Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 10 Câu 6, 7, 8, 9, 10 Tập 1

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 10 Bài 11, 12, 13
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 9, 10 Bài 3.1, 3.2
 • Giải Toán 7 Trang 30, 31, Giải Bài Tập Trang 30, 31 Sgk Toán 7
 • Bài Tập 54,55, 56,57,58 Trang 30 Toán 7 Tập 1: Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 30: Kinh Tế Châu Phi
 • giải sách bài tập Toán 6 trang 13 Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 17

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 10 tập 1 câu 6, 7, 8, 9, 10

  Bài tập Toán 7 trang 10 tập 1 câu 9

  Bài tập Toán 7 trang 10 tập 1 câu 10

  Tìm x, biết:

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 10 tập 1 câu 7

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 7 tập 1, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 24 Bài 34, 35, 36
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 15 Câu 17, 18, 19, 20 Tập 1
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 23 Bài 25, 26, 27, 28
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 12 & 13 Bài Iii.1, Iii.2
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 12 Bài 14, 15
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 9, 10 Bài 3.1, 3.2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán 7 Trang 30, 31, Giải Bài Tập Trang 30, 31 Sgk Toán 7
 • Bài Tập 54,55, 56,57,58 Trang 30 Toán 7 Tập 1: Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 30: Kinh Tế Châu Phi
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 30 Câu 54, 55, 56, 57, 58 Tập 1
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 26 Bài 41, 42
 • Giải sách bài tập Toán 6 trang 67 Giải sách bài tập Toán 6 trang 76

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 9, 10 tập 2 câu 3.1, 3.2

  a) Dấu hiệu ở đây là gì?

  b) Năm 2006 tỉnh Quảng Ninh trồng được bao nhiêu nghìn ha rừng?

  c) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật.

  d) Nhận xét về tình hình trồng rừng của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ năm 2000 đến nằm 2008.

  Kết quả phân loại trình độ học tập khi kết thúc năm học 2006 – 2007 của toàn bộ học sinh trường THCS Nguyễn Trãi như sau:

  – Loại kém 5%;

  – Loại yếu 15%;

  – Loại trung bình 55%;

  – Loại khá 20%;

  – Loại giỏi 5%;

  Hãy biểu diễn kết quả trên bằng biểu đồ hình chữ nhật.

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 9, 10 câu 3.1, 3.2

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 9 tập 2 câu 3.1

  a) Dấu hiệu là diện tích rừng trồng tập trung trong một năm của tỉnh Quảng Ninh.

  b) Năm 2006 trồng được 13,2 nghìn ha

  Biểu đồ biểu diễn diện tích rừng trồng tập trung ở Quảng Ninh

  d) Nhận xét:

  + Diện tích rừng trồng của tỉnh Quảng Ninh tăng dần từ năm này qua năm khác (không kể các năm 2001, 2002, 2003 vì không có số liệu)

  + Diện tích trồng rừng cao nhất là năm 2008 với 16,6 nghìn ha rừng.

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 10 tập 2 câu 3.2

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 9, giải toán 7 trang 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 10 Bài 11, 12, 13
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 10 Câu 6, 7, 8, 9, 10 Tập 1
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 24 Bài 34, 35, 36
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 15 Câu 17, 18, 19, 20 Tập 1
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 23 Bài 25, 26, 27, 28
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 80 Bài 7, 8, 9, 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 80 Bài 4, 5, 6
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 11, 12 Câu 5, 6, 7, 8, 9 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Chương Ii (Bài 8 Đến Bài 13): Qui Luật Di Truyền
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 186, 187 Sách Giáo Khoa Vật Lí 12
 • Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 9 Trang 50: Adn Và Bản Chất Của Gen
 • Giải sách bài tập Toán 7 trang 140 Giải sách bài tập Toán lớp 7 tập 2 trang 12

  # Giải vở bài tập Toán 8 trang 80 tập 1 câu 7, 8, 9, 10

  Chứng minh rằng trong một tứ giác, tổng hai đường chéo lớn hơn nửa chu vi nhưng nhỏ hơn chu vi của tứ giác đó.

