Sách Giáo Khoa Sinh Học 10 Nâng Cao

--- Bài mới hơn ---

 • Giải 5Bài Toán Hay Từ Hình Thang Cân.doc
 • Giải Bài 16,17,18, 19 Sgk Trang 75 Toán 8 Tập 1: Luyện Tập Hình Thang Cân
 • Giải Bài 11,12,13, 14,15 Trang 74,75 Sgk Toán 8 Tập 1: Hình Thang Cân
 • Giải Bài 2 Trang 49 Sgk Đại Số 10
 • Unit 2 Lớp 9: A Closer Look 1
 • Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinh Học 10 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinh Học 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Nâng Cao Pdf, Sách Giáo Khoa Sinh Học 11 Nâng Cao Pdf, Sách Giáo Khoa Sinh 11 Nâng Cao, Download Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Nâng Cao, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, Danh Sách Sinh Viên Bách Khoa Đà Nẵng, Sách Giáo Khoa Nâng Cao Lớp 11, Sách Giáo Khoa Nâng Cao Vật Lí 11, Sách Giáo Khoa Địa Lý 12 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Vật Lý 12 Nâng Cao, Sach Giáo Khoa 12 Nang Cao, Sách Giáo Khoa Vật Lý 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Hóa Học 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Hóa Học 12 Nâng Cao Pdf, Sách Giáo Khoa Hóa Học 12 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinb Nâng Ca, Sách Giáo Khoa Toán 12 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Hình Học 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12, Sách Giáo Khoa Sinh Học 8, Sách Giáo Khoa Sinh Học 7, Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6, Sách Giáo Khoa Sinh Học 10, Sach Giao Khoa Sinh 10, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Cơ Bản, Sách Giáo Khoa Sinh Học 11, Sinh Học 8 Sách Giáo Khoa, Sinh 8 Sách Giáo Khoa Đáp án Và Bài Tập, Sách Giáo Khoa Sinh 12, Sách Giáo Khoa Của Học Sinh Mỹ, Sách Giáo Khoa Sách Bài Tập Sinh 8, Giải Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 11 Bài 4, Giải Bài Tập Chương 2 Sách Giáo Khoa Sinh 12, Hảo Sát Những Phương Pháp Học Tập Nhằm Nâng Cao Khả Năng Giao Tiếp Của Sinh Viên Ngành Tiếng Trung T, Danh Sach Cuu Sinh Vien Lop Bh75 Khoa Hoa Hoc Truong Dai Hoc Back Khoa Tp Ho Chi Minh, Sổ Tay Sinh Viên Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, Sổ Tay Sinh Viên Bách Khoa Đà Nẵng, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Sách Sinh Hoc Lớp 11 Nâng Cao , Sách Sinh Học 9 Nâng Cao, Sách Sinh 12 Nâng Cao, Sách Sinh Học Nâng Cao 12, Sách Sinh Học 12 Nâng Cao, Sách Nâng Cao Sinh Học 11, Sách Hướng Dẫn Thực Tập Kỹ Năng Dành Cho Thực Tập Sinh Kỹ Năng, chúng tôi Khóa Luận Giáo Dục Kỹ Năng Sống, Sách Giáo Khoa Môn Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6, Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 4 Phần 3, Sách Giáo Khoa Khoa Học Tự Nhiên Lớp 7, Sách Giáo Khoa Khoa Học Tự Nhiên Lớp 9, Sách Giáo Khoa Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6, Danh Sách Phụ Huynh Học Sinh Đà Nẵng, Danh Sách Học Sinh Đậu Phổ Thông Năng Khiếu, Danh Sách Sinh Viên Sư Phạm Đà Nẵng K20, Bộ Sách:”ôn Tập – Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Môn Toán”, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng, Thông Tư Hướng Dẫn Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thô, Danh Mục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dụ, Bao-cao-ket-qua-giao-duc-ky-nang-song-cho-hoc-sinh, Báo Cáo Kết Quả Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh, Bao Cao Giao Duc Ky Nang Song Cho Hoc Sinh, Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 7 Tập 1 Sách Giáo Viên, Góp ý Dự Thảo Tiêu Chí Chọn Sách Giáo Khoa Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Đề án Đổi Mới Chương Trình Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Lớp 11, Danh Sách Học Sinh Đậu Phổ Thông Năng Khiếu 2014, Danh Sách Học Sinh Trường Phổ Thông Năng Khiếu, Danh Sách Học Sinh Đậu Phổ Thông Năng Khiếu 2013, Báo Cáo Kết Quả Giáo Dục Kỉ Năng Sống Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở, Báo Cáo Kết Quả Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Thcs, Cẩm Nang Tuyển Sinh 2022 Của Bộ Giáo Dục, Sacombank Ebankách Giáo Kha Nâng Cao Sinh Học 11, Bao Cao Giao Duc Ky Nang Song Cho Hoc Sinh Thcs, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng 12, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 11, Sách Giáo Khoa Dành Cho Giáo Viên, Sách Dành Cho Sinh Viên Y Khoa, Danh Sách Sinh Viên Khóa 24 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên Đa Khoa, Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 5, Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 4, Sách Giáo Khoa Khoa Học 4, Sách Giáo Khoa Môn Khoa Học Lớp 4, Sach Giao Khoa Mon Khoa Hoc Lop 6, Sách Giáo Khoa Khoa Học, Sách Giáo Khoa Môn Khoa Học Lớp 5, Luận Văn Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học, Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếpcho Học Sinh Lớp 2, Danh Sách Sinh Viên Bách Khoa, Danh Sách Sinh Viên Khóa 2011 Đại Học Mở, Danh Sách Sinh Viên K20 Khoa Kế Toán, Danh Sách Sinh Viên Khoa Cntt, Danh Sach Bch Cuu Luu Hoc Sinh Nien Khoa 1968,

  Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinh Học 10 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinh Học 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Nâng Cao Pdf, Sách Giáo Khoa Sinh Học 11 Nâng Cao Pdf, Sách Giáo Khoa Sinh 11 Nâng Cao, Download Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Nâng Cao, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, Danh Sách Sinh Viên Bách Khoa Đà Nẵng, Sách Giáo Khoa Nâng Cao Lớp 11, Sách Giáo Khoa Nâng Cao Vật Lí 11, Sách Giáo Khoa Địa Lý 12 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Vật Lý 12 Nâng Cao, Sach Giáo Khoa 12 Nang Cao, Sách Giáo Khoa Vật Lý 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Hóa Học 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Hóa Học 12 Nâng Cao Pdf, Sách Giáo Khoa Hóa Học 12 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinb Nâng Ca, Sách Giáo Khoa Toán 12 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Hình Học 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12, Sách Giáo Khoa Sinh Học 8, Sách Giáo Khoa Sinh Học 7, Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6, Sách Giáo Khoa Sinh Học 10, Sach Giao Khoa Sinh 10, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Cơ Bản, Sách Giáo Khoa Sinh Học 11, Sinh Học 8 Sách Giáo Khoa, Sinh 8 Sách Giáo Khoa Đáp án Và Bài Tập, Sách Giáo Khoa Sinh 12, Sách Giáo Khoa Của Học Sinh Mỹ, Sách Giáo Khoa Sách Bài Tập Sinh 8, Giải Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 11 Bài 4, Giải Bài Tập Chương 2 Sách Giáo Khoa Sinh 12, Hảo Sát Những Phương Pháp Học Tập Nhằm Nâng Cao Khả Năng Giao Tiếp Của Sinh Viên Ngành Tiếng Trung T, Danh Sach Cuu Sinh Vien Lop Bh75 Khoa Hoa Hoc Truong Dai Hoc Back Khoa Tp Ho Chi Minh, Sổ Tay Sinh Viên Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, Sổ Tay Sinh Viên Bách Khoa Đà Nẵng, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Sách Sinh Hoc Lớp 11 Nâng Cao , Sách Sinh Học 9 Nâng Cao, Sách Sinh 12 Nâng Cao, Sách Sinh Học Nâng Cao 12, Sách Sinh Học 12 Nâng Cao, Sách Nâng Cao Sinh Học 11, Sách Hướng Dẫn Thực Tập Kỹ Năng Dành Cho Thực Tập Sinh Kỹ Năng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Hóa 8: Bài 6 Đơn Chất
 • Báo Cáo Thực Hành Bài 40 Sinh Học Lớp 11
 • Giải Sinh Lớp 11 Bài 19: Tuần Hoàn Máu (Tiếp Theo)
 • Giải Bài 3 Trang 196 Sgk Sinh 9
 • Giáo Án Sinh 9 Bài 7: Bài Tập Chương I
 • Sách Giáo Khoa Vật Lý 10 Nâng Cao

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 14: Lực Hướng Tâm
 • Giải Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 Trang 82,83 Vật Lý 10: Lực Hướng Tâm
 • Giải Bài Tập Trang 58 Vật Lí 10, Tổng Hợp Và Phân Tích Lực
 • Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 12: Lực Đàn Hồi Của Lò Xo. Định Luật Húc
 • Giải Bài Tập Trang 74 Vật Lí 10, Lực Đàn Hồi Của Lò Xo
 • Nội dung sách gồm 7 chương:

  CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM – VẬT LÍ 10

  Bài 1. Chuyển động cơ – Vật lí 10

  Bài 2. Chuyển động thẳng đều

  Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

  Bài 4. Sự rơi tự do

  Bài 5. Chuyển động tròn đều

  Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

  Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

  Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

  Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Vật lí 10

  Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Vật lí 10

  CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

  Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực – Điều kiện cân bằng của chất điểm

  Bài 10. Ba định luật Niutơn

  Bài 11. Lực hấp dẫn – Định luật vạn vật hấp dẫn

  Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc

  Bài 13. Lực ma sát

  Bài 14. Lực hướng tâm

  Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

  Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

  Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Vật lí 10

  Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Vật lí 10

  CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

  Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

  Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

  Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

  Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

  Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

  Bài 22. Ngẫu lực

  Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Vật lí 10

  Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Vật lí 10

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – VẬT LÍ 10

  CHƯƠNG IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

  Bài 23. Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng

  Bài 24. Công và công suất

  Bài 25. Động năng

  Bài 26. Thế năng

  Bài 27. Cơ năng

  Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Vật lí 10

  Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Vật lí 10

  Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

  Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

  Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác – Lơ

  Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

  Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Vật lí 10

  Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Vật lí 10

  CHƯƠNG VI. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

  Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

  Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

  Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Vật lí 10

  Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Vật lí 10

  CHƯƠNG VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

  Bài 34. Chất rắn kết kinh. Chất rắn vô định hình

  Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

  Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

  Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

  Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

  Bài 39. Độ ẩm của không khí

  Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

  Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Vật lí 10

  Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – Vật lí 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Lý Lớp 10 Bài 12: Lực Đàn Hồi Của Lò Xo. Định Luật Húc
 • Giải Lý Lớp 12 Bài 10: Đặc Trưng Vật Lí Của Âm
 • Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 17: Cân Bằng Của Một Vật Chịu Tác Dụng Của Hai Lực Và Của Ba Lực Không Song Song
 • Chuyển Động Tròn Đều, Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 5 Chi Tiết
 • Bài Tập Vật Lý Lớp 10: Chuyển Động Tròn Đều
 • Giải Bài Tập Hóa 10 Nâng Cao Trang 34 Sách Giáo Khoa

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 27,28 Sgk Hóa 10: Cấu Hình Electron Của Nguyên Tử
 • Bai Tap Kinh Te Vi Mo Co Loi Giai
 • Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 4 Có Đáp Án
 • Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 1 Có Đáp Án
 • Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 3 Có Đáp Án
 • Bài 1 trang 34 SGK hóa 10 nâng cao:

  Dãy nào trong các dãy gồm các phân lớp electron đã bão hòa?

