Lời Giải Trong Tiếng Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Lời Giải Đáp Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Định Lý Cuối Cùng Của Fermat
 • Toán Học Cho Mọi Người
 • Phương Pháp Giải Các Dạng Toán Hàm Số Bậc Nhất Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Vẽ Đồ Thị Hàm Số Và Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Trang 71
 • Hãy xem lời giải đáp cho các câu hỏi này trong sách Khải huyền.

  Note how those questions are answered in the book of Revelation.

  jw2019

  Đọc lời giải thích sau đây về ân điển của Chúa:

  Read the following explanation of the Lord’s grace:

  LDS

  Những khoa học gia tài giỏi đã chiếm giải Nobel nhờ khám phá ra các lời giải đáp.

  Brilliant scientists have won Nobel prizes for uncovering the answers.

  jw2019

  Tạp chí này cung cấp lời giải đáp thỏa đáng từ Kinh Thánh”.

  This magazine gives the Bible’s enlightening answers to those questions.”

  jw2019

  Tìm lời giải đáp dựa trên Kinh Thánh về nhiều câu hỏi như:

  Find Bible-based answers to dozens of questions, including:

  jw2019

  Thì còn có những lời giải thích và chứng cứ.

  There’s explaining and there’s showing.

  OpenSubtitles2018.v3

  Bạn sẽ tìm được lời giải đáp trong quyển sách đầy sức thu hút này.

  You will find answers to such questions in this fascinating 192-page book.

  jw2019

  Đó là lời giải thích duy nhất.

  That’s the only explanation.

  QED

  Các lời giải thích này mâu thuẫn với bằng chứng khoa học.

  These interptations fly in the face of scientific fact.

  jw2019

  Tại sao cháu lại muốn tìm một lời giải đáp.

  Why would you want to find an explanation?

  OpenSubtitles2018.v3

  Khi ôn lại lịch sử chúng ta tìm được một lời giải đáp đầy hy vọng.

  A look at history suggests a hopeful answer.

  jw2019

  Lời giải đáp nằm trong bộ lông được thiết kế một cách phi thường.

  The answer lies in their remarkably designed plumage.

  jw2019

  Con người luôn khát khao lời giải tìm kiếm trật tự trong hỗn loạn.

  Human beings are wired to solve, to make order out of chaos.

  ted2019

  Ta nghĩ ta xứng đáng có được một lời giải thích.

  I think I deserve an explanation.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhưng tôi không nghĩ đó là một lời giải thích đủ tốt.

  But I don’t think that explanation is good enough.

  ted2019

  lời giải đáp, như chúng ta sẽ thấy trong bài tới.

  As we shall see in the next article, there is an answer.

  jw2019

  (b) Câu hỏi nào được nêu ra, và chúng ta có thể tìm lời giải đáp ở đâu?

  (b) What question arises, and where can we find the answer?

  jw2019

  Lời giải đáp cho cả hai câu hỏi này là có.

  The answer to both these questions is yes.

  jw2019

  Và chìa khóa chỉ là một lời giải.

  And the only key is the key.

  OpenSubtitles2018.v3

  Bởi vậy lời giải đáp cho các câu hỏi đó liên can nhiều đến cá nhân bạn.

  The issues thus involve you in a profoundly personal way.

  jw2019

  Họ cần biết lời giải đáp.

  They demand an answer.

  jw2019

  Bởi vậy, để tự thỏa mãn, anh muốn nghe lời giải đáp cho câu hỏi đó.

  So, to satisfy himself he wanted an answer to that question.

  jw2019

  May mắn thay, sự tiến hóa cho chúng ta lời giải đáp, đúng không?

  Well fortunately, evolution has given us an answer, right?

  ted2019

  Điều đó để lại duy nhất một lời giải thích

  That leaves only one explanation.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chúng ta nên tìm lời giải đáp ở đâu?

  Where should we look for answers?

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Toán Nông Dân Bỏ Ruộng (Tiếp Theo Và Hết)
 • Review: Triangle / Tam Giác Quỷ / Chuyến Hải Trình Kỳ Lạ
 • Ý Nghĩa Bộ Phim Siêu Xoẵn Não Triangle (Tam Giác Quỷ)
 • Giải Thích Phim Triangle (2009)
 • Review Ý Nghĩa Phim Triangle: Làm Tổn Thương Chính Mình
 • Lời Chú Giải Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chú Giải Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Vật Lý Hay Có Đáp Án
 • Giải Mã Con Số “thiên Nhãn Khai Quang”
 • Sửa Lỗi Lỗi Crc Failed File Is Corrupte Khi Giải Nén File Rar
 • Hướng Dẫn Sửa Lỗi Lỗi Crc Failed File Is Corrupte Khi Giải Nén File Rar
 • Có phải chỉ người Do Thái chịu ảnh hưởng của lời chú giải của Rashi không?

  jw2019

  ” Văn bản mang lời chú giải. ”

  ” The legend writ. “

  OpenSubtitles2018.v3

  LDS

  Lời chú giải và chìa khoá…

  The legend and the key…

  OpenSubtitles2018.v3

  Lời chú giải trở nên cần thiết.

  jw2019

  Có hơn 200 lời phụ chú trực tiếp luận giải lời chú giải của Rashi về Ngũ Thư”.

  jw2019

  Tại sao lại cần lời chú giải?

