Giải Bài Toán Lớp 1 Kỳ 2

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 40 Câu 1, 2, 3, 4
 • Ôn Tập : Luyện Tập Trang 48 Sách Giáo Khoa
 • Giải Toán Lớp 4 Trang 128 Luyện Tập, Đáp Số Bài 1,2,3 Sgk
 • Giải Bài Tập Trang 127 Sgk Toán 4: Phép Cộng Phân Số (Tiếp Theo)
 • Giải Toán Lớp 4 Trang 138, 139 Luyện Tập Chung, Bài 1,2,3,4,5 Sgk
 • Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 6, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 7, Toán 8 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập 17 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập 62 Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập Toán 9, Toán 9 Giải Bài Tập Sgk, Giải Bài Toán Vận Tải, Giải Bài Tập Toán 6 Sgk, Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2, Giải Bài Tập Toán 7, Giải Bài Tập 9 Toán, Giải Bài Tập Toán 7 Sgk, Giải Bài Toán Tìm X Lớp 3, Giải Bài Tập Toán 8, Giải Bài Tập Toán 8 Sgk, Giải Bài Tập Toán 8 Tập 2, Toán 9 Giải Bài Tập, Giải Bài Toán Tối ưu, Giải Bài Tập Toán 7 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Tìm X Lớp 4, Bài Giải Vở Bài Tập Toán, Bài Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 95, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2, Giải Toán 7 Tập 2 Bài 2, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán Lớp 5, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán, Giải Toán 8 Bài 3 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 101, Giải Bài Toán Tìm Y Lớp 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 102, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 92, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 96, Giải Toán 8 Tập 2 Bài 1, Giải Bài Toán Tìm Y, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 103, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 100, Giải Bài Tập Toán Lớp 4, Bài Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2, Giai Toan, Giải Bài Tập Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Bài 101, Giải Bài Tập Toán Bài 99, Giải Bài Tập Toán Kì 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 1, Giải Bài Tập Toán Lớp 1 Bài 71, Giải Bài Tập Toán Lớp 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 3, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 100, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2, Giải Toán 7 Tập 2 Bài 1, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 5, Giải Bài Toán Tìm X Lớp 6, Bài Giải Toán Tìm X Lớp 6, Toán 6 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập 55 Sgk Toán 8 Tập 2, Toán Lớp 3 Bài Giải, Bài Giải Kế Toán Chi Phí Ueh, Toán Lớp 7 Giải Bài Tập, Toán Lớp 2 Bài Giải, Toán Lớp 3 Giải Bài Tập, Toán 11 Bài 2 Giải Bài Tập, Bài Giải Toán, Bài Giải Toán 8, Bài Giải Toán 9, Bài Giải Toán 9 Tập 2, Bài Giải Toán Bài Thơ, Bài Giải Toán Cần Thơ, Bài Giải Toán Có Lời Văn, Giải Bài Tập 43 Sgk Toán 8 Tập 2, Toán 7 Giải Bài Tập, Toán Lớp 4 Giải Bài Tập, Toán Lớp 8 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập 42 Sgk Toán 8, Bài Giải Mẫu Toán Lớp 5,

  Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 6, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 7, Toán 8 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập 17 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập 62 Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập Toán 9, Toán 9 Giải Bài Tập Sgk, Giải Bài Toán Vận Tải, Giải Bài Tập Toán 6 Sgk, Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2, Giải Bài Tập Toán 7, Giải Bài Tập 9 Toán, Giải Bài Tập Toán 7 Sgk, Giải Bài Toán Tìm X Lớp 3, Giải Bài Tập Toán 8, Giải Bài Tập Toán 8 Sgk, Giải Bài Tập Toán 8 Tập 2, Toán 9 Giải Bài Tập, Giải Bài Toán Tối ưu, Giải Bài Tập Toán 7 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Tìm X Lớp 4, Bài Giải Vở Bài Tập Toán, Bài Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 95, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2, Giải Toán 7 Tập 2 Bài 2, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán Lớp 5,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 4 Trang 67 Sgk Toán 8 Tập 1
 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 4: Diện Tích Hình Thang
 • Giải Bài 4 Trang 132 Sgk Toán 8 Tập 2
 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4: Hai Đường Thẳng Vuông Góc Giải Bài Tập Toán Lớp 4
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 43: Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 65: Chia Một Số Thập Phân Cho 10, 100, 1000
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 5
 • Tự Kiểm Tra Trang 134 Vở Bài Tập (Vbt) Toán 5 Tập 2
 • Giải Bài Tập Trang 119 Sgk Toán 5: Luyện Tập
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 30 Sgk Toán 5
 • Đề cương ôn tập học kì I Toán lớp 5 được Gia sư Hà Nội sưu tầm và tổng hợp giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập môn Toán lớp 5 học kì 1.

  Hi vọng tài liệu này giúp các bạn đạt kết quả tốt trong học tập, sẵn sàng cho kì thi cuối học kì I sắp tới.

  Phần I: Phân số

  1) Phép cộng và trừ phân số:

  a) Tính:

  a) Tính:

  Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Nửa chu vi bằng 256m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

  Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Chiều rộng kém chiều dài 20m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

  1) Tổng – Tỉ:

  Bài 1: Mua 12 quyển vở hết 30 000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

  2) Hiệu tỉ:

  Bài 2: Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

  Phần III: Bảng đơn vị đo

  3. Giải toán tỉ số: 1) Bảng đơn vị đo độ dài:

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  2) Bảng đơn vị đo khối lượng:

  a) 135m = … dm 375cm = … m 4km 37m = m 354dm = …m…dm

  3) Bảng đơn vị đo diện tích:

  b) 19 yến = chúng tôi 203kg = … tấn 2006g = … kg … g 3tấn 7yến = … kg

  4) Luyện tập:

  Phần IV: Số thập phân

  1. Đọc – viết số thập phân:

  a) Tính diện tích thửa ruộng.

  b) Người ta chia diện tích thửa ruộng thành hai phần để trồng lúa và đào ao thả cá. Diện tích trồng lúa kém diện tích đào ao là 140m 2. Tính diện tích mỗi phần.

  4. Mẹ có 5 000 000 đồng đem gửi tiết kiệm với lãi xuất 1,2% một tháng.

  a) Hỏi sau một tháng mẹ có tất cả bao nhiêu tiền?

  b) Hỏi sau hai tháng mẹ có tất cả bao nhiêu tiền?

  5. Lớp 5B có số học sinh nam là 12 em chiếm 40% số học sinh trong lớp.

  a) Tính số học sinh nữ.

  b) Tính số học sinh cả lớp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 103: Luyện Tập Chung
 • Giải Bài Tập Trang 26, 27 Sgk Toán 5: Đề
 • Bài 3, 4 Trang 32 (Luyện Tập Chung Trang 32) Sgk Toán 5
 • Câu 1, 2, 3 Trang 18 Vở Bài Tập Môn Toán Lớp 5 Tập 1: Bài 15. Ôn Tập Về Giải Môn Toán
 • Bài Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 10 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Tập 1 Full Các Trang # Gbt Toán Lớp 6 Học Kỳ 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 13 Câu 45, 46, 47, 48 Tập 2
 • Hướng Dẫn Giải Bài 16 17 18 19 20 Trang 13 Sgk Toán 6 Tập 1
 • Giải Bài Tập Trang 68 Sgk Toán 5 Bài 1, 2, 3
 • Cách Giải Dạng Toán Chia Hết Nâng Cao Lớp 6
 • Cách Hướng Dẫn Học Sinh Giải Toán Có Lời Văn Hiệu Quả
 • Sách giải sách bài tập Toán 6 tập 1 Full các trang # GBT Toán lớp 6 học kỳ 1: Với sách giải toán lớp 6 học kỳ 1 cuốn tập 1 chúng tôi tổng kết và làm những bài tập toán lớp 6 đúng và chính xác nhất gửi đến bạn đọc, cho các khán giả học sinh hoặc là các phụ huynh để tham khảo và dạy học cho con em mình, đây là những bài & cách làm cách giải được các cô giáo chấm đúng chuẩn với trình độ học các các chương trình mà bộ giáo dục và nhà trường đề ra. Cụ thể được trình bày qua các trang giải SBT toán lớp 6 tập 1 như sau

  Giải sách bài tập Toán 6 tập 1 Full các trang

  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 5 câu 1, 2, 3, 4, 5
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 5 câu 6, 7
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 6 câu 8, 9 & 1.1
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 7 câu 10
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 7 câu 11
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 7 câu 12
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 7 câu 14
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 8 câu 2.1
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 8 câu 2.2
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 8 câu 16
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 8 câu 17
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 8 câu 18
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 8 câu 19
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 8 câu 20
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 8 câu 21
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 8 câu 22
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 9 câu 23
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 9 câu 24
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 9 câu 25
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 9 câu 26
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 9 câu 27
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 9 câu 28
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 9 câu 29
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 9 câu 3.1
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 9 câu 3.2
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 10 câu 30
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 10 câu 31
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 10 câu 32
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 10 câu 33
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 10 câu 34
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 10 câu 35
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 10 câu 36
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 10 câu 37
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 10 câu 38
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 10 câu 39
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 11 câu 4.1
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 11 câu 4.2
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 11 câu 40
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 11 câu 41
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 11 câu 42
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 11 câu 43
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 11 câu 44
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 11 câu 45
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 11 câu 46
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 11 câu 47
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 12 câu 48
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 12 câu 49
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 12 câu 50
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 12 câu 51
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 12 câu 52
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 12 câu 53
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 12 câu 54
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 12 câu 55
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 12 câu 56
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 12 câu 57
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 13 câu 5.1
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 13 câu 5.2
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 13 câu 58
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 13 câu 59
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 13 câu 60
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 13 câu 61
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 13 câu 62
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 13 câu 63
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 13 câu 64
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 13 câu 65
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 13 câu 66
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 13 câu 67
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 14 câu 68
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 14 câu 69
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 14 câu 70
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 14 câu 71
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 14 câu 72
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 14 câu 73, 74, 75
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 14 câu 76, 77
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 14 câu 78, 79, 80
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 15 câu 6.1, 6.2, 6.3
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 15 câu 6.4, 6.5
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 15 câu 81, 82
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 15 câu 83, 84, 85
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 15 câu 86, 87, 88, 89
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 15 câu 90, 91, 92
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 15 câu 93, 94, 95
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 17 câu 96, 97, 98, 99
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 17 câu 7.1, 7.2, 7.3
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 17 câu 100, 101, 102, 103
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 18 câu 8.1, 8.2
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 18 câu 104, 105, 106, 107
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 18 câu 108, 109, 110
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 19 câu 111, 112, 113
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 20 câu 9.1, 9.2, 9.3
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 20 câu 114, 115, 116, 117
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 20 & 21 câu 118, 119, 120, 121, 122
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 21 câu 10.1, 1.2, 1.3, 1.4
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 21 câu 123, 124, 125
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 22 câu 126, 127, 128, 129
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 22 câu 130, 131, 132
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 22 & 23 câu 133, 134, 135, 136
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 22 câu 10.1, 10.2, 10.3, 10.4
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 23 câu 12.1, 12.2, 12.3
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 23 câu 137, 138, 139, 140
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 23, 24 câu 141, 142, 143, 144
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 24 câu 13.1, 13.2, 13.3
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 24 câu 145, 146, 147
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 24 câu 148, 149, 150
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 24, 25 câu 151, 152, 153, 154
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 25 câu 155, 156, 157, 158
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 25 câu 14.1, 14.2
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 26 câu 159, 160, 161, 162
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 26 câu 163, 164, 165
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 26 câu 166, 167, 168
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 27 câu 169, 170, 171, 172
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 27 câu 173, 174, 175
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 27 câu 176, 177, 178, 179
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 28, 29 câu 180, 181, 182, 183
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 29 câu 184, 185, 186
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 29, 30 câu 187, 17.4, 17.5
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 30 câu 188, 189, 190
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 30 câu 191, 192, 193, 194
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 30 câu 195, 196, 197
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 30 câu 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 31, 32 câu 198, 199, 200, 201, 202
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 32 câu 203, 204, 205, 206, 207
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 32 câu 208, 209, 210, 211, 212
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 33 câu 213, 214, 215, 216, 217
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 33, 34 câu 218, 219, 220
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 33, 34 câu 221, 222, 223
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 34 câu 224
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 35 câu I.1, I.2,I.3,I.4
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 35 câu I.5. I.6, I.7, I.8
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 66 câu 1, 2, 3, 4
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 66, 67 câu 5, 6, 7, 8
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 67 câu 1.1, 1.2
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 68 câu 9, 10, 11, 12
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 68, 69 câu 13, 14, 15, 16
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 69 câu 17, 18, 19, 20
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 69, 70 câu 21, 22, 23, 24
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 70, 71 câu 25, 26, 27, 28
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 71 câu 29, 30, 31
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 70 câu 32, 33, 34
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 72 câu 35, 36, 37, 38
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 72 câu 39, 40, 41
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 72, 73 câu 42, 43, 44, 45
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 69 câu 2.1, 2.2
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 72 câu 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 73 câu 46, 47, 48, 49
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 73, 74 câu 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 73, 74 câu 50, 51, 52, 53
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 74 câu 54, 55, 56
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 74, 75 câu 57, 58, 59, 60
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 75, 76 câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 75 câu 61, 62, 63, 64
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 75 câu 65, 66, 67, 68
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 76, 77 câu 69, 70, 71, 72
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 77, 78 câu 73, 74, 75, 76
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 78 câu 77, 78, 79, 80
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 79, 80 câu 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 79 câu 81, 82, 83, 84
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 80 câu 89,90, 91
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 80, 81 câu 92, 93, 94
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 122, 123 câu 8, 9, 10
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 123 câu 11, 12, 13
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 123, 124 câu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 124, 126 câu 3.1, 3.2, 3.3, 14
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 125 câu 15, 16, 17, 18
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 126 câu 4.1
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 128, 129 câu 5.1, 5.2, 5.3
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 126 câu 23, 24, 25
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 127 câu 26, 27, 28, 29
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 129, 131 câu 30, 31, 32, 33
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 130 câu 35, 36, 37, 38
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 131, 132 câu 40, 41, 42, 43
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 130, 131 câu 6.1, 6.2, 6.3
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 133, 134 câu 44, 45, 46, 47
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 134, 135 câu 8.1, 8.2, 8.3
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 134 câu 48, 49, 50, 51
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 135 câu 52, 53, 54, 55
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 135 câu 56, 57, 58
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 136 câu 9.1, 9.2, 9.3
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 136, 137 câu 59, 60, 61, 62
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 137 câu 63, 64, 65
  • Giải vở bài toán lớp 6 tập 1 trang 137, 138 câu 10.1, 10.2, 10.3

