Giải Bài Tập 3 Trang 113 Toán 12

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập 1 Trang 18 Toán 12
 • Giải Bài Tập 2 Trang 18 Toán 12
 • Giải Sách Bài Tập Toán 10 Bài 3: Công Thức Lượng Giác
 • 60 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 3 Môn Toán Tải Nhiều
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 8 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Bài Tập 1 Trang 6 Toán 9, Giải Bài Tập 4 Trang 101 Toán 12, Giải Bài Tập 4 Trang 113 Toán 12, Giải Bài Tập 4 Trang 132 Toán 11, Giải Bài Tập 8 Trang 40 Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 40 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 31, Giải Bài Tập 41 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 128, Giải Bài Tập 41 Toán 9 Trang 27, Giải Bài Tập 43 Trang 27 Sgk Toán 9, Giải Bài Tập 5 Trang 156 Toán 11, Giải Bài Tập 3 Trang 132 Toán 11, Giải Bài Tập 3 Trang 113 Toán 12, Giải Bài Tập 3 Trang 121 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 5 Toán 8, Giải Bài Tập 11 Trang 72 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập 2 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 30 Toán 12, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 84, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 43, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 89, Giải Bài Tập 3 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 3 Toán 12 Trang 10, Giải Bài Tập 5 Trang 92 Toán 11, Giải Bài Tập 11 Trang 42 Toán 9, Giải Bài Tập 1 Trang 168 Toán 11, Giải Bài Tập 3 Trang 156 Toán 11, Giải Bài Tập 4 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 4 Trang 163 Toán 11, Giải Bài Tập 4 Trang 138 Toán 12, Giải Bài Tập 4 Trang 105 Toán 10, Giải Bài Tập 56 Trang 89 Toán 9, Giải Bài Tập 5 Trang 142 Toán 11, Giải Bài Tập 5 Trang 37 Toán 9, Giải Bài Tập 58 Sgk Toán 8 Trang 92, Giải Bài Tập 3 Trang 163 Toán 11, Giải Toán 9 Sgk Tập 1 Trang 6, Giải Bài Tập 2 Trang 28 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 94 Toán 10, Giải Bài Tập 2 Trang 163 Toán 11, Giải Bài Tập 28 Trang 22 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 2 Trang 105 Toán 10, Giải Bài Tập 2 Trang 94 Toán 10, Giải Bài Tập 2 Trang 10 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 18 Toán 12, Giải Toán 9 Trang 7, Giải Toán 9 Sgk Tập 1 Trang 7, Giải Bài Tập 6 Trang 143 Toán 12, Giải Bài Toán Lớp 6 Trang 95, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 110, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 108, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 100, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 98, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 114, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 106, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 105, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 104, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 101, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 112, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 114, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 116, Giải Bài Toán Lớp 6 Trang 87, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 99, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 95, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 111, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 110, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 106, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 102, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 100, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 117, Giải Toán 12 Bài 1 Trang 121, Giải Bài 1 Trang 112 Toán 12, Giải Bài 15 Sgk Toán 9 Trang 51, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 102, Giải Bài Tập 1 Trang 100 Toán 12, Giải Bài Tập Toán 3 Trang 41, Giải Bài Tập 1 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 1 Trang 121 Toán 12, Giải Bài Tập 1 Trang 140 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 18 Toán 12, Giải Bài Tập 1 Trang 28 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 9 Toán 12, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 103, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 12, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 14, Giải Bài 19 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 49, Giải Bài 19 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 75, Giải Bài 47 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 84, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trang 99, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trang 97, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trang 95, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 19, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 116, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 114, Giải Bài Tập 1 Trang 17 Toán 11, Giải Bài Tập 95 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 105, Giải Bài Tập 7 Trang 122 Toán 11, Giải Bài Tập 61 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 92, Giải Bài Tập 6 Trang 133 Toán 11, Giải Bài Tập 70 Trang 141 Toán 7, Giải Bài Tập 7 Trang 143 Toán 11,