  Why Was a Commentary Needed?

  jw2019

  Bản đồ có lời chú giải và chìa khoá.

  Maps have legends, maps have keys.

  OpenSubtitles2018.v3

  Những lời chú giải như thế góp phần quan trọng vào sự hiểu biết cú pháp và văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ.

  jw2019

  Kế đến, hãy mở sách nơi các trang 28, 29 và đọc lời chú giải dưới hình vẽ máy điện toán và cuốn tự điển.

  Then turn to page 122 and read the caption below the picture of a watch.

  jw2019

  Vào tháng 8 năm 1523, họ bác bỏ các bản dịch tiếng bản địa và những lời chú giải Kinh Thánh, xem đó là “độc hại cho Giáo hội”.

  jw2019

  Để làm sáng tỏ nghĩa của một từ, lời chú giải của ông về Ngũ Thư thường nói đến bản dịch A-ram (Bản Targum của Onkelos).

  jw2019

  Sách Talmud—sách ghi lại những lời chú giải của các thầy đạo Do Thái về luật truyền khẩu—cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Hy Lạp.

  jw2019

  Sách Mishnah là một tập gồm những lời chú giải của các thầy ra-bi dựa trên những điều mà người Do Thái cho là luật truyền khẩu.

  jw2019

  Mặc dù nhiều người không nhận thấy, nhưng lời chú giải của Rashi về Kinh Thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ đã ảnh hưởng đến việc dịch Kinh Thánh trong nhiều thế kỷ.

  jw2019

  Chính nhóm thánh thư thường chứa đựng lời chú giải làm sáng tỏ để có thể giúp các học viên nắm được ý nghĩa của một câu nói về giáo lý hay nguyên tắc.

  LDS

  Trong khi ẩn náu và trốn tránh những người Hồi giáo bắt bớ ông, ông biên soạn phần lớn tác phẩm quan trọng đầu tiên là Commentary on the Mishnah (Lời chú giải về Mishnah).

  While fleeing Muslim persecution, in hiding and on the run, he compiled much of his first major work, Commentary on the Mishnah.

  jw2019

  Bạn có thể phóng to ô lời thoại hoặc hộp chú giải lời thoại với Bubble Zoom.

  You can make speech bubbles or speech balloons bigger with Bubble Zoom.

  support.google

  Một nét nổi bật về lời chú giải của Rashi là cách ông cho thấy sự liên hệ với chính những bài Midrash mà ông thấy thường làm lu mờ nghĩa đen của văn bản Kinh Thánh.

  jw2019

  jw2019

  10 Theo lời chú giải nằm trong ngoặc đơn nơi câu 14, Ê-sai nói: “Mặt-mày người xài-xể hơn con trai loài người”.

  jw2019

  Cuốn tương tự có tên Treatise on the Astrolabe, được cho là không phải của Chaucer, bên cạnh một lời chú giải ghi tên Chaucer trong bản viết tay là bằng chứng chủ yếu để ghi công Chaucer.

  The similar Treatise on the Astrolabe, not usually doubted as Chaucer’s work, in addition to Chaucer’s name as a gloss to the manuscript are the main pieces of evidence for the ascription to Chaucer.

  WikiMatrix

  ‘Bản Dịch Thế Giới Mới’ của quý vị là bản dịch từng chữ có phẩm chất cao, tránh được những lời chú giải sai lầm thường thấy, đồng thời vẫn trung thực theo sát bản tiếng Hy Lạp.

  Your ‘New World Translation’ is a high quality, literal translation that avoids traditional glosses in its faithfulness to the Greek.

  jw2019

  Cháu của Harington là John Chetwind về sau đã cho xuất bản những lời chú giải này vào năm 1653 dưới tiêu đề A Briefe View of the State of the Church (Một góc nhìn ngắn về Nhà nước của Giáo hội).

  Harington’s grandson, John Chetwind later published these annotations in 1653, under the title of A Briefe View of the State of the Church.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7
 • Tải Về Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Vật Lí Lớp 8 Sách Miễn Phí Pdf • Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Luận Giải Quẻ Trạch Hỏa Cách Và Ý Nghĩa Quẻ Số 49 Chính Xác Nhất
 • 32 Quẻ Quan Âm Linh Xăm – Xin Xăm Quan Âm Bồ Tát Linh Quẻ Hỏi Việc !
 • Hne Giải Trình Thế Nào Về 5 Ý Kiến Ngoại Trừ Trên Bctc Kiểm Toán 2022?
 • Lời Diễn Giải Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tu Ngu Phung Vu Thuong Dung (X)
 • Bài 33: Bí Tích Hòa Giải
 • Cách Khắc Phục Lỗi The Archive Is Either In Unknown Format Or Damaged
 • Hướng Dẫn Sửa Lỗi Giải Nén Winrar
 • 6 Cách Sửa Lỗi The Archive Is Either In Unknown Format Or Damaged
 • Các giáo sĩ Do Thái và những Cha sứ đầu tiên của nhà thờ nói rằng bất cứ lời diễn giải của Thánh Kinh nuôi hận thù và sự khinh thị đều bất hợp pháp.