  Đáp án D

  Bài 2 trang 34 SGK hóa 10 nâng cao:

  Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử kim loại nào sau đây có electron độc thân ở obitan s?

  A. Crom

  B. Coban

  C. Sắt

  D. Mangan

  E. Niken

  Đáp án A

  Bài 3 trang 34 SGK hóa học 10 nâng cao:

  Năng lượng của các obitan 2p x,2p y,2p z có khác nhau không? Vì sao?

  Năng lượng của các obitan2p x,2p y,2p z không khác nhau.

  Đáp án và hướng dẫn giải:

  Vì phân lớp p có 3obitan trên cùng 1 phân lớp có mức năng lượng như nhau chỉ khác nhau về sự định hướng trong không gian.

  Bài 4 trang 34 SGK hóa 10 nâng cao:

  Hãy cho biết số electron đạt được tối đa:

  a) Trong các lớp K, N, M.

  b) Trong các phân lớp s, p, d, f.

  Ta có:

  a) Số e tối đa trong 1 lớp được tính theo công thức 2n 3

  + Lớp K có n = 1 → số e tối đa 2.1 2 = 2

  + Lớp N có n = 4 → số e tối đa là 2.4 2=43

  + Lớp M có n 3 → số e tối đa là 2.3 2=18

  b) Trong phân lớp s có 1 obitan → số electron tối đa là 2

  Trong phân lớp p có 3 obitan → số electron tối đa là 6

  Trong phân lớp d có 5 obitan → Số electron tối đa là 10

  Trong phân lớp f có 7 obitan → số electron tối đa là 14

  Bài 5 trang 34 SGK hóa 10 nâng cao:

  Sự phân bố các electron vào mỗi obitan nguyên tử ở trạng thái cơ bản sau được viết đúng qui ước không? Hãy giải thích?

  a) Viết đúng quy ước.

  b) Không viết đúng quy ước (Theo nguyên lí Pau-li: 2 electron trên 1 obitan chuyển động tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi electron).

  c) Không viết đúng quy ước (Theo nguyên lí Pau-li: 2 electron trên 1 obitan chuyển động tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi electron).

  d) Không viết đúng quy ước (Theo quy tắc Hun: trong cùng 1 phân lớp, các electron phân bố trên các obitan sao cho số electron độc thân là tối đa và các electron này phải có chiều tự quay giống nhau).

  e) Không viết theo quy ước ( Theo quy tắc Hun: Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ phân bố trên obitan sao cho số electron độc thân là tối đa)

  g) Không viết đúng qui ước. (Theo quy tắc Hun: trong cùng 1 phân lớp, các electron phân bố trên các obitan sao cho số electron độc thân là tối đa và trong các electron này phải có chiều tự quay giống nhau).

  Giải thích:Ta xắp xếp các electron vào các obitan dựa theo quy tắc Hun, nguyên lý Pau-li, nguyên lí bền vững mà nó có

  Bài 6 trang 34 SGK hóa 10 nâng cao:

  Khi số hiệu nguyên tử Z tăng, trật tự năng lượng AO tăng dần theo chiều từ trái qua phải và đúng trật tự từ thấy lên cao theo như dãy sau không?

  1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 6s 5d 6p 7s 5f 6d …

  Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng.

  Khi số hiệu nguyên tử Z tăng, trật tự năng lượng AO tăng dần theo chiều từ trái qua phải và trật tự từ thấp lên cao theo dãy:

  1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 6s 5d 6p 7s 5f 6d … là sai

  Sửa lại là: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d

  Bài 7 trang 34 sgk Hóa học 10 nâng cao:

  Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 15, Z = 17, Z = 20, Z = 21, Z = 31.

  Bài 8 trang 34 SGK Hóa 10 nâng cao:

  Nguyên tử Fe có Z = 26. Hãy viết cấu hình electorn của Fe. Nếu nguyên tử Fe bị mất hai electron, nếu mất ba electron thì các cấu hình electron trong đó tương ứng sẽ như thế nào?

  Fe Z = 26: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2

  Fe 2+ Z = 26: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6

  Fe 3+ Z = 26: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 41 Sgk Hóa Học Lớp 10: Sự Biến Đổi Tuần Hoàn Cấu Hình Electron Nguyên Tử Của Các
 • Giải Bài Tập Trang 41, 42 Sgk Đại Số 10 Chương 2: Hàm Số Y = Ax + B Giải Bài Tập Môn Toán Lớp 10
 • Giải Hóa 10 Bài 8: Sự Biến Đổi Tuần Hoàn Cấu Hình Electron Nguyên Tử Của Các Nguyên Tố Hóa Học
 • Giải Toán 11 Ôn Tập Chương 1
 • Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 22 Sgk Hóa 10: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử
 • Giải Bài Tập Hóa 10 Nâng Cao Sách Giáo Khoa Chương Nguyên Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 10, 11 Sgk Toán 9 Tập 1 Bài 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 6 Bài 10, 11
 • Giải Bài Tập Tin Học 11 Trang 35, 36
 • Giải Bài Tập Trang 36, 37 Sgk Giải Tích 11: Một Số Phương Trình Lượng Giác Thường Gặp
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 11: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 2 Và 5
 • Kiến Guru giới thiệu tới các em học sinh hướng dẫn giải bài tập hóa 10 nâng cao sách giáo khoa bài 1, bài 2, bài 3 chương I: Nguyên tử.

  Bài 1: Thành phần nguyên tử

  Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử hóa học Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

  Bài giải chi tiết sẽ giúp các em nắm rõ kiến thức và kĩ năng giải bài tập về nguyên tử và đồng vị.

  I. Giải bài tập hóa 10 nâng cao Bài 1: Thành phần nguyên tử

  Bài 1 (trang 8 SGK)

  Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt:

  A. electron và proton. C. nơtron và electron.

  B. proton và nơtron. D. electron, proton và nơtron.

  Giải

  Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt proton và nơtron.

  Chọn B.

