Giải Thích Bài Toán Mua Bò

--- Bài mới hơn ---

 • Tranh Cãi Gay Gắt Bài Toán Lớp 3 Tính Số Lãi Của Bác Nông Dân, Tưởng Đơn Giản Mà Đầy Người Lớn Cũng Sai Be Bét
 • Đề Thi Toán Cao Cấp Ueh Có Đáp Án Chi Tiết
 • Tổng Hợp Các Đề Toán Cao Cấp 2 Có Lời Giải
 • Đề Thi Hk2 Toán 12
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 12 Có Đáp Án
 • Giải Thích Bài Toán Mua Bò, Giải Thích Bài Toán 100k, Dàn Bài Em Thường Đọc Những Sách Gì Hãy Giải Thích Vì Sao Em Thích Đọc Loại Sách ấy, Em Thuong Doc Nhung Loai Sach Gi. Hay Giai Thich Vi Sao Em Thich Doc Sach Do, Em Thường Đọc Những Sách Gì Hãy Giải Thích Tại Sao Em Thích Đọc Sách Đó, Dàn Bài Em Thường Đọc Sách Gì Hãy Giải Thích Vì Sao Em Thích Đọc Loại Sách ấy, Em Thuong Doc Nhung Loai Sach Gi Hay Giai Thich Tai Sao Em Thich Doc Loai Sach Ay, Dàn ý Giải Thích Câu Tục Ngữ, Hãy Giải Thích Tại Sao Pha Đèn Pin, Đề 5 Em Hãy Giải Thích, Hãy Giải Thích Vì Sao Em Yêu Anh, Dàn ý Bài Văn Giải Thích Lớp 7, Hãy Giải Thích Học Học Nữa Học Mãi, Dàn Bài Giải Thích Câu Tục Ngữ Có Chí Thì Nên, Bài Văn Mẫu Giải Thích Câu Tục Ngữ, Hãy Giải Thích Lời Dạy Của Bác, Dàn ý Bài Văn Giải Thích Câu Tục Ngữ, Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ, Dàn ý Bài Văn Giải Thích Học Học Nữa Học Mãi, Hãy Giải Thích Tại Sao Pha Đèn Pin ô Tô, Dàn Bài Giải Thích Câu Tục Ngữ, Hãy Giải Thích Tại Sao Khu Vực Nam á, Hãy Giải Thích Câu Rét Run Cầm Cập, Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ ăn Quả, Hãy Giải Thích Rõ, Giải Bài Hát Yêu Thích Của Năm, Hãy Giải Thích Câu Học ăn Học Nói Học Gói Học Mở, Hãy Giải Thích Sơ Đồ Adn, Em Hãy Giải Thích Câu Nói Học Học Nữa Học Mãi, Giải Bài Hát Yêu Thích, Em Hãy Giải Thích Và Nêu Lên Thái Độ, Hãy Giải Thích Câu ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Hãy Giải Thích Tại Sao Adn Con Lại Giống Adn Mẹ, Hãy Giải Thích ý Nghĩa Câu Tục Ngữ, Hãy Giải Thích Câu Tốt Gỗ Hơn Tốt Nước Sơn, Giải Bài Hát Yêu Thích Năm 2014, Hãy Giải Thích ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Văn Mẫu Lập Luận Giải Thích Lớp 7, Dan Y Giai Thich Vau Tuc Ngu An Qua Nho Ke Trong Cay, Hãy Giải Thích Marketing Là Gì, Hãy Giải Thích Tại Sao Khi Để Đoạn Mía, Dàn ý Giải Thích Một Cây Làm Chẳng Nên Non, Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Hãy Giải Thích ý Nghĩa, Hãy Giải Thích ý Nghĩa Của Câu Tục Ngữ, Hãy Giải Thích Tại Sao Trên Các Cân Bỏ Túi, Hãy Giải Thích Câu Nơi Cừu ăn Thị Người ở Anh, Hãy Giải Thích ý Nghĩa Câu Học Học Nữa Học Mãi, Hãy Giải Thích ý Nghĩa Của Câu, Hãy Giải Thích ý Nghĩa Của Câu Tục Ngữ Một, Bài Văn Mẫu Giải Thích Câu Tục Ngữ ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Hãy Giải Thích ý Nghĩa Câu Tục Ngữ Thất Bại, Hãy Giải Thích Cụm Từ Thú Vui Rất Thanh Nhã, Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ ăn Cỗ Đi Trước, Hãy Giải Thích Sự Phát âm Của ống Sáo, Bài Văn Giải Thích ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Hãy Giải Thích Vì Sao Xương Hầm Lâu Thì Bở, Em Hãy Giải Thích Lời Khuyên Học Học Nữa Học Mãi, Hãy Giải Thích Tại Sao Các Xe Chở Xăng, Em Hãy Giải Thích Có Tài Mà Không Có Đức, Hãy Giải Thích Câu Anh Em Như Thể Tay Chân, Hãy Giải Thích Câu Gần Mực Thì Đen Gần Đèn Thì Sáng, Hãy Giải Thích Giùm Tôi, Hãy Giải Thích Lời Khuyên Học Học Nữa Học Mãi, Giải Thích Cau Tục Ngữ Gần Mực Thì Đen Gần Đèn Thì Sáng, Dàn Bài Luyện Nói Bài Văn Giải Thích Một Vấn Đề, Dàn Bài Giải Thích ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Hãy Giải Thích Lời Khuyên, Công Văn Giải Thích, Giải Bài Hát Yêu Thích 2013, Giải Bài Hát Yêu Thích Năm 2013, Dàn Bài Giải Thích Câu Tục Ngữ Gần Mực Thì Đen Gần Đèn Thì Sáng, Giải Bài Hát Yêu Thích Tháng 9, Giai Thich Hoc An Hoc Nii Hoc Gooi Hoc Mo, Dàn ý Giải Thích Câu Tục Ngữ ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Hãy Giải Thích Cơ Chế Phản Xạ Của Sự Co Cơ, Em Hãy Giải Thích Nội Dung Học Học Nữa Học Mãi, Hãy Giải Thích Giúp Tôi, Hãy Giải Thích Câu Không Thầy Đố Mày Làm Nên, Bài Văn Mẫu Giải Thích Thất Bại Là Mẹ Thành Công, Hãy Giải Thích Nghĩa Của Từ Xuân, Dàn ý Giải Thích Câu Tục Ngữ Thất Bại Là Mẹ Thành Công, Hãy Giải Thích Nhan Đề Truyền Kì Mạn Lục, Hãy Giải Thích Hiện Tượng Sấm Sét, Dàn ý Giải Thích Câu Tục Ngữ Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim, Hãy Giải Thích Nguyên Nhân Của Sự Mỏi Cơ, Hãy Giải Thích Các Từ Trượng Tráng Sĩ, Giải Thích Câu Tục Ngữ Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim, Hãy Giải Thích Câu Mùa Xuân Là Tết Trồng Cây, Bài Văn Mẫu Giải Thích Câu Tục Ngữ Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim, Hãy Giải Thích Nhan Đề Mùa Xuân Nho Nhỏ, Dàn Bài Giải Thích Câu Tục Ngữ Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim, Bài Văn Mẫu Giải Thích Câu Tục Ngữ Thất Bại Là Mẹ Thành Công, Hãy Giải Thích Sự Trao Đổi Khí ở Phổi Và Tế Bào, Văn Mẫu Nghị Luận Giải Thích Lớp 7, Đề Bài Giải Thích Câu Tục Ngữ Thất Bại Là Mẹ Thành Công, Hãy Giải Thích 127v Là Điện áp Gì, Hãy Giải Thích Từ Chùng Chình, Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh, Hãy Giải Thích Và Chứng Minh,

  Giải Thích Bài Toán Mua Bò, Giải Thích Bài Toán 100k, Dàn Bài Em Thường Đọc Những Sách Gì Hãy Giải Thích Vì Sao Em Thích Đọc Loại Sách ấy, Em Thuong Doc Nhung Loai Sach Gi. Hay Giai Thich Vi Sao Em Thich Doc Sach Do, Em Thường Đọc Những Sách Gì Hãy Giải Thích Tại Sao Em Thích Đọc Sách Đó, Dàn Bài Em Thường Đọc Sách Gì Hãy Giải Thích Vì Sao Em Thích Đọc Loại Sách ấy, Em Thuong Doc Nhung Loai Sach Gi Hay Giai Thich Tai Sao Em Thich Doc Loai Sach Ay, Dàn ý Giải Thích Câu Tục Ngữ, Hãy Giải Thích Tại Sao Pha Đèn Pin, Đề 5 Em Hãy Giải Thích, Hãy Giải Thích Vì Sao Em Yêu Anh, Dàn ý Bài Văn Giải Thích Lớp 7, Hãy Giải Thích Học Học Nữa Học Mãi, Dàn Bài Giải Thích Câu Tục Ngữ Có Chí Thì Nên, Bài Văn Mẫu Giải Thích Câu Tục Ngữ, Hãy Giải Thích Lời Dạy Của Bác, Dàn ý Bài Văn Giải Thích Câu Tục Ngữ, Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ, Dàn ý Bài Văn Giải Thích Học Học Nữa Học Mãi, Hãy Giải Thích Tại Sao Pha Đèn Pin ô Tô, Dàn Bài Giải Thích Câu Tục Ngữ, Hãy Giải Thích Tại Sao Khu Vực Nam á, Hãy Giải Thích Câu Rét Run Cầm Cập, Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ ăn Quả, Hãy Giải Thích Rõ, Giải Bài Hát Yêu Thích Của Năm, Hãy Giải Thích Câu Học ăn Học Nói Học Gói Học Mở, Hãy Giải Thích Sơ Đồ Adn, Em Hãy Giải Thích Câu Nói Học Học Nữa Học Mãi, Giải Bài Hát Yêu Thích, Em Hãy Giải Thích Và Nêu Lên Thái Độ, Hãy Giải Thích Câu ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Hãy Giải Thích Tại Sao Adn Con Lại Giống Adn Mẹ, Hãy Giải Thích ý Nghĩa Câu Tục Ngữ, Hãy Giải Thích Câu Tốt Gỗ Hơn Tốt Nước Sơn, Giải Bài Hát Yêu Thích Năm 2014, Hãy Giải Thích ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Văn Mẫu Lập Luận Giải Thích Lớp 7, Dan Y Giai Thich Vau Tuc Ngu An Qua Nho Ke Trong Cay, Hãy Giải Thích Marketing Là Gì, Hãy Giải Thích Tại Sao Khi Để Đoạn Mía, Dàn ý Giải Thích Một Cây Làm Chẳng Nên Non, Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Hãy Giải Thích ý Nghĩa, Hãy Giải Thích ý Nghĩa Của Câu Tục Ngữ, Hãy Giải Thích Tại Sao Trên Các Cân Bỏ Túi, Hãy Giải Thích Câu Nơi Cừu ăn Thị Người ở Anh, Hãy Giải Thích ý Nghĩa Câu Học Học Nữa Học Mãi, Hãy Giải Thích ý Nghĩa Của Câu, Hãy Giải Thích ý Nghĩa Của Câu Tục Ngữ Một,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Toán Bằng Logo
 • Top 40 Đề Thi Toán Lớp 1 Có Đáp Án
 • Đề Thi Giải Toán Violympic Trên Mạng Lớp 1 Có Đáp Án
 • Phương Pháp Trò Chơi Trong Dạy Học Giải Toán Có Lời Văn Lớp 1
 • Nâng Cao Hiệu Quả Giúp Học Sinh Lớp 1 “giải Toán Có Lời Văn” Đạt Hiệu Quả Cao
 • Giải Thích Câu Nói Lời Nói Gói Vàng, Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua …

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Thích Câu Tục Ngữ Lời Nói Gói Vàng
 • Giải Thích: Lời Nói Gói Vàng Và Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua (Bài Viết 6 Lớp 7)
 • Dân Gian Có Câu: Lời Nói Gói Vàng, Đồng Thời Lại Có Câu: Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua, Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa Lòng Nhau. Qua Hai Câu Trên, Em Hãy Cho Biết Dân Gi
 • Dân Gian Có Câu: Lời Nói Gói Vàng, Đồng Thời Lại Có Câu: Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua, Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa Lòng Nhau. Qua Hai Câu Trên, Em Hãy Cho Biết Dân Gian Đã Hiểu Như Thế Nào Về Giá Trị, Ý Nghĩa Của Lời Nói Trong Cuộc Sống.
 • Giải Thích Lời Nói Gói Vàng, Đồng Thời Lại Có Câu Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua…
 • Đề bài: Dân gian có câu: Lời nói gói vàng, đồng thời lại có câu:

  Lời nói chẳng mất tiền mua,

  Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

  Qua 2 câu trên, em hãy cho biết dân gian đã hiểu như thế nào về giá trị, ý nghĩa của lời nói trong cuộc sống.

  ***

  Top 3 bài văn hay giải thích ý nghĩa, giá trị của lời nói trong cuộc sống qua 2 câu ca dao

  Bài mẫu 1

  Hằng ngày con người quan hệ giao tiếp với nhau bằng lời ăn tiếng nói. Vì vậy, lời nói đóng vai trò quan trọng trong việc khởi tạo những mối quan hệ tốt đẹp, xây dựng văn hóa giao tiếp của dân tộc. Sớm nhận thức được điều đó, ngay từ xưa ông bà ta đã có câu: ” Lời nói gói vàng“, đồng thời cũng có câu: ” Lời nói chẳng mất tiền mua – Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau“. Đó cũng là lời nhắc nhở mọi người về giá trị của lời nói và cũng là lời khuyên về cách sử dụng lời nói làm sao cho ý nghĩa để đẹp lòng nhau.

  Lời nói quả thật mang ý nghĩa cực kì to lớn trong cuộc sống. Người ta nói: “Lời nói gói vàng”, hiển nhiên không phải lời nói bọc vàng trong đó bởi lời nói là cái vô hình không phải vật thể rõ ràng mà có thể bọc chứa. Tuy nhiên lời nói ra có thể chứa những ý nghĩa quý báu, đáng quý hơn cả vàng bạc, vật chất. Lời nói ra đúng lúc, đúng nơi mang ý nghĩa to lớn. Một lời khuyên ngăn có lí, có tình có thể giúp một con người đang sa vào những con đường lầm lỡ quay đầu lại, giúp họ đi đúng con đường của mình, đưa cuộc đời họ ra ánh sáng mới. Một lời động viên an ủi cho những người không may, vấp phải khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống giúp họ có thêm nghị lực để vươn lên, thấy mình được quan tâm và hạnh phúc. Chẳng phải như vậy không quý hơn vàng bạc sao? Lời nói cũng gắn kết con người với nhau, nó là biểu hiện của những tâm hồn đẹp. Có những người quý mến nhau, kết bạn chỉ đơn thuần vì lời nói là như thế. Những lời nói ra trở thành những câu nói bất hủ đi vào lịch sử bởi nó mang ý nghĩa sâu sắc, lớn lao tác động đến xã hội. Chẳng hạn như câu nói của Bác Hồ, Lê nin,…Chỉ cần một câu nói ý nghĩa có thể cứu vớt hàng triệu người lâm vào khủng hoảng, đường cùng. Từ đó ta thấy được giá trị to lớn của lời nói.

