Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 8.1, 8.2

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 43, 44, 45, 46
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 24
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 20, 21, 22, 23
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 40 Bài 22, 23
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2: Personal Information
 • Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 53 Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 28

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 8.1, 8.2

  Cho

  a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa tăng của biến.

  b) Tính f(x) + g(x) – h(x)

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 26 câu 8.1, 8.2

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 8.1

  Chọn đáp án C

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 8.2

  a)

  Sắp xếp theo thứ tự tăng của biến: h(x) = 2x − 3x 2 + 4x 3 + 4x 5 − 4x 6 − 10x 7

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 26

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 41, 42
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 30 Câu 54, 55, 56, 57, 58 Tập 1
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 30: Kinh Tế Châu Phi
 • Bài Tập 54,55, 56,57,58 Trang 30 Toán 7 Tập 1: Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Giải Toán 7 Trang 30, 31, Giải Bài Tập Trang 30, 31 Sgk Toán 7
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 41, 42

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 8.1, 8.2
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 43, 44, 45, 46
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 24
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 20, 21, 22, 23
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 40 Bài 22, 23
 • Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 7 Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 24

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 41, 42

  a. Tính f(x) + g(x)

  b. Tính f(x) – g(x)

  Tính f(x) + g(x) – h(x) biết:

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 26 câu 41, 42

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 41

  a.

  +

  b.

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 42

  Ta có: f(x) + g(x) – h(x)

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 26

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 30 Câu 54, 55, 56, 57, 58 Tập 1
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 30: Kinh Tế Châu Phi
 • Bài Tập 54,55, 56,57,58 Trang 30 Toán 7 Tập 1: Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Giải Toán 7 Trang 30, 31, Giải Bài Tập Trang 30, 31 Sgk Toán 7
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 9, 10 Bài 3.1, 3.2
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 43, 44, 45, 46

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 24
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 22 Bài 20, 21, 22, 23
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 40 Bài 22, 23
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2: Personal Information
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mới Unit 5: Vietnamese Food And Drink
 • Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 96 Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 55

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 43, 44, 45, 46

  Tìm nghiệm của các đa thức sau:

  a. 2x + 10

  b. 3x – 1/2

  Tìm nghiệm của các đa thức sau:

  a. (x – 2)(x + 2)

  Chứng tỏ rằng nếu a + b + c = 0 thì x = 1 là một nghiệm của đa thức ax 2 + bx + c.

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 26 câu 43, 44, 45, 46

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 43

  Thay x = -1; x = 5 vào đa thức f(x) = x 2 – 4x – 5, ta có:

  f(-1) = (-1) 2 – 4.(-1) – 5 = 1 + 4 – 5 = 0

  f(5) = 5 2 – 4.5 – 5 = 25 – 20 – 5 = 0

  Vậy x = -1 và x = 5 là các nghiệm của đa thức f(x) = x 2 – 4x – 5

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 44

  a. Ta có: 2x + 10 = 0 ⇔ 2x = -10 ⇔ x = -10 : 2 ⇔ x = -5

  Vậy x = -5 là nghiệm của đa thức 2x + 10

  b. Ta có: 3x – 1/2 = 0 ⇔ 3x = 1/2 ⇔ x = 1/2 : 3 = 1/6

  Vậy x = 1/6 là nghiệm của đa thức 3x – 1/2

  c. Ta có: x 2 – x = 0 ⇔ x(x – 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x – 1 = 0

  ⇔ x = 0 hoặc x = 1

  Vậy x = 0 và x = 1 là các nghiệm của đa thức x 2 – x

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 45

  a. Ta có: (x – 2)(x + 2) = 0 ⇔ x – 2 = 0 hoặc x + 2 = 0

  x – 2 = 0 ⇔ x = 2

  x + 2 = 0 ⇔ x = -2

  Vậy x = 2 và x = -2 là các nghiệm của đa thức (x – 2)(x + 2)

  b. Ta có: (x – 1)(x 2 + 1) = 0

  Vì x 2 ≥ 0 với mọi giá trị của x ∈ R nên:

  Suy ra: (x – 1)(x 2 + 1) = 0 ⇔ x – 1 = 0 ⇔ x = 1

  Vậy x = 1 là nghiệm của đa thức (x – 1)(x 2 + 1)

