Giải Bài Tập Triết 2

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 4
 • Bài Tập Và Bài Giải Chương 4 : Tổng Hợp Và Cân Đối Kế Toán
 • Bài Tập Và Bài Giải Chương 6 : Kế Toán Các Quá Trình Kinh Doanh Chủ Yếu
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
 • Bài Giải Nguyên Lý Thống Kê
 • Giải Bài Tập Triết 2, Quá Trình Ra Đời Và Phát Triển Của Triết Học Mác – Lênin Bao Gồm Mấy Giai Đo, Triết Học, Triết, Triết Học Cao Học, Triết 2, Đề Triết 1, Triết Học Sau Đại Học, 30 Câu Hỏi Triết Học, Triết Học ấn Độ, Triết Học Là Gì, Vấn Đề Cơ Bản Của Triết Học, Triết Học Lớp 12, Triết 1, Triết Học Hỏi Và Đáp, Triết Học Hỏi Va, 70 Độ Minh Triết, Vận Dụng Triết Học, 3 Nguyên Lý Triết Học, Triết Lý Giáo Dục, ôn Tập Triết Học Mác Lênin 1, 3 Nguyên Lý Cơ Bản Của Triết Học, Chuên Đề Triết Học, Đề Cương Triết Học, Đáp án 30 Câu Triết Phần 1, Lịch Sử Triết Học Ii, Triết Học Và Con Người, Đề Cương Triết 2, Triết Học Platon, Hỏi Đáp Triết Học Mác Lênin, Triết Học Phương Tây, Tài Liệu ôn Tập Triết 2, Đề Cương Triết 1, Quá Trình Ra Đời Của Triết Học, Quá Trình Ra Đời Của Triết Học Mác, Triết Học Nâng Cao, Đề Cương Triết 3, Báo Cáo Kết Quả Xử Lý ô Nhiễm Triệt Để, Câu Hỏi Tự Luận Triết Học, Cần Một Triết Lý Mới Cho Giáo Dục Đại Học, Bài Thu Hoạch Triết Học, Kỷ Yếu Hội Thảo Triết Học, Một Số Vấn Đề Về Triết Lý Giáo Dục, Triết Học ứng Dụng Vào Văn Học, Sách Triết Học, Luận án Triết Học, Triết Học Mác Lênin, 78 Độ Minh Triết Pdf, 130 Bài Mẫu Luận Văn Triết Học, 78 Độ Minh Triết, Triết Học Ngôn Ngữ, Lịch Sử Triết Học, Đề Cương Triết, Lý Luận Triết Học, Lịch Sử Triết Học Phương Tây Pdf, Triết Học Mác – Lê-nin: Những Vấn Đề Lý Luận Cơ Bản, Luận Văn Tốt Nghiệp Triết Học, Một Số Bài Tiểu Luận Triết Học, Một Bài Tiểu Luận Triết Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Triết Học, Mẫu Bài Tiểu Luận Triết Học, Triết Học Mác-lênin – Tài Liệu Học Tập, Tài Liệu ôn Thi Triết Học Mác Lênin 2, Luận án Tiến Sĩ Triết Học Pdf, Luận án Tiến Sĩ Triết Học, Tiểu Luận Triết Học Cao Học, Sách 78 Độ Minh Triết, Chủ Nghĩa Mác Và Triết Học Ngôn Ngữ, Quan Triết Noi Dung , Lich Su Triet Hoc Phuong Tay, Giáo Trình Triết Học Sau Đại Học, Giáo Trình Triết Học, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Triết 2 Có Đáp án, Tiểu Luận Môn Triết Học, Dàn ý Tiểu Luận Triết Học, Tiểu Luận Triết 1, Bảy Mươi Tám Độ Linh Triết, Bảy Mươi Tám Độ Minh Triết, Đề Cương Quán Triệt Nq Tw 8, Tiểu Luận Triết 2, Kỷ Yếu Triết Học Phương Tây Hậu Hiện Đại, Triết Học Với Khoa Học Tự Nhiên, Triết Học Vấn Đề Chủ Thể Học Sinh Trong Dạy Học, Triết Học Pháp Luật, Đề Thi Trắc Nghiệm Triết 2, Vai Trò Của Triết Học Đối Với Đời Sống Con Người, Bài Tiểu Luận Triết Học Mẫu, 78 Độ Minh Triết Tarot, 78 Độ Minh Triết Tarot Pdf, Tiểu Luận Vấn Đề Cơ Bản Của Triết Học, Giáo Trình Triết Học Sau Đại Học- Pgs- Ts Lê Hứu ái, Định Nghĩa Vấn Đề Cơ Bản Của Triết Học, Khái Niệm Là Gì Triết Học, 300 Bài Tiểu Luận Triết Học, Bản Chất Nhân Văn Của Triết Học Mác, Đề Thi Trắc Nghiệm Triết Học, Bài Tiểu Luận Triết Học, Bài Tiểu Luận Triết 2, Bài Thuyết Trình Triết 2, Tiểu Luận Triết Học An Độ,