  And the rabbis and the early fathers of the church who said that any interptation of scripture that bred hatred and disdain was illegitimate.

  ted2019

  Những người khác chủ yếu nhấn mạnh đến những lời diễn giải của các nhà thần học thông thái đã qua đời hoặc đến lĩnh vực nghiên cứu chú giải văn bản cổ của Kinh Thánh và giải thích Kinh Thánh.

  Others place primary emphasis on the reasoning of post-apostolic theologians or on biblical hermeneutics and exegesis.

  LDS

  Vì cảm thấy buồn bực bởi giấc chiêm bao trong đêm, nên Vua Nê Bu Cát Nết Sa truyền đòi các pháp sư và phù thủy của mình phải cho ông biết cả điều ông đã chiêm bao lẫn lời diễn giải về giấc chiêm bao đó.

  Troubled by a dream in the night, King Nebuchadnezzar demanded that his magicians and sorcerers tell him both what he had dreamed and the interptation of the dream.

  LDS

  Đó không phải một cách biểu diễn lời giải tốt

  So it’s not as good as a way to repsent the possible solutions.

  QED

  Mô hình dãy núi là một cách biểu diễn các lời giải theo trục ngang này và giá trị của chúng theo trục đứng.

  We talked about landscape being a way to repsent the solutions along this axis and the value of the solutions as the height.

  QED

  Tôi sẽ diễn giải nguyên văn lời ông.

  So I’ll paraphrase his exact words.

  ted2019

  Mặc dù nghiên cứu đang diễn ra, không có lời giải thích thuyết phục cho hiện tượng này.

  Despite the ongoing research, there is no convincing explanation for the phenomenon.

  WikiMatrix

  Nghệ thuật hiện đại vào thế kỉ 20 là việc làm cái gì đó kì quặc và thế chỗ trống bằng một lời giải thích hay một sự diễn giải — bản chất giống với thứ tôi đã làm.

  Anyways, contemporary art in the 20th century is about doing something weird and filling the void with explanation and interptation — essentially the same as I did.

  QED

  Để diễn giải lời của tiên tri Ê Sai thời xưa, tất cả những người nào khát cũng đều có thể đến uống nước, và không cần tiền bạc để đến ăn!

  To paraphrase the ancient prophet Isaiah, everyone who is thirsty can come to the waters, and no money is required to come and eat!

  LDS

  Bằng cách diễn giải lời của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức với những phương tiện có sẵn trong các hoàn cảnh mà chúng tôi gặp phải.

  In the language of the First Presidency, we would do the best we could in the circumstances we faced with the resources available to us.

  LDS

  Diễn giải lời của nhà soạn kịch người Anh Robert Bolt, một người nam lập giao ước chỉ khi người ấy muốn cam kết bản thân một cách khác thường với một lời hứa.

  Paraphrasing the English playwright Robert Bolt, a man makes a covenant only when he wants to commit himself quite exceptionally to a promise.

  LDS

  Thế giới của chúng có những diễn biến bất ngờ và những lời giải thích không ngờ.

  Their world is one of plot twists and unexpected explanations.

  ted2019

  Tất cả những gì bạn phải làm là, nếu bạn đã biểu diễn tập các lời giải như thế này bạn chỉ cần đặt cái tốt nhất vào giữa.

  All you have to do is, if you’ve got all the solutions here repsented on this thing, you put the very best one in the middle.

  QED

  Tôi có thế diễn giải lời của Chủ Tịch Brigham Young khi nói: “Tôi mong muốn mình có tiếng nói của bảy tiếng sấm để thức tỉnh loài người”13 với lẽ thật và quyền năng của Sách Mặc Môn.

  I might paraphrase President Brigham Young in saying, “I wish I had the voice of seven thunders to wake up the people”13 to the truth and power of the Book of Mormon.

  LDS

  Sau khi mở đầu buổi họp bằng bài hát và lời cầu nguyện, một diễn giả đứng lên giải thích các câu Kinh Thánh.

  After the meeting was opened with song and prayer, a speaker explained the Bible verses.

  jw2019

  Nhưng không hề có một lời giải thích hợp lý nào cho việc diễn viên dùng súng đạn thật.

  But there was no logical reason for actors to fire live ammunition.

  OpenSubtitles2018.v3

  Lời giải đáp nằm trong một bài diễn văn công cộng có tựa đề “Ai đủ tư cách cai trị nhân loại?”.

  That question will be answered in the public discourse “Who Is Qualified to Rule Mankind?”

  jw2019

  Lời giải Papkovich – Neuber biểu diễn các trường vận tốc và áp suất của một dòng chảy Newton Stokes không nén được dưới dạng hai hàm tiềm năng điều hòa.

