Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 10 Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Bài 12 Trang 52 Sgk Lịch Sử 9
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 12 Bài 7: Tây Âu
 • Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập 1 2 Bài 7 Trang 52 Sgk Lịch Sử 12
 • Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập 1 2 Bài 9 Trang 52 Sgk Lịch Sử 11
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 11 Bài 9: Cách Mạng Tháng Mười Nga Năm 1917 Và Cuộc Đấu Tranh Bảo Vệ Cách Mạng (1917
 • Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

  Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10

  Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10

  được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sử lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

  Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông

  Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – Ma

  Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ

  (trang 30 sgk Lịch Sử 10): Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần

  Trả lời:

  (trang 30 sgk Lịch Sử 10): Những biểu hiện sự thình trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?

  Trả lời:

  Kinh tế:

  Thời Đường nhà nước quan tâm đến sự phát triển kinh tế một cách toàn diện:

  • Nông nghiệp: Nhà nước thực hiện chính sách quân điền đáp ứng nguyện vọng của nông dân, áp dụng phương pháp kĩ thuật canh tác mới, chọn giống mới,… làm cho năng suất tăng.
  • Thủ công nghiệp: Các nghề dệt, in, gốm sứ phát triển. Hình thành các xưởng thủ công.
  • Thương nghiệp phát triển thịnh đạt, giao lưu buôn bán được mở rộng, hình thành “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển.

  Chính trị:

  • Hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương nâng cao quyền lực của Hoàng đế.
  • Dưới thời Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng.

  (trang 31 sgk Lịch Sử 10): Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh đã xuất hiện như thế nào?

  Trả lời:

  Sự xuất hiện của công trường thủ công quy mô lớn, có lao động làm thuê, quan hệ giữa chủ và người làm thuê là chủ xuất vốn, thợ xuất sức.

  Trong nông nghiệp có hình thức bỏ vốn liếng và thu sản phẩm gọi là hình thức bao mua.

  Thương nghiệp phát triển, thành thị mở rộng và phồn thịnh : Bắc Kinh, Nam Kinh.

  (trang 33 sgk Lịch Sử 10): Ảnh hưởng của chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc như thế nào?

  Trả lời:

  Các chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh làm mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi làm cho chính quyền nhà Thanh suy yếu. Sự suy yếu của nhà Thanh tạo điều kiện cho các nước phương Tây xâm lược Trung Quốc.

  (trang 36 sgk Lịch Sử 10): Hãy tìm hiểu thêm về 4 phát minh lớn của Trung Quốc thời phong kiến?

  Trả lời:

  Bốn phát minh lớn của Trung Quốc thời phong kiến là giấy, cách in, la bàn, thuốc súng.

  • Giấy: Thế kỉ II TCN, nhờ sự phát triển của nghề dệt, tơ tằm, nhân dân lao động Trung Quốc đã phát minh được cách làm một loại giấy thô sơ bằng tơ. Nến năm 105, một viên hoạn quan thời Đông Hán là Thái Luân phát minh ra cách dùng vỏ cây, lưới cũ, giẻ rách… để làm giấy. Từ đó nghề sản xuát giấy trở thành một nghề mới, tạo điều kiện cần thiết cho sự phát triển nhanh chóng của nền văn hóa Trung Quốc. Đến thế kỉ VIII, kĩ thuật làm giấy của Trung QUốc được truyền sang Arap và nhiều nước khác.
  • Kĩ thuật in: bắt đầu phát minh từ thời Đường nhưng bấy giờ người ta chỉ biết in bản khắc trên gỗ. Đến giữa thế kỉ XI, một người dân thường là Tất Thăng phát minh ra cách in chữ rời bằng đất sét nung. Phát minh này là một tiến bộ nhảy vọt của nghề in.
  • La bàn: Vào thế kỉ X, người Trung QUốc bắt đầu biết mài lên đá nam châm để hút từ tính rồi dùng miếng sắt đó vào việc làm la bàn. La bàn lúc bấy giờ còn rất thô sơ người ta cắt miếng sắt có từ tính để nổi vào bát nước hoặc treo vào dây ở chỗ kín gió.
  • Phát minh ra thuốc súng: Từ xua người Trung Quốc vẫn tin tưởng rằng người ta có thể luyện được vàng và thuốc trường sinh bất lão. Cho đến thời Đường, mục đích chính của họ không đạt được mà lại thường xuyên gây ra những vụ nổ, do tình cờ người ta đã tìm ra một chất liệu mới là thuốc súng.

  Câu 1 (trang 36 sgk Sử 10): Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?

  Lời giải:

  Năm 221 TCN, nhà Tần đã thống nhất Trung Quốc, vua Tần xưng là Tần Thủy Hoàng

  Dưới thời Tần các giai cấp mới được hình thành:

  • Những quan lại và một số nông dân đã tập trung trong tay nhiều của cải. Bằng quyền lực của mình, họ còn tước đoạt thêm nhiều ruộng đất công. Do đó một giai cấp mới hình thành, bao gồm những kẻ có ruộng tư, vốn là những quan lại và những kẻ có ruộng tư, vốn là những quan lại và những nông dân giàu có, gọi là giai cấp địa chủ.
  • Giai cấp nông dân cũng bị phân hóa: Nông dân giàu có trở thành địa chủ. Nông dân giữ được một số ruộng đất gọi là nông dân tự canh. Số còn lại là nông dân công xã rất nghèo, nhận ruộng đất để cày cấy gọi là nông dân lĩnh canh.

  Quan hệ bóc lột giữa địa chủ và nông dân lĩnh canh – quan hệ phong kiến kiến hiện. Nông dân nhận ruộng đất của địa chủ để cày cấy và nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập.

  Câu 2 (trang 36 sgk Sử 10): Sự thình trị của chế độ phong kiến thời Đường được biểu hiện như thế nào?

  Lời giải:

  Kinh tế:

  Thời Đường nhà nước quan tâm đến sự phát triển kinh tế một cách toàn diện:

  • Nông nghiệp: Nhà nước thực hiện chính sách quân điền đáp ứng nguyện vọng của nông dân, áp dụng phương pháp kĩ thuật canh tác mới, chọn giống mới,… làm cho năng suất tăng.
  • Thủ công nghiệp: Các nghề dệt, in, gốm sứ phát triển. Hình thành các xưởng thủ công.
  • Thương nghiệp phát triển thịnh đạt, giao lưu buôn bán được mở rộng, hình thành “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển.

  Chính trị:

  • Hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương nâng cao quyền lực của Hoàng đế.
  • Dưới thời Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng.

  Câu 3 (trang 36 sgk Sử 10): Hãy nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến?

  Lời giải:

  Tư tưởng:

  • Nho giáo giữ vai trò quan trọng trong hệ tư tưởng phong kiến là công cụ tinh thần bảo vệ chế độ phong kiến.
  • Phật giáo cũng thịnh hành, nhất là thời Đường

  Sử học

  • Bộ Sử kí của Tư Mã Thiên
  • Thời Đường, Sử quán được thành lập

  Văn học

  • Thơ phát triển mạnh dưới thời Đường với nhiều nhà thơ nổi tiếng: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị,…
  • Tiểu thuyết phát triển mạnh thời Minh – Thanh: Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân, Thủy Hử của Thi Nại Am, Tam Quốc chí của La Quán Trung, Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần,…

  Các lĩnh vực Toán, Thiên văn học , Y dược cũng đạt nhiểu thành tựu: Cửu chương toán thuật, Bản thảo cương mục,…

  Về kĩ thuật: 4 phát minh lớn là giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng.

  Kiến trúc: Vạn lí trường thành, cung điện, tượng Phật,….

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 12 Bài 5: Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Lãnh Thổ (Tiếp Theo)
 • Bài 6 : Văn Hóa Cổ Đại
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 6 Bài 5: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Tây
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 10: Các Nước Tây Âu
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 9 Bài 17: Cách Mạng Việt Nam Trước Khi Đản
 • Soạn Lịch Sử Lớp 7 Bài 4 Trung Quốc Thời Phong Kiến

  --- Bài mới hơn ---

 • Lịch Sử 7 Bài 6: Các Quốc Gia Phong Kiến Đông Nam Á
 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 7 Bài 4: Trung Quốc Thời Phong Kiến
 • Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử 7 Bài 3
 • Giải Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc Đấu Tranh Của Giai Cấp Tư Sản Chống Phong Kiến Thời Hậu Kì Trung Đại Ở Châu Âu
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc Đấu Tranh Của Giai Cấp Tư Sản Chống Phong Kiến Thời Hậu Kì Trung Đại Ở Châu Âu
 • Soạn lịch sử lớp 7 Bài 4 Trung Quốc thời phong kiến được soạn và biên tập từ cộng đồng giáo viên dạy giỏi môn sử trên toàn quốc. Giúp các em soạn đúng, soạn đủ ý lịch sử 7 bài 4. Xem nhanh nhất chi tiết nhất tại Soanbaitap.com.

  Soạn lịch sử lớp 7 Bài 4 Trung Quốc thời phong kiến thuộc: PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

  Hướng dẫn soạn lịch sử lớp 7 Bài 4 Trung Quốc thời phong kiến

  Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền được hình thành như thế nào ở Trung Quốc?

  – Thời Xuân Thu – Chiến Quốc, công cụ bằng sắt xuất hiện, diện tích gieo trồng được mở rộng, năng suất lao động tăng, làm cho xã hội Trung Quốc có nhiều thay đổi sâu sắc:

  + Một số quan lại và nông dân giàu có chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực, trở thành giai cấp địa chủ.

  + Nhiều nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận của địa chủ để cày cấy, gọi là nông dân lĩnh canh hay tá điền.

  Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần – Hán và tác động của các chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc.

  – Các chính sách đối nội của nhà Tần:

  + Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại đến cai trị.

  + Ban hành chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước.

  + Bắt hàng triệu nhân dân đi lính, đi phu xây đắp Vạn lí trường thành, cung A Phòng, lăng Li Sơn,…

  – Các chính sách đối nội của nhà Hán:

  + Xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần.

  + Giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khẩn hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp.

  * Tác động:

  – Nhờ những chính sách trên mà nền kinh tế phát triển, trật tự xã hội ổn định, thế nước vững vàng.

  Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt nào?

  * Kinh tế: sản xuất nông nghiệp phát triển

  – Giảm tô thuế, bớt sưu dịch.

  – Thực hiện chế độ quân điền: lấy đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

  * Chính trị:

  – Củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương nâng cao quyền lực của Hoàng đế.

  – Mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài.

  * Đối ngoại: với tiềm lực về kinh tế và quân sự: nhà Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng.

  ⟹ Đất nước thống nhất, chính quyền vững mạnh, là cơ sở để đẩy mạnh phát triển kinh tế, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

  Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào? * Về chính trị:

  – Từ thời cổ đại, trên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc.

  – Giữa các nước này thường xuyên xảy ra các cuộc chiến tranh xâu xé thôn tính lẫn nhau, làm thành cục diện Xuân Thu – Chiến Quốc.

  – Thế kỉ III TCN, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc.

  * Về kinh tế: Xuất hiện công cụ bằng sắt làm cho diện tích gieo trồng được mở rộng, năng suất lao động tăng.

  * Về xã hội:

  – Một số quan lại và nông dân giàu chiếm nhiều ruộng đất, có quyền lực, trở thành giai cấp địa chủ.

  – Nhiều nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, gọi là nông dân lĩnh canh hay tá điền.

  – Khi nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là địa tô. Quan hệ sản xuất phong kiến xuất hiện.

  ⟹ Như vậy, xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ III TCN và được xác lập vào thời Hán.

  Em hãy nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường. * Chính sách đối nội:

  – Củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước.

  – Cử những người thân tín đi cai quản các địa phương.

  – Mở các khoa thi tuyển chọn nhân tài.

  – Thi hành nhiều chính sách giảm tô thuế.

  – Thực hiện chế độ “quân điền”: lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

  * Chính sách đối ngoại: Sau khi ổn định trong nước, nhà Đường luôn tìm đủ mọi cách để mở mang bờ cõi, chinh phục các nước lân cận:

  – Nhà Đường đem quân đánh chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên.

  – Củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thuần phục.