  # Giải sách bài tập toán lớp 8 tập 1 trang 80 câu 7, 8, 9, 10

  + Giải sách bài tập Toán 8 trang 80 tập 1 câu 7

  * Trong tứ giác ABCD ta có:

  ∠A 1+ B + ∠C 1 + ∠D = 360 o (tổng các góc của tứ giác)

  Từ (1) và (2) suy ra: ∠A 2+ ∠C 2 = ∠B + ∠D

  + Giải sách bài tập Toán 8 trang 80 tập 1 câu 8

  Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD

  * Trong ΔOAB, ta có:

  * Trong ΔOCD, ta có:

  Cộng từng vế (1) và (2):

  + Giải sách bài tập Toán 8 trang 80 tập 1 câu 10

  Đặt độ dài a = AB, b = BC, c = CD, d = AD

  Gọi O là giao điểm 2 đường chéo AC và BD.

  * Trong ΔOAB, ta có:

  * Trong ΔOCD, ta có:

  Từ (1) và (2) suy ra:

  # Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 8 tập 1, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải toán 8 trang 80

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 80 Bài 1, 2, 3
 • Bài 28 Trang 80 Toán 8 Tập 1
 • Bài 24 Trang 80 Toán 8 Tập 1
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài: Phần Đại Số
 • Giải Bài Tập Sgk: Bài Tập Ôn Cuối Năm
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 9 Bài 9, 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 59 Câu 8, 9, 10 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 38 Câu 24, 25, 26, 27, 28 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 11, 12 Câu 37, 38, 39, 40 Tập 2
 • Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Trang 64,65,66 Môn Sinh 12: Ôn Tập Chương 1
 • Giải Bài 4, 5, 6 Trang 64, 65 Sgk Sinh 12
 • giải sách bài tập Toán 6 trang 6 giải sách bài tập Toán 6 trang 13

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 9 tập 2 câu 9, 10

  Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nhận xét.

  Có 10 đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội đều phải đá lượt đi và lượt về với từng đội khác.

  a. Một đội phải đá bao nhiêu trận trong suốt giải?

  Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng

  c. Có bao nhiêu trận đội bóng đó không ghi được bàn thắng?

  Có thể nói đội bóng này đã thắng 16 trận không?

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 9 câu 9, 10

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 9 tập 2 câu 9

  Nhận xét:

  + Mưa nhiều nhất vào tháng 8 với 150mm; Mưa ít nhất vào tháng 4 với 40mm.

  + Mưa tập trung từ tháng 7 đến tháng 8 (120mm – 150mm) và có xu hướng giảm dần trong tháng 9, tháng 10 (100mm, 50mm)

  + Tháng 5, 6 có lượng mưa bằng nhau với 80mm.

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 9 tập 2 câu 10

  a. Vì mỗi đội phải đá với 9 đội còn lại cả đi và về là 2 trận nên mỗi đội phải đá: 9.2 = 18 trận

  c. Có tất cả 18 trận đấu trong đó có 16 trận đội đó ghi bàn nên số trận đội đó không ghi được bàn thắng là: 18 – 16 = 2 ( trận).

  Không thể nói rằng đội này đã thắng cả 16 trận (vì hòa hoặc thua đều có thể ghi được bàn thắng).

