Giải Sách Bài Tập Sinh Học 6

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Sbt Sinh 6 Bài 8: Sự Lớn Lên Và Phân Chia Của Tế Bào
 • Giải Sbt Sinh 6 Bài 7: Cấu Tạo Tế Bào Thực Vật
 • Giải Sbt Sinh 6 Bài 4: Có Phải Tất Cả Thực Vật Đều Có Hoa
 • Giải Sbt Sinh 6 Bài 18: Biến Dạng Của Thân
 • Giải Bài Tập Sbt Sinh 6 Bài 1: Đặc Điểm Của Cơ Thể Sống
 • Giải Sách Bài Tập Sinh Học 6 – Bài tập trắc nghiệm trang 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 SBT Sinh học 6 giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

  Bài 1 trang 81 SBT Sinh học 6: Tảo có vai trò quan trọng như

  A. có thể làm thức ăn cho người và gia súc.

  B. góp phần cung cấp thức ăn và ôxi cho động vật ở nước.

  C. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và làm thuốc.

  D. cả A, B và C.

  Bài 2 trang 82 SBT Sinh học 6: Trong thiên nhiên có những cây rất nhỏ bé, thường mọc thành từng đám. Tuy đã có thân lá nhưng thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, đó là:

  A. cây dương xỉ.

  B. cây rêu.

  C. cây rau mùi.

  D. cây thông con.

  Bài 3 trang 82 SBT Sinh học 6: Cây rêu con hình thành từ

  A. hạt nảy mầm.

  B. nguyên tản.

  C. một phần thân cây rêu mẹ.

  D. bào tử nảy mầm.

  Lời giải:

  Bài 4 trang 82 SBT Sinh học 6: Nhóm thực vật đầu tiên sông trên cạn, có rễ giả chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử là

  A. Hạt kín.

  B. Hạt trần.

  C. Quyết.

  D. Rêu.

  Lời giải:

  Bài 5 trang 82 SBT Sinh học 6: Rêu sống ở trên cạn nhưng chỉ sông được ở chỗ ẩm ướt vì

  A. thân và lá chưa có mạch dẫn.

  B. chưa có rễ chính thức, chỉ có rễ giả.

  C. đã có rễ, thân, lá nhưng cấu tạo đơn giản.

  D. cả A và B.

  Bài 6 trang 82 SBT Sinh học 6: Đế nhận biết một cây thuộc Dương xỉ căn cứ vào

  A. lá non cuộn tròn ở đầu lá.

  B. lá già xẻ thuỳ.

  C. mặt dưới lá có các đốm nhỏ màu xanh đến nâu đậm.

  D. cả A và C.

  Bài 7 trang 83 SBT Sinh học 6: Trong các cây sau, nhóm Quyết gồm những cây :

  A. dương xỉ, cây rau bợ, cây lông cu li.

  B. tổ diều, cây rêu, cây đậu.

  C. bòng bong, cây mía, cây tre.

  D. cây thông, cây vạn tuế, cây tóc tiên.

  Bài 8 trang 83 SBT Sinh học 6: Tính chấtt đặc trưng nhất của các cây thuộc Hạt trần là

  A. sinh sản bằng hạt, hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

  B. cây thân gỗ.

  C. có mạch dẫn.

  D. có rễ, thân, lá thật.

  Bài 9 trang 83 SBT Sinh học 6: Trong các cây sau, nhóm Hạt trần gồm những cây:

  A. hoàng đàn, pơmu, tre, cải.

  B. lim, vạn tuế, dừa, thông.

  C. mít, chò chỉ, đậu, lạc.

  D. kim giao, thông, pơ mu, hoàng đàn.

  Bài 10 trang 83 SBT Sinh học 6: Tính chất đặc trưng nhất của cây Hạt kín là

  A. sống trên cạn.

  B. có rễ, thân, lá.

  C. có mạch dẫn.

  D. có hoa, quả, hạt nằm trong quả.

  Bài 11 trang 83 SBT Sinh học 6: Nhóm gồm toàn những cây Hạt kín là

  A. cải, đậu, dừa, thông.

  B. sim, ngô, hoa hồng, bòng bong.

  C. khoai tây, ớt, lạc, đậu.

  D. pơmu, lim, dừa, cà chua.

  Bài 12 trang 83 SBT Sinh học 6: Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai lá mầm với lớp Một lá mầm là

  A. cấu tạo của rễ, thân, lá.

  B. số lá mầm của phôi.

  C. cấu tạo của hạt.

  D. cấu tạo của phôi.

  Bài 13 trang 84 SBT Sinh học 6: Nhóm cày gốm toàn cáy Một lá mầm .

  A. mít, cà chua, ớt, chanh.

  B. phượng vĩ, đậu xanh, cải, tỏi.

  C. mía, lúa, ngô, dừa.

  D. bưởi, cau, mướp, cà chua.

  Bài 14 trang 84 SBT Sinh học 6: Nhóm cây gồm toàn cây Hai lá mầm :

  A. mít, cà chua, ớt, chanh.

  B. phượng vĩ, đậu xanh, cải, tỏi.

  C. mía, lúa, ngô, dừa.

  D. bưởỉ, cau, mướp, cà chua.

  Bài 15 trang 84 SBT Sinh học 6: Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cây Hạt trần và cây Hạt kín là :

  A. hình dạng và cấu tạo của rễ .

  B. cây Hạt kín có hoa, quả, hạt nằm trong quả. Cây hạt trần chưa có hoa, quả, hạt, nằm lộ trên các noãn hở.

  C. hình dạng và cấu tạo thân cây.

  D. hình dạng và cấu tạo của lá cây.

  Bài 16 trang 84 SBT Sinh học 6: Các bậc phàn loại từ cao đến thấp theo trật tự:

  A. Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài.

  B. Loài – Lớp – Bộ – Họ – Chi.

  C. Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài.