  Lời nói quả thật ý nghĩa như vậy nhưng có phải nó tốn tiền gì để mua đâu. Lời nói xuất phát từ mỗi người, nó ảnh hưởng đến người đó và những người xung quanh họ. Nói sao để người khác nghe cảm thấy hài lòng, dễ chịu mới là cách nói của những người khéo léo. Cũng là lời nói, không phải dùng cái gì để mua nhưng tại sao lại quá nhiều người không biết dùng những từ ngữ đẹp, có giá trị để nói chuyện với nhau mà lại cứ nói chuyện lại làm cho người khác bực mình, khó chịu. Nhiều cuộc nói chuyện nhiều khi trở thành những cuộc đấu khẩu thậm chí là ẩu đả lẫn nhau cũng bởi lẽ đó. Do vậy, qua cách ăn nói với nhau hằng ngày người ta cũng đánh giá được mức độ tri thức văn hóa của con người. Vậy nên ông bà ta khuyên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hiển nhiên nói cho vừa lòng không phải những lời xu nịnh, sai sự thật để nghe cho sướng tai mà dễ chịu. Lời nói có giá trị mà làm vừa lòng nhau phải là những lời nói xuất phát từ tâm, mong muốn góp ý, xây dựng, kết hợp với cách nói năng phù hợp, gây được sự chú ý về tình cảm. Chỉ có những lời nói chân thành cùng nghệ thuật nói chuyện tốt mới đạt được hiệu quả giao tiếp.

  Lời nói nằm trong tầm kiểm soát của mỗi người, muốn nói ra cho vừa lòng nhau thì phải “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” như ông bà đã dạy. Hãy suy nghĩ chín chắn trước mọi lời nói, bởi lời nói ra rồi không rút lại được. Nếu lỡ nói những câu không suy nghĩ có thể gây hại cho người khác hay chính bản thân ta. Phải rèn luyện cách nói chuyện, giao tiếp với mọi người thông qua học hỏi thêm nhiều từ mới, học cách nói chuyện hay của người khác, đồng thời giữ cho lời nói của mình luôn có giá trị. Tức là khi bạn nói ra câu gì người khác thường quan tâm lắng nghe, coi trọng nó. Để có được điều đó phải tạo được niềm tin với mọi người. Không thể nói những câu vô nghĩa, hời hợt suốt ngày, người ta sẽ đâm ra xem thường những gì bạn nói. Một điều quan trọng nữa là khi nói phải ở trong trạng thái tự tin và cảm thông chia sẻ với người khác. Có như vậy bạn mới lấy được lòng của người khác và được mọi người yêu quý.

  Vậy nên, đúng như ông bà ta dạy “Lời nói gói vàng” và “Lời nói chẳng mất tiền mua – Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Hai câu tục ngữ này không hề mâu thuẫn mà ngược lại còn bổ sung ý nghĩa cho nhau. Đó là những kinh nghiệm ứng xử, giao tiếp của ông bà để lại. Chúng ta phải biết học hỏi để lời nói có giá trị và đẹp lòng mọi người.

  Bài mẫu 2

  Hằng ngày, trong giao tiếp, ứng xử, ta phải lựa chọn lời nói, cách diễn đạt sao cho vừa đảm bảo mối quan hệ đoàn kết, thân ái vừa đạt được hiệu quả giao tiếp. Điều này được nhân dân ta từ xưa luôn nhắc nhở nhau: ” Lời nói gói vàng” và ” Lời nói không mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau“. Hai câu trên thể hiện quan niệm của dân gian về giá trị và ý nghĩa của lời nói trong cuộc sống.

  Câu đầu là một phép ẩn dụ: lời nói được ngầm so sánh với gói vàng. Điều này đủ cho thấy lời nói, cụ thể là Tiếng Việt, là một thứ của quý lâu đời của nhân dân ta (Bác Hồ). Câu hai mộc mạc đơn sơ nhưng bóng bẩy không kém câu đầu. Lời khuyên của dân gian ở đây thật nhẹ nhàng mà sâu sắc biết bao. Tuy quý giá, nhưng “lời nói không mất tiền mua”. Ai cũng có thể nói ra những điều mình nghĩ đâu cần phải có tiền bạc hay có “gói vàng” mới nói được. Có điều biết “lựa lời” biết chọn từ ngữ, câu chữ để diễn đạt những suy nghĩ và cảm xúc của mình cần nói ra thì sẽ khiến người đối thoại được vui lòng “cho vừa lòng nhau” là như vậy. Và cuộc giao tiếp nhờ đó có hiệu quả tốt đẹp.

  Trong giao tiếp hằng ngày, chúng ta phải lựa lời mà nói. Vì sao? Bởi vì tuy không phải tốn kém không mất tiền mua, nhưng giá trị của lời nói thật to lớn. Lời nói phản ánh trình độ văn hóa, là thước đo phẩm chất của mỗi người. Vì thế ta phải tự rèn luyện cho mình cách ăn nói lịch sự thể hiện lối sống văn minh, văn hóa.

  Thế nào là cách nói văn minh lịch sự? Cách ăn nói văn minh lịch sử được biểu hiện ở nhiều mặt từ cách sử dụng từ ngữ, giọng điệu, dáng vẻ, nội dung vấn đề. Dù hoàn cảnh thế nào ta cũng phải nói năng đúng mực: không sử dụng những từ ngữ thô tục, không có thái độ cáu gắt, hỗn láo, hách dịch và phải luôn tỏ ra tôn trọng người đối thoại.

  Tuy nhiên, không phải chỉ vì “để vừa lòng nhau” mà ta không chân thành, thẳng thắn nói thật lời phê bình những sai lầm khuyết điểm của bạn bè, đồng chí. Bởi vì như thế là ta xuề xòa, chín bỏ làm mười, thủ tiêu đấu tranh. Có điều trong những trường hợp này, ta lại càng hơn lúc nào hết phải “lựa lời”, lựa lúc tạo được sự đồng tình nơi người nghe. Chọn được những lời nói thích hợp như thế chính là ta đã làm tốt việc lựa lời theo đúng lời dạy của người xưa.

  Cùng mang ý nghĩa tương tự còn có những câu tục ngữ ca dao khác: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói; Học ăn, học nói, học gói, học mở; Chim khôn kêu tiếng rảnh rang – Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

  Những câu ca dao trên rất hay, như một danh ngôn, một lời khuyên quý giá, một kinh nghiệm đặc sắc về nói năng. Hiểu được điều này, chúng ta phải có ý thức rèn luyện lời ăn tiếng nói ngay từ lúc còn nhỏ. Phải học cách ăn nói lịch sự văn minh, tránh cách ăn nói thô tục để làm vừa lòng bạn bè, ông bà, cha mẹ thầy cô và cả những người xung quanh mình.

  Thế lời nói là gì? Lời nói là một phương tiện giao tiếp bằng ngôn ngữ, một công cụ của loài người giúp cho ta có thể giao tiếp, bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, trao đổi kinh nghiệm, thông tin…Mỗi người chúng ta có thể nói ra điều mình muốn, không cần một yếu tố nào tác động, vì thế lời nói chẳng mất tiền mua. Nếu lời nói đã chẳng mất tiền mua thì ta nên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lựa lời là chọn lọc những từ ngữ diễn đạt thích hợp với vai vế của từng người, từng hoàn cảnh, từng sắc thái hoàn cảnh khác nhau. Chẳng những thế, ở câu nói: Lời nói gói vàng, lời nói được ví như vàng, một vật có giá trị về vật chất, được nâng niu, gìn giữ, nghĩa là lời nói cũng quý giá như thế, cũng cần có sự cẩn thận trong khi sử dụng nó. Như vậy, hai câu nói trên muốn khẳng định nếu biết chỉnh chu lời nói thì ta sẽ được mọi người tôn trọng, yêu mến, xây dựng được các mối quan hệ xã hội lành mạnh, tốt đẹp và đạt được tình cảm, mục đích giao tiếp khi nói, không làm tổn thương người khác, gắn kết tâm hồn con người lại với nhau, viết nên những cảm xúc, ấn tượng đẹp trong giao tiếp. Sở dĩ ta phải ăn nói thật cẩn thận như thế là vì lời nói vừa có thể xây dựng các mối quan hệ xã hội và cũng có thể hủy hoại nó. Nhất là trong kinh doanh hay ngoại giao, lời nói còn quyết định sự thành bại của cuộc đời ta và có thể là của cả một quốc gia. Ngoài ra, về giá trị tinh thần, lời nói thể hiện tác phong đạo đức lẫn trình độ văn hóa của từng người. Nếu ta biết lựa chọn đúng những từ ngữ khéo léo, phù hợp với hoàn cảnh thì sẽ thu được sự đồng tình, tình cảm, sự tôn trọng của đối tượng giao tiếp. Ngược lại, nếu ta ăn nói quá thô lỗ thì có thể gây mất lòng người khác hay gây ra những hiểu lầm khiến cho quan hệ giữa người với người trở nên căng thẳng hay xảy ra thù hận, căm ghét, hậu quả tai hại khó lường!

  Tuy thế, trong cuộc sống, có những lời nói có thể làm lắng đọng lòng người, tạo cảm xúc đẹp trong khi giao tiếp, xóa tan khoảng cách giữa hai con người xa lạ với nhau. Giống như ở Quảng trường Ba Đình ngày 02 tháng 09 năm 1945, Bác Hồ đã nói ” Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?” đã làm mọi người xúc động về ngôn từ gần gũi của vị lãnh tụ. Cùng với đó, âm nhạc là một nghệ thuật, sự thăng hoa tuyệt vời từ lời nói, nó tạo cho ta cảm giác tươi đẹp, lâng lâng theo từng nốt nhạc. Và ngược lại, chỉ vì những xích mích trong lời nói mà có thể dẫn tới chiến tranh, lòng thù ghét giữa con người với nhau hay những vụ ẩu đả giữa những đấng trí thức có học.

  Mặt khác, ở đời có những lời nói khó nghe, làm mất lòng ta của những người thẳng tính nhưng họ chỉ có ý tốt là muốn ta sửa sai, thấy được lỗi lầm của mình, điều đó chân thành và đáng quý biết bao, đó là những lời thật mất lòng. Tuy thế, có những lời ngọt ngào, êm tai, rất được lòng ta, nhưng đó là những lời dối trá, xu nịnh, không hề tạo cho ta một điều tốt nào cả, đấy là những lời ngọt chết ruồi của những kẻ xảo quyệt, gian ngoa. Thế nên, trong lời nói cần có sự chân thành, không vị kỷ, không vụ lợi thì mới đạt được thành công trong giao tiếp.

  Giả sử nếu thế giới không có lời nói, lại càng không có âm nhạc thì đời sống tinh thần của con người sẽ rất nghèo nàn, thế giới sẽ như chìm vào băng giá của sự lạnh lùng, sòng phẳng và khô khốc trong buồn tẻ. Vì thế, mỗi ngày được sống, ta hãy biết chọn những lời hay ý đẹp mà nói, phù hợp với những đạo lý làm người, hướng tới ý nghĩa cao đẹp của lời nói để làm phong phú thêm nét đẹp văn hóa của nhân loại.

  Để đạt được những tình cảm trong lời ăn tiếng nói, ta cần phải biết kiềm chế những cảm xúc tiêu cực như nóng nảy, giận dữ, quát mắng, nhất là với những người thân yêu đối với ta. Và một điều rất quan trọng nữa là ta nên suy nghĩ thật cẩn thận trước khi nói ra điều mình nghĩ, xem điều đó có phù hợp với sắc thái hoàn cảnh lúc ấy hay không để tránh làm tổn thương người khác, điều đó có nghĩa là Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”.

  Cần tránh lối nói thô kệch, cộc lốc, hớ hênh, vô phép bởi những điều đó tạo ra định kiến xấu về phẩm chất của ta. Cũng không nên dùng những từ ngữ quá bóng bẩy, kiêu kỳ bởi mục đích giao tiếp không phải là sự nể nang mà là sự đồng tình quan điểm, tình cảm của đối tượng giao tiếp. Như thế, ta cần phải luyện cho mình một kỹ năng nói đúng cách, giản dị, sáng suốt, bình tĩnh và phù hợp với những đạo đức xã hội. Điều này, ta nên học tập ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người có tác phong sống giản dị trong lời nói, bài viết, đời sống thường ngày và đời sống chính trị. Và trên hết, cần tránh lối nói chen vào ngôn ngữ khác trong khi giao tiếp bằng tiếng Việt, đây là lối sống không tốt đang được giới trẻ phổ biến. Vì thế, nếu biết lựa lời mà nói thì ta sẽ giành được tình cảm của mọi người, khẳng định được giá trị của bản thân. Đồng thời, nói năng bằng tiếng Việt thuần túy cũng là cách giữ gìn những nét đẹp của ngôn ngữ dân tộc.

  Nét đẹp ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam là ở dân ca, ca dao, tục ngữ, thành ngữ. Trong câu nói: Lời nói gói vàng hay Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, dân gian muốn khuyên ta rằng: lời nói có giá trị quyết định phẩm chất, đạo đức của con người ta và nhờ thế ta có được những mối quan hệ xã hội lành mạnh, tốt đẹp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Em Hãy Giải Thích Nội Dung Lời Khuyên Của Lênin: Học, Học Nữa, Học Mãi.
 • Em Hãy Giải Thích Lời Khuyên Của Lê Nin Học Học Nữa Học Mãi Câu Hỏi 655155
 • Giải Thích Nội Dung Lời Khuyên Của Lênin: Học, Học Nữa, Học Mãi
 • Giải Thích Lời Khuyên Của Lênin Học Học Nữa Học Mãi
 • Dàn Ý Giải Thích Câu Học Học Nữa Học Mãi
 • Giải Thích Lời Nói Gói Vàng, Đồng Thời Lại Có Câu Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua…

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Nén/giải Nén Tập Tin .zip Hoặc .rar Với Phần Mềm 7Zip
 • Cách Giải Nén File Rar, Zip, Iso Bằng Winrar 2022
 • Hướng Dẫn Cài Winzip, Phần Mềm Nén Và Giải Nén File Dữ Liệu Trên Máy T
 • A Closer Look 2 Unit 8 Lớp 8 Sgk Mới
 • Unit 3 Lớp 8: Skills 1
 • Descendants “Trúc Trần” of the Sun

  Đề 1 : Dàn ý

  Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng mong muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một con người có ích trong xã hội, đặc biệt trong thời đại mà xã hội ta đang trên con đường đổi mới theo xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đất nước có thể theo kịp các nước khác chúng ta phải có nhiều nhân tài. Và đối với thế hệ học sinh, nhiệm vụ học tập là vô cùng quan trọng vì họ chính là người chủ tương lai đất nước, họ phải là những con người có tri thức có trình độ mới có thể làm tốt vai trò quan trọng của mình sau này. Về ý thức học tập Lênin có một câu nói rất nổi tiếng “Học, học nữa, học mãi”.