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 9

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16 Trang 10, 11 Sgk Toán Lớp 9 Tập 1:căn Thức Bậc 2 Và Hằng Đẳng Thức √A2 =
 • Giải Bài Tập Trang 19, 20 Sgk Toán Lớp 6 Tập 2: Quy Đồng Mẫu Số Nhiều Phân Số
 • Quy Đồng Mẫu Số Nhiều Phân Số Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 Tập 2
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 5: Quy Đồng Mẫu Nhiều Phân Số
 • Giải Bài Tập Tiếng Nhật
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 10 Bài 8.1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 10 Bài 37, 38
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 14 Bài 57, 58, 59
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 98 Bài 11.3
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 29 Bài 19, 20, 21
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 156 Bài 10, 11
 • Giải sách bài tập toán lớp 8 tập 1 trang 10 câu 8.1

  Giải sách bài tập Toán 8 trang 10 tập 1 câu 8.1

  Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 8 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 8 tập 1, toán lớp 8 nâng cao, giải toán lớp 8, bài tập toán lớp 8, sách toán lớp 8, học toán lớp 8 miễn phí, giải toán 8 trang 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 27 Bài 13, 14
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 13 Bài 48, 49, 50
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 13 Bài 51, 52
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 12 Bài 44, 45, 46, 47
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 27 Bài 12
 • Giải Sách Bài Tập Toán 10 Cơ Bản Trang 7 Bài 1, 2, 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tin Học 7 Bài 1
 • Bài 3 Trang 31 Sgk Tin Học Lớp 7
 • Tin Học 7 Bài 11: Học Đại Số Với Geobebra
 • Tin Học 7 Bài 7: Trình Bày Và In Trang Tính
 • Tin Học 7 Bài 8: Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu
 • # Giải sách bài tập Toán 10 cơ bản trang 7 bài 1, 2, 3 – Giải SBT Toán lớp 10 cơ bản

  Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề, câu nào là một mệnh đề chứa biến?

  a) 1 + 1 = 3;

  b) 4 + x < 3;

  c) 3/2 có phải là một số nguyên không?

  d) √5 là một số vô tỉ.

  + bài tập Toán 10 cơ bản trang 7 câu 2

  Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu phủ định của nó.

  Tìm hai giá trị thực của x để từ mỗi câu sau ta được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

  a) x < -x;

  b) x < 1/x;

  c) x = 7x;

  d) xx ≤ 0.

  # Giải sách bài tập Toán 10 cơ bản trang 7 bài 1, 2, 3 – Giải SBT Toán lớp 10 cơ bản

  + Giải sách bài tập Toán 10 cơ bản trang 7 câu 1

  a) Là một mệnh đề ;

  b) Là một mệnh đề chứa biến ;

  c) Không là mệnh đề, không là mệnh đề chứa biến ;

  d) Là một mệnh đề.

  + Giải sách bài tập Toán 10 cơ bản trang 7 câu 2

  a) Với x = -1 ta được mệnh đề -1 < 1 (đúng);

  Với x = 1 ta được mệnh đề 1 < -1 (sai).

  b) Với x = 1/2 ta được mệnh đề 1/2 < 2 (đúng);

  Với x = 2 ta được mệnh đề 2 < 1/2 (sai).

  c) x = 0, x = 1.

  d) x = 0, x = 1.

  # Cách sử dụng sách giải Toán 10 học kỳ 2 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập Toán 10 cơ bản, vở bài tập bài tập Toán 10 cơ bản, toán lớp 10 nâng cao, giải toán lớp 10, bài tập Toán 10 cơ bản, sách toán lớp 10, học toán lớp 10 miễn phí, giải sbt toán 10, giải sbt toán 10 cơ bản, giải bài tập Toán 10 cơ bản trang 7

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 3: Quan Hệ Giữa Ba Cạnh Của Một Tam Giác. Bất Đẳng Thức Tam Giác
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 8: Cộng, Trừ Đa Thức Một Biến
 • Giải Bài Toán Lớp 6 Trang 95
 • Giải Toán 7 Bài 11: Số Vô Tỉ. Khái Niệm Về Căn Bậc Hai
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 10 Bài 3.1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 8 Bài 20, 21, 22
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 8 Bài 17, 18, 19
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 2 Trang 8 Bài 14, 15
 • Bài 17, 18, 19, 20, 21, 22 Trang 8 Sbt Toán 9 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 13 Bài 50, 51
 • Giải sách bài tập Toán 8 tập 1 trang 12

  # Giải sách bài tập Toán 9 trang 10 tập 1 câu 3.1

  A. 0,20; B. 2,0;

  C. 20,0; C. 0,02.

  Hãy chọn đáp án đúng.

