toán 7 Tập 1): Cho định lí: “Nếu hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx’, x’Oy’, x’Oy’, y’Ox đều là góc vuông”.

  a) Hãy vẽ hình

  b) Viết giả thiết và kết luận của định lí

  c) Điền vào chỗ trống trong các câu sau

  d) Hãy trình bày lại chứng minh một cách ngắn gọn hơn

  Lời giải:

  a) Vẽ hình:

  b) Viết giả thiết và kết luận:

  c) Điền vào chỗ trống:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí Pytago
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 7: Tỉ Lệ Thức
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Tỉ Lệ Thức
 • Giải Bài Tập Làm Tròn Số.
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Lớp 7 – Để Học Tốt Lớp 7 – Giải Bài Tập Lớp 7
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1
 • Giải Bt Toán 6 Vnen
 • Ứng Dụng Giải Bài Tập Tiếng Anh
 • Mẫu Bài Tập Kế Toán Tổng Hợp Theo Thông Tư 200 (Kèm Lời Giải)
 • giải sách bài tập toán 7

  Để học tốt Toán lớp 7, loạt bài Giải sách bài tập Toán 7 (Giải sbt Toán 7) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

  https://vietjack.com

   › giai-sach-bai-tap-toan-7

  Để học tốt Toán lớp 7, loạt bài Giải sách bài tập Toán 7 (Giải sbt Toán 7) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn …

  Nhân, chia số hữu tỉ

  Hàm số

  Đại lượng tỉ tệ thuận

  Trường hợp bằng nhau thứ ba …

  Giải SBT Toán 7 Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam …

  Các kết quả khác từ vietjack.com »

  Giải bài tập, Sách bài tập (SBT) Toán 7 – Loigiaihay

  https://loigiaihay.com

   › sbt-toan-lop-7-c404

  Đáp án, lời giải chi tiết các bài tập trong sách bài tập (SBT) Toán 7, Đại số và Hình học.

  Giải bài tập, SachBaiTap (SBT) Toán 7 – Sachbaitap.com

  https://sachbaitap.com

   › sbt-toan-lop-7-c7

  Đáp án, lời giải chi tiết các bài tập trong SachBaiTap  (SBT) Toán 7, Đại số và Hình học.

  Giải bài tập, SachBaiTap p (SBT) Toán 7 – Giaibaitap.me

  https://giaibaitap.me

  › giai-SachBaiTap -toan-7-c138

  Đáp án, lời giải chi tiết các bài tập trong SachBaiTap p (SBT) Toán 7, Đại số và Hình học.

  Giải SachBaiTap Toán Lớp 7 – Sachgiaibaitap.com

  https://sachgiaibaitap.com

  › giai-SachBaiTap -toan-lop-7

  Sách giải SachBaiTap toán 7 Giải SSachBaiTap Toán Lớp 7 giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy …

  https://tiki.vn

  › giai-SachBaiTap -toan-lop-7-tap-1-p750…

  Mua online Giải SachBaiTap Toán Lớp 7 (Tập 1) giá siêu tốt, giao nhanh, Freeship, hoàn tiền 111% nếu giả. Lựa chọn thêm nhiều Sách tham khảo cấp I khác.

  Hoa tươi Cam Ranh Khánh Hoà 

  Shop hoa tươi Ninh Hòa 

  [PDF] Bộ SachBaiTap toán 7 tập 1 tập 2 – Sách học

  https://sachhoc.com

  › bo-SachBaiTap -toan-7-tap-1-tap-2

  Bộ  SachBaiTap  toán 7 tập 1 tập 2 được sử dụng đi kèm với sách giáo khoa … tự rèn luyện nâng cao khả năng tư duy và phương pháp giải các dạng toán học.

  SachBaiTap Toán 7 Tập 1

  Phần Đại số – Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

  Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

  Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

  Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ

  Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

  Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

  Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

  Bài 7: Tỉ lệ thức

  Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

  Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

  Bài 10: Làm tròn số

  Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

  Bài 12: Số thực

  Ôn tập chương 1

  Phần Đại số – Chương 2: Hàm số và đồ thị

  Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận

  Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

  Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

  Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

  Bài 5: Hàm số

  Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

  Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

  Ôn tập chương 2

  Giải SachBaiTap Toán 7 trang 6 câu 8, 9 tập 1 – Giải SBT Toán …

  https://sachgiai.net

   › Sách Cấp 2

  Giải SachBaiTap Toán 7 trang 6 câu 8, 9 tập 1 – Giải SBT Toán lớp 7: với sách giải toán lớp 7 học kỳ 1 này chúng tôi được sưu tầm và biên soạn những lời giải …

