Giải Bài Tập Trang 68, 69 Sgk Toán 3: Bảng Chia 9

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 6 Bài 5, 6, 7
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 6 Bài 8, 9
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 2 Trang 6 Bài 1.1, 1.2
 • Bài 1,2,3 Trang 6 Sgk Toán Lớp 9 Tập 1: Căn Bậc Hai
 • Giải Bài Tập 2 Trang 94 Toán 10
 • Giải bài tập trang 68, 69 SGK Toán 3: Bảng chia 9 – Luyện tập

  với hướng dẫn giải và đáp án chi tiết. Lời giải hay bài tập toán 3 này sẽ giúp các em học sinh hiểu cách lập bảng chia 9 từ bảng nhân 9, cách dùng bảng chia 9 trong luyện tập, thực hành một cách chính xác và đầy đủ hơn.

  Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3: Gam – Luyện tập

  Hướng dẫn giải bài tập Toán 3 bài Bảng chia 9 (bài 1, 2, 3, 4 SGK trang 68)

  Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

  Tính nhẩm:

  18 : 9 = 27 : 9 = 54 : 9 = 63 : 9 =

  45 : 9 = 72 : 9 = 36 : 9 = 63 : 7 =

  9 : 9 = 90 : 9 = 81 : 9 = 72 : 8 =

  18 : 9 = 2 27 : 9 = 3 54 : 9 = 7 63 : 9 = 7

  45 : 9 = 5 72 : 9 = 8 36 : 9 = 3 63 : 7 = 9

  9 : 9 = 1 90 : 9 = 10 81 : 9 = 9 72 : 8 = 9

  Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

  Tính nhẩm:

  9 × 5 = 9 × 6 = 9 × 7 = 9 × 8 =

  45 : 9 = 54 : 9 = 63 : 9 = 72 : 9 =

  45 : 5 = 54: 6 = 63: 7 = 72 : 8 =

  9 × 5 = 45 9 × 6 = 54 9 × 7 = 63 9 × 8 = 72

  45 : 9 = 5 54 : 9 = 7 63 : 9 = 7 72 : 9 = 8

  45 : 5 = 9 54: 6 = 9 63: 7 = 9 72 : 8 = 9

  Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

  Có 45 kg gạo chia đều cho 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo?

  Mỗi túi có số kg gạo là:

  45 : 9 = 5 kg gạo

  Đáp số: 5 kg gạo

  Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

  Có 45 kg gạo chia đều cho các túi, mỗi túi 9 kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

  Có số túi gạo là:

  45 : 9 = 5 túi gạo

  Đáp số: 5 túi gạo

  Hướng dẫn giải bài Luyện tập Bảng chia 9 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 69)

  Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

  Tính nhẩm:

  9 × 6 = 9 × 7 = 9 × 8 = 9 × 9 =

  54 : 9 = 63 : 9 = 72 : 9 = 81 : 9 =

  18 : 9 = 27 : 9 = 36 : 9 = 45 : 9 =

  18 : 2 = 27 : 3 = 36 : 4 = 45 : 5 =

  9 × 6 = 54 9 × 7 = 63 9 × 8 = 72 9 × 9 = 81

  54 : 9 = 6 63 : 9 = 7 72 : 9 = 8 81 : 9 = 9

  18 : 9 = 2 27 : 9 = 3 36 : 9 = 4 45 : 9 = 5

  18 : 2 = 9 27 : 3 = 9 36 : 4 = 9 45 : 5 = 9

  Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

  Số?

  Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

  Một công ty dự định xây 36 ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được 1/9 số nhà đó. Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

  Số ngôi nhà đã xây là:

  36 : 9 = 4 (ngôi nhà).

  Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là:

  36 – 4 = 32 (ngôi nhà).

  Đáp số: 32 ngôi nhà

  Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

  Tìm 1/9 ô vuông của mỗi hình

  Hình a có 18 ô vuông.Vậy 1/9 ô vuông của hình a là:

  18 : 9 = 2 (ô vuông)

  Hình b có 18 ô vuông. Vậy 1/9 số ô vuông của hình b là:

  18 : 9 = 2 (ô vuông).

