Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 7 Bài 15, 16

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 7 Bài 12, 13, 14
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 4 Phần Hình Học
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài Ôn Tập Chương 4: Hình Trụ
 • Giải Toán 11 Bài Tập Ôn Tập Chương 2
 • Giải Toán Lớp 9 Bài 1: Căn Bậc Hai
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 7 tập 1 câu 15, 16

  a. Ta có:

  VT = 9 + 4√5 = 4 + 2.2√5 + 5 = 22 + 2.2√5 + (√5 )2 = (2 + √5 )2

  Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

  b. Ta có:

  c. Ta có:

  VT = (4 – √7 )2 = 42 – 2.4.√7 + (√7 )2 = 16 – 8√7 + 7 = 23 – 8√7

  Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

  d. Ta có:

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 7 câu 16

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 7

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Dạng Bài Tập Về Cực Trị (Cực Đại, Cực Tiểu) Của Hàm Số Và Cách Giải
 • Giải Toán 9 Bài 2. Đồ Thị Hàm Số Y = Ax2 (A ≠ 0)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 2: Đồ Thị Hàm Số Y = Ax (A ≠ 0)
 • Các Mẫu Bài Tập Kế Toán Quản Trị Có Lời Giải (15 Bài Toán)
 • Những Ứng Dụng Giải Toán Hay Và Được Nhiều Người Dùng Nhất
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 7 Bài 14, 15, 16

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 7 Bài 11, 12, 13
 • Giải Sbt Toán 8 Ôn Tập Chương 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 27 Bài 12
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 12 Bài 44, 45, 46, 47
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 13 Bài 51, 52
 • Giải sách bài tập Toán 7 trang 82 tập 1 Giải bài tập sách giáo khoa Toán 7 trang 67 tập 2

  Giải vở bài tập Toán 8 trang 7 tập 1 câu 14, 15, 16

  c. (x – y + z) 2 + (z – y) 2 + 2(x – y + z)(y – z)

  Biết số tự nhiên a chia cho 5 dư 4. Chứng minh rằng a 2 chia cho 5 dư 1.

  Tính giá trị của biểu thức sau:

  b. x 3 – 3x 2 + 3x – 1 tại x = 101

  Giải sách bài tập toán lớp 8 tập 1 trang 7 câu 14, 15, 16

  Giải sách bài tập Toán 8 trang 7 tập 1 câu 14

  (áp dụng hằng đẳng thức thứ 1với A = x+ y, B = x- y)

  c. (x – y + z) 2 + (z – y) 2 + 2(x – y + z)(y – z)

  Giải sách bài tập Toán 8 trang 7 tập 1 câu 15

  Số tự nhiên a chia cho 5 dư 4, ta có: a = 5k + 4 (k ∈N)

  = 25k 2 + 40k + 16

  = 25k 2 + 40k + 15 + 1

  Ta có: 5 ⋮ 5 nên 5(5k 2 + 8k + 3) ⋮ 5

  Vậy a 2 = (5k + 4) 2 chia cho 5 dư 1. (đpcm)

  Giải sách bài tập Toán 8 trang 7 tập 1 câu 16

  Thay x = 87, y = 13, ta được:

  = (87 + 13)(87 – 13)

  = 100.74 = 7400

  b. x 3 – 3x 2 + 3x – 1 tại x = 101.

  Thay x = 97, ta được: (x + 3) 3 = (97 + 3) 3 = 100 3 = 1000000

  Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 8 tập 1, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải toán 8 trang 7

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 26 Bài 2.2, 2.3
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 8 Bài 3.4, 3.5
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 84 Bài 37, 38, 39
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 9 Bài 26, 27, 28
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 9 Bài 6.1, 6.2
 • Giải Bài Tập Trang 63 Sgk Toán 7 Tập 2 Bài 15, 16, 17

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 9 Bài 1: Sự Xác Định Đường Tròn. Tính Chất Đối Xứng Của Đường Tròn
 • Phương Pháp Học Toán Hình Lớp 9 Hiệu Quả
 • Giải Toán Lớp 9 Bài 1: Hình Trụ
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Bài 2: Đại Cương Về Bất Phương Trình (Nâng Cao)
 • Đại Cương Về Phương Trình Toán Lớp 10 Bài 1 Giải Bài Tập
 • Học Tập – Giáo dục ” Môn Toán ” Toán lớp 7

