Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Kì 2

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 1, Bài 2, Bài 4 Trang 9, 10, 11 Sách Bài Tập (Sbt) Lịch Sử 7
 • Giải Bài Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang 25, 26 Sách Bài Tập (Sbt) Lịch Sử 7
 • Giải Bài Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang 49, 50, 51 Sách Bài Tập (Sbt) Lịch Sử 7
 • Giải Câu 1, 2, 3, 4 Trang 60, 61, 62 Sách Bài Tập Sbt Địa Lí 7
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 7 Bài 34: Thực Hành: So Sánh Nền Kinh Tế Của Ba Khu Vực Châu Phi
 • Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Bài Giải Toán Đố Lớp 2, Giải Bài Tập 9 Toán, Bài Giải Toán Đố Lớp 1, Toán Lớp 3 Bài Giải, Bài Giải Toán Lớp 1, Toán Lớp 2 Bài Giải, Toán Lớp 7 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập ở Sgk Toán 7, Bài Giải Toán Lớp 10, Bài Giải Toán Lớp 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 9, Gợi ý Giải Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 10, Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Kì 2, Toán Lớp 1 Bài Giải, Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Rời Rạc, Bài Giải Toán Lớp 1 Tập 2, Bài Giải Kế Toán Chi Phí Ueh, Toán 7 Giải Bài Tập, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán Lớp 5, Giải Bài Toán Lớp 7, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 3, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 2, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 4, Đáp án Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5, Đáp án Giải Toán Vật Lý 10 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 8, Bài Giải Toán 9 Tập 2, Bài Giải Toán 9, Bài Giải Toán 8, Bài Toán Giải Ra Em Yêu Anh, Bài Toán Giải Ra Chữ Anh Yêu Em, Giải Bài Tập 40 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 2 Toán 9, Bài Giải Toán Bài Thơ, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 5, Giải Bài Tập 23 Sgk Toán 8 Tập 2, Gợi ý Giải Đề Thi Môn Toán, Toán Lớp 4 Bài Giải, Toán Lớp 5 Bài Giải, Bài Giải Toán Có Lời Văn Lớp 3, Bài Giải Toán Có Lời Văn Lớp 1, Toán Lớp 8 Giải Bài Tập, Bài Giải Toán Có Lời Văn, Bài Giải Toán Cần Thơ, Giải Bài Tập 1 Toán 12, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 1, Bài Giải Toán, Bài Giải Toán Lớp 2 Tìm X, Toán 11 Bài 1 Giải Bài Tập, Bài Giải Vở Bài Tập Toán, Bài Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5, Bài Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 101, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 102, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 92, Bài Giải Toán Lớp 7 Tập 1, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 96, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 98, Bài Giải Toán Lớp 7 Đại Số, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 99, Giải Bài Tập Toán Tìm X Lớp 4, Giải Bài Tập Toán Lớp 5, Bài Giải Toán Lớp 8, Bài Giải Toán Lớp 9, Bài Giải Toán Tập 2, Bài Giải Toán Tìm X Lớp 2, Bài Giải Toán Tìm X Lớp 6, Giải Bài Tập Toán Lớp 4, Toán 11 Bài 2 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 100, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 103, Giải Bài Tập ôn Tập Toán Lớp 7, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 95, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2, Bài Giải Đề Thi Toán Lớp 10, Toán Lớp 3 Giải Bài Tập,

  Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Bài Giải Toán Đố Lớp 2, Giải Bài Tập 9 Toán, Bài Giải Toán Đố Lớp 1, Toán Lớp 3 Bài Giải, Bài Giải Toán Lớp 1, Toán Lớp 2 Bài Giải, Toán Lớp 7 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập ở Sgk Toán 7, Bài Giải Toán Lớp 10, Bài Giải Toán Lớp 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 9, Gợi ý Giải Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 10, Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Kì 2, Toán Lớp 1 Bài Giải, Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Rời Rạc, Bài Giải Toán Lớp 1 Tập 2, Bài Giải Kế Toán Chi Phí Ueh, Toán 7 Giải Bài Tập, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán Lớp 5, Giải Bài Toán Lớp 7, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 3, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 2, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 4, Đáp án Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5, Đáp án Giải Toán Vật Lý 10 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Lớp 8, Bài Giải Toán 9 Tập 2,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 2 : Cách Mạng Tư Sản Pháp (1789
 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 8: Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu
 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 6: Định Dạng Trang Tính
 • Tin Học 7 Bài Thực Hành 7: In Danh Sách Lớp Em
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 7 Bài 2: Trung Thực
 • Đề Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 – Mai Lan Hương (Có Đáp Án)
 • Bài 3: Từ Láy – Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7
 • Phương Pháp Dạy Hình Học 8 Dễ Hiểu Nhất
 • Bài Toán Hình Học Tổng Ôn Lớp 8 Học Kì 1 (Có Hướng Dẫn Chi Tiết))
 • Ôn Tập Toán Hình Học Lớp 8 Hki
 • Phần 1 Đề thi toán lớp 7 học kì 2

  Câu 1: (2.0 điểm)  Bảng dưới dây là điểm kiểm tra một tiết môn Toán của các bạn học sinh lớp 7 của một trường THCS được cho như sau:

  de-thi-hoc-ki-2-lop-7-mon-toan-01

  1. a) Dấu hiệu để điều tra trong bảng trên là gì?
  2. b) Số học sinh sẽ làm kiểm tra là bao nhiêu? Số các giá trị khác nhau?
  3. c) Hãy tính số trung bình cộng và mốt của bài ?

  de-thi-hoc-ki-2-lop-7-mon-toan-02

  Câu 3: (1.0 điểm) Hãy tìm đa thức M . Đề biết:

  1. a) M – (x2y – 1) = -2×3+ x2y + 1
  2. b) 3×2+ 3xy – x3- M = 3×2 + 2xy – 4y2

  Câu 4: (2 điểm) Cho các đa thức sau: P(x) = x3 + 3×2 + 3x – 2 và

  1. a) Tính P(x) + Q(x)
  2. b) Tính P(x) – Q(x)
  3. c) Tìm nghiệm của đa thức H(x) biết H(x) = P(x) + Q(x).

  Câu 5: (1.0 điểm) Cho hai đa thức f(x) = 2×2 + ax + 4 và g(x) = x2 - 5x – b (a, b là hằng số).

  Ta có  f(1) = g(2) và f(-1) = g(5). Hãy tìm hệ số a và b từ đề đã cho .

  Câu 6: (3.0 điểm) Cho   vuông tại A, có AB = 6cm, AC = 8cm.

  a) Tính độ dài BC và chu vi của tam giác ABC=?.

  b) Đường thẳng đi qua góc B là 2 góc bằng nhau ,cắt AC tại D. Vẽ   .

  a) Tính độ dài BC và chu vi của tam giác ABC=?.b) Đường thẳng đi qua góc B là 2 góc bằng nhau ,cắt AC tại D. Vẽ

  Chứng minh:  

  c) Chứng minh: DA < DC.

