Giải Bài 1, 2, 3 Trang 18 Sgk Toán 5

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 10 Sgk Toán 5: Ôn Tập Phép Cộng Và Phép Trừ Hai Phân Số
 • Giải Bài Tập Trang 19 Sgk Toán 5, Bài 1, 2, 3
 • Giải Bài Tập Trang 22 Sgk Toán 5, Bài 1, 2, 3, 4
 • Giải Bài Tập Trang 22 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung 4
 • Giải Bài Tập Trang 123 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung
 • CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

  Giải bài tập trang 18 bài ôn tập về giải toán SGK Toán 5. Câu 1: Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng 7/9 số thứ hai. Tìm hai số đó…

  Bài 1 trang 18 sgk toán 5

  Bài 1.

  a) Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.

  b) Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.

  Bài làm

  a) Ta có sơ đồ:

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  7 + 9 = 16 (phần)

  Số thứ nhất là: 80 : 16 x 7 = 35

  Số thứ hai là: 80 – 35 = 45

  Đáp số: 35 và 45.

  b) Ta có sơ đồ:

  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

  9 – 4 = 5 (phần)

  Số thứ hai là 55 : 5 x 4 = 44

  Số thứ nhất là 44 + 55 = 99

  Đáp số 99 và 44.

  Bài 2 trang 18 sgk toán 5

  Bài 2. Số lít nước mắm loại I nhiều hơn số lít nước mắm loại II là 12l. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại I gấp 3 lần số lít nước mắm loại II?

  Bài làm

  Số lít nước mắm loại II là 12: 2 = 6 (l)

  Số lít nước mắm loại II là 6 + 12 = 18 (l)

  Đáp số: 18 l và 6 l.

  Bài 3 trang 18 sgk toán 5

  Bài 3. Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120m. Chiều rộng bằng ({5 over 7}) chiều dài.

  a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó.

  b) Người ta sử dụng ({1 over {25}}) diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?

  Bài làm

  a) Nửa chu vi hay tổng của chiều dài và chiều rộng là:

  120 : 2 = 60 (m)

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  5 + 7 = 12 (phần)

  Chiều rộng là 60 : 12 x 5 = 25 (m)

  Chiều dài là 60 -25 = 35 (m)

  b) Diện tích vườn hoa là 35 x 25 = 875 m 2

  Diện tích tối đa là 875 : 25 = 35 m 2

  Đáp số: a) 35m và 25 m

  b) 35 m 2

  chúng tôi

  • Giải bài 1, 2, 3 trang 19 SGK Toán 5

   Giải bài trang 19 bài ôn tập và bổ sung về giải toán SGK Toán 5. Câu 1: Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?…

  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Toán 5

   Giải bài tập trang 19 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?…

  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Toán 5

   Giải bài tập trang 21 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?…

  • Giải bài 1, 2, 3 trang 21 SGK Toán 5

   Giải bài tập trang 21 bài ôn tập về giải toán (tiếp theo) SGK Toán 5. Câu 1: 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người?…

  Bài giải mới nhất các môn khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 12 Bài 1, 2, 3 Trang 68 Sgk Hình Học
 • Toán Tiếng Anh Lớp 5: Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Hình Tam Giác Trang 85
 • Giải Bài Tập Trang 85 Sgk Toán 6 Tập 1 Bài 57, 58, 59, 60
 • Quy Tắc Dấu Ngoặc Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6
 • Giải Bài Tập Trang 85 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Quy Tắc Dấu Ngoặc Giải Bài Tập Môn Toán Lớp 6
 • Câu 1, 2, 3 Trang 18 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 5 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu 1, 2, 3 Trang 24 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 5 Tập 1
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 6 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 5 Tập 2
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 21 Vở Bài Tập (Vbt) Toán Lớp 5 Tập 1
 • Chữa Bài Tập Câu 1, 2, 3, 4 Trang 21 Vở Bài Tập (Vbt) Toán Lớp 5 Tập 1
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 27 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 5 Tập 1
 • 1. a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là ({3 over 7}) . Tìm hai số đó.

  b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là ({4 over 9}). Tìm hai số đó.

