Giải Bài Tập Online Kiếm Tiền

--- Bài mới hơn ---

 • Huong Dan Giai Bai Tap Kinh Te Vĩ Mô Phan 1
 • Tài Liệu Kinh Tế Vĩ Mô N. Gregory Mankiw
 • Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử 6 Bài 21
 • Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử 6 Bài 20
 • Giải Bài Tập Hóa 8, Giải Hóa 8 Chi Tiết, Dễ Hiểu
 • Giải Bài Tập Online Kiếm Tiền, Giải Bài Tập Kiếm Tiền, Thủ Tục Vay Tiền Online, Bài Kiểm Tra Iq Online, Đề Kiểm Tra Online, Tạo Bài Kiểm Tra Online, Làm Bài Kiểm Tra Online, Bài Kiểm Tra Toeic Online, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Online, Bài Kiểm Tra Ielts Online, Giải Bài Tập Online, Giải Bài Tập Hóa Online, ứng Dụng Giải Bài Tập Online, Giải Bài Tập Toán Online, Giải Bài Trên Online, Đơn Yêu Cầu Kiêm Giấy ủy Quyền Lĩnh Tiền Thừa Kế Thẻ Tiết Kiệm, Quy Trình Kiểm Soát Phương Tiện Theo Dõi, Kiểm Tra, & Đo Lường , Giải Pháp Marketing Online, Giải Bài Tập Online Tiếng Anh Life A1-a2 Unit 2, Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Marketing Online, Giải Pháp Hoàn Thiện Marketing Online, Bài Tập Tiền Tệ Và Chính Sách Tiền Tệ Có Lợi Giải, Biên Bản Kiểm Kê Quỹ Tiền Mặt, Quy Chế Về Tiền Gửi Tiết Kiệm, Mẫu Biên Bản Kiểm Kê Quỹ Tiền Mặt, Thủ Tục Gửi Tiền Tiết Kiệm, Biên Bản Kiểm Tra Quỹ Tiền Mặt, Tải Mẫu Biên Bản Kiểm Kê Quỹ Tiền Mặt, Kiem Tien Onlineiem Tap The Chi Bo, Kỹ Năng Kiếm Tiền, Bí Quyết Kiếm Tiền, Biên Bản Kiểm Tra Phương Tiện, Thủ Tục Uỷ Quyền Rút Tiền Tiết Kiệm, Bien Ban Kiem Ke Tien Mat Dang Phi, Uỷ Quyền Rút Tiền Tiết Kiệm, Luận án Tiến Sĩ Kiểm Toán, 8 Định Luật Kiếm Tiền, Bản Kiểm Điểm Tính Sai Giá Tiền, Giấy Gửi Tiền Tiết Kiệm, Thể Lệ Kiếm Tiền Trên Youtube, 4 Định Luật Kiếm Tiền, Chứng Táo Bón Và Kiểm Soát Đại Tiện, Bí Quyết Kiếm Tiền Trên Youtube, Giấy Gửi Tiền Tiết Kiệm Có Kỳ Hạng, Giai Bai Tạp Tien Anh Lớp 9, Cach Viet Đon Đe Rut Tien Tiet Kiem Khi Nguoi Gui Đa Mat, Hướng Dẫn Đăng Ký Kiếm Tiền Trên Youtube, 8 Định Luật Kiếm Tiền Của Người Giàu, Hướng Dẫn Đăng Ký Youtube Adsense Để Kiếm Tiền, Giấy Đề Nghị Kiểm Tra Phương Tiện Thủy Nội Địa, Mẫu Giải Trình Tiến Độ, Giải Trình Tiến Độ, Danh Sách Khách Hàng Gửi Tiền Tiết Kiệm, Mau Don Rut Tien Tiep Kiem Ngan Hang Agribank Khi Chong Qua Doi, Giai Trinh Cham Tien Do, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Quy Định Giải Ngân Tiền Mặt, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Bien Ban Giai Trinh Cha Tien Do, Giải Trình Tiến Độ Thi Công, Thông Tư Giải Ngân Tiền Mặt, Công Văn Giải Trình Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, 8 Định Luật Kiếm Tiền Mà Người Nghèo Không Biết, Mẫu Đơn Đề Nghị Không Tiến Hành Hòa Giải, Luận án Tiến Sĩ Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Đơn Đề Nghị Không Tiến Hành Hòa Giải, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, 8 Định Luật Kiếm Tiền Của Nhà Giàu Và Người Nghèo Không Biết, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Giải Trình Kiểm Tra, Giải Bài Tập Kim Loại Kiềm, Giải Phóng Phương Tiện Trong Tai Nạn Giao Thông, Báo Cáo Giải Trình Kiểm Điểm, Báo Cáo Giải Trình Kiểm Toán, Bản Kiểm Điểm Giải Trình, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Kiểm Điểm, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Hãy Giải Thích Giao Dịch Sau Đây ảnh Hưởng Ra Sao Đến Các Khối Lượng Tiền M0, Hãy Giải Thích Khái Niệm Máy Tìm Kiếm, Quá Trình Tiến Hóa Của Sự Sống Trên Trái Đất Có Thể Chia Thành Các Giai Đoạn, Tiềm Năng Và Giải Pháp Phát Triê ̉ N Du Lịch Dải Ven Biển Hà Tiên, Giấy Đề Nghị Giải Ngân Kiêm Khế ước Nhận Nợ, Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Viên Được Kiểm Tra, Tham Luận Kiểm Sát Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Nội Dung Chính Trong Hướng Dẫn Đầu Tiên Về Giải Quyết Các Xung Đột Trong Chăm Sóc Người Bệnh , Tác Động Của Chức Năng Phương Tiện Cất Trữ Đến Biến Động Thị Trường Vàng Trong Giai Đoạn Thế Giới, Tác Động Của Chức Năng Phương Tiện Cất Trữ Đến Biến Động Thị Trường Vàng Trong Giai Đoạn Thế Giới Ch, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Góp ý Dự Thảo Quy Trình Kiểm Sát Việc Giải Quyết Các Vụ Việc Theo Thủ Tục P, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra ,

  Giải Bài Tập Online Kiếm Tiền, Giải Bài Tập Kiếm Tiền, Thủ Tục Vay Tiền Online, Bài Kiểm Tra Iq Online, Đề Kiểm Tra Online, Tạo Bài Kiểm Tra Online, Làm Bài Kiểm Tra Online, Bài Kiểm Tra Toeic Online, Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Online, Bài Kiểm Tra Ielts Online, Giải Bài Tập Online, Giải Bài Tập Hóa Online, ứng Dụng Giải Bài Tập Online, Giải Bài Tập Toán Online, Giải Bài Trên Online, Đơn Yêu Cầu Kiêm Giấy ủy Quyền Lĩnh Tiền Thừa Kế Thẻ Tiết Kiệm, Quy Trình Kiểm Soát Phương Tiện Theo Dõi, Kiểm Tra, & Đo Lường , Giải Pháp Marketing Online, Giải Bài Tập Online Tiếng Anh Life A1-a2 Unit 2, Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Marketing Online, Giải Pháp Hoàn Thiện Marketing Online, Bài Tập Tiền Tệ Và Chính Sách Tiền Tệ Có Lợi Giải, Biên Bản Kiểm Kê Quỹ Tiền Mặt, Quy Chế Về Tiền Gửi Tiết Kiệm, Mẫu Biên Bản Kiểm Kê Quỹ Tiền Mặt, Thủ Tục Gửi Tiền Tiết Kiệm, Biên Bản Kiểm Tra Quỹ Tiền Mặt, Tải Mẫu Biên Bản Kiểm Kê Quỹ Tiền Mặt, Kiem Tien Onlineiem Tap The Chi Bo, Kỹ Năng Kiếm Tiền, Bí Quyết Kiếm Tiền, Biên Bản Kiểm Tra Phương Tiện, Thủ Tục Uỷ Quyền Rút Tiền Tiết Kiệm, Bien Ban Kiem Ke Tien Mat Dang Phi, Uỷ Quyền Rút Tiền Tiết Kiệm, Luận án Tiến Sĩ Kiểm Toán, 8 Định Luật Kiếm Tiền, Bản Kiểm Điểm Tính Sai Giá Tiền, Giấy Gửi Tiền Tiết Kiệm, Thể Lệ Kiếm Tiền Trên Youtube, 4 Định Luật Kiếm Tiền, Chứng Táo Bón Và Kiểm Soát Đại Tiện, Bí Quyết Kiếm Tiền Trên Youtube, Giấy Gửi Tiền Tiết Kiệm Có Kỳ Hạng, Giai Bai Tạp Tien Anh Lớp 9, Cach Viet Đon Đe Rut Tien Tiet Kiem Khi Nguoi Gui Đa Mat, Hướng Dẫn Đăng Ký Kiếm Tiền Trên Youtube, 8 Định Luật Kiếm Tiền Của Người Giàu, Hướng Dẫn Đăng Ký Youtube Adsense Để Kiếm Tiền, Giấy Đề Nghị Kiểm Tra Phương Tiện Thủy Nội Địa,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Kiếm Tiền
 • Những Cách Kiếm Tiền Cho Học Sinh, Sinh Viên
 • Download Sách Kỹ Thuật Điện
 • Giải Bài Tập Kinh Tế Lượng Chương 2
 • Bí Kíp Làm Bài Tập Kinh Tế Lượng Siêu Nhanh
 • Học Online, Luyện Giải Bài Tập Toán Lớp 2 Trên Mạng Trường Tốt

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Việt Lớp 2 Tập Đọc: Quả Tim Khỉ
 • Tập Đọc Lớp 2: Quả Tim Khỉ
 • Tiếng Việt Lớp 2 Chính Tả: Quả Tim Khỉ
 • Soạn Bài Tập Đọc: Quả Tim Khỉ Trang 50 Sgk Tiếng Việt 2 Tập 2
 • Tiếng Việt Lớp 2 Tập Đọc: Nội Quy Đảo Khỉ
 • MÔN TOÁN LỚP 2 – CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA

  Học trên mạng Khóa học Toán 2 này tại TRƯỜNG TỐT chúng tôi được các Thầy, Cô Biên soạn kỹ lưỡng, bám sát chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Trọng tâm học về cộng trừ sẽ giúp các em Học sinh lớp 2 nắm vững các phép tính cơ bản nhất là Cộng, Trừ, Nhân, Chia.

  Học sinh Lớp 2 sau khi hoàn thành toàn bộ các bài tập trong khóa học online này, sẽ Cộng, Trừ, Nhân, Chia thành thạo trong phạm vi 1000 và sẽ có được những kỹ năng, nền tảng tốt nhất để giải toán.

  Sự tương tác trực tiếp, luyện tư duy, tăng khả năng sáng tạo, hình ảnh và màu sắc đa dạng,… sẽ giúp các em Học sinh lớp 2 thích học trực tuyến và cũng yêu thích học môn Toán hơn.

