Toán Lớp 4 Trang 52, 53, 54: Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 1, 2, 3 Trang 53, 54 Sgk Toán 4
 • Hướng Dẫn Toán Lớp 4 Vẽ Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4: Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 43: Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Toán lớp 4 trang 52, 53, 54

  Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4: Vẽ hai đường thẳng vuông góc – Vẽ hai đường thẳng song song là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Lời giải bài tập Toán 4 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4.

  Toán lớp 4 trang 52, 53 Vẽ hai đường thẳng vuông góc

  Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:

  Phương pháp giải:

  Ta có thể vẽ như sau:

  – Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng CD.

  – Chuyển dịch ê ke trượt theo đường thẳng CD sao cho cạnh góc vuông thứ hai của ê ke gặp điểm E. Vạch một đường thẳng theo cạnh đó thì được đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD.

  Các em có thể vẽ như sau:

  Giải Toán lớp 4 trang 53 bài 2

  Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

  Phương pháp giải:

  Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại điểm H.

  Khi đó đoạn thẳng AH là đường cao của hình tam giác ABC.

  Từ đỉnh A các em kẻ đoạn thẳng vuông góc BC cắt BC tại 1 điểm. Điểm đó là điểm H.

  Các em có kết quả như sau:

  Giải Toán lớp 4 trang 53 bài 3

  Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB.

  Hãy vẽ đường thẳng đi qua E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu tên các hình chữ nhật đó.

  Phương pháp giải:

  Ta có thể vẽ như sau:

  – Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với cạnh CD.

  – Chuyển dịch ê ke trượt theo cạnh CD sao cho cạnh góc vuông thứ hai của ê ke gặp điểm E. Vạch một đường thẳng theo cạnh đó thì được đường thẳng EG đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD (G thuộc cạnh CD).

  Các em dùng ê kê để vẽ và có kết quả như sau:

  Các hình chữ nhật có ở hình bên là: AEGD, EBCG, ABCD

  Toán lớp 4 trang 53, 54 Vẽ hai đường thẳng song song

  Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD.

  Các em vẽ như sau:

  Học sinh có thể vẽ theo các bước sau:

  • Dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với CD.
  • Dùng ê ke vẽ đường thẳng AB đi qua M và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng AB song song với đường thẳng CD.

  Giải Toán lớp 4 trang 53 bài 2

  Cho tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC; qua đỉnh C. hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.

  Ta có hình vẽ như sau:

  Trong tứ giác ADCB có:

  • Cặp cạnh AD và BC song song với nhau
  • Cặp cạnh AB và DC song song với nhau

  Giải Toán lớp 4 trang 54 bài 3

  Cho tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

  a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại E.

  b) Dùng ê kê kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có là góc vuông hay không?

  Các em dùng ê kê để vẽ và kiểm tra, có kết quả như sau:

  Ta thấy góc đỉnh E của tứ giác BEDA là góc vuông.

  Bài tập Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 4 5 Trang 73 Sgk Toán 6 Tập 2
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 4: Tính Chất Ba Đường Trung Tuyến Của Tam Giác
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 4: Số Trung Bình Cộng
 • Giải Toán Lớp 8 Bài 4: Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
 • Đường Trung Bình Của Tam Giác Của Hình Thang Toán Lớp 8 Bài 4 Giải Bài Tập
 • Giải Toán Lớp 4 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4
 • Hướng Dẫn Và Bài Tập Toán Lớp 4 Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • 10 Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 4 Năm Học 2022
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 50 Sgk Toán 4
 • Giải Toán lớp 4 Hai đường thẳng vuông góc Bài 1 (trang 50 SGK Toán 4): Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không? Lời giải: Học sinh làm theo yêu cầu Kết quả: a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau b) Hai đường thẳng …

  Giải Toán lớp 4 Hai đường thẳng vuông góc

  Bài 1 (trang 50 SGK Toán 4): Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

  Lời giải:

  Học sinh làm theo yêu cầu

  Kết quả:

  a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau

  b) Hai đường thẳng không vuông góc với nhau.