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 26 tập 2 câu 46

  Thay x = 1 vào đa thức ax 2 + bx + c, ta có:

  a.1 2 + b.1 + c = a + b + c

  Vì a + b + c = 0 nên a.1 2 + b.1 + c = a + b + c = 0

  Vậy x = 1 là nghiệm của đa thức ax 2 + bx + c khi a + b + c = 0

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 26

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 8.1, 8.2
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 41, 42
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 30 Câu 54, 55, 56, 57, 58 Tập 1
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 30: Kinh Tế Châu Phi
 • Bài Tập 54,55, 56,57,58 Trang 30 Toán 7 Tập 1: Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 23 Bài 25, 26, 27, 28

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 15 Câu 17, 18, 19, 20 Tập 1
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 24 Bài 34, 35, 36
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 10 Câu 6, 7, 8, 9, 10 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 10 Bài 11, 12, 13
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 9, 10 Bài 3.1, 3.2
 • giải sách bài tập Toán 6 trang 14 tập 1 giải sách bài tập Toán 6 trang 11 tập 1

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 23 tập 2 câu 25, 26, 27, 28

  a. 5xy 2 + 2xy – 3xy 2 tại x = -2; y = -1

  Thu gọn các đa thức sau:

  Thu gọn các đa thức sau:

  a. Tổng của hai đa thức

  b. Hiệu của hai đa thức

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 23 câu 25, 26, 27, 28

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 23 tập 2 câu 25

  a. Thay x = -2 và y = -1 vào đa thức, ta có:

  = 5.(-2).1 + 4 – 3.(-2).1 = -10 + 4 + 6 = 0

  b. Thay tại x = 1 và y = -1 vào đa thức, ta có:

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 23 tập 2 câu 26

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 23

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 12 & 13 Bài Iii.1, Iii.2
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 12 Bài 14, 15
 • Soạn Bài Sông Núi Nước Nam (Ngắn Gọn)
 • Soạn Bài Sông Núi Nước Nam
 • Soạn Văn Lớp 7 Bài Sông Núi Nước Nam Ngắn Gọn Hay Nhất
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 26 Bài 2.2, 2.3

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 7 Bài 14, 15, 16
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 7 Bài 11, 12, 13
 • Giải Sbt Toán 8 Ôn Tập Chương 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 27 Bài 12
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 12 Bài 44, 45, 46, 47
 • Giải bài tập sách giáo khoa Toán 7 trang 46 Giải sách bài tập Toán lớp 7 tập 2 trang 6

  Giải vở bài tập Toán 8 trang 26 tập 1 câu 2.2, 2.3

  Giải sách bài tập Toán 8 trang 26 tập 1 câu 2.2

  Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 8 tập 1, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải toán 8 trang 26

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 8 Bài 3.4, 3.5
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 84 Bài 37, 38, 39
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 9 Bài 26, 27, 28
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 9 Bài 6.1, 6.2
 • Bảng “tần Số” Các Giá Trị Của Dấu Hiệu
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 26 Câu 1, 2, 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 13: Activities
 • Đáp Án Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 14: Freetime Fun
 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Vật Lý Lớp 7 Năm Học 2022
 • Bài 11: Độ Cao Của Âm
 • Soạn Văn Lớp 7 Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 1
 • Giải vở bài t ập Toán 4 trang 26 tập 2 câu 1, 2, 3

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 4 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 4 tập 2, toán lớp 4 nâng cao, giải toán lớp 4, bài tập toán lớp 4, sách toán lớp 4, học toán lớp 4 miễn phí, giải toán 4 trang 26

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Bài 26: Thiên Nhiên Châu Phi
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Chính Xác Nhất
 • Bài Tập 54,55, 56,57,58 Trang 30 Toán Lớp 7 Tập 1: Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 10 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Bài 8, 9, 10, 11, 12 Trang 20 Sbt Toán 7 Tập 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 26 Câu 1, 2, 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán 10 Bài 5 Số Gần Đúng Và Sai Số Hay Nhất
 • Ôn Tập Cuối Năm Đại Số 12 Giải Bài Tập
 • Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit Toán Lớp 12 Bài 5 Giải Bài Tập
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 5 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Bài Tập Trang 138 Sgk Toán 4: Luyện Tập Chung (Tiếp)
 • Giải vở bài tập Toán 3 trang 9 tập 2 Giải vở bài tập Toán 3 trang 69 tập 2