  1/ Nhân, chia

  2/ Tổng cộng, nhiều hơn, ít hơn ^Lên trên nội dung khóa học

  II/ CẤU TẠO SỐ ĐẾN 1000 (Gồm 3 Phần):

  1/ Hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị

  2/ Phân tích một số thành tổng 3/ Xác định giá trị một số

  III/ Cộng trừ phạm vi 100 (Gồm 4 phần) ^Lên trên nội dung khóa học

  1/ Cộng có nhớ phạm vi 100

  2/ Ôn tập cộng có nhớ phạm vi 100 ^Lên trên nội dung khóa học

  3/ Ôn tập trừ có nhớ 4/ Thực hành trừ có nhớ 1/ Ôn tập cộng phạm vi 1000 2/ Ôn tập trừ phạm vi 1000 3/ Thực hành trừ phạm vi 1000 4/ Thực hành cộng phạm vi 1000 V/ PHÉP CHIA (GỒM 9 PHẦN) 1/ Bảng chia 2

  2/ Bảng chia 3

  3/ Bảng chia 4 4/ Bảng chia 5 5/ Ôn tập đến chia 5 Ôn tập đến chia 5 6/ Minh họa phép chia 7/ luyện tập phối hợp chia 8/ Ôn tập tìm số bị chia Ôn tập tìm số bị chia 9/ Phân số 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 1/ Bảng nhân 2 2/ Bảng nhân 3 3/ Bảng nhân 4 4/ Bảng nhân 5 5/ Ôn tập

  6/ Luyện tập phối hợp Nhân, Chia, Cộng, Trừ ^Lên trên nội dung khóa học

  1/ Trắc nghiệm Lớp 2 Phần 1 2/ Trắc nghiệm Lớp 2 Phần 2 1/ Tìm số hạng 2/ Tìm số trừ 3/ Tìm số bị trừ Tìm số bị trừ 4/ Luyện tập chung

  Di chuyển lên trên nội dung khóa học ^Lên trên nội dung khóa học

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 8 Bài 2: Nhân Đa Thức Với Đa Thức
 • Ôn Tập Về Phép Nhân Và Phép Chia Toán Lớp 2
 • Bài Tập Toán Lớp 2: Phép Nhân
 • Bài Toán Lớp 2 Khiến Người Lớn Điên Đầu Vì Hỏi Một Đằng, Cho Một Nẻo
 • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2
 • Hướng Dẫn Giải Unit 3: Teen Stress And Pressure Trang 26 Sgk Tiếng Anh 9 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Phần 8: Project Unit 3 Teen Stress And Pressure Sgk Tiếng Anh Lớp 9 Sách Mới
 • Hướng Dẫn Giải Unit 2: City Life Trang 16 Sgk Tiếng Anh 9 Tập 1
 • Bài 42 Trang 128 Sgk Toán 9 Tập 1
 • Unit 2 Trang 22 Sgk Tiếng Anh 9
 • Giải A Closer Look 1 Unit 7 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Hướng dẫn giải Unit 3: Teen stress and pssure trang 26 sgk Tiếng Anh 9 tập 1 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 9 tập 1 (sách học sinh) với 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, closer look, communication, looking back, project, … để giúp các em học tốt môn tiếng Anh, luyện thi vào lớp 10.

  Vocabulary (Phần Từ vựng)

  1. adolescence (n) /ˌædəˈlesns/: giai đoạn vị thành niên

  2. adulthood (n) /ˈædʌlthʊd/: giai đoạn trưởng thành

  3. calm (adj) /kɑːm/: bình tĩnh

  4. cognitive skill /ˈkɒɡnətɪv skɪl/: kĩ năng tư duy

  5. concentrate (v) /kɒnsntreɪt/: tập trung

  6. confi dent (adj) /ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

  7. delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/: vui sương

  8. depssed (adj) /dɪˈpst/: tuyệt vọng

  9. embarrassed (adj) /ɪmˈbærəst/: xấu hổ

  10. emergency (n) /iˈmɜːdʒənsi/: tình huống khẩn cấp

  11. frustrated (adj) /frʌˈstreɪtɪd/: bực bội (vì không giải quyết được việc gì)

  12. helpline (n) /ˈhelplaɪn/: đường dây nóng trợ giup

  13. house-keeping skill /haʊs-ˈkiːpɪŋ skɪl/: kĩ năng làm việc nhà

  14. independence (n) /ˌɪndɪˈpendəns/: sự độc lập, tự lập

  15. informed decision (n) /ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒn/: quyết định có cân nhắc

  16. left out (adj) /left aʊt/: cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô lập

  17. life skill /laɪf skɪl/: kĩ năng sống

  18. relaxed (adj) /rɪˈlækst/: thoải mái, thư giãn

  19. resolve conflict (v) /rɪˈzɒlv ˈkɒnflɪkt/: giải quyết xung đột

  20. risk taking (n) /rɪsk teɪkɪŋ/: liều lĩnh

  21. self-aware (adj) /self-əˈweə(r)/: tự nhận thức, ngộ ra

  22. self-disciplined (adj) /self-ˈdɪsəplɪnd/: tự rèn luyện

  23. stressed (adj) /strest/: căng thẳng, mệt mỏi

  24. tense (adj) /tens/: căng thẳng

  25. worried (adj) /ˈwɜːrid/: lo lắng

  GETTING STARTED trang 26 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  1. Listen and read Tạm dịch:

  Amelie: Chào Phúc! Mai đâu rồi? Chị ấy chưa đến à?

  Phúc: Chị ấy bảo chị quá mệt và không muốn ra ngoài. Chị ấy đang phải thức khuya để ôn thi.

  Nick: Có nhất thiết phải áp lực vậy không?

  Phúc: Chắc là không. Nhưng bố mẹ mình luôn muốn chị ấy đạt điểm cao và chị thì không muốn họ thất vọng. Họ muốn chị Mai đỗ trường đại học hàng đầu và học ngành y.

  Amelie: Thật chứ? Chị ấy bảo mình là muốn trở thành một nhà thiết kế cơ mà…

  Phúc: Đúng rồi. Đó là lí do tại sao đợt gần đây chị Mai khá căng thẳng. Chị ấy không biết phải làm gì. Bố mẹ cô ấy nói tốt nghiệp ngành thiết kế khó tìm được việc và họ muốn chị ấy có được tấm bằng ngành y.

  Amelie: Ồ mình hiểu. Thỉnh thoảng mình ước là bố mẹ có thể đặt họ vào vị trí của mình.

  Nick: Dẫu sao thì chị Mai cũng cần được nghỉ ngơi chứ. Mình sẽ gọi và hỏi xem chị ấy có muốn đi xem với chúng mình ngày mai không?

  Phúc: Mình e là không. Hình như chị Mai kín lịch học cuối tuần lớp học Toán, Tiếng Anh, judo và lớp học nhạc nữa.

  a) Find the OPPOSITE of the following words in the conversation (Tìm từ trái nghĩa với những từ sau trong đoạn thoại )

  Answer: (Trả lời) b) Choose the best answer

  1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie?

  (Chọn đáp án đúng nhất )

  A. She doesn’t like playing badminton.

  B. She is late.

  C. She wants to stay at home.

  2. Why is Mai working very hard for the exam?

  A. She failed the last exam.

  B. She wants her parents to be proud of her.

  C. She wants to compete with her classmates.

  3. How is Mai feeling now?

  A. Confident and tired

  B. Tense and disappointed

  C. Tired and stressed

  4. What do Mai’s parents want her to be?

  A. A medical doctor

  B. A designer

  C. A musician

  5. What does Mai want to be?

  A. A medical doctor

  B. A designer

  C. A musician

  6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying to do?

  A. Understand Mai’s situation and help her feel better.

  B. Make Mai feel left out.

  C. Find somebody else to replace Mai for the badminton.

  Answer: (Trả lời)

  1. Tại sao Mai không đang chơi cầu lông với Phúc , Nick và Amelie?

  Tạm dịch:

  A. Cô ấy không thích chơi cầu lông.

  B. Cô ấy bị muộn.

  C. Cô ấy muốn ở nhà.

  2. Tại sao Mai đang học chăm chỉ cho kì thi?

  A. Cô ấy trượt kỳ thi trước.

  B. Cô ấy muốn bố mẹ cô ấy tự hào về cô ấy.

  C. Cô ấy muốn tranh tài với các bạn trong lớp.

  3. Bây giờ Mai cảm thấy thế nào?

  A. Tự tin và mệt mỏi

  B. Căng thẳng và thất vọng

  C. Mệt mỏi và căng thẳng

  4. Bố mẹ của Mai muốn cô ấy trở thành gì?

  A. Dược sĩ

  B. Nhà thiết kế

  C. Nhạc sĩ

  5. Mai muốn làm nghề gì?

  A. Dược sĩ

  B. Nhà thiết kế

  C. Nhạc sĩ

  6. Phúc, Nick, và Amelie đang cố gắng làm gì?

  A. Hiểu tình trạng của Mai và giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn.

  B. Làm Mai cảm thấy thừa thải.

  C. Tìm ai đó khác để thay thế Mai chơi cầu lông.

  c) What do you think Amelie means when she says, ‘Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes? (Bạn nghĩ gì về Amelie khi cô ấy nói ” Thỉnh thoảng mình ước là bố mẹ có thể đặt họ vào vị trí của mình?”)

  Amelie wishes her parents could put themselves in her situation to better understand her.

  Answer: (Trả lời)

  Amelie ước bố mẹ của cô ấy có thể đặt mình vào tình huống của cô ấy để hiểu cô ấy hơn.

  Tạm dịch: 2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than one word may be suitable. (Điền từ vào chỗ trống. Một số trường hợp có thể sử dụng nhiều hơn 1 lần. )

  1. worried/tense/stressed; relaxed/confident

  2. calm

  3. depssed/frustrated

  Answer: (Trả lời)

  4. confident/relaxed/calm

  5. delighted/confident

  6. frustrated/worried

  1. Thu đã học tập rất chăm chỉ cho kỳ thi, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng / căng thẳng / áp lực. Bây giờ cô ấy đã làm tốt trong kỳ thi cô ấy cảm thấy thoải mái / tự tin hơn nhiều .

  2. Mẹ tôi là một người mạnh mẽ. Mẹ luôn bình tĩnh ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất.

  3. Linh cảm thấy chán nản / thất vọng về việc học của mình. Cô ấy đã thất bại trong kỳ thi một lần nữa!

  Tạm dịch:

  4. Tôi nghĩ tham gia lớp học nói là một ý tưởng hay nếu bạn muốn tự tin hơn / thư giãn / bình tĩnh.

  5. Emma cảm thấy rất thỏa mãn/ tự tin với kiểu tóc thời trang mới của mình.

  6. Phúc, Nick, và Amelie cảm thấy thất vọng / lo lắng. Họ muốn giúp Mai nhưng họ không biết họ có thể làm gì cho cô ấy.

  3. Match the statements with the functions.

  1. encourage someone

  3. empathise with someone

  4. assure someone

  Answer: (Trả lời)

  5. empathise with someone

  6. encourage someone.

  1. ‘Tiến lên! Tôi biết bạn có thể làm được!’ ⇒ khuyến khích ai đó

  2. ‘Nếu tôi là bạn, tôi sẽ ngủ nhiều một chút’. ⇒ đưa lời khuyên cho ai đó

  3. ‘Bạn chắc hẳn thực sự thất vọng’ ⇒ đồng cảm với ai đó

  4. ‘Giữ bình tĩnh. Mọi thứ sẽ ổn thôi’ ⇒ đảm bảo với ai đó

  Tạm dịch:

  5. ‘ Tôi hiểu cảm giác của bạn thế nào’ ⇒ đồng cảm với ai đó

  6. ‘ Làm tốt lắm! Bạn đã làm thực sự tốt!’ ⇒ khuyến khích ai đó

  4. How do you feel today?

  A: Today, I feel happy and motivated. My English teacher gave me 10 mark for my English psentation in class. I could ppare such a good psentation because I got reference from the website called Giaibaisgk.com

  (Cảm giác của bạn hôm nay thế nào?)

  B: Well done! You did a really great job!

  Work in pairs. Tell your friend how you today and what has happened that made feel that way. Your friend responds to using one statement from the box in 3. (Làm việc theo cặp. Nói cho bạn của bạn nghe hôm nay bạn thế nào và chuyện gì làm bạn cảm giác như vậy. Bạn của bạn trả lời bằng cách sử dụng một trong số những câu trong bài 3)

  A: Hôm nay, tôi cảm thấy hạnh phúc và có động lực. Giáo viên tiếng Anh của tôi đã cho tôi 10 điểm cho bài thuyết trình tiếng Anh của tôi trong lớp. Tôi có thể chuẩn bị một bài thuyết trình tốt như vậy bởi vì tôi đã tham khảo từ trang web có tên Giaibaisgk.com

  Answer: (Trả lời)

  B: Làm tốt lắm! Bạn đã làm một công việc thực sự tuyệt vời!