  Để hiểu nội dung của lời khuyên này trước hết chúng ta cần hiểu học là gì? Học là một quá trình thu nhận, tích lũy kiến thức, kĩ năng để giúp cho bản thân có thêm hiểu biết về trình độ khoa học, kĩ thuật. Học là một khái niệm rất rộng chứ không phải bó hẹp trong phạm vi ngôi trường mà ngay từ nhỏ khi sống giữa vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà chúng ta đã được dạy dỗ từ cách ăn nói, ứng xử, đi đứng đối xử với người trên với bạn bè. Thế rồi khi đến trường chúng ta lại được các thầy cô dạy kiến thức về khoa học về xã hội, và dưới bàn tay chăm sóc Ân cần của các thầy cô giáo ta còn được học cả rèn luyện cả về đạo đức. Và khi đi ra ngoài xã hội ta còn được học hỏi qua bạn bè, qua những người xung quanh mình, rồi còn qua các thông tin đại chúng như đài báo sách vở… Song có một điều chúng ta cần chú ý là phải học toàn diện tránh tình trạng hỏi về bất cứ vấn đề về tự nhiên thì đều biết còn hỏi về các vấn đề xã hội thì chẳng biết gì.

  “Học nữa” là học hết trình độ này chúng ta phải chuyển sang trình độ khác, từ dễ đến khó, từ phạm vi hẹp đến phạm vi rộng. Việc học không bao giờ được ngừng nghỉ mà là một mạch nối tiếp nhau và không ngừng nâng cao để ta có cơ hội trau dồi tri thức, nâng cao trình độ hiểu biết của mình. Mỗi lần nâng lên một mức học con người sẽ trưởng thành và vững chắc thêm một bước về tri thức và trình độ và đó là thứ hành trang quý giá giúp con người tự tin khi bước vào cuộc sống tự lập sau này và quan trọng nhất là có tri thức trí tuệ để có thể vận dụng tốt vào công việc và có thể sáng tạo ra những công trình khoa học, góp phần xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

  Còn “học mãi” là học liên tục, học không ngừng nghỉ suốt đời, luôn nâng cao trình độ hiểu biết của mình. Học mãi để tạo thành thói quen ham học hỏi, say mê với khoa học. Và việc học phải được liên tục không bị hạn chế bởi tuổi tác. Khi ta còn trẻ việc học tập là đương nhiên thế nhưng khi ta càng cao tuổi thì việc học không vì thế mà ngưng trệ, mà ta cũng cần chăm chỉ học hỏi hơn nữa bằng cách tự học, nghiên cứu qua sách vở. Như vậy việc học là vô tận vừa học vừa làm vô cùng có lợi bởi quá trình làm việc sẽ giúp ta hiểu được mình còn thiếu kiến thức gì và việc học sẽ bổ sung cho ta. Như vậy câu nói rất đơn giản của Lênin đã cho ta thấy cần phải học như thế nào mới giúp ta trở thành con người hoàn thiện, một người có tri thức.

  Vậy vì sao chúng ta phải hiểu như vậy? Trước hết việc ta học tập tốt sẽ có lợi cho chính bản thân ta, bởi nếu ta không học sau này ta sẽ không thể làm tốt công việc được. Kết quả công việc sẽ không được tốt đẹp như ta mong muốn và chúng ta sẽ không thể nuôi sống bản thân mình, không thể giúp được gia đình công như không thực hiện được nghĩa vụ cao cả của đất nước; là người làm chủ tương lai đất nước. Bác Hồ đã từng nói: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần công lao học tập của các cháu”. Đúng như vậy nếu chúng ta không học tập thì cả thế hệ trẻ sẽ chẳng có ai tài giỏi để giúp cho đất nước tiến lên, vì thế việc học tập là vô cùng cần thiết và hơn thế còn là trách nhiệm đối với mỗi người học sinh chúng ta để đưa đất nước sáng ngang với các nước khác trên thế giới. Và chúng ta không học tập tốt không nắm được những tri thức khoa học hiện đại chúng ta sẽ trở thành những người lạc hậu trước sự lớn mạnh như vũ bão của khoa học kĩ thuật trong ngày nay. Như vậy học tập tốt là giúp cho ta và cho xã hội hơn nữa là phát huy truyền thống hiếu học của ông cha ta từ xưa cho đến nay.

  Ngày xưa ông cha ta đã có một truyền thống hiếu học như Mạc Đĩnh Chi là con nhà nghèo nhưng vẫn ham mê học đêm đến vì nhà nghèo không có đèn học nôn ông phải bắt đom đóm cho vào vỏ trứng để học và sau thành tài… Ngày xưa chúng ta có biết bao tấm gương chăm học tập và ngày nay chúng ta cũng cần noi gương theo cha ông.

  Song việc học như thế nào để đem lai hiệu quả tốt thì chúng ta thấy cần phải học tập thật chăm chỉ, học say mê hứng thú và phải luôn sáng tao, bên cạnh đó chúng ta cũng cần xem xét phương pháp học tập sao cho đại được kết quả cao. Khi đến lớp cần chăm chú nghe cô giáo giảng bài, ghi chép đầy đủ về nhà học lại và làm bài tập đầy đủ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. Ngoài ra ta còn phải học hỏi thêm bạn bè thầy cô giáo và quan trọng là chúng ta phải luôn chủ động trong việc học tránh sự sao chép học tủ học lệch để có thể phát huy được tính sáng tạo của mình. Luôn tạo cho mình một thói quen học tập thật nghiêm túc, say mê, sáng tạo. Học phải đi đôi với hành bởi có như vậy chúng ta mới nhớ lâu kiến thức đã được học.

  Câu nói trên của Lênin đã khuyên chúng ta phải học tập thật nhiều học không mệt mỏi để tạo thành nguồn kiến thức vô tận trong mỗi người để sau này trưởng thành có thể làm chủ mọi công việc, góp phần xây đựng đất nước, xã hội ngày một giàu đẹp văn minh. Đó là một lời khuyên mà mỗi học sinh chúng ta cần nhớ và làm theo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dân Gian Có Câu: Lời Nói Gói Vàng, Đồng Thời Lại Có Câu: Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua, Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa Lòng Nhau. Qua Hai Câu Trên, Em Hãy Cho Biết Dân Gian Đã Hiểu Như Thế Nào Về Giá Trị, Ý Nghĩa Của Lời Nói Trong Cuộc Sống.
 • Dân Gian Có Câu: Lời Nói Gói Vàng, Đồng Thời Lại Có Câu: Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua, Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa Lòng Nhau. Qua Hai Câu Trên, Em Hãy Cho Biết Dân Gi
 • Giải Thích: Lời Nói Gói Vàng Và Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua (Bài Viết 6 Lớp 7)
 • Giải Thích Câu Tục Ngữ Lời Nói Gói Vàng
 • Giải Thích Câu Nói Lời Nói Gói Vàng, Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua …
 • Thông Tin Giá Vàng 18K Mua Vào Hôm Nay Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Giá Vàng 610 Mi Hồng
 • Bang Gia Vang The Gioi
 • Bảng Giá Vàng Quốc Tế
 • Giá Heo Hơi Bình Thuận Hôm Nay
 • Giá Lợn Hơi Tại Vĩnh Phúc
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Đăng Ký Bảo Hộ Logo Để Bảo Vệ Quyền Lợi Của Doanh Nghiệp
 • Đăng Ký Bảo Hộ Logo Của Bạn Ngay Hôm Nay
 • Đăng Ký Bảo Hộ Logo Công Ty Dưới Hình Thức Bản Quyền Tác Giả
 • Chủ Thể Có Quyền Đăng Ký Bảo Hộ Logo Độc Quyền
 • Có Gì Trong Thủ Tục Đăng Ký Thương Hiệu Rượu ?
 • 275 Câu Đố Vui Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Những Câu Đố Vui Và Hài Hước Có Đáp Án
 • + 150 Câu Đố Mẹo Hay, Vui, Có Đáp Án, Khó Nhất, Dân Gian, Tình Yêu, Hại Não
 • Đáp Án Tìm Hiểu Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Dịch Vụ Công Trực Tuyến Bắc Giang 2022
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến Nghệ An
 • Đáp Án Của Game Brain Out
 • Tổng hợp những câu đố vui, câu đố mẹo hay nhất

  Các câu đố mẹo vui có đáp án

  Tuyển tập những câu đố mẹo vui có đáp án là tuyển tập những câu đố vui, câu đố mẹo, những câu đố dân gian hay nhất hiện nay. Đố vui có đáp án dành cho những em học sinh tiểu học và THCS, giúp các em phát triển khả năng tư duy, sáng tạo. Những câu đố vui này cũng là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô giáo sử dụng để tạo nên bầu không khí sôi nổi trên lớp học. chúng tôi mời quý thầy cô và các em tham khảo.

  Các câu đố mẹo vui kèm đáp án

  1. Tổng hợp câu đố vui có đáp án

  Câu đố số 1. Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân?

  Đáp án: Chuột Míckey

  Câu đố số 2. Đố bạn vịt nào đi bằng 2 chân?

  Đáp án: Vịt không bị què thì đi bằng 2 chân

  Câu đố số 3. Sở thú bị cháy ,đố bạn con gì chạy ra đầu tiên?

  Đáp án: Con người

  Câu đố số 4. Câu đố mẹo có đáp án: Một con hổ bị xích vào gốc cây, sợi xích dài 30m. Có 1 bụi cỏ cách gốc cây 31m, đố bạn làm sao con hổ ăn được bụi cỏ?

  Đáp án: Con hổ không ăn cỏ

  Câu đố số 5. Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày?

  Đáp án: 12 tháng

  Câu đố số 6. Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn người em út tên gì?

  Đáp án: Người em út tên Nam

  Câu đố số 7. Đố bạn khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?

  Đáp án: Anh ta sẽ sút vào bóng

  Câu đố số 8. Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài ?

  Đáp án: Ống hút

  Câu đố số 9. Câu đố mẹo có đáp án khó: Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: ” Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!” .

  Đáp án: 1 chữ C

  Câu đố số 10. Câu hỏi nào mà không ai có thể trả lời “Vâng”?

  Câu đố số 11. Cầm trên tay một cây thước và một cây bút, làm thế nào để bạn vẽ được một vòng tròn thật chính xác?

  Đáp án: Bỏ cây thước đi và cầm compa lên để vẽ

  Câu đố số 12. Cái gì tay trái cầm được còn tay phải có muốn cầm cũng không được?

  Đáp án: Rờ cùi chỏ tay phải

  Câu đố số 13. Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết?

  Đáp án: Quan tài

  Câu đố số 14. Câu đố mẹo có đáp án: Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt?

  Đáp án: Bạn thấy ai nhắm 2 mắt bắn súng chưa?

  Câu đố số 15. Từ nào trong tiếng Việt có chín mẫu tự h?

  Đáp án: Chính

  Câu đố số 16. Bạn thử chứng minh “Ba n = Bốn với mọi n” thử xem nào?

  Đáp án: Ba + n = Bố + n

  Câu đố số 17. Bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vừa vượt qua người thứ nhì . Vậy bây giờ bạn đang ở vị trí nào trong đoàn đua ấy?

  Đáp án: Thứ nhì

  Câu đố số 18. Cũng trong một cuộc đua, bạn vừa chạy qua người cuối cùng. Vậy bạn đang ở vị trí nào?

  Đáp án: Cuối cùng.

  Câu đố số 19. Câu đố mẹo có đáp án: Con mèo nào cực kỳ sợ chuột?

  Đáp án: Doremon

  Câu đố số 20. Có con chuột lại cực kỳ sợ mèo. Con chuột nào vậy?

  Đáp án: Con nào cũng sợ

  Câu đố số 21. Người đàn ông duy nhất trên thế giới có…sữa là ai?

  Đáp án: Ông Thọ

  Câu đố số 22. Cái gì có kích thước bằng con voi nhưng chẳng nặng gram nào cả?

  Đáp án: Bóng con voi

  Câu đố số 23. Câu đố mẹo có đáp án: Con mèo có gì mà không bất kỳ con vật nào có?

  Đáp án: Tiếng kêu với đẻ mèo con

  Câu đố số 24. Tôi có cả một hàm răng nhưng không có cái miệng nào cả? Tôi là ai?

  Đáp án: Dao chặt được đá, cây cưa, bồ cào…

  Câu đố số 25. Làm thế nào để con cua được chính chân?

  Đáp án: luộc

  Câu đố số 26. A gọi B bằng bác, B gọi C là ông nội , C kêu D là cậu, D kêu E là dì, E kêu F là chú, F gọi Z là con.

  Hỏi A gọi Z bằng gì ???

  Đáp án: Gọi bằng mồm

  Câu đố số 27. Câu đố mẹo có đáp án: Bức tranh nàng Mônalisa, người đẹp này không có gì?

  Đáp án: Không có chân mày

  Câu đố số 28. Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?

  Đáp án: 2 quả

  Câu đố số 29. Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?

  Đáp án: 9 người

  Câu đố số 30. 30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu?

  Đáp án: 70.31 que diêm

  Câu đố số 31. Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

  Đáp án: que diêm

  Câu đố số 32. Con số lớn nhất có duy nhất hai chữ số?

  Đáp án: 9^9.33. cho đông thành đá

  Câu đố số 33. Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào(không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu) ?

  Câu đố số 34. Câu đố mẹo có đáp án: Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

  Đáp án: Sư tử chết đói rồi

  Câu đố số 35. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?

  Đáp án: Than

  Câu đố số 36. Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?

  Đáp án: Hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngay kia, ngày nọ

  Câu đố số 37. Câu đố mẹo có đáp án: Toà nhà lớn nhất thế giới?

  Đáp án: Nhà nước.

  Câu đố số 38. Tháng nào ngắn nhất trong năm?

  Đáp án: Ba, tư

  Câu đố số 39. Câu hỏi nào mà bạn phải trả lời “có”?

  Đáp án: Đánh vần chữ có

  Câu đố số 40. Loài chó nào nhảy cao bằng toà nhà cao nhất thế giới?

  Đáp án: Tất cả các loài vì nhà không biết nhảy.

  Câu đố số 41. Câu đố mẹo có đáp án: Ai có nhà di động đầu tiên?

  Đáp án: Rùa và ốc sên

  Câu đố số 42. Tại sao sư tử ăn thịt sống?

  Đáp án: Không biết nấu chín

  Câu đố số 43. Câu đố mẹo có đáp án: Con gì còn đau khổ hơn hươu cao cổ bị viêm họng?

  Đáp án: Con rết bị đau chân

  Câu đố số 44. Một phụ nữ đang mua đồ tại tiệm ngũ kim. Người bán hàng chào giá: “Giá của một là mười hai xu, giá của bốn mươi tư là hai mươi tư xu, và giá của một trăm mười bốn là ba mươi sáu xu.”! Cô ta muốn mua gì vậy ta?

