Unit 8 Lớp 7: Skills 2

--- Bài mới hơn ---

 • Soạn Anh 8: Unit 2. Skills 2
 • Soạn Anh 8: Unit 1. Skills 1
 • Hướng Dẫn Giải Unit 3. At Home Trang 27 Sgk Tiếng Anh 8
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang 33 Sách Giáo Khoa Vật Lí 11
 • Unit 8 lớp 7: Skills 2 (phần 1 → 4 trang 23 SGK Tiếng Anh 7 mới)

  Video giải Tiếng Anh 7 Unit 8: Films – Skills 2 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

  1. Nick and his father are talking about Tom Hanks, a hollywood film star. Listen t their conversation and correct the following statements. (Nick và cha cậu ấy đang nói về Tom Hanks, một ngôi sao điện ảnh Hollywood. Lắng nghe bài hội thoại у sửa lại các câu sau.)

  Bài nghe:

  1. Tom Hanks is Nick’s father favourite film star.

  2. Tom Hanks is not a handsome actor.

  3. Tom Hanks has won two Oscars.

  Nội dung bài nghe:

  Nick: Who is your favourite film star, Dad?

  Dad: Tom Hanks, of course.

  Nick: Tom Hanks? Who is he?

  Dad: He is one of the most famous and richest actors in Hollywood.

  Nick: Really? Has he won any awards?

  Dad: Yes, he has won the Oscar for Best Actor twice.

  Nick: Two Oscars? Amazing! He must bẹ very handsome!

  Dad: No, he isn’t, he isn’t an atttractive actor, compared to other actors in Hollywood. However, most critics say that he is one of the best actors.

  Nick: What kind of roles does he often play?

  Dad: He often plays serious roles such as a soldier in Saving Private Ryan, or a lawyer who has AIDS in Philadelphia. He also appears in many other entertaining films such as Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, etc.

  Nick: Can you recommend one of his best films?

  Dad: Of course, you’ve Got Mail. It’s one of the biggest comedies of the 1990s.

  Hướng dẫn dịch

  Nick: Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bạn, bố?

  Bố: Tom Hanks, tất nhiên rồi.

  Nick: Tom Hanks? Anh ta là ai?

  Bố: Anh ấy là một trong những diễn viên nổi tiếng và giàu nhất ở Hollywood.

  Nick: Thật sao? Anh ấy đã giành được giải thưởng nào chưa?

  Bố: Vâng, anh ấy đã hai lần giành giải Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất.

  Nick: Hai giải Oscar? Kinh ngạc! Anh ta phải rất đẹp trai!

  Bố: Không, anh ấy không phải, anh ấy không phải là diễn viên hấp dẫn, so với các diễn viên khác ở Hollywood. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phê bình nói rằng ông là một trong những diễn viên tốt nhất.

  Nick: Anh ấy thường đóng vai gì?

  Bố: Anh thường đóng vai chính như một người lính trong Saving Private Ryan, hoặc một luật sư AIDS ở Philadelphia. Anh cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim giải trí khác như Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, …

  Nick: Bố có thể giới thiệu một trong những bộ phim hay nhất của anh ấy không?

  Dad: Tất nhiên, con xem Got Mail. Đó là một trong những phim hài lớn nhất của thập niên 1990.

  2. Listen again. Answer the questions below. (Nghe lại. Trả lời các câu hỏi sau.)

  Bài nghe:

  1. He has won the Oscar for Best Actor twice.

  2. They say he is one of the best actors in Hollywood.

  3. Tom Hanks plays the role of a soldier in Saving Private Ryan.

  4. Because it is one of the best comedies in the 1990s.

  3. Make notes about one of your favourite films. (Ghi chú về một trong những bộ phim ưa thích của bạn.)

  My favourite film:

  Name of the film: 3 idiots. Type of the film: comedy. Actors: Aamir Khan, Kareena Kapoor, R. Madhavan

  The pilot: It’s the story of 3 students. They are close friends and they are very talented. Rancho is the main character and he loves the daughter of his professor. The film is very hilarious and moving. It has a happy ending.

  Other aspects of the film: The acting is natural and excellent. The music is interesting with a fun rhythm. The visuals are beautiful with a lot of beautiful sceneries.

  Critics said that it is one of the best film with moving and hilarious scenes. It also includes a meaningful message for the young. It has won a lot of pcious prizes in India and in the world.

  I think that is one of the best films I have ever seen. It’s a must-see film for everybody.

  4. Write a review of your favourite film. Use the information in 3, and the film review on Nick’s blog as a model. You may follow the writing plan below. (Viết một bài đánh giá về bộ phim ưa thích của bạn. Sử dụng các thông tin trong bài 3 và bài đánh giá phim của Nick làm mầu. Bạn có thế theo dàn ý sau.)

  Introduction (Phần giới thiệu)

  Paragraph 1: (Đoạn 1)

  Tên phim, thể loại phim, các diễn viên và đạo diễn.

  Body (Phần chính)

  Paragraph 2: (Đoạn 2)

  Cốt truyện: Điêu gì xảy ra trong phim? Bộ phim như thể nào? (hấp dẫn, cảm động, hài hước). Kết thúc phim như thế nào?

  Paragraph 3: (Đoạn 3)

  Các khía cạnh khác trong phim: diễn xuất, âm nhạc, các hiệu ưng đặc biệt, khung cảnh, v.v…

  Conclusion (Phần kết)

  Paragraph 4 (Đoạn 4)

  Các đánh gia cùa các nhà phê bình, ý kiến chung của bạn (Tại sao bạn đề xuất phim đó cho mọi người?)

  Gợi ý:

  The film I like best is “3 idiots”. It’s a comedy with the acting of Aamir Khan, Kareena Kapoor and R. Madhavan.

  It’s the story of 3 students. They are close friends and they are very talented. Rancho is the main character and he loves the daughter of his professor. The film is very hilarious and moving. It has a happy ending.

  The acting of the character is very natural and excellent. The music is interesting with a fun rhythm. It’s really suitable for this film. The visuals are beautiful with a lot of beautiful sceneries.

  Critics say that it is one of the best film with moving and hilarious scenes. It also includes a meaningful message for the young. It has won a lot of pcious prizes in India and in the world.

  I think that is one of the best films I have ever seen. It’s a must-seen film for everybody.

  Hướng dẫn dịch

  Bộ phim tôi yêu thích nhất là “3 chàng ngốc”. Đó là một phim hài vói sự diễn xuất của Aamir Khan, Kareena Kapoor và R. Madhavan.

  Bộ phim nói về câu chuyện của 3 chàng sinh viên. Họ là những người bạn thân thiết và đều là người có tài. Rancho là nhân vật chính và cậu ấy yêu con gái của ngài giáo sư. Bộ phim rất hài hước và cảm động. Nó có một kết thúc có hậu.

  Diễn xuất của diễn viên rất tự nhiên và xuất sắc. Âm nhạc thú vị với giai điệu vui tươi. Âm nhạc rất phù hợp. Các khung cảnh rất đẹp và có nhiều cảnh đẹp.

  Các nhà phê bình cho rằng đây là một trong những bộ phim hay nhất bao gồm cá các tình huống hài hước và cảm động. Nó cũng chứa đựng một thông điệp ý nghĩa cho giới trẻ. Nó giành được rất nhiều giải thưởng cao quý ở Ấn Độ và trên toàn thế giới.

  Tôi cho rằng đây là một trong những bộ phim hay nhất mà tôi từng được xem. Đó là bộ phim mà tất cả mọi người phải xem.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập 2 Trang 69 Sgk Tiếng Anh Lớp 8
 • Soạn Tiếng Anh 6 Unit 8: Out And About
 • Unit 7 My Neighborhood (Read) Trang 67
 • Unit 2 Making Arrangements (Read) Trang Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8
 • Soạn Anh 7 Mới : Unit 9. Looking Back
 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 Unit 11: Science And Technology (Khoa Học Và Công Nghệ)

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 Unit 12: Life On Other Planets (Cuộc Sống Trên Các Hành Tinh Khác)
 • Unit 11 Lớp 8: Getting Started
 • Unit 4 Our Past (Getting Started
 • Unit 5 Study Habits? (Getting Started
 • Unit 5 Study Habits (Read) Trang 49
 • Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology (Khoa học và Công nghệ)

  Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology (Khoa học và Công nghệ)​

  * Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  * A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  ​* A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  * Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  * Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  * Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  * Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  * Project (phần 1-3 trang 57 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology (Khoa học và Công nghệ)​

  * Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  At the Science Club

  Tại Câu lạc bộ Khoa học

  1. Listen and read.

  Bài nghe:

  Hướng dẫn dịch:

  Dương, Nick và Châu đang nói chuyện với Giáo sư Nelson sau khi nghe bài nói của ông về vai trò của khoa học và công nghệ trong thế kỷ 21.

  Giáo sư Nelson: À, như các em biết, những phát triển trong khoa học và công nghệ đang thay đổi rất nhiều cách mà chúng ta sống, giao tiếp, du lịch, mọi thứ…

  Dương: Ý thầy là khoa học và công nghệ đang thay đổi cuộc sống của chúng ta trong mọi lĩnh vực phải không ạ?

  Giáo sư Nelson: Đúng vậy.

  Dương: Để tốt hơn phải không ạ?

  Giáo sư Nelson: Hầu hết là tốt hơn. Khoa học và công nghệ cũng có những tác động lớn đến phát triển kinh tế.

  Nick: À, ba em nói rằng sẽ chỉ có những người máy sẽ làm việc trong nhà máy và dọn dẹp nhà cửa chúng ta trong tương lai. Có đúng không, giáo sư Nelson?

  Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Và chúng ta sẽ có xe hơi bay và tàu không gian để chúng ta có thể đi nhanh hơn và xa hơn trước đây.

  Châu: Vậy thì chúng ta sẽ không có kẹt xe nữa phải không ạ?

  Giáo sư Nelson: Không, sẽ không còn nữa. Khoa học và công nghệ là chìa khóa cho sự phát triển trong những lĩnh vực khác. Chúng sẽ chắc chắn mang lại nhiều lợi ích cho con người.

  Châu: Và về giáo dục? Giáo viên khoa học của chúng ta nói rằng sẽ không có trường học nữa: chúng ta sẽ chỉ ở nhà và học trên Internet.

  Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Học sinh sẽ không đi đến trường như bây giờ…

  Dương: Ồ! Mình hy vọng điều đó sẽ xảy ra sớm.

  c. Work with a partner. What fields are … (Làm việc với một bạn học. Những lĩnh vực nào được đề cập trong bài hội thoại mà bị ảnh hưởng bởi khoa học và công nghệ?)

  Gợi ý:

  1. the economy (economic development)

  2. the workplace (robots in factories)

  3. the home (robots cleaning our homes)

  4. travel (traffic jams)

  5. education (school via Internet)

  d. Put a word/ phrase from the box … (Đặt một từ/cụm từ trong khung vào mỗi chỗ trống.)Hướng dẫn dịch:

  1. Công nghệ trong lĩnh vực viễn thông đã phát triển qua nhiều thập kỷ rồi.

  2. Trong tương lai, những người bình thường sẽ đi lại vào không gian bằng tàu không gian.

  3. Anh ấy nói rằng anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ và đó là chìa khóa cho sự thành công của anh ấy.

  4. Một cuộc họp quốc tế về phát triển kinh tế đã diễn ra ở Singapore vào tuần rồi.

  5. Nếu chúng ta có xe bay bây giờ, chúng ta có thể giải quyết vấn đề kẹt xe.

  2. Put one of the words/ phrases from … (Đặt một trong những từ/ cụm từ từ khung trong mỗi khoảng trống. Có một từ dư.)

  Hướng dẫn dịch:

  1. Giáo viên cô ấy nói rằng cô ấy thật sự giỏi về những môn khoa học nhưng cô ấy lại không giỏi tiếng Anh.

  2. Những tiến bộ trong công nghệ đã tăng sản lượng vụ mùa hơn 30%.

  3. Những nhà nghiên cứu ung thư đã tạo ra những tiến bộ lớn, nhưng nhiều khía cạnh của căn bệnh này cần nghiên cứu sâu hơn.

  4. Những nhà khoa học sẽ cố gắng phát minh máy móc để dạy trẻ em ở nhà.

  5. Nhờ vào tiến trình khoa học, thế giới chúng ta sẽ được thay đổi lớn.

  3. Give the opposite of the words … (Sử dụng tiền tố un- hoặc im- để biến đổi những từ trong ngoặc để có từ trái nghĩa.)

  known → unknown

  realistic → unrealistic

  possible → impossible

  important → unimportant

  polluted → unpolluted 

  Hướng dẫn dịch:

  1. Đây là một loài côn trùng mà những nhà sinh vật học chưa biết trước đó.

  2. Tôi không thích tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhiều lắm. Tôi nghĩ chúng không hiện thực.

  3. Gần như không thể nào theo kịp với những phát triển mới nhất trong tin học.

  4. Giáo viên nói rằng phương pháp chính xác không quan trọng trong thí nghiệm.

  5. May thay, dòng sông chảy qua thị trấn chúng ta không bị ô nhiễm.

  4. GAME: FIND SOMEONE WHO … (Trò chơi: Tìm ai đó mà …)

  Ask your classmate Yes/No questions, using … (Hỏi các bạn cùng lớp những câu hỏi Yes/ No, sử dụng do hoặc will. Nếu họ trả lời Yes, viết tên họ vào khung. Mỗi tên chỉ đưọc viết một lần. Người đầu tiên có tên trong mỗi khung sẽ là người chiến thắng.)

  Hướng dẫn dịch:

  Tìm ai đó mà …* A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  Vocabulary

  1. Complete the following sentences … (Hoàn thành các câu sau với các danh từ chỉ người.)

  2. chemist (nhà hóa học)

  3. designer(nhà thiết kế)

  4. programmer(lập trình viên)

  5. biologist (nhà sinh vật học)

  Hướng dẫn dịch:

  1. Một người mà đưa ra lời khuyên là một người cố vấn.

  2. Một nhà khoa học mà nghiên cứu về hóa học là nhà hóa học.

  3. Một người mà công việc của người đó là thiết kế đồ vật là một nhà thiết kế.

  4. Một người mà công việc người đó là viết những chương trình cho máy tính là một lập trình viên.

  5. Một nhà sinh vật học dưới nước là một nhà khoa học mà nghiên cứu cuộc sống dưới biển.

  2. Write a noun from the list … (Viết một danh từ từ danh sách bên dưới mỗi bức tranh.)

  1. chemist (nhà hóa học)

  2. software developer (người phát triển phần mềm)

  3. engineer (kỹ sư)

  4. physicist (nhà vật lý)

  5. doctor (bác sĩ)

  6. conservationist (nhà bảo vệ môi trường)

  7. explorer (nhà khám phá, nhà thám hiểm)

  8. archaeologist (nhà khảo cổ)

  3. Give the correct form of … (Cho hình thức đúng của những từ trong ngoặc.)

  Hướng dẫn dịch:

  1. Mỗi ngày chúng ta nghe về những phát triển mới trong khoa học và công nghệ.

  2. Einstein là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới.

  3. Mỹ là nước dẫn đầu trong khám phá không gian.

  4. Những tiến bộ trong khoa học y tế sẽ giúp con người sống lâu hơn trong tương lai.

  5. Có một mối liên hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường.

  Pronunciation

  4. Listen and repeat the following … (Nghe và lặp lại các từ sau. Đánh dấu trọng âm vào các âm tiết được nhấn của từ.)

  5. Put the words from 4 in the … (Đặt các từ trong phần 4 vào đúng cột.)6. Fill the gaps with one … (Điền vào chỗ trống với một trong những từ trong phần 5. Nghe và kiểm tra, sau đó đọc các câu.)

  * A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  Grammar

  1. Put the verbs in brackets … (Đưa những động từ trong ngoặc về đúng thì.) Bài nghe: Bài nghe:

  unfore’seen (không biết trước)

  un’lucky (không may)

  imma’ture (chưa chín chắn)

  un’wise (không khôn ngoan)

  im’patient (mất kiên nhẫn)

  un’healthy (không tốt cho sức khỏe)

  im’pure (không tinh khiết)

  un’hurt (không đau)

  im’possible (không thể)

  un’limited (không có giới hạn (vô hạn))

  un’natural (không tự nhiên)

  impo’lite (không lịch sự)

  Hướng dẫn dịch:

  1. Cô giáo nói nước này không tinh khiết và không thể sử dụng được trong thí nghiệm của chúng tôi.

  2. Những nhà khoa học đã xác định mối liên hệ giữa việc chế độ ăn không tốt cho sức khỏe và nhiều căn bệnh.

  3. Công việc này sẽ là không thể nếu không có sự giúp đỡ của máy tính.

  4. Nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta không phải là vô hạn.

  5. Thật không tốt khi mất kiên nhẫn với trẻ nhỏ.

  2. Work in pairs. Read the following … (Làm theo cặp. Đọc dự đoán sau về năm 2040 và nói xem bạn nghĩ nó có xảy ra không.)

  Hướng dẫn dịch:

  A: Email sẽ hoàn toàn thay thế cho thư gửi thông thường.

  B: Tôi nghĩ điều đó chắc chắn/có thể sẽ xảy ra./Điều đó chắc chắn/có thể sẽ không xảy ra.

  1. Tất cả chúng ta sẽ sử dụng xe hơi bay.

  2. Hầu hết người ta sẽ sống đến 100 tuổi.

  3. Người máy sẽ thay thế giáo viên.

  4. Thế giới sẽ có một hệ thống tiền tệ.

  5. Internet sẽ thay thế sách.

  Gợi ý:

  1. A: We will have flying cars in the future.

  B: It certainly won’t happen.

  2. A: Most people will live to be a hundred years old.

  B: I think it will certainly happen.

  3. A: Robots will replace teachers.

  B: It certainly won’t happen.

  4. A: The world will have one current system.

  B: I think it will certainly happen.

  5. A: The Internet will replace books.

  B: It certain won’t happen.

  3. Look at the conversation in GETTING STARTED … (Nhìn vào bài hội thoại trong phần Mở đầu một lần nữa. Tìm và gạch dưới các ví dụ về câu tường thuật.)

  Gợi ý:

  – Well, my dad told me that only robots would work in factories and clean our homes in the future.

  – Our science teacher said that there would be no more schools: we’d just stay at home and learn on Internet.

  4. Complete sentence b in each … (Hoàn thành câu b trong mỗi cặp câu để nó có nghĩa như câu a, sử dụng câu tường thuật.)

  1. b. → Nick said that he came from a small town in England.

  2. b. → My friends said that Brazil would win the World Cup.

  3. b. → Olive told Chau that she was leaving Vietnam the next day.

  4. b. → David told Catherine that he was unable to read her writing.

  5. b. → Minh said that he had overslept that morning.

  Hướng dẫn dịch:

  1. b. Nick nói rằng anh ấy đã đến từ một thị trấn nhỏ ở nước Anh.

  2. b. Bạn tôi nói rằng Braxin sẽ vô địch World Cup.

  3. b. Olive nói rằng cố ấy sẽ rời Việt Nam vào ngày hôm sau.

  4. b. David nói với Catherine rằng anh ấy không thể đọc được chữ viêt của cô ấy.

  5. b. Minh nói rằng anh ấy đã ngủ quên sáng hôm đó.

  5. Change the following sentences into … (Thay đổi những câu sau thành câu tường thuật, sử dụng những từ được cho trong ngoặc đơn.)

  1. → He said that he hadn’t said anything at the meeting the week before.

  2. → She told me that letter had been opened.

  3. → Tom said that in 50 years’ time we would probably be living on Mars.

  4. → Mi said that she hoped they would build a city out at sea.

  5. → Son told us that his wish was to become a young inventor.

  Hướng dẫn dịch:

  1. Anh ấy nói rằng anh ấy đã không nói gì trong cuộc họp tuần rồi.

  2. Cô ấy nói với tôi rằng bức thư đã được mở ra.

  3. Tom nói rằng trong 50 năm nữa chúng ta sẽ có thể sống trên sao Hỏa.

  4. Mi nói cô ấy hy vọng họ sẽ xây một thành phố ngoài biển.

  5. Sơn nói với chúng tôi rằng ước mơ của cậu ấy là trở thành một người phát minh trẻ.

  * Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  Quiz: Who invented what?

  (Đố: Ai phát minh ra cái gì?)

  1. Match the inventors in A with … (Nối những nhà phát minh trong phần A với những phát minh của họ trong phần B.)

  Thomas Edison — the light bulb (bóng đèn điện)

  Sir Alexander Flemming — penicillin

  Alexander Graham Bell — the telephone

  The Wright brothers — the airplane

  James Watt — the steam engine (động cơ hơi nước)

  Mark Zuckerberg — Facebook

  Tim Berners-Lee — the Internet

  3.a Ha had an interesting dream last night … (Hà có một giấc mơ thú vị vào tối hôm qua, trong đó cô ấy đã gặp và phỏng vấn Alexander Graham Bell, nhà phát minh điện thoại.)

  Hướng dẫn dịch:

  Hà: Ông được sinh ra ở đâu và khi nào?

  Bell: Tôi sinh năm 1847 ở Scotland.

  Hà: Và ông đã đi học ở Scotland phải không?

  Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học ở trường Hoàng Gia.

  Hà: Ông thích nhất môn nào?

  Bell: Tôi luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.

  Hà: Ông đã đi học đại học phải không?

  Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học đại học Ediburgh và sau đó Đại học London.

  Hà: Và ông đã làm gì sau đó?

  Bell: Tôi đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

  Hà: Ông đã phát minh ra điện thoại khi nào?