  A CLOSER LOOK 1 trang 28 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  Vocabulary trang 28 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  Tạm dịch:

  1. shape and height

  1. Complete the paragraph with the words in the box. There is one word that you don’t need.

  2. reasoning skills

  (Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong bảng. Một từ sẽ không cần sử dụng. )

  3. embarrassed

  4. independence

  5. self-aware

  Answer: (Trả lời)

  6. informed

  Tuổi thiếu niên là giai đoạn giữa thời thơ ấu và tuổi trưởng thành. Cơ thể bạn sẽ thay đổi ngoại hình và chiều cao. Bộ não của bạn sẽ phát triển và bạn sẽ được cải thiện khả năng tự kiểm soát và kỹ năng suy luận. Thay đổi về thể xác khác nhau đối với tất cả mọi người, do đó bạn không cần phải cảm thấy xấu hổ hoặc thất vọng!

  Bạn cũng sẽ cảm thấy những thay đổi về cảm xúc. Bạn sẽ cảm thấy muốn độc lập và trách nhiệm hơn. Bạn có thể trở nên tự nhận thức nhiều hơn, và quan tâm đến những ý kiến của người khác, đặc biệt là những người bạn của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng bạn cần sự hỗ trợ và hướng dẫn của người lớn để đưa ra các quyết định sáng suốt và vượt qua căng thẳng.

  Tạm dịch:

  1. school pssures and frustrations

  2. physical changes

  3. unsafe living environment

  2. Match the source of stress and pssure to the expssion.

  4. problems with classmates at school

  (Nối tên của các loại áp lực với những biểu hiện của nó.)

  5. negative feelings about themselves

  6. having too high expectations

  A. ‘I’ll never be good at maths. I’m just too stupid!’

  B. ‘I hate my voice. It’s high one minute, low the next, then high again! What’s the matter with it? AND the girls are making fun of me! I’m so embarrassed’

  C. ‘I must get the highest score in this exam. I must be the best student in the class!’

  D. ‘I feel worried when I have to wait for the bus in that neighboured after my evening class. <It’s quiet and dark there.’

  E. ‘I have this big assignment to complete and I don’t know where to start. It’s too difficult!’

  F. ‘Why does he make me dc a of his homework? It’s not fai And he says if I don’t dc i he’ll make my life difficult.’

  A. “Tôi sẽ không bao giờ giỏi toán. Tôi quá là ngu ngốc!” ⇒ cảm xúc tiêu cực về bản thân

  B. “Tôi ghét giọng của tôi. Nó trầm bổng không đều! Có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Những cô gái lấy tôi làm trò đùa. Tôi thấy xấu hổ”. ⇒ sự thay đổi sinh lý.

  C. “Tôi phải đạt điểm cao trong kỳ thi này. Tôi phải trở thành học sinh giỏi nhất lớp!” ⇒ có kỳ vọng quá cao

  D. “Tôi cảm thấy lo lắng khi tôi phải đợi xe buýt trong khu phố lân cận sau lớp học buổi tối của tôi. Ở đó yên tĩnh và tối”. ⇒ môi trường sống không an toàn

  E. ” Tôi có nhiệm vụ lớn để hoàn thành và tôi không biết bắt đầu từ đâu. Thật quá khó!” ⇒ áp lực học tập và sự thất vọng.

  Answer: (Trả lời)

  F. “Tại sao anh ấy bắt tôi phải làm tất cả bài tập về nhà cho anh ấy? Không công bằng. Và anh ấy nói rằng nếu tôi không làm điều đó, anh ấy sẽ khiến cuộc sống của tôi khó khăn” ⇒ vấn đề với bạn cùng lớp ở trường.

  Tạm dịch:

  1. Hãy nghỉ ngơi, sau đó bạn sẽ cảm thấy sẵn sàng để bắt đầu lại.

  2. Chia những nhiệm vụ lớn thành những nhiệm vụ nhỏ.

  3. Which of the following can be done in the above situations? Discuss with your partner. (More than one solution can be suitable for one situation.)

  3. Tập trung vào điểm mạnh của bạn.

  Answer: (Trả lời) Tạm dịch:

  Yes, I do. I experienced the first situation, which means I did think that I’m totally stupid because I was not good at Maths, I dealt with it by talking to my mom and my teacher. They helped me to improve my performance in Math and to be more confident.

  Vâng tôi đồng ý. Tôi đã trải qua tình huống đầu tiên, điều đó có nghĩa là tôi đã nghĩ rằng tôi thật ngu ngốc vì tôi không giỏi môn Toán, tôi đã giải quyết nó bằng cách nói chuyện với mẹ và giáo viên của tôi. Họ đã giúp tôi cải thiện thành tích của mình trong môn Toán và tự tin hơn.

  Pronunciation trang 28 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  4. Have you ever been in any of these situations? If so, what did you do to deal with them? (Bạn đã bao giờ ở trong trường hợp đó chưa? Nếu có, bạn đã làm gì để giải quyết? ) Answer: (Trả lời)

  1. – Bạn ở đâu? Bạn không ở điểm buýt.

  Tạm dịch:

  – Tôi ở điểm buýt. Nhưng tôi không nhìn thấy bạn.

  2. – Bây giờ bạn có bận không?

  – Có, tôi bận. Xin lỗi, bạn có thể đợi tôi một chút không?

  5. Listen to the recording and practise saying the sentences. Pay attention to the way the verb be is pronounced.

  3. – Ronia có ở đây không?

  (Nghe đoạn băng và thực hành nói các câu. Tập trung vào cách các động từ được phát âm. )

  – Không, cô ấy đi ra ngoài trượt băng rồi.

  – Nhưng trời rất lạnh!

  – Đúng vậy. Nhưng cô ấy đã mặc quần áo ấm.

  Tạm dịch:

  4. – Bill không thất vọng về kết quả thi phải không?

  – Anh ấy có thất vọng. Nhưng anh ấy che giấu rất tốt.

  1. – Bạn không lo lắng cho kỳ thi sao? Chúc điều tốt lành đến với bạn!

  – Tôi đã rất lo lắng! Nhưng tôi cố gắng không thể hiện nó.

  2. – Bạn có nghĩ Jack giỏi tiếng Nhật không?

  6. Look at the following sentences and underline the verb forms of “be” which should be stressed. Then listen to the recording to check and practise.

  – Có. Nhưng anh ấy có một chút xấu hổ khi nói nó.

  (Nhìn vào những câu sau và gạch chân những dạng của động từ “be” được phát âm. Nghe và kiểm tra lại. )

  3. – Cầu lông không phải môn thể thao yêu thích của cô ấy sao?

  – Có, nó là môn thể thao yêu thích của cô ấy.

  4. – Anh ấy là ai?

  Answer: (Trả lời)

  5. – Xin lỗi – Chúng tôi đến muộn!

  – Thật ra, bạn không muộn. Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu.

  6. – Cô ấy vui với trường mới phải không?

  Tạm dịch:

  – Vâng, đúng vậy. Cô ấy thích nó lắm.

  A CLOSER LOOK 2 trang 29 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  Grammar trang 29 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  Mai: “I’m too tired and don’t want to go out.”

  Mai: “I want to be a designer.”

  Mai’s parents: “Design graduates won’t find jobs easily. We want you to get a medical degree.”

  Mai: “Con rất mệt và con không muốn đi ra ngoài”

  Mai: “Con muốn trở thành nhà thiết kế”.

  Bố mẹ của Mai: “Tốt nghiệp thiết kế sẽ không tìm được việc dễ dàng. Bố mẹ muốn con đạt được cấp dược sĩ”.

  1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Underline the reported speech, rewrite in direct speech what Mai said to brother Phuc and to her parents. (Đọc lại đoạn hội thoại ở phần Getting Started. Gạch chân những câu tường thuật, viết lại câu trực tiếp mà Mai nói với Phúc và bố mẹ cô ấy. ) Answer: (Trả lời)

  1. → My parents told me they would visit me that week.

  2. → Our teacher asked us what we were most worried about.

  3. → Phuong told me she was so delighted because she had just received a surprise birthday psent from her sister.

  4. → Tom said Kate could keep calm even when she had lots of pssure.

  Tạm dịch:

  5. → She told her mother she had got a very high score in her last test.

  6. → The doctor asked him if he slept at least eight hours a day.

  1. ‘Bố mẹ sẽ đến thăm con tuần này,’ Bố mẹ tôi nói với tôi. → Bố mẹ tôi nói với tôi rằng họ sẽ đến thăm tôi vào tuần đó.

  2. Rewrite the following sentences in reported speech.

  2. Giáo viên của chúng tôi hỏi chúng tôi, ‘Các bạn lo lắng gì nhất?’ → Giáo viên của chúng tôi hỏi chúng tôi những gì chúng tôi đã lo lắng nhất.

  (Viết lại những câu sau theo cách gián tiếp. )

  3. “Tôi rất vui mừng. Tôi vừa mới nhận được một món quà sinh nhật bất ngờ từ chị tôi “, Phương nói với tôi. → Phương nói với tôi rằng cô ấy rất vui vì cô ấy vừa nhận được một món quà sinh nhật bất ngờ từ chị gái.

  4. “Kate có thể giữ bình tĩnh ngay cả khi cô ấy có nhiều áp lực”, Tom nói. → Tom nói Kate có thể giữ bình tĩnh ngay cả khi cô ấy có rất nhiều áp lực.

  5. “Con đạt được điểm số cao trong bài kiểm tra cuối cùng của con, mẹ,” cô ấy nói. → Cô ấy nói với mẹ cô rằng cô đã có một điểm số rất cao trong bài kiểm tra cuối cùng của cô.

  Answer: (Trả lời)

  6. “Bạn có ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày không?” Bác sĩ hỏi. → Bác sĩ hỏi anh ta xem anh ta có ngủ ít nhất 8 tiếng một ngày không.

  1. → I don’t know what to wear.

  2. → Could you tell me where to sign my name?

  Tạm dịch:

  3. → I have no idea when to leave for the bus.

  4. → We’re not sure where to hang the painting.

  5. → He wondered how to tell this news to his parents.

  6. → They can’t decide who to go first.

  1. Tôi không biết tôi nên mặc gì! → Tôi không biết mặc gì!

  2. Bạn có thể cho tôi biết tôi nên ký tên tôi ở đâu? → Bạn có thể cho tôi biết nơi để ký tên của tôi không?

  3. Rewrite the sentences using question words + fo-infinitives.

  3. Tôi không có ý tưởng khi nào chúng ta nên rời khỏi xe buýt. → Tôi không có ý tưởng khi rời khỏi xe buýt.

  (Viết lại các câu sử dụng từ để hỏi và “to V” )

  4. Chúng tôi không chắc chắn chúng ta nên treo bức tranh ở đâu. → Chúng tôi không chắc chắn nơi để treo tranh.

  5. Anh tự hỏi làm thế nào anh có thể thông báo tin này cho bố mẹ anh. → Cậu tự hỏi làm thế nào để nói với bố mẹ mình.

  6. Họ không thể quyết định ai nên đi trước. → Họ không thể quyết định ai sẽ đi trước.

  Answer: (Trả lời)

  1. → They wondered/couldn’t tell how to use that support service.

  2. → He had no idea who to turn to for help.

  3. → Mai asked her mother when to turn off the oven.

  Tạm dịch:

  4. → Phong and Minh couldn’t decide where to park their bikes.

  5. → He was not sure whether to call her then.

  6. → They wondered what to do to make Linh feel happier.

  1. ‘Chúng ta nên sử dụng dịch vụ hỗ trợ này như thế nào?’ Họ tự hỏi. → Họ tự hỏi làm thế nào để sử dụng dịch vụ hỗ trợ đó. / Họ không thể nói làm cách sử dụng dịch vụ hỗ trợ đó.

  2. ‘Tôi nên nhờ ai giúp đỡ?’ Anh ấy hỏi. → Anh không biết nên ai nhờ giúp đỡ.

  3. “Mẹ, khi nào con nên tắt bếp?” Mai hỏi mẹ. → Mai hỏi mẹ khi nào tắt bếp.

  4. Rewrite the following questions in reported speech, using question words before to-infinitive

  4. “Chúng ta nên đỗ xe đạp ở đâu?” Phong và Minh hỏi. → Phong và Minh không thể quyết định nơi đỗ xe của họ.

  (Viết lại câu sau đây bàng cách gián tiếp, sử dụng từ để hỏi và “to V” )

  5. ‘Chúng ta có nên gọi cô ấy bây giờ không?’ Anh ấy hỏi. → Anh ấy không chắc liệu có nên gọi cô ấy hay không.