  Giải Bài Tập 1 Trang 6 Toán 9, Giải Bài Tập 4 Trang 101 Toán 12, Giải Bài Tập 4 Trang 113 Toán 12, Giải Bài Tập 4 Trang 132 Toán 11, Giải Bài Tập 8 Trang 40 Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 40 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 31, Giải Bài Tập 41 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 128, Giải Bài Tập 41 Toán 9 Trang 27, Giải Bài Tập 43 Trang 27 Sgk Toán 9, Giải Bài Tập 5 Trang 156 Toán 11, Giải Bài Tập 3 Trang 132 Toán 11, Giải Bài Tập 3 Trang 113 Toán 12, Giải Bài Tập 3 Trang 121 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 5 Toán 8, Giải Bài Tập 11 Trang 72 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập 2 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 30 Toán 12, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 84, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 43, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 89, Giải Bài Tập 3 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 3 Toán 12 Trang 10, Giải Bài Tập 5 Trang 92 Toán 11, Giải Bài Tập 11 Trang 42 Toán 9, Giải Bài Tập 1 Trang 168 Toán 11, Giải Bài Tập 3 Trang 156 Toán 11, Giải Bài Tập 4 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 4 Trang 163 Toán 11, Giải Bài Tập 4 Trang 138 Toán 12, Giải Bài Tập 4 Trang 105 Toán 10, Giải Bài Tập 56 Trang 89 Toán 9, Giải Bài Tập 5 Trang 142 Toán 11, Giải Bài Tập 5 Trang 37 Toán 9, Giải Bài Tập 58 Sgk Toán 8 Trang 92, Giải Bài Tập 3 Trang 163 Toán 11, Giải Toán 9 Sgk Tập 1 Trang 6, Giải Bài Tập 2 Trang 28 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 94 Toán 10, Giải Bài Tập 2 Trang 163 Toán 11, Giải Bài Tập 28 Trang 22 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 2 Trang 105 Toán 10, Giải Bài Tập 2 Trang 94 Toán 10, Giải Bài Tập 2 Trang 10 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 18 Toán 12, Giải Toán 9 Trang 7, Giải Toán 9 Sgk Tập 1 Trang 7, Giải Bài Tập 6 Trang 143 Toán 12, Giải Bài Toán Lớp 6 Trang 95, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 110, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 108,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 12
 • Giải Bài Tập 2 Trang 10 Toán 12
 • Giải Bài Tập Trang 49, 50 Sgk Đại Số 10 Chương 2: Hàm Số Bậc Hai Giải Bài Tập Môn Toán Lớp 10
 • Giải Bài Tập Trang 70, 71, 72 Sgk Đại Số 10: Ôn Tập Chương 3 Giải Bài Tập Môn Toán Lớp 10
 • Giải Bài Tập Trang 24, 25 Sgk Toán 3: Bảng Chia 6
 • Giải Toán Lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Trang 113, 114

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 17 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Bài Tập Trang 17, 18 Sgk Giải Tích 11: Hàm Số Lượng Giác
 • Giải Sách Bài Tập Toán 11 Bài 3: Một Số Phương Trình Lượng Giác Thường Gặp
 • Một Số Phương Trình Lượng Giác Thường Gặp
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 3: Phép Đối Xứng Trục
 • Học Tập – Giáo dục ” Môn Toán ” Toán lớp 11

  Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng là phần học tiếp theo của Chương II Hình học lớp 11 cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 53, 54 SGK Hình Học 11 để nắm vững kiến thức cũng như học tốt Toán 11.

  Hơn nữa, Giải toán lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4 trang 33 SGK Hình Học là một bài học quan trọng trong chương trình Hình học 11 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.

  Bên cạnh nội dung đã học, các em có thể chuẩn bị và tìm hiểu nội dung phần Giải toán lớp 11 Bài 1, 2, 3 trang 23, 24 SGK Hình Học để nắm vững những kiến thức trong chương trình Hình học 11.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-11-hai-mat-phang-vuong-goc-30405n.aspx

  Học trực tuyến môn Toán lớp 11 ngày 16/4/2020, Ôn tập chương IV
  Giải toán lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 140, 141 SGK Đại Số – Hàm số liên tục
  Giải Bài Tập Toán 11, Phần Đại Số, Giải Tích và Hình Học theo SGK
  Giải toán lớp 11 Bài 1, 2 trang 171 SGK Đại Số – Vi phân
  Giải toán lớp 11 Bài 1, 2, 3 trang 23, 24 SGK Hình Học

  các dạng bài tập về hai mặt phẳng vuông góc

  , hai mặt phẳng vuông góc trong không gian, bài tập hai mặt phẳng vuông góc,

   Đề luyện thi môn Toán lớp 11 Đề thi môn Toán lớp 11 là tài liệu ôn tập môn Toán hiệu quả dành cho các bạn học sinh lớp 11 và các thầy cô giáo bộ môn làm tài liệu giảng dạy. Đề thi môn Toán lớp 11 tổng hợp rất nhiều các đề thi Toán 11 hay nhất trong …

  Tin Mới

  • Giải bài tập trang 120, 121, 122, 123 SGK Hình Học 11, Ôn tập chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

   Giải các bài tập đã cho trong phần giải bài tập trang 120, 121, 122, 123 SGK Hình Học 11 để các em có cơ hội ôn tập và rèn luyện các kĩ năng giải toán hình đã học trong chương III về vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian.

  • Giải bài tập trang 77, 78, 79, 80 SGK Hình Học 11, Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

   Mỗi bài tập trong phần hướng dẫn giải bài tập trang 77, 78, 79, 80 SGK Hình Học 11 sau đây của chúng tôi đều được trình bày theo các bước rất rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu và bám sát nội dung sách giáo khoa, bởi vậy các em có thể tham khảo để hoàn thiện phần bài làm của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 11 Bài 3: Hàm Số Liên Tục
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 3: Hàm Số Liên Tục
 • Giải Bài Tập Toán 11 Chương 3 Bài 4: Hai Mặt Phẳng Vuông Góc
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 3 Chương 2: Thứ Tự Trong Tập Hợp Các Số Nguyên
 • Giải Bài Tập Toán 11 Chương 3 Bài 5: Khoảng Cách
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Luyện Tập Trang 113

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Violympic Toán Lớp 6 Vòng 6 Năm 2022
 • Đề Thi Violympic Toán Lớp 6 Vòng 2 Năm 2022
 • Đề Thi Violympic Toán Lớp 6 Vòng 5 Năm 2022
 • Đề Thi Violympic Toán Lớp 6 Vòng 1 Năm 2022
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 6: Bài 1. Làm Quen Với Số Nguyên Âm
 • Sách giải toán 6 Luyện tập trang 113 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Luyện tập (Trang 113-114)

  Bài 26 (trang 113 SGK Toán 6 Tập 1): Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Hỏi:

  a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

  b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

  Lời giải:

  Chúng ta có hai hình vẽ tương ứng với vị trí của điểm M:

  – Trường hợp 1: điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.

