Sách Củng Cố Và Ôn Luyện Toán 9

--- Bài mới hơn ---

 • Unit 4. Music And Arts. Lesson 2. A Closer Look 1
 • Bộ Đề Thi Tiếng Anh 7 Học Kì 1 Chương Trình Mới Năm 2022
 • 960 Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 11 Có Đáp Án Hay Nhất
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Unit 1: Home Life Có Đáp Án
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Unit 1 Số 1 Có Đáp Án
 • Sách Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 8, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Giải, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Tải Sách Cùng Em Học Toán Lớp 3, Sách Giáo Viên Toán 4 Bài Luyện Tập Trang 55, Bài 4 Trang 6 Sách Cung Em Học Toan Lớp 5 Tập 2, Giải Bài 4 Trang 56 Sách Cùng Em Học Toán Lop 3 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Có Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Pdf, Củng Cố Và ôn Luyện Aanh6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6, Củng Cố Và On Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Đáp án, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pi, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 7, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pdf, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 88, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 7 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Đáp án, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Cứng Cổcố Và ôn Luyện Tiếng Anh, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1 Unit 5, Bí Quyết Rèn Luyện Siêu Trí Nhớ Cùng Kỷ Lục Gia, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Bùi Kiều Anh, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1 Unit 5, 30 Đề Luyện Thi Toán Cấp Tốc, Bộ Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, 36 Đề ôn Luyện Toán Lớp 5 Tập 1, 35 Đề ôn Luyện Toán 5, Đề Luyện Thi Toán Lớp 3, Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Lớp 10 Môn Toán, Luyện Thi Học Kì 2 Toán Lớp 4, Đáp án ôn Luyện Toán Lớp 5, Đề Luyện Thi Toán Vào Lớp 10, Đáp án 36 De On Luyện Toán 5 Tập 2, Đáp án 36 Đề ôn Luyện Toán 5 Tập 2, Đề Luyện Thi Vào 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán Có Đáp án, Đáp án 36 Đề ôn Luyện Toán 5 Tập 1, Các Chủ Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, Em Tự ôn Luyện Toán Lớp 5, Đề Luyện Thi Vào Cấp 3 Môn Toán, Đề Luyện Thi Môn Toán Vào Lớp 10, Sách Luyện Thi Ioe Lớp 5, Sách Rèn Luyện Trí Nhớ, Sách Rèn Luyện Tư Duy, Giáo án Luyện Tập Toán Lớp 2, Tài Liệu ôn Tập Môn Toán Luyện Thi Đại Học, Giải Bài Tập Em Tự ôn Luyện Toán Lớp 5 Tập 2, Đề Luyện Thi Violympic Toán 4, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 1, Bộ Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 7, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 2, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 5, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 4, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 3, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 6, Đề Luyện Thi Môn Toán Khối D, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán 2022, Chuyên Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, Giải Bài Tập ôn Luyện Toán Lớp 5, Đề Luyện Thi Toán Khối D, Hoàn Thiện Qui Trình Kiểm Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và K, Sách Luyện Thi Ielts, Sách Luyện Thi Toeic, 40 Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Toán 9, Đáp án 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 5, Đề Luyện Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán, Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6, Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 7, Đề Luyện Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán, Đáp án 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 4, Tự Luyện Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 5 Pdf, Đáp án 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 3, Toán 7 Định Lý Pytago Luyện Tập 1, Bai Toan Tap Luyen Ucmas Cho Tre 5 Tuoi, Giải Toán Bài Luyện Tập Trang 99, 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 4, Danh Sách Website ôn Luyện Thi Đại Học Hay, 7 Sách Luyện Từ Vựng Tiếng Anh Đây, Sách 500 Bài Luyện Đọc Hiểu – Đọc Điền Pdf, Sách Luyện Thi Olympic Tiêng Anh Lớp 3, Bao Cao Tong Ket 10 Nam Toan Dan Ren Luyen Than The Theo Guong Bac Ho Vi Dai, 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 4/ Nguyễn áng, Toán 9 Luyên Tập Trên Online Math, Tổng Kết Cuộc Vận Động Toàn Dân Rèn Luyện Thân Thể, Đề Luyện Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán,

  Sách Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 8, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Giải, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Tải Sách Cùng Em Học Toán Lớp 3, Sách Giáo Viên Toán 4 Bài Luyện Tập Trang 55, Bài 4 Trang 6 Sách Cung Em Học Toan Lớp 5 Tập 2, Giải Bài 4 Trang 56 Sách Cùng Em Học Toán Lop 3 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Có Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Pdf, Củng Cố Và ôn Luyện Aanh6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6, Củng Cố Và On Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Đáp án, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pi, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 7, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pdf, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 88, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 7 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Đáp án, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Cứng Cổcố Và ôn Luyện Tiếng Anh, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1 Unit 5, Bí Quyết Rèn Luyện Siêu Trí Nhớ Cùng Kỷ Lục Gia, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Bùi Kiều Anh, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1 Unit 5, 30 Đề Luyện Thi Toán Cấp Tốc, Bộ Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, 36 Đề ôn Luyện Toán Lớp 5 Tập 1, 35 Đề ôn Luyện Toán 5, Đề Luyện Thi Toán Lớp 3, Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Lớp 10 Môn Toán, Luyện Thi Học Kì 2 Toán Lớp 4, Đáp án ôn Luyện Toán Lớp 5, Đề Luyện Thi Toán Vào Lớp 10, Đáp án 36 De On Luyện Toán 5 Tập 2, Đáp án 36 Đề ôn Luyện Toán 5 Tập 2, Đề Luyện Thi Vào 10 Môn Toán,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 89, 90 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung
 • 20 Đề Thi Học Kì 1 Môn Vật Lý Lớp 11 Có Đáp Án
 • 750 Bài Tập, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lí 11 Có Đáp Án Hay Nhất Tại Vietjack.
 • 15 Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 4 Vật Lí 11 Cực Hay Có Đáp Án.
 • Tuyển Tập 40 Đề Thi Hsg Sinh Học 8 Kèm Đáp Án Chi Tiết
 • Củng Cố Và Ôn Luyện Toán 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Củng Cố Và Ôn Luyện Toán 9 Tập 1
 • Đáp Án Củng Cố Và Ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2
 • Lời Giải Toán Lớp 9
 • Các Bài Toán Hình Học Lớp 9 Có Lời Giải
 • Soạn Anh 7: Unit 9. Neighbors
 • Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 8, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Giải, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Aanh6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Pdf, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 88, Củng Cố Và On Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Đáp án, Củng Có Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pi, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Đáp án, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pdf, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Bùi Kiều Anh, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1 Unit 5, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1 Unit 5, Bí Quyết Rèn Luyện Siêu Trí Nhớ Cùng Kỷ Lục Gia, Cứng Cổcố Và ôn Luyện Tiếng Anh, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Đề Luyện Thi Vào 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, 35 Đề ôn Luyện Toán 5, Đáp án ôn Luyện Toán Lớp 5, Đề Luyện Thi Vào Cấp 3 Môn Toán, Luyện Thi Học Kì 2 Toán Lớp 4, Đáp án 36 Đề ôn Luyện Toán 5 Tập 1, Các Chủ Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, Đáp án 36 De On Luyện Toán 5 Tập 2, Đề Luyện Thi Môn Toán Vào Lớp 10, Đề Luyện Thi Lớp 10 Môn Toán, Đáp án 36 Đề ôn Luyện Toán 5 Tập 2, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, Bộ Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán Có Đáp án, Em Tự ôn Luyện Toán Lớp 5, 30 Đề Luyện Thi Toán Cấp Tốc, Đề Luyện Thi Toán Lớp 3, Đề Luyện Thi Toán Vào Lớp 10, 36 Đề ôn Luyện Toán Lớp 5 Tập 1, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 1, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 2, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 4, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 5, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 6, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 3, Giải Bài Tập Em Tự ôn Luyện Toán Lớp 5 Tập 2, Đề Luyện Thi Violympic Toán 4, Đề Luyện Thi Môn Toán Khối D, Giải Bài Tập ôn Luyện Toán Lớp 5, Tài Liệu ôn Tập Môn Toán Luyện Thi Đại Học, Chuyên Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán 2022, Đề Luyện Thi Toán Khối D, Giáo án Luyện Tập Toán Lớp 2, Bộ Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 7, Hoàn Thiện Qui Trình Kiểm Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và K, Bai Toan Tap Luyen Ucmas Cho Tre 5 Tuoi, Tự Luyện Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 5 Pdf, Đáp án 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 4, Toán 7 Định Lý Pytago Luyện Tập 1, Giải Toán Bài Luyện Tập Trang 99, Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 7, Đáp án 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 5, Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6, 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 4, Đáp án 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 3, Đề Luyện Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán, Đề Luyện Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán, 40 Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Toán 9, Toán 9 Luyên Tập Trên Online Math, Bao Cao Tong Ket 10 Nam Toan Dan Ren Luyen Than The Theo Guong Bac Ho Vi Dai, 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 4/ Nguyễn áng, Tổng Kết Cuộc Vận Động Toàn Dân Rèn Luyện Thân Thể, Đề Luyện Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán, Bài 3 Tạp 2 Vở Cùng Em Học Toán, Cùng Em Học Toán 5, Quy Tắc Đạo Đức Đối Với Nhà Cung Cấp Toàn Cầu, Cùng Em Học Toán Lớp 1, Cùng Em Học Toán Lớp 2 Tập 1, Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 2, Cùng Em Học Toán, Cùng Em Học Toán 5 Tập 2, Cùng Em Học Toán Lớp 2, Cung Em Hoc Toan 5 Tap Hai , Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1 Co Dap An, Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Cùng Em Học Toán Tập 2 Lớp 5, Cùng Em Học Toán Lớp 5, Bộ Đề Luyện Thi Trắc Nghiệm Môn Toán áp Dụng Từ Năm 2022,

  Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 8, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Giải, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Aanh6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Pdf, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 88, Củng Cố Và On Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Đáp án, Củng Có Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pi, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Đáp án, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pdf, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Bùi Kiều Anh, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1 Unit 5, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1 Unit 5, Bí Quyết Rèn Luyện Siêu Trí Nhớ Cùng Kỷ Lục Gia, Cứng Cổcố Và ôn Luyện Tiếng Anh, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Đề Luyện Thi Vào 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, 35 Đề ôn Luyện Toán 5, Đáp án ôn Luyện Toán Lớp 5, Đề Luyện Thi Vào Cấp 3 Môn Toán, Luyện Thi Học Kì 2 Toán Lớp 4, Đáp án 36 Đề ôn Luyện Toán 5 Tập 1, Các Chủ Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, Đáp án 36 De On Luyện Toán 5 Tập 2, Đề Luyện Thi Môn Toán Vào Lớp 10, Đề Luyện Thi Lớp 10 Môn Toán, Đáp án 36 Đề ôn Luyện Toán 5 Tập 2, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, Bộ Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán Có Đáp án, Em Tự ôn Luyện Toán Lớp 5, 30 Đề Luyện Thi Toán Cấp Tốc, Đề Luyện Thi Toán Lớp 3, Đề Luyện Thi Toán Vào Lớp 10, 36 Đề ôn Luyện Toán Lớp 5 Tập 1,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Skills Trang 10 Unit 6 Sgk Tiếng Anh 11 Mới
 • Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh Lớp 6 (Tập 2)
 • Giải Looking Back Trang 40 Unit 8 Tiếng Anh 11 Mới
 • Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6
 • Sinh 8 Sách Giáo Khoa Đáp Án Và Bài Tập
 • Củng Cố Và Ôn Luyện Toán 9 (Tập 1)

  --- Bài mới hơn ---

 • Download Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 7 Ebook
 • Đề Thi Toán 10 Học Kì 2 Có Bài Giải Chi Tiết
 • Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 6
 • Giải Sbt Sinh Học 6
 • Santiago Morning Team Details, Competitions And Latest Matches
 • Củng cố và Ôn luyện Toán 9 Tập I

  Sách Củng cố và ôn luyện Toán 9 (Tập I) nằm trong bộ sách ” CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TOÁN THCS”

  Bộ sách là một tài liệu dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh do Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat (Fermat Education) đầu tư, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội xuất bản, phát hành.

  Đánh giá về bộ sách, chúng tôi Vũ Quốc Chung – Nguyên Phó Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội cho rằng: “Giáo viên có thể sử dụng bộ sách này như tài liệu giảng dạy các kiến thức toán học thông qua hoạt động thực hành giải toán cho học sinh; đây là cách dạy học hiệu quả theo tinh thần dạy học môn Toán “Con đường duy nhất để học toán là làm toán” của Nhà sư phạm Toán học lỗi lạc người Mỹ G.Polya”.

  Nội dung cuốn sách gồm các chương, bài bám sát chương trình SGK môn Toán hiện hành. Trong mỗi bài, sau phần tóm tắt lý thuyết là hệ thống các câu hỏi, bài tập được đã được phân dạng tường minh, được lựa chọn kĩ càng, bao gồm bốn mức độ: Biết, Hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao.

  Với đặc điểm như vậy, học sinh có thể vừa trực tiếp thực hành tìm tòi, khám phá các tri thức toán học ẩn chứa trong mỗi bài tập, vừa luyện tập vận dụng các kiến thức, kỹ năng toán học vào các tình huống ở các mức độ khác nhau.

  Cuối mỗi chương là các bài kiểm tra nhằm đánh giá năng lực của học sinh. Bên cạnh các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm và tự luận, nội dung bài kiểm tra còn có các câu hỏi, bài tập vận dụng toán học vào thực tiễn.

  Fermat Education hi vọng rằng cuốn sách này sẽ là một tài liệu bổ ích và thiết thực cho cả giáo viên và học sinh trong việc dạy và học Toán ở trường THCS theo định hướng đổi mới

  Download file mẫu Tại đây

  – Để đăng kí mua sách, nhất là với số lượng lớn cho GV và HS, các thầy cô vui lòng đặt trước bằng cách gửi Họ tên, địa chỉ nhận sách, cơ quan công tác, số điện thoại, tên sách, số lượng sách và gửi vào hòm thư [email protected], chúng tôi sẽ phục vụ tận tình quý thầy cô.

  – Đăng kí theo đường dẫn: goo.gl/TbR2yg.