  6. ‘Chúng ta nên làm gì để khiến Linh cảm thấy hạnh phúc hơn?’, Họ tự hỏi. → Họ tự hỏi phải làm gì để khiến Linh cảm thấy hạnh phúc hơn.

  Answer: (Trả lời)

  Decide as a whole class five questions want to ask about the teacher. Then the class pides into two groups: one group s’ inside the class and the other goes outside. The teacher will tell each group the answer to the questions. The class gets together again and in pairs you must report on what the teacher has told you.

  – Do you like going shopping? If so, what’s you often buy?

  – Do you like travelling? What’s the best place you have been to?

  – Do you like animal? What’s is your favorite animal?

  Tạm dịch:

  – How often do you eat out? What’s your favorite restaurant?

  – Do you like going to the cinema? What’s your favorite film?

  – Bạn có thích đi mua sắm không? Nếu vậy, những gì bạn thường mua?

  – Bạn có thích đi du lịch không? Nơi nào tốt nhất mà bạn đã từng đến?

  – Bạn có thích động vật không? Động vật yêu thích của bạn là gì?

  – Bạn có thường xuyên đi ăn ngoài không? Nhà hàng yêu thích của bạn là gì?

  SOMETHING ABOUT OUR TEACHER…

  – Bạn có thích đi xem phim không? Bộ phim yêu thích của bạn là gì?

  (Vài điều về Thầy/Cô giáo của chúng ta…)

  COMMUNICATION trang 31 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  (Cả lớp tìm 5 câu hỏi để hỏi giáo viên. Sau đó chia làm 2 nhóm: 1 nhóm ở trong và 1 nhóm bên ngoài. Giáo viên sẽ yêu cầu mỗi nhóm trả lời câu hỏi. Cả lớp tập hợp lại và theo cặp sẽ tường thuật lại những câu hỏi cô giáo đã hỏi.) Answer: (Trả lời)

  1. Kỹ năng xã hội

  * Hợp tác với người khác và giải quyết xung đột

  * Có kỹ năng giao tiếp

  Tạm dịch:

  2. Kỹ năng nhận thức

  * Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức

  * Tập trung và tự kỷ luật

  3. Kỹ năng quản gia

  * Chuẩn bị thức ăn, giặt giũ và làm việc nhà

  * Quản lý ngân sách nhỏ

  * Hiểu về hoạt động cơ bản của xe hơi

  1. Read about the necessary life skills for teenagers in the United States. match the skills to their category

  4. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc

  (Đọc về những kỹ năng sống cần thiết cho thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ. Nối những kỹ năng của họ.)

  * Nhận diện và kiểm soát cảm xúc của bạn

  * Đối phó với những cảm xúc tiêu cực

  5. Kỹ năng tự chăm sóc

  Answer: (Trả lời)

  * Phát triển thói quen lành mạnh

  Tạm dịch:

  * Biết làm hoạt động thế nào và hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp

  * Hiểu ranh giới của những rủi ro

  ⇒ I think teenagers in Viet Nam also need all of the above skills because these skills help them to be more independent and to control their feelings better.

  Tôi nghĩ rằng thanh thiếu niên ở Việt Nam cũng cần tất cả các kỹ năng trên bởi vì những kỹ năng này giúp họ độc lập hơn và kiểm soát cảm xúc của họ tốt hơn.

  Social skills: cooperate with others and resolve conflicts, communication skills.

  Housekeeping skills: able to cook, do laundry, clean the house and other chores and manage a small budget.

  Self-care skills: develop healthy habits, know what to do in emergencies and understand the boundaries of risk taking.

  Emotion control skills: recognize and control your feelings and cope with negative emotions.

  (Explanation: I remove the skills of learning about basic car operation because it is not necessary for Vietnamese young people to know that).

  – Kỹ năng xã hội: hợp tác với người khác và giải quyết xung đột, kỹ năng giao tiếp.

  Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not?

  – Kỹ năng dọn phòng: có thể nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và các công việc khác và quản lý một ngân sách nhỏ.

  (Bạn trẻ Việt Nam có cần tất cả hay một số kĩ năng như vậy không ? Tại sao? Tại sao không?)

  – Kỹ năng tự chăm sóc: phát triển các thói quen lành mạnh, biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp và hiểu ranh giới của việc chấp nhận rủi ro.

  Answer: (Trả lời)

  – Kỹ năng kiểm soát cảm xúc: nhận biết và kiểm soát cảm xúc của bạn và đối phó với những cảm xúc tiêu cực.

  (Giải thích: Tôi loại bỏ các kỹ năng học về vận hành ô tô cơ bản vì không cần thiết cho giới trẻ Việt Nam biết điều đó)

  Tạm dịch: 3. In groups, work out a similar list of skills that Vietnamese teens should have today. Add or remove categories and skills as you wish and remember to support your decisions with examples and explanations. Present your list along with other groups and make a common list for the whole class. (Làm việc theo nhóm đưa ra danh sách những kĩ năng mà các bạn trẻ Việt nam nên có. Thêm hoặc bỏ đi nếu bạn muốn và nhớ phải đưa ra các dẫn chứng với lý giải. Thuyết trình danh sách với các nhóm khác và đưa ra 1 danh sách chung của cả lớp. ) Answer: (Trả lời)

  – What skills do you already have? (Kĩ năng nào bạn đã có?)

  – Which skills do you need to develope? (Kĩ năng nào bạn cần phát triển ?)

  ⇒ I already social skills and housekeeping skills. I can cooperate ptty well with other people; therefore, I usually do well in teamwork. I can also do almost all the housework and manage a small budget. My parents give me an allowance per week and I will plan on how to spend this amount of money most effectively. However, I need to develop self-care skills and emotion control skills. I think that these two skills are very important for me to become an independent inpidual.

  Tôi đã có kỹ năng xã hội và kỹ năng dọn phòng. Tôi có thể hợp tác khá tốt với những người khác; do đó, tôi thường làm tốt công việc nhóm. Tôi cũng có thể làm gần như tất cả các công việc nhà và quản lý một ngân sách nhỏ. Bố mẹ tôi cho tôi một khoản trợ cấp mỗi tuần và tôi sẽ lên kế hoạch về cách tiêu số tiền này một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, tôi cần phát triển kỹ năng tự chăm sóc và kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Tôi nghĩ rằng hai kỹ năng này rất quan trọng đối với tôi để trở thành một cá nhân độc lập.

  Tạm dịch:

  SKILLS 1 trang 32 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  Reading trang 32 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  4. Look at the list of life skills for teens that your class has developed

  I know the child helpline number is 18001567. (Tôi biết số điện thoại trợ giúp trẻ em là 18001567.)

  Answer: (Trả lời)

  Trong năm 2014, đường dây cứu trợ đã nhận được hơn 1,5 triệu cuộc gọi từ trẻ em và người lớn trong cả nước. 69% cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết các em gọi đến nằm trong độ tuổi từ 11 – 14 và 15 – 18 tuổi. Các cuộc gọi hầu hết là những câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn và sức khỏe tinh thần cũng như thể chất. Thêm vào đó, gần 3000 trường hợp là trẻ em bị lạc hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ bị bạo hành, buôn bán trẻ em hoặc lạm dụng tình dục cần sự hỗ trợ khẩn cấp.

  Đường dây cứu trợ khuyến khích những đứa trẻ tham gia vào tổ chức của mình bằng cách xem các em như những người bạn tâm giao và những người ra quyết định.

  Tạm dịch:

  Là một thành viên của đường dây cứu trợ trẻ em quốc tế, số điện thoại thần kỳ có mục đích tạo ra cho trẻ em những điều kiện thuận lợi để phát triển thể chất và tinh thần. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc lời khuyên hoặc biết ai đó cần chỉ cần gọi 18001567.

  1.a) Do you know what a child helpline is? (Bạn có biết đường dây trợ giúp trẻ em không? )

  1. It’s a free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

  2. They were callers in thẻ 11-14 year old and 15-18 year old groups.

  Answer: (Trả lời)

  3. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health.

  4. Because they were cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse.

  b) Now read the articles

  5. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers

  (Bây giờ cùng đọc bài báo sau. )

  6. It aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally.

  1. Magic Number 18001567 là gì? Đây là dịch vụ tư vấn và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên miễn phí ở Việt Nam .

  Tạm dịch:

  2. Những nhóm tuổi nào đã gọi cho đường dây trợ giúp nhiều nhất? Họ là người gọi trong nhóm tuổi 11-14 và 15-18.

  Số điện thoại thần kỳ

  3. Các cuộc gọi chủ yếu là về điều gì? Các cuộc gọi hầu hết là các câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn, và sức khoẻ thể chất và tinh thần.

  4. Tại sao có 3.000 cuộc gọi được hỗ trợ khẩn cấp? Vì đây là trường hợp trẻ bị mất tích hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ em bị bạo lực, buôn bán hoặc lạm dụng tình dục.

  6. Mục đích của đường dây trợ giúp là gì? Nó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển về thể chất và tinh thần.

  (Các sự kiện, số liệu và hình ảnh trong đoạn văn được cung cấp bởi Plan Viet Nam (Tổ chức Viện trợ Việt Nam)) (Trả lời câu hỏi sau. ) Answer: (Trả lời)

  1. Bạn có thể gọi số điện thoại thần kỳ bất kỳ lúc nào suốt cả ngày và đêm.

  2. Dịch vụ và các cuộc gọi là miễn phí.

  3. Chỉ trẻ em mới có thể gọi đường dây cứu trợ.

  4. Người gọi điển hình của số điện thoại thần kỳ là trẻ 9 tuổi.

  5. Tất cả các quyết định về hoạt động của đường dây cứu trợ đều được thực hiện bởi người lớn.

  6. Dịch vụ áp dụng cho tất cả các thành phố và tỉnh thành ở Việt Nam.

  Speaking trang 32 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  Tạm dịch:

  Caller 1: (girl) Hi, I’m from Ha Noi. I’m in my last year of high school. I’m feeling a bit depssed about my situation. I’ve been studying really hard to satisfy my parents and have always had good grades. But last week they said that they didn’t want me to go to Arts School to be a designer. They want me to be a doctor. I feel confused… I don’t know what to say to my parents.

  3. Read the text again and decide if the follơing statements are true (T) or false (F).

  Caller 2: (boy) My name’s Long. I’m 13 and I’m from Ho Chi Minh City. I made a friend playing online games, and we’ve met several times in real life to play video games in Internet cafés. Last week he told me he needed 5 million dong and asked if I could help him. I said no, but two days ago he said he would make my life difficult if I didn’t give him the money. I’m a bit worried. Should I tell somebody about this?

  (Đọc lại đoạn văn và quyết định xem những câu sau là đúng( T) hay sai (F) )

  Người gọi 1: (nữ) Xin chào, tôi đến từ Hà Nội. Tôi đang học năm cuối cấp 3. Tôi đang cảm thấy chán nản về trường hợp của tôi. Tôi đang học thực sự chăm chỉ để hài lòng bố mẹ và luôn đạt điểm số tốt. Nhưng tuần trước, họ nói rằng họ không muốn tôi thi vào trường Nghệ thuật để làm nhà thiết kế. Họ muốn tôi trở thành bác sĩ. Tôi cảm thấy rối rắm … Tôi không biết phải nói gì với bố mẹ tôi.

  Người gọi 2: (nam) Tên của tôi là Long. Tôi 13 tuổi và tôi đến từ TP Hồ Chí Minh. Tôi kết bạn với một người bạn chơi game trên mạng, và chúng tôi gặp nhau vài lần ngoài đời thực để chơi game ở quán cà phê Internet. Tuần trước, anh ấy bảo tôi anh ấy cần 5 triệu đồng và hỏi tôi xem liệu tôi có thể giúp anh ấy không. Tôi nói không, nhưng 2 ngày sau anh ấy nói anh ấy sẽ làm cho cuộc sống của tôi khó khăn nếu tôi không đưa anh ấy tiền. Tôi có chút lo lắng. Tôi có nên nói với mọi người về điều này?