  Giải Bài Tập Triết 2, Quá Trình Ra Đời Và Phát Triển Của Triết Học Mác – Lênin Bao Gồm Mấy Giai Đo, Triết Học, Triết, Triết Học Cao Học, Triết 2, Đề Triết 1, Triết Học Sau Đại Học, 30 Câu Hỏi Triết Học, Triết Học ấn Độ, Triết Học Là Gì, Vấn Đề Cơ Bản Của Triết Học, Triết Học Lớp 12, Triết 1, Triết Học Hỏi Và Đáp, Triết Học Hỏi Va, 70 Độ Minh Triết, Vận Dụng Triết Học, 3 Nguyên Lý Triết Học, Triết Lý Giáo Dục, ôn Tập Triết Học Mác Lênin 1, 3 Nguyên Lý Cơ Bản Của Triết Học, Chuên Đề Triết Học, Đề Cương Triết Học, Đáp án 30 Câu Triết Phần 1, Lịch Sử Triết Học Ii, Triết Học Và Con Người, Đề Cương Triết 2, Triết Học Platon, Hỏi Đáp Triết Học Mác Lênin, Triết Học Phương Tây, Tài Liệu ôn Tập Triết 2, Đề Cương Triết 1, Quá Trình Ra Đời Của Triết Học, Quá Trình Ra Đời Của Triết Học Mác, Triết Học Nâng Cao, Đề Cương Triết 3, Báo Cáo Kết Quả Xử Lý ô Nhiễm Triệt Để, Câu Hỏi Tự Luận Triết Học, Cần Một Triết Lý Mới Cho Giáo Dục Đại Học, Bài Thu Hoạch Triết Học, Kỷ Yếu Hội Thảo Triết Học, Một Số Vấn Đề Về Triết Lý Giáo Dục, Triết Học ứng Dụng Vào Văn Học, Sách Triết Học, Luận án Triết Học, Triết Học Mác Lênin, 78 Độ Minh Triết Pdf, 130 Bài Mẫu Luận Văn Triết Học, 78 Độ Minh Triết,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ôn Tập Triết Học Mác Lênin 1
 • Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Mac
 • Tài Liệu Giải Bài Tập Mác Lênin 2 Phần Thặng Dư
 • Sách Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 7 Unit 1
 • Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 1
 • Ôn Tập Triết Học Mác Lênin 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Triết 2
 • Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 4
 • Bài Tập Và Bài Giải Chương 4 : Tổng Hợp Và Cân Đối Kế Toán
 • Bài Tập Và Bài Giải Chương 6 : Kế Toán Các Quá Trình Kinh Doanh Chủ Yếu
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
 • Hỏi Đáp Triết Học Mác Lênin, ôn Tập Triết Học Mác Lênin 1, Triết Học Mác Lênin, Tài Liệu ôn Thi Triết Học Mác Lênin 2, Triết Học Mác-lênin – Tài Liệu Học Tập, Trắc Nghiệm Triết Học Mác Lênin, 130 Bài Tiểu Luận Triết Học Mac Lenin, Khái Niệm Triết Học Mác Lênin, Giáo Trình Triết Học Mac -lenin, “quá Trình Ra Đời Và Phát Triển Của Triết Học Mác – Lênin”, Quan Niệm Của Triết Học Mác – Lênin Về Vật Chất, Quá Trình Ra Đời Và Phát Triển Của Triết Học Mác – Lênin Bao G, Quan Niệm Của Triết Học Mác-lênin Về Bản Chất Con Người, Giáo Trình Cao Cấp Lý Luận Chính Trị Triết Học Mác – Lênin, Quá Trình Ra Đời Và Phát Triển Của Triết Học Mác – Lênin Bao Gồm Mấy Giai Đo, Phải Vận Dụng Những Nguyên Tắc Phương Pháp Luận (quan Điểm) Nào Của Triết Học Mác-lênin?, Mác Lênin, Chủ Nghĩa