Giải Sbt Toán 7 Hai Góc Đối Đỉnh.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 6: Tam Giác Cân
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 8: Các Trường Hợp Bằng Nhau Của Tam Giác Vuông
 • Giải Sbt Toán 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Bài 21, 22, 23 Trang 106 : Bài 4 Hai Đường Thẳng Song Song
 • Bài 4 Hai Đường Thẳng Song Song
 • Những bài tập trong SBT được giải hôm nay, không chỉ giúp ta củng cố kiến thức về hai góc đối đỉnh mà còn rèn luyện kỹ năng vẽ hình, kỹ năng quan sát và tư duy phản biện.

  Giải bài 1 trang 99 SBT toán 7 tập 1.

  Xem hình 1a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?

  Bài giải:

  Với bài tập này, đa số các bạn sẽ trả lời một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, có bạn lại gãi đầu gãi tai tự hỏi thế nào là hai góc đối đỉnh nhỉ, cô giáo đã dạy ở tiết trước rồi, mà mình quên mất. Không sao, quên là chuyện bình thường. Thử xem 8 mẹo ghi nhớ tốt nhất, biết đâu có thể giúp “cải thiện” trí nhớ.

  Sau khi nhớ lại hai góc đối đỉnh là gì và quan sát kỹ các hình mà bài tập đưa ra, ta đã có câu trả lời như sau:

  a) Hình 1a, ta thấy một cạnh của góc này không là tia đối của một cạnh góc kia, nên hai góc ở hình 1a không đối đỉnh.

  b) Hình 1b rõ ràng mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh góc kia, do đó theo định nghĩa hai góc đối đỉnh, ta có thể khẳng định cặp góc này là hai góc đối đỉnh.

  c) Hai góc này không đối đỉnh vì nó không có đỉnh chung.

  d) Hai góc này đối đỉnh vì mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia.

  e) Nhìn đi nhìn lại ta cũng không thấy có nào của góc này là tia đối của một cạnh góc kia nên hai góc hình 1e không đối đỉnh.

  Giải bài 2 trang 99 SBT toán 7 tập 1.

  a) Vẽ hai đường thẳng cắt nhau. Đặt tên cho các góc tạo thành.

  b) Viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

  c) Viết tên các góc bằng nhau.

  Bài giải:

  b) Hai cặp góc đối đỉnh:

  $widehat{A_1}$ và $widehat{A_3}$, $widehat{A_2}$ và $widehat{A_4}$.

  c) Các góc bằng nhau:

  $widehat{A_1}$ = $widehat{A_3}$, $widehat{A_2}$ = $widehat{A_4}$, $widehat{xAx’}$ = $widehat{yAy’}$ (góc bẹt)

  Giải bài 3 trang 100 SBT toán 7 tập 1.

  a) Vẽ góc xAy có số đo bằng $50^0$

  b) Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy

  c) Vẽ tia phân giác At của góc xAy

  d) Vẽ tia đối At’ của tia At. Vì sao tia At’ là phân giác của góc x’Ay’?

  d) Ta có:

  $widehat{A_1}$ = $widehat{A_2}$ (vì At là tia phân giác góc A) (1)

  $widehat{A_1}$ = $widehat{A_3}$ (vì là hai góc đối đỉnh) (2)

  $widehat{A_2}$ = $widehat{A_4}$ (vì là hai góc đối đỉnh) (3)

  Từ (1) (2) (3) suy ra $widehat{A_3}$ = $widehat{A_4}$ (4)

  Mặc khác tia At’ nằm giữa hai tia Ax’ và Ay’ (5)

  Từ (4) và (5) suy ra tia At’ là tia phân giác của góc x’Ay’

  e) Tên 5 cặp góc đối đỉnh:

  $widehat{A_1}$ và $widehat{A_3}$, $widehat{A_2}$ và $widehat{A_4}$, $widehat{xAy}$ và $widehat{x’Ay’}$, $widehat{xAy’}$ và $widehat{x’Ay}$, $widehat{xAt’}$ và $widehat{x’At}$.

  Giải bài 4 trang 100 SBT toán 7 tập 1.

  a) Vẽ đường tròn tâm O, bán kính 2cm.

  b) Vẽ góc AOB có số đo bằng $60^0$. Hai điểm A và B nằm trên đường tròn (O ; 2cm)

  c) Vẽ góc BOC có số đo bằng $60^0$. Điểm C thuộc đường tròn (O ; 2cm)

  d) Vẽ các tia OA’, OB’, OC’ lần lượt là tia đối của các tia OA, OB, OC. Các điểm A’, B’, C’ thuộc đường tròn (O ; 2cm)

  e) Viết tên 5 cặp góc đối đỉnh.

  g) Viết tên 5 cặp góc bằng nhau mà không đối đỉnh.

  e) Năm cặp góc đối đỉnh là:

  $widehat{AOB}$ và $widehat{A’OB’}$, $widehat{BOC}$ và $widehat{B’OC’}$, $widehat{AOC}$ và $widehat{A’OC’}$, $widehat{AOC’}$ và $widehat{A’OC}$, $widehat{A’OB}$ và $widehat{AOB’}$

  g) Năm cặp góc bằng nhau mà không đối đỉnh:

  $widehat{AOB}$ và $widehat{BOC}$, $widehat{AOB}$ và $widehat{COA’}$, $widehat{AOC}$ và $widehat{BOA’}$, $widehat{AOB’}$ và $widehat{A’OC’}$, $widehat{AOC’}$ và $widehat{C’OB’}$.

  Giải bài 5 trang 100 SBT toán 7 tập 1.

  Vẽ các đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại điểm O. Hãy đo một góc rồi suy ra số đo các góc còn lại. Nói rõ cách lý luận.

  Bài giải:

  Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O tạo nên $widehat{xOy}$ = $30^0$ như hình vẽ trên. Từ góc xOy ta suy ra số đo của các góc còn lại như sau:

  $widehat{x’Oy’}$ = $widehat{xOy}$ = $30^0$ (vì hai góc đối đỉnh)

  $widehat{xOy’}$ = $180^0$ – $widehat{xOy}$ = $180^0$ – $30^0$ = $150^0$ (vì hai góc kề bù)

  $widehat{x’Oy}$ = $widehat{xOy’}$ = $150^0$ (vì hai góc đối đỉnh).