  Giải vở bài t ập Toán 5 trang 26 tập 2 câu 1, 2, 3

  Cách sử dụng sách giải Toán 5 học kỳ 2 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  chúng tôi

  Tags: bài tập toán lớp 5 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 5 tập 2, toán lớp 5 nâng cao, giải toán lớp 5, bài tập toán lớp 5, sách toán lớp 5, học toán lớp 5 miễn phí, giải toán 5 trang 26

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 4 Trang 37 Sgk Đại Số 11
 • Giải Bài Tập Hóa 12 Bài 5 Glucozơ
 • Giải Bài Tập 8: Trang 111 Sgk Hóa Học 12
 • Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8 Trang 25 Sgk Hóa Lớp 8: Đơn Chất Và Hợp Chất
 • Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 25 Sgk Hóa Lớp 12: Glucozơ
 • Bài 26 Trang 53 Sgk Toán 9 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 31 Trang 23 Sgk Toán 9 Tập 2
 • Giải Bài 5,6,7,8,9 Trang 69,70 Sgk Toán 9 Tập 1: Luyện Tập Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và…
 • Giải Bài 5,6,7,8,9 Trang 69,70 Sgk Toán 9 Tập 1: Luyện Tập Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Đường Cao Trong
 • Trả Lời Câu Hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang 126 Sgk Toán 9 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 11 Bài 40, 41
 • Video Bài 26 trang 53 SGK Toán 9 Tập 2 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

  Bài 26 (trang 53 SGK Toán 9 Tập 2): Dùng điều kiện a + b + c = 0 hoặc a – b + c = 0 để tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:

  Lời giải

  a) Phương trình 35x 2 – 37x + 2 = 0

  Có a = 35; b = -37; c = 2 ⇒ a + b + c = 0

  ⇒ Phương trình có nghiệm x 1 = 1; x 2 = c/a = 2/35.

  b) Phương trình 7x 2 + 500x – 507 = 0

  Có a = 7; b = 500; c = -507 ⇒ a + b + c = 7 + 500 – 507 = 0

  ⇒ Phương trình có nghiệm x 1 = 1; x 2 = c/a = -507/7.

  c) Phương trình x 2 – 49x – 50 = 0

  Có a = 1; b = -49; c = -50 ⇒ a – b + c = 1 – (-49) – 50 = 0

  ⇒ Phương trình có nghiệm x 1 = -1; x 2 = -c/a = 50.

  d) Phương trình 4321x 2 + 21x – 4300 = 0

  Có a = 4321; b = 21; c = -4300 ⇒ a – b + c = 4321 – 21 – 4300 = 0

  ⇒ Phương trình có nghiệm x 1 = -1; x 2 = -c/a = 4300/4321.

  Kiến thức áp dụng

  + Nếu phương trình ax 2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm x 1 = 1; nghiệm còn lại x 2 = c/a.

  + Nếu phương trình ax 2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a – b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm x 1 = -1; nghiệm còn lại x 2 = -c/a.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  he-thuc-viet-va-ung-dung.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 6: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình (Tiếp Theo)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 5: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình
 • Giải Bài 18,19 Trang 83,84 Sgk Toán 9 Tập 1: Bảng Lượng Giác
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 5: Công Thức Nghiệm Thu Gọn
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 5: Công Thức Nghiệm Thu Gọn
 • Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 4 5 Trang 26 27 Sgk Toán 7 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 5 Trang 8 Vở Bài Tập Toán 8 Tập 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 109 : Luyện Tập Chung
 • Giải Vbt Toán Lớp 5
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 109: Luyện Tập Chung
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 131: Luyện Tập Vận Tốc
 • Hướng dẫn giải Bài §1. Khái niệm về biểu thức đại số, chương IV – Biểu thức đại số, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung bài giải bài 1 2 3 4 5 trang 26 27 sgk toán 7 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.

  Chẳng hạn: 5+1+9; 6.4-2; 15:3-1; 15 3.4 7; 5.6 2+1 … là những biểu thức.

