Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 9: Dân Chủ Và Kỉ Luật

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập 1,2,3,4,5,6 Trang 59,60 Sách Giáo Khoa Gdcd 9
 • Giải Bài Tập 1,2,3,4,5,6 Trang 50,51 Sách Giáo Khoa Gdcd 9
 • Giải Bài Tập 1,2,3,4,5,6 Trang 68 Sách Giáo Khoa Gdcd 9
 • Trả Lời Gợi Ý Bài 1 Trang 4 Sgk Gdcd Lớp 9
 • Gợi Ý Bài Tập Sgk Bài 8 Gdcd 9
 • -Hiểu được thế nào là dân chủ, kỉ luật.

  -Hiểu được mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật.

  -Hiểu được ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật.

  1.2/Kĩ năng:Biết thực hiện quyền dân chủ và chấp hành tốt kỉ luật của tập thể.

  1.3/Thái độ:Có thái độ tôn trọng quyền dân chủ và kỉ luật của tập thể.

  2/NỘI DUNG HỌC TẬP:

  -Hiểu được thế nào là dân chủ, kỉ luật .

  -Biểu hiện mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật.

  -Hiểu được ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật .

  3.1/.Giáo viên: Sưu tầm câu chuyện, tình huống, sách báo về dân chủ và kỉ luật

  3.2/Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ, nghiên cứu kĩ bài học trước ở nhà .

  4/TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

  4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện :

  4.2.Kiểm tra miệng:

  Câu 1:Thế nào là tự chủ? Nêu biểu hiện của tính tự chủ? (10 đ)

  HS: – Là làm chủ bản thân.(5đ)

  -Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm,hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, điều kiện cuộc sống.(5đ)

  Câu 2:Theo em, học sinh cần rèn luyện như thế nào để trở thành người có tính tự chủ cao ? Hãy nêu cách rèn luyện của em.

  -HS: Luôn có ý thức rèn luyện làm chủ những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của bản thân trong các hoạt động, các tình huống, hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày

  – Tự tin trong học tập và các hoạt động tập thể; kiên định thực hiện và bảo vệ cái đúng, cái tốt; không a dua theo bạn bè xấu làm điều không đúng (chia bè phái, mất đòan kết, trốn học, bỏ học, tham gia vào các tệ nạn xã hội.).

  Câu 3: Giải thích vì sao con người cần có tính tự chủ ?Nêu một tình huống đòi hỏi có tính tự chủ mà em đã gặp và cách ứng xử của em cho phù hợp ?(10 đ)

  HS :-Vì con người biết sống đúng đắn,cư xử có đạo đức văn hóa, con người luôn biết bình tỉnh tự tin đứng vững trước những tình huống khó khăn thử thách cám dỗ.(7đ)

  Câu 4. Có ý kiến cho rằng người có tính tự chủ phải là người luôn luôn hành động theo ý mình, không cần quan tâm đến hoàn cảnh và mọi người xung quanh.

  Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?(10 đ) ( Câu hỏi dành cho học sinh giỏi)

  – Không tán thành ý kiến đó.

  – Giải thích: Người biết tự chủ cần phải quan tâm đến hoàn cảnh và mọi người xung quanh mình vì:

  + Tự chủ không có nghĩa là sống một cách đơn độc, khép kín, mà vẫn cần giao tiếp và hoạt động

  ện, tình huống, sách báo về dân chủ và kỉ luật 3.2/Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ, nghiên cứu kĩ bài học trước ở nhà . 4/TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2.Kiểm tra miệng: Câu 1:Thế nào là tự chủ? Nêu biểu hiện của tính tự chủ? (10 đ) HS: - Là làm chủ bản thân.(5đ) -Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm,hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, điều kiện cuộc sống.(5đ) Câu 2:Theo em, học sinh cần rèn luyện như thế nào để trở thành người có tính tự chủ cao ? Hãy nêu cách rèn luyện của em. -HS: Luôn có ý thức rèn luyện làm chủ những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của bản thân trong các hoạt động, các tình huống, hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày - Tự tin trong học tập và các hoạt động tập thể; kiên định thực hiện và bảo vệ cái đúng, cái tốt; không a dua theo bạn bè xấu làm điều không đúng (chia bè phái, mất đòan kết, trốn học, bỏ học, tham gia vào các tệ nạn xã hội...). Câu 3: Giải thích vì sao con người cần có tính tự chủ ?Nêu một tình huống đòi hỏi có tính tự chủ mà em đã gặp và cách ứng xử của em cho phù hợp ?(10 đ) HS :-Vì con người biết sống đúng đắn,cư xử có đạo đức văn hóa, con người luôn biết bình tỉnh tự tin đứng vững trước những tình huống khó khăn thử thách cám dỗ.(7đ) -Nêu tự do.(3đ) Câu 4. Có ý kiến cho rằng người có tính tự chủ phải là người luôn luôn hành động theo ý mình, không cần quan tâm đến hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?(10 đ) ( Câu hỏi dành cho học sinh giỏi) - Không tán thành ý kiến đó. - Giải thích: Người biết tự chủ cần phải quan tâm đến hoàn cảnh và mọi người xung quanh mình vì: + Tự chủ không có nghĩa là sống một cách đơn độc, khép kín, mà vẫn cần giao tiếp và hoạt động + Người biết tự chủ là người phải luôn biết biết lắng nghe ý kiến của mọi người để tự điều chỉnh thái độ, hành vi của mình theo hướng đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh, tình huống. 4.3/Tiến trình bài học: Giới thiệu bài :Trong sự nghiệp đổi mới ,Đảng và Nhà nước có chủ trương "Dân biết ,dân bàn, dân làm ,dâm kiểm tra"vì sao Đảng ta chủ trương như vậy ? - Để hiểu rõ hơn về vấn đề dân chủ và kỉ luật và mối quan hệ của nó chúng ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay . HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG 1:Tìm hiểu đặt vấn đề (10 phút) HS :Đọc phần đặt vấn đề SGK trang 9. Nhóm 1: Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong hai câu chuyện trên ? Nhóm 2: Hãy phân tích sự kết hợp biện pháp phát huy dân chủ và kỉ luật của lớp 9A ? Nhóm 3:Hãy nêu tác dụng của việc phát huy dân chủ và kỉ luật của lớp 9A dưới sự chỉ đạo của thầy giáo chủ nhiệm ? Nhóm 4:Việc làm của ông giám đốc ở câu chuyện 2 đã có tác hại như thế nào? Vì sao? ?Phân tích sự kết hợp dân chủ và kỉ luật của lớp 9A? HS:Biện pháp dân chủ : -Mọi người cùng tham gia bàn bạc. -Thể hiện ý thức tự giác của mọi người. -Biện pháp tổ chức thực hiện. * Biện pháp kỉ luật: -Các bạn tuân thủ qui định tập thể. -cùng thống nhất hành động. -Nhắc nhở đôn đốc nhau thực hiện . ?Qua 2 câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân ? HS: Nếu biết phát huy dân chủ và kỉ luật như lớp 9a sẽ hoạt động có hiệu quả và chất lượng .Phê phán thiếu dân chủ của ông giám đốc đã gây ra hậu quả xấu cho công ty.Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của tập thể.(Kĩ năng tư duy phê phán ) @Hs lần lượt trình bày và phân tích câu chuyện, tình huống đã sưu tầm được. . GV :Nhận xét , chốt ý .Vì sao phải nghiên cứu dân chủ và kỉ luật ,phẩm chất này có ý nghĩa gì trong sự phát triển của con người và xã hội chúng ta chuyển sang phần hai . HOẠT ĐỘNG 2:Tìm hiểu nội dung dân chủ và kỉ luật ,biểu hiện của dân chủ và kỉ luật. ( 20 phút) ? Thế nào là dân chủ? ? Tìm biểu hiện dân chủ và thiếu dân chủ mà em biết? (Câu hỏi dành cho học sinh trung bình ) HS :-Dân chủ:HS tham gia ý kiến năm học ,... -Thiếu dân chủ :Biết bạn có khuyết điểm nhưng ngại không góp ý kiến .. ? Thế nào là kỉ luật? ?Hành vi biểu hiện tính kỉ luật và vô kỉ luật mà em biết ?( Câu hỏi dành cho học sinh yếu ) HS: Kỉ luật :Học sinh đi học đúng giờ.. -Thiếu kỉ luật :HS trốn học, làm việc riêng trong giờ học, cầu thủ xô xát trên sân cỏ không theo quyết định của trọng tài .. ? Bản thân em có thực hiện tốt nội quy của nhà trường không vậy là là người có tuân thủ kỉ luật hay dân chủ ? A. Dân chủ là mọi người có quyền được nói, được làm bất kì việc gì, ở đâu. B. Trong nhà trường chỉ cần có kỉ luật, không cần có dân chủ. C. Dân chủ đi đôi với kỉ luật sẽ tạo nên sức mạnh của tập thể.(x) D. Kỉ luật sẽ làm cản trở sự phát huy tinh thần dân chủ và hạn chế tài năng của con người. ?Giữa dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ với nhau như thế nào ? HS: Giữa dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ hai chiều, thể hiện : kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả; dân chủ phải đảm bảo tính kỉ luật. ?Ý nghĩa? ( Kĩ năng trình bày ý nghĩa dân chủ và kỉ luật ) Liên hệ : có dân chủ mọi người mới cống hiến trí tuệ ,sức lực cho xã hội ,tập thể đi lên như trong Hội Nghị Diên Hồng trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên 1285(lịch sử 7.) ? Vì sao trong cuộc sống chúng ta cần phải có dân chủ và kỉ luật?(Phương pháp động não ) ? Em hiểu gì về chủ trương của Đảng thể hiện qua câu : "Dân biết,dân bàn,dân làm ,dân kiểm tra?( Câu hỏi dành cho học sinh giỏi) Mở rộng :Nếu giờ sinh hoạt lớp mà ai cũng tự do ý kiến không tuân thủ kỉ luật thì lớp có thể thống nhất thực hiện được không . ? Chúng ta cần rèn luyện dân chủ và kỉ luật như thế nào? ? Ai là người có trách nhiệm thực hiện dân chủ và kỉ luật ? ?Muốn phát huy dân chủ và kỉ luật có hiệu quả thì chúng ta phải làm gì ? HS:Không ngừng học tập văn hóa, mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các cuộc họp và có ý thức tuân thủ kỉ luật . ? Cần phê phán hành vi gì ? HS: Thiếu dân chủ độc đoán, gia trưởng thiếu kỉ luật. ? Theo em, học sinh cần phải làm gì để thực hiện tốt quyền làm chủ của mình và để rèn luyện tính kỉ luật? Hs: Để thực hiện tốt quyền làm chủ của mình và để rèn luyện tính kỉ luật, học sinh cần tham gia xây dựng nội quy trường lớp; tham gia ý kiến về các hoạt động của tập thể; thực hiện tốt nội quy của nhà trường, Điều lệ của Đội, của Đoàn; tôn trọng và thực hiện các quy định của cộng đồng nơi ở; ... Tóm lại :Trong việc phát huy dân chủ có tính kỉ luật vừa đem lại lợi ích phát triển nhân cách vừa góp phần phát triển xã hội .Nên việc phát huy dân chủ phải tuân theo kỉ luật . I. ĐẶT VẤN ĐỀ : 1. Chuyện của lớp 9A. 2. Chuyện ở một công ti. -Chuyện ở một công ty là không có tính dân chủ .Vì công nhân không được bàn bạc ,góp ý và yêu cầu của giám đốc :sức khỏe công nhân giảm sút kiến nghị đòi cải thiện lao động đời sống vật chất nhưng giám đốc vẫn không chấp nhận . -Mọi người cùng được tham gia ý thức tự giác của lớp tuân thủ quy định của tập thể cùng thống nhất thực hiện ,nhắc nhở đôn đốc thực hiện kế hoạch của lớp . -Nhờ phát huy dân chủ nên mọi người đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp hay ,thiết thực để thực hiện . - Việc làm của ông giám đốc có tác hại đã làm cho công nhân bất mãn,nên kết quả sản xuất giảm sút và công ty bị thua lỗ nặng nề..Việc làm thiếu dân chủ không phát huy sức mạnh quần chúng ,công ty thua lỗ,phá sản. -Bởi vì: ông là người độc đoán ,chuyên quyền gia trưởng II. NỘI DUNG BÀI HỌC : 1. Thế nào là dân chủ, kỉ luật? a/ Dân chủ :Mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội. -Mọi người phải được biết,được cùng tham gia bàn bạc . b/ Kỉ luật : Tuân theo những quy định chung của cộng đồng( tập thể) nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng cao. 2 Mối quan hệ : -Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình và những công việc chung. -Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả. 3. Ý nghĩa . - Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, hành động của các thành viên trong tập thể . -Tạo cơ họi cho mọi người phát triển. -Xây dựng được quan hệ xã hội tốt đẹp , nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập, lao động , hoạt động xã hội . 4. Rèn luyện: - Mọi người tự giác chấp hành kỉ luật .. - Cán bộ lãnh đạo:tạo điều kiện cho cá nhân phát huy dân chủ và kỉ luật. -Học sinh phải vâng lời cha mẹ thầy cô giáo, thực hiện đúng qui định của lớp, của trường ,phát huy quyền dân chủ và có ý thức kỉ luật của một công dân . 4.4/Tổng kết:: Làm bài tập 1 SGK trang 11. - Thiếu dân chủ (b.)Ông Bích tự quyết định số tiền mỗi gia đình phải nộp không thông qua bàn bạc với các hộ gia đình .Đây là việc làm thiếu dân chủ. -Thiếu kỉ luật (d.)các cầu thủ không thực hiện đúng qui định kỉ luật trong sân bóng và tôn trọng quyết định của trọng tài . *Làm bài tập 3 SGK trang 11.Phân tích và chứng minh nhận định "Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của một tập thể" Dân chủ là mọi người thể hiện và phát huy tiềm năng trí tuệ của mình đóng góp vào những công việc của tập thể ,dân chủ tạo ra hoạt động công khai .Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả .Phát huy dân chủ và kỉ luật là khai thác có hiệu quả tiềm năng của quần chúng ,là sức mạnh của một tập thể ,biết đoàn kết thống nhất trong hành động để đạt hiệu quả cao trong công việc . 4.5.Hướng dẫn học tập : * Đối với bài học ở tiết này : - Về nhà học kĩ nội dung bài học SGK. -,Làm bài tập 4