  Giải bài 6 trang 100 SBT toán 7 tập 1.

  Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo bằng $33^0$

  c) Viết tên các cặp góc đối đỉnh

  d) Viết tên các cặp góc bù nhau.

  Bài giải:

  a) Tính số đo $widehat{NAQ}$

  Vì $widehat{NAQ}$ và $widehat{MAP}$ là hai góc đối đỉnh nên $widehat{NAQ}$ = $widehat{MAP}$ = $33^0$.

  b) Tính số đo góc MAQ

  Vì $widehat{MAQ}$ và $widehat{MAP}$ là hai góc kề bù nên $widehat{MAQ}$ = $180^0$ – $widehat{MAP}$ = $180^0$ – $33^0$ = $147^0$.

  c) Các cặp góc đối đỉnh:

  $widehat{NAQ}$ và $widehat{NAP}$, $widehat{MAQ}$ và $widehat{MAP}$

  d) Các cặp góc bù nhau là:

  $widehat{MAQ}$ và $widehat{MAP}$, $widehat{NAP}$ và $widehat{MAP}$, $widehat{NAQ}$ và $widehat{MAQ}$, $widehat{NAQ}$ và $widehat{NAP}$.

  Giải bài 7 trang 100 SBT toán 7 tập 1.

  Trong hai câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng hình vẽ.

  a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

  b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

  a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, điều này dĩ nhiên là đúng.

  b) Câu này chưa đúng, hai góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh. Chẳng hạn, hai góc ở hình 1a và 1c của bài 1, hai góc $widehat{AOB}$ và $widehat{BOC}$ ở bài 4…

  Mỗi bài toán có nhiều cách giải, đừng quên chia sẻ cách giải hoặc ý kiến đóng góp của bạn ở khung nhận xét bên dưới. Xin cảm ơn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1, 2, 3, 4 Trang 99, 100 : Bài 1 Hai Góc Đối Đỉnh
 • Giải Sbt Toán 7 Bài 3: Biểu Đồ
 • Giải Sbt Toán 7 Bài 6: Tam Giác Cân
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 6: Cộng, Trừ Đa Thức
 • Giải Bài Tập Sbt Toán 7 Bài 6: Cộng Trừ Đa Thức
 • Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hình Thang, Hình Thang Vuông Toán Lớp 8 Bài 1 Giải Bài Tập
 • Giải Bài Tập Trang 5, 6 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Nhân Đơn Thức Với Đa Thức Giải Bài Tập Môn Toán Lớp 8
 • Bài 35, 36, 37, 38 Trang 92 Sbt Toán 8 Tập 2
 • Bài 44, 45, 46, 47, 48 Trang 95 Sbt Toán 8 Tập 2
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Toán Lớp 6 Năm 2022
 • Toán 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81 : Em hãy nhận xét quan hệ về cạnh, về đỉnh của ∠O 1 và ∠O3

  Lời giải

  Nhận xét: mỗi cạnh của ∠O 1 là tia đối của một cạnh góc ∠O 3 và ngược lại

  ∠O 1 và ∠O 3 là hai góc đối đỉnh với nhau

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81 : Hai góc ∠O 2 và ∠O4 (hình 1) có là hai góc đối đỉnh không ? Vì sao?

  Lời giải

  Ta có: Hai góc ∠O 2 và ∠O 4 là hai góc đối đỉnh vì mỗi cạnh góc ∠O 1 là tia đối của một cạnh ∠O 4 và ngược lại

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81 : Xem hình 1.

  a)Hãy đo góc O 1 , góc O 3 . So sánh số đo hai góc đó

  b)Hãy đo góc O 2 , góc O 4 . So sánh số đo hai góc đó

  c)Dự đoán kết quả rút ra từ câu a) , b)

  Lời giải

  Ta có kết quả sau khi đo các góc trong hình 1

  c) Hai góc đối đỉnh thì số đo góc bằng nhau

  Bài 1 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào ô trống trong các phát biểu sau:

  a) Góc xOy và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là … của cạnh Oy’.

  b) Góc x’Oy là góc xOy’ là … vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh …

  Lời giải:

  a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

  b) Góc x’Oy và góc xOy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox’ là tia đối của cạnh Ox và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

  Bài 2 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

  a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc …

  b) Hại đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc …

  Lời giải:

  a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh .

  b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh .

  Bài 3 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thằng zz’ và tt’ cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Cặp góc đối đỉnh thứ nhất là (vì Az và Az’; At’ và At là các cặp tia đối nhau).

  Cặp góc đối đỉnh thứ hai là (vì Az và Az’; At và At’ là các cặp tia đối nhau)

  Bài 4 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc xBy có số đo bằng 60 o . Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ ?

  Lời giải:

  Vẽ tia By’ là tia đối của tia By

  Vẽ tia Bx’ là tia đối của tia Bx

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  Loạt bài Video Giải bài tập Toán lớp 7 hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát sách giáo khoa Toán 7 Tập 1, Tập 2.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sbt Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 1: Các Hàm Số Lượng Giác (Nâng Cao)
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 1: Hàm Số Y = Ax (A ≠ 0)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 1: Hàm Số Lượng Giác
 • Giải Toán 7 Bài 1. Hai Góc Đối Đỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Tam Giác Bằng Nhau Đầy Đủ Nhất
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 9: Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác
 • Khai Thác Một Bài Toán Hình Học Lớp 7
 • Giải Toán 7 Bài 4. Hai Đường Thẳng Song Song
 • §1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH A. Tóm tắt kiến thức Hai góc đối đỉnh Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối một cạnh của góc kia. Nhận Xổ?. Bài toán trên cho ta biết tOh = ^- xOy. Như vậy nếu biết số đo góc tOh ta cũng tính được góc xOy. Nếu biết tổng (hiệu) giữa hai góc xOy và tOh ta cũng tính được mỗi góc. c. Hưỏng dẫn giải bài tạp trong sách giáo khoa Bài 1. Vận dụng định nghĩa, ta điền : x'Oy'; tia đối. hai góc đối đỉnh; Ox'; Oy là tia đối của cạnh Oy'. Bài 2. Vận dụng định nghĩa, ta điền : đối đỉnh. b) đối đỉnh. Bài 3. Bạn đọc tự vẽ hình. Hai cặp góc đối đỉnh là: zAt và z'At'; zAt' và z'At. Bài 4. Hướng dẫn: Xem hình dưới. X Bài 6. Xem hình bên: xOy = 47° . Ta có x'Oy và xOy' là hai góc đối đỉnh, nên x'Oy = xOy' = 133° . được sô đo ba góc còn lại. Bài 7. Các cặp góc đối đỉnh bằng nhau là: Oj = 04 ; o2 = Og ; 03 = Og ; xOy' = x'Oy; xOz = x'Oz'; z' Oy = zOy'. Các góc bẹt bằng nhau : xOx' = yOy' = zOz'. Nhận xét. Bài toán này ta dễ sót các góc bẹt bằng nhau. Khi tìm, nên tìm các "gớc đơn" bằng nhau, "gớc đôi" (hai góc ghép thành) bằng nhau, "góc ba" (ba góc ghép thành) bằng nhau. Bài 9. Chẳng hạn : xAy và x'Ay; xAy và xAy'. Ta gấp tờ giấy theo đường mn (mn là đường phân giác của cặp góc đối đỉnh). Khi đó tia 0z và tia Oy trùng nhau; tia Ox và tia Ot trùng nhau. Vậy xOz = tOy . D. Bài tạp luyện thêm Trong hai câu sau, câu nào đúng ? câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. Cho hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại o tạo thành bốn góc không kể góc bẹt, trong đó tổng hai góc xOz và góc yOt bằng 100°. Tính số đo bốn góc đó. Cho hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại o. Gọi tia Oa là tia phân giác của góc xOz; tia Ob là tia đối của tia Oa. Chứng tỏ rằng tia Ob là tia phân giác của góc yOt. Lấy điểm o trên đường thẳng xy. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Oz và Ot sao cho xOz = yOt - 40°. Hai góc xOz và yOt có phải hai góc đối đỉnh không ? vì sao ? Vẽ tia Oh sao cho Ox là tia phân giác của góc zOh. Chứng tỏ góc xOh và góc yOt là hai góc đối đỉnh. Cho ba đường thẳng xx', yy', zz' cắt nhau tại o. Tính tổng số đo ba góc không kề nhau, không có cạnh chung. Lời giíỉi - Hướng dẫn - Đáp sô a) Đúng Sai (xem hình bên). Cành háo. Nên nhớ hai góc đối đình thì bằng nhau, nhưng ngược lại thì không đúng. xOz = tOy (cặp góc đối đỉnh) xOz + tOy= 100° xOt + xOz = 180° (hai góc kề bù) Oj = Oọ (vì tia Oa là tia phân giác xOz). Oọ = o3 (vì là cặp góc đối đỉnh) b) Tia Ox là tia phân giác của góc zOh nên xOh = xOz = 40°; xOh vàyOh là hai góc kề bù nên yOh = 180° -xOh = 140° . Ta có tOh = tOy+ yOh = 40° + 140° =180° nên Ot và Oh là hai tia đối nhau. Mà Oy và Ox là hai tia đối nhau nên xOh và yOt là hai góc đối đỉnh. Cảnh báo. Nếu bạn nhìn hình vẽ và kết luận Ot và Oh là hai tia đối là chưa chính xác. Bạn phải chứng tỏ được số đo góc tOh bằng 180° thì mới kết luận được. 5. Ta có 03 = 04 (cặp góc đối đỉnh) Ta có Oj + 04 + Oọ -180° nên Oj + Oọ + O3 = 180° .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Dạng Bài Tập Giá Trị Tuyệt Đối Và Cách Giải
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hướng Dẫn Học Sinh Lớp 7 Giải Bài Toán Tìm X Trong Đẳng Thức Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
 • Các Dạng Bài Tập Toán Về Đơn Thức, Đa Thức Và Bài Tập
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 11: Số Vô Tỉ. Khái Niệm Về Căn Bậc Hai
 • Chuyên Đề Toán Lớp 7 Các Bài Toán Về Tỉ Lệ Thức Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 10 Cơ Bản Trang 7 Bài 1, 2, 3
 • Giải Bài Tập Sgk Tin Học 7 Bài 1
 • Bài 3 Trang 31 Sgk Tin Học Lớp 7
 • Tin Học 7 Bài 11: Học Đại Số Với Geobebra
 • Tin Học 7 Bài 7: Trình Bày Và In Trang Tính
 • Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

  Bài 1 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1):

  Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào ô trống trong các phát biểu sau:

  a) Góc xOy và góc… là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là… của cạnh Oy’.

  b) Góc x’Oy là góc xOy’ là… vì cạnh Ox là tia đối của cạnh… và cạnh…

  Lời giải:

  a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

  b) Góc x’Oy và góc xOy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox’ là tia đối của cạnh Ox và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

  Bài 2 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1):

  Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

  a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc…

  b) Hại đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc…

  Lời giải:

  a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.

  b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.

  Bài 3 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1):

  Vẽ hai đường thằng zz’ và tt’ cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

  Lời giải:

  Bài 4 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1):

  Vẽ góc xBy có số đo bằng 60 o. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ?

  Lời giải:

  Bài 5 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1):

  a) Vẽ góc ABC có đo bằng 56 o.

  b) Vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC’.

  c) Vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Tính số đo của góc C’BA’.

  Lời giải:

  Bài 6 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1):

  Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47 o. Tính số đo các góc còn lại

  Lời giải:

  Bài 7 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1):

  Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

  Lời giải:

  Bài 8 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1):

  Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 70 o, nhưng không đối đỉnh.

  Lời giải:

  Bài 9 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1):

  Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

  Lời giải:

  Bài 10 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1):

  Đố. Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng)

  Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

  Lời giải:

  Phải gấp tờ giấy sao cho tia màu đỏ trùng với tia màu xanh để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 3: Quan Hệ Giữa Ba Cạnh Của Một Tam Giác. Bất Đẳng Thức Tam Giác
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 8: Cộng, Trừ Đa Thức Một Biến
 • Giải Bài Toán Lớp 6 Trang 95
 • Giải Toán 7 Bài 11: Số Vô Tỉ. Khái Niệm Về Căn Bậc Hai
 • Giải Toán 7 Vnen Bài 2: Quan Hệ Giữa Ba Cạnh Của Một Tam Giác
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Bài 15,16,17 ,18,19,20 Trang 86,87 Sgk Toán 7 Tập 1: Luyện Tập Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải bài tập môn Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh – chúng tôi xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

  Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

  KIẾN THỨC CƠ BẢN

  Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mối cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

  Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

  đối đỉnh với

  đối đỉnh với

  HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

  Bài 1. Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

  1. a) Góc xOy và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là … của cạnh Oy’.
  2. b) Góc x’Oy và góc xOy’ là … vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh …

  Hướng dẫn giải:

  1. a) Góc xOy và góclà hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.
  2. b) Góc x’Oy và góc xOy’ làhai góc đối đỉnhvì cạnh Ox là tia đối của cạnh và cạnh Oy’ là tia đối của cạnh Oy.