  Giải bài tập trang 63 SGK Toán 7 Tập 2 – Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác là tài liệu hữu ích cho quá trình học tập của các em học sinh lớp 7. Giải Toán lớp 7 với đầy đủ những nội dung hướng dẫn cùng với bài giải bài tập về quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác cùng với bất đẳng thức tam giác được tính ra sao. Để hiểu rõ hơn về nội dung bài học cùng với xử lý bài tập dễ dàng mời các bạn cùng tham khảo và ứng dụng cho quá trình học tập tốt nhất.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-7-quan-he-giua-ba-canh-cua-mot-tam-giac-bat-dang-thuc-tam-giac-30414n.aspx

  Bài hướng dẫn Giải bài tập trang 63 SGK Toán 7 Tập 2 trong mục giải bài tập toán lớp 7. Các em học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 60, 61, 62 SGK Toán 7 tập 1 đã được giải trong bài trước hoặc xem trước hướng dẫn Giải bài tập trang 63, 64, 65 SGK Toán 7 tập 1 để học tốt môn Toán lớp 7 hơn.

  Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 9 Tập 2
  Công thức tính chu vi đa giác
  Cách tính chu vi hình tròn khi biết diện tích
  Công thức tính thể tích hình chóp
  Cách tính diện tích hình tròn biết chu vi c bằng 6,28 cm

  chứng minh bất đẳng thức tam giác

  , bài tập nâng cao về bất đẳng thức tam giác lớp 7, bất đẳng thức tam giác nâng cao,

   Dạy bé chơi với hình tròn, hình tam giác Dạy bé hình tròn, hình tam giác là các hướng dẫn, cuốn giáo trình hỗ trợ các bậc phụ huynh, các cô giáo hướng dẫn để các bạn, các bé nhận biết được hình tròn, hình tam giác, tính chất của hình tròn, hình tam giác.

  Tin Mới

  • Giải bài tập trang 49, 51 SGK Toán 7 Tập 2

   Đến với tài liệu giải bài tập trang 49, 51 SGK Toán 7 Tập 2 hôm nay, các em sẽ được ôn tập lại toàn bộ các kiến thức lý thuyết của chương IV về biểu thức đại số với các nội dung như: Đơn thức, đa thức, tính giá trị biểu

  • Giải bài tập trang 20, 21, 22 SGK Toán 7 Tập 2

   Số trung bình cộng là đại lượng khá quen thuộc đối với chúng ta trong tính toán và các em sẽ được tìm hiểu kĩ hơn về phần kiến thức này qua phần giải bài tập trang 20, 21, 22 SGK Toán 7 Tập 2, đây đều là những bài tập

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 15,16,17 ,18,19,20 ,21,22 Trang 63,64 Sách Toán 7 Tập 2: Quan Hệ Giữa Ba Cạnh Của Một Tam Giác. Bất Đẳng Thức Tam Giác
 • Bài 15 Trang 63 Sgk Toán 7 Tập 2
 • Tam Giác Cân Toán Lớp 7 Bài 6 Giải Bài Tập
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 6: Tính Chất Ba Đường Phân Giác Của Tam Giác
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 63
 • Giải Bài Tập Trang 15, 16 Sgk Toán 9 Tập 2 Bài 12, 13, 14, 15, 16, 17,

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Phương Trình Tích
 • Lý Thuyết & Bài Tập Sgk Bài 4: Phương Trình Bậc Hai Với Hệ Số Thực
 • Giải Toán Lớp 12 Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 140 Sgk Giải Tích
 • Giải Sách Bài Tập Toán 12 Bài 4: Phương Trình Bậc Hai Với Hệ Số Thực
 • Giải Bài Tập Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn
 • Học Tập – Giáo dục ” Môn Toán ” Toán lớp 9

  Trong bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 9 Tập 2 – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về giải Toán lớp 9: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Tài liệu Giải Toán lớp 9 bài giải hệ phương trình bằng phương pháp thế giúp các bạn học sinh tìm hiểu chi tiết hơn về các bài giải toán cùng với những hướng dẫn làm bài chi tiết đảm bảo đáp ứng được nhu cầu học tập và trau dồi kiến thức hiệu quả.