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trả Lời Câu Hỏi Trang 24
 • Giải Gdcd 9 Bài 3: Dân Chủ Và Kỉ Luật
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 9 Bài 3: Dân Chủ Và Kỉ Luật
 • Giải Gdcd 9 Bài 2 Ngắn Nhất: Tự Chủ
 • Giải Gdcd 9 Bài 1 Ngắn Nhất: Chí Công Vô Tư
 • Giải Bài Tập Sgk Giáo Dục Công Dân 8 Bài 5: Pháp Luật Và Kỷ Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Bài 21 Trang 59 Sgk Giáo Dục Công Dân Lớp 8
 • Giải Bài Tập Bài 8 Trang 21 Sgk Giáo Dục Công Dân Lớp 8
 • Bài 4 Trang 27 Sgk Gdcd 8
 • Giải Bài Tập Bài 12 Trang 33 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Bài 19. Quyền Tự Do Ngôn Luận
 • a) Theo em, Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có những hành vi vi phạm pháp luật như thế nào?

  Trả lời:

  – Tổ chức đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Siêng Phênh.

  – Buôn bán, vận chuyển hàng tạ thuốc phiện.

  – Dụ dỗ các cán bộ nhà nước tham gia tiếp tay, che giấu tội ác.

  b) Những hành vi vi phạm pháp luật của Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã gây ra những hậu quả như thế nào?

  Trả lời:

  – Gieo rắc “cái chết trắng”.

  – Lợi dụng lòng tin của người khác, dụ dỗ lôi kéo để hủy hoại nhân cách con người.

  – Khiến nhiều người rơi vào cuộc sống tăm tối, đau đớn.

  c) Để chống lại những âm mưu xảo quyệt của bọn tội phạm ma tuý, các chiến sĩ công an cần có những phẩm chất gì?

  Trả lời:

  – Thực hiện pháp luật công minh chính trực.

  – Tôn trọng kỉ luật, đạo đức nghề nghiệp.

  – Không ngại khó khăn, gian khổ.

  d) Người học sinh có cần có tính kỉ luật và tôn trọng pháp luật không? Tại sao? Em hãy nêu một ví dụ cụ thể.

  Trả lời:

  Người học sinh cần có kỉ luật và tôn trọng pháp luật. Vì sẽ góp phần xây dựng trường học lành mạnh, xã hội ổn định.

  VD: Không đi học muộn, không sử dụng tài liệu, quay cóp khi thi cử, tôn trọng tính mạnh, sức khỏe danh dự nhân phẩm của thầy cô, bạn bè.

  Giải bài tập Giáo dục công dân 8 bài 1 trang 15: Có người cho rằng, pháp luật chỉ cần với những người không có tính kỉ luật, tự giác. Còn đối với những người có ý thức kỉ luật thì pháp luật là không cần thiết. Quan niệm đó đúng hay sai? Tại sao?

  Trả lời:

  Quan điểm trên hoàn toàn sai. Bởi vì pháp luật bảo vệ cho quyền và lợi ích của tất cả mọi người chứ không của riêng ai. Tất cả mọi người, không phân biệt nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lí nghiêm minh.

  Bài 2 trang 15 Giáo dục công dân 8: Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không? Tại sao?

  Trả lời:

  Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan không được coi là pháp luật. Bởi vì, pháp luật do nhà nước ban hành và được áp dụng cho tất cả mọi người, còn nội quy trên chỉ do cơ quan đó ban hành và chỉ cơ quan đó phải thực hiện.

  Bài 3 trang 15 Giáo dục công dân 8: Trong những buổi sinh hoạt Đội, có một số bạn đến chậm:

  a) Chi đội trưởng nhắc nhở, phê bình mấy bạn đó là thiếu kỉ luật Đội.

  b) Các bạn nói trên giải thích lại: Đội là hoàn toàn tự nguyện, tự giác, không thể coi đến chậm là thiếu kỉ luật.

  Em đồng tình với hành vi của Chi đội trưởng hay quan niệm của các bạn đến chậm? Vì sao?

  Trả lời:

  Em đồng tình với ý kiến của chi đội trưởng, bởi vì tất cả các nhóm, tổ chức, cơ quan hoạt động đều phải có tính kỉ luật, đó thể hiện sự tôn trọng tập thể.

  Trả lời:

  Trong các nguyên nhân gây tắc nghẽn giao thông thì nguyên nhân từ phía con người là chủ yếu như: đi lạng lách, đánh võng, đi hàng hai, hàng ba, đua xe, đi lên vỉa hè, đi ngược chiều…

  Biện pháp để khắc phục: tuyên truyền, giáo dục về ý thức chấp hành luật giao thông; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông; các cán bộ điều phối giao thông phải thực hiện xử lí nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật giao thông.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Thuyết Gdcd Lớp 8 Bài 5: Pháp Luật Và Kỉ Luật
 • Kế Hoạch Bộ Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 8
 • Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 8 Năm Học 2022
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 8
 • Trả Lời Gợi Ý Bài 15 Trang 42 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Lý Thuyết Gdcd Lớp 8 Bài 5: Pháp Luật Và Kỉ Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Giáo Dục Công Dân 8 Bài 5: Pháp Luật Và Kỷ Luật
 • Giải Bài Tập Bài 21 Trang 59 Sgk Giáo Dục Công Dân Lớp 8
 • Giải Bài Tập Bài 8 Trang 21 Sgk Giáo Dục Công Dân Lớp 8
 • Bài 4 Trang 27 Sgk Gdcd 8
 • Giải Bài Tập Bài 12 Trang 33 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Lý thuyết lớp 8 môn Giáo dục công dân

  Lý thuyết GDCD lớp 8 bài 5: Pháp luật và kỉ luật được VnDoc sưu tầm và tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

  Bài: Pháp luật và kỉ luật

  A. Lý thuyết

  1) Khái niệm:

  Pháp luật là các qui tắc xử sự chung có tính bắt buộc do nhà nước ban hành, được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

  – Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động chặt chẽ của mọi người

  2) Ý nghĩa:

  – Giúp mọi người có chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất

  – Bảo vệ quyền lợi của mọi người.