  ⟹ Dưới thời Đường, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

  Xem Video bài học trên YouTube

  Là một giáo viên Dạy cấp 2 và 3 thích viết lạch và chia sẻ những cách giải bài tập hay và ngắn gọn nhất giúp các học sinh có thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Lịch Sử 7 Bài 4: Trung Quốc Thời Phong Kiến
 • Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi 1 2 3 Bài 4 Trang 15 Sgk Lịch Sử 7
 • Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử 7 Bài 25 (Phần 4)
 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử Lớp 7 Bài 6: Các Quốc Gia Phong Kiến Đông Nam Á
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 7 Bài 18: Cuộc Kháng Chiến Của Nhà Hồ Và Phong Trào Khởi Nghĩa Chống Quân Minh Đầu Thế Kỉ Xv
 • Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 4, 5 Sgk Vật Lí 9
 • Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 4: Định Luật Bảo Toàn Động Lượng
 • Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 4: Cơ Năng
 • 25 Câu Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 4 Cực Hay Có Đáp Án (Phần 2).
 • Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Giải Hóa 8 Đề Cương, Giải Đề Cương, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Đề Cương Giải Tích 3, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại, Mot So Giai Phap Ket Hop Phat Trien Kinh Te-xa Hoi Voi Tang Cuong An Ninh Quoc Phong, Chỉ Thị Về Việc Tăng Cường Giải Pháp Phòng, Chống Bạo Lực Học Đường Trong Cơ Sở Giáo Dục, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2021 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2021 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bản Đăng Ký Những Công Việc Trọng Tâm Cần Tập Trung Giải Quyết Trong Năm 2021 Nhằm Tăng Cường Kỷ Luậ, Đề Cương Chi Tiết Học Phần: Vật Lý Đại Cương Vật Lý Đại Cương, Truyện Ngôn Tình Nữ Cường Nam Cường Hiện Đại, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2021, Cương Lĩnh Và Luận Cương Chính Trị, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2021, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Cương Lĩnh Khác Luận Cương, Cương Lĩnh Và Luận Cương Là Gì, Đề Cương Chi Tiết Giáo Dục Học Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Trắc Nghiệm Môn Xã Hội Học Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu, Đề Cương Vật Lý Đại Cương 3 Bách Khoa, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Cương Lĩnh Và Luận Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Neu, Đề Cương 37 Câu Hỏi ôn Tập Xã Hội Học Đại Cương Có Đáp án – Phần 2, Đề Cương Môn Nhân Học Đại Cương, Đề Cương Môn Kinh Tế Học Đại Cương, Đề Cương Di Truyền Học Đại Cương, Đề Cương Xã Hội Học Đại Cương Ussh, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Cương Lĩnh 2011 So Với Cương Lĩnh 1991, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp Là Của, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Lí Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Cương Lĩnh Và Các Cương Lĩnh Của Đảng, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, ứng Dụng Giải Bài Giải, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Đề Cương ôn Tập Ngữ Văn 7 Học Kì 1, Đề Cương Hóa 9 Hk2, Đề Cương ôn Tập Ngữ Văn 7, Đề Cương Hóa 9 Học Kì 1, Đề Cương Gt2, Đề Cương Hóa 9 Học Kì 1 Có Đáp án, Môn Dân Tộc Học Đại Cương, Đề Cương Hóa 9 Học Kì 2, Đề Cương Học Kì 2 Lớp 8,

  Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Giải Hóa 8 Đề Cương, Giải Đề Cương, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Đề Cương Giải Tích 3, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại, Mot So Giai Phap Ket Hop Phat Trien Kinh Te-xa Hoi Voi Tang Cuong An Ninh Quoc Phong, Chỉ Thị Về Việc Tăng Cường Giải Pháp Phòng, Chống Bạo Lực Học Đường Trong Cơ Sở Giáo Dục, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2021 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2021 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bản Đăng Ký Những Công Việc Trọng Tâm Cần Tập Trung Giải Quyết Trong Năm 2021 Nhằm Tăng Cường Kỷ Luậ, Đề Cương Chi Tiết Học Phần: Vật Lý Đại Cương Vật Lý Đại Cương, Truyện Ngôn Tình Nữ Cường Nam Cường Hiện Đại, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2021, Cương Lĩnh Và Luận Cương Chính Trị, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2021, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Cương Lĩnh Khác Luận Cương, Cương Lĩnh Và Luận Cương Là Gì, Đề Cương Chi Tiết Giáo Dục Học Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Trắc Nghiệm Môn Xã Hội Học Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu, Đề Cương Vật Lý Đại Cương 3 Bách Khoa, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài C7, C8, C9, C10, C11, C12 Trang 34 Sách Giáo Khoa Vật Lí 8
 • Giải Bài C7, C8, C9, C10, C11, C12 Trang 78 Sách Giáo Khoa Vật Lí 8
 • Giải Bài 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 Trang 10 Sách Bài Tập Vật Lí 8
 • Bài Giải Bài Tập Vật Lý 8
 • 200 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý Lớp 8
 • Giải Bài Tập Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Ueh

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Có Lời Giải Môn Quản Trị Ngân Hàng
 • Đáp Án Vở Bài Tập Sinh Học 7
 • Bài Tập Có Lời Giải Trang 27, 28 Sbt Sinh Học 8
 • Bài Tập Có Lời Giải Trang 77, 78 Sbt Sinh Học 8
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Nguyên Hàm Tích Phân
 • Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Bài Tập Quản Trị Tài Chính Có Lời Giải, Bài Giải Quản Trị Tài Chính, Giải Bài Tập Quản Trị Tài Chính, Giải Bài Tập Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Ueh, Giải Bài Tập Quản Trị Rủi Ro Tài Chính, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Giải Bài Tập Quản Trị Tài Chính Chương 2, Bài Giải Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách…, Giải Quyết Chính Sách Sỹ Quan Mắc Bệnh Hiểm Nghèo, Quy Định Giải Quyết Chính Sách Đối Với Cán Bộ Sỹ Quan Mắc Bệnh Phải Điều Trị Dài Ngày, Công Tác Dân Vận Của Quân Đội Tham Gia Xây Dựng Cơ Sở Chính Trị, Phối Hợp Giải Quyết Các Điểm Nóng T, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Ve Bao Ve An Ninh Chinh Tri Kinh Te Van Hoa Tu Tuong Rrong Giai Doan Hi, Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh , Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh, Chủ Trương, Thái Độ, Quan Điểm Của Chính Phủ, Chính Quyền Cơ Sở Và Các Cơ Quan Đặc Biệt Của Các Nước, Dục Chính Trị Theo Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam (b, Dục Chính Trị Theo Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam (b, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn Hiệnnay, Quản Lý Tài Chính Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Noi Dung Quan Diem Giai Phap Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Gioi Quoc Gia, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Chính Sách Tài Chính Tại Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2021, Chính Sách Tài Chính Của Việt Nam Giai Đoạn 2021-2020 Và Định Hướng 2021-2025, Chính Sách Tài Chính Tại Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2021 Định Hướng 2021 -2025, Các Yêu Cầu, Giải Pháp Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Công Văn Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Cau Hoi Trac Nghiem Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam, Hướng Dẫn Số 357/hd-ct Ngày 12/3/2013 Của Tổng Cục Chính Trị Về Phong, Thăng Quân Hàm Sỹ Quan, Tải Về Máy Tính Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam Số 438, Quy Chế Giáo Dục Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Năm 2021 Của Tổng Cục Chính Trị, Cau Hoi Trac Nghiem Quy Che Giao Duc Chinh Tri Trong Quan Doi Nhan Dan Va Dan Quan Tu Ve, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3, Quy Chế 438 Về Công Tác Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân Tự Vệ, Quy Che Giáo Duc Chính Tri Trong Quan Dội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam Năm 2021, Đề Thi Trách Nghiệm Quy Định 102 Đáp án Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Và Dân Quân Tự Vệ, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Tài Liệu Nghiên Cứu Chuyên Đề Của Sĩ Quan Năm 2021 Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – C, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Của Quân Đội Ndvn Và Dân Quân Tự Vệ, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Dân Quân Tự Vệ, 11 Tháng Mười Hai 2021, Tài Liệu Nghiên Cứu Chuyên Đề Của Sĩ Quan Năm 2021 Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – C, Quy Chế 438/qc-ct Ngày 21/3/2026 Của Tổng Cục Chính Trị Về Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dâ, 2021 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, 2021 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, 11 Tháng Mười Hai 2021 … … Dục Chính Trị Theo Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân, 11 Tháng Mười Hai 2021 … … Dục Chính Trị Theo Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Dân Quân Tự Vệ, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam, Tổ Chức Cơ Quan Chính Trị Trong Quân Đội, Giao Chinh Tri Trong Quan Doi Vadan Quan Tu Ve Viet Nam, Quy Chê Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dan Việt Nam Và Dân Quân Tự Vê, Quy Chế Giao Dục Chính Trị Trong Quan Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Năm 2021, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị 438 Của Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hó, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hó, Quy Che Giao Duc Chinh Tri Trong Quan Đoi Nhan Dan Va Dan Quan Tu Ve, Quản Điểm Chính Sách Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ, Quy Che Giao Duc Chinh Tri Trong Quan Doi Va Dan Quan Tu Ve, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Bài Giải Môn Quản Trị Dự án, Bài Giải Quản Trị Dự án, Bài Giải Quản Trị Rủi Ro, Bài Tập Quản Trị Rủi Ro Có Lời Giải, Giải Bài Tập Quản Trị Rủi Ro, Giải Bài Tập Quản Trị Học, Giải Bài Tập Quản Trị Dự án, Giải Bài Tập Quản Lý Dự án Đầu Tư, Bài Tập Báo Cáo Tài Chính Có Lời Giải, Bài Tập Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Có Lời Giải, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh, Kế Toán Quản Trị Bài Tập Và Lời Giải, Bài Giải Kế Toán Quản Trị, Bài Giải Kế Toán Quản Trị 1 Ueh, Giải Trình Hải Quan, Văn Bản Hướng Dẫn Giải Thể Chi Bộ Cơ Quan, Giải Bài Tập Quản Trị Sản Xuất, Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh, Bài Giải Phóng Quân, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Giải Bài Tập Di Truyền Học Quần Thể, Giải Bài Tập Kế Toán Quản Trị, Bài Giải Quản Trị Sản Xuất, Lời Bài Hát Giải Phóng Quân, Giải Bài Tập Kế Toán Quản Trị Ueh, Bài Giải Bài Tập Kế Toán Tài Chính, Bài Giải Bài Tập Kế Toán Tài Chính Ueh,

  Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Bài Tập Quản Trị Tài Chính Có Lời Giải, Bài Giải Quản Trị Tài Chính, Giải Bài Tập Quản Trị Tài Chính, Giải Bài Tập Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Ueh, Giải Bài Tập Quản Trị Rủi Ro Tài Chính, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Giải Bài Tập Quản Trị Tài Chính Chương 2, Bài Giải Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách…, Giải Quyết Chính Sách Sỹ Quan Mắc Bệnh Hiểm Nghèo, Quy Định Giải Quyết Chính Sách Đối Với Cán Bộ Sỹ Quan Mắc Bệnh Phải Điều Trị Dài Ngày, Công Tác Dân Vận Của Quân Đội Tham Gia Xây Dựng Cơ Sở Chính Trị, Phối Hợp Giải Quyết Các Điểm Nóng T, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Ve Bao Ve An Ninh Chinh Tri Kinh Te Van Hoa Tu Tuong Rrong Giai Doan Hi, Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh , Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh, Chủ Trương, Thái Độ, Quan Điểm Của Chính Phủ, Chính Quyền Cơ Sở Và Các Cơ Quan Đặc Biệt Của Các Nước, Dục Chính Trị Theo Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam (b, Dục Chính Trị Theo Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam (b, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn Hiệnnay, Quản Lý Tài Chính Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Noi Dung Quan Diem Giai Phap Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Gioi Quoc Gia, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Chính Sách Tài Chính Tại Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2021, Chính Sách Tài Chính Của Việt Nam Giai Đoạn 2021-2020 Và Định Hướng 2021-2025, Chính Sách Tài Chính Tại Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2021 Định Hướng 2021 -2025, Các Yêu Cầu, Giải Pháp Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Công Văn Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Cau Hoi Trac Nghiem Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam, Hướng Dẫn Số 357/hd-ct Ngày 12/3/2013 Của Tổng Cục Chính Trị Về Phong, Thăng Quân Hàm Sỹ Quan, Tải Về Máy Tính Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam Số 438, Quy Chế Giáo Dục Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Năm 2021 Của Tổng Cục Chính Trị, Cau Hoi Trac Nghiem Quy Che Giao Duc Chinh Tri Trong Quan Doi Nhan Dan Va Dan Quan Tu Ve, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3, Quy Chế 438 Về Công Tác Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân Tự Vệ, Quy Che Giáo Duc Chính Tri Trong Quan Dội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam Năm 2021, Đề Thi Trách Nghiệm Quy Định 102 Đáp án Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Và Dân Quân Tự Vệ, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Tài Liệu Nghiên Cứu Chuyên Đề Của Sĩ Quan Năm 2021 Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – C, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Của Quân Đội Ndvn Và Dân Quân Tự Vệ, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Dân Quân Tự Vệ, 11 Tháng Mười Hai 2021, Tài Liệu Nghiên Cứu Chuyên Đề Của Sĩ Quan Năm 2021 Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – C, Quy Chế 438/qc-ct Ngày 21/3/2026 Của Tổng Cục Chính Trị Về Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dâ, 2021 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, 2021 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
 • Bài Tập Có Đáp Án Môn Nguyên Lý Thống Kê Và Thống Kê Doanh Nghiệp
 • Giải Bài Tập Bản Đồ Địa Lí 9 Bài 1 Chi Tiết
 • Top 32 Đề Kiểm Tra Lịch Sử Lớp 6 Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Đề Thi Môn Lịch Sử Lớp 6 Học Kì 1 Tải Nhiều
 • Bài Tập Quản Trị Tài Chính Có Lời Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề + Đáp Án Bài Tập Quản Lý Sinh Viên (Sql Server)
 • Bài Tập Tình Huống Quản Trị Nhân Lực
 • #1. Bài Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực Có Lời Giải Dễ Hiểu Nhất
 • Bài Tập Từ Trường Cực Hay
 • Bài Tập Phân Tích Tương Quan Và Hồi Qui
 • Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Giải Bài Tập Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Ueh, Bài Giải Quản Trị Tài Chính, Giải Bài Tập Quản Trị Tài Chính, Bài Tập Quản Trị Tài Chính Có Lời Giải, Giải Bài Tập Quản Trị Rủi Ro Tài Chính, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Giải Bài Tập Quản Trị Tài Chính Chương 2, Bài Giải Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách…, Giải Quyết Chính Sách Sỹ Quan Mắc Bệnh Hiểm Nghèo, Quy Định Giải Quyết Chính Sách Đối Với Cán Bộ Sỹ Quan Mắc Bệnh Phải Điều Trị Dài Ngày, Công Tác Dân Vận Của Quân Đội Tham Gia Xây Dựng Cơ Sở Chính Trị, Phối Hợp Giải Quyết Các Điểm Nóng T, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Ve Bao Ve An Ninh Chinh Tri Kinh Te Van Hoa Tu Tuong Rrong Giai Doan Hi, Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh , Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh, Chủ Trương, Thái Độ, Quan Điểm Của Chính Phủ, Chính Quyền Cơ Sở Và Các Cơ Quan Đặc Biệt Của Các Nước, Dục Chính Trị Theo Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam (b, Dục Chính Trị Theo Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam (b, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn Hiệnnay, Quản Lý Tài Chính Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Noi Dung Quan Diem Giai Phap Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Gioi Quoc Gia, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Chính Sách Tài Chính Tại Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2021, Chính Sách Tài Chính Của Việt Nam Giai Đoạn 2021-2020 Và Định Hướng 2021-2025, Chính Sách Tài Chính Tại Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2021 Định Hướng 2021 -2025, Công Văn Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Các Yêu Cầu, Giải Pháp Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Cau Hoi Trac Nghiem Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam, Hướng Dẫn Số 357/hd-ct Ngày 12/3/2013 Của Tổng Cục Chính Trị Về Phong, Thăng Quân Hàm Sỹ Quan, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3, Đề Thi Trách Nghiệm Quy Định 102 Đáp án Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Và Dân Quân Tự Vệ, Quy Che Giáo Duc Chính Tri Trong Quan Dội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam Năm 2021, Quy Chế 438 Về Công Tác Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân Tự Vệ, Tải Về Máy Tính Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam Số 438, Quy Chế Giáo Dục Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Năm 2021 Của Tổng Cục Chính Trị, Cau Hoi Trac Nghiem Quy Che Giao Duc Chinh Tri Trong Quan Doi Nhan Dan Va Dan Quan Tu Ve, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Của Quân Đội Ndvn Và Dân Quân Tự Vệ, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Tài Liệu Nghiên Cứu Chuyên Đề Của Sĩ Quan Năm 2021 Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – C, Tài Liệu Nghiên Cứu Chuyên Đề Của Sĩ Quan Năm 2021 Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – C, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Dân Quân Tự Vệ, 11 Tháng Mười Hai 2021, Quy Chế 438/qc-ct Ngày 21/3/2026 Của Tổng Cục Chính Trị Về Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dâ, 2021 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, 2021 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, 11 Tháng Mười Hai 2021 … … Dục Chính Trị Theo Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân, Nghị Quyết 51 Về Thực Hiện Người Chỉ Huy Gắn Với Chính ủy Chính Trị Viên Trong Quân Đội, 11 Tháng Mười Hai 2021 … … Dục Chính Trị Theo Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân, Quy Chế Giao Dục Chính Trị Trong Quan Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Năm 2021, Tổ Chức Cơ Quan Chính Trị Trong Quân Đội, Giao Chinh Tri Trong Quan Doi Vadan Quan Tu Ve Viet Nam, Quy Chê Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dan Việt Nam Và Dân Quân Tự Vê, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Dân Quân Tự Vệ, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị 438 Của Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hó, Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Bảo Vệ An Ninh Chính Trị, Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hó, Quy Che Giao Duc Chinh Tri Trong Quan Đoi Nhan Dan Va Dan Quan Tu Ve, Quản Điểm Chính Sách Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Nội Bộ, Quy Che Giao Duc Chinh Tri Trong Quan Doi Va Dan Quan Tu Ve, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Xử Lý Tình Huống Công Chức Tài Chính Kế Toán Vi Phạm Trong Việc Quản Lý Tài Chính Tạ, Bài Giải Quản Trị Rủi Ro, Giải Bài Tập Quản Trị Học, Bài Giải Môn Quản Trị Dự án, Giải Bài Tập Quản Trị Dự án, Giải Bài Tập Quản Lý Dự án Đầu Tư, Bài Tập Quản Trị Rủi Ro Có Lời Giải, Bài Giải Quản Trị Dự án, Giải Bài Tập Quản Trị Rủi Ro, Bài Tập Báo Cáo Tài Chính Có Lời Giải, Giải Bài Tập Di Truyền Học Quần Thể, Bài Giải Kế Toán Quản Trị 1 Ueh, Giải Bài Tập Kế Toán Quản Trị Ueh, Bài Tập Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Có Lời Giải, Bài Giải Quản Trị Sản Xuất, Văn Bản Hướng Dẫn Giải Thể Chi Bộ Cơ Quan, Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh, Kế Toán Quản Trị Bài Tập Và Lời Giải, Giải Bài Tập Kế Toán Quản Trị, Giải Trình Hải Quan, Bài Giải Phóng Quân, Giải Bài Tập Quản Trị Sản Xuất, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Lời Bài Hát Giải Phóng Quân, Bài Giải Kế Toán Quản Trị, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh, Bài Giải Kế Toán Tài Chính 1, Bài Giải Bài Tập Kế Toán Tài Chính,

  Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Giải Bài Tập Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Ueh, Bài Giải Quản Trị Tài Chính, Giải Bài Tập Quản Trị Tài Chính, Bài Tập Quản Trị Tài Chính Có Lời Giải, Giải Bài Tập Quản Trị Rủi Ro Tài Chính, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Giải Bài Tập Quản Trị Tài Chính Chương 2, Bài Giải Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách…, Giải Quyết Chính Sách Sỹ Quan Mắc Bệnh Hiểm Nghèo, Quy Định Giải Quyết Chính Sách Đối Với Cán Bộ Sỹ Quan Mắc Bệnh Phải Điều Trị Dài Ngày, Công Tác Dân Vận Của Quân Đội Tham Gia Xây Dựng Cơ Sở Chính Trị, Phối Hợp Giải Quyết Các Điểm Nóng T, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Ve Bao Ve An Ninh Chinh Tri Kinh Te Van Hoa Tu Tuong Rrong Giai Doan Hi, Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh , Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh, Chủ Trương, Thái Độ, Quan Điểm Của Chính Phủ, Chính Quyền Cơ Sở Và Các Cơ Quan Đặc Biệt Của Các Nước, Dục Chính Trị Theo Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam (b, Dục Chính Trị Theo Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam (b, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn Hiệnnay, Quản Lý Tài Chính Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Noi Dung Quan Diem Giai Phap Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Gioi Quoc Gia, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Chính Sách Tài Chính Tại Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2021, Chính Sách Tài Chính Của Việt Nam Giai Đoạn 2021-2020 Và Định Hướng 2021-2025, Chính Sách Tài Chính Tại Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2021 Định Hướng 2021 -2025, Công Văn Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Các Yêu Cầu, Giải Pháp Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Cau Hoi Trac Nghiem Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam, Hướng Dẫn Số 357/hd-ct Ngày 12/3/2013 Của Tổng Cục Chính Trị Về Phong, Thăng Quân Hàm Sỹ Quan, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3, Đề Thi Trách Nghiệm Quy Định 102 Đáp án Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Và Dân Quân Tự Vệ, Quy Che Giáo Duc Chính Tri Trong Quan Dội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam Năm 2021, Quy Chế 438 Về Công Tác Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân Tự Vệ, Tải Về Máy Tính Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam Số 438, Quy Chế Giáo Dục Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Năm 2021 Của Tổng Cục Chính Trị, Cau Hoi Trac Nghiem Quy Che Giao Duc Chinh Tri Trong Quan Doi Nhan Dan Va Dan Quan Tu Ve, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Của Quân Đội Ndvn Và Dân Quân Tự Vệ, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Tài Liệu Nghiên Cứu Chuyên Đề Của Sĩ Quan Năm 2021 Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – C, Tài Liệu Nghiên Cứu Chuyên Đề Của Sĩ Quan Năm 2021 Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – C, Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Dân Quân Tự Vệ, 11 Tháng Mười Hai 2021, Quy Chế 438/qc-ct Ngày 21/3/2026 Của Tổng Cục Chính Trị Về Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dâ, 2021 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch, 2021 Của Bộ Chính Trị Quy Định Một Số … Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Trong Việc Kết Nạp Đối Với Quần Ch,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Quản Trị Sản Xuất
 • Bài Tập Về Mắt Có Lời Giải
 • Tài Liệu Bài Tập Cơ Học Lý Thuyết
 • Bài Tập Cơ Lý Thuyet 1
 • Xác Định Và Tính Phản Lực Liên Kết
 • Bài Tập Tài Chính Quốc Tế Có Lời Giải 1: Nghiệp Vụ Kỳ Hạn

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Bài Tập Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế
 • Mẫu Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế Cơ Bản Có Lời Giải
 • Bài Tập Hóa Lớp 8 Chương 1 Và 2 (Có Đáp Án)
 • Kỹ Thuật Nhiệt Trịnh Văn Quang (Dành Cho Ngành Cơ Khí)
 • Vbt Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn Tập Chương 2 Và Chương 3
 • Bài tập tài chính quốc tế có lời giải – Thị trường ngoại hối là nơi diễn ra việc mua bán, trao đổi các đồng tiền khác nhau & 1 trong những nghiệp vụ cơ bản là nghiệp vụ kỳ hạn. Cùng Kế toán Việt Hưng đón xem bài viết ngay sau đây tìm hiểu các mẫu bài tập

  Theo Wiki: “Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi các loại tiền tệ. Những người tham gia chính trong thị trường này là các ngân hàng quốc tế lớn. Các trung tâm tài chính khắp thế giới giữ chức năng như các neo của trao đổi giữa một loạt các loại người mua và người bán khác nhau suốt ngày đêm, ngoại trừ những ngày cuối tuần…”

  – Thông báo trực tiếp tỷ giá kỳ hạn

  – Yết giá theo kiểu công bố theo điểm kỳ hạn

  – Nếu điểm bán ≥ điểm giá mua:

  – Nếu điểm bán < điểm giá mua:

  Công thức tài chính quốc tế về nghiệp vụ kỳ hạn trong cách yết giá kỳ hạn:

  T2m: lãi suất tiền gửi đồng tiền thứ 2

  T1b: lãi suất cho vay đồng tiền thứ 1

  • Chuyển toàn bộ lãi suất các đồng tiền khác về 365 ngày

  – Thị trường thông thường

  – Phải tính chính xác số ngày của kỳ hạn theo lịch, tháng 2 tính 28 ngày

  – Trường hợp không cho ngày cụ thể, tính trung bình 1 tháng có 30 ngày

  VD: Thông tin trên thị trường:

  VD: Tại thị trường Anh tỷ giá giao ngay GBP/USD = 2,0345/12

   Điểm kỳ hạn 3 tháng GBP/USD có điểm gia tăng 35/45

  Trên thị trường Anh nên lãi suất 3 tháng của USD là 4*365/360 = 4,05%

  Số GBP ban đầu nếu đem gửi ngân hàng với lãi suất 9%/năm

  – Thực hiện giao dịch cho công ty theo tỷ giá kỳ hạn

  – Các trường hợp xảy ra:

  (1) Không tính phát sinh qua số dư tài khoản

  (2) Tính phát sinh qua số dư tài khoản

  VD: Một công ty của Hồng Kông(HKD) trong ngày 11.2 nhận được thông báo sau:

  – Trong cùng ngày họ được thanh toán khoản tiền hàng trị giá 50.000 GBP và 3.500.000 SEK đồng thời họ phải chi trả 45.000 EUR và 1.000.000 CHF

  – 3 tháng sau họ nhận được 30.000 EUR và phải chi trả 15.000 GBP. Hãy ứng dụng Acbit trong thanh toán và dự báo tài khoản trong 3 tháng tới cho công ty (giả thiết mọi số dư không sinh lãi)

  GBP/EUR =1,4388/1,4528 GBP/CHF = 2,4021/2,4240 SEK/CHF = 0,1797/49 EUR/HKD = 10,8924/10,9705.

