Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 43, 44, 45, 46

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 24
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 20, 21, 22, 23
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 40 Bài 22, 23
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2: Personal Information
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mới Unit 5: Vietnamese Food And Drink
 • Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 96 Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 55

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 43, 44, 45, 46

  Tìm nghiệm của các đa thức sau:

  a. 2x + 10

  b. 3x – 1/2

  Tìm nghiệm của các đa thức sau:

  a. (x – 2)(x + 2)

  Chứng tỏ rằng nếu a + b + c = 0 thì x = 1 là một nghiệm của đa thức ax 2 + bx + c.

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 26 câu 43, 44, 45, 46

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 43

  Thay x = -1; x = 5 vào đa thức f(x) = x 2 – 4x – 5, ta có:

  f(-1) = (-1) 2 – 4.(-1) – 5 = 1 + 4 – 5 = 0

  f(5) = 5 2 – 4.5 – 5 = 25 – 20 – 5 = 0

  Vậy x = -1 và x = 5 là các nghiệm của đa thức f(x) = x 2 – 4x – 5

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 44

  a. Ta có: 2x + 10 = 0 ⇔ 2x = -10 ⇔ x = -10 : 2 ⇔ x = -5

  Vậy x = -5 là nghiệm của đa thức 2x + 10

  b. Ta có: 3x – 1/2 = 0 ⇔ 3x = 1/2 ⇔ x = 1/2 : 3 = 1/6

  Vậy x = 1/6 là nghiệm của đa thức 3x – 1/2

  c. Ta có: x 2 – x = 0 ⇔ x(x – 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x – 1 = 0

  ⇔ x = 0 hoặc x = 1

  Vậy x = 0 và x = 1 là các nghiệm của đa thức x 2 – x

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 45

  a. Ta có: (x – 2)(x + 2) = 0 ⇔ x – 2 = 0 hoặc x + 2 = 0

  x – 2 = 0 ⇔ x = 2

  x + 2 = 0 ⇔ x = -2

  Vậy x = 2 và x = -2 là các nghiệm của đa thức (x – 2)(x + 2)

  b. Ta có: (x – 1)(x 2 + 1) = 0

  Vì x 2 ≥ 0 với mọi giá trị của x ∈ R nên:

  Suy ra: (x – 1)(x 2 + 1) = 0 ⇔ x – 1 = 0 ⇔ x = 1

  Vậy x = 1 là nghiệm của đa thức (x – 1)(x 2 + 1)

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 46

  Thay x = 1 vào đa thức ax 2 + bx + c, ta có:

  a.1 2 + b.1 + c = a + b + c

  Vì a + b + c = 0 nên a.1 2 + b.1 + c = a + b + c = 0

  Vậy x = 1 là nghiệm của đa thức ax 2 + bx + c khi a + b + c = 0

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 26

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 8.1, 8.2
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 41, 42
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 30 Câu 54, 55, 56, 57, 58 Tập 1
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 30: Kinh Tế Châu Phi
 • Bài Tập 54,55, 56,57,58 Trang 30 Toán 7 Tập 1: Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 46 Bài 45, 46, 47

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 21 Bài 19
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 18 Bài 7.1, 7.2
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 102 Bài 6, 7, 8, 9 Giải Sbt Toán Lớp 7
 • Bài 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Trang 110 Sbt Toán 7 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 5, 6 Câu 6, 7 Tập 1
 • giải toán lớp 4 trang 113, 114 vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 6

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 46 tập 2 câu 45, 46, 47

  Cho tam giác ABC. Hãy tìm một điểm sao cho khoảng cách từ điểm đó đến mỗi đường thẳng AB, BC, CA là bằng nhau, đồng thời khoảng cách này là ngắn nhất.

  Tam giác ABC có đường trung tuyến AM đồng thời là đường phân giác. Chứng minh rằng tam giác đó là tam giác cân.

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 46 câu 45, 46, 47

  ΔABC cân tại A

  ⇒ phân giác AI đồng thời là trung tuyến

  ⇒ AI đi qua trọng tâm G của ΔABC

  Vậy A, I, G thẳng hàng.