  – Hoặc gọi điện tới số 0984 208 495(Mr.Tuấn) & 0917 830 455(Mr.Quế) để biết thêm thông tin chi tiết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giảng & Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 6
 • Lời Giải Hay Toán 7 Sbt Toán 7 Tập 2, Giải Bài Tập, Sách Bài Tập (Sbt) Toán 7
 • 7 Câu Hỏi Về Em Bé Mà Cha Mẹ Mới Có Con Hỏi Trong Lớp Học Làm Cha Mẹ
 • Unit 5 Lớp 10: Giải Bài Tập Sgk Môn Anh Chi Tiết Nhất
 • Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 9 Lớp 10
 • Củng Cố Và Ôn Luyện Toán 9 Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 9 Câu 1, 2, 3
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 9 Câu 1, 2, 3
 • Giải Toán 11 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương 1
 • Bài 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Trang 9 Sbt Toán 9 Tập 1
 • Chuyên Đề: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 6 Phần Số Học
 • Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Giải, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 8, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Giải Bài Tập ôn Luyện Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Em Tự ôn Luyện Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Toán Bài Luyện Tập Trang 99, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 2, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 1, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3, Bai Giai Cung Em Hoc Toan 5 Tap 2, Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Góc ở Tâm Số Đo Cung, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 2, Giai Cung Em Học Toan Lớp 5 Tạp 1, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Cùng Em Học Toán 5 Tập 2 Trang 16, Giải Vở Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Tuần 28, Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tap 2 Trang 31 32 33 34 35, Giai Cung Em Hoc Toan Lop5 Tap 2, Bai-giai-cung-em-hoc-toan-5-tap-2 Trang164, Giai Cung Em Hoc Toan Tap 2 Tuan 31, Bai Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tap 2 Nha Xuat Ban Ha Noi, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 60, Giai Tiet 1 Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Giải Bài 4 Trang 56 Sách Cùng Em Học Toán Lop 3 Tập 2, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và On Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Đáp án, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pdf, Củng Có Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Pdf, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 7, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 7 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Aanh6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 88, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pi, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Đáp án, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Bài Hình Tròn. Đường Tròn Trang6 7 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Bùi Kiều Anh, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1 Unit 5, Bí Quyết Rèn Luyện Siêu Trí Nhớ Cùng Kỷ Lục Gia, Cứng Cổcố Và ôn Luyện Tiếng Anh, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1 Unit 5, Giải Vở Luyện Tập Ngữ Văn Lớp 6 Tập 2, Giải Bài Tập 8 Hóa 8 Bài Luyện Tập 5, Bài Giải Luyện Từ Và Câu Lớp 5, Giai 30 De On Luyen Hsg Tieng Anh 6, Dàn Bài Luyện Nói Bài Văn Giải Thích Một Vấn Đề, Bài Cúng Giải Hạn Tam Tai, Bài Cúng Giải Hạn, Giải Bài Tập Góc ở Tâm Số Đo Cung, Hướng Dẫn Giải Và Đáp án ôn Luyện Trong Hè Dành Cho Học Sinh Lớp 3, Nhung Giai Phap Co Ban Day Manh Hoc Tap Ren Luyen Dao Duc Cach Man, Giải Cùng Em Học Lớp 3 Tập 2 Tuần 30, Toán Lớp 5 Luyện Tập, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, 35 Đề ôn Luyện Toán 5, Đáp án 36 Đề ôn Luyện Toán 5 Tập 1, Đáp án 36 Đề ôn Luyện Toán 5 Tập 2, Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Lớp 10 Môn Toán, Đáp án ôn Luyện Toán Lớp 5, 36 Đề ôn Luyện Toán Lớp 5 Tập 1, Đề Luyện Thi Vào 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Toán Lớp 3, Đề Luyện Thi Toán Vào Lớp 10, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán Có Đáp án, Luyện Thi Học Kì 2 Toán Lớp 4, Bộ Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Môn Toán Vào Lớp 10, 30 Đề Luyện Thi Toán Cấp Tốc, Các Chủ Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, Đề Luyện Thi Vào Cấp 3 Môn Toán, Em Tự ôn Luyện Toán Lớp 5, Đáp án 36 De On Luyện Toán 5 Tập 2, Sự Cần Thiết Yêu Cầu Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng, Yeu Cau Giai Phap Hoc Tap Ren Luyen Dao Duc Cach Mang Cua Quan Nhan, Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Hãy Giải Thích Câu Bầu ơi Thương Lấy Bí Cùng, Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3, Cúng Giải Phong Long, Tài Liệu ôn Tập Môn Toán Luyện Thi Đại Học, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 4, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán 2022, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 1, Chuyên Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán,

  Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Giải, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 8, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Giải Bài Tập ôn Luyện Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Em Tự ôn Luyện Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Toán Bài Luyện Tập Trang 99, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 2, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 1, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3, Bai Giai Cung Em Hoc Toan 5 Tap 2, Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Bài Tập Toán Góc ở Tâm Số Đo Cung, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 2, Giai Cung Em Học Toan Lớp 5 Tạp 1, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Cùng Em Học Toán 5 Tập 2 Trang 16, Giải Vở Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Tuần 28, Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tap 2 Trang 31 32 33 34 35, Giai Cung Em Hoc Toan Lop5 Tap 2, Bai-giai-cung-em-hoc-toan-5-tap-2 Trang164, Giai Cung Em Hoc Toan Tap 2 Tuan 31, Bai Giai Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tap 2 Nha Xuat Ban Ha Noi, Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 60, Giai Tiet 1 Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Giải Bài 4 Trang 56 Sách Cùng Em Học Toán Lop 3 Tập 2, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và On Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Đáp án, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pdf, Củng Có Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Pdf, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 7, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 7 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Aanh6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 88, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pi, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Đáp án,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Cấp Huyện Thủy Nguyên Năm 2014
 • Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Toán 9 Có Đáp Án
 • Top 4 Đề Thi Toán Lớp 9 Học Kì 2 Có Đáp Án, Cực Sát Đề Chính Thức.
 • Top 5 Đề Thi Toán Lớp 9 Học Kì 1 Có Đáp Án, Cực Sát Đề Chính Thức.
 • Bài Giải Toán 9 Tập 2
 • Củng Cố Và Ôn Luyện Toán 9 Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Củng Cố Và Ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2
 • Lời Giải Toán Lớp 9
 • Các Bài Toán Hình Học Lớp 9 Có Lời Giải
 • Soạn Anh 7: Unit 9. Neighbors
 • Soạn Anh 7: Unit 8. At The Post Office
 • Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 8, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Giải, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Aanh6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Pdf, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 88, Củng Cố Và On Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Đáp án, Củng Có Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pi, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Đáp án, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pdf, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Bùi Kiều Anh, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1 Unit 5, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1 Unit 5, Bí Quyết Rèn Luyện Siêu Trí Nhớ Cùng Kỷ Lục Gia, Cứng Cổcố Và ôn Luyện Tiếng Anh, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Đề Luyện Thi Vào 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, 35 Đề ôn Luyện Toán 5, Đáp án ôn Luyện Toán Lớp 5, Đề Luyện Thi Vào Cấp 3 Môn Toán, Luyện Thi Học Kì 2 Toán Lớp 4, Đáp án 36 Đề ôn Luyện Toán 5 Tập 1, Các Chủ Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, Đáp án 36 De On Luyện Toán 5 Tập 2, Đề Luyện Thi Môn Toán Vào Lớp 10, Đề Luyện Thi Lớp 10 Môn Toán, Đáp án 36 Đề ôn Luyện Toán 5 Tập 2, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, Bộ Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán Có Đáp án, Em Tự ôn Luyện Toán Lớp 5, 30 Đề Luyện Thi Toán Cấp Tốc, Đề Luyện Thi Toán Lớp 3, Đề Luyện Thi Toán Vào Lớp 10, 36 Đề ôn Luyện Toán Lớp 5 Tập 1, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 1, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 2, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 4, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 5, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 6, Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 3, Giải Bài Tập Em Tự ôn Luyện Toán Lớp 5 Tập 2, Đề Luyện Thi Violympic Toán 4, Đề Luyện Thi Môn Toán Khối D, Giải Bài Tập ôn Luyện Toán Lớp 5, Tài Liệu ôn Tập Môn Toán Luyện Thi Đại Học, Chuyên Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán 2022, Đề Luyện Thi Toán Khối D, Giáo án Luyện Tập Toán Lớp 2, Bộ Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 7, Hoàn Thiện Qui Trình Kiểm Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và K, Bai Toan Tap Luyen Ucmas Cho Tre 5 Tuoi, Tự Luyện Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 5 Pdf, Đáp án 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 4, Toán 7 Định Lý Pytago Luyện Tập 1, Giải Toán Bài Luyện Tập Trang 99, Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 7, Đáp án 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 5, Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6, 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 4, Đáp án 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 3, Đề Luyện Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán, Đề Luyện Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán, 40 Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Toán 9, Toán 9 Luyên Tập Trên Online Math, Bao Cao Tong Ket 10 Nam Toan Dan Ren Luyen Than The Theo Guong Bac Ho Vi Dai, 35 Đề ôn Luyện Và Phát Triển Toán 4/ Nguyễn áng, Tổng Kết Cuộc Vận Động Toàn Dân Rèn Luyện Thân Thể, Đề Luyện Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán, Bài 3 Tạp 2 Vở Cùng Em Học Toán, Cùng Em Học Toán 5, Quy Tắc Đạo Đức Đối Với Nhà Cung Cấp Toàn Cầu, Cùng Em Học Toán Lớp 1, Cùng Em Học Toán Lớp 2 Tập 1, Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tập 2, Cùng Em Học Toán, Cùng Em Học Toán 5 Tập 2, Cùng Em Học Toán Lớp 2, Cung Em Hoc Toan 5 Tap Hai , Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 1 Co Dap An, Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Cùng Em Học Toán Tập 2 Lớp 5, Cùng Em Học Toán Lớp 5, Bộ Đề Luyện Thi Trắc Nghiệm Môn Toán áp Dụng Từ Năm 2022,

  Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 8, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Giải, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Aanh6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Pdf, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 88, Củng Cố Và On Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Đáp án, Củng Có Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pi, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Đáp án, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pdf, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Bùi Kiều Anh, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1 Unit 5, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1 Unit 5, Bí Quyết Rèn Luyện Siêu Trí Nhớ Cùng Kỷ Lục Gia, Cứng Cổcố Và ôn Luyện Tiếng Anh, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Đề Luyện Thi Vào 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, 35 Đề ôn Luyện Toán 5, Đáp án ôn Luyện Toán Lớp 5, Đề Luyện Thi Vào Cấp 3 Môn Toán, Luyện Thi Học Kì 2 Toán Lớp 4, Đáp án 36 Đề ôn Luyện Toán 5 Tập 1, Các Chủ Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, Đáp án 36 De On Luyện Toán 5 Tập 2, Đề Luyện Thi Môn Toán Vào Lớp 10, Đề Luyện Thi Lớp 10 Môn Toán, Đáp án 36 Đề ôn Luyện Toán 5 Tập 2, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán, Bộ Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán Có Đáp án, Em Tự ôn Luyện Toán Lớp 5, 30 Đề Luyện Thi Toán Cấp Tốc, Đề Luyện Thi Toán Lớp 3, Đề Luyện Thi Toán Vào Lớp 10, 36 Đề ôn Luyện Toán Lớp 5 Tập 1,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Củng Cố Và Ôn Luyện Toán 9
 • Skills Trang 10 Unit 6 Sgk Tiếng Anh 11 Mới
 • Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh Lớp 6 (Tập 2)
 • Giải Looking Back Trang 40 Unit 8 Tiếng Anh 11 Mới
 • Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6
 • Đáp Án Củng Cố Và Ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Lời Giải Toán Lớp 9
 • Các Bài Toán Hình Học Lớp 9 Có Lời Giải
 • Soạn Anh 7: Unit 9. Neighbors
 • Soạn Anh 7: Unit 8. At The Post Office
 • Unit 8. Films. Lesson 5. Skills 1
 • Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6, Củng Cố Và On Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Đáp án, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Đáp án, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pi, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 2, Củng Có Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 88, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Pdf, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pdf, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1 Unit 5, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1 Unit 5, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Bùi Kiều Anh, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Cứng Cổcố Và ôn Luyện Tiếng Anh, Củng Cố Và ôn Luyện Aanh6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 8, Bí Quyết Rèn Luyện Siêu Trí Nhớ Cùng Kỷ Lục Gia, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Giải, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Bộ Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh, Đề Luyện Thi Tiếng Anh, Đề Luyện Thi B1 Tiếng Đức, 30 Đề ôn Luyện Hsg Tiếng Anh 6, ôn Luyện Tiếng Anh 9, Đề Luyện Thi Môn Tiếng Anh Vào Lớp 10, 30 De On Luyen Hsg Tieng Anh Lop 6, Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh, Đáp án 30 Đề ôn Luyện Hsg Tiếng Anh Lớp 6, Đề Luyện Thi Đại Học Tiếng Anh, Dap An 30 De On Luyen Hsg Tieng Anh 6, Đề Luyện Thi Tiếng Anh Vào Lớp 10, Bộ Đề Luyện Thi Đại Học Môn Tiếng Anh, Đáp án ôn Luyện Thi Vào Lớp 10 Tiếng Anh, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Tiếng Anh, Dap An 30 De On Luyen Tieng Anh Lop 6, Đề Luyện Thi Tiếng Anh Lớp 3, Đáp án ôn Luyện Tiếng Anh 9, Đề Luyện Thi Tiếng Anh Lớp 4, Đề Luyện Thi Tiếng Anh Lớp 5, Tự Luyện Tiếng Anh Olympic Lớp 3, Bộ Đề Luyện Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 3, Đáp án ôn Luyện Tiếng Anh 9 Thực Tế, Đáp án ôn Luyện Tiếng Anh 9 Mai Lan Hương, Bộ Đề Luyện Thi Đại Học Môn Tiếng Anh 2022, Bộ Đề Luyện Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 5, Đề Luyện Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 6, Đề Luyện Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 5, Đề Luyện Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 4, Đề Luyện Thi Tiếng Anh Vào Lớp 10 Chuyên, Tài Liệu Luyện Đọc Tiếng Anh, Đề Luyện Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 3, Bộ Đề Luyện Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 4, Đề Luyện Thi Tiếng Nhật N3, Đề Luyện Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 7, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Tiếng Anh 2022, Bài Tập ôn Luyện Các Thì Trong Tiếng Anh, Đáp án 35 Đề ôn Luyện Tiếng Việt Lớp 5, Giai 30 De On Luyen Hsg Tieng Anh 6, Đáp án 35 Đề ôn Luyện Tiếng Việt Lớp 4, Đáp án 35 Đề ôn Luyện Tiếng Việt Lớp 3, Đề Luyện Thi Đại Học Khối D Môn Tiếng Anh, 35 De On Luyện Tiếng Việt Lớp 4 Có Đáp án, Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh, Giáo Trình Học Luyện âm Tiếng Anh, Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 8, Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 7, Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 6, Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5, Tự Luyện Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 5 Pdf, Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 12, Tiếng Anh Chuyên Ngành Luyện Kim, Tài Liệu Luyện Nghe Tiếng Anh, Đáp án Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh 8 Tập 2, Sách Luyện Thi Olympic Tiêng Anh Lớp 3, Đề Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N2, 500 Bài Luyện Đọc Hiểu – Đọc Điền Tiếng Anh Pdf, Đề Luyện Thi Olympic Tiếng Anh Tiểu Học, Đáp án 50 Bộ Đề Tiếng Anh Luyện Thi Thpt Quốc Gia, 30 De On Luyen Hoc Sinh Gioi Tieng Anh Lop 6, 7 Sách Luyện Từ Vựng Tiếng Anh Đây, Luyện Nói Tiếng Anh Hiệu Quả Với Woo Bo Hyun (kèm Cd), Luyện Tập Ngữ Pháp Bài 5 Tiếng Nhật, Đáp án Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh 7 Tập 2, Đáp án Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh 6 Tập 2, Giáo Trình Luyện Nói Tiếng Anh Hiệu Quả, 2 Cuốn Sách Luyện Nghe Tiếng Anh, Bộ Đề Luyện Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Tiếng Anh, Sách Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh 7 Tập 2, Cung-eym-hoc-tieng-t,

  Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6, Củng Cố Và On Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Đáp án, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Đáp án, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pi, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 2, Củng Có Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 2, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1, Đáp án Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 88, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1 Pdf, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Tập 1 Pdf, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1 Unit 5, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 6 Tập 1 Unit 5, Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8 Bùi Kiều Anh, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Tiếng Anh 8, Cứng Cổcố Và ôn Luyện Tiếng Anh, Củng Cố Và ôn Luyện Aanh6 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Tập 1, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 8, Bí Quyết Rèn Luyện Siêu Trí Nhớ Cùng Kỷ Lục Gia, Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9 Giải, Sách Củng Cố Và ôn Luyện Toán 9, Bộ Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh, Đề Luyện Thi Tiếng Anh, Đề Luyện Thi B1 Tiếng Đức, 30 Đề ôn Luyện Hsg Tiếng Anh 6, ôn Luyện Tiếng Anh 9, Đề Luyện Thi Môn Tiếng Anh Vào Lớp 10, 30 De On Luyen Hsg Tieng Anh Lop 6, Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh, Đáp án 30 Đề ôn Luyện Hsg Tiếng Anh Lớp 6, Đề Luyện Thi Đại Học Tiếng Anh, Dap An 30 De On Luyen Hsg Tieng Anh 6, Đề Luyện Thi Tiếng Anh Vào Lớp 10, Bộ Đề Luyện Thi Đại Học Môn Tiếng Anh, Đáp án ôn Luyện Thi Vào Lớp 10 Tiếng Anh, Đề Luyện Thi Đại Học Môn Tiếng Anh, Dap An 30 De On Luyen Tieng Anh Lop 6, Đề Luyện Thi Tiếng Anh Lớp 3, Đáp án ôn Luyện Tiếng Anh 9, Đề Luyện Thi Tiếng Anh Lớp 4, Đề Luyện Thi Tiếng Anh Lớp 5,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Củng Cố Và Ôn Luyện Toán 9 Tập 1
 • Củng Cố Và Ôn Luyện Toán 9
 • Skills Trang 10 Unit 6 Sgk Tiếng Anh 11 Mới
 • Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh Lớp 6 (Tập 2)
 • Giải Looking Back Trang 40 Unit 8 Tiếng Anh 11 Mới
 • Giải Sbt Toán 11 Bài 4: Phép Thử Và Biến Cố

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán 11 Bài 4. Phép Thử Và Biến Cố
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 1: Thu Thập Số Liệu Thống Kê, Tần Số
 • Giải Toán Lớp 8 Bài 4: Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn
 • Lý Thuyết Toán 8: Bài 4. Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn
 • Giải Bài Tập Trang 116, 117 Sgk Toán 4: Quy Đồng Mẫu Các Phân Số
 • Để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Giải SBT Toán 11 bài 4: Phép thử và biến cố, chắc chắn nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hay để phục vụ các bạn học sinh học môn Toán được tốt hơn.

  Giải SBT Toán 11 bài 4

  Bài 4.1 trang 72 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

  Gieo một đồng tiền ba lần và quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N).

  a) Xây dựng không gian mẫu.

  b) Xác định các biến cố:

  A. “Lần gieo đầu xuất hiện mặt sấp”;

  B. “Ba lần xuất hiện các mặt như nhau”;

  C. “Đúng hai lần xuất hiện mặt sấp”;

  D. “Ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp”.

  Giải:

  a) Không gian mẫu có dạng

  Ω={SSS,SSN,SNS,NSS,SNN,NSN,NNS,NNN}

  b)

  A={SSS,SNS,SSN,SNN};B={SSS,NNN};C={SSN,SNS,NSS};D={NNN}¯=Ω∖{NNN}.

  Bài 4.2 trang 72 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

  Gieo một đồng tiền, sau đó gieo một con súc sắc. Quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng tiền và số chấm xuất hiện trên con súc sắc.

  a) Xây dựng không gian mẫu.

  b) Xác định các biến cố sau:

  A. “Đồng tiền xuất hiện mặt sấp và con súc sắc xuất hiện mặt chấm chẵn”;

  B. “Đồng tiền xuất hiện mặt ngửa và con súc sắc xuất hiện mặt lẻ chấm”;

  C. “Mặt 6 chấm xuất hiện”.

  Giải:

  a) Ω={S1,S2,S3,S4,S5,S6,N1,N2,N3,N4,N5,N6}

  b)

  A={S2,S4,S6};

  B={N1,N3,N5

  C={S6,N6}.

  Bài 4.3 trang 72 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

  Một con súc sắc được gieo ba lần. Quan sát số chấm xuất hiện:

  a) Xây dựng không gian mẫu.

  b) Xác định các biến cố sau:

  A. “Tổng số chấm trong ba lần gieo là 6”;

  B. “Số chấm trong lần gieo thứ nhất bằng tổng các số chấm của lần gieo thứ hai và thứ ba”.

  Giải.

  Bài 4.4 trang 72 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

  Ba học sinh cùng thi thực hành môn Tin học. Kí hiệu Ak là kết quả “học sinh thứ k thi đạt”, k = 1, 2, 3:

  a) Mô tả không gian mẫu.

  b) Xác định các biến cố:

  A. “Có một học sinh thi đạt”;

  B. “Có hai học sinh thi đạt”;

  C. “Có một học sinh thi không đạt”;

  D. “Có ít nhất một học sinh thi đạt”;

  E. “Có không quá một học sinh thi đạt”.

  Giải:

  a) Theo kí hiệu thì không gian mẫu là

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 4 Trang 130 Phép Trừ Phân Số, Đáp Số Bài 1,2,3 Sgk
 • Một Số Dạng Toán Trong Kì Thi Violympic Lớp 4
 • Giải Toán 9 Bài 4. Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông
 • Nhân Một Số Với Một Hiệu
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 57: Nhân Một Số Với Một Hiệu
 • Biến Cố Và Xác Suất Của Biến Cố (Phương Pháp Giải Bài Tập)

  --- Bài mới hơn ---

 • Phép Thử, Biến Cố, Xác Suất Của Biến Cố
 • Bai Tap Co Loi Giai Xac Suat Thong Ke
 • Bài Tập Về Cl Lò Xo + Giải Bt Ve Con Lac Lo Xo Doc
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học 8 Bài 22
 • Giải Vbt Sinh Học 8 Bài 42: Vệ Sinh Da
 • B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

  25. Chọn ngẫu nhiên số nguyên dương không lớn hơn 50.

  a) Mô tả không gian mẫu.

  b) Gọi A là biến cố “Số được chọn là số nguyên tố”. Hãy liệt kê các kết quả thuận lợi cho A.

  c) Tính xác suất của A.

  d) Tính xác suất để số được chọn nhỏ hơn 4.