  Đáp án: Mua số nhà

  Câu đố số 45. Có cổ nhưng không có miệng là gì?

  Đáp án: Cái áo

  Câu đố số 46. Tôi luôn mang giày đi ngủ. Tôi là ai?

  Đáp án: Con ngựa

  Câu đố số 47. Bạn làm việc gì đầu tiên mỗi buổi sáng?

  Đáp án: Mở mắt

  Câu đố số 48. Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai?

  Đáp án: Con Tem

  Câu đố số 49. Hai con chó đang lang thang ở công viên. Con chó trắng tên Đen, con chó đen tên Trắng. Nam thấy chúng dễ thương, liền thẩy trái banh ra xa rồi ra lệnh “Đen, đi lượm trái banh”… Đố bạn con chó nào sẽ đi lượm?

  Đáp án: Nam sẽ lượm dép chạy ko kịp vì Nam ứ phải chủ của chúng.

  Câu đố số 50. 2 người một lớn, một bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai?

  Đáp án: Mẹ

  Câu đố số 51. Bạn có “chiêu” nào để có thể thức trắng 7 ngày mà vẫn không thiếu ngủ?

  Đáp án: Ngủ đêm

  Câu đố số 52. Tôi có 4 cái chân, 1 cái lưng, nhưng không có cơ thể. Tôi là ai?

  Đáp án: Cái ghế

  Câu đố số 53. Chứng minh con gái = con dê

  Câu đố số 54. Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn

  Đáp án: Đánh cờ.

  Câu đố số 55. Có 1 người muốn làm quen với 1 cô gái, liền chạy lại hỏi tên, cô gái nói:

  – Anh hãy đếm xem trong giỏ có bao nhiêu cây bắp thì khắc biết tên tôi.

  Người có đếm được 12 cây bắp, hỏi cô gái đó tên gì?

  Đáp án:

  – Tố Nga ( tá ngô )

  Câu đố số 56. Có 1 cô gái người ta thường gọi là tam giác, hỏi cô gái đó tên gì?

  Đáp án: Thanh Kiều

  Câu đố số 57: Điều gì luôn đến, nhưng không bao giờ đến

  Đáp án: Ngày mai

  Câu đố số 58: Cái gì sống nếu được cho ăn và chết nếu được cho uống

  Đáp án: Ngọn lửa

  Câu đố số 59: Cái gì mà bạn có, khi bạn chia sẻ với tôi, nhưng khi bạn chia sẻ bạn sẽ không có nó?

  Đáp án: Bí mật

  Câu đố số 60. Nếu bạn chỉ có một que diêm và bước vào căn phòng tối có đèn dầu, một số đồ gỗ và một tờ báo, bạn sẽ thắp gì trước?

  Đáp án: Que diêm

  Câu đố số 61. Làm thế nào cậu bé đá quả bóng 3 mét và sau đó quả bóng trở lại với cậu bé?

  Đáp án: Cậu bé đá quả bóng lên trời

  Câu đố số 62. Cái gì chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy?

  Đáp án: Nước

  Câu đố số 63. Cổ nào già nhất?

  Đáp án: Cổ xưa

  Câu đố số 64. Cái gì không ai đào mà sâu?

  Đáp án: Biển

  Bên cạnh những câu đố mẹo thông minh còn có những câu đố trí tuệ, những câu đố khó, những câu đố dân giản và những câu đố mẹo hại não những câu đố mẹo ngắn, dài.

  2. Những câu đố vui cười đau bụng

  Câu đố số 1: Người ta phát hiện ra xác chết của một chàng trai treo cổ chết ở nóc nhà. Dưới chân cậu ta cách khoảng 20 cm đến sàn nhà là một vũng nước lớn. Hỏi cậu ta làm sao để có thể leo lên nóc nhà mà tự tử được?

  Đáp án: cậu ta tự tử bằng cách đứng lên tảng nước đá!

  Câu đố số 2: Bệnh gì bác sỹ bó tay?

  Đáp án: Đó là bệnh… gãy tay!

  Câu đố số 3: Con chó đen người ta gọi là con chó mực. Con chó vàng, người ta gọi là con chó phèn. Con chó sanh người ta gọi là con chó đẻ. Vậy con chó đỏ, ng ta gọi là con chó gì?

  Đáp án: Con chó đỏ người ta gọi là con chó… đỏ. hehe!

  Câu đố số 4: Bà đó bà chết bả bay lên trời. Hỏi bà ấy chết năm bao nhiêu tuổi và tại sao bà ấy chết?

  Câu đố số 5: Có 1 đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rằm. Hỏi chết mấy con?

  Câu đố số 6: Con gì ăn lửa với nước than?

  Đáp án: Đó là con tàu.

  Câu đố số 7: Con kiến bò lên tai con voi nói gì với con voi mà ngay tức khắc con voi nằm lăn ra chết!!

  Đáp án: Nói là em đã có thai với anh rồi!

  Câu đố số 8: Có 1 chiếc thuyền tối đa là chỉ chở dc hai người, nếu thêm ng thứ 3 sẽ bị chìm ngay lập tức. Hỏi tại sao ng ta trông thấy trên chiếc thuyền đó có ba thằng mỹ đen và ba thằng mỹ trắng ngồi trên chiếc thuyền đó mà ko bị chìm?

  Đáp án: bởi vì trên chiếc thuyền đó sự thật là có đúng 2 ng đi. Đó là ba của thằng mỹ đen và ba của thằng mỹ trắng!!

  Câu đố số 9: Nắng ba năm tôi ko bỏ bạn, mưa 1 ngày sao bạn lại bỏ tôi là cái gì?

  Đáp án: Đó lả cái bóng của mình!

  Câu đố số 10: Trên nhấp dưới giật là đang làm gì?

  Đáp án: Đó là đang câu cá!

  Câu đố số 11: Con gấu trúc ao ước gì mà không bao giờ được?

  Đáp án: Vì gấu trúc chỉ có 2 màu trắng đen nên nó ao ước được chụp hình màu – vậy mà hem thể được vì chụp cỡ nào cũng chỉ có trắng đen mà thôi!

  Câu đố số 12: Tay cầm cục thịt nắn nắn, tay vỗ mông là đang làm gì?

  Đáp án: Đó là bà mẹ đang cho con bú!

  Câu đố số 13: Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao. Đào chẳng thấy, lấy chẳng được?

  Đáp án: Đó là mặt trăng!

  Câu đố số 14: Con trai và đàn ong có điểm gì khác nhau?

  Đáp án: Con trai là con vật sống dưới nước, còn đàn ong sống trên cây!

  Câu đố số 15: Cái gì trong trắng ngoài xanh trồng đậu trồng hành rồi thả heo vào?

  Đáp án: Bánh chưng

  Câu đố số 16: Cắm vào run rẩy toàn thân

  Rút ra nước chảy từ chân xuống sàn

  Hỡi chàng công tử giàu sang

  Cắm vào xin chớ vội vàng rút ra!

  Đáp án: Đó là cái tủ lạnh!

  Câu đố số 17: Con gì mang được miếng gỗ lớn nhưng ko mang được hòn sỏi?

  Đáp án: Con sông

  Câu đố số 18: Ở Việt Nam, rồng bay ở đâu và đáp ở đâu?

  Đáp án: Rồng bay ở Thăng Long và đáp ở Hạ Long!

  Câu đố số 19: Có 1 người đứng ở chân cầu. Ở giữa cầu có một con gấu rất hung dữ không cho ai qua cầu hết. Người đó sẽ mất hết 5 phút để đi từ chân cầu cho đến giữa cầu và con gấu cũng chỉ ngủ có 5 phút là tỉnh dậy. Hỏi người đó làm sao để qua dc bên kia?

  Đáp án: Đi đến giữa cầu và quay mặt ngược lại. Con gấu thức dậy tưởng người đó từ bên kia qua nên rượt trở lại. Thế là người đó đã qua được cầu!

  Câu đố số 20: Ở Việt Nam, một thằng mù và ba thằng điếc đi ăn phở, mỗi người ăn một tô. Mỗi tô phở là 10 ngàn đồng. Hỏi ăn xong họ phải trả bao nhiêu tiền?

  Đáp án: Họ phải trả 20 ngàn đồng vì 1 thằng mù và ba của thằng điếc là 2 người ăn!

  Câu đố số 21: Where does today come before yesterday?

  (Ở nơi nào hôm nay đi trước hôm qua?)

  Đáp án: in a dictionary.

  Câu đố số 22: What is between the sky and earth?

  (Cái gì ở giữa bầu trời và trái đất?)

  Đáp án: And (và)

  Câu đố số 23: A man is walking in raining. His head, eyes, noses, lips are wet, but his hair is not wet. Why?

  ( Một ng đàn ông đi trong trời mưa. Đầu, mắt, mũi, miệng ông ta đều bị ướt nhưng tóc ông ta ko hề bị ướt? Hỏi tại sao?)

  Đáp án: He’s bald (ông ta bị trọc đầu)

  Câu đố số 24: Giả sử ta có 1 khúc vải, cắt nó ra làm 100 khúc, thời gian để cắt 1 khúc vải là 5 giây. Hỏi nếu cắt liên tục không ngừng nghỉ thì trong bao lâu sẽ cắt xong???

  Đáp án: 495 giây bởi vì 99 khúc (khúc cuối cùng ko phải cắt) X 5 giây = 495 giây!

  Câu đố số 25: Ở một xứ nọ, có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu câu nói thật thì sẽ bị chém đầu, còn nếu là dối thì bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua của xứ đó, ta phải nói như thế nào?

  Đáp án: Để gặp được nhà vui, người đó phải nói “tôi sẽ bị treo cổ!”.

  Câu đố số 26: Ở một xứ nọ, có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu câu nói thật thì sẽ bị chém đầu, còn nếu là dối thì bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua của xứ đó, ta phải nói như thế nào?

  Đáp án: Để gặp được nhà vui, người đó phải nói “tôi sẽ bị treo cổ!”.

  – Nếu như câu nói này là thật thì hắn ta sẽ bị chém đầu, nhưng nếu đem hắn ta đi chém đầu thì câu nói “tôi sẽ bị treo cổ” của hắn là dối, mà nếu vậy thì hắn sẽ bị treo cổ, mà nếu treo cổ hắn thì câu nói “tôi sẽ bị treo cổ” của hắn là thật … blah … blah .. blah …

  Nhờ vậy mà gã đó gặp được nhà vua trong khi vẫn bảo toàn được tính mạng

  Câu đố số 27: Có 1 ông tỉ phú, ông ta trả công cho 1 tên người làm là 1 chỉ vàng/ngày. Nhưng ông này chỉ có 1 thỏi vàng gồm 7 chỉ. Hỏi: với 2 nhát cắt thì làm sao ông tỉ phú có thể chia thỏi vàng đó ra để trả công cho tên người làm mỗi ngày đúng 1 chỉ vàng.

  Đáp án: cắt thỏi vàng 7 chỉ ra 1 khúc 1 chỉ , 1 khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. Ngày đầu ông ta đưa người làm 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa 2 chỉ và người làm thối lại ông ta 1 chỉ. Ngày thứ 3 ông ta đưa ng làm 1 chỉ. Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, ng đó đưa lại 3 chỉ vàng cho ông nhà giàu. Ngày thứ 5, ông ta đưa 1 chỉ cho ng làm. Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho ng làm, ng làm thối lại 1 chỉ cho ông ta. Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết!

  Câu đố số 28: Nơi nào có đường xá, nhưng không có xe cộ; có nhà ở, nhưng không có người; có siêu thị, công ty… nhưng không có hàng hóa… Đó là nơi nào vậy??!!

  Đáp án: Ở bản đồ!

  Câu đố số 29: Có một rổ táo, trong rổ có ba quả, làm sao để chia cho 3 người, mỗi người một quả mà vẫn còn một quả trong rổ???

  Đáp án: Thì đưa cho 2 người đầu mỗi người 1 quả. Còn 1 quả trong rổ đưa nguyên cả cái rổ đựng quả táo cho người còn lại thì 3 người mỗi ng đều có 1 quả, và cũng có 1 quả trong rổ.!

  Câu đố số 30: Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo???

  Đáp án: Không có quả táo nào vì lê không thể ra quả táo nào trên cây được

  Câu đố số 31: Có 3 thằng lùn xếp hàng dọc đi vào hang. Thằng đi sau cầm 1 cái xô, thằng đi giữa cầm 1 cái xẻng, hỏi thằng đi trước cầm gì?

  Đáp án: Thằng đó “cầm đầu” tức là đại ca cầm đầu, nó ko phải cầm cái vật gì hết!

  3. Top các câu đố vui rèn luyện tư duy logic

  Câu đố 1: Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này?

  Đáp án: Đừng tưởng tượng nữa.

  Câu đố 2: Một người đi vào rừng sâu để thám hiểm, thật không may cho ông ta khi bắt gặp 1 con đười ươi rất hung dữ muốn xé xác ông ta ra. Trong tay ông ta có 2 con dao, ông sợ quá vứt 2 con dao ra đó, con đười ươi nhặt lên và sau vài phút nó nằm vật xuống đất chết luôn. Bạn có biết tại sao không?

  Đáp án: Nó cầm dao và đâm vào ngực nó (đười ươi hay tự đấm vào ngực mình)

  Câu đố 3: Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?

  Đáp án: Bác tài cứ đi qua thôi, còn xe thì ở lại.

  Câu đố 4: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Tại sao?

  Đáp án: Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân!

  Câu đố 5: Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

  Đáp án: Que diêm.

  Câu đố 6: Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

  Đáp án: Phòng 3 vì sư tử chết hết rồi.

  Câu đố 7: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

  Đáp án: 4.

  Câu đố 8: Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?

  Đáp án: Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét (chuyển sang xanh). Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2.

  Câu đố 9: Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà không chết. Tại sao (không ai cứu hết)?

  Đáp án: Bà ấy đi tàu ngầm.

  Câu đố 10: Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?

  Đáp án: Than.

  Câu đố 11: Có 1 anh chàng làm việc trong 1 tòa nhà 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên đến tầng 35 rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ. Tại sao anh ta lại làm như vậy?

  Đáp án: Vì cái thang máy đó không lên được tới tầng 50.

  Câu đố 12: Xã đông nhất là xã nào?

  Đáp án: Xã hội.

  Câu đố 13: Lịch nào dài nhất?

  Đáp án: Lịch sử.

  Câu đố 14: Con đường dài nhất là đường nào?

  Đáp án: Đường đời.

  Câu đố 15: Quần rộng nhất là quần gì?

  Đáp án: Quần đảo.

  Câu đố 16: Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất (không nghĩ lung tung)?

  Đáp án: Tiền!

  Câu đố 17: Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?

  Đáp án: Bàn chân.

  Đáp án: 1 phút suy tư bằng 1 năm không ngủ.

  Câu đố 19: Núi nào mà bị chặt ra từng khúc?

  Đáp án: Thái Sơn.

  Câu đố 20: Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?

  Đáp án: Hôm qua, hôm nay và ngày mai.

  Câu đố 21: Môn gì càng thắng càng thua?