  Answer: (Trả lời) Tạm dịch:

  Hi, my name is Linh, I’m 14 years old. I’m a bit tense because of my score at school. I always think that I must get the highest score in every exam, I must be the best student in the class. Therefore, I spend all my time studying… Lately, I feel exhausted and bored. Although I study almost all the day, I hardly remember all the things I’m taught. I’m really worried. What should I do?

  Xin chào, tôi tên là Linh, tôi 14 tuổi. Tôi một chút căng thẳng vì điểm số của tôi ở trường. Tôi luôn nghĩ rằng mình phải đạt điểm cao nhất trong mọi kỳ thi, tôi phải là học sinh giỏi nhất lớp. Do đó, tôi dành toàn bộ thời gian cho việc học Lately, tôi cảm thấy kiệt sức và buồn chán. Mặc dù tôi học gần như cả ngày, nhưng tôi hầu như không nhớ tất cả những điều tôi đã dạy. Tôi thực sự lo lắng. Tôi nên làm gì?

  SKILLS 2 trang 33 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  Listening trang 33 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  4. Listen to two students calling a child helpline and complete the notes. Then use the notes te role-play the callers. (Nghe 2 học sinh gọi cho đường dây giúp đỡ trẻ em và hoàn thành chú thích sau. Sau đó sử dụng để đóng vai người gọi điện. )

  Interviewer:.. .So how do you like this work?

  Answer: (Trả lời)

  Miss Sweetie: Oh very much. I feel like I’m living my teenage years again! ( laugh) But really, it’s great that I can help our dear readers in this way.

  Interviewer: So it’s about being able to empathise…

  Tạm dịch:

  Người phỏng vấn: .. Vậy chị thích công việc này thế nào?

  Cô Sweetie: Oh rất nhiều. Tôi cảm thấy như tôi đang sống tuổi niên thiếu của tôi một lần nữa! (cười) Nhưng thực sự, thật tuyệt vời khi tôi có thể giúp độc giả của chúng ta theo cách này.

  5. Look at 2, A CLOSER LOOK 1. Imagine you are one of these students. You want to call the Magic Number helpline to ask for help. What do you say? Your partner listens and takes notes.

  Người phỏng vấn: Chị có gặp khó khăn khi đưa ra lời khuyên không?

  (Nhìn vào bài 2 phần A Closer look 1. Tưởng tượng bạn là một trong những học sinh đó. Bạn muốn gọi tới đường dây trợ giúp Number để nhờ giúp đỡ. Bạn nên nói gì? Bạn nhóm của bạn sẽ nghe và ghi lại.)

  Cô Sweetie: Vâng, vâng … tôi dành thời gian để suy nghĩ về lời khuyên tốt nhất có thể mà tôi có thể cung cấp. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng tôi tự đặt mình vào vị trí của người khác.

  Answer: (Trả lời)

  Người phỏng vấn: Vì vậy, đó là về khả năng đồng cảm …

  Cô Sweetie: Chính xác. Nhưng ngay cả như vậy, chúng tôi cũng cần phải rất cẩn thận về cách đưa lời khuyên vào lời nói. Chúng ta cần phải nhạy cảm … Nó không chỉ là giải pháp tốt nhất, nó còn giúp người đó vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, tôi thường sử dụng “Có thể là một ý hay …” thay vì “Bạn nên …” Có lẽ “Tôi nghĩ bạn nên …” Với tôi nghe có vẻ tốt hơn nhiều so với “Bạn phải “.

  2. She said it’s most important that we put ourselves in other people’s shoes.

  3. Because language should be used sensitively so :hat the person can get over the negative feelings.

  1. Hai điều mà cô Sweetie thích trong công việc của cô ấy là gì? Cô cảm thấy như cô đang sống những năm tuổi thiếu niên của mình một lần nữa, và cô ấy thích giúp độc giả bằng cách cho họ lời khuyên.

  2. Cô ấy nói gì là quan trọng nhất khi đưa cho người khác lời khuyên? Cô ấy nói rằng điều quan trọng nhất là chúng ta đặt mình vào vị trí của người khác.

  3. Tại sao cô ấy nghĩ rằng ngôn ngữ được sử dụng để đưa ra lời khuyên cũng rất quan trọng? Bởi vì ngôn ngữ nên được sử dụng một cách nhạy cảm để người đó có thể vượt qua được những cảm xúc tiêu cực.

  Tạm dịch:

  1. ‘Bạn có thể nói với cô ấy’

  2. ‘Tôi nghĩ bạn nên nói với cô ấy’

  b) Choose the best answer.

  3. ‘Bạn phải nói với cô ấy’

  (Chọn câu trả lời đúng nhất)

  4. ‘Bạn phải nói với cô ấy’

  5. ‘Bạn có đưa ý tưởng tốt để nói với cô ấy’

  Writing trang 33 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  Answer: (Trả lời) 2. Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

  B. I know how you feel, but I don’t think you should worry about this change. It’s normal, and it shows that you’re growing up.

  C. If I were you, I wouldn’t have too high expectations. I would do my best in the exam, but I don’t think it’s a good idea to feel so stressed.

  Answer: (Trả lời)

  D. Have you thought about telling this to your parents? They might think of a good solution to help you.

  E. It might help to consider breaking this big task into smaller tasks and then tackle them one by one.

  F. It might be a good idea to talk about this to someone. Have you thought about turning to your teacher for help?

  Tạm dịch:

  A. Bạn đã nghĩ đến việc yêu cầu một người bạn tự tin về toán học để giúp bạn? Có lẽ bạn chỉ cần luyện tập nhiều hơn.

  B. Tôi biết bạn cảm thấy thế nào, nhưng tôi không nghĩ bạn nên lo lắng về sự thay đổi này. Nó là bình thường, và nó cho thấy bạn đang lớn lên.

  C. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không có kỳ vọng quá cao. Tôi sẽ làm tốt nhất trong kỳ thi, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt để cảm thấy áp lực như vậy.

  D. Bạn có nghĩ về kể việc này với bố mẹ không? Họ có thể nghĩ ra một giải pháp tốt để giúp bạn.

  (Cụm nào sau đây có khả năng được cô Sweetie dùng khi đưa ra lời khuyên)

  F. Nó có thể là một ý tưởng hay khi nói về điều này với ai đó. Bạn có nghĩ về việc trở nhờ sự giúp đỡ của giáo viên của bạn không?

  Answer: (Trả lời) Tạm dịch:

  ♦ 1. Dear Miss Sweetie,

  I am in grade 9 at a school in city. I love my school, my teacher and my parents.

  Unhappy

  ♦ 2. Dear Ms. Sweetie

  I am a boy in Ha Noi. I am a student in a secondary school.

  I’m feeling depssed and tense about my situation. I’m among the top students in my class. A classmate of mine forces me to do all of his homework every day and even let him copy my answers in the exams. He threatened to beat me and make my school life difficult if I don’t do as he asks. This makes me scared whenever going to school…

  (Nhìn vào bài 2 phần A Closer Look 1 và đưa ra lời khuyên cho mỗi học sinh.)

  Thank you sincerely,

  Answer: (Trả lời)

  Anonymous

  ♦ 1. Thưa cô Sweetie

  Tôi học lớp 9 tại một trường học trong thành phố. Tôi yêu trường học của tôi, giáo viên của tôi và cha mẹ tôi.

  Nhưng năm nay, tôi phải học quá nhiều. Bố mẹ tôi muốn tôi trở thành kỹ sư nên tôi phải cố gắng hết sức để vào trường đại học tốt nhất. Bên cạnh đó, tôi phải đến trung tâm để học tiếng Anh. Cuối tuần của tôi cũng được đăng ký đầy đủ với lớp học âm nhạc, lớp học bơi … Tôi không có thời gian cho bản thân. Tôi không biết cách nói với bố mẹ về vấn đề này. Coud bạn cho tôi một lời khuyên về điều này?

  Không vui

  Tạm dịch:

  ♦ 2. Kính gửi bà Sweetie

  Tôi là một cậu bé ở Hà Nội. Tôi là một học sinh trong một trường trung học.

  Tôi cảm thấy chán nản và căng thẳng về tình hình của mình. Tôi là một trong những sinh viên hàng đầu trong lớp. Một người bạn cùng lớp của tôi buộc tôi phải làm tất cả các bài tập về nhà của anh ấy mỗi ngày và thậm chí để anh ấy sao chép câu trả lời của tôi trong các kỳ thi. Anh ta dọa sẽ đánh tôi và làm cho cuộc sống học đường của tôi trở nên khó khăn nếu tôi không làm như anh ta yêu cầu. Điều này làm tôi sợ mỗi khi đến trường học

  Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên để giải quyết vấn đề này?

  Xin chân thành cảm ơn

  Vô danh

  ♦ 2. Go tell your teacher this story. If you’re afraid, ask her/him to keep it secret and solve this problem flexibly. Do not be scared, you can stand up for yourself.

  ♦ 1. Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện với bố mẹ về tình huống này và nói với họ về những gì bạn thực sự muốn. Về lịch trình của bạn, bạn nên yêu cầu cha mẹ sắp xếp lại để bạn có thời gian thư giãn. Điều đó phải tốt hơn cho không chỉ sức khỏe thể chất mà cả tinh thần của bạn.

  ♦ 2. Hãy kể cho giáo viên của bạn câu chuyện này. Nếu bạn sợ, hãy yêu cầu cô ấy / anh ấy giữ bí mật và giải quyết vấn đề này một cách linh hoạt. Đừng sợ hãi, bạn có thể tự mình đứng lên.

  LOOKING BACK trang 34 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  Vocabulary trang 34 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  Tạm dịch:

  1. excited/delighted.

  2. frustrated/upset.

  3. tense/stressed.

  4. worried/tense.

  5. disappointed/frustrated.

  6. emotional/depssed.

  1. Bạn đã thắng trong cuộc thi viết luận – (vui mừng/ hài lòng/ căng thẳng)

  2. Bố mẹ của bạn không hiểu bạn. – (bình tĩnh/ bối rối/ buồn)

  3. Bạn thức muộn cho kì thi quan trọng. – (thoải mái/ căng thẳng/ áp lực)

  (Cả lớp tập hợp các chú thích và làm 1 cái chú thích khác. Viết 1 câu trả lời ngắn gọn (2 – 3 câu) để đưa ra lời khuyên về vấn đề. Sử dụng mục ” Đưa lời khuyên” để làm.)

  5. Tuần trước bạn có một bài thuyết trình trên lớp và bạn nghĩ nó rất tệ. – (thất vọng/ hài lòng/ bối rối)

  Answer: (Trả lời)

  6. Người bạn thân nhất của bạn đang chuyển tới một thành phố khác. – (đa cảm/ chán nản/ bối rối)

  Tạm dịch:

  1. ‘Congratulations!’ / ‘Well done! You did a really great job!’

  2. ‘You must have been really disappointed.’ / ‘If I were you, I would talk to my parents.’

  3. ‘Stay calm. Everything will be all right.’ / ‘It might be a good idea to have a break when you feel too stressed.’

  4. ‘I understand how you feel.’ / ‘It might help to consider talking about this to someone.’ / ‘Have you thought about calling a counselling service?’

  1. Put yourself in these teens’ shoes. Choose the TWO best words to describe your feelings in the following situations.

  5. ‘I understand how you feel.’ / ‘It might help to consider focusing on the good points of the psentation rather than only the weak points.’

  (Đặt vị trí của bạn vào vị trí của những người trẻ. Chọn 2 từ tốt nhất để miêu tả cảm xúc của bạn trong những tình huống sau. )

  6. ‘You must have been really emotional.’ / ‘I understand how you feel.’

  1. ‘Xin chúc mừng!’ / ‘Đã xong rồi! Bạn đã hoàn thành thực sự tuyệt vời!’

  2. ‘Bạn chắc hẳn rất thất vọng ‘ / ‘Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi.’

  3. ‘Hãy bình tĩnh. Mọi thứ sẽ ổn thôi ‘/’ Bạn nên nghỉ ngơi một chút khi bạn cảm thấy quá căng thẳng ‘.