  Bài 2 (trang 50 SGK Toán 4): Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

  Lời giải:

  – AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

  – BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau

  – CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

  – DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

  Bài 3 (trang 50 SGK Toán 4): Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

  Lời giải:

  a) Góc đỉnh E là góc vuông nên EA và ED là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

  Góc đỉnh D là góc vuông nên DE và DC là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

  b) Góc đỉnh N là góc vuông nên MN và NP là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

  Góc đỉnh P là góc vuông nên PN và PQ là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

  Bài 4 (trang 50 SGK Toán 4): Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

  a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.

  b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

  Lời giải:

  a) AD và AB là cặp cạnh vuông góc với nhau.

  AD và DC là cặp cạnh vuông góc với nhau.

  b) AB và BC cắt nhau mà không vuông góc với nhau

  BC và CD cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

  Từ khóa tìm kiếm:

  • toan lop 4 hai duong thang vuong goc
  • hai đường thẳng vuông góc lớp 4
  • lam bai ve hai duong thang vuong goc toan4
  • những bài toán lớp 4 hai đường thẳng vuông góc
  • giai ve hai duong thang vuong goc lop 4

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 4 Hàng Và Lớp
 • Giải Bài Tập Trang 81 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3
 • Giải Bài 47 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 84
 • Giải Toán Lớp 12 Ôn Tập Chương 4 Giải Tích 12
 • Bài 1, 2, 3, 4 Trang 149 Sgk Toán 4
 • Hướng Dẫn Và Bài Tập Toán Lớp 4 Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc

  --- Bài mới hơn ---

 • Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • 10 Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 4 Năm Học 2022
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 50 Sgk Toán 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 8 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 8 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Bài học Toán lớp 4 vẽ hai đường thẳng vuông góc sẽ hướng dẫn các em cách vẽ và nhận biết góc vuông. Ngoài ra, Vuihoc cũng sẽ hướng dẫn các em vẽ đường cao của một tam giác.

  1. Chuẩn bị dụng cụ học tập cho bài học vẽ hai đường thẳng vuông góc

  Để vẽ được góc vuông, các em cần chuẩn bị một số dụng cụ học tập cần thiết sau đây:

  2. Hướng dẫn vẽ đường thẳng vuông góc

  2.1. Vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước

  Các em chú ý sẽ có hai trường hợp xảy ra.

  • Trường hợp 1: Vẽ đường thẳng vuông góc qua 1 điểm nằm trên đường thẳng cho trước.
  • Trường hợp 2: Vẽ đường thẳng vuông góc qua 1 điểm nằm ngoài đường thẳng cho trước.

  Ví dụ: Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước, trong 2 trường hợp:

  a) Điểm E nằm trên đoạn thẳng AB

  2.2. Vẽ đường cao của 1 tam giác

  Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại điểm H. Ta gọi đoạn thẳng AH là đường cao của hình tam giác ABC.

  Cách vẽ đường cao của một tam giác:

  3. Bài tập vận dụng vẽ hai đường thẳng vuông góc (Có hướng dẫn giải + đáp án)

  3.1. Bài tập vận dụng

  Bài 1: Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm T và vuông góc với những đoạn sau đây

  Bài 2: Hãy vẽ đường cao cho các hình tam giác sau:

  3.2. Hướng dẫn và đáp án

  Bài 1: Dùng eke để vẽ 2 đường thẳng vuông góc.

  Bài 2: Chọn một đỉnh bất kì của tam giác, sau đó vẽ đường cao vuông góc với cạnh đối diện.

  4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 bài vẽ hai đường thẳng vuông góc (Có đáp án)

  4.1. Bài tập tự luyện

  Bài 1: Dùng e ke để kiểm tra rồi khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Trong các hình trên, hình vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau là:

  Bài 2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là:………….

  4.2. Đáp án.

  Bài 2.

  Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là:

  • Cặp cạnh AB và AD vuông góc với nhau
  • Cặp cạnh BA và BC vuông góc với nhau
  • Cặp cạnh CB và CD vuông góc với nhau
  • Cặp cạnh DA và DC vuông góc với nhau

  5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 vẽ hai đường thẳng vuông góc

  Bài 1: Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:

  Đáp án:

  Các em có thể vẽ như sau:

  Bài 2: Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

  Đáp án:

  Từ đỉnh A các em kẻ đoạn thẳng vuông góc BC cắt BC tại 1 điểm. Điểm đó là điểm H.