  Bên cạnh nội dung đã học, các em có thể chuẩn bị và tìm hiểu nội dung phần Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 9 để nắm vững những kiến thức trong chương trình Toán 9.

  Hình học lớp 9 Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông là bài học quan trọng trong Chương I. Cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 9 Tập 1 để nắm rõ kiến thức tốt hơn).

  Bài học hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về giải Toán lớp 9: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế bài tiếp theo chúng ta sẽ học về kiến thức giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, mời các bạn cùng theo dõi.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-9-giai-he-phuong-trinh-bang-phuong-phap-the-30097n.aspx

  Bài hướng dẫn Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 9 Tập 2 trong mục giải bài tập toán lớp 9. Các em học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 11, 12 SGK Toán 9 Tập 2 đã được giải trong bài trước hoặc xem trước hướng dẫn Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 9 Tập 2 để học tốt môn Toán lớp 9 hơn.

  Giải bài tập trang 75, 76 SGK Toán 9 Tập 2
  Giải bài tập trang 9, 10 SGK Đại Số 10
  Giải toán lớp 2 Bài 1, 2, 3 trang 16 SGK- Giải bài 29+5
  Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 6 tập 2
  Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 9 Tập 2

  giải bài tập trang 15

  , 16 sgk toán lớp 9, giải hệ phương trình bằng phương pháp thế bài tập sgk,

   Đề luyện thi môn Toán lớp 9 Tài liệu tham khảo dành cho các em học sinh cuối cấp trung học cơ sở là đề thi môn Toán lớp 9 giúp các em học tốt môn Toán trong năm học này và đạt được kết quả cao trong các kì thi sắp tới, nhất là kì thi chuyển cấp THP …

  Tin Mới

  • Giải bài tập trang 129, 130, 131 SGK Toán 9 Tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

   Toàn bộ kiến thức về hình trụ, hình nón, hình cầu sẽ được cụ thể hóa qua các bài tập thực hành nhằm giúp các em học sinh có thể dễ dàng ôn luyện lại những nội dung đã học, cùng Giải bài tập trang 129, 130, 131 SGK Toán 9 Tập 2, Ôn tập chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu để rèn luyện các kiến thức và kĩ năng giải các bài tập đó.

  • Giải bài tập trang 131, 132, 133 SGK Toán 9 Tập 2

   Nếu em vẫn chưa biết cách hệ thống lại toàn bộ các kiến thức về phần đại số đã được học từ đầu năm học đến giờ, vậy em có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 131, 132, 133 SGK Toán 9 Tập 2, Ôn tập cuối năm – Đại số với những hướng dẫn chi tiết các bài tập cơ bản sách giáo khoa để tự ôn tập lại kiến thức.

  • Giải bài tập trang 134, 135 SGK Toán 9 Tập 2

   Các bạn Giải bài tập trang 134, 135 SGK Toán 9 Tập 2, Ôn tập cuối năm – Hình học để củng cố lại toàn bộ các kiến thức về hình học lớp 9 đã được học, qua việc giải các bài tập này bạn cũng có thể chủ động kiểm tra kiến thức của bản thân và bổ sung kịp thời những nội dung kiến thức còn thiếu.

  • Giải bài 1 trang 139 SGK Toán 4

   Giải bài 1 trang 139 SGK Toán 4 nằm trong bài Luyện tập chung, Rút gon và so sánh các phân số

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán 9 Bài 4. Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số
 • Kể Về Một Người Có Ý Chí Nghị Lực Mà Em Biết Hoặc Được Nghe Kể
 • Đề Bài : Nghị Luận Xã Hội Về Ý Chí Nghị Lực
 • Nhận Định Trận Juventus Vs Spal, 25/11/2018
 • Khám Bệnh Tại Viện Y Học Cổ Truyền Quân Đội
 • Giải Bài Tập Trang 86, 87 Sgk Toán 7 Tập 1 Bài 11, 12, 13, 14, 15, 16,