  Phần 2 Đáp án và giải đề thi học kì toán lớp 7 học kì 2 

  c) Chứng minh: DA

  Câu 1.

  a) Dấu hiệu để có thể điều tra: “Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của từng học sinh có trong một lớp 7” (0,5 điểm)

  b) Có 40 học sinh làm kiểm tra. Có 8 giá trị khác nhau.       (0,5 điểm)

  c) Mốt của dấu hiệu: 8 (dấu hiệu có tần số lớn nhất: 11)       (0,5 điểm)

  a) Dấu hiệu để có thể điều tra: “Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của từng học sinh có trong một lớp 7” (0,5 điểm)b) Có 40 học sinh làm kiểm tra. Có 8 giá trị khác nhau.c) Mốt của dấu hiệu: 8 (dấu hiệu có tần số lớn nhất: 11)

  Số trung bình cộng        (0,5 điểm)

  Câu 2.

  a)

  A = (2x3y).(-3xy) = (2.(-3)).(x3.x).(y.y) = -6x4y2 .       (0,25 điểm)

  Đơn thức có bậc là 4 + 2 = 6        (0,25 điểm)

  b)

  de-thi-hoc-ki-2-lop-7-mon-toan-03

  Câu 3.

  a)

  M = (x2y – 1) = -2×3 + x2y + 1

  M = (-2×3 + x2y + 1) + (x2y – 1)

  M = -2×3 + 2x2y       (0,5 điểm)

  b)

  3×2 + 3xy – x3 - M = 3×2 + 2xy – 4y2

  M = (3×2 + 3xy – x3) – (3×2 + 2xy – 4y4)

  M = (3×2 - 3×2) + (3xy – 2xy) – x3 + 4y2

  M = xy – x3 + 4y2        (0,5 điểm)

  Câu 4.

  1. a) P(x) = x3+ 3×2+ 3x – 2; Q(x) = -x3 - x2 - 5x + 2

  P(x) + Q(x) = (x3 + 3×2 + 3x – 2) + (-x3 - x2 - 5x + 2)

  = (x3 - x3) + (3×2 - x2) + (3x – 5x) + (-2 + 2)

  = 2×2 - 2x       (0,75 điểm)

  1. b) P(x) – Q(x) = (x3+ 3×2+ 3x – 2) – (x3 - x2 - 5x + 2)

  = (x3 + x3) + (3×2 + x2) + (3x + 5x) + (-2 – 2)

  = 2×3 + 4×2 + 8x – 4       (0,75 điểm)

  1. c) Ta có: H(x) = 2×2- 2x

  H(x) = 0 khi

  2×2 - 2x = 0

  Suy ra  

  Vậy ta có được đáp án như sau

  đa thức H(x) có nghiệm là x = 0; x = 1.        (0,5 điểm)

  Câu 5.

  Theo đề bài ta có:

  Thay (2) vào (1) ta được:

  Vậy a = -3; b = -9.       (0,25 điểm)

  Câu 6.

  a) Vẽ hình đúng sau đó ghi giả thiết và kết luận(  0,5 điểm )

  a) Vẽ hình đúng sau đó ghi giả thiết và kết luận( 0,5 điểm )

  de-thi-hoc-ki-2-lop-7-mon-toan-04

  Sử dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta được:

  Chu vi tam giác ABC: AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 cm       (0,5 điểm)

   

  b) Xét hai vuông ABD và HBD có:

  BD là cạnh chung

  Do đó:  (cạnh huyền – góc nhọn)       (1 điểm)

   

  c) Từ câu b) suy ra DA = DH (hai cạnh tương ứng) (1)

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ôn Tập Toán Hình Học Lớp 7 Học Kì 1
 • Ôn Tập Hình Học Lớp 7 Học Kỳ Ii
 • Loigiaihay Là Gì 99+ Lời Giải Hay Cho Học Sinh Lớp 1 – Lớp 12
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 66 (Tập 1) Đầy Đủ Nhất
 • Giáo Án Môn Toán 4
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Toán Lớp 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán 12 Ôn Tập Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
 • Giải Bài Tập Toán 12 Ôn Tập Chương 3: Nguyên Hàm
 • Giải Sách Bài Tập Toán 12 Bài Tập Ôn Tập Chương 3
 • Bài 70 Trang 141 Toán 7 Tập 1
 • Bài 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Trang 38 Sbt Toán 7 Tập 2
 • Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 7

  Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp bao gồm các dạng Toán trọng tâm, các dạng đề thi mẫu chọn lọc dành cho các bạn học sinh lớp 7. Đề cương ôn thi học kì 2 lớp 7 môn Toán này sẽ giúp các bạn ôn tập lại lý thuyết và luyện tập các dạng bài khác nhau để chuẩn bị cho bài thi học kì II sắp diễn ra, mời các bạn tham khảo tải về bản đầy đủ.

  Tham khảo tài liệu mới nhất: Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 năm học 2021 – 2021 đầy đủ các môn

  Đề cương ôn tập Toán 7 học kì 2

  I. Lý thuyết ôn tập Toán 7 học kì 2

  1. Dấu hiệu điều tra, tần số, công thức tính số TB cộng

  2. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (cột, hình chữ nhật)

  3. Biểu thức đại số, giá trị biểu thức đại số

  4. Đơn thức là gì? Bậc của đơn thức, thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Tính tích tổng các đơn thức đồng dạng

  5. Đa thức là gì? Bậc của đa thức, thu gọn đa thức

  6. Đa thức 1 biến là gì? Thu gọn, sắp xếp đa thức 1 biến? Tính tổng hiệu đa thức 1 biến

  7. Nghiệm của đa thức 1 biến là gì? Khi nào 1 số được gọi là nghiệm của đa thức 1 biến? Cách tìm nghiệm của đa thức 1 biến

  1. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác

  2. Tam giác cân, tam giác đều

  3. Định lý pitago

  4. Quan hệ cạnh góc trong tam giác, hình chiếu và đường xiên, bất đẳng thức trong tam giác

  5. Tính chất 3 đường trung tuyến

  6. Tính chất phân giác của góc, tính chất 3 đường phân giác tròn tam giác

  7. Tính chất 3 đường trung trực của tam giác

  8. Tính chất 3 đường cao trong tam giác

  A) Thống kê

  Câu 1. Điểm kiểm tra toán học kỳ I của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:

  a) Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì?

  b) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng.

  c) Tìm mốt của dấu hiệu.

  d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng (trục hoành biểu diễn điểm số; trục tung biểu diễn tần số).

  Câu 2. Một GV theo dõi thời gian làm bài tập (thời gian tính theo phút) của 30 HS của một trường (ai cũng làm được) người ta lập bảng sau:

  a) Dấu hiệu là gì? Tính mốt của dấu hiệu?

  b) Tính thời gian trung bình làm bài tập của 30 học sinh?

  c) Nhận xét thời gian làm bài tập của học sinh so với thời gian trung bình.

  Câu 3. Số HS giỏi của mỗi lớp trong khối 7 được ghi lại như sau:

  a) Dấu hiệu ở đây là gì? Cho biết đơn vị điều tra.

  b) Lập bảng tần số và nhận xét.

  c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

  a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số tất cả các giá trị là bao nhiêu? số GT khác nhau của dấu hiệu?

  b/ Lập bảng tần số, rút ra nhận xét

  c/ Tính trung bình cộng của dấu hiệu, và tìm mốt

  a/ Dấu hiệu ở đây là gì?

  b/ Lập bảng “tần số”, tính trung bình cộng

  Câu 6. Thời gian làm bài tập của các hs lớp 7 tính bằng phút đươc thống kê bởi bảng sau:

  a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

  b. Lập bảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu? Tính số trung bình cộng?

  c. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?

  Câu 7. Số cơn bão hàng năm đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam trong 20 năm cuối cùng của thế kỷ XX được ghi lại trong bảng sau:

  a/ Dấu hiệu ở đây là gì?

  b/ Lập bảng “tần số” và tính xem trong vòng 20 năm, mỗi năm trung bình có bao nhiêu cơn bão đổ bộ vào nước ta? Tìm mốt

  c/ Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng bảng tần số nói trên.