  Giải toán 7, giải SBT toán 7, giải vở bài tập Toán 7 – VnDoc.com

  https://vndoc.com

   › Học tập

  https://shopee.vn

  › Sách-Giải-SSachBaiTap -Toán-7-Tậ…

  Mua Sách – Giải SachBaiTap Toán 7 Tập 1 giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi. Shopee đảm bảo nhận hàng, hoặc được hoàn lại tiền Giao Hàng Miễn …

  https://haylamdo.com

   › giai-sach-bai-tap-toan-7 › bai-8…

  https://haylamdo.com

  › giai-SachBaiTap p-toan-7 › bai-1…

  https://toploigiai.vn

   › giai-sbt-toan-7

  Tuyển tập loạt bài Giải SBT Toán 7 ngắn nhất. Toàn bộ các câu hỏi trong SachBaiTap  Toán 7 được các thầy cô biên soạn với nội dung ngắn gọn, chi tiết, đầy …

  Giải chi tiết SachBaiTap Toán 7 – hoc360.net

  https://hoc360.net

   › toan-7 › sach-bt-toan-7 › page › 7

  Giải SBT Toán lớp 7 – Giải bài tập sách giáo khoa, Sách bài …

  https://baitapsgk.com

   › Lớp 7

  Giải sSachBaiTap Toán 7 tập 1, 2 chi tiết. Toán 7 Đại số chương: Số hữu tỉ – Số thực, Hàm số và đồ thị, Thống kê. Toán lớp 7 hình học: Đường thẳng vuông góc, …

  https://www.pinterest.com

   › pin

  SachBaiTap Toán 7 tập 1 – YouTube

  https://www.youtube.com

   › watch

  3:21

  Sưu tầm trọn bộ sách giáo khoa và SachBaiTap Toán cấp 2 dành cho học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 9 làm tài liệu học trên …

  16 thg 11, 2022 · Tải lên bởi Vi Vi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Môn Toán 8
 • Review Sách Bài Tập Và Bài Giải Quản Trị Dự Án Hiện Đại
 • Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Toán Phương Trình Mặt Phẳng
 • Pemenang Lengkap Mama 2022, Exo
 • Giải Thưởng Và Đề Cử Bts
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí Pi

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7: Bài 7. Định Lí
 • Giải Bài Tập Phần: Định Lí Py
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1 Mai Lan Hương
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mai Lan Hương Unit 7
 • Giải Vbt Ngữ Văn 7 Mẹ Tôi
 • Sách giải toán 7 Bài 7: Định lí Pi-ta-go giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 129: Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3cm và 4cm. Đo độ dài cạnh huyền

  Lời giải

  Đo được cạnh huyền 5cm

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 129: Lấy giấy trắng cắt tám tam giác vuông bằng nhau. Trong mỗi tam giác vuông đó, ta gọi độ dài các cạnh góc vuông là a và b, gọi độ dài cạnh huyền là c. Cắt hai tấm bìa hình vuông có cạnh bằng a+b

  a)Đặt bốn tam giác vuông lên tấm bìa hình vuông như hình 121. Phần bìa không bị che lấp là một hình vuông có cạnh bằng c, tính diện tích phần bìa đó theo c

  b) Đặt bốn tam giác vuông còn lại lên tấm bìa hình vuông thứ hai như hình 122. Phần bìa không bị che lấp gồm hai hình vuông có cạnh là a và b; tính diện tích phần bìa đó theo a và b

  Lời giải

  a) diện tích phần bìa hình vuông cạnh c là c 2

  b) diện tích hai phần bìa hình vuông lần lượt là a 2 và b 2

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 130: Tìm độ dài x trên các hình 124, 125

  Lời giải

  Áp dụng định lí Py – ta – go

  Tam giác ABC vuông tại B

  ⇒ x = 6 (cm)

  Tam giác DEF vuông tại D

  ⇒ x = √2 (cm)

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 130: Vẽ tam giác ABC có AB = 3cm; AC = 4cm; BC = 5cm. Hãy dùng thước đo góc để xác định số đo của góc BAC

  Lời giải

  Số đo góc BAC là 90 o

  Bài 53 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm độ dài x trên hình 127.

  Lời giải:

  Hình a

  Áp dụng định lí Pi-ta-go ta có:

  Hình b

  ⇒ x = √5

  Hình c

  ⇒ x = 20

  Hình d

  Theo định lí Pi-ta-go: 7 + 3 2 = x 2

  Bài 54 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1): Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8,5m, độ dài CB bằng 7,5m. Tính chiều cao AB.

  Vì nên theo định lí Py -ta -go ta có:

  = 8,52 – 7,52

  = 72,25 – 56,25

  =16

  ⇒ AB =4(cm)

  Bài 55 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1): Tính chiều cao của bức tường, biết rằng chiều dài của thang là 4m và chân thang cách tường 1m.

  Kí hiệu như hình vẽ:

  Vì mặt đất vuông góc với chân tường nên góc C = 90º.

  Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔABC ta có:

  ⇒ AC = √15 ≈ 3,87(m) hay chiều cao của bức tường là 3,87m.

  Bài 56 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1): Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau.

  a) 9cm, 15cm, 12cm.

  b) 5dm, 13dm, 12dm.

  c) 7m, 7m, 10m.