  Bell: À, tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876 khi tôi gây ra lỗi khi làm một thí nghiệm…

  Hà: Thật thú vị!

  b. Two days later, Ha told her … (Hai ngày sau, Hà kể với bạn cô ấy những gì Alexander Bell đă nói. Bây giờ tường thuật những gì Hà nói với bạn cô ấy, sử dụng câu tường thuật.)

  – He said to me that he was born in 1847 in Scotland.

  – He told me that he always liked sciences, especially biology.

  – He told me that he had taught the deaf-mute in Boston, USA.

  – He said to me that he had invented the telephone by chance in 1876.

  Hướng dẫn dịch:

  – Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sinh năm 1847 ở Scotland.

  – Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.

  – Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

  – Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876.

  4. Work in pairs. One of you is … (Thực hành theo cặp. Một trong hai bạn là người tường thuật. Và người kia là Tim-Berners-Lee. Đóng vai, sử dụng thông tin đã cho.)

  – He said that he was born on 8 June 1955 in London.

  – He told me that he studied in Oxford University from 1973 to 1976.

  – He told me that he joined company called D.G. Nash in 1978.

  – He told me that he built first Web browser in 1990.

  – He told me that he put online the first website on 6 August 1991.

  Hướng dẫn dịch:

  – Ông ấy nói rằng ông ấy sinh ngày 8 tháng 6 năm 1955 tại Luân Đôn.

  – Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã học tại Đại học Oxford từ năm 1973 đến 1976.

  – Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã tham gia vào công ty được gọi là D.G. Nash vào năm 1978.

  – Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã xây dựng trình duyệt Web đầu tiên vào năm 1990.

  – Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã đưa trang Web trực tuyến đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1991.

  * Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  Reading

  1. Quickly read the passages. Match … (Đọc nhanh các đoạn văn. Nối tiêu đề với các đoạn.)

  1 – B; 2 – A; 3 – C

  Hướng dẫn dịch:

  1 – B: Chúng ta có thể sống lâu hơn không?

  Những nhà khoa học nói rằng trong tương lai người ta sẽ sông lâu hơn. Những căn bệnh không thể chữa trị sẽ được chữa trị và những gen xấu sẽ có thể được thay thế. Với phong cách sống khỏe hơn và chăm sóc y tế tốt hơn trung bình con người ta sẽ sống đến 100 tuổi thay vì 70 ở nam và 75 ở nữa. Thuốc chống lão hóa cũng sẽ được phát minh để giúp người ta sống thọ hơn.

  2 – A: Chúng ta có thể sống ở dó không?

  Đi đến sao Hỏa có thể trở thành một hiện thực sớm hơn bạn nghĩ. Những nhà khoa học đang lên kế hoạch đưa con người (không phải động vật) khám phá sao Hỏa trong tương lai gần. Họ tin rằng nó là cách duy nhất để tìm ra có cuộc sống trên hành tinh này hay không. Họ sẽ khám phá khả năng sống ở đó. Vì vậy người ta có thể đi đến đó để sống một ngày nào đó!

  3 – C: Dự đoán nhà cửa trong tương lai

  Nhà cửa trong tương lai sẽ được dựng trên biển, trong không khí dưới đất. Những loại nhà cửa này sẽ có thiết bị tiết kiệm năng lượng tân tiến như tấm pin năng lượng mặt trời, cửa sổ mặt trời và công nghệ cửa thông minh. Nhà cửa trong tương lai sẽ tận dụng người máy để việc vặt như lau dọn, nấu ăn, giặt giũ và tổ chức mọi thứ cho người chủ.

  2. Underline the following words … (Gạch dưới những từ và cụm từ sau trong các đoạn văn ở phần 1. Nối mỗi từ/cụm từ với giải thích của nó. )

  1. D; 2. A; 3. E; 4. B; 5. F; 6. C

  Hướng dẫn dịch:

  1. hiện thực

  A. kiểm tra cẩn thận để tìm hiểu thêm về điều gì đó

  2. khám phá

  B. được sử dụng thay cho một thứ khác

  3. khả năng

  C. thiết bị giúp tiết kiệm năng lượng

  4. được thay thế

  D. một thứ thực sự tồn tại hoặc xảy ra

  5. thuốc chống lão hóa

  E. một điều gì đó có thể xảy ra

  6. thiết bị tiết kiệm năng lượng

  F. thuốc có thể ngăn chặn lão hóa

  Speaking

  4. Think about your ideas about … (Đưa ra ý kiến của bạn về những tiến bộ khoa học trong những lĩnh vực này. Xem ví dụ và viết các ghi chú.)

  Gợi ý:

  nuclear energy

  Lower Greenhouse

  Gas Emissions

  Powerful and Efficient

  Reliable

  Cheap Electricity

  Low Fuel Cost

  Radioactive Waste

  Nuclear Accidents

  Nuclear Radiation

  High Cost

  National Risk

  nutrition pills

  people can live longer

  protect the body from diseases

  stronger health conditions

  expensive

  create an ageing polulation

  create overpopulation

  smart phones

  Provides very easy communication

  Always handy for Instant Messaging

  Radiation: smartphones can cause severe health effects

  Your privacy at risk

  space travel

  know more about the universe

  can offer a solution to many problems

  can be expensive

  * Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  Listening

  1. Listen to the conversation and … (Nghe bài hội thoại và chọn tóm tắt hay nhất.)

  Bài nghe:

  Đáp án: b

  Hướng dẫn dịch:

  a. Những lợi ích mà sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người.

  b. Những lợi ích và trở ngại mà sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người.

  c. Những trở ngại mà sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người.

  Nội dung bài nghe:

  Nick: Hey, Duong and Chau, do you remember Dr. Nelson’s talk science and technology?

  Chau: Yes. He said that science and technology would help us solve the world’s problems in the future.

  Nick: Right. I think world hunger is a problem now, and develops ways to get high yieds in farming will help feed the growing population on earth.

  Duong: Good point. Also we may be able to live on other planets, m overcrowding won’t be a problem any more…

  Nick: And I like the idea of having lessons at home with a robot, and cc the Internet.

  Duong: And no more paper books. We’ll have e-books, and tablets for everything.

  Chau: That doesn’t sound like a benefit to me. I’d still want to go to school. I’d like to communicate face-to-face with teachers and friends. In my opinion, science and technology will bring new problems to people.

  Duong: Like what?

  Chau: Well, robots will bring unemployment, and high yieds in farming may destroy the environment and sending people to Mars may cause pollution…

  Nick: You’re right: so many new proplems…

  Hướng dẫn dịch:

  Nick: Này, Dương và Châu, cậu có nhớ bài nói về khoa học và công nghệ của Tiến sĩ Nelson không?

  Châu: Có. Ông nói rằng khoa học và công nghệ sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề của thế giới trong tương lai.

  Nick: Đúng rồi. Mình nghĩ nạn đói trên thế giới là một vấn đề hiện tại, và việc tăng năng suất trong canh tác sẽ giúp nuôi sống dân số ngày càng tăng trên trái đất.

  Dương: Tốt. Ngoài ra chúng ta có thể sống trên các hành tinh khác, quá đông đúc sẽ không còn là vấn đề nữa …

  Nick: Và mình thích ý tưởng có bài học ở nhà với một robot, và internet.

  Dương: Và không còn sách giấy nữa. Chúng ta sẽ có sách điện tử và máy tính bảng cho mọi thứ.

  Châu: Điều đó hình như không mang lại lợi ích đối với mình. Mình vẫn muốn đi học. Mình muốn giao tiếp trực tiếp với giáo viên và bạn bè. Theo ý mình, khoa học và công nghệ sẽ mang lại những vấn đề mới cho mọi người.

  Dương: Ví dụ là gì?

  Châu: Vâng, robot sẽ khiến thất nghiệp, và năng suất cao trong nông nghiệp có thể phá hủy môi trường và việc đưa người đến sao Hỏa có thể gây ô nhiễm …

  Nick: Bạn nói đúng: nhiều đề xuất mới …

  3. Listen again and answer … (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

  Bài nghe:

  Hướng dẫn dịch:

  Mình không đồng ý với ý kiến rằng người máy sẽ chỉ mang đến lợi ích cho những người trong tương lai.

  Người máy cũng sẽ có vài tác động tiêu cực. Đầu tiên, chúng sẽ rất đắt tiền và chúng ta sẽ phải dành quá nhiều tiền mua và sửa chúng. Thứ hai, người máy trong nhà máy sẽ có thể làm mọi thứ mà công nhân làm, vì vậy người máy sẽ làm họ thất nghiệp. Thứ ba, người máy trong gia đình chúng ta sẽ làm tất cả việc nhà cho chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ trở nên lười biếng và thụ động. Tóm lại, người máy sẽ làm nhiều việc cho chúng ta, nhưng chúng có thể không cải thiện chất lượng cuộc sống chúng ta.

  Gợi ý:

  Introduction: disagree

  Idea 1: expensive

  Idea 2: make workers jobless

  Idea 3: we become lazy and inactive

  Conclusion: not always good

  * Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  Vocabulary Hướng dẫn dịch:

  1. Bạn tôi nói cô ấy thích làm thí nghiệm khoa học và tìm ra cách mà những thứ hoạt động.

  2. Việc sản xuất ra những hóa chất này gây nên ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

  3. Có sự phát triển lớn, mới trong nghiên cứu không gian và công nghệ vệ tinh.

  4. Người ta biết rằng những khám phá khoa học mới đang được thực hiện suốt.

  5. Dường như không tự nhiên cho một đứa bé dành quá nhiều thời gian cho chính nó.

  Hướng dẫn dịch:

  Thomas Edison là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất trên thế giới. Ông đã tạo ra hơn 1000 phát minh bao gồm bóng đèn điện và máy ghi âm. Ông cũng đã tạo ra phòng thí nghiệm nghiên cứu đầu tiên trên thế giới. Edison sinh năm 1847 ở Ohio, Mỹ. Khi ông 10 tuổi, ông đã dựng một phòng thí nghiệm nhỏ sau khi ông đọc một quyển sách khoa học mà mẹ ông cho xem. Vào năm 1869, ông đã mượn một số tiền và bắt đầu làm phát minh. Trong năm 1876, ông đã xây dựng một phòng thí nghiệm mới để ông có thể dành tất cả thời gian của mình để phát minh. Ông lên kế hoạch cho ra những phát minh nhỏ sau mỗi 10 ngày và một phát minh lớn sau mỗi 6 tháng. Ông đã phát triển nhiều thiết bị mang đến lợi ích lớn cho cuộc sống con người. Ông từng nói rằng giá trị của một ý tưởng nằm ở việc sử dụng nó. Edison mất năm 1931, sau một sự nghiệp đáng nhớ.

  Grammar

  4. Change the sentences into … (Chuyển câu thành câu tường thuật.)

  1. → He said that they were doing an experiment.

  2. → She told me that I had to sign the paper again.

  3. → Tam said that they had watched a television documentary on the future of nuclear power.

  4. → They announced that the 10 o’lock flight to Kualar Lumpur would be an hour late.

  5. → Scientists said that in 50 years’ time we might be living on the moon.

  Hướng dẫn dịch:

  1. Anh ấy nói rằng họ đang làm một thí nghiệm.

  2. Cô ấy nói rằng tôi phải ký giấy lại.

  3. Tâm nói rằng họ đã xem phim tài liệu về tương lai của năng lượng hạt nhân.

  4. Họ thông báo rằng chuyến bay 10 giờ đến Kualar Lumpur sẽ trễ 1 giờ đồng hồ.

  5. Những nhà khoa học nói rằng trong 50 năm nữa chúng ta sẽ sống trên mặt trăng.

  5. Rewrite these sentences in … (Viết lại những câu này thành câu trực tiếp.)

  Gợi ý:

  1. → Kien said: “I missed the train.”

  2. → Duong said: “I can run very fast.”

  3. → Mia told me: “I’ll hand in the report tomorrow.”

  4. → She said: “I’m rading a science fiction book about life on Venus.”

  5. → He told me: “I’ll be a lawyer when I grow up.”

  Communication

  6. Write one pdiction for each of the … (Viết một dự đoán cho mỗi lĩnh vực sau, dựa trên những gợi ý và ý tường của riêng bạn. Sau đó chia sẻ với lớp.)

  Hướng dẫn dịch:

  Ví dụ:

  Trong lĩnh vực giao thông vận tải, chúng ta sẽ có thế đi lại nhanh hơn và xa hơn trên những chiếc xe hơi bay và tàu vũ trụ.

  – năng lượng mặt trời quanh năm

  – không trường học, bài học trên mạng

  – thuốc dinh dưỡng thay vì thức ăn bình thường

  – rạp phim 5D ở nhà

  – bảo vệ an ninh nhà cửa với máy quay phim

  – trung tâm giải trí ở nhà

  – ứng dụng điện thoại di động

  Gợi ý:

  – In education, we will probably have no schools. We will learn lessons on the Internet.

  – For food, we will probably use nutrion pills instead of normal food.

  – For leisure, we will probably watch 5D-cinema at home.

  – In energy, energy saving devices will be used in home and industry.

  – In home life, robots will probably do the household chores.

  – In communication, email will probably replace snail mail.

  2. If you could invent something … (Nếu bạn có thể phát minh ra thứ gì đó mới, bạn sẽ phát minh thứ gì? Chọn một trong những gợi ý bên dưới hoặc ý tưởng của riêng bạn.)

  Hướng dẫn dịch:

  – một trò chơi mà có thể được chơi bởi 4 người

  – một môn thể thao mà có thể được chơi trong nhà bởi một nhóm người

  – một loại thuốc mà có thể làm cho bạn làm điều gì đó tốt

  – một thiết bị mà có thể ngăn tai nạn ở nhà

  – một cái máy mà có thể tái chế mọi thứ ở nhà

  Gợi ý:

  If I could invent something new, I would develop a machine that can recycle everything at home because I want to reduce the pollution, protect the environment and make human’s life better.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Communication Unit 5 Sgk Tiếng Anh 8 Mới
 • Looking Back Unit 5 Lớp 7 Trang 56
 • Giải Looking Back Unit 5 Sgk Tiếng Anh 8 Mới
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới Unit 7: Looking Back, Project Để Học Tốt Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Giải Unit 9: Natural Disasters Trang 26 Sgk Tiếng Anh 8 Tập 2
 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution (Ô Nhiễm)

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural Disasters (Thảm Họa Tự Nhiên)
 • Unit 1 My Friends (Read) Trang 13
 • Hướng Dẫn Giải Unit 9: Natural Disasters Trang 26 Sgk Tiếng Anh 8 Tập 2
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới Unit 7: Looking Back, Project Để Học Tốt Tiếng Anh
 • Giải Looking Back Unit 5 Sgk Tiếng Anh 8 Mới
 • Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution (Ô nhiễm)

  * Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution (Ô nhiễm)

  * Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  * A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  * A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  * Communication (phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  * Skills 1 (phần 1-6 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  * Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  * Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  * Project (phần 1-5 trang 15 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  * Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution (Ô nhiễm)​

  * Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  1. Listen and read.

  Bài nghe:

  Hướng dẫn dịch:

  Nick: Làng quê của bạn thật đẹp. Có rất nhiều cây, hoa và chim chóc.

  Mi: Đúng vậy, đó là lý do tại sao mình thích trở về nơi đây vào mỗi kỳ nghỉ.

  Nick: Mi, nhà máy đó là gì vậy? Trông nó mới nhỉ.

  Mi: Mình không biết. Năm ngoái, không có nhà máy nào ở đây cả.

  Nick: Mi, nhìn cái hồ kìa! Nước của nó gần như đen thui!

  Mi: Chúng ta lại gần xem… Mình không thể tin vào mắt mình! Cá chết rồi!

  Nick: Mình nghĩ chất thải từ nhà máy làm ô nhiễm hồ đấy. Cá chết bởi nước ô nhiễm.

  Mi: Đúng vậy, nếu nhà máy tiếp tục gây độc hại nguồn nước, tất cả cá và những động vật dưới nước sẽ chết.

  Nick: Hắt xì!

  Mi: Cầu Chúa phù hộ cho bạn! Chuyện gì vậy?

  Nick: Cảm ơn. Hắt xì! Mình nghĩ rằng có cả ô nhiễm không khí nữa. Nếu không khí không ô nhiễm, mình đã không hắt xì nhiều như vậy đâu. Hắt xì!

  Mi: Mình vừa nảy ra một ý tưởng về một dự án môi trường! Chúng ta hãy trình bày một bài thuyết trình về ô nhiễm nước và không khí!

  Nick: Ý kiến hay. Chúng ta hãy chụp vài bức hình về nhà máy và hồ để minh họa bài thuyết trình của chúng ta. Hắt xì!

  a. Find a word/ phrase that means: (Tìm một từ/ cụm từ mà có nghĩa:)

  2. There are different types of … (Có nhiều loại ô nhiễm khác nhau. Viết mỗi loại dưới mỗi bức tranh.)

  A. radioactive pollution (ô nhiễm phóng xạ)

  B. noise pollution (ô nhiễm tiếng ồn)

  C. visual pollution (ô nhiễm tầm nhìn)

  D. thermal pollution (ô nhiễm nhiệt)

  E. water pollution (ô nhiễm nước)

  F. land/soil pollution (ô nhiễm đất)

  G. light pollution (ô nhiễm ánh sáng)

  H. air pollution (ô nhiễm không khí)

  6. Underline the words ending in … (Gạch dưới những từ kết thúc bằng -ic và khoanh tròn những từ kết thúc bằng -al trong các câu sau. Đánh dấu trọng âm cho mỗi từ. Nghe và kiểm tra đáp án của bạn, sau đó lặp lại các câu.)

  Bài nghe:

  4. Work in groups. Look at the pairs of … (Thực hành theo nhóm. Nhìn vào các cặp tranh sau. Cho nhiều câu như có thể để thể hiện mối quan hệ nguyên nhân/ kết quả.)

  1. Người ta ho bởi vì họ hít khói từ xe hơi.

  Khói từ xe hơi làm người ta ho.

  2. The soil is polluted, so plants can’t grow.

  3. We won’t have fresh water to drink because of water pollution.

  4. We plant trees, so we can have fresh air.

  4. Put the verbs in brackets … (Đưa động từ trong ngoặc về dạng đúng.)

  Pronunciation

  5. Listen and mark the stress … (Nghe và đánh dấu trọng âm cho mỗi từ sau, sau đó lặp lại nó.)

  Bài nghe:

  * A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  Grammar

  1. Put the verbs in brackets … (Đưa động từ trong ngoặc về hình thức đúng.)

  2. Combine each pair of sentences to … (Kết hợp mỗi cặp câu sau đây để tạo thành một câu điều kiện loại 1.)

  1. Students will be aware of protecting the environment if teachers teach environmental issues at school.

  2. When light pollution happens, animals will change their behaviour patterns.

  3. The levels of radioactive pollution will decrease if we switch from nuclear power to renewable esaerzy axares.

  4. If the water temperature increases, some aquatic creatures will be unable to reproduce.

  5. People will get more disease if the water is contaminated.

  3. Match an if-clause in A … (Nối mệnh đề if trong phần A với mệnh đề chính trong phần B.)

  1 – b: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tìm một nơi mới để sống.

  2 – c: Nếu Lan không bị bệnh, cô ấy sẽ tham gia hoạt động trồng cây của chúng ta.

  3 – d: Nếu có ít xe hơi trên đường, sẽ có ít ô nhiễm.

  4 – e: Nếu người ta thật sự quan tâm về môi trường, họ sẽ không thải chất thải vào hồ.

  5 – a: Nếu không có nước sạch trên thế giới, điều gì sẽ xảy ra?

  3. Now listen to a short psentation … (Bây giờ lắng nghe một bài thuyết trình ngắn về ô nhiễm tiếng ồn. Bạn có bao nhiêu câu trả lời đúng?)

  Bài nghe:

  5. Write a conditional sentence type … (Viết câu điều kiện loại 2 cho mỗi tình huống sau, như trong ví dụ.)

  1. If people didn’t rubbish in the street, it would look attractive.

  2. If there weren’t so many billboards in our city, people could enjoy the view.

  3. If there wasn’t so much light in the city at night, we could see the stars clearly.

  4. If we didn’t turn on the heater all the time, we wouldn’t have to pay three million dong for electricity a month.

  5. If the karaoke bar doesn’t make so much noise almost every night, the residents wouldn’t complain to its owner.

  6. She wouldn’t have a headache after work every day if she didn’t work in a noisy office.

  6. CHAIN GAME Work in groups. Student A begins … (Trò chơi nối kết. Thực hành theo nhóm. Học sinh A bắt đầu vói một câu điều kiện loại 1 hoặc loại 2. Học sinh B sử dụng phần cuối câu của học sinh A đề bắt đầu câu của cậu ấy. Học sinh C làm tương tự. Tiếp tục trò chơi cho đến khi giáo viên bảo ngừng. Nhóm nào có nhiều câu nhất?)

  A: Nếu mỗi người trồng 1 cây, sẽ có rất nhiều cây.

  B: Nếu có nhiều cây, không khí sẽ sạch hơn.

  C: Nếu không khí sạch hơn, sẽ ít người bị bệnh hơn.

  A: If it is sunny tomorrow, I will go to the park.

  B: If I go to the park, I will see my friends.

  C: If I see my friends, we will play football together.

  D: if we play football together, we will feel hungry after that.

  E: If we feel hungry after that, we will eat some hamburgers.

  F: …

  * Communication (phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  1. Noise pollution is more common and … (Ô nhiễm tiếng ồn phổ biến và gây hại hơn nhiều người nghĩ. Tổ chức Xanh đang tiến hành một cuộc khảo sát để biết các thanh thiếu niên biết bao nhiêu về loại ô nhiễm này. Hãy giúp họ trả lời các câu hỏi sau.)

