Giải Vbt Lịch Sử Lớp 7 Bài 2 Ngắn Gọn Nhất

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh 9 Unit 8: Celebrations
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản
 • 57 Video + 55 Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản
 • Hướng Dẫn Thực Hành Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh 2022
 • Các Thuật Ngữ Tiếng Anh Trong Kế Toán Tài Chính
 • Giải VBT Lịch Sử 7 bài 2:

  1. Sự suy phong của chế độ phong kiến và sự hình thành tư bản chủ nghĩa ở châu Âu

  1.1. Bài 1 trang 4 VBT

  Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu mà em cho là đúng:

  a. Nguyên nhân của cuộc phát kiến địa lí là do quý tộc, nhà vua muốn tìm kiếm vùng đất mới để du lịch, tìm kiếm điều mới lạ, phục vụ cho cuộc sống xa hoa.

  b. Va-xcô đơ Ga-ma, C. Cô-lôm-bô, Ph. Ma-gien-lan là những người đã thực hiện các cuộc thám hiểm lơn và phát hiện ra những miền đất mới.

  c. C. Cô-lôm-bô là người đã đi vòng quanh Trái Đất, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

  d. Các cuộc phát kiến điạ lí đã tạo điều kiện để các dân tộc xích lại gần nhau và hiểu biết nhau hơn.

  Lời giải:

  Va-xcô đơ Ga-ma, C. Cô-lôm-bô, Ph. Ma-gien-lan là những người đã thực hiện các cuộc thám hiểm lớn và phát hiện ra những miền đất mới.

  1.2. Bài 2 trang 5 VBT

  a) Giai cấp tư sản tích lũy vốn ban đầu bằng những thủ đoạn khác nhau. Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu mà em cho là sai:

  a. Cướp bóc tài nguyên, của cải của các nước thuộc địa.

  b. Tổ chức sản xuất, thu được nhiều lợi nhuận, trở nên giàu có.

  c. Đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa, buộc họ trở thành người làm thuê.

  d. Buôn bán người da đen.

  b) Mô tả sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa qua hai giai cấp:

  – Giai cấp vô sản

  – Giai cấp tư sản

  Lời giải:

  a) Tổ chức sản xuất, thu được nhiều lợi nhuận, trở nên giàu có.

  b) – Giai cấp vô sản:

  Hình thành từ những người nông nô bị mất ruộng đất phải đi làm thuê cho giai cấp tư sản, bị bóc lột sức lao động.

  – Giai cấp tư sản:

  Gồm các chủ xưởng, chủ đồn điền và thương nhân giàu có. Giai cấp tư sản dùng đủ hình thức để bóc lột kiệt quệ giai cấp vô sản

  ……………………………………………………………..

  → Link tải miễn phí giải vở bài tập Lịch sử lớp 7 bài 2:

  Giải VBT Lịch sử lớp 7 bài 2.Doc

  Giải VBT Lịch sử lớp 7 bài 2.PDF

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh Lớp 8 (Có Đáp Án)
 • Communication Trang 21 Unit 8 Tiếng Anh 7 Mới Tập 2
 • Giải Bt Sinh 8 (Ngắn Nhất)
 • Giải Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Lớp 8
 • Giải Bài 5: Diện Tích Hình Thoi Toán Lớp 8 (Tập 1) Đầy Đủ Nhất
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Ngắn Gọn

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Lịch Sử 11 Bài 6: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 11 Bài 7: Những Thành Tựu Văn Hóa Thời Cận Đại
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 12 Bài 15: Phong Trào Dân Chủ 1936
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 30: Tổng Kết
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 7 Bài 30: Tổng Kết
 • Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

  Chương I: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (Từ giữa thế kỉ 16 đến nửa sau của thế kỉ 19)

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

  Chương II: Các nước Âu – Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 5: Công xã Pa-ri 1871 Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

  Chương III: Châu Á thế kỉ 18 – đầu thế kỉ 20

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII-Đầu thế kỉ XX Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

  Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

  Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

  Chương I: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

  Chương II: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

  Chương III: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)

  Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

  Chương V: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

  Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

  Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ 19

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884) Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

  Chương II: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

  Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918 Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

  ………………………………………

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 9: Cách Mạng Mùa Thu
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 6: Quyết Chí Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 21
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 4
 • Vbt Lịch Sử 7 Bài 23: Kinh Tế, Văn Hóa Thế Kỉ 16
 • Giải Sbt Lịch Sử 8: Bài 1. Những Cuộc Cách Mạng Tư Sản Đầu Tiên (Ngắn Gọn)

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Hấp Thụ Nước Và Muối Khoáng: Giải Bài 1,2,3 Trang 9 Sinh 11
 • Sinh Học 11 Bài 2: Vận Chuyển Các Chất Trong Cây
 • Bài 5 Trang 75 Sách Bt Sinh 11: Quang Chu Kì Là Gì? Giải Thích Vì Sao Thực Vật Ngày Dài Và Thực Vật
 • Bài 5 Trang 75 Sách Bt Sinh 11: Quang Chu Kì Là Gì? Giải Thích Vì Sao Thực Vật Ngày Dài Và Thực Vật Ngày
 • Sinh Học 11 Bài 5 Dinh Dưỡng Nitơ Ở Thực Vật Hay Nhất
 • Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

  Ý nghĩa nào sau đây Không phản ánh đúng tình hình kinh tế ở Tây Âu trong các thế kỷ XV-XVII?

  A. Nhà nước thực hiện nhiều chính sách tiến bộ để phát triển kinh tế.

  B. Đã xuất hiện các xưởng sản xuất có thuê mướn nhân công.

  C. Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.

  D. Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò quan trọng.

  Bài tập 2 trang 3 SBT Lịch Sử 8

  Thế kỷ XVI-XVII, các giai cấp mới được hình thành trong Xã Hội Tây Âu là

  A. Lãnh chúa và nông dân

  B. Lãnh chúa và tư sản

  C. Tư sản và vô sản

  D. Lãnh chúa, tư sản vô sản

  Bài tập 3 trang 3 SBT Lịch Sử 8

  Trong nền sản xuất mới, giai cấp tư sản có đặc điểm nổi bật gì ?