  Các em có kết quả như sau:

  Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB.

  Hãy vẽ đường thẳng đi qua E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu tên các hình chữ nhật đó.

  Đáp án:

  Các em dùng ê kê để vẽ và có kết quả như sau:

  Các hình chữ nhật có ở hình bên là: AEGD, EBCG, ABCD

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4
 • Giải Toán Lớp 4 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Toán Lớp 4 Hàng Và Lớp
 • Giải Bài Tập Trang 81 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3
 • Giải Bài 47 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 84
 • Hai Đường Thẳng Vuông Góc

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 4 Năm Học 2022
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 50 Sgk Toán 4
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 8 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 8 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Trang 8 Tập 2 Câu 1, 2, 3, 4, 5
 • Giáo án

  Tiết 41:Hai đường thẳng vuông góc.

  Môn : Toán -Lớp 4

  Giáo viên: Quách Thị Ánh

  Trường Tiểu học Hồng Châu

  Kiểm tra bài cũ

  Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông,góc nhọn, góc tù, góc bẹt ?

  Góc vuông

  Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010

  Toán

  M

  M

  A

  N

  X

  E

  Y

  U

  D

  V

  C

  K

  I

  .

  Góc tự

  Góc b?t

  Góc nh?n

  1. Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc

  – Kéo dài 2 cạnh BC và DC c?a hỡnh ch? nh?t ABCD,

  – Ta nói rằng 2 đường thẳng BC và DC vuông góc với nhau.

  – Hai ®­êng th¼ng BC vµ DC vu”ng gãc víi nhau khi hai ®­êng th¼ng ®ã c¾t nhau tại một điểm vµ t¹o thµnh 4 gãc vu”ng cã chung ®Ønh.

  tạo thành 4 góc vuông

  ta du?c hai du?ng th?ng

  cắt nhau tại C,

  cú chung d?nh C.

  Tiết 41 : Hai đường thẳng vuông góc

  1. Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc

  – Kéo dài 2 cạnh AB và AD c?a hỡnh ch? nh?t ABCD,

  ta được 2 ®­êng th¼ng AB vµ AD vu”ng gãc víi nhau.

  Toán

  Tiết 41 : Hai đường thẳng vuông góc

  1. Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc

  Hai ®­êng th¼ng vu”ng gãc víi nhau khi 2 ®­êng th¼ng ®ã c¾t nhau tại một điểm vµ t¹o thµnh 4 gãc vu”ng cã chung ®Ønh.

  K?t lu?n :

  Ti?t41 : Hai du?ng th?ng vuụng gúc

  Th? hai ngy 25 thỏng 10 nam 2010

  Toỏn

  2.Kiểm tra hai đường thẳng vuông góc bằng ê ke.

  Ti?t41 : Hai du?ng th?ng vuụng gúc

  Th? hai ngy 25 thỏng 10 nam 2010

  Toỏn

  Bước2: Đặt ê ke sao cho góc vuông của ê ke trùng với một góc ở đỉnh,cạnh góc vuông thứ nhất của ê ke trùng với một đường thẳng.

  Bước1: Xác định góc vuông của ê ke

  Bước3: Kiểm tra xem đường thẳng thứ hai có trùng với cạnh góc vuông thứ hai của ê ke hay không.

  Ta thường dùng ê ke để kiểm tra

  K?t lu?n:

  Ti?t41 : Hai du?ng th?ng vuụng gúc

  Th? hai ngy 25 thỏng 10 nam 2010

  Toỏn

  hai du?ng th?ng vuụng gúc v?i nhau

  hoặc vẽ

  Bài 1 : Dùng ê – ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không ?

  Hai đường thẳng HI và IK vuông góc với nhau.

  Luyện tập

  Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010

  Toán

  Tiết41 : Hai đường thẳng vuông góc

  Trả lời:

  H

  I

  K

  Bài 1 : Dùng ê – ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không ?

  Hai đường thẳng HI và IK vuông góc với nhau.

  Luyện tập

  Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010

  Toán

  Tiết41 : Hai đường thẳng vuông góc

  Hai đường thẳng PM và MQ không vuông góc với nhau.