  D. Lớp – Bộ – Ngành – Họ – Chi – Loài.

  Bài 17 trang 84 SBT Sinh học 6: Có thân, rễ và lá thật. Sống ở cạn là chủ yếu. Chưa có hoa, quả. Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở là những thực vật thuộc Ngành

  A. Hạt kín.

  B. Hạt trần.

  C. Rêu.

  D. Dương xỉ.

  Bài 18 trang 85 SBT Sinh học 6: Kết quả tác động của con người vào giới Thực vật là

  A. từ một loài cây hoang dại tạo ra nhiều giống cây trồng khác nhau.

  B. các cây trồng được tạo ra có phẩm chất, năng suất hơn hẳn tổ tiên hoang dại.

  C. ngày nay cây trồng đã rất đa dạng và phong phú, đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của con người.

  D. cả A, B và C.

  Bài 19 trang 85 SBT Sinh học 6: Hãy lựa chọn nội dung ở cột B phù hợp với nội dung ở cột A rồi điền vào cột trả lời.

  Tìm những điểm khác nhau giữa Rêu và Dương xỉ.

  a. Thân không phân nhánh

  b. Thân rễ

  c. Cây có mạch dẫn.

  d. Thân chưa có mạch dẫn.

  e. Lá chưa có mạch dẫn.

  f. Lá có gân chính thức, đầu lá non cuộn tròn

  g. Rễ giả.

  h. Rễ thật.

  i. Bào tử hình thành trước khi thụ tinh.

  j. Bào tử hình thành sau khi thụ tinh.

  k. Túi bào tử nằm dưới lá cây.

  l. Túi bào tử nằm ở ngọn cây cái (thế hệ trước)

  m. Cơ quan sinh sản nằm ở ngọn các cây.

  n. Cơ quan sinh sản nằm trên nguyên

  o. Bào tử nảy mầm thành cây con.

  p. Cây con mọc ra từ nguyên tản.

  Bài 20 trang 86 SBT Sinh học 6: Hãy lựa chọn nội dung ở cột B phù hợp với nội dung ở cột A rồi điền vào cột trả lời.

  1. Ngành Rêu

  a. Có thân, rễ, lá thật. Sống ở cạn là chủ yếu. Có hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả

  1……

  2. Ngành Dương xỉ

  b. Có thân, rễ, lá thật. Sống ở cạn là chủ yếu. Chưa có hoa, quả. Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

  2……

  3. Ngành Hạt trần

  c. Thân không phân nhánh, rễ giả. Sống ở nơi ẩm ướt. Sinh sản bằng bào tử.

  3…..

  4. Ngành Hạt kín

  d. Đã có rễ, thân, lá, có mạch dẫn. Sinh sản bằng bào tử. Cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

  4…..

  Bài 21 trang 86 SBT Sinh học 6: Tuy sống trên cạn nhưng rêu chỉ phát triển được ở môi trường…………………….

  A. khô, nóng.

  B. ẩm ướt.

  C. nước.

  D. có nhiệt độ thấp.

  Bài 22 trang 86 SBT Sinh học 6: Dương xỉ thuộc nhóm Quyết. Chúng sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản

  A. sau quá trình thụ tinh.

  B. trước quá trình thụ tinh.

  C. sau quá trình thụ phấn.

  D. trước quá trình thụ phấn.

  Bài 23 trang 87 SBT Sinh học 6: Cây thông thuộc Hạt trần. Chúng sinh sản bằng ……………………………………. Chúng chưa có hoa và quả.

  A. bào tử.

  B. nguyên tản.

  C. hạt nằm trong quả.

  D. hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

  Bài 24 trang 87 SBT Sinh học 6: Hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Có các đặc điểm :

  Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dãn phát triển.

  Có hoa, quả. Hạt………….. là một ưu thế của các cây Hạt kín.

  Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

  A. nằm trong quả.

  B. nằm lộ trên các lá noãn hở.

  C. nằm trên các lá noãn.

  D. nằm trong bầu nhuỵ.

  Bài 25 trang 87 SBT Sinh học 6: Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp : lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

  Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở……………… ; ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân.

  A. cấu tạo của hoa.

  B. cấu tạo của lá.

  C. số lá mầm của phôi.

  D. bộ phận chứa chất dinh dưỡng dự trữ ở phôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1. Đặc Điểm Của Cơ Thể Sống
 • Giải Sbt Sinh 6 Bài 5: Kính Lúp, Kính Hiển Vi Và Cách Sử Dụng
 • Giải Sbt Sinh 6 Bài 16: Thân To Ra Do Đâu?
 • Giải Sbt Sinh 7 Bài 38: Thằn Lằn Bóng Đuôi Dài
 • Giải Vbt Sinh Học 7 Bài 38: Thằn Lằn Bóng Đuôi Dài
 • Giải Sách Bài Tập Sinh Học 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Sinh Học 8 Bài 7: Bộ Xương
 • Giải Bài Tập Trang 70 Sgk Toán 5, Bài 1, 2, 3, 4
 • 50 Bài Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 5 (Có Lời Giải)
 • Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 63: Chia Một Số Thập Phân Cho Một Số Tự Nhiên
 • Giải Toán Lớp 5 Trang 76 Luyện Tập, Giải Bài Tập 1, 2, 3 Sgk
 • Giải Sách Bài Tập Sinh Học 8 – Bài tập có lời giải trang 27, 28 SBT Sinh học 8 giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

  Bài 1 trang 27 SBT Sinh học 8: Vẽ sơ đổ khái quát mối quan hệ giữa các thành phần của môi trường trong.

  Lời giải:

  – Môi trường trong của cơ thể gồm máu, nước mô và bạch huyết.

  – Môi trường trong của cơ thể giúp tế bào thường xuyên Liên hệ với môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất.

  – Môi trường trong thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài thông qua các hệ cơ quan như da, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ bài tiết.

  Mối quan hệ giữa các thành phần trong môi trường trong được thể hiện qua sơ đồ sau :

  Bài 2 trang 27 SBT Sinh học 8: Các tế bào của cơ thể được bảo vệ khỏi các tác nhân gây nhiễm (vi khuẩn, virut..) như thê nào ?

  Lời giải:

  Các tế bào của cơ thể được bảo vệ khỏi các tác nhân gây nhiễm (vi khuẩn, virut…) thông qua các cơ chế :

  – Cơ chế thực bào : có sự biến dạng của màng tế bào bạch cầu bao lấy tác nhân gây nhiễm để tiêu hoá nhờ lizozim.

  – Cơ chế tiết ra kháng thể để vô hiệu hoá các kháng nguyên.

