Giải Bài Tập Toán 3 Trang 9 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 3 Trang 9 Sgk Đại Số 10
 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 9 Tập 2 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Bài Tập Sgk Bài 15: Cacbon
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 7 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Bài Tập Thực Hành Ngữ Pháp Tiếng Anh Ielts Cơ Bản
 • Giải bài tập Toán 3 trang 9 tập 1 câu 1, 2, 3, 4, 5

  409 – 127

  782 – 45

  146 – 139

  2. Đặt tính rồi tính :

  100 – 36

  671 – 424

  550 – 202

  138 – 45

  4. Khối lớp Hai có 215 học sinh, khối lớp Ba có ít hơn khối lớp Hai là 40 học sinh. Hỏi khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh ?

  5. Giải bài toán theo tóm tắt sau :

  Ngày thứ nhất bán : 115kg đường

  Ngày thứ hai bán : 125kg đường

  Cả hai ngày bán : … kg đường ?

  Số học sinh có trong khối lớp Ba là:

  215 – 40 = 175 (học sinh)

  5. Bài giải

  Đáp số : 175 học sinh

  Cả hai ngày bán được số ki-lô-gam đường là:

  125 + 115 = 240 (kg)

  Đáp số : 240kg

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 9

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Ôn Tập Chương 4 Toán 9
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 9 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Các Dạng Bài Tập Este
 • 4 Dạng Bài Tập Cực Trị Của Hàm Số Có Lời Giải Teen 2K1 Không Thể “làm Ngơ”
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 4 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 4 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Bài Tập Trang 3, 4, 5 Sgk Toán 4: Ôn Tập Các Số Đến 100000
 • Giải Bài Tập Trang 4 Sgk Toán 3: Cộng, Trừ Các Số Có 3 Chữ Số (Không Nhớ)
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 7 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Bài 3 Trang 43 Sgk Giải Tích 12
 • Giải bài tập Toán 3 trang 4 tập 1 câu 1, 2, 3, 4, 5

  900 – 400

  900 – 500

  b. 700 + 50

  750 – 50

  750 – 700

  c. 300 + 40 + 6

  300 + 40

  2. Đặt tính rồi tính

  300 + 6

  275 + 314

  667 – 317

  524 + 63

  756 – 42

  3. Trường Tiểu học Thắng Lợi có 350 học sinh nam, số học sinh nữ của trường đó nhiều hơn số học sinh nam là 4 học sinh. Hỏi Trường Tiểu học Thắng Lợi có bao nhiêu học sinh nữ ?

  4. Trại chăn nuôi có 800 con gà, số vịt ít hơn số gà là 600 con. Hỏi trại đó có bao nhiêu con vịt ?

  5. Với ba số 542, 500, 42 và các dấu + , − , =, em viết được các phép tính đúng là ?

  1.

  Bài giải bài tập Toán 3 trang 4 học kỳ 1 câu 1, 2, 3, 4, 5

  a. 500 + 400 = 900

  900 – 400 = 500

  900 – 500 = 400

  b. 700 + 50 = 750

  750 – 50 = 700

  750 – 700 = 50

  c. 300 + 40 + 6 = 346

  300 + 40 = 340

  3. Tóm tắt

  Nam có : 350 học sinh

  Nữ nhiều hơn : 4 học sinh

  Nữ có : … học sinh

  Bài giải

  Số học sinh nữ là :

  350 + 4 = 354 (học sinh)

  4.

  Đáp số : 354 học sinh

  Bài giải

  Số vịt có trong trại chăn nuôi là :

  800 – 600 = 200 (con)

  5.

  Đáp số : 200 con

  500 + 42 = 542

  42 + 500 = 542

  542 – 42 = 500

  542 – 500 = 42

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 5 Trang 99, 100: Diện Tích Hình Tròn
 • Hình Tròn. Chu Vi Và Diện Tích Hình Tròn
 • Giải Bài Tập Trang 99, 100 Sgk Toán 5: Diện Tích Hình Tròn
 • Giải Toán Lớp 8 Bài 3: Diện Tích Tam Giác
 • Giải Bài Tập Diện Tích Tam Giác Sgk Toán 8 Tập 1
 • Giải Bài Tập Trang 9 Sgk Toán 5 Bài 1, 2, 3, 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 101 Câu 1, 2, 3, 4
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 6 Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2: Bài 92. Luyện Tập
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tuần 23
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 2: Luyện Từ Và Câu
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tuần 22
 • 1. Giải bài 1 trang 9 SGK Toán 5 Đề bài:

  Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

  Phương pháp giải:

  Như hình trên tia có 10 được chia đều, như vậy ứng với 1 vạch là 1 phân số theo thứ tuwh tăng dần

  Đáp án: 2. Giải bài 2 trang 9 SGK Toán 5 Đề bài:

  Viết các phân số sau thành phân số thập phân:

  Phương pháp giải:

  Nhân cả tử số và mẫu số của phân số cho một số tự nhiên sao cho mẫu của phân số mới là 10, 100,1000,…

  Đáp án: 3. Giải bài 3 trang 9 SGK Toán 5 Đề bài:

  Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100:

  Phương pháp giải:

  Xét mẫu số của các phân số:

  + Nếu nhỏ hơn 100 thì ta nhân tử số và mẫu số cho một số tự nhiên khác 0 sao cho mẫu của phân số mới là 100

  + Nếu lớn hơn 100 thì ta chia tử số và mẫu số cho một số tự nhiên khác 0 sao cho mẫu của phân số mới là 100

  Phương pháp giải:

  So sánh 2 phân số với nhau

  Quy đồng 2 phân số về chung 1 mẫu( giống bài 2 trang 6 đã hướng dẫn cụ thể)

  So sánh tử số của 2 phân số thấy phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn, phân số nào có tử nhỏ hơn thì nhỏ hơn

  Đáp án:

  5. Giải bài 5 trang 9 SGK Toán 5

  Đề bài:

  Một lớp học có 30 học sinh, trong đó 3/10 số học sinh là học sinh giỏi toán, 2/10

  số học sinh là học sinh giỏi tiếng việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi tiếng việt?

  Phương pháp giải:

  Số học sinh giỏi toán bằng tổng số học sinh cả lớp nhân với số phần học sinh giỏi toán có trong lớp

  Số học sinh giỏi tiếng việt bằng tổng số học sinh cả lớp nhân với số phần học sinh giỏi tiếng việt có trong lớp

  Đáp án:

  Hướng dẫn giải bài tập trang 9 SGK Toán 5 ngắn gọn

  – Giải câu 1 trang 9 SGK Toán lớp 5

  – Giải câu 1 trang 9 SGK Toán lớp 5

  – Giải câu 1 trang 9 SGK Toán lớp 5

  – Giải câu 1 trang 9 SGK Toán lớp 5

  https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-5-trang-9-sgk-luyen-tap-33897n.aspx

  Ngoài Giải bài tập trang 9 SGK toán 5, để học tốt Toán 5 các em cần nắm rõ các kiến thức và xem hướng dẫn Giải Toán 5 trang 31, 32, Luyện tập chung cũng như Giải Toán 5 trang 28, Mi-Li-Mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích theo SGK Toán 5.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 28,29,30 Trang 22 Sgk Toán 9 Tập 2: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình
 • Giải Bài 5,6,7,8,9,10,11 Trang 55,56 Sgk Toán 7 Tập 1: Một Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận
 • Giải Bài Tập Trang 55 Sgk Toán 5, Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Toán Lớp 5 Trang 55 Luyện Tập Chung
 • Toán Lớp 5 Trang 72, 73: Luyện Tập Chung
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 5 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Sgk Trang 48.
 • Giải Toán 4 Luyện Tập Chung Trang 48
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 48 Câu 1, 2, 3, 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 48 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 28, 29 Câu 1, 2, 3
 • Giải bài tập Toán 3 trang 5 tập 1 câu 1, 2, 3, 4, 5

  617 + 352

  52 + 714

  b. 547 – 243

  666 – 333

  2. Tìm x:

  482 – 71

  a. x – 322 = 415

  b. 204 + x = 355

  3. Khối lớp Một và khối lớp Hai có tất cả 468 học sinh, trong đó khối lớp Một có 260 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh ?

  a.

  3. Tóm tắt

  b.

  Khối lớp Một và Hai có : 468 học sinh

  Khối lớp Một có : 260 học sinh

  Khối lớp Hai có : … học sinh ?

  Bài giải

  Số học sinh khối lớp Hai là :

  468 – 260 = 208 (học sinh)

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 4, 5 Sgk Toán 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 47 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Bài Tập Trang 47 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4
 • Giải Toán Bằng Biểu Đồ Ven
 • Kế Hoạch Dạy Học Tự Chọn Toán 8
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 3 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 2, Phép Cộng, Trừ, Nhân, Chia, Học
 • Giải Bài 2 Trang 10 Sgk Giải Tích 12
 • Giải Bài Tập Trang 12, 13, 14 Sgk Toán 5: Hỗn Số
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 39 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 30 Câu 1, 2, 3
 • Giải bài tập Toán 3 trang 3 tập 1 câu 1, 2, 3, 4, 5

  404 … 440

  765 … 756

  899 … 900

  200 + 5 … 250

  440 – 40 … 399

  4. a. Khoanh vào số lớn nhất :

  500 + 50 + 5 … 555

  b. Khoanh vào số bé nhất :

  627 ; 276 ; 762 ; 672 ; 267 ; 726

  5. Sắp xếp các số 435, 534, 453, 354, 345, 543.

  267 ; 672 ; 276 ; 762 ; 627 ; 726.

  a. Theo thứ tự từ bé đến lớn

  b. Theo thứ tự từ lớn đến bé

  1. 2. a. b. 3.