  A. thế lực kinh tế yếu, bị phong kiến kìm hãm, chèn ép nên càng không phát triển được.

  B. bước đầu có thế lực kinh tế, thường dựa vào đó để củng cố quyền lực chính trị.

  C. Có thế lực kinh tế, nhưng không có quyền lực chính trị.

  D. Có quyền lực kinh tế và chính trị

  Bài tập 4 trang 4 SBT Lịch Sử 8

  Ý Không phản ánh đúng tình hình nước Anh trước cách mạng là

  A. nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu

  B. Nhiều quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanhtheo lối tư bản, trở thành tầng lớp quý tộc mới.

  C. nhiều công ti độc quyền của giai cấp tư sản xuất hiện

  D. mâu thuẫn xã hội giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế ngày càng gay gắt.

  Bài tập 5 trang 4 SBT Lịch Sử 8

  Kết qua nổi bật của Cách mạng tư sản Anh là gì ?

  A. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản( CNTB) phát triển mạnh mẽ ở Anh.

  B. Vẫn duy trì mọi đặc quyền của thế lực phong kiến, đời sống nhân dân không được cải thiện.

  C. nền cộng hoà dân chủ được thiết lập ở Anh

  D. thế lực giai cấp tư sản được củng cố, quyền lợi của nhân dân lao động được đam bảo.

  Bài tập 6 trang 4 SBT Lịch Sử 8

  Mười ba thuộc địa ở Anh được thành lập ơ Bắc Mĩ vào thời gian

  A. Từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII.

  B. Từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII.

  C. Từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII.

  D. Từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII.

  Bài tập 7 trang 4 SBT Lịch Sử 8

  Ngày 4-7-1776 đã xảy ra sự kiện

  A. Chiến tranh bùng nổ giữa Anh và 13 thuộc địa ơ Băc Mĩ.

  B. Công bố Tuyên ngôn Độc lập cua 13 thuộc địa

  C. Quân đội thuộc địa thắng moojt trận lớn, tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.

  D. 13 thuộc địa ban hành hiến pháp riêng của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vbt Lịch Sử 8: Bài 11. Các Nước Đông Nam Á Cuối Thế Kỉ Xix
 • Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử 8 Bài 26
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 21
 • Giải Bài 126, 127, 128, 129 Trang 22 Sách Bài Tập Lớp 6 Tập 1
 • Giải Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Trang 21, 22 Sách Bài Tập Vật Lí 6
 • Giải Bt Lịch Sử 8 (Ngắn Nhất)

  --- Bài mới hơn ---

 • Chia Sẻ Kiến Thức, Kết Nối Đam Mê
 • Giải Vbt Địa Lí 9
 • Giải Vbt Địa Lí 8
 • Giải Vbt Địa Lí 7
 • Giải Vbt Địa Lí 6
 • Giới thiệu về Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất)

  Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) gồm 4 chương với 14 bài viết.

  Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) gồm 5 chương với 9 bài viết.

  Phần 3: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 gồm 2 chương với 8 bài viết.

  Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất) giúp các em học sinh hoàn thành các bài tập trong sách Lịch sử 8 một cách chính xác, ngắn gọn, từ đó thêm nắm chắc kiến thức và thêm yêu môn học này hơn.

  Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất) gồm 3 phần chính:

  Chương I: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (Từ giữa thế kỉ 16 đến nửa sau của thế kỉ 19)

  Lịch Sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

  Lịch Sử 8 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18

  Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

  Lịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

  Chương II: Các nước Âu – Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 5: Công xã Pa-ri 1871

  Lịch Sử 8 Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ 18 – 19

  Chương III: Châu Á thế kỉ 18 – đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 9: Ấn Độ thế kỉ 18 – Đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ 19 – Đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

  Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

  Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

  Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

  Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

  Chương I: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

  Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

  Lịch Sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

  Chương II: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

  Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

  Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

  Chương III: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

  Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

  Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)

  Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

  Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

  Chương V: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

  Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

  Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ 19

  Lịch Sử 8 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

  Lịch Sử 8 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)

  Lịch Sử 8 Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ 19

  Lịch Sử 8 Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19

  Lịch Sử 8 Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19

  Chương II: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

  Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

  Lịch Sử 8 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918

  Lịch Sử 8 Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

  Lịch Sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiênLịch Sử 8 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giớiLịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa MácLịch Sử 8 Bài 5: Công xã Pa-ri 1871Lịch Sử 8 Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ 18 – 19Lịch Sử 8 Bài 9: Ấn Độ thế kỉ 18 – Đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ 19 – Đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)Lịch Sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)Lịch Sử 8 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873Lịch Sử 8 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)Lịch Sử 8 Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ 19Lịch Sử 8 Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19Lịch Sử 8 Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt NamLịch Sử 8 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918Lịch Sử 8 Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính 2 Tổng Hợp
 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính Có Lời Giải – Phần 1
 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính 1 Trong Các Doanh Nghiệp Có Lời Giải
 • Giải Bài Tập Sgk Unit 7 Lớp 11 Language Focus Tiếng Anh Mới
 • Giải Vbt Sinh Học 8
 • Giải Vbt Lịch Sử 8: Bài 2. Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ Xviii (Ngắn Gọn)

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 8 Bài 10 Chi Tiết
 • Vbt Lịch Sử 9 Bài 1: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu Từ Năm 1945 Đến Giữa Những Năm 70 Của Thế Kỉ Xx
 • Giải Vbt Sinh Học Lớp 6 Bài 27: Sinh Sản Sinh Dưỡng Do Người
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học 7 Bài 6
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Trọn Bộ
 • Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18

  Bài 1 trang 9 VBT Lịch Sử 8: Em hãy phác họa nét nổi bật của tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng.

  – Nông nghiệp:

  + Phương thức canh tác lạc hậu.

  + Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì.

  + Nạn đói, mất mùa thường xuyên xảy ra.

  – Công – thương nghiệp:

  + Hình thức sản xuất CTTC chiếm ưu thế.

  + Máy móc được sử dụng ngày càng nhiều.

  + Thị trường buôn bán được mở rộng.

  – Như vậy, tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng là: nền kinh tế tư bản chủ nghĩa bị chế độ phong kiến chuyên chế kìm hãm nặng nề.

  Bài 2 trang 9 VBT Lịch Sử 8: Em có nhận xét gì khi quan sát hình 5 – tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng (tr.10 – SGK lịch sử 8)?