  – Cơ chế phá huỷ các tế bào của cơ thể đã bị nhiễm vi khuẩn, virut…

  – Cơ chế miễn dịch khác : viêm, sốt, tiết interferôn hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, virut…

  Bài 3 trang 28 SBT Sinh học 8: Có thể đã có những cơ chế nào để tự bảo vệ mình khi bị các vết thương gây đứt, dập vỡ mạch máu và làm chảy máu ?

  Lời giải:

  Khi cơ thể bị chảy máu, máu đã chảy sẽ được đông lại để ngăn chặn máu chảy tiếp, tránh cho cơ thể không bị mất máu. Thực hiện được chức năng đó là nhờ tiểu cầu. Tiểu cầu có vai trò bảo vệ cho cơ thể chống mất rháu bằng các cơ chế sau :

  Bài 4 trang 28 SBT Sinh học 8: Nêu sự khác biệt về cấu tạo của các loại mạch máu.

  Lời giải:

  – Thành có 3 lớp, trong đó lớp mô liên kết và lớp cơ trơn dày hơn tĩnh mạch.

  – Lòng hẹp hơn tĩnh mạch.

  – Thành có 3 lớp, trong đó lớp mô liên kết và lớp cơ trơn mỏng hơn động mạch.

  – Lòng rộng hơn động mạch và các tĩnh mạch ở chân, tay đều có van.

  – Nhỏ và phân nhánh nhiều.

  – Thành mỏng, chỉ gồm một lớp biểu bì, lòng hẹp.

  Bài 5 trang 28 SBT Sinh học 8: Chức năng của động mạch, tĩnh mạch và mao mạch khác nhau như thế nào ?

  Lời giải:

  Phù hợp với chức năng dẫn máu từ tim đến các cơ quan với áp lực lớn, vận tốc cao.

  Phù hợp với chức năng dẫn máu từ khắp các tế bào của cơ thể về tim với áp lực nhỏ nhưng với vận tốc cũng tương đối cao.

  Phù hợp với chức năng trao đổi chất giữa máu với các tế bào đạt hiệu quả cao do máu chảy rất chậm.

  Bài 6 trang 28 SBT Sinh học 8: Máu được vận chuyển trong cơ thể như thế nào ?

  Lời giải:

  – Máu được vận chuyển liên tục theo một chiều trong cơ thể

  – Sự phối hợp hoạt động của các thành phần cấu tạo của tim qua 3 pha làm cho máu được bơm theo một chiều từ tâm nhĩ xuống tâm thất và từ tâm thất vào động mạch.

  Cụ thể như sau :

  + Pha nhĩ co : Van nhĩ – thất mở, van động mạch đóng, máu từ tâm nhĩ vào tâm thất.

  + Pha thất co : Van nhĩ – thất đóng, van động mạch mở, máu từ tâm thất vào động mạch.

  + Pha dãn chung : Van nhĩ – thất mở, van động mạch đóng, máu từ tĩnh mạch vào tâm nhĩ và tâm thất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Sinh Học 8 Bài 27: Tiêu Hóa Ở Dạ Dày
 • Giải Bài Tập Sbt Sinh Học 8 Bài 41: Cấu Tạo Và Chức Năng Của Da
 • Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 8 Trang 92: Tiêu Hóa Ở Ruột Non
 • Giải Vbt Sinh Học 8 Bài 28: Tiêu Hóa Ở Ruột Non
 • Giải Bài Tập Trang 92 Sgk Sinh Lớp 8: Tiêu Hóa Ở Ruột Non
 • Giải Bài Tập Sinh Học 6 Sách Giáo Khoa

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Tống (1075
 • Giải Lịch Sử 7 Bài 11: Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Tống (1075
 • Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 11: Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Tống (1075
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn Tập Chương 2 Và Chương 3
 • Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn Tập Chương Ii Và Chương Iii
 • Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa

  Lời giải:

  Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 4 trang 14: Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

  – Cây cải là …….

  – Cây lúa là …….

  – Cây dương xỉ là …….

  – Cây xoài là …….

  Lời giải:

  – Cây cải là cây có hoa.

  – Cây lúa là cây không có hoa.

  – Cây dương xỉ là cây không có hoa.

  – Cây xoài là cây có hoa.

  Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 4 trang 15:

  – Kể tên những cây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm.

  – Kể tên những cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

  Lời giải:

  – Cây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm: Cây lúa, ngô, lạc, …

  – Cây sống lâu năm : xoài, mít, hồng xiêm

  Bài 1(trang 15 sgk Sinh học 6): Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

  Lời giải:

  Dựa vào cơ quan sinh sản ở cây để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa.

  – Thực vật có hoa : cơ quan sinh sản là hoa, quả , hạt.

  – Thực vật không có hoa: cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt.

  Bài 2 (trang 15 sgk Sinh học 6): Kể tên một vài cây có hoa, cây không có hoa

  Lời giải:

  – Những cây có hoa là : lúa, ngô, cam, bưởi, mít, táo, thầu dầu, hướng dương, cây chua me, cây sam đất, cây xoài, cây lạc, cây khoai lang, cây khoai nước, cây bí ngô, cây sen, cây cỏ bợ,…

  – Những cây không có hoa là: cây bèo tấm, cây kim giao, cây thông, cây rêu, dương xỉ, cây rong đuôi chó, cây bạch quả, tảo , cây rong mơ, cây hai lá,…

  Bài 3 (trang 15 sgk Sinh học 6): Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm ?

  Lời giải:

  – Ví dụ về 5 cây lương thực (chọn 5 cây bất kì) là : ngô, lúa nước, lúa mì, khoai tây, sắn, kê, đại mạch, cao lương, yến mạch, khoai lang, khoai sọ, …

  – Những cây lương thực thường là cây một năm. Vì nhu cầu sử dụng lương thực của nước ta cao và điều kiện khí hậu phù hợp với những cây lương thực ngắn ngày.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử 7 Bài 21 Trang 104
 • Câu Hỏi Bài 21 Trang 104 Sgk Lịch Sử 7
 • Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử 7 Bài 17 Trang 81
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 7 Bài 20: Nước Đại Việt Thời Lê Sơ (1428
 • Bài 15. Sự Phát Triển Kinh Tế Và Văn Hóa Thời Trần
 • Giải Bài 4, 5, 6 Trang 7, 8 Sách Bài Tập Sinh Học 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 1, 2, 3, 4 Trang 5: Chương I Khái Quát Về Cơ Thể Người
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Trang 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Sbt Sinh Học 8
 • Giải Bài Tập Sbt Sinh Học 8 Bài 50: Vệ Sinh Mắt
 • Unit 3 Lớp 8: A Closer Look 2
 • Unit 9 Lớp 8: A Closer Look 1
 • Nhiễm sắc thể (NST) bình thường có trình tự gen như sau