  B. Đơn, đa thức

  Bài 4: Tính tổng của các đa thức:

  Tính: P – Q + R.

  a) Thu gọn các đa thức M và N.

  b) Tính M – N.

  Bài 8: Tính tổng các hệ số của tổng hai đa thức:

  Bài 10: Tìm nghiệm của đa thức:

  a) Sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

  c) Tìm nghiệm của đa thức h( x).

  C. Hình học 7

  Bài 1) Cho tam giác ABC có CA = CB = 10cm, AB = 12cm. Kẻ CI vuông góc với AB (I thuộc AB)

  a) C/m rằng IA = IB

  b) Tính độ dài IC.

  c) Kẻ IH vuông góc với AC (H thuộc AC), kẻ IK vuông góc với BC (K thuộc BC).

  So sánh các độ dài IH và IK.

  Bài 2) Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE

  a) C/M rằng BE = CD.

  b) C/M rằng góc ABE bằng góc ACD.

  c) Gọi K là giao điểm của BE và CD. Tam giác KBC là tam giác gì? Vì sao?

  Bài 3) Cho tam giác ABC vuông ở C, có góc A bằng 600. Tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E. Kẻ EK vuông góc với AB (K thuộc AB). Kẻ BD vuông góc với tia AE (D thuộc tia AE). C/M:

  a) AC = AK và AE vuông góc CK.

  b) KA = KA

  d) Ba đường thẳng AC, BD, KE cùng đi qua một điểm (nếu học)

  Bài 4) Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ ra phía ngoài tam giác ABC các tam giác đều ABD và ACE. Gọi M là giao điểm của DC và BE. Chứng minh rằng:

  a. ΔABE = ΔADC

  b. 0

  Bài 5) Cho ∆ABC vuông ở C, có = 60 0, tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E, kẻ EK vuông góc với AB. (K ∈ AB), kẻ BD vuông góc AE (D ∈AE).

  Chứng minh a) AK=KB b) AD=BC

  Bài 6) Cho ∆ABC cân tại A và hai đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại K

  a) Chứng minh ∆BNC= ∆CMB

  b) Chứng minh ∆BKC cân tại K

  c) Chứng minh BC < 4.KM

  Bài 7): Cho ∆ ABC vuông tại A có BD là phân giác, kẻ DE ⊥ BC ( E ∈ BC ). Gọi F là giao điểm của AB và DE.

  Chứng minh rằng:

  a) BD là trung trực của AE

  b) DF = DC

  c) AD < DC;

  d) AE // FC.

  Đề thi học kì 2 lớp 7 được tải nhiều nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán 11 Bài 4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 4 : Hai Mặt Phẳng Vuông Góc
 • Giải Sách Bài Tập Toán 11 Bài 4: Hai Mặt Phẳng Vuông Góc
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 9 Bài 3: Hình Cầu. Diện Tích Mặt Cầu Và Thể Tích Hình Cầu
 • Giải Bài Tập Toán 12 Ôn Tập Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Kì 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 2 Cuối Năm Có Đáp Án
 • Unit 8 Lớp 8: Skills 2
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Mới Unit 9: English In The World
 • A Closer Look 2 Unit 1 Trang 9 Sgk Tiếng Anh 9 Mới
 • Lesson 2 Unit 10 Trang 66,67 Sgk Tiếng Anh 5 Mới
 • Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Bài Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5, Giải Toán 8 Tập 2 Bài 1, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2, Gợi ý Giải Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 10, Giải Bài Tập Toán 6 Sgk, Giải Bài Tập 5 Toán 12, Giải Bài Tập Toán, Bài ôn Tập Về Giải Toán, Giải Toán 8 Bài 3 Tập 2, Giải Toán 7 Tập 2 Bài 2, Giải Bài Tập 3 Toán 11, Giải Toán 7 Tập 2 Bài 1, Giải Bài Tập Toán 0, Bài Giải Đề Thi Toán Lớp 10, Giải Toán 8 Tập 2 Bài 3, Giải Bài Tập 1 Toán 12, Bài Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Bài Toán Tìm Y, Giải Bài Toán Tìm Y Lớp 2, Giải Bài Toán Tối ưu, Giải Vở ô Li Toán Lớp 4, Giải Bài Tập 40 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Toán Vận Tải, Giải Bài Toán X Lớp 2, Giải Bài Toán Y, Giải Các Bài Toán Khó, Bài Giải Toán Lớp 7 Đại Số, Giải Bài Tập ôn Tập Toán Lớp 7, Một Số Bài Toán Giải Có Lời Văn Lớp 5, Giải Bài Tập Toán 10, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 3, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 1, Giải Bài Tập 17 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập Toán 5, Giải Bài Tập Toán 10 Sgk Đại Số, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán Lớp 5, Giải Bài Tập 10 Toán, Giải Bài Tập ở Sgk Toán 7, Giải Bài Tập Sgk Toán 9, Giai Toan, Giải Bài Tập Toán 11, Gợi ý Giải Đề Thi Môn Toán, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 2, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 4, Giải Bài Tập Kế Toán Chi Phí, Giải Bài Tập 8 Toán, Giải Bài Tập Toán In Lớp 5, Toán 8 Giải Bài Tập Sgk, Đáp án Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5, Đáp án Giải Toán Vật Lý 10 Tập 2, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 7, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 6, Giải Bài Tập Toán 6, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 5, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 4, Giải Vở ô Li Bài Tập Toán Lớp 5, Giải Toán 8 Tập 2 Bài 5, Giải Bài Toán Lớp 6, Giải Bài Tập 62 Toán 9 Tập 2, Bài Giải Toán Có Lời Văn Lớp 3, Giải Bài Tập Sgk Toán 8, Bài Giải Toán Đố Lớp 1, Bài Giải Toán Đố Lớp 2, Bài Giải Toán Lớp 1, Giải Bài Toán Lớp 3 Tìm X, Bài Giải Toán Lớp 1 Tập 2, Bài Giải Toán Lớp 10, Bài Giải Toán Lớp 2, Bài Giải Toán Lớp 2 Tìm X, Giải Bài Toán Lớp 3, Giải Bài Toán Lớp 2 Tìm Y, Giải Bài Toán Lớp 2 Tìm X, Giải Bài Toán Lớp 2, Bài Giải Toán Có Lời Văn Lớp 1, Bài Giải Toán Có Lời Văn, Giải Bài Toán Lớp 6 Tập 2,

  Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Bài Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5, Giải Toán 8 Tập 2 Bài 1, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2, Gợi ý Giải Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 10, Giải Bài Tập Toán 6 Sgk, Giải Bài Tập 5 Toán 12, Giải Bài Tập Toán, Bài ôn Tập Về Giải Toán, Giải Toán 8 Bài 3 Tập 2, Giải Toán 7 Tập 2 Bài 2, Giải Bài Tập 3 Toán 11, Giải Toán 7 Tập 2 Bài 1, Giải Bài Tập Toán 0, Bài Giải Đề Thi Toán Lớp 10, Giải Toán 8 Tập 2 Bài 3, Giải Bài Tập 1 Toán 12, Bài Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Bài Toán Tìm Y, Giải Bài Toán Tìm Y Lớp 2, Giải Bài Toán Tối ưu, Giải Vở ô Li Toán Lớp 4, Giải Bài Tập 40 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Toán Vận Tải, Giải Bài Toán X Lớp 2, Giải Bài Toán Y, Giải Các Bài Toán Khó, Bài Giải Toán Lớp 7 Đại Số, Giải Bài Tập ôn Tập Toán Lớp 7, Một Số Bài Toán Giải Có Lời Văn Lớp 5,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 2 Bài Luyện Tập Trang 37 Sgk Toán Lớp 2
 • Giải Toán Lớp 2 Bài Tìm Một Số Hạng Trong Một Tổng
 • Giải Toán Lớp 2 Bài Tìm Số Trừ
 • Bài Giải Toán Tìm X Lớp 6
 • Bài Giải Toán Lớp 2 Tìm X
 • Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Địa Lí 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Địa Lý Lớp 7 Có Đáp Án
 • Bài 7: Môi Trường Nhiệt Đới Gió Mùa
 • Giải Bài Tập Môn Địa Lý Lớp 6 Bài 20: Hơi Nước Trong Không Khí, Mưa
 • Giải Bài Tập Môn Địa Lý Lớp 10 Bài 9
 • Giải Bài Tập Môn Địa Lý Lớp 10 Bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế
 • Trình bày đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu.