  Bài 2. Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

  1. a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc …
  2. b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc …

  Hướng dẫn giải:

  1. a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh cuả góc kia được gọi là hai gócđối đỉnh.
  2. b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp gócđối đỉnh.

  Bài 3. Vẽ hai đường thẳng zz’ và tt’ cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

  Hướng dẫn giải:

  Cặp góc đối đỉnh thứ nhất là và

  Cặp góc đối đỉnh thứ hai là và

  Bài 4. Vẽ góc xBy có số đo bằng . Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ?

  Hướng dẫn giải:

  Góc đối đỉnh với là . Và .

  Bài 5. a) Vẽ góc ABC có số đo bằng

  1. b) Vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC’?
  2. c) Vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Tính số đo của góc C’BA’.

  Hướng dẫn giải:

  1. a) Trên hình vẽ bên, ta vẽ góc .
  2. b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tai BC’, được góc ABC’ kề bù với góc ABC.

  Ta có .

   c) Vẽ tia đối của tia BA, ta được tia BA’, thì góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Ta được (hai góc đối đỉnh) nên

  Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

  Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trả Lời Câu Hỏi Bài 2 Trang 8 Sgk Gdcd 7
 • Giải Bài Tập Bài 7 Trang 19 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Trả Lời Gợi Ý Bài 7 Trang 18 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Giải Bài Tập Bài 7 Trang 19 Sgk Giáo Dục Công Dân Lớp 8
 • Giải Bài Tập Bài 2 Trang 8 Sgk Gdcd Lớp 7
 • Giải Sbt Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Hình Thang, Hình Thang Vuông Toán Lớp 8 Bài 1 Giải Bài Tập
 • Giải Bài Tập Trang 5, 6 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Nhân Đơn Thức Với Đa Thức Giải Bài Tập Môn Toán Lớp 8
 • Bài 35, 36, 37, 38 Trang 92 Sbt Toán 8 Tập 2
 • Bài 44, 45, 46, 47, 48 Trang 95 Sbt Toán 8 Tập 2
 • Giải bài tập môn Toán Hình học lớp 7

  Giải bài tập SBT Toán 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

  Giải sách bài tập Toán 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh

  Bài 1 (trang 99 Sách bài tập Toán 7 Tập 1):

  Lời giải:

  Hình a không phải là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia

  Hình b là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia

  Hình c không phải là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia

  Hình d là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia

  Hình e không phải là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia

  Bài 2 (trang 99 Sách bài tập Toán 7 Tập 1)

  a. Vẽ hai đường thẳng cắt nhau. Đặt tên cho các gọc tạo thành.

  b.Viết tên hai cặp góc đối đỉnh

  c.Viết tên các góc bằng nhau

  Lời giải:

  a. Hình vẽ

  b. Góc xOy và x’Oy’ là cặp góc đối đỉnh

  Góc xOy’ và x’Oy là cặp góc đối đỉnh

  c.∠xOy = ∠x’Oy’; ∠xOy’=∠yOx’;

  ∠xOx’=∠yOy’=180 o

  Bài 3 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1):

  a. Vẽ góc xAy có số đo bằng 50 o

  b. Vẽ góc x’Ay’ đối dỉnh với góc xAy

  c. Vẽ tia phân giác At của góc xAy

  d. Vẽ tia đối At’ của tia At. Vì sao tia At’ là tia phân giác của góc x’Ay’?

  e. Viết tên 5 cặp góc đối đỉnh?

  Lời giải:

  a. Vẽ ∠xAy=50 o

  b. Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax

  Tia Ay’ là tia đối của tia Ay

  Góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy

  c. Hình vẽ

  d. Vì ∠xAt và ∠x’At’là cặp góc đối đỉnh nên ∠xAt=∠x’At’

  ∠tAy=∠t’Ay’suy ra:∠x’At’=∠t’Ay’

  Vậy At’ là tia phân giác của góc ∠x’Ay’

  e. Tên 5 cặp góc đối đỉnh là:∠xAy và ∠x’Ay’;∠xAy’ và ∠yAx’;∠xAt và∠x’At’ ;∠t’Ay’ và ∠tAy; ∠tAy’và ∠yAt’xAy và ∠x’Ay’; ∠xAy’và ∠yAx’; ∠xAt và ∠x’At’ ; ∠t’Ay’ và ∠tAy;∠tAy’và ∠yAt’

  Bài 4 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1)

  a. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm

  b, Vẽ góc AOB có số đo góc bằng 60o. Hai điểm A,B nằm trên đường tròn (0;2)

  c, Vẽ góc ∠BOC có số đo bằng 60o. Điểm C thuộc đường tròn (0;2)

  d, Vẽ các tia OA’. OB’,OC’ lần lượt là tia đối của các tia chúng tôi OC. Các điểm A’, B’, C’ thuộc đường tròn (0.2)

  e, Viết tên 5 cặp góc đối đỉnh

  g, viết tên năm cặp góc bằng nhau mà không đối đỉnh

  Lời giải:

  a, b, c, d. Hình vẽ:

  e, Tên 5 cặp góc đối đỉnh: ∠AOB và ∠A’OB’; ∠BOC và ∠B’OC’;

  ∠AOC và ∠A’OC’; ∠AOB’ và ∠BOA’; ∠AOC’ và ∠COA’

  g, Vì ∠AOB + ∠BOC + ∠COA = 180 o(kề bù)

  suy ra ∠COA’=180 – 60 – 60 = 60 o

  Tên 5 cặp góc bằng nhau nhưng không đối đỉnh:

  ∠AOB=∠BOC = 60 o;∠COA’=∠BOC=60 o;∠AOB=∠COA’=60 o;

  ∠A’OB’=∠B’OC’=60 o

  ∠AOA’=∠BOB’=180 o;

  Bài 5 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1):

  Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Hãy đo một góc rồi suy ra số đo các góc còn lại. nói rõ cách lí luận.