  Hãy xác định dạng đột biến NST được minh hoạ trong các trường hợp sau :

  Lời giải:

  a, Đảo đoạn DEF.

  b, Lặp đoạn EF

  c, Mất đoạn

  Bài 5 trang 8 Sách bài tập (SBT) Sinh 12 – Bài tập có lời giải

  Nếu tế bào lưỡng bội bình thường có 2n N ST. Sô NST có trong tế bào của những trường hợp sau là bao nhiêu ?

  a, Thể không d, thể ba kép

  b, Thể một e, thể tứ bội

  c, thể ba f, thể lục bội

  a, 2n – 2 d, 2n + 1 + 1

  b, 2n-1 e, 4n

  c, 2n+1 f, 6n

  Bài 6 trang 8 Sách bài tập (SBT) Sinh 12 – Bài tập có lời giải

  Những sắp xếp gen sau đây trên 1 NST đã thấy ở ruồi giấm D. melanogaster tại các vùng địa lí khác nhau :

  Cho rằng sắp xếp ở a là sắp xếp ban đầu, các đảo đoạn khác nhau có thể xuất hiện theo trình tự nào ?

  Một chuỗi các đảo đoạn có thể xuất hiện tuần tự là

  Zaidap.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Trắc Nghiệm Trang 31
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Trang 42
 • Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 8 Bài 63: Cơ Sở Khoa Học Của Các Biện Pháp Tránh Thai
 • Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 8 Bài 64: Các Bệnh Lây Truyền Qua Đường Sinh Dục (Bệnh Tình Dục)
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Trang 105
 • Giải Bài Tập Sinh Học 8 Sách Giáo Khoa

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Phần Hình Hộp Chữ Nhật (Tiếp) Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 2: Hình Hộp Chữ Nhật (Tiếp)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 3: Thể Tích Của Hình Hộp Chữ Nhật
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 4: Diện Tích Hình Thang
 • Bài Tập Phần Diện Tích Hình Thang Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8
 • Bài 22: Vệ sinh hô hấp

  Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 22 trang 72:

  – Không khí có thể bị ô nhiễm và gây tác hại tới hoạt động hô hấp từ những loại tác nhân như thế nào?

  – Hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hâp tránh các tác nhân có hại.

  Trả lời:

  – Các tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ hô hấp của người:

  + Bụi, các khí độc hại như NO2, SO2, CO, nicôtin,…

  + Các vi sinh vật gây bệnh.

  – Các biện pháp hạn chế tác hại của các tác nhân nêu trên:

  + Trồng nhiều cây xanh trên đường phố, công sở, trường học. bệnh viện và nơi ở.

  + Hạn chế việc sử dụng các thiết bị thải ra các khí độc hại.

  + Không hút thuốc

  + Xây dựng nơi làm việc và nơi ở có đủ nắng, gió, tránh ẩm thấp.

  + Thường xuyên dọn vệ sinh.

  + Không khạc nhổ bừa bãi.

  + Nên đeo khẩu trang khi đi ngoài đường phố và khi dọn vệ sinh.

  Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 22 trang 73:

  – Giải thích vì sao khi luyện tập thể dục thể thao đúng cách, đều đặn từ bé có thể có được dung tích sống lí tưởng?

  – Giải thích vì sao khi thở sâu và giảm số nhịp thở trong mỗi phút sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp?

  – Hãy đề ra các biện pháp luyện tập để có thể có một hệ hô hấp khỏe mạnh.

  Trả lời:

  * Dung tích sống:

  – Dung tích sống là thể tích không khí lớn nhất mà một cơ thể có thế hít vào và thở ra.

  – Dung tích sông phụ thuộc tổng dung tích phổi và dung tích khí cận. Dung tích phối phụ thuộc dung tích lồng ngực, mà dung tích lồng ngực phụ thuộc sự phát triển của khung xương sườn trong đó tuổi phát triển, sau đó độ tuổi phát triển sẽ không phát triển nữa. Dung tích khí cặn phụ thuộc vào khá nâng co tối đa của các cư thở ra, các cơ này cần luyện tập đều từ bé.

  – Cần luyện tập thể dục thể thao dúng cách, thường xuyên đều dặn từ bé sẽ có dung tích sống lí tưởng.

  * Giải thích qua ví dụ sau:

  – Một người thở ra 18 nhịp/phút, mỗi nhịp hít vào 400ml không khí:

  + Khí lưu thỏng/phút: 400ml x 18 = 7200ml.

  + Khí vô ích ở khoảng chết: 150ml x 18 = 2700ml

  + Khí hữu ích vào tới phế nang: 7200ml – 2700ml = 4500ml – Nếu người đó thở sâu: 12 nhịp/phút, mồi nhịp hít vào 600ml

  + Khí lưu thông: 600ml x 12 = 7200ml + Khí vô ích khoảng chết: 150ml x 12 = 1800ml

  + Khí hữu ích vào tới phế nang: 7200ml – 1800ml = 5400ml Kết luận: Khi thở sâu và giám nhịp thở trong mỗi phút sẽ tăng hiệu quả hô hấp.

  * Biện pháp tập luyện: Tích cực tập thể dục thể thao phối hợp thở sâu và giảm nhịp thở thường xuyên từ bé.

  Bài 1 (trang 73 sgk Sinh học 8) : Trồng nhiều cây xanh có lợi ích gì trong việc làm trong sạch bầu không khí quanh ta ?

  Lời giải:

  Trồng nhiều cây xanh 2 bên đường phố, nơi công sở, trường học, bệnh viện và nơi ở có tác dụng điều hòa thành phần không khí (chủ yếu là O2 và CO2) có lợi cho hô hấp, hạn chế ô nhiễm không khí…

  Bài 2 (trang 73 sgk Sinh học 8) : Hút thuốc lá có hại như thế nào cho hệ hô hấp ?