  Đáp án: Môn đua xe đạp.

  Câu đố 22: Con gì đầu dê mình ốc?

  Đáp án: Con dốc.

  Câu đố 23: Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

  Đáp án: Con tim.

  Câu đố 24: Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?

  Đáp án: Điếc là hư tai, hư tai là hai tư.

  Câu đố 25: Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

  Đáp án: Bắp ngô.

  Câu đố 26: Trong 1 cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ 2 bạn sẽ đứng thứ mấy?

  Đáp án: Thứ 2.

  Câu đố 27: Con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà?

  Đáp án: Gà con và gà mái.

  Câu đố 28: Có 1 con trâu. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng sau đó quay ngược lại sau đó lại quay phải hay vòng hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?

  Đáp án: Chỉ xuống đất.

  Câu đố 29: Con trai có gì quí nhất?

  Đáp án: Ngọc trai.

  Câu đố 30: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì?

  Đáp án: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ.

  Câu đố 31: Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

  Đáp án: Con người.

  Câu đố 32: Khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào quả gì?

  Đáp án: Quả bóng.

  Câu đố 33: Có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!”

  Đáp án: 1 chữ C, ở chữ “Cơm”.

  Câu đố 34: Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

  Đáp án: Tay phải.

  Câu đố 35: Có 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai?

  Đáp án: Mẹ.

  Câu đố 36: Từ gì mà 100% nguời dân Việt Nam đều phát âm sai?

  Đáp án: Từ “sai”.

  Câu đố 37: Tìm điểm sai trong câu: “Dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm”

  Đáp án: Khoe sắc khoé!

  Câu đố 38: Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy sau khi đỉnh Everest được khám phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới?

  Đáp án: Everest.

  Câu đố 40: Trận chung kết của 1 cuộc thi vắt sữa bò (ai vắt được nhiều hơn thì thắng): người đàn bà vắt được 15 lít, người đàn ông vắt được 0 lít. Hỏi sao người đàn ông thắng?

  Đáp án: Người đàn bà vắt sữa con bò cái, còn người đàn ông vắt sữa con bò đực.

  Câu đố 41: Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn. Là cái gì?

  Đáp án: Cái bóng.

  Câu đố 42: Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài?

  Đáp án: Dùng ống hút.

  Câu đố 43: Cái gì người mua biết, người dùng không bao giờ biết?

  Đáp án: Quan tài.

  Câu đố 44: Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt?

  Đáp án: Nhắm 2 mắt thì sẽ không thấy đường để bắn.

  Câu đố 45: Từ nào trong tiếng Việt có 9 từ?

  Đáp án: Chính hoặc chín.

  Câu đố 46: Hãy chứng minh 4 : 3 = 2

  Đáp án: 4 : 3 = tứ chia tam = tám chia tư = 8 : 4 = 2.

  Câu đố 47: Lại nước giải khát nào chứa sắt và canxi?

  Đáp án: Cafe (ca: canxi, Fe: sắt).

  Câu đố 48: Con cua đỏ dài 15 dm 1 phút chạy đua với con cua xanh dài 10 dm 1 phút. Con nào về đích trước?

  Đáp án: Con cua xanh, vì con cua đỏ đã bị luộc chín.

  Câu đố 49: Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn?

  Đáp án: Đang chơi cờ vua.

  Câu đố 50: Cái gì đánh bố, đánh mẹ, đánh anh, đánh chị, đánh em?

  Đáp án: Bàn chải đánh răng.

  Câu đố 51: Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?

  Đáp án: Chữ a.

  Câu đố 52: Cái gì của người con gái lúc nào cũng ẩm ướt?

  Đáp án: Cái lưỡi.

  Câu đố 53: Cái gì dài như trái chuối, cầm 1 lúc thì nó chảy nước ra?

  Đáp án: Que kem.

  Câu đố 54: Càng chơi càng ra nuớc?

  Đáp án: Chơi cờ.

  Câu đố 55: Làm sao để cái cân tự cân chính nó?

  Đáp án: Lật ngược cái cân lại.

  Câu đố 56: Những loài thú nào sau đây ăn cơm:

  a) sư tử b) cọp

  c) hà mã d) voi

  Đáp án: Sư tử (con gái)

  Câu đố 57: Chứng minh: con gái = con dê.

  Đáp án: Con gái = thần tiên = tiền thân = trước khỉ = con dê.

  Câu đố 60: Câu chữ nào mà những người vui sướng khi nhìn thấy nó sẽ trở nên buồn bã và ngược lại, những người buồn bã u sầu khi thấy nó sẽ trở nên vui vẻ hơn.

  Đáp án: Điều đó rồi cũng qua đi.

  Câu đố 61: Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố?

  Câu đố 74: Một người đàn ông ngày nào cũng ăn xài cực kỳ hoang phí, tiêu tiền như tiêu nước, vậy mà bây giờ trở thành triệu phú. Hỏi tại sao?

  Đáp án: Tại vì trước đây ông ta là tỷ phú

  Đáp án: Nói là em đã có thai với anh rồi!

  Câu đố 80: Có 1 chiếc thuyền tối đa là chỉ chở được hai người, nếu thêm người thứ 3 sẽ bị chìm ngay lập tức. Người ta trông thấy ba người Mỹ đen và ba người Mỹ trắng ngồi trên chiếc thuyền đó mà không bị chìm. Hỏi tại sao?

  Đáp án: Bởi vì trên chiếc thuyền đó sự thật là có đúng 2 người đi. Đó là ba của người Mỹ đen và ba của người Mỹ trắng!

  Câu đố 81: Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?

  Đáp án: Tàu điện làm gì có khói

  Câu đố 82. Làm thế nào để không đụng phải ngón tay khi bạn đập búa vào một cái móng tay?

  Đáp án: Cầm búa bằng cả 2 tay

  Câu đố 83. Cái đầu giống mèo, chân giống mèo, và tai giống con mèo, nhưng không phải con mèo. Vậy là con gì?

  Đáp án: Là mèo con.

  Câu đố 84: Miệng rộng nhưng không nói một từ, là gì? Con sông

  Câu đố 85: Không bố mẹ nào phản ứng khi giáo viên đánh những đứa trẻ trong lớp, tại sao?

  Đáp án: Vì đây là lớp học trong trại mồ côi.

  Câu đố 86: Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy?

  Đáp án: Tương lai

  Câu đố 87. Cái gì bạn không mượn mà trả?

  Đáp án: Lời cám ơn

  Câu đố 88: Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi?

  Đáp án: Ngày mai

  Câu đố 89: Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

  Đáp án: Là lúc bạn nên đem đồng hồ đi sửa

  Câu đố 90: Lúc lý tưởng để ăn trưa?

  Đáp án: Sau bữa ăn sáng.

  Câu đố 91: Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?

  Đáp án: 2 quả (Vì bạn đã lấy đi 2 quả rồi còn gì).

  Câu đố 92: Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?

  Đáp án: 9 người (bao gồm 6 người con trai, 1 cô con gái và bố mẹ).

  Câu đố 93: 30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu?

  Đáp án: Bằng 70.

  Câu đố 94: Con số lớn nhất có duy nhất hai chữ số?

  Đáp án: 9^9 (= 9x9x9x9x9x9x9x9x9 lớn quá trời lớn)

  Câu đố 95: Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào (không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu)?

  Đáp án: Cho cả 2 vào tủ lạnh để đông thành đá rồi cho chung vào một chậu.

  Câu đố 96: Một anh chàng đẹp trai, nhưng trên đầu chỉ có 3 cọng tóc. Bỗng 1 ngày anh quyết định bứt 1 cọng giữa. Hỏi anh bứt để làm gì?

  Đáp án: Anh đẹp trai bứt 1 cọng để bổ giữa

  Câu đố 97: Ba thằng Què đi trước 1 thằng què. Hỏi có mấy thằng què?

  Đáp án: Có 1 thằng què

  Câu đố 98: Mèo trắng là bạn của mèo đen. Mèo trắng bỏ mèo đen theo mèo vàng. Một thời gian sau, mèo trắng gặp lại mèo đen. Mèo trắng sẽ nói gì?

  Đáp án: Mèo không biết nói thì phải

  Câu đố 99: Có 1 con rết 100 chân dang đi dạo mát bỗng nhiên đụng phải một bãi phân trâu. Rết ngậm ngùi bước tiếp. Hỏi khi đi qua bãi phân châu rết còn mấy chân?

  Đáp án: Còn 98 chân, 2 chân nó bịt mũi rồi

  Câu đố 100: Không phải lúc nào cũng thấy nó, không phải lúc nào cũng chạm được nó?

  Đáp án: Cái bóng

  Câu đố 101: Hãy đối lại một câu trái nghĩa với câu này: “đất lành chim đậu”

  Đáp án: Đất gỗ chim đi.

  Câu đố 102: Con gì càng to càng nhỏ.

  Đáp án: Con cua

  Câu đố 103: Đố em cái gì khi xài thì quăng đi, không xài thì lấy lại?

  Đáp án: Cái neo thuyền

  Câu đố 104: Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai?

  Đáp án: Tem thư

  Câu đố 105: Con gì bỏ cái đuôi thành con ngựa?

  Đáp án: Con mèo, vì Mèo là Mão bỏ cái đuôi là bỏ chữ o thành Mã, Mã là con ngựa

  Câu đố 106: Cái gì chứa nhiều nước nhất mà không ướt?

  Đáp án: Bản đồ

  Câu đố 107: Trời đang âm u, có 3 thằng mù chung một cây dù. Hỏi thằng nào ướt?

  Đáp án: Không thằng nào cả

  Câu đố 108: Người da đen tắm biển đen. Vậy hỏi họ bị gì?

  Đáp án: Bị ướt

  Câu đố 109: 1 kg bông gòn và 1 kg sắt, kg nào nặng hơn?

  Đáp án: Bằng nhau

  Câu đố 110: Nhà Lan có 3 anh em, người anh đầu tên là Nhất Hào, người thứ hai tên là Nhị Hào. Hỏi người thứ 3 tên gì?

  Đáp án: Lan là người thứ 3

  Câu đố 111: Có ông bố người da đen, mẹ người da trắng. Họ vừa mới sinh ra 1 em bé. Hỏi em bé đó có hàm răng màu gì?

  Đáp án: Em bé mới sinh nên chưa có răng.

  Câu đố 112: Tại sao có những người đi taxi nhưng sao họ lại không trả tiền?

  Đáp án: Vì họ là tài xế taxi đó.

  Câu đố 113: Có 3 người lùn xếp hàng dọc đi vào hang. Người đi sau cầm 1 cái xô, người đi giữa cầm 1 cái xẻng, hỏi người đi trước cầm gì?

  Đáp án: Người đó “cầm đầu” tức là đại ca cầm đầu, nó không phải cầm cái vật gì hết!

  Câu đố 114: Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo?

  Đáp án: Không có quả táo nào vì lê không thể ra quả táo nào trên cây được

  Câu đố 115: Có một rổ táo, trong rổ có ba quả, làm sao để chia cho 3 người, mỗi người một quả mà vẫn còn một quả trong rổ?

  Đáp án: Thì đưa cho 2 người đầu mỗi người 1 quả. Còn 1 quả trong rổ đưa nguyên cả cái rổ đựng quả táo cho người còn lại thì 3 người mỗi người đều có 1 quả, và cũng có 1 quả trong rổ.

  Câu đố 116: Ở một xứ nọ, có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu câu nói thật thì sẽ bị chém đầu, còn nếu là dối thì bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua của xứ đó, ta phải nói như thế nào?

  Đáp án: Để gặp được nhà vui, người đó phải nói “tôi sẽ bị treo cổ!”. Nếu như câu nói này là thật thì hắn ta sẽ bị chém đầu, nhưng nếu đem hắn ta đi chém đầu thì câu nói “tôi sẽ bị treo cổ” của hắn là dối, mà nếu vậy thì hắn sẽ bị treo cổ, mà nếu treo cổ hắn thì câu nói “tôi sẽ bị treo cổ” của hắn là thật. Nhờ vậy mà gã đó gặp được nhà vua trong khi vẫn bảo toàn được tính mạng.

  Câu đố 117: Giả sử ta có 1 khúc vải, cắt nó ra làm 100 khúc, thời gian để cắt 1 khúc vải là 5 giây. Hỏi nếu cắt liên tục không ngừng nghỉ thì trong bao lâu sẽ cắt xong?

  Đáp án: 495 giây bởi vì 99 khúc (khúc cuối cùng ko phải cắt) x 5 giây = 495 giây.

  Câu đố 118: Có 1 người đứng ở chân cầu. Ở giữa cầu có một con gấu rất hung dữ không cho ai qua cầu hết. Người đó sẽ mất hết 5 phút để đi từ chân cầu cho đến giữa cầu và con gấu cũng chỉ ngủ có 5 phút là tỉnh dậy. Hỏi người đó làm sao để qua được bên kia?

  Đáp án: Đi đến giữa cầu và quay mặt ngược lại. Con gấu thức dậy tưởng người đó từ bên kia qua nên rượt trở lại. Thế là người đó đã qua được cầu.

  Câu đố 119: Con gấu trúc ao ước gì mà không bao giờ được?

  Đáp án: Vì gấu trúc chỉ có 2 màu trắng đen nên nó ao ước được chụp hình màu.Vậy mà không thể được vì chụp cỡ nào cũng chỉ có trắng đen mà thôi!

  Câu đố 120: Con gì ăn lửa với nước than?

  Đáp án: Đó là con tàu.

  4. Các câu đố vui dân gian phần 1

  1. Mặt gì tròn trịa trên cao

  Toả ra những ánh nắng đào đẹp thay?

  2. Mặt gì mát dịu đêm nay,

  Cây đa, chú cuội, đứng đây rõ ràng?

  3. Mặt gì bằng phặng thênh thang,

  Người đi muôn lối dọc ngang phố phường?

  4. Mặt gì làm bãi chiến trường,

  Làm cho đổ máu, tan xương, cháy nhà?

  5. Mặt gì để doạ người ta,

  Đeo vào trẻ sợ như ma hiện hồn?

  6. Mặt gì xoa động luôn luôn,

  Thuyền bè qua lại bán buôn hàng ngày?

  7. Quả gì có đủ năm châu?

  8. Quả gì lắc nhẹ, đâu đâu cũng rền?

  9. Quả gì gang sắt đúc nên,

  Hễ nghe tiếng rú người liền núp mau?

  1. Mặt trời

  2. Mặt trăng

  3. Mặt đất

  4. Mặt trận

  5. Mặt nạ

  6. Mặt biển

  7. Quả đất

  8. Quả chuông

  9. Quả boom

  5. Các câu đố vui dân gian phần 2

  1. Thân dài thượt

  Ruột thẳng băng

  Khi thịt bị cắt khỏi chân

  Thì ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi?

  (Là cái gì?- Cái bút chì)

  2. Đầu đuôi vuông vắn như nhau

  Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều

  Tính tình chân thức đáng yêu

  Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?

  (Là cái gì? – Cái thước kẻ)

  3. Cày trên đồng ruộng trắng phau

  Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?