  3) Cách rèn luyện:

  Học sinh cần thường xuyên và tự giác thực hiện đúng những qui định của nhà trường, cộng đồng và nhà nước.

  * BÀI TẬP: 1. Có người cho rằng pháp luật chỉ cần với những người có tính kỉ luật, tự giác. Còn đối với những người có ý thức kỉ luật thì pháp luật là không cần thiết. Quan niệm đó đúng hay sai? Tại sao? Trả lời:

  Quan niệm đó không đúng. Bởi vì pháp luật cần cho tất cả mọi người, kể cả người có ý thức, tự giác thực hiện pháp luật và kỉ luật vì đó là những quy định để tạo ra sự thống nhất trong hoạt động – tạo ra hiệu quả, chất lượng của hoạt động xã hội.

  2. Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không? Trả lời:

  Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan không thể coi là pháp luật vì nó không phải do nhà nước ban hành, và việc giám sát thực hiện không phải do cơ quan giám sát của nhà nước. Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan chỉ ở phạm vi hẹp có thể trường học này, cơ quan này có những quy định đó nhưng ở trường học khác, cơ quan khác lại không có quy định đó. Trong khi đó pháp luật là quy tắc xử sự ở phạm vi rộng và bắt buộc mọi người phải thực hiện.

  3. Trong một số buổi sinh hoạt Đội, một số bạn đến chậm:

  a) Chi đội trưởng nhắc nhở, phê bình mấy bạn đó thiếu kỉ luật đội.

  b) Các bạn nói trên giải thích lại: Đội là hoàn toàn tự nguyện, tự giác không thể coi đến muộn là thiếu kỉ luật

  Em đồng tình với chi Đội trưởng hay quan niệm của các bạn đến muộn? Vì sao?

  Trả lời:

  Em đồng tình với hành vi của chi Đội trưởng vì Đội là một tổ chức xã hội, có những quy định, thống nhất để hành động, đi họp chậm (không có lí do chính đáng) là thiếu kỉ luật Đội.

  – Biện pháp khắc phục là mọi công dân cần chấp hành nghiêm túc luật an toàn giao thông và nhắc nhở nhau cùng thực hiện. Công an điều khiển giao thông phải thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật về an toàn giao thông.

  5. Em hãy sưu tầm một số tục ngữ, ca dao nói về chấp hành luật kỉ luật? Trả lời:

  – Tục ngữ:

  + Đất có lề, quê có thói

  + Phép vua thua lệ làng

  + Muốn tròn phải có khuôn

  Muốn vuông phải có thước

  + Luật pháp bất vi thân

  – Ca dao:

  + Bề trên ở chẳng kỉ cương

  Cho nên bề dưới lập đường mây mưa

  + Thương em anh để trong lòng

  Việc quan anh cứ phép công anh làm

  B. Trắc nghiệm

  Câu 1: Câu tục ngữ: Phép vua thua lệ làng nói đến yếu tố nào?

  A. Pháp luật. B. Kỉ luật. C. Chữ tín. D. Liêm khiết.

  Câu 2: Quy tắc xử xự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế được gọi là?

  A. Liêm khiết. B. Công bằng. C. Pháp luật. D. Kỉ luật.

  Câu 3: Biểu hiện của pháp luật là?

  A. Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh đi tiếp.

  B. Xử phạt những người buôn bán động vật quý hiếm.

  C. Bắt giam các đối tượng đua xe trái phép.

  D. Cả A, B, C.

  Câu 4: Biểu hiện của kỉ luật là?

  A. Nội quy lớp học.

  B. Quy chế thi cử.

  C. Điều lệ của làng, xã do mọi người đặt ra.

  D. Cả A,B,C.

  Câu 5: Các hành vi: Buôn bán người qua biên giới, chặt gỗ trong khu du lịch sinh thái, bắt cóc trẻ em vi phạm điều gì?

  A. Vi phạm pháp luật.

  B. Vi phạm kỉ luật.

  C. Vi phạm quy chế.

  D. Vi phạm quy định.

  Câu 6: Các hành động: Coi cóp trong thi cử, nói chuyện riêng trong giờ vi phạm điều gì?

  A. Vi phạm pháp luật.

  B. Vi phạm kỉ luật.

  C. Vi phạm quy chế.

  D. Vi phạm quy định.

  Câu 7: Điều khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và kỉ luật là gì?

  A. Pháp luật mang tính chất bắt buộc còn kỉ luật thì không bắt buộc, chủ thể có thể làm theo hoặc không làm theo.

  B. Pháp luật không bắt buộc mọi người làm theo còn kỉ luật thì bắt buộc mọi người phải làm theo.

  C. Pháp luật và kỉ luật là một, không có điểm khác biệt.

  D. Pháp luật và kỉ luật đều bắt buộc chủ thể phải làm nhưng pháp luật mang tính chất cưỡng chế cao hơn.

  Câu 8: Những quy định, quy ước ở một tập thể, một cộng đồng người ở phạm vi hẹp hơn được gọi là?

  A. Liêm khiết. B. Công bằng. C. Pháp luật. D. Kỉ luật.

  Câu 9: Phát hiện 1 đôi nam nữ vào nhà hàng xóm bắt cóc trẻ em em sẽ làm gì?

  A. Nói với bố mẹ và báo ngay với công an địa phương.

  C. Theo dõi đôi nam nữ đó xem họ định làm gì.

  D. Hét thật to cho đôi nam nữ đó bỏ chạy.

  Câu 10: Những quy định của pháp luật và kỉ luật có ý nghĩa như thế nào với mọi người?

  A. Giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động.

  B. Giúp cho mọi người gần nhau hơn.

  C. Giúp cho mọi người tôn trọng nhau hơn.

  D. Giúp cho mọi người hoàn thiện mình hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Bộ Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 8
 • Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 8 Năm Học 2022
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 8
 • Trả Lời Gợi Ý Bài 15 Trang 42 Sgk Gdcd Lớp 8
 • Trả Lời Gợi Ý Bài 15 Trang 42 Sgk Gdcd 8
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 12 Bài 2: Thực Hiện Pháp Luật (Có Đáp Án)

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Trắc Nghiệm Môn Gdcd Lớp 12 Có Đáp Án
 • Tổng Hợp 320 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 12
 • Bài Tập Thuế Giá Trị Gia Tăng Có Lời Giải
 • Tổng Hợp Các Bài Tập Thuế Giá Trị Gia Tăng (Có Lời Giải)
 • Một Số Bài Tập Tính Thuế Gtgt
 • Bài tập trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 có đáp án

  Câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 12 bài 2 – Có đáp án

  BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

  A. Cho phép làm B. Không cho phép làm

  C. Quy định D. Quy định phải làm

  A. Quy định B. Cho phép làm

  C. Quy định làm D. Quy định phải làm.

  A. Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật

  B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật

  C. Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật

  D. Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật

  : Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là

  A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.

  : Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là: Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là

  C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

  A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.

  C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

  A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.

  C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

  A. Không sử dụng pháp luật. B. Không thi hành pháp luật.

  C. Không tuân thủ pháp luật. D. Không áp dụng pháp luật.

  A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.

  C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

  A. Là hành vi trái pháp luật.

  B. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

  C. Lỗi của chủ thể.

  D. Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

  A. Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.

  B. Hành vi nguy hiểm cho xã hội.

  C. Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.

  D. Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

  A. quy tắc quàn lí của nhà nước B. quy tắc kỉ luật lao động

  C. quy tắc quản lí XH D. nguyên tắc quản lí hành chính

  A. Các quy tắc quản lý nhà nước.

  B. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

  C. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.

  D. Tất cả các phương án trên.

  A. Từ đủ 14 tuổi trở lên. B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.

  C. Từ 18 tuổi trở lên. D. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

  . Đối tượng nào sau đây phải chịu mọi trách nhiệm về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra?

  A. Cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên

  B. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân người nước ngoài

  C. Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên

  D. Tổ chức hoặc cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên

  A. Đủ 14 tuổi trở lên B. Đủ 15 tuổi trở lên

  C. Đủ 16 tuổi trở lên D. Đủ 18 tuổi trở lên.

  . Đối tượng nào sau đây chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý?

  A. Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi

  B. Người từ đủ 12 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi

  C. Người từ đủ 16 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 18 tuổi

  D. Người dưới 18 tuổi

  A. Xâm phạm các quan hệ lao động.

  B. Xâm phạm các quan hệ công vụ nhà nước.

  C. Xâm phạm các quan hệ về kỉ luật lao động.

  A. Hành chính B. Pháp luật hành chính

  C. Kỉ luật D. Pháp luật lao động

  A. Hình sự B. Hành chính C. Dân sự D. Kỉ luật

  A. Hình sự B. Hành chính C. Dân sự D. Kỉ luật

  A. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi

  B. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi

  C. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi

  D. Người từ dưới 16 tuổi

  Câu 22: …………………là hình thức thực hiện PL trong đó cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm:

  A. Sử dụng pháp luật B. Thi hành pháp luật

  C. Tuân thủ pháp luật D. Áp dụng pháp luật.

  Câu 23: …………… là hình thức thực hiện PL trong đó cá nhân, tổ chức thực hiện đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm:

  A. Sử dụng pháp luật B. Thi hành pháp luật

  C. Tuân thủ pháp luật D. Áp dụng pháp luật.

  Câu 24: …………… là hình thức thực hiện PL trong đó cá nhân, tổ chức không làm những điều nhà nước cấm:

  A. Sử dụng pháp luật B. Thi hành pháp luật

  C. Tuân thủ pháp luật D. Áp dụng pháp luật

  Câu 25: …………… là hình thức thực hiện PL trong đó cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào PL để ra quyết định nhằm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ cụ thể của cá nhân tổ chức:

  A. Sử dụng pháp luật B. Thi hành pháp luật

  C. Tuân thủ pháp luật D. Áp dụng pháp luật

  Câu 26: Vi phạm pháp luật là hành vi…………., có lỗi do người có…………..thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

  A. Trái PL – trách nhiệm pháp lí B. Bất hợp pháp – hiểu biết

  C. Trái đạo đức – nghĩa vụ pháp lí D. Sai trái – trách nhiệm

  Câu 28: Nam công dân từ 18 đến 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào?

