Bài 22 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 2

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Nâng Cao Về Dấu Hiệu Chia Hết Trong Toán Lớp 8
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 6: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt Nhân Tử Chung
 • Giải Bài Tập Sgk Trang 19 Toán Lớp 8 Tập 1: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2
 • Giải Toán 11 Bài 8: Phép Đồng Dạng
 • Video Bài 22 trang 17 SGK Toán 8 tập 2 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

  Bài 22 (trang 17 SGK Toán 8 tập 2): Bằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau:

  a) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0;

  b) (x 2 – 4) + (x – 2)(3 – 2x) = 0;

  d) x(2x – 7) – 4x + 14 = 0;

  f) x 2 – x – (3x – 3) = 0.

  Lời giải:

  a) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0

  ⇔ (2x + 5)(x – 3) = 0

  ⇔ 2x + 5 = 0 hoặc x – 3 = 0

  + 2x + 5 = 0 ⇔2x = -5 ⇔ x = -5/2

  + x – 3 = 0 ⇔x = 3.

  Vậy phương trình có tập nghiệm

  b) (x 2 – 4) + (x – 2)(3 – 2x) = 0

  ⇔ (x – 2)(x + 2) + (x – 2)(3 – 2x) = 0

  ⇔ (x – 2).[(2x – 5) – (x + 2)]= 0

  ⇔ (2x – 5 + x + 2).(2x – 5 – x – 2) = 0

  ⇔ (3x – 3)(x – 7) = 0

  ⇔ 3x – 3 = 0 hoặc x – 7 = 0

  + 3x – 3 = 0 ⇔3x = 3 ⇔ x = 1.

  + x – 7 = 0 ⇔ x = 7.

  Vậy phương trình có tập nghiệm S = {1; 7}.

  f) x 2 – x – (3x – 3) = 0

  ⇔ x(x – 1) – 3(x – 1) = 0

  ⇔ (x – 3)(x – 1) = 0

  ⇔ x – 3 = 0 hoặc x – 1 = 0

  + x – 3 = 0 ⇔ x = 3

  + x – 1 = 0 ⇔ x = 1.

  Vậy phương trình có tập nghiệm S = {1; 3}.

  Kiến thức áp dụng

  + Các cách phân tích đa thức thành nhân tử: Đặt nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử hoặc kết hợp nhiều phương pháp.

  + Một tích bằng 0 nếu có ít nhất một trong các thừa số của tích bằng 0.

  A(x) . B(x) . C(x) …. = 0

  ⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 0 hoặc C(x) = 0 hoặc …

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 138 Bài 25
 • Giải Bài Tập Hình Thoi.
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 6: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 52 Bài 20, 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 16 Bài 62, 63
 • Bài 28 Trang 22 Sgk Toán 8 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 6,7,8 ,9,10,11 ,12,13,14 Trang 62,63,64 Sgk Toán 8 Tập 2: Định Lí Đảo Và Hệ Quả Của Định Lí Ta
 • Bài 23 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 1: Nhân Đơn Thức Với Đa Thức
 • Bài 14,15,16 ,17,18,19 ,20 Trang 13,14 Sách Toán 8 Tập 2: Luyện Tập
 • Luyện Tập Phần Phương Trình Đưa Được Về Dạng Ax + B = 0 Toán Lớp 8
 • Video Bài 28 trang 22 SGK Toán 8 tập 2 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

  Bài 28 (trang 22 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

  Lời giải:

  a) Điều kiện xác định: x ≠ 1.

  Suy ra: 2x – 1 + x – 1 = 1

  ⇔ 3x – 2 = 1

  ⇔ 3x = 3

  ⇔ x = 1 (không thỏa mãn điều kiện xác định).

  Vậy phương trình vô nghiệm.

  b) Điều kiện xác định: x ≠ -1.

  Suy ra: 5x + 2( x+ 1) = – 12

  ⇔ 5x + 2x + 2 = -12

  ⇔ 7x + 2 = -12

  ⇔ 7x = -14

  ⇔ x = -2 (thỏa mãn đkxđ)

  Vậy phương trình có tập nghiệm S = {-2}

  c) Điều kiện xác định: x ≠ 0.