  Bài 2 (trang 8 SGK)

  Hầu hết nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt là:

  A. proton và electron. C. nơtron và proton.

  B. nơtron và electron. D. nơtron, proton và electron.

  Giải

  Hầu hết các nguyên tử đều được cấu tạo bởi ba loại hạt: nơtron, proton và electron. Trong đó nơtron và proton tập trung ở hạt nhân nguyên tử còn electron chuyển động xung quanh hạt nhân tạo thành lớp vỏ nguyên tử.

  Chọn D.

  Bài 3 (trang 8 SGK)

  Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí CO 2 27,3% C và 72,7% O theo khối lượng. Nguyên tử khối của Cacbon là 12,011. Hãy xác định nguyên tử khối của O.

  Giải

  Ta có %O = 2M O/(M C+2M O).100%

  ⇒72,7=M O.2/(12,011+M O.2).100

  ⇒M O=15,99u.⇒M O=15,99u.

  Bài 4 (trang 8 SGK)

  Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lần và khối lượng của nguyên tử cacbon nặng gấp 11,906 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi nếu ta lấy đơn vị là 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon thì khối lượng nguyên tử của H, O là bao nhiêu?

  Giải

  Khối lượng của 1 nguyên tử C là 12u

  Theo đề bài ta có:

  M C=11,906.M H⇒M H=12/11,906=1,008u.

  M O=15,842.M H=15,842.1,008=15,969u.

  II. Giải bài tập hóa 10 nâng cao Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử hóa học

  Bài 1 (trang 11 SGK)

  Nguyên tử hóa học là những nguyên tử có cùng

  A. Số khối

  B. Số nơtron

  C. Số proton

  D. Số nơtron và số proton

  Chọn đáp án đúng.

  Giải

  Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (hay số proton).

  Chọn C.

  Bài 2 (trang 11 SGK)

  Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tử hóa học vì nó cho biết

  A. Số khối A

  B. số hiệu nguyên tử Z

  C. nguyên tử khối của nguyên tử

  D. số khối A và số đơn vị diện tích hạt nhân.

  Chọn đáp án đúng.

  Giải

  Chọn D.

  Bài 3 (trang 11 SGK)

  Hãy cho biết mối liên hệ giữa proton, số đơn vị diện tích hạt nhân và số electron trong một nguyên tử. Giải thích và cho thí dụ.

  Giải

  Trong nguyên tử ta luôn có:

  Số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron.

  VD: 3 Li có số đơn vị điện tích hạt nhân là 3, số proton 3 và số eclectron cũng là 3

  Bài 4 (trang 11 SGK)

  Hãy cho biết số đơn vị diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron và số electron của các nguyên tử có kí hiệu sau:

  Bài 5 (trang 11 SGK)

  Ytri (Y) dùng làm vật liệu siêu dẫn có số khối là 89. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy xác định số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử nguyên tố Y.

  Giải

  Tra trong bảng tuần hoàn ta có Z Y=39.

  Theo đề bài: A Y=88⇒N=A−Z=88−39=49.

  Vậy số p là 39, số e là 39 và số n là 49.

  III. Giải bài tập hóa 10 nâng caoBài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

  Bài 1 (trang 14 SGK)

  Hai đồng vị bền của nguyên tử C là: 12C chiếm 98,89% và 13 C chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là

  A. 12,500 C. 12,022

  B. 12,011 D. 12,055

  Giải

  Ta có M C = (12.98,89+13.1,11)/100=12,011 (đvC)

  Chọn B.

  Bài 2 (trang 14 SGK)

  Cho biết số proton, số nơtron và số electron của các đồng vị sau đây:

  Bài 3 (trang 14 SGK)

  Bạc (Ag) có nguyên tử khối trung bình bằng 107,02 lần nguyên tử khối của hiđro (H). Nguyên tử khối của H bằng 1,008. Tính nguyên tử khối trung bình của Ag.

  Giải

  Theo đề bài ta có A Ag=107,02.

  M H=107,02.1,008=107,876u.

  Bài 4 (trang 14 SGK)

  Cho hai đồng vị hidro và hai đồng vị clo với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử trong tự nhiên như sau: 1H(99,984%), 2H(0,016%), 35Cl(75,77%), 37 Cl(24,23%).

  a) Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối trung bình bằng bao nhiêu?

  b) Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau tạo nên từ hai đồng vị của hai nguyên tố đó?

  c) Tính phân tử khối của mỗi loại phân tử nói trên.

  Bài 5 (trang 14 SGK)

  Bài 6 (trang 14 SGK)

  Cho hai đồng vị 1H (kí hiệu là H) và 2 H (kí hiệu là D).

  a) Viết các công thức phân tử hiđro có thể có.

  b) Tính phân tử khối của mỗi loại phân tử.

  Giải

  b) Phân tử khối của mỗi phân tử là: 2; 3; 4. Giải

  c) Gọi x là phần trăm của đồng vị D ⇒ phần trăm của đồng vị H là (100 – x).

  Ta có: (2.x/100)+(1.(100−x))/100=0,05.22,4.

  Giải ra ta được %D = 12%; %H = 88%.

  Chúc các em học tốt!