  Giải

  a) Không gian mẫu $Omega$ = {1,2,3,…,50}

  b) Kết quả thuận lợi cho A là :

  $Omega _{A}$ = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47}

  c) Xác suất của A là

  d) Xác suất để số được chọn nhỏ hơn 4 là:

  26. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 9. Tính xác suất để:

  a) Số được chọn là số nguyên tố ;

  b) Số được chọn chia hết cho 3.

  Giải

  Không gian mẫu $Omega$ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

  a) A là biến cố “số được chọn là số nguyên tố”

  Ta có : $Omega _{A}$ = {2, 3, 5, 7}

  Xác suất để số được chọn là số nguyên tố :

  b) Gọi B là biến cố “số được chọn chia hết cho 3”

  Ta có : $Omega _{B}$ = {3, 6}

  27. Danh sách lớp của Hường được đánh số từ 1 đến 30. Hường có số thứ tự là 12. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp.

  a) Tính xác suất để Hường được chọn.

  b) Tính xác suất để Hường không được chọn.

  c) Tính xác suất để một bạn có số thứ tự nhỏ hơn số thứ tự của Hường được chọn.

  Giải

  a) Gọi A là biến cố “Hường được chọn”

  Ta có

  b) Gọi B là biến cố “Hường không được chọn”

  Ta có

  c) Gọi C là biến cố: “Bạn có số thứ tự nhỏ hơn 12 được chọn”.

  Ta có

  28. Gieo hai con súc sắc cân đối.

  a) Mô tả không gian mẫu.

  b) Gọi A là biến cố “Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc nhỏ hơn hoặc bằng 7”. Liệt kê các kết quả thuận lợi cho A. Tính P(A).

  c) Cũng hỏi như trên cho các biến cố B:”Có ít nhất một con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm” và C: “Có đúng một con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm”.

  Giải

  a)

  Không gian mẫu có 36 phần tử.

  b) $Omega _{A}$ = {(6; 1), (5; 1), (5; 2), (4; 1), (4; 2), (4; 3), (3; 1), (3; 2), (3, 3), (3; 4); (2, 1), (2, 2), (2; 3), (2; 4), (2; 5), (1; 1), (1; 2), (1; 3), (1; 4), (1; 5), (1; 6)}.

  Tập $Omega _{A}$ có 21 phần tử. Vậy

  c) $Omega _{B}$ = {(6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5), (6; 6), (1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6)}.

  Tập $Omega _{B}$ có 11 phần tử. Vậy

  $Omega _{C}$ = {(6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5), (1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6)}.

  Tập $Omega _{C}$ có 10 phần tử. Do đó

  29. Chọn ngẫu nhiên 5 người có tên trong một danh sách 20 người được đánh số từ 1 đến 20. Tính xác suất để 5 người được chọn có số thứ tự không lớn hơn 10 (tính chính xác đến hàng phần nghìn).

  Giải

  Số kết quả có thể là $C_{20}^{5}$. Số kết quả thuận lợi là số cách chọn 5 số trong tập [1, 2,…,10]. Do đó, số kết quả thuận lợi là $C_{10}^{5}$. Vậy xác suất cần tìm là

  30. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có tên trong một danh sách được đánh số thứ tự từ 001 đến 199. Tính xác suất để 5 học sinh này có số thứ tự:

  a) Từ 001 đến 099 (tính chính xác đến hàng phần nghìn).

  b) Từ 150 đến 199 (tính chính xác đến hàng phần vạn).

  Giải

  a) Số kết quả có thể là $C_{199}^{5}$. Số kết quả thuận lợi là $C_{99}^{5}$.

  Xác suất cần tìm là

  b) Số kết quả thuận lợi là $C_{50}^{5}$

  Xác suất cần tìm là

  31. Một cái túi có 4 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Tính xác suất để trong bốn quả đó có cả quả màu đỏ và màu xanh

  Giải

  Số kết quả có thể $C_{10}^{4}$ = 210. Số cách chọn toàn quả cầu đỏ là $C_{4}^{4}$ = 1. Số cách chọn toàn quả cầu xanh là $C_{6}^{4}$ = 15. Do đó số cách chọn trong đó có cả quả cầu xanh và quả cầu đỏ là 210 – 15 – 1 = 194. Vậy xác suất cần tìm là

  32. Chiếc kim của bánh xe trong trò chơi “Chiếc nón kì diệu” có thể dừng lại ở một trong 7 vị trí với khả năng như nhau. Tính xác suất để trong ba lần quay, chiếc kim của bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau.

  Giải

  Số kết quả có thể là $7^{3}$ = 343. Số kết quả thuận lợi là $A_{7}^{3}$ = 210. Vậy xác suất cần tìm là

  33. Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối. Tính xác suất để số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc hơn kém nhau 2.

  Giải

  Số kết quả có thể là 36. Có 8 kết quả thuận lợi là :(1; 3), (2; 4), (3; 5), (4; 6) và các hoán vị của nó.

  Vậy xác suất cần tìm là

  C. BÀI TẬP LÀM THÊM

  1. Một hộp đựng 10 viên bi trong đó có 6 viên bi màu xanh và 4 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 3 viên bi. Tính xác suất để trong 3 viên bi lấy ra có :

  a) Cả 3 viên đều là bi màu xanh.

  b) Ít nhất 1 viên bi là màu xanh.

  2. Trong một hộp có 12 bóng đèn giống nhau, trong đó có 4 bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên ra 3 bóng. Tính xác suất để :

  a) Được 3 bóng tốt.

  b) Được 3 bóng hỏng.

  c) Được đúng 1 bóng tốt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bai Tap Xac Suat Moi Nguoi Cung Giai Bt Xac Suat Tong Hop Doc
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 5: Xác Suất Của Biến Cố
 • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad.
 • Bt Tiếng Anh 12 Unit 2
 • Unit 2 Lớp 12: Reading
 • Bài Tập Định Khoản Kế Toán Tài Sản Cố Định Có Lời Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Về Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh
 • Bài Tập Kế Toán Có Lời Giải.
 • Đón Xem Bài Giải 9 Môn Thi Tốt Nghiệp Thpt Trên Zing
 • Giải Bài Ôn Tập Chương 1 Hình Lớp 6: Bài 1,2, 3, 4,5, 6,7, 8 Trang 127 Sgk
 • Giải Đáp Chăm Sóc Khách Hàng Tiếng Anh Là Gì Và Cần Biết
 • nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5 có tài liệu:

  Bài 3.2: Tại công ty SX-TM Thành Công nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 07 có tài liệu sau:

  Số dư đầu tháng: TK 2412: 256.000.000đ (xây dựng nhà kho A)

  Nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:

  1. Ngày 16/07 xuất kho vật liệu 50.000.000đ và công cụ dụng cụ 5.000.000đ đưa vào xây dựng nhà kho A.

  2. Ngày 18/07 chi tiền mặt để xây dựng nhà kho A: 10.000.000đ.

  3. Ngày 22/07 cuối tháng quá trình xây dựng nhà kho A hoàn thành, chi phí xây dựng phải trả cho công ty K là 66.000.000đ (trong đó thuế GTGT 6.000.000đ), TSCĐ được bàn giao đưa vào sử dụng, giá quyết toán được duyệt bằng 95% chi phí thực tế, 5% vượt mức không tính vào nguyên giá (do doanh nghiệp chịu tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ). Tài sản này được hình thành từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

  4. Ngày 26/07 chyển khoản thanh toán tiền mua phần mềm máy tính về quản trị sản xuất là 80.000.000đ.

  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói trên.