Mác Lênin 1, Chủ Nghĩa Mác Lênin Pdf, Môn Chủ Nghĩa Mác Lênin, Đề Thi Môn Chủ Nghĩa Mác Lênin 2, Chủ Nghĩa Mác Lênin Là Gì, Thất Nghiệp Lênin, Đề Thi Chủ Nghĩa Mác Lênin 2, Chủ Nghĩa Mác Lenin Là Kim Chỉ Nam, Lenin Toàn Tập, Bảo Vệ Chủ Nghĩa Mác – Lênin, Chủ Nghĩa Mác Lênin 2, Chủ Nghĩa Mác Lênin, Chủ Nghĩa Mác Lênin Ra Đời Năm Nào, Học Chủ Nghĩa Mác Lênin Để Làm Gì, Chủ Nghĩa Mác Lênin Ra Đời Khi Nào, Lý Luận Mác Lênin, Lênin Toàn Tập Tập 55, Lenin Toan Tap Tap 18, Các Câu Hỏi Tự Luận Môn Mác Lênin, Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Vấn Đề Dân Tộc, Chủ Nghĩa Tư Bản Mac Lenin, Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Văn Hóa, Từ Bỏ Chủ Nghĩa Mác Lênin, Chủ Nghĩa Xã Hội Mac Lênin, Mac Lenin Hutech, Học Thuyết Mác Lênin, Đường Lối Mác Lênin, Tài Liệu ôn Thi Mác Lênin 1, ôn Thi Chủ Nghĩa Mác Lênin, Bài Tập Chủ Nghĩa Mác Lênin, Lenin Toan Tap Tap 41, Vì Sao Chủ Nghĩa Mác Lênin Ra Đời, Tài Liệu ôn Thi Mác Lênin 2, Bài Tập Chủ Nghĩa Mác Lênin 2, Sự Ra Đời Chủ Nghĩa Mác Lênin, Đề Cương Mác Lênin 2, Giá Trị Cốt Lõi Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, Vấn Đề Cơ Bản Của Triết Học, Triết Học ấn Độ, Triết Học Là Gì, 30 Câu Hỏi Triết Học, Triết Học, Triết, Triết 1, Triết Học Hỏi Va, Triết Học Hỏi Và Đáp, Triết Học Cao Học, Triết Học Lớp 12, Triết 2, Triết Học Sau Đại Học, Đề Triết 1, Đề Cương Chủ Nghĩa Mác Lênin 2, Chủ Nghĩa Mác Lênin ở Việt Nam, Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Kinh Tế, Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Giáo Dục, Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Con Người, Cương Lĩnh Dân Tộc Mác Lênin, Chủ Nghĩa Mác Lênin Phần 2, Giáo án Chủ Nghĩa Mác Lênin, Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Tôn Giáo, 2 Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, Chủ Nghĩa Mac Lenin Tiếng Anh, Chủ Nghĩa Mác Lênin Toàn Tập, Chương 1 Chủ Nghĩa Mác Lênin, Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Chủ Nghĩa Mác Lênin Là Một Hệ Thống Mở, Tài Liệu Chủ Nghĩa Mác Lênin 2, Nguyên Lý 1 Chủ Nghĩa Mác Lênin, Bài Tiểu Luận Mác Lênin 2, Bài Tiểu Luận Mac Lenin 1, Bài Thuyết Trình Mac Lenin 2, Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mác Lênin 1, Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Văn Hóa, Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Nhà Nước, Bài Tập Chủ Nghĩa Mác Lênin Phần 2, Bài Tập Chủ Nghĩa Mác Lênin 2 Có Lời Giải, Bài Giảng Chủ Nghĩa Mác Lênin, 300 Bài Tiểu Luận Mác Lênin, 3 Quy Luật Của Chủ Nghĩa Mác Lênin, Sách Chủ Nghĩa Mác Lênin, Quan Điểm Của Mác Lenin Về Văn Hóa, Chủ Nghĩa Mác Lênin Chương 3, Chủ Nghĩa Mác Lênin Có Mấy Bộ Phận,