  A. Thi hành pháp luật B. Sử dụng pháp luật

  C. Tuân thủ pháp luật D. Áp dụng pháp luật

  Câu 29: Người điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ thuộc loại vi phạm pháp luật nào ?

  A. Vi phạm luật hành chính B. Vi phạm luật dân sự

  C. Vi phạm kỉ luật D. Vi phạm luật hình sự

  Câu 30: Gia đình A lấn đất gia đình B, hành vi trên thuộc loại vi phạm pháp luật nào?

  A. Vi phạm hành chính B. Vi phạm dân sự

  C. Vi phạm hình sự D. Vi phạm kỉ luật

  Câu 31: Người nào sau đây là người không có năng lực trách nhiệm pháp lí?

  A. Say rượu B. Bị ép buộc

  C. Bị bệnh tâm thần D. Bị dụ dỗ

  Câu 32: Lỗi thể hiện điều gì của người biết hành vi của mình là sai, là trái pháp luật

  A. Trạng thái B. Tinh thần C. Thái độ D. Cảm xúc

  Câu 33: Hình thức áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật do:

  A. Do mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện

  B. Do cơ quan, công chức thực hiện

  C. Do cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện

  D. Do cơ quan, cá nhân có quyền thực hiện

  Câu 34: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có…….., làm cho những………của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi…………của các cá nhân, tổ chức.

  A. ý thức/quy phạm/hợp pháp B. ý thức/ quy định/ chuẩn mực

  C. mục đích/ quy định/ chuẩn mực D. mục đích/ quy định/ hợp pháp

  Câu 35: Căn cứ vào đâu để xác định tội phạm:

  A. Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội

  B. Thái độ và tinh thần của hành vi vi phạm

  C. Trạng thái và thái độ của chủ thể

  D. Nhận thức và sức khỏe của đối tượng.

  Câu 36: Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:

  A. Từ 18 đến 27 tuổi. B. Từ 17 tuổi đến 27 tuổi.

  C. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. D. Từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi.

  Câu 37: Cá nhân tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ chủ động làm những gì mà pháp luật:

  A. Quy định làm B. Quy định phải làm

  C. Cho phép làm D. Không cấm

  Câu 38: Ông A là người có thu nhập cao hàng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân.Trông trường hợp này ông A đã:

  A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật.

  C. Thi hành pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

  Câu 39: Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này chủ tịch UBND huyện đã:

  A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật.

  C.Thi hành pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

  Câu 40: ông K lừa chị Hằng bằng cách mượn của chị K 10 lượng vàng, nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị Hằng số vàng trên. Chị Hằng đã làm đơn kiện ông K ra tòa.Việc chị Hằng kiện ông K là hành vi:

  A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật.

  C. Thi hành pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

  Câu 41: Những hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước……… do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ gọi là

  A. Hành chính B. Pháp luật hành chính

  C. Kỷ luật D. Pháp luật lao động

  Câu 42. Tòa án căn cứ vào pháp luật để ra một bản án là

  A. Công bố pháp luật. B. Vận dụng pháp luật.

  C. Căn cứ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

  Câu 43. Một trong những dấu hiệu cơ bản của hành vi vi phạm pháp luật là

  A. Do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện B. Do người tâm thần thực hiện

  C. Do người 19 tuổi trở lên thực hiện D. Tất cả đều sai

  Câu 44. Người bị coi là tội phạm nếu:

  A. Vi phạm hành chính B. Vi phạm hình sự

  C. Vi phạm kỷ luật D. Vi phạm dân sự

  Câu 45. Điền từ còn thiếu vào dấu …: “Trách nhiệm pháp lý là … mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình”.

  A. Nghĩa vụ B. Trách nhiệm

  C. Việc D. Cả A, B, C đều sai

  Câu 46. Người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm là hành vi vi phạm

  A. Hình sự B. Dân sự

  C. Hành chính D. Kỷ luật

  Câu 47. Hiếp dâm trẻ em là hành vi vi phạm

  A. Hành chính. B. Dân sự.

  C. Hình sự. D. Kỷ luật.

  Câu 48. Bên mua không trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn, đúng phương thức như đã thỏa thuận với bên bán hàng, khi đó bên mua đã có hành vi vi phạm

  A. Kỷ luật B. Dân sự

  C. Hình sự D. Hành chính

  Câu 49. Cố ý lái xe gây tai nạn nghiêm trọng cho người khác là hành vi vi phạm

  A. Kỷ luật B. Dân sự

  C. Hình sự D. Hành chính

  Câu 50. Khi thuê nhà ông A, ông B đã tự động sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến ông A. Hành vi này của ông B là hành vi vi phạm

  A. Dân sự B. Hình sự

  C. Kỷ luật D. Hành chính

  Câu 51. Buôn bán, vận chuyển ma túy là hành vi vi phạm

  A. Dân sự B. Hình sự

  C. Kỷ luật D. Hành chính

  Câu 52. Học sinh sử dụng tài liệu khi kiểm tra giữa kỳ là hành vi vi phạm

  A. Dân sự B. Hình sự

  C. Kỷ luật D. Hành chính

  Câu 53. Có mấy hình thức thực hiện pháp luật?

  A. Ba hình thức. B. Bốn hình thức.

  C. Hai hình thức D. Năm hình thức.

  Câu 54. Vi phạm pháp luật là:

  A. Hành vi trái pháp luật.

  B. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý làm.

  C. Người có vi phạm pháp luật phải có lỗi.

  D. Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực pháp lý, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

  Câu 55. Cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, có nghĩa là đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào?

  A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật.

  C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

  Câu 56. Cố ý đánh người gây thương tích nặng là hành vi vi phạm:

  A. Dân sự. B. Hình sự C. Hành chính D. Kỷ luật

  Câu 57: Thuế Giá trị gia tăng còn được gọi là thuế

  A. VAT B. VAC C. FTA D. CSD

  Câu 58: Thế giới chọn ngày phòng chống HIV/AIDS là ngày

  A. 1/11 B. 1/10 C. 1/12 D. 1/9

  Câu 59: Ông A tổ chức buôn ma túy. Hỏi ông A phải chịu trách nhiệm pháp lý nào ?

  A. Trách nhiệm hình sự. B. Trách nhiệm kỷ luật.

  C. Trách nhiệm hành chính. D. Trách nhiệm dân sự.

  A. Quan hệ hôn nhân – gia đình. B. Quan hệ kinh tế.

  C. Quan hệ về tình yêu nam – nữ. D. Quan hệ lao động.

  Câu 61: Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thanh niên đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự…, là hình thức:

  A. Thực hiện đúng đắn các quyền hợp pháp.

  B. Không làm những điều pháp luật cấm.

  C. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý.

  D. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.

  Câu 62: Năng lực hành vi dân sự được công nhận cho:

  A. Những người hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không mang quốc tịch Việt Nam

  B. Người chưa trưởng thành

  C. Người mắc bệnh Down

  D. Tất cả đều sai

  Câu 63: Công dân được phép bắt tội phạm bị truy nã vì trường hợp này:

  A. Không cần quyết định của Toà án.

  B. Đã có quyết định của Toà án.

  C. Không cần quyết định của Viện Kiểm sát.

  D. Đã có quyết định của Viện Kiểm sát.

  Câu 64: Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tánh mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì:

  A. Vi phạm pháp luật hành chánh.

  B. Vi phạm pháp luật hình sự.

  C. Bị xử phạt vi phạm hành chánh.

  D. Cả A, B, C đều đúng.

  Câu 65: Những vi phạm pháp luật nghiêm trọng về bảo vệ môi trường đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của:

  A. Bộ luật Hình sự B. Luật Dân sự

  C. Luật Hành chính D. Luật Môi trường

  Câu 66: Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải:

  A. Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật

  B. Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật

  C. Cả hai câu trên đều đúng

  D. Cả hai câu trên đều sai

  Câu 67: Xác định câu phát biểu sai: Trong một quan hệ pháp luật

  A. Không có chủ thể nào chỉ có quyền mà không có nghĩa vụ

  B. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể không tách rời nhau

  C. Không có chủ thể nào chỉ có nghĩa vụ mà không có quyền

  Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 16 Bài Tập Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Có Lời Giải + Đáp Án
 • 26 Bài Tập Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Có Lời Giải + Đáp Án
 • Bài Tập Tài Chính Doanh Nghiệp (Có Đáp Án)
 • Bài Tập Và Lời Giải Nguyên Lý Kế Toán
 • Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải & Đáp Án
 • Giải Gdcd 9 Bài 3: Dân Chủ Và Kỉ Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Trả Lời Câu Hỏi Trang 24
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 9: Dân Chủ Và Kỉ Luật
 • Giải Bài Tập 1,2,3,4,5,6 Trang 59,60 Sách Giáo Khoa Gdcd 9
 • Giải Bài Tập 1,2,3,4,5,6 Trang 50,51 Sách Giáo Khoa Gdcd 9
 • Giải Bài Tập 1,2,3,4,5,6 Trang 68 Sách Giáo Khoa Gdcd 9
 • Ý nghĩa: Rèn luyện:

  Theo em, những việc làm nào sau đây có nội dung thể hiện tính dân chủ, tính kỉ luật và việc làm nào không? Tại sao?

  b. Ông Bính – tổ trưởng tổ dân phố – quyết định mỗi gia đình nộp 5.000 đồng để làm quỹ thăm hỏi những gia đình khó khăn

  c. Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch

  d. Thầy chủ nhiệm giao cho Hùng điều khiển buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, mọi người đã tích cực phát biểu ý kiến

  e. Trong một trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát với nhau trên sân cỏ, không tuân theo quyết định của trọng tài.