  Bức tranh “tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng” đã diễn tả một cách cô đọng, súc tích nhất về tình hình sản xuất nông nghiệp và nỗi thống khổ của người nông dân Pháp trước cách mạng. Qua bức tranh có thể thấy:

  – Sự lạc hậu của nền nông nghiệp nước Pháp: điều này được thể hiện qua chi tiết “chiếc cuốc mòn vẹt” – công cụ lao động rất thô sơ, do đó, năng suất lao động rất thấp.

  – Cuộc sống khổ cực của người nông dân Pháp trước cách mạng:

  + Người nông dân phải chịu sự áp bức, bóc lột hết sức nặng nề của cả hai đẳng cấp Tăng lữ và quý tộc.

  + không những vậy, mùa màng còn thường xuyên bị các con vật như chim, chuột, thỏ phá hoại… điều này khiến cho cuộc sống của người nông dân càng thêm khốn khó, cùng cực.

  Bài 3 trang 10 VBT Lịch Sử 8: Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

  Xã hội nước Pháp trước cách mạng được phân chia thành những đẳng cấp nào?

  A. Hai đẳng cấp – Tăng lữ và Quý tộc.

  B. Ba đẳng cấp – Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba.

  C. Ba đẳng cấp – Tăng lữ, quỹ tộc và bình dân thành thị.

  D. Ba đẳng cấp – Tăng lữ, quý tộc và nông dân.

  B. Ba đẳng cấp – Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.

  Bài 4 trang 10 VBT Lịch Sử 8: Một bạn HS đã vẽ sơ đồ về sự phân chia xã hội nước Pháp trước cách mạng nhưng chưa ghi đầy đủ các thông tin. Em hãy giúp bạn hoàn thành nốt sơ đồ này và nhận xét về mối quan hệ giữa các đẳng cấp trong xã hội Pháp lúc bấy giờ.

  – Đẳng cấp thứ ba bao gồm nhiều giai cấp, tầng lớp, như: nông dân, bình dân thành thị, giai cấp tư sản… Đẳng cấp thứ ba chịu nhiều ách áp bức, bóc lột nặng nề từ nhà nước phong kiến chuyên chế và giáo hội.

  Bài 5 trang 11 VBT Lịch Sử 8: Trước khi cách mạng Pháp bùng nổ, cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến của giai cấp tư sản trên lĩnh vực tư tưởng diễn ra như thế nào?

  – Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng:

  + Đầu thế kỉ XVIII, ở Pháp xuất hiện trào lưu Triết học Ánh sáng, với các đại diện tiêu biểu là: Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Ru-xô, nhóm Bách khoa toàn thư….

  + Thông qua những tác phẩm của mình, các nhà tư tưởng tiến bộ đã: kịch liệt phê phán sự thối nát, lạc hậu của nhà nước phong kiến chuyên chế và giáo hội; đưa ra những lý thuyết về việc xây dựng nhà nước mới.

  + Những quan điểm tiến bộ của các nhà tư tưởng trong trào lưu Triết học Ánh sáng đã tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến; Động viên quần chúng về mặt tư tưởng, dọn đường cho sự bùng nổ của một cuộc cách mạng xã hội sắp sửa diễn ra.

  – Ba nhà tư tưởng nổi tiếng của giai cấp tư sản thời đó là:

  + Mông-te-xki-ơ

  + Vôn-te

  + Ru-xô

  Bài 6 trang 11 VBT Lịch Sử 8: Những nhận định sau đây phản ánh tình hình nước Pháp trước cách mạng.

  Hãy khoanh tròn chữ cái chỉ nội dung em cho là đúng.

  A. Số nợ mà triều đình phong kiến – đứng đầu là vua Lu-i XVI, vay của tư sản đến năm 1789 là rất lớn.

  B. Để trả nợ số tiền nhà nước vay của tư sản, nhà vua đã huy động thu nhiều loại thuế làm cho các tầng lớp nhân dân rất bất bình.

  C. Để phản đối các chính sách của nhà vua, nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân đã nổ ra.

  D. Nhà vua huy động quân đội đàn áp nhân dân, làm cho các cuộc đấu tranh nổ ra ngày một nhiều.

  Đ. Năm 1789 là năm có nhiều cuộc nổi dậy nhất của nông dân và bình dân thành thị.

  E. Cách mạng bùng nổ vì mâu thuẫn giữ phong kiến quý tộc và các tầng lớp nhân dân ngày càng sâu sắc.

  A. Số nợ mà triều đình phong kiến – đứng đầu là vua Lu-i XVI vay của giai cấp tư sản đến năm 1789 là rất lớn.

  B. Để trả số nợ vay của tư sản, nhà vua đã huy động thu nhiều loại thuế làm cho các tầng lớp nhân dân rất bất bình.

  C. Để phản đối các chính sách của nhà vua, nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân đã nổ ra.

  D. Năm 1789 là năm có nhiều cuộc nổi dậy nhất của nông dân và bình dân thành thị.

  E. Cách mạng bùng nổ vì mâu thuẫn giữa phong kiến quý tộc và các tầng lớp nhân dân ngày càng gay gắt.

  Bài 8 trang 12 VBT Lịch Sử 8: Quan sát hình 1 SGK Lịch sử 8, em có nhận xét gì về:

  – Cuộc tấn công của quần chúng cách mạng vào pháo đài Ba-xti: rất sôi nổi, quyết liệt. Thể hiện quyết tâm của quần chúng nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ phong kiến chuyên chế hà khắc, phản động để giành quyền tự do, bình đẳng và dân chủ.

  – Ý nghĩa của sự kiện 14/7/1789:

  + Phá tan ngục Ba-xti – biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế. → Báo hiệu sự sụp đổ tất yếu của chế độ phong kiến chuyên chế ở Pháp.

  + Khơi nguồn cho sự bùng nổ của cuộc cách mạng tư sản Pháp.

  Bài 9 trang 12 VBT Lịch Sử 8: Qua nội dung bài học, em hãy phác họa lại các giai đoạn chính của cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794)

  – Giai đoạn 1: chế độ quân chủ lập hiến (14/7/1789 – 10/8/1792)

  + Ngày 14/7/1789, quần chúng nhân dân Pari nổi dậy tấn công ngục Ba-xti, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.

  + Ngày 26/8/1789, “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” được thông qua.

  + Tháng 9/1791, Hiến pháp được thông qua, chế độ quân chủ lập hiến được xác lập.