  Lời giải:

  Mà 225 = 144 + 81

  Nên Theo định lí Py – ta – go đảo, tam giác có độ dài 3 cạnh 9cm ,12cm ,15cm là tam giác vuông.

  Mà 169 = 144 + 25

  Nên Theo định lí Py – ta – go đảo tam giác có độ dài 3 cạnh 5dm ,13dm ,12dm là tam giác vuông.

  Mà 100 ≠ 49 + 49

  Nên tam giác có độ dài 3 cạnh 7m, 7m, 10m không là tam giác vuông

  Bài 57 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1): Cho bài toán “ΔABC có AB = 8, AC = 17, BC = 15 có phải là tam giác vuông hay không ? Bạn Tâm đã giải thích bài toán đó như sau:

  Vậy ΔABC không phải là tam giác vuông.”

  Lời giải trên đúng hay sai ? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng

  Lời giải:

  Lời giải của bạn Tâm sai. Sửa lại như sau:

  Vậy tam giác ABC là tam giác vuông tại B (Theo định lí Py-ta-go đảo)

  Bài 58 (trang 132 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà không ?.

  Lời giải:

  Gọi d là đường chéo của tủ.

  ⇒ d = √416 ≈ 20,4 dm

  Suy ra d < 21dm (là chiều cao của căn phòng)

  Như vậy khi anh Nam đẩy tủ cho đứng thẳng tủ không bị vướng vào trần nhà

  Bài 59 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1): Bạn Tâm muốn đóng một nẹp chéo AC để chiếc khung hình chữ nhật ABCD được vững hơn. Tính độ dài AC, biết rằng AD = 48cm, CD = 36cm.

  Lời giải:

  Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔACD ta có:

  ⇒ AC = 60(cm)

  Bài 60 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC. Cho biết AB = 13cm, AH = 12cm, HC = 16cm. Tính độ dài AC, BC.

  Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔAHC ta có:

  ⇒ AC = 20 (cm)

  Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔAHB ta có:

  ⇒ BH = 5cm

  Do đó BC = BH + HC = 5 + 16 = 21 (cm)

  Bài 61 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1): Trên giấy kẻ ô vuông (độ dài cạnh của ô vuông bằng 1) cho tam giác ABC như hình 135. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác.

  Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔAMB ta có:

  ⇒ AB = √5

  Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔANC ta có:

  ⇒ AC = 5

  Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔBKC ta có:

  ⇒ BC = √34

  Bài 62 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Người ta buộc con cún bằng sợi dây có một đầu dây buộc tại điểm O làm cho con Cún cách điểm O nhiều nhất 9m. Con Cún có thể tới các vị trí A, B, C, D để canh giữ mảnh vườn hình chữ nhật ABCD hay không ?

  Lời giải:

  ⇒ OA = 5m < 9m

  ⇒ OB = √52m ≈ 7,21 (m) < 9m

  ⇒ OD = √73 ≈ 8,54(m) < 9m

  Như vậy con Cún có thể tới các vị trí A, B, D nhưng không tới được vị trí C.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí Pytago
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 7: Tỉ Lệ Thức
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Tỉ Lệ Thức
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Tỉ Lệ Thức

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 7: Tỉ Lệ Thức
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí Pytago
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 7: Định Lí Pi
 • Sách giải toán 7 Bài 7: Tỉ lệ thức giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 24: Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không ?

  Lời giải

  Ta có:

  ⇒ Hai tỉ số này lập được tỉ lệ thức

  ⇒ Hai tỉ số này không lập được tỉ lệ thức

  Bài 44 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

  Bài 45 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ lệ thức

  Lời giải:

  Ta có:

  Nhìn vào kết quả trên ta lập được các tỉ lệ thức:

  Bài 46 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

  Bài 47 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau :

  a) 6 . 63 = 9 . 42.

  b) 0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46.

  Lời giải:

  a) Từ 6.63 = 9.42 ta có:

  b) Từ 0,24 .1,61 = 0,84 .0,46 ta có:

  Bài 48 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:

  Bài 49 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Từ các tỉ số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không

  a) 3,5 : 5,25 và 14 : 21

  c) 6,51 : 15,19 và 3 : 7

  Lời giải:

  ( Gợi ý: Sử dụng tính chất tỉ lệ thức để tìm số còn lại trong ô vuông)

  Ô chữ N :

  Ô chữ H :

  Ô chữ C :

  Ô chữ I :

  Ô chữ Ư :

  Ô chữ Ế :

  Ô chữ Y :

  Ô chữ Ợ :

  Ô chữ B :

  Ô chữ U :

  Ô chữ L :

  Ô chữ T :

  Điền các chữ cái vào các ô trống có kết quả tương ứng ta được tên tác phẩm là : ” BINH THƯ YẾU LƯỢC “.

  Bài 51 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau 1,5; 2; 3,6; 4,8.