  2H) ở điều kiện tiêu chuẩn nặng 0,10g. Tính thành phần phần trăm khối lượng từng đồng vị của hiđro. 2;HD;D2.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Giải Tích 12 Trang 18 Sách Giáo Khoa
 • Giải Bài 4, 5, 6 Trang 64, 65 Sgk Sinh 12
 • Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Trang 64,65,66 Môn Sinh 12: Ôn Tập Chương 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 11, 12 Câu 37, 38, 39, 40 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 38 Câu 24, 25, 26, 27, 28 Tập 2
 • ✅ Sách Giáo Khoa Hóa Học Nâng Cao Lớp 11

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài C6, C7, C8, C9 Trang 22, 23 Sách Giáo Khoa Vật Lí 8
 • Giải Bài 29 Trang 101 Sách Giáo Khoa Vật Lí 8
 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 Mới Unit 11: Changing Roles In Society (Thay Đổi Vai Trò
 • Giải Bài 38, 39, 40, 41, 42 Trang 91 Sách Giáo Khoa Toán 6 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 21 Bài 3.1, 3.2
 • Sách giáo khoa Hóa học nâng cao lớp 11

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa Hóa học nâng cao lớp 11 gồm các bài sau:

  MỤC LỤC

  • Phân loại các chất điện li
  • Axit, bazơ và muối
  • Sự điện li của nước, pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
  • Luyện tập Axit, bazơ và muối
  • Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
  • Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện
  • Thực hành. Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
  • Khái quát về nhóm nitơ
  • Amoniac và muối amoni
  • Axit nitric và muối nitrat
  • Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ
  • Axit photphoric và muối photphat
  • Phân bón hoá học
  • Luyện tập Tính chất của photpho và các hợp chất của photpho
  • Thực hành. TÍnh chất của một số hợp chất nitơ, photpho. Phân biệt một số loại phân bón hóa học.
  • Khái quát về nhóm cacbon
  • Hợp chất của cacbon
  • Silic và hợp chất của silic
  • Công nghiệp silicat
  • Luyện tập Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng
  • Hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
  • Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ
  • Phân tích nguyên tố
  • Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
  • Luyện tập Chất hữu cơ, công thức phân tử
  • Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
  • Phản ứng hữu cơ
  • Luyện tập Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
  • Ankan : Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
  • Ankan : Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí
  • Ankan : Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
  • Xicloankan
  • Luyện tập Ankan và Xicloankan
  • Thực hành Phân tích định tính Điều chế và tính chất của metan
  • Anken : Danh pháp, cấu trúc và đồng phân
  • Anken : Tính chất, điều chế và ứng dụng
  • Khái niệm về tecpen
  • Luyện tập Hiđrocacbon không no
  • Thực hành. Tính chất của hiđrocacbon không no
  • Benzen và AnkylBenzen
  • Stiren và naphtalen
  • Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
  • Luyện tập So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no
  • Thực hành. Tính chất của một số hiđrocacbon thơm
  • Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
  • Luyện tập Dẫn xuất halogen
  • Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí
  • Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
  • Luyện tập Ancol, phenol
  • Thực hành. Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol Và phenol
  • Anđehit và Xeton
  • Luyện tập Anđehit và Xeton
  • Axit cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí
  • Axit cacboxylic: tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
  • Luyện tập Axit cacboxylic
  • Thực hành. Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Gửi Đánh Giá

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chiêm Bao Mơ Thấy Xin Xăm Là Số Mấy? Đánh Con Gì?
 • Giải Bài Tập Phép Đồng Dạng Sgk Hình Học 11
 • 300 Câu Trắc Nghiệm Hình Học 11 Chương 1 Phép Biến Hình Có Đáp Án
 • Bài Tập Phép Biến Hình File Word
 • Giải Phóng Ram Máy Tính Chỉ Bằng 4 Câu Lệnh Hiệu Quả
 • ✅ Sách Giáo Khoa Hóa Học Nâng Cao Lớp 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập 1,2,3,4,5,6 Trang 36,37 Hóa Lớp 12: Luyện Tập Cấu Tạo Và Tính Chất Của Cacbohiđrat
 • Giải Bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 Trang 145,146 Hóa Học 8: Nồng Độ Dung Dịch
 • Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 48 Sgk Hóa Lớp 12: Amino Axit
 • Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11,12 Trang 47,48 Sgk Hóa 10: Sự Biến Đổi Tuần Hoàn Tính Chất Của Các Nguyên Tố Hóa Học
 • Câu 6.6 Trang 48 Sách Bt Hóa Lớp 12 Nâng Cao: Hãy Dự Đoán Bán Kính Của Những Ion Thay Đổi Như Thế Nào.
 • Sách giáo khoa Hóa học nâng cao lớp 12

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa Hóa học nâng cao lớp 12 gồm các bài sau:

  MỤC LỤC

  • Chất giặt rửa
  • Luyện tập. Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon
  • Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu
  • Bài thực hành 1 : Điếu chế este và tính chất của một số cacbohiđrat
  • Peptit và protein
  • Luyện tập. Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein
  • Bài thực hành 2 : Một số tính chất của amin, amino axit và protein
  • Đại cương về polime
  • Vật liệu polime
  • Luyện tập: Polime và vật liệu polime
  • Kim loại và hợp kim
  • Dãy điện hoá của kim loại
  • Luyện tập: Tính chất của kim loại
  • Sự điện phân
  • Sự ăn mòn kim loại
  • Điều chế kim loại
  • Luyện tập. Sự điện phân – Sự ăn mòn kim loại – Điều chế kim loại
  • Bài thực hành 3: Dãy điện hoá của kim loại Điều chế kim loại
  • Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại, Chống ăn mòn kim loại
  • Kim loại kiềm
  • Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
  • Kim loại kiểm thổ
  • Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiểm thổ
  • Luyện tập: Tính chất của kim loại kiểm, kim loại kiêm thổ
  • Một số hợp chất quan trọng của nhôm
  • Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
  • Bài thực hành 5: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiểm thổ và hợp chất của chúng
  • Bài thực hành 6: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
  • Một số hợp chất của Crom
  • Một số hợp chất của sắt
  • Hợp kim của sắt
  • Đồng và một số hợp chất của đồng
  • Sơ lược về một số kim loại khác
  • Luyện tập: Tính chất của Crom, sắt và những hợp chất của chúng
  • Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb
  • Bài thực hành 7. Tính chất hoá học của Crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng
  • Nhận biết một số cation trong dung dịch
  • Nhận biết một số anion trong dung dịch
  • Nhận biết một số chất khí
  • Chuẩn độ axit-bazơ
  • Chuẩn độ oxi hoá-khử bằng phương pháp pemanganat
  • Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ
  • Bài thực hành 8: Nhận biết một số ion trong dung dịch
  • Bài thực hành 9: Chuẩn độ dung dịch
  • Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế
  • Hoá học và vấn đề xã hội
  • Hoá học và vấn để môi trường