  Trả lời:

  Hãy nêu từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD.

  – Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình bên là:

  AB và BC

  BC và CD

  CD và DA

  DA và AB

  Luyện tập

  : Cho hình chữ nhật ABCD

  AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

  Bài 2:

  Trả lời:

  Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D

  Các cặp cạnh vuông góc với nhau là:

  AD và DC

  DA và AB

  Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau là:

  AB và BC

  BC và CD

  Luyện tập

  b.Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà khôngvuông góc với nhau.

  Bài 4:

  là các góc vuông

  Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau

  Trả lời

  Trả lời

  Trũ choi :Ti?p s?c

  -G?m 2 d?i choi (m?i d?i 4 em )

  -Cỏch choi: 4HS m?i d?i n?i ti?p nhau ghi m?t dỏp ỏn.D?i no tr? l?i dỳng, nhi?u, nhanh nh?t l d?i th?ng cu?c

  -Th?i gian choi: 1 phỳt

  -Lu?t choi: HS l?n lu?t lờn vi?t dỏp ỏn sau khi nghe xong hi?u l?nh c?a GV

  Nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

  Các cặp cạnh vuông góc với nhau là:

  AE và ED

  ED và DC

  -Hai ®­êng th¼ng vu”ng gãc víi nhau khi 2 ®­êng th¼ng ®ã c¾t nhau tại một điểm vµ t¹o thµnh 4 gãc vu”ng cã chung ®Ønh.

  Bài học:

  Ti?t41 : Hai du?ng th?ng vuụng gúc

  Th? hai ngy 25 thỏng 10 nam 2010

  Toỏn

  -Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau

  Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo

  và các em học sinh

  Bài giảng kết thúc

  CHÚC QUÝ THẦY CÔ

  CÙNG CÁC EM SỨC KHOẺ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Và Bài Tập Toán Lớp 4 Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4
 • Giải Toán Lớp 4 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Toán Lớp 4 Hàng Và Lớp
 • Giải Bài Tập Trang 81 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 43: Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4: Hai Đường Thẳng Vuông Góc Giải Bài Tập Toán Lớp 4
 • Giải Bài 4 Trang 132 Sgk Toán 8 Tập 2
 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 4: Diện Tích Hình Thang
 • Giải Bài 4 Trang 67 Sgk Toán 8 Tập 1
 • Giải Bài Toán Lớp 1 Kỳ 2
 • Giải vở bài tập Toán 4 tập 1

  Giải vở bài tập Toán lớp 4 bài 43

  Giải vở bài tập Toán 4 bài 43: Vẽ Hai đường thẳng vuông góc là lời giải Vở bài tập Toán 4 tập 1 trang 51 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập cách vẽ đường vuông góc, đường cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

  Hướng dẫn giải bài tập trang 51 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 51 – Câu 1

  Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng CD:

  Phương pháp giải:

  Ta có thể vẽ như sau:

  – Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng CD.

  – Chuyển dịch ê ke trượt theo đường thẳng CD sao cho cạnh góc vuông thứ hai của ê ke gặp điểm O. Vạch một đường thẳng theo cạnh đó thì được đường thẳng AB đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng CD.

  Xem đáp án

  Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 51 – Câu 2

  Vẽ

  a) Đường cao AH của hình tam giác ABC;

  b) Đường cao EI của hình tam giác DEG

  c) Đường cao PK của hình MNP

  Phương pháp giải:

  – Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại điểm H.

  Khi đó đoạn thẳng AH là đường cao của hình tam giác ABC.

  – Qua đỉnh E của hình tam giác EDG ta vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh DG, cắt cạnh DG tại điểm I.

  Khi đó đoạn thẳng EI là đường cao của hình tam giác EDG.

  – Qua đỉnh P của hình tam giác PMN ta vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh MN, cắt cạnh MN tại điểm K.

  Khi đó đoạn thẳng PK là đường cao của hình tam giác PMN.

  Xem đáp án

  Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 51 – Câu 3

  a) Trong hình chữ nhật ABCD (hình bên).

  Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC, tại điểm G.

  b) Các hình chữ nhật có trong hình vừa vẽ là: ………

  Phương pháp giải:

  Ta có thể vẽ như sau:

  – Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với cạnh CD.