  1.B 2.C 3.A 4.B 5.C 6.A 7.A 8.C

  Hướng dẫn dịch:

  1. Tiếng ồn là

  A. Tất cả âm thanh gì giúp bạn thư giãn và cảm thấy yên bình

  B. Bất cứ âm thanh nào lớn và liên tục

  C. Bất cứ âm thanh nào bạn nghe trên đường phố

  2. Một đơn vị được dùng để đo độ lớn của âm thanh là đề-xi-ben (dB). Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi 1 âm thanh có độ lớn

  A. Lớn hơn 30 dBs

  B. Lớn hơn 50 dBs

  C. Lớn hơn 70 dBs

  3. Tiếng ồn nào sau đây có thể gây mất khả năng nghe sau khi nghe liên tục trong 8 giờ ?

  A. Mô tô

  B. Sóng biển

  C. Tiếng còi

  4. Tiếng ồn nào có thể mất khả năng nghe ngay lập tức và vĩnh viễn ?

  A. Mô tô

  B. Hòa nhạc

  C. Máy hút bụi

  5. Nếu bạn phải chịu ô nhiễm tiếng ồn quá lâu, bạn có thể bị và mất khả năng nghe .

  A. Đau đầu

  B. Cao huyết áp

  C. Cả A và B

  6. Nếu bạn đang nghe nhạc và người khác có thể nghe được những âm thanh từ tai nghe của bạn . Điều đó có nghĩa là gì ?

  A. Âm thanh quá lớn

  B. Bạn rất thích âm nhạc

  C. Người khác không thích âm nhạc

  7. Dấu hiệu gì chỉ ra rằng tiếng ồn đang ảnh hưởng đến bạn ?

  A. Dường như có tiếng chuông reo hay tiếng ong vo ve trong tai bạn ?

  B. Bạn nhảy lên và nhảy xuống

  C. Bạn ngủ ngay khi bạn nằm xuống giường.

  8. Cách nào có thể giảm những ảnh hưởng của tiếng ồn ?

  A. Đeo nút bịt tai khi bạn đi dự hòa nhạc hay các sự kiện ồn ào khác.

  B. Nghe nhạc qua tai nghe hay bộ ống nghe định dạng ở mức an toàn.

  C. Cả A và B

  3. Read the text again and complete the notes … (Đọc bài đọc một lần nữa và hoàn thành những ghi chú về các tác động của ô nhiêm nước. Điền vào mỗi chỗ trống với không quá ba từ.)

  2. Compare your answers with those of … (So sánh câu trả lời của bạn với các bạn trong lớp. Có bao nhiêu câu trả lời khác với bạn học?)

  Các bạn tự so sánh câu trả lời với nhau.

  * Skills 1 (phần 1-6 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  Reading

  1. Work in pairs. One of you looks at … (Thực hành theo cặp. Một bạn nhìn vào hình A, một bạn nhìn vào hình B trang 15. Đặt câu hỏi cho nhau để tìm ra sự khác biệt giữa hai bức hình. Các bức hình nói lên điều gì?)

  Câu hỏi gợi ý:

  – What colour are these ducks?

  – What colour is the water?

  – Is there a factory in the picture ?

  – What color is the sky?

  – Is there any exhaust in the sky?

  Một số điểm khác nhau:

  – The ducks are white.

  – The ducks are black.

  – They’re going to the lake.

  – They’re going from the lake.

  – There aren’t any factories near the lake.

  – There are some factories near the lake.

  – The lake water is clean.

  – The lake water is dirty.

  2. Listen to part of a conversation … (Nghe một phần cuộc hội thoại trên ti vi giữa một phóng viên và một nhà môi trường học về ô nhiễm nhiệt. Hoàn thành biểu đồ sau đây. Sử dụng không quá ba từ cho mỗi chỗ trống.)

  Bài nghe:

  Hướng dẫn dịch:

  1. Nếu nước uống chưa được xử lý, một sự bùng phát bệnh tả có thể xảy ra.

  2. Người ta uống nước bị nhiễm độc có thể chết.

  3. Cá, cua hoặc chim có thể cũng chết bởi vì nước ô nhiễm.

  4. Những động vật khác có thể trở thành bệnh nếu chúng ăn những động vật bị chết.

  5. Thuốc diệt cỏ giết cả cỏ dại và cây dưới nước.

  5. Now complete the diagram of … (Bây giờ hoàn thành biểu đồ về ô nhiễm nước. Sử dụng thông tin từ bài đọc để biết nguyên nhân và hậu quả của sự ô nhiễm nước và đưa ra các ý tường giải pháp của nhóm bạn.)

  Gợi ý:

  Water pollution:

  Definition: The contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and groundwater

  CAUSES

  – point source pollutants: industrial waste, sewage, pesticides, herbicides

  – non-point pollutants: pollutants from storm water and atmosphere

  EFFECTS

  – human: die if they drink contaminated water

  – animals: die

  – plants: killed

  SOLUTIONS

  – Give heavy fines to companies that are found doing this.

  6. Make a psentation about water … (Làm một bài thuyết trình về sự ô nhiễm nước dựa theo biểu đồ trên.)

  Gợi ý:

  Water pollution means one or more substances have built up in water to such an extent that they cause problems for animals or people. There are also two different ways in which pollution can occur. If pollution comes from a single location, such as industrial waste into lakes and rivers, sewage from households, pesticides and herbicides, it is known as point-source pollution. While pollutants from storm water and the atmosphere result in “non-point source” pollution. Water pollution can outbreak of cholera and other diseases, even die in human. It also causes the death of aquatic animals and plants and further damage to the environment. Dealing with water pollution is something that everyone. With the laws, governments have very strict laws that help minimize water pollution. Making people aware of the problem is the first step to solving it.

  * Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  Listening

  1. Describe what you see in the … (Mô tả những gì bạn thấy trong các bức hình và nói về mối quan hệ giữa chúng. Nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

  Bài nghe:

  Grammar

  4. Put the verbs in brackets … (Đưa động từ trong ngoặc về hình thức đúng.)

  Hướng dẫn dịch:

  Ô nhiễm nhiệt

  Định nghĩa: nước nóng hơn hoặc mát hơn Nguyên nhân:

  – Nhà máy nhiệt điện sử dụng nước để làm mát thiết bị.

  – Thải nước nóng vào những dòng sông.

  Hậu quả:

  – Nước nóng hơn làm giảm lượng ôxi.

  – Ít ôxi làm hại đàn cá.

  – Sự phát triển của những tảo gây hại cũng là hậu quả khác.

  – Có thể thay đổi màu sắc của nước và gây ngộ độc cá.

  Giải pháp:

  – Xây dựng những tháp làm mát để làm nguội nước.

  Nội dung bài nghe:

  Reporter: Does thermal pollution mean that bodies of water get hotter, Mr Nam?

  Mr Nam: Not always. Sometimes the water becomes colder, and that’s also thermal pollution means a change in the water temperature.

  Reporter: That’s interesting! What causes?

  Mr Nam: Power station are one factor. They use water in the nearby lakes or rivers to cool their equipment, which heats up the water. Then they dump the hot water back into its source.

  Reporter: Are there any other causes?

  Mr Nam: Yes. Thermal pollution may also happen due to the discharge of cold water from reservoirs into warm rivers.

  Reporter: Thermal pollution can have dramatic effects. Right?

  Mr Nam: Certainly. Most aquatic creatures need a certain temperature to survive. Warmer water has less oxygen in it, and this can harm fish populations. Besides, warmer water can cause harmful algal blooms. This can change the colour of the water like in the first picture and, more seriously, the algae poisons the fish.

  Reporter: What can we do, Mr Nam?

  Mr Nam: In many places, they build cooling towers like in the second picture to cool down the water from power stations.

  Reporter: Anything else we can do? …

  Hướng dẫn dịch:

  Phóng viên: Ô nhiễm nhiệt có phải làm các nguồn nước nóng lên không, ông Nam?

  Mr Nam: Không hoàn toàn đúng. Đôi khi nước trở nên lạnh hơn, và điều đó cũng làm ô nhiễm nhiệt nghĩa là thay đổi nhiệt độ nước.

  Phóng viên: Thật thú vị! Nguyên nhân là gì vậy?

  Mr Nam: Nhà máy điện là một yếu tố. Họ sử dụng nước ở các hồ hoặc sông gần đó để làm mát thiết bị của họ, làm nóng nước. Sau đó, họ đổ nước nóng trở lại nguồn của nó.

  Phóng viên: Có nguyên nhân nào khác không?

  Ông Nam: Vâng. Ô nhiễm nhiệt cũng có thể xảy ra do việc xả nước lạnh từ các hồ chứa vào các con sông ấm.

  Phóng viên: Ô nhiễm nhiệt có thể có tác động mạnh mẽ. Có đúng không?

  Ông Nam: Chắc chắn rồi. Hầu hết các sinh vật thủy sinh cần một nhiệt độ nhất định để tồn tại. Nước ấm hơn có ít ôxy hơn, và điều này có thể gây hại cho quần thể cá. Bên cạnh đó, nước ấm hơn có thể gây ra tảo nở hoa có hại. Điều này có thể thay đổi màu sắc của nước như trong bức hình đầu tiên và, nghiêm trọng hơn, tảo đầu độc cá.

  Phóng viên: Chúng ta có thể làm gì, ông Nam?

  Ông Nam: Ở nhiều nơi, họ xây dựng các tháp làm mát như trong bức hình thứ hai để làm mát nước từ các nhà máy điện.

  Phóng viên: Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì khác không? …

  5. Read each other’s work … (Đọc bài của mỗi người và sắp xếp chúng lại với nhau để làm thành một bài hoàn chỉnh.)

  Các bạn tham khảo bài viết đầy đủ ở phần 4

  * Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  Vocabulary

  1. Complete the sentences with … (Hoàn thành các câu với dạng đúng của từ trong ngoặc đơn.)

  Hướng dẫn dịch:

  Tôi sống ở ngoại ô thành phố ở Việt Nam. Cách đây 3 năm, khu tôi ở rất sạch sẽ và xinh đẹp, với cánh đồng lúa và cây xanh. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, vài nhà máy đã xuất hiện ở nơi tôi sống. Chúng gây nên sự ô nhiễm nước nghiêm trọng bằng việc thải chất thải công nghiệp vào hồ. Nước bị ô nhiễm đã dẫn đến cái chết của động vật dưới nước và cây cỏ. Những tòa nhà dân cư cao cũng thay thế những cánh đồng lúa. Nhiều người ơn cũng dẫn đến có nhiều xe hơi và xe máy. Khí độc hại từ những xe cộ này là chất gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

  2. Write types of pollution … (Viết các loại ô nhiễm vào lưới từ.)

  Types of pollution:

  + noise pollution (ô nhiễm tiếng ồn)

  + air pollution (ô nhiễm không khí)

  + visual pollution (ô nhiễm tầm nhìn)

  + thermal pollution (ô nhiễm nhiệt)

  + water pollution (ô nhiễm nước)

  + radioactive pollution (ô nhiễm phóng xạ)

  + land pollution (ô nhiễm đất)

  + light pollution (ô nhiễm ánh sáng)

  3. Rewrite the sentences, using … (Viết lại các câu sau đây, sử dụng những từ trong ngoặc.)

  1. The residents of the street cannot sleep because of the loud noise from the music club.

  2. Vy had a stomachache since she ate a big dinner.

  3. The road in front of my house was flooded due to the heavy rain.

  4. His mother is unhappy because his room is untidy.

  5. Too much carbon dioxide (CO2) in the atmosphere causes global warming.

  Hướng dẫn dịch:

  1. Những dân cư của phố này không thể ngủ được bởi vì tiếng ồn lớn từ câu lạc bộ âm nhạc.

  2. Vy bị bệnh đau bao tử bởi vì cô ấy đã ăn một bữa tối thật nhiều.

  3. Con đường phía trước nhà tôi bị lụt do mưa lớn.

  4. Mẹ anh ấy không vui bởi vì phòng anh ấy không gọn gàng.

  5. Quá nhiều khí CO2 trong không khí gây nên việc ấm lên của trái đất.

  1. won’t be; don’t take

  2. continue; will be

  3. were/was; would wear

  4. do; will see

  5. would … travel; didn’t have

  6. wouldn’t be; didn’t take care

  5. Complete the sentences, using … (Hoàn thành các câu sau, sử dụng ý kiến của riêng bạn.)

  1. If I were an environmentalist, I would save the world.

  2. If our school had a big garden, I would plant a lot of flowers.

  3. If the lake wasn’t polluted, there would be many fishes alive.

  4. If we have a day off tomorrow, we will go the the park.

  5. If you want to do something for the planet, you should stop dropping the litter first.

  Bài viết gợi ý:

  If I were the Minister of Natural Resources and Environment, the first thing I would do is to launch a nationwide campaign of conserving energy: turning off lights, computers, and electric appliances when not in use; using energy efficient light bulbs and appliances. I would encourage using public transports instead of using private cars, and I myself would do it first. Besides, I would encourage every family, school, organization or association to carry out the THREE-R movement: REUSE, REDUCE, RECYCLE.

  I would fine heavily the companies which dump industrial waste without treatment. I would fine people who do bad things to environment: littering, disafforestation, and waste dumping into rivers. I would build the waste treatment systems and build parks everywhere. I would hold many meaningful activities for the environment such as: growing trees, taking care of public parks, protecting the rare animals and plants.

  Hướng dẫn dịch:

  Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc đầu tiên tôi sẽ làm là phát động chiến dịch toàn quốc tiết kiệm năng lượng: tắt bớt đèn, máy tính và thiết bị điện khi không dùng; sử dụng đèn và thiết bị điện tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng thay vì dùng xe hơi riêng và tôi sẽ làm gương trước. Bên cạnh đó tôi sẽ khuyến khích mọi gia đình, trường học, tổ chức và đoàn thế thực hiện 3-R: Tái sử dụng – Giảm bớt – Tái chế.

  Tôi sẽ phạt nặng các công ti xả thải mà không xử lí. Tôi sẽ phạt những người làm tổn hại đến môi trường như: xả rác bừa bãi, phá rừng, đổ chất thài xuống sông. Tôi sẽ xây dựng những hệ thống xử lí chất thải và xây dựng các công viên khắp nơi. Tôi sẽ tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho môi trường như: trồng cây, chăm sóc các công viên, bảo vệ thú và các loài cây quý hiếm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Anh 8: Unit 6. Language Focus
 • Unit 8 Life In The Future (Test Yourself C) Trang 93
 • Tiếng Anh 12 Unit 8: Test Yourself C
 • Unit 8 Lớp 12: Test Yourself C
 • Unit 11 Lớp 10: Test Yourself D
 • Communication Unit 5 Lớp 8 Sgk Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 11 Lớp 8: Communication
 • Unit 8 Lớp 8: Communication
 • Giải Communication Unit 8 Sgk Tiếng Anh 8 Mới
 • Communication Trang 11 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 8 Mới, Làm Việc Với Bạn Học Và Đặt Những Đề Mục Trong Phần 3 Theo Thứ Tự Từ Thú Vị Nhất Đến…
 • Giải Communication Unit 7 Sgk Tiếng Anh 8 Mới
 • Phần Communication thuộc: Unit 5 lớp 8

  Task 1. Look at the pictures. Discuss the following questions with a partner and then write the right words under the pictures.

  a. What are the things in the pictures?

  (Những thứ trong ảnh là gì?)

  2. green rice flakes: cốm xanh

  3. potatoes: những củ khoai tây

  4. coconuts: những quả dừa

  5. pia cake: bánh pía

  6. clasped hands: chắp tay

  7. lanterns: lồng đèn

  8. dragon boat race: đua thuyền rồng

  b. Do you know the festival at which they appear?

  (Bạn có biết lễ hội nào mà chúng xuất hiện không?)

  Hướng dẫn giải:

  Ooc bom boc festival.

  Tạm dịch:

  Lễ hội Óc-om-bốc (Lễ hội cúng Trăng của dân tộc Khmer).

  Task 2. Now listen to an interview between a TV reporter and a man about a festival to check your answers.

  (Bây giờ nghe một bài phỏng vấn giữa một người báo cáo và một người đàn ông về một lễ hội đế kiểm tra câu trả lời của em.)

  When?

  2. 14th and 15th evenings of the 10th lunar month

  Who is wordhipped?

  3. Moon God

  What activities?

  4. Have a worshipping ceremony, 5. float paper lanterns, 6. hold dragon boat races

  Tạm dịch:

  Ở đâu?

  1. Sóc Trăng

  Khi nào?

  2. đềm 14 và 15 tháng 10 Âm lịch

  Ai được thờ cúng?

  3. Thần Mặt trăng

  Hoạt động gì?

  4. Có nghi lễ thờ cúng, lồng đèn giấy thả nổi, tổ chức đua thuyền rồng

  Task 4. Role-play in groups of three. One of you is a reporter; two of you are locals. Do an interview about a local festival. It can a real or an imaginary festival.

  (Đóng vai trong nhóm. Một trong các bạn là người báo cáo; hai người là người địa phương. Làm một bài phỏng vấn về một lễ hội địa phương. Nó có thể là một lễ hội có thật hoặc tưởng tượng.)

  Hướng dẫn giải:

  A: Good morning! Can I ask you some questions about this festival?

  B: Yes, of course.

  A: What is the festival called?

  B: It’s Huong pagoda Festival.

  A: Who do you worship at festival?

  B: Buddha.

  A: When does it take place?

  B: It takes place annually and lasts for three months from the first tel the third lunar month.

  A: How about activities?

  B: Worship ceremony, hiking in the mountains, exploring caves it: taking photos of beautiful scenery.

  Tạm dịch:

  A: Chào buổi sáng! Mình có thể hỏi bạn vài câu hỏi về lễ hội này không?

  B: Vâng, dĩ nhiên.

  A: Lễ hội này tên gì vậy?

  B: Lễ hội chùa Hương.

  A: Các bạn thờ cúng ai ở lễ hội?

  B: Đức Phật.

  A: Nó diễn ra khi nào?

  B: Nó diễn ra hàng năm và kéo dài trong 3 tháng từ tháng giêng đến tháng 3 Âm lịch.

  A: Còn về hoạt dộng?

  B: Nghi lễ thờ chúng, leo núi, khám phá hang động và chụp hình cảnh đẹp.

  Communication Unit 5 lớp 8 SGK mới được đăng trong phần Soạn Anh 8 và giải bài tập Tiếng Anh 8 gồm các bài soạn Tiếng Anh 8 theo sách giáo khoa mới nhất được chúng tôi trình bày theo các Unit dễ hiểu, Giải Anh 8 dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, để giúp học tốt tiếng anh lớp 8.

  Xem Video bài học trên YouTube

  --- Bài cũ hơn ---

 • Communication Unit 3 Lớp 8 Sgk Mới
 • Communication Unit 2 Lớp 8 Sgk Mới
 • Communication Unit 4 Lớp 8 Sgk Mới
 • Unit 2 Lớp 8: Communication
 • Looking Back Trang 14 Unit 7 Sgk Tiếng Anh 8 Mới
 • Hướng Dẫn Giải Unit 4: Our Customs And Traditions Trang 38 Sgk Tiếng Anh 8 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Communication Unit 2 Sgk Tiếng Anh 8 Mới
 • Soạn Anh 8: Unit 2. Communication
 • Giải Skills 1 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 8 Mới
 • Tài Liệu Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 8
 • Giải A Closser Look 1 Unit 8 Sgk Tiếng Anh 8 Mới
 • Hướng dẫn giải Unit 4: Our customs and traditions trang 38 sgk Tiếng Anh 8 tập 1 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 8 tập 1 (sách học sinh) với 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, closer look, communication, looking back, project, … để giúp các em học tốt môn tiếng Anh.

  Vocabulary (Phần Từ vựng)

  1. accept (v) /əkˈsept/: chấp nhận, nhận

  2. break with (v) /breɪk wɪð/: không theo

  4. compliment (n) /ˈkɒmplɪmənt/: lời khen

  5. course (n) /kɔːs/: món ăn

  6. cutlery (n) /ˈkʌtləri/: bộ đồ ăn (gồm thìa, dĩa, dao)

  7. filmstrip (n) /ˈfɪlmstrɪp/: đoạn phim

  8. host (n) /həʊst/: chủ nhà (nam)

  9. hostess (n) /ˈhəʊstəs/: chủ nhà (nữ)

  10. generation (n) /ˌdʒenəˈreɪʃn/: thế hệ

  11. offspring (n) /ˈɒfsprɪŋ/: con cái

  12. oblige (v) /əˈblaɪdʒ/: bắt buộc

  13. palm (n) /pɑːm/: lòng bàn tay

  14. pass down (v) /pɑːs daʊn/: truyền cho

  15. prong (n) /prɒŋ/: đầu dĩa (phần có răng)

  16. reflect (v) /rɪˈflekt/: phản ánh

  18. sense of belonging (n) /sens əv bɪˈlɒŋɪŋ/: cảm giác thân thuộc

  19. social (adj) /ˈsəʊʃl/: thuộc về xã hội

  20. spot on (adj, informal) /spɒt ɒn/: chính xác

  21. spray (v) /spɪ/: xịt

  22. spad (v) /spd/: lan truyền

  23. table manners (n, plural) /ˈteɪbl ˈmænə (r)/: quy tắc ăn uống trong bàn ăn, phép tắc ăn uống

  24. tip (n, v) /tɪp/: tiền boa, boa

  25. unity (n) /ˈjuːnəti/: sự thống nhất, đoàn kết

  27. You’re kidding! (idiom) /jʊə kɪdɪŋ/: Bạn nói đùa thế thôi!

  GETTING STARTED trang 38 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  1. Listen and read. Tạm dịch: A lesson on customs and traditions. (Một bài học về những phong tục và truyền thống).