  Ngoài hướng dẫn giải bài tập Toán 3, chúng tôi còn cung cấp lời giải vở bài tập toán lớp 3 nhằm giúp các em học sinh học tốt hơn. Mời các em tham khảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 20 Trang 19 Sgk Toán 9 Tập 2
 • Đường Thẳng Song Song Và Đường Thẳng Cắt Nhau Toán Lớp 9 Bài 4 Giải Bài Tập
 • Giải Bài Tập Trang 10 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4
 • Giải Bài Tập Trang 9, 10 Sgk Toán 4: Các Số Có Sáu Chữ Số
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 4: Công Thức Nghiệm Của Phương Trình Bậc Hai
 • Giải Bài 1, 2, 3 Trang 68, 69 Sgk Toán 9 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 26,27, 28,29,30 ,31,32 Trang 88, 89 Môn Toán 9 Tập 1: Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông
 • Giải Bài 20,21,22, 23,24,25, 26,27 Trang 19,20 Toán 9 Tập 2: Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 9 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 10 Tập 2 Câu 1, 2, 3, 4
 • Bài 4 Trang 11 Sgk Toán 9 Tập 2
 • CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

  Giải bài tập trang 68, 69 bài 1 một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 1: Hãy tính x và y trong mỗi hình sau (hình 4a, b)…

  Bài 1 trang 68 sgk Toán 9 – tập 1

  Bài 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau (hình 4a, b):

  Hướng dẫn giải: a) Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình dưới:

  Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A, ta có:

  (BC=sqrt{AB^2+AC^2}=sqrt{6^2+8^2}=10)

  Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

  (AB^2=BC.BHRightarrow BH=frac{AB^2}{BC}=frac{6^2}{10}=3,6)

  (HC=BC=BH=10-3,6=6,4)

  Hay: x = 3,6; y = 6,4

  b) Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình dưới

  Ta vẽ hình và đặt tên thích hợp:

  Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, ta có:

  (AB^2=BH.BC=20.xRightarrow x=frac{AB^2}{BC}=frac{12^2}{20}=7,2)

  (HC=BC-BH=20-7,2=12,8)

  Hay x = 7,2; y = 12,8

  Hướng dẫn giải:

  Từ đề bài ta có cạnh huyền của tam giác có độ lớn là: 1 + 4 = 5

  Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông đó là bình phương cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân hình chiếu của cạnh ấy trên cạnh huyền, ta được:

  (x^2=1.5Leftrightarrow x=sqrt{5})

  (y^2=5.4Leftrightarrow y=2sqrt{5})

  Bài 3 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

  Bài 3: Hãy tính x và y trong hình sau:

  Hướng dẫn giải:

  Cạnh huyền của tam giác vuông = y:

  (Rightarrow y=sqrt{5^2+7^2}=sqrt{74})

  Áp dụng công thức tính đường cao trong tam giác vuông, ta có:

  (frac{1}{x^2}=frac{1}{5^2}+frac{1}{7^2})

  (Rightarrow x=sqrt{frac{5^2.7^2}{5^2+7^2}}=frac{35sqrt{74}}{74})

  chúng tôi

  • Giải bài 4, 5, 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 69 bài 1 một số hệ thức lượng về cạnh và đường cao trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 4: Hãy tính x và y trong hình sau…

  • Giải bài 7, 8, 9 trang 69, 70 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 69, 70 bài 1 một số hệ thức lượng về cạnh và đường cao trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 7: Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b …

  • Giải bài 10, 11, 12, 13 trang 76, 77 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 76, 77 bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn SGK Toán 9 tập 1. Câu 10: Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn…

  • Giải bài 14, 15, 16, 17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 77 bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn SGK Toán 9 tập 1. Câu 14: Sử dụng định nghĩa tỉ số các lượng giác của một góc nhọn để chứng minh rằng…

  Bài giải mới nhất các môn khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 Trang 68,69,70 Toán 9 Tập 2: Góc Ở Tâm
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 60 Bài 3, 4
 • Bài 1,2,3 Trang 30,31 Toán Đại Số 9 Tập 2: Hàm Số Y = Ax² (A ≠ 0)
 • Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trang 99 Sbt Toán 9 Tập 2
 • Giải Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 4 Phần Đại Số
 • Bài 6 Trang 69 Sgk Toán 9 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lí 10 Bài 6: Hệ Quả Chuyển Động Xung Quanh Mặt Trời Của Trái Đất
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lý 10 Bài 6: Hệ Quả Chuyển Động Xung Quanh Mặt Trời Của Trái Đất
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lí 6 Bài 10: Cấu Tạo Bên Trong Của Trái Đất
 • Bài 44. Luyện Tập Chương 6
 • Tập Bản Đồ Địa Lí 12 Bài 6, 7: Đất Nước Nhiều Đồi Núi
 • Bài 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 69 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức đã học.