  – Chuyển dịch ê ke trượt theo cạnh CD sao cho cạnh góc vuông thứ hai của ê ke gặp điểm E. Vạch một đường thẳng theo cạnh đó thì được đường thẳng EG đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD (G thuộc cạnh CD).

  Xem đáp án

  Bài tập Hai đường thẳng vuông góc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4: Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Hướng Dẫn Toán Lớp 4 Vẽ Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài 1, 2, 3 Trang 53, 54 Sgk Toán 4
 • Toán Lớp 4 Trang 52, 53, 54: Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 43: Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4: Hai Đường Thẳng Vuông Góc Giải Bài Tập Toán Lớp 4
 • Giải Bài 4 Trang 132 Sgk Toán 8 Tập 2
 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 4: Diện Tích Hình Thang
 • Giải Bài 4 Trang 67 Sgk Toán 8 Tập 1
 • Sách giải toán 4 Hai đường thẳng vuông góc giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 4 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 1 (trang 50 SGK Toán 4): Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

  Lời giải:

  Học sinh làm theo yêu cầu

  Kết quả :

  a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau

  b) Hai đường thẳng không vuông góc với nhau.

  Bài 2 (trang 50 SGK Toán 4): Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

  Lời giải:

  – AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

  – BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau

  – CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

  – DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

  Bài 3 (trang 50 SGK Toán 4): Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

  Lời giải:

  a) Góc đỉnh E là góc vuông nên EA và ED là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

  Góc đỉnh D là góc vuông nên DE và DC là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

  b) Góc đỉnh N là góc vuông nên MN và NP là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

  Góc đỉnh P là góc vuông nên PN và PQ là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

  Bài 4 (trang 50 SGK Toán 4): Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

  a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.

  b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

  Lời giải:

  a) AD và AB là cặp cạnh vuông góc với nhau.

  AD và DC là cặp cạnh vuông góc với nhau.

  b) AB và BC cắt nhau mà không vuông góc với nhau

  BC và CD cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4: Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Hướng Dẫn Toán Lớp 4 Vẽ Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài 1, 2, 3 Trang 53, 54 Sgk Toán 4
 • Toán Lớp 4 Trang 52, 53, 54: Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 4 5 Trang 73 Sgk Toán 6 Tập 2
 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4: Hai Đường Thẳng Vuông Góc

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 43: Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4: Hai Đường Thẳng Vuông Góc Giải Bài Tập Toán Lớp 4
 • Giải Bài 4 Trang 132 Sgk Toán 8 Tập 2
 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 4: Diện Tích Hình Thang
 • Giải bài tập trang 50 SGK Toán 4: Hai đường thẳng vuông góc

  Giải bài tập trang 50 SGK Toán 4

  Giải bài tập trang 49 SGK Toán 4: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  Giải bài tập Toán lớp 4 chi tiết

  Hướng dẫn giải bài HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 50)

  ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

  Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung 1 đỉnh.

  BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 50/SGK Toán 4)

  Dùng ê ke để điểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

  Các em dùng ê kê để kiểm tra và có kết quả như sau:

  • Hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau.
  • Hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau

  BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 50/SGK Toán 4)

  Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình chữ nhật đó.

  Trong hình chữ nhật ABCD, các cặp cạnh vuông góc với nhau là:

  • AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau

  BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 50/SGK Toán 4)

  Dung ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

  Các em dùng ê kê để kiểm tra và có kết quả như sau:

  a) Góc đỉnh E là góc vuông nên EA và ED là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

  Góc đỉnh D là góc vuông nên DE và DC là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

  b) Góc đỉnh N là góc vuông nên MN và NP là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

  Góc đỉnh P là góc vuông nên PN và PQ là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

  BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 50/SGK Toán 4)

  Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

  a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau

  b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau

  a) AD và AB là cặp cạnh vuông góc với nhau.