  2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bằng ({1 over 3}) số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu quả trứng vịt?

  3. Vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng ({2 over 3}) chiều dài.

  a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó.

  b) Người ta để ({1 over {24}}) diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

  1. a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là ({3 over 7}) . Tìm hai số đó.

  Ta có sơ đồ:

  Bài giải:

  Tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 7 = 10 (phần)

  Số bé là: (100 times {3 over {10}} = 30)

  Số lớn là: 100 – 30 = 70 hoặc (100 times {7 over {10}} = 70)

  Đáp số: Số bé: 30

  Số lớn: 70

  b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là . Tìm hai số đó.

  Bài giải:

  Hiệu số phần bằng nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

  Số bé là: (55 times {4 over 5} = 44)

  Số lớn là: 55 + 44 = 90 hoặc (55 times {9 over 5} = 99)

  Đáp số: Số bé:44

  Số lớn: 99

  2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bằng số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu quả trứng vịt?

  Bài giải:

  Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

  Số trứng gà đựng trong thùng là: 116 : 4 = 29 (trứng gà)

  Số trứng vịt đựng trong thùng là: 116 – 29 = 87 (trứng vịt)

  Hoặc : (116 times {3 over 4} = 87) (trứng vịt)

  Đáp số: Số bé: 29

  Số lớn: 87

  3. Vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng ({2 over 3}) chiều dài.

  a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó.

  Bài giải

  Tổng số phần bằng nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

  Tổng chiều dài và chiều rộng vườn hoa là:

  160 : 2 = 80 (m)

  Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật:

  ({{80 times 2} over 5} = 32(m))

  Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật:

  80 – 32 = 48 (m) hoặc ({{80 times 3} over 5} = 48,,(m))

  Đáp số: Chiều rộng: 32m

  Chiều dài: 48m

  b) Người ta để ({1 over {24}}) diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

  Bài giải

  Diện tích vườn hoa là:

  32 x 48 = 1536 (m 2)

  Diện tích để làm lối đi là:

  (1536 times {1 over {24}} = 64,({m^2}))

  Sachbaitap.com

  Bài tiếp theo

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chữa Bài Tập Lớp 6 Tập 1 Trang 9 Vở Bài Tập (Vbt) Câu 3.1, 3.2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
 • Chữa Bài Tập Lớp 6 Tập 1 Trang 8 Vở Bài Tập (Vbt) Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Chữa Bài Tập Lớp 6 Tập 1 Trang 7 Vở Bài Tập (Vbt) Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Chữa Bài Tập Lớp 6 Tập 1 Trang 5 Vở Bài Tập (Vbt) Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Giải Bài 26, 27, 28, 29 Trang 113, 114 Sách Giáo Khoa Toán 6 Tập 1
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 18 Câu 1, 2, 3, 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 4 Trang 56 Sách Cùng Em Học Toán Lop 3 Tập 2
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 24 Sgk Toán 4
 • Giải Bài Tập 4 Trang 101 Toán 12
 • Giải Toán Lớp 4 Giây, Thế Kỉ Trang 25.
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 4 Trang 25, 26: Luyện Tập Giây, Thế Kỉ
 • Giải vở bài t ập Toán 4 trang 18 tập 2 câu 1, 2, 3, 4, 5

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 4 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 4 tập 2, toán lớp 4 nâng cao, giải toán lớp 4, bài tập toán lớp 4, sách toán lớp 4, học toán lớp 4 miễn phí, giải toán 4 trang 18

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải 2 Bài Toán Vui & Hay
 • 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21, 8 + 11 = ?
 • Các Dạng Bài Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Hệ Phương Trình
 • Giải Toán 8 Bài 4. Diện Tích Hình Thang
 • Giáo Án Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Giao An Dien Tich Hinh Thoi Doc
 • Giải Toán 5 Bài : Ôn Tập Về Giải Toán Trang 17, 18

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 44: Luyện Tập Chung Chi Tiết Nhất
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 76: Luyện Tập Trang 92,93
 • 300 Bài Toán Có Lời Văn Cơ Bản Lớp 3
 • 30 Bài Toán Có Lời Văn Lớp 3 (Có Đáp Án)
 • Bản Mềm: Tuyển Tập 30 Bài Toán Có Lời Văn Lớp 3 Có Hướng Dẫn
 • a. Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng $frac{7}{9}$ số thứ hai. Tìm hai số đó.

  b. Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng $frac{9}{4}$ số thứ hai. Tìm hai số đó.