  Lời giải:

  Ta có 1,5.4,8 = 2.3,6 (=7,2)

  Do đó có 4 tỉ lệ thức:

  Lời giải:

  Ta có:

  A sai

  B sai

  C đúng

  D sai

  Vậy chọn C.

  Bài 53 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Đố

  (Rút gọn bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)

  Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể rút gọn như vậy!

  Lời giải:

  Kiểm tra

  Ta có thể viết các tỉ số khác cũng có thể rút gọn như trên. Chẳng hạn:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Làm Tròn Số.
 • Bài 73,74,75, 76,77, 78,79, 80,81 Trang 36,37,38 Toán 7 Tập 1: Làm Tròn Số
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 10: Làm Tròn Số
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 10: Làm Tròn Số
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 6: Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ (Tiếp Theo)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 82

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 114
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 63
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 6: Tính Chất Ba Đường Phân Giác Của Tam Giác
 • Tam Giác Cân Toán Lớp 7 Bài 6 Giải Bài Tập
 • Bài 15 Trang 63 Sgk Toán 7 Tập 2
 • Sách giải toán 7 Luyện tập trang 82-83 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 5 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): a) Vẽ góc ABC có đo bằng 56o.

  b) Vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC’.

  c) Vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Tính số đo của góc C’BA’.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tia BC’, được góc ABC’ kề bù với góc ABC

  Ta có:

  c) Vẽ tia đối của tia BA , ta được tia BA’

  ⇒ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’.

  Khi đó góc ABC và góc A’BC’ là hai góc đối đỉnh.

  Bài 6 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47o. Tính số đo các góc còn lại

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Vẽ đường thẳng xx’.

  Trên đường thẳng xx’ ta lấy điểm O bất kì.

  Sử dụng thước đo góc để vẽ tia yy’ đi qua O sao cho góc xOy = 47º.

  Nhận xét: Ox là tia đối của tia Ox’; Oy là tia đối của tia Oy’ suy ra:

  Bài 7 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Trên hình vẽ ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O.

  Tên các cặp góc bằng nhau là:

  Bài 8 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 70o, nhưng không đối đỉnh.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Cách 1: Vẽ đường thằng x’x . Trên x’x lấy điểm O

  Từ O vẽ tia Ox’ bất kì (không phải là tia đối của Ox )

  Bài 9 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Hai góc vuông không đối đỉnh là:

  + Góc xAy và góc x’Ay.

  + Góc x’Ay và góc x’Ay’

  + Góc x’Ay’ và góc xAy’

  + Góc xAy’ và góc xAy.

  Bài 10 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

  Lời giải:

  Phải gấp tờ giấy sao cho tia màu đỏ trùng với tia màu xanh để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 9: Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác
 • Giải Bài 58,59,60 ,61,62 Trang 83 Sgk Toán 7 Tập 2: Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 83 Bài 24, 25, 26
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 8: Tính Chất Ba Đường Trung Trực Của Tam Giác
 • Chuyên Đề Tam Giác Cân Lớp 7
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 19 Bài 6, 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 37 Bài 6, 7, 8, 9, 10
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 101 Bài 9, 10 Giải Sbt Toán Lớp 7
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 25 Bài 37
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 37 Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 38 Bài 1.5, 1.6
 • Giải bài tập sách giáo khoa Toán 7 trang 66 Giải bài tập sách giáo khoa Toán 7 trang 49

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 19 tập 2 câu 6, 7

  a. x = 0

  b. x = -1

  c. x = 1/3

  Tính giá trị của các biểu thức sau:

  a. 3x – 5y + 1 tại x = 1/3 ; y = – 1/5

  b. 3x 2 – 2x – 5 tại x = 1; x = -1; x = 5/3

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 19 câu 6, 7

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 19 tập 2 câu 6

  a. Thay x = 0 vào biểu thức, ta có:

  5.0 2 + 3.0 – 1 = 0 + 0 – 1 = -1

  Vậy giá trị của biểu thức 5x 2 + 3x – 1 tại x = 0 là -1

  b. Thay x = -1 vào biểu thức, ta có:

  5.(-1) 2 + 3.(-1) – 1 = 5.1 – 3 – 1 = 1

  Vậy giá trị của biểu thức 5x 2 + 3x – 1 tại x = -1 là 1

  c. Thay x = 1/3 vào biểu thức, ta có:

  5.(1/3) 2 + 3.1/3 – 1 = 5.1/9 + 1 – 1 = 5/9

  Vậy giá trị của biểu thức 5x 2 + 3x – 1 tại x = 1/3 là 5/9

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 19 tập 2 câu 7

  a. Thay x = 1/3 ; y = – 1/5 vào biểu thức ta có:

  3.1/3 – 5.(-1/5 ) + 1 = 1 + 1 + 1 = 3

  Vậy giá trị của biểu thức 3x – 5y + 1 tại x = 1/3 ; y = – 1/5 là 3.

  b. *Thay x = 1 vào biểu thức ta có:

  3.1 2 – 2.1 – 5 = 3 – 2 – 5 = -4

  Vậy giá trị của biểu thức 3x 2 – 2x – 5 tại x = 1 là -4.