  AD và DC là cặp cạnh không vuông góc với nhau

  b) AB và BC cắt nhau mà không vuông góc với nhau

  BC và CD cắt nhau mà không vuông góc với nhau

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Toán Lớp 4 Vẽ Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài 1, 2, 3 Trang 53, 54 Sgk Toán 4
 • Toán Lớp 4 Trang 52, 53, 54: Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 4 5 Trang 73 Sgk Toán 6 Tập 2
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 4: Tính Chất Ba Đường Trung Tuyến Của Tam Giác
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Đường Thẳng Vuông Góc

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Tam Giác Bằng Nhau Đầy Đủ Nhất
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 9: Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác
 • Khai Thác Một Bài Toán Hình Học Lớp 7
 • Giải Toán 7 Bài 4. Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài Tập Hai Đường Thẳng Song Song.
 • Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

  Bài 11 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

  Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau

  a) Hai đường thằng vuông góc với nhau là hai đường thẳng

  b) Hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau được kí hiệu là…

  c) Cho trước một điểm A và một đường thằng d… đường thẳng d’ đi qua A và vuông góc với d

  Lời giải:

  Bài 12 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

  Trong hai câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ?

  a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

  b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

  Lời giải:

  a) Đúng

  b) Sai vì trên hình hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O nhưng a không vuông góc với b

  Đây là một phần ví dụ bác bỏ câu: “Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc”

  Bài 13 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

  Vẽ một đoạn thẳng AB trên giấy trong hoặc giấy mỏng. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp trùng với đường trung trực của đoạn thẳng ấy

  Lời giải:

  Gấp tờ giấy sao cho mút A trùng với mút chúng tôi đó nếp giấy gấp sẽ trùng với đường trung trực của đoạn thẳng AB.

  Bài 14 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

  Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thằng ấy

  Lời giải:

  Cách vẽ:

  – Dùng thước có chìa khoảng vẽ đoạn thẳng CD =3cm. Vẽ trung điểm I của CD bằng cách lấy sao cho CI =1,5cm.

  Dùng eke vẽ đường thẳng d vuông góc với CD tại I (xem cách vẽ phần tóm tắt lý thuyêts) Đường thẳng d chính là đường trung trực của CD

  Bài 15 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

  Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (như hình 8a). Gập giấy như hình 8b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp giấy zt (hình 8c). Hãy nêu những kết luận rút ra từ hành động trên

  Lời giải:

  Kết luận rút ra từ các hoạt động trên:

  – Nếp gấp zt vuông góc với đường thẳng xy tại O. Có bốn góc vuông là góc xOz, yOz, yOt, tOx.

  Bài 16 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1):

  Vẽ đường thẳng d’ đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng eke

  Lời giải:

  Thứ tự vẽ đường thẳng d’ và (d’perp d) như sau (xem hình vẽ).

  – Đặt êke sao cho một mép góc vuông của êke đi qua điểm A, mép gấp vuông kia của êke nằm trên doạn thẳng d.

  – Kẻ đoạn thẳng theo mép góc vuông của êke đi qua điểm A.

  – Dùng êke kéo dài đoạn thẳng trên về hai phái thành đường thẳng d’ vuông góc với d.

  Minh họa cách vẽ đường thẳng d’ đi qua điểm A và vuông gó với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke bằng hình vẽ sau đây:

  .

  Từ khóa tìm kiếm:

  • giai bài toán lớp 7 vẽ hành bài 1 2 3 4
  • giải bài toán lớp 7(?2)
  • giải toán 7 bài 2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán 7 Bài 1. Hai Góc Đối Đỉnh
 • Các Dạng Bài Tập Giá Trị Tuyệt Đối Và Cách Giải
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hướng Dẫn Học Sinh Lớp 7 Giải Bài Toán Tìm X Trong Đẳng Thức Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
 • Các Dạng Bài Tập Toán Về Đơn Thức, Đa Thức Và Bài Tập
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 11: Số Vô Tỉ. Khái Niệm Về Căn Bậc Hai
 • Giải Toán Lớp 4 Vẽ Hai Đường Thẳng Song Song

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán 4 Vnen Bài 106: Ôn Tập Về Đại Lượng (Tiếp Theo)
 • Toán Lớp 4 Trang 63, 64: Đề
 • Giải Bài Tập Trang 63, 64 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 54: Đề
 • Giải Bài 1, 2, 3 Trang 6 Sgk Toán 4
 • Giải Toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng song song Bài 1 (trang 53 SGK Toán 4): Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD Lời giải: – Vẽ đường thẳng MN đi qua M và vuông góc với CD – Vẽ đường thẳng AB đi qua M và vuông góc với MN …