  ⇔ x 3(x – 1) – (x – 1) = 0

  ⇔ (x – 1)(x 2 + x + 1)(x – 1) = 0

  ⇔ x – 1 = 0

  (vì với mọi x).

  ⇔ x = 1 (thỏa mãn đkxđ).

  Vậy phương trình có tập nghiệm S = {1}.

  d) Điều kiện xác định: x ≠ 0 và x ≠ -1.

  Suy ra: x(x + 3) + (x + 1)(x – 2) = 2.x(x + 1)

  ⇔ x(x + 3) + (x + 1)(x – 2) – 2x(x + 1) = 0

  ⇔ 0x – 2 = 0

  ⇔ 0x = 2

  Phương trình vô nghiệm.

  Kiến thức áp dụng

  Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ta cần:

  + Bước 1: Tìm điều kiện xác định (các mẫu thức khác 0).

  + Bước 2: Quy đồng mẫu số cả hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

  + Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được (Đưa về pt bậc nhất, đưa về pt tích; …)

  + Bước 4: Đối chiếu nghiệm với đkxđ rồi kết luận.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  phuong-trinh-chua-an-o-mau.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 1: Tứ Giác
 • Giải Bài: Ôn Tập Chương I
 • Giải Bài Tập Phần Tứ Giác Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8
 • Giải Bài Tập Phần Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Và Cách Toán Lớp 8
 • Luyện Tập Phần Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình (Tiếp) Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8
 • Bài 27 Trang 22 Sgk Toán 8 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 63 Câu 15, 16, 17, 18, 19 Tập 2
 • Giải Bài Tập Phần Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp Theo ) Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 14 Bài I.1, I.2, I.3
 • Giải Bài Tập Trang 14 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Giải Bài Tập Môn Toán Lớp
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 25 Bài 2.1
 • Video Bài 27 trang 22 SGK Toán 8 tập 2 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

  Bài 27 (trang 22 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

  Lời giải:

  a) Điều kiện xác định: x ≠ -5.

  Suy ra: 2x – 5 = 3(x + 5)

  ⇔ 2x – 5 = 3x + 15

  ⇔ -5 – 15 = 3x – 2x

  ⇔ x = -20 (thỏa mãn điều kiện xác định).

  Vậy phương trình có tập nghiệm S = {-20}.

  b) Điều kiện xác định: x ≠ 0.

  ⇔ – 12 – 3x = 0

  ⇔ -3x = 12

  ⇔ x = -4 (thỏa mãn điều kiện xác định)

  Vậy phương trình có tập nghiệm S = {-4}.

  c) Điều kiện xác định: x ≠ 3.

  Suy ra: (x 2 + 2x) – (3x + 6) = 0

  ⇔ x(x + 2) – 3(x + 2) = 0

  ⇔ (x – 3)(x + 2) = 0

  ⇔ x – 3 = 0 hoặc x + 2 = 0

  + x – 3 = 0 ⇔ x = 3 (Không thỏa mãn đkxđ)

  + x + 2 = 0 ⇔ x = -2 (Thỏa mãn đkxđ).

  Vậy phương trình có tập nghiệm S = {-2}.

  d) Điều kiện xác định: x ≠ -2/3.

  Suy ra: 5 = (2x – 1)(3x + 2) hay (2x – 1)(3x + 2) = 5

  ⇔ 2x.3x + 2x.2 – 1.3x – 1.2 = 5

  ⇔ 6x 2 + 4x – 3x – 2 – 5 = 0

  ⇔ 6x 2 – 6x + 7x – 7 = 0

  (Tách để phân tích vế trái thành nhân tử)

  ⇔ 6x(x – 1) + 7(x – 1) = 0

  ⇔ (6x + 7)(x – 1) = 0

  ⇔ 6x + 7 = 0 hoặc x – 1 = 0

  + 6x + 7 = 0 ⇔ 6x = – 7 ⇔ x = -7/6 (thỏa mãn đkxđ)

  + x – 1 = 0 ⇔ x = 1 (thỏa mãn đkxđ).