  *Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

  3.(-1) 2 – 2.(-1) – 5 = 3.1 + 2 – 5 = 0

  Vậy giá trị của biểu thức 3x 2 – 2x – 5 tại x = -1 là 0.

  *Thay x = 5/3 vào biểu thức ta có:

  3.(5/3 ) 2 – 2.5/3 – 5 = 3.25/9 – 10/3 – 15/3 = 0

  Vậy giá trị của biểu thức 3x 2 – 2x – 5 tại x = 5/3 là 0.

  c. Thay x = 4, y = -1, z = -1 vào biểu thức ta có:

  4 – 2.(-1) 2 + (-1) 3 = 4 – 2.1 + (-1) = 4 – 2 – 1= 1

  Vậy giá trị của biểu thức x – 2y 2 + z 3 tại x = 4, y = -1, z = -1 là 1.

  Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 19

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 5, 6 Câu 6, 7 Tập 1
 • Bài 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Trang 110 Sbt Toán 7 Tập 1
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 102 Bài 6, 7, 8, 9 Giải Sbt Toán Lớp 7
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 18 Bài 7.1, 7.2
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 21 Bài 19
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 98

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 44, 45, 46, 47, 48 Trang 98, 99 Sách Giáo Khoa Toán 7
 • Bài 51, 52, 53, 54 Trang 97 Sbt Toán 8 Tập 2
 • Sách Giáo Khoa Toán 9 Tập 1
 • Tổng Hợp Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 5 Các Vòng Có Đáp Án
 • Tổng Hợp Các Trang Web Giải Toán Bằng Tiếng Anh
 • Sách giải toán 7 Luyện tập trang 98-99 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 42 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1): a) Vẽ c ⊥ a

  b) Vẽ b ⊥ c. Hỏi a có song song với b không ? Vì sao

  c) Phát biểu tính chất đó bằng lời

  Lời giải:

  a) Vẽ c ⊥ a

  b) Vẽ b ⊥ c (như hình trên)

  Ta được a song song với b vì c cắt a và b trong các góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau bằng 90 o

  c) Phát biểu: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

  Bài 43 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1): a) Vẽ c ⊥ a

  b) Vẽ b // a. Hỏi c có vuông góc với b không ? Vì sao

  c) Phát biểu tính chất đó bằng lời

  Lời giải:

  a) Vẽ c ⊥ a

  b) Vẽ b // a (hình vẽ)

  – Ta được c có vuông góc với b vì a // b nên nếu c cắt a tại B thì c cũng cắt b tại A.

  Vì góc A 1 = 90 o nên góc so le trong của nó là góc B 2 = 90 o ⇒ c ⊥ b

  c) Phát biểu: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

  Bài 44 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1): a) Vẽ a // b

  b) Vẽ c // a. Hỏi c có song song với b không ? Vì sao.

  c) Phát biểu tính chất đó bằng lời ?

  Lời giải:

  a) Vẽ a // b

  b) Vẽ c // a (hình vẽ)

  – c có song song với b.

  Giả sử b không song song với c thì b cắt c tại một điểm O nào đó. Khi đó qua O ta có thể vẽ được hai đường thẳng b và c cùng song song với a. Điều đó trái với tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song. Vậy c // b.

  c) Phát biểu: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

  Bài 45 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1): a) Vẽ d//d’ và d”//d (d” và d’ phân biệt )

  b) Suy ra d’//d” bằng cách trả lời các câu hỏi sau :

  – Nếu d’ cắt d” tại điểm M có thể nằm trên d không ? Vì sao?

  – Qua điểm M nằm ngoài d vừa có d’//d, vừa có d”//d thì có trái với tiên đề Oclit không ? Vì sao?

  – Nếu d’ và d” không thể cắt nhau (vì trái với tiên đề Ơ-clit ) thì chúng phải như thế nào ?

  Lời giải:

  a) Vẽ d//d’ và d”//d

  b) Suy ra d’//d” vì

  – Nếu d’ cắt d” tại điểm M thì M không nằm trên d vì d//d’, d//d”

  – Qua điểm M nằm ngoài d ta vẽ được hai đường thẳng d’, d” cùng song song với d. Điều này trái với tiên đề Oclit về đường thẳng song song

  – Nên d’ và d” không thể cắt nhau. Vậy d’//d”

  Bài 46 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1): Xem hình 31

  a) Vì sao a//b.

  b) Tính số đo góc C.

  Lời giải:

  a) a//b vì a và b cùng vuông góc với đường thẳng AB.

  b) Ta có:

  Bài 47 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1): Ở hình 32 biết a//b, góc A = 90o, góc C = 130o, tính góc B, góc D.