  Để giải bài 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 2 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết về cách làm bài, Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn đưa ra đáp án chính xác nhất và ôn tập các kiến thức trong chương trình học Toán 9 chương 3 phần hình học về góc ở tâm và số đo cung.

  Đề bài 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 2

  Cho tam giác đều (ABC). Gọi (O) là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh (A, B, C).

  a) Tính số đo các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính (OA, OB, OC).

  b) Tính số đo các cung tạo bởi hai trong ba điểm (A, B, C).

  ” Bài tập trước: Bài 5 trang 69 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 2

  Sử dụng:

  Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

  Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa ({360^o}) và số đo của cung nhỏ (có chung hai mút với cung lớn)

  a) Ta có: (widehat A = widehat B = widehat C = {60^0}) (gt)

  Tâm (O) của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường trung trực của ba cạnh cũng chính là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác đều (ABC).

  Nên (widehat {{A_1}} = widehat {{A_2}} = widehat {{B_1}} = widehat {{B_2}} = widehat {{C_1}} = widehat {{C_2}} = {30^0})

  Suy ra: (widehat {AOB} = {180^0} – widehat {{A_1}} – widehat {{B_1}} = {180^0} – {30^0} – {30^0} = {120^0})

  Tương tự ta suy ra: (widehat {AOB} = widehat {BOC} = widehat {COA} = {120^0})

  b) Từ (widehat {AOB} = widehat {BOC} = widehat {COA} = {120^0}) ta suy ra:

  (sđoverparen{AB}=sđoverparen{CA}=sđoverparen{CB}) (= 120^0)

  (sđoverparen{ABC}=sđoverparen{BCA}=sđoverparen{CAB}) (=360^0- 240^0=120^0)

  ” Bài tiếp theo: Bài 7 trang 69 SGK Toán 9 tập 2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 9: Phép Trừ Phân Số
 • Giải Sbt Tiếng Anh 6 Mới Test Yourself 4
 • Giải Sbt Tiếng Anh 6 Mới Test Yourself 2
 • Giải Sbt Tiếng Anh 6 Mới Reading (Trang 44
 • Tiếng Anh Lớp 6: Review 1. Skills
 • Giải Bài 4, 5, 6 Trang 69 Sgk Toán 9 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 9 Bài 4: Đường Thẳng Song Song Và Đường Thẳng Cắt Nhau
 • Bài 5 Trang 37 Sgk Toán 9 Tập 2
 • Giải Bài 4,5,6 ,7,8,9 ,10 Trang 36,37 ,38,39 Toán Lớp 9 Tập 2: Đồ Thị Của Hàm Số Y = Ax² (A ≠ 0)
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 7 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 5 Tập 2
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 2: Hình Nón Và Hình Nón Cụt
 • CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

  Giải bài tập trang 69 bài 1 một số hệ thức lượng về cạnh và đường cao trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 4: Hãy tính x và y trong hình sau…

  Bài 4 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

  Bài 4. Hãy tính x và y trong hình sau:

  Hướng dẫn giải:

  Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình bên dưới

  Áp dụng hện thức (h^{2}=b’c’) ta có:

  (AH^{2}=HBcdot HC Rightarrow HC=frac{AH^{2}}{HB}=4)

  Do đó (x= 4)

  Áp dụng hệ thức (b^{2}=ab’) ta có

  (AC^{2}=BCcdot HCRightarrow y^{2}=5cdot 4=20Rightarrow y=sqrt{20}=2sqrt{5})

  Nhận xét: Ta có thể tính y theo định lý Pi-ta-go:

  (y^{2}=2^{2}+4^{2}=20Rightarrow y=sqrt{20}=2sqrt{5}).

  Bài 5 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

  Bài 5. Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh huyền.

  Hướng dẫn giải:

  Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A, ta có:

  (BC=sqrt{AB^2+AC^2}=sqrt{3^2+4^2}=5)

  Áp dụng hệ thức lượng vào các tam giác ABC vuông tại A, AHB vuông tại H, AHC vuông tại H, ta có:

  (AH.BC=AB.ACRightarrow AH=frac{AB.AC}{BC}=frac{3.4}{5}=2,4)

  (AB^2=BC.BHRightarrow BH=frac{AB^2}{BC}=frac{3^2}{5}=1,8)

  (CH=BC-BH=5-1,8=3,2)

  Bài 6 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

  Bài 6. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

  Giải:

  Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, ta có:

  (AH^2=BH.CHRightarrow AH=sqrt{BH.CH}=sqrt{1.2}=sqrt{2})

  Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABH vuông tại H, ta có:

  (AH=sqrt{BH^2+AH^2}=sqrt{1+2}=sqrt{3})

  Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A, ta có:

  (AC=sqrt{BC^2-AB^2}=sqrt{3^2-3}=sqrt{6})

  chúng tôi

  • Giải bài 7, 8, 9 trang 69, 70 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 69, 70 bài 1 một số hệ thức lượng về cạnh và đường cao trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 7: Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b …

  • Giải bài 10, 11, 12, 13 trang 76, 77 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 76, 77 bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn SGK Toán 9 tập 1. Câu 10: Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn…

  • Giải bài 14, 15, 16, 17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 77 bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn SGK Toán 9 tập 1. Câu 14: Sử dụng định nghĩa tỉ số các lượng giác của một góc nhọn để chứng minh rằng…

  • Giải bài 18, 19, 20, 21 trang 83, 84 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 83, 84 bài 3 bảng lượng giác SGK Toán 9 tập 1. Câu 18: Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn tới chữ số thập phân thứ tư)…

  Bài giải mới nhất các môn khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Vật Lý Lớp 10
 • Giải Toán 5 Vnen Bài 104: Ôn Tập Về Phép Cộng, Phép Trừ
 • Giải Toán 8 Vnen Bài 5: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình
 • Giải Bài 166, 167, 168, 169 Trang 63, 64 Sgk Toán 6 Tập 1
 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 1 Số Học 6
 • Giải Bài Tập Trang 36 Sgk Toán 9 Tập 1 Bài 67, 68, 69

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Bài 5: Dấu Của Tam Thức Bậc Hai
 • Dấu Của Tam Thức Bậc Hai
 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 3 Phần Hình Học Toán 7 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 6 Chương I Bài 3: Đường Thẳng Đi Qua Hai Điểm
 • Giải Bài Tập Sbt Toán 6 Bài 3: Ghi Số Tự Nhiên
 • Học Tập – Giáo dục ” Môn Toán ” Toán lớp 9

  Qua những bài học trước các bạn đã được tìm hiểu về căn bậc hai. với bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách giải bài tập trang 36 SGK Toán 9 Tập 1 – Căn bậc ba. Các bạn cùng theo dõi và tìm hiểu xem giữa chúng có sự khác biệt như thế nào và cùng ứng dụng để giải toán lớp 9 dễ dàng và hiệu quả hơn

  Giải câu 67 đến 69 trang 36 SGK môn Toán lớp 9 tập 1

  – Giải câu 67 trang 36 SGK Toán lớp 9 tập 1

  – Giải câu 68 trang 36 SGK Toán lớp 9 tập 1

  – Giải câu 69 trang 36 SGK Toán lớp 9 tập 1

  https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-9-trang-36-sgk-tap-1-can-bac-ba-32952n.aspx

  Bài hướng dẫn Giải bài tập trang 36 SGK Toán 9 Tập 1 trong mục giải bài tập toán lớp 9. Các em học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 32, 33 SGK Toán 9 Tập 1 đã được giải trong bài trước hoặc xem trước hướng dẫn Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 9 Tập 2 để học tốt môn Toán lớp 9 hơn.

  Giải Bài 4 Trang 35, 36 SGK Toán 4
  Giải bài tập trang 34, 35, 36 SGK Hình Học 11, Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
  Giải bài tập trang 122, 123 SGK Toán 9 Tập 1
  Giải bài tập trang 119 SGK Toán 9 Tập 1
  Giải bài tập trang 36 SGK toán 2

  Giải Toán 9 trang 36 SGK tập 1 – Căn bậc ba

  , bài 69 trang 36 sgk toán 9 tập 1, bài 70 trang 40 sgk toán 9 tập 1,

   Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 84 sgk toán 4 Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4 là tài liệu học tốt môn Toán dành cho các em học sinh lớp 4, giúp các em làm tốt các bài tập về phần luyện tập chia cho số có hai chữ số. Qua tài liệu giải bài tập trang 84 SGK Toán 4, cá …

  Tin Mới

  • Giải bài tập trang 129, 130, 131 SGK Toán 9 Tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

   Toàn bộ kiến thức về hình trụ, hình nón, hình cầu sẽ được cụ thể hóa qua các bài tập thực hành nhằm giúp các em học sinh có thể dễ dàng ôn luyện lại những nội dung đã học, cùng Giải bài tập trang 129, 130, 131 SGK Toán 9 Tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu để rèn luyện các kiến thức và kĩ năng giải các bài tập đó.