  Trả lời:

  a. Ta có sơ đồ:

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  7 + 9 = 16 (phần)

  Số thứ nhất là: 80 : 16 x 7 = 35

  Số thứ hai là: 80 – 35 = 45

  Đáp số: Số thứ nhất: 35

  Số thứ hai: 45.

  b. Ta có sơ đồ:

  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

  9 – 4 = 5 (phần)

  Số thứ hai là 55 : 5 x 4 = 44

  Số thứ nhất là 44 + 55 = 99

  Đáp số: Số thứ nhất: 99

  Số thứ hai:44.

  Trả lời:

  Ta có sơ đồ:

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  3 – 1 = 2 (phần)

  Số lít nước mắm loại 2 là:

  (12 : 2) x 1 = 6 ( lít)

  Số lít nước mắm loại 1 là:

  6 x 3 = 18 (lít)

  Đáp số: Nước mắm loại 1: 6 lít

  Nước mắm loại 2: 18 lít

  a. Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó.

  b. Người ta sử dụng $frac{1}{25}$ diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?

  Trả lời:

  a. Tổng số phần bằng nhau là:

  5 + 7 = 12 ( phần)

  Nửa chu vi vườn hoa hình chữ nhật là:

  120 : 2 = 60 (m2)

  Chiều rộng vườn hoa là:

  (60 : 12) x 5 = 25 ( m2)

  Chiều dài vườn hoa là:

  60 – 25 = 35 (m2)

  b. Diện tích của hình chữ nhật là:

  25 x 35 = 875 (m2)

  Diện tich lối đi chiếm số m2 là:

  875 x $frac{1}{25}$ = $frac{875}{25}$= 35 ( m2)

  Đáp án: a. Chiều rộng: 25 m2. Chiều dài: 35 m2

  b. Lối đi : 35 m2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 13 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Toán Lớp 5 Trang 73 Luyện Tập Chung, Bài 1, 2, 3, 4
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 73: Luyện Tập Chung Tiếp Theo
 • Giải Bài Tập Trang 22, 23 Sgk Toán 5: Ôn Tập: Bảng Đơn Vị Độ Dài
 • Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1
 • Giải Bài Tập Trang 18 Sgk Toán 5: Ôn Tập Về Giải Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 44, 45 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Ước Và Bội
 • Giải Bài 83,84,85, 86,87,88, 89,90 Trang 36 Sgk Toán 6 Tập 1: Tính Chất Chia Hết Của Một Tổng
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 36 Câu 1, 2, 3 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Bài Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 7 Tập 1 Câu 14
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 1: Tập Hợp, Phần Tử Của Tập Hợp
 • Giải bài tập trang 18 SGK Toán 5: Ôn tập về giải toán

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 18 SGK Toán 5: Ôn tập về giải toán

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 18 SGK Toán 5: Ôn tập về giải toán với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

  Giải bài tập trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung 1

  Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập chung 2 (tiết 13)

  Giải bài tập trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung 3 (tiết 14)

  Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 18 SGK Toán 5

  Bài 1 trang 18 SGK Toán 5

  a) Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng 7/9 số thứ hai. Tìm hai số đó.

  b) Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng 9/4 số thứ hai. Tìm hai số đó.

  Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

  a) Ta có sơ đồ:

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  7 + 9 = 16 (phần)

  Số thứ nhất là: 80 : 16 x 7 = 35

  Số thứ hai là: 80 – 35 = 45

  Đáp số: 35 và 45.

  b) Ta có sơ đồ:

  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

  9 – 4 = 5 (phần)

  Số thứ hai là: 55 : 5 x 4 = 44

  Số thứ nhất là: 44 + 55 = 99

  Đáp số 99 và 44.