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 10 câu 3.1

  Chọn đáp án B

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 Trang 10, 11 Sgk Toán Lớp 9 Tập 1:căn Thức Bậc 2 Và Hằng Đẳng
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 7: Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai (Tiếp Theo)
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Ôn Tập Chương 1
 • Giải Toán Lớp 8 Bài 4: Diện Tích Hình Thang
 • Giải Vbt Sinh Học 6 Bài 9: Các Loại Rễ, Các Miền Của Rễ
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 10 Bài 11, 12, 13

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 9, 10 Bài 3.1, 3.2
 • Giải Toán 7 Trang 30, 31, Giải Bài Tập Trang 30, 31 Sgk Toán 7
 • Bài Tập 54,55, 56,57,58 Trang 30 Toán 7 Tập 1: Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 30: Kinh Tế Châu Phi
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 30 Câu 54, 55, 56, 57, 58 Tập 1
 • giải sách bài tập Toán 6 trang 6 Giải sách bài tập Toán 6 trang 91

  Giải vở bài tập Toán 7 trang 10 tập 2 câu 11, 12, 13

  Theo dõi nhiệt độ trung bình hàng năm của hai thành phố A và B từ năm 1956 đến năm 1975 (đo theo độ C) người ta lập được các bảng sau:

  * Đối với thành phố A

  * Đối với thành phố B

  Hãy so sánh nhiệt độ trung bình hàng năm giữa hai thành phố

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 10 câu 11, 12, 13

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 10 tập 2 câu 11

  N = 30

  Tổng: 666

  Giá trị 18 có tần số lớn nhất nên mốt của dấu hiệu là: M 0 = 18

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 10 tập 2 câu 12

  * Nhiệt độ trung bình của thành phố A

  *Nhiệt độ trung bình của thành phố B

  Nhiệt độ trung bình hàng năm của thành phố A cao hơn thành phố B.

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 10 tập 2 câu 13

  * Điểm trung bình của xạ thủ A

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 10 Câu 6, 7, 8, 9, 10 Tập 1
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 24 Bài 34, 35, 36
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 15 Câu 17, 18, 19, 20 Tập 1
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 23 Bài 25, 26, 27, 28
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 12 & 13 Bài Iii.1, Iii.2
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Ôn Tập Chương 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Ôn Tập Chương 1 (Nâng Cao)
 • Giải Bài Tập Trang 24, 25 Sgk Đại Số 10: Ôn Tập Chương 1 Giải Bài Tập Môn Toán Lớp 10
 • Bài Ôn Tập Chương 1 Đại Số Lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 Sgk Trang 24, 25
 • Giải Bài Tập Trang 28, 29 Sgk Giải Tích 11: Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản
 • Cách Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản
 • Sách giải toán 10 Ôn tập chương 1 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 10 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 1 (trang 27 SGK Hình học 10): Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Hãy chỉ ra các vectơ bằng vectơ AB có điểm đầu và điểm cuối là O hoặc các đỉnh của lục giác.

  Bài 2 (trang 27 SGK Hình học 10): Cho hai vectơ a và b đều khác vectơ 0. Các khẳng định sau đúng hay sai?

  a, Hai vecto cùng hướng thì cùng phương.

  d) Hai vector ngược hướng với vector thứ ba khác vectơ 0 → thì cùng phương.

  Lời giải: a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

  ⇒ tứ giác ABCD là hình thoi.

  (Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi)

  Bài 5 (trang 27 SGK Hình học 10): Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Hãy xác định các điểm M, N, P sao cho:

  + AOBM là hình bình hành ⇒ AM = OB

  Mà OB = OA (= bán kính đường tròn) ⇒ AM = AO ⇒ ΔAMO cân tại A (1)

  + AOBM là hình bình hành ⇒ AM//BO

  Từ (1) và (2) ⇒ ΔAMO đều ⇒ OM = OA ⇒ M nằm trên đường tròn ngoại tiếp ΔABC.