  Trả lời :

  – Địa hình chủ yếu là đồng bằng, chiếm 2/3 diện tích châu lục, kéo dài tìr tây sang đông.

  – Bờ biển bị chia cắt mạnh, biển lấn sâu vào đất liền tạo thành nhiều bán đảo, vũng vịnh.

  – Phần lớn có khí hậu ôn đới đại dương và ôn đới lục địa.

  – Sông ngòi dày đặc, lượng nước dồi dào. Các sông lớn : Đa-nuýp, Rai-nơ. Von-ga.

  – Thảm thực vật thay đổi từ Tây sang Đông (rừng lá rộng : sồi, dẻ đến rừng lá kim : thông tùng); từ Bắc xuống Nam theo sự thay đổi của nhiệt độ và lượne mưa.

  Câu 2 trang 135 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

  Phân tích những thuận lợi làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao và có hiệu quả.

  Trả lời :

  – Diện tích đất nông nghiệp lớn, đất tốt, tập trung tại các vùng đồng bằnơ rộng lớn ở trung tâm.

  – Trong miền đồng bằng có nhiều hồ rộng như hệ thống Hồ Lớn ở phía bắc và nhiều sông dài như hệ thống sông Mít-xu-ri – Mi-xi-xi-pi.

  – Khí hậu đa dạng, vừa phân hoá theo chiều Bắc-Nam lại vừa phân hoá theo chiều Đông-Tây. nhưng chủ yếu là khí hậu ôn đới.

  – Trình độ khoa học – kĩ thuật tiên tiến ;

  + Cơ giới hoá và hoá học hoá trong nông nghiệp phát triển mạnh (Hoa Kì có số máy nông nghiệp đứng đầu thế giới, lượng phân bón sử dụng đạt 5000 kg/ha).

  + Các trung tâm khoa học hỗ trợ đắc lực cho việc tăng năng suất cây trồng và vật nuôi.

  + Công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ trong nông nghiệp (tăng năng suất và sản lượng, tạo nhiều sản phẩm nông nghiệp mới).

  + Tổ chức sản xuất nông nghiệp hợp lí, tạo điểu kiện phát triển nền nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn gắn chặt với thị trường xuất khẩu.

  + Mặc dù tỉ lệ lao động trong nông nghiệp thấp (Ca-na-đa : 2,7% ; Hoa Kì : 4,4%) nhưng năng suất lao động cao và vẫn sản xuất ra khối lượng nông sản lớn.

  – Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp nhất so với thế giới.

  – Mật độ dân số trung bình ở châu Đại Dương (4 người/ km 2) chỉ bằng 1/12 mật độ dân số trung bình của thế giới (48 người/ km 2). Ô-xtrây-li-a có mật độ dân số thấp hơn chỉ có 3 người/km 2.

  – Pa-pua Niu Ghi-nê là nước có mật độ dân số cao (13 người/km 2) nhưng cũng chỉ bằng khoảng 1/3 mật độ dân số trung bình thế giới.

  – Tỉ lệ dân thành thị ở châu Đại Dương rất cao (73 %) gấp khoảng 1,5 lần tỉ lệ dân thành thị trên toàn thế giới (48%).

  – Tỉ lệ dân thành thị ở châu Đại Dương có sự chênh lệch lớn giữa các nước. Trong khi ở Ô-xtrây-li-a là 91% thì ở Pa-pua Niu Ghi-nê chỉ là 13% (chỉ bằng khoảng 1/7).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lý 9 Bài 5: Thực Hành Phân Tích Và So Sánh Tháp Dân Số Năm 1989 Và Năm 1999
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lý 10 Bài 4: Thực Hành Xác Định Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lý Trên Bản Đồ
 • Giải Bài Tập 3 Trang 133 Địa Lý 9
 • Giải Bài Tập 3 Trang 14 Địa Lý 9
 • Trả Lời Câu Hỏi Địa Lí 11 Bài 3
 • Đề Cương Ôn Tập Thi Học Kì 2 Toán 7 Khá Hay Năm 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 7, 8 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 7, 8 Bài 2.1, 2.2, 2.3
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 7: Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số
 • Bài 1,2,3,4 Trang 53, 54 Sách Toán 7 Tập 1: Đại Lượng Tỷ Lệ Thuận
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 4: Một Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch
 • ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK2

  MÔN: TOÁN 7

  Phần đại số: 1. Thống kê:

  – Nắm vững lý thuyết thống kê (SGK)

  – Nắm vững công thức tính Trung bình cộng của dấu hiệu.

  – Biết vẽ biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình cột.

  2. Đơn thức và đa thức:

  – Đơn thức là gì? Hệ số, bậc của đơn thức?

  – Thế nào là các đơn thức đồng dạng ?

  – Nhân hai đơn thức?

  – Đa thức là gì? Biết thu gọn một đa thức?

  – Bậc của đa thức?

  – Cộng trừ các đa thức nhiều biến?

  3/ Đa thức một biến:

  – Thu gọn đa thức một biến?

  – Sắp xếp đa thức một biến theo lũy thừa giảm dần, lũy thừa tăng dần?

  – Cộng trừ các đa thức một biến đã được sắp xếp?

  – Bậc của đa thức một biến?

  – Nghiệm của đa thức một biến là gì? Biết tìm nghiệm của đa thức một biến.

  Phần hình học:

  – Nắm vững các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, hai tam giác vuông?

  – Định lý Pytago.

  – Bất đẳng thức tam giác.

  – Tính chất các đường đồng qui (đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao)

  1. Bài tập thống kê:

  Điểm kiểm tra môn toán học kỳ 2 của học sinh lớp 7A được thống kê như sau.

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ? có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu ?

  b) Lập bảng tần số.

  c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu

  Bài 2: Điểm kiểm tra môn toán học kì II của 40 học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau :

  a. Lập bảng tần số .

  b. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu .

  Bài 3: Thời gian làm một bài toán ( tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như sau :

  10 5 8 8 9 7 8 9 14 8

  5 7 8 10 9 8 10 7 14 8

  9 8 9 9 9 9 10 5 5 14

  a) Lập bảng tần số. Nhận xét

  b) Tính điểm trung bình cộng. Tìm mốt của dấu hiệu

  b. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ?

  Bài 5:

  Số lượng khách đến tham quan một cuộc triển lãm tranh trong 10 ngày được ghi trong bảng sau:

  a. Dấu hiệu ở đây là gì ?

  b. Lập bảng tần số ?.

  c. Tính lượng khách trung bình đến trong 10 ngày đó ?