  Bài 2 trang 18 SGK Toán 5

  Số lít nước mắm loại I nhiều hơn số lít nước mắm loại II là 12l. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại I gấp 3 lần số lít nước mắm loại II?

  Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

  Hiệu số phần bằng nhau là: 3 – 1 = 2 (phần)

  Số lít nước mắm loại II là: 12 : 2 = 6 (l)

  Số lít nước mắm loại II là: 6 + 12 = 18 (l)

  Đáp số: 18 l và 6 l.

  Bài 3 trang 18 SGK Toán 5

  Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120m. Chiều rộng bằng 5/7 chiều dài.

  a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó.

  b) Người ta sử dụng 1/25 diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?

  Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

  a) Nửa chu vi hay tổng của chiều dài và chiều rộng là:

  120 : 2 = 60 (m)

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  5 + 7 = 12 (phần)

  Chiều rộng là: 60 : 12 x 5 = 25 (m)

  Chiều dài là: 60 -25 = 35 (m)

  b) Diện tích vườn hoa là: 35 x 25 = 875 m 2

  Diện tích tối đa là: 875 : 25 = 35 m 2

  Đáp số: a) 35m và 25 m

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 1: Tứ Giác
 • Số Phức Toán Lớp 12 Bài 1 Giải Bài Tập
 • Giải Bài Tập Toán 12 Chương 4 Bài 1: Số Phức
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Bài 1: Số Phức (Nâng Cao)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Bài 1 : Số Phức
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 18 Câu 1, 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 155: Ôn Tập Phép Chia
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 75 Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 22 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 24 Câu 1, 2 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 19 : Luyện Tập
 • Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 108 Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 84

  Giải vở bài t ập Toán 5 trang 18 tập 2 câu 1, 2

  Giải sách bài tập toán lớp 5 tập I trang 18

  Cách sử dụng sách giải Toán 5 học kỳ 2 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  chúng tôi

  Tags: bài tập toán lớp 5 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 5 tập 2, toán lớp 5 nâng cao, giải toán lớp 5, bài tập toán lớp 5, sách toán lớp 5, học toán lớp 5 miễn phí, giải toán 5 trang 18

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 20: Luyện Tập Chung Trang 27,28
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 18 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 6: Từ Vuông Góc Đến Song Song
 • Bài 31, 32, 33, 34 Trang 110 : Bài 66 Từ Vuông Góc Đến Song Song
 • Câu 1, 2, 3 Trang 18 Vở Bài Tập Môn Toán Lớp 5 Tập 1: Bài 15. Ôn Tập Về Giải Môn Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 3, 4 Trang 32 (Luyện Tập Chung Trang 32) Sgk Toán 5
 • Giải Bài Tập Trang 26, 27 Sgk Toán 5: Đề
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 103: Luyện Tập Chung
 • Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 5 Học Kỳ 1
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 65: Chia Một Số Thập Phân Cho 10, 100, 1000
 • 1. a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là ({3 over 7}) . Tìm hai số đó.

  b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là ({4 over 9}). Tìm hai số đó.

  2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bằng ({1 over 3}) số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu quả trứng vịt?

  3. Vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng ({2 over 3}) chiều dài.

  a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó.

  b) Người ta để ({1 over {24}}) diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

  Đáp án

  1. a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là ({3 over 7}) . Tìm hai số đó.

  Ta có sơ đồ:

  3 + 7 = 10 (phần)

  Số bé là: (100 times {3 over {10}} = 30)

  Số lớn là: 100 – 30 = 70 hoặc (100 times {7 over {10}} = 70)

  Đáp số: Số bé: 30

  Số lớn: 70

  b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là . Tìm hai số đó.

  Hiệu số phần bằng nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

  Số bé là: (55 times {4 over 5} = 44)

  Số lớn là: 55 + 44 = 90 hoặc (55 times {9 over 5} = 99)

  Đáp số: Số bé:44

  Số lớn: 99

  2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bằng số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu quả trứng vịt?

  Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

  Số trứng gà đựng trong thùng là: 116 : 4 = 29 (trứng gà)

  Số trứng vịt đựng trong thùng là: 116 – 29 = 87 (trứng vịt)

  Hoặc : (116 times {3 over 4} = 87) (trứng vịt)

  Đáp số: Số bé: 29

  Số lớn: 87

  3. Vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng ({2 over 3}) chiều dài.

  a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó.

  Tổng số phần bằng nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

  Tổng chiều dài và chiều rộng vườn hoa là:

  160 : 2 = 80 (m)

  Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật:

  ({{80 times 2} over 5} = 32(m))

  Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật:

  80 – 32 = 48 (m) hoặc ({{80 times 3} over 5} = 48,,(m))

  Đáp số: Chiều rộng: 32m

  Chiều dài: 48m

  b) Người ta để ({1 over {24}}) diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

  Diện tích vườn hoa là:

  32 x 48 = 1536 (m 2)

  Diện tích để làm lối đi là:

  (1536 times {1 over {24}} = 64,({m^2}))

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 10 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 20 Câu 1, 2, 3
 • Giải Bài Tập Trang 128 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung Chương 3 (Tiếp Theo)
 • Giải Bài Tập Trang 176, 177 Sgk Toán 4: Luyện Tập Chung
 • Giải Bài Tập Trang 176, 177 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung (Tiếp)
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 18 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Bapluoc.com

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 20: Luyện Tập Chung Trang 27,28
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 18 Câu 1, 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 155: Ôn Tập Phép Chia
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 75 Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 22 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách giải vở bài tập toán lớp 5 trang 18 câu 1, 2, 3 tập 1 đúng nhất: Sách tham khảo với lứa tuổi tiểu học giống như con dao hai lưỡi. Đối với những học sinh giá giỏi nó cần thiết để các em nâng cao kiến thức. Nhưng đối với các em có học lực trung bình và yếu thì đọc sách không có hướng dẫn dễ khiến các em chán nản, hoang mang vì không tiếp thu được hết nội dung. Sách giải vở…

  • Bộ kí tự đặc biệt tình kiếm 3D đẹp và bá đạo nhất dành cho game thủ
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 5 trang 11 tập 1 câu 1, 2, 3 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 5 trang 12 tập 1 câu 1, 2, 3 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 5 trang 13 tập 1 câu 1, 2, 3 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 5 trang 15 tập 1 câu 1, 2, 3, 4, 5 đúng nhất

  Sách giải vở bài tập toán lớp 5 trang 18 câu 1, 2, 3 tập 1 đúng nhất: Sách tham khảo với lứa tuổi tiểu học giống như con dao hai lưỡi. Đối với những học sinh giá giỏi nó cần thiết để các em nâng cao kiến thức. Nhưng đối với các em có học lực trung bình và yếu thì đọc sách không có hướng dẫn dễ khiến các em chán nản, hoang mang vì không tiếp thu được hết nội dung.

  Sách giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 18 câu 1, 2, 3 tập 1 đúng nhất

  Sách giải với học sinh: nên hay không nên?

  Sách tham khảo với lứa tuổi tiểu học giống như con dao hai lưỡi. Đối với những học sinh giá giỏi nó cần thiết để các em nâng cao kiến thức. Nhưng đối với các em có học lực trung bình và yếu thì đọc sách không có hướng dẫn dễ khiến các em chán nản, hoang mang vì không tiếp thu được hết nội dung.

  Ma trận sách tham khảo – sách giải cho học sinh

  Cứ mỗi dịp bước vào năm học mới việc lựa chọn sách tham khảo lại khiến nhiều bậc phụ huynh đau đầu. Theo khảo sát số lượng sách tham khảm được bán ở các nhà sách, cửa hàng, siêu thị lớn hơn nhiều so với sách giáo khoa.

  Ngoài sách của các nhà xuất bản uy tín là những nhà xuất bản không tên khiến người mua càng khó lựa chọn.