  + Năm 1792, liên quân Áo – Phổ cấu kết với lực lượng phản động trong nước Pháp để tấn công nước Pháp cách mạng.

  + 10/8/1792, Nhân dân Pháp nổi dậy đấu tranh lật đổ sự thống trị của phái Lập Hiến, xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến.

  – Giai đoạn 2: Nền cộng hòa (21/9/1792 – 2/6/1793)

  + 21/9/1792, nền Cộng hòa được thiết lập.

  + 21/1/1793, vua Luis XVI bị đưa lên máy chém vì tội phản quốc.

  + Mùa xuân năm 1793, nước Anh liên kết với các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp. Trong bối cảnh “tổ quốc lâm nguy”, phái Gi-rông-đanh không lo chống thù trong giặc ngoài mà chỉ thi hành các chính sách bảo vệ quyền lợi của mình → quần chúng nhân dân mâu thuẫn với phái Gi-rông-đanh.

  + 2/6/1793, Nhân dân Pháp lật đổ sự thống trị của phái Gi-rông-đanh.

  – Giai đoạn 3: chính quyền Gia-cô-banh (2/6/1793 – 27/7/1794)

  + 2/6/1793, chính quyền chuyển sang tay phái Gia-cô-banh. Cách mạng lên tới đỉnh cao.

  + Chính quyền Gia-cô-banh thi hành nhiều chính sách tiến bộ, ví dụ: chia ruộng đất cho dân nghèo, quy định giá bán tối đa các mặt hàng thiết yếu cho dân nghèo….

  + 26/6/1794, dưới sự lãnh đạo của phái Gia-cô-banh, nhân dân Pháp đánh tan quân xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập.

  + 27/2/1794, lực lượng tư sản phản động tiến hành đảo chính, nền chính dân chủ Gia-cô-banh bị lật đổ.

  Bài 11 trang 14 VBT Lịch Sử 8: Hãy nêu ý kiến đánh giá của em về bản Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền

  – Mặt tiến bộ:

  + Phản ánh ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân về một xã hội mà ở đó: con người được hưởng mọi quyền tự do, bình đẳng; một xã hội tràn ngập tình yêu thương giữ con người với con người.

  + Đề cao tư tưởng: chủ quyền đất nước thuộc về nhân dân.

  → Như vậy, có thể thấy, bản tuyên ngôn này đã thể hiện rất rõ tính chất tiến bộ và tính thời đại sâu sắc.

  – Mặt hạn chế:

  + Thừa nhận quyền tư hữu tài sản là thiêng liêng, bất khả xâm phạm → đồng nghĩa với việc: phủ nhận quyền bình đẳng xã hội thật sự giữa con người với con người; hợp pháp hóa sự bất bình đẳng về tài sản và sự bóc lột của người giàu đối với người nghèo.

  Bài 12 trang 14 VBT Lịch Sử 8: Em có hiểu biết gì về nhân vật Rô-be-spie?

  Lời giải:

  – Luật sư Rô-be-spie (1789 – 1794) là nhà cách mạng cánh tả trong cách mạng tư sản Pháp (1789-1794), người lãnh đạo chủ chốt của phái Gia-co-banh.

  – Rô-be-spie là người có tài hùng biện, có tinh thần cách mạng kiên cường và nổi tiếng với đức tính chính trực, liêm khiết.

  – Dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spie, quần chúng nhân dân Pháp đã đánh bại thù trong giặc ngoài, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và nền chuyên chính dân chủ cách mạng.

  – Rô-be-spie bị lực lượng tư sản phản cách mạng bắt giữ trong cuộc đảo chính ngày 27/7/1789. Tới ngày 28/7/1789, ông cùng các bạn chiến đấu của mình bị xử tử.

  Bài 13 trang 14 VBT Lịch Sử 8: Sau khi nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh được thiết lập, chính quyền cách mạng đã làm gì? Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.

  Các câu trả lời đúng là:

  xây dựng quân đội cách mạng hùng hậu để đối phó với bên ngoài.

  Quy định mức lương cho công nhân.

  Bài 14 trang 15 VBT Lịch Sử 8: Em hãy nêu ngắn gọn về vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794)

  Vai trò của quần chúng nhân dân:

  – Là động lực chính, lực lượng tham gia đông đảo nhất của cách mạng.

  – Sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân với tinh thần cách mạng triệt đã đưa đến thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp.

  Bài 15 trang 15 VBT Lịch Sử 8:

  a. Theo em, cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

  b. Vì sao nói cách mạng tư sản Pháp 1789 – 1794 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

  c. Hạn chế của cách mạng tư sản Pháp là

  a. – Ý nghĩa trong nước:

  + Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế đã từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỉ; đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

  + Thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của CNTB ở Pháp (thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến, hình thành thị trường dân tộc thống nhất, tạo điều kiện thuận lơi cho sự phát triển của công – thương nghiệp…)

  – Đối với thế giới:

  + Làm lung lay chế độ phong kiến ở khắp châu Âu.

  + Mở ra thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố của CNTB ở các nước tiên tiến lúc bấy giờ.

  b. – Vì: cuộc cách mạng này không chỉ hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản (lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, xác lập sự thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của CNTB); mà trong quá trình cách mạng, một số quyền lợi của nhân dân lao động cũng được giai cấp tư sản quan tâm giải quyết (vấn đề ruộng đất, quy định giá cả tối đa các mặt hàng bán cho dân nghèo….)

  c. – Duy trì chế độ tư hữu tài sản, hợp thức hóa sự bất bình đẳng về tài sản và sự bóc lột của người giàu đối với người nghèo.