  Giáo viên: Hôm nay chúng ta sẽ học về các phong tục và truyền thống. Các em có nghĩ chúng giống nhau không?

  Mi: Em nghĩ chúng khác nhau. Nhưng thật khó để giải thích như thế nào.

  Nick: Theo ý em, một phong tục là thứ gì đó đã trở thành một cách được chấp nhận để làm mọi thứ. Và một truyền thống là điều gì đó mà chúng ta làm thật đặc biệt và được truyền qua nhiều thế hệ.

  Giáo viên: Đúng vậy, chính xác! Hãy cho cô một ví dụ về phong tục nào!

  Mai: Gia đình em có phong tục ăn tối lúc 7 giờ đúng.

  Giáo viên: Thật à?

  Mai: Vâng, gia đình em phải có mặt vào bàn ăn đúng giờ.

  Giáo viên: Thật thú vị! Vậy một truyền thống thì như thế nào vậy Phong?

  Phong: Chúng em có một truyền thống gia đình là thăm viếng chùa vào ngày đầu tháng Âm Lịch.

  Nick: Cậu đang đùa đấy à?

  Phong: Không. Chúng mình phải theo truyền thống đó quá nhiều thế hệ đấy.

  Giáo viên: Các em đã đề cập đến gia đình, nhưng còn phong tục và truyền thống xã hội thì sao Nick?

  Nick: À, ở Anh có nhiều phong tục về phép tắc ăn uống. Ví dụ, chúng em phải dùng dao và nĩa vào bữa tối. Sau đó có truyền thống của người Anh là dùng trà chiều lúc 4 giờ.

  Giáo viên: Nghe dễ thương thật! Bây giờ, bài tập về nhà, các em nên tìm thông tin về một phong tục và truyền thống. Các em sẽ làm một bài thuyết trình ngắn vào tuần tới…

  a) (Tìm một từ hoặc cụm từ mà có nghĩa:) Answer: (Trả lời) (Answer: (Trả lời) Tạm dịch: Đánh dấu chọn đúng (T) hay sai (F).) Find a word/ phrase that means:

  1. Giải thích của Nick về phong tục và truyền thống thì đúng.

  2. Chỉ các gia đình mới có phong tục và truyền thông.

  c) Answer the following question (Trả lời những câu hỏi sau.)

  3. Ở Anh, có một truyền thống dùng tiệc trà chiều.

  Answer: (Trả lời)

  4. Ở Anh, không có cách nào chấp nhận được về cách ứng xử ở bàn ăn.

  1. It’s eating dinner at 7 p.m. sharp.

  2. He is surprised.

  3. They both refer to doing something that develops over times.

  Tạm dịch:

  4. A custom is something accepted. A tradition is something special and is passed down through generations.

  1. Phong tục gia đình của Mai là gì? Đó là ăn tối đúng 7 giờ.

  2. Nick cảm nhận như thế nào khi Phong nói về truyền thống gia đình cậu ấy? Anh ấy ngạc nhiên.

  3. Điểm tương đồng giữa một phong tục và một truyền thống? Cả hai đều đề cập đến điều gì đó mà phát triển qua thời gian.

  d) Find these sentences in the conversation and fill in the missing words. (Tìm những câu này trong bài đàm thoại và điền vào những từ còn thiếu.)

  4. Sự khác nhau giữa chúng là gì? Một phong tục là cái gì đó mà được chấp nhận. Một truyền thống là cải gì đó đặc biệt và được truyền qua nhiều thế hệ.

  Answer: (Trả lời)

  1. We have to be at the dinner table on time.: Chúng tôi phải có mặt ở bàn ăn lúc 7 giờ đúng.

  This sentence means: We can’t be late for dinner time.

  ⇒ have to: It’s an obligation – you have no choice (nghĩa vụ – không có sự lựa chọn)

  2. You should find information about a custom or tradition: Bạn nên tìm thông tin về một phong tục hoặc truyền thống.

  This sentence means: We need to look for information about a custom or tradition.

  2.a) Match the pictures with the customs and traditions in the box. (Nối những bức hình với phong tục và truyền thống trong khung.)

  1 – g: smiling to accept a compliment (mỉm cười để chấp nhận một lời khen)

  Answer: (Trả lời)

  2 – c: worshipping ancestor (thờ cúng tổ tiên)

  3 – f: wrapping gifts in colourful paper (gói quà trong giấy đầy màu sắc)

  4 – h: having lunch together on the second day of Tet (dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày mùng 2 Tết)

  5 – e: placing the chopsticks on top of the rice bowl when finishing a meal (đặt đôi đũa lên miệng chén khi ăn xong)

  6 – a: children in the family standing in a row to greet guests (trẻ con trong gia đình đứng xếp hàng để chào khách)

  7 – b: wearing ao dai on special occasions (mặc áo dài vào dip đặc biệt)

  8 – d: giving children lucky money at Tet (lì xì tiền cho trẻ em vào ngày Tết)

  b) Write C (custom) or T (tradition) under each picture in a. In pairs, compare your answers. (Viết c (custom – phong tục) hoặc T (truyền thống) bên dưới mỗi bức hình trong phần a. Theo cặp, so sánh câu trả lời của bạn.) Answer: (Trả lời) 3. GAME: CUSTOMS AND TRADITIONS EXPERTS (Trò chơi: Chuyên gia phong tục và truyền thống)

  1. Làm theo nhóm nhỏ

  2. Dành 5 phút viết xuống càng nhiều phong tục và truyền thống địa phương càng tốt.

  3. Trình này danh sách của bạn cho nhóm khác.

  Tạm dịch:

  4. Nhóm có những ý tưởng hay nhất là chuyên gia.

  A CLOSER LOOK 1 trang 40 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  Vocabulary trang 40 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  1. Match the first halves of the sentences (A) with the second halves (B).

  1 – e: Mặc dù họ không phải đạo Thiên Chúa, nhưng gia đình đó vẫn có phong tục tặng quà vào lễ Giáng sinh.

  (Nối nửa phần đầu của câu với nửa phần sau của câu.)

  2 – d: Phong tục ở quốc gia đó cho phục nữ kết hôn mặc đồ trắng.

  3 – a: Theo truyền thông, người đầu tiên bước vào nhà bạn vào năm mới nên là một người đàn ông.

  4 – g: Có một truyền thông ở trường chúng ta là con gái nên mặc áo dài vào ngày đầu tiên đến trường.

  Answer: (Trả lời)

  5 – b: Họ phá vỡ truyền thống bằng việc làm bánh xốp cho Lễ hội Trung thu thay vì bánh Trung thu.

  6 – c: Nhiều người trẻ tuổi không theo truyền thống sống với ba mẹ.

  7 – f: Trong gia đình tôi có một phong tục là tập thể dục buổi sáng lúc 5 giờ.

  2. Read the full sentences in 1 again and complete the expssions below.

  1. phong tục là dành cho ai đó làm một điều gì đó

  (Đọc câu đầy đủ trong phần 1 lần nữa và hoàn thành những thành ngữ bên dưới.)

  2. có một truyền thống + mệnh đề

  3. theo truyền thống + mệnh đề

  4. theo truyền thống bằng việc làm gì

  Answer: (Trả lời)

  5. phá vỡ truyền thông bằng việc làm gì

  Tạm dịch:

  6. có phong tục làm gì

  7. có một phong tục làm gì

  1. According to tradition, we have fireworks on New Year’s Eve.

  My area broke tradition by not having firecrackers on New Year’s Eve.

  3. Read the following customs and traditions. make sentences to say if you have these in your province or area, using any of the expssion in 2. Remember to change the verb tense if necessary.

  There’s a tradition in our province of having fireworks on New Year’s Eve.

  (Đọc những phong tục và truyền thống sau. Tạo thành câu để nói rằng chúng còn ở tỉnh em không, sử dụng bất kỳ thành ngữ nào trong phần 2. Nhớ thay đổi thì của động từ nếu cần thiết.)

  2. It’s the custom to wait until the guests finish eating before leaving the dinner table.

  4. According to the tradition, people decorate their houses on special occasions.

  Answer: (Trả lời)

  5. Women break the tradition of shaking stranger’s hands.

  1. Theo truyền thống, chúng tôi có pháo hoa vào đêm Giao thừa.

  Khu vực của tôi phá vỡ truyền thống bằng việc không đốt pháo vào đêm giao thừa.

  Có một truyền thống ở tỉnh ta là đốt pháo hoa vào đêm giao thừa.

  2. Có phong tục là đợi cho đến khi khách ăn xong trước khi rời bàn ăn.

  3. Có một truyền thống cho người lớn chạm đầu trẻ em.

  4. Theo truyền thống, người ta trang trí nhà vào những dịp đặc biệt.

  Tạm dịch:

  5. Phụ nữ phá vỡ truyền thống khi bắt tay với người lạ.

  1. It’s the custom in my country that family members get together on Tet holiday.

  2. We broke the tradition by not decorating the house on Tet holiday.

  3. There is a tradition in my family that we always have dinner at night together.

  4. Now complete the following sentences with your own ideas.

  4. We have a custom of doing exercise in the morning.

  (Hoàn thành những câu sau với ý kiến riêng của bạn.)

  5. According to tradition, adults give lucky money to children on Tet holiday.

  1. Đó là phong tục ở nước tôi khi những thành viên trong gia đình tụ tập vào ngày Tết.

  Answer: (Trả lời)

  2. Chúng tôi phá vỡ truyền thống bằng việc không trang trí nhà vào ngày Tết.

  3. Có một truyền thống trong gia đình tôi rằng chúng tôi luôn dùng bữa tối cùng nhau.

  4. Chúng tôi có phong tục là tập thể dục vào buổi sáng.

  5. Theo truyền thống, người lớn lì xì tiền cho trẻ con vào ngày Tết.

  Pronunciation trang 40 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  Tạm dịch: 5. Complete the words under the pictures with spr or str. Then listen and repeat.

  1. Trong gia đình tôi tất cả truyền thống của tổ tiên chúng tôi đều được tuân theo nghiêm khắc.

  (Hoàn thành những từ dưới những bức hình với /spr/ và /str/. Sau đó nghe và lặp lại.)

  2. Phong tục nói lời chào với người lạ đã trải rộng khắp cộng đồng chúng tôi.

  3. Ở quận chúng tôi, có phong tục là người dân quét đường vào sáng thứ Bảy.

  Answer: (Trả lời)

  4. Đoạn phim thật sự làm nổi bật phong tục và truyền thống của chúng tôi.

  6. Listen and circle the words with /spr/ and underline the words with /str/. Then say the sententences.

  5. Ba mẹ thường muốn con cái theo truyền thống gia đình.

  (Nghe và khoanh tròn những từ với /spr/ và gạch dưới những từ với /str/. Sau đó đọc các câu.)

  A CLOSER LOOK 2 trang 41 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  Grammar trang 41 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  Tạm dịch:

  1. Bạn nên kính trọng người lớn tuổi.

  2. Theo truyền thống, bạn không nên quét nhà vào ngày đâu năm mới.

  3. Trẻ con nên nhận đồ từ người lớn bằng 2 tay.

  1. Look at the pictures an complete the sentences with should or shouldn’t.

  4. Bạn không nên mặc quần ngắn khi đi đến chùa.

  (Nhìn vào hình và hoàn thành các câu với shouldvà shouldn’t.)

  5. Bạn nên mang theo một món quà khi thăm nhà ai đó.

  Answer: (Trả lời) Tạm dịch:

  1. Em gái bạn đang nhai và nói chuyện cùng lúc. ⇒ Em không nên làm như thế. Thật là không lịch sự cho lắm.

  2. Em trai bạn đang gây ồn ào ở chùa. ⇒ Suỵt! Em nên yên lặng ở đây chứ!

  3. Người bạn nước ngoài của bạn được mời đến bữa tối trong một ngôi nhà Việt Nam. ⇒ Sau khi lấy thức ăn từ đĩa, bạn nên bỏ nó vào chén trước khi ăn.

  4. Bạn không biết làm gì khi vào một ngôi nhà Nhật. ⇒ Bạn nên cởi giày ở cổng.

  (Nối những tình huống trong phần A và lời khuyên trong phần B.) Answer: (Trả lời) Tạm dịch:

  1. have to

  2. have to

  3. has to

  4. had to, don’t have to

  5. Does… have to

  6. didn’t have to

  3. Complete the sentences with the correct form of have to. (Hoàn thành các câu với hình thức đúng của have to.)

  1. Mẹ tôi nói rằng tôi phải về nhà đúng 9 giờ tối.

  2. Chứng tôi phải đi bây giờ bởi vì ba chúng tôi đang đợi chúng tôi.

  3. Cô ấy phải mặc trang phục đó bởi vì nó là truyền thống gia đình.

  Answer: (Trả lời)

  4. Trong quá khứ, đàn ông phải mặc áo dài, nhưng ngày nay họ không phải mặc nó.

  5. Trước khi rồi bàn ăn, con trai bạn xin phép chưa?

  6. Ngày hôm nay chúng tôi không phải đến trường vì trời mưa lớn.

  Tạm dịch:

  1. Bạn phải cởi mũ ra khi đi vào khu thờ cúng chính của đền.

  A. Bạn có thể cởi mũ nếu nạn muốn.

  B. Bạn không được phép đội mũ.

  2. Bạn không phải boa ở Việt Nam.

  A. Không cần phải boa ở Việt Nam.

  B. Bạn không được phép boa ở Việt Nam.

  4. Choose A or B to convey the meaning of the first sentence.

  3. Học sinh không được chạy hoặc làm ồn trong khu trường học.

  (Chọn A hoặc B để thể hiện ý nghĩa của câu đầu tiên.)

  A. Chạy và làm ồn không được phép ở khu trường học.

  B. Chúng có thể chạy và làm ồn trong khu trường học.

  4. Trong quá khứ, người Việt Nam phải sống với ba mẹ thậm chí sau khi kết hôn.

  Answer: (Trả lời)

  A. Họ có thể sống với ba mẹ sau khi họ kết hôn.

  Tạm dịch:

  B. Họ buộc phải sống với ba mẹ sau khi kết hôn.

  Chào Mi,

  Mình rất hào hứng về chuyến đi của bạn. Sẽ thật thú vị đấy!

  Có lẽ mình nên đưa ra vài lời khuyên cho bạn, như vậy bạn có thể chuẩn bị cho nước Nhật. Chúng mình có nhiều phong tục và nó có thể gây chút bối rối cho khách đến thăm.

  Đầu tiên, bạn phải cởi giày khi bạn đi vào trong nhà. Bạn nên đi dép trong nhà – nhưng bạn không phải mang theo một đôi đâu, chúng mình có những đôi dép thêm dành cho khách. Sau đó, bạn còn phải dùng đôi dép khác trong nhà tắm và trong vườn, nhưng bạn sẽ quen với điều đó thôi! Bạn không nên lo lắng – mình ở đó sẽ giúp bạn.

  Tạm thời là như vậy, giờ mình phải đi rồi…

  Eri x

  5. Mi is going to visit her friend Eri in Japan. Read Eri’s email. There are six mistakes in it. Can you find and correct them? (Mi sẽ thăm bạn của cô ấy là Eri ở Nhật Bản. Đọc thư điện tử của Eri, có 6 lỗi trong đó, em có thể tìm và sửa chúng không?)

  – Children should take things from adults with both hands.

  – You shouldn’t wear shorts when going to the pagoda

  – You should bring a gift when you visit someone’s house

  Answer: (Trả lời)

  – You have to take your hat off when going inside the main worship area of the temple.

  Tạm dịch:

  – You don’t have to tip in Vietnam.

  – Before leaving the dinner table, you must ask for permission.

  – Trẻ con nên nhận đồ vật từ người lớn bầng 2 tay.

  – Bạn không nên mặc quần ngắn khi đi chùa.

  – Bạn nên mang theo quà khi đến thăm nhà ai đó.

  – Bạn phải cởi nón khi đi vào trong khu vực thờ cúng của đền thờ.

  (Làm theo cặp. Tưởng tượng rằng cả hai bạn đều có một người bạn mà sẽ đến Việt Nam vào mùa hè này. Lặp danh sách 3 lời khuyên và 3 điều bắc buộc mà bạn của bạn nên theo.)

  – Trước khi rời bàn ăn, bạn phải xin phép.

  COMMUNICATION trang 43 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  In the first picture, people are sitting on the mat to have the meal. People are using the chopsticks and bowls. The main foods are soup, boiled vegetable, rice,…

  Tạm dịch:

  In the second picture, they are sitting around the dinning table. They are using cutlery. Their main foods are bread, vegetables…

  Trong hình đầu tiên, người ta đang ngồi trên ván dùng bữa. Họ đang sử dụng đũa và chén. Thức ăn chính là canh, rau luộc, cơm…

  Trong hình thứ hai, họ đang ngồi quanh bàn ăn? Họ đang dùng dao. Thức ăn chính là bánh mì, rau…

  1. Look at the pictures below. In pairs, discuss the

  1. Dao được dặt bên trái và nĩa được đặt bên phải.

  3. Người ta sử dụng cùng dao để ăn món chính và tráng miệng.

  4. Khi bữa ăn kết thÚ£, bạn nên đặt dao và nĩa lên đĩa.

  Answer: (Trả lời)

  5. Bạn có thể dùng nĩa mình để lấy thêm thức ăn từ dĩa.

  6. Bạn nên sử dụng dao để cắt bánh mì.

  7. Khách nên bắt đầu ăn trước khi chủ bắt đầu ăn.

  Tạm dịch:

  8. Bạn nên hỏi ai đó chuyền dĩa cho bạn.

  2. Read the following sentences about table manners in Britian. Work in pairs. Write T (true) or F (false). (Đọc những câu sau về cách dùng bữa ở Anh. Làm theo cặp. Viêt đúng (T) hay sai (F).)

  In the UK, we eat around the dining table. We follow lots of table manners. Fristly, we use cutlery – you know, knives, forks and spoons – to eat most of the food. We hold the fork in the left hand and the knife in the right. You should hold the handle of the knife in your palm and your fork in the other hand with the prongs pointing downwards. There is also a spoon and a fork for dessert. When you finish eating, you should place your knife and fork with the prongs upwards on your plate. Secondly, you should never use your own cutlery to take more food from the serving dish – use the serving spoon. Now if there’s bread on the table, you can use your hands to take a piece. Then break off a small piece of bread and butter it. Thirdly, if you are a guest, you have to wait until the host or hostess starts eating and you should ask another person to pass the food. Next, never chew with your mouth open and don’t talk with food in your mouth…

  Answer: (Trả lời) Tạm dịch:

  Ở Anh, chúng tôi ăn bàn tròn vào bữa tối. Chúng tôi có nhiều quy tắc trên bàn ăn. Chúng tôi sử dụng dao – bạn biết đấy, dao, dĩa và thìa – để ăn phần lớn thức ăn. Chúng tôi cầm nĩa ở tay trái và con dao ở bên phải. Bạn nên giữ tay cầm của con dao trong lòng bàn tay của bạn và nĩa của bạn trong tay khác với các ngạnh trỏ xuống dưới. Ngoài ra còn có một cái muỗng và một cái nĩa cho món tráng miệng. Khi bạn ăn xong, bạn nên đặt con dao và nĩa của bạn với các ngạnh lên trên đĩa của bạn. Thứ hai, bạn không bao giờ nên sử dụng dao kéo của riêng bạn để lấy món ăn chung – sử dụng muỗng chung. Bây giờ nếu có bánh mì trên bàn, bạn có thể dùng tay để lấy một miếng. Sau đó bẻ một miếng bánh mì nhỏ và quệt bơ nó. Thứ ba, nếu bạn là khách, bạn phải đợi cho đến khi người chủ nhà hoặc chủ nhà bắt đầu ăn và bạn nên nhờ người khác chuyển thức ăn. Tiếp theo, không bao giờ nhai phát ra tiếng và không nói chuyện với thức ăn trong miệng …

  1. Chúng ta ngồi quanh một mâm trên ván để dùng bữa.

  2. Chúng ta sử dụng chén và đũa. (OK)

  3. Khi nhai thức ăn chúng ta không nên nói. (OK)

  4. Chủ nhà mời mọi người bắt đầu bữa ăn. (OK)

  5. Chủ nhà đề nghị phục vụ thức ăn cho khách. (OK)

  3. Now listen to Nick giving a psentation on table manners in Britian and check your answers.

  6. Khi chúng ta ăn xong, chúng ta để đũa lên miệng chén. (OK)

  (Bây giờ, nghe Nick đưa ra bài thuyết trình vể cách ăn uống ở Anh và kiểm tra câu trả lời của bạn.) Audio script: (Bài nghe)

  In my family, there are some table manners. Firstly, we usually use rice bowls and chopsticks, only small children use spoons instead of chopsticks. Secondly, the host/hostess invites everybody to start eating and offers to serve the food for the guests. Lastly, when we finish eating, we place our chopsticks on top of our rice bowl.

  Tạm dịch:

  Trong gia đình tôi, có một số cách cư xử. Thứ nhất, chúng ta thường dùng bát cơm và đũa, chỉ có trẻ nhỏ dùng thìa thay cho đũa. Thứ hai, chủ nhà / tiếp viên mời mọi người bắt đầu ăn và đề nghị phục vụ thức ăn cho khách. Cuối cùng, khi chúng ta ăn xong, chúng ta đặt đũa lên trên bát cơm.

  Bạn là Jessica đến từ Anh. Bạn muốn biết về các phép tắc ăn uống của người Việt Nam để bạn có thể cảm thấy thoái mái trong bữa ăn. Bạn so sánh phép tắc ăn uống của người Việt Nam với phép tắc ăn uống của người Anh.

  Minh: Hey Jessica! My family would like to invite you to dinner.

  Jessica: Oh, that’s nice but… I don’t know anything about Vietnamese table manners.