  Lời giải:

  Giả sử trong hình bên, hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, góc xOy bằng 110o. Ta có: ∠xOy = ∠x’Oy'(hai góc đối đỉnh)

  Suy ra ∠x’Oy’=110 o.

  ∠xOy + ∠x’Oy’= 180 o (hai góc kề bù)

  ∠xOy’ = ∠x’Oy (hai góc đối đỉnh)

  Bài 6 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1):

  Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo góc bằng 33 o

  1. Tính số đo góc NAQ
  2. Tính số đo góc MAQ
  3. Viết tên các cặp góc đối đỉnh
  4. Viết tên các cặp góc bù nhau

  Lời giải:

  a. Ta có:

  ∠NAQ và ∠PAM là hai góc đối đỉnh

  Suy ra:∠NAQ = CPAM

  mà ∠PAM = 33o nên ∠NAQ = 33 o

  b. ∠PAM và ∠MAQ là hai góc kề bù nên ∠PAM + ∠MAQ=180 o

  c. Các cặp góc đối đỉnh là: ∠PAM và ∠NAQ; ∠PAN và ∠MAQ

  d. Các cặp góc kề bù là: ∠PAM và ∠MAQ; ∠PAM và ∠PAN; ∠NAQ và ∠PAN; ∠NAQ và ∠QAM

  Bài 7 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1)

  Trong hai câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng hình vẽ.

  1. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
  2. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

  Lời giải:

  a, Câu a đúng vì theo định nghĩa hai góc đối đỉnh

  b. Câu b sai ví hai góc bằng nhau chưa chắc đối đỉnh

  Hình vẽ:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 1: Các Hàm Số Lượng Giác (Nâng Cao)
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 1: Hàm Số Y = Ax (A ≠ 0)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 1: Hàm Số Lượng Giác
 • Bài 1,2,3,4,5 Trang 6 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Tập Hợp, Phần Tử Của Tập Hợp
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sbt Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Hình Thang, Hình Thang Vuông Toán Lớp 8 Bài 1 Giải Bài Tập
 • Giải Bài Tập Trang 5, 6 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Nhân Đơn Thức Với Đa Thức Giải Bài Tập Môn Toán Lớp 8
 • Bài 35, 36, 37, 38 Trang 92 Sbt Toán 8 Tập 2
 • Sách Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 1 trang 99 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Xem hình a,b,c,d,e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh? Cặp nào không đối đỉnh? Vì sao?

  Hình b là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia

  Hình c không phải là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia

  Hình d là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia

  Hình e không phải là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia

  Bài 2 trang 99 sách bài tập Toán 7 Tập 1: a. Vẽ hai đường thẳng cắt nhau. Đặt tên cho các gọc tạo thành.

  b.Viết tên hai cặp góc đối đỉnh

  c.Viết tên các góc bằng nhau

  Lời giải:

  a. hình vẽ

  Góc xOy’ và x’Oy là cặp góc đối đỉnh

  c.∠xOy = ∠x’Oy’; ∠xOy’=∠yOx’;

  ∠xOx’=∠yOy’=180 o

  Bài 3 trang 99 sách bài tập Toán 7 Tập 1 : a. Vẽ góc xAy có số đo bằng 50o

  b.Vẽ góc x’Ay’ đối dỉnh với góc xAy

  c.Vẽ tia phân giác At của góc xAy

  d.Vẽ tia đối At’ của tia At. Vì sao tia At’ là tia phân giác của góc x’Ay’?

  e.Viết tên 5 cặp góc đối đỉnh?

  Lời giải:

  a. Vẽ ∠xAy=50 o

  b. Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax

  Tia Ay’ là tia đối của tia Ay

  Góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy

  c. Hình vẽ

  d. Vì ∠xAt và ∠x’At’là cặp góc đối đỉnh nên ∠xAt=∠x’At’

  ∠tAy=∠t’Ay’suy ra:∠x’At’=∠t’Ay’

  Vậy At’ là tia phân giác của góc ∠x’Ay’

  e. Tên 5 cặp góc đối đỉnh là:∠xAy và ∠x’Ay’;∠xAy’ và ∠yAx’;∠xAt và∠ x’At’ ;∠t’Ay’ và ∠tAy; ∠tAy’và ∠yAt’xAy và ∠x’Ay’; ∠xAy’và ∠yAx’; ∠xAt và ∠x’At’ ; ∠t’Ay’ và ∠tAy;∠tAy’và ∠yAt’

  Bài 4 trang 100 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm

  b, Vẽ góc AOB có số đo góc bằng 60 o. Hai điểm A,B nằm trên đường tròn (0;2)

  c, Vẽ góc ∠BOC có số đo bằng 60 o. Điểm C thuộc đường tròn (0;2)

  d, Vẽ các tia OA’. OB’,OC’ lần lượt là tia đối của các tia chúng tôi OC. Các điểm A’,B’ ,C’ thuộc đường tròn (0.2)

  e, Viết tên 5 cặp góc đối đỉnh

  g, viết tên năm cặp góc bằng nhau mà không đối đỉnh

  Lời giải:

  a,b,c,d. Hình vẽ:

  ∠AOCvà ∠A’OC’; ∠AOB’ và ∠BOA’; ∠AOC’ và ∠COA’

  g, Vì ∠AOB + ∠BOC + ∠COA = 180 o(kề bù)

  suy ra ∠COA’=180 – 60 – 60 = 60 o

  Tên 5 cặp góc bằng nhau nhưng không đối đỉnh:

  ∠AOB=∠BOC = 60 o;∠COA’=∠BOC=60 o;∠AOB=∠COA’=60 o;

  ∠A’OB’=∠B’OC’=60 o

  ∠AOA’=∠BOB’=180 o;

  Bài 5 trang 100 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Hãy đo một góc rồi suy ra số đo các góc còn lại. nói rõ cách lí luận.

  Lời giải:

  Giả sử trong hình bên, hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, góc xOy bằng 110 o. Ta có: ∠xOy = ∠x’Oy'(hai góc đối đỉnh)

  Suy ra ∠x’Oy’=110 o.