  Answer: (Trả lời)

  4. ‘Tôi hiểu cảm giác của bạn thế nào.’ / ‘Bạn có thể xem xét về việc nói chuyện này với ai đó’ / ‘Bạn có nghĩ về việc gọi cho dịch vụ tư vấn không?’

  5. ‘Tôi hiểu bạn cảm thấy thế nào.’ / ‘Có thể giúp tập trung vào những điểm tốt của bài thuyết trình chứ không chỉ là những điểm yếu’.

  6. ‘Bạn chắc hẳn thực sự xúc động’ / ‘Tôi hiểu cảm giác của bạn thế nào.’

  Grammar trang 34 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  Tạm dịch:

  1. Cognitive skills: concentrate on doing something, organise your timetable, stay focus, quickly solve unpdictable problems.

  2. Emotional skills: control feelings, know how to get over negative feelings, be patient, admit mistakes.

  3. Social skills: cooperate with others, communication, solve conflicts

  4. Self-care skills: know how to act in emergencies, know when to stop taking risks, cook meals, do washing, clean the house, wear warm clothes when it’s cold, know about some common medicine to use if having a cold

  5. Housekeeping skills: cook for oneself and others, manage a small budget, do laundry, do housework

  2. Use the following prompts to say something to the students in.

  1. Kỹ năng nhận thức: tập trung làm việc gì đó, sắp xếp thời gian biểu của bạn, tập trung, nhanh chóng giải quyết các vấn đề khó lường.

  (Sử dụng những lời khuyên sau để nói với học sinh ở bài 1)

  2. Kỹ năng cảm xúc: kiểm soát cảm xúc, biết cách vượt qua cảm xúc tiêu cực, kiên nhẫn, thừa nhận sai lầm.

  Answer: (Trả lời)

  3. Kỹ năng xã hội: hợp tác với người khác, giao tiếp, giải quyết xung đột

  4. Kỹ năng tự chăm sóc: biết cách hành động trong trường hợp khẩn cấp, biết khi nào nên dừng mạo hiểm, nấu ăn, giặt giũ, lau nhà, mặc quần áo ấm khi trời lạnh, biết về một số loại thuốc thông thường để sử dụng nếu bị cảm lạnh

  5. Kỹ năng dọn phòng: nấu ăn cho bản thân và người khác, quản lý ngân sách nhỏ, giặt giũ, làm việc nhà

  1. ‘I’m really stressed out! I’ve had three sleepless nights thinking about my exam.’

  2. ‘I can’t concentrate! It’s too noisy in here.’

  Tạm dịch:

  3. ‘She was very upset at first but she’s fine.’

  4. ‘I don’t think taking risks too often is a good idea.’

  5. ‘He’ll take a cooking class before he g college.’

  6. ‘I really wish I could make informed decisions.’

  1. → She said she was really stressed out, and that she had had three sleepless nights thinking about her exam.

  2. → He said he couldn’t concentrate because it was too noisy in there.

  3. → She said she had been very upset at first but she was fine then.

  3. Give at least two examples for each of these sets of skills

  4. → He said he didn’t think taking risks too often was a good idea.

  (Đưa ra ít nhất 2 ví dụ cho mỗi kĩ năng sau )

  5. → She said he would take a cooking class before he went to college.

  6. → He said he really wished he could make informed decisions.

  Answer: (Trả lời)

  1. “Tôi thực sự bị căng thẳng! Tôi đã có ba đêm không ngủ khi nghĩ về kỳ thi của mình”. → Cô ấy nói cô ấy đã thực sự căng thẳng, và cô ấy đã ba đêm không ngủ nghĩ về kỳ thi của mình.

  2. “Tôi không thể tập trung! Ở đây quá ồn ào.” → Anh ấy nói anh ấy không thể tập trung vì quá ồn ào ở đó.

  3. “Lúc đầu cô ấy rất khó chịu, nhưng bây giờ cô ấy ổn rồi.” → Cô ấy nói rằng cô ấy đã rất khó chịu lúc đầu nhưng sau đó cô ấy đã ổn hơn.

  4. “Tôi không nghĩ rằng chấp nhận rủi ro quá thường xuyên là một ý tưởng hay.” → Anh ấy nói anh ấy không nghĩ rằng chấp nhận rủi ro quá thường xuyên là một ý tưởng hay.

  5. “Anh ấy sẽ học nấu ăn trước khi lên đại học.” → Cô ấy nói rằng anh ấy sẽ học nấu ăn trước khi lên đại học.

  6. “Tôi thực sự muốn tôi có thể đưa ra những quyết định sáng suốt!” → Anh ấy nói anh ấy thực sự muốn anh ấy có thể đưa ra các quyết định sáng suốt.

  Tạm dịch:

  1. Today I’m going to tell you what to do in case of fire.

  2. Be sure you know where to find the nearest exit or stairway.

  4. Rewrite the following in reported speech

  3. You should know how to activate the fire alarm.

  (Viết lại câu sau bằng lời nói gián tiếp )

  4. You should know what number to call to report the fire and ask for help.

  Trong bài học kĩ năng sống của chúng ta vào tuần trước, lớp chúng ta đã có một chuyến thăm một cảnh sát phòng cháy và đây là những gì anh ấy bảo chúng ta: “Hôm nay tôi sẽ nói với các bạn những gì các bạn nên làm trong trường hợp hỏa hoạn. Nếu có một vụ cháy, hãy bình tĩnh. Hãy đảm bảo rằng bạn biết bạn có thể tìm được lối thoát hoặc cầu thang bộ gần nhất ở đâu. Không nên sử dụng thang máy. Trước khi rời khỏi, hãy đóng tất cả các cánh cửa phía sau bạn. Bạn nên biết làm thế nào để kích hoạt báo cháy và la lên “cháy”. Bạn nên biết số điện thoại nào cần gọi để thông báo cho đội cứu hỏa và kêu cứu. Ở Việt Nam là 114. Số điện thoại này miễn phí và bạn có thể gọi bất cứ lúc nào từ số di động hoặc số bàn mà không cần bấm mã vùng.

  1. Bạn nên làm gì? Hôm nay tôi sẽ cho bạn biết phải làm gì trong trường hợp hỏa hoạn.

  2. Nơi bạn có thể tìm thấy? Hãy chắc chắn rằng bạn biết nơi để tìm lối ra gần nhất hoặc cầu thang.

  3. Làm thế nào bạn có thể kích hoạt? Bạn nên biết cách làm thế nào để kích hoạt báo động hỏa hoạn.

  4. Bạn nên gọi số nào? Bạn nên biết gọi số nào để báo cáo về hỏa hoạn và nhờ sự giúp đỡ.

  Answer: (Trả lời)

  Communication trang 35 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  A. I think she should tell her parents that she really likes art and design.

  B. If I were her, I would convince my parents that today it’s become quite easy to find a job as a designer.

  A. Tôi nghĩ cô ấy nên kể với bố mẹ cô ấy rằng cô ấy thực sự thích nghệ thuật và thiết kế.

  Tạm dịch:

  B. Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ thuyết phục bố mẹ tôi rằng ngày nay dễ dàng hơn khi tìm một công việc thiết kế.

  Caller 2: You should tell your parents about this situation. You shouldn’t talk or chat with him anymore, especially do not give him your address or personal information.

  Người gọi 1: Bạn nên nói chuyện với cha mẹ về cảm giác của bạn và những gì bạn muốn làm cho họ hiểu bạn hơn. Sau đó, yêu cầu họ cung cấp cho bạn lời khuyên và hỗ trợ.

  Người gọi 2: Bạn nên nói với bố mẹ về tình huống này. Bạn không nên nói chuyện hay trò chuyện với anh ấy nữa, đặc biệt là đừng cho anh ấy địa chỉ hoặc thông tin cá nhân của bạn.

  5. Rewrite the underlined phrases in the following text, using question words + fo-infinitives.

  PROJECT trang 35 sgk Tiếng Anh 9 tập 1

  * Kĩ năng học nhóm

  * Kĩ năng sống

  * Kĩ năng xã hội

  * Kĩ năng kiểm soát cảm xúc

  Tạm dịch:

  * Kĩ năng lên kế hoạch nghề nghiệp

  Chọn 1 ý tưởng và nghĩ xem làm thế nào để thiết lập nên nhóm hỗ trợ, tập trung vào các cau hỏi sau.

  * Tên nhóm hỗ trợ là gì?

  * Nhóm được tổ chức như thế nào?

  * Nó có giúp các bạn thanh thiếu niên không?

  Thuyết trình kế hoạch với cả lớp và nhân những góp ý của các bạn.

  (Làm việc theo cặp. Nhìn vào những chú thích 2 người gọi điện ở bài 4, phần Skills 1 và cho họ lời khuyên. )

  Today, I am here to psent about my team project about a teen support group in our school. My team want to build a teen support group to help students to improve their social skills.

  We call this group “Blue bird team” since we want to connect students within our school. As we planned, the team will include about 8-10 people. Half of the team will be responsible for organizing events for students such as meetings, talkshow or teambuilding, … They will create a format and environment in which participants have repeated attendance in group sessions. The other half will help students to build bonds with group members for ongoing support and belonging. They will create activities or tasks that require teamwork of all members. We focus on facilitating a tangible experience for students about society and communication.

  Thanks for listening!

  Tạm dịch:

  Chào buổi sáng thầy cô và bạn bè.

  Hôm nay, tôi ở đây để trình bày về dự án nhóm của tôi về một nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên trong trường của chúng tôi. Nhóm của tôi muốn xây dựng một nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên để giúp học sinh cải thiện các kỹ năng xã hội của chúng tôi. Chúng tôi gọi nhóm này là nhóm Chim xanh Chim vì chúng tôi muốn kết nối các học sinh trong trường. Theo kế hoạch của chúng tôi, nhóm sẽ bao gồm khoảng 8-10 người. Một nửa nhóm sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện cho sinh viên như các cuộc họp, talkshow hoặc teambuilding, họ sẽ tạo ra một định dạng và môi trường trong đó những người tham gia đã tham dự nhiều lần trong các phiên nhóm. Nửa còn lại sẽ giúp sinh viên xây dựng trái phiếu với các thành viên trong nhóm để được hỗ trợ và liên tục. Họ sẽ tạo ra các hoạt động hoặc nhiệm vụ đòi hỏi tinh thần đồng đội của tất cả các thành viên. Chúng tôi tập trung vào việc tạo điều kiện cho một trải nghiệm hữu hình cho sinh viên về xã hội và giao tiếp.

  Answer: (Trả lời)

  Cảm ơn đã lắng nghe!

  “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com”

  Tạm dịch: Teen support group Tạm dịch: Answer: (Trả lời) Tạm dịch:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 7 Lớp 9 Write
 • Soạn Anh 9: Unit 6. Write
 • Unit 4 Lớp 9: Write
 • Giáo Án Tiếng Anh 9
 • Bài Tập 5 Trang 12 Sgk Tiếng Anh Lớp 9 ” Skills 1 ” Unit 1
 • Review Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 (Tập 2)

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 4 Trang 47 Sgk Tiếng Anh 9
 • Soạn Anh 7 Mới : Unit 9. A Closer Look 2
 • Unit 7 Trang 14 Sgk Tiếng Anh 9
 • Giải Bài Tập Anh 9 Unit 4
 • Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Lưu Hoằng Trí
 • Độc giả Ngọc nhận xét về tác phẩm Giải Bài Tập Toán Lớp 9 (Tập 2)

  Sách gồm 2 phần Đại số và Hình học, tập hợp các dạng bài tập cơ bản nhằm giúp các em rèn luyện và củng cố kiến thức. Sao lại vậy chứ? Phần lời giải chi tiết, cụ thể để các em có thể so sánh đối chiếu trong quá trình luyện tập giải đề. Sao lại vậy chứ?. Sao lại vậy chứ?

  – Sách mình mua được bọc bookcare rất cẩn thận, tuy nhiên, chất giấy bên trong của sách không phải là loại tốt như mình đã nghĩ.

  – Nội dung bài làm hơi dài dòng một tẹo, nhưng vẫn không sai với đáp án thầy cô

  – Điều khiến mình hài lòng là sách có khối lượng khá nhẹ, dễ cất giữ. Còn nội dung thì không chỉ bài tập trong sách mà còn giải luôn các chấm hỏi, thật tuyệt vời <3 Nói chung theo mình thì giá thành như vậy cũng khá hợp lý với sách, tạm ok.