  (Là cái gì? – Cái bút mực)

  4. Hè về áo đỏ như son

  Hè đi thay lá xanh non mượt mà

  Bao nhiêu tay toả rộng ra

  Như vẫy như đón bạn ta đến trường?

  (Là cây gì? – Cây phượng)

  5. Da trắng muốt

  Ruột trắng tinh

  Bạn với học sinh

  Thích cọ đầu vào bảng?

  (Là cái gì? – Viên phấn)

  6. Bằng cái hạt cây

  Ba gian nhà đầy còn tràn ra sân?

  (Là cái gì? – Đèn dầu)

  7. Anh mặt đen, anh da trắng

  Anh mình mỏng, anh nhọn đầu

  Khác nhau mà rất thân nhau

  Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời?

  (Là cái gì? – Bảng và phấn; giấy và bút;)

  Câu đố về các nhân vật lịch sử:

  8. Vua nào mặt sắt đen sì?

  Vua nào trong thửa hàn vi ở chùa?

  (Là những ai? – Vua Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) và vua Lý Thái Tổ)

  9. Đông Du ai đã đưa người?

  Còn ai đập đá giữa trời trơ trơ?

  (Là những ai – Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh)

  10. Đố ai nêu lá quốc kì

  Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời

  Yếm, khăn đội đá vá trời

  Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?

  (Là ai? – Hai Bà Trưng)

  11. Đố ai cũng khách thoa quần

  Đạp luồng sóng dữ đuổi quân giặc thù

  Cửu Chân nức tiếng ngàn thu

  Vì dân quyết phá ngục tù lầm than

  (Là ai? – Bà Triệu)

  12. Đố ai trên Bạch Đằng giang

  Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời

  Phá quân Nam Hán tơi bời

  Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?

  (Là ai? – Ngô Quyền)

  13. Đố ai nổi sáng sông, rừng

  Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương

  Vân Đồn cướp sạch binh cường

  Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?

  (Là ai? – Hưng Đạo Vương Trần quốc Tuấn)

  14. Đố ai gian khó chẳng lùi

  Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay

  Mười năm Bình Định ra tay

  Thành Đông Quan, mất vía bầy Vương Thông?

  (Là ai? – Lê Lợi)

  15. Đố ai giải phóng Thăng Long

  Nửa đêm trừ tịch quyết lòng tiến binh

  Đống Đa, sông Nhị vươn mình

  Giặc Thanh vỡ mộng cường chinh tơi bời?

  (Là ai? – Quang Trung – Nguyễn Huệ)

  16. Muốn cho nước mạnh dân giàu

  Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân

  Mũ cao áo rộng không cần

  Lui về ẩn chốn lâm sơn một mình?

  (Là ai? – Chu Văn An)

  17. Từng phen khóc lóc theo cha

  Rồi đem nợ nước thù nhà ra cân

  Núi Lam tìm giúp minh quân

  Bình Ngô Đại Cáo, bút thầm ra tay?

  (Là ai? – Nguyễn Trãi)

  18. Một phen quét sạch quân Đường

  Nổi danh Bố Cái Đại vương thuở nào

  Tiếc thay mệnh bạc tài cao

  Giang sơn đàng phải rơi vào ngoại bang?

  (Là ai? – Phùng Hưng)

  19. Vua nào thủa bé chăn trâu

  Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành

  Sứ quân dẹp loạn phân tranh

  Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền?

  (Là ai? – Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh)

  20. Ai vì nước bỏ thù nhà?

  Ai từng thắng trận Đống Đa vang lừng?

  (Là những ai? – Trần Quốc Tuấn và Quang Trung)

  6. Câu đố về các sự vật:

  1. Hạt gieo tới tấp.

  Rãi đều khắp ruộng đồng.

  Nhưng hạt gieo chẳng nãy mầm.

  Để bao hạt khác mừng thầm mọc xanh.

  (Hạt mưa)

  2. Con gì có thịt không xương. Đằm trong nắng dãi, mưa tuôn chẳng nề.

  Hiên ngang đọ sức thủy tề.

  Giữ cho đồng ruộng bốn bề xanh tươi.

  (Con đê)

  3. Thân em xưa ở bụi tre.

  Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra.

  (Cây quạt giấy)

  10. Anh ngồi đâu em cũng ngồi hầu

  Yêu em anh mới mớm trầu cho em

  (Cái ống nhổ)

  11. Ao tròn vành vạnh

  Nước lạnh như tiền

  Con gái như tiên

  Trần mình xuống lội

  (Bánh trôi)

  12. Bằng cái đĩa, xỉa xuống ao

  Ba mai chín cuốc mà đào không lên

  (Bóng mặt, trăng mặt trời)

  13. Dong dỏng ba bốn thước dài

  Đầu đeo cái mỏ, bụng gài then ngang

  Bốn chân em đứng sẵn sàng

  Nằm ra cho chắc để chàng đạp đuôi.

  (Cái cối để xay gạo)

  14. Cái dạng quan anh xấu lạ lùng

  Khom lưng uốn gối cả đời cong

  Lưỡi to ra sức mà ăn khoét

  Đành phải theo đuôi có thẹn không?

  (Cái cày)

  15. Có răng mà chẳng có mồm

  Nhai cỏ nhồn nhồn cơm chẳng chịu ăn

  (Cái liềm gặt lúa)

  16. Có đầu mà chẳng có đuôi

  Có một khúc giữa cứng ruôi lại mềm

  (Đòn gánh)

  17. Tối ngày lo việc nước

  Giúp sự sống con người

  Một thân đơn chiếc quanh đời

  Vui thời ai biết, buồn thời ai hay

  (Cái gầu múc nước)

  18. Thân em thì nhỏ tí ti

  Các bà, các chị, các dì đều thương

  Em đi, em lại bốn phương

  Dọc ngang lắm lối, lách luồn nhiều nơi

  Tấm thân hiến trọn cho người

  Sang hèn chẳng chê chuộng, giúp người chẳng quản công

  (Cây kim)

  7. Những câu đố hay

  1. Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em?

  Cái bàn chải

  2. Bệnh gì bác sĩ bó tay

  Bệnh gãy tay

  3. Con kiên bò lên tai con voi nói gì với con voi mà con voi nằm lăn ra chết ngay tức khắc?

  Em đã có thai với anh!

  4. Cái gì to bằng cái vung, vùng xuống ao. Đào chẳng thấy, lấy chẳng được?

  Mặt trăng

  5. Con gì mang được cả miếng gỗ lớn nhưng không mang được hòn sỏi?

  Con sông

  6. Con trai có gì quý nhất?

  Ngọc trai

  7. Vua hôn gọi là gì?

  Hoàng hôn

  8. Hôn chia tay gọi là gì?

  Ly hôn

  9. Hôn con heo trong nhà gọi là gì?

  Hôn thú

  10. Rất thích hôn gọi là gì?

  Kết hôn

  11. Hôn mà bị hôn lại gọi là gì?

  Đính hôn

  12. Có một cây lê có hai cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ có 2 cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi ở trên cây có bao nhiêu quả táo?

  Không có quả nào

  13. Tìm điểm sai trong câu: “dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm”?

  Khoe sắc khóe

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Sách Destination B1 Unit 13
 • Đáp Án Sách Destination B1
 • Đáp Án Destination B1 Unit 7
 • Destination B1 Key Unit 2
 • Destination B1 Lời Giải Unit 3
 • Những Câu Đố Vui Khó Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Đố Mẹo Vui Có Đáp Án
 • 1001+ Những Câu Đố Vui Hay Hại Não Cho Giới Trẻ Kèm Đáp Án Chuẩn Nhất
 • Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Chương Sóng Cơ
 • Lý Thuyết Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều ( Hay)
 • S_Golf Club Tổ Chức Giải Golf Có Tên Đặc Biệt “vào Lớp 4”
 • Bài viết này giúp gì cho bạn?

  – Biết được nhiều câu đố vui khó, hack não và lời giải

  -Rèn luyện sức khỏe não bộ

  – Tạo bầu không khí vui vẻ cho mọi người xung quanh

  Tuyển tập những câu đố vui khó có đáp án

  Câu đố vui khó số 1: Khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?

  Câu đố vui khó số 2: Từ gì mà 100% nguời dân Việt Nam đều phát âm sai?

  Câu đố vui khó số 3: Trò gì 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn?

  Câu đố vui khó số 4: Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

  Câu đố vui khó số 5: Trò gì Càng chơi càng ra nuớc?

  Câu đố vui khó số 6:Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy, nhà trắng ở đâu?

  Câu đố vui khó số 7:Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em chúng ta?

  Câu đố vui khó số 8: Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

  Câu đố vui khó số 9: Con trai có gì quý nhất?

  Câu đố vui khó số 10: Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con thuyền trên một dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt. Đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng một lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn cho những con cá này. Bạn sẽ làm gì để thoát khỏi tình trạng này?

  Câu đố vui khó số 11: Tìm điểm sai trong câu: “Dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm”

  Câu đố vui khó số 12: 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai?

  Câu đố vui khó số 13: Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest được khám phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới?

  Câu đố vui khó hóc búa nhất số 14: Một con trâu, đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng sau đó quay ngược lại sau đó lại quay phải 2 vòng. Hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?

  Câu đố vui khó số 15: Loại nước giải khát nào chứa sắt và canxi?

  Câu đố vui khó số 16: Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong 3 năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

  Câu đố vui khó số 17: Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

  Câu đố vui khó số 18: Một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Và có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này mà không được bớt hàng ra khỏi xe?

  Câu đố vui khó số 19: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

  Câu đố vui khó số 20: Thứ gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi bạn dùng nó và khi vứt đi thì nó xám xịt?

  Câu đố vui khó số 21: Lịch nào dài nhất

  Câu đố vui khó số 24: Xã đông nhất là xã nào?

  Câu đố vui khó số 25: Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?

  Câu đố vui khó số 26: Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà ko chết. Tại sao?

  Câu đố vui khó số 27: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Câu hỏi tại sao ?

  Câu đố vui khó số 28: Ba thằng què đi trước 1 thằng que hỏi có mấy thằng què

  Câu đố vui khó số 29: Có 1 con rết 100 chân dang đi dạo mát bỗng nhiên đụng phải một bãi phân trâu. Rết ngậm ngùi bước tiếp. Hỏi khi đi qua bãi phân châu rết còn mấy chân?

  Câu đố vui khó số 30: Con gì đầu dê mình ốc?

  Câu đố vui hóc búa nhất số 31: Môn gì càng thắng càng thua?

  Câu đố vui khó số 32: Không phải lúc nào cũng thấy nó, không phải lúc nào cũng chạm được nó?

  Câu đố vui khó số 33: Bạn làm việc gì đầu tiên mỗi buổi sáng?

  Câu đố vui khó số 34: Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai?

  Câu đố vui khó số 35: Con gì càng to càng nhỏ?

  Câu đố vui khó số 36: A gọi B bằng bác, B gọi C là ông nội , C kêu D là cậu, D kêu E là dì, E kêu F là chú, F gọi Z là con. Hỏi A gọi Z bằng gì?

  Câu đố vui khó số 37: Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?

  Câu đố vui khó số 38: Cái gì có kích thước bằng con voi nhưng chẳng nặng gram nào cả?

  Câu đố vui khó số 39: Người đàn ông duy nhất trên thế giới có sữa là ai?

  Câu đố vui khó số 40: Bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vừa vượt qua người thứ nhì. Vậy bây giờ bạn đang ở vị trí nào trong đoàn đua ấy?

  Câu đố vui khó số 41: Từ nào trong tiếng Việt có chín mẫu tự h?

  Câu đố vui khó số 42: Cầm trên tay một cây thước và một cây bút, làm thế nào để bạn vẽ được một vòng tròn thật chính xác?

  Câu đố vui khó số 43: Tháng nào ngắn nhất trong năm?

  https://thuthuat.taimienphi.vn/nhung-cau-do-vui-kho-33498n.aspx

  Còn nếu bạn muốn tìm những câu đố mẹo có đáp án, bạn có thể tham khảo bài viết về câu đố mẹo của chúng tôi và sưu tầm thêm một loạt những câu đố hay, hại não để đố bạn bè.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Thực Hành 6 Trang 20, 21 Sgk Sinh Học Lớp 9
 • Bài Tập Có Lời Giải Trang 47, 48, 49, 50, 51 Sbt Sinh Học 7
 • Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 9 Trang 190
 • Giải Bài Tập Môn Sinh Học Lớp 9 Trang 104: Ưu Thế Lai
 • Báo Cáo Thực Hành: Bài 51
 • Câu Đố Vui Về Thầy Cô Hay Nhất Năm 2022, Có Đáp Án, Câu Đố 20/11

  --- Bài mới hơn ---

 • Communication Trang 11 Unit 7 Tiếng Anh 7 Mới Tập 2
 • Giải Câu 4 (Trang 22 Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
 • Tài Liệu Family And Friends Grade 4 Special Edition Student Book
 • Lý Thuyết Gdcd Lớp 8 Bài 13: Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội
 • Đề Thi Kì 1 Lớp 8 Môn Gdcd
 • Không chỉ giúp báo tường trở nên bắt mắt hơn mà câu đố vui 20-11, câu đố về thầy cô còn giúp chương trình chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra thành công và để lại nhiều ấn tượng trong lòng mọi người. Vì thế, nhân ngày 20-11 sắp đến, chúng tôi xin tổng hợp và chia sẻ các câu đố 20/11, các bạn cùng tham khảo và lựa chọn.

  Những câu đố vui về thầy cô hay nhất

  Câu đố vui về thầy cô số 1:

  Anh mặt đen, anh da trắng

  Anh mình mỏng, anh nhọn đầu

  Khác nhau mà rất thân nhau

  Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời?

  Câu đố vui về thầy cô số 2: Lịch nào dài nhất?

  Câu đố vui về thầy cô số 3:

  Đố ai quét sạch quân Đường

  Nổi danh Bố Cái Đại Vương thuở nào

  Tiếc thay mệnh bạc tài cao

  Giang sơn đành phải rơi vào ngoại bang?

  Câu đố vui về thầy cô số 4:

  Có bà nữ tướng Vâng mệnh trời ra

  Trị voi một ngà

  Dựng cờ mở nước?

  Câu đố vui về thầy cô số 5:

  Đất thiêng khí thụy Lam Sơn

  Có người thánh chúa long nhan khác thường

  Tiền là tiền nhật đăng quang

  Hưng là hưng phục Lê Hoàn nghiệp xưa?

  Câu đố vui về thầy cô số 6:

  Đố ai trên Bạch Đằng giang

  Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời

  Phá quân Nam Hán tơi bời

  Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?

  Câu đố về ngày 20-11 có đáp án

  Câu đố vui về thầy cô số 7:

  Hè về áo đỏ như son

  Hè đi thay lá xanh non mượt mà

  Bao nhiêu tay toả rộng ra

  Như vẫy như đón bạn ta đến trường?