  Hỏi Đáp Triết Học Mác Lênin, ôn Tập Triết Học Mác Lênin 1, Triết Học Mác Lênin, Tài Liệu ôn Thi Triết Học Mác Lênin 2, Triết Học Mác-lênin – Tài Liệu Học Tập, Trắc Nghiệm Triết Học Mác Lênin, 130 Bài Tiểu Luận Triết Học Mac Lenin, Khái Niệm Triết Học Mác Lênin, Giáo Trình Triết Học Mac -lenin, “quá Trình Ra Đời Và Phát Triển Của Triết Học Mác – Lênin”, Quan Niệm Của Triết Học Mác – Lênin Về Vật Chất, Quá Trình Ra Đời Và Phát Triển Của Triết Học Mác – Lênin Bao G, Quan Niệm Của Triết Học Mác-lênin Về Bản Chất Con Người, Giáo Trình Cao Cấp Lý Luận Chính Trị Triết Học Mác – Lênin, Quá Trình Ra Đời Và Phát Triển Của Triết Học Mác – Lênin Bao Gồm Mấy Giai Đo, Phải Vận Dụng Những Nguyên Tắc Phương Pháp Luận (quan Điểm) Nào Của Triết Học Mác-lênin?, Mác Lênin, Chủ Nghĩa Mác Lênin 1, Chủ Nghĩa Mác Lênin Pdf, Môn Chủ Nghĩa Mác Lênin, Đề Thi Môn Chủ Nghĩa Mác Lênin 2, Chủ Nghĩa Mác Lênin Là Gì, Thất Nghiệp Lênin, Đề Thi Chủ Nghĩa Mác Lênin 2, Chủ Nghĩa Mác Lenin Là Kim Chỉ Nam, Lenin Toàn Tập, Bảo Vệ Chủ Nghĩa Mác – Lênin, Chủ Nghĩa Mác Lênin 2, Chủ Nghĩa Mác Lênin, Chủ Nghĩa Mác Lênin Ra Đời Năm Nào, Học Chủ Nghĩa Mác Lênin Để Làm Gì, Chủ Nghĩa Mác Lênin Ra Đời Khi Nào, Lý Luận Mác Lênin, Lênin Toàn Tập Tập 55, Lenin Toan Tap Tap 18, Các Câu Hỏi Tự Luận Môn Mác Lênin, Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Vấn Đề Dân Tộc, Chủ Nghĩa Tư Bản Mac Lenin, Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Văn Hóa, Từ Bỏ Chủ Nghĩa Mác Lênin, Chủ Nghĩa Xã Hội Mac Lênin, Mac Lenin Hutech, Học Thuyết Mác Lênin, Đường Lối Mác Lênin, Tài Liệu ôn Thi Mác Lênin 1, ôn Thi Chủ Nghĩa Mác Lênin, Bài Tập Chủ Nghĩa Mác Lênin, Lenin Toan Tap Tap 41, Vì Sao Chủ Nghĩa Mác Lênin Ra Đời, Tài Liệu ôn Thi Mác Lênin 2,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Mac
 • Tài Liệu Giải Bài Tập Mác Lênin 2 Phần Thặng Dư
 • Sách Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 7 Unit 1
 • Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 1
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Kinh Tế (Xb Năm 2010)
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 23 Bài 1.1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 23 Bài 107, 108
 • Luyện Tập Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo) Trang 23 Sgk Văn 9, 2. Biện Pháp Tu Từ Đã Học Liên Quan Đến Phương Châm Lịch Sự Là Biện
 • Luyện Tập Bài Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp Trang 54 Sgk Văn 9
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 54 Tập 2 Bài 4.1, 4.2, 4.3
 • Giải Bài Tập 8: Trang 54 Sgk Vật Lý Lớp 9
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 23 tập 1 câu 1.1