  • Giải bài tập trang 131, 132, 133 SGK Toán 9 Tập 2

   Nếu em vẫn chưa biết cách hệ thống lại toàn bộ các kiến thức về phần đại số đã được học từ đầu năm học đến giờ, vậy em có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 131, 132, 133 SGK Toán 9 Tập 2, Ôn tập cuối năm – Đại số với những hướng dẫn chi tiết các bài tập cơ bản sách giáo khoa để tự ôn tập lại kiến thức.

  • Giải bài tập trang 134, 135 SGK Toán 9 Tập 2

   Các bạn Giải bài tập trang 134, 135 SGK Toán 9 Tập 2, Ôn tập cuối năm – Hình học để củng cố lại toàn bộ các kiến thức về hình học lớp 9 đã được học, qua việc giải các bài tập này bạn cũng có thể chủ động kiểm tra kiến thức của bản thân và bổ sung kịp thời những nội dung kiến thức còn thiếu.

  • Giải Toán lớp 4 trang 96 (luyện tập)

   Phần giải Toán lớp 4 trang 96 luyện tập được biên tập với mục đích giúp các em học sinh hệ thống hóa kiến thức, luyện giải bài tập về dấu hiệu chia

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Tổng Hợp Về Căn Bậc Ba Có Lời Giải Chi Tiết
 • Giải Bài Tập Chia Đơn Thức Cho Đơn Thức Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8
 • Giải Bài Tập Sgk Trang 26, 27 Toán 8 Tập 1: Chia Đơn Thức Cho Đơn Thức
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 11: Số Vô Tỉ. Khái Niệm Về Căn Bậc Hai
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Bài 3: Các Phép Toán Tập Hợp
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Luyện Tập Trang 69

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 59: So Sánh Số Bé Bằng Một Phần Mấy Số Lớn
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 69 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 69 Câu 1, 2, 3 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 62 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 62 Tập 2 Câu 1, 2, 3, 4
 • Sách giải toán 3 Luyện tập trang 39 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 3 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 1 (trang 69 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

  a) 9 x 6 =

  9 x 7 =

  9 x 8 =

  9 x 9 =

  54 : 9 =

  63 : 9 =

  72 : 9 =

  81 : 9 =

  b) 18 : 9 =

  27 : 9 =

  36 : 9 =

  45 : 9 =

  18 : 2 =

  27 : 3 =

  36 : 4 =

  45 : 5 =

  Lời giải:

  a) 9 x 6 = 54

  9 x 7 = 63

  9 x 8 = 72

  9 x 9 = 81

  54 : 9 = 6

  63 : 9 = 7

  72 : 9 = 8

  81 : 9 = 9

  b) 18 : 9 = 2

  27 : 9 = 3

  36 : 9 = 4

  45 : 9 = 5

  18 : 2 = 9

  27 : 3 = 9

  36 : 4 = 9

  45 : 5 = 9

  Bài 2 (trang 69 SGK Toán 3): Số ?

  Bài 3 (trang 69 SGK Toán 3): Một công ty dự định xây 36 ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được 1/9 số nhà đó.Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

  Lời giải:

  Số ngôi nhà đã xây là:

  36 : 9 = 4 (ngôi nhà).

  Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là:

  36 – 4 = 32 (ngôi nhà ).

  Đáp số: 32 ngôi nhà

  Bài 4 (trang 69 SGK Toán 3): Tìm 1/9 ô vuông của mỗi hình

  Lời giải:

  a) Hình a có 18 ô vuông. Vậy 1/9 ô vuông của hình a) là:

  18 : 9 = 2 (ô vuông)

  b) Hình b có 18 ô vuông. Vậy 1/9 số ô vuông của hình b) là:

  18 : 9 = 2 (ô vuông).

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Gửi Đánh Giá

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 69 Tập 1 Câu 1, 2, 3
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 10 (Đại Số) Chương 1: Các Phép Toán Tập Hợp
 • Giải Bài Tập Sgk Bài 3: Các Phép Toán Tập Hợp
 • Sinh Học 11 Bài 9 Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3 C4 Và Cam
 • Giải Sbt Sinh 7: Bài Tập Có Lời Giải Trang 10, 11, 12, 13 Sbt Sinh Học 7
 • Giải Bài Tập 3: Trang 69 Sgk Hóa Học Lớp 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 8 Bài 40: Dung Dịch
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 149 Hóa Lớp 8: Pha Chế Dung Dịch
 • Giải Bài Tập 8: Trang 72 Sgk Hóa Học Lớp 9
 • Giải Bài Tập Sgk Hóa Học Lớp 8. Bài 4. Nguyên Tử
 • Giải Bài Tập Trang 37, 38 Sgk Hóa Lớp 8: Hóa Trị Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 8
 • Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học – Hóa Học Lớp 8

  Giải Bài Tập SGK: Bài 20 Tỉ Khối Của Chất Khí

  Bài Tập 3 Trang 69 SGK Hóa Học Lớp 8

  Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiêm trong phòng thí nghiệm): khí hiđro; khí clo; khí cacbon đioxit, khí metan ()(CH_4) bằng cách:

  a. Đặt đứng bình?

  b. Đặt ngược bình?