  ∠xOy + ∠x’Oy’= 180 o (hai góc kề bù)

  ∠xOy’ = ∠x’Oy(hai góc đối đỉnh)

  Bài 6 trang 100 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo góc bằng 33o

  a. Tính số đo góc NAQ

  b. Tính số đo góc MAQ

  c. Viết tên các cặp góc đối đỉnh

  d. Viết tên các cặp góc bù nhau

  Lời giải:

  a. Ta có:

  ∠NAQ và ∠PAM là hai góc đối đỉnh

  Suy ra:∠NAQ = CPAM

  c. Các cặp góc đối đỉnh là: ∠PAM và ∠NAQ ; ∠PAN và ∠MAQ

  d. Các cặp góc kề bù là: ∠PAM và ∠MAQ; ∠PAM và ∠PAN ; ∠NAQ và ∠PAN ; ∠NAQ và ∠QAM

  Bài 7 trang 100 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Trong hai câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng hình vẽ.

  a. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

  b. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

  Lời giải:

  a. Câu a đúng vì theo định nghĩa hai góc đối đỉnh

  b. Câu b sai ví hai góc bằng nhau chưa chắc đối đỉnh

  Hình vẽ:

  Bài 1.1 trang 100 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Mỗi câu sau là đúng hay sai ?

  a) Có những cặp góc bằng nhau nhưng không phải là hai góc đối đỉnh.

  b) Hai góc bằng nhau và một đường thẳng chứa tia của góc này có chứa tia của góc kia là hai góc đối đỉnh.

  c) Hai góc bằng nhau và một của góc này là tia đối của góc kia là hai góc đối đỉnh.

  d) Hai góc bằng nhau và có chung đỉnh là hai góc đối đỉnh.

  e) Góc tạo bởi hai tia đối của một góc và góc đã cho là hai góc đối đỉnh.

  f) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc, đôi một đối đỉnh.

  g) Hai góc đối đỉnh thì hai góc đó phải là góc nhọn

  Lời giải:

  Bài 1.2 trang 101 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Ba đường thẳng phân biệt xy, mn, zt, cùng đi qua điểm O và tạo thành các góc ∠(ZOx) = 38o, ∠(tOm) = 71o (h.bs 1).

  a) Đọc tên các cặp góc đối đỉnh có trong hình.

  b) Cho biết số đo của các góc còn lại có trong hình.

  a) Các cặp góc đối đỉnh là: xOz và tOy; xOn và mOy; zOn và tOm; xOm và nOy; xOt và zOy, mOz và tOn; các góc bẹt như tOz, yOx, nOm có góc đối đỉnh là chính nó.

  b) Từ các cặp góc đối đỉnh suy ra ngay:

  ∠zOx = ∠tOy = 38°, ∠tOm = ∠zOn = 71°.

  Từ tOz là góc bẹt suy ra

  ∠xOm = 180° – (71° + 38°) = 71°.

  Từ đó, ∠xOm = ∠yOn = 71°.

  Các góc bẹt như tOz, yOx, nOm đều có số đo là 180°.

  Bài 1.3 trang 101 sách bài tập Toán 7 Tập 1:

  a) Cho góc mOn. Vẽ góc nOt kề bù với góc mOn. Vẽ góc mOz kề bù với góc mOn. Khi đó mOn và tOz có phải là hai góc đối đỉnh không?

  b) Cho góc hBk. Vẽ Bm là tia phân giác của góc hBk. Vẽ Bm’ là tia đối của tia Bm. Vẽ gó kBj kề bù với góc hBk. Khi đó các góc m’Bj và hBm có phải là hai góc đối đỉnh không?

  c) Cho góc xOy. Vẽ góc yOz kề bù với xOy. Vẽ góc xOt kề bù với góc xOy. Vẽ On là tia phân giác của góc zOy. Vẽ Om là tia phân giác của góc tOx. Khi đó zOn và xOm có phải là hai góc đối đỉnh không?

  a) Vì góc nOt kề bù với góc mOn nên Ot là tia đối của tia Om. Tương tự, góc mOz kề bù với góc mOn nên Oz là hai tia đối của tia On. Từ đó, zOt và mOn là hai góc đối đỉnh.

  b) Vì góc kBj kề bù với góc hBk nên Bj là tia đối của tia Bh. Từ đó, m’Bj và hBm là hai góc đối đỉnh.

  c) Vì góc yOz kề bù với góc xOy nên Oz là tia đối của tia Ox. Tương tự, góc xOt kề bù với góc xOy nên Ot là tia đối của tia Oy. Từ đó, zOy và tOx là hai góc đối đỉnh, tức là ∠zOy = ∠tOx.

  Vì On, Om đều là tia phân giác và ∠zOy = ∠tOx nên ∠zOn = ∠nOy = ∠xOm = ∠mOt.

  Lại vì ∠zOn + ∠nOx = 180°,

  Nên ∠mOx + ∠nOx = 180°.

  Suy ra Om và On là hai tia đối nhau.

  Từ đó, ∠zOn và ∠mOx là hai góc đối đỉnh.

  Bài 1.4 trang 101 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Căn cứ số đo của các góc đã cho hãy tìm số đo của các góc còn lại có trong hình bs2.

  Dựa vào các góc kề bù ta có:

  Dựa vào các góc đối đỉnh ta có:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 1: Các Hàm Số Lượng Giác (Nâng Cao)
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 1: Hàm Số Y = Ax (A ≠ 0)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 1: Hàm Số Lượng Giác
 • Bài 1,2,3,4,5 Trang 6 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Tập Hợp, Phần Tử Của Tập Hợp
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 6 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Bài 15,16,17 ,18,19,20 Trang 86,87 Sgk Toán 7 Tập 1: Luyện Tập Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Tam Giác Bằng Nhau
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Tam Giác Bằng Nhau
 • Sách giải toán 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Em hãy nhận xét quan hệ về cạnh, về đỉnh của ∠O1 và ∠O3

  Lời giải

  Nhận xét: mỗi cạnh của ∠O 1là tia đối của một cạnh góc ∠O 3 và ngược lại

  ∠O 1và ∠O 3 là hai góc đối đỉnh với nhau

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Hai góc ∠O2và ∠O4 (hình 1) có là hai góc đối đỉnh không ? Vì sao?