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 23 câu 1.1

  – Đưa về so sánh a2 với b2 hay 5 + 2√6 với 6 + 2√5.

  – Đưa về so sánh a2 – 5 với b2 – 5 hay so sánh 2√6 với 1 + 2√5.

  – Đưa về so sánh (a2 – 5)2 với (b2 – 5)2 hay so sánh 24 với 21 + 4√5.

  – Có thế chứng tỏ được 24 < 21 + 4√5 (vì 3 < 4√5 ⇔ 3 < √80 )

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 23

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luyện Tập Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo) Trang 23 Sgk Văn 9
 • Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo
 • Giảng Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 3
 • Giảng Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 4
 • Giải Bài Tập Nguyên Lý Máy
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 37 Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 38 Bài 1.5, 1.6
 • Giải Sách Bài Tập Toán 10 Cơ Bản Trang 8 Bài 7, 8
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 25 Bài 38, 39, 40
 • Bài 33 Trang 70 Sgk Toán 7 Tập 2
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 100 Bài 7, 8 Giải Sbt Toán Lớp 7
 • giải bài tập Toán lớp 4 học kì 1 giải bài tập Toán lớp 3 học kì 2

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 37 tập 2 câu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

  Tam giác ABC có AB = 5cm, BC = 6cm và AC = 7cm. Gọi ∠A , ∠B , ∠C theo thứ tự là góc ngoài tại đỉnh A, B, C của tam giác đó. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

  So sánh các cạnh của một tam giác cân, biết rằng nó có một góc ngoài bằng 40 o.

  Cho tam giác ABC với AB ≤ AC. Trên cạnh BC lấy một điểm M bất kỳ khác B và C. Chứng minh rằng AM < AC.

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 37 câu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 37 tập 2 câu 1.1

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 37 tập 2 câu 1.2

  Chọn C

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 37 tập 2 câu 1.3

  Theo giả thiết, tam giác cân này có một góc ngoài bằng 40 o nên nó có một góc trong bằng 180 o – 40 o = 140 o. Góc trong này không thể là góc ở đáy của tam giác cân mà phải là góc ở đỉnh. Vậy cạnh đáy của tam giác cân lớn hơn hai cạnh bên của nó.

  ΔABC có AB ≤ AC ⇒ ∠C ≤ ∠B.

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 37

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 25 Bài 37
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 101 Bài 9, 10 Giải Sbt Toán Lớp 7
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 37 Bài 6, 7, 8, 9, 10
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 19 Bài 6, 7
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 5, 6 Câu 6, 7 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 2 Trang 6 Bài 1.1, 1.2

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 1,2,3 Trang 6 Sgk Toán Lớp 9 Tập 1: Căn Bậc Hai
 • Giải Bài Tập 2 Trang 94 Toán 10
 • Giải Bài 3 Trang 100 Sgk Toán 9 Tập 1
 • Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8,9 Trang 99, 100, 101 Sgk Toán 9 Tập 1: Sự Xác Định, Tính Chất Đối Xứng Đường Tròn
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 3 (Câu Hỏi
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 6 tập 2 câu 1.1, 1.2

  A(1 ; 3); B(2 ; 3);

  C(3 ; 3); D(4 ; 3)

  Trong mỗi trường hợp sau, hãy xác định đường thẳng ax + by = c đi qua 2 điểm M và N cho trước

  a) M (0 ; -1), N (3 ; 0)

  b) M (0 ; 3), N (-1 ; 0)

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 2 trang 6 câu 1.1

  Thay tọa độ từng điểm vào phương trình đường thẳng ta thấy tọa độ điểm C thỏa mãn phương trình đường thẳng.

  Chọn C (3 ; 3)

  a) Đường thẳng ax + by = c đi qua M (0 ; -1) và N (3 ; 0) nên tọa độ của M và N nghiệm đúng phương trình đường thẳng

  Điểm M: (a.0 + b(- 1) = c ⇔ – b = c

  Điểm N: (a.3 + b.0 = c ⇔ 3a = c ⇔ a = c/3

  Do đó đường thẳng phải tìm là (c/3)x – cy = c. Vì đường thẳng MN được xác định nên a, b không đồng thời bằng 0, suy ra (c ≠ 0

  Vậy ta có phương trình đường thẳng là x – 3y = 3

  b) Đường thẳng ax + by = c đi qua M (0 ; 3) và N (-1 ; 0) nên tọa độ của M và N nghiệm đúng phương trình đường thẳng

  Điểm M: (a.0 + b.3 = c ⇔ b = {c/3}

  Điểm N: (a(- 1) + b.0 = c ⇔ – a = c

  Do đó đường thẳng phải tìm là: ( – cx + (c/3)y = c Vì đường thẳng MN được xác định nên a, b không đồng thời bằng 0, suy ra (c ≠ 0

  Vậy ta có phương trình đường thẳng là: -3x + y = 3.

