Bài Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 15 Tập 1 Câu 6.4, 6.5

--- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Giao Tiếp, Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt Trang 15 Sgk Ngữ Văn 6 Tập 1
 • Giải Vbt Ngữ Văn 6 Chủ Đề Và Dàn Bài Của Bài Văn Tự Sự
 • Soạn Bài Chủ Đề Và Dàn Bài Của Bài Văn Tự Sự Sbt Ngữ Văn 6 Tập 1
 • Bài 1 Trang 16 Sgk Ngữ Văn 6
 • Bài 1 Luyện Tập Trang 11 Sgk Ngữ Văn 6
 • giải sách bài tập Toán 6 trang 11 tập 1 câu 44 giải sách bài tập Toán 6 trang 11 tập 1 câu 43

  Giải vở bài tập Toán 6 trang 14 tập 1 câu 6.4, 6.5

  Tuấn cho Tú biết 76000 – 75 = 75925. Sau đó, Tuấn yêu cầu Tú tính nhẩm 76.999. Bạn hãy trả lời giúp Tú.

  Bài tập Toán 6 trang 14 tập 1 câu 6.5

  Một phép chia có thương bằng 82, số dư bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 4000. Tìm số chia.

  Giải vở bài tập toán lớp 6 tập 1 trang 14 câu 6.4, 6.5

  Giải sách bài tập Toán 6 trang 14 tập 1 câu 6.4

  76.999 = 76 (1000 – 1) = 76000 – 76 = 76000 – 75 – 1

  = 75925 – 1 = 75924

  Giải sách bài tập Toán 6 trang 14 tập 1 câu 6.5

  Nếu b = 48 thì a = 48.82 + 47 = 3983 < 4000, chọn.

  Vậy số chia bằng 48.

  Cách sử dụng sách giải Toán 6 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 6 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 6 tập 1, toán lớp 6 nâng cao, giải toán lớp 6, bài tập toán lớp 6, sách toán lớp 6, học toán lớp 6 miễn phí, giải toán 6 trang 14

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trang 8 Sách Bài Tập (Sbt) Văn 6: Bài Từ Và Cấu Tạo Của Từ Tiếng Việt
 • Soạn Bài Thánh Gióng Sbt Ngữ Văn 6 Tập 1
 • Soạn Bài Thánh Gióng (Chi Tiết)
 • Giải Câu 2 (Trang 22, 23 Sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)
 • Giải Bài 62, 63, 64, 65 Trang 13 Sách Bài Tập Toán 6 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 25 Bài 4, 5, 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 15 Bài I.4, I.5
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 52 Bài 17, 18, 19
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 82 Bài 22, 23
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 29 Bài 22, 23
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 35 Bài 42, 43
 • Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 30 Giải vở bài tập Toán 3 trang 71 tập 1

  Giải vở bài tập Toán 8 trang 25 tập 1 câu 4, 5, 6

  Giải sách bài tập Toán 8 trang 25 tập 1 câu 5

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 8 tập 1, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải toán 8 trang 25

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 28, 29, 30, 31 Trang 160 : Bài Diện Tích Tam Giác
 • Giải Bài 25, 26, 27 Trang 159 : Bài Diện Tích Tam Giác
 • Giải Sbt Toán 8 Bài 3: Diện Tích Tam Giác
 • Soạn Bài Bài Toán Dân Số (Ngắn Gọn)
 • Soạn Bài Bài Toán Dân Số Sbt Văn Lớp 8 Tập 1: Phương Thức Biểu Đạt Được Tác Giả Sử Dụng Trong Văn Bản Trên Là Gì
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 80 Bài 4, 5, 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 11, 12 Câu 5, 6, 7, 8, 9 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Chương Ii (Bài 8 Đến Bài 13): Qui Luật Di Truyền
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 186, 187 Sách Giáo Khoa Vật Lí 12
 • Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 9 Trang 50: Adn Và Bản Chất Của Gen
 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Sinh Lớp 9: Adn Và Bản Chất Của Gen Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 9
 • Giải sách bài tập Toán 6 trang 67 Giải bài tập Toán lớp 7 tập 2 trang 23

  # Giải vở bài tập Toán 8 trang 80 tập 1 câu 4, 5, 6

  Tứ giác ABCD có ∠A = 65 o, ∠B = 117 o, ∠C = 71 o. Tính số đo góc ngoài tại đỉnh D.