  Lãi suất thị trường 3 tháng:

  Tương tự ví dụ phần Acbit giao ngay. Kết thúc bước 1, tính được số HKD công ty phải bán là 2.143.808,229 HKD 

  Công ty bán 3t EUR/GBP:

  (T2mGBP=9,125*360/365=9 ; T1bEUR=4,5)

  Công ty bán 3tEUR/HKD:

  a/ Kết thúc bước 1: Tài khoản của công ty là âm: công ty phải vay nội tệ trên thị trường tiền tệ để thanh toán cho đối tác

  Lấy kết quả bước 2 trừ đi tổng gốc và lãi phải trả

  b/ Kết thúc bước 1, tài khoản của công ty dư thừa

  Lấy kết quả bước 2 cộng với tổng gốc và lãi nhận

  Xin ứng trước số tiền đó sử dụng ngay để đáp ứng nhu cầu vốn trong kinh doanh cũng như phòng ngừa được rủi ro khi ngoại tệ đó có khả năng giảm giá.

  • Phương án 1: Bán kỳ hạn ngoại tệ lấy nội tệ, sau đó xin ứng trước.
  • Phương án 2: Xin ứng trước ngoại tệ sau đó bán giao ngay lấy nội tệ

  – Công thức tài chính quốc tế về nghiệp vụ ứng trước đối với các khoản thu có kỳ hạn:

  VD: Một công ty trong thời gian 3 tháng tới có khoản thu trị giá 50.000 GBP. Thời điểm hiện tại có nhu cầu sử dụng EUR.

  Hãy tư vấn cho công ty phương án hiệu quả nhất

  Tỷ giá giao ngay: GBP/EUR = 1,2916/1,3102

  Lãi suất 3 tháng:

  Phụ phí NH: ±1/8

  – Công ty bán kỳ hạn 3 tháng GBP/EUR theo Dmkh

  ⇒ Số EUR sẽ thu được sau 3 tháng = 50.000 * 1,2789 = 63.945 EUR

  – Công ty xin ứng trước EUR, số EUR xin ứng trước là:

  – Công ty xin ứng trước GBP. số GBP ứng trước là:

  – Bán giao ngay GBP/EUR theo Dm = 1,2916

  ⇒ Số EUR mua được là 48.870,12 * 1,2916 = 63.120,65 EUR

  XEM THÊM: Các Khoá học kế toán Online chuyên sâu gần 60 lĩnh vực ngành nghề

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuong2: Ước Lượng Tham Số, Môn Thống Kê Ứng Dụng
 • Tập Làm Văn: Luyện Tập Tả Cảnh Trang 31, 32 Sgk Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Tuần 10
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Luyện Từ Và Câu
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Luyện Từ Và Câu
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 12 Bài 9: Quan Hệ Quốc Tế Trong Và Sau Thời Kì Chiến Tranh Lạnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 36: Tổng Kết Về Cây Có Hoa (Tiếp Theo)
 • Giải Vbt Sinh Học Lớp 6 Bài 36: Tổng Kết Về Cây Có Hoa (Tiếp Theo)
 • Trắc Nghiệm Sinh Học 6 Bài 40
 • Giải Vbt Sinh Học Lớp 6 Bài 18: Biến Dạng Của Thân
 • Giải Vbt Sinh Học Lớp 6 Bài 13: Cấu Tạo Ngoài Của Thân
 • Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

  (trang 59 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

  Trả lời:

  – Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc. Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới, đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới. Mĩ ra sức chống phá Liên Xô, đẩy lùi phong trào cách mạng thế giới nhằm mưu đồ bá chủ thế giới.

  – Ngày 12/3/1947, tổng thống Mĩ đưa ra một thông điệp: “Sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với Mĩ và đề nghị viện trợ khẩn cấp cho hai nước Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì”.

  – Sự ra đời của “Kế hoạch Mácsan”, Mĩ giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, nhằm các nước Tây Âu vào liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.

  – Tổ chức hiệp Bắc Đại Tây Dương ra đời. Đây là liên minh quân sự lớn nhất của các nước phương Tây do Mĩ đứng đầu.

  – 1/1949: Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế.

  – 5/1955: Các nước thuộc khối XHCN thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava, liên minh chính trị-quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước XHCN.

  Sự ra đời của NATO và tổ chức SEV đã đánh dấu sự xác lập của hai phe, chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới.

  (trang 62 sgk Lịch Sử 12): – Từ ba cuộc chiến tranh đã nêu trong bài, em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của Mĩ.

  Trả lời:

  Chính sách đối ngoại của Mĩ thể hiện tham vọng làm bá chủ thế giới.

  (trang 62 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu và phân tích những sự kiện chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

  Trả lời:

  – 9/11/1972: Hiệp định về những cơ sở của quan hệ Đông Đức và Tây Đức được ký kết giữa hai nước Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức.

  – 1972: Mĩ và Liên Xô kí Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa, Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược.

  – Đầu những năm 1970, hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã tiến hành những cuộc gặp gỡ cấp cao.

  – 12/1989: Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.

  (trang 65 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu những biến đổi chính của tình hình thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt.

  Trả lời:

  Tình hình thế giới phát triển theo các xu thế chính sau:

  – Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực”.

  – Hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế.

  – Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới mới “một cực” làm bá chủ thế giới. Nhưng trong bối cảnh lúc đó, Mĩ không dễ dàng thực hiện được tham vọng đó.

  – Tình hình chính trị ở nhiều khu vực không ổn định, diến ra các cuộc nội chiến, xung đột…

  Câu 1 (trang 65 sgk Sử 12): Hãy chọn những sự kiện tiêu biểu của thời kì chiến tranh lạnh

  Lời giải:

  – Sự đối đầu gay gắt giữa Liên Xô và Mĩ (đứng đầu của khối XHCN và TBCN).

  – Sự đối đầu Đông – Tây và những cuộc chiến tranh cục bộ (cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp, cuộc chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ).

  – Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ tác động mạnh mẽ tới các nước XHCN.

  – 1989: Chiến tranh lạnh chấm dứt.

  Câu 2 (trang 65 sgk Sử 12): Hãy nêu những xu thế chinh của thế giới sau Chiến tranh lạnh chấm dứt.

  Lời giải:

  – Tất cả các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm, xây dựng sức mạnh tổng hợp của quốc gia thay thế cho cuộc chạy đua vũ trang.

  – Quan hệ giữa các nước lớn thay đổi theo chiều hướng đối thoại, tránh xung đột trưc tiếp.

  – Tuy hòa bình và ổn định là xu thế chủ đạo của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh, nhưng nhiều khu vực vẫn diễn ra các cuộc nội chiến và xuong đột.

  – Những năm 90 của thế kỉ XX, thế giới đã chứng kiến xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 1: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu Từ Năm 1945 Đến Giữa Những Năm 70 Của Thế Kỉ Xx
 • Vbt Lịch Sử 9 Bài 25: Những Năm Đầu Của Cuộc Kháng Chiến Toàn Quốc Chống Thực Dân Pháp (1946
 • Vbt Lịch Sử 9 Bài 24: Cuộc Đấu Tranh Bảo Vệ Và Xây Dựng Chính Quyền Dân Chủ Nhân Dân (1945
 • Vbt Lịch Sử 7 Bài 29: Ôn Tập Chương 5 Và Chương 6
 • Vbt Lịch Sử 7 Bài 10: Nhà Lý Đẩy Mạnh Công Cuộc Xây Dựng Đất Nước
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 7: Phong Trào Công Nhân Quốc Tế Cuối Thế Kỉ Xix

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 8
 • Vbt Lịch Sử 7 Bài 5: Ấn Độ Thời Phong Kiến
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 5: Ấn Độ Thời Phong Kiến
 • Vbt Lịch Sử 7 Bài 20: Nước Đại Việt Thời Lê Sơ
 • Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

  (trang 47 sgk Lịch Sử 8): – Những sự kiện lịch sử nào chứng tỏ phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX?

  Trả lời:

  – Ở Anh, có cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn, buộc giới chủ phải tăng lương (1899).

  – Ở Pháp, công nhân giành thắng lợi trong cuộc bầu cử (1893).

  – Ở Mĩ, ngày 1-5-1886 có hơn 350.000 công nhân đình công biểu tình đòi ngày làm 8 giờ, đặc biệt là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô.

  – Những tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ra đời như Đảng xã hội dân chủ Đức, Đảng công nhân Pháp (1879), nhóm giải phóng lao động Nga (1883).

  (trang 48 sgk Lịch Sử 8): – Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai. Vì sao Quốc tế thứ hai tan rã?

  Trả lời:

  – Hoàn cảnh ra đời:

  + Sự phát triển mạnh của phong trào công nhân, đặc biệt là sự ra đời cảu tổ chức công nhân ở các nước, đòi hỏi phải thành lập một tổ chức quốc tế mới thay thế cho Quốc tế thứ nhất.

  + Ngày 14-7-1889, nhân kỉ niệm 100 năm phá ngục Ba-xti, gần 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp Đại hội ở Pa-ri tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai.

  – Nguyên nhân Quốc tế thứ hai tan rã:

  (trang 49 sgk Lịch Sử 8): – Tìm hiểu và trình bày những nét chính về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Lê-nin.

  Trả lời:

  – V.I.Lê-nin (1870 – 1924) là tên bí danh hoạt động cách mạng của Vla-đi-mia I-lich U-li-a-nốp, sinh ngày 22-4-1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Ngay từ thời sinh viên, Lê-nin đã hoạt động cách mạng chống Nga hoàng.

  – Năm 1893, ông đến thủ đô Pê-tec-bua và trở thành người lãnh đạo nhóm Mác xít ở đây (mầm mống đầu tiên của chính đảng vô sản).

  – Sau khi bị bắt và bị đi đày ở Xi-bia, Lê-nin sống ở nước ngoài một thời gian, đến năm 1903 thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga với Cương lĩnh cách mạng.

  (trang 49 sgk Lịch Sử 8): – Những điểm nào chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

  Trả lời:

  – Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân, mang tính giai cấp, tính chiến đấu triệt để.

  – Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga chống chủ nghĩa cơ hội tuân theo những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác (đánh đổ chế độ tư sản, đưa giai cấp vô sản lên nắm chính quyền, xây dựng xã hội cộng sản).

  – Đảng dựa vào quần chúng và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng.

  (trang 50 sgk Lịch Sử 8): – Trình bày nguyên nhân và diễn biến của Cách mạng Nga 1905 – 1907.

  Trả lời:

  – Nguyên nhân:

  Thất bại trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904-1905) làm cho nền kinh tế, chính trị, xã hội ở Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Từ cuối 1904 phong trào phản chiến đã nổ ra khắp nơi. Khắp nước Nga vang lên khẩu hiệu “Đánh đổ chế độ chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8 giờ”, lớn nhất là phong trào của công nhân, nông dân, binh lính diễn ra trong những năm 1905 – 1907.

  – Diễn biến:

  + Lãnh đạo: giai cấp công nhân Nga, đứng đầu là Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích.

  + Ngày 9-1-1905, 14 vạn công nhân Pê-téc-bua đưa bản yêu cầu sách lên nhà vua (Nga hoàng) nhưng bị đàn áp đẫm máu.