  Những biểu thức như trên còn được gọi là biểu thức số.

  2. Khái niệm về biểu thức đại số

  Trong toán học, vật lí,… ta thường gặp những biểu thức mà trong đó ngoài các số, các kí hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, còn có các chữ (đại diện cho các số). Người ta gọi những biểu thức như vậy là biểu thức đại số.

  Chẳng hạn, các biểu thức (4x; 2(5+x); (x+y)^2; x^3;xy;frac{150}{t-1};…) là những biểu thức đại số.

  Trong biểu thức đại số, các chữ có thể đại diện cho những số tùy ý nào đó. Người ta gọi những chữ như vậy là biến số (gọi tắt là biến).

  Trong biểu thức đại số, vì chữ đại diện cho các số nên khi thực hiện các phép toán trên các chữ, ta có thể áp dụng những tính chất, quy tắc phép toán như trên các số (giao hoán, kết hợp, bỏ dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế,…)

  Các biểu thức có biến ở mẫu khá phức tạp, chưa được xét đến trong chương này. Chẳng hạn, (frac{150}{t-1}; frac{20}{y^2}).

  Câu hỏi

  1. Trả lời câu hỏi 1 trang 24 sgk Toán 7 tập 2

  Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng (3) (cm) và chiều dài hơn chiều rộng (2) (cm).

  Trả lời:

  Biểu thức số biểu thị diện tích hình chữ nhật đã cho là: (3. (3+2)).

  2. Trả lời câu hỏi 2 trang 25 sgk Toán 7 tập 2

  Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng (2) (cm).

  Trả lời:

  Gọi chiều rộng hình chữ nhật là: (a;(cm))

  Do đó chiều dài hình chữ nhật là: (a+2;(cm))

  Biểu thức biểu thị diện tích các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng (2; (cm)) là: (a. (a+2)) (cm^2).

  3. Trả lời câu hỏi 3 trang 25 sgk Toán 7 tập 2

  Viết biểu thức đại số biểu thị:

  a) Quãng đường đi được sau (x) (h) của một ô tô đi với vận tốc (30; km/h);

  b) Tổng quãng đường đi được của một người, biết rằng người đó đi bộ trong (x) (h) với vận tốc (5; km/h) và sau đó đi bằng ô tô trong (y) (h) với vận tốc (35; km/h).

  Trả lời:

  a) Biểu thức đại số biểu thị quãng đường đi của ô tô là: (30.x) (km).

  b) Biểu thức đại số biểu thị quãng đường đi của người đó là: (5.x+35.y) (km).

  Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:

  a) Tổng của x và y;

  b) Tích của x và y;

  c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y.

  Bài giải:

  a) Tổng của x và y là: (x + y).

  b) Tích của x và y là: (xy).

  c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y với hiệu của x và y là: ((x + y) (x – y)).

  Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo)

  Bài giải:

  Hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h thì biểu thức tính diện tích hình thang là:

  (S=frac{(a+b)h}{2})

  hoặc (S=frac{1}{2} (a + b)h )

  hoặc (S=(a + b)h p 2)

  Dùng bút chì nối các ý 1), 2), …, 5) với a), b), …, c) sao cho chúng có cùng ý nghĩa (chẳng hạn như nối ý 1) với e)) :

  Bài giải:

  Dựa vào khái niệm biểu thức đại số ta có thể dễ dàng nối được:

  $1 – e; 2 – b; 3 – a; 4 – c; 5 – d$.

  Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ so với buổi sáng, buổi chiều lúc mặt trời lặn nhiệt độ lại giảm đi y độ so với buổi trưa. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày đó theo t, x, y.

  Bài giải:

  Biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn là: (t + x – y)

  Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

  Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu:

  a) Trong một quý lao động, người đó bảo đảm đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao nên được thưởng thêm m đồng ?

  b) Trong hai quý lao động, người đó bị trừ n đồng (n < a) vì nghỉ một ngày công không phép ?

  Bài giải:

  a) Một quý có 3 tháng do đó trong 1 quý người đó lãnh được (3a )đồng.

  Vì đảm bảo đủ ngày công và làm việc có hiệu quả cao nên trong quý người đó được hưởng thêm (m) đồng.