  – Trường hợp 1: điểm M không nằm giữa 2 điểm A và B.

  a) Trong cả hai trường hợp thì điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A.

  b)

  – Nếu vẽ theo trường hợp 1 thì điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.

  – Nếu vẽ theo trường hợp 2 thì điểm B nằm giữa 2 điểm A và M.

  Luyện tập (Trang 113-114)

  Bài 27 (trang 113 SGK Toán 6 Tập 1): Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

  a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với …

  b) Hình tạo thành bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với A là một tia gốc …

  Lời giải:

  a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với A.

  b) Hình tạo thành bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với A là một tia gốc A.

  Luyện tập (Trang 113-114)

  Bài 28 (trang 113 SGK Toán 6 Tập 1): Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

  a) Viết tên hai tia đối nhau gốc O.

  b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

  Lời giải:

  * Cách 1: Dựa theo lập luận.

  a) M thuộc tia AB suy ra tia AM và tia AB trùng nhau.

  Tia AB và tia AC đối nhau

  Suy ra tia AM và tia AC đối nhau.

  Do đó A nằm giữa M và C.

  b) N thuộc tia AC suy ra tia AN và tia AC trùng nhau

  Tia AB và tia AC đối nhau

  Suy ra tia AN và tia AB đối nhau.

  Do đó A nằm giữa N và B

  * Cách 2: Dựa vào hình vẽ.

  Bài toán này có bốn trường hợp hình vẽ như sau:

  Cả bốn trường hợp trên thì :

  + Trong ba điểm A, M, C thì điểm A luôn nằm giữa hai điểm còn lại.

  + Trong ba điểm A, B, N thì điểm A luôn nằm giữa hai điểm còn lại.

  Luyện tập (Trang 113-114)

  Bài 29 (trang 114 SGK Toán 6 Tập 1): Cho hai tia đối nhau AB và AC.

  a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M, A, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

  b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

  Lời giải:

  Vẽ hình:

  a) Trong ba điểm M, A, C thì điểm A nằm giữa hai điểm còn lại.

  b) Trong ba điểm N, A, B thì điểm A nằm giữa hai điểm còn lại.

  Ngoài ra, vì đề bài không nêu rõ vị trí của M và N nên chúng ta còn có một cách vẽ hình khác mà cũng cho ra các kết luận như trên:

  Luyện tập (Trang 113-114)

  Bài 30 (trang 114 SGK Toán 6 Tập 1): Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

  Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:

  a) Điểm O là gốc chung của …

  b) Điểm … nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

  Lời giải:

  a) Điểm O là gốc chung của hai tia đối nhau Ox và Oy.

  b) Điểm O nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

  Ví dụ: Trên Ox lấy một điểm A bất kì khác O, trên Oy lấy một điểm B bất kì khác O. Ta thấy điểm O luôn nằm giữa A và B.

  Luyện tập (Trang 113-114)

  Bài 31 (trang 114 SGK Toán 6 Tập 1): Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC.

  a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C.

  b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại điểm N không nằm giữa B và C.

  Lời giải:

  Hình tổng hợp cho cả hai phần a và b:

  Vẽ hình theo từng phần như sau:

  – Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC.

  * Cách vẽ:

  – Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C (biểu diễn bằng ba dấu chấm trên trang giấy)

  – Vẽ hai tia AB và AC.

  a) Vẽ đường thẳng BC.

  – Xác định trước điểm M nằm giữa B và C.

  – Vẽ tia AM. Tia Ax cần vẽ chính là tia AM.

  b) – Xác định điểm N thuộc đường thẳng BC nhưng không nằm giữa B và C.

  – Vẽ tia AN. Tia Ay cần vẽ chính là tia AN.

  Luyện tập (Trang 113-114)

  Bài 32 (trang 114 SGK Toán 6 Tập 1): Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:

  a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.

  b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

  c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.