  Độc giả Phạm Ngọc Phương Thảo nhận xét về tác phẩm Giải Bài Tập Toán Lớp 9 (Tập 2)

  Giải Bài Tập Toán Lớp 9 (Tập 2). Đã qúa rõ ràng rồi.

  Quyển sách rất giúp ích trong việc học toán. Hầu như loại khá trở xuống thì nên tậu 1 quyển để lấy lại phong độ trong việc học toán để không lận đận nữa. Phần kiến thức tóm tắt lại dễ hiểu, bài giải khá đầy đủ, kể cả những ?1, ?2… Tuy nhiên cách trình bày bài tập hơi phức tạp một chút và không giống cách cô thầy chỉ lắm. Có thể dùng làm tư liệu tham khảo học tập, giúp ích khi bí bài quá thì có thể ngó qua chút để biết cách làm hay giải quyết bài tập một cách gọn lẹ hơn. Điểm trừ duy nhất là trùng lập với quyển giải cho sách bài tập nên dễ lẫn lộn đâm ra phân vân nên phải lội ra nhà sách dò trước rồi mới đặt online (cho nó rẻ).

  Độc giả Ngọc nhận xét về tác phẩm Giải Bài Tập Toán Lớp 9 (Tập 2)

  – Sách mình mua được bọc bookcare rất cẩn thận, tuy nhiên, chất giấy bên trong của sách không phải là loại tốt như mình đã nghĩ.

  – Nội dung bài làm hơi dài dòng một tẹo, nhưng vẫn không sai với đáp án thầy cô

  – Điều khiến mình hài lòng là sách có khối lượng khá nhẹ, dễ cất giữ. Còn nội dung thì không chỉ bài tập trong sách mà còn giải luôn các chấm hỏi, thật tuyệt vời <3 Nói chung theo mình thì giá thành như vậy cũng khá hợp lý với sách, tạm ok.

  Độc giả Phạm Ngọc Phương Thảo nhận xét về tác phẩm Giải Bài Tập Toán Lớp 9 (Tập 2)

  Quyển sách rất giúp ích trong việc học toán. Hầu như loại khá trở xuống thì nên tậu 1 quyển để lấy lại phong độ trong việc học toán để không lận đận nữa. Phần kiến thức tóm tắt lại dễ hiểu, bài giải khá đầy đủ, kể cả những ?1, ?2… Tuy nhiên cách trình bày bài tập hơi phức tạp một chút và không giống cách cô thầy chỉ lắm. Có thể dùng làm tư liệu tham khảo học tập, giúp ích khi bí bài quá thì có thể ngó qua chút để biết cách làm hay giải quyết bài tập một cách gọn lẹ hơn. Điểm trừ duy nhất là trùng lập với quyển giải cho sách bài tập nên dễ lẫn lộn đâm ra phân vân nên phải lội ra nhà sách dò trước rồi mới đặt online (cho nó rẻ).

  ĐÁNH GIÁ SÁCH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 1 Lớp 9 Write
 • Giải Unit 2 Lớp 9 Clothing Getting Started
 • Giải Getting Started Unit 2 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Giải Unit 1 Lớp 9
 • Giải Unit 1 Lớp 9 A Visit From A Pen Pal Hệ 7 Năm
 • Bài 1 Trang 86 Sgk Tin Học 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Tin Học 5
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Tin Học 8 Huong Dan Tra Loi Bai Tap Tin 8 Sgk Doc
 • Câu Hỏi Bài 9 Trang 33 Sgk Sinh 8
 • Giải Bài Tập Sgk Sinh Học Lớp 8 Bài 11: Tiến Hóa Của Hệ Vận Động. Vệ Sinh Hệ Vận Động
 • Giải Bài Tập Sgk Sinh Học Lớp 12 Bài 8: Quy Luật Menđen
 • Bài thực hành 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

  Bài 1 (trang 86 sgk Tin học lớp 7): Sắp xếp và lọc dữ liệu

  Khởi động chương trình bảng tính Excel. Mở bảng tính Bang_diem_lop_em đã được lưu trong Bài thực hành 7.

  a) Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và điểm trung bình.

  b) Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn Tin học.

  c) Hãy lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong ba điểm cao nhất và các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong hai điểm thấp nhất.

  d) Hãy lọc ra năm bạn có điểm trung bình cả năm cao nhất.

  Đóng bảng tính nhưng không lưu.

  Trả lời:

  Em mở thư mục lưu tệp Bang_diem_lop_emnháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp:

  a)

  1. Sắp xếp tăng dần theo điểm môn Toán:

  → Kết quả:

  2. Sắp xếp tăng dần theo điểm môn Tin học:

  → Kết quả:

  3. Sắp xếp giảm dần theo điểm môn Vật lí:

  → Kết quả:

  → Kết quả:

  5. Sắp xếp giảm dần theo điểm trung bình:

  → Kết quả:

  b) Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn Tin học.

  → Kết quả:

  c) 1. Lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong ba điểm cao nhất:

  – Bước 2: Nháy chuột chọn một ô trong cột G ( Điểm trung bình), ví dụ chọn ô G4.

  – Bước 4: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

  → Kết quả:

  2. Lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong hai điểm thấp nhất:

  – Bước 2: Nháy chuột chọn một ô trong cột G ( Điểm trung bình), ví dụ chọn ô G4.

  – Bước 4: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

  → Kết quả:

  d) Lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm cao nhất:

  – Bước 2: Nháy chuột chọn một ô trong cột G ( Điểm trung bình), ví dụ chọn ô G4.

  – Bước 4: Cửa sổ Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

  → Kết quả:

  Nháy chuột vào nútở góc trên, bên phải cửa sổ Excel. Cửa sổ mới hiện ra, nháy chọn Don’t Save để đóng bảng tính nhưng không lưu.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  bai-thuc-hanh-8-sap-xep-va-loc-du-lieu.jsp”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Nghề Tin Lớp 8 (70 Tiết)
 • Giáo Án Tin Học Nghề Lớp 8
 • Giáo Án Tự Chọn Nghề Tin Học Lớp 8
 • Tin Học 8 Bài 6: Câu Lệnh Điều Kiện
 • Ga Tin Học 8 Vnen(Cả Năm)
 • Tin Học 10 Bài Tập Và Thực Hành 8: Sử Dụng Một Số Công Cụ Trợ Giúp Soạn Thảo

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Và Thực Hành 8: Tạo Báo Cáo
 • Tin Học 8 Bài 4: Sử Dụng Biến Trong Chương Trình
 • Ga Tin Học 8 Vnen(Cả Năm)
 • Tin Học 8 Bài 6: Câu Lệnh Điều Kiện
 • Giáo Án Tự Chọn Nghề Tin Học Lớp 8
 • Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo

  1. Mục đích, yêu cầu

  – Định dạng kiểu danh sách liệt kê dạng kí hiệu và dạng đánh số thứ tự.

  – Đánh số trang và in văn bản.

  – Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo của Word để nâng cao hiệu quả khi soạn thảo văn bản.

  2. Nội dung

  a) Hãy gõ và trình bày theo mẫu sau

  Học sinh: Hoàng Kim Liên, lớp 10A1, trường THPT Hoàng Diệu

  * Xếp loại hạnh kiểm:…Tốt….

  * Xếp loại học lực:…Giỏi…..

  * Số ngày nghỉ có phép:..2.. Không phép:….0…

  * Được khen thưởng: Học sinh giỏi học kì I

  b) Trong Đơn xin nhập học ở các bài thực hành trước, hãy yêu cầu Word thay các tên riêng bằng các tên riêng khác do em tự nghĩ ra. c) Giả sử có một văn bản (tương đối dài) do một người không có kinh nghiệm soạn ra, trong đó có nhiều lỗi như:

  – Luôn có một dấu cách trước dấu chấm.

  – Sau dấu phẩy bao giờ cũng viết liền.

  Hãy dùng chức năng Tìm kiếm và Thay thế để sửa tự động các lỗi trên.

  d) Hãy sử dụng chức năng gõ tắt để tạo các từ gõ tắt sau:

  Các nhà khoa học cũng hi vọng có thể biết được điều gì đó từ các con tàu vũ trụ. Vào thời điểm này, các con tàu vũ trụ đang chu du trong không gian và gửi các ảnh chúng chụp được về Trái Đất. Có thể chúng ta sẽ tìm hiểu được nhiều điều từ các ảnh này.

  Gợi ý:

  a) Để định dạng kiểu danh sách dạng kí hiệu:

  – Sử dụng các nút lệnh Bullets trên thanh công cụ định dạng.

  b) Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế

  – B1: nhấn tổ hợp phím Ctrl + H hoặc họn Edit → Replace

  – B2: Gõ cụm từ cần tìm kiếm vào ô Find What và gõ cụm từ thay thế vào ô Replace with (Thay thế bằng);

  – B3: Nháy chuột vào nút Find next để đến cụm từ cần tìm tiếp theo (nếu có);

  – B4: Nháy chuột vào nút Replace nếu muốn thay thế từng cụm từ tìm thấy (và nháy vào nút Replace All nếu muốn thay thế tự động tất cả các cụm từ tìm thấy) bằng cụm từ thay thế;

  – B5: Nháy chuột vào nút Cancel để đóng hộp thoại, kết thúc việc tìm và thay thế.

  c) Làm tương tự như câu b, trong đó:

  – Thay kí tự ″.″( ) bằng dấu chấm ″.″

  – Thay kí tự ″,″ (dấu phẩy) bằng dấu ″, ″( )

  d) Sử dụng chức năng gõ tắt:

  – B1: thực hiện lệnh Tools → AutoCorrect để mở hộp thoại AutoCorrect.

  – B2: Chọn ô Replace text as you type (thay thế trong khi gõ);

  – B3: Gõ các từ viết tắt: vt, ht, td vào cột và các cụm từ đầy đủ tương ứng: vũ trụ, hành tinh, Trái Đất vào ô With.

  – B4: Nhấp chuột vào nút Add sau mỗi lần nhập từ viết tắt, cụm từ đầy đủ để thêm vào danh sách tự động sửa.

  e) Cách đánh số trang:

  – B1: Chọn Insert → Page Numbers…

  – B2: Trong hộp Position của hộp thoại Page Numbers (hình 3), chọn vị trí của số trang: ở đầu trang (Header) hoặc ở cuối trang (Footer);

  – B3: Trong hộp Alignment, chọn cách căn lề cho số trang: căn trái (Left), ở giữa (Center) hoặc căn phải (Right);

  – B4: Chọn (hoặc bỏ chọn) Show number on first page để hiển thị (hoặc không hiển thị) số trang ở trang đầu tiên.

  Các bài giải bài tập Tin học 10 khác:

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Tin Học 12 Bài Tập Và Thực Hành 8
 • Tin Học 12 Bài Tập Và Thực Hành 8: Tạo Báo Cáo
 • Bài Giảng Môn Tin Học Lớp 8
 • Tin Học 8 Bài 7: Câu Lệnh Lặp
 • Giải Bài Tập Sgk Tin Học 8 Bài 7
 • Bài 15 Trang 63 Sgk Toán 7 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 15,16,17 ,18,19,20 ,21,22 Trang 63,64 Sách Toán 7 Tập 2: Quan Hệ Giữa Ba Cạnh Của Một Tam Giác. Bất Đẳng Thức Tam Giác
 • Giải Bài Tập Trang 63 Sgk Toán 7 Tập 2 Bài 15, 16, 17
 • Giải Toán Lớp 9 Bài 1: Sự Xác Định Đường Tròn. Tính Chất Đối Xứng Của Đường Tròn
 • Phương Pháp Học Toán Hình Lớp 9 Hiệu Quả
 • Giải Toán Lớp 9 Bài 1: Hình Trụ
 • Video Bài 15 trang 63 SGK Toán 7 tập 2 – Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

  Bài 15 (trang 63 SGK Toán 7 tập 2): Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác. Trong những trường hợp còn lại, hãy thử dựng tam giác có độ dài ba cạnh như thế:

  a) 2cm, 3cm, 6cm

  b) 2cm, 4cm, 6cm

  c) 3cm, 4cm, 6cm

  Lời giải:

  a) Ta có: 3cm + 2cm = 5cm < 6cm

  ⇒ Bộ ba đoạn thẳng 2cm, 3cm, 6cm không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên không phải là ba cạnh của tam giác.

  b) Vì 6cm = 2cm + 4cm

  ⇒ Bộ ba đoạn thẳng 2cm, 4cm, 6cm không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên không phải là ba cạnh của tam giác.