  Bài 6 (trang 27 SGK Hình học 10): Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính:

  Vẽ hình bình hành ABDC, gọi H là giao điểm của AD và BC.

  + Hình bình hành ABDC có AB = AC ⇒ ABDC là hình thoi ⇒ AD ⊥ BC tại H.

  + H là trung điểm BC ⇒ BH = BC/2 = a/2.

  + ΔABH vuông tại H nên:

  + H là trung điểm AD ⇒ AD = 2. AH = a√3.

  Bài 7 (trang 28 SGK Hình học 10): Cho sáu điểm M, N, P, Q, R, S bất kỳ. Chứng minh rằng:

  Lời giải:

  Áp dụng quy tắc ba điểm ta có:

  Bài 8 (trang 28 SGK Hình học 10): Cho tam giác OAB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tìm các số m, n sao cho:

  Lời giải:

  + G là trọng tâm ΔABC

  Khi đó

  Bài 10 (trang 28 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, các khẳng định sau đúng hay sai?

  a, Hai vecto đối nhau thì chúng có hoành độ đối nhau.

  c, Vecto a → có hoành độ bằng 0 thì cùng phương với vecta j →

  Lời giải:

  a) Đúng.

  Hai vec tơ đối nhau thì chúng có hoành độ đối nhau và tung độ đối nhau.

  b) Sai.

  c) Đúng.

  Bài 11 (trang 28 SGK Hình học 10):

  Bài 12 (trang 28 SGK Hình học 10):

  Bài 13 (trang 28 SGK Hình học 10): Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

  a) Điểm A nằm trên trục hoành thì có hoành độ bằng 0.

  b) P là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi hoành độ của P bằng trung bình cộng các hoành độ của A và B.

  c) Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì trung bình cộng các tọa độ tương ứng của A và C bằng trung bình cộng các tọa độ tương ứng của B và D.

  Lời giải:

  a) Sai

  Sửa lại: Điểm A nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0.

  b) Sai

  Ví dụ: A(2; 6), B(-4; 0) có trung bình cộng các hoành độ bằng -1.

  P(-1; 3) là trung điểm của AB

  P(-1; 2) không phải trung điểm của AB

  P(-1; 0) không phải trung điểm của AB.

  c) Đúng

  ABCD là hình bình hành nên giao điểm O của AC và BD đồng thời là trung điểm của AC và BD

  Bài 1 (trang 28 SGK Hình học 10): Cho tứ giác ABCD. Số các vectơ khác 0 → có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác bằng:

  (A) 4 ; (B) 6; (C) 8 ; (D) 12

  Lời giải:

  Chọn đáp án (D) 12.

  Các vec tơ đó là:

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  (A) 4 ; (B) 6; (C) 7 ; (D) 8

  Lời giải:

  Chọn đáp án (B) 6.

  Các vec tơ đó là:

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  (A) 2 ; (B) 3; (C) 4 ; (D) 6

  Lời giải:

  Chọn đáp án (A) 2.

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  (A) 5 ; (B) 6; (C) 7 ; (D) 9

  Lời giải:

  Chọn đáp án (A) 5.

  Giải thích :

  Hình chữ nhật ABCD có AB = 3, BC = 4

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 5 (trang 29 SGK Hình học 10): Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

  Lời giải:

  Chọn đáp án (C)

  Giải thích:

  Theo quy tắc ba điểm:

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 6 (trang 29 SGK Hình học 10): Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

  Lời giải:

  Chọn đáp án (C)

  Giải thích:

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 7 (trang 29 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

  Lời giải:

  Chọn C

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 8 (trang 29 SGK Hình học 10): Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

  Lời giải:

  Chọn A

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 9 (trang 29 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành OABC, C nằm trên Ox. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  (B) A và B có tung độ khác nhau;

  (C) C có hoành độ bằng 0;

  Lời giải:

  Chọn đáp án (D)

  Giải thích:

  C nằm trên Ox nên C(c; 0)

  (A) sai:

  ABCD là hình bình hành nên

  (B) sai :

  (C) sai vì C nằm trên Ox thì C có tung độ bằng 0.