  * Nếu O là điểm nằm trong ΔABC

  Kẻ OH ⊥ AB, OK ⊥ BC, OI ⊥ AC

  Vì điểm O cách đều các đường thẳng AB, BC, CA nên: OH = OK = OI

  +) Ta có: OH = OK nên O nằm trên đường phân giác của góc ∠ABC.

  Do OK = OI nên O nằm trên đường phân giác của góc ∠ACB

  Do OH = OI nên O nằm trên đường phân giác của góc ∠BAC

  Vậy O là giao điểm các đường phân giác trong của ΔABC

  * Nếu O’ nằm ngoài ΔABC

  Kẻ O’D ⊥ AB, O’E ⊥ BC, O’F ⊥ AC

  Vì O’ cách đều ba đường thẳng AB, BC, AC nên: O’D = O’E = O’F

  Vì O’D = O’F nên O’ nằm trên tia phân giác của ∠(BAC)

  Vì O’D = O’E nên O’ nằm trên tia phân giác của ∠(DBC)

  Suy ra O’ là giao điểm phân giác trong của ∠(BAC) và phân giác ngoài tại đỉnh B.

  Khi đó A, O, O’ thẳng hàng ( vì hai tia AO và AO’ đều là tia phân giác của góc BAC) và A, H, D thẳng hàng

  Ta có: OH < O’D

  Vậy O là giao điểm các đường phân giác trong ΔABC cách đều ba đường thẳng AB, BC, CA và ngắn nhất.

  Kẻ MH ⊥ AB, MK ⊥ AC

  Vì AM là tia phân giác của ∠(BAC) nên MH = MK (tính chất tia phân giác)

  Xét hai tam giác MHB và MKC, ta có:

  ∠(MHB) = ∠(MKC) = 90º

  MH = MK (chứng minh trên)

  MB = MC (gt)

  Suy ra: ΔMHB = ΔMKC (cạnh huyền, cạnh góc vuông)

  Suy ra: ∠B = ∠C (hai góc tương ứng)

  Vậy tam giác ABC cân tại A.

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 46

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 49 Bài 64, 65, 66
 • Giải Bài 67, 68, 69, 70 Trang 147 Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 21 Bài 3.1, 3.2
 • Giải Bài 38, 39, 40, 41, 42 Trang 91 Sách Giáo Khoa Toán 6 Tập 2
 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 Mới Unit 11: Changing Roles In Society (Thay Đổi Vai Trò
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 41, 42

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 8.1, 8.2
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 43, 44, 45, 46
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 24
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 20, 21, 22, 23
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 40 Bài 22, 23
 • Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 7 Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 24

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 41, 42

  a. Tính f(x) + g(x)

  b. Tính f(x) – g(x)

  Tính f(x) + g(x) – h(x) biết:

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 26 câu 41, 42

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 41

  a.

  +

  b.

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 42

  Ta có: f(x) + g(x) – h(x)

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 26

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 30 Câu 54, 55, 56, 57, 58 Tập 1
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 30: Kinh Tế Châu Phi
 • Bài Tập 54,55, 56,57,58 Trang 30 Toán 7 Tập 1: Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Giải Toán 7 Trang 30, 31, Giải Bài Tập Trang 30, 31 Sgk Toán 7
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 9, 10 Bài 3.1, 3.2
 • Giải Bài Tập 7: Trang 26 Sgk Hóa Học Lớp 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 8: Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7: Bài 8. Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 8: Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Giải Bài 6, 7, 8, 9, 10 Trang 70, 71 Sgk Toán 8 Tập 1
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 8: Places
 • Chương 1: Chất – Nguyên Tử – Phân Tử – Hóa Học Lớp 8

  Giải Bài Tập SGK: Bài 6 Đơn Chất Và Hợp Chất – Phân Tử

  Bài Tập 7 Trang 26 SGK Hóa Học Lớp 8

  Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước, muối ăn và phân tử khí metan (về chất khí này xem ở bài 6).