  Tags: bài tập toán lớp 6 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 6 tập 1, toán lớp 6 nâng cao, giải toán lớp 6, bài tập toán lớp 6, sách toán lớp 6, học toán lớp 6 miễn phí,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 41,42,43, 44,45,46, 47,48,49,50 Trang 22,23,24 Toán 6 Tập 1
 • Bài 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,148 Trang 56, 57 Sgk Toán 6 Tập 1
 • Bài 169 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 1
 • Bài Luyện Tập Về So Sánh Hay Có Đáp Đáp (Exercises On Comparison)
 • Bài Tập So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Chi Tiết
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Học Kỳ I Bộ Mới Nhất Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 77 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 3 Tập 1
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 34 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Bài Tập Trang 34, 35, 37 Sgk Toán 5: Khái Niệm Số Thập Phân
 • Giải Bài Tập Trang 33, 34 Sgk Toán 3: Gấp Một Số Lên Nhiều Lần
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 30 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải bài tập toán lớp 3 tập 1: những bài tập toán khó, nâng cao, với các phép tính cộng trừ nhân chia cho các bạn học sinh cấp I, giải đề toán lớp 3 để thi học sinh giỏi, ở trang này chúng tôi gửi đến các bạn học sinh bộ giải toán lớp 3 tập 1 cho học kỳ I mới nhất năm học 2022- 2022 Giải bài tập toán lớp 3 tập 1 học kỳ I Luyện tập đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số, Cộng,…

 • Giải bài tập toán lớp 2 tập 1 học kỳ I bộ mới nhất năm học 2022
 • Top 4 bài văn tả con chó lớp 5 ngắn & hay nhất cần tham khảo để ôn thi
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3 trang 29 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1
 • Giải bài tập toán lớp 3 tập 1: những bài tập toán khó, nâng cao, với các phép tính cộng trừ nhân chia cho các bạn học sinh cấp I, giải đề toán lớp 3 để thi học sinh giỏi, ở trang này chúng tôi gửi đến các bạn học sinh bộ giải toán lớp 3 tập 1 cho học kỳ I mới nhất năm học 2022- 2022

  Luyện tập đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số, Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ), Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần), Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) ở trang này chúng tôi gửi đến các bạn học sinh bộ giải toán lớp 3 tập 1 học kỳ 1 mới nhất năm học 2022- 2022.

 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1
 • ….Update
 • Tags: giải toán 3, giả bài tập toán lớp 3, giải toán 3 tập 1, sách giải bài tập toán 3 tập 1, giải toán 3 học kỳ 1, bài tập toán 3 học kỳ 1

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Bài: Tự Kiểm Tra
 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Tự Kiểm Tra Trang 103 104
 • Giải Bài Tập Trang 35, 36 Sgk Toán 3: Bảng Chia 7
 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 35 Tập 2 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Bài Tập Toán 3 Trang 35 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Toán Hình Học Lớp 9, Bài Tập Toán Ôn Thi Kỳ 2 Lớp 9, Tài Liệu Toán 9 Học Kì 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 1 Bài 2
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 1 Bài 1
 • Bài Tập 8: Trang 70 Sgk Hình Học Lớp 9
 • Giải Bài Tập Trang 79, 80 Sgk Toán 9 Tập 2 Bài 27, 28, 29, 30, 31, 32,
 • Giải Bài Tập 13: Trang 77 Sgk Hình Học Lớp 9
 • Toán hình học lớp 9, bài tập toán ôn thi kỳ 2 lớp 9

  Tài liệu toán 9 học kì 2, học toán đại số và hình học 9.

  Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán, toán hình học lớp 9, giải bài tập hình học lớp 9 thi học kì 2, toán hình dạy thêm lớp 9.

  Tài liệu dạy học hình học lớp 9, tài liệu dạy học dạy thêm dạy kèm hình học lớp 9, toán 9.

  Tài liệu toán hình lớp 9, giải bài tập hình học lớp 9 ôn thi vào lớp 10, những bài toán hình học lớp 9 khó, bài tập hình học lớp 9, giải chi tiết hình học lớp 9

  Cung cấp gia sư, giáo viên , sinh viên giỏi chuyên môn, chịu khó không ngại đường xa, kỹ năng sư phạm vững chắc, kiến thức chuyên sâu, tác phong sư phạm chuẩn mực, đạo đức nghề giáo đến dạy kèm tại nhà phụ huynh học sinh.

  Gia sư dạy kèm toán lý hóa tại nhà tphcm , Gia sư luyện thi đại học tphcm , Giáo viên ôn thi tốt nghiệp, Giáo viên luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên, Giáo viên ôn thi vào lớp 6, tim gia sư dạy kèm toán lý hóa anh, giáo viên luyện thi đại học môn toán lý hóa, tìm gia sư dạy kèm toán lý hóa tphcm.

  Giáo viên dạy kèm tại nhà các môn : Toán – Lý -Hóa – Anh – Văn – Sinh – Sử – Địa – Đàn nhạc -Tin học văn phòng – Vẽ kỹ thuật…

  Gia sư dạy kèm các quận trên Tphcm : quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình, Thủ Đức, Củ Chi, Phú Nhuận, Nhà Bè, Hóc Môn, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Dương.

  Giáo viên dạy kèm các lơp trên Tphcm :dạy kèm lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, LTĐH

  TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM TRỌNG TÍN

  Địa chỉ : 352/31 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TPHCM0946321481, Thầy Tín, Cô chúng tôi

  Điện thoại: (028)66582811, 0946069661, 0906873650,

  giasutrongtin.vn

  Tuyển chọn và giới thiệu giáo viên sinh viên gia sư dạy kèm tại nhà học sinh uy tín và chất lượng

  • 1 Bài luyện tập toán hình học, học kỳ 2 Lớp 9
  • 2 Toán hình học lớp 9, bài tập toán ôn thi kỳ 2 lớp 9
  • 3 Tài liệu toán 9 học kì 2, học toán đại số và hình học 9.
  • 4 Tài liệu dạy học hình học lớp 9, tài liệu dạy học dạy thêm dạy kèm hình học lớp 9, toán 9.
  • 6 TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM TRỌNG TÍN TPHCM