  Lời giải:

  a) Sai. Vì chúng có thể trùng nhau hoặc không đối nhau.

  b) Sai. Vì chúng có thể trùng nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 7: Phép Trừ Hai Số Nguyên
 • Giải Bài Tập Trang 82, 83 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Phép Trừ Hai Số Nguyên
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 1 Phần Hình Học: Điểm. Đường Thẳng
 • Đề Thi Giải Toán Violympic Lớp 6 Có Đáp Án
 • Bộ Đề Thi Violympic Toán Lớp 6 Năm Học 2022
 • Giải Bài Tập Trang 113, 114 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 122, 123 Sgk Toán 5: Thể Tích Hình Lập Phương
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 128 Câu 1, 2, 3, 4, 5
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 52 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Bài 1,2,3,4 Trang 7,8,9 Sgk Toán 7 Tập 2: Thu Thập Số Liệu Thống Kê, Tần Số
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 173 Bài 40, 41 Tập 2
 • Lời Giải bài tập Toán lớp 5

  Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 5: Luyện tập chung

  Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

  Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 113, 114 SGK Toán lớp 5

  Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 1 trang 113 SGK Toán 5

  Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

  a) Chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,1 m và chiều cao 0,5m

  b) Chiều dài 3 m, chiều rộng 15 dm và chiều cao 9 dm

  Phương pháp giải

  Đổi các kích thước về cùng đơn vị đo rồi áp dụng các công thức:

  – Diện tích xung quanh = chu vi đáy × chiều cao;

  – Diện tích toàn phần = diện tích xung quanh + diện tích hai đáy.

  Đáp án

  a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

  (2,5 + 1,1) × 2 × 0,5 = 3,6 (m²)

  Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật đã cho là:

  2,5 × 1,1 = 2,75 (m²)

  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

  3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m 2)

  b) 3m = 30dm

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

  (30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm 2)

  Diện tích mặt đáy là:

  30 x 15 = 450 (dm 2)

  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

  810 + 450 x 2 = 1710 (dm 2)

  Đáp số: a) 3,6m²; 9,1m²

  b) 810dm²; 1710dm²

  Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 2 trang 113 SGK Toán 5

  Viết số thích hợp vào ô trống

  Phương pháp giải

  Áp dụng các công thức:

  – Diện tích xung quanh = chu vi đáy x chiều cao;

  – Diện tích toàn phần = diện tích xung quanh + diện tích hai đáy.

  – Chu vi đáy = (chiều dài + chiều rộng) x 2

  Đáp án

  +) Cột (1):

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

  Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

  +) Cột (2):

  Nửa chu vi mặt đáy là: 2 : 2 = 1 (cm)

  Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

  Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

  +) Cột (3)

  Ta thấy hình hộp chữ nhật ở đây có ba kích thước bằng nhau nên chính là hình lập phương.

  Chu vi mặt đáy là:

  0,4 x 4 = 1,6 (dm)

  Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

  0,4 x 0,4 x 4 = 0,64 (dm 2)

  Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

  0,4 x 0,4 x 6 = 0,96 (dm 2)

  Giải Toán lớp 5 tập 2 Bài 3 trang 114 SGK Toán 5

  Một hình lập phương có cạnh 4 cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp bao nhiêu lần? Tại sao?

  Phương pháp giải

  – Tính cạnh của hình lập phương mới.

  – Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của từng hình rồi so sánh kết quả với nhau:

  + Diện tích xung quanh = diện tích một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

  + Diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

  Đáp án Cách 1

  Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu là:

  4 x 4 x 4 = 64 (cm²)

  Diện tích xung quanh của hình lập phương sau khi gấp lên 3 cạnh là:

  (4 x 3) x (4 x 3) x 4 = (4 x 4 x 4) x 3 x 3 = 64 x 9 (cm²)

  Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.

  Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu là:

  4 x 4 x 6 = 96 (cm 2)

  Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp lên 3 cạnh là:

  (4 x 3) x (4 x 3) x 6 = (4 x 4 x 6) x 3 x 3 = 96 x 9 (cm 2)

  Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần.

  Cách 2

  Hình lập phương mới có cạnh là:

  4 × 3 = 12 (cm)

  Diện tích xung quanh của hình lập phương mới là:

  12 × 12 × 4 = 576 (cm 2)

  Diện tích xung quanh của hình lập phương cũ là:

  4 × 4 × 4 = 64 (cm 2)

  Diện tích xung quanh của hình lập phương mới gấp lên số lần so với diện tích xung quanh của hình lập phương cũ là:

  576 : 64 = 9 (lần)

  Diện tích toàn phần của hình lập phương mới là:

  12 × 12 × 6 = 864 (cm 2)

  Diện tích toàn phần của hình lập phương cũ là:

  4 × 4 × 6 = 96 (cm 2)

  Diện tích toàn phần của hình lập phương mới gấp lên số lần so với diện tích toàn phần của hình lập phương cũ là :

  864 : 96 = 9 (lần)

  Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì cả diện tích xung quanh và diện tích toàn phần đều tăng 9 lần (vì khi đó diện tích của một mặt hình lập phương tăng lên 9 lần).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 109 Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 81 : Luyện Tập Chung
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 81: Luyện Tập Chung
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 163: Luyện Tập Chung
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 132 Bài Luyện Tập Chung
 • Giải Bài 3 Trang 71 Sgk Hình Học 11

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 11 Bài Tập Ôn Tập Chương 3
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 41
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 46 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 42 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Bài Tập Trang 92 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Bài 4: Hai mặt phẳng song song

  Video Bài 3 trang 71 SGK Hình học 11 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

  Bài 3 (trang 71 SGK Hình học 11): Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’.

  a) Chứng minh rằng hai mặt phẳng (BDA’) và (B’D’C) song song với nhau.

  b) Chứng minh rằng đường chéo AC’ đi qua trọng tâm G 1 và G 2 lần lượt của hai tam giác BDA’ và B’D’C.

  c) Chứng minh G 1 và G 2 chia đoạn AC’ thành ba phần bằng nhau.

  d) Gọi O và I lần lượt là tâm các hình bình hành ABCD và AA’C’C. Xác định thiết diện của mặt phẳng (A’IO) với hình hộp đã cho.