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 63, 64, 65, 66, 67 Trang 82 Sbt Toán 7 Tập 1
 • Bài 65 Trang 87 Sgk Toán 7 Tập 2
 • Bài 27, 28, 29, 30 Trang 108 Sbt Toán 7 Tập 1
 • Toán Lớp 3 Trang 108: Giải Bài Tập 1, 2 Trang 108 Sgk Toán 3
 • Bài Tập 33,34,35, 36,37,38, 39,40,41, 42 Trang 123, 124 Toán 7 Tập 1: Góc Cạnh Góc
 • Học Tập – Giáo dục ” Văn mẫu ” Bài văn hay lớp 7

  Bài hướng dẫn Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 7 tập 1 trong mục giải bài tập toán lớp 7. Các em học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 7 Tập 2 đã được giải trong bài trước hoặc xem trước hướng dẫn Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 7 để học tốt môn Toán lớp 7 hơn.

  Cùng với những nội dung đã học, các em ôn tiếp phần Giải Toán 7 trang 30, 31 để nắm rõ cách giải cũng như đạt kết quả học tập môn Toán lớp 7 tốt hơn.

  Ngoài bài học ở trên, hãy chú ý theo dõi thêm phần Giải Toán 7 trang 34, 35 để nâng cao kiến thức Toán lớp 7 của mình.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-7-hai-duong-thang-vuong-goc-32373n.aspx

  Giải Bài 3 Trang 87 SGK Toán 4
  Giải bài tập trang 86, 88 SGK Toán 7 Tập 2
  Giải Bài 1 Trang 86 SGK Toán 4
  Giải bài tập trang 84, 85 SGK toán 3
  Giải Toán lớp 5 trang 86 SGK, giải bài 1, 2, 3

  Giải bài Hai đường thẳng vuông góc

  , bài 2 hai đường thẳng vuông góc lớp 11, hai đường thẳng vuông góc lop 7,

   Giải bài tập chia cho số có 3 chữ số Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 4 là tài liệu hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 4 phần kiến thức chia cho số có ba chữ số. Mời các em học sinh lưu lại tham khảo để học tốt cũng như củng cố kỹ năng g …

  Tin Mới

  • Cảm nhận khi đọc Mùa xuân của tôi (trích Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọn) của Vũ Bằng

   Mùa xuân là mùa khởi đầu của một năm với những đặc trưng rất riêng biệt, em cùng nêu cảm nhận khi đọc Mùa xuân của tôi (trích Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt) của Vũ Bằng để bày tỏ những cảm xúc, suy nghĩ của mình đối với vẻ đẹp của mùa xuân Bắc Bộ qua những dòng cảm xúc nhẹ nhàng, giàu chất trữ tình của nhà văn.

  • Cảm nhận khi đọc bài Một thứ quà của lúa non-Cốm

   Em hãy phát biểu cảm nhận khi đọc bài Cốm – một thứ quà của lúa non để thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình đối với nét đẹp văn hóa truyền thống hết sức thanh tao, tinh khiết qua ngòi bút miêu tả đầy tinh tế và trái tim nhạy cảm của nhà văn Thạch Lam.

  • Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 177 luyện tập chung

   Tài liệu giải toán lớp 4 trang 177 luyện tập chung chung bao gồm phương pháp giải và đáp số bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK, giúp các em học sinh thực hành

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1, 2, 3 Trang 98 Sgk Toán 3
 • Ứng Dụng Giải Bài Toán Hình
 • Tin Học 7 Bài 1: Chương Trình Bảng Tính Là Gì?
 • Tin Học 7 Bài 4: Sử Dụng Các Hàm Để Tính Toán
 • Tin Học 7 Vnen Bài 2: Vẽ Hình Trong Văn Bản
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 7 Câu 13, 14, 15, 16 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 48 Câu 54, 55, 56 Tập 2
 • Giải Bài 73,74,75,76,77,78,79,80,81 Trang 36,37,38 Sgk Toán 7 Tập 1: Làm Tròn Số
 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8: Review 1 (Unit 1, 2, 3)
 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 Unit 5 : Festivals In Viet Nam (Lễ Hội Ở Việt Nam)
 • Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 8 Unit 5
 • Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 5 Giải vở bài tập Toán 4 trang 31