  Bài giải bài tập Toán 3 trang 3 học kỳ 1 câu 1, 2, 3, 4, 5

  404 < 440

  899 < 900

  200 + 5 = 250

  4.

  500 + 50 + 5 = 555

  a. Khoanh vào số lớn nhất là số : 762

  5.

  b. Khoanh vào số bé nhất là số : 267

  a. Theo thứ tự từ bé đến lớn : 345, 354, 435, 453, 543

  b. Theo thứ tự từ lớn đến bé : 543, 453, 435, 354, 345.

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Toán Lớp 3: Bài Toán Giải Bằng Hai Phép Tính
 • Giải Bài Tập Toán 11 Ôn Tập Chương 3
 • Giải Bài Tập Toán 11 Bài 3: Hàm Số Liên Tục
 • Giải Bài Tập Toán 11 Bài 3: Cấp Số Cộng
 • Giải Vbt Vật Lý Lớp 6
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 4 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Toán Lớp 4 Trang 74: Luyện Tập Nhân Với Số Có Ba Chữ Số
 • Giải Bài Tập Trang 59, 60 Sgk Toán 3: Bảng Chia 8
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12
 • Giải Bài Tập Trang 45, 46 Sgk Giải Tích 12 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
 • Giải Toán 12, Giải Bài Tập Skg Giải Tích Và Hình Học Lớp 12
 • Giải sách bài tập toán lớp 4 tập I trang 4

  Cách sử dụng sách giải Toán 4 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 4 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 4 tập 1, toán lớp 4 nâng cao, giải toán lớp 4, bài tập toán lớp 4, sách toán lớp 4, học toán lớp 4 miễn phí, giải toán 4 trang 4

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 57 Câu 1, 2, 3, 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 3 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 55 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Toán Lớp 4 Trang 76: Chia Một Tổng Cho Một Số
 • Toán Lớp 4 Trang 81: Chia Cho Số Có Hai Chữ Số
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 49 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 3 Trang 49 Sgk Đại Số 10
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 49 Câu 1, 2, 3 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Bài Tập Trang 49 Sgk Toán 3: Luyện Tập Chung
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 49 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Bài Tập Trang 57, 58 Sgk Toán 3: So Sánh Số Lớn Gấp Mấy Lần Số Bé
 • Giải bài tập toán 3 học kì 1

  Giải bài tập Toán 3 trang 49 tập 1 câu 1, 2, 3, 5

  Giải vở bài tập toán lớp 3 tập I trang 49

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 49

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 43 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 15 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 7 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Bài Tập Trang 106 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 6 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 12 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 25, 26 Sgk Toán 4: Luyện Tập Giây, Thế Kỉ Giải Bài Tập Toán Lớp 4
 • Tuyệt Chiêu Giải Bài Toán Bằng Phương Pháp Lập Phương Trình Chỉ Với 3 Bước Đơn Giản
 • 6 Kỹ Năng Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Hệ Phương Trình
 • Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 4
 • Bài Tập 27,28,29, 30,31 Trang 64, 65 Toán 7 Tập 1: Luyện Tập Hàm Số
 • Giải bài tập Toán 3 trang 12 tập 1 câu 1, 2, 3, 4, 5

  b. 40 : 5 + 405

  a. Bao nhiêu cái tai ?

  b. Bao nhiêu cái chân ?

  5. Với các số 2, 4, 8 và dấu ⨯, :, =, em viết được phép tính đúng là :

  Giải vở bài tập toán lớp 3 tập I trang 12

  1. a. 4 ⨯ 7 + 222 = 28 + 222

  = 250

  b. 40 : 5 + 405 = 8 + 405

  = 413

  c. 200 ⨯ 2 : 2 = 400 : 2

  Bài giải

  a. Số tai của 5 con thỏ có :

  2 ⨯ 5 = 10 (tai)

  b. Số chân của 5 con thỏ có :

  4 ⨯ 5 = 20 (chân)