  The Papkovich–Neuber solution repsents the velocity and pssure fields of an incompssible Newtonian Stokes flow in terms of two harmonic potentials.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Sinh Học 8
 • Bài 8 .tiết 3 : Thực Hành Tìm Hiểu Sự Thay Đổi Gdp Và Phân Bố Nông Nghiệp Của Liên Bang Nga
 • Lời Giải Hay Toán 6 Sách Bài Tập 2, Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 9: Quy Tắc Chuyển Vế
 • Hướng Dẫn Soạn Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Ngắn Gọn
 • Soạn Văn Lớp 7 Ngắn Nhất
 • Lời Giải Thích Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Thích Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 10 Lớp 12
 • Lời Giải Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Không Lời Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Nhạc Không Lời Trong Tiếng Anh Là Gì
 • Đọc lời giải thích sau đây về ân điển của Chúa:

  Read the following explanation of the Lord’s grace:

  LDS

  Thì còn có những lời giải thích và chứng cứ.

  There’s explaining and there’s showing.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đó là lời giải thích duy nhất.

  That’s the only explanation.

  QED

  Các lời giải thích này mâu thuẫn với bằng chứng khoa học.

  These interptations fly in the face of scientific fact.

  jw2019

  Ta nghĩ ta xứng đáng có được một lời giải thích.

  I think I deserve an explanation.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhưng tôi không nghĩ đó là một lời giải thích đủ tốt.

  But I don’t think that explanation is good enough.

  ted2019

  Điều đó để lại duy nhất một lời giải thích

  That leaves only one explanation.

  OpenSubtitles2018.v3

  Thử xem có lời giải thích nào đơn giản hơn không.

  Listen, let’s just see if there’s a simpler explanation.

  OpenSubtitles2018.v3

  Không phải nhà khoa học nào cũng hài lòng với lời giải thích trên.

  Not all scientists like the implications of this explanation.

  jw2019

  Lời giải thích này đã bị GEPAN bác bỏ vì chứng nhân duy nhất nói khác.

  This explanation was dismissed by GEPAN because of the sole witness saying otherwise.

  WikiMatrix

  Trong thế giới của mình thì có rất là nhiều lời giải thích đó

  In my world, there’s a million ways.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tôi cảm thấy mình nợ anh 1 lời giải thích.

  I feel like I owe you an explanation.

  OpenSubtitles2018.v3

  Từ năm 1970 tới 1978, Vergès không xuất hiện trước công chúng mà không có lời giải thích.

  From 1970 to 1978, Vergès disappeared from public view without explanation.

  WikiMatrix

  Người ta đưa ra nhiều suy đoán nhưng không có lời giải thích hợp lý.

  No one could give any sound explanation.

  jw2019

  Lời giải thích sau đây của Anh Cả Dallin H.

  The following explanation from Elder Dallin H.

  LDS

  Một tá những lời giải thích xuất hiện trong đầu bạn lúc này, như sự tham lam.

  A range of explanations may be popping into your mind by now,

  QED

  Tuy nhiên, nguồn gốc của lời giải thích này không rõ ràng.

  The origin of this interptation is unclear.

  WikiMatrix

  Hội đồng đang đợi lời giải thích của mấy người

  The Council’s waiting to hear an explanation.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhưng phải có lời giải thích nào đó khác.

  But there has to be some other explanation.

  OpenSubtitles2018.v3

  Ông có lời giải thích nào không?

  Is there anything to that?

  ted2019

  Thật ra không, nhưng tôi cũng nợ cậu một lời giải thích.

  I don’t, however, owe you an explanation as well.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chúng ta cần phải vượt lên trên những lời giải thích duy lý và những điều xao lãng.

  We need to rise above rationalizations and distractions.

  LDS

  Tôi nghĩ rằng mình nợ các bạn một lời giải thích.

  I suppose I owe you an explanation.

  QED

  Không có lời giải thích thêm cho án treo đã từng đưa ra.

  No further explanation for the suspension was ever given.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Kế Toán Thuế Xuất Nhập Khẩu Có Lời Giải
 • Các Bài Toán Về Trung Bình Cộng Lớp 4
 • Đề Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Có Đáp Án Chi Tiết
 • Lời Giải Hay Toán 9 Sbt
 • Chuyên Đề Bài Tập Trắc Nghiệm Tổ Hợp Xác Suất Violet, Bài Tập Chuyên Đề Tổ Hợp Xác Suất Violet
 • Lời Giải Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Không Lời Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Nhạc Không Lời Trong Tiếng Anh Là Gì
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 51 (Tập 1) Đầy Đủ Nhất
 • Giải Vbt Ngữ Văn 9 Ôn Tập Tiếng Việt Lớp 9 Học Kì Ii
 • 10 Lời Khuyên Từ Các Linh Mục Cho Lần Xưng Tội Tốt Hơn
 • Hay “từ lời giải nghĩa riêng”.

  Lit., “such a voice.”

  jw2019

  18 Bây giờ, anh em hãy nghe lời giải nghĩa của minh họa về người gieo giống.

  18 “Now listen to the illustration of the man who sowed.

  jw2019

  Giả thiết này được Các địa danh Oregon tán thành như “lời giải nghĩa hợp lý nhất”.