  + Tháng 5-1905, nông dân nổi dậy ở nhiều nơi đánh vào địa chủ phong kiến đã thiêu hủy văn tự, khế ước, lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo.

  + Tháng 6-1905, thủy thủ chiến hạn Pô-tem-kin khởi nghĩa.

  + Tháng 12-1905, khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xco-va nhưng thất bại.

  Bài 1 (trang 50 sgk Lịch sử 8): Nêu một số sự kiện chứng tỏ sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

  Lời giải:

  – Ở Anh, có cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn, buộc giới chủ phải tăng lương (1899).

  – Ở Pháp, công nhân giành thắng lợi trong cuộc bầu cử (1893).

  – Ở Mĩ, ngày 1-5-1886 có hơn 350.000 công nhân đình công biểu tình đòi ngày làm 8 giờ, đặc biệt là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô.

  – Những tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ra đời như Đảng xã hội dân chủ Đức, Đảng công nhân Pháp (1879), nhóm giải phóng lao động Nga (1883).

  Bài 2 (trang 50 sgk Lịch sử 8): Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905 – 1907.

  Lời giải:

  – Đối với nước Nga: cách mạng 1905-1907, đã giáng một đòn nặng nề vào nền thống trị của địa chủ và tư sản. Nó làm suy yếu chế độ Nga hoàng và báo trước một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ nổ ra. Nó là cuộc tổng diễn tập, tạo nên điểm xuất phát cho cách mạng năm 1917.

  – Đối với thế giới: có ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh ở các nước Tây Âu, châu Á, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa thời kì “châu Á thức tỉnh”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 6: Các Quốc Gia Phong Kiến Đông Nam Á
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 8: Nước Ta Buổi Đầu Độc Lập
 • Vbt Lịch Sử 8 Bài 7: Phong Trào Công Nhân Quốc Tế Cuối Thế Kỉ 19
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 14 Phần 4: Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 14 Phần 2: Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Mới Unit 5: Natural Wonders Of The World

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Unit 5: Natural Wonders Of The World
 • Giải Unit 7 Lớp 6 Your House
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 6 Unit 16: Man And The Environment
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Unit 16 Man And The Environment
 • Unit 16 Lớp 6: B. Pollution
 • Hướng dẫn dịch:

  Vy: Chào, chào mừng đến với Câu lạc bộ Địa lý. (Gõ cửa)

  Mai: Xin lỗi! Mình vào được chứ? Mình đã vào sai phòng.

  Vy: Không sao, chúng mình chỉ mới bắt đầu bây giờ thôi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu vài kỳ quan thiên nhiên thế giới cho các bạn.

  Nick: Tuyệt! Cái gì trong bức tranh đầu tiên vậy? Trông nó có vẻ lạ thường.

  Mai: Đúng rồi! Nó là núi đỏ phải không?

  Vy: À, đó là núi Ayres. Nó nằm ở trung tâm của nước úc. Người dân địa phương gọi nó là Ưluru.

  Nick: Bạn có thể đánh vần từ đó được không?

  Vy: Được thôi. Nó là U-L-U-R-U.

  Nick: Cảm ơn.

  Vy: Nó không phải là ngọn núi cao nhất ở úc, nhưng nó là ngọn núi đẹp nhất. Màu sắc của nó thay đổi vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Mọi người nghĩ rằng nó đẹp nhất là vào buổi tối, khi nó màu đỏ.

  Phúc: Mình muốn đến thăm núi Ayres một ngày nào đó.

  Nick: Hình 2 là Vịnh Hạ Long phải không?

  Vy: Hay lắm Nick, đúng rồi. Bạn biết gì nào?

  Nick: Nó ở Việt Nam, dĩ nhiên rồi! Ha ha.

  Vy: Đúng rồi. Có nhiều đảo ở đó. Bức hình này cho thấy Tuần Châu. Nó là một trong những đảo lớn nhất.

  Phúc: Còn bức hình thứ 3. . .

  1. The club leader is Vy

  2. Because she went to the wrong room.

  3. It’s Uluru.

  4. He would like to visit Australia most.

  5. It’s one of the larger islands in Ha Long Bay.

  1. Can you spell that,please?

  2. Can you repeat that,please?

  3. Can I come in?

  You may need to spell your name when you order take-away pizza by phone. (Có thể bạn cần phải đánh vần tên của bạn khi đặt gọi pizza qua điện thoại)

  Hướng dẫn dịch:

  3.Now label the pictures. (Bây giờ ghi tên cho các bức tranh sau.)

  VOCABURARY

  Pronunciation

  GRAMMAR

  Tape script:

  OK, everyone. Number one, ‘Mount Everest is the hightest moutain in the world’. That’s true. Number two, ‘Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam’. That’s also true! Number three, Niagara Falls is the hightest waterfall in the world’. That is true. Oh, wait. Sorry. That’s false. Next number 4, ‘Tra Co Beach is the longest beach in Viet Nam’, is true. Now number 5. ‘The Amazon is the widest river in the world’. That is true. But the longest river is the Nile. Finally, ‘The Sahara is the hottest desert in the world’. That is true too!

  Ở bài này các em nên xem lại cách dùng so sánh nhất (cao nhất) của tính từ ngắn (là tính từ có một âm tiết). Các em nên xem kỹ các cách dùng (các quy tắc), và sau đây sẽ cho một số ví dụ về một số tính từ, mà khi tính từ này tận cùng bằng 1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm: ta gấp đôi (viết thêm) phụ âm cuối rồi mới thêm est.

  Hướng dẫn dịch:

  Bạn đã biết Lybia ở châu Phi là qucíc gia nóng nhất trên thế giới không? Nó nóng hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Còn về quốc gia lạnh nhất? Nam Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới. Nó thậm chí lạnh hơn Nga. Sa mạc lớn nhất trên thế giới là Sahara. Và bây giờ bạn có biết ngọn núi cao nhất được gọi là núi Everest không? Bạn có biết nó nằm ở Nepal không? Nepal nhỏ hơn An Độ, nhưng mình nghĩ nó đẹp hơn.

  Ha Long Bay. Vịnh Hạ Long. Ha Long Bay is in the North of Vietnam.

  Opera House. (Nhà hát opera). – opera house is the most famous place in Autralia.

  Amazon river. (Sông Amazon) – Amazon river is the widest one in the world.

  Geography Club Feedback:

  Mai: You must arrive on time. It’s very important that you mustn’t be late. Plan to arrive 10 minutes early so that you are always on time.

  1. We must arrive on time.

  2. We mustn’t pick flowers in the school garden.

  3. We must clean the board everyday

  4. We mustn’t talk in class.

  5. We must do homework

  6. We mustn’t litter on the room floor.

  Hướng dẫn dịch:

  1. Chúng ta phải đến đúng giờ

  2. Chúng ta không được ngắt hoa trong vườn của trường

  3. Chúng ta phải lau bảng hàng ngày.

  4. Chúng ta không được nói chuyện trong lớp.

  5. Chúng ta phải làm bài tập về nhà.

  6. Chúng ta không được xả rác lên sàn lớp học.

  Hướng dẫn dịch:

  Hướng dẫn du lịch từ những người du lịch vòng quanh thế giới

  Miêu tả

  Himalaya là một dãy núi. Nó rất đặc biệt. Tại sao à? Nó có ngọn núi cao nhất thế giới – Núi Everest. Vài con sông dài nhất trên thế giới cũng bắt nguồn từ đây. Khu vực này phong phú với rừng rậm và nhiều loài thực vật và động vật.

  Bí quyết du lịch

  Một chuyến đi đến Himalaya là một kinh nghiệm không thể nào quên. Nhớ làm theo vài lời khuyên quan trọng.

  -Bạn phải tuân thủ các quy tắc – bạn phải hỏi trước khi bạn đến thăm khu vực này.

  -Lên kế hoạch khi nào đi: thời điểm đi tốt nhất là giữa tháng 4 và tháng 6.

  -Bạn không được du lịch một mình. Luôn đi theo nhóm.

  -Bạn phải nói cho mọi người biết nơi bạn sắp đi.

  -Chỉ mang những thứ cần thiết.

  -Mang quần áo phù hợp – không mang quần ngắn hoặc áo sơ mi.

  compass , cane , sleeping bag , sun hat ,sun glasses , waterproof coat, waterproof shoes, painkiller, sun cream

  scissor , t-shirt , short , dress

  Hướng dẫn dịch:

  A: Tôi muốn đến núi Mimalaya.

  B: Được thôi. Tôi nghĩ bạn phải mang theo áo khoác chống thấm nước. Nó là ngọn núi cao nhất trên thế giới. Nó lạnh và có mưa ở đó!

  A: Vâng. Còn gì nữa không?

  B: Bạn phải mang theo thuôc giảm đau. Bởi vì thời tièt và độ cao ở đó có thể làm bạn bệnh.

  A: Vâng. Còn gì nữa không?

  B: Bạn phải mang theo la bàn. Bạn cần tìm phương hướng ả: đến đỉnh núi.

  READING

  Hướng dẫn dịch đi:

  1. Vịnh Hạ Long nằm ở tỉnh Quảng Ninh. Nó có nhiều đảo và hang động. Đảo được đặt tên theo những vật quanh chúng ta! Trong vịnh, bạn có thể thấy hòn đảo Gà trống Gà mái (hòn Trống Mái), thậm chí là đảo Đầu người. Bạn phải di thuyền quanh đảo – nó thật cần thiết! Tuần Châu là đảo lớn nhất ở Vịnh Hạ Long, ở đó bạn có thể ăn nhiều loại hải sản Việt Nam rất ngon. Ban có thể xem múa truyền thống. Bạn có thể tham gia vào những hoạt động thú vị. Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất của Việt Nam.

  2. Huế là thành phố cổ nhất ở miền Trung Việt Nam. Nó gần Đà Nẵng, nhưng thú vị hơn Đà Nẵng. Nó còn có con sông nổi tiếng nhất miền Trung Việt – sông Hương. Bạn nên đi một chuyến tàu trên sông Hương và bạn phải thăm Hoàng Thành. Ớ đó bạn có thể thấy những bảo tàng, phòng triển lãm, đền chùa. Đó là điểm thu hút lớn nhất của Huế. Nhưng nhiều người đến đây chỉ vì ẩm thực – thức ăn thực sự ngon. Trời hay mưa ở Huế, vì thế hãy nhớ mang theo dù!

  SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN-ĐOÁN TỪ TRONG NGỮ CẢNH

  -Trước khi em tra một từ trong từ điển,hãy cố gắng đoán nghĩa của nó trong ngữ cảnh

  -Nhìn toàn bộ câu. Nhìn vào cả câu trước câu sau.

  -Nhìn vào hình ảnh hay bất kì thông tin nào có thể giúp em đoán nghĩa

  1. Maybe from a travel guide book.

  2. About travel places in Vietnam.

  3. It’s about two famous landscapes in the North and the Central of Vietnam, Ha Long Bay and Hue city.

  essential (a) absolutely necessary (cần thiết, cốt yếu)

  activities (n) state of being active; action (những hoạt động)

  attraction (n) attractive quality (điểm thu hút)

  cuisine (n) style of cooking (ẩm thực)

  Hướng dẫn dịch:

  1. Vịnh Hạ Long ở đâu?

  2. Bạn phải làm gì ở vịnh?

  3. Phần nào của chuyến đi đến Huế là quan trọng hơn – chuyến thăm Hoàng Thành hay chuyến đi trên sông?

  4. Tại sao tác giả lại nói “Thức ăn ở Huế rất ngon”?

  1. It’s in Quang Ninh province.

  2. You must take the boat trip around the islands.

  3. The visit to Imperial City.

  4. Because many people travel there just for the food.

  -it’s Quang Ning province

  -it has islands and caves

  -Tuan Chau is the biggest island in Ha Long Bay

  -The seafood is very good

  -It’s the oldest city in Central VietNam.

  -It’s also has the most famous river in Central VN.

  -You should take a trip on the river

  -you must visit the Imperial City.

  Things they must do/bring (Điều mà họ phải mang/làm): travel on the correct side, bring the sun hat and sun glasses, visit the local pagoda,. . .

  Things they mustn’t do/bring (Điều mà họ không được làm/mang): litter on the road (xả rác), pick flower in the public places, burn fire works,. .