  Lời giải:

  a) + A’D’ // BC và A’D’ = BC

  ⇒ A’D’CB là hình bình hành

  ⇒ A’B // D’C, mà D’C ⊂ (B’D’C) ⇒ A’B // (B’D’C) (1)

  + BB’ // DD’ và BB’ = DD’

  ⇒ BDD’B’ là hình bình hành

  ⇒ BD // B’D’, mà B’D’ ⊂ (B’D’C) ⇒ BD // (B’D’C) (2)

  A’B ⊂ (BDA’) và BD ⊂ (BDA’); A’B ∩ BD = B (3)

  Từ (1), (2), (3) suy ra : (BDA’) // (B’D’C).

  b) Gọi O = AC ∩ BD

  + Ta có: O ∈ AC ⊂ (AA’C’C)

  ⇒ A’O ⊂ (AA’C’C).

  Trong (AA’C’C), gọi A’O ∩ AC’ = G 1.

  G 1 ∈ A’O ⊂ (A’BD)

  ⇒ G 1 ∈ AC’ ∩ (BDA’).

  + Trong hình bình hành AA’C’C gọi I = A’C ∩ AC’

  ⇒ A’I = IC.

  ⇒ AI là trung tuyến của ΔA’AC

  ⇒ G 1 = A’O ∩ AC’ là giao của hai trung tuyến AI và A’O của ΔA’AC

  ⇒ G 1 là trọng tâm ΔA’AC

  ⇒ A’G 1 = 2.A’O/3

  ⇒ G 1 cũng là trọng tâm ΔA’BD.

  Vậy AC’ đi qua trọng tâm G 1 của ΔA’BD.

  Chứng minh tương tự đối với điểm G 2.

  c) *Vì G 1 là trọng tâm của ΔAA’C nên AG 1/AI = 2/3 .

  Vì I là trung điểm của AC’ nên AI = 1/2.AC’

  Từ các kết quả này, ta có : AG 1 = 1/3.AC’

  *Chứng minh tương tự ta có : C’G 2 = 1/3.AC’

  d) (A’IO) chính là mp (AA’C’C) nên thiết diện cần tìm chính là hình bình hành AA’C’C.

  Kiến thức áp dụng

  + Mặt phẳng (α) chứa hai đường thẳng cắt nhau a và b cùng song song với mặt phẳng β thì (α) song song với (β).

  Các bài giải bài tập Toán 11 Hình học Bài 4 Chương 2 khác:

  Các bài giải bài tập Toán 11 Hình học Chương 2 khác:

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  hai-mat-phang-song-song.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vật Lý 6 Bài 16: Ròng Rọc
 • Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 6 Bài 14: Mặt Phẳng Nghiêng
 • Vbt Lịch Sử 6 Bài 21: Khởi Nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
 • Giải Bài Tập Môn Vật Lý Lớp 6 Bài 8: Trọng Lực
 • Giải Lý Lớp 6 Bài 8: Trọng Lực
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 113, 114 Câu 1, 2, 3, 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 84, 85 Câu 1, 2, 3, 4, 5
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 4 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 21 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 8 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 8 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải vở bài t ập Toán 4 trang 113, 114 tập 2 câu 1, 2, 3, 4, 5

  Cách sử dụng sách giải Toán 4 học kỳ 2 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  chúng tôi

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 4 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 4 tập 2, toán lớp 4 nâng cao, giải toán lớp 4, bài tập toán lớp 4, sách toán lớp 4, học toán lớp 4 miễn phí, giải toán 4 trang 113, 114

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 3: Ôn Tập Các Số Đến 100000 (Tiếp Theo)
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 87 & 88 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 87 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 93, 94 & 95 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 93 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Sách Bài Tập Toán Hình 11

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Đề Chính Thức Và Đề Xuất Kì Thi Hsg Trại Hè Hùng Vương Môn Sinh Học Khối 10 Năm 2022
 • Top 9 Đề Kiểm Tra Toán 8 Chương 3 Hình Học Có Đáp Án, Cực Hay.
 • Đề Thi Hsg Toán 10
 • Giải Toán Lớp 10 Ôn Tập Chương 1
 • Lời Giải Bài 2 Trang 49 Sgk Toán 10 Đầy Đủ Nhất
 • Nội dung trọng tâm của chương trình

  toán hình lớp 11 bao gồm 3 chương. Trong đó kiến thức chương 2 và chương 3 thường xuất hiện trong các đề thi giữa kì, cuối kì.