  This theory was endorsed in Oregon Geographic Names as “the most plausible explanation“.

  WikiMatrix

  Lời giải nghĩa: Ba-by-lôn sụp đổ (26-31)

  Interptation: Babylon to fall (26-31)

  jw2019

  + Giấc mơ đó là thật và lời giải nghĩa của nó là đáng tin cậy”.

  + The dream is true, and its interptation is trustworthy.”

  jw2019

  15 Ngay khi nghe kể về giấc mơ cùng lời giải nghĩa,+ Ghi-đê-ôn sấp mình xuống thờ lạy Đức Chúa Trời.

  15 As soon as Gidʹe·on heard him relate the dream and its interptation,+ he bowed down to worship.

  jw2019

  Vua nói với người: ‘Hỡi Ben-tơ-sát-xa, đừng để giấc mơ và lời giải nghĩa của nó khiến ngươi sợ hãi’.

  “The king said, ‘O Bel·te·shazʹzar, do not let the dream and the interptation frighten you.’

  jw2019

  26 Còn đây là lời giải nghĩa: MÊ-NÊ nghĩa là Đức Chúa Trời đã đếm những ngày của vương quốc bệ hạ và chấm dứt nó.

  26 “This is the interptation of the words: MEʹNE, God has numbered the days of your kingdom and brought it to an end.

  jw2019

  Ben-tơ-sát-xa đáp: ‘Thưa chúa của hạ thần, nguyện giấc mơ ấy dành cho những kẻ ghét ngài và lời giải nghĩa của nó ứng nghiệm trên kẻ thù của ngài.

  “Bel·te·shazʹzar answered, ‘O my lord, may the dream apply to those hating you, and its interptation to your enemies.

  jw2019

  5) Khi bạn đọc các sách từ Xuất Ê-díp-tô Ký đến Phục-truyền Luật-lệ Ký, hãy đọc lá thư viết cho người Hê-bơ-rơ để biết lời giải nghĩa về nhiều hình bóng tiên tri.

  (5) Along with your reading of Exodus through Deuteronomy, read the letter to the Hebrews to get an explanation of many of the prophetic patterns.

  jw2019

  11 Ai có thể giải nghĩa lời tiên tri?

  11 Who Can Interpt Prophecy?

  jw2019

  Ai có thể giải nghĩa lời tiên tri?

  Who Can Interpt Prophecy?

  jw2019

  Ngược lại, nhiều người chưa tìm được lời giải đáp về ý nghĩa của đời sống.

  Still, many are left with unanswered questions about the purpose of life.

  jw2019

  Bạn có biết làm thế nào để “giải nghĩaLời Đức Chúa Trời không?

  Do you know how to ‘put meaning into’ God’s Word?

  jw2019

  Lời phán của Ngài còn hơn một lời nhắc nhở; đó cũng còn là một định nghĩalời giải thích.

  His statement is more than a reminder; it is also a definition and an explanation.

  LDS

  Hopkins cho lời giải đáp: “Định nghĩa chính thức sau cùng của thuyết Chúa Ba Ngôi phần lớn là vấn đề chính trị của giáo hội”.

  Hopkins answers: “The final orthodox definition of the trinity was largely a matter of church politics.”

  jw2019

  GIẢI NGHĨA: Lời đảm bảo là lời nói thật hay lời hứa rằng một điều chắc chắn sẽ xảy ra.

  EXPRESSION EXPLAINED: An assurance is a truthful statement or a promise that something is definitely going to happen.

  jw2019

  Là người dạy Lời Đức Chúa Trời, chúng ta “giải nghĩaLời ấy bằng cách phát âm rõ ràng, nhấn giọng và bằng cách giải thích chính xác cũng như làm rõ sự áp dụng của các câu Kinh Thánh.

  As teachers of God’s Word, we ‘put meaning into it’ by using good enunciation and oral emphasis and by expounding on the Scriptures correctly, making clear their application.

  jw2019

  Những ấn phẩm và các buổi họp của tín đồ đấng Christ cũng là để “giải nghĩaLời của Đức Chúa Trời.

  Christian publications and meetings also serve to ‘put meaning into’ God’s Word.

  jw2019

  Không người nào có khả năng phi thường để giải nghĩa các lời tiên tri.

  The interptation does not come miraculously through any humans.

  jw2019

  Danh sách này thường được phân chia giữa lời tiên tri thứ 74 và 75, dựa trên ý nghĩa cốt lõi là các phương châm đã được giải thích bởi Wion và các lời tiên tri chưa được giải nghĩa.

  The list has most commonly been pided between mottos 74 and 75, based on the mottos that were explained by Wion and those that were not.

  WikiMatrix

  Và đây lời giải đáp đầy ý nghĩa: “Ấy là Đấng khiến các cơ-binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy” (Ê-sai 40:26).

  The answer given makes sense: “It is the One who is bringing forth the army of them even by number, all of whom he calls even by name.”

  jw2019

  Có ai thật sự giải nghĩa được các lời tiên tri trong Kinh Thánh không?

  Can anyone really interpt Bible prophecies?

  jw2019

  Tôi hiểu lời nhạc từ giai điệu và giải nghĩa chúng theo cách của tôi”.