  Vậy phương trình có tập nghiệm

  Kiến thức áp dụng

  Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ta cần:

  + Bước 1: Tìm điều kiện xác định (các mẫu thức khác 0).

  + Bước 2: Quy đồng mẫu số cả hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

  + Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được (Đưa về pt bậc nhất, đưa về pt tích; …)

  + Bước 4: Đối chiếu nghiệm với đkxđ rồi kết luận.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  phuong-trinh-chua-an-o-mau.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 36 Câu 19, 20, 21, 22, 23 Tập 2
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 14 Sgk Sinh Học 12
 • Sinh Học 12 Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Phiên Mã Và Dịch Mã
 • Giải Bài Tập Sgk Sinh 12 Nâng Cao Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 20, 21, 22, 23

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 40 Bài 22, 23
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2: Personal Information
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mới Unit 5: Vietnamese Food And Drink
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mới Unit 1: My Hobbies
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 1: My Hobbies
 • Giải sách bài tập Toán 6 trang 76 Giải sách bài tập Toán 6 trang 91

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 22 tập 2 câu 20, 21, 22, 23

  b. 2xy và 3/4 xy

  Tính tổng:

  Tính: a. xyz – 5xyz

  Điền đơn thức thích hợp vào chỗ trống:

  a.(….)+ 5xy = -3xy

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 22 câu 20, 21, 22, 23

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 22 tập 2 câu 20

  a. 2/3 x 2y và -2/3.x 2 y là hai đơn thức đồng dạng

  b. 2xy và 3/4 xy là 2 đơn thức đồng dạng

  c. 5x và 5x 2 không phải là 2 đơn thức đồng dạng

  a. xyz – 5xyz = (1 – 5)xyz = -4xyz

  a. -8xy + 5xy = -3xy

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 22

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 24
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 43, 44, 45, 46
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 8.1, 8.2
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 41, 42
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 30 Câu 54, 55, 56, 57, 58 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 8 Bài 20, 21, 22

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 66 Trang 17 Sbt Toán 8 Tập 2
 • Giải Bài 35, 36, 37, 38 Trang 87 Sgk Toán 8 Tập 1
 • Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 5 Tập 2 Câu 1, 2, 3
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Tập 1
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 27: Héc
 • # Giải sách bài tập Toán 8 trang 8 tập 2 câu 20, 21, 22

  + Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 8 câu 20

  ⇔ 3x – 9 = 90 – 5 + 10x

  ⇔ 3x – 10x = 90 – 5 + 9

  ⇔ -7x = 94 ⇔ x = – 94/7

  Phương trình có nghiệm x = – 94/7

  ⇔ 6x – 4 – 60 = 9 – 6(x + 7)

  ⇔ 6x – 64 = 9 – 6x – 42

  ⇔ 6x + 6x = 9 – 42 + 64

  ⇔ 12x = 31 ⇔ x = 31/12

  Phương trình có nghiệm x = 31/12

  ⇔ 21x – 120(x – 9) = 80x + 6

  ⇔ 21x – 120x + 1080 = 80x + 6

  ⇔ 21x – 120x – 80x = 6 – 1080

  ⇔ -179x = -1074 ⇔ x = 6

  Phương trình có nghiệm x = 6.

  + Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 8 câu 21

  a.

  Ta giải phương trình: 2(x – 1) – 3(2x + 1) = 0

  Ta có: 2(x – 1) – 3(2x + 1) = 0 ⇔ 2x – 2 – 6x – 3 = 0

  ⇔ -4x – 5 = 0 ⇔ 4x = -5 ⇔ x = -5/4

  Vậy khi x ≠ -5/4 thì phân thức A xác định.