  Câu đố vui về thầy cô số 8:

  Đố ai gian khó chẳng lùi

  Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay

  Mười năm Bình Định ra tay

  Thành Đông Quan, mất vía bầy Vương Thông?

  Câu đố vui về thầy cô số 9:

  Mặt em phương trượng chữ điền

  Da em thì trắng áo xinh mặc ngoài

  Lòng em thì có đất trời

  Có câu nhân nghĩa, có lời hiếu trung

  Đến khi quân tử có dùng

  Thì em sẽ ngỏ tấm lòng cho xem.

  Câu đố về thầy cô và mái trường

  Câu đố vui về thầy cô số 10:

  Đố ai nêu lá quốc kì

  Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời

  Yếm, khăn đội đá vá trời

  Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?

  Câu đố vui về thầy cô số 11:

  Da trắng muốt

  Ruột trắng tinh

  Bạn với học sinh

  Thích cọ đầu vào bảng

  Câu đố vui về thầy cô số 12:

  Thân hình chữ nhật

  Chữ nghĩa đầy mình

  Ai mà muốn giỏi

  Sẽ phải nhìn tôi.

  Câu đố về tôn sư trọng đạo

  Câu đố vui về thầy cô số 13:

  Đố ai qua Nhật, sang Tàu

  Soạn thành huyết lệ lưu cầu tàn thư

  Hô hào vận động Đông Du

  Kết đoàn cùng với sĩ phu khắp miền?

  Câu đố vui về thầy cô số 14:

  Nơi nào nắng biển trong lành

  Bác dạy đàn trẻ học hành tiến nhanh?

  Câu đố vui về thầy cô số 15:

  Đầu đuôi vuông vắn như nhau

  Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều

  Tính tình chân thức đáng yêu

  Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?

  Câu đố vui về thầy cô số 16:

  Nơi nào Bác sống một thời

  Làm thầy giáo dạy trẻ vui học hành?

  Câu đố vui về thầy cô số 17:

  Làng Nguyệt Ức, có một người

  Khai Xuyên tên chữ, hiệu thì Hạnh Am

  Đang làm tri huyện bỏ quan

  Lục niên ẩn tích dạy đàn học sinh

  Giúp mưu Nguyễn Huệ Bắc Bình

  Đố ai biết được tiên sinh tên gì?

  Câu đố vui về thầy cô số 18:

  Cày trên đồng ruộng trắng phau

  Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?

  Câu đố vui về thầy cô số 19:

  Nơi nào thành quách dọc ngang

  Theo cha, Bác vượt gian nan học hành?

  2. Các câu đố hay về học tập

  – Câu đố vui về thầy cô số 20:

  Cái mình đo đỏ

  Cái mỏ nâu nâu

  Xuống tắm ao sâu

  Lên cày ruộng cạn?

  (Đố là cái gì?)

  Đáp án: Cái bút mực

  – Câu đố vui về thầy cô số 21:

  Cây suôn đuồn đuột

  Trong ruột đen thui

  Con nít lui cui

  Giẫm đầu đè xuống?

  (Đố là cái gì?)

  – Câu đố vui về thầy cô số 22:

  Chị ơi xích lại cho gần

  Cho tôi chấm chút một hàng lệ rơi?

  (Đố là cái gì?)

  – Câu đố vui về thầy cô số 23:

  Da tôi màu trắng

  Bạn cùng bảng đen

  Hãy cầm tôi lên

  Tôi làm theo bạn?

  (Đố là cái gì?)

  Câu hỏi về ngày nhà giáo việt nam 20/11

  – Câu đố vui về thầy cô số 24:

  Mặt em phương trượng chữ điền

  Da em thì trắng, áo đen mặc ngoài

  Lòng em thì có đất trời

  Có câu nhân nghĩa, có lời hiếu trung

  Dù khi quân tử có dùng

  Thì em sẽ ngỏ tấm lòng cho xem?

  (Đố là cái gì?)

  – Câu đố vui về thầy cô số 25:

  Đường ngang, ngõ tắt tứ bề

  Ai chưa thuộc nẻo đi về đều xem?

  (Đố là cái gì?)

  – Câu đố vui về thầy cô số 26:

  Hai đầu mọc ở hai chân

  Cái chân lại đúng là thân mới kỳ

  Xin bạn một mẩu bút chì

  Mượn bạn ngòi bút cũng vì việc chung?

  (Đố là cái gì?)

  – Câu đố vui về thầy cô số 27:

  Mặt cô như trát nhọ nồi

  Lại còn điểm phấn cho người ta trông

  Đàn bà cho tới đàn ông

  Nhìn cô thỏa lòng, lau mặt cho cô?

  (Đố là cái gì?)

  – Câu đố vui về thầy cô số 28:

  Mình bầu, môi miệng nứt hai

  Chỉ có một mắt, chui hoài trong hang?

  (Đố là cái gì?)

  – Câu đố vui về thầy cô số 29:

  Có mặt mà chẳng có đầu

  Bốn chân có đủ, không cần có tay

  Học trò kẻ dở, người hay

  Ai ai cũng phải hàng ngày nhớ em?

  (Đố là cái gì?)

  – Câu đố vui về thầy cô số 30:

  Đi học lóc cóc theo cùng

  Khi về lại bắt khom lưng cõng về?

  (Đố là cái gì?)

  – Câu đố vui về thầy cô số 31:

  Tính ưa chính xác

  Tấm lòng thẳng ngay

  Giúp trò hàng ngày

  Học hành tấn tới?

  (Đố là cái gì?)

  – Câu đố vui về thầy cô số 32:

  Vừa bằng một đốt ngón tay

  Day đi day lại, mất bay hình thù?

  (Đố là cái gì?)

  – Câu đố vui về thầy cô số 33:

  Gốc gác vốn họ nhà cây

  Quê cha, đất tổ, nơi đầy mầu xanh

  Vì đời hiến cả tấm thân

  Cắt, nghiền, nấu, tẩy, bao lần chẳng lo

  Để nên cuốn vở học trò

  Để thêm bức họa, trang thơ cho đời?

  (Đố là cái gì?)

  – Câu đố vui về thầy cô số 34:

  Chân vuông, khuôn mặt cũng vuông

  Quanh năm đứng vững, chẳng buồn đi đâu

  Đàn con mấy đứa như nhau

  Đứng vây quanh mẹ, chẳng bao giờ nằm?

  (Đố là cái gì?)

  – Câu đố vui về thầy cô số 35:

  Mẹ tôi thân béo, gáy tròn

  Mẹ tài nhờ có nghìn con tuyệt vòi

  Mấy người muốn hiểu mẹ tôi

  Quen biết cả đời mà dễ hiểu đâu?

  (Đố là cái gì?)

  Các câu đố hay về học tập

  Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, các em có thể tìm những ca dao về thầy cô hay, đặc biệt như là món quà ý nghĩa cho thầy cô.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Hàng Nghìn Câu Đố Vui 20/11 Có Đáp Án Hay Nhất
 • Top Câu Đố 20 Tháng 11 Có Đáp Án Hay Nhất 2022
 • 25 Câu Đố 20/11 Vui, Ý Nghĩa Đăng Báo Tường Có Đáp Án Về Thầy Cô
 • Tổng Hợp Câu Đố Vui Cho Ngày 20
 • Game Ai Là Triệu Phú
 • Dàn Ý Giải Thích Câu Nói “học

  --- Bài mới hơn ---

 • Dàn Ý Giải Thích Câu Học Học Nữa Học Mãi
 • Giải Thích Lời Khuyên Của Lênin Học Học Nữa Học Mãi
 • Giải Thích Nội Dung Lời Khuyên Của Lênin: Học, Học Nữa, Học Mãi
 • Em Hãy Giải Thích Lời Khuyên Của Lê Nin Học Học Nữa Học Mãi Câu Hỏi 655155
 • Em Hãy Giải Thích Nội Dung Lời Khuyên Của Lênin: Học, Học Nữa, Học Mãi.
 • Mở bài: Học tập là điều kiện thiết yếu để đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống. Bất cứ một công việc gì cũng cần chúng ta phải học, phải có tri thức thì mới có thể làm được việc. Việc học là một quá trình diễn ra xuyên suốt trong dòng đời con người. Cũng giống như nhà triết học vĩ đại Lê-nin từng nói : “Học- Học nữa- Học mãi”.

  Thân bài

  Để thấm nhuần hết tư tưởng mà Lê-nin muốn truyền dạy trước tiên ta phải hiểu được ý nghĩa câu nói. “Học- Học nữa- Học mãi” là gì?

  + Học: quá trình tích lũy, thu nhận kiến thức. Học bao gồm cả học tri thức, văn hóa, đạp đức, kĩ năng sống. Chúng ta không chỉ học ở trường, học từ thầy cô mà chúng ta còn phải học mọi người xung quanh, học cha mẹ, bạn bè, và mọi người khác nhau; học từ nhiều nguồn khác nhau: sách báo; phương tiện thông tin đại chúng; internet;…

  + Học nữa: là học từ cấp độ dễ đến cấp độ khó; học từ tri thức này đến tri thức khác; học nhiều trình độ mới hơn, phức tạp hơn. Tích lũy kiến thức từ nhiều khía cạnh; lĩnh vực khác nhau cho ta một bệ đỡ tri thức đa chiều, vững chắc. Đây là nhân tố cần thiết, hành trang, nền tảng lí tưởng cho công việc và cuộc sống của chúng ta trong hiện tại và tương lai.

  + Học mãi: lại có nghĩa là học liên tục, học không ngừng nghỉ. Sống là để học, là để tích lũy tri thức, tiếp thu kinh nghiệm. Khi còn trẻ ta học, về già ta cũng học, học những gì ta cần, học những gì ta chưa thấu. Sự học là vô tận; là say mê liên tục.

  • Ý nghĩa cả câu: Lê-nin đã rất khéo léo khi sử dụng 3 từ học đan xen theo cấp độ tăng dần, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học. Sự nghiệp học hành không phải là một sớm một mai mà là cả một quá trình vĩnh cửu, hăng say tích lũy. Chỉ khi con người ta đeo đuổi con đường học vấn, con người ta mới có thể dần hoàn thiện, trưởng thành và đạt được những điều mong muốn.
  • Bàn luận câu nói: Câu nói của Lê-nin để lại cho đời là một chân lí đúng đắn. Tại sao chúng ta cần “Học- Học nữa- Học mãi”

  + Kiến thức mỗi chúng ta lại chỉ như giọt nước nhỏ giữa đại dương bao la nếu không chăm chỉ, chủ động tìm tòi học tập thì sẽ trở nên thụ động, ấu trĩ, bất tài, vô dụng.

  + Bởi cuộc sống ngày càng phát triển, hàng ngày hàng giờ có hàng trăm hàng nghìn phát minh, công thức ra đời. Kiến thức nhân loại vì thế cũng cứ nhiều lên vô tận. Mà kiến thức con người lại có hạn, nếu cứ thụ động, ỷ nại, lười biếng thì chúng ta sẽ bị thụt lùi, lạc hậu so với sự phát triển của loài người. Chính chúng ta sẽ tự đẩy chúng ta ra cái guồn quay phát triển của nhân loại.

  + Học, học nữa, học mãi là một phương pháp giáo dục tích cực. Bản thân mỗi người sẽ tự ý thức trong cách tư duy, nhận thức, cũng như tích lũy kiến thức bản thân. Lâu dần trong chúng ta hình thành nên thói quen chủ động, độc lập, tự mình tìm tòi kiến thức. Không chỉ học trong sách chúng ta còn ứng dụng, chứng minh thực tiễn. Hay tự đọc trước, tìm hiểu qua rồi lên lớp nghe thầy cô giảng lại. Cách học chủ động này sẽ giúp chúng ta khắc sâu hơn những kiến thức đã được học.

  + Cũng giống như cách mạng tháng Mười Nga, Lê-nin luôn tiên liệu được những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Câu nói đã trải qua hàng thế kỉ nhưng lại phác họa được thực tiễn một cách rõ nét. ” Học- học nữa- Học mãi” là cách tác động đến chính người học, để bản thân người học tự cố gắng, tự rèn rũa và tự thành công. Câu nói là hướng đi tiên quyết, đã và đang được ứng dụng mạnh mẽ trong mọi cấp học, cải cách lối mòn trong giáo dục xưa cũ. Đó là; thụ động; chai lì; đó là giỏi lí thuyết nhưng kém thực hành; sách vở thì vanh vách mà thực tế lại ù ù cạc cạc. Cần tích cực đẩy lùi nhanh chóng vấn nạn này.

  + ” Học-Học nữa- Học mãi” không chỉ giúp cho bản thân chúng ta mà còn góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển xã hội. Học hỏi, đem nhiều tri thức khoa học, công nghệ thế giới về phát triển, dựng xây đất nước, đưa đất nước tiến xa, xa hơn nữa trên vị thế quốc tế.

  + Từ xưa đến nay dân tộc ta luôn có truyền thống hiếu học. Có thể kể đến rất nhiều các tấm gương hiếu học nổi tiếng trong lịch sử nước nhà như: Cao Bá Quát; Mạc Đĩnh Chi; Lương Thế Vinh;…Cao Bá Quát là người viết chữ rất xấu, nhà lại khó khăn trăm bề, luôn bị bạn bè trêu chọc nhưng ông không nản lòng, mà chăm chỉ cố gắng từng ngày. Mỗi buổi đi đốn củi, lấy nước ông đều lấy cây gậy tập viết trên đất; đêm về không có đèn lại bắt đom đóm làm đèn tập luyện chữ. Không phụ tấm lòng ham học, sự miệt mài tận tụy sớm hôm, chữ của ông ngày càng đẹp, văn ngày càng hay. Ông đỗ Á nguyên thời vua Minh Mạng khi tuổi đời còn rất trẻ và được người đời trọng vọng. Trên con đường học vấn của ông có biết bao chông gai, bao thử thách nhưng ông vẫn không ngừng nghỉ; không dừng lại mà luôn cố gắng, nỗ lực liên tục để rồi thành quả xứng đáng sẽ được đền đáp.

  + Học là một việc tốt nhưng học như thế nào mới đem lại hiệu quả tích cực nhất? Học nhưng phải học cách có chọn lọc, không phải cái gì cũng học, ai nói gì cũng theo. Học là phải có quan điểm; lập trường vững vàng; tư duy những điều đúng đắn, học theo những điều có ích, nghe lời chỉ bảo của những người có trình độ, có kiến thức có đạt đức tốt. Tránh bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ, học tập những cái vô bổ, tiêu cực (game; tranh ảnh sách báo đồ trụy; bạo lực;…) Không bảo thủ; khiên cưỡng dập khuôn; cương nhu phù hợp. Việc học phải luôn đi đôi với hành. Không được để kiến thức mãi chỉ là kiến thức, những con chữ chỉ là những con chữ cứng nhắc, khô khan mà phải biết ứng dụng những gì đã được học vào thực tiễn đời sống một cách linh hoạt, phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất.