  Ha Long Bay

  1. Công ty du lịch nói về những nơi khác nào?

  2. Mẹ Nick hỏi câu hỏi gì?

  3. Công ty du lịch đưa ra lời khuyên nào?

  4. Nick có vui với lựa chọn đó không?

  1. Ha Long Bay, Hue, Mui Ne or Nha Trang.

  2. Can we see a picture of the hotel in Mui Ne?/ Which is cheaper, Mui Ne or Ha Long Bay?

  3. Mui Ne is cheaper but I think Ha Long Bay is more interesting.

  4. Yes, he is

  Tape script:

  Travel Agent: We have some great deals. I recommend Ha Long Bay, Hue, Mui Ne or Nha Trang.

  Nick: Wow! I love the beach. Can we go to Mui Ne, Mum?

  Nick’s mum: Well let’s think, Nick. Can I see a picture of the hotel in Mui Ne?

  Travel Agent: Yes, here you are.

  Nick’s mum: Which cheaper, Mui Ne or Ha Long Bay?

  Travel Agent: Mui Ne is cheaper but I think Ha Long Bay is more interesting.

  Nick’s dad: Yes, you’re right! I think I want to go to Ha Long Bay. It’s better than Mui Ne.

  Nick: Oh.

  Travel Agent: Yes, it’s rainy in Mui Ne at this time of year. You must take umbrellas and waterproof coats.

  Nick’s mum: OK, let’s book Ha Long Bay please.

  Hướng dẫn dich:

  – Em có những bức tranh hay em có thể vẽ một bản đồ về nơi đó không?

  – Có những kỳ quan thiên nhiên nào?

  – Chúng như thế nào so với những kỳ quan thiên nhiên khác?

  – Em có thể làm gì ở đó? Em phải làm gì?

  Ho Chi Minh City

  Ho Chi Minh City is a great city with the high modem buildings and many ancient museums. When you come to the city, you can visit Reunification Palace, War Remnants Museum, City Theatre, Saigon River… And you can taste the street food which is very famous in the world.

  1. It’s in Binh Thuan province.

  2. It’s 200kms from Ho Chi Minh City.

  3. By coach.

  4. It’s a beach.

  5. Water is clean and purified, sand is white.

  6. I can swim, play on the sand, do surfing.

  Mui Ne, which is one of famous beaches in Vietnam, is in Binh Thuan province. It has the nice beach and beautiful sand dunes with different colors: white and yellow. The beach has the nice scenery with pure water, coconut trees, white sand and rocks. You can go there by coach and it usually takes around 4-5 hours to get there. You can swim, play on the sand with sand skidding games, or do surfing in the sea. It’s a great place for you to entertain after hard-studying time.

  Hướng dẫn dịch:

  Hướng dẫn dịch:

  Hướng dẫn dịch:

  A: Thật nguy hiểm khi đi bộ đường dài ở đây. Bạn cần phải nói cho ai đó biết nơi bạn sẽ đi.

  B: Vâng. Và phải mặc áo ấm. Ở đó lạnh lắm.

  A: Đúng, và bạn phải mang theo điện thoại di động. Nó rất quan trọng.

  B: Vâng, và tôi phải mang tất cả những thứ cần thiết theo bên mình.

  Weather

  What is the wettest place in Vietnam?

  What is the hottest place in Vietnam?

  What is the coolest place in Vietnam?

  What is the coldest place in Vietnam?

  Travelling

  What is the nicest city in Vietnam?

  What is the best place for tourists to come?

  What is the most convenient time of the year to visit it?

  What are the reasons?

  What’s the fastest way to travel around Vietnam?

  Natural attraction

  What is the highest mountain in Vietnam?

  What is the longest river?

  What is the biggest island?

  What is the largest lake?

  In Vietnam, the weather is usually hot. Vietnam has many natural wonders: Ha Long Bay, Nha Trang beach, Mui Ne beach, Phu Quoc Island, Fansipan mountain. . . . Every year, there are many tourists in Vietnam and other countries come to visit these places

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Unit 5: Things I Do
 • Unit 5 Lớp 6: A Closer Look 2
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 6 Unit 5: Things I Do
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Thí Điểm Năm 2021
 • Bài Tập Ôn Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Lớp 6 Mới Unit 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 4 Life In The Past
 • Unit 9 English In The World
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 9 Unit 6 The Environment
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 9 Unit 6 The Environment Số 1
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Unit 6: The Environment Có Đáp Án
 • Giải bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 unit 9

  – Asia /ˈeɪ.ʒə/ (n): châu Á

  – Africa /ˈæf.rɪ.kə/ (n): châu Phi

  – Europe /ˈjʊr.əp/ (n): châu Âu

  – Holland /ˈhɑː.lənd/ (n): Hà Lan

  – Australia /ɑːˈstreɪl.jə/ (n): Úc

  – America /əˈmer.ɪ.kə/ (n): châu Mỹ

  – Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ (n): châu Nam Cực

  – award /əˈwɔrd/ (n, v): giải thưởng, trao giải thưởng

  – common /ˈkɒm ən/ (adj): phổ biến, thông dụng

  – continent /ˈkɑn·tən·ənt/ (n): châu lục

  – creature /ˈkri·tʃər/ (n): sinh vật, tạo vật

  – design /dɪˈzɑɪn/ (n, v): thiết kế

  – journey /ˈdʒɜr·ni/ (n): chuyến đi

  – landmark /ˈlændˌmɑrk/ (n): danh thắng (trong thành phố)

  – lovely /ˈlʌv·li/ (adj): đáng yếu

  – musical /ˈmju·zɪ·kəl/ (n): vở nhạc kịch

  – palace /ˈpæl·əs/ (n): cung điện

  – popular /ˈpɑp·jə·lər/ (adj): nổi tiếng, phổ biến

  – postcard /ˈpoʊstˌkɑrd/ (n): bưu thiếp

  – symbol /ˈsɪm·bəl/ (n): biểu tượng

  – tower /ˈtɑʊ·ər/: (n) tháp

  – UNESCO World Heritage /juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ/ (n): di sản thế giới được UNESCO công nhận

  – well-known /ˈwelˈnoʊn/ (adj): nổi tiếng

  Mai: Những bức hình thật đẹp! Bạn đã từng đến những nơi này chưa?

  Tom: Rồi, mình từng đến hầu hết những nơi đó. Đây là Rio de Janeiro. Nó là một thành phố thú vị nhưng đôi khi rất nóng.

  Mai: Thời tiết ở đó nóng hơn ở Sydney không?

  Tom: Nóng hơn! Sydney không quá nóng. Mình từng đến bãi biển ở đó nhiều lần cùng gia đình. Chúng là thành phố sạch và đẹp nhất trên thế giới.

  Mai: Đây là London phải không? Thời tiết tệ nhỉ!

  Tom: Vâng, chúng mình từng đến đó hai lần. Bạn có thấy tháp Big Bang không? Cũng có những tòa nhà hiện đại, như tòa nhà hình quả trứng…

  Mai: Và đây chắc là Quảng trường Thời Đại ở New York.

  Tom: Đúng thế! Mình chưa bao giờ đến đó. Bức ảnh này là anh trai mình gửi. Nó trông thật tuyệt phải không nào?

  Task 2. Read the conversation again. Then tick True or False.

  (Đọc bài đàm thoại lại lần nữa. Sau đó viết T nếu đúng, viết F nếu sai trong các câu sau.)

  Tom và Mai đang đọc một quyển sách.

  Tom đã từng đến tất cả 4 thành phố.

  Tạm dịch: Tom từng đến Sydney nhiều lần.

  Tất cả các tòa nhà ở London đều cũ.

  Tom đã chụp nhiều hình về Quảng trường Thời Đại.

  Task 3. Name the continents

  Task 4. Match the words in the blue box to the names of the places in the yellow box.

  (Nối những từ trong khung màu xanh với tên của các nơi cho phù hợp.)

  a. continent : Asia , Africa

  Tạm dịch: lục địa: châu Á, châu Phi

  b. country: Sweden , the USA

  Tạm dịch: quốc gia: Thụy Điển, Mỹ

  c. cities: Nha Trang, Liverpool, Ha Noi, Amsterdam!

  Tạm dịch: thành phố: Nha Trang, Liverpool, Ha Noi, Amsterdam!

  d. capital : Ha Noi, Amsterdam

  Tạm dịch: thủ đô: Ha Noi, Amsterdam

  e. place of interest : Ben Thanh Market , the Louvre

  Tạm dịch: nơi thú vị: chợ Bến Thành, bảo tàng Louvre

  Task 5. Game: Around the world

  (Trò chơi: vòng quanh thế giới)

  In groups of four, choose a country and ask your friends the questions below (and any others you can think of)

  (Trong nhóm gồm 4 người, chọn một quốc gia và hỏi bạn bè của em những câu hỏi bên dưới (và bất kỳ những câu hỏi nào khác mà em có thể nghĩ đến).)

  Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 unit 9

  – It’s in Asia continent

  – Its capital is Seoul.

  – They are Busan, Yongi-Kongju…

  – It’s famous for beautiful landscape, fashion, music, drama…

  – Nó thuộc lục địa nào?

  Nó thuộc lục địa châu Á.

  – Thủ đô của nó là gì?

  Thủ đô của nó là Seoul.

  – Những thành phố chính của nó?

  Chúng là thành phố’ Busan, Yongi- Kongju,..

  – Nó nổi tiếng về gì?

  Nó nổi tiếng về phong cảnh đẹp, thời trang, âm nhạc, kịch…

  Task 1. Match the words in A with their opposites in B. Some words may have more than one opposite.

  (Nối những từ trong phần A với từ trái nghĩa của chúng trong phần B. Vài từ có lẽ có nhiều hơn một từ trái nghĩa.)

  Bài tập sách giáo khoa lớp 6 unit 9

  City: beautiful, peaceful, modern, noisy, exciting, big, polluted, safe,…

  Tạm dịch: Thành phố: đẹp, yên bình, hiện đại, ồn ào, thú vị, lớn, ô nhiễm, an toàn, …

  Food: delicious, awful, tasty, salty,…

  Tạm dịch: Thức ăn: ngon, khủng khiếp, ngon, mặn, …

  People: beautiful, friendly, ugly, happy, nice, open, interesting,…

  Tạm dịch: Mọi người: xinh đẹp, thân thiện, xấu xí, hạnh phúc, đẹp, cởi mở, thú vị, …

  Building: modern, high, new, old, tall,..

  Tạm dịch: Tòa nhà: hiện đại, cao, mới, cũ, cao, ..

  Weather: hot, cold, wet, dry, rainy, bad,…

  Tạm dịch: Thời tiết: nóng, lạnh, ẩm ướt, khô, mưa, xấu, …

  Task 3. Listen and write the words you hear in the appropriate column. Then, read the words aloud.

  (Nghe và viết những từ mà bạn nghe được vào trong cột thích hợp. Sau đó, đọc lớn các từ.)

  Task 4. Listen and repeat.

  1. New York là một thành phố thú vị với nhiều tòa nhà cao tầng chọc trời.
  2. Trời rất lạnh ở Thụy Điển vào mùa đông với rất nhiều tuyết.
  3. Tôi thích nhìn những tòa nhà cao tầng vào ban đêm với những ánh đèn đầy màu sắc.
  4. Viết và nói cho tôi nghe cách nấu món cà ri Thái.
  5. Bạn có thể đi thuyền trên Hồ Tây. Nó thật đẹp!
  6. Đại học Oxford là trường đại học lâu đời nhất nước Anh.

  Task 5. Complete the fact sheet by choosing one picture. Compare your fact sheet with a classmate. Do you agree with his/her answers?

  (Hoàn thành bảng thông tin bằng cách chọn một hình ảnh. So sánh thông tin của em với một bạn học. Em có đồng ý với câu trả lời của anh ấy/cô ấy không?)

  Task 6. Read this article about Britain. Then, look at your fact sheet. Did you have correct answers?

  (Đọc bài báo này về nước Anh. Sau đó nhìn vào bảng thông tin. Em đã có câu trả lời đúng chưa?)

  London is Britain’s biggest city.

  Oxford University is the oldest university in Britain.

  It was built in the 12 th century.

  The playwright William Shakespeare (1564-1616) is the most popular British writer in the world. Britain’s most popular food is fish and chips.

  Tea is the most popular drink.

  Britain’s most common leisure activities are watching television and films and listening to the radio.

  London là thành phố lớn nhất của Anh.

  Đại học Oxford là đại học lâu đời nhất ở Anh. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 12.

  Nhà soạn kịch William Shakespeare (1564-1616) là nhà văn Anh nổi tiếng nhất trên thế giới.