  Lời Giải Bài Tập 7 Trang 26 SGK Hóa Học Lớp 8 Giải:

  – Phân tử oxi nặng hơn phân tử nước, bằng (frac{32}{18} ≈ 1,78) lần

  – Phân tử oxi nhẹ hơn phân tử muối ăn, bằng (frac{32}{58,5} ≈ 0,547) lần

  – Phân tử oxi nặng hơn phân tử khí metan, bằng (frac{32}{16} = 2) lần

  Cách giải khác

  Phân tử khói của phân tử khí oxi (gồm 2 nguyên tử oxi) bằng 16×2 = 32 đvC

  Phân tử khói của phân tử nước (gồm 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O) bằng 2×1 +16 = 18 đvC

  Phân tử khói của phân tử muối ăn (gồm 1 nguyên tử Na và 1 nguyên tử Cl) bằng 23 + 35,5 = 58,5 đvC

  Phân tử khói của phân tử khí metan (gồm 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H) bằng 12 + 4 = 16 đvC

  ⇒ Phân tử khí oxi nặng hơn phân tử nước, bằng (frac{32}{18} = 1,8) lần phân tử nước

  ⇒ Phân tử khí oxi nhẹ hơn phân tử muối ăn, bằng (frac{32}{58,5} = 0,55) lần phân tử muối ăn

  ⇒ Phân tử khí oxi nặng hơn phân tử khí metan, bằng (frac{32}{16} = 2) lần phân tử khí metan

  Hướng dẫn giải bài tập 7 trang 26 sgk hóa học lớp 8 bài 6 đơn chất và hợp chất phân tử chương 1 chất nguyên tử phân tử. Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước, muối ăn và phân tử khí metan (về chất khí này xem ở bài 6).

  Các bạn đang xem Bài Tập 7 Trang 26 SGK Hóa Học Lớp 8 thuộc Bài 6: Đơn Chất Và Hợp Chất – Phân Tử tại Hóa Học Lớp 8 môn Hóa Học Lớp 8 của chúng tôi Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Tình Huống Gdcd Lớp 7 Bài 8: Khoan Dung
 • Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 8 Bài 7: Đặc Điểm Phát Triển Kinh Tế
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 5: Ấn Độ Thời Phong Kiến
 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 5: Trình Bày Trang Tính Của Em
 • Bài 5: Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng
 • Giải Bài Tập C1: Trang 26 Sgk Vật Lý Lớp 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng
 • Soạn Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng (Tiếp Theo)
 • Sự Phát Triển Của Từ Vựng
 • Sự Phát Triển Của Từ Vựng (Tiếp Theo)
 • Giáo Án Văn 9 Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng
 • Chương 1: Quang Học – Vật Lý Lớp 7

  Giải Bài Tập SGK: Bài 9 Tổng Kết Chương 1 Quang Học

  Bài Tập C1 Trang 26 SGK Vật Lý Lớp 7

  Có hai điểm sáng (S_1, S_2) đặt trước gương phẳng hình 9.1.

  b. Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ ()(S_1, S_2), và hai chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.

  c. Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương? Gạch chéo vùng đó.

  Lời Giải Bài Tập C1 Trang 26 SGK Vật Lý Lớp 7

  Câu a: Vẽ ảnh:

  – Xác định ảnh (S’_1) của (S_1) bằng cách dựng (S_1H_1) vuông góc với gương, trên tia đối của tia (H_1S_1) lấy điểm (S’_1) sao cho (S’_1H_1 = S_1H_1.S’_1) là ảnh của (S_1) qua gương cần vẽ.

  – Tương tự ta xác định được ảnh (S’_2) của (S_2) qua gương.

  Câu b: Từ (S_1, S_2) ta vẽ hai chùm tia sáng sao cho hai tia ngoài cùng đến hai mép IK của gương, khi đó hai tia tới từ (S_1) và (S_2) cho chùm tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh của chúng.