  1. Ngày 15/06 thanh lý 1 nhà kho dự trữ hàng hóa, có nguyên giá 158.400.000đ, thời gian sử dụng 12 năm, đã trích khấu hao 152.000.000đ.

  Chi phí thanh lý gồm:

  – Lương: 2.000.000đ

  – Trích theo lương: 380.000đ

  – Công cụ dụng cụ: 420.000đ

  – Tiền mặt: 600.000đ

  Thu nhập thanh lý bán phế liệu thu ngay bằng tiền mặt 1.800.000đ.

  2. Ngày 25/06 bán thiết bị đang sử dụng ở bộ phận bán hàng có nguyên giá 24.000.000đ, đã hao mòn lũy kế 6.000.000đ, thời gian sử dụng 2 năm. Chi phí tân trang trước khi bán 500.000đ trả bằng tiền mặt. Giá bán chưa thuế 5.800.000đ, thuế GTGT 10%, đã thu bằng tiền mặt.

  3. Ngày 26/06 chuyển khoản mua 1 xe hơi sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp có giá chưa thuế 296.000.000đ, thuế GTGT 10%, thời gian sử dụng 5 năm. Lệ phí trước bạ 1.000.000đ thanh toán bằng tiền tạm ứng. Tiền môi giới 3.000.000đ trả bằng tiền mặt.

  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

  Bài 3.4: Tiếp theo bài 3.3 với Yêu cầu: Xác định mức khấu hao TSCĐ trong tháng 6 và định khoản nghiệp vụ trích khấu hao.

  Tài liệu bổ sung:+ Bộ phận bán hàng: 22.500.000đ

  – Công ty trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

  – Mức khấu hao trung bình 1 tháng của TSCĐ hiện có đầu tháng 6 là 32.500.000đ phân bổ cho:

  + Bộ phận QLDN: 10.000.000đ

  Nợ TK 641: 22.300.000

  Nợ TK 642: 10.246.660

  Bài 3.5: Tại một doanh nghiệp sản xuất trong tháng 12 có tình hình về TSCĐ như sau:

  Số dư đầu tháng: TK 335: 40.000.000đ (trích CP sửa chửa lớn TSCĐ X ở phân xưởng SX) TK 2413: 10.000.000đ (CP sửa chửa lớn TSCĐ X)

  Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh:

  1. Xuất công cụ (loại phân bổ 1 lần) để sửa chửa nhỏ TSCĐ ở phân xưởng sản xuất

  400.000đ

  2. Sửa chữa lớn TSCĐ X, chi phí sửa chữa bao gồm:

  – Xuất phụ tùng thay thế: 14.000.000đ

  – Tiền mặt: 200.000đ

  – Tiền công thuê ngoài phải trả chưa thuế: 15.000.000đ (thuế GTGT 10%)

  TSCĐ X đã sửa chữa xong, bàn giao và đưa vào sử dụng. Kế toán sử lý khoản chênh lệch giữa chi phí trích trước và chi phí thực tế phát sinh theo đúng quy định.

  3. Sửa chửa đột xuất 1 TSCĐ Y đang sử dụng ở bộ phận bán hàng, chi phí sửa chữa bao gồm:

  – Mua ngoài chưa trả tiền một số chi tiết để thay thế giá chưa thuế 8.000.000đ, thuế GTGT 10%.

  – Tiền công thuê ngoài phải trả chưa thuế 1.600.000đ, thuế GTGT 10%.

  – Công việc sửa chữa đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, chi phí sửa chữa được phân bổ làm 4 tháng, bắt đầu từ tháng này.

  4. Sửa chữa nâng cấp văn phòng công ty, số tiền phải trả cho người nhận thầu 66.000.000đ, trong đó thuế GTGT 6.000.000đ. Cuối tháng công việc sửa chữa đã xong, kết chuyển chi phí làm tăng nguyên giá TSCĐ.

  5. Ngày 31/12, kiểm kê phát hiện thiếu một tài sản cố định hữu hình, nguyên giá

  18.000.000đ, đã hao mòn 3.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân.

  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

  Nợ TK 2413: 15.000.000

  Nợ TK 133: 1.500.000

  Có TK 2413: 39.200.000 = 14.000.000 + 200.000 + 15.000.000 + 10.000.000

  Nợ TK 2413: 8.000.000

  Nợ TK 133: 800.000

  Nợ TK 2413: 1.600.000

  Nợ TK 133: 160.000

  Nợ TK 2413: 60.000.000

  Nợ TK 133: 6.000.000

  --- Bài cũ hơn ---

 • 100 Bài Tập Kế Toán Thuế Có Lời Giải Và Đáp Án
 • Bài Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 9 Tập 1 Câu 26
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Đại Số Lớp 9 Hay Và Có Đáp Án
 • Hướng Dẫn Học Sinh Lớp 4 Cách Giải Toán “tìm Số Trung Bình Cộng”
 • Bài Giải Toán Trung Bình Cộng Lớp 4
 • Giải Toán 11 Bài 4. Phép Thử Và Biến Cố