  Giải vở bài tập Toán 6 trang 7 tập 2 câu 13, 14, 15, 16

  Bài tập Toán 6 trang 7 tập 2 câu 14

  Tìm các cặp số nguyên x, y biết:

  a) b)

  Bài tập Toán 6 trang 7 tập 2 câu 15

  Tìm các số nguyên x, y, z biết:

  Bài tập Toán 6 trang 7 tập 2 câu 16

  Lập các cặp phân số bằng nhau từ bốn trong năm số sau:

  Giải vở bài tập toán lớp 6 tập 2 trang 7 câu 13, 14, 15, 16

  Giải sách bài tập Toán 6 trang 7 tập 2 câu 13

  Ta có: (-2).(-14) = 4.7 nên lập được các cặp phân số bằng nhau là:

  Giải sách bài tập Toán 6 trang 7 tập 2 câu 14

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 6 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 6 tập 2, toán lớp 6 nâng cao, giải toán lớp 6, bài tập toán lớp 6, sách toán lớp 6, học toán lớp 6 miễn phí, giải toán 6 trang 7

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tải Về Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Lớp 7 (Tập 2) Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Tải Về Giải Bài Tập Toán Lớp 7 (Tập 2) Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Biểu Đồ
 • Giải Bài 10,11, 12,13 Trang 14,15 Sgk Toán 7 Tập 2: Biểu Đồ
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 17 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 81 Bài 14, 15, 16, 17

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 81 Bài 11, 12, 13
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 81 Bài I.1, I.2, I.3
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 5 Bài 1, 2
 • Giải Bài 34, 35, 36 Trang 84 Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 84 Bài 3.2, 3.3
 • Giải sách bài tập Toán lớp 7 tập 2 trang 11 Giải sách bài tập Toán 7 trang 31

  # Giải vở bài tập Toán 8 trang 81 tập 1 câu 14, 15, 16, 17

  Chứng minh rằng trong hình thang có nhiều nhất là hai góc tù, có nhiều nhất là hai góc nhọn.

  Chứng minh rằng trong hình thang các tia phân giác của hai góc kề với một cạnh bên vuông góc với nhau.

  Cho tam giác ABC, các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt các cạnh AB và AC ở D và E.

  a. Tìm các hình thang trong hình vẽ.

  b. Chứng minh rằng hình thang BDEC có một đáy bằng tổng hai cạnh bên.

  # Giải sách bài tập toán lớp 8 tập 1 trang 81 câu 14, 15, 16, 17

  + Giải sách bài tập Toán 8 trang 81 tập 1 câu 14

  a. Trường hợp A và B là 2 góc kề với cạnh bên.

  ⇒ BC // AD

  ∠A + ∠B = 180 o (hai góc trong cùng phía bù nhau)

  ∠C + ∠D = 180 o (hai góc trong cùng phía bù nhau)

  b. Trường hợp A và D là 2 góc kề với cạnh bên.

  ⇒ AB // CD

  ∠A + ∠D = 180 o (hai góc trong cùng phía bù nhau)

  ∠C + ∠B = 180 o (hai góc trong cùng phía bù nhau)

  + Giải sách bài tập Toán 8 trang 81 tập 1 câu 15

  Ta có:

  * ∠A và ∠D là hai góc kề với cạnh bên

  ⇒ ∠A + ∠D = 180 o (2 góc trong cùng phía) nên trong hai góc đó có nhiều nhất 1 góc nhọn và có nhiều nhất là 1 góc tù.

  * ∠B và ∠C là hai góc kề với cạnh bên

  ⇒ ∠B + ∠C = 180 o (2 góc trong cùng phía) nên trong hai góc đó có nhiều nhất 1 góc nhọn và có nhiều nhất là 1 góc tù.

  Vậy trong bốn góc là A, B, C, D có nhiều nhất là hai góc tù và có nhiều nhất là hai góc nhọn.

  + Giải sách bài tập Toán 8 trang 81 tập 1 câu 16

  * Ta có: ∠A 1= ∠A 2= 1/2 ∠A (vì AE là tia phân giác của góc A)

  ∠D 1= ∠D 2= 1/2 ∠D ( Vì DE là tia phân giác của góc D)

  Mà ∠A + ∠D = 180 o (2 góc trong cùng phía bù nhau)

  * Trong ΔAED, ta có:

  ∠(AED) + ∠A 1+ ∠D 1= 180 o (tổng 3 góc trong tam giác)

  Vậy AE ⊥ DE.