  Minh: Well, what do you want to know?

  Answer: (Trả lời)

  Jessica: Well, do you eat around the dinner table like in Britain?

  Minh: No, actually we sit on a mat with the food in the middle.

  Tạm dịch:

  Jessica: You’re kidding!

  Minh: No, it’s true. We usually sit around a tray on a mat to have meals.

  5. There is a British exchange student in your class. You invite her to dinner at your home. Play the following roles.

  Jessica: And how do you serve meals? Do you use fork and knife?

  (Có một học sinh trao đổi người bạn Anh trong lớp bạn. Bạn mời cô ấy dùng bữa ở nhà. Đóng vai.)

  Minh: No, we use rice bowl and chopsticks.

  Jessica: Do you start meals before the host invites?

  Tạm dịch:

  Minh: No, we only eat after the invitations of the host.

  Jessica: It sounds good. How do you give signal to the other that you don’t want to eat anymore?

  Minh: We place our chopsticks on top of the rice bowl.

  Answer: (Trả lời)

  Jessica: Oh, it’s interesting. Thanks for your tips on table manners.

  Minh: Jessica ơi. Gia đình tớ muốn mời bạn đến ăn tối.

  Jessica: Ồ, tuyệt quá nhưng mà… Tớ chưa biết gì về các quy định trên bàn ăn của người Việt.

  Minh: À, thế bạn muốn biết gì nào?

  Jessica: À, các bạn có ngồi xung quanh bàn ăn như ở Anh không ?

  Minh: Không, thực ra chúng tớ ngồi trên chiếu, có đồ ăn ở chính giữa.

  Jessica: Bạn đùa đó à?

  Minh: Không, thật đó. Chúng tớ ngồi trên một chiếc chiếu, xung quanh một chiếc mâm để ăn.

  Jessica: Thế các bạn ăn uống như thế nào? Các bạn có dùng nĩa và dao không?

  Minh: Không. Chúng tớ dùng bát ăn cơm và đũa.

  Jessica: Các bạn có dùng bữa trước khi chủ nhà mời không?

  Minh: Không chúng tớ chỉ ăn khi có lời mời của chủ nhà.

  Jessica: Hay nhỉ. Thế các bạn ra dấu hiệu gì cho người khác biết là các bạn không muốn ăn nữa?

  Minh: Chúng tớ đặt đôi đũa lên trên chiếc bát.

  SKILLS 1 trang 44 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  Reading trang 44 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  1. What are the people doing in each picture? (Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình?)

  ⇒ Picture 1: A family is celebrating a birthday. Gia đình đang tổ chức sinh nhật.

  ⇒ Picture 2: People are making chung cakes. Người ta đang làm bánh chưng.

  ⇒ Picture 3: A family is at an amusement park. Một gia đình đang ở công viên giải trí.

  2. Does your family ever do the same things? (Gia đình bạn từng làm những điều này chưa?)

  ⇒ Yes, we do.

  1. Look at the picture and answer the questions.

  Yes, she is.

  (Nhìn vào hình và trả lời câu hỏi.)

  Theo ý kiến của tôi, phong tục và truyền thống rất quan trọng. Cũng như các gia đình khác, chúng tôi có phong tục và truyền thống riêng.

  Answer: (Trả lời)

  (A) Đầu tiên, có một truyền thống trong gia đình tôi là dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày Mùng 2 Tết. Mọi người phải ở đó trước 11 giờ. Chúng tôi đã tiếp nối truyền thống này trong ba thế hệ.

  (B) Thứ hai, chúng tôi có phong tục dành ngày Chủ nhật cùng nhau. Chúng tôi thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại. Chúng tôi không nhất thiết phải làm như vậy, nhưng nó làm cho gia đình chúng tôi gần gũi nhau hơn.

  (C) Thứ ba, chúng tôi tổ chức kỷ niệm ngày cưới của ông bà vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 bởi vì họ không nhớ chính xác ngày. Phong tục là chúng tôi phải nấu một món mới mỗi năm. Năm ngoái, mẹ tôi nấu món lasagne, một món ăn Ý. Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị xôi 5 màu ăn với thịt gà.

  Tất cả chúng tôi đều thích những phong tục và truyền thống này bởi vì chúng đem đến cho gia đình chúng tôi một cảm giác thân thuộc về nhau.

  2. Read Mi’s psentation on customs and traditions. Is she writing about her family or her society? (Đọc bài thuyết trình của Mi về phong tục và truyền thống. Bài viết của cô ấy có nói về gia đình và xã hội của cô ấy không?)

  1. Lasagne ( C)

  2. 11 a.m ( A)

  3. the first Sunday in October ( C)

  Answer: (Trả lời)

  4. go to the cinema ( B)

  5. 3 generations ( A)

  Tạm dịch:

  6. they provide our family with a sense of belonging ( C)

  1. tên của món ăn Ý⇒ Lasagne

  2. thời gian mà các thành viên trong gia đình phải tụ tập ăn trưa ⇒ 11 a.m

  3. ngày kỷ niệm ngày cưới ⇒ ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10

  4. một hoạt động ngoài trời ⇒ đi xem phim

  3. Now decide in which paragraph each detail below is mentioned. Write A, B, or C in the blank.

  5. khoảng thời gian mà một truyền thông tồn tại ⇒ 3 thế hệ

  (Bây giờ quyết định trong mỗi chi tiết bên dưới để cập đến đoạn văn nào. Viết A, B, C trong khoảng trống.)

  6. lý do để dành thời gian cùng nhau ⇒ bởi vì chúng đem đến cho gia đình chúng tôi một cảm giác thân thuộc về nhau.

  Answer: (Trả lời)

  1. They are: having lunch together on the second day of Tet, spending Sunday together, and celebrating her grandparents’ wedding anniversary on the first Sunday of October.

  2. They usually go to the cinema or go for a pinic together.

  3. They don’t remember.

  4. They made five-coloured sticky rice served with grilled chicken.

  Tạm dịch:

  5. They love family customs and traditions because they provide a sense of belonging.

  1. Ba phong tục hoặc truyền thông mà Mi đề cập là gì? Chúng là: dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày mùng 2 Tết, dành ngày Chủ nhật cùng nhau và tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới của ông bà vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10.

  2. Gia đình Mi thường làm gì vào những ngày Chủ nhật? Họ thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại cùng nhau.

  3. Ngày kỷ niệm ngày cưới của ông bà cô ấy là ngày nào? Họ không nhớ.

  4. Họ đã làm gì cho kỷ niệm ngày cưới của ông bà trong năm nay? Họ đã làm xôi 5 màu ăn kèm với gà nướng.

  5. Tại sao họ thích phong tục và truyền thống gia đình? Họ thích phong tục và truyền thống gia đình bởi vì chúng đem đến cho gia đình chúng tôi một cảm giác thân thuộc về nhau.

  4. Read the text again and answer the question.

  Speaking trang 44 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  (Đọc bài văn lần nữa và trả lời các câu hỏi.) Answer: (Trả lời)

  1. We have tradition of celebrating family member’s birthday. We alsc have custom of having dinner together. At Tet, we have tradition of making foods: sticky rice, spring roll, chung cake…

  2. They are so meaningful and I feel happy to be a part of our traditions and customs.

  3. They make family member closer and love each other more.

  1. Ba phong tục và truyền thống mà bạn thích nhất trong gia đình bạn là gì? Miêu tả chúng chi tiết. Chúng tôi có truyền thống tổ chức sinh nhật cho thành viên trong gia đình. Chúng tôi cũng có phong tục dùng cơm tối cùng nhau. Vào ngày Tết, chúng tôi có truyền thống nấu thức ăn: xôi, chả giò, bánh chưng…

  Tạm dịch:

  2. Bạn cảm nhận như thế nào khi bạn tham gia vào những phong tục và truyền thống này? Chúng thật có ý nghĩa và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi là một phần của những truyền thống và phong tục chúng tôi.

  3. Tại sao thật quan trọng để tiếp tục phong tục và truyền thống của gia đinh? Chúng làm cho các thành viên gần gũi hơn và yêu thương nhau hơn.

  5. Work in pairs and discuss the questions.

  SKILLS 2 trang 45 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  Answer: (Trả lời)

  I think it is Xoe dance. Tôi nghĩ nó là điệu múa xòe.

  Tạm dịch: 6. Interview another pair to get their answers to the questions in 5. Note down their answers in the table below. Then psent what you have found out to the class.

  Nó là truyền thống gì?

  Điệu múa xòe

  Điệu múa thể hiện điều gì?

  (1) cuộc sống làm việc và những ước mơ về cuộc sống hạnh phú và sung túc

  Người ta trình diễn múa Xòe ở đâu?

  (2) buổi tụ họp công cộng hoặc cá nhân

  Có bao nhiêu hình thức múa xòe?

  (3) Hơn 30

  Hình thức múa phổ biến là gi?

  (4) Múa vòng tròn

  Tại sao nó là hình thức múa phổ biến?

  (5) Nó thể hiện sự đoàn kết xã hội

  Người ta trình diễn nó như thế nào?

  (6) Làm một vòng tròn quanh đống lửa và múa theo điệu nhạc (7)

  Tại sao họ tiếp tục truyền thống của họ?

  (8) Nó phản ánh văn hóa và phong cách sống của người Thái

  (Phỏng vấn một cặp khác để lấy câu trả lời cho các câu hỏi cho phần 5. Ghi chú bên dưới câu trả lời của họ trong bảng bên dưới, sau đó trình bày những gì bạn tìm được cho lớp.)

  Today I’m going to tell you about the xoe dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in VietNam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations.

  Answer: (Trả lời)

  The xoe dance expsses people’s working life and wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions.

  Tạm dịch:

  The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular form is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expsses social unity. People, young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves.

  Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. As a Thai folk song goes, without the xoe dance, the rice won’t grow and people won’t get married.

  1. Look at the picture. What tradition do you think this is? Share your ideas with a partner.

  Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về điệu múa xòe, điệu nhảy truyền thống của dân tộc Thái tại Việt Nam. Người Thái đã theo truyền thống tâm linh này qua nhiều thế hệ.

  (Nhìn vào hình. Bạn nghĩ đây là truyền thống nào? Chia sẻ những ý kiến của em với bạn học.)

  Các điệu múa xòe thể hiện cuộc sống và mong muốn làm việc của mọi người cho một cuộc sống hạnh phúc và giàu có. Nó được thực hiện trong cả các cuộc tụ tập công cộng và tư nhân như lễ kỷ niệm, lễ hội hoặc đoàn tụ gia đình.

  Múa xòe có hơn 30 hình thức dựa trên sáu hình thức cổ xưa. Các hình thức phổ biến nhất là xòe vòng hoặc ‘nhảy vòng tròn’ vì nó thể hiện sự bình đẳng xã hội. Mọi người, trẻ hay già, cùng chung tay tạo vòng tròn quanh ngọn lửa và nhảy theo âm nhạc. Bên cạnh các vòng tròn , có những điệu múa với nón hình nón, người hâm mộ giấy hoặc chiếc khăn.

  Người già nói rằng họ không nên phá vỡ với truyền thống này bởi vì nó phản ánh văn hóa Thái và lối sống. Như một bài hát dân gian Thái Lan, không có điệu múa xòe, gạo sẽ không phát triển và mọi người sẽ không kết hôn.

  Answer: (Trả lời) 2. Listen to Mai’s psentation and complete the table with no more than three words from the recording. (Nghe bài thuyết trình của Mai và hoàn thành bảng với không hơn 3 từ từ bài nghe.)

  1. Điệu múa xòe là một truyền thống tinh thần của người dân tộc Thái.

  Answer: (Trả lời)

  2. Có 16 hình thức múa xòe cổ truyền.

  Tạm dịch:

  3. Chỉ những người trẻ mới thực hiện múa vòng tròn.

  4. Những điệu múa với nón lá, quạt giấy hoặc khăn là vài hình thức của múa xòe.

  Audio script: (Bài nghe)

  5. Tầm quan trọng của múa xòe được thể hiện trong bài hát Thái cổ.

  Writing trang 45 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  Tạm dịch:

  The Obon dance is a traditional Japanese dance. People have the honour of their ancestors. The Obon festival takes place in mid-August in many regions of Japan and in mid-July in other regions. There are many forms in different regions. The most typical form is circle dance. People make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. This is one of the most important traditions. A lot of people come back to reunite with their families during the Obon festival.

  Điệu múa Obon là một điệu múa truyền thống Nhật Bản. Người ta có sự tôn kính đôi với tổ tiên của họ. Lễ hội Obon diễn ra vào giữa tháng 8 à nhiều khu vực nước Nhật vào giữa tháng 7 ở những khu vực khác. Có nhiều hình thức ở những khu vực khác nhau. Hình thức tiêu biểu nhất là múa vòng tròn. Người ta làm thành một vòng tròn quanli một yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; vài vũ công di chuyển theo kim đồng hồ và vài người di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Đây là những truyền thống quan trọng nhất. Nhiều người trở về đoàn tụ với gia đình họ trong suốt lễ hội Obon.

  3. Listen again and tick (✓) true (T) or false (F). (Nghe lại và chọn đúng (T) hoặc sai (F).)

  There is a tradition in Japan that people perform the Obon dance during the Obon festival. The festival happens in mid-August in many regions of Japan. There are many different forms of Obon dance in different regions. In order to perform it, people make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. I really like thiw dance.

  Answer: (Trả lời) Tạm dịch:

  Có một truyền thống ở Nhật Bản đó là người ta biểu diễn điệu múa Obon trong suốt lễ hội Obon. Lễ hội diễn ra vào tháng 8 ở nhiều vùng Nhật Bản. Có nhiều hình thức múa Obon khác nhau ở nhiều vùng khác nhau. Để trình diễn nó, người ta làm thành một vòng tròn quanh một yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; vài vũ công di chuyển theo kim đồng hồ, và vài người ngược chiều kim đồng hồ. tôi thật sự rất thích điệu múa này.

  LOOKING BACK trang 46 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  Vocabulary trang 46 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  4. Work in pairs. Read about a traditional Japanese dance. Make complete sentences, using the information given. (Làm theo cặp. Đọc về một điệu múa Nhật Bản truyển thống. Hoàn thành câu, sử dụng thông tin được cho.)

  1. Chúng ta nên tôn trọng phong tục và truyền thống của chúng ta.

  Answer: (Trả lời)

  2. Nhiều quốc gia trên thế giới có truyền thống thờ cúng tổ tiên.

  3. Bạn không nên gói quà trong giấy màu đen hoặc màu trắng.

  Tạm dịch:

  4. Ớ nhiều quốc gia, chủ nhà thường mời mọi người bắt đầu bữa ăn.

  5. Ở Việt Nam, bộ đồ ăn mà chúng ta thường dùng nhất là đũa.

  5. Imagine that you are joining a writing contest about customs and traditiond and have chosen to write about the Obon dance. Now write a description of this dance. Begin with the following sentence.

  6. Theo truyền thống, gia đình tôi đã thăm ngôi chùa này.

  (Tưởng tượng rằng em đang tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thông và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ viết một bài miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu với câu sau đây.) Answer: (Trả lời)

  1. There is a tradition that people usually visit the pagoda in the mid-month.

  Tạm dịch:

  2. According to tradition, people get together on the Tet holiday.

  3. People follow the tradition of visiting relatives on Tet holiday.

  6. When you have finished, swap your work with a partner. Did they add anything different? Can you spot any mistakes in their work? Share your ideas.

  4. People break the tradition by not decorating houses on Tet holiday.

  (Khi em hoàn thành, trao đổi công việc của em với bạn học. Họ có thêm gì khác không? Em có thấy lỗi nào trong bài họ không? Chia sẻ ý kiến của em.)

  5. My family have the custom of having dinner together.

  1. Có một truyền thống là người ta hay đi chùa vào giữa tháng.

  1. Complete the sentences with the words from the box.

  2. Theo truyền thống, người ta tụ họp nhau vào ngày Tết.

  (Hoàn thành các câu với những từ từ trong khung.)

  3. Người ta vẫn giữ truyền thống thăm người thân vào ngày Tết.

  4. Người ta phá vỡ truyền thông bằng việc không trang trí nhà cửa vào ngày Tết.

  5. Gia đình tôi có phong tục là dùng cơm tối cùng nhau.

  Answer: (Trả lời) Tạm dịch:

  Family customs and traditions: have dinner together, go to the cinema at weekends, visit relatives at weekends, celebrate birthday of family member.

  Social customs and traditions: visit pagoda, decorate houses for Tetw bring psent when visit someone’s house

  Phong tục và truyền thống gia đình: dùng cơm tối cùng nhau, đi xem phim vào ngày cuối tuần, thăm người thân vào cuối tuần, tổ chức sinh nhật cho thành viên trong gia đình.

  2. Write sentences with the following expssions.

  Phong tục và truyền thống xã hội: thăm chùa, trang trí nhà cửa vào ngày Tết, mang theo quà khi thăm nhà ai đó.

  (Viết câu với những thành ngữ sau.)

  Grammar trang 46 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  Answer: (Trả lời)

  1. should wait

  2. shouldn’t use

  3. shouldn’t break

  4. should follow

  Tạm dịch:

  5. Shouln’t touch

  1. Ở Việt Nam, bạn nên chờ người lớn tuổi nhất ngồi trước khi bạn ngồi

  2. Ớ Việt Nam, bạn không nên chỉ dùng tên để gọi người lớn tuổi hơn bạn.

  3. Bạn không nên thất hứa với trẻ con

  4. Nếu bạn là người Việt Nam, bạn nên theo phong tục và truyền thống của bạn.

  3. Complete the following wordwebs with the customs and traditions you know or have learnt.

  5. Ban không nên chạm vào đầu người khác vì nó thật không tôn trọng.

  (Hoàn thành những lưới từ sau với phong tục và truyền thống mà em biết hoặc học được.) Answer: (Trả lời)

  1. has to → have to

  2. should → shouldn’t

  Tạm dịch:

  3. have to has → have to have

  4. should to → should

  5. have avoid → have to avoid

  4. Complete the sentences. using should or shouldn’t and a verb from the box.

  1. Khi bạn thăm một ngôi đền ở Thái Lan, bạn phải theo vài phong tục quan trọng.

  (Hoàn thành câu, sử dụng should hoặc shouldn’t và một động từ từ trong khung.)

  2. Người ta không nên mặc quần ngắn và áo ngắn. Điều này là không tôn trọng.

  3. Người ta có thể mang giày xăng-đan nhưng phải có quai đeo phía sau.

  4. Người ta nên hạ giọng nói ở trong chùa.

  Answer: (Trả lời)

  5. Phụ nữ phải tránh chạm vào thầy chùa.

  Communication trang 47 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  Tạm dịch:

  I have been invited to dinner with a British family. → You should go there on time.

  I am going to visit a pagoda in Vietnam. → You should lower your voice in pagoda.

  I am going to Japan to stay with my Japanese friend. → You should take off shoes before enter Japanese house.

  I want to join in the Tet celebrations. → You should exchange best wishes with people.

  5. Underline one mistake in each of the following sentences. Correct it. (Gạch dưới một lỗi trong mỗi câu. Sửa nó. )

  Tôi từng được mời đến dùng bữa tối với một gia đình người Anh. → Bạn nên đi đúng giờ.

  Tôi sẽ đi thăm viếng chùa ở Việt Nam. → Bạn nên hạ giọng nói ở trong chùa.

  Tôi sẽ đi Nhật ở cùng người bạn Nhật của tôi. → Bạn nên cởi giày trước khi vào một ngôi nhà Nhật.

  Answer: (Trả lời)

  Tôi muốn tham gia vào lễ Tết. → Bạn nên trao đổi lời chúc mừng với mọi người.

  PROJECT trang 47 sgk Tiếng Anh 8 tập 1

  Tạm dịch:

  1. Làm theo cặp 3-4 người. Quyết định phong tục hoặc truyền thống Việt Nam mà bạn muốn nghiên cứu.

  2. Từng cá nhân phỏng vấn người lớn tuổi (ông bà hoặc hàng xóm) về phong tục và truyền thống này

  3. Sau đó phỏng vấn một người trẻ hơn (mẹ bạn hoặc giáo viên) để xem phong tục hay truyền thống này ngày nay có thay đổi không.

  4. Trở lại nhóm bạn, so sánh và kết hợp kết quả nghiên cứu. Sau dó cùng nhau lên kế hoạch cho bài thuyết trình. Quyết định ai sẽ thuyết trình mỗi phần.

  5. Đưa ra bài thuyết trình của bạn cho lớp.

  As everyone knows, vietnam is a multi-cultural country because there are 54 ethnic groups. It’s also the reason that there are some customs and traditions in vietnam. We are the Kinh and at the past we followed some good customs and traditions and one of them is vistiting pagoda at the new year’eve. This custom has changed and let’s know more about it.

  6. GAME: WHAT SHOULD I DO?

  At the past, people choose the good day to go to pagoda and wish. They hope they will have a safe and lucky life.

  (Trò chơi: Tôi nên làm gì?

  At the past, each village has a own pagoda. And they go to this pagoda to wish.

  Trong những nhóm nhỏ, lần lượt chọn một trong những viễn cảnh cho mỗi cái. Khi mọi người lần lượt trả lời, chọn cho người đưa ra lời khuyên hay nhất.)

  Now, this custom is changed. Because of the mantal, people go to the pagoda which they hear it is miraculous. It’s so bad.

  Như mọi người đều biết, Việt Nam là một quốc gia đa văn hóa vì có 54 dân tộc. Đó cũng là lý do có một số phong tục và truyền thống ở Việt Nam. Chúng tôi là người Kinh và trong quá khứ, chúng tôi đã theo một số phong tục và truyền thống tốt đẹp và một trong số đó là chùa đang chào đón năm mới. Tùy chỉnh này đã thay đổi và hãy biết thêm về nó.