  Bài 6:

  Số cân nặng của 30 bạn (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:

  b. Lập bảng “tần số”.

  c. Tính số trung bình cộng.

  Bài 1: Cho hai đa thức :

  A(x) = 2x³ + 2x – 3x² + 1

  B(x) = 2x² + 3x³ – x – 5

  a) Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến

  b) Tính A(x) + B(x)

  c) Tính A(x) – B(x)

  Bài 2Cho đơn thức:

  b) Tính giá trị của đơn thức thu được tại x = -1; y = -1

  a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến .

  b. Tính M(x) = P(x) + Q(x) ; N(x) = P(x) – Q(x)

  c. Chứng tỏ đa thức M(x) không có nghiệm .

  a) thu gọn đơn thức P rồi xác định hệ số, phần biến cà bậc của đơn thức.

  b) Tính giá trị của P tại x = 3 và y = 2

  Bài 5

  a. Sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến

  b. Tính A(x) + B(x) và A(x) – B(x)

  a/ Thu gọn đa thức M và tìm bậc của đa thức vừa tìm được?

  b/ Tính giá trị của đa thức M tại x = 1 và y = – 1 ?

  Bài 7: Cho hai đa thức:

  a. Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến ?

  b. Tìm nghiệm của đa thức P(x) – Q(x) ?

  Bài 8 Cho hai đa thức:

  a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.

  b. Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

  Bài 9

  Tìm hệ số a của đa thức M(x) = ax² + 5 – 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là 1/2.

  a) Thu gọn và tìm bậc của đa thức.

  b) Tính giá trị của đa thức tại x = -1 và y = 1.

  Cho hai đa thức :

  a) Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x)

  b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x).

  c) Tìm nghiệm của đa thức M(x).

  a. Sắp xếp các hạng tử của P(x) theo luỹ thừa giảm dần của biến x ?

  b) Tính P(1) ?

  c) Có nhận xét gì về giá trị x = 1 đối với đa thức P(x) ?

  Bài 13 Cho các đa thức :

  a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.

  b. Tính P(x) + Q(x)

  Bài 1 Cho tam giác DEF cân tại D với đường trung tuyến DI

  a/ Chứng minh :∆ DEI = ∆DFI

  b/ Các góc DIE và góc DIF là những góc gì ?

  c/ Biết DI = 12cm , EF = 10cm . Hãy tính độ dài cạnh DE.

  Bài 2

  Cho tam giác ABC vuông ở A, có ∠C = 30 0 , AHBC (H∈BC). Trên đoạn HC lấy điểm D sao cho HD = H

  B.Từ C kẻ CE ⊥ A

  D.Chứng minh :

  a)Tam giác ABD là tam giác đều .

  b)AH = CE.

  c)EH // AC .

  Bài 3 Cho ΔABC biết AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD =AC

  a. Chứng minh tam giác ABC vuông

  b) Chứng minh Δ BCD cân

  c)Gọi E là trung điểm của BD, CE cắt AB tại O. Tính OA, OC

  Bài 4:

  Cho ABC cân tại A, vẽ AH vuông góc với BC tại H. Biết AB=5cm, BC= 6cm.

  a) Chứng minh BH =HC.

  b) Tính độ dài BH, AH.

  c) Gọi G là trọng tâm của tam giác AB

  C.Chứng minh rằng A, G, H thẳng hàng.

  d) Chứng minh ∠ABG = ∠ACG

  Cho DABC có góc C = 90 0 ; BC = 3cm; CA = 4cm. Tia phân giác BK của góc ABC (K∈ CA); từ K kẻ KE ⊥ AB tại E.

  a) Tính AB.

  b) Chứng minh BC = BE.

  c) Tia BC cắt tia EK tại M. So sánh KM và KE.

  d) Chứng minh CE // MA

  Bài 6:

  Cho ΔABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC (H ∈ BC). Gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh rằng:

  a) ΔABE = ΔHBE

  b) BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.

  c) EK = EC.

  d) AE < EC.

  Bài 7

  Cho ABC cân tại A có AB = 5cm, BC = 6cm. Từ A kẻ đường vuông góc AH đến BC.

  a. Chứng minh: BH = HC.

  b. Tính độ dài đoạn AH.

  c. Gọi G là trọng tâm Trên tia AG lấy điểm D sao cho AG = G

  D.Tia CG cắt AB tại F. Chứng minh: BD = 2/3CF

  Bài 8

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia AB lấy điểm K sao cho BK = BC. Vẽ KH vuông góc với BC tại H và cắt AC tại E.

  a) Vẽ hình và ghi GT – KL ?

  b) KH = AC

  c) BE là tia phân giác của góc ABC ?

  d) AE < EC ?

  Bài 9

  Cho ΔABC cân tại A, hai trung tuyến BM, CN cắt nhau tại K. Chứng minh :

  a) ΔBNC = ΔCMB

  b) ΔBKC cân tại K

  c) MN // BC

  Cho ΔABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của A

  C.Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho DM = BM

  a. Chứng minh ΔBMC = ΔDMA. Suy ra AD // BC.

  b. Chứng minh ΔACD là tam giác cân.

  c. Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CA = CE. Chứng minh DC đi qua trung điểm I của BE.

  Bài 11 Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Biết AB = 10cm, BC = 12cm.

  a) Chứng minh tam giác ABH bằng tam giác ACH.

  b) Tính độ dài đoạn thẳng AH.