  Chứng minh rằng các góc của một tứ giác không thể đều là góc nhọn, không thể đều là góc tù.

  + Giải sách bài tập Toán 8 trang 80 tập 1 câu 4

  ∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360 o (tổng các góc của tứ giác)

  ⇒ ∠D = 360 o – (∠A + ∠B + ∠C )

  + Giải sách bài tập Toán 8 trang 80 tập 1 câu 6

  Giả sử cả bốn góc của tứ giác đều là góc nhọn ( tức là mỗi góc có số đo nhỏ hơn 90 o) thì tổng bốn góc của tứ giác nhỏ hơn:

  Vậy bốn góc của tứ giác không thể đều là góc nhọn.

  Giả sử cả bốn góc của tứ giác đều là góc tù ( tức là mỗi góc có số đo lớn hơn 90 o) thì tổng bốn góc của tứ giác lớn hơn:

  Vậy bốn góc của tứ giác không thể đều là góc tù.

  # Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 8 tập 1, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải toán 8 trang 80

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 80 Bài 7, 8, 9, 10
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 80 Bài 1, 2, 3
 • Bài 28 Trang 80 Toán 8 Tập 1
 • Bài 24 Trang 80 Toán 8 Tập 1
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài: Phần Đại Số
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 75 Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 22 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 24 Câu 1, 2 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 19 : Luyện Tập
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 107 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 134 Bài Tự Kiểm Tra
 • Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 10 Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 18

  Giải vở bài t ập Toán 5 trang 75 tập 2 câu 1, 2, 3, 4, 5, 6

  Giải sách bài tập toán lớp 5 tập II trang 75

  Cách sử dụng sách giải Toán 5 học kỳ 2 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  chúng tôi

  Tags: bài tập toán lớp 5 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 5 tập 2, toán lớp 5 nâng cao, giải toán lớp 5, bài tập toán lớp 5, sách toán lớp 5, học toán lớp 5 miễn phí, giải toán 5 trang 75

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 155: Ôn Tập Phép Chia
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 18 Câu 1, 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 20: Luyện Tập Chung Trang 27,28
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 18 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6
 • Giải Bài 4, 5, 6 Trang 69 Sgk Toán 9 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 9 Bài 4: Đường Thẳng Song Song Và Đường Thẳng Cắt Nhau
 • Bài 5 Trang 37 Sgk Toán 9 Tập 2
 • Giải Bài 4,5,6 ,7,8,9 ,10 Trang 36,37 ,38,39 Toán Lớp 9 Tập 2: Đồ Thị Của Hàm Số Y = Ax² (A ≠ 0)
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 7 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 5 Tập 2
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 2: Hình Nón Và Hình Nón Cụt
 • CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

  Giải bài tập trang 69 bài 1 một số hệ thức lượng về cạnh và đường cao trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 4: Hãy tính x và y trong hình sau…

  Bài 4 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

  Bài 4. Hãy tính x và y trong hình sau:

  Hướng dẫn giải:

  Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình bên dưới

  Áp dụng hện thức (h^{2}=b’c’) ta có:

  (AH^{2}=HBcdot HC Rightarrow HC=frac{AH^{2}}{HB}=4)

  Do đó (x= 4)

  Áp dụng hệ thức (b^{2}=ab’) ta có

  (AC^{2}=BCcdot HCRightarrow y^{2}=5cdot 4=20Rightarrow y=sqrt{20}=2sqrt{5})

  Nhận xét: Ta có thể tính y theo định lý Pi-ta-go:

  (y^{2}=2^{2}+4^{2}=20Rightarrow y=sqrt{20}=2sqrt{5}).

  Bài 5 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

  Bài 5. Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh huyền.

  Hướng dẫn giải:

  Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A, ta có:

  (BC=sqrt{AB^2+AC^2}=sqrt{3^2+4^2}=5)

  Áp dụng hệ thức lượng vào các tam giác ABC vuông tại A, AHB vuông tại H, AHC vuông tại H, ta có:

  (AH.BC=AB.ACRightarrow AH=frac{AB.AC}{BC}=frac{3.4}{5}=2,4)

  (AB^2=BC.BHRightarrow BH=frac{AB^2}{BC}=frac{3^2}{5}=1,8)

  (CH=BC-BH=5-1,8=3,2)

  Bài 6 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

  Bài 6. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

  Giải:

  Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, ta có:

  (AH^2=BH.CHRightarrow AH=sqrt{BH.CH}=sqrt{1.2}=sqrt{2})

  Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABH vuông tại H, ta có:

  (AH=sqrt{BH^2+AH^2}=sqrt{1+2}=sqrt{3})

  Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A, ta có:

  (AC=sqrt{BC^2-AB^2}=sqrt{3^2-3}=sqrt{6})

  chúng tôi

  • Giải bài 7, 8, 9 trang 69, 70 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 69, 70 bài 1 một số hệ thức lượng về cạnh và đường cao trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 7: Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b …

  • Giải bài 10, 11, 12, 13 trang 76, 77 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 76, 77 bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn SGK Toán 9 tập 1. Câu 10: Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn…

  • Giải bài 14, 15, 16, 17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 77 bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn SGK Toán 9 tập 1. Câu 14: Sử dụng định nghĩa tỉ số các lượng giác của một góc nhọn để chứng minh rằng…

  • Giải bài 18, 19, 20, 21 trang 83, 84 SGK Toán 9 tập 1

   Giải bài tập trang 83, 84 bài 3 bảng lượng giác SGK Toán 9 tập 1. Câu 18: Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn tới chữ số thập phân thứ tư)…

  Bài giải mới nhất các môn khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Vật Lý Lớp 10
 • Giải Toán 5 Vnen Bài 104: Ôn Tập Về Phép Cộng, Phép Trừ
 • Giải Toán 8 Vnen Bài 5: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình
 • Giải Bài 166, 167, 168, 169 Trang 63, 64 Sgk Toán 6 Tập 1
 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 1 Số Học 6
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 6 Câu 1, 2, 3, 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 6 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Bài 1,2,3,4,5 Trang 6 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Tập Hợp, Phần Tử Của Tập Hợp
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 1: Hàm Số Lượng Giác
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 1: Hàm Số Y = Ax (A ≠ 0)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 1: Các Hàm Số Lượng Giác (Nâng Cao)
 • Giải vở bài tập Toán 3 trang 9 tập 2 Giải vở bài tập Toán 3 trang 87 tập 2

  Giải vở bài t ập Toán 5 trang 6 tập 2 câu 1, 2, 3, 4

  Giải sách bài tập toán lớp 5 tập I trang 6

  Cách sử dụng sách giải Toán 5 học kỳ 2 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  chúng tôi

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 5 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 5 tập 2, toán lớp 5 nâng cao, giải toán lớp 5, bài tập toán lớp 5, sách toán lớp 5, học toán lớp 5 miễn phí, giải toán 5 trang 6

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 9 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Toán Lớp 12 Bài 1, 2, 3, 4 Trang 138 Sgk Giải Tích
 • Các Dạng Toán Về Số Phức, Cách Giải Và Bài Tập
 • Giải Toán 10 Bài 1. Các Định Nghĩa
 • Bài Tập Căn Bậc 2 Lớp 9 Chọn Lọc
 • Chữa Bài Tập Lớp 6 Tập 1 Trang 5 Vở Bài Tập (Vbt) Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Chữa Bài Tập Lớp 6 Tập 1 Trang 7 Vở Bài Tập (Vbt) Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Chữa Bài Tập Lớp 6 Tập 1 Trang 8 Vở Bài Tập (Vbt) Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Chữa Bài Tập Lớp 6 Tập 1 Trang 9 Vở Bài Tập (Vbt) Câu 3.1, 3.2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
 • Câu 1, 2, 3 Trang 18 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 5 Tập 1
 • Câu 1, 2, 3 Trang 24 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 5 Tập 1
 • Top 4 bài văn tả con chó lớp 5 ngắn & hay nhất cần tham khảo để ôn thi
 • Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 học kỳ II bộ mới nhất năm học 2022
 • Giải bài tập toán lớp 2 tập 1 học kỳ I bộ mới nhất năm học 2022
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1
 • Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1
 • Chữa bài tập lớp 6 tập 1 trang 5 Vở bài tập (VBT) câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

  Giải

  * Điền ký hiệu vào ô trống:

  2. Viết tập hợp các chữ cái trong cụm từ “SÔNG HỒNG”

  Giải

  Tập hợp các chữ cái trong cụm từ “SÔNG HỒNG”:

  Giải

  hoặc m ∈ B

  Giải

  6. Cho tập hợp: . Viết các tập hợp gồm hai phân tử, trong đó có một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B.