  + Giải sách bài tập Toán 8 trang 81 tập 1 câu 17

  b. DE // BC (theo cách vẽ)

  ⇒ ∠I 1= ∠B 1(hai góc so le trong)

  Do đó: ΔBDI cân tại D ⇒ DI = DB (1)

  Suy ra: ∠I 2= ∠C 2 do đó: ΔCEI cân tại E

  ⇒ IE = EC (2)

  DE = DI + IE (3)

  Từ (1), (2), (3) suy ra: DE = BD + CE

  # Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 8 tập 1, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải toán 8 trang 81

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sbt Toán 8 Ôn Tập Cuối Năm
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 7 Bài 13, 14, 15
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 3, 4, 5: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 11: Hình Thoi
 • Giải Bài 51, 52, 53, 54 Trang 15 Sbt Toán Lớp 8 Tập 2: Bài 6, 7 Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 125 Câu 15, 16, 17, 18 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Lời Văn, Đoạn Văn Tự Sự, Trang 58 Sgk Ngữ Văn 6 Tập 1
 • Hướng Dẫn Soạn Văn Lớp 6 Bài Lời Văn, Đoạn Văn Tự Sự Ngắn Nhất Baocongai.com
 • Bài Soạn Lớp 6: Lời Văn, Đoạn Văn Tự Sự
 • Soạn Bài Lời Văn, Đoạn Văn Tự Sự Trang 58 Sgk Văn 6
 • Hướng Dẫn Soạn Bài Lời Văn Đoạn Văn Tự Sự Sgk Ngữ Văn 6 Tập 1
 • giải sách bài tập Toán 6 trang 13 Giải vở bài tập toán lớp 5 trang 22

  Giải vở bài tập Toán 6 trang 125 tập 1 câu 15, 16, 17, 18

  a) Viết tên các đường thẳng đi qua ba điểm có thể

  b) Tại sao nói các đường thẳng đó trùng nhau?

  Bài tập Toán 6 trang 125 tập 1 câu 16

  Vẽ đường thẳng a. Lấy A ∈ a, B ∈ a, C ∈ a, D không thuộc a. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.

  a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng (phân biệt)?

  b) Viết tên các đường thẳng đó.

  c) D là giao điểm của những đường thẳng nào?

  Cho ba đường thẳng. Vẽ hình trong các trường hợp sau:

  a) Chúng có 1 giao điểm.

  b) Chúng có ba giao điểm.

  c) Chúng không có giao điểm nào.

  Bài tập Toán 6 trang 125 tập 1 câu 18

  Vẽ bốn đường thẳng cắt nhau từng đôi một trong các trường hợp sau:

  a) Chúng có tất cả 1 giao điểm.

  b) Chúng có tất cả 4 giao điểm.

  c) Chúng có tất cả 6 giao điểm.

  Giải vở bài tập toán lớp 6 tập 1 trang 125 câu 15, 16, 17, 18

  Giải sách bài tập Toán 6 trang 125 tập 1 câu 15

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 6 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 6 tập 1, toán lớp 6 nâng cao, giải toán lớp 6, bài tập toán lớp 6, sách toán lớp 6, học toán lớp 6 miễn phí, giải toán 6 trang 122

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Miêu Tả
 • Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 Bài 13: Ôn Tập Truyện Dân Gian
 • Soạn Bài: Từ Và Cấu Tạo Của Từ Tiếng Việt
 • Soạn Bài Từ Và Cấu Tạo Của Từ Tiếng Việt (Chi Tiết)
 • Soạn Văn Lớp 6 Bài Từ Và Cấu Tạo Của Từ Tiếng Việt Đúng, Hay Và Đầy Đủ Nhất
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Trang 15, 16 Sbt Sinh Học 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sbt Sinh 7 Bài 13: Giun Đũa
 • Bài Tập Có Lời Giải Trang 5, 6 Sbt Sinh Học 7
 • Giải Vbt Sinh Học 7 Bài 38: Thằn Lằn Bóng Đuôi Dài
 • Giải Sbt Sinh 7 Bài 38: Thằn Lằn Bóng Đuôi Dài
 • Giải Sbt Sinh 6 Bài 16: Thân To Ra Do Đâu?
 • Bài 1 trang 15 SBT Sinh học 7