  c) Gọi G là trọng tâm của tam giác AB

  C.Chứng minh ba điểm A, G, H thẳng hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Thuyết Và Bài Tập Về Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài Tập Hai Đường Thẳng Song Song.
 • Giải Toán 7 Bài 4. Hai Đường Thẳng Song Song
 • Khai Thác Một Bài Toán Hình Học Lớp 7
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 9: Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác
 • Đề Kiểm Tra Cuối Kì 2 Môn: Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hk2 Môn Toán Đại Số Lớp 8
 • Đề Kiểm Tra 45 Phút Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án (Đề 3).
 • Top 5 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 2 Đại Số Có Đáp Án, Cực Hay.
 • Giải Toán Khó Lớp 8, Giải Bài Tập Khó Toán Lớp 8, Tài Liệu Toán
 • 21 Chuyên Đề Dạy Kèm Học Sinh Giỏi Toán Lớp 8, Giải Toán Lớp 8, Toán Khó 8
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 MÔN: TOÁN - 8 Thời gian làm bài 90 phút Câu 1: (3 điểm) Giải các phương trình sau: a) 3x - 9 = 0 b) 3x + 2(x + 1) = 6x - 7 Câu 2: (1,5 điểm) Giải toán bằng cách lập phương trình: Lúc 6 giờ sáng một ôtô khởi hành từ A để đi đến B. Đến 7 giờ 30 phút một ôtô thứ hai cũng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc lớn hơn vận tốc ôtô thứ nhất là 20km/h và hai xe gặp nhau lúc 10 giờ 30. Tính vận tốc mỗi ôtô? (ô tô không bị hư hỏng hay dừng lại dọc đường) Câu 3: (1,5 điểm) a) Giải bất phương trình 7x + 4 ≥ 5x - 8 và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số. b) Chứng minh rằng nếu: a + b = 1 thì a2 + b2 Câu 4: (1 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có chiều cao AA' = 6cm, đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông AB = 4cm và AC = 5cm. Tính thể tích của hình lăng trụ. Câu 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A. Vẽ đường thẳng (d) đi qua A và song song với đường thẳng BC, BH vuông góc với (d) tại H . a) Chứng minh ∆ABC ∆HAB. b) Gọi K là hình chiếu của C trên (d). Chứng minh chúng tôi = BH.CK c) Gọi M là giao điểm của hai đoạn thẳng AB và HC. Tính độ dài đoạn thẳng HA và diện tích ∆MBC, khi AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. ---- HẾT---- (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Tóm tắt giải Điểm Câu 1: (3điểm) a) Giải phương trình. 3x - 9 = 0 3x = 9 x = 3 0,75 0,25 b) 3x + 2(x + 1) = 6x - 7 3x + 2x + 2 = 6x - 7 2 + 7 = 6x - 3x - 2x 9 = x x = 9 0,5 0,5 c) ĐK: x ≠ -1 và x ≠ 4 với x ≠ -1 và x ≠ 4 thì 5x = 22 x = 22/5 Tập hợp nghiệm của phương trình là {22/5 } 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 2: (1,5điểm) - Vận tốc của ô tô thứ 2 là: x + 20 - Đến khi hai xe gặp nhau (10 giờ 30 phút): + Thời gian đi của ô tô thứ 1: 4 giờ 30 phút = 9/2giờ + Thời gian đi của ô tô thứ 2: 3 giờ - Quãng đường ô tô thứ 1 đi được: 9/2x - Quãng đường ô tô thứ 2 đi được: 3(x + 20) - Theo đề bài ta có phương trình: x = 3(x + 20) - Giải ra ta được x = 40 - Trả lời: Vận tốc của ô tô thứ 1 là 40 (km/h) Vận tốc của ô tô thứ 2 là 60 (km/h) 0,25 0,5 0,5 0,25 Câu 3: (1,5 điểm) a) 7x + 4 ≥ 5x - 8 7x - 5x ≥ -8 - 4 2x ≥ -12 x ≥ - 6 tập hợp nghiệm của bất phương trình là {x/ x ≥ - 6} - Biểu diễn đúng 0,5 0,25 0,25 b) Chứng minh rằng nếu: a + b = 1 thì a2 + b2 ≥ 1/2 = 2(a - 1/2)2 + 1/2 ≥ 1/2 0,25 0,25 Câu 4: (1 điểm) + Thể tích lăng trụ đứng là V = S.h 0,5 0,5 Câu 5: (3 điểm) a) Xét 2∆: ABC và HAB có + ∠ABC = ∠ BAH (so le) 1 b) Xét 2∆: HAB và KCA có: ∠CAK = ∠ABH c) có: ∆ABC ~ ∆HAB (c/m a) Ta có: + AH // BC + Diện tích ∆MBC là S =1/2.AC.MB 1 1 Buffet lẩu nướng Gri Gri Times City -31% muachung.vn Buffet lẩu nướng không khói với gần100 món ăn phong cách Hàn Quốc độc đáo. Chỉ 219.000đ Chả cá Đông Sơn - Hương vị truyền thống muachung.vn Được chế biến từ cá lăng tươi sống , thịt ngọt mà bùi, đậm đà...Chỉ 89.000đ/người CHỦ ĐỀ: ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 8 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 8 MÔN TOÁN MÔN TOÁN LỚP 8 CHIA SẺ Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Địa của THCS Bình Châu năm 2021 - có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Hoá lớp 8 trường THCS Ngọc Long năm 2021 Tham khảo 5 Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 8 tuyển chọn có đáp án 2021 Top of Form Bottom of Form Hộp miếng dán tẩy lông Beauty Formulas muachung.vn Ăn lẩu và sushi NH Moon BBQ giảm 44% muachung.vn Thực đơn nhiều món sushi, áp dụng tại Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy.Chỉ 129.000đ/người Hướng dẫn Giải bài tập trong SGK Giải Bài tập SGK lớp 6 Giải Bài tập SGK lớp 7 Giải Bài tập SGK lớp 8 Giải Bài tập SGK lớp 9 Giải Bài tập SGK lớp 10 Giải Bài tập SGK lớp 11 Giải Bài tập SGK lớp 12 Chủ đề Đang được quan tâm nhất De thi hoc ki 2 lop 6 De thi hoc ki 2 lop 7 De thi hoc ki 2 lop 8 De thi hoc ki 2 lop 9 De thi hoc ki 2 lop 10 De thi hoc ki 2 lop 11 De thi hoc ki 2 lop 12 De thi hoc ki 2 lop 1 De thi hoc ki 2 lop 2 De thi hoc ki 2 lop 3 De thi hoc ki 2 lop 4 De thi hoc ki 2 lop 5 Đề thi kiểm tra, bài mới Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Địa có đáp án năm 2021 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Địa của THCS Bình Châu có đáp án 2021 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Địa của THCS Bình Châu năm 2021 - có đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lớp 9 năm học 2021 - 2021 - có đáp án Đề thi môn Tiếng Việt học kì 2 lớp 5 - trường Tiểu học Kim Đồng 2021 có đáp án

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 4: Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
 • Giải Toán 8 Bài 12. Hình Vuông
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 12: Hình Vuông
 • Giải Toán 8 Bài Hình Hộp Chữ Nhật
 • Giải Toán 8 Bài 3. Hình Thang Cân
 • Giải Vbt Gdcd 7 Bài 2: Trung Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Ai Học 2K7 Giúp Mk Giải Vbt Gdcd Lớp 7 Bài 13 Và 14 Đi Mk Xin Cảm Ơn Các Bạn Nhiều Mk Ko Chụp Đc Mk Sẽ Vote 5 Sao Câu Hỏi 555258
 • Giải Vbt Gdcd 8 Bài 16: Quyền Sở Hữu Tài Sản Và Nghĩa Vụ Tôn Trọng Tài Sản Của Người Khác
 • Giải Vbt Gdcd 6 Bài 1: Tự Chăm Sóc, Rèn Luyện Thân Thể
 • Giải Vbt Gdcd 6 Bài 12: Công Ước Liên Hợp Quốc Về Quyền Trẻ Em
 • Giải Vở Bài Tập Gdcd Lớp 8 Bài 6: Xây Dựng Tình Bạn Trong Sáng, Lành Mạnh
 • VBT GDCD 7 Bài 2: Trung thực

  I. Bài tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

  Câu 1 (trang 12 VBT GDCD 7):

  Trả lời:

  Trung thực là tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, tôn trọng lẽ phải

  Mỗi chúng ta cần phải sống chân thực bởi vì: Đây là đức tính quý báu giúp nâng cao phẩm giá con người, sống trung thực sẽ được mọi người yêu quý, tin tưởng, kính trọng, xã hội sẽ trở nên văn minh, tiến bộ, lành mạnh hơn

  Câu 2 (trang 13 VBT GDCD 7):

  Trả lời:

  Một số biểu hiện của trung thực:

  – Trong học tập: Không gian lận trong thi cử, nhận khuyết điểm khi mắc lỗi, không bao che cho người khác, chủ động tự giác giải quyết các nhiệm vụ học tập không dựa dẫm, ỷ lại

  – Trong công việc: Chủ động hoành thành công việc, không nói dối cấp trên, bao che cho cấp dưới, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm của đồng nghiệp để cùng tiến bộ

  – Trong quan hệ với thầy cô giáo: Không nói dối thầy cô, không nói sai về thầy cô,..