  Giải Toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng song song

  Bài 1 (trang 53 SGK Toán 4): Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD

  Lời giải:

  – Vẽ đường thẳng MN đi qua M và vuông góc với CD

  – Vẽ đường thẳng AB đi qua M và vuông góc với MN

  Bài 2 (trang 53 SGK Toán 4): 2. Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC, qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB

  Lời giải:

  Dùng ê ke để vẽ, ta được tứ giác ADBC như sau:

  Trong tứ giác ADBC có:

  – Cặp cạnh AD và BC song song với nhau

  – Cặp cạnh AB và DC song song với nhau.

  Bài 3 (trang 54 SGK Toán 4): Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

  a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E.

  b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có góc vuông hay không?

  Lời giải:

  – Học sinh dùng ê – ke vẽ như hình dưới

  – Học sinh dùng ê – ke để kiểm tra sẽ thấy góc đỉnh E của tứ giá BEDA là góc vuông

  Nói thêm: Góc đỉnh B của tứ giác đó cũng là góc vuông. Tứ giác ABDA là hình chữ nhật

  Từ khóa tìm kiếm:

  • toán lớp 4 vẽ haiđường thẳng song song
  • giải bài tập toán vẽ hai đường thẳng song song
  • giải toán lớp 4 trang 53 bài vẽ hai đường thẳng song song
  • https://baitaphay com/giai-toan-lop-4-ve-hai-duong-thang-song-song-7482 html
  • Toan bai ve hai duong thang song song lop 4

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 4 Vẽ Hai Đường Thẳng Song Song Trang 53, 54.
 • Chữa Bài Tập Lớp 5 Tập 2 Trang 20 Vở Bài Tập (Vbt) Câu 1, 2, 3
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 7 Sgk Toán 4
 • Hướng Dẫn Học Sinh Phân Biệt Hai Dạng Toán Rút Về Đơn Vị
 • Cách Giải Dạng Toán Rút Về Đơn Vị Lớp 3
 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4: Hai Đường Thẳng Vuông Góc Giải Bài Tập Toán Lớp 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 4 Trang 132 Sgk Toán 8 Tập 2
 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 4: Diện Tích Hình Thang
 • Giải Bài 4 Trang 67 Sgk Toán 8 Tập 1
 • Giải Bài Toán Lớp 1 Kỳ 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 40 Câu 1, 2, 3, 4
 • Giải bài tập trang 50 SGK Toán 4: Hai đường thẳng vuông góc Giải bài tập Toán lớp 4

  Giải bài tập trang 50 SGK Toán 4: Hai đường thẳng vuông góc

  Hướng dẫn giải bài HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 50)

  ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

  Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung 1 đỉnh.

  BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 50/SGK Toán 4)

  Dùng ê ke để điểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

  Các em dùng ê kê để kiểm tra và có kết quả như sau:

  • Hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau.
  • Hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau

  BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 50/SGK Toán 4)

  Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình chữ nhật đó.

  Trong hình chữ nhật ABCD, các cặp cạnh vuông góc với nhau là:

  • AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau

  BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 50/SGK Toán 4)

  Dung ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

  Các em dùng ê kê để kiểm tra và có kết quả như sau:

  a) Góc đỉnh E là góc vuông nên EA và ED là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

  Góc đỉnh D là góc vuông nên DE và DC là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

  b) Góc đỉnh N là góc vuông nên MN và NP là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

  Góc đỉnh P là góc vuông nên PN và PQ là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

  BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 50/SGK Toán 4)

  Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

  a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau

  b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau

  a) AD và AB là cặp cạnh vuông góc với nhau.

  AD và DC là cặp cạnh không vuông góc với nhau

  b) AB và BC cắt nhau mà không vuông góc với nhau

  BC và CD cắt nhau mà không vuông góc với nhau

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 43: Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4: Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Hướng Dẫn Toán Lớp 4 Vẽ Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài 1, 2, 3 Trang 53, 54 Sgk Toán 4
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100