  I get the lyrics of a tune and interpt them my way”.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 10 Lớp 12
 • Giải Thích Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Lời Giải Thích Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bài Tập Kế Toán Thuế Xuất Nhập Khẩu Có Lời Giải
 • Các Bài Toán Về Trung Bình Cộng Lớp 4
 • Lời Giải Đáp Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Lý Cuối Cùng Của Fermat
 • Toán Học Cho Mọi Người
 • Phương Pháp Giải Các Dạng Toán Hàm Số Bậc Nhất Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Vẽ Đồ Thị Hàm Số Và Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Trang 71
 • Soạn Bài: Tình Yêu Và Thù Hận – Ngữ Văn 11 Tập 1
 • Hãy xem lời giải đáp cho các câu hỏi này trong sách Khải huyền.

  Note how those questions are answered in the book of Revelation.

  jw2019

  Những khoa học gia tài giỏi đã chiếm giải Nobel nhờ khám phá ra các lời giải đáp.

  Brilliant scientists have won Nobel prizes for uncovering the answers.

  jw2019

  Tạp chí này cung cấp lời giải đáp thỏa đáng từ Kinh Thánh”.

  This magazine gives the Bible’s enlightening answers to those questions.”

  jw2019

  Tìm lời giải đáp dựa trên Kinh Thánh về nhiều câu hỏi như:

  Find Bible-based answers to dozens of questions, including:

  jw2019

  Bạn sẽ tìm được lời giải đáp trong quyển sách đầy sức thu hút này.

  You will find answers to such questions in this fascinating 192-page book.

  jw2019

  Tại sao cháu lại muốn tìm một lời giải đáp.

  Why would you want to find an explanation?

  OpenSubtitles2018.v3

  Khi ôn lại lịch sử chúng ta tìm được một lời giải đáp đầy hy vọng.

  A look at history suggests a hopeful answer.

  jw2019

  Lời giải đáp nằm trong bộ lông được thiết kế một cách phi thường.

  The answer lies in their remarkably designed plumage.

  jw2019

  lời giải đáp, như chúng ta sẽ thấy trong bài tới.

  As we shall see in the next article, there is an answer.

  jw2019

  (b) Câu hỏi nào được nêu ra, và chúng ta có thể tìm lời giải đáp ở đâu?

  (b) What question arises, and where can we find the answer?

  jw2019

  Lời giải đáp cho cả hai câu hỏi này là có.

  The answer to both these questions is yes.

  jw2019

  Bởi vậy lời giải đáp cho các câu hỏi đó liên can nhiều đến cá nhân bạn.

  The issues thus involve you in a profoundly personal way.

  jw2019

  Họ cần biết lời giải đáp.

  They demand an answer.

  jw2019

  Bởi vậy, để tự thỏa mãn, anh muốn nghe lời giải đáp cho câu hỏi đó.

  So, to satisfy himself he wanted an answer to that question.

  jw2019

  May mắn thay, sự tiến hóa cho chúng ta lời giải đáp, đúng không?

  Well fortunately, evolution has given us an answer, right?

  ted2019

  Chúng ta nên tìm lời giải đáp ở đâu?

  Where should we look for answers?

  jw2019

  Đó là lời giải đáp cho bao nhiêu vấn-đề của nhân-loại.

  There is the solution to mankind’s problems.

  jw2019

  Những lời giải đáp thỏa đáng cho các thắc mắc về Kinh Thánh

  Satisfying Answers to Bible Questions

  jw2019

  Kinh Thánh cung cấp lời giải đáp.

  The Bible provides the answers.

  jw2019

  Chúng ta cần tìm lời giải đáp cho những câu hỏi nào?

  What questions deserve an answer?

  jw2019

  Vì thế, nhiều người đi đến kết luận rằng không thể tìm được lời giải đáp.

  Many, therefore, have concluded that the question cannot be answered.

  jw2019

  Kinh-thánh ghi lời giải đáp: “Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta.

  The Bible records the answer: “I am Jehovah.

  jw2019

  Bà tìm được rất ít lời giải đáp thỏa đáng trong tôn giáo của bà.

  She found very little in the way of satisfying answers in her religion.

  jw2019

  Biết lời giải đáp cho những câu hỏi này là điều quan trọng đối với chúng ta.

  It is important for us to know the answers to these questions.

  jw2019

  Kinh Thánh đưa ra lời giải đáp thỏa đáng cho những câu hỏi này.

  The Bible provides convincing answers to those questions.

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Giải Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Giải Bài Toán Nông Dân Bỏ Ruộng (Tiếp Theo Và Hết)
 • Review: Triangle / Tam Giác Quỷ / Chuyến Hải Trình Kỳ Lạ
 • Ý Nghĩa Bộ Phim Siêu Xoẵn Não Triangle (Tam Giác Quỷ)
 • Giải Thích Phim Triangle (2009)
 • Không Lời Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhạc Không Lời Trong Tiếng Anh Là Gì
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 51 (Tập 1) Đầy Đủ Nhất
 • Giải Vbt Ngữ Văn 9 Ôn Tập Tiếng Việt Lớp 9 Học Kì Ii
 • 10 Lời Khuyên Từ Các Linh Mục Cho Lần Xưng Tội Tốt Hơn
 • Lời Giải Hay Hóa 9 Bài 8 : Một Số Bazơ Quan Trọng, Giải Hóa 9 Bài 8: Một Số Bazơ Quan Trọng
 • Không lời nào nữa.