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 2 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 9 tập 2, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 2, giải toán 9 trang 6

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 6 Bài 8, 9
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 6 Bài 5, 6, 7
 • Giải Bài Tập Trang 68, 69 Sgk Toán 3: Bảng Chia 9
 • Bài 20 Trang 19 Sgk Toán 9 Tập 2
 • Đường Thẳng Song Song Và Đường Thẳng Cắt Nhau Toán Lớp 9 Bài 4 Giải Bài Tập
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 18 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 20: Luyện Tập Chung Trang 27,28
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 18 Câu 1, 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 155: Ôn Tập Phép Chia
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 75 Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song – chúng tôi xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

  Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

  Hướng dẫn giải KIẾN THỨC CƠ BẢN bài tập lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

   Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của ba đường thẳng

  Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

  Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

   Ba đường thẳng song song

  HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

  Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thiws ba thì chúng cùng song song với nhau.

  Ba đường thẳng d, d’, d” song song với nhau từng đôi một thì ta nói đường 3 thẳng ấy song song với nhau.

  Giải:

  Kí hiệu d // d’ // d”.

  Bài 40. Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(…)

  1. a) Nếu a ⊥ c và b⊥ c thì ….
  2. b) Nếu a // b và c ⊥ b thì ….

  Giải:

  1. a) Nếu a ⊥ c và b⊥ c thì a //c
  2. b) Nếu a // b và c ⊥ b thì c⊥ b

  Bài 41. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(…):

  Nếu a//b và a// c thì …

  Giải:

  Nếu a// b và a // thì b // c.

  Bài 42a a) vẽ c ⊥ a.

  1. b) Vẽ b ⊥ Hỏi a có song song với b không? vì sao?
  2. c) phát biểu tính chất bằng lời.
  1. a) vẽ c ⊥ a( xem cách vẽ ở bài 2 chuong I)
  2. b) Vẽ b ⊥ c( cách vẽ như câu a). Ta được a song song với b vì c cắta và b

  trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau bằng 90 0

  Giải:

   c) Phát biểu tình chất bằng lời: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

  Bài 43 a) vẽ c ⊥ a.

  1. b) Vẽ b // a. Hỏi c có song song với b không? vì sao?
  2. c) phát biểu tính chất bằng lời.
   a) vẽ c ⊥ (xem ở tiết 2 chương 2)

  b ) vẽ b // a (xem ở tiết 4 chương 1)

  Ta có c ⊥ b vì a // b nên nếu cắt a tại A thì C cũng cắt b tại B. Vì nên so le trong với nó cũng bẳng 90 0

  Vây c ⊥ b

  Hướng dẫn làm bài:

   c) Phát biểu tính chất bằng lời: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

  Bài 44. a) Vẽ a//b.

  1. b) Vẽ c//a. Hỏi c có song song với b không? Vì sao?
  2. c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.

  Giả sử b không song song với c thì b cắt c tại một điểm O nào đó. khi đó qua O ta có thể vẽ được hai đường thẳng b và c cùng song song với a. Điều đó trái với tiên để Ơclit về đường thẳng song song. Vậy b// c.

  c ) Phát biểu tính chất sau bằng lời:

  Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

  Giải bài tập Hình Học lớp 7 Tập 1 Chương 1 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

  Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 6: Từ Vuông Góc Đến Song Song
 • Bài 31, 32, 33, 34 Trang 110 : Bài 66 Từ Vuông Góc Đến Song Song
 • Giải Sbt Toán 7 Bài 6: Từ Vuông Góc Đến Song Song
 • Unit 1. A Day In The Life Of: Giải Bài Speaking Trang 14 Sgk Tiếng Anh 10
 • Hướng Dẫn Giải Unit 8: New Ways To Learn Trang 26 Sgk Tiếng Anh 10 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 68 Bài 5.1

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 25,26 Hình 12: Khái Niệm Về Thể Tích Của Khối Đa Diện
 • Hình Vuông Toán Lớp 8 Bài 12 Giải Bài Tập
 • Giải Bài Tập Trang 22 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung 4 Giải Bài Tập Toán Lớp 5
 • Giải Bài Tập Trang 176, 177 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung (Tiếp)
 • Giải Bài Tập Trang 176, 177 Sgk Toán 4: Luyện Tập Chung
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 68 tập 1 câu 5.1

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 68 câu 5.1

  a) Chọn C.

  b) Chọn D.