  Giải thích việc làm này.

  Lời Giải Bài Tập 3 Trang 69 SGK Hóa Học Lớp 8 Giải:

  Ta có tỉ khối của các khí so với không khí:

  (d_{H_2/kk} = frac{M_{H_2}}{M_{kk}} = frac{2}{29} = 0,07)

  (d_{Cl_2/kk} = frac{M_{Cl_2}}{M_{kk}} = frac{71}{29} = 2,45)

  (d_{CO_2/kk} = frac{M_{CO_2}}{M_{kk}} = frac{44}{29} = 1,52)

  (d_{CH_4/kk} = frac{M_{CH_4}}{M_{kk}} = frac{16}{29} = 0,55)

  Câu a: Khi đặt đứng bình ta sẽ thu được những chất khí nặng hơn không khí (có tỉ khối đối với không khí lớn hơn 1) như khí clo (nặng hơn 2,45 lần), khí cacbon đioxit (1,52 lần).

  Câu b: Khi đặt ngược bình ta sẽ thu được những chất nhẹ hơn không khí (có tỉ khối đối với không khí nhỏ hơn 1) như khí hiđro (nhẹ hơn 0,07 lần), khí metan (nhẹ hơn 0,55 lần).

  Cách giải khác

  Câu a: Có thể thu các khí: khí clo (Cl_2), khí cacbon đioxit (CO_2) bằng cách đặt đứng bình, bởi vì các khí này đều nặng hơn không khí. Xem hình vẽ:

  Câu b: Có thể thu các khí: khí hiđro (H_2), khí metan (CH_4) bằng cách đặt ngược bình, bởi vì các khí này đều nhẹ hơn không khí, không khí bị đẩy xuống dưới và ra khỏi bình.

  Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 61 sgk hóa học lớp 8 bài 20 tỉ khối của chất khí chương 3 mol và tính toán hóa học. Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiêm trong phòng thí nghiệm).

  Các bạn đang xem Bài Tập 3 Trang 69 SGK Hóa Học Lớp 8 thuộc Bài 20: Tỉ Khối Của Chất Khí tại Hóa Học Lớp 8 môn Hóa Học Lớp 8 của chúng tôi Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 8 Bài 20: Tỉ Khối Của Chất Khí
 • Giải Bài Tập Trang 20 Sgk Hóa Lớp 8: Nguyên Tố Hóa Học
 • Giải Bài 37,38,39, 40,41 Trang 23,24 Toán 6 Tập 2: So Sánh Phân Số
 • Bài 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 Trang 26 Sbt Toán 6 Tập 1
 • Bài 2 : Cách Tính Thời Gian Trong Lịch Sử
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Luyện Tập Trang 69

  --- Bài mới hơn ---

 • Cuộc Thi Giải Toán Bằng Tiếng Anh Cấp Tỉnh Năm 2022
 • Bài Thi Toán Bằng Tiếng Anh Có Gì Đặc Biệt?
 • Cấu Trúc Đề Thi Giải Toán Bằng Tiếng Anh Các Môn Toán, Lý, Hóa
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 1 Bài 82: Giải Toán Có Lời Văn
 • Các Biện Pháp Rèn Kĩ Năng “giải Toán Có Lời Văn” Lớp 1
 • Sách giải toán 9 Luyện tập trang 99-70 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 5 (trang 69 SGK Toán 9 Tập 1): Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh huyền.

  Lời giải:

  ΔABC vuông tại A có AB = 3, AC = 4 và đường cao AH như trên hình.

  Theo định lí Pitago ta có:

  Mặt khác, AB 2 = chúng tôi (định lí 1)

  Theo định lí 3 ta có: chúng tôi = AB.AC

  Bài 6 (trang 69 SGK Toán 9 Tập 1): Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

  Lời giải:

  ΔABC vuông tại A và đường cao AH như trên hình.