   • 6.1 GIÁO VIÊN DẠY KÈM TẠI NHÀ KHẮP TPHCM
   • 6.3 Bài tập toán ôn thi kỳ 2 Lớp 9
   • 6.4 Tài liệu toán 9 học kì 2
   • 6.5 Học toán đại số và hình học 9
   • 6.6 Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán
   • 6.8 Giải bài tập hình học lớp 9 thi học kì 2
   • 6.9 Toán hình dạy thêm lớp 9
   • 6.10 Tài liệu dạy học hình học lớp 9
   • 6.11 Tài liệu dạy học dạy thêm dạy kèm hình học lớp 9.
   • 6.12 Bảng giá gia sư tại nhà, học phí gia sư dạy kèm tại Tphcm
   • 6.13 Học Phí Gia Sư Lớp 12 Bảng Giá Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 12
   • 6.14 Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Lớp 11 Học Phí Dạy Kèm Lớp 11
   • 6.15 Học Phí Dạy Kèm Lớp 10 Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Lớp 10
   • 6.16 Học Phí Gia Sư Lớp 9 Ôn Thi Vào Lớp 10, Bảng Giá Luyện Thi Lớp 10 Toán Văn Anh
   • 6.17 Bảng Giá Gia Sư Lớp 8, Học Phí Tìm Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 8
   • 6.18 Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Lớp 7, Học Phí Tìm Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 7
   • 6.19 Học Phí Dạy Kèm Lớp 6, Bảng Giá Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 6
   • 6.20 Học Phí Dạy Kèm Lớp 5, Bảng Giá Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 5
   • 6.21 Học Phí Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 4, Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 4
   • 6.22 Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 3, Học Phí Tìm Gia Sư Lớp 3 Tại Nhà
   • 6.23 Học Phí Dạy Kèm Lớp 2, Bảng Giá Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 2
   • 6.24 Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 1, Học Phí Tìm Gia Sư Lớp 1 Tại Nhà
   • 6.25 Bảng Giá Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Cấp 3, Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 10 11 12
   • 6.26 Bảng giá dạy kèm toán lý hóa anh cấp 2, bảng giá gia sư dạy kèm lớp 6 7 8 9
   • 6.27 Báng Giá Dạy Kèm Tiểu Học, Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 1 2 3 4 5
   • 6.28 Học Phí Dạy Kèm Cấp 3, Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12 TPHCM
   • 6.29 Học Phí Dạy Kèm Cấp 2, Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 6 7 8 9
   • 6.30 Học Phí Dạy Kèm, Học Phí Giáo Viên Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn 1 2 3 4 5
   • 6.32 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Giỏi Uy Tín Tp.HCM
   • 6.33 Gia Sư Toán TPHCM, Dạy Toán Lớp 1 – 12, Ôn thi đại học, Luyện thi lớp 10
   • 6.34 Gia sư toán lớp 12, Giáo viên dạy kèm toán lớp 12, Sinh viên dạy kèm toán 12
   • 6.35 Gia sư toán lớp 11, Giáo viên dạy kèm toán lớp 11, Sinh viên dạy kèm toán 11
   • 6.36 Dạy kèm anh văn lớp 12, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 12
   • 6.37 Dạy kèm anh văn 11, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 11
   • 6.38 Dạy kèm anh văn lớp 10, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 10
   • 6.39 Dạy kèm tiếng anh lớp 9, giáo viên dạy kèm anh văn 9 ôn thi lớp 10
   • 6.40 Dạy kèm tiếng anh lớp 8, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 8
   • 6.41 Dạy kèm anh văn lớp 7, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 7
   • 6.42 Dạy kèm tiếng anh lớp 6, giáo viên sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6
   • 6.43 Dạy kèm anh văn lớp 5, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 5
   • 6.44 Dạy kèm anh văn lớp 4, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 4
   • 6.45 Dạy kèm anh văn lớp 3, gia sư giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 3
   • 6.46 Dạy kèm anh văn lớp 2, giáo viên gia sư dạy kèm tiếng anh lớp 2
   • 6.47 Dạy kèm anh văn lớp 1, gia sư dạy kèm tiếng anh lớp 1
   • 6.48 Gia sư tiếng anh lớp 12, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 12
   • 6.49 Gia sư anh văn lớp 11, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 11 Tphcm
   • 6.50 Gia sư anh văn lớp 10, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 10
   • 6.51 Gia sư anh văn lớp 9, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 9 ôn thi lớp 10
   • 6.52 Gia sư anh văn lớp 8, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 8
   • 6.53 Gia sư anh văn lớp 7, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 7
   • 6.54 Gia sư anh văn lớp 6, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6
   • 6.55 Gia sư tiếng anh lớp 5, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 5
   • 6.56 Gia sư tiếng anh lớp 4, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 4
   • 6.57 Gia sư anh văn lớp 3, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 3
   • 6.58 Gia sư anh văn lớp 2, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 2
   • 6.59 Gia sư tiếng anh lớp 1, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 1
   • 6.60 Gia sư toán lớp 12, giáo viên dạy kèm toán 12, gia sư trọng tín
   • 6.61 Gia sư toán lớp 11, giáo viên dạy kèm toán 11, gia sư trọng tín
   • 6.62 Gia sư toán lớp 10, giáo viên dạy kèm toán lớp 10, gia sư trọng tín Tphcm
   • 6.63 Gia sư toán lớp 8, giáo viên dạy kèm toán lớp 8, Sinh viên dạy kèm lớp 8
   • 6.64 Gia sư toán lớp 7, giáo viên dạy kèm toán lớp 7, gia sư trọng tín tphcm
   • 6.65 Gia sư toán lớp 6, giáo viên dạy kèm toán lớp 6, gia sư trọng tín
   • 6.66 Gia sư anh văn cấp 1 2 3, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6 7 8 9 10 11 12
   • 6.67 Gia sư môn toán, giáo viên dạy kèm toán lớp 6 7 8 9 10 11 12 LTĐH
   • 6.68 Gia sư hóa học, giáo viên dạy kèm hóa học lớp 8 9 10 11 12
   • 6.69 Giáo viên giỏi toán Tphcm giáo viên luyện thi đại học uy tín và chất lượng
   • 6.70 Giáo viên dạy kèm LTĐH môn Hóa lớp 8 9 10 11 12
   • 6.71 Giáo viên dạy kèm Hóa Học lớp 12, Tìm gia sư dạy kèm hóa học 12 tại nhà
   • 6.72 Giáo viên dạy kèm HÓA HỌC lớp 11, Tìm gia sư HÓA HỌC 11 tại nhà
   • 6.73 Giáo viên dạy kèm hóa học lớp 10, tìm gia sư dạy hóa học lớp 10 tại nhà
   • 6.74 Giáo viên dạy kèm hóa học lớp 9, gia sư dạy kèm hóa học lớp 9 tại Tphcm
   • 6.75 Giáo viên dạy kèm hóa học lớp 8, tìm gia sư hóa học lớp 8 tại Tphcm
   • 6.76 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 12, tìm gia sư dạy kèm vật lí 12 tại Tphcm
   • 6.77 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 11, tìm gia sư vật lí 11 tại Tphcm
   • 6.78 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 10, tìm gia sư dạy kèm vật lý lớp 10 tại nhà
   • 6.79 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 9, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 9
   • 6.80 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 8, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 8 tại nhà Tpchm
   • 6.81 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 7, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 7 tại Tphcm
   • 6.82 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 6, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 6 tại Tphcm
   • 6.83 Giáo Viên Dạy Kèm Toán LTĐH Toán, Tìm Gia Sư Toán Tại Nhà Tp.HCM
   • 6.84 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 12, Tìm Gia Sư Toán 12 Tại Nhà Tp.HCM
   • 6.85 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 11, Tìm Gia Sư Toán 11 Tại Tp.HCM
   • 6.86 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 10, Tìm Gia Sư Toán Lớp 10 Tại Nhà TPHCM
   • 6.87 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 9, Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tp.HCM
   • 6.88 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 8, Tìm Gia Sư Toán Lớp 8 Dạy Kèm Tại Nhà TPHCM
   • 6.89 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 7, Tìm Gia Sư Toán Lớp 7 Tại Nhà Ở Tp.HCM
   • 6.90 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 6, Tìm Gia Sư Toán Lớp 6 Tại Tp.HCM
   • 6.91 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 5, Tìm Gia Sư Toán Lớp 5 Dạy Tại Nhà Tp.HCM
   • 6.92 Giáo viên dạy kèm Toán lớp 4, gia sư dạy kèm lớp 4, sinh viên dạy kèm lớp 4
   • 6.93 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 3, Tìm Gia Sư Toán Lớp 3 Dạy Tại Nhà Tp.HCM
   • 6.94 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 2, Tìm Gia Sư Toán Lớp 2 Tại Tphcm
   • 6.95 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 1, Tìm Gia Sư Toán Lớp 1 Tại Tphcm
   • 6.96 Giáo Viên Dạy Kèm Anh Văn, Tìm Gia sư Dạy Kèm Tiếng Anh Tp.HCM
   • 6.97 Giáo viên dạy kèm hóa, gia sư hóa lớp 8 9 10 11 12
   • 6.98 Giáo viên dạy kèm Lý, gia sư vật lí lớp 6 7 8 9 10 11 12
   • 6.99 Giáo viên dạy kèm toán cấp 1 2 3, gia sư, sinh viên dạy kèm toán lớp 6 7 8 9 10 11 12
   • 6.101 Sinh Viên Dạy Kèm Tại Nhà Học Sinh, Tìm Sinh Viên Dạy Toán Lý Hóa Anh
   • 6.102 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 5 Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 5
   • 6.103 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 4 Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4
   • 6.104 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 3 Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 3
   • 6.105 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 2 Sinh Viên Dạy Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 2
   • 6.106 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 1 Sinh Viên Nhận Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Lớp 1
   • 6.107 Sinh viên dạy kèm cấp 3 dạy kèm toán lý hóa anh lớp 10 11 12 LTĐH
   • 6.108 Sinh viên dạy kèm cấp 2 dạy kèm Toán lý hóa anh lớp 6 7 8 9
   • 6.112 Học Thêm Hóa Học Lớp 12 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa 12
   • 6.113 Học Thêm Hóa Học Lớp 11 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa 11
   • 6.114 Học Thêm Hóa Học Lớp 10 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa 10
   • 6.115 Học Thêm Hóa Học Lớp 9 Địa Chỉ Dạy Kèm Hóa Lớp 9 Tp.HCM
   • 6.116 Học Thêm Hóa Học Lớp 8 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa Lớp 8
   • 6.117 Học Thêm Toán Lớp 12 Trung Tâm Dạy Thêm Học Thêm Toán 12
   • 6.118 Học Thêm Toán Lớp 11 Địa Chỉ Lớp Học Thêm Toán 11 Uy Tín Tphcm
   • 6.119 Học Thêm Toán Lớp 10 Nơi Dạy Thêm Toán Lớp 10 Tại Tphcm
   • 6.120 Học Thêm Toán Lớp 9 Trung Tâm Dạy Thêm Toán Lớp 9 Uy Tín
   • 6.121 Học Thêm Toán Lớp 8 Nơi Dạy Thêm Toán Lớp 8 Uy Tín Tp.HCM
   • 6.122 Học Thêm Toán Lớp 7, Địa Chỉ Dạy Thêm Toán Lớp 7 Tại Tphcm
   • 6.123 Học Thêm Toán Lớp 6, Trung Tâm Dạy Thêm Toán Lớp 6
   • 6.124 Thực Hành Toán Lý Hóa, Luyện Tập Tư Duy Giải Toán Lý Hóa
   • 6.125 Trung Tâm Dạy Thêm Toán Lý Hóa Bình Tân, Dạy Kèm Lớp 6 7 8 9 10 11 12
   • 6.126 Học Thêm Toán Lý Hóa Anh Lớp 6 7 8 9 10 11 12, Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lý Hóa
   • 6.127 Dạy kèm toán lý hóa lớp 10 11 12, giáo viên dạy kèm toán lý hóa cấp 3
   • 6.128 Gia sư môn vật lí, giáo viên dạy kèm vật lý lớp 6 7 8 9 10 11 12
   • 6.129 Gia sư môn toán, giáo viên dạy kèm toán lớp 6 7 8 9 10 11 12 LTĐH
   • 6.130 Gia sư hóa học, giáo viên dạy kèm hóa học lớp 8 9 10 11 12
   • 6.132 Trung Tâm Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lý Hóa Cấp 2 3 Bình Tân Tp.HCM
   • 6.133 Cần tìm cô giáo ôn thi đại học môn toán, giáo viên dạy kèm toán 12 ôn cấp tốc
   • 6.134 Luyện thi vào lớp 10 môn toán, ôn thi đại học cấp tốc toán 2022
   • 6.135 Học Thêm Hóa Học Lớp 8, Địa Chỉ Dạy Kèm Dạy Thêm Hóa Lớp 8 Tp.HCM
   • 6.136 Học Thêm Vật Lý Lớp 10, Lớp Học Thêm Vật Lý 10 Tại Tp.HCM
   • 6.139 Học Thêm Vật Lý Lớp 12, Lớp Học Thêm Vật Lý 12, Địa Chỉ Dạy Kèm Lý 12 Tp.HCM
   • 6.140 Học Thêm Toán Lớp 5, Địa Chỉ Dạy Thêm Toán Lớp 5 Tp.HCM
   • 6.141 Học Thêm Toán Lớp 12, Lớp Học Toán 12, Nơi Học Thêm Toán 12
   • 6.142 Học Thêm Toán Lớp 10, Nơi Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lớp 10 Tp.HCM
   • 6.143 Học Thêm Toán Lớp 8, Nơi Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lớp 8 Tp.HCM
   • 6.144 Học Thêm Toán Lớp 9 Ôn Thi Vào Lớp 10, Trung Tâm Luyện Thi Tuyển Sinh Lớp 10
   • 6.145 Học Thêm Toán Lớp 11, Giáo Viên Dạy Kèm Dạy Thêm Toán 11 Tp.HCM
   • 6.146 Học Thêm Hóa Học Lớp 12, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa 12 Uy Tín Tp.HCM
   • 6.147 Học Thêm Hóa Học Lớp 11, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa Học 11 Tphcm
   • 6.148 Học Thêm Hóa Học Lớp 10, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa Học 10 Uy Tín Tphcm
   • 6.149 Ôn tập toán 6 7 8 9 Toán THCS, Giáo Viên Giỏi Dạy Kèm Toán Tại Tphcm
   • 6.150 Học Thêm Hóa Học Lớp 9, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa Học Lớp 9 Tại Tp.HCM
   • 6.151 Học Thêm Vật Lý Lớp 11, Lớp Học Thêm Lý 11 Uy Tín Tp.HCM
   • 6.154 Học Thêm Toán Lớp 6, Nơi Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lớp 6 Uy Tín
   • 6.155 Học Thêm Toán Lớp 1 2 3 4 5, Địa Chỉ Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Tiểu Học Uy Tín
   • 6.156 Học Thêm Toán Luyện Thi Đại Học, Giáo Viên Toán Ôn Thi Đại Học Cấp Tốc
   • 6.158 Tuyển sinh lớp 10 ở chúng tôi năm 2022 sẽ như thế nào? Ngày thi vào lớp 10 Tphcm.
   • 6.159 Giáo Viên Dạy Kèm Ngữ Văn 9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Uy Tín Tp.HCM
   • 6.160 Giáo Viên Dạy Kèm Anh Văn Lớp 9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Uy Tín Tp.HCM
   • 6.161 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Giỏi Uy Tín Tp.HCM
   • 6.162 Luyện thi cấp tốc vào lớp 10 tại chúng tôi Giáo Viên Giỏi Ôn Thi Toán Văn Anh
   • 6.163 Ôn thi cấp tốc tuyển sinh lớp 10 anh văn, luyện thi vào lớp 10 tiếng anh
   • 6.164 Luyện thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn, ôn thi cấp tốc vào lớp 10 Tphcm
   • 6.165 Luyện thi lớp 10 môn toán, ôn thi cấp tốc tuyển sinh lớp 10 môn toán
   • 6.166 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tphcm, bộ đề ôn thi cấp tốc toán vào lớp 10
   • 6.167 Luyện thi vào lớp 10 môn toán, ôn thi đại học cấp tốc toán 2022
   • 6.168 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Giáo Viên Giỏi Toán Ôn Thi Cấp Tốc
   • 6.169 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10, Giáo Viên Giỏi Luyện Thi Toán Văn Anh Tp.HCM
   • 6.170 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Anh Văn, Giáo Viên Giỏi Dạy Kèm Tiếng Anh
   • 6.171 Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Ngữ Văn, Giáo Viên Dạy Ngữ Văn Giỏi TP.HCM
   • 6.172 Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Giáo Viên Toán 9 Tại Tphcm
   • 6.173 Luyện Thi Vào Lớp 10, Giáo Viên Giỏi Ôn thi Vào Lớp 10 Toán Văn Anh
   • 6.174 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Tìm Gia Sư Dạy Toán Tp.HCM
   • 6.175 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Văn, Tìm Gia Sư Ngữ văn 9 Tp.HCM
   • 6.176 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Văn, Tìm Giáo Viên Dạy Ngữ Văn 9 Tp.HCM
   • 6.177 Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Tiếng Anh, Giáo Viên Dạy Kèm Anh Văn 9 Tp.HCM
   • 6.178 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Tiếng Anh, Tìm Gia Sư Luyện Thi Anh Văn Vào Lớp 10
   • 6.179 Ôn Thi Vào Lớp 10 Toán Văn Anh TPHCM, Tìm Giáo Viên Luyện Thi Tuyển Sinh Lớp 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 63 Tập 2 Bài 67, 68, 69
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Luyện Tập Trang 75
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 4 Bài 3
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 4 Bài 1
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 4 Bài 2
 • 10 Đề Thi Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 2 Có Đáp Án Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 6 Ôn Tập Cuối Năm Phần Số Học
 • Hướng Dẫn Cách Tính Hóa Trị Của Các Nguyên Tố Và Ví Dụ
 • Câu 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 Trang 36, 37 Sách Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 6 Tập 2
 • Bé Học Toán Lớp 2 Dễ Dàng Nếu Cha Mẹ Cùng Con Thực Hiện 5 Tuyệt Chiêu
 • Giúp Học Sinh Học Tốt Môn Toán Lớp 2 Sang Kien Kinh Nghiem Giup Hoc Sinh Hoc Tot Mon Toan Doc
 • Published on

  10 đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 2 có đáp án năm học 2022 – 2022 sẽ giúp các em HS có thể tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới đạt kết quả tốt nhất.