  Lời giải:

  Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc và có hại cho hệ hô hấp như sau :

  – CO : Chiếm chỗ của O2 trong hồng cầu, làm cho cơ thể ở trạng thái thiếu O2, đặc biệt khi cơ thể hoạt động mạnh.

  – NO2 : Gây viêm, sung lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí ; có thể gây chết ở liều cao.

  – Nicôtin : Làm tê liệt lớp lông rung trong phế quản, giảm hiệu quả lọc sạch không khí ; có thể gây ung thư phổi.

  Bài 3 (trang 73 sgk Sinh học 8) : Tại sao trong đường dẫn khí của hệ hô hấp đã có những cấu trúc và cơ chế chống bụi, bảo vệ phổi mà khi làm lao động vệ sinh hay đi đường vẫn cần đeo khẩu trang chống bụi ?

  Lời giải:

  Mật độ bụi khói trên đường phố nhiều khi quá lớn, vượt quá khả năng làm sạch đường dẫn khí của hệ hô hấp, bởi vậy nên đeo khẩu trang chống bụi khi đi đường và khi lao động vệ sinh.

  Bài 4 (trang 73 sgk Sinh học 8) : Dung tích sống là gì ? Quá trình luyện tập để tăng dung tích sống phụ thuộc vào các yếu tố nào ?

  Lời giải:

  – Dung tích sống là thể tích lớn nhất của lượng không khí mà một cơ thể hít vào và thở ra.

  – Dung tích sống phụ thuộc vào tổng dung tích phổi và dung tích khí cặn.Dung tích phổi phụ thuộc dung tích lồng ngực, mà dung tích lồng ngực phụ thuộc sự phát triển của khung xương sườn trong độ tuổi phát triển, sau độ tuổi phát triển sẽ không phát triển nữa. Dung tích khí cặn phụ thuộc vào khả năng co tối đa của các cơ thở ra, các cơ này cần luyện tập đều từ bé.

  – Cần luyện tập thể dục thể thao đúng cách, thường xuyên đều đặn từ bé sẽ có dung tích sống lí tưởng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 3: Hình Thang Cân
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 8: Đối Xứng Tâm
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 6: Đối Xứng Trục
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 6: Đối Xứng Trục
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 6: Đối Xứng Trục
 • Giải Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm
 • Giải Bài Tập Skg Vật Lí Lớp 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm (Chương 1)
 • Soạn Bài Câu Đặc Biệt
 • Soạn Bài Câu Đặc Biệt Ngắn Gọn Nhất
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 8: Cộng, Trừ Đa Thức Một Biến
 • Giải sách bài tập Sinh học lớp 7

  MỞ ĐẦU

  • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 – chương mở đầu – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 7 – chương mở đầu – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài tập trắc nghiệm trang 7 – trắc nghiệm trang 7 chương mở đầu – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 – chương 1 ngành động vật nguyên sinh – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 14 – chương 1 ngành động vật nguyên sinh – SBT Sinh học lớp 7

  Chương 1: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH Chương 2: NGÀNH RUỘT KHOANG Chương 3: CÁC NGÀNH GIUN Chương 4: NGÀNH THÂN MỀM Chương 5: NGÀNH CHÂN KHỚP

  • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 47 – chương 5 ngành chân khớp – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 51 – chương 5 ngành chân khớp – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 47 – chương 5 ngành chân khớp – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 5, 6, 7, 8 trang 51 – chương 5 ngành chân khớp – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài tập trắc nghiệm trang 51 – trắc nghiệm trang 51 chương 5 ngành chân khớp – SBT Sinh học lớp 7

  Chương 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

  • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 72 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 82 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 1, 2, 3, 4 5, 6 trang 91 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 6, 7, 8, 9 trang 105 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 6, 7, 8, 9 trang 60 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 63 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài tập trắc nghiệm trang 63 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 5, 6, 7 trang 72 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài tập trắc nghiệm trang 75 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 5, 6, 7, 8 trang 82 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 1,2 trang 86 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài tập trắc nghiệm trang 86 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 7, 8, 9, 10, 11 trang 91 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài tập trắc nghiệm trang 98 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 10, 11, 12, 13 trang 105 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài 1, 2, 3 trang 111 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7
  • Bài tập trắc nghiệm trang 111 – chương 6 ngành động vật có xương sống – SBT Sinh học lớp 7

  Chương 7: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT Chương 8: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

  =============

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 7 Bài 3: Đơn Thức
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 34: Thực Hành: So Sánh Nền Kinh Tế Của Ba Khu Vực Châu Phi
 • Giải Câu 1, 2, 3, 4 Trang 60, 61, 62 Sách Bài Tập Sbt Địa Lí 7
 • Giải Bài Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang 49, 50, 51 Sách Bài Tập (Sbt) Lịch Sử 7
 • Giải Bài Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang 25, 26 Sách Bài Tập (Sbt) Lịch Sử 7
 • Sách Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 1, 2, 3 Trang 25 Sgk Toán 4
 • Giải Bài Tập Trang 104, 105, 106 Sgk Toán 5: Luyện Tập Về Diện Tích
 • Tuần 23. Đáp Lời Khẳng Định. Viết Nội Quy
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 35 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1 Tuần 6
 • Mở đầu

  Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 2

  Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 2 (rút gọn)

  Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 1

  Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

  Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 3

  Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 3 (rút gọn)

  Bài 4: Trùng roi

  Giải bài tập trang 19 SGK Sinh lớp 7: Trùng roi

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 4: Trùng roi

  Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 4 (rút gọn)

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 4

  Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

  Giải bài tập trang 22 SGK Sinh lớp 7: Trùng biến hình và trùng giày

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

  Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 5 (rút gọn)

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 5

  Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét

  Giải bài tập trang 25 Sinh lớp 7: Trùng kiết lị và trùng sốt rét

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét

  Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 6 (rút gọn)

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 6

  Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

  Giải bài tập trang 28 Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

  Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 7 (rút gọn)

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 7

  Chương 2: Ngành ruột khoang

  Bài 8: Thủy tức

  Giải bài tập trang 32 SGK Sinh lớp 7: Thủy tức

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 8: Thủy tức

  Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 8: Thủy tức (rút gọn)

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 8

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 8

  Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

  Giải bài tập trang 35 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của ngành ruột khoang

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

  Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 9 (rút gọn)

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 9

  Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

  Giải bài tập trang 38 SGK Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

  Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 10 (rút gọn)