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Gửi Đánh Giá

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập 8 Trang 129 Hóa 12
 • Giải Hóa 12 Bài 8: Thực Hành: Điều Chế Tính Chất Hóa Học Của Este Và Cacbohiđrat
 • Hoá Học 12 Bài 10: Amino Axit
 • Bán Tài Liệu File Word Môn Hóa
 • Phương Pháp Giải Bt Hóa
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Vật Lý 10 Nâng Cao Trang 163 Sách Giáo Khoa

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9,10 Trang 15 Sgk Lý 10: Chuyển Động Thẳng Đều
 • Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 4: Sự Rơi Tự Do
 • Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Vật Lý Lớp 10 Có Đáp Án
 • Đề Thi Học Kì 2 Môn Vật Lý Lớp 10 Trường Thpt Đa Phúc, Hà Nội Năm 2022 Đề Kiểm Tra Học Kỳ Ii Môn Lý
 • Giải Bài Tập Vật Lí 10 Nâng Cao
 • 1. Hướng dẫn giải bài tập vật lý 10 nâng cao Bài 1 trang 163 SGK

  Một ô tô tải khối lượng 5 tấn và một ô tô con khối lượng 1300kg chuyển động cùng chiều trên đường, chiếc trước chiếc sau với cùng vận tốc không đổi 54km/h. Tính:

  a) Động năng của mỗi ô tô.

  b) Động năng của ô tô con trong hệ quy chiếu gắn với ô tô tải.

  Lời giải:

  Động năng ô tô tải:

  Ô tô con có: m 2 = 1300kg, v 2 = 54 km/h = 15 m/s.

  Động năng ô tô con:

  b) Vận tốc của ô tô con trong hệ quy chiếu gắn với ô tô tải bằng không nên động năng bằng không nên động năng của ô tô con trong hệ quy chiếu gắn với ô tô tải bằng không.

  2. Hướng dẫn giải bài tập vật lý 10 nâng cao – Bài 2 trang 163 SGK

  Một ô tô tăng tốc trong hai trường hợp: từ 10km/h lên 20km/h và từ 50km/h lên 60km/h trong cùng một khoảng thời gian như nhau. Nếu bỏ qua ma sát, hãy so sánh xem lực tác dụng và công do lực thực hiện trong hai trường hợp có bằng nhau không. Tại sao?

  Lời giải:

  – Trường hợp 1:

  Gia tốc của ô tô trong trường hợp này là:

  Quãng đường ô tô đi được là:

  – Trường hợp 2:

  Gia tốc của ô tô trong trường hợp này là:

  Quãng đường ô tô đi được là:

  Ta thấy a 1 = a 2 nên F 1 = m.a 1 = F 2 = m.a 2.

  3. Hướng dẫn giải bài tập vật lý 10 nâng cao: Bài 3 trang 163 SGK

  Lời giải:

  4. Hướng dẫn giải bài tập vật lý 10 nâng cao: Bài 4 trang 163 SGK

  Lời giải:

  a) F 1= 10N; F 2= 0 nên vật chuyển động theo chiều của lực .

  Ban đầu v0 = 0 nên W đ0 = 0. Định lý biến thiên động năng → W đ – 0 = A 1 = 20 J → W đ = 20 J.

  b) F 1= 0; F 2= 5N nên vật chuyển động theo hướng của lực

  Định lý biến thiên động năng → W đ – 0 = A 2 = 10 J → W đ = 10 J.

  Hợp lực tác dụng lên vật: có độ lớn là:

  Vật chuyển động theo hướng của hợp lực F→nên:

  A F = F.s = 5√2 . 2 = 10√2 J.

  Định lí động năng:W đ – 0 = A F →W đ = 10√2 J.

  5. Hướng dẫn giải bài tập vật lý nâng cao 10: Bài 5 trang 163 SGK

  Một chiếc xe được kéo từ trạng thái nghỉ trên một đoạn thẳng nằm ngang dài 20m với một lực có độ lớn không đổi 300N và có phương hợp với độ dời một góc 30 o. Lực cản do ma sát cũng được coi là không đổi và bằng 200N. Tính công của mỗi lực. Động năng của xe ở cuối đoạn đường là bao nhiêu?

  Lời giải:

  Với lực tác dụng không đổi, công của lực được tính bằng công thức:

  A = F.s.cosα

  Công của lực kéo:

  Công của lực ma sát: A 2 = F ms.s.cos180 o = 200.20.(-1) = -4000 J.

  Định lí biến thiên động năng:

  W đ2 – 0 = A 1 + A 2 = 5196,2 + (-4000) = 1196,2 J.

  Động năng của xe ở cuối đoạn đường là W đ2 = 1196,2 J.

  6. Hướng dẫn giải bài tập vật lý nâng cao 10: Bài 6 trang 163 SGK

  Một ô tô có khối lượng 1600kg đang chạy với vận tốc 50km/h thì người lái nhìn thấy một vật cản trước mặt cách một khoảng 15m. Người đó tắt máy và hãm phanh khẩn cấp. Giả sử lực hãm ô tô là không đổi và bằng 1,2.10 4 N. Hỏi xe có kịp dừng tránh đâm vào vật cản không?

  Lời giải:

  Trong đó:

  do khi dừng xe thì v 2 = 0.