  Tên sách có vẻ khác nhau nhưng nội dung lại sao chép và không có nhiều khác biệt. Thậm chí một số sách tham khảo còn mắc lỗi về nội dung. Trước sự đa dạng về số lượng nhưng lại kém về chất lượng phụ huynh hết sức lo lắng vì sợ mình chọn nhầm. Sách tham khảo nếu lựa chọn không đúng sẽ dễ trở nên phản tác dụng nhất là đối với lứa tuổi tiểu học vì thế phụ huynh cần cần nhắc lựa chọn

  Lưu ý khi mua sách tham khảo- sách giải cho học sinh

  Nên cân nhắc chỉ mua những đầu sách thật sự cần thiết. Nếu bạn chưa có sự lựa chọn có thể tham khảo ý kiến tư vấn của thầy cô giáo có kinh nghiệm trong trường để chọn được những cuốn phù hợp.

  Nên chọn mua đầu sách có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sách của nhà xất bản lâu năm, có uy tín. Những cuốn sách này được biên soạn bởi người có chuyên môn tốt phù hợp với chương trình giáo dục hiện nay.

  Ngoài mua đúng sách thì còn phải biết cách sử dụng. Phụ huynh cần giám sát chặt chẽ, tốt nhất là giữ sách chỉ lấy ra tham khảo để chỉ bài cho con chứ không nên giao sách giải Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  Tags: bài tập toán lớp 5 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 5 tập 1, toán lớp 5 nâng cao, giải toán lớp 5, bài tập toán lớp 5, sách toán lớp 5, học toán lớp 5 miễn phí, giải toán 5 trang 18

  • Sách giải vở bài tập toán lớp 4 trang 71 & 72 tập 2 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 9 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 10 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 7 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 6 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 5 trang 38 tập 1 câu 1, 2, 3, 4 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 5 trang 40 tập 1 câu 1, 2, 3, 4 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 5 trang 42 tập 1 câu 1, 2, 3, 4 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 5 trang 44 tập 1 câu 1, 2, 3, 4 đúng nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 6: Từ Vuông Góc Đến Song Song
 • Bài 31, 32, 33, 34 Trang 110 : Bài 66 Từ Vuông Góc Đến Song Song
 • Giải Sbt Toán 7 Bài 6: Từ Vuông Góc Đến Song Song
 • Unit 1. A Day In The Life Of: Giải Bài Speaking Trang 14 Sgk Tiếng Anh 10
 • Giải Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Trang 17, 18 Sách Bài Tập Vật Lí 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 Trang 38, 39 Sách Bài Tập Vật Lí 6
 • Công Nghệ 6 Bài 4: Ngôi Nhà Của Em
 • Giải Lý Lớp 6 Bài 7: Tìm Hiểu Kết Quả Tác Dụng Của Lực
 • Học Giải Sách Bài Tập Lý 6
 • Giải Bài Tập Sgk Vật Lý 6 Bài 10: Lực Kế
 • Bài 5.1. Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g. Số đó chỉ:

  A. Sức nặng của hộp mứt.

  B. Thể tích của hộp mứt.

  c. Khối lượng của hộp mứt.

  D. Sức nặng và khối lượng của hộp mứt.

  Hãy chọn câu trả lời đúng.

  Trả lời.

  Chọn C.

  Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g. Số đó chỉ khối lượng của hộp mứt

  Bài 5.2 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

  Bài 5.2. Trên nhãn hộp sữa Ông Thọ có ghi 397g. Số đó cho biết điều gì? Khi hết sữa, em rửa sạch hộp, lau khô rồi đổ đầy gạo đến tận miệng hộp.

  Em hãy tìm cách đo chính xác xem được bao nhiêu gạo? Lượng gạo đó lớn hơn, nhỏ hơn, hay đúng bằng 397g?