  Giải

  7. Cho các tập hợp: A=cam, táo, B=ổi, chanh, cam.

  Dùng các ký hiệu , để ghi các phần tử:

  a) Thuộc A và thuộc B

  b) Thuộc A mà không thuộc B

  Giải

  a) Cam A và cam B

  b) Táo A và táo B

  Luyện thi chúng tôi với cách giải bài tập toán 6 tập 1 mới nhất kết hợp chương trình học Toán online, ôn luyện Toán online, và các môn khác dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Bên cạnh các lời giải sách bài tập trên trang web là hệ thống bài tập cực kỳ chất lượng với số lượng gần 10.000 bài tập cho mỗi môn của một lớp. Học sinh có thể ôn – luyện với các cấp độ từ dễ đến khó và từ cấp độ bài tập dễ đến khó chúng tôi sẽ tìm những cách giải bài tập mới nhất cho các bạn tư duy và học hỏi thêm.

  Tags: giải toán 6 tập 1 hay nhất, giải bài tập toán lớp 6 tập 1 trang 5, giải toán 6 tập 1, sách giải bài tập toán 5 tập 2, giải toán 6 tập 1 trang 5, bài tập toán 6 học kỳ 1 trang 5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 26, 27, 28, 29 Trang 113, 114 Sách Giáo Khoa Toán 6 Tập 1
 • Tập Làm Văn : Luyện Tập Miêu Tả Các Bộ Phận Của Cây Cối Trang 30 Vở Bài Tập (Vbt) Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2
 • Luyện Từ Và Câu: Mở Rộng Vốn Từ: Truyền Thống (Tuần 27 Trang 51
 • Soạn Tập Làm Văn : Luyện Tập Xây Dựng Kết Bài Trong Bài Văn Miêu Tả Đồ Vật Trang 6 Vở Bài Tập (Vbt) Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2
 • Luyện Từ Và Câu: Cách Nối Các Vế Câu Ghép (Tuần 19 Trang 5
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 75, 76 Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu 1, 2, 3, 4, 5 Trang 75, 76 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 4 Tập 1
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 67: Chia Số Có Hai Chữ Số Cho Số Có Một Chữ Số
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 70 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 70 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 32 Câu 1, 2, 3 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 66 Giải vở bài tập Toán 3 trang 42 tập 2

  Giải vở bài tập Toán 6 trang 75, 76 tập 1 câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

  a) Nếu tổng hai số tự nhiên bằng 0 thì cả hai số tự nhiên đó đều bằng 0.

  b) Nếu tổng hai số nguyên bằng 0 thì cả hai số nguyên đó đều bằng 0.

  c) Tổng của nhiều số nguyên âm cũng là một số nguyên âm có giá trị tuyệt đối bằng tổng các giá trị tuyệt đối của các số đó.

  d) Giá trị tuyệt đối của tổng nhiều số nguyên bằng tổng các giá trị tuyệt đối của các số đó.

  Bài tập Toán 6 trang 75, 76 tập 1 câu 6.2

  Với mỗi phát biểu sai ở câu 6.1, hãy tìm một ví dụ để chứng tỏ điều đó.

  Tính giá trị của biểu thức: x + 255, biết x = (-47) + 45.

  Tìm x ∈ Z, biết: x + (-23) = (-100) + 77.

  Giải vở bài tập toán lớp 6 tập 1 trang 75, 76 câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

  Giải sách bài tập Toán 6 trang 75, 76 tập 1 câu 6.1

  a) Đ; b) S; c) Đ; d) S.

  Giải sách bài tập Toán 6 trang 75, 76tập 1 câu 6.2

  Chẳng hạn:

  b) 5 + (-5) = 0;

  Giải sách bài tập Toán 6 trang 74, 75 tập 1 câu 6.3

  x + 255 = (-47) + 45 + 255 = (-47) + 300 = 253

  Giải sách bài tập Toán 6 trang 74, 75 tập 1 câu 6.4

  x + (-23) = (-100) + 77 = -23

  Vậy x = 0

  Giải sách bài tập Toán 6 trang 74, 75 tập 1 câu 6.4

  Vì a ∈ Z nên a có thể lớn hơn 0, nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0.

  Nếu a = 0 thì S = 0.