  1,2(x + 0,7) – 4(0,6x + 0,9) ≠ 0

  Ta giải phương trình: 1,2(x + 0,7) – 4(0,6x + 0,9) = 0

  Ta có: 1,2(x + 0,7) – 4(0,6x + 0,9) = 0

  ⇔ 1,2x + 0,84 – 2,4x – 3,6 = 0

  ⇔ -1,2x – 2,76 = 0 ⇔ x = -2,3

  Vậy khi x ≠ -2,3 thì phân thức B xác định.

  + Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 8 câu 22

  ⇔ 70x – 42 – 147x + 21 = 48x + 24 – 420

  ⇔ 70x – 147x – 48x = 24 – 420 + 42 – 21

  ⇔ -125x = -375

  ⇔ x = 3

  Phương trình có nghiệm x = 3

  ⇔ 15x – 45 + 8x – 21 = 12x + 12 + 120

  ⇔ 15x + 8x – 12x = 12 + 120 + 45 + 21

  ⇔ 11x = 198

  ⇔ x = 18

  Phương trình có nghiệm x = 18

  ⇔ 30x + 15 – 100 = 24x -8 – 6x -4

  ⇔ 30x – 85= 18x – 12

  ⇔ 30x – 18x = – 12 + 85

  ⇔ 12 x = 73

  ⇔ 4x + 4 + 18x + 9 = 10x + 6 + 7 + 12x

  ⇔ 4x + 18x – 10x – 12x = 6 + 7 – 4 – 9

  ⇔ 0x = 0

  Phương trình có vô số nghiệm.

  # Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 2 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 8 tập 2, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải sbt toán 8, giải sbt toán 8 tập 2 giải toán 8 trang 8

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 35 Bài 42, 43
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 29 Bài 22, 23
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 82 Bài 22, 23
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 52 Bài 17, 18, 19
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 15 Bài I.4, I.5
 • Giải Bài Tập Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 2 Bài 21, 22

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Bài 2: Tập Hợp
 • Giải Bài Tập Toán 10 Bài 2 Tập Hợp Hay Nhất
 • Giải Bài Tập Sgk Toán 10 Bài 2: Tập Hợp
 • Giải Toán Lớp 9 Bài 2: Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn
 • Giải Bài Tập Trang 10, 11 Sgk Toán 2: Luyện Tập Chung Chương 1
 • Học Tập – Giáo dục ” Môn Toán ” Toán lớp 8

  Ngoài những kiến thức về phương trình bậc nhất một ẩn và những kiến thức phương trình ở bài trước thì ngày hôm này chúng ta sẽ cùng chuyển sang tìm hiểu tài liệu giải toán lớp 8 bài Phương trình tích. Với rất nhiều những bài tập cũng như các giải bài tập trang 17 SGK Toán 8 Tập 2 phương trình tích được trình bày rõ ràng và chi tiết các bạn học sinh hoàn toàn dễ dàng ứng dụng cho nhu cầu ôn luyện và củng cố kiến thức của mình

  Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Giải bài tập trang 115 SGK Toán 8 Tập 1 để nâng cao kiến thức môn Toán 8 của mình.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-8-phuong-trinh-tich-30115n.aspx

  Bài hướng dẫn Giải bài tập trang 17 SGK Toán 8 Tập 2 trong mục giải bài tập toán lớp 8. Các em học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 16, 17 SGK Toán 8 Tập 1 đã được giải trong bài trước hoặc xem trước hướng dẫn Giải bài tập trang 19 SGK Toán 8 Tập 1 để học tốt môn Toán lớp 8 hơn.

  Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 8 Tập 2
  Giải bài tập trang 51 SGK Toán 8 Tập 2
  Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 8 Tập 2
  Giải bài tập trang 96, 97 SGK Toán 8 Tập 2
  Học trực tuyến môn Toán lớp 8 ngày 21/4/2020, Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

  toán 8 phương trình chứa ẩn ở mẫu

  , chuyên đề phương trình tích lớp 8, phương trình tích luyện tập,

   Đề luyện thi môn Toán lớp 8 Đề thi môn Toán lớp 8 là tài liệu tham khảo và ôn tập dành cho các em học sinh lớp 8 nhằm giúp các em học tốt hơn môn Toán năm học lớp 8, làm nền tảng kiến thức để các em học tốt môn Toán ở năm học lớp 9. Bộ đề thi môn T …