  Những hoạt động thể hiện tính dân chủ là (a), (c), (d):

  (c) Nam đã thể hiện quyền dân chủ của mình là sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch.

  (d) Thầy chủ nhiệm đã tạo điều kiện cho Hùng phát huy vai trò trách nhiệm của người cán bộ lớp.

  Những hoạt động thiếu tính dân chủ (b):

  (b) Ông Bính đã tự quyết định số tiền mỗi gia đình phải nộp mà không thông qua bàn bạc với các hộ gia đình, đây là việc làm thiếu tính dân chủ

  Hoạt động thể hiện tính thiếu kỉ luật :

  (e) : Các cầu thủ không thực hiện đúng quy định kỉ luật trận đấu và tôn trọng quyết định của trọng tài

  Hãy kể lại một việc làm của em về thực hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật của nhà trường ?

  Trong giờ sinh hoạt lớp vào thứ 7, sau khi bạn lớp trưởng nhận xét những mặt ưu, khuyết điểm của lớp trong tuần qua và đề nghị các bạn cho ý kiến, trong đó có một giờ học Giáo dục công dân bạn Khuê đã đưa bài tập Sử ra để làm, vì thế cô giáo đã trừ điểm thi đua của lớp. Em đã có góp ý với bạn Khuế phải thực hiện nghiêm túc kỉ luât giờ học. Giờ nào việc nấy, nếu bạn làm như vậy không những vi phạm nội quy học tập, kỉ luật của nhà trường mà còn thể hiện thái độ không tôn trọng cô giáo bộ môn Giáo dục công dân.

  Hãy phân tích và chứng minh nhận định: “Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh tập thể”?

  Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy tiềm năng chí tuệ của mình đóng góp vào những công việc của tập thể, dân chủ tạo ra hoạt động công khai; kỉ luật là điều kiện tạo nên tính thống nhất trong hành động. Kỉ luật là điều kiên đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả; phát huy dân chủ và kỉ luật là khai thác có hiệu quả tiềm năng cả quần chúng, là sức mạnh của một tập thể biết đoàn kết, thống nhất trong hành động để đạt hiệu quả trong công việc.

  Theo em, để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải làm gì?

  Trả lời:

  Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải:

  • Có ý thức rèn luyện, có ý thức tổ chức kỉ luật
  • Thực hiện đúng nội quy của nhà trường, của lớp đề ra
  • Tham gia phát biểu xây dựng bài
  • Tham gia góp ý xây dựng kế hoạch của lớp, góp ý xây dựng trong những giờ sinh hoạt lớp
  • Dân chủ nhưng cần có tổ chức, có ý thức xây dựng tập thể lớp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 9 Bài 3: Dân Chủ Và Kỉ Luật
 • Giải Gdcd 9 Bài 2 Ngắn Nhất: Tự Chủ
 • Giải Gdcd 9 Bài 1 Ngắn Nhất: Chí Công Vô Tư
 • Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 4 Trang 19 Sgk Gdcd 9
 • Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 4 Trang 8 Sgk Gdcd 9
 • Soạn Vnen Gdcd 9 Bài 4: Sống Có Đạo Đức, Kỉ Luật Và Tuân Theo Pháp Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 Trang 43 44 Sgk Gdcd 9
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Bài 1: Thế Giới Quan Duy Vật Và Phương Pháp Biện Chứng (Tiết 1)
 • Giải Bài Tập 4 Trang 33 Gdcd 10
 • Gdcd 10 Bài 6: Khuynh Hướng Phát Triển Của Sự Vật & Hiện Tượng
 • Lý Thuyết, Trắc Nghiệm Gdcd 10 Bài 6: Khuynh Hướng Phát Triển Của Sự Vật Và Hiện Tượng
 • A. Hoạt động khởi động

  2. Suy ngẫm

  a. Ai trong câu chuyện trên là người sống không có đạo đức, không tuân thủ kỉ luật và pháp luật? Tại sao? Nếu em là lí trưởng, em sẽ giải quyết như thế nào?

  b. Em có suy nghĩ gì về những câu danh ngôn sau: “Kỉ luật là tự do”, “Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức”.

  a. Trong câu chuyện trên, ông lí trường, cải và ngô đều là người sống không có đạo đức, không tuân thủ kỉ luật và pháp luật. Vì Cải và Bắp sai nên đã lấy tiền mua chuộc lí trưởng để mình không chịu phạt. Còn lý trưởng là quan nhưng lại ăn hối của Cải, Ngô và do cả hai đều hối lộ nên quan đã xử phạt người có tiền hối lộ ít hơn.

  b. Câu danh ngôn “kỉ luật là tự do”: Với nhiều người, kỷ luật là một từ không mấy hay ho và nó đồng nghĩa với việc thiếu tự do. Nhưng trên thực tế, điều ngược lại mới đúng. Stephen R. Covey từng nói: “Những người không có kỷ luật là nô lệ cho cảm xúc, dục vọng, và đam mê”. Và xét về lâu dài, những người không có kỷ luật sẽ không có được sự tự do đi kèm với một số kỹ năng và năng lực cụ thể – chẳng hạn như khả năng chơi một loại nhạc cụ hay sử dụng một ngoại ngữ.

  Câu danh ngôn “Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức”: Câu này ý khá rõ, nếu bạn thực hiện đúng pháp luật thì sẽ chẳng ai có thể bắt bẻ và làm phiền đến bạn. Đạo đức cũng vậy, sẽ không ai nói bạn có đạo đức nếu bạn vi phạm pháp luật. Bạn có đạo đức bạn sẽ thực hiện tốt pháp luật, bạn sống đúng chuẩn mực trong cuộc sống. Điều đó sẽ giúp bạn được nhiều người yêu quý, kính trọng thay vì làm hại bạn.

  c. Những điều em biết về đạo đức, kỉ luật, pháp luật:

  • Đạo đức là từ dùng để chỉ một thành tố trong tính cách và giá trị của một con người. Đạo là con đường, đức là tính tốt hoặc những công trạng tạo nên. Khi nói một người có đạo đức là ý nói người đó có sự rèn luyện thực hành các lời răn dạy về đạo đức, sống chuẩn mực và có nét đẹp trong đời sống và tâm hồn.
  • Kỉ luật là tuân theo quy định của cộng đồng. Hành động thống nhất để đạt chất lượng cao.
  • Pháp luật là hệ thống những qui tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thứa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội pháp triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 4 5 Trang 25 26 Sgk Gdcd 9
 • Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 4 Trang 22 23 Sgk Gdcd 9
 • Trả Lời Câu Hỏi Gdcd 6 Bài 9 Trang 22
 • Kinh Nghiệm Xây Dựng Bài Tập Tình Huống Để Giải Quyết Các Vấn Đề Thực Tiễn Trong Môn Gdcd Thcs
 • Trả Lời Gợi Ý Gdcd 7 Bài 9 Trang 28
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 5: Pháp Luật Và Kỷ Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 21: Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 6 Bài 6: Biết Ơn
 • Bài 17: Nghĩa Vụ Tôn Trọng, Bảo Vệ Tài Sản Nhà Nước Và Lợi Ích Công Cộng
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 16: Quyền Sở Hữu Tài Sản Và Nghĩa Vụ Tôn Trọng Tài Sản
 • Bài 1: Sống Giản Dị
 • Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 5: Pháp luật và kỷ luật

  Giải bài tập môn GDCD lớp 8

  Bài tập môn GDCD lớp 8

  được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn GDCD lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

  Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 3: Tôn trọng người khác

  Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 4: Giữ chữ tín

  Giải bài tập SBT GDCD lớp 8 bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

  Bài tập 1: Em hiểu thế nào là pháp luật, thế nào là kỉ luật? Pháp luật và kỉ luật có sự giống nhau và khác nhau như thế nào?

  Trả lời

  • Pháp luật là hệ thống các qui tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
  • Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng (một tập thể) về những hành vi cần phải tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất, chặt chẽ của mọi người.
  • Giống nhau: đều là qui định có tính bắt buộc, yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm đem lại lợi ích chung cho tập thể.
  • Khác nhau: Pháp luật do Nhà Nước ban hành,còn kỉ luật là qui định của một cộng đồng (tập thể).

  Bài tập 2: Pháp luật và kỉ luật có mối quan hệ với nhau như thế nào? Nêu ví dụ?

  Trả lời

  Những qui định của một tập thể phải tuân theo những qui định của pháp luật, không được trái với pháp luật.

  Bài tập 3: Hãy nêu ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật trong đời sống cá nhân và xã hội?

  Trả lời

  Ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật trong đời sống cá nhân và xã hội.

  • Giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hành động.
  • Bảo vệ quyền lợi của mọi người.
  • Tạo điều kiện cho mỗi cá nhân và toàn xã hội phát triển theo một định hướng chung.

  Bài tập 4: Những nội dung dưới đây là pháp luật hay kỷ luật?

  1. Các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành.
  2. Những quy định, quy ước của một cộng đồng, một tập thể.
  3. Thực hiện bằng biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
  4. Đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất, chặt chẽ của mọi người.

  Bài tập 5: Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây thể hiện sự không tôn trọng pháp luật?

  1. Phép vua thua lệ làng
  2. Bênh lí không bênh thân
  3. Cầm cân nảy mực
  4. Chớ tha kẻ gian, chớ oan người ngay

  Bài tập 6: Hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật?

  1. Tổ chức cá độ bóng đá
  2. Đi học muộn
  3. Nói chuyện riêng trong giờ học
  4. Không làm bài tập về nhà

  Bài tập 7: Hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm kỉ luật?