  Tải về máy tài liệu 10 de thi hoc ky 1 mon toan lop 2 co dap an nam hoc 2022 2022 tại địa chỉ:

  http://ihoc.me/10-de-thi-hoc-ky-1-mon-toan-lop-2-co-dap-nam-hoc-2016-2017/

  1. 1. ĐỀ SỐ 1 Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C trước câu trả lời đúng. Câu 1: Số liền trước của 69 là: A. 60 B. 68 C. 70 D. 80 Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số là: A. 10 B. 90 C. 99 D. 100 Câu 3: 1 giờ chiều hay còn gọi là ….. A. 12 giờ B. 13 giờ C. 14 giờ D. 15 giờ Câu 4: Thứ 3 tuần này là ngày 21 tháng 12. Thứ 3 tuần sau là ngày nào? A. 28 tháng 12 B. 24 tháng 12 C. 22 tháng 12 D. 30 tháng 12 Phần 2: Tự luận 1.a. Đặt tính rồi tính: 37 + 54 65 – 29 79 + 13 80 – 44 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… b. Ghi kết quả của từng phép tính: 27 kg – 7 kg + 3 kg = ….. 18l – 10 l + 2l = ….. 2. Tìm x: a. x + 34 = 57 b. 56 – x = 38 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 3. Đọc, viết các ngày trong tháng:
  2. 2. Đọc Viết Ngày hai mươi mốt tháng một Ngày 17 tháng 9 4. a. Bao gạo nặng 45 kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 25 kg. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu kg? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… b. Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện? …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 5. Nhà Ngân nuôi 69 con vừa gà vừa vịt, trong đó có 26 con gà. Hỏi nhà Ngân nuôi bao nhiêu con vịt? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
  3. 3. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 Phần 1: 2 điểm Đáp án đúng Điểm Câu 1 B 0,5 điểm Câu 2 C 0,5 điểm Câu 3 B 0,5 điểm Câu 4 A 0,5 điểm Phần 2: 1. 3 điểm a. Đặt tính rồi tính: Mỗi câu đúng 0,5 đ b. Ghi kết quả của từng phép tính: Mỗi câu đúng 0,5 điểm a. 27 kg – 7 kg + 3 kg = 23 kg b.18l – 10 l + 2l = 101 2. Tìm x: 1 điểm a. x + 34 = 57 b. 56 – x = 38 x = 57 – 34 x = 56 – 38 x = 23 x = 18 3. Đọc, viết các ngày trong tháng: 1 điểm 37 54 91 65 29 36 79 13 92 80 44 36 + – + –
  4. 4. Đọc Viết Ngày hai mươi mốt tháng một Ngày 21 tháng 1 Ngày mười bảy tháng chín Ngày 17 tháng 9 4. 2 điểm a. Bao gạo nặng 45 kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 25. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu kg? Bài giải Bao ngô nặng: 45 + 25 = 70 ( kg ) 0,75 đ Đáp số: 70 kg 0,25 đ b. Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện? Bài giải Số trang Tâm phải đọc nữa: 85 – 79 = 6 (trang) 0,75 đ Đáp số: 6 trang 0,25 đ 5. 1 điểm: Nhà Ngân nuôi 69 con vừa gà vừa vịt, trong đó có 26 con gà. Hỏi nhà Ngân nuôi bao nhiêu con vịt? Bài giải Số vịt của nhà Ngân là: 69 – 26 = 43 (con vịt) 0,75 đ Đáp số: 43 con vịt 0, 25 đ
  5. 6. 26 + 29 45 + 38 41 – 27 60 – 16 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… Câu 2: (1 điểm) Tìm x: x + 28 = 54 44 + x = 72 x – 38 = 62 98 – x = 19 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô cân nặng 5 chục ki – lô – gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam? Bài giải ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 4: (2 điểm) Năm nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi? Bài giải ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 5: (0,5 điểm) Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì lúc này hiệu bằng mấy? Bài giải
  6. 9. 26 + 29 45 + 38 41 – 27 60 – 16 26 45 41 60 29 38 27 16 55 83 14 44 Câu 2: (1 điểm) Tìm x: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm. x + 28 = 54 44 + x = 72 x – 38 = 62 98 – x = 19 x = 54 – 28 x = 72 – 44 x = 62 + 38 x = 98 – 19 x = 26 x = 28 x = 100 x = 79 Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô cân nặng 5 chục ki – lô – gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam? Bài giải Đổi 5 chục = 50 (0, 5 điểm) Bao thóc cân nặng số ki – lô – gam là: Bao thóc cân nặng là: (0, 5 điểm) 50 + 5 = 55 (kg) (1 điểm) Đáp số: 55 kg thóc (0, 5 điểm) Câu 4: (2 điểm) Năm nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi? Bài giải Năm nay Lan có số tuổi là: (Số tuổi của Lan là:) (0, 5 điểm) 43 – 35 = 8 (tuổi) (1 điểm) Đáp số: 8 tuổi. (0, 5 điểm) -++ –
  7. 10. Câu 5: (0,5 điểm) Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì lúc này hiệu bằng mấy? Bài giải Số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 ta có: 16 – 16 = 0 (0, 25 điểm) Vậy hiệu bằng 0. (0, 25 điểm) Đáp số: 0.
  8. 11. ĐỀ SỐ 3 1/ Đặt tính rồi tính : a/ 73 + 27 b/ 70 -16 c/ 66 + 29 d/ 44 – 8 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2/ Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng : a/ Trong các số sau, số bé nhất là : A. 45 B. 54 C. 44 b/Tìm x : 65 – x = 26 A. x = 91 B. x = 39 C. x = 49 c/ Kết quả phép tính 70 dm + 30dm – 20dm A. 60dm B. 70dm C. 80dm d/ Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12. Đồng hồ chỉ : A. 8 giờ B. 12 giờ C. 21 giờ 3/ Viết tiếp vào chỗ chấm (…) cho thích hợp : a/ 57= 50 + …. b/ Số liền sau của 80 là …. . c/ 9=18 – ….. d/ Số ở giữa 79 và 81 là…. 4/ ? 30 + 20 – 8 ; – 12 + 40 5/ Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng : Hình vẽ bên a) Có mấy hình tam giác ? A. 2 B. 3 C. 4 b) Có mấy hình tứ giác ? A. 2 B. 3 C. 4 6/ Đoạn thẳng AB dài 36dm, đoạn thẳng BC ngắn hơn đoạn thẳng AB 18dm. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu dm? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Số 22
  9. 12. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 Bài 1 : (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi bài ghi 0,5 điểm Bài 2 ; (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. Bài 3 : (2 điểm) Điền đúng mỗi chỗ chấm ghi 0,5 điểm. Bài 4 : (1 điểm) Điền đúng mỗi ô trống ghi 0,25 điểm. Bài 5: (1 điểm) Khoanh đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. Bài 6 : (2 điểm) – Lời giải ghi 0,5 điểm. – Phép tính ghi 1 điểm. – Đáp số ghi 0,5 điểm. (Sai đơn vị trừ 0,5 điểm cho toàn bài.)
  10. 14. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 2 (1 điểm) : Tìm X: a. X + 37 = 82 b. X – 34 = 46 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 3: (1 điểm) Mảnh vải màu xanh dài 35 dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 17 dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề – xi – mét? Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 4 (1 điểm): Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90. Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
  11. 16. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4 A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Khoanh đúng mỗi phần cho 1 điểm Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: A Câu 5: C Câu 6: A B/ PHẦN TỰ LUẬN: Bài 1: (1 điểm) Tính đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm Đ/s: 28; 65; 90; 42 Bài 2: (1 điểm) Tìm đúng mỗi số (0,5 điểm) a. X= 45 b;. X= 80 Bài 3: (1 điểm) – Viết đúng câu lời giải (0,25 điểm) Mảnh vải tím dài là: – Viết phép tính đúng ( 0,5 điểm) 34 – 17 = 17 ( dm) – Viết đáp số đúng (0,25 điểm) Đ/s: 17 dm
  12. 17. Bài 4: (1 điểm) – Tìm đúng số bị trừ cho 0,25 điểm Số bị trừ là 99 – Viết đúng câu lời giải (0,25 điểm) Ta có phép tính: – Viết phép tính đúng (0,25 điểm) 99 – 90 = 9 – Viết đáp số đúng (0, 25 điểm) Đ/s : 9
  13. 19. Câu 6: Trại nuôi gà số một có 75 con, trại nuôi gà số hai ít hơn trại nuôi gà số một 17 con. Hỏi trại nuôi gà số hai có bao nhiêu con ?
  14. 20. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5 Câu 1: (3.0 điểm): Đặt tính và tính đúng, ghi 0.75 điểm/ phép tính. Tính đúng nhưng chưa đặt tính, ghi 0.5 điểm/ hép tính. Câu 2: (2 điểm): Viết đúng mỗi số theo yêu cầu, ghi 0.5 điểm. Viết vào chỗ chấm (…) thích hợp: a) 7 + 6 + 3 = 7 + 9 + 0 b) Tháng 12 có 31 ngày c) Số ở giữa 29 và 31 là: 30 d) Số liền trước của 50 là 49 Câu 3: (2.0 điểm): Khoanh vào ý đúng mỗi câu, ghi 0.5 điểm). a) C b) D c) A d) B Câu 4: (1.0 điểm): Điền Đ hoặc S vào chỗ chấm thích hợp ở mỗi ý, ghi 0.5 điểm. a) Đ b) Đ Câu 5: (0.5 điểm) Viết đúng mỗi số theo yêu cầu , ghi 0.25 điểm. a) 1 hình tứ giác b) 4 hình tam giác Câu 6: (1.5 điểm): Căn cứ vào lời giải, phép tính và cách ghi đáp số mà ghi từ 0 đến 1.5 điểm. Trại nuôi gà số hai có là: 75 – 17 = 58 (con) Đáp số: 58 con
  15. 21. ĐỀ SỐ 6 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng: Bài 1: Tính 35 +9 A. 52 B. 44 C. 43 Bài 2: Số liền sau của 68 là: A. 67 B. 70 C. 69 Bài 3: Kết quả của phép trừ: 87 kg – 8 kg là: A. 79 B. 58 C. 86 Bài 4 : Trong hình vẽ bên có số hình tam giác: A. 1 hình B. 2 hình C. 3 hình Bài 5 : Em đi ngủ lúc………….giờ tối A. 7 giờ B. 8 giờ C. 9 giờ Bài 6: Tính 4 × 7
  16. 22. A. 25 B.28 C. 26 II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính 46 + 28 62 +37 84 – 25 100 – 48 …………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Bài 2: (1điểm) Tìm X 15 + X = 24 X – 16 = 34 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………… Bài 3: (2điểm) Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 29 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? Bài giải. …………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………..
  17. 23. Bài 4: (1điểm) Hãy vẽ đoạn thẳng AB dài 5 cm: ………………………………………………………………………………………………………………………
  18. 24. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 6 I TRẮC NGHIỆM Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B C A B C B Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 II PHẦN TỰ LUẬN Bài 1 : Tính Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm ( Nếu đặt tính sai, kết quả đúng hoặc đặt tính đúng kết quả sai 0,25 điểm) 46 62 84 100 + 28 + 37 – 35 – 48 74 99 49 52 Bài 2 : Tìm X 15 + X = 24 X – 16 = 34 X = 24 – 15 X = 34 + 16 X = 9 0,5 điểm X = 50 0,5điểm Bài 3 : Bài giải: Năm nay mẹ có số tuổi là: 65 – 29 = 36 (tuổi) (1 điểm)
  19. 25. Đáp số: 36 tuổi (1 điểm) Bài 4: Vẽ đoạn thẳng AB 1điểm
  20. 27. 60 – 32 26 + 39 73 + 17 100 – 58 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 2 (1 điểm): Tính 46 + 18 – 35 = …………………………. 86 – 29 + 8 =…………………… ………………………………………………. …………………………………………….. Bài 3 (1 điểm): Tìm X: a; 52 – X = 25 b; X – 34 = 46 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 4 : (2 điểm) Năm nay mẹ 32 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi? Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 5 (1 điểm): Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90. Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
  21. 28. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 7 Bài 1 : (3 điểm) Khoanh đúng mỗi phần cho 0,5 điểm Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: C Câu 5: Đ- S Câu 6: A Bài 2 : (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm Đ/s: 28; 65; 90; 42 Bài 3 : (1 điểm) Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm Đ/s: 29;65 Bài 4 : (1 điểm) Tìm đúng mỗi số (0,5 điểm) a; X= 27 b; X=80 Bài 5 : (2 điểm) – Viết đúng câu lời giải (0,5 điểm) Năm nay Bà có số tuổi là: – Viết phép tính đúng (1 điểm) 32 + 29 + = 61 ( tuổi) – Viết đáp số đúng (0,5 điểm) Đ/s: 61 tuổi Bài 6 : (1 điểm) – Tìm đúng số bị trừ cho 0,25 điểm Số bị trừ là 99 – Viết đúng câu lời giải (0,25 điểm) Ta có phép tính:
  22. 29. – Viết phép tính đúng (0,25 điểm) 99 – 90 = 9 – Viết đáp số đúng (0,5 điểm) Đ/s : 9
  23. 31. 50 – 32 46 + 39 83 + 17 93 – 9 100 – 68 Bài 3: Tính 36 + 18 – 45 = …………………………. 76 – 29 + 8 = …………………….. …………………………. …………………….. Bài 4: Tìm X: 42 – X = 24 X – 24 = 56
  24. 32. Bài 5 : Năm nay bà 62 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? Bài giải Bài 6: Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90. Bài giải
  25. 33. Biểu điểm: Bài 1: 3 điểm (mỗi câu đúng được 0,5 đ). Bài 2: 2,5điểm (mỗi phần đúng được 0,5 điểm). Bài 3, bài 4: mỗi bài đúng được 1 điểm ((mỗi phần đúng được 0,5đ). Bài 5: 2 điểm. Bài 6: 0,5điểm.
  26. 34. ĐỀ SỐ 9 I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm Câu1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Số lớn nhất trong các số: 70; 39; 91; 48 là số nào? A. 39 B. 70 C. 48 D. 91 Câu 2. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng Kết quả phép tính 47 + 35 = ? A. 82 B. 72 C. 12 D. 42 Câu 3. (0,5 điểm ) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Kết quả phép tính 51 – 12 = ? A. 41 B.63 C. 39 D. 49 Câu 4. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Tìm x , biết x + 29 = 45 A. x = 74 B. x = 16 C. x = 26 D. x = 24 Câu 5 . (1 điểm) Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? A. 3 giờ. B. 12 giờ C. 6 giờ D. 9 giờ Câu 6. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 4 dm = chúng tôi A. 4 cm B. 44cm C. 40cm D. 14 cm Câu 7. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?
  27. 36. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 9 Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Số lớn nhất trong các số: 70; 39; 91; 48 là: A. 39 B. 70 C. 48 D. 91 Khoanh vào chữ D. 91 Câu 2. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Kết quả phép tính 47 + 35 = ? A. 82 B. 72 C. 12 D. 42 Khoanh vào chữ A. 82 Câu 3. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Kết quả phép tính 51 – 12 = ? A. 41 B. 63 C. 39 D. 49 Khoanh vào chữ C. 39 Câu 4. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Tìm x, biết x + 29 = 50 – 5 A. x = 74 B. x = 16 C. x = 26 D. 24 Khoanh vào chữ B. x = 16 Câu 5 . (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? A. 3 giờ B. 12 giờ C. 6 giờ D. 9 giờ Khoanh vào chữ A. 3 giờ Câu 6. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 4 dm = chúng tôi A. 4 cm B. 44cm C. 40cm D. 14 cm Khoanh vào chữ C. 40 Bài 7. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
  28. 37. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác? A. 1 B.2 C. 3 D. 4 Khoanh vào chữ C. 3 Bài 8. (1 điểm) Đúng thì ghi Đ, sai thì ghi S vào ô vuông: Hình vẽ dưới – Có 2 hình tứ giác: – Có 3 hình tứ giác: Bài 9 . (1 điểm) Mỗi phép tính đúng 0, 25 điểm. (Nếu học sinh đặt tính đúng nhưng sai kết quả thì đạt một nửa số điểm ) Đặt tính rồi tính: 39 + 14; 48 + 7; 72 – 34 100 – 25 39 48 72 100 + + – – 14 7 34 25 53 55 38 75 Bài 10. (2 điểm) Thùng to đựng được 62 l dầu, thùng nhỏ đựng được ít hơn thùng to 15 l dầu. Hỏi thùng nhỏ đựng được bao nhiêu lít dầu? Bài giải Số lít dầu thùng nhỏ đựng được là:(0,5 điểm) 62 – 15 = 47 (l) (1,0 điểm) S S Đ
  29. 38. Đáp số: 47 l dầu (0,5 điểm) – Lời giải đúng cho 0,5 đ; phép tính đúng cho 1đ; đáp số đúng cho 0,5đ. – Ở phép tính, nếu học sinh ghi được phép tính 62 – 15 = … nhưng tính sai kết quả cho 0,5đ.
  30. 39. ĐỀ SỐ 10 Bài 1 (2 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 7 + 8 = 15 68 – 18 + 14= 64 43 – 7 = 34 13 – 8 + 27 = 32 Bài 2 (1 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a/ Kết quả của phép tính 4 + 8 là: b/Kết quả của phép tính 17- 9 là: A. 11 A. 7 B. 12 B. 9 C. 13 C: 8 Bài 3 (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a/ Số hình tam giác có trong hình bên là: A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình a/ Số hình tứ giác có trong hình bên là: A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình Bài 4 (2 điểm): Đặt tính rồi tính 6 + 34 46 + 36 84 – 37 50 – 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  31. 40. Bài 5 (1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Thứ Hai tuần này là ngày 22 tháng 12. Vậy thứ Hai tuần sau là ngày …. tháng …. Bài 6: (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 lít dầu. Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 17 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? Bài 7: (1 điểm) Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 15 là số………….
  32. 41. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10 Bài 1: (2 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 8 + 7 = 15 68 – 18 + 14 = 64 43 – 7 = 34 13 – 8 + 27 = 32 Bài 2: (1 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm a/ B. 12 b/ C. 8 Bài 3: (1 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm a/ B. 3 hình b/ B. 3 hình Bài 4: ( 2 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm 6 + 34 46 + 36 84 – 37 50 – 26 Đáp án lần lượt là: 40, 82, 47, 24 Bài 5: (1điểm) Điền đúng mỗi chỗ trống được 0,5 điểm Ngày 29 tháng 12 Bài 6: (2 điểm) Bài giải: Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu là: 0,5 điểm 45 – 17 = 28 (lít) 1 điểm Đáp số: 28 lít dầu 0,5 điểm Bài 7:(1 điểm) Số 96 Đ Đ S Đ

