Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 23 Bài 1.1

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 23 Bài 107, 108
 • Luyện Tập Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo) Trang 23 Sgk Văn 9, 2. Biện Pháp Tu Từ Đã Học Liên Quan Đến Phương Châm Lịch Sự Là Biện
 • Luyện Tập Bài Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp Trang 54 Sgk Văn 9
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 54 Tập 2 Bài 4.1, 4.2, 4.3
 • Giải Bài Tập 8: Trang 54 Sgk Vật Lý Lớp 9
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 23 tập 1 câu 1.1

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 23 câu 1.1

  – Đưa về so sánh a2 với b2 hay 5 + 2√6 với 6 + 2√5.

  – Đưa về so sánh a2 – 5 với b2 – 5 hay so sánh 2√6 với 1 + 2√5.

  – Đưa về so sánh (a2 – 5)2 với (b2 – 5)2 hay so sánh 24 với 21 + 4√5.

  – Có thế chứng tỏ được 24 < 21 + 4√5 (vì 3 < 4√5 ⇔ 3 < √80 )

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 23

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luyện Tập Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo) Trang 23 Sgk Văn 9
 • Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo
 • Giảng Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 3
 • Giảng Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 4
 • Giải Bài Tập Nguyên Lý Máy
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 6 Bài 8, 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 2 Trang 6 Bài 1.1, 1.2
 • Bài 1,2,3 Trang 6 Sgk Toán Lớp 9 Tập 1: Căn Bậc Hai
 • Giải Bài Tập 2 Trang 94 Toán 10
 • Giải Bài 3 Trang 100 Sgk Toán 9 Tập 1
 • Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8,9 Trang 99, 100, 101 Sgk Toán 9 Tập 1: Sự Xác Định, Tính Chất Đối Xứng Đường Tròn
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 6 tập 1 câu 8, 9

  a. Nếu √a < √b thì a < b

  b. Nếu a < b thì √a < √b

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 6 câu 8

  Mặt khác: a – b = (√a )2 – (√b )2 = (√a + √b )(√a – √b )

  Vì a < b nên a – b < 0

  Suy ra: (√a + √b )(√a – √b ) < 0 (2)

  Từ (1) và (2) suy ra: √a – √b < 0 ⇒ √a < √b

  (√a + √b )(√a – √b ) < 0

  ⇒ (√a )2 – (√b )2 < 0 ⇒ a – b < 0 ⇒ a < b

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 6

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 6 Bài 5, 6, 7
 • Giải Bài Tập Trang 68, 69 Sgk Toán 3: Bảng Chia 9
 • Bài 20 Trang 19 Sgk Toán 9 Tập 2
 • Đường Thẳng Song Song Và Đường Thẳng Cắt Nhau Toán Lớp 9 Bài 4 Giải Bài Tập
 • Giải Bài Tập Trang 10 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 5 Bài 1, 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sbt Toán 9: Bài 5. Ứng Dụng Thực Tế Các Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 14 Bài 58, 59
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 14 Bài 56, 57
 • Giải Bài Tập Sgk Tin Học 10 Bài 21
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 1: Getting Started, Skill 1 Để Học Tốt Tiếng Anh
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 5 tập 1 câu 1, 2

  a. 0,01 b. 0,04 c. 0,49 d. 0,64

  e. 0,25 f. 0,81 g. 0,09 h. 0,16

  Dùng máy tính bỏ túi tim x thỏa mãn đẳng thức (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 5 câu 1

  a. √0,01 = 0,1 vì 0,1 ≥ 0 và (0,1) 2 = 0,01

  b. √0,04 = 0,2 vì 0,2 ≥ 0 và (0,2) 2 = 0,04

  c. √0,49 = 0,7 vì 0,7 ≥ 0 và (0,7) 2 = 0,49

  d. √0,64 = 0,8 vì 0,8 ≥ 0 và (0,8) 2 = 0,64

  e. √0,25 = 0,5 vì 0,5 ≥ 0 và (0,5) 2 = 0,25

  f. √0,81 = 0,9 vì 0,9 ≥ 0 và (0,9) 2 = 0,81

  g. √0,09 = 0,3 vì 0,3 ≥ 0 và (0,3) 2 = 0,09

  h. √0,16 = 0,4 vì 0,4 ≥ 0 và (0,4) 2 = 0,16

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 5 câu 2

  Ta có: x 1 = 5 ≈ 2,236 và x 2 = – 5 = -2,236

  Ta có: x 1 = 6 ≈ 2,449 và x 2 = – 6 = -2,449

  Ta có: x 1 = √2,5 ≈ 1,581 và x 2 = – √2,5 = -1,581

  Ta có: x 1 = √(√5) ≈ 1,495 và x 2 = – √(√5) = -1,495

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 102 Tập 2 Bài 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 164 Bài 7, 8 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sbt Toán Lớp 9 (Tập 2). Bài 2: Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Bài 10, 11, 12, 13 Trang 101 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 2 Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Bài 14, 2.1, 2.2 Trang 101 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 2 Liên Hệ Giữa Cung Và Dây
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 68 Bài 5.1