  Vậy trong một quý người đó được lãnh tất cả là (3a + m )(đồng).

  b) Trong hai quý lao động (6 tháng) người đó lãnh được (6a )(đồng) tiền lương.

  Người đó bị trừ n đồng (n < a) vì nghỉ một ngày công không phép.

  Vậy trong quý lao động người đó chỉ còn lãnh được (6a – n )(đồng).

  “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 2 Toán 7 Tập 1 Phần Hình Học
 • Giải Vbt Toán 4 Bài:ôn Tập Các Số Đến 100 000 Trang 86
 • Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 22: Ảnh Hưởng Của Các Điều Kiện Bên Ngoài Đến Quang Hợp, Ý Nghĩa Của Quang Hợp
 • Giải Vbt Sinh Học Lớp 6 Bài 22: Ảnh Hưởng Của Các Điều Kiện Bên Ngoài Đến Quang Hợp
 • Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 21: Quang Hợp (Tiếp Theo)
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 26, 27 Câu 1, 2, 3 , 4, 5 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 1,2,3 ,4,5 Trang 26,27 Sách Toán 7 Tập 2: Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 32 Câu 10, 11, 12, 13, 14 Tập 2
 • Giải Bài 48, 49, 50, 51, 52 Trang 76, 77 Sách Giáo Khoa Toán 7
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 40 Câu 29, 30, 31, 32 Tập 2
 • Bài Tập 10,11,12,13,14 Trang 32 Sgk Toán Lớp 7 Tập 2: Đơn Thức
 • giải sách bài tập Toán 6 trang 11 giải sách bài tập Toán 6 trang 12

  Giải sách giáo khoa Toán 7 trang 26, 27 tập 2 câu 1, 2, 3 , 4, 5

  a) Tổng của x và y;

  b) Tích của x và y;

  c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y.

  Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo).

  Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ so với buổi sáng, buổi chiều lúc mặt trời lặn nhiệt độ lại giảm đi y độ so với buổi trưa. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày đó theo t, x, y.

  Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

  Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu:

  a) Trong một quý lao động, người đó bảo đảm đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao nên được thưởng thêm m đồng ?

  b) Trong hai quý lao động, người đó bị trừ n đồng (n < a) vì nghỉ một ngày công không phép ?

  Giải sách giáo khoa toán lớp 7 tập 2 trang 26, 27 câu 1, 2, 3 , 4, 5

  Giải sách giáo khoa Toán 7 trang 26 tập 2 câu 1

  a) Tổng của x và y là x + y

  b) Tích của x và y là xy

  c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y với hiệu của x và y là (x + y) (x – y).

  Giải sách giáo khoa Toán 7 trang 26 tập 2 câu 2

  Hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h thì biểu thức tính diện tích hình thang là:

  (a+b)h/2 hoặc 1/2 (a + b)h hoặc (a + b)h : 2.

  Giải sách giáo khoa Toán 7 trang 26 tập 2 câu 3

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 27 tập 2 câu 4

  Biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn là: t + x – y.

  Giải sách giáo khoa Toán 7 trang 27 tập 2 câu 5

  a) Một quý có 3 tháng do đó trong 1 quý người đó lãnh được 3a đồng. Vì đảm bảo đủ ngày công và làm việc có hiệu quả cao nên trong quý người đó được hưởng thêm m đồng.

  Vậy trong một quý người đó được lãnh tất cả là 3a + m (đồng).

  b) Trong hai quý lao động (6 tháng) người đó lãnh được 6a (đồng) tiền lương. Theo đề bài, trong quý lao động người đó chỉ còn lãnh được 6a – n (đồng).

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 26, giải toán 7 trang 27

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Gdcd 12: Bài 1 Trang 81 Sgk Gdcd 12
 • Câu 1 Trang 81 Sgk Gdcd 12
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 12 Bài 26: Cơ Cấu Ngành Công Nghiệp
 • Soạn Giáo Dục Quốc Phòng 12: Bài 4. Nhà Trường Quân Đội, Công An Và Tuyển Sinh Đào Tạo
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 12 Bài 42: Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, An Ninh Quốc Phòng Ở Biển Đông Và Các Đảo, Quần Đảo
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100