  --- Bài cũ hơn ---

 • 27 Câu Trắc Nghiệm Động Lượng
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Về Thế Năng Hay, Chi Tiết
 • Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 28 Có Đáp Án Hay Nhất.
 • Bài 1 Trang 147 Sgk Địa Lí 10
 • Lời Giải Sách Lưu Hoằng Trí 7 Trang 178
 • Sinh Học 6 Ôn Tập Học Kỳ 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Sinh Học Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án (Đề 2).
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Sinh Học Lớp 6 Năm 2022 Có Hướng Dẫn Giải Chi Tiết
 • Giải Bài Tập Lịch Sử Lớp 6 Bài 11: Những Chuyển Biến Về Xã Hội
 • Bài 11: Sự Hút Nước Và Muối Khoáng Của Rễ Cây
 • Giải Bài Tập Lịch Sử Lớp 6 Bài 12: Nước Văn Lang
 • PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ BA ĐỒN

  TRƯỜNG THCS BA ĐỒN

  KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI THỊ XÃ

  GV: ĐÀM THỊ HIỀN

  Chương VII: Quả và hạt

  Chương VIII: Các nhóm thực vật

  Chương IX: Vai trò của thực vật

  CHƯƠNG X:

  VI KHUẨN – NẤM – ĐỊA Y

  Câu 1- Cho các quả sau:

  quả mơ

  quả cải

  quả xoài

  quả táo ta

  quả chò

  Câu 2. Người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô vì:

  Có thể dùng hạt với các tác dụng khác.

  Chất lượng hạt tốt hơn.

  C.Khi chín khô vỏ quả nẻ làm hạt rơi xuống đất khó thu hoạch.

  D. Khi chín khô vỏ quả dính chặt vào hạt nên khó thu hoạch.

  Câu 3. Có các cách phát tán quả, hạt phổ biến nào?

  Đặc điểm của quả, hạt thích nghi với cách phát tán đó?

  Quả ổi

  A

  D

  B

  C

  Câu 4. Hãy lựa chọn các cụm từ ở cột B phù hợp với cột A rồi viết vào cột kết quả.

  Kiểu rễ

  Kiểu gân lá

  Rễ cọc

  Rễ chùm

  Gân lá hình mạng

  Gân song song và gân hình cung

  Có 3 hoặc 6 cánh

  Có 4 hoặc 5 cánh

  Số cánh hoa

  Số lá mầm của phôi ở trong hạt

  Dạng thân

  Đa dạng ( thân cỏ, thân gỗ, thân leo… )

  Chủ yếu là thân cỏ và thân cột

  2 lá mầm

  1 lá mầm

  2gi

  Câu 5: Hoàn thành bảng sau:

  Câu 6. ” Rừng cây như lá phổi xanh” của con người vì :

  A. Vì cây xanh quang hợp lấy vào khí CO2 , nhả khí O2 vào không khí giúp con người hô hấp.

  B. Vì cây xanh hô hấp hút vào khí O2 , nhả khí CO2 vào không khí.

  D. A và C đúng.

  C. Nhờ lá cây có tác dụng ngăn bụi, diệt vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường.

  D

  Câu 7. Cho biết nguyên nhân làm suy giảm tính đa dạng của Thực vật? Từ đó các em hãy cho biết biện pháp bảo vệ đa dạng thực vật

  – Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

  Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.

  Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, các khu bảo tồn…để bảo vệ các loài thực vật trong đó có thực vạt quý hiếm.

  Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm.

  Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.

  Câu 8. Tại sao thức ăn bị ôi, thiu? Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị thiu thì phải làm thế nào?

  – Thức ăn bị ôi thiu là do vi khuẩn hoại sinh làm hỏng thức ăn.

  – Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị thiu, ta ngăn ngừa vi khuẩn sinh sản, phát triển bằng cách : hâm nóng , ướp lạnh, phơi khô…

  Trả lời

  CÁM ƠN

  THẦY CÔ

  VỀ

  DỰ GIỜ

  -Hạt to, chắc mẩy: sẽ có nhiều chất dinh dưỡng và có phôi khỏe.

  -Hạt không sứt sẹo: các bộ phận như vỏ,phôi, chất dinh dưỡng dự trữ còn nguyên vẹn  hạt nảy mầm tốt, cây con phát triển bình thường

  -Hạt không bị sâu , bệnh sẽ tránh được các yếu tố gây hại cho cây non khi mới hình thành

  Vì sao người ta chỉ giữ lại các hạt to,

  chắc mẩy, không bị sứt sẹo và

  không bị sâu bệnh?

  ÔN TẬP THI HỌC KỲ II

  Câu 1/- Rêu là thực vật sống trên cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt vì:

  lá nhỏ, chưa có mạch dẫn.

  B. thân phân nhánh, có diệp lục

  C. Chỉ có rễ giả, quá trình thụ tinh diễn ra nhờ nước D. thụ tinh cần nước

  Câu 2/- Người ta phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự nào sau đây:

  A. Ngành-lớp-bộ-họ-chi-loài. B. Ngành-họ-bộ-chi-lớp-loài.

  C. Ngành-lớp-chi-bộ-họ-loài. D. Bộ-ngành-chi-họ-lớp-loài.

  Câu 3/- Điền vào chỗ trống để hoàn thiện sơ đồ sau về hướng phát triển của giới thực vật trên Trái đất :

  Rêu → …(1)……. → ……(2)……→ Hạt kín

  CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT

  Dương xỉ

  Hạt trần

  A. Trồng cây để lấy bóng mát.

  B. Trồng cây để lấy gỗ.

  C. Trồng cây để ngăn gió bão, chống lỡ đê.

  D. Trồng cây lấy bóng mát, lấy gỗ.

  Cây thông, cây bạch đàn, cây cacao.

  Cây thuốc lá, cây cao su, cây bàng.

  Cây thuốc phiện, cây lúa, cây ngô.