  A = -F h.s = -1,2.10 4.s (vì lực hãm F h ngược chiều với vectơ đường đi s)

  ⇒ -W đ1 = -1,2.10 4.s ⇒ s = 12,86m < 15m

  Vậy ô tô kịp dừng trước vật cản.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Vật Lý 10 Trang 141 Sách Giáo Khoa
 • Giải Bài Tập Môn Vật Lý Lớp 10 Bài 27: Cơ Năng
 • Cách Giải Bài Tập Về Cơ Năng, Định Luật Bảo Toàn Cơ Năng Hay, Chi Tiết
 • Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 27: Cơ Năng
 • Giải Bài Tập Vật Lí 10
 • Lời Giải Hay Toán 10 Nâng Cao ), Sách Bài Tập Toán 10 Nâng Cao

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Văn Lớp 7 Ngắn Nhất
 • Hướng Dẫn Soạn Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Ngắn Gọn
 • Lời Giải Hay Toán 6 Sách Bài Tập 2, Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 9: Quy Tắc Chuyển Vế
 • Bài 8 .tiết 3 : Thực Hành Tìm Hiểu Sự Thay Đổi Gdp Và Phân Bố Nông Nghiệp Của Liên Bang Nga
 • Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Sinh Học 8
 • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

  Vật lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

  Hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

  Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

  Lịch sử SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

  Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

  Tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

  Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

  Giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

  Công nghệ SÁCH GIÁO KHOA

  Tin học SÁCH GIÁO KHOA

  Đang xem: Lời giải hay toán 10 nâng cao

  Sách bài tập Toán 10 Nâng cao

  Giải bài tập Sách bài tập Toán 10 Nâng cao – Lời Giải bài tập Sách bài tập Toán 10 Nâng cao – Tổng hợp lời giải cho các bài tập trong Sách bài tập Toán 10 Nâng cao

  PHẦN ĐẠI SỐ 10 Sách bài tập NÂNG CAO CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP Bài 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến Bài 2. Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học Bài 3. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp Bài 4. Số gần đúng và sai số Bài tập Ôn tập chương I – Mệnh đề – Tập hợp CHƯƠNG II. HÀM SỐ Bài 1. Đại cương về hàm số Bài 2. Hàm số bậc nhất – Sách bài tập Toán 10 Nâng cao Bài 3. Hàm số bậc hai Bài tập Ôn tập chương II – Hàm số CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI Bài 1. Đại cương về phương trình Bài 2. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn Bài 3. Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai Bài 4. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 5. Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn Bài tập Ôn tập chương III – Phương trình bậc nhất và bậc hai CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH Bài 1. Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức Bài 2. Đại cương về bất phương trình Bài 3. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn Bài 4. Dấu của nhị thức bậc nhất Bài 5. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Bài 6. Dấu của tam thức bậc hai Bài 7. Bất phương trình bậc hai Bài 8. Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai Bài tập Ôn tập chương IV – Bất đẳng thức và bất phương trình CHƯƠNG V. THỐNG KÊ Bài 1+2. Một vài khái niệm mở đầu. Trình bày một mẫu số liệu Bài 3. Các số đặc trưng của mẫu số liệu Bài tập Ôn tập chương V – Thống kê CHƯƠNG VI. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC Bài 1 + 2. Góc và cung lượng giác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Oxford English For Information Technology
 • Đáp Án Game Đuổi Hình Bắt Chữ Phần 2 (1001 – 2000)
 • Mua Xe Ô Tô Vinfast Với Giá Trả Góp Chỉ Từ 37 Triệu Đồng
 • Giải Bài Tập Sgk Địa 11 Bài 1 Chi Tiết Nhất
 • Dorking Wanderers Team Details, Competitions And Latest Matches
 • Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích 11 Nâng Cao

  --- Bài mới hơn ---

 • Ôn Tập Chương Iii. Nguyên Hàm. Tích Phân Và Ứng Dụng
 • Tổng Hợp Tài Liệu Bài Tập Và Đề Thi Môn Toán Cao Cấp 2 (Giải Tích)
 • Tính Chất Khả Vi Được Suy Ra Từ Tính Khả Tích
 • Giải Dùm Mấy Bài Giải Tích Hàm Này Với.
 • Đề Cương Ôn Tập Môn Giải Tích 2 De Cuong On Tap Mon Giai Tich 2 Doc
 • Cuốn Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích 11 Nâng Cao do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành, được soạn thảo theo chương trình của Bộ giáo dục Đào tạo . Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Toán căn bản và nâng cao mà mọi học sinh lớp 11 cần có.

  Cuốn sách gồm năm chương:

  CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

  • Bài 1. Hàm số lượng giác
  • Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
  • Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
  • Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số và Giải tích 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số và giải tích 11

  CHƯƠNG II. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

  • Bài 1. Quy tắc đếm
  • Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
  • Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn
  • Bài 4. Phép thử và biến cố
  • Bài 5. Xác suất và biến cố
  • Ôn tập chương II – Tổ hợp – Xác suất
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số và giải tích 11

  CHƯƠNG III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

  • Bài 1. Giới hạn của dãy số
  • Bài 2. Giới hạn của hàm số
  • Bài 3. Hàm số liên tục
  • Ôn tập chương IV – Giới hạn
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số và Giải tích 11
  • Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
  • Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
  • Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
  • Bài 4. Vi phân
  • Bài 5. Đạo hàm cấp hai
  • Ôn tập chương V – Đạo hàm
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Đại số và Giải tích 11
  • ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Thức Giải Tích Các Phép Toán Vector Và Tensor
 • Môn Giải Tích Tiếng Anh Là Gì? Mục Đích Của Việc Học Môn Giải Tích
 • Tóm Lược Một Số Kiến Thức Về Đại Số Tổ Hợp Ứng Dụng Trong Tin Học
 • Bổ Túc Về Giải Tích Tổ Hợp
 • Số E Là Gì ?
 • Giải Bài 14, 15, 16, 17 Trang 17 Sách Giáo Khoa Hình Học 10 Nâng Cao

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 32: Nội Năng Và Sự Biến Thiên Nội Năng
 • Cách Giải Bài Tập Về Nội Năng Và Sự Biến Thiên Nội Năng Hay, Chi Tiết
 • Giải Bài Tập Vật Lý 10 Sbt Bài 32
 • Tải Về Kỹ Thuật Giải Nhanh Bài Tập Vật Lí 10 Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 29: Quá Trình Đẳng Nhiệt. Định Luật Bôi
 • Bài 14

  a) Vectơ đối của vectơ ( – overrightarrow a ) là vectơ nào?

  b) Vectơ đối của vectơ (overrightarrow 0 ) là vectơ nào?

  c) Vectơ đối của vectơ (overrightarrow a + overrightarrow b ) là vectơ nào?