  ⇒ Bộ ba đoạn thẳng 3cm, 4cm, 6cm thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên là ba cạnh của tam giác.

  Cách dựng tam giác có ba độ dài 3cm, 4cm, 6cm

  – Vẽ BC = 6cm

  – Dựng đường tròn tâm B bán kính 3cm ; đường tròn tâm C bán kính 4cm. Hai đường tròn cắt nhau tại A. Nối AB, AC ta được tam giác cần dựng.

  Kiến thức áp dụng

  Khi xét độ dài ba đoạn thẳng có thỏa mãn bất đẳng thức tam giác hay không ta chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất với tổng hai độ dài còn lại hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu hai độ dài còn lại.

  + Định lí: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại

  + Hệ quả: Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  quan-he-giua-ba-canh-cua-mot-tam-giac-bat-dang-thuc-tam-giac.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tam Giác Cân Toán Lớp 7 Bài 6 Giải Bài Tập
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 6: Tính Chất Ba Đường Phân Giác Của Tam Giác
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 63
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 114
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 82
 • Bài 65 Trang 87 Sgk Toán 7 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 27, 28, 29, 30 Trang 108 Sbt Toán 7 Tập 1
 • Toán Lớp 3 Trang 108: Giải Bài Tập 1, 2 Trang 108 Sgk Toán 3
 • Bài Tập 33,34,35, 36,37,38, 39,40,41, 42 Trang 123, 124 Toán 7 Tập 1: Góc Cạnh Góc
 • Chuyên Đề Tam Giác Cân Lớp 7
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 8: Tính Chất Ba Đường Trung Trực Của Tam Giác
 • Bài 65 (trang 87 SGK Toán 7 tập 2): Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn thẳng có độ dài như sau: 1cm, 2cm, 3cm, 4cm và 5cm?

  Lời giải:

  Trong một tam giác, độ dài một cạnh lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng của hai cạnh còn lại.

  Vậy nên với năm đoạn thẳng có độ dài 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm ta dựng được tam giác với ba cạnh là các đoạn thẳng có độ dài là:

  + Bộ ba 2cm, 3cm, 4cm (3-2 < 4 < 3+2)

  Dựng đoạn thẳng bằng 4cm.

  Từ hai đầu đoạn thẳng dựng các cung tròn bán kính lần lượt 2cm và 3cm.

  Hai cung tròn này cắt nhau tại điểm thứ 3.

  Nối các điểm ta được tam giác cần dựng.

  + Bộ ba 3cm, 4cm, 5cm (4-3 < 5 < 4+3)

  Dựng đoạn thẳng bằng 4cm.

  Dựng đoạn thẳng bằng 5cm.

  Từ hai đầu đoạn thẳng dựng các cung tròn bán kính lần lượt 3cm và 4cm.

  Hai cung tròn này cắt nhau tại điểm thứ 3.

  Nối các điểm ta được tam giác cần dựng.

  + Bộ ba 2cm, 4cm, 5cm (4-2 < 5 < 4+2)

  Dựng đoạn thẳng bằng 4cm.

  Dựng đoạn thẳng bằng 5cm.

  Từ hai đầu đoạn thẳng dựng các cung tròn bán kính lần lượt 2cm và 4cm.

  Hai cung tròn này cắt nhau tại điểm thứ 3.

  Nối các điểm ta được tam giác cần dựng.

  Vậy ta dựng được tất cả 3 tam giác.

  Kiến thức áp dụng

  + Trong một tam giác, độ dài mỗi cạnh lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng của hai cạnh còn lại.

  + Tuy nhiên, để kiểm tra một bộ ba độ dài có thể là ba cạnh của một tam giác hay không ta chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất với tổng hoặc hiệu của độ dài hai đoạn còn lại.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  on-tap-chuong-3-phan-hinh-hoc.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 63, 64, 65, 66, 67 Trang 82 Sbt Toán 7 Tập 1
 • Giải Bài Tập Trang 86, 87 Sgk Toán 7 Tập 1 Bài 11, 12, 13, 14, 15, 16,
 • Bài 1, 2, 3 Trang 98 Sgk Toán 3
 • Ứng Dụng Giải Bài Toán Hình
 • Tin Học 7 Bài 1: Chương Trình Bảng Tính Là Gì?
 • Lý Thuyết Tin Học 7 Bài Thực Hành 10: Thực Hành Tổng Hợp.

  --- Bài mới hơn ---

 • Tin Học 12 Bài Tập Và Thực Hành 7: Mẫu Hỏi Trên Nhiều Bảng
 • Tin Học 8 Bài Thực Hành 7: Xử Lý Dãy Số Trong Chương Trình
 • Tin Học 9 Bài Thực Hành 7: Trình Bày Bằng Hình Ảnh
 • Tin Học 7 Vnen Bài Thực Hành Tổng Hợp 1
 • Tin Học 7 Vnen Bài 2: Vẽ Hình Trong Văn Bản
 • Lý thuyết Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

  1. Mục đích, yêu cầu

  Thực hành tổng hợp các kiến thức và kỹ năng đã học

  2. Nội dung

  Bài 1: Lập trang tính, định dạng sử dụng công thức và trình bày trang in

  Hình b. v

  e) Sử dụng nút lệnh Print Preview để xem trước khi in.

  gợi ý:

  d. D23 = D5 + D14.

  – Sử dụng kéo thả dấu điền để hoàn thành nốt các ô còn lại

  Bài 2: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu

  a. Nhập bảng tính sau:

  b. Sử dụng công thức hoặc hàm để tính

  – Thu nhập trung bình toàn xã ghi vào ô trong cột trung bình toàn xã

  – Thu nhập trung bình theo từng ngành của cả vùng ghi vào trung bình chung

  – Thu nhập trung bình chung của cả vùng vào ô bên phải, hàng dưới cùng.

  Gợi ý:

  C10 = AVERAGE(C2:C9)

  D10 = AVERAGE(D2:D9)

  E2 = AVERAGE(C2,D2)

  Dùng kéo thả dấu điền để hoàn thiện nốt các ô còn lại.

  – Quan sát và nhận biết các kết quả tính toán theo công thức trong cột Trung bình toàn xã và hàng Trung bình chung còn đúng hay không? Chỉnh sửa lại công thức nếu cần.

  Gợi ý:

  – Sau khi thêm cột kết quả đã sai do sai công thức.

  – Sửa lại cho đúng: F2 = AVERAGE(C2:E2)

  Gợi ý:

  – Sau khi thêm cột kết quả đã sai do sai công thức.

  – Sửa lại cho đúng: F2 = AVERAGE(C2:E2)

  Kết quả:

  d. Sắp xếp các xã theo:

  – Tên xã, với thứ tự theo bảng chữ cái.

  – Thu nhập bình quân về nông nghiệp, với thứ tự giảm dần.

  – Thu nhập bình quân về công nghiệp, với thứ tự giảm dần.

  – Tổng thu nhập bình quân, với thứ tự giảm dần.

  Gợi ý: dùng các lệnh trong nhóm Sort & Filter

  e) Lọc ra các xã:

  * Với ba số liệu thu nhập bình quân về nông nghiệp cao nhất.

  * Với ba số liệu thu nhập bình quân về công nghiệp cao nhất.

  * Với ba số liệu thu nhập bình quân về thương mại thấp nhất

  * Với ba số liệu về thương mại cao nhất.

  Gợi ý:

  – B1: chọn cột xong chọn Filter

  – B2: chọn biểu tượng

  – B3: chọn Numbers Filter

  – B4: chọn Top 10

  – B5: tùy chỉnh Top cho các giá trị lớn nhất, Bottom cho giá trị nhỏ nhất và số lượng hàng hiển thị

  Thoát khỏi chế độ lọc và lưu trang tính với tên Thong ke.

  Bài 3: Tạo biểu đồ và trình bày trang in

  Sử dụng trang tính trong bài 2.

  a. Tạo biểu đồ cột cho Thu nhập bình quân theo đầu người toàn xã

  Gợi ý:

  – B1: chọn cột F và cột B để tô đen

  – B2: chọn Insert → chọn Recommend Charts → chọn All Charts

  – B3: chọn biểu đồ cột

  Kết quả:

  b. Tạo biểu đồ tròn minh họa Thu nhập trung bình chung của cả vùng theo từng ngành.

  Tương tự câu a, kết quả:

  c. Di chuyển các biểu đồ xuống dưới vùng có dữ liệu. Xem trước trang tính, thiết đặt lề, điều chỉnh nếu cần, để có thể in hết vùng dữ liệu và các biểu đồ trên cùng một trang giấy. Cuối cùng lưu lại bảng tính.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  ly-thuyet-trac-nghiem-tin-hoc-7.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 1: Làm Quen Với Chương Trình Bảng Tính Excel
 • Bài Giảng Môn Tin Học Lớp 7
 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 6: Trình Bày Bảng Điểm Của Lớp Em
 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 4: Bảng Điểm Của Lớp Em
 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 10: Thực Hành Tổng Hợp
 • Bài 22 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Nâng Cao Về Dấu Hiệu Chia Hết Trong Toán Lớp 8
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 6: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt Nhân Tử Chung
 • Giải Bài Tập Sgk Trang 19 Toán Lớp 8 Tập 1: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2
 • Giải Toán 11 Bài 8: Phép Đồng Dạng
 • Video Bài 22 trang 17 SGK Toán 8 tập 2 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

  Bài 22 (trang 17 SGK Toán 8 tập 2): Bằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau:

  a) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0;

  b) (x 2 – 4) + (x – 2)(3 – 2x) = 0;

  d) x(2x – 7) – 4x + 14 = 0;

  f) x 2 – x – (3x – 3) = 0.

  Lời giải:

  a) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0

  ⇔ (2x + 5)(x – 3) = 0

  ⇔ 2x + 5 = 0 hoặc x – 3 = 0

  + 2x + 5 = 0 ⇔2x = -5 ⇔ x = -5/2

  + x – 3 = 0 ⇔x = 3.

  Vậy phương trình có tập nghiệm

  b) (x 2 – 4) + (x – 2)(3 – 2x) = 0

  ⇔ (x – 2)(x + 2) + (x – 2)(3 – 2x) = 0

  ⇔ (x – 2).[(2x – 5) – (x + 2)]= 0

  ⇔ (2x – 5 + x + 2).(2x – 5 – x – 2) = 0

  ⇔ (3x – 3)(x – 7) = 0

  ⇔ 3x – 3 = 0 hoặc x – 7 = 0

  + 3x – 3 = 0 ⇔3x = 3 ⇔ x = 1.

  + x – 7 = 0 ⇔ x = 7.

  Vậy phương trình có tập nghiệm S = {1; 7}.

  f) x 2 – x – (3x – 3) = 0

  ⇔ x(x – 1) – 3(x – 1) = 0

  ⇔ (x – 3)(x – 1) = 0

  ⇔ x – 3 = 0 hoặc x – 1 = 0

  + x – 3 = 0 ⇔ x = 3

  + x – 1 = 0 ⇔ x = 1.

  Vậy phương trình có tập nghiệm S = {1; 3}.

  Kiến thức áp dụng

  + Các cách phân tích đa thức thành nhân tử: Đặt nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử hoặc kết hợp nhiều phương pháp.

  + Một tích bằng 0 nếu có ít nhất một trong các thừa số của tích bằng 0.

  A(x) . B(x) . C(x) …. = 0

  ⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 0 hoặc C(x) = 0 hoặc …

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 138 Bài 25
 • Giải Bài Tập Hình Thoi.
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 6: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 52 Bài 20, 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 16 Bài 62, 63
 • Web hay