  Answer: (Trả lời)

  Ngày xưa, người ta chọn ngày tốt để đi chùa và ước. Họ hy vọng họ sẽ có một cuộc sống an toàn và may mắn.

  Nhưng hôm nay họ làm điều đó vào đêm giao thừa và tất cả các ngày trong Tết.

  Ngày xưa, mỗi làng đều có một ngôi chùa riêng. Và họ đến chùa này để ước.

  Bây giờ, tùy chỉnh này được thay đổi. Vì câu thần chú, mọi người đi đến chùa mà họ nghe thấy điều đó thật kỳ diệu. Thật tệ.

  Tạm dịch:

  “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com”

  Customs and traditions: How they have changed? (Phong tục và truyền thống: Chúng thay đổi như thế nào?) Tạm dịch: Answer: (Trả lời) Tạm dịch:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Anh 8: Unit 1. Skills 2
 • Hướng Dẫn Giải Unit 2: Life In The Countryside Trang 16 Sgk Tiếng Anh 8 Tập 1
 • Bài 2 Trang 36 Sgk Ngữ Văn 8 Tập 1
 • Bài 40 Trang 131 Sgk Toán 8 Tập 1
 • Looking Back Unit 8 Lớp 6
 • A Closer Look 1 Unit 4 Lớp 8 Sgk Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 7 Lớp 8: A Closer Look 1
 • A Closer Look 1 Unit 7 Lớp 8 Sgk Mới
 • A Closer Look 1 Unit 10 Lớp 8 Sgk Mới
 • A Closer Look 1 Trang 40 Unit 10 Sgk Tiếng Anh 8 Mới
 • Unit 5 Lớp 8 A Closer Look 1
 • Phần A Closer Look 1 thuộc: Unit 4 lớp 8

  Task 1. Match the first halves of the sentences (A) with the second halves (B).

  (Nối nửa phần đầu của câu với nửa phần sau của câu.)

  1 – e

  Tạm dịch:Mặc dù họ không phải đạo Thiên Chúa, nhưng gia đình đó vẫn có phong tục tặng quà vào lễ Giáng sinh.

  2 – d

  Tạm dịch:Phong tục ở quốc gia đó cho phục nữ kết hôn mặc đồ trắng.

  3 – a

  Tạm dịch:Theo truyền thống, người đầu tiên bước vào nhà bạn vào năm mới nên là một người đàn ông.

  4 – g

  Tạm dịch:Có một truyền thống ở trường chúng ta là con gái nên mặc áo dài vào ngày đầu tiên đến trường.

  5 – b

  Tạm dịch:Họ phá vỡ truyền thống bằng việc làm bánh xốp cho Lễ hội Trung thu thay vì bánh Trung thu.

  6 – c

  Tạm dịch:Nhiều người trẻ tuổi không theo truyền thống sống với ba mẹ.

  7 – f

  Tạm dịch:Trong gia đình tôi có một phong tục là tập thể dục buổi sáng lúc 5 giờ.

  Task 2. Read the full sentences in 1 again and complete the expssions below.

  (Đọc câu đầy đủ trong phần 1 lần nữa và hoàn thành những thành ngữ bên dưới.)

  Tạm dịch: phong tục là dành cho ai đó làm một điều gì đó

  2. tradition

  Tạm dịch:có một truyền thống + mệnh đề

  3. according

  Tạm dịch:theo truyền thống + mệnh đề

  4. tradition

  Tạm dịch:theo truyền thống bằng việc làm gì

  5. with

  Tạm dịch:phá vỡ truyền thống bằng việc làm gì

  6. of

  Tạm dịch:có phong tục làm gì

  7. doing

  Tạm dịch: có một phong tục làm gì

  Task 3. Read the following customs and traditions. make sentences to say if you have these in your province or area, using any of the expssion in 2. Remember to change the verb tense if necessary.

  (Đọc những phong tục và truyền thống sau. Tạo thành câu để nói rằng chúng còn ở tỉnh em không, sử dụng bất kỳ thành ngữ nào trong phần 2. Nhớ thay đổi thì của động từ nếu cần thiết.)

  My area broke tradition by not having firecrackers on New Year’s Eve.

  There’s a tradition in our province of having fireworks on New Year’s Eve.

  Tạm dịch:Theo truyền thống, chúng tôi có pháo hoa vào đem Giao thừa.

  Khu vực của tôi phá vỡ truyền thống bằng việc không đốt pháo vào đếm giao thừa.

  Có một truyền thống ở tỉnh ta là đốt pháo hoa vào đềm giao thừa.

  2. It’s the custom to wait until the guests finish eating before leaving the dinner table.

  Tạm dịch: Có phong tục là đợi cho đến khi khách ăn xong trước khi rời bàn ăn.

  Tạm dịch:Có một truyền thống cho người lớn chạm đầu trẻ em.

  4. According to the tradition, people decorate their houses on special occasions.

  Tạm dịch:Theo truyền thống, người ta trang trí nhà vào những dịp đặc biệt.

  5. Women break the tradition of shaking stranger’s hands.

  Tạm dịch:Phụ nữ phá vỡ truyền thống khi bắt tay với người lạ.

  Task 4. Now complete the following sentences with your own ideas.

  (Hoàn thành những câu sau với ý kiến riêng của bạn.)

  Tạm dịch:Đó là phong tục ở nước tôi khi những thành viên trong gia đình tụ tập vào ngày Tết.

  2. We broke the tradition by not decorating the house on Tet holiday.

  Tạm dịch:Chúng tôi phá vỡ truyền thống bằng việc không trang trí nhà vào ngày Tết.

  3. There is a tradition in my family that we always have dinner at night together.

  Tạm dịch: Có một truyền thống trong gia đình tôi rằng chúng tôi luôn dùng bữa tối cùng nhau.

  4. We have a custom of doing exercise in the morning.

  Tạm dịch:Chúng tôi có phong tục là tập thể dục vào buổi sáng.

  5. According to tradition, adults give lucky money to children on Tet holiday.

  Tạm dịch:Theo truyền thống, người lớn lì xì tiền cho trẻ con vào ngày Tết.

  Task 5:

  (Hoàn thành những từ dưới những bức hình với /spr/ và /str/. Sau đó nghe và lặp lại.)

  2. Phong tục nói lời chào với người lạ đã trải rộng khắp cộng đồng chúng tôi.

  3. Ở quận chúng tôi, có phong tục là người dân quét đường vào sáng thứ Bảy.

  4. Đoạn phim thật sự làm nổi bật phong tục và truyền thống của chúng tôi.

  5. Ba mẹ thường muốn con cái theo truyền thống gia đình.

  A Closer Look 1 Unit 4 lớp 8 SGK mới được đăng trong phần Soạn Anh 8 và giải bài tập Tiếng Anh 8 gồm các bài soạn Tiếng Anh 8 theo sách giáo khoa mới nhất được chúng tôi trình bày theo các Unit dễ hiểu, Giải Anh 8 dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, để giúp học tốt tiếng anh lớp 8.

  Xem Video bài học trên YouTube

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải A Closer Look 2 Unit 7 Sgk Tiếng Anh 8 Mới
 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 Unit 8: English Speaking Countries (Những Quốc Gia Nói Tiếng Anh)
 • A Closer Look 1 Unit 8 Tiếng Anh 7 Mới Tập 2
 • Unit 12 Lớp 8: A Closer Look 1
 • Giải A Closer Look 2 Unit 12 Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Mới
 • Skills 1 Unit 8 Trang 26 Sgk Tiếng Anh 9 Mới, Tổng Hợp Bài Tập Skills 1 Unit 8, Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết….

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 9 Mới
 • Giải Sbt Tiếng Anh 9 Mới Unit 5: Vocabulary
 • Giải Looking Back Unit 9 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Unit 2 Lớp 8: Skills 2
 • Unit 2 Lớp 8 Skills 2 Writing ” Skills 2 ” Unit 2
 • Unit 8. Tourism – Skills 1 Unit 8 trang 26 SGK tiếng Anh 9 mới. Tổng hợp bài tập Skills 1 Unit 8, có đáp án và lời giải chi tiết.

  1.a Word in groups. Name some famous caves in Viet Nam and in the world.

  ( Làm việc theo các nhóm. Tên của một số động ở Việt Nam và trên thế giới.)

  Đáp án:

  +) Famous caves in Viet Nam:

  (Một số động nổi tiếng của Việt Nam)

  – Phong Nha Cave En Cave (hang Én)

  – Thien Duong Cave

  – Sung Sot Cave (hang Sửng Sốt – Ha Long Bay)

  – Tam Coc – Bich Dong (Ninh Binh)

  +) Famous caves in the world:

  (Một số động nổi tiếng trên thế giới)

  – Deer Cave (Borneo, Malaysia)

  – Onondaga Cave (Missouri, USA)

  – Gouffre Berger Cave (France)

  – Reed Flute Cave (Guilin, China)

  – Fingal’s Cave (Scotland),

  – Cave of Crystals (Mexico)

  b. Answer the questions with your own ideas.

  (Trả lời các câu hỏi với ý tưởng của bạn.)

  1. Where is Son Doong Cave located?

  ( Vị trí của hang Sơn Đòong?)

  2. When was it discovered?

  (Nó được phát hiện vào thời gian nào?)

  3. How long is the cave?

  ( Chiều dài của động?)

  Now read the passage and check the information.

  ( Bây giờ hãy đọc đoạn văn và kiểm tra thông tin.)

  Son Doong cave has become more famous after the American Broadcasting Company (ABC) aried a live programme featuring its magnficence on ” Good Moring America” in May 2021.

  Located in Quang Binh Province, Son Doong Cave was discovered by a local man named Ho Khanh in 1991, and became known internationally in 2009 thanks to British cavers, led by Howard Limbert. The cave was formed about 2 to 5 million years ago by river water eroding away the limestone underneath the mountain. It contains some of the tallest known stalagmites in the world – up to 70 metres chúng tôi cave is more than 200 metres wide, 150 metres high, and nearly 9 kilometres long, with caverns big enough to fit an entire street inside them. Son Doong Cave is recognised as the largest cave in the world by BCRA (British Cave Research Association) and selected as one of the most beautiful on earth by the BBC (British Broadcasting Corporation).

  In August 2013, the first tourist group explored the cave on a guided tour. Permits are now required to access the cave and are made available on a limited basis. Only 500 permits were issued for the 2021 season, which runs from February to August. After August, heavy rains cause river levels to rise and make the cave largely inaccessible.

  Bài Dịch:

  Động Sơn Đoong đã trở nên nổi tiếng hơn sau khi đài phát thanh truyền hình Mỹ phát sóng một chương trình trực tiếp nêu lên những nét đẹp hoành tráng của động trong chương trình ” Chào buổi sáng nước Mỹ” vào tháng 5 năm 2021.

  Được đặt ở tỉnh Quảng Bình, động Sơn Doong được khám quá bởi một người đàn ông tên Hồ Khanh vào năm 1991, và trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới vào năm 2009 nhờ vào những người thích khám phá động người Anh do Howard Limbert dẫn đầu. Động này được hình thành cách đây khoảng 2 đến 5 triệu năm bởi nước sông làm xói mòn đá vôi bên dưới ngọn núi. Nó chứa một số cây măng đá cao nhất thế giới – cao đến 70 mét. Hang rộng hơn 200m, cao 150m và dài gần 9km với những hang động đủ lớn để đặt cả con đường bên trong. Hang Sơn Đoong được công nhận là hang động rộng nhất thế giới bởi BCRA (Hiệp hội nghiên cứu hang động Anh) và được bầu chọn là một trong những hang đẹp nhất trên Trái Đất bởi BBC ( Tổng phát thanh truyền hình nước Anh). Vào tháng 8 năm 2013 một nhóm du khách đầu tiên đi tour có hương dẫn viên đã khám phá hang động. Ngay nay giấy phép được yêu cầu để đến hang và số lượng giới hạn. Chỉ 500 giấy phép được cấp cho mùa năm 2021, có hiệu lực tháng 2 đến tháng 8. Sau tháng 8 mưa lớn đã làm cho mực nước sông tăng và làm cho hang khó đến được trên diện rộng.

  2. Read the passage again and answer the questions, or choose the correct answers.

  ( Đọc đoạn văn lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi hoặc chọn đúng các đáp án.)

  1. What happened in May 2021?

  (Chuyện gì xảy ra vào thắng 5 năm 2021)

  2. How was Son Doong Cave formed?

  (Hang Sơn Đoong được hình thành như thế nào?)

  3. When can tourists explore the cave?

  (Khi nào thì du khách có thể khám phá hang động?)

  A. should not be accessed (không nên tiếp cận)

  B. need to be careful (cần phải cẩn thận)

  C. cannot be reached (không thể đến được)

  D. may be flooded (có thể bị ngập)

  A. there is a street inside Son Doong Cave

  ( Có một con đường trong hang Sơn Đoong)

  B. the cave is always covered with rain water

  ( Hang động luôn luôn được bao phủ bởi nước mưa)

  C. few tourists want to come to the cave

  ( Một nhóm du khách muốn tới hang động

  D. tourists need permission to explore the cave.

  ( Khách du lịch cần phải có sự cho phép để được khám phá hang động.)

  Đáp án:

  1. The American Broadcasting Company (ABC) aired a live programme (featuring the magnificence of Son Doong) on ‘Good Morning America’.

  2. By river water eroding away the limestone underneath the mountain

  3. From February to August

  4. C

  5. D

  3. Which would you like to do most on holiday? Tick (V) three things in the list.

  ( Bạn thích làm nhất trong kì nghỉ lễ? Đánh dấu (V) 3 điều trong danh sách dươi đây)

  1. explore Son Doong Cave

  (Khám phá hang Sơng Đoong)

  2. climb the Great Wall of China

  (Leo lên Vạn Lý Trường Thành)

  3. visit the Pyramids of Egypt

  (Thăm quan Kim Tự Tháp ở Ai Cập)

  4. go on a wildlife safari to Kenya

  (Thăm quan cuộc sống thiên nhiên hoang dã ở Kenya)

  5. relax on a beach

  (Thư giãn ở bãi biển)

  6. go camping in Cuc Phuong national Park.

  ( Đi cắm trại ở vườn quốc gia Cúc Phương.)

  7. go on an expedition to Mount Everest

  (Đi thám hiểm ở đỉnh núi Everest.)

  (Một chuyến đi du lịch thám hiểm Bắc Cực.)

  9. take a sightseeing tour around New York

  (Một chuyến đi ngắm cảnh vòng quanh New York.)

  10. take a Trans-Viet cycling tour.

  ( Một chuyến du lịch xuyên lịch bằng xe đạp.)

  4. Work in groups. Talk about one of choices, trying to persuade your group join you.

  (Làm việc theo các nhóm. Nói chuyện về một trong số lựa chọn, cố gắng thuyết phục nhóm của bạn tham gia với bạn.)

  Example: (Ví dụ)

  A: I’d like to go on a wildlife safari to Kenya as I’m very interested in the natural world and pservation. You can experience wild animal in their natural habitat – elephants, hippos, cheetahs,and lions…

  (A: Tôi muốn tham gia chuyến săn bắn động vật hoang dã vì tôi rất thú vị với trong thế giới tự nhiên và khu bảo tồn. Bạn có thể trải nghiệm động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên – voi, hà mã, báo đốm và sư tử,…)

  B: I think a cycling tour from the north to the south of Viet Nam with some friends is the best travel at your own pace. You stop whenever and wherever you like. You can enjoy the beauty of different parts of our country and at the same time improve your health…

  (B: Tôi nghĩ một tour đi du lịch bằng xe đạp từ phía Bắc đến phía Nam của Việt Nam với một số bạn bè là chuyến đi tốt nhất dành cho bạn. Bạn dừng ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào bạn thích. Bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp của những nơi khác nhau trên đất nước và đồng thời cải thiện sức khỏe…)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Skills 1 Trang 32 Unit 9 Sgk Tiếng Anh 8 Mới
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 9: Getting Start, A Closer Look 1, A Closer
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 12 Skills 2, Looking Back
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới Review 4 (Unit 9
 • Unit 9 Lớp 10: Language
 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 Mới Unit 9: English In The World (Tiếng Anh Trên Thế Giới)

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 1 Lớp 6: A Closer Look 2
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 5: Skills 2, Looking Back
 • Unit 10 Lớp 9: Getting Started
 • Unit 2 Clothing (Getting Started
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 8: Tourism Để Học Tốt Tiếng Anh 9 Thí Điểm Unit 8
 • * Getting started (phần 1 → 4 trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 9 mới)

  1. Listen and read (Nghe và đọc)

  Bài nghe:

  Hướng dẫn dịch

  Giáo viên: Chào mừng đến với câu lạc bộ tiếng Anh. Hôm nay, tôi sẽ làm một câu đố nhanh để kiểm tra kiến thức của các bạn về tiếng Anh. Câu hỏi thứ nhất: Có phải tiếng Anh là ngôn ngữ được nói đầu tiên bởi hầu hết mọi người trên thế giới không?

  Dương: Tất nhiên rồi ạ.

  Giáo viên: Không đúng. Là tiếng Trung Quốc. Câu hỏi thứ 2: Có phải tiếng Anh là ngôn ngữ rộng rãi nhất không?

  Vy: Vâng, với xấp xỉ 500.000 từ và 300.000 thuật ngữ kỹ thuật.

  Giáo viên: Đúng rồi, chính xác! Đó là bởi vì sự cởi mở của tiếng Anh. Tiếng Anh được mượn từ nhiều ngôn ngữ khác.

  Dương: Ồ! Nếu không có quá nhiều từ, nó sẽ dễ dàng hơn để chúng ta nắm bắt nó!

  Giáo viên: Ha ha… nhưng hình thái đơn giản làm cho tiếng Anh dễ học. Nhiều từ trong tiếng Anh đã được đơn giản hóa qua nhiều thế kỉ. Bây giờ là câu hỏi thứ 3: Ai có thể nói cho tôi biết một từ tiếng Anh có tác dụng như một danh từ, một động từ và một tính từ?

  Mai: Em nghĩ từ subject có tác dụng như một danh từ, một động từ và một tính từ ạ.

  Giáo viên: Xuất sắc. Trong tiếng Anh, từ tương tự có thể có tác dụng như nhiều phần của bài nói. Điều đó làm cho nó linh động. Câu hỏi thứ 4: Từ dài nhất trong tiếng Anh chỉ có một nguyên âm là gì?

  Dương: Có phải là length không?

  Vy: Không, mình nghĩ đó là strengths.

  Giáo viên: Đúng rồi, Vy. Cuối cùng, câu hỏi 5: Ai có thể nói tôi biết ít nhất 3 sự đa dạng của tiếng Anh?

  Mai: Tiếng Anh của người Mỹ, tiếng Anh của người Úc và… er, vâng tiếng Anh của người Ấn Độ.

  a. Read the conversation again and find the nouns …. (Đọc đoạn hội thoại lần nữa và tìm danh từ của tính từ ” đơn giản” và “linh động”)

  b. Convert these adjectives into nouns. You may use a dictionary. (Chuyển các tính từ thành danh từ. Bạn có thể sử dụng từ điển.)

  c. Read the conversation again and choose the correct answers. (Đọc đoạn hội thoại lần nữa và chọn đáp án đúng.) 2. Match the words/phrases in column A with the definitions in column B. (Nối từ, cụm từ trong cột A với định nghĩa trong cột B.) Hướng dẫn dịch

  1. Ngôn ngữ đầu tiên = ngôn ngữ mà bạn học nói từ lúc sinh ra.

  2. Ngôn ngữ thứ hai = ngôn ngữ bạn học nói thành thạo, bạn dùng trong công việc hoặc ở trường, không phải học đầu tiên ở quê nhà.

  3. Ngôn ngữ chính thức = ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong hệ thống chính phủ, cơ quan pháp luật và giáo dục.

  4. Chất giọng = cách phát âm của các từ ngữ mà qua đó mọi người biết bạn đến từ đất nước và vùng miền nào.

  5. Từ địa phương = ngôn ngữ đặc trưng của một vùng miền và từ ngữ và ngữ pháp hơi khác so với ngôn ngữ chuẩn.

  3. Match the beginning of each sentence (1-6) to its ending (a-f). (Nối phần mở đầu của mỗi câu (1-6) với kết thúc của nó (a-f)

  Hướng dẫn dịch

  1. Tiếng Anh được sử dụng như tiếng mẹ để tại ít nhất 75 quốc gia trên thế giới.

  2. Hội đồng Anh ước tính rắng có khoảng 375 triệu người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

  3. Hiện tại hơn 1 tỷ người đang học tiếng Anh trên khắp thế giới.

  4. Sự di cư, công nghệ mới, văn hóa chung và thậm chí là chiến tranh đã đóng góp vào sự phát triển của tiếng Anh.

  5. Ngày nay có nhiều biến thể của tiếng Anh trên khắp thế giới chẳng hạn như Anh Anh, Anh Úc, Anh Mỹ, Anh Ấn,…

  6. Có nhiều sự khác nhau về chất giọng và ngôn ngữ địa phương giữa các biến thể tiếng Anh mặc dù tất cả đều được hiểu ít hay nhiều bởi người nói của các biến thể.

  4. Work in pairs. Ask and answer questions about the English language using the information from 3. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về: Ngôn ngữ Tiếng Anh sử dụng thông tin từ câu 3)

  Gợi ý:

  A: How many people speak English regularly as a second language?

  B: The British Council estimates that about 375 million people.

  A: How many people are learning English worldwide?

  B: At psent, over a billion people are.

  A: What are the varieties of English all over the world?