  Bài 48 (trang 99 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Hãy lấy một tờ giấy, gấp 3 lần theo hình 33. Trải tờ giấy quan sát xem có phải nếp gấp là hình ảnh của một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song hay không?

  Lời giải:

  Xem hình và quan sát bước 4

  Vậy các nếp gấp là hình ảnh của một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1 Trang 5 Sgk Toán 8 Tập 2
 • Sách Giáo Khoa Toán 8 Tập 2
 • Ebook Bồi Dưỡng Toán 7 Tập 1, Tập 2
 • Soạn Bài Rút Gọn Câu Sách Bài Tập Ngữ Văn 7 Tập 2
 • Đáp Án Game Qua Sông Iq Đầy Đủ (32 Câu)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 63

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 7 Bài 6: Tính Chất Ba Đường Phân Giác Của Tam Giác
 • Tam Giác Cân Toán Lớp 7 Bài 6 Giải Bài Tập
 • Bài 15 Trang 63 Sgk Toán 7 Tập 2
 • Bài 15,16,17 ,18,19,20 ,21,22 Trang 63,64 Sách Toán 7 Tập 2: Quan Hệ Giữa Ba Cạnh Của Một Tam Giác. Bất Đẳng Thức Tam Giác
 • Giải Bài Tập Trang 63 Sgk Toán 7 Tập 2 Bài 15, 16, 17
 • Sách giải toán 7 Luyện tập trang 73-74 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Luyện tập (trang 63-64 sgk Toán 7 Tập 2)

  Bài 18 (trang 63 SGK Toán 7 tập 2): Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau:

  a) 2cm; 3cm; 4cm

  b) 1cm; 2cm; 3,5cm

  c) 2,2cm; 2cm; 4,2cm

  Hãy vẽ tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là một trong các bộ ba ở trên (nếu vẽ được). Trong trường hợp không vẽ được hãy giải thích.

  Do đó bộ đoạn thẳng 2cm, 3cm, 4cm có thể thành 3 cạnh của tam giác.

  Cách dựng tam giác có ba độ dài 3cm, 4cm, 6cm

  – Vẽ BC = 4cm

  – Dựng đường tròn tâm B bán kính 2cm ; đường tròn tâm C bán kính 3cm. Hai đường tròn cắt nhau tại A. Nối AB, AC ta được tam giác cần dựng.

  b) 1cm + 2cm = 3cm < 3,5cm

  ⇒ bộ ba đoạn thẳng 1cm, 2cm, 3,5cm không thể tạo thành 1 tam giác.

  c) 2,2cm + 2cm = 4,2cm.

  ⇒ Bộ ba đoạn thẳng 2,2cm; 2cm; 4,2cm không lập thành tam giác.

  Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Luyện tập (trang 63-64 sgk Toán 7 Tập 2)

  Bài 19 (trang 63 SGK Toán 7 tập 2): Tìm chu vi của một tam giác cân biết độ dài hai cạnh của nó là 3,9cm và 7,9cm.

  Lời giải:

  Tam giác là cân biết hai cạnh của nó là 3,9cm và 7,9cm.

  Cạnh có độ dài 3,9cm có thể là độ dài cạnh bên hoặc cạnh đáy

  Giả sử cạnh 3,9cm là độ dài cạnh bên.

  Ta có tam giác cân đó có độ dài 3 cạnh là: 3,9 cm; 3,9 cm ; 7,9 cm

  Mà : 3,9 + 3,9 = 7,8 < 7,9 (không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác) ⇒ loại

  ⇒ Cạnh 3,9cm là độ dài cạnh đáy, độ dài hai cạnh bên bằng 7,9cm.

  Vậy : chu vi tam giác là:

  3,9 + 7,9 + 7,9 = 19,7 (cm)

  Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Luyện tập (trang 63-64 sgk Toán 7 Tập 2)

  Bài 20 (trang 64 SGK Toán 7 tập 2): Một cách chứng minh khác của bất đẳng thức tam giác:

  Cho tam giác ABC. Giả sử BC là cạnh lớn nhất. Kẻ đường vuông góc AH đến đường thẳng BC (H thuộc BC).

  b) Từ giả thiết về cạnh BC, hãy suy ra hai bất đẳng thức tam giác còn lại.

  a) Ta chứng minh H nằm giữa B và C.

  Thật vậy: giả sử H nằm ngoài cạnh BC.

  Giả sử B nằm giữa H và C

  Xét tam giác ABC có cạnh AC đối diện với góc B ⇒ cạnh AC lớn nhất (cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất). Điều này trái với giả thiết BC lớn nhất.

  Tương tự giả sử C nằm giữa B và H cũng trái với giả thiết BC là cạnh lớn nhất.

  Vậy H phải nằm giữa B và C.

  ⇒ HB + HC = BC.