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 25,26 Hình 12: Khái Niệm Về Thể Tích Của Khối Đa Diện
 • Hình Vuông Toán Lớp 8 Bài 12 Giải Bài Tập
 • Giải Bài Tập Trang 22 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung 4 Giải Bài Tập Toán Lớp 5
 • Giải Bài Tập Trang 176, 177 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung (Tiếp)
 • Giải Bài Tập Trang 176, 177 Sgk Toán 4: Luyện Tập Chung
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 68 tập 1 câu 5.1

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 68 câu 5.1

  a) Chọn C.

  b) Chọn D.

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 68

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Trang 38 Sbt Toán 7 Tập 2
 • Bài 70 Trang 141 Toán 7 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 12 Bài Tập Ôn Tập Chương 3
 • Giải Bài Tập Toán 12 Ôn Tập Chương 3: Nguyên Hàm
 • Giải Bài Tập Toán 12 Ôn Tập Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 10 Bài 3.1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 8 Bài 20, 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 8 Bài 17, 18, 19
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 2 Trang 8 Bài 14, 15
 • Bài 17, 18, 19, 20, 21, 22 Trang 8 Sbt Toán 9 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 13 Bài 50, 51
 • Giải sách bài tập Toán 8 tập 1 trang 12

  # Giải sách bài tập Toán 9 trang 10 tập 1 câu 3.1

  A. 0,20; B. 2,0;

  C. 20,0; C. 0,02.

  Hãy chọn đáp án đúng.

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 10 câu 3.1

  Chọn đáp án B

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 Trang 10, 11 Sgk Toán Lớp 9 Tập 1:căn Thức Bậc 2 Và Hằng Đẳng
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 7: Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai (Tiếp Theo)
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Ôn Tập Chương 1
 • Giải Toán Lớp 8 Bài 4: Diện Tích Hình Thang
 • Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 9: Các Loại Rễ, Các Miền Của Rễ
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 9 Bài 29, 30

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
 • Giải Bài 32,33, 34,35, 36,37,38 Trang 67, 68 Sgk Toán 7 Tập 1: Mặt Phẳng Tọa Độ
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7: Bài 6. Mặt Phẳng Tọa Độ
 • Giải Bài Tập Sgk Toán 7 Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 9 tập 1 câu 29, 30

  √2003 + √2005 và 2√2004

  b. Với giá trị nào của x thi A = B?

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 9 câu 29

  b. Để A và B đồng thời có nghĩa thì x ≥ 3

  Vậy với x ≥ 3 thì A = B.

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 9

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 64 Bài 3.1
 • Đề Thi Môn Toán Lớp 5 Học Kì 2 (Có Đáp Án)
 • 29 Đề Ôn Tập Toán Lớp 5
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Toán Lớp 5
 • Tổng Hợp Kiến Thức Và Dạng Bài Tập Toán 9
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 8 Bài 2.1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sbt Toán 9: Ôn Tập Chương 1
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 6: Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương Ii
 • Giải Sbt Toán 9: Ôn Tập Chương 2
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 8: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình
 • Giải sách bài tập Toán 8 tập 1 trang 10

  # Giải sách bài tập Toán 9 trang 8 tập 1 câu 2.1

  A. √(9×2 ) = 9x; B. √(9×2 ) = 3x;

  C. √(9×2 ) = -9x; D. √(9×2 ) = -3x.

  Hãy chọn đáp án đúng.

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 8 câu 2.1

  Chọn đáp án D

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 8

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 4: Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số
 • Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 18: Phân Loại Phản Ứng Trong Hóa Học Vô Cơ
 • Giới Thiệu Khóa Bí Kíp Giải Các Bài Tập Hóa Vô Cơ
 • Phương Pháp Giải Một Số Dạng Bài Tập Hóa Học Vô Cơ Ở Bậc Thcs
 • Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 10 Trang 53,54 Sgk
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Ôn Tập Chương 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 7: Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai (Tiếp Theo)
 • Giải Bài 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 Trang 10, 11 Sgk Toán Lớp 9 Tập 1:căn Thức Bậc 2 Và Hằng Đẳng
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 10 Bài 3.1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 8 Bài 20, 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 8 Bài 17, 18, 19
 • Sách Giải Sách Bài Tập Toán 9 Ôn tập chương 1 giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 9 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  A. 0 B. 6 C. 9 D. 36

  Vậy chọn đáp án D.

  A. 3 B. 6 C. 5 D. -5

  Lời giải:

  Chọn đáp án A.