  Tin Mới

  • Giải bài tập trang 100 SGK Toán 8 Tập 2

   Hoàn thành bài tập 5, 6, 7, 8, 9 trong phần Giải bài tập trang 100 SGK Toán 8 Tập 2, Hình hộp chữ nhật (tiếp) để ôn luyện các nội dung về hình hộp chữ nhật như bài toán tìm các cặp cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật/ hình lập phương, kể tên/ giải thích các cạnh song song với mặt phẳng đã cho.

  • Giải Bài 1 Trang 97 SGK Toán 4

   Giải bài 1 trang 97 SGK Toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 9, Trong các số sau, số nào chia hết cho

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 2: Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản (Nâng Cao)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 2: Phép Tịnh Tiến Và Phép Dời Hình (Nâng Cao)
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 6 Chương I Bài 2: Ba Điểm Thẳng Hàng
 • Câu 1, 2, 3 Trang 28 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 5 Tập 2
 • Giải Bài Tập Trang 28, 29 Sgk Toán 5: Mi
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 24

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 20, 21, 22, 23
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 40 Bài 22, 23
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2: Personal Information
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mới Unit 5: Vietnamese Food And Drink
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mới Unit 1: My Hobbies
 • a. Biểu thức đó vừa là đơn thức, vừa là đa thức

  b. Là đa thức nhưng không phải là đơn thức

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 22 câu 24

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 22 tập 2 câu 24

  a. xyz vừa là đơn thức, vừa là đa thức

  b. x + yz là đa thức, không phải là đơn thức

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 22

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 43, 44, 45, 46
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 8.1, 8.2
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 41, 42
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 30 Câu 54, 55, 56, 57, 58 Tập 1
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 30: Kinh Tế Châu Phi
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 52 Bài 20, 21, 22

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 6: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình
 • Giải Bài Tập Hình Thoi.
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 138 Bài 25
 • Bài 22 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 2
 • Bài Tập Nâng Cao Về Dấu Hiệu Chia Hết Trong Toán Lớp 8
 • # Giải sách bài tập Toán 8 trang 52 tập 2 câu 20, 21, 22

  b. Cho bất đẳng thức m < 0. Nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số nào thì được bất đẳng thức 1/m < 0?

  + Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 52 câu 20

  + Giải sách bài tập Toán 8 tập 2 trang 52 câu 22

  m < 0 ⇒ m. 1/m2 < 0. 1/m2 ⇒ 1/m < 0

  # Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 2 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 8 tập 2, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải sbt toán 8, giải sbt toán 8 tập 2 giải toán 8 trang 52

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 16 Bài 62, 63
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 16 Bài 64, 65
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 11 Bài 35, 36, 37
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 11 Bài 33, 34
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 8 Bài 14: Định Luật Về Công
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 40 Bài 22, 23

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2: Personal Information
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mới Unit 5: Vietnamese Food And Drink
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mới Unit 1: My Hobbies
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 1: My Hobbies
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4: At School
 • Giải vở bài tập Toán 3 trang 72 Giải vở bài tập Toán 3 trang 34

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 40 tập 2 câu 22, 23

  Cho tam giác ABC trong đó BC là cạnh lớn nhất

  a. Vì sao các góc B và C không thể là góc vuông hoặc góc tù?

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 40 câu 22, 23

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 40 tập 2 câu 22

  + Nếu 4 m là độ dài 1 cạnh bên của tam giác. Suy ra, độ dài cạnh bên còn lại là 4 m và độ dài cạnh đáy là 9m.

  Ta có: 4 + 4 < 9 (mâu thuẫn với bất đẳng thức tam giác).

  Suy ra cạnh 4m là cạnh đáy, cạnh 9m là cạnh bên.

  Chu vi của tam giác là: 4 + 9 + 9 = 22 (m).