  Đặc điểm đủ để giúp nhận biết động vật nguyên sinh là

  A. Có kích thước hiển vi.

  B. Cơ thể chỉ là một tế bào.

  C. Là cơ thể độc lập, có các bào quan để thực hiện mọi chức năng của cơ thể.

  D. Cả B và C.

  Lời giải

  Đáp án D

  Bài 2 trang 15 SBT Sinh học 7

  Động vật nguyên sinh có thể tìm thấy ở

  A. Váng ao, hồ.

  B. Nước mưa.

  C. Nước giếng khoan.

  D. Nước máy.

  Lời giải

  Đáp án A

  Bài 3 trang 15 SBT Sinh học 7

  Trùng biến hình có kiểu dinh dưỡng

  A. Tự dưỡng.

  B. Dị dưỡng.

  C. Kí sinh.

  D. Cộng sinh.

  Lời giải

  Đáp án B

  Bài 4 trang 15 SBT Sinh học 7

  Trùng roi khác thực vật ở đặc điểm là

  A. Dinh dưỡng nhờ hạt diệp lục.

  B. Có khả năng dự trữ chất dinh dưỡng.

  C. Không có màng xenlulôzơ.

  D. Sinh sản vô tính.

  Lời giải

  Đáp án C

  Bài 5 trang 15 SBT Sinh học 7

  Trùng biến hình được gọi tên như vậy do

  A. Di chuyển bằng chân giả nên cơ thể luôn thay đổi hình dạng.

  B. Cơ thể cấu tạo đơn giản nhất.

  C. Cơ thể trong suốt.

  D. Không nhìn thấy chúng bằng mắt thường.

  Lời giải

  Đáp án A

  Bài 6 trang 16 SBT Sinh học 7

  Động vật nguyên sinh di chuyển bằng

  A. Lông bơi. B. Roi.

  C. Chân giả. D. Cả A, B và C.

  Lời giải

  Đáp án D

  Bài 7 trang 16 SBT Sinh học 7

  Động vật nguyên sinh không có khả năng tiếp nhận và phản ứng với các kích thích

  A. Cơ học. B. Hoá học.

  C. Ánh sáng. D. Âm nhạc.

  Lời giải

  Đáp án D

  Bài 8 trang 16 SBT Sinh học 7

  Trùng giày khác với trùng biến hình và trùng roi ở đặc điểm

  A. Có chân giả. B. Có roi.

  C. Có lông bơi. D. Có diệp lục.

  Lời giải

  Đáp án C

  Bài 9 trang 16 SBT Sinh học 7

  Động vật nguyên sinh thực hiộn chức năng tiêu hoá ở

  A. Không bào co bóp. B. Màng cơ thể.

  C. Không bào tiêu hoá. D. Chất nguyên sinh.

  Lời giải

  Đáp án C

  Bài 10 trang 16 SBT Sinh học 7

  Trùng biến hình sinh sản bằng cách

  A. Phân đôi. B. Phân ba.

  C. Phân bốn. D. Phân nhiều.

  Lời giải

  Đáp án A

  Bài 11 trang 16 SBT Sinh học 7

  Động vật nguyên sinh gây bệnh cho người là

  A. Trùng biến hình. B. Trùng roi.

  C. Trùng giày. D. Trùng bào tử.

  Lời giải

  Đáp án D

  Bài 12 trang 16 SBT Sinh học 7

  Do kích thước nhỏ và khả năng hình thành (1)…………. nên một số (2)……….dễ dàng (3)…………gây bệnh ở cơ thể động vật và người. Trong đó có bệnh(4)………… do muỗi Anôphen truyền bệnh và bệnh (5)……………..do truyền bệnh qua đường tiêu hoá. Hai bệnh này đôi khi gây thành (6) ………….. ở người.