  Câu c: Để mắt quan sát được cả hai ảnh (S’_1) và (S’_2) của hai điểm sáng trong gương thì mắt phải đặt tại vùng giao nhau của vùng nhìn thấy ảnh (S’_1) (là vùng (R_1IKR’_1)) và vùng nhìn thấy ảnh (S’_2) (là vùng (R_2IKR’_2)). Hai vùng này giao nhau tạo thành vùng (R_2IKR’_1) (là vùng gạch chéo), mắt đặt tại vùng này sẽ nhìn thấy đồng thời hai ảnh của hai điểm sáng.

  Cách giải khác

  Câu a: (S’_1) và (S’_2) lần lượt là ảnh của (S_1) và (S_2) qua gương.

  Câu c: Vùng để mắt sao cho có thể nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương là giao của vùng nhìn thấy (S’_1) (vùng trước gương, tạo bởi hai tia phản xạ của hai tia tới lớn nhất xuất phát từ (S_1)) và vùng nhìn thấy (S’_2) (vùng trước gương, tạo bởi hai tia phản xạ của hai tia tới lớn nhất xuất phát từ (S_2)).

  Hướng dẫn giải bài tập c1 trang 26 sgk vật lý lớp 7 bài 9 tổng kết chương 1 quang học. Có hai điểm sáng (S_1, S_2) đặt trước gương phẳng hình 9.1.

  Các bạn đang xem Bài Tập C1 Trang 26 SGK Vật Lý Lớp 7 thuộc Bài 9: Tổng Kết Chương 1 Quang Học tại Vật Lý Lớp 7 môn Vật Lý Lớp 7 của chúng tôi Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỉ Mới (Chi Tiết)
 • Giải Bài Tập Trang 74 Sgk Hóa Học Lớp 10: Hóa Trị Và Số Oxi Hóa
 • Soạn Bài Nghĩa Tường Minh Và Hàm Ý (Chi Tiết)
 • Luyện Tập Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng (Tiếp Theo) Trang 74 Sgk Văn 9
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 54 Tập 2 Bài 24, 25, 26
 • Giải Bài Tập 46: Trang 31

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 41, 42, 43, 44 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2
 • Bài 1 Trang 22 Sgk Ngữ Văn 8
 • Soạn Bài Ôn Tập Về Văn Bản Thuyết Minh
 • Soạn Bài: Nghị Luận Về Một Sự Việc, Hiện Tượng, Đời Sống (Ngữ Văn 9 Tập 2)
 • Soạn Bài Các Thành Phần Biệt Lập (Tiếp Theo)
 • Chương III: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn – Đại Số Lớp 8 – Tập 2

  Giải Bài Tập SGK: Bài 7 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình (Tiếp)

  Bài Tập 46 Trang 31-32 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 2

  Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong 10 phút. Do đó, để kịp đến B đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 6km/h. Tính quãng đường AB.

  Đổi: 10 phút = ()(frac{1}{6}) giờ

  Đoạn đường ô tô đi trong 1 giờ: 48km

  Đoạn đường còn lại là: x – 48 (km)

  Thời gian dự định đi đoạn đường còn lại là: (frac{x – 48}{48}) (giờ)

  Vận tốc lúc sau là: 48 + 6 = 54 (km/h)

  Thời gian thực tế đi đoạn đường còn lại là: (frac{x – 48}{54}) (giờ)

  Do bị tàu hỏa chắn đường trong 10 phút nên thời gian thực tế ô tô đi đoạn đường còn lại ít hơn dự định là 10 phút do đó ta có phương trình:

  (frac{x – 48}{48} – frac{x – 48}{54} = frac{1}{6})

  (⇔ frac{9(x – 48)}{432} – frac{8(x – 48)}{432} = frac{72}{432})

  ⇔ 9(x – 48) – 8(x – 48) = 72

  ⇔ 9x – 432 – 8x + 384 = 72

  ⇔ x – 48 = 72

  ⇔ x = 72 + 48

  ⇔ x = 120 (thỏa điều kiện đặt ra)

  Vậy quãng đường AB dài 120 km.