  B: There are British English, American English, Australian English, Indian English and so on.

  * A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 33-34 SGK Tiếng Anh 9 mới)

  1. Match the words/phrases in cloumn A with the …. (Nối các từ, cụm từ trong cột A với các định nghĩa trong cột B.)

  1-b; 2-e; 3-a; 4-d; 5-f; 6-c.

  Hướng dẫn dịch

  1. Song ngữ = khả năng nói hai ngôn ngữ tốt như nhau vì bạn được học từ bé.

  2. Lưu loát = khả năng nói, đọc, viết một ngôn ngữ một cách dễ dàng, nhanh và tốt.

  3. Trình độ kém đi = không giỏi về một ngôn ngữ nào đó như bạn đã từng vì đã không sử dụng trong một thời gian dài.

  4. Học lỏm một ngôn ngữ = học một ngôn ngữ bằng cách thực hành nó thay vì học trên lớp.

  5. Vừa phải = ở một mức độ nào đó khá tốt nhưng không phải rất tốt.

  6. Biết sơ sơ = biết vừa đủ một ngôn ngữ để giao tiếp đơn giản.

  b. Choose phrases from 2a to make sentences about yourself …. (Chọn cụm từ từ bài 2.a to để hoàn thành các câu về bản thân mình hoặc người mà bạn biết.)

  Gợi ý:

  – I can’t speak a word of Spanish, I found this language really hard to speak.

  – She’s fluent in France. She has learnt France for 6 years.

  – My grandfather can speak Russian, but it’s a bit rusty since he used to use Russian when he was young.

  – My friend picked up a bit of Japanese on her holiday in Tokyo. She can say “Konichiwa”, which means “Hello” and “Arigatou”, which means “Thank you”.

  3a. Match the words/phrases in the column A with …. (Nối các từ, cụm từ trong cột A với các từ, cùm từ trong cột B để tạo nên cách trình bày về việc học ngôn ngữ.) b. Fill the blanks with the verbs in the box. (Điền vào ô trống với các động từ trong khung.) Hướng dẫn dịch

  Nếu bạn không biết nghĩa của một từ, hãy cố gắng đoán nghĩa của nó, hoặc tra từ điển. Tất cả người nước ngoài đều có giọng đặc trưng nhưng đó không phải là vấn đề. Để phát âm tốt hơn, hãy nghe người Anh nói và bắt chước theo họ. Đừng lo lắng nếu bạn mắc lỗi sai và hãy cố sửa nó, việc đó là bình thường. Dịch từ một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác thường rất có ích, nhưng cách tốt nhất là hãy suy nghĩ bằng thứ ngôn ngữ mới.

  4. Listen and repeat, paying attention to the tones of …. (Nghe và đọc lại, chú ý đến tông giọng của những từ gạch chân trong mỗi đoạn hội thoại.)

  Bài nghe:

  1. A: I’d like some oranges, please.

  B: But we don’t have any oranges.

  2. A: What would you like, sir?

  B: I’d like some oranges.

  3. A: I’ll come here tomorrow.

  B: But our shop is closed tomorrow.

  4. A: When is your shop closed?

  B: It is closed tomorrow.

  5. Listen to the conversations. Do you think the voice …. (Nghe đoạn hội thoại. Bạn có nghĩ là giọng nói đi lên hoặc đi xuống tại cuối mỗi câu thứ hai? vẽ mũi tên phù hợp tại cuối mỗi dòng.)

  Bài nghe:

  1. A: Tom found a watch on the street.

  B: No. He found a wallet on the street. ↗

  2. A: Where did Tom find this watch?

  B: He found it on the street. ↘

  3. A: Let’s have some coffee.

  B: But I don’t like coffee. ↗

  4. A: Let’s have a drink. What would you like?

  B: I’d like some coffee. ↘

  5. A: This hat is nice.

  B: I know it’s nice, but it’s expensive. ↘

  6. A: This bed is big.

  B: I know it’s big but that one’s bigger. ↘

  6. Read the conversation. Does the voice go up or down on …. (Đọc đoạn hội thoại. Giọng nói có đi lên hoặc đi xuống trong những từ gạch chân? Vẽ mũi tên phù hợp tại cuối mỗi dòng. Sau đó nghe, kiểm tra và đọc lại.)

  Bài nghe:

  A: What make of TV shall we buy?

  B: Let’s get the Samsung. ↘

  A: I think we should get the Sony. It’s really nice.

  B: (trying to persuade A to buy a Samsung) But the Samsung is nicer. ↗

  A: But the Sony has a guarantee.

  B: They both have a guarantee. ↗

  A: How much is the Sony?

  B: It’s $600. ↘

  A: It’s too expensive. ↘

  B: I know it’s expensive, but it’s of better quality. ↗

  A: (trying to persuade B to buy a Sony) They’re both of good quality.

  * A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 35-36 SGK Tiếng Anh 9 mới)

  1a. Read this sentence from the conversation in GETTING STARTED. … (Đọc câu sau đây từ đoạn đối thoại ở phần GETTING STARTED. Bạn có nhớ khi nào chúng ta dùng câu điều kiện loại 2 không?)

  CHÚ Ý!

  Trong một ngữ cảnh chính thức, chúng ta thường sử dụng were thay vì was:

  If I were you, I would think more carefully about the job.

  If I was you, I would think more carefully about the job.

  b. Write Yes or No to answer the questions about each sentence. () 2. Rewrite the sentences using the conditional sentences type 2. (Viết lại câu sử dụng câu điều kiện loại 2.)

  1. If my English were/was good, I would feel confident at interviews.

  2. If Minh had time, she would read many English books.

  3. If I were you, I would spend more time improving my pronunciation.

  4. Mai didn’t have some friends who were/are native speakers of English, she wouldn’t be so good at the language.

  5. If you could speak English, we would offer you the job.

  3a. Read part of the conversation from GETTING STARTED. …. (Đọc lại phần của đoạn đối thoại ở phần GETTING STARTED. Chú ý đến phần được gạch chân)

  Teacher: Question 1: Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world?

  b. When do we use relative clauses? Can you think of any rules? (Khi nào sử dụng mệnh đề quan hệ? Bạn có thể nghĩ ra bất cứ quy luật nào không?)

  – We use relative clauses to give extra information about something/someone or to identify which particular thing/person we are talking about.

  (Chúng ta sử dụng các mệnh đề quan hệ để đưa ra thông tin thêm về một sự vật/sự việc/ người nào đó, hoặc để xác định một người/vật cụ thể đang được nói đến.)

  4. Circle the correct word. Sometimes more than …. (Khoanh tròn từ đúng. Thình thoảng có nhiều hơn 1 đáp án đúng.)

  Hướng dẫn dịch

  1. Đó là chàng trai người mà nói được hai thứ tiếng Anh và Việt.

  2. Đây là căn phòng nơi mà chúng tôi học tiếng Anh tối nay.

  3. Cô gái mà bố của cô ấy là giáo viên tiếng Anh thì rất giỏi tiếng Anh.

  4. Bạn có nhớ cái năm bạn bắt đầu học tiếng Anh không?.

  5. Giáo viên người mà bạn gặp hôm qua thông thạo cả tiếng Anh và Pháp.

  6. Đó là lý do tại sao tiếng Anh của cô ấy vụng về như vậy.

  5. Write true sentences about yourself. Then share them …. (Viết những câu đúng về chính bản thân bạn. Sau đó chia sẻ với bạn của bạn. Bạn bạn có bao nhiêu điểm chung?)

  I would like to:

  have a friend who are sympathetic and humorous.

  go to a country where there is snow in the winter.

  buy a book which is among the best-sellers.

  meet a person whose a lot of ideas are amazing.

  do something that I never did before.

  6. Rewrite these sentences as one sentence … (Viết lại các câu này thành một câu sử dụng mệnh đề quan hệ.)

  2. Parts of the palace where/in which the queen lives are open to the public.

  3. English has borrowed many words which/that come from other languages.

  4. I moved to a new school where/in which English is taught by native teachers.

  5. There are several reasons why I don’t like English.

  6. The new girl in our class, whose name is Mi, is reasonably good at English.

  * Comunication (phần 1 → 3 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 mới)

  1. Make notes about yourself. (Hoàn thành đoạn ghi chú về bản thân bạn.)

  Hướng dẫn dịch

  1. Bạn học tiếng Anh bao lâu rồi?

  2. Bạn nhớ gì về lớp học tiếng Anh đầu tiên?

  3.Bạn đã tham gia kỳ thi tiếng Anh nào rồi?

  4.Tại sao bây giờ bạn thích học tiếng Anh?

  5.Bạn muốn đến những nước nói tiếng Anh nào?

  6.Bạn nghĩ trình độ tiếng Anh bây giờ của bạn là gì?

  7.Bạn có thể cải thiện tiếng Anh bên ngoài lớp học như thế nào?

  8.Bạn muốn sử dụng tiếng Anh vì mục đích nào trong tương lai?

  9.Bạn thích gì về ngôn ngữ tiếng Anh?

  10.Bạn không thích gì về tiếng Anh?

  2. Work in pairs. Take turns to ask and answer the questions in 1. Make notes about your partner. How many things do you have in common? (Làm việc theo cặp. Luân phiên để hỏi và trả lời các câu hỏi trong bài 1. Tạo ghi chú về bạn của bạn. Có ba nhiêu điều chung giữa cả hai?)

  3. Work in groups. Tell your group the things that you and your partner have in common (Làm việc theo nhóm. Nói với nhóm của bạn về những điều mà bạn với bạn của bạn có điểm chung)

  * Skills 1 (phần 1 → 5 trang 38 SGK Tiếng Anh 9 mới)

  1. Read the following text about English as a means of … (Đọc bài đọc sau đây về tiếng Anh như là một phương tiện giao tiếp quốc tế. Nhìn những từ trong khung, sau đó tìm chúng trong bài đọc và gạch chân chúng. Chúng có nghĩa là gì?)

  – settlement (n) = the process of people making their homes in a place

  – immersion (n) = the language teaching method in which people are put in situations where they have to use the new language for everything

  – derivatives (n) = words that have been developed from other words

  – establishment (n) = the act of starting or creating something that is meant to last for a long time

  – dominant (adj) = more important, powerful or noticeable than other things

  Hướng dẫn dịch

  Đoạn 1: Tiếng Anh đã trờ thành ngôn ngữ toàn cầu nhờ vào sự hình thành của nó như là tiếng mẹ đẻ ở tất cả các lục địa trên thế giới. Ngôn ngữ Anh chủ yếu thống trị trên thế giới do hai nhân tố. Yếu tố đầu tiên là do sự du nhập của ngôn ngữ bắt đầu vào thế kỉ 17 với sự định cư đầu tiên ở Bắc Mỹ. Yếu tố thứ hai là sự phát triển mạnh mẽ dân số ở Mỹ, do sự nhập cư ồ ạt ở thế kỷ 19 và 20.

  Đoạn 2: Ngày nay, ngày càng nhiều người học tiếng Anh trên thế giới như là một ngôn ngữ thứ hai và cách họ học đang thay đổi. Ở một số nước những trường chuyên dạy tiếng Anh đã được thành lập để tạo môi trường hoàn toàn dùng tiếng Anh cho những người học tiếng Anh. Ở những cộng đồng tiếng Anh này, người học tham gia mọi hoạt động và môn học, chẳng hạn như gọi món ăn ở cantin đều bằng tiếng Anh.

  Đoạn 3: Tuy nhiên những người mới học này không chỉ đang học tiếng Anh mà còn đang thay đổi nó. Ngay nay có hàng trăm phong cách tiếng Anh trên thế giới, chẳng hạn như ” Singlish” là sự pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Mã lai, Madanrin, vân vân, chẳng hạn như ” Hinlish” là ngôn ngữ Ấn Độ pha trộng giữa tiếng Anh và Hindi. Những từ mới đang được tạo ra mỗi ngày trên khắp thế giới là do sự du nhập tự do từ ngôn ngữ khác và sự sáng tạo dễ dàng của những từ ghép và từ vay mượn.

  2a. Read the text again and match the headings (a-c) to the paragraphs (1-3). (Đọc đoạn văn lại một lần nữa và nối các tiêu đề (a-c) với các đoạn (1-3))

  1-b; 2-c; 3-a.

  b. Read the text again and answer the questions. (Đọc đoạn văn lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

  1. It is the export of the English language and the great growth of population in the United States that has led to its dominance in the world today.

  2. Mass immigration.

  3. They do all their school subjects and everyday activities in English.

  4. It is a blend of English and Hindi words and phrases.

  5. They are being invented every day all over the world due to the free admissions of words from other languages and the easy creation of compounds and derivatives.

  3. Put the list of ways to improve your English … (Đặt danh sách các cách để nâng cao Tiếng Anh của bạn theo thứ tự quan trọng với bạn. Có thể bạn có ý tưởng khác?)

  Gợi ý: a, b, e, h

  Hướng dẫn dịch

  a. làm bài kiểm tra.

  b. ghi nhớ từ vựng tiếng Anh.

  c. viết thư điện tử và bài văn.

  d. nói trôi chảy mà không cần sửa lỗi.

  e. nghe nhạc tiếng Anh.

  f. đọc những trang thông tin xã hội tiếng Anh.

  g. viết bài luận.

  h. bắt chước phát âm của người Anh.

  4. Work in groups. Compare your lists. Explain your order. (Làm việc theo nhóm. So sánh với danh sách của bạn. Giải thích thứ tự của bạn.)

  5. Work in pairs. Take one of the ideas from 3 …. (Làm việc theo cặp. Lấy một ý tưởng từ bài 3 và nghĩ làm sao để đạt được nó.)

  A: I think we should memorise English vocabulary.

  B: We can learn about 5 words everyday.

  A: That’s good. We can write them on notebook and learn them when we are free.

  * Skills 2 (phần 1 → 4 trang 39 SGK Tiếng Anh 9 mới)

  1. Listen to four different people talking about speaking and …. (Nghe đoạn nói chuyện của bốn người nói chuyện khác nhau về việc nói và học ngôn ngữ . Nỗi các đoạn tóm tắt (A-E) vào mỗi người nói. Ở đây có một tóm tắt thừa.)

  Bài nghe:

  1. E; 2. A; 3. B; 4. D.

  Nội dung bài nghe:

  Speaker 1 (male): My first language is French, but I live near the border, so I’m reasonably good at German. I can also get by in Italian. We went to Rome last summer and I picked up the basics.

  Speaker 2 (female): My mother is Spanish and my father is French so I’m bilingual. I’m also fluent in English which I need for my job. I can have a conversation in Italian, but it’s a bit rusty.

  Speaker 3 (male): I used to be quite bad at English. I knew a few words of everyday English that I learned at school, but I couldn’t speak a word of anything else. Last summer, I went to England on holiday. While I was travelling around the country, I picked up enough words and phrases to get by. I was told that my pronunciation was quite good, so when I got home I decided to learn English properly.

  Speaker 4 (female): Last year, I got a job in a multinational company, so I had to learn English. A friend recommended an English centre and I have been going there for six months. I always enjoy the lessons and the language is taught in a communicative way. I think that I’ve learned a lot since I started. It’s not all fun, though – at the moment I’m studying for my first exam!

  Hướng dẫn dịch:

  Người nói 1 (nam): Ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là tiếng Pháp, nhưng tôi sống gần biên giới, vì vậy tôi khá giỏi tiếng Đức. Tôi cũng có thể giao tiếp được bằng tiếng Ý. Chúng tôi đến Rome vào mùa hè năm ngoái và tôi đã học những điều cơ bản.

  Người nói 2 (nữ): Mẹ tôi là người Tây Ban Nha và cha tôi là người Pháp nên tôi là người song ngữ. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh mà tôi cần cho công việc của tôi. Tôi có thể có một cuộc trò chuyện bằng tiếng Ý, nhưng nó hơi cơ bản.

  Người nói 3 (nam): Tôi đã từng khá là dốt tiếng Anh. Tôi biết một vài từ tiếng Anh hàng ngày mà tôi đã học ở trường, nhưng tôi không thể nói được một điều gì khác. Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi Anh vào kỳ nghỉ. Trong khi tôi đi du lịch khắp đất nước, tôi đã thu thập được đủ từ và cụm từ để sử dụng. Tôi được nghe và nói nên phát âm của tôi khá tốt, vì vậy khi tôi về nhà tôi đã quyết định học tiếng Anh đúng cách.

  Người nói 4 (nữ): Năm trước, tôi được nhận làm công việc tại một công ty đa quốc gia, vì vậy tôi đã phải học tiếng Anh. Một người bạn giới thiệu một trung tâm tiếng Anh và tôi đã đi đến đó sáu tháng. Tôi luôn thích thú với những bài học và ngôn ngữ được dạy trong giao tiếp. Tôi nghĩ rằng tôi đã học được rất nhiều kể từ khi tôi bắt đầu. Tuy nhiên, không phải là tất cả, lúc này tôi đang làm bài kiểm tra đầu tiên của mình!

  2. Listen to the extracts again and answer the questions. (Nghe các đoạn ghi âm một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

  Bài nghe:

  1. He went to Rome.

  2. She can have a conversation in Italian, but it’s a bit rusty.

  3. He used to be quite bad at English.

  4. He picked up enough words and phrases to get by.

  5. She thinks that she has learned a lot since she started an English course at an English centre.

  3. Mark notes of four uses of English in your daily life …. (Ghi chú bốn công dụng của tiếng Anh trong nhật ký hằng ngày vfa đưa ra ví dụ hoặc lời giải thích cho mỗi công dụng đó. Sau đó so sánh danh sách của bạn với bạn cùng học.)

  1. study

  English is a mandatory subject in my school.

  2. English club

  I take part in an English club once a week.

  3. communication.

  I talk to my friends and my teacher in English.

  4a. Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life. (Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 3 để viết về những gì bạn sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày)

  Đoạn văn gợi ý:

  I use English for different purposes in my daily life. Firstly, English helps me to communicate with people all over the world. I have made friends with some students from the UK and Australia. I use English to chat with them about many things. Secondly, English helps me to get information and improve my knowledge. Because almost any information is available in English, it is easy for me to get access to all source of information with my English. Finally, English is useful when I want to go abroad to study. A lot of schools and universities in different countries provide scholarships and courses in English. I am learning English hard to get an IELTS score of 6. 5 so that next year I can go to Australia to study. In conclusion, English is useful for me in various ways.

  b. Swap your writing with a partner and review each other’s drafts. …. (Trao đổi bài viết của bạn với bạn bề và xem những bài viết khác. Tạo bản chính xác khác nếu cần. Sau đó trình bày bài viết hoàn chỉnh với cả lớp.)

  * Looking back (phần 1 → 6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới)

  1. Underline the correct word in each sentence. (Gạch dưới mỗi từ đúng trong mỗi câu) Hướng dẫn dịch

  1. Tôi đến từ Việt Nam. Ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiếng Anh.

  2. Cô ấy nói tiếng Anh với giọng nặng đến nỗi tôi không thể hiểu.

  3. Tiếng địa phương the Yorkshire là 1 trong nhiều thứ tiếng ở Anh.

  4. Hầu hết học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 của họ.

  5. Canada có 2 ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh và tiếng Pháp.

  2. Read what three people say about speaking languages. Fill …. (Đọc cái mà ba người nói về việc nói ngôn ngữ. Điền vào chỗ trống với một cụm từ trong khung.)

  Hướng dẫn dịch

  Ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiếng Việt nhưng ở khu xóm tôi sống có nhiều gia đình người Anh, vì vậy tôi khá giỏi tiếng Anh, tôi cũng biết một chút tiếng Pháp. Tôi đến Paris mùa hè năm ngoái và tôi đã học được những từ cơ bản.

  Tôi thành thạo hai thứ tiếng bởi vì bố của tôi là người Pháp mẹ của tôi là người Tây Ban Nha. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh bởi vì tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia. Tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Ý nhưng còn vụng về.

  Thành thật mà nói tôi kém về ngôn ngữ, tôi chỉ biết một vài từ tiếng Anh mà tôi đã học từ ông nhưng tôi không thể nói một từ nào cả.

  3. Rewrite these sentences using the phrases in brackets. (Viết lại những câu sau đây sử dụng những cụm từ trong ngoặc.)

  1. I can’t speak a word of French.

  2. I picked up a few words of English on holiday.

  3. My brother is fluent in English.

  4. I am bilingual in English and French.

  5. I can get by in German on holiday.

  6. My Russian is a bit rusty.

  4. Use the words from the box to complete sentences. (Sử dụng từ trong khung để hoàn thành câu.) Hướng dẫn dịch

  Đó là điều bình thường nếu chúng ta có giọng điệu riêng khi nói tiếng Anh. Điều đó cũng không sao – những người khác thường vẫn có thể hiểu chúng ta. Đó là một ý hay khi nghe những CD hoặc xem DVD và cố gắng bắt chước người khác để phát âm tốt hơn. Nếu bạn gặp một từ mà bạn không biết nghĩa, bạn có thể thỉnh thoảng đoán nghĩa từ những từ mà bạn biết hoặc bạn có thể tra từ điển. Nhiều người học giỏi tiếng Anh không cố dịch sang tiếng mẹ đẻ của họ. Dịch thỉnh thoảng là một ý tưởng nhưng hãy cố gắng nghĩ bằng một ngoại ngữ khác nếu bạn có thể. Mắc lỗi là chuyện rất bình thường. Khi giáo viên của bạn chữa một lỗi sai trong văn nói và viết, hãy nghĩ về nó và nhận ra cái sai. Nhưng cũng rất quan trọng khi giao tiếp vì vậy đừng ngại nói.