  Trả lời:

  Số ghi: “Khối lượng tịnh 397g” số đó chỉ lượng sữa chứa trong hộp. Nếu dùng lon đó đong gạo thì khối lượng của 1 lon gạo thông thường nhỏ hơn (khoảng chỉ 250g).

  a) Biển …………. cho biết chiều cao tối đa (đo theo đơn vị mét) từ mặt

  đường trở lên của các phương tiện giao thông đê khỏi đụng phải gầm cầu khi chui qua gầm cầu

  b) Biển ………….. cho biết vận tốc tối đa được phép (tính theo

  kilômét/giờ) của các xe cộ khi đi trên đoạn đường trước mặt.

  c) Biển …………. cho biết khối lượng (đo theo đơn vị tấn) tối đa được

  phép của cả xe tải và hàng hóa khi đi qua một chiếc cẩu.

  d) Biển………….. thường cắm trên các đoạn đường hay xảy ra tai nạn.

  e) Biển……….. cắm ở đầu cầu.

  f) Biển ………….. gắn ở chỗ đường bộ chui qua gầm đường sắt hay ở

  trước hầm xuyên núi.

  Trả lờ i:

  Điền các chữ A, B hoặc c vào chỗ trống cho phù hợp:

  a) Biến C cho biết chiều cao tối đa (đo theo đơn vị mét) từ mặt đường trở lên của các phương tiện giao thông để khỏi đụng phải gầm cầu khi chui qua gầm cầu.

  b) Biển B cho biết vận tốc tối đa được phép (tính theo kilômét/giờ) của các xe cộ khi đi trên đoạn đường trước mặt.

  c) Biển A cho biết khối lượng (đo theo đơn vị tấn) tối đa được phép của cả xe tải và hàng hóa khi đi qua một chiếc cầu.

  d) Biển B thường cắm trên các đoạn đường hay xảy ra tai nạn.

  e) Biển A cắm ở đầu cầu.

  f) Biển C gắn ở chỗ đường bộ chui qua gầm đường sắt hay ở trước hầmxuyên núi, hay trên đầu có cầu vượt.

  Bài 5.4 trang 18 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

  Bài 5.4. Có một cái cân đồng hồ đã cũ và không còn chính xác. Làm thế nào có thể cân chính xác khối lượng của một vật, nếu cho phép dùng thêm một hộp quả cân?

  Trả lời:

  Đặt vật lên cân, cân chỉ giá trị M, sau đó bỏ vật ra và thay bằng các quả cân sao cho cân cũng chỉ giá trị M. Ta cộng khối lượng các quả cân đó lại là khối lượng của vật.

  Bài 5.5 trang 18 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

  Bài 5.5*. Có cách đơn giản nào để kiểm tra xem một cái cân có chính xác hay không?

  Trả lời:

  Đế kiếm tra xem một cái cân có chính xác hay không ta có thể dùng một vật đã biết chính xác khối lượng (một quả cân hay hộp sữa Ông Thọ chẳng hạn) đem cân, nếu cân chỉ không đúng với giá trị khối lượng của vật đó thì cân ấy không chính xác.

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 6 Bài 6 Trang 21, 22, 23: Lực
 • Giải Bài Tập Trang 24, 25, 26 Vật Lí 6, Tìm Hiểu Kết Quả Tác Dụng Của
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 6 Bài 11 Trang 36, 37, 38: Khối Lượng Riêng, Trọng Lượng Riêng
 • Bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 Trang 38 Sbt Vật Lí 6
 • Giải Bài Tập Trang 87, 88 Sgk Vật Lý Lớp 6: Sự Sôi
 • Giải Lesson 3 Unit 18 Trang 56 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Anh 5 Unit 18 Lesson 2 (Trang 54
 • Lesson 3 Unit 18 Trang 56 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới
 • Tiếng Anh 5 Unit 14 Lesson 3 (Trang 28
 • Giải Lesson 3 Unit 14 Trang 28 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Unit 14: What Happened In The Story
 • 1. What will the weather be like tomorrow?

  Thời tiết sẽ thế nào vào ngày mai?

  It will be hot and sunny.

  Trời sẽ nóng và có nắng.

  2. What’s spring like in your country?

  Mùa xuân ở đối nước bạn như thế nào?