  (D) đúng:

  Vì OABC là hình bình hành nên:

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Khẳng định nào sau đây đúng?

  Lời giải:

  – Chọn C

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 11 (trang 30 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC có A(3; 5), B(1; 2), C(5; 2). Trọng tâm của tam giác ABC là:

  Lời giải:

  – Chọn D

  Trọng tâm tam giác ABC có tọa độ

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 12 (trang 30 SGK Hình học 10): Cho bốn điểm A(1; 1), B(2; -1), C(4; 3), D(3; 5). Chọn mệnh đề đúng:

  (A) Tứ giác ABCD là hình bình hành;

  (B) Điểm G(2 ; 5/3) là trọng tâm của tam giác BCD ;

  Lời giải:

  Chọn đáp án (A) Tứ giác ABCD là hình bình hành.

  Giải thích :

  Do A(1 ; 1) ; B(2 ; -1)

  C(4 ; 3) ; D(3 ; 5)

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 13 (trang 30 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng Oxy cho bốn điểm A(-5; -2), B(-5; 3), C(3; 3), D(3; -2). Khẳng định nào sau đây đúng:

  (B) Tứ giác ABCD là hình chữ nhật;

  (C) Điểm I(-1;1) là trung điểm AC;

  Lời giải:

  Chọn đáp án (B) Tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

  Giải thích:

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Các cặp vector nào cùng phương?

  Lời giải:

  Chọn đáp án (C)

  Giải thích :

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 15 (trang 30 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có gốc O là tâm của hình vuông và các cạnh của nó song song với các trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Lời giải:

  Chọn đáp án (A)

  Giải thích:

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 16 (trang 31 SGK Hình học 10): Cho M(3; -4). Kẻ MM1 vuông góc với Ox, MM2 vuông góc với Oy. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Lời giải:

  Chọn đáp án (D)

  Giải thích :

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 17 (trang 31 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(2; -3), B(4; 7). Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

  (A) (6; 4) ; (B) (2; 10)

  (C) (3; 2) ; (D) (8; -21)

  Lời giải:

  Chọn đáp án (C) (3 ; 2)

  Giải thích :

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  (A) (15; 10) ; (B) (2; 4)

  (C) (5; 6) ; (D) (50; 16)

  Lời giải:

  Chọn đáp án (C) (5; 6).

  Giải thích:

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  (A) (2; -8) ; (B) (1; -4)

  (C) (10; 6) ; (D) (5; 3)

  Lời giải:

  Chọn đáp án (B) (1 ; -4).

  Giải thích:

  M là trung điểm AB, N là trung điểm AC nên MN là đường trung bình của ΔABC.

  B(9 ; 7), C(11 ; -1)

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 20 (trang 31 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm: A (3; 2), B(7; 1), C(0; 1), D(-8; -5).

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  (D) A, B, C, D thuộc cùng một đường thẳng.

  Lời giải:

  Chọn đáp án (B)

  Giải thích:

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 21 (trang 31 SGK Hình học 10): Cho ba điểm A(-1; 5), B(5; 5), C(-1; 11). Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Lời giải:

  Chọn đáp án (C)

  Giải thích:

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  (A) (-4; 6) ; (B) (2; -2) ;

  (C) (4; -6) ; (D) (-3; -8).