  Cách sử dụng sách giải Toán 6 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 6 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 6 tập 1, toán lớp 6 nâng cao, giải toán lớp 6, bài tập toán lớp 6, sách toán lớp 6, học toán lớp 6 miễn phí, giải toán 6 trang 74, 75

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 75 Vở Bài Tập (Vbt) Toán 3 Tập 2
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 75 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 75 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Luyện Tập Chung Trang 90
 • Đề Kiểm Tra Cuối Tuần Toán Lớp 3: Tuần 7
 • Bài 1,2,3,4,5 Trang 6 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Tập Hợp, Phần Tử Của Tập Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 1: Hàm Số Lượng Giác
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 1: Hàm Số Y = Ax (A ≠ 0)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 1: Các Hàm Số Lượng Giác (Nâng Cao)
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Giải Sbt Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Giải các bài tập về Tập hợp, Phần tử của tập hợp Toán 6. Giải bài 1,2,3,4,5 trang 6 SGK Toán 6 tập 1 trong chương 1.

  Bài 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

  12 …A 16…A

  Bài 2. Viết tập hợp các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC”.

  Mỗi chữ cái trong TOÁN HỌC chỉ được liệt kê một lần, do đó tập hợp các chữ cái trong tù TOÁN HỌC là: {T; O; A; N; H; C}

  Bài 3. Cho hai tập hợp:

  A = {a, b} ; B = {b, x, y}.

  Điển kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

  x …A ; y …B ; b …A ; b… B.

  TL: x ∉ A ; y ∈ B ; b ∈ A ; b ∈ B

  Bài 4. Nhìn các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.

  Ta có: A = {15; 26}, B = {1; a; b}, M = {bút}, H = {sách; vở; bút}.

  Bài 5. a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm.

  b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày.

  Giải: a) Vì mỗi quý có 3 tháng nên ta có A = {tháng tư; tháng năm; tháng sáu}

  b) Hướng dẫn: Các em hãy viết các tháng trong năm theo thứ tự từ tháng giêng đến tháng 12. Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày. Mỗi tháng còn lại đều gồm 30 hoặc 31 ngày. Tháng 7 và tháng 8 đều có 31 ngày. Xen giữa hai tháng 31 ngày là một tháng có ít hơn 31 ngày.

  Vậy B = {tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11}.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 6 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 6 Câu 1, 2, 3, 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 9 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Toán Lớp 12 Bài 1, 2, 3, 4 Trang 138 Sgk Giải Tích
 • Các Dạng Toán Về Số Phức, Cách Giải Và Bài Tập
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 6 Bài 4, 5

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 7 Sgk Toán 5: Ôn Tập So Sánh Hai Phân Số
 • Giải Bài 6,7,8,9,10 Trang 7,8 Sgk Toán 6 Tập 1: Tập Hợp Các Số Tự Nhiên
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 3: Hình Thang Cân
 • Bài 16,17,18, 19 Trang 75 Toán 8 Tập 1: Luyện Tập Hình Thang Cân
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 4: Diện Tích Hình Thang
 • Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau:

  a. Có bao nhiêu buổi học trong tháng đó?

  b. Dấu hiệu ở đây là gì?

  c. Lập bảng “tần số”, nhận xét

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 6 câu 4, 5

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 6 tập 2 câu 4

  *Bài 1

  *Bài 2

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 6 tập 2 câu 5

  a. Trong bảng số liệu ban đầu có 26 giá trị. Trong tháng đó có 26 buổi học

  b. Dấu hiệu ở đây là: Số học sinh nghỉ học trong từng buổi

  c. Bảng tần số:

  + Số các giá trị của dấu hiệu ( không nhất thiết khác nhau) là 26.

  + Số các giá trị khác nhau là 6 : 0; 1; 2; 3; 4; 6.

  + Số học sinh nghỉ nhiều nhất trong 1 buổi là 6 bạn.

  + Giá trị có tần số lớn nhất là: 0.

  + Số học sinh nghỉ trong 1 buổi chủ yếu là 0 hoặc 1 học sinh.

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 6

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 6 Bài 2: Tập Hợp Các Số Tự Nhiên
 • Giải Bài Tập Trang 7, 8 Sgk Toán 6 Tập 1 Bài 6, 7, 8, 9, 10
 • Test Yourself 4 Trang 115 Sbt Tiếng Anh 7
 • Giải Sbt Tiếng Anh 7 Mới Test Yourself 4
 • Test Yourself 3 Trang 87 Sbt Tiếng Anh 7
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100