  A. Sốt rét B. Kiết

  C. Dịch trầm trọng D. Bào xác

  E. Động vật nguyên sinh G. Kí sinh

  Lời giải

  1. D

  2. E

  3. G

  4. A

  5. B

  6. C

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sbt Sinh 7 Bài 18: Trai Sông
 • Giải Bài 7, 8, 9 Trang 89, 90 Sbt Sinh 11: Chương Iv Sinh Sản
 • Giải Sbt Sinh 7 Bài 9: Đa Dạng Của Ngành Ruột Khoang
 • Giải Sbt Sinh 7 Bài 17: Một Số Giun Đốt Khác Và Đặc Điểm Chung Của Ngành Giun Đốt
 • Giải Sbt Sinh 7 Bài 14: Một Số Giun Tròn Khác Và Đặc Điểm Chung Của Ngành Giun Tròn
 • Giải Bài 15, 16, 17, 18 Trang 109 Sách Giáo Khoa Toán 6 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 53, 54, 55, 56,57,58, 59 Trang 124 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Vẽ Đoạn Thẳng Cho Biết Độ Dài
 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 1 Số Học 6
 • Giải Bài 166, 167, 168, 169 Trang 63, 64 Sgk Toán 6 Tập 1
 • Giải Toán 8 Vnen Bài 5: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình
 • Giải Toán 5 Vnen Bài 104: Ôn Tập Về Phép Cộng, Phép Trừ
 • Quan sát hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:

  a, Có nhiều đường “Không thẳng” đi qua hai điểm (A) và (B).

  b, Chỉ có một đường thẳng đi qua (2) điểm (A) và (B).

  Giải a, Đúng

  b, Đúng. (Vì qua hai điểm phân biệt có duy nhất một đường thẳng)

  Bài 16 trang 109 – Sách giáo khoa toán 6 tập 1

  a, Tại sao không nói:” Hai điểm thẳng hàng”?

  b, Cho ba điểm A,B,C trên trang giấy và một thước thẳng(không chia khoảng). phải kiểm tra thế nào để biết 3 điểm đó có thẳng hàng hay không?

  Giải:

  a, Qua hai điểm bao giờ cũng có một đường thẳng nên ta không nói hai điểm thẳng hàng.

  b, Đặt cạnh thước đi qua hai điểm, chẳng hạn A,B. Nếu C nằm trên cạnh thước thì ba điểm đó thẳng hàng, trái lại thì ba điểm đó không thẳng hàng.

  Bài 17 trang 109 – Sách giáo khoa toán 6 tập 1

  Lấy 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đưởng thẳng? đó là những đường thẳng nào?

  Giải:

  Qua điểm A và mỗi điểm B,C,D có ba đường thằng là AB, AC,AD. Qua điểm B và mỗi điểm C,D có hai đường thẳng là BC,BD(Không qua A). Qua điểm C và D còn lại có một đường thẳng CD(không đi qua A,B).

  Chú ý: có thể trình bày ngắn gọn như sau : với 4 điểm A,B,C,D thì có 6 đường thẳng AB,AC,AD,BC,BD,CD.

  Lưu ý: Ta có thể chứng minh được: với n điểm , trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng thì số đường thẳng kẻ được là: ;;;;;;công thức;;;;;; đường thẳng.

  Dựa vào công thức trên , ta có bải toán đảo: cho trước một số điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điẻm. Biết số đường thẳng vẽ được là 6. Hỏi tất cả có bao nhiêu điểm cho trước.

  Bài 18 trang 109 – Sách giáo khoa toán 6 tập 1

  Lấy bốn điểm M,N,P,Q trong đó có 3 điểm M,N,P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm? Có bao nhiêu đường thẳng(Phân biệt) ? Viết tên những đường thẳng đó.

  Giải:

  – Qua ba điểm M,N,P thẳng hàng chỉ có một đường thằng MN.

  – Xét điểm Q với mỗi điểm M,N,P ta có ba đường thẳng QM,QN,QP. vậy có 4 đường thẳng là MN, QM,QN,QP.

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ôn Tập Kiến Thức Phép Nhân Đa Thức Với Đa Thức Trong Đại Số 8
 • Giải Bài Tập Hóa 8 Trong Sách Giáo Khoa
 • Giải Bài Tập Toán Sách Giáo Khoa Lớp 6
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 3 (Câu Hỏi
 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 2 (Phần Số Học)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100