  Not a word.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chú biết không, lời khuyên của chú dở tệ.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tiêu đề “Những bài ca không lời” có vẻ như là một sáng kiến riêng của Mendelssohn.

  The title Song Without Words seems to have been Felix Mendelssohn’s own invention.

  WikiMatrix

  Và trong cái thành phần không lời nói đó, có một phép thuật nào đó.

  And in that non- verbal portion, there’s some serious magic.

  QED

  Nhạc giao hưởng: Issac Stern, nhạc không lời, tôi đã từng nghe.”

  The symphony: Isaac Stern, the concerto, I heard it.”

  ted2019

  Nó có thể thực hiện một vài kỹ năng không lời đơn giản.

  It had a couple of simple nonverbal skills it could do.

  ted2019

  Không lời nào.

  Not in words.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tuy nhiên, năm nay thì không lời nào tả xiết.

  “However, this year was just indescribable.

  jw2019

  Và, hẳn nhiên, hậu quả thật khủng khiếp, không lời nào có thể kể hết.

  And, of course, the consequences were so horrendous, there are no words to describe it.

  OpenSubtitles2018.v3

  Không lời nào nâng đỡ tinh thần và lòng quyết tâm của mình hơn thế”.

  No words could have lifted my spirits and determination more.

  jw2019

  Cho xem video không lời Bê-pha-giê, núi Ô-liu và Giê-ru-sa-lem.

  Show the silent video Bethphage, the Mount of Olives, and Jerusalem.

  jw2019

  Không, lời cầu nguyện không chứa đựng toàn những bài ca ngợi vô nghĩa, không thành thật.

  No, they do not contain virtually meaningless doxologies, insincere expssions of praise.

  jw2019

  Không lời nào diễn tả được nỗi đau mà Đức Giê-hô-va phải chịu.—Giăng 5:20; 10:17.

  8:22, 30) Words cannot expss the pain Jehovah must have suffered. —John 5:20; 10:17.

  jw2019

  Dù không lên tiếng và không lời nói vang vọng

  Creation speaks without a voice or word;

  jw2019

  Hai Bài ca không lời (op.10) cho piano sáng tác bởi Mykola Lysenko.

  Two Songs Without Words (Op. 10) for piano were also written by Mykola Lysenko.

  WikiMatrix

  Không một tia lửa, không ngọn lửa, không lời khiêu khích.

  OpenSubtitles2018.v3

  Vậy tôi đang nói đến ngôn ngữ không lời nào?

  So what nonverbals am I talking about?

  QED

  Không lời giải thích nào trong số này để lại nhiều ấn tượng cho họ.

  None of this would impss them very much.

  LDS

  Đó là một quyển truyện tranh không lời nên Anh Pearson đặt lời cho câu chuyện.

  It was a picture book that had no words, so Brother Pearson made up words to the story.

  LDS

  Em nó sẽ ra đi không lời từ giã…

  Being left withoutMurciègalo “…

  OpenSubtitles2018.v3

  Năm cái chết rồi, Richard, năm tai nạn kinh hoàng không lời giải thích.

  Five deaths, Richard – five unexplained, horrible accidents.

  OpenSubtitles2018.v3

  Issac Stern, nhạc không lời, tôi đã từng nghe. ”

  Isaac Stern, the concerto, I heard it. “

  QED

  Không, lời tường thuật cho thấy người phụ nữ này rất tự tin, không run sợ.

  No, this woman clearly felt safe.

  jw2019

  Bây giờ, không 1 lời nói dối nào nữa, Moloch.

  Now, no more lies, Moloch.

  OpenSubtitles2018.v3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Giải Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 10 Lớp 12
 • Giải Thích Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Lời Giải Thích Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bài Tập Kế Toán Thuế Xuất Nhập Khẩu Có Lời Giải
 • Bài Giảng & Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Về Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 9 Sách Miễn Phí Pdf • Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Unit 4 Lớp 9 Môn Anh
 • Ôn Tập Hình Học Lớp 8 Học Kỳ Ii
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Chuỗi Phản Ứng Hóa Hữu Cơ 11 Có Đáp Án
 • Tài Liệu Bài Tập Sức Bền Vật Liệu 1 Có Lời Giải, Tài Liệu Bài Tập Sức Bền Vật Liệu 1 Chọn Lọc
 • Giới thiệu Bài Giảng & Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 9

  Cuốn sách này được biên soạn nhằm giúp các em học sinh hệ thống kiến thức tiếng Anh đã học trong các năm trước, đồng thời dễ dàng tiếp thu những vấn đề về ngữ pháp và từ vựng của chương trình tiếng Anh lớp 9. Có như thế, các em sẽ tự tin bước vào các kì thi cuối năm học để chuẩn bị vào lớp 10. Với ý hướng đó, cuốn sách này được trình bày với các bài giảng bám sát từng Unit (Bài học) theo sách giáo khoa lớp 9 qua các phần:

  VOCABULARY: Cung cấp những từ cần thiết với phiên âm quốc tế, ý nghĩa và các ví dụ để các em nắm vững cách dùng.