  Bài 98 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Chứng minh các đẳng thức:

  Bài 100 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Rút gọn các biểu thức:

  b. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức:

  Bài 102 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau:

  Đồng thời x ≥ 0 suy ra: √x ≥ 0

  Ta có: W(4) = {-4; -2; -1; 1; 2; 4}

  Suy ra: x – 3 = -4 ⇒ x = -1 (loại)

  √x – 3 = -2 ⇒ √x = 1 ⇒ x = 1

  √x – 3 = -1 ⇒ √x = 2 ⇒ x = 4

  √x – 3 = 1 ⇒ √x = 4 ⇒ x = 16

  √x – 3 = 2 ⇒ √x = 5 ⇒ x = 25

  √x – 3 = 4 ⇒ √x = 7 ⇒ x = 49

  Bài 105 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Chứng minh các đẳng thức (với a, b không âm và a ≠ b)

  a. Tìm điều kiện để A có nghĩa

  b. Khi A có nghĩa, chứng tỏ giá trị của A không phụ thuộc vào a.

  Bài 107 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho biểu thức:

  a. Rút gọn B b. Tìm x để B = 3

  Bài 108 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho biểu thức:

  a. Rút gọn C b. Tìm x sao cho C < -1

  – Đặt a = √3 + √2 và b = √5 + 1.

  – Đưa về so sánh a 2 với b 2 hay 5 + 2√6 với 6 + 2√5.

  – Đưa về so sánh a 2 – 5 với b 2 – 5 hay so sánh 2√6 với 1 + 2√5.

  – Đưa về so sánh (a 2 – 5) 2 với (b 2 – 5) 2 hay so sánh 24 với 21 + 4√5.

  – Có thế chứng tỏ được 24 < 21 + 4√5 (vì 3 < 4√5 ⇔ 3 < √80 )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 8 Bài 4: Diện Tích Hình Thang
 • Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 9: Các Loại Rễ, Các Miền Của Rễ
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 9: Nguyên Phân
 • Giải Bài Tập Sbt Sinh Học 9 Bài 11: Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh
 • Lý Thuyết Sinh 9: Bài 49. Quần Xã Sinh Vật
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 64 Bài 3.1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 9 Bài 29, 30
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
 • Giải Bài 32,33, 34,35, 36,37,38 Trang 67, 68 Sgk Toán 7 Tập 1: Mặt Phẳng Tọa Độ
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7: Bài 6. Mặt Phẳng Tọa Độ
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 64 tập 1 câu 3.1

  a) Khi m = 3, đồ thị của hàm số (1) đi qua điểm:

  A. (2;7); B. (2,5;8); C. (2;8); D. (-2;3).

  b) Khi m = 2, đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại điểm:

  A. (1;0); B. (2;0); C. (-1;0); D. (-10;0).

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 64 câu 3.1

  a) Chọn C.

  b) Chọn D.

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 64

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Môn Toán Lớp 5 Học Kì 2 (Có Đáp Án)
 • 29 Đề Ôn Tập Toán Lớp 5
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Toán Lớp 5
 • Tổng Hợp Kiến Thức Và Dạng Bài Tập Toán 9
 • Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 9
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 9 Bài 26, 27, 28

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 2 Trang 11 Bài 25, 26, 27
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 55 Tập 2 Bài 27, 28, 29
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 2 Trang 12 Bài 31, 32
 • Bài 32 Trang 23 Sgk Toán 9 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 15 Tập 2 Bài 50
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 9 tập 1 câu 26, 27, 28

  a. √2 + √3 và √10 b. √3 + 2 và √2 + √6

  c. 16 và √15 .√17 d. 8 và √15 + √17

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 9 câu 26

  b. Ta có: 2√2(√3 – 2) + (1 + 2√2 )2 – 2√6

  = 2√6 – 4√2 + 1 + 4√2 + 8 – 2√6 = 1 + 8 = 9

  Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 9 câu 27

  a. √2 + √3 và √10

  Ta có: (√2 + √3 )2 = 2 + 2√6 + 3 = 5 + 2√6

  (√10 )2 = 10 = 5 + 5

  So sánh 26 và 5:

  Ta có: (2√6 )2 = 22.(√6 )2 = 4.6 = 24

  52 = 25

  Vì (2√6 )2 < 52 nên 2√6 < 5

  Vậy 5 + 2√6 < 5 + 5 ⇒ (√2 + √3 )2 < (√10 )2 ⇒ √2 + √3 < √10

  b. √3 + 2 và √2 + √6

  Ta có: (√3 + 2)2 = 3 + 4√3 + 4 = 7 + 4√3

  (√2 + √6 )2 = 2 + 2√12 + 6 = 8 + 2√(4.3) = 8 + 2.√4 .√3 = 8 + 4√3

  Vì 7 + 4√3 < 8 + 4√3 nên (√3 + 2)2 < (√2 + √6 )2

  Vậy √3 + 2 < √2 + √6

  c. 16 và √15 .√17

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 9

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 68 Bài 27, 28, 29
 • Bài 19, 20, 21, 22 Trang 159 Sbt Toán 9 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 22 Bài 101, 102, 103
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 4 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 5 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100