  Cách giải khác

  Thời gian dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h là (frac{x}{48}) (giờ)

  Thời gian bị tàu hỏa chặn đường là 10 phút (= frac{10}{60} = frac{1}{6}) (giờ)

  Quảng đường từ A đến nơi bị tàu hỏa chặn đường là 48 (km)

  Thời gian đi từ nơi bị tàu hỏa chặn đường đến B là:

  x – 48 = x – 48

  48 + 6 = 54

  Theo bài ra ta có: (1 + frac{1}{6} + frac{x – 48}{54} = frac{x}{48})

  (⇔ frac{7}{6} + frac{x – 48}{54} = frac{x}{48})

  (⇔ 504 + 8(x – 48) = 9x ⇔ x = 120) thỏa mãn điều kiện bài toán. Quãng đường AB dài 120km.

  Hướng dẫn giải bài tập 46 trang 31 sgk toán đại số lớp 8 tập 2 bài 7 giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) chương 3. Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong 10 phút. Do đó, để kịp đến B đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 6km/h. Tính quãng đường AB.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 2 Trang 23 Sgk Ngữ Văn 8
 • Bài 1 Trang 31 Sgk Ngữ Văn 8
 • Giải Soạn Bài Hội Thoại Sbt Ngữ Văn 8 Tập 2
 • Giải Soạn Bài Hội Thoại (Tiếp Theo) Sbt Ngữ Văn 8 Tập 2
 • Soạn Bài Ông Đồ Sách Bài Tập Ngữ Văn 8 Tập 2
 • Looking Back Unit 4 Lớp 7 Trang 46

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Communication Unit 3 Tiếng Anh 7 Mới
 • Giải Communication Unit 9 Tiếng Anh 7 Mới
 • Giải A Closer Look 2 Unit 2 Tiếng Anh 7 Mới
 • A Closer Look 2 Unit 2 Lớp 7 Trang 19
 • Unit 10 Lớp 7: A Closer Look 2
 • Tham khảo phương pháp làm bài và lời giải Looking back Unit 4 lớp 7 trang 46 SGK Tiếng Anh Lớp 7 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, giúp các bạn chuẩn bị Unit 4 lớp 7 đầy đủ và chi tiết.

  Looking back Unit 4 lớp 7

  Vocabulary Looking back Unit 4 lớp 7

  Task 1. Match the words in column A with the ones in column B. (Nối các từ trong cột A với những từ trong cột B) Đáp án:

  1 – e

  2 – c

  3 – b

  4 – a

  5 – d

  Tạm dịch:

  1. nhạc thính phòng – ca sĩ

  2. vẽ – nghệ sĩ

  3. rạp chiếu phim – phim

  4. dụng cụ – nhạc sĩ

  5. thợ chụp ảnh – máy ảnh

  ” Bài trước: Skills 2 Unit 4 lớp 7

  Đáp án:

  (1) music

  Giải thích: contemporary music (âm nhạc đương thời)

  (2) arts

  Giải thích: performing arts (nghệ thuật biểu diễn)

  (3) stages

  Giải thích: stage (sân khấu)

  (4) go

  Giải thích: Chỗ trống cần điền một động từ để đảm bảo đầy đủ tính chất ngữ pháp câu

  (5) films

  Giải thích: film (bộ phim)

  Tạm dịch:

  Glastonbury là lễ hội biểu diễn nghệ thuật trên thế giới. Nó được tổ chức hàng năm trong ngôi làng Pilton, gần Glastonbury, Somerset, Anh. Nó nổi tiếng về âm nhạc đương thời. Nó cũng nổi tiếng về nhảy, hài kịch, nhà hát, rạp xiếc, và những nghệ thuật trình diễn khác.