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 10

  Chương 3: Các ngành giun

  Bài 11: Sán lá gan

  Giải bài tập trang 43 SGK Sinh lớp 7: Sán lá gan

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 11: Sán lá gan

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 11

  Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

  Giải bài tập trang 46 SGK Sinh lớp 7: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 12

  Bài 13: Giun đũa

  Giải bài tập trang 49 SGK Sinh lớp 7: Giun đũa

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 13: Giun đũa

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 13

  Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

  Giải bài tập trang 52 SGK Sinh lớp 7: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 14

  Bài 15: Giun đất

  Giải bài tập trang 55 SGK Sinh lớp 7: Giun đất

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15: Giun đất

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15: Giun đất

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 15

  Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 16

  Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

  Giải bài tập trang 61 SGK Sinh lớp 7: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 17

  Chương 4: Ngành thân mềm

  Bài 18: Trai sông

  Giải bài tập trang 64 SGK Sinh lớp 7: Trai sông

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 18: Trai sông

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 18

  Bài 19: Một số thân mềm khác

  Giải bài tập trang 67 SGK Sinh lớp 7: Một số thân mềm khác

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 19: Một số thân mềm khác

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 19

  Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 20

  Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

  Giải bài tập trang 73 SGK Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 21

  Chương 5: Ngành chân khớp – Lớp Giáp xác

  Bài 22: Tôm sông

  Giải bài tập trang 76 SGK Sinh lớp 7: Tôm sông

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 22: Tôm sông

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 22

  Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 23

  Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

  Giải bài tập trang 81 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 24

  Chương 5: Ngành chân khớp – Lớp hình nhện

  Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

  Giải bài tập trang 85 SGK Sinh lớp 7: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 25

  Chương 5: Ngành chân khớp – Lớp sâu bọ

  Bài 26: Châu chấu

  Giải bài tập trang 88 SGK Sinh lớp 7: Châu chấu

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 26: Châu chấu

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 26

  Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

  Giải bài tập trang 93 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 27

  Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 28

  Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

  Giải bài tập trang 98 SGK Sinh lớp 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 29

  Bài 30: Ôn tập phần 1 – Động vật không xương sống

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 30

  Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Các lớp Cá

  Bài 31: Cá chép

  Giải bài tập trang 104 SGK Sinh lớp 7: Cá chép

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 31: Cá chép

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 31

  Bài 32: Thực hành: Mổ cá

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 32: Thực hành: Mổ cá

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 32

  Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép

  Giải bài tập trang 109 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của cá chép

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 33

  Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

  Giải bài tập trang 112 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 34

  Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp lưỡng cư

  Bài 35: Ếch đồng

  Giải bài tập trang 115 SGK Sinh lớp 7: Ếch đồng

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 35: Ếch đồng

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 35

  Bài 36: Thực hành: QUan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 36: Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 36

  Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

  Giải bài tập trang 122 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 37

  Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp bò sát

  Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

  Giải bài tập trang 126 SGK Sinh lớp 7: Thằn lằn bóng đuôi dài

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 38

  Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn

  Giải bài tập trang 129 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của thằn lằn

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 39

  Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

  Giải bài tập trang 133 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 40

  Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp Chim

  Bài 41: Chim bồ câu

  Giải bài tập trang 137 SGK Sinh lớp 7: Chim bồ câu

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 41: Chim bồ câu

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 41

  Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 42

  Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

  Giải bài tập trang 142 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 43

  Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

  Giải bài tập trang 146 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 44

  Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 45

  Chương 6: Ngành động vật có xương sống – Lớp Thú (Lớp có vú)

  Bài 46: Thỏ

  Giải bài tập trang 151 SGK Sinh lớp 7: Thỏ

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 46: Thỏ

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 46

  Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ

  Giải bài tập trang 155 SGK Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của thỏ

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 47

  Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

  Giải bài tập trang 158 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 48

  Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

  Giải bài tập trang 161 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của lớp thú (Tiếp theo) Bộ dơi và bộ cá voi

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 49

  Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 50

  Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

  Giải bài tập trang 169 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 51

  Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 52

  Chương 7: Sự tiến hóa của động vật

  Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

  Giải bài tập trang 174 SGK Sinh lớp 7: Môi trường sống và sự vận động, di chuyển

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 53

  Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

  Giải bài tập trang 178 SGK Sinh lớp 7: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 54

  Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

  Giải bài tập trang 181 SGK Sinh lớp 7: Tiến hóa về sinh sản

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 55

  Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

  Giải bài tập trang 184 SGK Sinh lớp 7: Cây phát sinh giới động vật

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 56

  Chương 8: Động vật và đời sống con người

  Bài 57: Đa dạng sinh học

  Giải bài tập trang 188 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng sinh học

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 57: Đa dạng sinh học

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 57

  Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)

  Giải bài tập trang 191 SGK Sinh lớp 7: Đa dạng sinh học (Tiếp theo)

  Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 58

  Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

  Giải bài tập trang 195 SGK Sinh lớp 7: Biện pháp đấu tranh sinh học

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 59

  Bài 60: Động vật quý hiếm

  Giải bài tập trang 198 SGK Sinh lớp 7: Động vật quý hiếm

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 60

  Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 7 bài 61, 62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 61 – 62

  Bài 63: Ôn tập

  Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 7 kì 2

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 63

  Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên

  Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 64 – 65 – 66

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Review 3 Trang 36 Sgk Tiếng Anh 6 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 12 Unit 2 Reading Writing English 12 Unit 2 Cultural Diversity Tính Đa Dạng Văn Hóa
 • Review 2 Lớp 7: Language
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Review 2
 • Skills Review 2 Lớp 6
 • Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Looking Back Trang 40 Unit 8 Tiếng Anh 11 Mới
 • Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh Lớp 6 (Tập 2)
 • Skills Trang 10 Unit 6 Sgk Tiếng Anh 11 Mới
 • Củng Cố Và Ôn Luyện Toán 9
 • Củng Cố Và Ôn Luyện Toán 9 Tập 1
 • Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành.Cuốn sách gồm 10 chương , cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về động vật , thực vật , vi sinh vât ,…

  MỞ ĐẦU SINH HỌC

  • Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống
  • Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

  ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT

  • Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật
  • Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Đại cương – Sinh 6
  • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Đại cương – Sinh 6