  1. Đánh nhau gây thương tích
  2. Mượn xe đạp của bạn rồi đem cầm cố
  3. Chơi tú lơ khơ ăn tiền
  4. Dùng điện thoại di động nhắn tin trong giờ học

  Bài tập 8: Em không tán thành với nhận định nào trong các nhận định sau đây?

  1. Mọi người đều phải sống và làm việc theo pháp luật.
  2. Người có ý thức kỉ luật thì thường có ý thức tôn trọng pháp luật,
  3. Học sinh chỉ cần tôn trọng kỉ luật trong trường học là đủ.
  4. Nội quy của nhà trường không phải là pháp luật.

  Trả lời

  Câu 4

  Pháp luật: A,C

  Kỷ Luật: B, D

  Câu 5: A

  Câu 6: A

  Câu 7: D

  Câu 8: C

  Bài tập 9: Giờ truy bài đã được năm phút mới thấy Quỳnh Anh và nhóm ban nữ lớp 8B đến lớp. Chi đội trưởng chưa kịp hỏi thì Quỳnh Anh đã cười:

  – Một chút? Đây là lần thứ ba trong tháng này rồi đấy! – tiếng Tổ trưởng tổ 2 vang lên.

  Câu hỏi:

  1/ Theo em, nhóm bạn nữ trong tình huống trên vi phạm điều gì?

  2/ Nếu em là chi đội trưởng trong tình huống trên thì em sẽ nói gì với nhóm cúa Quỳnh Anh?

  Trả lời

  Nhóm bạn nữ đã không tôn trọng nội quy nhà trường, đã không tôn trọng kỉ luật trong học tập.

  Bài tập 10: Có ý kiến cho rằng: “Pháp luật và kí luật chí là những quy định chung đế đưa mọi người vào khuôn khổ nhất định chứ không đem lại lợi ích cho con người”

  Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

  Trả lời

  Pháp luật và kỉ luật rất cần thiết trong xã hội và trong tập thể, làm cho mọi người thống nhất trong hành động, việc làm, đem lại hiệu quả cao trong công việc.

  Bài tập 11: Tan trường, học sinh đỗ xe tràn xuống ca lòng dường, tập trung đứng thành hàng ba hàng bốn. Các bạn này khống về ngay mà còn đợi nhau trò chuyện nên trưa nào cũng gây nên cảnh tắc đường kéo dài.

  Câu hỏi:

  1/ Theo em, các bạn học sinh trong tình huống này vi phạm điều gì?

  2/ Hành vi của các bạn ấy cho thấy điều gì?

  3/ Thanh niên xung kích của trường có thế có biện pháp gì để chấm dứt tình trạng trên?

  Trả lời

  1/ Trong tình huống này, các bạn học sinh đã không tôn trọng pháp luật, đã vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

  2/ Hành vi của các bạn ấy cho thấy ý thức không thực hiện tốt trật tự an toàn khi tham gia giao thông.

  3/ Thanh niên xung kích của trường có thể dẹp bỏ, khuyên ngăn và có hành vi xử lý đối với những bạn tụ tập hàng ba hàng bốn trước cổng trường.

  Bài tập 12: Nếu như một xã hội mà không có pháp luật và kí luật thì có thể xảy ra những điều gì? Em hãy lấy một ví dụ để minh hoạ.

  Trả lời

  Không có pháp luật thì xã hội sẽ hỗn loạn, cuộc sống của con người không được đảm bảo an toàn.

  Ví dụ: Nếu không có pháp luật về giao thông đường bộ thì mạnh ai người ấy đi, sẽ hỗn loạn trên đường giao thông, rất nguy hiểm.

  Không có kỉ luật thì mọi hoạt động của tập thể sẽ mất trật tự, không thể thực hiện được nhiệm vụ chung. Ví dụ: Kỉ luật trong trường học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 13: Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 6 Bài 8: Sống Chan Hòa Với Mọi Người
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 8 Bài 6: Xây Dựng Tình Bạn Trong Sáng, Lành Mạnh
 • Bài 3: Tôn Trọng Người Khác
 • Bài 4: Giữ Chữ Tín
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 9 Bài 3: Dân Chủ Và Kỉ Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Gdcd 9 Bài 3: Dân Chủ Và Kỉ Luật
 • Trả Lời Câu Hỏi Trang 24
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 9: Dân Chủ Và Kỉ Luật
 • Giải Bài Tập 1,2,3,4,5,6 Trang 59,60 Sách Giáo Khoa Gdcd 9
 • Giải Bài Tập 1,2,3,4,5,6 Trang 50,51 Sách Giáo Khoa Gdcd 9
 • Giải bài tập SGK GDCD 9 bài 3: Dân chủ và kỉ luật

  Giải bài tập môn giáo dục công dân lớp 9

  Bài tập môn GDCD lớp 9

  được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn GDCD lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

  Câu 1: Gợi ý câu hỏi tình huống

  a) Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong hai câu chuyên trên..

  Trả lời

  Những việc làm thể hiện việc phát dân chủ:

  • Họp bàn xây dựng kế hoạch hoạt động của lớp;
  • Đề xuất chỉ tiêu cụ thể;
  • Đề xuất các biện pháp thực hiện;
  • Tự nguyện tham gia vào các hoạt động tập thể;
  • Thành lập “Đội Thanh niên cờ đỏ”.

  Những việc làm thể hiện không phát huy dân chủ trong công ty :

  • Công nhân không được bàn bạc, góp ý những yêu cầu của giám đốc đôi với mọi người trong sản xuất;
  • Công nhân kiến nghị đòi cải thiện điều kiện lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần không được giám đốc chấp nhận.

  b) Hãy phân tích sự kết hợp biện pháp phát huy dân chủ và kỉ luật của lớp 9A?

  Trả lời

  Khi họp bàn xây dựng kế hoạch năm học của lớp, biện pháp dân chủ thể hiện ở chỗ:

  • Mọi người cùng được tham gia bàn bạc;
  • Thể hiện ý thức tự giác của mọi người;
  • Biện pháp tổ chức thực hiện;

  Biện pháp kỉ luật:

  • Các bạn tuân thủ quy định tập thể;
  • Cùng thống nhất hành động;
  • Nhắc nhở, đôn đốc nhau thực hiện.

  c) Hãy nêu tác dụng của việc phát huy dân chủ và thực hiện kỉ luật của tập thể lớp 9A dưới sự chỉ đạo của thầy giáo chủ nhiệm?

  Trả lời

  Nhờ việc phát huy dân chủ và thực hiện kỉ luật mà tập thể lớp 9A dưới sự chỉ đạo của thầy giáo chủ nhiệm đã phát huy được ý thức tập thể của lớp; nhờ có biện pháp tổ chức thực hiện mà mọi khó khăn đã được khắc phục, kế hoạch đã được thực hiện trọn vẹn.

  d) Việc làm của ông giám đốc ở câu chuyện 2 đã có tác hại như thế nào ? Vì sao?

  Trả lời

  Việc làm của ông giám đốc có tác hại đã làm cho công nhân bất nên kết quả sản xuất giảm sút và công ti bị thua lỗ nặng nề.

  Bởi vì, ông giám đốc là người độc đoán, chuyên quyền và gia trưởng

  Câu 2:

  1) Theo em, những việc làm nào sau đây có nội dung thể hiện tính dân chủ ? Vì sao?

  b) Ông Bính – tổ trưởng tổ dân phố – quyết định mỗi gia đình nộp 5.000 đồng để làm quỹ thăm hỏi những gia đình gặp khó khăn

  c) Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch

  d) Thầy chủ nhiệm giao cho Hùng điều khiển buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, mọi người đã tích cực phát biểu ý kiến

  đ) Trong một trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát với nhau trên sân cỏ, không tuân theo quyết định của trọng tài.

  Trả lời

  Những hoạt động thể hiện dân chủ là: (a), (c), (d).

  (c) Nam đã thể hiện quyền dân chủ của mình là sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch.

  (d) Thầy chủ nhiệm đã tạo điều kiện cho Hùng phát huy vai trò trách nhiệm của người cán bộ lớp.

  Những hoạt động thiếu dân chủ: (b), ông Bính đã tự quyết định số tiền mỗi gia đình phải nộp mà không thông qua bàn bạc với các hộ gia đình, đây là việc làm thiếu dân chủ.

  Hoạt động thể hiện thiếu tính kỉ luật là (e): Các cầu thủ không thực hiện đúng quy định kỉ luật trận đấu và tôn trọng quyết định của trọng tài.

  2) Hãy kể lại một việc làm của em về thực hiện tốt dân chủ và tôn trọng kỉ luật của nhà trường.

  Trả lời

  Trong giờ sinh hoạt lớp vào thứ 7, sau khi bạn lớp trưởng nhận xét những mặt ưu, khuyết điểm của lớp trong tuần qua và đề nghị các bạn cho ý kiến, trong đó có một giờ học Giáo dục Công dân bạn Khuê đã đưa bài tập Sử ra để làm, vì thế cô giáo đã trừ điểm thi đua của lớp. Em đã có ý kiến góp ý cho bạn Khuê phải thực hiện nghiêm túc kỉ luật giờ học: Giờ nào việc nấy, nếu bạn làm như vậy là không những vi phạm nội quy học tập, kỉ luật của nhà trường mà còn thể hiện thái độ không tôn trọng cô giáo bộ môn Giáo dục Công dân.

  3) Hãy phân tích và chứng minh nhận định “Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của một tập thể”.

  Trả lời

  Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy tiềm năng trí tuệ của mình đóng góp vào những công việc của tập thể, dân chủ tạo ra hoạt động công khai; kỉ luật là điều kiện tạo nên tính thống nhất trong hành động, kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả; phát huy dân chủ và kỉ luật là khai thác có hiệu quả tiềm năng của quần chúng, là sức mạnh của một tập thể biết đoàn kết, thống nhất trong hành động để đạt hiệu quả cao trong công việc.

  4) Theo em, để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải làm gì?