  Chương 1: Phép dời hình – Phép đồng dạng trong mặt phẳng

  Phép biến hình

  Phép tịnh tiến

  Phép đối xứng trục

  Phép đối xứng tâm

  Khái niệm phép dời hình, hai hình bằng nhau

  Phép đồng dạng

  Chương 2: Đường thẳng, mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song

  Đại cương về đường thẳng, mặt phẳng

  Hai đường thẳng chéo nhau – Hai đường thẳng song song

  Đường thẳng – Mặt phẳng song song

  Hai mặt phẳng song song

  Phép chiếu song song – Hình biểu diễn của một hình không gian

  Chương 3: Vector trong không gian và quan hệ vuông góc trong không gian

  Vector trong không gian

  Hai đường thẳng vuông góc

  Đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng

  Hai mặt phẳng vuông góc

  Khoảng cách

  Đây là một cuốn sách dành cho học sinh trong quá trình ôn luyện và phù hợp cho cả giáo viên trong quá trình xây dựng bài giảng. Sách được viết theo các bài dạy tiết dạy trong sách giáo khoa. Mức độ kiến thức trong mỗi bài được phân hóa theo các cấp độ nhận thức khác nhau, thuận lợi cho học sinh với khả năng từ cơ bản đến khá giỏi.

  Cuốn sách bài tập toán hình 11 này gồm các nội dung như sau:

  Chương 1: Quan hệ song song trong không gian (gồm 7 bài giảng)

  Chương 2: Quan hệ vuông góc trong không gian (gồm 9 bài giảng)

  Mỗi bài giảng trong cuốn sách được viết theo trình tự:

  – Tóm tắt kiến thức hình học trọng tâm: cung cấp những tính chất và định lý quan trọng.

  – Hoạt động trên lớp: khởi động, giáo viên hướng dẫn, học sinh tự luyện trên lớp. Phần hoạt động trên lớp có thể hỗ trợ các giáo viên soạn bài giảng phù hợp với quá trình giảng dạy. Đối với các bạn học sinh thì đọc phần này tương tự như tiếp thu hoặc gợi nhắc lại kiến thức đã học, củng cố các bước làm bài tập chuẩn

  – Bài tập ôn luyện có lời đáp án: với định hướng hỗ trợ học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm đang được sử dụng trong kì thi THPT quốc gia, cuốn sách bài tập toán hình 11 này cung cấp số lượng bài trắc nghiệm đa dạng, đi kèm với đó là đáp án để học sinh tự đối chiếu trong quá trình học.

  Đọc thử sách bài tập toán hình 11

  Một số điều nên làm để học tốt toán hình 11

  1. Tập cách vẽ hình rõ ràng và chính xác: Việc này giúp bạn luyện thói quen cẩn thận, tránh sai sót trong lúc giải bài tập. Hình vẽ dễ nhìn giúp bạn có phương hướng giải nhanh hơn.

  2. Luyện làm nhiều bài tập: Thông mình chưa chắc đã bằng cần cù, vì vậy đừng lười biếng, hãy chịu khó làm nhiều một dạng bài tập đến khi quen hẳn, làm nhiều dạng bài tập để mở mang kiến thức.

  3. Tìm kiếm sách bài tập toán hình 11, tài liệu tham khảo phù hợp: việc này hỗ trợ bạn nắm chắc kiến thức tổng quát hoặc kiến thức trong một chuyên đề toán hình nhất định, giúp bạn khám phá cách giải hay, mẹo ôn thi tốt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Tức Nước Vỡ Bờ Của Ngô Tất Tố
 • Soạn Bài Tức Nước Vỡ Bờ (Trích Tắt Đèn)
 • Soạn Bài: Chiếu Dời Đô
 • Soạn Bài Chiếu Dời Dô Siêu Ngắn
 • Soạn Bài Chiếu Dời Đô (Chi Tiết)
 • Giải Bài Tập 3 Trang 132 Toán 11