  Món ăn phổ biến nhất của Anh là cá và khoai tây chiên. Trà là thức uống phổ biến nhất.

  Hoạt động giải trí thông thường nhất là xem truyền hình và phim và nghe radio.

  Task 1. Listen again to part of the conversation. Pay attention to the psent perfect.

  (Nghe lại phần đàm thoại. Chú ý đến thì hiện tại hoàn thành.)

  Mai: Những bức hình thật đẹp! Bạn đã từng đến những nơi này chưa?

  Tom: Rồi, mình từng đến hầu hết những nơi đó. Đây là Rio de Janeiro. Nó là một thành phố thú vị nhưng đôi khi rất nóng.

  Mai: Thời tiết ở đó nóng hơn ở Sydney không?

  Tom: Có! Sydney không quá nóng. Mình từng đến bãi biển ở đó nhiều lần cùng gia đình. Chúng là thành phố” sạch và đẹp nhất trên thế giới.

  Mai: Đây là London phải không? Thời tiết tệ nhỉ!

  Tom: Vâng, chúng mình từng đến đó hai lần.

  Task 2. Put the verbs in brackets into the psent perfect.

  (Chia những động từ trong ngoặc đơn thành thì hiện tại hoàn thành.)

  Tạm dịch: Tom đã từng đến Rio de Janeiro, Sydney và London.

  Tạm dịch: Gia đình từng đến những bãi biển ở Sydney nhiều lần.

  Tạm dịch: Tom đã thăm London hai lần rồi.

  Tạm dịch: Anh trai của anh ấy đã đến New York rồi.

  Tạm dịch: Nhưng anh ấy chưa từng đến đấy.

  Task 3. Put the verbs in brackets in the correct form.

  (Chia những động từ trong ngoặc đơn theo dạng đúng của chúng.)

  – Oh yes, I love it. I have seen it many times.

  Bạn đã từng xem phim High School Musical chưa?

  – Vâng, tôi thích nó lắm. Tôi đã xem nó nhiều lần rồi.

  Giải thích: câu hỏi bạn đã từng xem bộ phim này chưa hay nghe bài hát này chưa… thì động từ chia về thì hoàn thành

  Tạm dịch: Tôi thường đi ngủ rất trễ

  Giải thích: câu chỉ thói quen, có dấu hiệu “often” thì động từ chia ở thì hiện tại đơn

  Tạm dịch: Tôi chưa bao giờ lên tivi cả.

  Giải thích: cấu trúc câu ai đó chưa từng làm gì cũng chia thì hiện tại hoàn thành

  Tạm dịch: Họ lau chùi xe mỗi tuần.

  Giải thích: câu chỉ thói quen chia thì hiện tại đơn

  Tạm dịch: Thu thường đi xe buýt đến trường.

  Giải thích: câu chỉ thói quen hằng ngày động từ chia thì hiện tại đơn

   My sister loves that restaurant and she has eaten there hundreds of times.

  Tạm dịch: Chị gái tôi thích nhà hàng đó và đã ăn ở đó nhiều lần rồi.

  Giải thích: câu chỉ hành động kéo dài từ quá khứ đến hiện tại và tiếp diễn trong tương lai dùng thì hoàn thành

  Task 4. Look at Tom’s webpage. Tell a partner what he has done this week.

  (Nhìn vào trang web của Tom. Nói cho một người bạn về những gì Tom đã làm tuần này.)

  – He has read a book.

  Tạm dịch: Anh ấy đã đọc một quyển sách.

  – He has eaten ‘pho’.

  – He has got an A+ mark in the exam.

  Tạm dịch: Anh ấy được điểm A+ trong kỳ thi.

  – He has played football.

  Tạm dịch: Anh ấy đã chơi bóng đá.

  – He has washed his dog.

  Tạm dịch: Anh ấy đã tắm cho chó của mình.

  Đi vòng quanh lớp hỏi những câu hỏi khảo sát. Tìm ra:

  – Một điều mà mọi người đã từng làm.

  – Một điều mà chưa ai làm.

  1. Bạn đã từng hát karaoke chưa?
  2. Bạn đã từng nói chuyện điện thoại trong 1 giờ chưa?
  3. Bạn đã từng lên truyền hình chưa?
  4. Bạn đã từng ăn kem vào mùa đông chưa?
  5. Bạn đã từng có một con thú nuôi chưa?
  6. Bạn đã từng nói chuyện với một người bản địa nói tiếng Anh chưa?

  Task 1. Match the words in the box with the landmarks. Which cities are they in? What do you know about them?

  (Nối các từ trong khung với những địa danh nổi tiếng trong tranh. Chúng ở thành phố nào? Em biết gì về chúng?)

  Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 unit 9

  a Merlion – Singapore

  b Big Ben – London

  c Temple of Literature – Hanoi

  d Sydney opera House – Sydney

  e Eiffel Tower – Paris

  Task 2. Read about the landmarks. Can you guess which landmark from 1 they are?

  (Đọc về những địa danh nổi tiếng sau. Em có thể đoán địa danh nổi tiếng nào có trong phần 1 không?)

  Tạm dịch: Nó là tòa tháp nổi tiếng nhất ở Anh. Tên thường được dùng miêu tả tòa tháp, đồng hồ và cái chuông trong tháp. Chuông này là chuông lớn nhất được làm ở Anh.

  Tạm dịch: Kiến trúc sư người Đan Mạch Jorn Utzon đã thiết kế nơi này và Nữ hoàng Elizabeth II đã cắt băng khánh thành nơi này vào năm 1973. Nó là một tòa nhà di sản thế giới được UNESCO công nhận.

  Tạm dịch: Một trong những điểm nổi tiếng nhất của Hà Nội, nơi này được xây dựng vào năm 1070. Nó nằm kế bên Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

  Tạm dịch: Gustave Eiffel đã thiết kế tháp này vào năm 1889. Bây giờ gần 7 triệu khách thăm nó mỗi năm. Điều này làm cho nó trở thành nơi được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới.

  Tạm dịch: Một sinh vật có đầu sư tử và thân cá, nó là một biểu tượng của Singapore.

  Task 3. Tick (√) True (T) or False (F).

  (Viết T (True) nếu đúng, viết F (False) nếu sai trong các câu sau.)

  Tạm dịch: Big Ben là tháp lớn nhất nước Anh.

  Cái chuông trong tòa tháp là cái chuông lớn nhất được tạo ra ở nước Anh.

  Tạm dịch: Sydney opera House được thiết kế bởi một kiến trúc sư người úc.

  Nó được thiết kế bởi một kiến trúc sư Đan Mạch.

  Tạm dịch: Nữ hoàng Elizabeth II đã đến Sydney vào năm 1973.

  Tháp Eiffel là điểm du lịch được đến thăm nhiều thứ hai trên thế giới.

  Nó là một nơi được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới.

  Tạm dịch: Văn Miếu là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

  Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

  Tạm dịch: Merlion có đầu cá thân sư tử.

  Nó có cái đầu của con sư tử và cái mình của con cá.

  Task 4. Think of a city, a country, or a landmark. Give clues. Your classmates guess.

  (Nghĩ về một thành phố, một quốc gia, hay một danh thắng. Đưa ra một số gợi ý. Các bạn cùng lớp của em đoán)

  A: It’s a city. It’s very hot and crowded.

  B: Is it Tokyo?

  A: No, it’s not. It’s in South America. The people there love football.

  C: Is it Rio de Janeiro?

  A : Nó là một thành phố Nó nóng và đông đúc.

  B : Tokyo phải không?

  A : Không, nó nóng. Nó nằm ở Nam Mỹ. Mọi người ở đó yêu thích đá bóng,

  C : Nó là Rio de Janeiro phải không?

  Task 1. Look at the postcard.

   The photo is of Stockholm city, Sweden.

  Hình ảnh trên bưu thiếp là cái gì ?

  Tấm hình là của thành phố Stockholm, Thụy Điển.

   The sender writes about his/ her stay in the city.

  Bạn nghĩ cái gì được viết trên bưu thiếp?

  Người gửi viết về sự lưu lại của anh ấy/cô ấy tại thành phố này.

   We send postcards to tell our family and/ or friends that we are having a good time, but we still miss them and want to send some photos of the place where we are so that they can see how beautiful it is.

  Mục đích của việc viết và gửi bưu thiếp khi bạn đi nghỉ mát là gì?

  Chúng ta gửi bưu thiếp để nói với gia đình và hoặc bạn bè rằng chúng ta đang có một thời gian vui vẻ, nhưng chúng ta vẫn nhớ đến họ và muốn gửi một số hình ảnh của nơi chúng ta đến để họ có thể nhìn thấy vẻ đẹp của chúng.

  Task 2. Read the postcard and answer the questions.

  (Đọc bưu thiếp và trả lời những câu hỏi.)

  Giải bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9

  Mai ở thành phố nào?

  Mai ở thành phố Stockholm.

   She is there with her family (Mum, Dad, and her brother Phuc).

  Ai đi cùng cô ấy?

  Cô ấy đi với gia đình của mình (Mẹ, cha, và em trai Phúc).

   The weather has been perfect. It’s sunny.

  Thời tiết như thế nào?

  Thời tiết thật hoàn hảo. Trời đầy nắng.

  Mai đang ở đâu?

  Cô ấy đang ở khách sạn.

   She has visited the Royal Palace and ‘fika’ in a café in the Old Town.

  Cho đến bây giờ cô ấy đã làm gì?

  Cô ấy đã thăm Cung điện Hoàng Gia và trò chuyện trong một quán café ở Phố Cổ.

   ‘Fika’ (a Swedish word) means a leisure break when one drinks tea/ coffee and perhaps has some biscuits with friends and family.

  Cho đến bây giờ cô ấy đã làm gì?

  Cô ấy đã thăm Cung điện Hoàng Gia và trò chuyện trong một quán café ở Phố Cổ.

  Ngày mai cô ấy làm gì?

  Cô ấy sẽ đạp xe để khám phá thành phố.

   She is feeling happy. She used the words such as “fantastic”, “perfect”, “amazing”, “too beautiful” for words.

  Mai cảm thấy như thế nào? Làm sao bạn biết được?

  Cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy dùng những từ như là “tuyệt vời”, “hoàn hảo”, “kinh ngạc”, “quá đẹp”.

  (1) Ngày 6 tháng 9

  (2) Thưa ông bà,

  (3) Stockholm thật tuyệt!

  (4) Thời tiết thật hoàn hảo. Nó đầy nắng! Khách sạn và thức ăn rất tuyệt. (5) Chúng con đã có “fika” trong một quán cà phê ở Phố cổ. Cung điện Hoàng Gia (như được chụp hình) quá xinh đẹp đến nỗi mà không thể miêu tả nổi! Nghệ thuật và thiết kế của Thụy Điển quá tuyệt. Phúc thích nó lắm!

  (6) Mẹ và ba đã thuê xe đạp. Ngày mai chúng con sẽ đạp xe vòng quanh để khám phá thành phố.

  (7) Ước gì ông bà ở đây!

  Task 3. Read the text again and match the headings with the numbers.

  (Đọc lại bài đọc và nối phần đề mục với con số:)

  Task 4. Choose a city. Imagine you have just arrived in that city and want to tell your friends about it. Make notes below.

  ( Chọn một thành phố. Hãy tưởng tượng em vừa đến thành phố đó và muốn kể cho bạn bè về nó. Tham khảo ghi chú bên dưới.)

  – Bạn đã đến khi nào?

  – Bạn ở cùng ai?

  – Bạn đang ở đâu?

  – Bạn đã làm gì?

  – Ngày mai bạn làm gì?

  – Bạn cảm thấy như thế nào?

  I have arrived New York city for 2 weeks . I lived with my grandparents here . After first week, I have been taken to the zoo, many interesting places such as : the statue of Liberty, Disney House, Wall Street…. And tommorrow, my grandmother and I will go to Yale University to register admission . Now, I am very happy and exciting because I am living in the modernest city in the world. (Tôi đã đến thành phố New York trong 2 tuần. Tôi sống với ông bà ở đây. Sau tuần đầu tiên, tôi đã được đưa đến sở thú, nhiều địa điểm thú vị như: Tượng đài Tự do, Nhà Disney, Phố Wall …. Và ngày mai, bà tôi và tôi sẽ đến Đại học Yale để đăng ký nhập học . Bây giờ, tôi rất hạnh phúc và thú vị vì tôi đang sống ở thành phố hiện đại nhất trên thế giới)

  Task 5. In pairs, use your notes to tell your partner about your city. Then, listen and write down notes about your partner’s city in the space below.