  CHƯƠNG III. THÂN

  • Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân
  • Bài 14. Thân dài ra do đâu
  • Bài 15. Cấu tạo trong của thân non
  • Bài 16. Thân to ra do đâu
  • Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân
  • Bài 18. Biến dạng của thân
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Thân – Sinh 6
  • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Thân – Sinh 6

  CHƯƠNG IV. LÁ

  • Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá
  • Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá
  • Bài 21. Quang hợp
  • Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp
  • Bài 23. Cây có hô hấp được không?
  • Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?
  • Bài 25. Biến dạng của lá
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Lá – Sinh 6
  • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Lá – Sinh 6

  CHƯƠNG VII. QUẢ VÀ HẠT

  • Bài 32. Các loại quả
  • Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt
  • Bài 34. Phát tán của quả và hạt
  • Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
  • Bài 36. Tổng kết về cây có hoa
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Quả và hạt – Sinh 6
  • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Quả và hạt – Sinh 6

  CHƯƠNG VIII. CÁC NHÓM THỰC VẬT

  • Bài 37. Tảo
  • Bài 38. Rêu – Cây rêu
  • Bài 39. Quyết – Cây dương xỉ
  • Bài 40. Hạt trần – Cây thông
  • Bài 41. Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín
  • Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
  • Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
  • Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật
  • Bài 45. Nguồn gốc cây trồng
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Các nhóm thực vật – Sinh 6
  • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Các nhóm thực vật – Sinh 6

  CHƯƠNG X. VI KHUẨN – NẤM – ĐỊA Y

  • Bài 50. Vi Khuẩn
  • Bài 51. Nấm
  • Bài 52. Địa y
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương Vi khuẩn, Nấm, Địa y – Sinh 6
  • Đề kiểm tra 45 phút – Chương Vi khuẩn, Nấm, Địa y – Sinh 6

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sinh 8 Sách Giáo Khoa Đáp Án Và Bài Tập
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang 13, 14 Sách Giáo Khoa Hóa Học 10
 • Học Tốt Sách Giáo Khoa, Lời Giải Sgk, Sbt
 • Giải Bài Tập Sgk Bài 7: Phép Vi Tự
 • Kho Tài Liệu, Giáo Án Tiếng Anh Thí Điểm Lớp 3 4
 • Giải Bài Tập Sinh Học 8 Bài 6: Phản Xạ

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 12 Unit 2: Listening
 • Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 12 Chương Trình Mới Unit 2: Urbanisation
 • Unit 2 Lớp 10: Reading
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 10 Unit 2: School Talks
 • Bài Tập Unit 2 Lớp 8: Making Arrangements Số 1
 • (Bài 6. PHẢN XẠ KIẾN THỨC Cơ BẢN Qua phần đã học, các em cần nhớ những kiến thức sail: Chức năng cơ bản của nơron là cảm ứng và dẫn truyền. Sự dân truyền xung thần kinh trong dây thần kinh chỉ theo một chiều. Phản xạ là sự phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh. Một cung phản xạ gồm 5 yếu tố là: cơ quan thụ cảm, nơron hướng tâm, nơron trung gian, nơron li tâm và cơ quan phản ứng. Trong phản xạ luôn có luồng thông tin ngược háo về trung ương thần kinh để trung ương điều chỉnh phản ứng cho thích hợp. Chính đường liên hệ ngược đã tạo nên vòng phản xạ. II. GỘI ý trả lời câu hỏi sgk PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN Thành phần cấu tạo của mô thần kinh: Mô thần kinh gồm các tế bào thần kinh gọi là nơron và các tế bào thần kinh đệm (còn gọi là thần kinh giao). Mô tả cẩu tạo của một nơron điển hình. Cấu tạo một nơron điển hình gồm: thân chứa nhân, từ thân phát đi nhiều tua ngắn phân nhánh và một tua dài gọi là sợi trục. Tận cùng sợi trục là các đầu mút. Nhận xét về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron cảm giác và nơron vận động-. Sự dẫn truyền chỉ theo một chiều. Phản xạ là gì? Phản xạ là sự phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh. Sự khác biệt giữa phản xạ ở động vật với hiện tượng cảm ứng ở thực vật là: cảm ứng ở thực vật không có sự tham gia của thần kinh. Các loại nơron tạo nên một cung phản xạ là: nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian. Thành phần một cung phản xạ gồm các yếu tố: Cơ quan thụ cảm. Nơron hướng tâm. Nơron trung gian. Nơron li tâm. Cơ quan phản ứng. Ví dụ: Khi nghe gọi tên mình ở phía sau thì ta quay đầu lại, phản ứng đó là phản xạ. Phân tích ví dụ: Âm thanh gọi tên ta kích thích vào cơ quan thụ cảm thính giác làm phát sinh luồng thần kinh, theo dây hướng tâm của nơron hướng tâm về trung ương thần kinh, từ trung ương thần kinh phát đi luồng thần kinh theo dây li tâm của nơron li tâm tới cơ quan phản ứng lẳm ta quay đầu lại phía có tiếng gọi ta. PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 1. Phản xạ là sự phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh. Vài ví dụ về phản xạ: Nóng -" đổ mồ hôi. Nhiệt độ lạnh của môi trường kích thích cơ quan thụ cảm ở da làm phát sinh xung thần kinh, xung thần kinh này theo dây hướng tâm của nơron hướng tâm về trung ương thần kinh. Từ trung ương thần kinh phát xung thần kinh theo dây li tâm của nơron li tâm tới cơ chân lông làm cho cơ này co giúp da săn lại, cơ thể chông được lạnh. III. CÂU HỎI Bổ SUNG, NÂNG CAO Hãy cho 3 ví dụ về phản xạ (không có trong sách) và phân tích một ví dụ dã nêu. > Gợi ý trả lời câu hỏi: Ví dụ: Ngửi mùi thức ãn mà ta ưa thích, ta chảy nước bọt. Thuộc bài. Chạy xe đạp. Phân tích ví dụ 1: Mùi của thức ăn mà ta ưa thích kích thích vào cơ quan thụ cảm khứu giác ở mũi làm phát sinh xung thần kinh theo dây thần kinh hướng tâm của nơron hướng tâm về trung ương thần kinh. Từ đó, phát sinh xung thần kinh theo dây li tâm của nơron li tâm đến tuyến nước bọt gây tiết nước bọt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vbt Sinh Học 8 Bài 48: Hệ Thần Kinh Sinh Dưỡng
 • Bài 5, 6, 7, 8 Trang 10 Sách Bài Tập Sinh Lớp 12: Bài Chương 1 Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị
 • Giải Bài Tập Trang 36 Sgk Sinh Lớp 8: Hoạt Động Của Cơ Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 8
 • Giải Bài Tập Trang 47 Sgk Sinh Lớp 8: Bạch Cầu
 • Giải Bài Tập Trang 44 Sgk Sinh Lớp 8: Máu Và Môi Trường Trong Cơ Thể Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 8
 • Giải Bài Tập Trang 112 Sgk Sinh Lớp 8: Ôn Tập Học Kì 1 Sinh Lớp 8 Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 8 Bài 3.1, 3.2, 3.3
 • Giải Bài Tập Trang 99 Sgk Hóa Lớp 8: Không Khí
 • Giải Bài 1,2,3, 4,5,6, 7 Trang 99 Sgk Hóa 8: Không Khí
 • Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 8 Bài 28: Không Khí
 • Bài 1,2,3,4 Trang 65 Sgk Hóa 8: Mol
 • Giải bài tập trang 112 SGK Sinh lớp 8: Ôn tập học kì 1 sinh lớp 8 Giải bài tập môn Sinh học lớp 8