  – Sự phân hóa trong nội bộ lực lưỡng lãnh đạo – giai cấp tư sản thành các bộ phận, các phe phái với những yêu cầu về lợi ích khác nhau → chi phối sâu sắc tới tiến trình cách mạng, khiến cho cuộc cách mạng tư sản Pháp diễn ra lâu dài, phức tạp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vbt Sinh Học 7 Bài 15: Giun Đất
 • Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 17: Vận Chuyển Các Chất Trong Thân
 • Giải Vbt Ngữ Văn 7 Bài Quan Hệ Từ
 • Giải Vbt Ngữ Văn 7 Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ
 • Giải Vbt Ngữ Văn 7 Quan Hệ Từ
 • Giải Bt Lịch Sử 10 (Ngắn Nhất)

  --- Bài mới hơn ---

 • Lý Thuyết & 270 Câu Trắc Nghiệm Lịch Sử 6 Có Đáp Án
 • Bài Tập Lịch Sử Lớp 6
 • Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản
 • Mạch Lạc Trong Văn Bản
 • Sông Núi Nước Nam
 • Giới thiệu về Giải BT Lịch sử 10 (ngắn nhất)

  Chương I: Xã hội nguyên thủy

  Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

  Bài 2: Xã hội nguyên thủy

  Chương II: Xã hội cổ đại

  Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông

  Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – Ma

  Chương III: Trung Quốc thời phong kiến

  Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

  Chương IV: Ấn Độ thời phong kiến

  Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ

  Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

  Chương V: Đông Nam Á thời phong kiến

  Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

  Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

  Chương VI: Tây Âu thời trung đại

  Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

  Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại

  Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

  Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

  Chương I: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X

  Bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy

  Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

  Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

  Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

  Chương II: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

  Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

  Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

  Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

  Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

  Chương III: Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

  Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

  Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

  Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

  Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

  Chương IV: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

  Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

  Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

  Chương V: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

  Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

  Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

  Phần ba: Lịch sử thế giới cận đại

  Chương I: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

  Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

  Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

  Chương II: Các nước Âu – Mĩ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

  Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

  Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

  Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

  Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

  Chương III: Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

  Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

  Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

  Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

  Bài 39: Quốc tế thứ hai

  Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

  Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủyBài 2: Xã hội nguyên thủyBài 3: Các quốc gia cổ đại phương đôngBài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – MaBài 5: Trung Quốc thời phong kiếnBài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn ĐộBài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn ĐộBài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam ÁBài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc LàoBài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)Bài 11: Tây Âu thời kì trung đạiBài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đạiBài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủyBài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt NamBài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XVBài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XVBài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XVBài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIIIBài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIIIBài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIIIBài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIIIBài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dânBài 27: Quá trình dựng nước và giữ nướcBài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiếnBài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản AnhBài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc MĩBài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIIIBài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu ÂuBài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIXBài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩaBài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địaBài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhânBài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa họcBài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871Bài 39: Quốc tế thứ haiBài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Khoa Học 4
 • Bài Tập Hóa 9 Nâng Cao (Phần 2) – Học Hóa Online
 • Bài Tập Hóa 8 Chương: Oxi Không Khí
 • Trắc Nghiệm Gdcd 7 Bài 12 (Có Đáp Án): Sống Và Làm Việc Có Kế Hoạch
 • Bài 17: Châu Á
 • Giải Vbt Lịch Sử 8: Bài 1. Những Cuộc Cách Mạng Tư Sản Đầu Tiên (Ngắn Gọn)

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 15
 • Giải Vbt Địa Lí 9 Bài 4: Lao Động Và Việc Làm
 • Giải Vbt Địa Lí 9 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
 • Giải Vở Bài Tập Địa Lý 7 Bài 23
 • Giải Vở Bài Tập Địa Lí 7
 • Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

  A. Trong lòng xã hội phong kiến đã suy yếu.

  B. Không bị chế độ phong kiến kìm hãm.

  C. Mặc dù bị kìm hãm nhưng vẫn phát triển.

  A. Trong lòng xã hội phong kiến đã suy yếu.

  A. Các công trường thủ công ra đời với nhiều xưởng thủ thuê mướn nhân công.

  B. Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.

  C. Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò to lớn.

  A. Các công trường thủ công ra đời với nhiều xưởng thuê mướn nhân công.

  Bài 3 trang 4 VBT Lịch Sử 8: Trước cách mạng Hà Lan (thế kỉ XVI), nhân dân Nê-đéc-lan chịu sự thống trị của nước nào?

  A. Vương quốc Anh

  B. Vương quốc Tây Ban Nha.

  C. Bồ Đào Nha

  D. Pháp

  B. Vương quốc Tây Ban Nha.

  – Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất Nê-đéc-lan có nền sản xuất TBCN phát triển nhất châu Âu, song sự thống trị của thực dân phong kiến Tây Ban Nha đã kìm hãm sự phát triển này.

  – Tháng 8/1566, Nhân dân Nê-đéc-lan nổi dậy chống lại ách cai trị của thực dân phong kiến Tây Ban Nha.

  – Năm 1581, bảy tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập nước Cộng hòa với tên gọi chính thức là “Các tỉnh liên hiệp” (sau này gọi là “Hà Lan”).

  – Năm 1648, nền độc lập của Hà Lan chính thức được công nhận.

  Bài 5 trang 4 VBT Lịch Sử 8: Vì sao cách mạng Hà Lan lại được coi là sự kiện mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại? Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng.

  A. Cách mạng tư sản Hà Lan nổ ra đầu tiên (tháng 8/1566).

  B. Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha.

  C. Cách mạng Hà lan mở đầu thời đại mới – thời đại chủ nghĩa tư bản chiến thắng chế độ phong kiến.

  D. Năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập nước cộng hòa.

  C. Cách mạng Hà lan mở đầu thời đại mới – thời đại chủ nghĩa tư bản chiến thắng chế độ phong kiến.

  Nhiều trung tâm lớn về kinh tế, thương mại, tài chính của nước Anh xuất hiện, tiêu biểu là ở Luân Đôn.

  Tầng lớp “quý tộc mới” là những quý tộc phong kiến đã tư sản hóa, kinh doanh theo phương thức tư bản chủ nghĩa, như: thuê công nhân nông nghiệp, mở công xưởng…

  Đến giữa thế kỉ XVII, mâu thuẫn xã hội nước Anh diễn ra hết sức gay gắt.

  Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ (năm 1492), thực dân châu Âu đã xâm lược và biến châu lục mới này thành thuộc địa của mình.

  Trong các thế kỉ XVII – XVIII, thực dân Anh đã lần lượt thành lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ.

  Thực dân Anh luôn tìm mọi cách ngăn cản, không cho công thương nghiệp ở các thuộc địa Bắc Mĩ phát triển (đánh thuế nặng, giữ độc quyền buôn bán….)

  Nước Cộng hòa Bắc Mĩ ra đời.

  Chiến tranh kết thúc và Hợp chúng quốc Mĩ ra đời.

  Theo hiến pháp 1787, quyền dân chủ của mọi người dân đều được đảm bảo, trong đó có cả phụ nữ.