  Cây thuốc lá, cây thuốc phiện, cây cần sa.

  Tại sao ở vùng biển người ta trồng rừng ở ngoài đê ?

  Nhóm cây nào sau đây gây hại cho sức khoẻ:

  3. Vì sao thực vật Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay?

  Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn phát triển.

  Có hoa,quả. Hạt nằm trong quả được bảo vệ tốt hơn.

  Hoa và quả có nhiều dạng

  Môi trường sống đa dạng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Ôn Thi Học Kỳ 2 Môn Sinh Học Lớp 6
 • Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Sinh Học Lớp 6
 • Đề Kiểm Tra Sinh Học Lớp 6 Học Kì 2
 • Bài 50: Vi Khuẩn (Tiếp Theo)
 • Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 50: Vi Khuẩn (Tiếp Theo)
 • Đề Cương Ôn Tập Hóa Học Lớp 8 Học Kỳ 1, Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Tập 40 Bài Tập Hóa Học Nâng Cao Lớp 8
 • Các Dạng Bài Tập Trọng Tâm Hóa Học 8
 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Hóa Học Lớp 8 Trường Thcs Lang Sơn, Phú Thọ Năm 2022
 • Đề Thi Hóa Học Lớp 8 Học Kì 1 Chọn Lọc, Có Đáp Án (Đề 3).
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Hóa Học Lớp 8
 • Tài liệu dạy học hóa lớp 8 học kì 1, tài liệu dạy kèm dạy thêm hóa học lớp 8, đề cương ôn tập hóa học lớp 8 học kì 1.

  Giáo án dạy thêm hóa học lớp 8, tài liệu dạy học hóa lớp 8 học kì 1.

  Tài liệu đề cương ôn tập thi học kì 1 môn hóa học lớp 8, tài liệu giáo viên dạy kèm , dạy thêm môn hóa học lớp 8. Đề cương ôn tập môn hóa học lớp 8 thi học kì 1.

  Cung cấp giáo viên dạy kèm tại nhà học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, LTĐH uy tín và chất lượng tại Tphcm.

  Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Trọng Tín

  Địa chỉ: 352/31 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

  Điện thoại: (028)66582811, 0946321481, 0946069661, 0906873650, Thầy Tín, Cô Oanh.

  Tuyển chọn và giới thiệu giáo viên sinh viên gia sư dạy kèm tại nhà học sinh uy tín tận tâm và trách nhiệm.

   1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 8 HỌC KÌ 1, CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

    1.1 Đề cương ôn tập hóa học lớp 8 học kỳ 1, giải bài tập hóa học lớp 8, hóa học lớp 8 lý thuyết và bài tập, hoa học lớp 8 học kì 1.