  It’s usually cold and windy.

  Trời thường lạnh và có gió.

  3. What’s summer like in your country?

  Mùa hè ở đất nước bạn thế nào?

  It’s usually hot and sunny.

  Trời thường nóng và có nắng.

  4. What’s autumn like in your country?

  Mùa thu ở đất nước bạn thế nào?

  It’s usually cool and foggy.

  Trời thường mát và có sương mù.

  It will be cold and cloudy.

  Trời sẽ lạnh và có mây.

  2. b Mùa xuân ở đốt nước bạn như thế nào?

  It’s usually cool and foggy.

  Trời thường mát và có sương mù.

  3. b Mùa thu ở đất nước bạn thế nào?

  It’s usually cool and stormy.

  Trời thường mát và có bão.

  4. a Mùa đông ở đất nước bạn thế nào?

  It’s usually cold and windy.

  What will the weather be like tomorrow?

  Thời tiết như thế nào vào ngày mai?

  What will the weather be like tomorrow?

  It will be cold and stormy.

  Thời tiết thế nào vào ngày mai?

  Trời sẽ lạnh và có bão.

  What’s summer like in your country?

  It’s sunny. It’s hot

  Mùa hè ở đất nước của bạn thế nào?

  Trời có nắng. Trời nóng.

  What’s winter like in your country?

  It’s foggy. It’s snowy.

  4. Read and do the tasks (Đọc và làm các bài tập)

  Mùa đông ở đất nước của bạn thế nào?

  Trời có sương mù. Trời có tuyết.

  1) Hoàn thành đoạn vãn

  (1) south (2) November (3) picnic (4) season (5) wind

  Tên mình là Quang. Mình sống ở cần Thơ. Nó ở miền Nam của Việt Nam, ở đây chỉ có hai mùa. Chúng là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4. Trời thường mát và khô vào thời gian này của năm. Đây là mùa yêu thích của tôi bởi vì tôi có thể đi dã ngoại với những người bạn. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Trời thường nóng và ẩm. Cũng có nhiều gió.

  2) Trả lời những câu hỏi

  1. Có bao nhiêu mùa ở cần Thơ?

  There are two.

  Có hai mùa.

  2. Chúng là gì?

  They’re the dry season and the rainy season.

  Chúng là mùa khô và mùa mưa.

  3. Mùa khô thế nào?

  It’s usually cool and dry.

  Trời thường mát và khô.

  4. Mùa mưa thế nào?

  It’s usually hot and wet.

  Trời thường nóng và ẩm.

  5. Write about the seasons and weather (Viết về các mùa và thời tiết)

  5. Tại sao Quang thích mùa khô?

  7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

  Because he can go for a picnic with his friends.

  Bởi vì cậu ấy có thể đi dã ngoại với những người bạn của cậu ấy.

  I live in Ho Chi Minh City. There are two seasons in my place. They’re the dry season and the rainy season. My favourite season is the rainy season. It’s usually cool and rainy. There is a lot of wind.

  Tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Có hai mùa ở nơi tôi sống. Chúng là mùa khô và mùa mưa. Mùa yêu thích của tôi là mùa mưa Trời thường mát và có mưa. Có nhiều gió.

  Xem dự báo thời tiết và trình bày nó đến lớp.

  chúng tôi

  Bây giờ tôi có thể…

  – hỏi và trả lời những câu hỏi về thời tiết và các mùa.

  – nghe và gạch dưới những đoạn văn về thời tiết và các mùa.

  – đọc và gạch dưới những đoạn văn về thời tiết và các mùa.

  – viết về thời tiết và các mùa ở nơi tôi sống.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếng Anh 5 Unit 18 Lesson 3 (Trang 56
 • Giải Lesson 2 Unit 17 Trang 48 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới
 • Giải Và Dịch Lesson 3 Unit 14 Sgk Tiếng Anh Lớp 5
 • Lesson 2 Unit 17 Sgk Tiếng Anh 5
 • Tiếng Anh 5 Unit 17 Lesson 3 (Trang 50
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100