  Lời giải

  Ta có: Hai góc ∠O 2và ∠O 4là hai góc đối đỉnh vì mỗi cạnh góc ∠O 1là tia đối của một cạnh ∠O 4 và ngược lại

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Xem hình 1.

  a)Hãy đo góc O 1, góc O 3. So sánh số đo hai góc đó

  b)Hãy đo góc O 2, góc O 4. So sánh số đo hai góc đó

  c)Dự đoán kết quả rút ra từ câu a) , b)

  Lời giải

  Ta có kết quả sau khi đo các góc trong hình 1

  c) Hai góc đối đỉnh thì số đo góc bằng nhau

  Bài 1 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào ô trống trong các phát biểu sau:

  a) Góc xOy và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là … của cạnh Oy’.

  b) Góc x’Oy là góc xOy’ là … vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh …

  Lời giải:

  a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

  b) Góc x’Oy và góc xOy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox’ là tia đối của cạnh Ox và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

  Bài 2 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

  a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc …

  b) Hại đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc …

  Lời giải:

  a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.

  b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.

  Bài 3 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thằng zz’ và tt’ cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Bài 4 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc xBy có số đo bằng 60o. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ ?

  Vẽ tia By’ là tia đối của tia By

  Vẽ tia Bx’ là tia đối của tia Bx

  Bài 5 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): a) Vẽ góc ABC có đo bằng 56o.

  b) Vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC’.

  c) Vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Tính số đo của góc C’BA’.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tia BC’, được góc ABC’ kề bù với góc ABC

  Ta có:

  c) Vẽ tia đối của tia BA , ta được tia BA’

  ⇒ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’.

  Khi đó góc ABC và góc A’BC’ là hai góc đối đỉnh.

  Bài 6 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47o. Tính số đo các góc còn lại

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Vẽ đường thẳng xx’.

  Trên đường thẳng xx’ ta lấy điểm O bất kì.

  Sử dụng thước đo góc để vẽ tia yy’ đi qua O sao cho góc xOy = 47º.

  Nhận xét: Ox là tia đối của tia Ox’; Oy là tia đối của tia Oy’ suy ra:

  Bài 7 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Trên hình vẽ ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O.

  Tên các cặp góc bằng nhau là:

  Bài 8 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 70o, nhưng không đối đỉnh.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Cách 1: Vẽ đường thằng x’x . Trên x’x lấy điểm O

  Từ O vẽ tia Ox’ bất kì (không phải là tia đối của Ox )

  Bài 9 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Hai góc vuông không đối đỉnh là:

  + Góc xAy và góc x’Ay.

  + Góc x’Ay và góc x’Ay’

  + Góc x’Ay’ và góc xAy’

  + Góc xAy’ và góc xAy.

  Bài 10 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

  Lời giải:

  Phải gấp tờ giấy sao cho tia màu đỏ trùng với tia màu xanh để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Trả Lời Câu Hỏi Bài 2 Trang 8 Sgk Gdcd 7
 • Giải Bài Tập Bài 7 Trang 19 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Trả Lời Gợi Ý Bài 7 Trang 18 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Bài 15,16,17 ,18,19,20 Trang 86,87 Sgk Toán 7 Tập 1: Luyện Tập Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Tam Giác Bằng Nhau
 • Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1

  Giải bài tập Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh

  Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Em hãy nhận xét quan hệ về cạnh, về đỉnh của ∠O 1 và ∠O 3

  Lời giải

  Nhận xét: Mỗi cạnh của ∠O 1 là tia đối của một cạnh góc ∠O 3 và ngược lại

  ∠O 1 và ∠O 3 là hai góc đối đỉnh với nhau

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Hai góc ∠O 2 và ∠O 4 (hình 1) có là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?

  Lời giải

  Ta có: Hai góc ∠O 2 và ∠O 4 là hai góc đối đỉnh vì mỗi cạnh góc ∠O 1 là tia đối của một cạnh ∠O 4 và ngược lại

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Xem hình 1.

  a) Hãy đo góc O 1, góc O 3. So sánh số đo hai góc đó

  b) Hãy đo góc O 2, góc O 4. So sánh số đo hai góc đó

  c) Dự đoán kết quả rút ra từ câu a) , b)

  Lời giải

  Ta có kết quả sau khi đo các góc trong hình 1

  c) Hai góc đối đỉnh thì số đo góc bằng nhau

  Bài 1 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào ô trống trong các phát biểu sau:

  a) Góc xOy và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là … của cạnh Oy’.

  b) Góc x’Oy là góc xOy’ là … vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh …

  Lời giải:

  a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

  b) Góc x’Oy và góc xOy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox’ là tia đối của cạnh Ox và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

  Bài 2 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

  a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc …

  b) Hại đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc …

  Lời giải:

  a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.

  b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.

  Bài 3 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thằng zz’ và tt’ cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Cặp góc đối đỉnh thứ nhất là

  Cặp góc đối đỉnh thứ hai là

  Bài 4 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc xBy có số đo bằng 60 o. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ?

  Lời giải:

  Góc đối đỉnh với

  Bài 5 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): a) Vẽ góc ABC có đo bằng 56 o.

  b) Vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC’.

  c) Vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Tính số đo của góc C’BA’.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tia BC’, được góc ABC’ kề bù với góc ABC

  Ta có:

  c) Vẽ tia đối của tia BÂ, ta được tia BA’, thế thì góc C’BA’ kề bù với góc ABC’.

  Ta được:

  Bài 6 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47 o. Tính số đo các góc còn lại

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Giả sử hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O

  Bài 7 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Trên hình vẽ ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O.

  Tên các cặp góc bằng nhau là:

  Bài 8 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 70 o, nhưng không đối đỉnh.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Có thể vẽ theo 2 cách sau:

  – Hình a: Vẽ đường thằng x’x. Trên x’x lấy điểm O

  Vẽ góc

  – Hình b:

  Bài 9 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  Hai góc vuông không đối đỉnh là:

  Bài 10 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

  Lời giải:

  Phải gấp tờ giấy sao cho tia màu đỏ trùng với tia màu xanh để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Trả Lời Câu Hỏi Bài 2 Trang 8 Sgk Gdcd 7
 • Giải Bài Tập Bài 7 Trang 19 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Trả Lời Gợi Ý Bài 7 Trang 18 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Giải Bài Tập Bài 7 Trang 19 Sgk Giáo Dục Công Dân Lớp 8
 • Hai Góc Đối Đỉnh – 3 Dạng Toán Cơ Bản Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 8: Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ – Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7
 • Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Nhân Đơn Thức Với Đa Thức (Trang 5
 • Các Dạng Bài Tập Nhân Đa Thức Với Đa Thức Thường Gặp Trong Đề Thi
 • Ví Dụ Ma Trận Bcg Của Doanh Nghiệp Kỹ Năng Quản Trị
 • I. Kiến thức cần nhớ về hai góc đối đỉnh.