  Hướng dẫn trả lời

  a) Vectơ đối của vectơ ( – overrightarrow a ) là vectơ ( – ( – overrightarrow a ) = overrightarrow a ).

  b) Vectơ đối của vectơ (overrightarrow 0 ) là vectơ (overrightarrow 0 ).

  c) Vectơ đối của vectơ (overrightarrow a + overrightarrow b ) là vectơ ( – left( {overrightarrow a + overrightarrow b } right) = – overrightarrow a – overrightarrow b )

  Bài 15 trang 17 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

  Bài 15. Chứng minh các mệnh đề sau đây

  a) Nếu (overrightarrow a + overrightarrow b = overrightarrow c ) thì (overrightarrow a = overrightarrow c – overrightarrow b ,overrightarrow b = overrightarrow c – overrightarrow a );

  b) (overrightarrow a – (overrightarrow b + overrightarrow c ) = overrightarrow a – overrightarrow b – overrightarrow c );

  c) (overrightarrow a – (overrightarrow b – overrightarrow c ) = overrightarrow a – overrightarrow b + overrightarrow c ).

  Hướng dẫn trả lời

  a) Cộng hai vế cho vectơ đối của vectơ (overrightarrow b ) ta có

  (overrightarrow a + overrightarrow b + left( { – overrightarrow b } right) = overrightarrow c + left( { – overrightarrow b } right),, Rightarrow overrightarrow a = overrightarrow c – overrightarrow b )

  Cộng hai vế cho vectơ đối của vectơ (overrightarrow a ) ta có

  (overrightarrow a + overrightarrow b + left( { – overrightarrow a } right) = overrightarrow c + left( { – overrightarrow a } right),, Rightarrow overrightarrow b = overrightarrow c – overrightarrow a )

  b) Ta có (overrightarrow a – (overrightarrow b + overrightarrow c ) + (overrightarrow b + overrightarrow c ) = overrightarrow a )

  Áp dụng câu a) ta có (overrightarrow a – (overrightarrow b + overrightarrow c ) = overrightarrow a – overrightarrow b – overrightarrow c )

  c) Áp dụng câu a) ta có (overrightarrow a – (overrightarrow b – overrightarrow c ) = overrightarrow a – left[ {overrightarrow b + left( { – overrightarrow c } right)} right] = overrightarrow a – overrightarrow b – left( { – overrightarrow c } right) = overrightarrow a – overrightarrow b + overrightarrow c )

  Bài 16 trang 17 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

  Bài 16. Cho hình bình hành (ABCD) với tâm (O). Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai ?

  a) (overrightarrow {OA} – overrightarrow {OB} = overrightarrow {AB} );

  b) (overrightarrow {CO} – overrightarrow {OB} = overrightarrow {BA} );

  c) (overrightarrow {AB} – overrightarrow {AD} = overrightarrow {AC} );

  d) (overrightarrow {AB} – overrightarrow {AD} = overrightarrow {BD} );

  e) (overrightarrow {CD} – overrightarrow {CO} = overrightarrow {BD} – overrightarrow {BO} ).

  Hướng dẫn trả lời

  a) Sai vì (overrightarrow {OA} – overrightarrow {OB} = overrightarrow {BA} ne overrightarrow {AB} .)

  b) Đúng vì (overrightarrow {CO} – overrightarrow {OB} = overrightarrow {OA} – overrightarrow {OB} = overrightarrow {BA} .)

  c) Sai vì (overrightarrow {AB} – overrightarrow {AD} = overrightarrow {DB} ne overrightarrow {AC} ).

  d) Sai vì (overrightarrow {AB} – overrightarrow {AD} = overrightarrow {DB} ne overrightarrow {BD} ).

  e) Đúng vì (overrightarrow {CD} – overrightarrow {CO} = overrightarrow {BD} – overrightarrow {BO} = overrightarrow {OD} ).

  Bài 17 trang 17 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

  Bài 17. Cho hai điểm (A, B) phân biệt.

  a) Tìm tập hợp các điểm (O) sao cho (overrightarrow {OA} = overrightarrow {OB} );

  b) Tìm tập hợp các điểm (O) sao cho (overrightarrow {OA} = – overrightarrow {OB} ).

  Hướng dẫn trả lời

  a) (overrightarrow {OA} = overrightarrow {OB} ) thì (A = B) ( vô lý do (A, B)) phân biệt).

  Vậy tập hợp điểm (O) thỏa mãn (overrightarrow {OA} = overrightarrow {OB} ) là tập rỗng.

  b) Ta có (overrightarrow {OA} = – overrightarrow {OB} ,,, Leftrightarrow ,,overrightarrow {OA} + overrightarrow {OB} ,, = overrightarrow 0 , Leftrightarrow ,,O) là trung điểm đoạn (AB).

  Vậy tập hợp điểm (O) thỏa mãn (overrightarrow {OA} = – overrightarrow {OB} ) chỉ có duy nhất một điểm là trung điểm của đoạn (AB).

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Môn Địa Lý Lớp 10 Bài 12
 • Giải Bài Tập Môn Địa Lý Lớp 10 Bài 15
 • Giải Bài Tập Môn Vật Lý Lớp 10 Bài 31
 • Giải Bài Tập Môn Vật Lý Lớp 10 Bài 19
 • Dạng Bài Tập Vật Trượt Trên Mặt Phẳng Ngang, Mặt Phẳng Nghiêng Hay, Chi Tiết (Áp Dụng Định Luật 1, 2 Niutơn)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100