  5. Put the correct relative pronoun in each sentence. (Đặt đại từ quan hệ đúng vào mỗi câu)

  1. Those are the stairs where I broke my arm.

  2. There’s a shop where you can buy English books and CDs.

  3. The English couple who/that live next to us can get by in Vietnamese.

  4. There’s a shop near my house which/that sells cheap DVDs.

  5. Look up the new words in the dictionary which/that has just been published by Oxford University Press.

  6. Choose A-E to complete the following conversation. …. (Chọn A-E để hoàn thành bài đối thoại bài đối thoại sau đây. Thực hành bài đối thoại với bạn cùng học.)

  1.D; 2.C; 3.A; 4.E; 5.B

  Hướng dẫn dịch

  Long: Mình nghe rằng bạn thi IELTS được 8.0 hả?

  Minh: Đúng vậy!

  Long: Chúc mừng nha! Bạn có thể chia sẻ với mình kinh nghiệm học tiếng Anh được không?

  Minh: Không có chi.

  Long: Bạn cảm thấy thế nào về trình độ tiếng Anh của bạn bây giờ?

  Minh: Mình có thể nói tiếng Anh thoải mái trong hầu hết bất cứ tình huống nào.

  Long: Thật sao? Bạn đã làm gì để cải trau dồi tiếng Anh ngoài lớp học?

  Minh: Mình nghe và đọc nhiều. Mình kết bạn và thực hành nói tiếng Anh với người bản xứ.

  Long: Và bạn đã trau dồi phát âm như thế nào?

  Minh: Mình thường nghe CD và bắt chước phát âm của họ.

  * Project (phần 1 → 3 trang 41 SGK Tiếng Anh 9 mới)

  1. Read the chart and fill the blanks with …. ()2. Choose two varieties of English. Write a similar chart showing … (Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng)

  3. Organise an exhibition of the charts you have made among your group …. (Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9 Unit 8
 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 Mới Unit 4: Life In The Past (Cuộc Sống Trong Quá Khứ)
 • Hướng Dẫn Giải Unit 1. A Visit From A Pen Pal Trang 6 Sgk Tiếng Anh 9
 • Unit 10 Lớp 9: Looking Back
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 10 Communication, Skills 1
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 6: A Closer Look 2, Communication Để Học Tốt

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 6 Lớp 9: A Closer Look 1
 • Giải A Closer Look 1 Unit 6 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Giải Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9: At Home And Away
 • Tiếng Anh 6 Unit 9: A Closer Look 2
 • Tiếng Anh 6 Unit 9: A Closer Look 1
 • Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 6: A CLOSER LOOK 2, COMMUNICATION Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm Unit 6: THEN AND NOW

  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 6

  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 6 – Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm Unit 6: THEN AND NOW đưa ra lời dịch và lời giải cho các phần: A Closer Look 2 Unit 6 Lớp 9 Trang 63 SGK, Communication Unit 6 Lớp 9 Trang 65 SGK.

  Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Saving energy

  Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Saving energy có đáp án

  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 7: RECIPES AND EATING HABITS

  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 6: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1

  Ngữ pháp

  Quá khứ hoàn thành: ôn lại

  1. Điền vào mỗi chỗ trống với thể quá khứ hoàn thành của động từ trong ngoặc đơn.

  1. had been

  Trước những năm 1990, các tàu điện là phương tiện giao thông phổ biến ở Hà Nội.

  2. had played

  Tôi thắng trò chơi bởi vì tôi đã chơi rất nhiều với anh tôi.

  3. had (you) used

  Bạn đã sử dụng điện thoại di động của bạn bao lâu trước khi nó hư?

  4. had (only) seen

  Trước khi phát minh ra ti vi, người ta chỉ xem phim ở rạp chiếu bóng.

  5. had had

  Trước những năm 1990, Việt Nam có hệ thống ngân hàng cũ kĩ.

  6. had experienced

  Việt Nam đã trải qua các thập kỷ đấu tranh giành tự do trước khi đất nước hoàn toàn giành độc lập.

  2. Hỏi và trả lời các câu hỏi bên dưới sử dụng các gợi ý.

  Ví dụ: Vua Dục Đức đã trị vì nước ta bao lâu trước khi ông bị lật đổ?

  Ông ta chỉ trị vì nước ta vỏn vẹn 3 ngày.

  1. What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

  Nhóm gia đình nào người Việt Nam sống trước năm 1990?

  They had lived in extended family.

  Họ sống trong gia đình mở rộng.

  2. How had people in Viet Nam travelled before the first motorbike was imported?

  Người Việt Nam đã di chuyển thế nào trước khi chiếc xe máy đầu tiên được nhập khẩu?

  They had travelled by bicycle.

  Họ đi lại bằng xe đạp.

  3. How had Vietnamese people lived before the open – door policy in 1986?

  Người Việt Nam đã sống thế nào trước chính sách mở cửa vào năm 1986?

  They had had a harder life.

  Họ đã có 1 cuộc sống vất vả hơn.

  4. Where had your family spent holidays before 2005?

  Gia đình bạn đi nghỉ mát ở đâu trước năm 2005?

  We had spent our holiday only inViet Nam before then.

  Chúng tôi chỉ đi nghỉ mát ở Việt Nam trước đó.

  5. Who had ruled Viet Nam right before the Tran dynasty?

  Ai là người trị vì nước Việt Nam ngay trước triều Trần?

  Ly Chieu Hoang had ruled the country before the Tran dynasty.

  Lý Chiêu Hoàng đã cai trị đất nước trước triều Trần.

  Đọc lại đoạn hội thoại ở phần MỞ ĐẦU. Chú ý phần gạch dưới.

  necessary to have the trenches right there

  3. Nối phần dầu của câu ở cột A với phần thứ 2 ở cột B.

  1. F: Sự thông minh của cô ấy có thể giải được bài toán.

  2. A: Anh ấy dũng cảm khi ở một mình trong ngôi nhà cổ cả đêm.

  3. B: Cô ấy thật tốt bụng khi cho tôi mượn sách của cô ấy.

  4. E: Cô ấy không chuyên nghiệp vì đã trễ cuộc họp.

  5. D: Hữu ích cho chúng ta khi biết dân làng của chúng ta đã sống thế nào trong quá khứ.

  6. C: Khó cho chúng ta khi làm quen với người đến từ nền văn hóa khác.

  4. Điền vào chỗ trống 1 tính từ trong khung. Hơn 1 tính từ có thế được sử dụng.

  1. glad/ pleased

  Tôi vui khi gặp bạn thân của tôi vào hôm qua.

  2. sorry

  Anh ấy rất tiếc vì có ít thời gian dành cho gia đình mình.

  3. relieved/ sorry/ pleased

  Họ đã hài lòng khi hoàn thành phần trình diễn vừa rồi.

  4. sure/ certain

  Cô ấy chắc chắn là nhận được việc. Cuộc phỏng vấn rất tốt.

  5. surprised/ astonished

  Bà mẹ đã ngạc nhiên khi nghe đứa con trai thông minh của bà ấy trượt kỳ thi.

  6. releived/ pleased

  Tất cả học sinh đều rất hài lòng vì đã vượt qua kì thi.

  5. Tạo 1 câu bằng cách kết hợp mỗi cặp câu sử dụng chủ từ + be + tính từ + that – mệnh đề.

  1. We were relieved that we had done well in the exam.

  Chúng tôi đã hài lòng vì chúng tôi đã làm tốt trong kì thi.

  2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

  Tôi rất tiếc vì ba mẹ của chúng tôi có phương tiện học tập ở trường rất nghèo nàn.

  3. Everyone was glad that the government had decided to invest more in education.

  Mọi người vui khi chính quyền quyết định đầu tư nhiều hơn vào giáo dục.

  4. Everyone is aware that it will be much safer to have elevated walkways and underpass systems for pedestrians.

  Mọi người nhận ra rằng sẽ an toàn hơn khi có lối đi dành cho người đi bộ và hệ thông đường hầm cho bộ hành.

  5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

  Tất cả chúng tôi vui mừng khi cuộc sống làng quê được cải thiện đáng kể.

  6. Hoàn chỉnh các câu bên dưới bằng ý của em. Sau đó so sánh ý của em với người bên cạnh.

  1. It was kind of them to support the victims after the disaster.

  Họ thật tốt khi hỗ trợ các nạn nhân sau thảm họa.

  2. They were certain to be able to built the country into a powerful one.

  Họ chắc chắn có thể xây dựng đất nước thành một cường quốc.

  3. She is confident that Viet Nam has good potential for tourism.

  Cô ấy tự tin rằng Việt Nam có tiềm năng du lịch tốt.

  4. He was afraid that there would be less land for agriculture in Viet Nam.

  Anh ấy sợ rằng sẽ có ít đất dành cho nông nghiệp hơn ở Việt Nam.

  5. The teachers are aware that non – academic subjects are also significant.

  Các giáo viên nhận ra rằng các môn phụ cũng quan trọng.

  6. The head teacher was astonished to learn that some of his students could not get scholarships.

  Hiệu trường đã kinh ngạc khi biết rằng vài học sinh của ông không nhận được học bổng.

  Bổ sung từ vựng

  suffered (v) chịu đựng exporter (n) nước xuất khẩu, người xuất khẩu

  illiterary (n) mù chữ mushrooming (v) mọc lên như nấm

  VIỆT NAM: NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

  1. Đọc các bài đăng trên Viet Travel Forum (VTF) từ những người đến thảm Việt Nam trước đây.

  Lần đầu tiên tôi đến Thành Phố Hồ Chí Minh là vào năm 1983. Hầu hết mọi người đi xe đạp và có rất ít xe máy trên đường. 10 năm sau, khi tôi trở lại thành phố đã thay đổi rõ rệt với 800.000 xe máy và 2 triệu xe đạp trên đường.

  Kate đến từ Nga

  Vào năm 1995, tôi trở về Việt Nam sau 30 năm và tôi đã rất ngạc nhiên, dân số cao hơn 3 lần nhưng đất nước đã không còn chịu đựng cảnh mù chữ. Nó đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới một sự ngạc nhiên khác đối với tôi.

  Charles đến từ Pháp

  Tôi đến Hà Nội vào tháng 8 năm 1997, hai năm sau Việt Nam gia nhập ASEAN. Hệ thống đường xá ở Hà Nội ngày ấy rất đơn giản. Nó đã thay đổi rõ rệt khi trải qua 18 năm. Những cây cầu vượt và nhà cao tầng mọc lên như nấm!

  Peter đến từ Mỹ

  2. Đọc các bài đăng trên VTF và kề lại với các bạn của em.

  Ví dụ:

  Kate đến từ Nga. Cô ấy nói rằng cô ấy đã đến Thành Phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên vào năm 1983. 10 năm sau, cô ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều xe máy.

  Charles is from France. He said that the first time he had been to Viet Nam was in 1965. He said that many people were/ had been illiterate then but he was astonished that after nearly 30 years there was no more illiteracy althought the population had nearly tripled. He was also surprised to learn that the country was one of the largest rice exporting countries.

  Charles đến từ Pháp. Anh ấy nói lần đầu tiên anh ấy đến Việt Nam là vào năm 1965. Anh ấy nói lúc đó có nhiều người mù chữ nhưng anh ấy đã ngạc nhiên khi sau gần 30 năm không còn nạn mù chữ nữa mặc dù dân sô gần như gấp 3 lần. Anh ấy cũng ngạc nhiên khi biết rằng đất nước ta đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

  Peter is from America. He said that he had gone to Ha Noi in 1997 when Viet Nam had been part of ASEAN for two years. He was shocked/ astonished to see that so much had changed over the last 18 years – flyovers and high – rise buildings were mushrooming.

  Peter đến từ Mỹ. Anh ấy nói rằng anh ấy đến Hà Nội vào năm 1997 từ khi Việt Nam là thành viên của ASEAN dược 2 năm. Anh ấy đã sốc khi nhìn thấy nhiều thay đổi qua hơn 18 năm – cầu vượt và nhà cao tầng mọc lên như nấm.

  3. Làm việc theo nhóm. Sử dụng các để nghị trong bảng để viết càng nhiều bài đăng càng tốt về các thay đổi gần đây ở Việt Nam mà em từng nghe hay đọc qua. Nhớ là sử dụng tính từ hoặc trạng từ để bổ nghĩa cho các thay đổi.

  I went to Viet Nam in 1996. There were mostly manual labour and agricultural productions. 12 years later, when I came back, the country had dramatically changed, there were more technology and equipment and more industrial production too.

  Tôi đã đến Việt Nam vào năm 1996. Hầu hết là lao động tay chân và các sản phẩm nông nghiệp. 12 năm sau, khi tôi trở lại, đất nước đã thay đổi đáng kể, có nhiều kỹ thuật và thiết bị hơn và cũng có nhiều sản phẩm công nghiệp hơn.

  Last year, I went back to Ho Chi Minh city after 20 years and to my surprise, there were more services. There were also many opportunities for university (inside and outside the country), which were another surprise for me.

  Năm ngoài, tôi trở lại Thành Phố Hồ Chí Minh sau 20 năm và dành cho tôi sự ngạc nhiên, thành phố có nhiều dịch vụ hơn. Nó củng có nhiều cơ hội vào đại học (cả trong và ngoài nước), một sự ngạc nhiên khác với tôi.

  Thay đổi nào bạn nghĩ là có ích nhất?

  Nhiều kỹ thuật công nghệ và thiết bị hơn, nhiều sản phẩm công nghiệp hơn.

  4. Trình bày bài đăng của nhóm em với nhóm khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải A Closer Look 2 Unit 6 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Unit 6 Lớp 9: A Closer Look 2
 • Tiếng Anh 11 Unit 9: Test Yourself C
 • Unit 9 Lớp 11: Test Yourself C
 • Unit 9. The Post Office
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 10 Skills 2, Looking Back

  --- Bài mới hơn ---

 • Language Review 1 Trang 36 Sgk Tiếng Anh 9
 • Skills Review 1 Trang 38 Sgk Tiếng Anh 9
 • Unit 2 Lớp 9: Skills 2
 • Skills 2 Unit 4 Lớp 9 Sgk Mới
 • Skills 2 Unit 12 Lớp 9
 • Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 10 SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT

  Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm Unit 10 Space travel

  hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm Unit 10 Space travel các phần: Skills 2 (phần 1-6 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới – thí điểm), Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 9 mới – thí điểm), Project (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới – thí điểm).

  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT

  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS 1

  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

  Từ vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 CHANGING ROLES IN SOCIETY

  The recording is about space tourism.

  2. Listen again then answer the questions with NO MORE THAN THREE WORDS. (Nghe lần nữa và trả lời câu hỏi với không hơn 3 từ.)

  1. recreational, leisure, business (giải trí, thư giãn, kinh doanh)

  2. International Space Station (Trạm không gian thế giới)

  3. “Spacewalk”

  4. manned spaceflight (chuyến bày vào không gian có người lái)

  5. costly, dangerous, unsustainable(tốn kém, nguy hiểm, không chắc chắn)

  3. Match the numbers to their references, then listen and check your answers. (Nối những con số với tư liệu của chúng, sau đó nghe và kiểm tra câu trả lời.)

  1. D

  2. C

  3. A

  4. E

  5. B

  Dreaming of a holiday sunbathing on Mars, or playing some sports at a lunar resort and spa? While it may take decades for these ideas to come true, space tourism, which is space travel for recreational, leisure, or business purposes is becoming more realistic. Since 2001, the American company Space Adventures has flown tourists to the International space Station to live and work alongside professional astronauts for up to 10 days. The company now offers a service called ‘Spacewalk’ where clients can leave the ISS and float above the Earth. It also plans to launch by 2021 its ‘Circumlunar Mission’, which takes clients to within 100 kilometres of the moon’s surface. Virgin Galactic, the world’s first spaceline, has been pparing to launch its first manned spaceflight. By 2021, almost 700 people from more than 50 different countries have paid deposits at the price of $250,000 per ticket. The possibility of travelling into space sounds wonderful, but it has been criticised as well. People say it’s costly, dangerous, and unsustainable, since its growth could cause environmental problems including speeding up global warming.

  “Become a lunar explorer. Join the greatest private expedition of our time. “

  “An amazing, life-changing experience. “

  “Ready To Become An Astronaut?”

  1. a bakery slogan

  2. a shampoo product

  3. a coffee product

  4. a fuel-efficient car

  4. a fuel-efficient car

  6. a chocolate product

  a. Watch miracles happen as our extra-mild detergent removes all your stubborn stains! An excellent way to protect your clothes.

  b. Have you tried our new delicious and healthy yoghurt? Its tasty freshness will brighten your day!

  c. The most stylish bicycle ever. Designed with you in mind.

  Unit 10 lớp 9: Looking back (phần 1 → 6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 9 mới – thí điểm)

  1. Complete the sentences using the prompts provided. (Hoàn thành những câu sau sử dụng từ gợi ý.)

  1. satellite

  2. parabolic flight

  3. habitable

  4. attach

  5. spacecraft

  6. meteorites

  1. Vinasat -1 là vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam, cái đã được phóng vào năm 2008.

  2. Trải nghiệm trạng thái không trọng lực trên chuyến bay mô phỏng là một phần của chương trình đào tạo phi hành gia.

  3. Năm 2021 NASA đã khám phá một hành tinh giống Trái Đất cái mà có thể sinh sống được vì nó có những điều kiện phù hợp để cung cấp nước và thậm chí có sự sống.

  4. Ở ISS các phi hành gia phải dính chặt họ lại với nhau để mà họ không trôi lơ lửng xung quanh.

  5. Rẻ hơn để xây một tàu vũ trụ không người lái so với có người lái.

  6. Một trong những mẩu thiên thạch lớn nhất trên Trái Đất là Hoba từ tây nam châu Phi, nặng khoảng 54,000kg.

  2. Which verbs go with which phrases? (Động từ nào đi với các cụm từ sau.)

  1. f

  2. d

  3. e

  4. a

  5. c

  6. b

  3. Complete the following tasks, using the perfect. (Hoàn thành những bài tập sau, dùng thì hoàn thành.)

  a. These are the things that Jack had done before his birthday party last week. Report them to your partner. (Đây là những việc mà Jack đã làm trước bữa tiệc sinh nhật tuần trước. Kể lại với bạn của mình)

  He had cleaned the house.

  He had made a cake.

  He had hung up balloons.

  He had bought candles.

  He had selected a nice music playlist.

  He had chosen a funny movie.

  b. Look at the following training tasks that Mai had completed before she became a professional astronaut. Report them to your partner. (Nhìn vào những bài luyện tập sau mà Mai đã hoàn thành trước khi trở thành phi hành gia chuyến nghiệp. Kể lại với bạn của bạn.)

  She had passed a swimming test.

  She had learnt about the ISS.

  She had taken parabolic flights.

  She had studied spacecraft systems.

  She had experienced microgravity.

  She had tried crew activities.

  4. Circle the best answer. (Khoanh tròn đáp án.)

  1. X

  2. who

  3. which

  4. X

  5. where

  6. that

  Hướng dẫn dịch

  1. Một chuyến đến thăm ISS sẽ là một trải nghiệm đổi đời mà bạn sẽ không bao giờ quên.

  2. Bạn đã nói chuyện với học sinh giành giải vô địch karate năm nay chưa? Anh ấy ở đằng kia.

  3. Bạn đã từng nghe về Kepler-186f chưa? Nó là một hành tinh có kích cỡ tương tự Trái đất.

  4. The Martian? Đó chính xác là một bộ phim mà mình đã từng đọc qua! – Phúc nói.

  5. Chúng ta có thể gặp nhau ở quán cà phê mà chúng ta đã gặp nhau lần cuối không?

  6. Trở thành một phi hành gia là một ngành nghề cần đào tạo nhiều.

  5. GAME: THE LONGEST SENTENCE IN THE WORLD! (Trò chơi: câu dài nhất trên thế giới.)

  This is a footballer who comes from Britain…

  … who used to play for Manchester United…

  … who is married to a famous singer…

  … who has four children…

  It’s David Beckham!

  6. Role-play. In groups of four, take turns to be two interviewers for 4Teen radio station and two astronauts who have spent time on the ISS. The interview should focus on daily life on the ISS. (Phân vai. Nhòm 4 người thay phiên nhau trong hai cuộc phỏng vấn cho đài phát thanh 4Teen và hai phi hành gia đã từng ở ISS. Buổi phỏng vấn nên tập trung vào đời sống hằng ngày trên ISS.)

  Unit 10 lớp 9: Project (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới – thí điểm)

  Imagine you are working for a space tourism company. Your company plans to launch a new tour to one of planets in our solar system. Look at A CLOSER LOOK 1, Activity 4 again and choose one planet. Design a psentation to promote the tour. Present your tour 5-7 minutes to the class. How many clients want to take your tour? (Tưởng tượng bạn đang làm việc cho một công ty du lịch không gian. Công ty của bạn lên kế hoạch mở một chuyến du lịch mới đến một trong những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Thiết kế một bài thuyết trình để quảng bá tour đó. Trình bày tour 5-7 phút trước lớp. Có bao nhiêu khách hành muốn tham gia tour)

  What makes the planet an attractive tourist destination?

  What are the highlights of the tour? What will clients experience?

  How do they they ppare for the trip? (What training must they do? What should they pack?)

  How much does it cost?

  How enviroment-friendly is the tour?

  Remember to:

  – summarise ideas in bullet points

  – include attractive visuals such as pitures, colours, letter fonts and sizes, etc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Project Unit 2 Trang 25 Sgk Tiếng Anh 9 Thí Điểm
 • Giải Project Unit 2 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Mới Unit 9 Preserving The Environment
 • Looking Back Unit 4 Trang 48 Sgk Anh 9 Mới , Tông Hợp Bài Tập Phần Looking Back Unit 4 Trang 48 Sgk Anh 9 Mới…
 • Looking Back Unit 4 Lớp 8 Sgk Mới
 • Web hay