  Bài 14 trang 7 VBT Lịch Sử 8: Có thể coi cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc chiến tranh chính nghĩa được không? Hãy trình bày ý kiến của em.

  Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Bởi lẽ:

  – Đây là cuộc chiến tranh nhằm giải quyết mâu thuẫn dân tộc giữa nhân dân thuộc địa Bắc Mĩ với thực dân Anh, đem lại quyền lợi chính đáng cho toàn dân tộc Bắc Mĩ (giành quyền độc lập, tự chủ…)

  – Cuộc đấu tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cũng đồng thời là cuộc đấu tranh cho “Nhân quyền”, trong đó nhấn mạnh đến các quyền cơ bản, thiêng liêng và bất khả xâm phạm là: tự do, bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc.

  Bài 15 trang 8 VBT Lịch Sử 8: Em hãy nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp?

  Bài 16 trang 8 VBT Lịch Sử 8: Vì sao nói chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là cuộc cách mạng tư sản?

  – Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản vì: cuộc chiến tranh không chỉ giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc mà còn giải quyết những nhiệm vụ kinh tế – xã hội của 1 cuộc cách mạng dân chủ tư sản, như: thủ tiêu nền thống trị của quý tộc địa chủ Anh, mở đường cho sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

  – Tuy nhiên, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để, vì: không thủ tiêu thế lực của tầng lớp chủ nô, nhân dân lao động không được hưởng thành quả của cách mạng.

  – Cách mạng tư sản là một sự kiện lịch sử diễn ra nhằm xóa bỏ các rào cản kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

  – Chế độ quân chủ Lập hiến là thể chế chính trị của một nước, trong đó: ngôi vua vẫn được duy trì song quyền lực của vua bị hạn chế bằng hiến pháp do Quốc hội (tư sản) định ra.

  – Tầng lớp “Quý tộc mới” là bộ phận quý tộc sản xuất và kinh doanh theo phương thức tư bản chủ nghĩa, như: thuê nhân công nông nghiệp, mở công xưởng….

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 19
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học 7 Bài 44
 • Giải Vbt Sinh 7 Bài 22
 • Giải Vbt Sinh Học 7 Bài 46: Thỏ
 • Giải Vbt Sinh Học 7 Bài 4: Trùng Roi
 • Viết Đoạn Văn Ngắn Có Sử Dụng Câu Rút Gọn

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu Rút Gọn Là Gì ? Thế Nào Là Câu Rút Gọn ? Câu Đặc Biệt Là Gì
 • Soạn Bài Rút Gọn Câu Lớp 7 Đầy Đủ Hay Nhất
 • Hướng Dẫn Soạn Bài Rút Gọn Câu Sgk Ngữ Văn 7 Tập 2
 • Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 6
 • Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 6 Phần 2 Dố Nguyên Tiết 1 Phép Cộng Và Phép Trừ 2 Số Nguyên
 • Viết đoạn văn 6 – 8 câu có sử dụng câu rút gọn

  VnDoc giới thiệu một số đoạn văn mẫu cho đề bài Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng câu rút gọn trong chương trình Ngữ văn 7 học kì 2. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài thi, bài kiểm tra sắp tới đạt kết quả cao.

  Rút gọn câu là một trong những nội dung được học trong chương trình Ngữ văn lớp 7 học kì 2. Việc ôn luyện những nội dung này rất quan trọng đối với các em học sinh vì đây sẽ là những phần thường có trong các đề thi học kì. Với đề bài Viết đoạn văn ngắn có sử dụng câu rút gọn, hy vọng sẽ giúp các em sẽ biết cách sử dụng và vận dụng tốt hơn các dạng câu này.

  Văn mẫu lớp 7: Viết đoạn văn ngắn sử dụng câu rút gọn

  Tôi được sinh ra và lớn lên trên một miền quê nhỏ xinh đẹp ở Nghệ An. Chiều chiều, tôi cùng những người bạn cùng xóm lên bờ đê chơi thả diều, chơi đuổi bắt, có khi chơi đánh chuyền đánh chắt vô cùng vui vẻ. Kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ cứ thế được chúng tôi xây dựng lên trên chính mảnh đất quê hương đầy gắn bó ấy. Giờ đây, tuy đã cùng gia đình chuyển ra Hà Nội sinh sống và học tập nhưng những kí ức ấy vẫn mãi sống động trong trái tim tôi. Nếu giờ đây được ban cho một điều ước, tôi ước sẽ quay về những ngày thơ ấu hồn nhiên mà đẹp đẽ ấy. Yêu quê hương, yêu những con người nơi đây. Tôi sẽ mãi ghi nhớ và lưu giữ hình bóng của mảnh đất, con người ấy trong trái tim mình.

  Câu rút gọn: Yêu quê hương, yêu những con người nơi đây.

  Viết đoạn văn 6 – 8 câu có sử dụng câu rút gọn – Bài tham khảo 2

  Đôi lúc, tôi chợt nghĩ, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là mỗi lần bị ốm, ta có bố mẹ bên cạnh, hỏi han, chăm sóc. Hạnh phúc là mỗi ngày đến trường, tôi được gặp bạn bè, thầy cô. Hạnh phúc là vào ngày sinh nhật, ta nhận được những món quà từ những người yêu thương. Hay đơn giản, hạnh phúc là khi ta được ăn những món mình yêu thích. Hạnh phúc chẳng phải gì xa xôi, là mỗi ngày tỉnh dậy, ta đều thấy vui vẻ. Là bình yên.

  Câu rút gọn: Là bình yên.

  Viết đoạn văn ngắn có sử dụng câu rút gọn – Bài tham khảo 3

  Chiếp…chiếp! Đó là tiếng những chú gà con nối đuôi nhau theo mẹ đi kiếm mồi. Những chú gà con mới đẹp làm sao! Vàng óng, nhỏ xinh như cục bông, lon ton chạy theo mẹ. Đàn gà đi qua sân rồi đi vào bãi đất trống ngay đầu ngõ nhà tôi để kiếm mồi. Đã đến được nơi đàn gà con cùng mẹ dừng lại chỗ bãi đất và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn của chúng. Do chúng cũng chưa có kinh nghiệm trong việc kiếm mồi nên nhìn chúng vẫn còn gượng gạo lắm. Một số con gà đầu đàn rất nhanh nên đã kiếm được những con giun đầu tiên. Chúng vui vẻ nhai ngon lành tỏm tẻm vài cái là con giun đã yên lành trong bụng của chúng. Những con gà nhỏ hơn chưa quen được với việc đi kiếm mồi nên nhìn chúng có vẻ hơi lúng túng. Có lúc chúng chán quá quay sang mổ nhau trông thật đáng yêu.