  – Trong quan hệ với bạn bè: không nói xấu, nói sai về bạn bè, không ăn cắp đồ dùng hộc tập của bạn bè, thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm cho bạn, không nói dối các bạn

  – Trong sinh hoạt tập thể: Dám nhận khuyết điểm trước tập thể khi mặc lỗi, công bằng trong khi giải quyết mọi việc, không bao che, thiên vị,

  – Trong gia đình: Không nói dối cha mẹ, dám nhận những khuyết điểm với gia đình nấu mắc lỗi,..

  – Ngoài xã hội: Nhặt được của rơi trả người đánh mất, không bợ đỡ, xu nịnh người khác, dũng cảm chống lại những cái xấu xa

  Câu 3 (trang 14 VBT GDCD 7):

  Trả lời:

  – Bản thân em đã sống rất trung thực

  – Biểu hiện: Không gian lận trong thi cử, không chép bài của bạn, tự giác giải quyết các nhiệm vụ học tập, không nói xấu, nói những điều không đúng về người khác, dám chỉ ra những khuyết điểm của người khác, không bao che, dám nhận đứng ra nhận lỗi khi mắc lỗi,…

  Câu 4 (trang 14 VBT GDCD 7):

  Trả lời:

  Những việc làm, biểu hiện thể hiện lối sống trung thực trong cuộc sống: Dám nhận lỗi của mình, không bao che che cho cái xấu, cái ác, bảo vệ lẽ phải không ngại khó khăn, nguy hiểm, nhặt được của rơi trả người đánh mất, dũng cảm nhận lỗi của mình, không nói xấu người khác

  Câu 5 (trang 14 VBT GDCD 7):

  Trả lời:

  – Những biểu hiện trung thực trong lớp: Thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm, dám chỉ ra các mặt hạn chế của bạn, không gian lận trong thi cử, không nói dối thầy cô, bạn bè

  – Những biểu hiện thiếu trung thực trong lớp: Quay cóp bài của bạn, sử dụng phao trong các kì thi, các kì kiểm tra, nói dối thầy cô để nghỉ học, giả mạo chữ kí phụ huynh trong đơn xin nghỉ học, nói xấu bạn bè trong lớp.

  – Để khắc phục tình trong thiếu trung thực, tập thể lớp đã lập ra bảng nội quy với những hình phạt thích đáng cho các hành vi thiếu trung thực, khuyên can những bạn có biểu hiện thiếu thực cần sửa đổi

  A. Cho bạn chép bài của mình trong khi thi

  B. Nói thật với bạn bè

  C. Phê bình, góp ý khi bạn có khuyết điểm

  D. Im lặng khi thấy bạn có khuyết điểm

  E. Nhờ bạn làm hộ bài tập về nhà

  G. Không làm được bài nhưng không nhìn bài bạn trong khi thi

  Trả lời:

  Chọn đáp án: B, C, G

  Câu 7 (trang 15 VBT GDCD 7):

  Trả lời:

  a. Em không đồng ý với cách xử sự củ bạn Minh, vì đó là hành vi thiếu trung thực, nói dối mẹ

  b. Nếu có bạn như Minh, em sẽ khuyên bạn không nên làm như vậy, em sẽ chỉ rõ ra cho bạn việc làm của Minh là hành vi thiếu trung thực, nếu bị mẹ phát hiện, Minh sẽ hoàn toàn bị đánh mất niềm tin và chắc chắc sẽ bị mẹ xử lí nghiêm. Đặc biệt, nói dối một lần rồi nhiều lần sẽ trở thành thói quen, Minh sẽ làm mất đi nhân cách của mình

  Câu 8 (trang 15 VBT GDCD 7):

  Trả lời:

  Câu 9 (trang 16 VBT GDCD 7): Câu nào sau đây nói về tính không trung thực?

  A. Ném đá giấu tay

  B. Dũng cảm, hi sinh quên mình

  C. Ăn ngay nói thẳng

  D. Thật thà là cha quỷ quái

  E. Tay bắt mặt mừng

  G. Hả dạ hả lòng

  H. Đường đi chóng tối, nói dối chóng cùng

  Trả lời:

  Chọn đáp án: A, D, E, G

  Câu 10 (trang 16 VBT GDCD 7):

  Trả lời:

  – Cây ngay không sợ chết đứng

  – Thẳng như ruột ngựa

  – Thuốc đắng giã tật/Sự thật mất lòng

  – Mất lòng trước được lòng sau

  – Người gian thì sợ người ngay

  Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo

  II. Bài tập nâng cao

  Câu 1 (trang 16 VBT GDCD 7):

  Trả lời:

  Học sinh chúng ta cần phải rèn luyện tính trung thực bởi vì: Đây là một đức tính qúy báu của con người, sống trung thực sẽ được mọi người yêu thương, kính trọng, nâng cao phẩm giá của bản thân, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Đặc biệt với lứa tuổi học sinh, đang trong quá trình học tập, rèn luyện để hoàn thiện nhân cách, cho nên việc có trong mình đức tính trung thực là vô cùng cần thiết.

  Câu 2 (trang 17 VBT GDCD 7):

  Trả lời:

  a. Việc bác sĩ giấu ông Truyền về tình trạng bệnh của ông không phải là biểu hiện của thiếu trung thực. Bởi vì việc bác sĩ nói dối không làm ảnh hưởng đến người khác thậm chí còn có ích cho người bệnh.

  b. Việc làm của bác sĩ là có lợi bởi lẽ: Nó sẽ giúp ông Truyền có niềm tin, lạc quan hơn vào sự sống của mình.

  Câu 3 (trang 17 VBT GDCD 7):

  Trả lời:

  Linh Trang là bạn thân nhất trong lớp của em, bạn không những học rất giỏi mà còn vô cùng giản dị, trung thực. Hôm trước trên đường đi học về, Linh Trang có nhặt được một chiếc ví do ai đó đã đánh rơi. Mở ví ra, bạn thấy trong đó giấy tờ tùy thân và một số tiền khá lớn. Linh Trang đã rủ em tới đồn công an với mong muốn trả lại chiếc ví về cho đúng chủ của nó. Trang đã được các chú công an khen ngợi và đem câu chuyện đó báo với nhà trường, Linh Trang đã được thầy cô và bạn bè biểu dương, khen ngợi trước cờ, đó chính là niềm vui, niềm vinh hạnh và phần thưởng xứng đáng cho người trung thực, tốt bụng.

  III. Truyện đọc, thông tin

  Câu a (trang 19 VBT GDCD 7):

  Trả lời:

  Việc ông lão trả lại chiếc nhẫn cho chủ đã thể hiện tấm lòng trung thực, không tham lam của người nông dân lương thiện

  Câu b (trang 19 VBT GDCD 7):

  Trả lời:

  Qua câu chuyện, em rút ra được bài học: Thứ nhất, nếu biết sống trung thực, lương thiện thì sẽ nhận lại những điều tốt (giống như ông lão ăn xin sẽ không phải chịu đói mỗi ngày), con người lương thiện sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Thứ hai, không nên keo kiệt chi li, toan tính khi báo đáp người khác.