  + Chúng ta có học, có học nữa, có học mãi nhưng lại là học theo cách đối phó; học tủ; học để qua môn; học để cho có lệ;… Đây là một cách học sai trái; một hướng đi lệch lạc cần sớm bài trừ trong đầu con người đặc biệt là thế hệ đang ngồi trên ghế học sinh. Do tâm lí chính các em hay của chính các bậc phụ huynh; các thầy cô; áp lực điểm số đang đè nén lên các em? Đây là một vấn đề nhức nhối cần sớm được giải quyết triệt để, tránh những mầm mống, lối mòn trong nhận thức về lâu dài.

  + Học tập văn hóa tốt thôi là chưa đủ, chúng ta phải rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, cư xử văn hóa, lễ phép, xứng đáng là con cháu của một dân tộc anh hùng. (Có tài mà không có đức cũng trở thành người vô dụng)

   Ý nghĩa: Lời dăn dạy của Lê-nin gửi đến cho các thế hệ là chiều sâu tư tưởng trí tuệ, mang lại những giá trị văn hóa, giáo dục to lớn, có ý nghĩa thấm thía đến mỗi thế hệ hôm nay và cả mãi mai sau:

  + Đó là động lực, khuyến khích chúng ta học tập, học văn hóa, học kĩ năng, học cách làm việc. Học không chỉ ở sách vở mà còn học ở ngoài cuộc sống, học mọi lúc, mọi nơi, mọi độ tuổi.

  + Đây còn là quyết sách phù hợp với hoàn cảnh quốc gia. Hiện tại trên trường quốc tế, nước ta được đánh giá là đất nước đang phát triển với nhiều khó khăn, thử thách. Chỉ có con đường học vấn, chỉ có học hỏi từ nước ngoài mới đưa đất nước đẩy lùi được những chông gai cản đường, vươn lên phát triển, sánh ngang với các anh em láng giềng gần xa. Cũng giống như Hồ chủ tịch sinh thời đã từng nói: ” Đất nước có trở nên tươi đẹp hay không, có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.”

  Câu nói của Lê-nin không chỉ có giá trị cho quá khứ, cho hiện tại mà còn vang vọng đến cả những thế hệ, những trang sách vàng tương lai. Mỗi chúng ta hãy không ngững học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành một công dân tốt, một người có ích cho xã hội, cho cộng đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Thích Và Hướng Dẫn Cách Xin Quan Âm Linh Xâm
 • Giải Quẻ Xăm Số 49
 • Không Thể Giải Nén Bằng Winrar Với File Dung Lượng 4Gb
 • Âm Thanh Dts Là Gì? Ứng Dụng Và Các Loại Âm Thanh Dts
 • Công Nghệ Âm Thanh Dts Có Những Ưu Điểm Gì?
 • Những Câu Đố Vui Mẹo Thông Minh Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 6 (Có Đáp Án)
 • Bộ Đề Ôn Tập Môn Toán Lớp 5 Lên Lớp 6 (Có Đáp Án)
 • Top 52 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Toán Lớp 6 Có Đáp Án, Cực Hay
 • Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án
 • Đề Kiểm Tra Học Kì I Lớp 7 Môn Sinh Học Năm 2022
 • Tổng hợp nững câu đố vui thông minh có đáp án hay, hại não

  Câu đố vui thông minh số 1: Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy, nhà trắng ở đâu ?

  Câu đố vui thông minh số 2: Núi nào mà bị chặt ra từng khúc?

  Câu đố vui thông minh số 3: Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân?

  Câu đố vui thông minh số 4: Nơi nào có đường sá, nhưng không có xe cộ; có nhà ở, nhưng không có người; có siêu thị, công ty… nhưng không có hàng hóa… Đó là nơi nào?

  Câu đố vui thông minh số 5: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

  Câu đố vui thông minh số 6: Đố mọi người tòa nhà nào lớn nhất thế giới hiện nay

  Câu đố vui thông minh số 7: Con gì đầu dê mình ốc?

  Câu đố vui thông minh số 8: Bạn làm việc gì đầu tiên mỗi buổi sáng?

  Câu đố vui thông minh số 9: Có một cây lê có hai cành, mỗi cành có hai nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có hai nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo?

  Câu đố vui thông minh số 10: 9 ? 9=… Dấu ? phải điền là bao nhiêu để được kết quả lớn nhất

  Câu đố vui thông minh số 11: Một tội phạm bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

  Câu đố vui hại não số 12: Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, bắc cầu thiên lý nằm ngang một mình?

  Câu đố vui thông minh số13: Sáng chiều gương mặt hiền hòa, giữa trưa bộ mặt chói lòa gắt gay, đi đằng Đông, về đằng Tây, hôm nào vắng mặt trời mây tối mù. Là gì?

  Câu đố vui thông minh số 14: Đố mọi mọi khi sở thú bị cháy con gì chạy ra nhanh nhất và đầu tiên

  Câu đố vui thông minh số 15: Cày trên đồng ruộng trắng phau, khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm.

  Câu đố vui thông minh số 16: Đố mọi người cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

  Câu đố vui khó số 17: Bác sĩ gặp bệnh gì mà bó tay

  Câu đố vui thông minh số 18: Chơi gì mà chơi càng ra nước

  Câu đố vui thông minh số 19: Đố mọi người có cái gì mà khi bạn gói nó không bao giờ xuất hiện dù có đánh chết?

  Câu đố vui thông minh số 20: Đố mọi người cái gì của người con gái lúc nào cũng ẩm ướt?

  Tổng hợp những câu đố vui rèn trí thông minh cho trẻ em

  Câu đố vui thông minh số 21: Cây gì càng để lâu thì càng thấp?

  Câu đố vui thông minh số 22: Vừa bằng một thước. Mà bước không qua?

  Câu đố vui thông minh số 23: Theo bạn thì cơ quan quan trong nhất của người phụ là gì?

  Câu đố vui thông minh số 24: Năm ông cùng ở một nhà, tình huynh nghĩa đệ vào ra thuận hòa, bốn ông tuổi đã lên ba, một ông đã già lại mới lên hai. Là cái gì?

  Câu đố vui ngắn số 25: Cái gì của bạn mà toàn người khác dùng?

  Câu đố vui thông minh số 26: Nhà đen lại đội đồ đen Trên thì sấm động, dười thì đèn chong

  Câu đố vui thông minh số 27: Đố mọi người có 1 cái mà lúc lên , lúc xuống nhưng nó không bao giờ chuyển động hay nhúc nhích đi đâu được?

  Câu đố vui thiếu nhi số 28: Năm thằng cầm hai cây sào. Đuổi đàn ngỗng trắng chui vào trong hang.

  Câu đố vui thông minh số 29: Nắng lửa mưa dầu tôi đâu bỏ bạn Tối lửa tắt đèn sao bạn bỏ tôi

  Câu đố vui thông minh số 30: Đố mọi người vật gì mà có thể giúp chúng ta nhìn thẳng qua tường dễ dàng?

  Câu đố vui thông minh số 31: Ngoài xanh trong trắng như ngà Đức ông cũng trọng đức bà cũng yêu

  Câu đố vui dân gian số 32: Nghe kêu mà chẳng thấy ơi. Cong lưng mà chạy một hơi tói nhà

  Câu đố vui thông minh số 33: Làm cách nào để không bao giờ buồn ngủ khi thức đủ 7 ngày?

  Câu đố vui thông minh số 34: Ngả lưng cho thế gian nhờ. Vừa êm, vừa ấm đổ ngờ bất trung

  Câu đố vui thông minh số 35: Trên thế giới có rất nhiều ngôn ngữ, vậy ngôn ngữ nào không phát ra âm thanh?

  Câu đố vui thông minh số 36: Người nhỏ mà ngậm tăm dài Nón thì không đội, đội quai lên đầu

  Câu đố vui thông minh số 37: Nằm kề mà có thấy đâu Trời cao đất thấp sạch làu đều thông

  Câu đố vui thông minh số 38: Thân em xưa ở bụi tre, mùa đông xếp lại mùa hè mở ra?

  Câu đố vui thông minh số 39: Có 3 người tự nhận Thiên là em trai của họ, nhưng hỏi lại Thiên thì Thiên lại nói mình đâu có anh trai nào ? Theo mọi người 3 người kia ai là người nói không đúng?

  Tuyển tập những câu đố vui thông minh có đáp án

  https://thuthuat.taimienphi.vn/nhung-cau-do-vui-thong-minh-33501n.aspx

  Bên cạnh đó, nếu như ai yêu thích những câu đố vui về Địa danh thì bạn có thể tham khảo những câu đố vui về Địa danh mà chúng tôi tổng hợp ở bài trước để có được những câu hỏi hay và đưa ra được đáp án chính xác cho những câu đố đó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hk 1 Môn Gdcd Lớp 8 Có Đáp Án
 • 200 Bài Tập Tích Phân Hay Và Khó
 • Đáp Án Của Game Brain Out
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến Nghệ An
 • Đáp Án Tìm Hiểu Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Dịch Vụ Công Trực Tuyến Bắc Giang 2022
 • Giải Thích: Lời Nói Gói Vàng Và Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua (Bài Viết 6 Lớp 7)

  --- Bài mới hơn ---

 • Dân Gian Có Câu: Lời Nói Gói Vàng, Đồng Thời Lại Có Câu: Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua, Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa Lòng Nhau. Qua Hai Câu Trên, Em Hãy Cho Biết Dân Gi
 • Dân Gian Có Câu: Lời Nói Gói Vàng, Đồng Thời Lại Có Câu: Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua, Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa Lòng Nhau. Qua Hai Câu Trên, Em Hãy Cho Biết Dân Gian Đã Hiểu Như Thế Nào Về Giá Trị, Ý Nghĩa Của Lời Nói Trong Cuộc Sống.
 • Giải Thích Lời Nói Gói Vàng, Đồng Thời Lại Có Câu Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua…
 • Cách Nén/giải Nén Tập Tin .zip Hoặc .rar Với Phần Mềm 7Zip
 • Cách Giải Nén File Rar, Zip, Iso Bằng Winrar 2022
 • Đề 4: Dân gian có câu : Lời nói gói vàng đồng thời lại có câu Lời nói chẳng mất tiền mua/ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Qua hai câu trên em hãy cho biết dân gian đã hiều thế nào về giá trị và ý nghĩa lời nói trong cuộc sống. Bài làm Mở bài:

  • Lời nói là phương tiện để giao tiếp cũng là thước đo của những chuẩn mực đạo đức trong xã hội. Vì thế việc sử dụng lời ăn tiếng nói hằng ngày trở thành một vấn đề quan tâm hàng đầu của xã hội. Ông cha ta đã khẳng định ý nghĩa và giá trị của lời nói qua hai câu tục ngữ “lời nói gói vàng” và “lời nói chẳng mất tiền mua/ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
  • Hai câu tục ngữ này thoạt nhìn tưởng có mâu thuẫn nhưng thật ra chúng đều đề cao giá trị lời nói, bổ trợ ý nghĩa cho nhau.

  Thân bài:

   Giải thích nghĩa của hai câu nói:

  + “Lời nói: chuỗi âm thanh phát ra có ý nghĩa trọn vẹn nhằm truyền đạt thông tin, tình cảm hoặc yêu cầu của mình đối với những người xung quanh.

  + “Gói” động từ chỉ hành động bao kín vật gì đó trong túi vải, giấy…, danh từ chỉ đơn vị chứa đựng

  + “Vàng”: kim loại quý giá nhất trong đời sống thường ngày của người dân.

   Câu nói có thể hiểu theo hai cách:

  + Một gói vàng có giá trị và rất quý thì lời nói thốt ra cũng thế, nó đáng quý còn hơn vàng bạc.

  + Việc nói năng, sử dụng ngôn ngữ cũng như hành động gói vàng, phải hết sức cẩn thận, cân nhắc.

   “Lời nói chẳng mất tiền mua/ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”:

  + “chẳng mất tiền mua” lời nói, ngôn ngữ là tài sản chung của dân tộc nhưng cũng là của riêng mỗi người. Với những người bình thường, ai cũng có thể sử dụng ngôn ngữ một cách công bằng và do mình lựa chọn. Vì thế không phải mất một đồng nào cho việc sử dụng lời nói giao tiếp.

  + “Lựa lời mà nói vừa lòng nhau”: lời nói không mất tiền nhưng không phải muốn nói bất cứ điều gì, bất cứ nơi đâu cũng được. Lựa lời ở đây là lựa chọn lời hay ý đẹp, lựa chọn ngôn ngữ phù hợp từng đối tượng, hoàn cảnh giao tiếp để đạt hiệu quả giao tiếp cao nhất. “Vừa lòng nhau” ở đây không phải là nói ngon, nói ngọt để người nghe thích thú, hài lòng mà là cách nói tế nhị, uyển chuyện khiến người nghe không cảm thấy bị xúc phạm, chói tai..

   Vì sao lời nói lại quý giá như vậy:

  Kết bài:

  • Lời nói là công cụ để giao tiếp, học tập và các hoạt động khác. Lời nói còn thể hiện phẩm chất, trình độ mỗi con người.
  • Vì vậy mỗi người cần sử dụng lời nói một cách văn minh, lịch sự để đạt được mong muốn giao tiếp.
  • Lời nói là phương tiện dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất để con người giao tiếp, truyền đạt nguyện vọng, tình cảm. Nó giúp con người tư duy và tổ chức xã hội, chiếm lĩnh thế giới.
  • Lời nó tác động đến người nghe hai mặt: tích cực và tiêu cực. Có những lời nói khiến người nghe hài lòng, tạo mối quan hệ tốt, đem đến những tình cảm đẹp. Nhưng cũng có những lời nói khiến người khác thất vọng, buồn phiền có khi ảnh hưởng đến cả tương lai của họ.
  • Lời nói thốt ra không thể rút lại được, có những người hối hận vì lời nói thiếu suy nghĩ của mình.
   Chúng ta làm gì để phát huy giá trị lời nói
  • Giới trẻ hiện nay, trong đó có học sinh- một thế hệ cần phải gánh vác trách nhiệm dân tộc trong đó có bảo tồn sự giàu đẹp của tiếng Việt, lại sử dụng lời nói một cách bừa bãi, xa rời chuẩn mực, thiếu tế nhị, lịch sự, kém văn hóa…đây là vấn đề cần lên án.
  • Mỗi người chúng ta nên sử dụng lời nói có chọn lọc, trong hoàn cảnh, tình huống giao tiếp khác nhau thì vận dụng ngôn ngữ khác nhau. Nói năng lễ phép, lịch sử, văn minh là cách thể hiện người có văn hóa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Thích Câu Tục Ngữ Lời Nói Gói Vàng
 • Giải Thích Câu Nói Lời Nói Gói Vàng, Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua …
 • Em Hãy Giải Thích Nội Dung Lời Khuyên Của Lênin: Học, Học Nữa, Học Mãi.
 • Em Hãy Giải Thích Lời Khuyên Của Lê Nin Học Học Nữa Học Mãi Câu Hỏi 655155
 • Giải Thích Nội Dung Lời Khuyên Của Lênin: Học, Học Nữa, Học Mãi
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100