  BC = BH + HC = 1 + 2 = 3

  Theo định lí 1: AB 2 = chúng tôi = 1.3 = 3

  Theo định lí 1: AC 2 = chúng tôi = 2.3 = 6

  Vậy độ dài các cạnh góc vuông của tam giác lần lượt là √3 và √6.

  Bài 7 (trang 69-70 SGK Toán 9 Tập 1): Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b (tức là x2 = ab) như trong hai hình sau:

  Dựa vào các hệ thức (1) và (2), hãy chứng minh các cách vẽ trên là đúng.

  Gợi ý: Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nữa cạnh đó thì tam giác ấy là tam giác vuông.

  Lời giải:

  Cách 1: (h.8)

  Theo cách dựng, ΔABC có đường trung tuyến AO bằng một nửa cạnh BC, do đó ΔABC vuông tại D.

  Đây chính là hệ thức (2) hay cách vẽ trên là đúng.

  Cách 2: (h.9)

  Theo cách dựng, ΔDEF có đường trung tuyến DO bằng một nửa cạnh EF, do đó ΔDEF vuông tại D.

  Đây chính là hệ thức (1) hay cách vẽ trên là đúng.

  Bài 8 (trang 70 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm x và y trong mỗi hình sau:

  Lời giải:

  a) Theo định lí 2 ta có:

  b) Vì đường cao chia cạnh huyền thành hai nửa bằng nhau nên nó đồng thời là đường trung tuyến. Mà trong tam giác vuông, đường tuyến bằng nửa cạnh huyền nên nên x = 2.

  Theo định lí Pitago ta có:

  Bài 9 (trang 70 SGK Toán 9 Tập 1): Cho hình vuông ABCD. Gọi I là một điểm nằm giữa A và B. Tia DI và tia CB cắt nhau ở K. Kẻ đường thẳng qua D, vuông góc với DI. Đường thẳng này cắt đường thẳng BC tại L. Chứng minh rằng:

  a) Tam giác DIL là một tam giác cân

  b) Tổng

  không đổi khi I thay đổi trên cạnh AB.

  Lời giải:

  a) Xét hai tam giác vuông ADI và CDL có:

  AD = CD (cạnh hình vuông)

  Nên ΔADI = ΔCDL (cạnh góc cuông và góc nhọn)

  Suy ra DI = DL hay ΔDIL cân. (đpcm)

  b) Trong tam giác DKL vuông tại D với đường cao DC. Theo định lí 4, ta có:

  không đổi khi I thay đổi trên cạnh AB. (đpcm)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 9 Bài 6: Hệ Thức Vi
 • Toán 9 Bài 6: Hệ Thức Vi
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 9: Quy Tắc Chuyển Vế
 • Bài 52 Trang 60 Sgk Toán 9 Tập 2
 • Luyện Tập: Giải Bài 56 57 58 59 60 Trang 89 90 Sgk Toán 9 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 63 Tập 2 Bài 67, 68, 69

  --- Bài mới hơn ---

 • Toán Hình Học Lớp 9, Bài Tập Toán Ôn Thi Kỳ 2 Lớp 9, Tài Liệu Toán 9 Học Kì 2
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 1 Bài 2
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 1 Bài 1
 • Bài Tập 8: Trang 70 Sgk Hình Học Lớp 9
 • Giải Bài Tập Trang 79, 80 Sgk Toán 9 Tập 2 Bài 27, 28, 29, 30, 31, 32,
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 63 tập 2 bài 67, 68, 69

  a. Vẽ đồ thị của hai hàm số này trong cùng một mặt phẳng tọa độ

  b. Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị

  c. Kiểm nghiệm rằng tọa độ của mỗi giao điểm đều là nghiệm chung của hai phương trình hai ẩn y = 2x – 3 và y = -x 2

  Giải các phương trình:

  a. 3x 2 + 4(x – 1) = (x – 1) 2 + 3

  b. x2 + x + √3= √3x + 6

  a. x4 + 2×2 – x + 1 = 15×2 – x – 35

  b. 2×4 + x2 – 3 = x4 + 6×2 + 3

  c. 3×4 – 6×2 = 0

  d. 5×4 – 7×2 – 2 = 3×4 – 10×2 – 3

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 2 trang 63 câu 67

  a. *Vẽ đồ thị hàm số y = 2x – 3

  Cho x = 0 thì y = -3 ⇒ (0; -3)

  Cho y = 0 thì x = 3/2⇒ (3/2; 0)

  *Vẽ đồ thị hàm số y = – x2

  c. Thay tọa độ điểm A và B vào phương trình y = 2x – 3, ta có:

  -1 = 2.1 – 3 = -1; -9 = 2.(-3) – 3 = -6 – 3 = -9

  Thay tọa độ điểm A và B vào phương trình y = -x 2, ta có:

  -1 = -(1) 2 = -1; -9 = -(3) 2 = -9

  Vậy tọa độ điểm A và B là nghiệm của hệ phương trình:

  a. Ta có: 3x 2 + 4(x – 1) = (x – 1) 2 + 3

  ⇔ 3x 2 + 4x – 4 = x 2 – 2x + 1 + 3

  ⇔ 2x 2+ 6x – 8 = 0 ⇔ x 2 + 3x – 4 = 0

  Phương trình x 2 + 3x – 4 = 0 có hệ số a = 1, b = 3, c = -4 nên có dạng a + b + c = 0, suy ra x1 = 1, x2 = -4

  Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x1 = 1, x2 = -4

  b. Ta có: x2+ x + √3= √3x + 6

  ⇔ x2 + x – √3x + √3- 6 = 0

  ⇔ x2 + (1 – √3)x + √3- 6 = 0

  Δ = (1 – √3) 2 – 4.1.( √3- 6) = 1 – 2 √3+ 3 – 4 √3+ 24

  Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm x = 2/5

  a. Ta có: x4 + 2×2 – x + 1 = 15×2 – x – 35

  ⇔ x4 + 2×2 – x + 1 – 15×2 + x + 35 = 0

  ⇔ x4 – 13×2 + 36 = 0

  Đặt m = x2. Điều kiện m ≥ 0

  Ta có: x4 – 13×2 + 36 = 0 ⇔ m2 – 13m + 36 = 0

  √Δ = √25 = 5

  x2 = 4 ⇒ x = ±2

  Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm: x1 = 3; x2 = -3; x3 = 2; x4 = -2

  b. Ta có: 2×4 + x2 – 3 = x4 + 6×2 + 3

  ⇔ 2×4 + x2 – 3 – x4 – 6×2 – 3 = 0

  ⇔ x4 – 5×2 – 6 = 0

  Đặt m = x2. Điều kiện m ≥ 0

  Ta có: x4 – 5×2 – 6 = 0 ⇔ m2 – 5m – 6 = 0

  √Δ = √49 = 7

  d. Ta có: 5×4 – 7×2 – 2 = 3×4 – 10×2 – 3

  ⇔ 5×4 – 7×2 – 2 – 3×4 + 10×2 + 3 = 0

  ⇔ 2×4 + 3×2 + 1 = 0

  Đặt m = x2. Điều kiện m ≥ 0

  Ta có: 2×4 + 3×2 + 1 = 0 ⇔ 2m2 + 3m + 1 = 0

  Phương trình 2m2 + 3m + 1 = 0 có hệ số a = 2, b = 3, c = 1 nên có dạng :

  a – b + c = 0 suy ra m1 = -1, m2 = -1/2

  Cả hai giá trị của m đều nhỏ hơn 0 nên không thỏa mãn điều kiện bài toán.

  Vậy phương trình vô nghiệm.

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 2 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 9 tập 2, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 2, giải toán 9 trang 63

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Luyện Tập Trang 75
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 4 Bài 3
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 4 Bài 1
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 4 Bài 2
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 3 Bài 4
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 16 Bài 68, 69

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 20 Bài 88, 89, 90
 • Giải Toán 9 Sách Giáo Khoa
 • Giải Toán Lớp 9 Sách Giáo Khoa
 • Giải Câu 27 Trang 68 Sách Bài Tập (Sbt) Toán 9 Tập 1
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 5: Công Thức Nghiệm Thu Gọn
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 16 tập 1 câu 68, 69

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 16 câu 68

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 16

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 68, 69, 70 Trang 168 Sbt Toán 9 Tập 1
 • Skkn Ứng Dụng Một Số Bài Tập Trong Sách Giáo Khoa Để Làm Định Hướng Giải Bài Tập Khác Trong Môn Toán Lớp 9
 • Đề Tài Hướng Dẫn Học Sinh Giải Bài Toán Quang Hình Học Lớp 9 Đạt Hiệu Quả
 • Pp Giải Bài Tập Quang Hình Học Lớp 9 Phuong Phap Giai Bai Tap Quang Hinh Lop 9 Doc
 • Phân Loại Và Hướng Dẫn Học Sinh Giải Bài Tập Quang Hình Học Lớp 9 Nâng Cao
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100