  Trả lời

  Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải:

  • Có ý thức rèn luyện, có ý thức tổ chức kỉ luật;
  • Thực hiện đúng nội quy của nhà trường, của lớp đề ra;
  • Tham gia phát biểu xây dựng bài;
  • Tham gia góp ý xây dựng kế hoạch của lớp, góp ý xây dựng trong những giờ sinh hoạt lớp;
  • Dân chủ nhưng cần có tổ chức, có ý thức xây dựng tập thể lớp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Gdcd 9 Bài 2 Ngắn Nhất: Tự Chủ
 • Giải Gdcd 9 Bài 1 Ngắn Nhất: Chí Công Vô Tư
 • Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 4 Trang 19 Sgk Gdcd 9
 • Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 4 Trang 8 Sgk Gdcd 9
 • Giải Bài Tập Bài 7 Trang 25 Sgk Gdcd Lớp 9
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 10 Bài 8: Tồn Tại Xã Hội Và Ý Thức Xã Hội
 • Gdcd 10 Bài 9: Con Người Là Chủ Thể Của Lịch Sử, Là Mục Tiêu Phát Triển Của Xã Hội
 • Giải Bài Tập Sgk Giáo Dục Công Dân 10 Bài 3: Sự Vận Động Và Phát Triển Của Thế Giới Vật Chất
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân 8 Bài 3: Tôn Trọng Người Khác
 • Giáo Dục Công Dân 8 Bài 2: Liêm Khiết
 • – Phủ định biện chứng mang tính tất yếu, khách quan, nguyên nhân sự phủ định nằm ngay trong bản thân sự vật hiện tượng, đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. Phủ định biện chứng tạo điều kiện, làm tiền đề cho sự phát triển.

  Đặc điểm 2: Tính kế thừa.

  – Tính kế thừa là tất yếu khách quan, đảm bảo sự vật hiện tượng giữa lại yếu tố tích cực, loại bỏ những yếu tố tiêu cực, lạc hậu để sự vật hiện tượng phát triển liên tục, không ngừng