  Câu rút gọn: Vàng óng, nhỏ xinh như cục bông, lon ton chạy theo mẹ.

  Viết đoạn văn 6 – 8 câu có sử dụng câu rút gọn – Bài tham khảo 4

  Mùa hạ qua đi, mùa thu lại về tiếng trống ngày khai trường lại rộn rã vang lên. Nhìn đám học sinh khuôn mặt ai nấy hơn hở đến trường mà trong lòng tôi gợi lên những cảm giác khó tả. Vui mừng, hớn hở, nôn nao. Nhớ những khi lo lắng biết bao khi chưa biết thầy cô giáo nào chủ nhiệm lớp mình hay những buổi học đầu năm học mới thật hứng khởi với tụi học sinh như chúng tôi. Giờ đã xa trường rồi, chuẩn bị bước vào ngôi trường cấp 3, những hoài niệm về ngôi trường cấp 2 cứ nóng lên trong tâm trí. Sắp phải đến một ngôi trường mới, gặp những người bạn mới và thầy cô mới, dù có chút lo lắng nhưng tôi tin mọi thứ sẽ sớm thật tuyệt như khi còn ở trường cấp 2 của mình.

  Câu rút gọn: Vui mừng, hớn hở, nôn nao.

  Tiếng trống trường vang lên rộn rã, báo hiệu giờ ra chơi của chúng em đã đến. Sân trường đang lặng thinh, im ắng bỗng trở nên rộn rã bởi tiếng cười, tiếng nói của các cô cậu học trò. Góc ghế đá sân trường, các bạn nữ ngồi thầm thì nhỏ to với những câu chuyện vui vẻ. Rất nhiều bạn học sinh khác chọn không gian ở căng tin canh sân trường để tranh thủ ăn sáng hoặc cùng ngồi uống nước, nghỉ ngơi sau giờ học căng thẳng. Rộn ràng nhất là góc sân trường, mọi người đang tổ chức rất nhiều trò chơi vui nhộn. Nhảy dây. Kéo co. Chơi bóng rổ. Tất cả tạo nên một bức tranh nhộn nhịp, vui tươi về giờ ra chơi dưới sân trường.

  Câu rút gọn: Nhảy dây. Kéo co. Chơi bóng rổ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sự Kiện Imperial Guardian Trong Game Mu Online
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Auto Đánh Quái Trong Mu Online
 • Bộ Đề Toán Rời Rạc Thi Cao Học
 • Apache2 Ubuntu Default Page: It Works
 • Vtv Giải Trí: Kho Phim Truyền Hình Và Giải Trí Miễn Phí
 • Giải Sbt Lịch Sử 8: Bài 2. Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ Xviii (Ngắn Gọn)

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 8 Bài 2: Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ Xviii
 • Bài 2: Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ Xviii
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 8 Bài 2: Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ Xviii
 • Giải Sbt Lịch Sử 8: Bài 6. Các Nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ Cuối Thế Kỉ Xix
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 8 Bài 6: Các Nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ Cuối Thế Kỉ Xix
 • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

  A. Nông dân, quý tộc, tăng lữ

  B. Tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thử ba

  Lời giải: Bài tập 2 trang 6 SBT Lịch Sử 8

  C. Quý tộc, tư sản, nông dân

  D. Quý tộc, tư sản, đăng cấp thứ ba

  Những nhân vật tiêu biểu cho trào lưu tư tưởng tiến bộ ở Pháp vào thế kỉ thứ XVIII là

  A. Mông-te-xki-ơ, Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê.

  B. Vôn-te,Rút-xô, Xanh Xi-mông.

  Bài tập 3 trang 6 SBT Lịch Sử 8

  C. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

  D. Rô-be-spi-e, Vôn-te, Rút-xô.

  Mâu thuẫn bao tùm trong xã hội Pháp trước cách mạng là

  A. giữa nông dân và bọn chủ đất

  B. giữa vô sản và tư sản

  Bài tập 4 trang 6 SBT Lịch Sử 8

  C. giữa tư sản và chế độ phong kiến

  D. giữa các tâng lớp nhân dân Pháp và chế độ phong kiến

  Sau thắng lợi ngày 14-7-1789, quyền lực ở Pháp thuộc về

  A. Đại tư sản

  B. Tư sản công thương

  Bài tập 5 trang 7 SBT Lịch Sử 8

  C. Tư sản vừa và nhỏ

  D. Quốc hội

  Khẩu hiệu nổi tiếng của bản Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền là

  A. ” Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc”

  B. “Tự do- Bình đẳng- Bác ái”

  C. ” Tự do, cơm áo, hoà bình”.

  D. “Mọi người sinh ra đều bình đẳng.

  Bài tập 6 trang 7 SBT Lịch Sử 8

  Chế độ chính trị được xác lập ở Pháp sau hiến pháp 1719 là

  A. Chế độ quân chủ chuyên chế

  B. Chế độ quân chủ lập hiến

  C. Chế độ cộng hoà tà sản

  D. Chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa(XHCN)

  Bài tập 7 trang 7 SBT Lịch Sử 8

  Chính sách của chính quyền Gia-cô-banh thể hiện sự triệt để cách mạng:

  A. Xoá bỏ hiến pháp cũ , đề ra hiến pháp mới tiến bộ hơn

  B. xử tử vua và hoàng hậu, xoá bỏ chế độ quân chủ, thiết lập nền cộng hoà đầu tiên.

  C. Thực hiến chế độ phổ thông đầu phiếu cho công dân nam từ 21 tuổi trở lên.

  D. Giải quyết các quyền lợi cho nhân dân, đặc biệt là vấn đề ruộng đất cho nông dân.

  Bài tập 8 trang 7 SBT Lịch Sử 8

  Lực lượng chủ yếu đưa Cách mạng Pháp lên đỉnh cao là

  A. Tư sản Pháp

  B. Chính quyền dân chủ cách mạng Gia-Cô-Banh

  C. Quần chúng nhân dân Pháp

  D. Lực lượng quân đội cách mạng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 7: Các Nước Mĩ
 • Bài Giải Bài Tập Kế Toán Tài Chính Ueh
 • Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính (Phần 2) Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ
 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính Có Lời Giải (Phần 2)
 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính Có Lời Giải Phần 2
 • Soạn Bài Đất Nước (Ngắn Gọn)