  1. Định nghĩa.

  Hai góc thỏa mãn cạnh góc này sẽ là tia đối của một cạnh góc kia được gọi là 2 góc đối đỉnh.

  Ví dụ 1: Xét hình vẽ dưới thì  và  là hai góc đối đỉnh.

  2. Tính chất.

  Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

  Ví dụ 2: Dựa trên ví dụ 1,   và    là hai góc đối đỉnh. Vậy  =

  Sai lầm thường gặp khi giải toán lớp 7 hai góc đối đỉnh:

  Ví dụ 3: Xét hình vẽ dưới, ta thấy , hai tia Ox và Ox’ đối nhau, tuy nhiên Oy và Oy’ không đối nhau:

  II. Một số dạng toán về hai góc đối đỉnh.

  Dạng 1:

  Hoàn thành phát biểu hoàn chỉnh hoặc chọn đáp án đúng sai, giải thích.

  Phương pháp: 

  – Dựa vào kiến thức về khái niệm, tính chất của hai góc đối đỉnh để hoàn thành đáp án.

  – Sử dụng hình vẽ trực quan để chứng minh câu sai.

  Ví dụ 4: Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt tại O (xem hình vẽ). Điền vào chỗ trống:

  a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc… vì cạnh Ox là tia đối của cạnh …. , và cạnh …. là tia đối của cạnh Oy’

  b) Góc x’Oy là góc ….. của góc xOy’.

  Hướng dẫn:

  :

  a) Thứ tự điền vào chỗ chấm là: đối đỉnh, Ox’, Oy.

  b) đối đỉnh.

  Dạng 2:

  Dựa vào đề bài vẽ hình, sau đó tìm cặp góc đối đỉnh, không đối đỉnh.

  Phương pháp: 

  – Sử dụng thước thẳng, eke để vẽ hình chính xác.

  – Xét các cạnh của góc và các cặp tia đối, từ đó tìm được cặp góc đối đỉnh.

  Ví dụ 5: 

  Ví dụ 6:

  Dạng 3: Xác định các góc bằng nhau.

  Phương pháp: 

  Dựa vào tính chất của 2 góc đối đỉnh.

  Ví dụ 7: Xét 3 đường thẳng xx’, yy’ và zz’ cắt nhau tại O. Hãy kể tên các cặp góc bằng nhau.

  Hướng dẫn:

  Xét các góc mà không có chứa tia nào ở giữa hai cạnh của góc:

  Xét các góc có chứa 1 tia giữa 2 cạnh của góc:

  ,

  Nhận xét: ngoài các dạng toán trên, việc tìm và xét các cặp góc đối đỉnh hoặc dựa vào tính chất của cặp góc đối đỉnh sẽ giúp ích rất lớn trong các bài toán chứng minh 3 điểm thẳng hàng, chứng minh song song, vuông góc…

  III. Bài tập minh họa về hai góc đối đỉnh.

  Bài 1: đường thẳng xx’ cắt yy’ tại O tạo thành 4 góc khác góc bẹt. Người ta đo thì 1 góc có số đo 500. Hỏi ba góc còn lại có số đo là bao nhiêu?

  – Hướng dẫn:

  Hai đường thẳng trên tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh, 1 cặp có số đo là 500

  Vậy cặp góc đối đỉnh còn lại có số đo là: 180-50=1300.

   

  Bài 2: Cho ba đường thẳng AB, CD, EF cùng đi qua điểm O. Trong đó:

  .

  – Hướng dẫn:

  Các số đo lần lượt là: 400, 400, 1000, 400, 400

   

  Bài 3: Cho góc AOB và tia phân giác OM. Vẽ tia OA’ là tia đối của tia OA, OB’ là tia đối của tia OB. Vẽ tia phân giác ON của góc A’OB’. Chứng minh:

  – Hướng dẫn:

   

  Bài 4: Đường thẳng AB cắt đường thẳng CD tại O. Số đo của góc AOC là α.

  Vẽ tia phân giác OM của góc AOC, ON của góc BOD.

  a) Tính số đo các góc MOC, DON.

  b) Chứng minh rằng ON là tia đối của tia OM.

  – Hướng dẫn:

   

  Bài 5: Giải thích đúng sai (nếu sai, hãy vẽ trường hợp minh họa):

  a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

  b) Hai góc bằng nhau thì luôn đối đỉnh.

  Bài 6: Cho đường thẳng AB cắt CD tại O, biết  . Vẽ tia phân giác OM của góc AOC, ON là tia đối của tia OM. Tính góc 

  Bài 7: Cho ,  vẽ tia phân giác OC của góc. Gọi OD là tia đối của tia OC. Trên một nửa mặt phẳng có bờ DC chứa tia OA, vẽ tia OE thỏa . Hãy xác định góc đối đỉnh với góc DOE.

  Bài 8: Vẽ góc AOB, và Ox là phân giác của góc vừa vẽ. Gọi OC là tia đối của tia OA, OD là tia đối của tia OB, Oy là tia đối của tia Ox. Xác định phân giác của góc

  Bài 9: Đường thẳng MN và PQ giao nhau tại A, biết rằng

  a) Tính số đo góc NAQ.

  b) Tính số đo góc MAQ.

  c) Hãy liệt kê các cặp góc đối đỉnh.

  d) Xác định các cặp góc bù nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Language Focus 3 Trang 95 Sgk Tiếng Anh 7
 • 6 Ứng Dụng (App) Kiếm Tiền Online Trên Điện Thoại Uy Tín Nhất Năm 2022
 • 7 App Ứng Dụng Công Nghệ Gia Sư Tốt Nhất Hiện Nay
 • Download Sách Kỹ Thuật Điện – Lý Thuyết Bài Tập Có Đáp Số Bài Tập Giải Sẵn Ebook Pdf
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 10 Môn Hóa Có Đáp Án 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100