    • 1.1.1 Tài liệu đề cương ôn tập hóa học lớp 8 học kì 1 ( TẢI VỀ )
    • 1.1.2 Đề cương ôn tập hóa học lớp 8 học kỳ 1
    • 1.1.3 Giải bài tập hóa học lớp 8
    • 1.1.4 Hóa học lớp 8 lý thuyết và bài tập
    • 1.1.6 Tài liệu dạy học hóa lớp 8 học kì 1
    • 1.1.7 Tài liệu dạy kèm dạy thêm hóa học lớp 8
    • 1.1.8 Đề cương ôn tập hóa học lớp 8 học kì 1
    • 1.1.9 Giáo án dạy thêm hóa học lớp 8
    • 1.1.10 Tài liệu dạy học hóa lớp 8 học kì 1
    • 1.1.12 Bảng giá gia sư tại nhà, học phí gia sư dạy kèm tại Tphcm
    • 1.1.13 Học Phí Gia Sư Lớp 12 Bảng Giá Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 12
    • 1.1.14 Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Lớp 11 Học Phí Dạy Kèm Lớp 11
    • 1.1.15 Học Phí Dạy Kèm Lớp 10 Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Lớp 10
    • 1.1.16 Học Phí Gia Sư Lớp 9 Ôn Thi Vào Lớp 10, Bảng Giá Luyện Thi Lớp 10 Toán Văn Anh
    • 1.1.17 Bảng Giá Gia Sư Lớp 8, Học Phí Tìm Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 8
    • 1.1.18 Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Lớp 7, Học Phí Tìm Giáo Viên Dạy Kèm Lớp 7
    • 1.1.19 Học Phí Dạy Kèm Lớp 6, Bảng Giá Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 6
    • 1.1.20 Học Phí Dạy Kèm Lớp 5, Bảng Giá Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 5
    • 1.1.21 Học Phí Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 4, Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 4
    • 1.1.22 Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 3, Học Phí Tìm Gia Sư Lớp 3 Tại Nhà
    • 1.1.23 Học Phí Dạy Kèm Lớp 2, Bảng Giá Tìm Gia Sư Dạy Kèm Lớp 2
    • 1.1.24 Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 1, Học Phí Tìm Gia Sư Lớp 1 Tại Nhà
    • 1.1.25 Bảng Giá Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Cấp 3, Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 10 11 12
    • 1.1.26 Bảng giá dạy kèm toán lý hóa anh cấp 2, bảng giá gia sư dạy kèm lớp 6 7 8 9
    • 1.1.27 Báng Giá Dạy Kèm Tiểu Học, Bảng Giá Dạy Kèm Lớp 1 2 3 4 5
    • 1.1.28 Học Phí Dạy Kèm Cấp 3, Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12 TPHCM
    • 1.1.29 Học Phí Dạy Kèm Cấp 2, Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 6 7 8 9
    • 1.1.30 Học Phí Dạy Kèm, Học Phí Giáo Viên Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn 1 2 3 4 5
    • 1.1.32 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Giỏi Uy Tín Tp.HCM
    • 1.1.33 Gia Sư Toán TPHCM, Dạy Toán Lớp 1 – 12, Ôn thi đại học, Luyện thi lớp 10
    • 1.1.34 Gia sư toán lớp 12, Giáo viên dạy kèm toán lớp 12, Sinh viên dạy kèm toán 12
    • 1.1.35 Gia sư toán lớp 11, Giáo viên dạy kèm toán lớp 11, Sinh viên dạy kèm toán 11
    • 1.1.36 Dạy kèm anh văn lớp 12, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 12
    • 1.1.37 Dạy kèm anh văn 11, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 11
    • 1.1.38 Dạy kèm anh văn lớp 10, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 10
    • 1.1.39 Dạy kèm tiếng anh lớp 9, giáo viên dạy kèm anh văn 9 ôn thi lớp 10
    • 1.1.40 Dạy kèm tiếng anh lớp 8, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 8
    • 1.1.41 Dạy kèm anh văn lớp 7, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 7
    • 1.1.42 Dạy kèm tiếng anh lớp 6, giáo viên sinh viên dạy kèm anh văn lớp 6
    • 1.1.43 Dạy kèm anh văn lớp 5, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 5
    • 1.1.44 Dạy kèm anh văn lớp 4, giáo viên sinh viên dạy kèm tiếng anh lớp 4
    • 1.1.45 Dạy kèm anh văn lớp 3, gia sư giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 3
    • 1.1.46 Dạy kèm anh văn lớp 2, giáo viên gia sư dạy kèm tiếng anh lớp 2
    • 1.1.47 Dạy kèm anh văn lớp 1, gia sư dạy kèm tiếng anh lớp 1
    • 1.1.48 Gia sư tiếng anh lớp 12, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 12
    • 1.1.49 Gia sư anh văn lớp 11, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 11 Tphcm
    • 1.1.50 Gia sư anh văn lớp 10, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 10
    • 1.1.51 Gia sư anh văn lớp 9, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 9 ôn thi lớp 10
    • 1.1.52 Gia sư anh văn lớp 8, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 8
    • 1.1.53 Gia sư anh văn lớp 7, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 7
    • 1.1.54 Gia sư anh văn lớp 6, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6
    • 1.1.55 Gia sư tiếng anh lớp 5, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 5
    • 1.1.56 Gia sư tiếng anh lớp 4, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 4
    • 1.1.57 Gia sư anh văn lớp 3, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 3
    • 1.1.58 Gia sư anh văn lớp 2, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 2
    • 1.1.59 Gia sư tiếng anh lớp 1, giáo viên dạy kèm anh văn lớp 1
    • 1.1.60 Gia sư toán lớp 12, giáo viên dạy kèm toán 12, gia sư trọng tín
    • 1.1.61 Gia sư toán lớp 11, giáo viên dạy kèm toán 11, gia sư trọng tín
    • 1.1.62 Gia sư toán lớp 10, giáo viên dạy kèm toán lớp 10, gia sư trọng tín Tphcm
    • 1.1.63 Gia sư toán lớp 8, giáo viên dạy kèm toán lớp 8, Sinh viên dạy kèm lớp 8
    • 1.1.64 Gia sư toán lớp 7, giáo viên dạy kèm toán lớp 7, gia sư trọng tín tphcm
    • 1.1.65 Gia sư toán lớp 6, giáo viên dạy kèm toán lớp 6, gia sư trọng tín
    • 1.1.66 Gia sư anh văn cấp 1 2 3, giáo viên dạy kèm tiếng anh lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.1.67 Gia sư môn toán, giáo viên dạy kèm toán lớp 6 7 8 9 10 11 12 LTĐH
    • 1.1.68 Gia sư hóa học, giáo viên dạy kèm hóa học lớp 8 9 10 11 12
    • 1.1.69 Giáo viên giỏi toán Tphcm giáo viên luyện thi đại học uy tín và chất lượng
    • 1.1.70 Giáo viên dạy kèm LTĐH môn Hóa lớp 8 9 10 11 12
    • 1.1.71 Giáo viên dạy kèm Hóa Học lớp 12, Tìm gia sư dạy kèm hóa học 12 tại nhà
    • 1.1.72 Giáo viên dạy kèm HÓA HỌC lớp 11, Tìm gia sư HÓA HỌC 11 tại nhà
    • 1.1.73 Giáo viên dạy kèm hóa học lớp 10, tìm gia sư dạy hóa học lớp 10 tại nhà
    • 1.1.74 Giáo viên dạy kèm hóa học lớp 9, gia sư dạy kèm hóa học lớp 9 tại Tphcm
    • 1.1.75 Giáo viên dạy kèm hóa học lớp 8, tìm gia sư hóa học lớp 8 tại Tphcm
    • 1.1.76 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 12, tìm gia sư dạy kèm vật lí 12 tại Tphcm
    • 1.1.77 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 11, tìm gia sư vật lí 11 tại Tphcm
    • 1.1.78 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 10, tìm gia sư dạy kèm vật lý lớp 10 tại nhà
    • 1.1.79 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 9, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 9
    • 1.1.80 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 8, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 8 tại nhà Tpchm
    • 1.1.81 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 7, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 7 tại Tphcm
    • 1.1.82 Giáo viên dạy kèm Lý lớp 6, tìm gia sư dạy kèm vật lí lớp 6 tại Tphcm
    • 1.1.83 Giáo Viên Dạy Kèm Toán LTĐH Toán, Tìm Gia Sư Toán Tại Nhà Tp.HCM
    • 1.1.84 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 12, Tìm Gia Sư Toán 12 Tại Nhà Tp.HCM
    • 1.1.85 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 11, Tìm Gia Sư Toán 11 Tại Tp.HCM
    • 1.1.86 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 10, Tìm Gia Sư Toán Lớp 10 Tại Nhà TPHCM
    • 1.1.87 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 9, Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tp.HCM
    • 1.1.88 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 8, Tìm Gia Sư Toán Lớp 8 Dạy Kèm Tại Nhà TPHCM
    • 1.1.89 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 7, Tìm Gia Sư Toán Lớp 7 Tại Nhà Ở Tp.HCM
    • 1.1.90 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 6, Tìm Gia Sư Toán Lớp 6 Tại Tp.HCM
    • 1.1.91 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 5, Tìm Gia Sư Toán Lớp 5 Dạy Tại Nhà Tp.HCM
    • 1.1.92 Giáo viên dạy kèm Toán lớp 4, gia sư dạy kèm lớp 4, sinh viên dạy kèm lớp 4
    • 1.1.93 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 3, Tìm Gia Sư Toán Lớp 3 Dạy Tại Nhà Tp.HCM
    • 1.1.94 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 2, Tìm Gia Sư Toán Lớp 2 Tại Tphcm
    • 1.1.95 Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lớp 1, Tìm Gia Sư Toán Lớp 1 Tại Tphcm
    • 1.1.96 Giáo Viên Dạy Kèm Anh Văn, Tìm Gia sư Dạy Kèm Tiếng Anh Tp.HCM
    • 1.1.97 Giáo viên dạy kèm hóa, gia sư hóa lớp 8 9 10 11 12
    • 1.1.98 Giáo viên dạy kèm Lý, gia sư vật lí lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.1.99 Giáo viên dạy kèm toán cấp 1 2 3, gia sư, sinh viên dạy kèm toán lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.1.101 Sinh Viên Dạy Kèm Tại Nhà Học Sinh, Tìm Sinh Viên Dạy Toán Lý Hóa Anh
    • 1.1.102 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 5 Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 5
    • 1.1.103 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 4 Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4
    • 1.1.104 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 3 Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 3
    • 1.1.105 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 2 Sinh Viên Dạy Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 2
    • 1.1.106 Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 1 Sinh Viên Nhận Dạy Kèm Toán Tiếng Việt Lớp 1
    • 1.1.107 Sinh viên dạy kèm cấp 3 dạy kèm toán lý hóa anh lớp 10 11 12 LTĐH
    • 1.1.108 Sinh viên dạy kèm cấp 2 dạy kèm Toán lý hóa anh lớp 6 7 8 9
    • 1.1.112 Học Thêm Hóa Học Lớp 12 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa 12
    • 1.1.113 Học Thêm Hóa Học Lớp 11 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa 11
    • 1.1.114 Học Thêm Hóa Học Lớp 10 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa 10
    • 1.1.115 Học Thêm Hóa Học Lớp 9 Địa Chỉ Dạy Kèm Hóa Lớp 9 Tp.HCM
    • 1.1.116 Học Thêm Hóa Học Lớp 8 Trung Tâm Dạy Kèm Hóa Lớp 8
    • 1.1.117 Học Thêm Toán Lớp 12 Trung Tâm Dạy Thêm Học Thêm Toán 12
    • 1.1.118 Học Thêm Toán Lớp 11 Địa Chỉ Lớp Học Thêm Toán 11 Uy Tín Tphcm
    • 1.1.119 Học Thêm Toán Lớp 10 Nơi Dạy Thêm Toán Lớp 10 Tại Tphcm
    • 1.1.120 Học Thêm Toán Lớp 9 Trung Tâm Dạy Thêm Toán Lớp 9 Uy Tín
    • 1.1.121 Học Thêm Toán Lớp 8 Nơi Dạy Thêm Toán Lớp 8 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.1.122 Học Thêm Toán Lớp 7, Địa Chỉ Dạy Thêm Toán Lớp 7 Tại Tphcm
    • 1.1.123 Học Thêm Toán Lớp 6, Trung Tâm Dạy Thêm Toán Lớp 6
    • 1.1.124 Thực Hành Toán Lý Hóa, Luyện Tập Tư Duy Giải Toán Lý Hóa
    • 1.1.125 Trung Tâm Dạy Thêm Toán Lý Hóa Bình Tân, Dạy Kèm Lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.1.126 Học Thêm Toán Lý Hóa Anh Lớp 6 7 8 9 10 11 12, Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lý Hóa
    • 1.1.127 Dạy kèm toán lý hóa lớp 10 11 12, giáo viên dạy kèm toán lý hóa cấp 3
    • 1.1.128 Gia sư môn vật lí, giáo viên dạy kèm vật lý lớp 6 7 8 9 10 11 12
    • 1.1.129 Gia sư môn toán, giáo viên dạy kèm toán lớp 6 7 8 9 10 11 12 LTĐH
    • 1.1.130 Gia sư hóa học, giáo viên dạy kèm hóa học lớp 8 9 10 11 12
    • 1.1.132 Trung Tâm Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lý Hóa Cấp 2 3 Bình Tân Tp.HCM
    • 1.1.133 Cần tìm cô giáo ôn thi đại học môn toán, giáo viên dạy kèm toán 12 ôn cấp tốc
    • 1.1.134 Luyện thi vào lớp 10 môn toán, ôn thi đại học cấp tốc toán 2022
    • 1.1.135 Học Thêm Hóa Học Lớp 8, Địa Chỉ Dạy Kèm Dạy Thêm Hóa Lớp 8 Tp.HCM
    • 1.1.136 Học Thêm Vật Lý Lớp 10, Lớp Học Thêm Vật Lý 10 Tại Tp.HCM
    • 1.1.139 Học Thêm Vật Lý Lớp 12, Lớp Học Thêm Vật Lý 12, Địa Chỉ Dạy Kèm Lý 12 Tp.HCM
    • 1.1.140 Học Thêm Toán Lớp 5, Địa Chỉ Dạy Thêm Toán Lớp 5 Tp.HCM
    • 1.1.141 Học Thêm Toán Lớp 12, Lớp Học Toán 12, Nơi Học Thêm Toán 12
    • 1.1.142 Học Thêm Toán Lớp 10, Nơi Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lớp 10 Tp.HCM
    • 1.1.143 Học Thêm Toán Lớp 8, Nơi Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lớp 8 Tp.HCM
    • 1.1.144 Học Thêm Toán Lớp 9 Ôn Thi Vào Lớp 10, Trung Tâm Luyện Thi Tuyển Sinh Lớp 10
    • 1.1.145 Học Thêm Toán Lớp 11, Giáo Viên Dạy Kèm Dạy Thêm Toán 11 Tp.HCM
    • 1.1.146 Học Thêm Hóa Học Lớp 12, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa 12 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.1.147 Học Thêm Hóa Học Lớp 11, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa Học 11 Tphcm
    • 1.1.148 Học Thêm Hóa Học Lớp 10, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa Học 10 Uy Tín Tphcm
    • 1.1.149 Ôn tập toán 6 7 8 9 Toán THCS, Giáo Viên Giỏi Dạy Kèm Toán Tại Tphcm
    • 1.1.150 Học Thêm Hóa Học Lớp 9, Giáo Viên Dạy Kèm Hóa Học Lớp 9 Tại Tp.HCM
    • 1.1.151 Học Thêm Vật Lý Lớp 11, Lớp Học Thêm Lý 11 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.1.154 Học Thêm Toán Lớp 6, Nơi Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Lớp 6 Uy Tín
    • 1.1.155 Học Thêm Toán Lớp 1 2 3 4 5, Địa Chỉ Dạy Kèm Dạy Thêm Toán Tiểu Học Uy Tín
    • 1.1.156 Học Thêm Toán Luyện Thi Đại Học, Giáo Viên Toán Ôn Thi Đại Học Cấp Tốc
    • 1.1.158 Tuyển sinh lớp 10 ở chúng tôi năm 2022 sẽ như thế nào? Ngày thi vào lớp 10 Tphcm.
    • 1.1.159 Giáo Viên Dạy Kèm Ngữ Văn 9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.1.160 Giáo Viên Dạy Kèm Anh Văn Lớp 9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Uy Tín Tp.HCM
    • 1.1.161 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Giỏi Uy Tín Tp.HCM
    • 1.1.162 Luyện thi cấp tốc vào lớp 10 tại chúng tôi Giáo Viên Giỏi Ôn Thi Toán Văn Anh
    • 1.1.163 Ôn thi cấp tốc tuyển sinh lớp 10 anh văn, luyện thi vào lớp 10 tiếng anh
    • 1.1.164 Luyện thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn, ôn thi cấp tốc vào lớp 10 Tphcm
    • 1.1.165 Luyện thi lớp 10 môn toán, ôn thi cấp tốc tuyển sinh lớp 10 môn toán
    • 1.1.166 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Tphcm, bộ đề ôn thi cấp tốc toán vào lớp 10
    • 1.1.167 Luyện thi vào lớp 10 môn toán, ôn thi đại học cấp tốc toán 2022
    • 1.1.168 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Giáo Viên Giỏi Toán Ôn Thi Cấp Tốc
    • 1.1.169 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10, Giáo Viên Giỏi Luyện Thi Toán Văn Anh Tp.HCM
    • 1.1.170 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Anh Văn, Giáo Viên Giỏi Dạy Kèm Tiếng Anh
    • 1.1.171 Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Ngữ Văn, Giáo Viên Dạy Ngữ Văn Giỏi TP.HCM
    • 1.1.172 Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Giáo Viên Toán 9 Tại Tphcm
    • 1.1.173 Luyện Thi Vào Lớp 10, Giáo Viên Giỏi Ôn thi Vào Lớp 10 Toán Văn Anh
    • 1.1.174 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Tìm Gia Sư Dạy Toán Tp.HCM
    • 1.1.175 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Văn, Tìm Gia Sư Ngữ văn 9 Tp.HCM
    • 1.1.176 Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Văn, Tìm Giáo Viên Dạy Ngữ Văn 9 Tp.HCM
    • 1.1.177 Tìm Gia Sư Ôn Thi Vào Lớp 10 Tiếng Anh, Giáo Viên Dạy Kèm Anh Văn 9 Tp.HCM
    • 1.1.178 Giáo Viên Ôn Thi Vào Lớp 10 Tiếng Anh, Tìm Gia Sư Luyện Thi Anh Văn Vào Lớp 10
    • 1.1.179 Ôn Thi Vào Lớp 10 Toán Văn Anh TPHCM, Tìm Giáo Viên Luyện Thi Tuyển Sinh Lớp 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ 15 Đề Thi Học Kì 1 Môn Hóa Học Lớp 8 Năm Học 2022
 • Giải Bài Tập Trang 37, 38 Sgk Hóa Lớp 8: Hóa Trị
 • Giải Bài Tập Trang 37, 38 Sgk Hóa Lớp 8: Hóa Trị Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 8
 • Giải Bài Tập Sgk Hóa Học Lớp 8. Bài 4. Nguyên Tử
 • Giải Bài Tập 8: Trang 72 Sgk Hóa Học Lớp 9
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 5 Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Tự Kiểm Tra Trang 134 Vở Bài Tập (Vbt) Toán 5 Tập 2
 • Giải Bài Tập Trang 119 Sgk Toán 5: Luyện Tập
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 30 Sgk Toán 5
 • Giải Bài Tập Trang 162 Sgk Toán 5: Ôn Tập Phép Nhân
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật
 • Trong quá trình học tập để đạt được kết quả cao đồng thời nắm vững kiến thức về của Gia Sư Tài Năng Việt cũng không tránh khỏi những sai sót mong các Bạn thông cảm và đóng góp thêm để kho môn toán học một cách hiệu quả ngoài việc học trên lớp cũng như chương trình giảng dạy theo bộ sách giáo khoa cải cách các Bạn cần phải tìm hiểu và cần nên sưu tầm thêm một số tư liệu về những dạng bài tập hay chịu khó nghiên cứu các tài liệu về bộ môn toán học lớp 5 nếu làm được điều đó chúng tôi tin chắc rằng Bạn sẽ rất thành công và trở thành người giỏi môn thực sự .Chính vì vậy chúng tôi cũng cố gắng biên soạn và sưu tầm kho một cách đầy đủ và đa dang nhằm giúp Bạn có thêm tài liệu tham khảo , trong quá trình sưu tầm và biên soạn đội ngũ Giáo viên chuyên tài liệu môn Toán lớp 5 ngày càng phong phú và bổ ích hơn. Xin chân thành cám ơn sự đóng góp ý kiến của các Bạn!

  Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt chuyên cung cấp gia sư dạy kèm:

  Gia Sư Dạy kèm lớp 1 đến lớp 12 và luyện thi đại học tất cả các môn.

  – Dạy kèm Toán, Tiếng việt, Chính tả, rèn chữ đẹp, Dạy báo bài Từ lớp 1 đến lớp 5.

  – Dạy kèm cho các em chuẩn bị vào lớp 1, Rèn chữ đẹp.

  – Luyện thi cấp tốc các chứng chỉ tiếng anh: Toiec, Lelts, Toefl…

  Gia Sư Tiếng anh Dạy từ căn bản và nâng cao, anh văn thiếu nhi.

  – Dạy kèm các ngoại ngữ: Hoa, Hàn, Nhật, Pháp…

  – Dạy kèm Tin Học từ căn bản đến nâng cao.

  – Dạy kèm các môn năng khiếu: Đàn: Organ, Piano…Dạy vẻ: Mỹ thuật, Hội họa.

  – Ôn tập lại những kiến thức đã học ở trường.

  – Dạy sát chương trình, dạy sâu kiến thức, dạy kỹ chuyên môn.

  – Kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm.

  – Luôn nâng cao và mở rộng kiến thức cho các em.

  – Nhận dạy thử tuần đầu không thu phí.

  (Để được tư vấn Miễn phí) Qúy Phụ Huynh Học Sinh Có Nhu Cầu Vui Lòng Xin Liên Hệ

  ĐT số: DĐ: 0908.193.734 – 0918.793.586 Hoặc Truy Cập Vào Trang web : chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 65: Chia Một Số Thập Phân Cho 10, 100, 1000
 • Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 5 Học Kỳ 1
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 103: Luyện Tập Chung
 • Giải Bài Tập Trang 26, 27 Sgk Toán 5: Đề
 • Bài 3, 4 Trang 32 (Luyện Tập Chung Trang 32) Sgk Toán 5
 • Bài Tập Ôn Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Thí Điểm Năm 2022
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 6 Unit 5: Things I Do
 • Unit 5 Lớp 6: A Closer Look 2
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Unit 5: Things I Do
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Mới Unit 5: Natural Wonders Of The World
 • Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm 2022 – 2022

  Đề cương ôn tập học kì 2 tiếng Anh 6

  ⇔ Tham khảo đề cương ôn tập Tiếng Anh 6 học kỳ 2 mới nhất: Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm 2022 – 2022

  Rewrite the sentences.