  Các bài giải vở bài tập Giáo dục công dân lớp 7 (VBT GDCD 7) khác:

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 4. Bảo Vệ Hòa Bình
 • Giải Vbt Gdcd 9 Bài 13: Quyền Tự Do Kinh Doanh Và Nghĩa Vụ Đóng Thuế
 • Giải Vbt Địa Lí 6 Bài 5: Kí Hiệu Bản Đồ. Cách Biểu Hiện Địa Hình Trên Bản Đồ
 • Giải Vở Bài Tập Địa Lý 5 Bài 1: Việt Nam
 • Bài 20. Hơi Nước Trong Không Khí. Mưa
 • Lời Giải Đề Thi Cuối Kì 1 Lớp 7 Môn Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Phần Mềm Giải Toán Thông Minh Math Solver Của Người Việt
 • Những Ứng Dụng Giải Toán Trên Điện Thoại Hiệu Quả
 • Toán Trung Bình Cộng Lớp 4 Có Lời Giải
 • Bài Toán Trung Bình Cộng Lớp 4 Nâng Cao
 • Cách Giải Toán Trung Bình Cộng Lớp 4 Cơ Bản Và Nâng Cao
 • Lời giải đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn Toán – TP Buôn Ma Thuột mới nhất 2021

  Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán – Phòng GD&ĐT T.P Buôn Ma Thuột năm học 2021-2018 có đáp án. Hi vọng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo, chuẩn bị thật tốt trước kì thi quan trọng của mình.

  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm).

  Hãy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.

  Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng:

  Câu 2. Cách viết nào sau đây là đúng:

  Câu 3. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

  A. a // b B. a cắt b C. a ⊥ b D. a trùng với b

  Câu 4. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là:

  A. (-1; -2) B. (-1;2) C. (0;2) D.(1/2;-4)

  Câu 5. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và hai cặp giá trị tương ứng của chúng được cho trong bảng

  Giá trị ở ô trống trong bảng là:

  A.-5 B. 0,8 C.-0,8 D. Một kết quả khác

  Câu 6. Cho ΔHIK và ΔMNP biết ∠H = ∠M; ∠I = ∠N. Để ΔHIK = ΔMNP theo trường hợp góc – cạnh – góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:

  A. HI = MN B. IK = MN C. HK = MP D. HI = NP

  II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

  Cho đồ thị của hàm số y = (m – 1/2)x (với m là hằng số,m # 1/2) đi qua điểm A(2;4).

  a) Xác định m;

  b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho với giá trị m tìm được ở câu a.Tìm trên đồ thị hàm số trên điểm có tung độ bằng 2.

  Câu 10 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = AC. Gọi K là trung điểm của cạnh BC.

  a) Chứng minh ΔAKB = ΔAKC và AK ⊥ BC

  b)Từ C kẻ đường vuông góc với BC, nó cắt AB tại E. Chứng minh EC//AK.

  c) Chứng minh CE = CB.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Giải Tham Khảo Môn Toán Mã Đề 101 Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2021
 • Rèn Kĩ Năng Tìm Lời Giải Bài Toán Hình Học Lớp 9
 • Đáp Án Chính Thức Môn Toán Thpt Quốc Gia 2021
 • Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021
 • Fermat Và Định Lý Lớn Thách Đố Suốt 4 Thế Kỷ
 • Bài Giải Lớp 3 Kì 2

  --- Bài mới hơn ---

 • 16 Đề Bồi Dưỡng Hsg Lớp 5 Và 83 Bài Toán Tiểu Học Hay
 • Văn Mẫu Lớp 5, Bài Văn Hay Lớp 5, Văn Chọn Lọc Lớp 5 Hay Nhất, Văn Tả
 • Dạy Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm Cho Học Sinh Lớp 5 Gắn Với Thực Tế
 • Tỉ Số Phần Trăm. Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm
 • Cách Giải Dạng Toán Tỉ Số Phần Trăm Lớp 5
 • Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Lí Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp Là Của, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, ứng Dụng Giải Bài Giải, Bài Giải Vật Lý 7, Bài Giải Vật Lý 9, Giải Bài Tập Is Lm, Giải Bài Tập Sgk Tin Học 12 Bài 11, Bài Giải Vật Lý Lớp 6, Bài Giải Vật Lý 6, Bài Giải Vật Lý 8, Bài Giải Văn Lớp 6, Tin 11 Bài 2 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Hóa 11, Bài Giải Ngữ âm Và âm Vị Học, Giải, Giải Bài Tập 9, Giải Bài Tập H, Hãy Giải Bài Tập 29, Giải Bài Tập Adn, Bài Giải Văn Lớp 8, Bài Giải Vật Lý Lớp 7, Văn 8 Giải Bài Tập, Giải Lý Bài Tập 9, Giải Lý Bài Tập 8, Giải Lý Bài Tập 7, Lý 10 Giải Bài Tập, Lý 11 Giải Bài Tập, Vật Lý Giải Bài Tập, Lý 6 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Anh, Hóa 8 Giải Bài Tập, Hòa Giải, Giải Bài Tập Rút Mẫu, Giải Bt Lớp 8, Giải Bài Tập Rút Gọn Câu, Hóa 8 Giải Bài Tập Sgk, Hóa 9 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Rsa, Hóa 9 Giải Bài Tập Sgk, 8 Giải Bài Tập Vật Lý, Giải Bài Tập 8 Vật Lý 9, Giải Bài Tập Anh 8, Bài Giải Ngữ Văn 6, Giải Bài Tập Everybody Up3, Giải Bài Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Bài 38, Giải Bài Tập Bản Đồ 9, Bài Giải Plc, Giải Bài Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Bài 37, Giải Bài Tập Cơ Học 1, Giải Bài Tập Địa, Giải Bài Tập Tìm X Lớp 2, Giải Bài Tập Địa 10, Giải Bài Tập Địa Lý 9, Giải Bài Tập Địa 11, Giải Bài Tập Bản Đồ 8, Giải Bài Tập Bản Đồ, Bài Giải Ngữ Văn 6 Tập 2, Bài Giải Ngữ Văn Lớp 6 Tập 2, Bài Giải Ngữ Văn Lớp 7, Giải Bài Tập 6, Giải Bài Tập Anh 10, Giải Bài Tập Anh 9, Giải Bài Tập Anh 7, Thể Lệ Giải Msi, Giải Bài Tập 61, Giải Bài Tập 7, Giải Bài Tập 7 Bài 32 Vật Lý 10, Giải Vật Lý 10 Bài 23, Giải Vật Lý 10 Bài 24, Giải Bài Tập Địa 10 Bài 36, Giải Vật Lý Lớp 7 Bài 17, Giải Vật Lý Lớp 7 Bài 18, Hóa 12 Giải Bài Tập, Gợi ý Bài Giải Môn Anh,

  Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Lí Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp Là Của, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, ứng Dụng Giải Bài Giải, Bài Giải Vật Lý 7, Bài Giải Vật Lý 9, Giải Bài Tập Is Lm, Giải Bài Tập Sgk Tin Học 12 Bài 11, Bài Giải Vật Lý Lớp 6, Bài Giải Vật Lý 6, Bài Giải Vật Lý 8, Bài Giải Văn Lớp 6, Tin 11 Bài 2 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Hóa 11, Bài Giải Ngữ âm Và âm Vị Học, Giải, Giải Bài Tập 9, Giải Bài Tập H, Hãy Giải Bài Tập 29, Giải Bài Tập Adn, Bài Giải Văn Lớp 8, Bài Giải Vật Lý Lớp 7, Văn 8 Giải Bài Tập, Giải Lý Bài Tập 9, Giải Lý Bài Tập 8,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 106
 • Hướng Dẫn Giải Toán Lớp 4, Toán Lớp 5 Chuyên Đề Cấu Tạo Số
 • Bản Mềm: Các Chuyên Đề Toán Lớp 4 + 5 Có Hướng Dẫn
 • Một Số Phương Pháp Giúp Học Sinh Lớp 5 Giải Các Dạng Toán Có Lời Văn
 • Hướng Dẫn Giải Các Dạng Toán Lớp 5
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100