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 68

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Trang 38 Sbt Toán 7 Tập 2
 • Bài 70 Trang 141 Toán 7 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 12 Bài Tập Ôn Tập Chương 3
 • Giải Bài Tập Toán 12 Ôn Tập Chương 3: Nguyên Hàm
 • Giải Bài Tập Toán 12 Ôn Tập Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 10 Bài 3.1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 8 Bài 20, 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 8 Bài 17, 18, 19
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 2 Trang 8 Bài 14, 15
 • Bài 17, 18, 19, 20, 21, 22 Trang 8 Sbt Toán 9 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 13 Bài 50, 51
 • Giải sách bài tập Toán 8 tập 1 trang 12

  # Giải sách bài tập Toán 9 trang 10 tập 1 câu 3.1

  A. 0,20; B. 2,0;

  C. 20,0; C. 0,02.

  Hãy chọn đáp án đúng.

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 10 câu 3.1

  Chọn đáp án B

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 Trang 10, 11 Sgk Toán Lớp 9 Tập 1:căn Thức Bậc 2 Và Hằng Đẳng
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 7: Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai (Tiếp Theo)
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Ôn Tập Chương 1
 • Giải Toán Lớp 8 Bài 4: Diện Tích Hình Thang
 • Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 9: Các Loại Rễ, Các Miền Của Rễ
 • Giải Bài 1.1, 1.2, 1.3 Trang 121 Sách Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 6 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sbt Toán 11 Bài 1: Hàm Số Lượng Giác
 • Giải Bài 47, 48, 49, 50 Trang 11, 12 Sách Bài Tập Toán 6 Tập 1
 • Bài 48, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 Trang 12 Sbt Toán 6 Tập 1
 • Giải Sbt Toán 11 Bài 1: Phương Pháp Quy Nạp Toán Học
 • Bài 42 Trang 163 Sbt Toán 9 Tập 1
 • CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG

  Giải bài tập trang 121 bài 1 điểm, đường thẳng Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1. Câu 1.1: Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây…

  Câu 1.1 trang 121 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

  Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây

  a) Hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng a.

  b) Đường thẳng b không đi qua hai điểm M và N.

  c) Đường thẳng c đi qua hai điểm H, K và không chứa hai điểm U, V.

  d) Điểm X nằm trên cả hai đường thẳng d và t, điểm Y chỉ thuộc đường thẳng d và nằm ngoài đường thẳng t, đường thẳng t đi qua điểm Z còn đường thẳng d không chứa điểm Z.

  e) Điểm U nằm trên cả hai đường thẳng m, n và không thuộc đường thẳng p; điểm V thuộc cả hai đường thẳng n, p và nằm ngoài đường thẳng m; hai đường thẳng p, m cùng đi qua điểm R còn đường thẳng n không chứa điểm R.

  Giải

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)

  Câu 1.2 trang 121 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

  Dựa vào hình bs1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng.

  Giải

  1) – e); 2) – c)

  3) – d) 4) – a)

  Câu 1.3 trang 121 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

  Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

  a) Một điểm có thể thuộc một đường thẳng.

  b) Một điểm có thể đồng thời thuộc cả đường thẳng.

  c) Một điểm có thể đồng thời thuộc ba đường thẳng

  d) Một điểm có thể đồng thời thuộc nhiều đường thẳng.

  e) Trên đường thẳng chỉ có một điểm.

  f) Trên đường thẳng có nhiều hơn một điểm.

  g) Với một đường thẳng a cho trước, có những điểm thuộc a và có những điểm không thuộc a.