  Lễ hội đầu tiên được tổ chức vào những năm 1970. Kể từ đó, lễ hội diễn ra hầu như mỗi năm và lớn mạnh hơn về tầm cỡ. Những sân khấu khác nhau được sắp xếp cho các buổi trình diễn. Lễ hội diễn ra 3 hoặc 4 ngày ngoài trời. Tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến với lễ hội Glastonbury. Bây giờ lễ hội thu hút đến 150.000 người tham gia. Lễ hội cũng sản xuất ra những bộ phim và album.

  Grammar Looking back Unit 4 lớp 7

  Hướng dẫn giải:

  1. art gallery

  Giải thích: art gallery (triển lãm nghệ thuật)

  Tạm dịch:Bạn có thể xem nhiều bức chân dung thú vị trong triển lãm nghệ thuật đó.

  2. artistic

  Giải thích: artistic (thẩm mĩ)

  Tạm dịch: Bạn tôi vẽ đồ vật rất giỏi, nhưng tôi không có óc thẩm mỹ như anh ấy.

  3. actor

  Giải thích: actor (diễn viên)

  Tạm dịch: Các bộ phim thường có hơn một diễn viên.

  4. in person

  Giải thích: in person (trực tiếp)

  Tạm dịch:Tôi thích xem ca nhạc trực tiếp, không phải trên ti vi.

  5. sung

  Giải thích: sung (động từ phân từ hai sing)

  Tạm dịch:Bạn có biết bài hát được hát nhiều nhất trên thế giới là bài Happy Birthday không?

  Task 4. Rewrite these sentences, using the words in brackets. (Viết lại các câu này sử dụng những từ trong ngoặc đơn) Example:

  Plays are usually longer than films. (not as … as)

  → Films are usually not as long as plays.

  1. The painting is bigger than the photograph. (not as … as)

  2. This painting is more expensive than my painting. (not as … as)

  3. This picture is the same as the picture in our room. (not different from)

  4. This film is more interesting than the one we saw last week. (not as … as)

  5. The journey was shorter than we thought at first. (not as … as)

  Đáp án:

  1. The photograph is not as big as the painting.

  Tạm dịch:Bức hình không to như bức tranh.

  2. My painting is not as expensive as this painting.

  Tạm dịch:Bức tranh của tôi không đắt như bức tranh này.

  3. This picture is not different from the picture in our room.

  Tạm dịch:Tấm hình này không khác tấm hình trong phòng chúng ta.

  4. The film we saw last week is not as interesting as this one.

  Tạm dịch:Phim chúng ta đã xem tuần rồi không hay như phim này.

  5. The journey was not as long as we thought at first.

  Tạm dịch:Chuyến đi không dài như chúng tôi nghĩ lúc đầu.

  Task 5. Complete the following sentences, using ‘too’ or ‘either’. (Hoàn thành những câu sau, sử dụng “too” hoặc “either”.) Đáp án:

  1. too

  Giải thích: too được sử dụng trong câu khẳng định và đứng ở cuối câu

  Tạm dịch: Những thiếu niên ở Hàn Quốc nghe K-pop, và những thiếu niên ở Việt Nam cũng vậy.

  2. either

  Giải thích: either được sử dụng trong câu phủ định và đứng ở cuối câu

  Tạm dịch:Những bức hình này không rõ, và những bức hình kia cũng không rõ.

  3. either

  Giải thích: either được sử dụng trong câu phủ định và đứng ở cuối câu

  Tạm dịch:Tôi không bao giờ xem phim kinh dị và em trai tôi cũng không.

  4. too

  Giải thích: too được sử dụng trong câu khẳng định và đứng ở cuối câu

  Tạm dịch:Peter học nhạc ở trường và Alice cũng vậy.

  5. too

  Giải thích: too được sử dụng trong câu khẳng định và đứng ở cuối câu

  Tạm dịch:Dương thích đọc sách và Châu cũng vậy.

  Communication Looking back Unit 4 lớp 7

  Task 6. Match the questions 1-6 with the answers A – F. (Nối câu hỏi 1-6 với những câu trả lời A – F.) Đáp án:

  1. b

  2. a

  3. e

  4. c

  5. d

  6. f

  Tạm dịch:

  1. Nó là loại tranh nào?

  b. Nó là tranh chân dung.