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán 11 Chương 1 Bài 4: Phép Đối Xứng Tâm
 • Giải Bài Tập Toán 11 Chương 3 Bài 5: Khoảng Cách
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 3 Chương 2: Thứ Tự Trong Tập Hợp Các Số Nguyên
 • Giải Bài Tập Toán 11 Chương 3 Bài 4: Hai Mặt Phẳng Vuông Góc
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 3: Hàm Số Liên Tục
 • Giải Bài Toán Lớp 6 Trang 87, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 106, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 102, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 100, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 117, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 116, Giải Bài Tập 1 Trang 18 Toán 12, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 114, Giải Bài Tập 43 Trang 27 Sgk Toán 9, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 112, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 110, Giải Bài Tập 41 Toán 9 Trang 27, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 108, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 100, Giải Bài Tập 41 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 128, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 110, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 111, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 95, Giải Bài Tập 3 Trang 121 Toán 11, Giải Bài Tập 3 Toán 12 Trang 10, Giải Bài Tập 3 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 5 Trang 92 Toán 11, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 43, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 84, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 99, Giải Bài Tập 1 Trang 5 Toán 8, Giải Bài Tập 1 Trang 6 Toán 9, Giải Bài Tập 1 Trang 17 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 9 Toán 12, Giải Bài Tập 1 Trang 28 Toán 11, Giải Bài Tập Toán 3 Trang 41, Giải Bài Tập 5 Trang 156 Toán 11, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 98, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 114, Giải Bài Tập 40 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 31, Giải Bài Tập 1 Trang 121 Toán 12, Giải Bài Tập 1 Trang 140 Toán 11, Giải Bài Tập 11 Trang 72 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trang 95, Giải Bài Tập 2 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 19, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 116, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 114, Giải Bài Tập 2 Trang 30 Toán 12, Giải Bài Tập 3 Trang 132 Toán 11, Giải Bài Tập 3 Trang 113 Toán 12, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 14, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 12, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 103, Giải Bài Tập 1 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 1 Trang 100 Toán 12, Giải Bài Tập 4 Trang 101 Toán 12, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 106, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 105, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 104, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 101, Giải Bài 1 Trang 112 Toán 12, Giải Bài 15 Sgk Toán 9 Trang 51, Giải Bài 19 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 49, Giải Bài 19 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 75, Giải Bài Tập 4 Trang 132 Toán 11, Giải Bài 47 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 84, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 89, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trang 99, Giải Bài Tập 4 Trang 113 Toán 12, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trang 97, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 102, Giải Bài Tập 2 Trang 18 Toán 12, Giải Bài Tập 4 Trang 163 Toán 11, Giải Bài Tập 58 Sgk Toán 8 Trang 92, Giải Bài Tập 7 Trang 127 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 133 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 94 Toán 10, Giải Bài Tập 8 Trang 40 Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 2 Trang 105 Toán 10, Giải Bài Tập 28 Trang 22 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 2 Trang 163 Toán 11, Giải Bài Tập 7 Trang 143 Toán 11, Giải Bài Tập 70 Trang 141 Toán 7, Giải Bài Tập 2 Trang 10 Toán 12, Giải Bài Tập 3 Trang 163 Toán 11, Giải Bài Tập 2 Trang 28 Toán 11, Giải Bài Tập 6 Trang 133 Toán 11, Giải Bài Tập 5 Trang 142 Toán 11, Giải Bài Tập 3 Trang 156 Toán 11, Giải Bài Tập 7 Trang 122 Toán 11, Giải Bài Tập 5 Trang 37 Toán 9, Giải Bài Tập 4 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 4 Trang 138 Toán 12, Giải Bài Tập 95 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 105, Giải Bài Tập 1 Trang 168 Toán 11, Giải Toán 9 Sgk Tập 1 Trang 6, Giải Toán 9 Sgk Tập 1 Trang 7, Giải Toán 9 Trang 7, Giải Toán 12 Bài 1 Trang 121, Giải Bài Tập 56 Trang 89 Toán 9, Giải Bài Tập 97 Trang 105 Toán 9, Giải Bài Tập 6 Trang 143 Toán 12, Giải Bài Toán Lớp 6 Trang 95, Giải Bài Tập 1 Trang 94 Toán 10,

  Giải Bài Toán Lớp 6 Trang 87, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 106, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 102, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 100, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 117, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 116, Giải Bài Tập 1 Trang 18 Toán 12, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 114, Giải Bài Tập 43 Trang 27 Sgk Toán 9, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 112, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 110, Giải Bài Tập 41 Toán 9 Trang 27, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 108, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 100, Giải Bài Tập 41 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 128, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 110, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 111, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 95, Giải Bài Tập 3 Trang 121 Toán 11, Giải Bài Tập 3 Toán 12 Trang 10, Giải Bài Tập 3 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 5 Trang 92 Toán 11, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 43, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 84, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 99, Giải Bài Tập 1 Trang 5 Toán 8, Giải Bài Tập 1 Trang 6 Toán 9, Giải Bài Tập 1 Trang 17 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 9 Toán 12, Giải Bài Tập 1 Trang 28 Toán 11, Giải Bài Tập Toán 3 Trang 41, Giải Bài Tập 5 Trang 156 Toán 11, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 98, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 114, Giải Bài Tập 40 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 31, Giải Bài Tập 1 Trang 121 Toán 12, Giải Bài Tập 1 Trang 140 Toán 11, Giải Bài Tập 11 Trang 72 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trang 95, Giải Bài Tập 2 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 19, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 116, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 114, Giải Bài Tập 2 Trang 30 Toán 12, Giải Bài Tập 3 Trang 132 Toán 11, Giải Bài Tập 3 Trang 113 Toán 12, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 14, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 12, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 103, Giải Bài Tập 1 Trang 112 Toán 12,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 92 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 42 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 46 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 41
 • Giải Toán Lớp 11 Bài Tập Ôn Tập Chương 3
 • Giải Bài Tập Trang 44, 45 Sgk Toán 6 Tập 1 Bài 111, 112, 113, 114

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 6 Bài 9 Chương 2: Quy Tắc Chuyển Vế
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 16: Tìm Tỉ Số Của Hai Số
 • Giải Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 3
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 2 Chương 2: Tập Hợp Các Số Nguyên
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 2: Phân Số Bằng Nhau
 • Học Tập – Giáo dục ” Môn Toán ” Toán lớp 6

  Chương I Số học lớp 6, các em sẽ học Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố cùng Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 6 Tập 1.

  Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách giải bài Số nguyên tố Hợp số bảng số nguyên tố. Mời các bạn cùng theo dõi để nâng cao kiến thức làm toán của mình dễ dàng và hiệu quả nhất.

  Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
  Giải Toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung
  Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 6 Tập 1
  Giải Toán lớp 4 trang 133 luyện tập, bài 1,2,3,4,5 SGK
  Học trực tuyến môn Toán lớp 6 ngày 7/4/2020, Luyện tập rút gọn phân số

  Giải bài Ước và bội

  , toán lớp 6 bài số nguyên tố hợp số bảng số nguyên tố, bài tập ước và bội lớp 6,

   Ôn tập kiến thức Toán lớp 6 Kiểm tra và ôn luyện kiến thức Toán 6 là phần mềm hỗ trợ học tập dành cho các em học sinh lớp 6 về môn Toán học. Các thầy cô giáo cũng có thể sử dụng ngay phần mềm kiểm tra và ôn luyện kiến thức Toán 6 để giảng dạy cho c …

  Tin Mới

  • Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 6 Tập 2

   Cách biểu diễn biểu đồ phần trăm, cách đọc tên các thông tin trên biểu đồ và tính tỉ số phần trăm là những nội dung kiến thức chủ yếu trong phần Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 6 Tập 2, Biểu đồ phần trăm chúng ta sẽ được tìm hiểu ngay sau đây.

  • Khái quát đặc sắc Nội dung, nghệ thuật bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

   Vào nhà ngục ở Quảng Đông cảm tác đã thể hiện rõ tráng khí, tinh thần cách mạng của người chí sĩ Phan Bội Châu, bài Khái quát đặc sắc Nội dung, nghệ thuật bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác sẽ giúp các em củng cố thêm kiến thức về bài thơ, qua đó giúp cho việc tìm hiểu và phân tích bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác được chi tiết hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 6 Bài 8: Đường Tròn
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 6: Phép Trừ Và Phép Chia
 • Giải Toán Lớp 6 Sgk Luyện Tập 2 Trang 19
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 1: Làm Quen Với Số Âm
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 14: Số Nguyên Tố. Hợp Số. Bảng Số Nguyên Tố
 • Giải Bài Tập Trang 112, 113 Sgk Giải Tích 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 12 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 133, 134 Sgk Giải Tích
 • Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Cơ Bản
 • Đề Cương Giải Tích 3 Hust
 • Đề Cương Bài Tập Giải Tích I
 • Tải Sách Focus On Ielts Foundation Pdf Free
 • Với giải Toán lớp 12: Tích phân, phần Đại Số những bài tập toán về giải tích trong chương trình Toán học 12 từ cơ bản đến nâng cao sẽ được hướng dẫn và trình bày chi tiết đầy đủ nhất. Chắc chắn thông qua tài liệu Giải Toán lớp 12 : Tích phân, phần Đại Số này các bạn học sinh sẽ dễ dàng hơn cho quá trình làm bài tập về nhà cũng như biết được những cách giải toán nhanh chóng và hữu ích nhất để sử dụng cho quá trình học và làm toán của mình. Những tài liệu này cũng rất hữu ích cho thầy cô giáo dùng làm giáo án giảng dạy hay thiết kế đề thi, đề kiểm tra toán học 12 cho các em. Các bạn đừng quên theo dõi những bài giải toán lớp 12 tiếp theo được cập nhật đầy đủ để hỗ trợ việc học tập và ôn luyện đạt kết quả cao.

  Trong chương trình học Toán lớp 12, có rất nhiều nội dung bài học quan trọng mà các em cần phải nắm vững. Trong đó, nội dung bài Giải Toán 12 trang 43, 44 của Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số là một trong những kiến thức mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.

  Giải Tích lớp 12 trong Chương II các em học bài Bài 2. Hàm số lũy thừa. Các em cần Giải toán lớp 12 trang 60, 61 trước khi lên lớp để học tốt môn Toán 12 hơn.

  Trong chương trình học môn Toán 12 phần Giải toán 12 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 68 SGK Giải Tích- Lôgarit là một trong những nội dung rất quan trọng mà các em cần quan tâm và trau dồi để nâng cao kỹ năng giải Toán 12 của mình.

  Chi tiết nội dung phần Giải toán 12 trang 55, 56 SGK Giải Tích- đã được hướng dẫn đầy đủ để các em tham khảo và chuẩn bị nhằm ôn luyện môn Toán 12 tốt hơn.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-12-tich-phan-phan-dai-so-30039n.aspx

  bài 3 trang 113 sgk toán 12

  , bài 1 trang 112 giải tích 12, bài 1 trang 112 đại 12,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 117, 118 Sgk Toán 4: Luyện Tập Quy Đồng Mẫu Các Phân Số
 • Bài 14,15,16, 17,18,19 Trang 20,21,22 Sgk Toán 7 Tập 2: Số Trung Bình Cộng
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 7 Sách Giáo Khoa Sinh Học 9
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 7 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 4 Tập 1
 • Bài Tập 4 Trang 91 Sgk Toán 7 Tập 2: Cho Góc Vuông Xoy, Điểm A Thuộc Tia Ox, Điểm B Thuộc Tia Oy..
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100