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 40 tập 2 câu 23

  a. *Giả sử ∠B ≥ 90 o

  Điều này trái với giả thiết cạnh BC là cạnh lớn nhất.

  *Giả sử ∠C ≥ 90 o

  Điều này trái với giả thiết cạnh BC là cạnh lớn nhất.

  Vậy ∠B và ∠C không thể là góc vuông hoặc góc tù (là các góc nhọn).

  b. Vì điểm H nằm giữa B và C nên ta có: BH + HC = BC (1)

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 40

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 20, 21, 22, 23
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 24
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 43, 44, 45, 46
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 8.1, 8.2
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 41, 42
 • Bài 47 Trang 22 Toán 8 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 29,30,31 ,32,33 Trang 22,23 Toán 8 Tập 2: Luyện Tập Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu
 • Ôn Tập Phần Hình Học
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 28, 29Câu 6, 7, 8 , 9 Tập 2
 • Giải Bài Tập Trang 7, 8 Sgk Toán 6 Tập 1: Tập Hợp Các Số Tự Nhiên
 • Tài Liệu Học Ngữ Pháp Tiếng Anh: Sách Use Of English
 • Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm

  Video Bài 47 trang 22 SGK Toán 8 tập 1 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

  Bài 47 (trang 22 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

  b) xz + yz – 5(x + y)

  c) 3x 2 – 3xy – 5x + 5y

  Lời giải:

  a) Cách 1: Nhóm hai hạng tử thứ 1 và thứ 2, hạng tử thứ 3 và thứ 4

  (Nhóm thứ nhất có nhân tử chung là x)

  = x(x – y) + (x – y)

  (Xuất hiện nhân tử chung x – y)

  = (x + 1)(x – y)

  Cách 2: Nhóm hạng tử thứ 1 và thứ 3 ; hạng tử thứ 2 và thứ 4

  (nhóm thứ nhất có nhân tử chung là x ; nhóm thứ hai có nhân tử chung là y)

  = x.(x + 1) – y.(x + 1)

  (Xuất hiện nhân tử chung x + 1)

  = (x – y)(x + 1)

  b) xz + yz – 5(x + y)

  = (xz + yz) – 5(x + y)

  (Nhóm thứ nhất có nhân tử chung là z ; nhóm thứ hai có nhân tử chung là 5)

  = z(x + y) – 5(x + y)

  (Xuất hiện nhân tử chung là x + y)

  = (z – 5)(x + y)

  c) Cách 1: Nhóm hai hạng tử đầu tiên với nhau và hai hạng tử cuối với nhau:

  3x 2 – 3xy – 5x + 5y

  = (3x 2 – 3xy) – (5x – 5y)

  (Nhóm thứ nhất có nhân tử chung là 3x ; nhóm thứ hai có nhân tử chung là 5)

  = 3x(x – y) – 5(x – y)

  (Xuất hiện nhân tử chung là (x – y))

  = (x – y)(3x – 5)

  Cách 2: Nhóm hạng tử thứ 1 với hạng tử thứ 3; hạng tử thứ 2 với hạng tử thứ 4:

  3x 2 – 3xy – 5x + 5y

  = (3x 2 – 5x) – (3xy – 5y)

  (Nhóm thứ nhất có nhân tử chung là x, nhóm thứ hai có nhân tử chung là y)

  = x.(3x – 5) – y.(3x – 5)

  (Xuất hiện nhân tử chung 3x – 5)

  = (x – y).(3x – 5).

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-bang-phuong-phap-nhom-hang-tu.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 9 Bài 6: Sự Phát Triển Nền Kinh Tế Việt Nam
 • Giải Bài Tập Sbt Sinh Học Lớp 6 Chương 9: Vai Trò Của Thực Vật
 • Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 9 Trang 149: Quần Xã Sinh Vật
 • Giải Bài Tập Trang 149 Sgk Sinh 9: Quần Xã Sinh Vật
 • Giải Bài Tập Trang 142 Sgk Sinh Lớp 9: Quần Thể Sinh Vật
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100