  2. Ai ở trong đó?

  a. Những diễn viên nam và nữ.

  3. Tranh truyền thống là sở thích của bạn phải không?

  e. Đúng.

  4. Loại nhạc yêu thích của bạn là gì?

  c. Rock and roll.

  5. Ai là ca sĩ yêu thích của bạn?

  d. Ban nhạc The Capenters

  6. Bạn thích nhạc thính phòng không?

  f. Không, không thích lắm.

  ” Bài tiếp theo: Project Unit 4 lớp 7

  Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Looking back Unit 4 lớp 7. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh Lớp 7 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 4 Lớp 7: Looking Back
 • Giải Looking Back Unit 4 Tiếng Anh 7 Mới
 • Giải Looking Back Unit 8 Tiếng Anh 7 Mới
 • Looking Back Unit 3 Lớp 7 Trang 34
 • Giải Looking Back Trang 34 Unit 9 Tiếng Anh 7 Mới
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 8.1, 8.2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 43, 44, 45, 46
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 24
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 20, 21, 22, 23
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 40 Bài 22, 23
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2: Personal Information
 • Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 53 Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 28

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 8.1, 8.2

  Cho

  a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa tăng của biến.

  b) Tính f(x) + g(x) – h(x)

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 26 câu 8.1, 8.2

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 8.1

  Chọn đáp án C

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 8.2

  a)

  Sắp xếp theo thứ tự tăng của biến: h(x) = 2x − 3x 2 + 4x 3 + 4x 5 − 4x 6 − 10x 7

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 26

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 41, 42
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 30 Câu 54, 55, 56, 57, 58 Tập 1
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 30: Kinh Tế Châu Phi
 • Bài Tập 54,55, 56,57,58 Trang 30 Toán 7 Tập 1: Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Giải Toán 7 Trang 30, 31, Giải Bài Tập Trang 30, 31 Sgk Toán 7
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 23 Bài 25, 26, 27, 28

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 15 Câu 17, 18, 19, 20 Tập 1
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 24 Bài 34, 35, 36
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 10 Câu 6, 7, 8, 9, 10 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 10 Bài 11, 12, 13
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 9, 10 Bài 3.1, 3.2
 • giải sách bài tập Toán 6 trang 14 tập 1 giải sách bài tập Toán 6 trang 11 tập 1

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 23 tập 2 câu 25, 26, 27, 28

  a. 5xy 2 + 2xy – 3xy 2 tại x = -2; y = -1

  Thu gọn các đa thức sau:

  Thu gọn các đa thức sau:

  a. Tổng của hai đa thức

  b. Hiệu của hai đa thức

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 23 câu 25, 26, 27, 28

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 23 tập 2 câu 25

  a. Thay x = -2 và y = -1 vào đa thức, ta có:

  = 5.(-2).1 + 4 – 3.(-2).1 = -10 + 4 + 6 = 0

  b. Thay tại x = 1 và y = -1 vào đa thức, ta có:

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 23 tập 2 câu 26

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 23

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 12 & 13 Bài Iii.1, Iii.2
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 12 Bài 14, 15
 • Soạn Bài Sông Núi Nước Nam (Ngắn Gọn)
 • Soạn Bài Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Văn Lớp 7 Bài Sông Núi Nước Nam Ngắn Gọn Hay Nhất
 • Bài 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11 Trang 36 Sbt Hóa Học 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập 9, 10, 11, 12 Trang 18, 19 Sbt Sinh 11: Chương I Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng
 • Bài Tập Kinh Tế Lượng Dùng Eviews
 • Vở Bài Tập Khoa Học Lớp 4
 • Giải Sbt Vật Lý 9: Bài 11. Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ôm Và Công Thức Tính Điện Trở Của Dây Dẫn
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý 11 Bài 9
 • Bài 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11 trang 36 SBT Hóa học 8

  Bài 26.3 trang 36 sách bài tập Hóa 8: Có một sô công thức hóa học được viết như sau:

  Hãy chỉ ra những công thức viết sai.