  Đáp số : 10 tai thỏ

  2 ⨯ 4 = 8

  4 ⨯ 2 = 8

  8 : 2 = 4

  8 : 4 = 2

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 12

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 11 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 11 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Bài Tập Sbt Toán 6 Bài 3: Ghi Số Tự Nhiên
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 6 Chương I Bài 3: Đường Thẳng Đi Qua Hai Điểm
 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 3 Phần Hình Học Toán 7 Tập 2
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 28 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 17 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 57 Tập 2 Câu 1, 2, 3
 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 57 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 18: Bội Chung Nhỏ Nhất
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 18: Bội Chung Nhỏ Nhất
 • Vở giải bài tập Toán lớp 3 tập 1

  Giải bài tập Toán 3 trang 28 tập 1 câu 1, 2, 3, 4, 5

  Giải vở bài tập toán lớp 3 tập I trang 28

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 28

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 1,2,3,4 Trang 57 Đại Số Lớp 10: Đại Cương Về Phương Trình
 • Giải Bài Tập Trang 38, 39 Sgk Đại Số 10 Chương 2: Hàm Số Giải Bài Tập Môn Toán Lớp 10
 • Giải Bài Tập Trang 35, 36, 37 Sgk Toán 4: Luyện Tập Chung Chương 1
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 3: Phép Đối Xứng Trục (Nâng Cao)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 3: Phép Đối Xứng Trục
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 10 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 101,102, 103, 104,105, 106 Trang 97 Toán 6 Tập 1: Bội Và Ước Của Một Số Nguyên
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 13: Bội Và Ước Của Một Số Nguyên
 • Giải Bài Tập Trang 6 Sgk Toán Lớp 9 Tập 1: Căn Bậc Hai Giải Bài Tập Môn Toán Lớp 9
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 6: Cung Chứa Góc (Chương 3
 • Giải Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Phần Hình Học
 • Giải bài tập Toán 3 trang 10 tập 1 câu 1, 2, 3, 4, 5

  2 ⨯ 4 3 ⨯ 5 4 ⨯ 2 5 ⨯ 7

  2 ⨯ 6 3 ⨯ 7 4 ⨯ 6 5 ⨯ 9

  2 ⨯ 8 3 ⨯ 9 4 ⨯ 8 5 ⨯ 3

  b. 200 ⨯ 4 300 ⨯ 2 400 ⨯ 2 500 ⨯ 1

  2. Tính :

  200 ⨯ 2 300 ⨯ 3 100 ⨯ 4 100 ⨯ 3

  a. 5 ⨯ 3 + 15

  b. 4 ⨯ 7 – 28

  c. 2 ⨯ 1 ⨯ 8

  3. Trong một buổi họp, người ta xếp 8 hàng ghế, mỗi hàng có 5 người. Hỏi buổi họp đó có bao nhiêu người ngồi họp ?

  1.

  Giải vở bài tập toán lớp 3 tập I trang 10

  a. 2 ⨯ 2 = 4 3 ⨯ 3 = 9 4 ⨯ 4 = 16 5 ⨯ 5 = 25

  2 ⨯ 4 = 8 3 ⨯ 5 = 15 4 ⨯ 2 = 8 5 ⨯ 7 = 35

  2 ⨯ 6 = 12 3 ⨯ 7 = 21 4 ⨯ 6 = 24 5 ⨯ 9 = 45

  2 ⨯ 8 = 16 3 ⨯ 9 = 27 4 ⨯ 8 = 32 5 ⨯ 3 = 15

  b. 200 ⨯ 4 = 800 300 ⨯ 2 = 600

  400 ⨯ 2 = 800 500 ⨯ 1= 500

  200 ⨯ 2 = 400 300 ⨯ 3 = 900

  100 ⨯ 4 = 400 100 ⨯ 3 = 300

  2. a. 5 ⨯ 3 + 15 = 15 + 15

  = 30

  b. 4 ⨯ 7 – 28 = 28 – 28

  = 0

  c. 2 ⨯ 1 ⨯ 8 = 2 ⨯ 8

  Bài giải

  Số người có trong buổi họp đó là :

  5 ⨯ 8 = 40 (người)

  4.

  Đáp số : 40 người

  Bài giải

  Chu vi hình vuông:

  AB + BC + CD + DA = 200 + 200 + 200 + 200 = 800 (cm)

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 10 Bài 31, 32, 33
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 9, 10 Câu 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Tập 2
 • Giải Sbt Tiếng Anh 6 Mới Test Yourself 3
 • Giải Bài Tập Sbt Test Yourself 3 Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới
 • Hướng Dẫn Học Sinh Trung Bình, Yếu Và Kém Giải Một Số Dạng Toán Tìm X Ở Lớp 6
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100