  (Làm việc theo cặp, sử dụng những ghi chú của em để nói cho bạn về thành phố của em. Sau đó nghe và ghi chú về thành phố của bạn em vào khoảng trống bên dưới.)

  Task 1. Look at the pictures. What do you see?

  (Nhìn vào bức hình. Em thấy gì?)

  Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 unit 9

  – The Royal Palace

  – Old Town

  – Nobel museum

  – The city of Stockholm

  – Cung điện Hoàng gia

  – bảo tàng Nobel

  – Thành phố Stockholm

  Task 2. Listen and tick (√) True (T) or False (F)

  ( Nghe và ghi T (True) nếu đúng, ghi F (False) nếu sai trong các câu sau.)

  Tạm dịch: Cung điện Hoàng Gia là một trong những cung điện lớn nhất ở châu Âu.

  Khu vực lớn nhất của Stockholm là Phố cổ.

  Khu vực cổ nhất, không phải lớn nhất của thành phố Stockholm là Phố Cổ.

  Ngày nay, Phố cổ là một nơi với những quán cafe, nhà hàng hay cửa hàng.

  Ngày này, Phố Cổ là một nơi với những quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng và viện bảo tàng

  Giải thưởng Nobel Hòa Bình được trao ở Stockholm.

  Tất cả giải thưởng Nobel, ngoại trừ giải thưởng Nobel Hòa Bình, được trao ở Stockholm.

  Giải Nobel được trao bởi Thủ tướng Thụy Điển

  Nó được trao bởi nhà vua Thụy Điển.

  Task 3. Listen again to the talk and fill in the gaps.

  (Nghe lại để nói và điền vào chỗ trống.)

  4: 10 December

  5: 10 million

  1. Thành phố Stockholm bao phủ 14 hòn đảo.
  2. Nó có lịch sử 700 năm.
  3. Ngày nay có khoảng 3000 người sống ở Phố’ Cổ.
  4. Người đoạt giải Nobel nhận giải thưởng của họ vào ngày 10 tháng 12.
  5. Giải thưởng bao gồm một giấy chứng nhận đoạt giải Nobel, huy chương và 10 triệu đồng Thụy Điển.

  Sweden’s capital city is built on 14 islands and has a 700 year-old history.

  The oldest part of Stockholm is the Old Town. Here you can visit the Royal Palace, one of Europe’s largest and most dynamic palaces.

  There are about 3000 people living in the Old Town today and it’s a place with café, restaurants, shops and museums, including the Nobel Museum. Stockholm is also the city where Nobel Prizes, except for the Nobel

  Peace Prize, are awarded each year. On the 10 December, the day when Alfred Nobel died, the Nobel Prize winners receive their awards from the Swedish King – a Nobel diploma, a medal, and 10 million Swedish crowns per prize.

  Thủ đô của Thụy Điển được xây dựng trên 14 hòn đảo và có lịch sử 700 năm tuổi.

  Có khoảng 3000 người sống ở Phố Cổ ngày nay và đó là một nơi có quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng và viện bảo tàng, bao gồm cả Bảo tàng Nobel. Stockholm cũng là thành phố nơi trao giải Nobel, ngoại trừ Nobel

  Giải thưởng Hòa bình, được trao mỗi năm. Vào ngày 10 tháng 12, ngày mà Alfred Nobel qua đời, những người đoạt giải Nobel nhận được giải thưởng của họ từ Vua Thụy Điển – một bằng khen Nobel, huy chương và 10 triệu vương miện Thụy Điển cho mỗi giải thưởng.

  Task 4 . Rearrange the words to make sentences.

  (Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.)

  Tạm dịch: Stockholm thật tuyệt vời!

  Tạm dịch: Chúng tôi ở Đà Lạt.

  Tạm dịch: Chúng tôi đang rất vui vẻ ở đây!

  Tạm dịch: Tôi yêu Disneyland!

  Tạm dịch: Tôi ước bạn ở đây!

  Task 5. Write a postcard. Use the notes about the city you have chosen in Speaking 4, page 28.

  (Viết một bưu thiếp. Sử dụng những ghi chú về thành phố em đã chọn trong phần nói 4, trang 28.)

  The Royal Palace is one of the largest palaces in Europe.

  The biggest part of Stockholm is the Old Town

  Today, the Old Town doesn’t have any cafés, restaurants or shops.

  The Nobel Peace Prize is awarded in Stockholm.

  The Nobel Prize is psented by the Swedish Prime Minister.

  Task 1. Choose the best two options.

  (Chọn hai lựa chọn tốt nhất trong các câu sau.)

  Tạm dịch: Thành phố sôi động/ thú vị.

  Tạm dịch: Thời tiết lạnh/ đầy nắng .

  Tạm dịch: Con người thân thiện/ tốt bụng .

  Tạm dịch: Những tòa nhà thật cao/ đẹp .

  Task 2. Put the verbs in brackets into the psent perfect.

  (Chia những động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành.)

  Nhung: Have you ever eaten a Philadelphia cheese steak?

  Nora: Yes, I have.

  Nhung: Really? Have you been to Philadelphia?

  Nora: Yes, I have been there twice. I have been to many famous places in the city.

  Nhung: Have you visited the Constitution Centre?

  Nora: No, I haven’t, but I have seen the Liberty Bell. Look at this postcard.

  Nhung: Bạn đã từng ăn bít tết bơ Philadelphia chưa?

  Nora: Có, mình ăn rồi.

  Nhung: Thật không? Bạn đã từng đến Philadelphia chưa?

  Nora: Đúng thế, mình từng đến đó hai lần. Mình từng đến nhiều nơi nổi tiếng trong thành phố.

  Nhung: Bạn có thăm Trung tâm Hiến pháp không?

  Nora: Chưa, nhưng mình đã đến xem Chuông Tự Do. Nhìn vào bưu thiếp này.

  Task 3. In pairs, complete this fact sheet about Viet Nam.

  (Làm việc theo cặp, hoàn thành bảng thông tin này về Việt Nam)

  – Biggest city : Ho Chi Minh City

  – Oldest university : Quoc Tu Giam, Thang Long – Ha Noi (1076)

  – Most popular Vietnamese writer : Nguyen Du , Nam Cao

  – Most popular food : spring rolls , noodles

  – Most popular drink : tea , coffee

  – Most common activity : watching TV, football

  Quốc gia: Việt Nam

  – Thành phố lớn nhất: Thành phố Hồ Chí Minh

  – Trường đại học lâu đời nhất: Quốc Tử Giám, Thăng Long – Hà Nội (1076)

  – Tác giả Việt Nam nổi tiếng nhất: Nguyễn Du, Nam Cao

  – Thức ăn phổ biến nhất: nem, phở

  – Thức uống phổ biến nhất: trà, cà phê

  – Hoạt động phổ biến nhất: xem ti vi, bóng đá

  Task 4. Using the information from your fact sheet, write a short paragraph (7-8 sentences) about Viet Nam.

  (Sử dụng thông tin từ bảng trên và viết một đoạn văn ngắn (7-8 câu) về Việt Nam.)

  Vietnam is a beautiful country with the biggest city is Ho Chi Minh . And many old universities like Quoc Tu Giam (Quốc Tử Giám), Thang Long (Thăng Long) – Ha Noi (Hà Nội) (1076) . And Nguyen Du is the most popular Vietnammese writer, he was recognized as cultural well-known man by UNESCO. The most popular drink is tea, coffee , and the most common activity watching TV , football …

  Việt Nam là một đất nước xinh đẹp với thành phố lớn nhất là Hồ Chí Minh. Và nhiều trường đại học cũ như Quốc Từ Giám (Quốc Tử Vật), Thăng Long (Thăng Long) – Hà Nội (Hà Nội) (1076). Và Nguyễn Du là nhà văn nổi tiếng nhất Việt Nam, ông được UNESCO công nhận là người đàn ông nổi tiếng về văn hóa. Thức uống phổ biến nhất là trà, cà phê, và hoạt động phổ biến nhất là xem TV, bóng đá

  Task 5. Game: Yes I have (Trò chơi: Vâng tôi đã từng)

  In pairs, ask a Have you ever… question. You may use the questions from the Class Survey in A closer look 2, page 30, to help you. Then ask three wh- questions to get more information from your partner and guess if he/she is telling the truth or not.

  (Làm việc theo cặp, hỏi câu hỏi “Bạn đã từng…”. Em có thể sử dụng những câu hỏi từ bảng khảo sát trong lớp ở phần A Closer Look 2, trang 30 để làm. Sau đó hỏi 3 câu hỏi với từ “Wh” để hỏi và lấy thêm thông tin từ bạn học và đoán anh ấy/cô ấy có nói thật không?)

  A: Bạn đã từng lên truyền hình chưa?

  A: Đó là khi nào?

  A: Bạn có mặt trong chương trình nào?

  B: Erm… Tin tức buổi tối.

  A: Tại sao bạn lại được lên tivi?

  B: Tôi không nhớ!

  Chuyến hành trình 5 ngày vòng quanh thế giới của tôi!

  • Chọn 5 thành phố trên thế giới mà bạn muốn đến thăm: Bangkok, Paris, London, New York, Sydney.
  • Tìm 5 điểm thú vị về mỗi thành phố

  + Bangkok: Gold Temple, Palace, Markets, Super Shopping Malls, Food.

  + Paris: Eiffel Tower, Rose, Perfume Facturer, Movies, Lourve Museum + London: Big Ben Tower, Buckingham Palace, Red Phone box. Thames river + New York:

  1) In 1857, toilet paper was invented by Joseph c. Gayetty in NYC.

  2) Times Square is named after the New York Times. It was originally called Longacre Square until 1904 when the NYT moved there.

  3) The scary nitrogen gas tanks you see on the corners of streets are used to keep underground telephone wires dry.

  1) The Sydney Harbour Bridge is the widest long-span bridge and tallest steel arch bridge in the world, and the 5th longest spanning-arch bridge according to Guinness World Records.

  2) Australia’s largest outdoor sculpture exhibit, “Sculpture by the Sea”, began at Bondi Beach in 1996.

  3) The Sydney region has been inhabited by indigenous Australians for at least 30,000 years based on radio carbon dating

  4) The Queen Victoria Building (QVB) constructed between 1893 and 1898 was named to commemorate the Queen of England’s Diamond Jubilee in 1897.

  5) English, Arabic, Cantonese, Mandarin and Greek are the main languages spoken in Sydney.

  + Bangkok: Đền Vàng, Cung điện, Chợ, Siêu thị.

  + Paris: Tháp Eiffel, Hoa hồng, Cây nước hoa, Phim ảnh, Bảo tàng Lourve + Luân Đôn: Tháp Big Ben, Cung điện Buckingham, Hộp điện thoại màu đỏ. Sông Thames

  1) Vào năm 1857, giấy vệ sinh được Joseph C phát minh ra. Gayetty ở New York.

  2) Quảng trường Thời đại được đặt tên theo Thời báo New York. Ban đầu nó được gọi là Longacre Square cho đến năm 1904 khi NYT chuyển đến đó.

  3) Các bình khí nitơ đáng sợ bạn thấy trên các góc phố được sử dụng để giữ cho dây điện thoại dưới đất khô ráo.

  1) Cầu Cảng Sydney là cây cầu có nhịp dài nhất và cây cầu vòm bằng thép cao nhất thế giới và là cây cầu có mái vòm dài thứ 5 theo kỷ lục Guinness.

  2) Triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất của Úc, “Điêu khắc biển”, bắt đầu tại Bãi biển Bondi vào năm 1996.

  3) Khu vực Sydney là nơi sinh sống của người Úc bản địa trong ít nhất 30.000 năm dựa trên việc hẹn hò với cacbon vô tuyến

  4) Tòa nhà Nữ hoàng Victoria (QVB) được xây dựng giữa năm 1893 và 1898 được đặt tên để kỷ niệm Nữ hoàng Kim cương của Anh vào năm 1897.

  5) English, Arabic, Cantonese, Mandarin và Greek là các ngôn ngữ chính ở Sydney.

  Để việc học tiếng Anh được hiệu quả các em có thể tham khảo những trang web học tiếng Anh uy tín. Hay sách Hack Não 1500, hãy cải thiện từng bước để trình độ tiếng Anh ngày càng nâng cao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 6: Viet Nam: Then And Now
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Mới Unit 6: Vietnam Then And Now
 • Unit 6 Lớp 9: Read
 • Unit 6 Lớp 9: Listen And Read
 • Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 8: Tourism
 • Web hay