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 1: Thu Thập Số Liệu Thống Kê, Tần Số
 • Giải Toán Lớp 8 Bài 4: Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn
 • Lý Thuyết Toán 8: Bài 4. Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn
 • Giải Bài Tập Trang 116, 117 Sgk Toán 4: Quy Đồng Mẫu Các Phân Số
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 47 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com
 • §4. PHÉP THỬ VÀ BIẾN cố A. KIẾN THỨC CĂN BẢN PHÉP THỬ, KHÔNG GIAN MẪU Phép thử Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó, mặc dù đã biết tập hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử đó. Không gian mẫu Tập hợp mọi kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử và kí hiệu là Q (đọc là ô-mê-ga). BIẾN CỐ Biến cốà một tập con của không gian mẫu. Tập 0 được gọi là biến cố không thể (gọi tắt là biến cố không). Còn tập Q được gọi là biến cô' chắc chẩn. Iir. PHÉP TOÁN TRÊN CÁC BIẾN cố Tập QA được gọi là biến cố đối của biến cô' A, kí hiệu là A . Tập AuB được gọi là hợp của các biến cố A và B. Tập A n B được gọi là giao của các biến cố A và B. Nếu A n B = 0 thì ta nói A và B xung khắc. Theo định nghĩa, A u B xảy ra khi và chỉ khi A xảy ra hoặc B xảy ra; Biến cố A n B xảy ra khi và chỉ khi A và B đồng thời xảy ra. Biến cố A n B còn được viết là A.B. A và B xung khắc khi và chỉ khi chúng không khi nào cùng xảy ra. B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP Gieo một đổng tiền ba lần. Mô tả không gian mẵu; Xác định các biến cõ: A: "Lẩn đấu xuất hiện mặt sấp''; B: "Mặt sấp xảy ra đúng một lần"; C: "Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần". tfiầi Gieo một đồng tiền ba lần đều được sấp thì ta viết sss không gian mẫu là Q = {SSS, SSN, NSS, SNS, NNS, NSN, SNN, NNNJ. A là biến cố: "Là lần đầu xuất hiện mặt sấp" thì A = {SSS, SSN, SNS, SNN}. B là biến cô': "Mặt sấp xảy ra đúng một lần" thì B = {SNN, NSN, NNS}. c là biến cô': "Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần" thì c = {NNN, NNS, SNN, NSN, NSS, SSN, SNS} = Q{SSS}. Gieo một con súc sắc hai lần. Mô tả không gian mẫu; Phát biểu các biến cố sau dưới dạng mệnh để: A = í(6; 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4). (6^ 5), (6, 6)ì; B = 1(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)1; c = !(1, 1). (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5. 5), (6, 6)ì. Ốji.ải Không gian mẫu: Q = {(i, j) 11 < i, j < 6}. A là biến cô' "Lần gieo đầu xuất hiện trên mặt 6"; B là biến cô' "Tổng sô' châm trong hai lần gieo là 8"; c là biến cô' "Kết quả hai lần gieo có sô' chấm bằng nhau". Một hộp chứa 4 cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ. Mô tả không gian mẫu; Xác định các biến cố sau: A: "Tổng các số trẽn hai thẻ là số chẵn"; B: "Tích các số trên hai thẻ là số chẵn". Không gian mẫu là: Q = {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)}. Biến cô' "Tổng các sô' trên hai thẻ là sô' chẵn" là A = {(1, 3), (2, 4)}; Biến cô' "Tích các sô' trên hai thẻ là sô' chẵn" là B = {(1, 2), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)} = Q{(1, 3)}. Hai xạ thù cùng bắn vào bia. Kí hiệu Ak là biến cố: "Ngưởi thứ k bắn trúng", k = 1,2. Hãy biểu diễn các biến cố sau qua các biến cỗ A,, A2: A: "Không ai bắn trúng"; B: "Cả hai đều bắn trúng"; C: "Có đúng một người bắn trúng"; C: "Có ít nhất một người bắn trúng". Chứng tỏ rằng A = D ; B và c xung khắc. úịlài Aị là biến cố: "Người thứ nhát bắn trúng" A2 là biến cô': "Người thứ hai bắn trúng" Khi đó Aj là biến cô': "Người thứ nhâ't bắn không trúng" Khi đó A2 là biến cô': "Người thứ hai bắn không trúng" Biến cô': "Không ai bắn trúng" A = Aị r, A, ; Biến cô': "Cả hai đều bắn trúng" B = A] n A2; Biến cô': "Có đúng một người bắn trúng" c = (Aj n A2)v(A1 nA2j; Biến cố: "Có ít nhâ't một người bán trúng" D = A] LV Av. D là biến cố: "Cả hai người đều bắn không trúng". Do đó: D - A. Ta có: B n c = 0 nên B và c xung khắc. Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thè đánh số 1, 2, 3, 4, 5 màu dỏ, thẻ đánh số 6 màu xanh và các thẻ đánh sô' 7, 8, 9. 10 màu trắng. Lấy ngẫu nhiên một thè. Mô tả không gian mẫu: Kí hiệu A, B, c là các biến cố sau: A: "Lấy được thẻ màu đỏ'': B: "Lấy được thẻ màu trắng "; C: "Lấy được thẻ ghi số chẵn". Hãy biểu diễn các biến cô' A, B. c bởi các tập hợp con tương ứng của không gian mẫu. Ốỳ.ảl Không gian mẫu Q = {1, 2, 3, 10}. A = {1, 2, 3, 4, 5) là biến cố: "Lấy được thẻ màu đỏ"; B - {7, 8, 9, 10 ị là biến cố: "Lây được thẻ màu trắng"; c = {2, 4, 6, 8, 10} là biến cố: "Lây được thẻ ghi số chẩn". Gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi lần đấu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả bốn lần ngửa thì dừng lại. Mô tả không gian mẫu; Xác định các biến cố: A: "Số lần gieo không vượt quá ba"; B: "SỐ lân gieo là bốn". ốjiải Không gian mẫu là Q = {S, NS, NNS, NNNS, NNNN}. A = {S, NS, NNS} là biến cô': "Sô' lần gieo không vượt quá ba" B = {NNNS, NNNN} là biến cố: "Số lần gieo là bốn" Từ một hộp chứa 5 quả cầu được đánh sô' 1,2, 3, 4, 5 lấy ngẫu nhiên liên tiếp hai lần mỗi lần một quả và xếp theo thứ tự từ trái sang phải. Xây dựng không gian mẫu; Xác định các biến cố sau: A: "Chữ số sau lớn hơn chữ sô' trước"; B: "Chữ số trước gấp đôi chữ số sau"; C: "Hai chữ số bằng nhau". Vì việc lấy là ngẫu nhiên liên tiếp hai lần mỗi lần một quả và xếp thứ tự nên mỗi lần lấy, ta được một chỉnh hợp chập 2 của 5 chữ số. Vậy không gian mẫu bao gồm các chỉnh hợp chập 2 của 5 chữ sô'; Q = {12, 21, 13, 31, 14, 41, 15, 51, 23, 32, 24, 42, 25, 52, 34, 43, 35, 53, 45, 541. A = {12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35, 45} là biến cố: "chữ sô" sau lớn hơn chữ số trước". B = {21, 42} là biến cố; "chữ số trước gap đôi chữ số sau", c = 0. c. BÀI TẬP LÀM THÊM Từ một hộp chứa 3 bi trắng, 2 bi đỏ, lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 bi. Xây dựng không gian mẫu. Xác định các biến cố; A: "Hai bi cùng màu trắng"; B: "Hai bi cùng màu đỏ"; C: "Hai bi cùng màu"; D; "Hai bi khác màu". Trong các biến cố trên, hãy tìm các biến cố xung khắc, các biện cố đối nhau. Gieo một đồng tiền, sau đó gieo một con súc sắc. Quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng tiền và số chấm xuất hiện trên con súc sắc. Xây dựng không gian mẫu. Xác định các biến cố sau: A: "Đồng tiền xuất hiện mặt sấp và con súc sắc xuất hiện mặt chẵn chấm"; B: "Đồng tiền xuất hiện mặt ngửa và con súc sắc xuất hiện mặt lẻ chấm"; C; "Mặt 6 chấm xuất hiện".

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sbt Toán 11 Bài 4: Phép Thử Và Biến Cố
 • Giải Toán Lớp 4 Trang 130 Phép Trừ Phân Số, Đáp Số Bài 1,2,3 Sgk
 • Một Số Dạng Toán Trong Kì Thi Violympic Lớp 4
 • Giải Toán 9 Bài 4. Một Số Hệ Thức Về Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông
 • Nhân Một Số Với Một Hiệu
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100