  Tuần: 10 NS:18/10/2014 Tiết: 10 ND:20/10/2014 Bài 6: KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG (Tiết1) I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: Nêu được khái niệm phủ định, phủ định biện chứng và phủ định siêu hình. 2.Về kỹ năng: - Bài học: Biết phân biệt được cái đúng và cái sai trong cuộc sống - Kĩ năng sống: Liệt kê được sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình. 3.Về thái độ: Phê phán thái độ phủ định sạch trơn quá khứ, hoặc kế thừa một cách thiếu chọn lọc đối với cái cũ. 4.Trọng tâm kiến thức: Phủ định biện chứng và phủ định siêu hình II. PHƯƠNG PHÁPVÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: 1.Phương tiện: : SGK , SGV, giáo án, một số câu hỏi , mẫu chuyện tham khảo, một số bảng so sánh giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình và phiếu học tập để củng cố bài học. III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: Kiểm diện. 2.Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu những điểm khác nhau giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất ? Cho ví dụ ? 3.Giảng bài mới: GV nhận xét và dẫn dắt. Trong bài 4, bài 5 phép biện chứng duy vật đã cho ta hiểu được nguồn gốc, cách thức vận động, phát triển của sự vật hiện tượng, nhưng sự vật hiện tượng vận động, phát triển theo khuynh hướng như thế nào ? Nội dung bài 6 sẽ cho chúng ta hiểu rõ được điều đó... Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cơ bản Hoạt động 1:Tìm hiểu khái niệm Phủ định là gì ? - GV: hướng dẫn HS quan sát các sự vật hiện tượng và nhận xét các ví dụ: Đốt rừng, chặt cây, Hạt lúa xay thành gạo, quả trứng nở thành gà con... Các sự vật hiện tượng trên có một đặc điểm chung là gì ? - HS: Trả lời. - GV: Nhận xét, bổ sung và kết luận. Hoạt động 2: Tìm hiểu Phủ định biện chứng và Phủ định siêu hình. Nhóm 1: Cho các ví du: - Gió bão làm đỏ cây - Động đất đổ sập nhà - Ngắt một bông hoa - Giết chết một con sâu. Câu hỏi: 1.Nhận xét về kết quả của những sự vật hiện tượng trên ? 2. Nguyên nhân của nó là gì ? 3. Thế nào là Phủ định siêu hình ? Nhóm 2: Cho các ví dụ: - Hạt thóc mọc thành cây lúa. - Quả trứng nở thành gà con - NaOH + HCl = NaCl + H2O Câu hỏi: 1. Nhận xét về kết quả của những sự vật hiện tượng trên ? 2. Nguyên nhân của nó là gì ? 3. Thế nào là Phủ định biện chứng ? Nhóm 3 và nhóm 4: 1.Hãy so sánh sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình. 2.Đặc điểm của phủ định biện chứng là gì ? Cho ví dụ minh hoạ ? - GV: hướng dẫn học sinh nhận xét, phấn tích và bổ sung thêm. - Rút ra kết luận. - Củng cố: Phân biệt phủ định biện chứng và phủ định siêu hình. 1.Phủ định biện chứng và phủ định siêu hình : a.Phủ định là gì ? Phủ định là xoá bỏ sự tồn tại của sự vật hiện tượng nào đó. b. Phủ định siêu hình : Là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại, phát triển của sự vật hiện tượng (chấm dứt sự phát triển) c.Phủ định biện chứng: Là sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật hiện tượng cũ để phát triển sự vật hiện tượng mới. * Đặc điểm của Phủ định biện chứng. Đặc điểm 1: Tính khách quan. - Phủ định biện chứng mang tính tất yếu, khách quan, nguyên nhân sự phủ định nằm ngay trong bản thân sự vật hiện tượng, đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. Phủ định biện chứng tạo điều kiện, làm tiền đề cho sự phát triển. Đặc điểm 2: Tính kế thừa. - Tính kế thừa là tất yếu khách quan, đảm bảo sự vật hiện tượng giữa lại yếu tố tích cực, loại bỏ những yếu tố tiêu cực, lạc hậu để sự vật hiện tượng phát triển liên tục, không ngừng 4.Củng cố: GV khái quát lại nội dung , khắc sâu kiến thức trọng tâm của tiết. 5.Hoạt động nối tiếp: GV yêu cầu học sinh về nhà học bài, trả lời câu hỏi sgk , đọc trước phần còn lại. V.RÚT KINH NGHIỆM:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Sgk Gdcd Lớp 10 Bài 6: Khuynh Hướng Phát Triển Của Sự Vật Và Hiện Tượng
 • Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Sgk Gdcd Lớp 10 Bài 7: Thực Tiễn Và Vai Trò Của Thực Tiễn Đối Với Nhận Thức
 • Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Sgk Gdcd Lớp 10 Bài 1: Thế Giới Quan Duy Vật Và Phương Pháp Luận Biện Chứng
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 10 Bài 12: Công Dân Với Tình Yêu, Hôn Nhân Và Gia Đình
 • Câu 2 Trang 101 Sgk Gdcd 10
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 7. Đoàn Kết, Tương Trợ
 • Giải Vbt Gdcd 7 Bài 15: Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 7 Bài 6: Tôn Sư Trọng Đạo
 • Giải Bài Tập Công Nghệ 6
 • Công Nghệ 6 Bài 16: Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • TUẦN DẠY: 11. 12 Ngày soạn:16/10/2014 TIẾT: 11. 12 Ngày day:21/10/2014 Bài 9 XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : -Kể được những tiêu chuẩn chính của gia đình văn hóa . -Hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa . -Biết được mỗi người phải làm gì để xây dựng gia đình văn hóa . 2/Kĩ năng : -Biết phân biệt các hành vi đúng sai, lành mạnh và không lành mạnh trong sinh hoạt văn háo ở gia đình . -Biết tự đánh giá bản thân trong việc đóng góp xây dựng gia đình văn hóa . -Biết thể hiện hành vi văn hóa trong cư xử, lối sống ở gia đình . Các KNS cơ bản được áp dụng -Kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng về những biểu hiện của gia đình văn hóa và ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa. -Kỹ năng nêu và giải quyết vấn đề về vai trò của trẻ em-HS trong gia đình. -Kỹ năng quản lí thời gian, kỹ năng đảm nhận trách nhiệm trong việc tham gia các công việc gia đình. 3/Thái độ : -Coi trọng danh hiệu gia đình văn hóa . -Tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa . 2/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 2.1/ Chuẩn bị của giáo viên: - Soạn giáo án. - SGK. - Bảng tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 2.2/ Chuẩn bị của học sinh: - Học thuộc bài 8 - Chuẩn bị bài 9: + Đọc phần truyện đọc ở bài 9 (trong SGK GDCD 7) và tìm hiểu theo gợi ý. + Tìm hiểu tiêu chuẩn của gia đình văn hóa ở địa phương. III/ Các hoạt động dạy- học : 1/ Ổn định : (1 phút). 2/ Kiểm tra bài cũ : (5 phút). a/ Khoan dung là gì ? → Khoan dung là rộng lòng tha thứ . Người có lòng khoan dung luôn tôn trọng và thông cảm với người khác, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm . b/Hãy nêu 1 vài việc làm thể hiện khoan dung . → Không giận bạn khi bạn vô ý va vào em ; bỏ qua lỗi cho bạn nếu bạn không cố ý ,.. 3/ Bài mới : Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung TIẾT 1: Hoạt động 1: Giới thiệu bài: (4') - Nêu câu hỏi : Theo em, gia đình như thế nào được công nhận gia đình văn hóa ? Nhận xét, chốt ý : Để hiểu thêm về gia đình văn hóa, ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu tiêu chuẩn của gia đình văn hóa : (20 phút) a. Mục tiêu: Tìm hiểu tiêu chuẩn của gia đình văn hóa. Tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật. Tích hợp bảo vệ môi trường c. Các bước của hoạt động -Mời 3 HS đọc truyện đọc : Một gia đình văn hóa . (SGK trang 26-27) . Nhóm 1: Em có nhận xét gì về nếp sống của gia đình cô Hòa ? Nhóm 2 : Mọi thành viên trong gia đình cô Hòa đã làm gì để xây dựng gia đình mình thành gia đình văn hóa ? Nhóm 3 : Theo em, gia đình văn hóa là gia đình như thế nào ? * Tích hợp bảo vệ môi trường : -Nêu câu hỏi : Khoản 1 điều 5 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 Nhận xét, chốt ý : Bảo vệ môi trường là 1 trong các tiêu chuẩn của gia đình văn hóa . Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa: (15 phút ) a. Mục tiêu: Tìm hiểu HS tìm hiểu ý nghĩa của xây dựng gia đình văn hóa .Tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật. b. Phương pháp: Giải quyết vấn đề, động não, c. Các bước của hoạt động: - Yêu cầu HS đọc và làm bài tập e SGK trang 29. - Nêu câu hỏi: Những gia đình có cha mẹ bất hòa, thiếu gương mẫu, con cái hư hỏng ảnh hưởng như thế nào đối với các thành viên trong gia đình ấy? Gia đình có cần thiết cho bản thân không, gia đình em có được công nhận là gia đình văn hóa? Trong gia đình, có người thân của em bị nghiện ma túy. Trong trường hợp đó em sẽ làm gì? Chốt lại:ý đúng Giới thiệu điều 4 của Luật phòng chống ma túy năm 2000 - Nêu câu hỏi động não: Xây dựng gia đình văn hóa sẽ có ích gì cho bản thân em, củng như các thành viên trong gia đình mình? Vậy theo em, dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân, gia đình? Mỗi gia đình đều xây dựng gia đình văn hóa sẽ có ích gì đối với xã hội? - Chốt lại ý nghĩa đối với xã hội. TIẾT 2: Hoạt động 4: Hướng dẫn HS liên hệ với tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở địa phương ( 15 phút) a. Mục tiêu: GIúp HS biết tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở địa phương. b. Phương pháp: Giải quyết vấn đề, động não, c.Cách tiến hành: -Yêu cầu HS trình bày tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở địa phương mà các em sưu tầm được . - Nêu câu hỏi : Gia đình em đã thực hiện tốt các tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở địa phương em chưa ? Kết luận : Căn cứ vào các tiêu chuẩn của gia đình văn hóa nói trên mà tùy theo điều kiện địa phương mà có những tiêu chuẩn gia đình văn hóa cho phù hợp. Hoạt động 5: Hướng dẫn HS tìm hiểu trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng gia đình văn hóa:( 26 phút ). a. Mục tiêu: GIúp HS tìm hiểu trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng gia đình văn hóa.Tích hợp bảo vệ môi trường b.Phương pháp: Giải quyết vấn đề, động não, c.Cách tiến hành: - Nêu câu hỏi : Hãy nêu 1 số kiểu gia đình đang tồn tại ở xã hội ta . -Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập b, d -Nhận xét, đưa ra đáp án đúng : Bài tập b: Không phải gia đình giàu có thì bao giờ cũng có hạnh phúc . Bài tập d : Đồng ý :5 . Nhận xét, chốt ý : Gia đình văn hóa là sự kết hợp hài hòa giữa đời sống vật chất và tinh thần . Hãy nêu biểu hiện đúng, lành mạnh góp phần xây dựng gia đình văn hóa . Hãy nêu biểu hiện sai,thiếu, lành mạnh trong việc xây dựng gia đình văn hóa . Nhận xét, bổ sung . Vậy để xây dựng gia đình văn hóa, các thành viên trong gia đình cần phải làm gì ? -Yêu cầu HS làm bài tập c SGK trang 29 . -Nhận xét, đưa đáp án đúng : điều chỉnh thói quen của mình vì lợi ích chung của gia đình, không làm ảnh hưởng đến người khác . * Tích hợp bảo vệ môi trường : - Nêu câu hỏi : HS có thể góp phần xây dựng gia đình văn hóa không ? HS có thể làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa ? Em cần có thái độ như thế nào với việc xây dựng gia đình văn hóa ? Nhận xét, chốt ý : HS cần tham gia xây dựng gia đình văn hóa bằng những việc làm cụ thể, vừa sức , trong đó có việc bảo vệ môi trường -Yêu cầu HS liên hệ bản thân . Em đã làm tốt trách nhiệm của mình trong việc xây dựng gia đình văn hóa chưa ? -Tuyên dương biểu hiện tốt, uốn nắn các biểu hiện chưa tốt . Em dự kiến sẽ làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa ?( BT g SGK Trang 29 ) -Yêu cần HS giải thích câu danh ngôn trong SGK . Nhận xét , chốt ý : gia đình rất quan trọng trong việc giáo dục con cái, bên cạnh đó con cái cũng phải tự giác làm tốt trách nhiệm của mình với gia đình . - Suy nghĩ, phát biểu . → Hòa thuận, hạnh phúc, con cái học hành đầy đủ,... -3 HS đọc phần truyện đọc theo phân vai, HS còn lại theo dõi SGK . -Suy nghĩ, phát biểu. → Ngăn nắp, sinh hoạt có giờ giấc ổn định, mọi người chia sẻ lẫn nhau, đầm ấm, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi,... → Quan tâm giúp đỡ nhau trong công việc, hoàn thành tốt công việc của mình . Cha mẹ là tấm gương cho con, con cái chăm học hành, vợ chồng cô hòa đi đầu vận độngh bà con xây dựng nếp sống văn hóa , vệ sinh môi trường, chống tệ nạn xã hội, giúp đỡ làng xóm,... → Hòa thuận, hạnh phúc, kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết xóm giềng, làm tốt nghĩa vụ công dân. -Suy nghĩ, phát biểu . → Tiêu chuẩn làm tốt nghĩa vụ công dân . - Làm bài tập e SGK trang 29 . - Suy nghĩ, phát biểu . → Các thành viên trong gia đình sẽ cảm thấy gia đình không phải là tổ ấm của mình và sẽ dẫn đến việc dễ sa vào tệ nạn, không phát triển nhân cách toàn diện . HS trả lời cá nhân HS trả lời cá nhân - Trình bày tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở địa phương mà các em sưu tầm được . - Suy nghĩ, phát biểu . → Có 2 hướng trả lời :Thực hiện tốt hoặc chưa tốt . -Suy nghĩ, phát biểu . →-Gia đình giàu có nhưng có cha mẹ bất hòa, con cái ăn chơi, đua đòi . -Gia đình giàu có nhưng cha mẹ thiếu gương mẫu . -Gia đình có đông con, con cái khổ cực, thiếu học hành . - Gia đình tuy không giàu nhưng hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn . -Làm bài tập. → Tích cực học tập, tìm hiểu tình hình đất nước địa phương ; có nhu cầu, sở thích văn hóa lành mạnh như : đọc sách báo, xem phim ảnh, nghệt thuật khác..; thường xuyên giúp đỡ nhau thực hiện tốt bổn phận của mình với gia đình,... → Ăn chơi sa đọa, đua đòi, sử dụng văn hóa phẩm độc hại, thấp kém, sa vào tệ nạn xã hội, thiếu tình cảm trách nhiệm với gia đình, bạo lực gia đình,... →Thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm của mình với gia đình ; sống giản dị, không ham những thú vui thiếu lành mạnh, không sa vào tệ nạn xã hội . - Làm bài tập c SGK trang 29 . - Suy nghĩ, phát biểu . → HS có thể góp phần xây dựng gia đình văn hóa. → Chăm học, chăm làm, kính trọng , vâng lời, giúp đỡ ông bà cha mẹ, thương yêu anh chị em ; không đua đòi, ăn chơi, không làm tổn hại đến danh dự gia đình, tham gia các việc làm vừa sức mình, bảo vệ môi trường ở gia đình và khu dân cư, tuyên truyền nếp sống văn hóa,... →Coi trọng danh hiệu gia đình văn hóa: quan tâm rèn luyện theo các tiêu chuẩn gia đình văn hóa ; tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa . -Liên hệ bản thân . →Chăm ngoan, học giỏi, không sa vào tệ nạn xã hội, giúp đỡ cha mẹ làm công việc nhà vừa sức mình, kính trọng ông bà cha mẹ, thương yêu anh chị em ,... 1/Khái niệm: Gia đình văn hóa là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết xóm giềng, làm tốt nghĩa vụ công dân. 2/ Ý nghĩa của việc xây dựng xây dựng gia đình văn hóa : -Đối với cá nhân: +Gia đình là tổ ấm nuôi dưỡng, giáo dục con người. +Hình thành con người phát triển toàn diện, sống có văn hóa, có đạo đức và chính họ giúp cho gia đình phát triển bền vững. -Đối với xã hội: -Góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, hạnh phúc. 3/ Trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần xây dựng gia đình văn hóa : +Đối với mọi người nói chung: Thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với gia đình, sống giản dị, không ham thú vui thiếu lành mạnh, không sa vào tệ nạn xã hội. + Đối với HS: Chăm ngoan, học giỏi, kính trọng, giúp đỡ ông bà cha mẹ, thương yêu anh chị em ; không đua đòi, ăn chơi, không làm tổn hại đến danh dự gia đình . 4/ Củng cố: (2 phút) Yêu cầu HS trả lời 1 số câu hỏi : - Gia đình văn hóa là gia đình như thế nào ? - HS có thể làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa . 5/Dặn dò : (2 phút) -Học bài . - Chuẩn bị bài 10 : Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ . +Tìm hiểu phần truyện đọc và trả lời gợi ý. + Tìm hiểu phần nội dung bài học . + Tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ em . +Sưu tầm tranh ảnh về truyền thống gia đình, dòng họ em . +Tìm các việc làm nên làm và cần tránh để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ Duyệt, Ngày18/10/2014 Cô Thành Phận

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 7 Bài 9: Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa
 • Giải Bài Tập Bài 9 Trang 28 Sgk Gdcd Lớp 7
 • Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 29. Truyền Chuyển Động
 • Công Nghệ 10 Bài 1: Bài Mở Đầu
 • Giáo Án Công Nghệ 8
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100