  Lời giải:

  Các công thức hóa học viết sai:

  Sửa lại: K 2O; ZnO; MgO; P 2O 3 (với P hóa trị III) , SO 2 (với S hóa trị IV), SO 3 (với S hóa trị VI).

  Bài 26.4 trang 36 sách bài tập Hóa 8: Hãy viết tên và công thức hóa học của 4 oxit axit và 4 oxit bazo. Hãy chỉ ra các oxit tác dụng được với nước ( nếu có).

  Lời giải:

  a) Bốn công thức hóa học của oxit axit:

  SO 2: Lưu huỳnh đioxit.

  P 2O 5: điphotpho pentaoxit

  CO 2: cacbon dioxit.

  b) Bốn oxit bazo:

  K 2 O: kali oxit

  Na 2 O: natri oxit

  CaO: canxi oxit;

  Bài 26.5 trang 36 sách bài tập Hóa 8: Hãy điều chế ba oxit. Viết các phương trình phản ứng.

  Lời giải:

  Bài 26.6 trang 36 sách bài tập Hóa 8: Lập công thức các bazo ứng với cac oxit sau đây: CuO, FeO, Na 2O, BaO, Fe 2O 3, MgO.

  Lời giải:

  Các bazo tương ứng với mỗi oxit là:

  Bài 26.7 trang 36 sách bài tập Hóa 8: Viết phương trình biểu diễn những chuyển hóa sau:

  a) natri → natri oxit → natri hidroxit.

  b) Cacbon → cacbon đioxit → axit cacbon ( H 2CO 3).

  Lời giải:

  Bài 26.8 trang 36 sách bài tập Hóa 8: Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có một lạo quặng sắt (thành phần chính là Fe 2O 3). Khi phân tích mẫu quặng này, người ta nhận thấy có 2,8g sắt. Trong mẫu quặng trên, khối lượng sắt (III) oxit Fe 2O 3 ứng với hàm lượng sắt nói trên là:

  A. 6g. B. 8(g). C.4g. D.3g.

  Hãy chọn đáp số đúng.

  Lời giải:

  Phương trình hóa học:

  Khối lượng Fe 2O 3 ứng với lượng sắt trên là:

  → Chọn C.

  Bài 26.9 trang 36 sách bài tập Hóa 8: Tỉ lệ khối lượng của nito và oxi trong một oxit của nito là 7 : 20. Công thức của oxit là:

  Hãy chọn đáp số đúng.

  Lời giải:

  Gọi công thức hóa học của oxit là N xO y.

  Tỉ số khối lượng:

  Vậy công thức hóa học của oxit Nito là: N 2O 5.

  → Chọn D.

  Bài 26.10 trang 36 sách bài tập Hóa 8: Cho 28,4g điphotpho penoxit P 2O 5 vào cốc có chứa 90g H 2O để tạo thành axit photphoric H 3PO 4. Khôi lượng axit H 3PO 4 tạo thành là:

  A. 19.6g B. 58,8g C.39,2g D.40g

  Hãy chọn đáp số đúng.

  Lời giải:

  Phương trình phản ứng:

  Tỉ lệ mol:

  → Chọn C.

  Bài 26.11 trang 36 sách bài tập Hóa 8: Một oxit tạo thành bởi mangan và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa mangan và oxi là 55:24. Hãy xác định công thức phân tử của oxi.

  Lời giải:

  Gọi công thức tổng quát của oxit: Mn xO y

  Theo đề bài ta có:

  Vậy công thức phân tử của oxit là Mn 2O 3.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 5.65 Trang 44 Sách Bài Tập (Sbt) Hóa Học 12
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 11: Peptit Và Protein
 • Bài 18: Đô Thị Hóa
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 17: Vị Trí Của Kim Loại Trong Bảng Tuần Hoàn Và Cấu Tạo Của Kim Loại
 • Giải Bài Tập Hóa Học 12 Sbt Bài 2
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100