  Giải

  a), b), c), d), f), g) đúng.

  e) sai.

  chúng tôi

  • Giải bài 5, 6, 7 trang 122 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1

   Giải bài tập trang 122 bài 2 ba điểm thẳng hàng Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1. Câu 5: Với ba điểm A, B, C như hình 2 a, b thì có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại không?…

  • Giải bài 8, 9, 10 trang 122, 123 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1

   Giải bài tập trang 123, 124 bài 2 ba điểm thẳng hàng Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1. Câu 8: Vẽ ba điểm M, N, P thẳng hàng sao cho…

  • Giải bài 11, 12, 13 trang 123 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1

   Giải bài tập trang 123 bài 2 ba điểm thẳng hàng Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1. Câu 11: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng thì có mấy trường hợp hình vẽ?…

  • Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 123, 124 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1

   Giải bài tập trang 123, 124 bài 2 ba điểm thẳng hàng Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1. Câu 2.1: Đọc tên của các bộ ba điểm thẳng hàng có trong hình bs 2….

  Bài giải mới nhất các môn khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 37 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 5 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sbt Toán 11 Bài 2: Dãy Số
 • Giải Sbt Toán 11 Bài 2: Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản
 • Giải Sbt Toán 11 Bài 1: Giới Hạn Của Dãy Số
 • Bài 25, 26, 27, 28, 29, 30 Trang 11 Sbt Toán 9 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 48 Tập 2 Bài 1.1, 1.2, 1.3

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 1.1, 1.2, 1.3 Trang 48 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 1 Hàm Số Bậc Hai (A ≠ 0)
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 4: Liên Hệ Giữa Phép Chia Và Phép Khai Phương
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 4: Liên Hệ Giữa Phép Chia Và Phép Khai Phương
 • Bài 4. Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông
 • Bài 43 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 2
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 48 tập 2 bài 1.1, 1.2, 1.3

  a) Tính thể tích V(x) theo x.

  b) Giả sử chiều cao của bể không đổi, hãy tính V(1), V(2), V(3). Nhận xét khi x tăng lên 2 lần, 3 lần thì thể tích tương ứng của bể tăng lên mấy lần?

  Cho hàm số y = f(x) = ax2, a ≠ 0. Vì sao với hai giá trị đối nhau của x thì hai giá trị tương ứng của hàm số lại bằng nhau?

  Cho một nửa đường tròn đường kính AB) Điểm M chạy trên nửa đường tròn. Kẻ MH vuông góc với AB tại H. Đặt MH = x.

  a) Chứng minh rằng hai tam giác AHM và MHB đồng dạng.

  b) Chứng minh rằng (AH.BH = MH2 .

  c) Khi M chuyển động thì x thay đổi, do đó tích chúng tôi cũng thay đổi theo. Kí hiệu tích chúng tôi bởi P(x). Hỏi P(x) có phải là một hàm số của biến số x hay không? Viết công thức biểu thị hàm số này.

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 2 trang 48 câu 1.1

  Hình hộp chữ nhật đáy hình vuông cạnh x (m) cao 2m.

  a) Thể tích của hộp: V(x) = 2×2

  b) Chiều cao không thay đổi.

  V(1) = 2.12 = 2

  V(2) = 2.22 = 8

  V(3) = 2.32 = 18

  Khi cạnh đáy tăng hai lần thì thể tích tăng 4 lần, cạnh đáy tăng lên 3 lần thì thể tích tăng lên 9 lần.

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 2 trang 48 câu 1.2

  Hàm số y = f(x) = ax2, a ≠ 0

  Vì hai giá trị đối nhau của x là x và -x thì x2 = (-x)2

  ⇒ f(x) = f(-x)

  Vậy hai giá trị đối nhau của x thì giá trị tương ứng của hàm số bằng nhau.

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 2 trang 48 câu 1.3

  Vậy P(x) là một hàm số.

  P(x) = x2

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 2 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 9 tập 2, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 2, giải toán 9 trang 48

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 48 Tập 2 Bài 7, 8, 9
 • Bài 7, 8, 9 Trang 48 Sbt Toán 9 Tập 2
 • Giải Bài 1, 2, 3 Trang 46 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 1 Hàm Số Bậc Hai (A ≠ 0)
 • Giải Bài 4, 5, 6 Trang 99 Sbt Toán 9 Tập 2: Bài 1 Góc Ở Tâm Số Đo Cung
 • Bài 41, 42, 43, 44 Trang 58 Sbt Toán 9 Tập 2
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100