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Câu Cá Mùa Thu (Thu Điếu ) (Chi Tiết)
 • Soạn Bài Cảnh Đẹp Đất Nước
 • Soạn Bài: Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)
 • Soạn Bài Bến Quê (Chi Tiết)
 • Giải Hóa Lớp 10 Bài 6: Luyện Tập: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử
 • Câu 1: Bố cục đoạn thơ gồm 2 phần:

  – Từ đầu … Làm nên đất nước muôn đời: Vẻ đẹp của Đất nước được cảm nhận từ những gì gần gũi, bình dị trong cuộc sống hàng ngày.

  – Còn lại: tư tưởng đất nước của nhân dân.

  Câu 2:

  Ở phần đầu, tác giả đã cảm nhận về đất nước trên những phương diện đó là:

  – Theo tác giả, đất nước bắt nguồn từ những gì gần gũi nhất, bình dị nhất trong đời sống vật chất và tâm hồn của mỗi con người.

  + Đất nước bắt nguồn từ bề dày văn hóa – phong tục, lối sống, tâm hồn, tính cách dân tộc.

  + Đất nước được nhận thức từ chiều rộng của không gian địa lí.

  + Đất nước cảm nhận qua chiều dài lịch sử (quá khứ – hiện tại – tương lai).

  – Nhà thơ đã tạo nên được những hình tượng nghệ thuật vừa gần gũi vừa mới mẻ về Đất nước trên cả bề rộng không gian địa lí và chiều dài thời gian lịch sử. Nhà thơ đã khai thác các thành tố Đất và Nước trong mối quan hệ với không gian – thời gian, với lịch sử và hiện tại để cảm nhận và suy tư về đất nước một cách sâu sắc. Đất nước là sự kế tụng không ngừng của các thế hệ người Việt Nam. Lời thơ nhắc tới quá khứ, hiện tại và tương lai (đã khuất, bây giờ, mai sau):

  Những ai đã khuất

  Những ai bây giờ…

  … Dặn dò con cháu chuyện mai sau

  Câu 3: Tư tưởng đất nước của nhân dân.

  * Không gian địa lí

  – Đất nước là những địa danh, những danh lam thắng cảnh kì thú: núi Bút non Nghiên, hòn Trống Mái, núi Vọng Phu, vịnh Hạ Long, sông Cửu Long, Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điểm,…

  – Mỗi địa danh ấy là cuộc đời, là tâm hồn nhân dân hóa thân mà thành.

  – Địa danh cũng chính là dấu ấn sinh tồn của dân tộc. Lần theo những địa danh, Nguyễn Khoa Điềm đã tạo dựng lại được cả diện mạo non sông đất nước.

  * Thời gian lịch sử

  Nhà thơ nhấn mạnh vào những kiếp người giản dị bình tâm, những con người không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ lại làm nên đất nước:

  – Những con người làm nên đất nước chính là những con người góp phần bảo vệ đất nước.

  – Họ có vai trò to lớn trong việc đem đến những giá trị tinh thần và vật chất.

  – Họ là người bảo vệ đất nước, chính những con người vô danh bình dị ấy đã góp xương máu cho đất nước mình.

  * Bản chất của nhân dân

  – Nhân dân sáng tạo ra mọi giá trị văn hóa như: ca dao, dân ca, truyện cỏ tích, thần thoại.

  – Trong cả kho tàng ca dao,tác giả chọn 3 câu ca dao để nói về 3 phương diện quan trọng nhất của truyền thống nhân dân, dân tộc.

  Tác giả thể hiện ba nét đẹp tâm hồn nhân dân ta đó là: say đắm trong tình yêu, quý trọng tình nghĩa và lao động, kiên trì bền bỉ trong đấu tranh.

  * Tư tưởng “đất nước của nhân dân” là tư tưởng nổi bật của đoạn trích và nhiều bài thơ thời chống Mĩ vì: Tác giả đã cảm nhận về đất nước trong một cái nhìn toàn vẹn, tổng hợp từ nhiều bình diện. Trước đó, nhiều nhà thơ đã nhắc đến phương diện địa lí, chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa nhưng Nguyễn Khoa Điềm không ngợi ca các triều đại, không nói đến những anh hùng đã ghi danh trong sử sách mà nhấn mạnh đến những người “Không ai nhớ mặt đặt tên – Họ đã sống và chết – Giản dị và bình tâm” mà ông khẳng định đất nướcđó chính là nhân dân. Nhân dân là cốt lõi của đất nước, nhờ họ mà dân tộc trường tồn.

  Câu 4: Cách sử dụng chất liệu văn hoá dân gian của tác giả trong đoạn trích:

  – Sử dụng nhuần nhị và sáng tạo nhiều chất liệu văn học và văn hóa dân gian vào câu thơ hiện đại tạo nên màu sắc thẩm mĩ vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ cho đoạn thơ:

  + Chất liệu dân gian được sử dụng rất đa dạng và sáng tạo: có phong tục, lối sống, tập quán sinh hoạt,… ; có ca dao, dân ca, tục ngữ; có truyền thuyết, các truyện cổ tích xa xưa.

  – Tác giả tạo ra một không khí, giọng điệu, một không gian nghệ thuật riêng đưa ta vào thế giới gần gũi, mĩ lệ và bay bổng của ca dao, truyền thuyết, của văn hóa dân gian nhưng lại mới mẻ qua cách cảm nhận và tư duy hiện đại với hình thức của thơ tự do.

  – Chất dân gian đã thấm sâu vào tư tưởng và cảm xúc của tác giả, tạo nên một đặc điểm trong tư duy nghệ thuật ở đoạn trích này.

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Đất Nước Trang 94 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 2
 • Bài Tập Về Cụm Động Từ Và Thành Ngữ Tiếng Anh
 • Soạn Bài Thành Ngữ (Chi Tiết)
 • Những Câu Hát Than Thân
 • Soạn Bài Những Câu Hát Than Thân Lớp 7
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100