  Giải bài tập trang 112 SGK Sinh lớp 8: Ôn tập học kì 1 sinh lớp 8

  Giải bài tập trang Giải bài tập trang 112 SGK Sinh lớp 8: Ôn tập học kì 1 sinh lớp 8 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về ôn tập kiến thức của học kì 1 nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

  Giải bài tập trang 106 SGK Sinh lớp 8: Thân nhiệt Giải bài tập trang 110 SGK Sinh lớp 8: Vitamin và muối khoáng

  A. Tóm tắt lý thuyết: Ôn tập học kỳ I

  Trong phạm vi các kiến thức đã học, hãy chứng minh rằng tế bào là đơn bị cấu trúc và chức năng của sự sống. Trình bày mối liên hệ về chức năng giữa các hệ cơ quan đã học (bộ xương, hệ cơ, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa). Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào?

  B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 112 Sinh học lớp 8: Ôn tập học kỳ I

  Bài 1: (trang 112 SGK Sinh 8)

  Trong phạm vi các kiến thức đã học. Hãy chứng minh rằng các tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống?

  Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

  Tế bào là đơn vị cấu trúc:

  Mọi cơ quan của cơ thể người đều được cấu tạo từ các tế bào

  Ví dụ: tế bào xương, tế bào cơ, các tế bào tuyết…

  Tế bào là đơn vị chức năng:

  Các tế bào tham gia vào họat động chức năng chức năng của các cơ quan

  Ví dụ:

  Hoạt động của cá tơ cơ trong tế bào giúp bắp cơ co dãn.

  Các tế bào cơ tim co, dãn tạo lực đẩy máu vào hệ mạch

  Các tế bào tuyến dịch vào ống tiêu hóa biến đổi thức ăn về mặt hóa học.

  Hệ tuần hòan tham gia vận chuyển các chất:

  • Mang Oxi từ hệ hô hấp và chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các tế bào.
  • Mang các sản phẩm thải từ các tế bào đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết.

  Hệ hô hấp giúp các tế bào trao đổi khí:

  • Lấy oxi từ môi trường ngòai cung cấp cho các tế bào.
  • Thải cacbonic do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

  Hệ tiêu hóa biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cung cấp cho các tế bào.

  Bài 2: (trang 112 SGK Sinh 8)

  Trình bày mối liên hệ về chức năng của hệ cơ quan đã học (bộ xương, hệ cơ, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa)?

  Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

  Cơ thể là một khối thống nhất. Sự hoạt động của các cơ quan trong một hệ cũng như sự hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể đều luôn luôn thống nhất với nhau.

  Phân tích bằng ví dụ:

  Ví dụ: khi chạy, hệ vận động làm việc với cường độ lớn. Lúc đó, các hệ cơ quan khác cũng tăng cường hoạt động, tim đập nhanh và mạnh hơn, mạch máu dãn (hệ tuần hoàn), thở nhanh và sâu (hệ hô hấp), mồ hôi tiết nhiều (hệ bài tiết),… Điều đó chứng tỏ các hệ cơ quan trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động. Các cơ quan trong cơ thể có một sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng, đảm bảo tính thống nhất. Sự thống nhất đó được thực hiện nhờ sự điều khiển của hệ thần kinh (cơ chế thần kinh – hệ thần kinh) và nhờ dòng máu chảy trong hệ tuần hoàn mang theo các hooc môn do các tuyến nội tiết tiết ra (cơ chế thể dịch – hệ nội tiết).

  Bài 3: (trang 112 SGK Sinh 8)

  Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào?

  Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

  Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất:

  • Mang O2 từ hệ hô hấp và chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các tế bào.
  • Mang các sản phẩm thải từ các tế bào đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết.

  Hệ hô hấp giúp các tế bào trao đổi khí;

  • Lấy O2 từ môi trường cung cấp cho các hệ cơ quan và thải CO2 ra môi trường thông qua hệ tuần hoàn.
  • Hệ hô hấp lấy O2 từ môi trường cung cấp cho các hệ cơ quan và thải CO2 ra môi trường thông qua hệ tuần hoàn.
  • Hệ tiêu hóa lấy thức ăn từ môi trường ngoài và biến đổi chúng thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho tất cả các hệ thông qua hệ cơ quan tuần hoàn.
  • Hệ bài tiết giúp thải các chất cặn bã thừa trong trao đổi chất của tất cả các hệ cơ quan ra môi trường ngoài thông qua hệ tuần hoàn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 112 Sgk Sinh Lớp 8: Ôn Tập Học Kì 1 Sinh Lớp 8
 • Giải Bài Tập: Trò Chơi Ô Chữ Bài 18 Trang 66 Sgk Vật Lý Lớp 8
 • Bài 1 Trang 66 Toán 8 Tập 1
 • Bài 32,33,34, 35,36 Trang 128, 129 Sách Toán 8 Tập 1: Diện Tích Hình Thoi
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 5: Diện Tích Hình Thoi
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100