  – Xét ∆AHC vuông tại H có AC là cạnh đối diện với góc H

  Cộng vế với vế hai bất đẳng thức (1) và (2) ta có

  HB + HC < AC + AB

  hay BC < AC + AB (vì HB + HC = BC)

  b) BC là cạnh lớn nhất nên suy ra AB < BC và AC < BC

  ⇒ AB < BC + AC ; AC < BC + AB.

  Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Luyện tập (trang 63-64 sgk Toán 7 Tập 2)

  Bài 21 (trang 64 SGK Toán 7 tập 2): Một trạm biến áp và một khu dân cư được xây dựng cách xa hai bờ sông tại hai địa điểm A và B (h.19).

  Hãy tìm trên bờ sông gần khu dân cư một địa điểm C để dụng một cột mắc dây đưa điện từ trạm biến áp về cho khu dân cư sao cho độ dài đường dây dẫn là ngắn nhất.

  Lời giải:

  Ta có: AC + BC ≥ AB (vì C là điểm chưa xác định)

  Do đó: AC + BC ngắn nhất khi AC + BC = AB

  ⇒ A, B, C thẳng hàng và C nằm giữa A; B.

  Vậy vị trí dặt một cột mắc dây điện từ trạm về cho khu dân cư sao cho độ dài đường dây dẫn ngắn nhất là C nằm giữa A và B (và A, B, C thẳng hàng)

  Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Luyện tập (trang 63-64 sgk Toán 7 Tập 2)

  Bài 22 (trang 64 SGK Toán 7 tập 2): Ba thành phố A, B, C là ba đỉnh của một tam giác; biết rằng: AC = 30km, AB = 90km (h.20).

  a) Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 60km thì thành phố B có nhận được tín hiệu không? Vì sao?

  b) Cũng câu hỏi như vậy với máy phát sóng có bán kính hoạt động bằng 120km?

  Lời giải:

  Theo đề bài AC = 30km, AB = 90km ⇒ AC < AB.

  Nếu đặt tại C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 60km thì thành phố B không nhận được tín hiệu.

  b) Trong tam giác ABC có: BC < AC + AB (bất đẳng thức tam giác).

  nên BC < 30 + 90 =120km

  Nếu đặt tại C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 120km thì thành phố B nhận được tín hiệu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 114
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 82
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 9: Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác
 • Giải Bài 58,59,60 ,61,62 Trang 83 Sgk Toán 7 Tập 2: Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 83 Bài 24, 25, 26
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 70

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 5: Tính Chất Tia Phân Giác Của Một Góc
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 7 Câu 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 Tập 1
 • Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 7 Bài 7: Gương Cầu Lồi
 • Giải Bài Tập Sách Tiếng Anh Lớp 3 Unit 14 Chương Trình Mới
 • Công Nghệ 7 Ôn Tập Phần 1: Trồng Trọt
 • Sách giải toán 7 Luyện tập trang 70-71 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Luyện tập (trang 70-71 sgk Toán 7 Tập 2)

  Bài 33 (trang 70 SGK Toán 7 tập 2): Cho hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau tại O.

  a) Chứng minh hai tia phân giác Ot, Ot’ của một cặp góc kề bù tạo thành một góc vuông.

  b) Chứng minh rằng: Nếu M thuộc đường thẳng Ot hoặc thuộc đường thẳng Ot’ thì M cách đều hai đường thẳng xx’ và yy’.

  c) Chứng minh rằng: Nếu điểm M cách đều hai đường thẳng xx’, yy’ thì M thuộc đường thẳng Ot hoặc thuộc đường thẳng Ot’.

  d) Khi M ≡ O thì khoảng cách từ M đến xx’ và yy’ bằng bao nhiêu?

  e) Em có nhận xét gì về tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng cắt nhau xx’, yy’.

  Vậy hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông.

  b) – TH1: M ∈ Ot

  ⇒ M cách đều xx’, yy’.

  Tương tự cho M thuộc tia đối của tia Ot.

  – TH2: M ∈ Ot’

  ⇒ M cách đều xx’, yy’.

  Tương tự cho M thuộc tia đối của tia Ot’.

  Vậy với mọi M thuộc đường thẳng Ot hoặc đường thẳng Ot’, M cách đều xx’ và yy’.

  c) Ta có M luôn thuộc miền trong của một trong bốn góc:

  Mà M cách đều xx’ và yy’ nên theo định lý 2 ta có:

  + Nếu M thuộc miền trong góc xOy ⇒ M thuộc tia Ot.

  + Nếu M thuộc miền trong góc xOy’ ⇒ M thuộc tia Ot’.

  + Nếu M thuộc miền trong góc y’Ox’ ⇒ M thuộc tia đối của tia Ot.

  + Nếu M thuộc miền trong góc x’Oy ⇒ M thuộc tia đối của tia Ot’ .

  d) Khi M ≡ O thì khoảng cách từ M đến xx’, yy’ bằng 0.

  e) Từ các câu trên ta có nhận xét: tập hợp tất cả các điểm cách đều hai đường thẳng cắt nhau xx’, yy’ thuộc hai đường thẳng vuông góc nhau lần lượt là phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau đó.

  Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Luyện tập (trang 70-71 sgk Toán 7 Tập 2)

  Bài 34 (trang 71 SGK Toán 7 tập 2): Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OA = OC, OB = OD. Gọi I là giao điểm của hai đoạn thẳng AD và BC. Chứng minh rằng:

  a) BC = AD;

  b) IA = IC, IB = ID;

  c) Tia OI là tia phân giác của góc xOy.

  a) ΔAOD và ΔCOB có:

  OA = OC (giả thiết)

  Góc O chung

  OD = OB (giả thiết)

  ⇒ ΔAOD = ΔCOB (c.g.c)

  ⇒ AD = BC (hai cạnh tương ứng)

  b) – ΔAOD = ΔCOB

  Lại có: OA = OC, OB = OD ⇒ OB – OA = OD – OC hay AB = CD.

  – Xét ΔDIC và ΔBIA có:

  CD = AB (chứng minh trên)

  ⇒ ΔDIC = ΔBIA (g.c.g)

  ⇒ IC = IA và ID = IB (các cặp cạnh tương ứng)

  c) Ta có: ΔOIA và ΔOIC có

  OI chung

  IA = IC (chứng minh trên)

  OA = OC (giả thiết)

  ΔOIA = ΔOIC (c.c.c)

  Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Luyện tập (trang 70-71 sgk Toán 7 Tập 2)

  Bài 35 (trang 71 SGK Toán 7 tập 2): 35. Có mảnh sắt phẳng hình dạng một góc (h.34) và một chiếc thước thẳng có chia khoảng. Làm thế nào để vẽ được tia phân giác của góc này?

  Gợi ý: Áp dụng bài tập 34.

  Gọi O là đỉnh của góc

  ⦁ Trên cạnh thứ nhất lấy hai điểm phân biệt A ; B

  ⦁ Trên cạnh thứ hai lấy hai điểm C ; D sao cho OA = OC, OB = OD

  ⦁ Xác định giao điểm I của BC và AD ; tia vẽ từ đỉnh O qua I chính là tia phân giác của góc đó.

  (Phần chứng minh tương tự bài 34)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 20 Bài 8, 9, 10, 11, 12
 • Giải Bài 31, 32, 33, 34 Trang 110 Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 1
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Tập 1 Trang 56: Luyện Tập
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 2 Trang 7 Bài 9, 10, 11
 • Tài Liệu Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Địa Lí Lớp 7
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 91

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 91, 92 Sgk Toán 7 Tập 1 Bài 24, 25, 26, 27, 28, 29,
 • Trả Lời Câu Hỏi Bài 7 Trang 22 Sgk Gdcd 7
 • Giải Bài Tập Trang 22 Sgk Toán Lớp 7 Tập 1: Lũy Thừa Của 1 Số Hữu Tỉ (Tiếp Theo)
 • Giải Skills 1 Unit 8 Tiếng Anh 7 Mới
 • Giải Bài 14 15 16 17 18 19 Trang 20 21 22 Sgk Toán 7 Tập 2
 • Sách giải toán 7 Luyện tập trang 91-92 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 26 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng 120o. Hỏi hai đường thẳng Ax ,By có song song với nhau không ? Vì sao ?

  Ta có AB cắt hai đường thẳng Ax và By

  Có một cặp góc so le trong bằng nhau: góc xAB = góc yBA = 120º

  Vậy Ax // By (theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

  Bài 27 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

  Cách vẽ:

  – Vẽ đường thẳng d qua A và vuông góc với BC.

  – Vẽ đường thẳng Ax vuông góc với đường thẳng d tại A. Khi đó ta có được đường thẳng Ax song song với BC (hai cặp góc so le trong tạo thành đều là góc vuông).

  – Trên đường thẳng Ax đặt đoạn thẳng AD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. Ta được đoạn AD cần vẽ (có 2 điểm D thỏa mãn).

  Bài 28 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’.

  Cách vẽ:

  – Vẽ một đường thẳng xx’ bất kì.

  – Lấy điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’.

  – Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’ //xx’

  Bài 29 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’ // Ox, O’y’ // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’Oy’ có bằng nhau hay không ?

  – Từ O’ vẽ O’x’ // Ox

  Ta được trường hợp hình vẽ trên

  Bài 30 (trang 92 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a hai đường thẳng p, q ở hình 20b có song song với nhau không ? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

  Lời giải:

  – Theo hình vẽ thì m // n, p // q

  – Cách kiểm tra: Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p, q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong tạo thành xem có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song, còn nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng p và q không song song.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 9: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer
 • Giải Lý Lớp 10 Bài 1: Chuyển Động Cơ
 • Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 10 Bài 7: Cấu Trúc Của Trái Đất. Thạch Quyển. Thuyết Kiến Tạo Mảng
 • ​hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Hoá Học Lớp 10 Bài 7:bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 10: Làm Tròn Số
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100