  1. What about having a picnic on Sunday?

  Let’s …………………………………………………………………………………

  2. How about taking some photos?

  Why don’t we …………………………………………………………………….?

  3. Let’s have some cold drinks.

  How about ………………………………………………………………………..?

  4. Why don’t we go to the post office?

  What about ………………………………………………………………………?

  5. Your hair is long.

  You ………………………………………………………………………………

  6. That boy’s legs are strong.

  That boy …………………………………………………………………………

  7. That child’s eyes are lovely.

  That child …………………………………………………………………………

  8. Their house is old.

  They ………………………………………………………………………………

  9. Her school bag is new.

  She ………………………………………………………………………………

  10. His test is awful.

  He ………………………………………………………………………………

  11. Her nose is small.

  She ………………………………………………………………………………

  12. How much is your book?

  How much ………………………………………………………………………?

  13. How much are two boxes of chocolates?

  How much ………………………………………………………………………?

  14. How much do cans of peas cost?

  How much ………………………………………………………………………?

  15. How much does the red box cost?

  How much ………………………………………………………………………?

  16. How is the weather in HCM city?

  What …………………………………………………………………………….?

  17. What is the weather like in Vietnam?

  How ……………………………………………………………………………..?

  18. How is the weather in Spring?

  What ……………………………………………………………………………?

  19. What food do you like best?

  What is …………………………………………………………………………?

  20. What sports does she like best?

  What is …………………………………………………………………………?

  21. He likes apples best.

  His ………………………………………………………………………………

  22. We like pink and blue best.

  Pink and blue are ………………………………………………………………

  23. What subject does he like best?

  What is …………………………………………………………………………

  24. They like badminton best.

  Badminton is …………………………………………………………………

  Supply the correct ppositions.

  1. What are you going to do chúng tôi weekend?

  2. What are we going to do chúng tôi vacation?

  3. We are going …………………………..vacation.

  4…………………………… Sunday mornings, we go fishing.

  5…………………………… the morning, we often do morning exercises.

  6. We are going to camp …………………………..three days.

  7. What are you going to chúng tôi free time?

  8. He is going to chúng tôi friend’s house…………………………..a week.

  9. He is going to stay chúng tôi uncle and aunt.

  10. We are going to stay …………………………..a hotel…………………………..Thanh Hoa.

  11……………………………the winter, we usually play basketball.

  12. What do you do chúng tôi spring?

  13. What’s the weather like…………………………..March?

  14. He wants strong boots because he often goes chúng tôi mountains

  15. They sometimes go sailing chúng tôi fall.

  16. She often goes swimming chúng tôi summer.

  17. How often do you late…………………………..school?

  18. How often do you help your chúng tôi housework?

  19. We have Math, English and Music ………………………….. Tuesday and Thursday.

  20. We are going to see a movie ………………………….. Sunday evening.

  Choose the best answers.

  1. Why don’t we go to Huong Pagoda. (That’s a good idea/ Yes, please/ Can I help you?/ Here you are)

  2. Let’s go by minibus. (Yes, please/ No, thanks/ Here you are/ Yes. Good idea.)

  3. How long are they going to stay? (Twice a month/ For a month/ Two kilometers)

  4. How often does he go to the movies? (Twice a month/ For a month/ Two kilometers)

  5. How far is it from your house to school? (Twice a month/ For a month/ Two kilometers)

  6. Let’s go to the movies. (Yes. Good idea/ Yes,please/ Can I help you?/ Here you are)

  Supply the correct forms of words

  1. They are planing a …………………………………………vacation. (camp)

  2. chúng tôi their kites. (usual)

  3. We like outdoor …………………………………………. They are very exciting. (active)

  4. My favorite sports chúng tôi playing badminton. (active)

  5. …………………………………………, she’s going to Ha Long bay on her vacation. (Final)

  6. He goes to the bookstore …………………………………………a week. (one)

  7. We rarely bring a …………………………………………stove when going on a picnic. (camp)

  8. We are going to take some………………………………………… (photo)

  9. How many chúng tôi chocolates do you want? (box)

  10. Are they hard …………………………………………? (farm)

  11. He is a very good………………………………………… (swim)

  12. Is this …………………………………………aunt? (they)

  13. Are they bus …………………………………………? (drive)

  14. …………………………………………teachers are very strict. (we)

  15. Is this chúng tôi teacher? (you)

  16. Are chúng tôi English teacher? (your)

  17. We bring warm chúng tôi going on a picnic. (cloth)

  18. My daughter likes eating …………………………………………. (sandwich)

  Find mistakes

  1. My aunt and uncle is flying to Paris tonight.

  2. What are your favorite food?

  3. Are there any meat to eat?

  4. My mother need half a kilo of beef.

  5. What are you study this semester?

  6. They are an expensive pens.

  7. The cheetah is the fast animal on land.

  8. How often you go to the movie?

  9. The students and their teacher is going to visit the art museum.

  10. Why don’t Hana like her new roommate?

  11. Mike is more short than I am.

  12. We hardly never listen to the radio.

  13. How much apples does your mother want?

  14. Can you going to the store for me?

  15. What is in the living room? Tom and Mary

  16. Is Susan a best student in the class?

  17. Mount Everest is the highest mountain than all.

  18. This house has the beautifullest garden on our street.

  19. My younger sister has full lips and small white tooths.

  20. My younger sister likes to play swimming and jogging.

  21. What’s the weather like in HCM city for the summer?

  22. In the weekend, he often goes swimming.

  23. They always taking food and water and a tent.

  ⇔ Tham khảo đề kiểm tra Tiếng Anh 6 có file nghe: Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2022 – 2022 HOT Bài 1. Chọn 1 từ trong số A, B, C hoặc D mà phần gạch chân có cách đọc khác so với các từ còn lại ở mỗi dòng. Bài 2. Chọn đáp án đúng nhất trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành câu.

  4. It is twelve o’clock now. We….. to have lunch.

  A. want B. to want C. wanting D. are wanting

  5. Do you like pop music ? -……

  A. I would. B. Yes, a lot. C. No, I like it. D. Yes, we are.

  6. Nam usually goes….. after school.

  A. to fishing B. to home C. fishing D. home back

  7. -A: I am very tired. – B:……

  A. Me too. B. For me the same. C. Also me. D. I also.

  8. -A: “….. do the Hoang Ha buses run?” – B: “Every twenty minutes every day”

  A. How far B. What time C. How often D. How much

  9. -A: “How big is Malaysia ?” – B: “It’s much….. than Singapore.”

  A. big B. smaller C. smallest D. bigger

  10. What time….. on television?

  A. is the news B. are the news C. is news D. are news

  11. My father is a good….. He works in a big restaurant.

  A. doctor B. worker C. cooker D. cook

  12……. do you get there? – We walk, of course.

  A. Why B. What C. How by D. How

  13. Excuse me, I’d like to…… this letter to the USA.

  A. send B. mail C. post D. All A,B,C

  14. My head hurts. I have an awful…….

  A. toothache B. headache C. earache D. backache

  15. There….. a lot of rain in summer in our country.

  A. are B. be C. aren’t D. is

  16. These are my notebooks, and those are…..

  A. she B. her C. hers D. your’s

  Bài 3. Tìm một lỗi sai trong số A, B, C hoặc D trong mỗi câu sau.

  A B C D

  A B C D

  A B C D

  A B C D

  III. ĐỌC HIỂU -VIẾT Bài 1. Đọc kỹ đoạn văn sau và điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ thích hợp.

  I have a very close friend. Her name is Mai. She is eleven years old and she is in (21)….. six. She can speak English very well. She has English (22)….. Tuesday, Thursday and Friday. She (23)…..also plays the piano. In her room, there is a piano and some books. Every day she gets up at six. She has breakfast at six thirty and goes to school at a quarter to seven. She has her (24)…..from seven o’clock to eleven thirty. Then she goes home and has (25)….. at twelve o’clock. It’s three o’clock in the afternoon now and Nga is in her room. She is doing her homework.

  Bài 2. Viết lại câu sao cho giữ nguyên nghĩa với câu cho trước.

  26. She always cycles to work?

  She always goes……………………………..

  27. She likes noodles very much.

  Her favorite……………………………….

  28. What is the price of these apples?

  How much………………………………..

  29. The car is blue.

  It is……………………………………

  30. She is taller than her friend.

  Of the two girls, she is…………………………..

  Bài 1. Chọn 1 từ trong số A, B, C hoặc D mà phần gạch chân có cách đọc khác so với các từ còn lại ở mỗi dòng.

  1 – D; 2 – D; 3 – D;

  Bài 2. Chọn đáp án đúng nhất trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành câu.

  4 – A; 5 – B; 6 – C; 7 – A; 8 – B; 9 – D;

  10 – A; 11 – D; 12 – D; 13 – A; 14 – B; 15 – A; 16 – C;

  Bài 3. Tìm một lỗi sai trong số A, B, C hoặc D trong mỗi câu sau.

  17 – A; 18 – B; 19 – B; 20 – D;

  III. ĐỌC HIỂU -VIẾT Bài 1. Đọc kỹ đoạn văn sau và điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ thích hợp.

  21 – grade; 22 – on; 23 – up; 24 – class; 25 – lunch;

  Bài 2. Viết lại câu sao cho giữ nguyên nghĩa với câu cho trước.

  26 – She always goes to work by bike.

  27 – Her favorite food is noodles.

  28 – How much are these apples?

  29 – It is blue car.

  30 – Of the two girls, she is taller.

  I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (1m) II. Choose the best answer to complete these sentences. (2m)

  1. Hung is a……………….. He’s strong and heavy.

  A. gymnast B. weight-lifter C. driver D. doctor

  2. I like hot………………..

  A. season B. weather C. activity D. class

  3. What……………….. your father doing now? He is playing badminton.

  A. is B. are C. do D. does

  4………………… does your brother go fishing? He goes once a week.

  A. How old B. How often C. How D. What

  5. He……………….. goes fishing in the winter. It’s too cold.

  A. often B. always C. usually D. never

  6. What about……………….. by bike?

  A. travel B. to travel C. traveling D. travels

  7………………… place are Phuong and Mai going to visit first?

  A. Where B. Which C. How D. How long

  A. big B. noisy C. quiet D. small

  III. Put the verbs into the correct form. (1,5m)

  1. My school (have)……………………two floors.

  2. Look! The plane (fly)…………..to the airport, it (land)…………………..

  3. What about (visit)…………………………………..our parents?

  4. We shouldn’t (throw)………trash on the street.

  5. They (not go)………….swimming in the winter.

  V. Read the passage carefully then choose the correct words to fill in the blanks. (1,5m) favorite does plays or but everyday

  Miss Loan is our teacher. She teaches us English. She is tall and thin (1)………..she is not weak. She (2)…………….a lot of sports. Her (3)……………sport is aerobics. She (4)…………aerobics three times a week. She likes jogging, too. She jogs in a park near her house (5)……………In her free time she listens to music (6)…………..watches TV.

  VI. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first. (2m)

  1. There are a lot of flowers in my garden.

  2. Ha Tinh is smaller than Nghe An.

  3. Let’s go to Ha Long Bay next summer vacation.

  4. I want some milk.

  VII.Write a passage to describe your close friend. (1m) I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (1m)

  1 – A; 2 – D; 3 – C; 4 – B;

  II. Choose the best answer to complete these sentences. (2m)

  1 – B; 2 – B; 3 – A; 4 – B; 5 – D; 6 – C; 7 – B; 8 – B;

  III. Put the verbs into the correct form. (1,5m)

  1 – has; 2 – is flying – is going to land;

  3 – visiting; 4 – throw; 5 – don’t go;

  IV. Make questions for the underlined parts or rearrange to complete these sentences. (1m)

  1 – What do you usually on the weekends?

  2 – Where are going to visit next summer?

  3 – Tuan is the tallest in the class.

  4 – What is the weather like in the spring?

  V. Read the passage carefully then choose the correct words to fill in the blanks. (1,5m)

  1 – but; 2 – plays; 3 – favorite; 4 – does; 5 – everyday; 6 – or;

  VI. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first. (2m)

  1 – My garden has a lot of flowers.

  2 – Nghe An is bigger than Ha Tinh.

  3 – What about going to Ha Long Bay next summer vacation?

  4 – I’d like some milk.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Unit 8: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2
 • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 8
 • Unit 6 Lớp 8: Communication
 • Unit 8 Lớp 6: Communication
 • Tiếng Anh 6 Mới Unit 8: Looking Back
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100