  Lời giải:

  Chọn (B)

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  (A) (-4; 6) ; (B) (2; -2) ;

  (C) (4; -6) ; (D) (-3; -8)

  Lời giải:

  Chọn đáp án (C) (-6; 9)

  Giải thích

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  cùng phương nếu số x là:

  (A) -5 ; (B) 4 ;

  (C) 0 ; (D) -1

  Lời giải:

  Chọn đáp án (C)

  Giải thích :

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 25 (trang 32 SGK Hình học 10):

  (A) x = -15 ; (B) x = 3 ;

  (C) x = 15 ; (D) x = 5.

  Lời giải:

  Chọn đáp án (C) x = 15

  Giải thích:

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 26 (trang 32 SGK Hình học 10): Cho A(1; 1), B(-2; -2), C(7; 7). Khẳng định nào đúng?

  (A) G(2; 2) là trọng tâm tam giác ABC;

  (B) Điểm B ở giữa hai điểm A và C;

  (C) Điểm A ở giữa hai điểm B và C;

  Lời giải:

  Chọn đáp án (C) Điểm A ở giữa hai điểm B và C

  Giải thích :

  + (A) sai vì A, B, C thẳng hàng nên ΔABC không tồn tại.

  + (C) đúng

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 27 (trang 32 SGK Hình học 10): Các điểm M(2; 3), N(0; -4), P(-1; 6) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ đỉnh A của tam giác là:

  (A) (1; 5) ; (B) (-3; -1) ;

  (C) (-2; -7) ; (D) (1; -10).

  Lời giải:

  Chọn đáp án (B) (-3 ; -1)

  Giải thích :

  Vậy A(-3 ; -1).

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 28 (trang 32 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC có gốc tọa độ O là trọng tâm, A(-2; 2), B(3; 5). Tọa độ của đỉnh C là:

  (A) (-1; -7) ; (B) (2; -2) ;

  (C) (-3; -5) ; (D) (1; 7).

  Lời giải:

  Chọn đáp án (A) (-1 ; -7)

  Giải thích :

  O là trọng tâm tam giác ABC

  Vậy C(-1 ; -7)

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  Bài 29 (trang 32 SGK Hình học 10): Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng?

  Lời giải:

  Chọn đáp án (A) Hai vec tơ và cùng hướng.

  Giải thích :

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  (A) (0; 1) ; (B) (-1; 1) ;

  (C) (1; 0) ; (D) (1; 1)

  Lời giải:

  Chọn đáp án (D) (1 ; 1).

  Giải thích:

  Các bài giải Bài Ôn tập chương 1 Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán 10: Ôn Tập Chương 1
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 20 Câu 14, 15, 16, 17 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 43 Câu 39, 40, 41, 42, 43 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán 7 Trang 7, 8, 9 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 2
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Khai Thác, Mở Rộng Một Vài Bài Tập Ở Sách Giáo Khoa Để Bồi Dưỡng Học Sinh Khá Giỏi Đối Với Chương Trình Hình Học Lớp 7
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 18 Bài 7.1, 7.2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 102 Bài 6, 7, 8, 9 Giải Sbt Toán Lớp 7
 • Bài 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Trang 110 Sbt Toán 7 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 5, 6 Câu 6, 7 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 19 Bài 6, 7
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 37 Bài 6, 7, 8, 9, 10
 • # Giải sách bài tập Toán 9 trang 18 tập 1 câu 7.1, 7.2

  Hãy chọn đáp án đúng.

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 18 câu 7.1

  Chọn đáp án A

  + Giải sách bài tập Toán 9 tập 1 trang 18 câu 7.2

  Chọn đáp án D

  # Cách sử dụng sách giải Toán 9 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Theo + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chúng tôi phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 9 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 9 tập 1, toán lớp 9 nâng cao, giải toán lớp 9, bài tập toán lớp 9, sách toán lớp 9, học toán lớp 9 miễn phí, giải sbt toán 9, giải sbt toán 9 tập 1, giải toán 9 trang 18

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 21 Bài 19
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 46 Bài 45, 46, 47
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 49 Bài 64, 65, 66
 • Giải Bài 67, 68, 69, 70 Trang 147 Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 21 Bài 3.1, 3.2
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100