  GRAMMAR: Bài giảng rõ ràng, cô đọng chủ điểm ngữ pháp của bài học. Cung cấp thêm những bài ôn tập kiến thức các lớp trước.

  GRAMMAR EXERCISES: Các bài luyện tập gồm dạng tự luận và trắc nghiệm để các em khắc sâu các chủ điểm ngữ pháp.

  VOCABULARY EXERCISES: Các bài tập giúp các em nhớ kỹ cách dùng từ vựng trong từng ngữ cảnh cụ thể.

  PRONUNCIATION EXERCISE: Câu hỏi trắc nghiệm giúp các em phân biệt cách đọc các nguyên âm và phụ âm của một số từ thông dụng.

  PROGRESS TESTS: Các đề kiểm tra cuối mỗi bài học ôn tập các chủ điểm ngữ pháp và từ ngữ theo dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, giúp các em rèn luyện và làm quen với các đề thi tuyển vào lớp 10. Trong phần phụ lục có hai đề thi tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT Tp. Hồ Chí Minh để các em luyện tập.

  Ngoài ra, ở cuối sách có phần đáp án gợi ý cho các bài tập và các đề kiểm tra để học sinh có thể đối chiếu phần trả lời của các em sau khi đã thực hiện xong các bài tập và đề kiểm tra.

  Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …..

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trả Lời Giải Hay Toán 8 Bài 3 : Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2 Looking Back – Project Trang 24 Sgk
 • Đáp Án Sbt Vật Lý 6 Bài 26 (Có Đáp Án): Sự Ngưng Tụ (Phần 2)
 • Soạn Văn 10 (Siêu Ngắn)
 • Lời Giải Hay Vbt Sinh 9 Hay Và Chi Tiết Nhất, Vở Bài Tập Sinh Học Lớp 9
 • Bài Giảng & Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Củng Cố Và Ôn Luyện Toán 9 (Tập 1)
 • Download Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 7 Ebook
 • Đề Thi Toán 10 Học Kì 2 Có Bài Giải Chi Tiết
 • Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 6
 • Giải Sbt Sinh Học 6
 • Cuốn sách Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 6 được đánh là một trong những cuốn sách tham khảo thành công nhất của tác giả.

  Cuốn sách rất hữu ích cho các em, cung cấp nhiều kiến thức cơ bản, cách đọc, nói và viết, tạo sự hiếu kỳ và thích thú cho các em. Từ đó giúp các em tiếp cận bài học một cách hiệu quả mà không gây nhàm chán hay lười học.

  Trân trọng kính chào các khách hàng của Nhà sách trực tuyến Nhanvan.vn.

  Hiện nay, do mức chiết khấu trên website chúng tôi đang là rất cao, đặc biệt vào các thời điểm có chương trình khuyến mãi. Do đó, số lượng sản phẩm giảm KHỦNG có giới hạn nhất định, vì vậy để đảm bảo quyền lợi của từng khách hàng của chúng tôi chúng tôi xin thông báo chính sách về “Đơn hàng mua Số lượng” và việc xuất hóa đơn GTGT như sau:

  1. Đơn hàng được xem là “đơn hàng mua sỉ” khi thoả các tiêu chí sau đây:

  – Tổng giá trị các đơn hàng trong ngày có giá trị: từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở lên.

  – 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong ngày: có 1 sản phẩm có tổng số lượng từ 10 trở lên (Cùng 1 mã hàng).

  – 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong ngày: có tổng số lượng sản phẩm (đủ loại) từ 20 sản phẩm trở lên và Số lượng mỗi tựa từ 5 trở lên (Cùng 1 mã hàng) . Không áp dụng cho mặt hàng Văn Phòng Phẩm .

  Lưu ý: Các đơn hàng có cùng thông tin người mua hàng (cùng số điện thoại, cùng email hoặc cùng địa chỉ nhận hàng) thì được tính là đơn hàng của 1 khách hàng.

  2. Chính sách giá (% chiết khấu giảm giá). Đây là chính sách chung chỉ mang tính tương đối. Xin quý khách vui lòng liên lạc với Nhân Văn để có chính sách giá chính xác nhất:

  – Đối với Nhóm hàng sách độc quyền Nhân Văn : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 40%.

  – Đối với Nhóm hàng sách của các nhà cung cấp trong nước : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 30%.

  – Đối với Nhóm hàng sách từ NXB Giáo Dục, Kim Đồng, Oxford và Đại Trường Phát : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 10%.

  – Đối với Nhóm hàng văn phòng phẩm, đồ chơi, dụng cụ học sinh: áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 15%.

  – Đối với Nhóm hàng giấy photo, sản phẩm điện tử, văn hóa phẩm : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 10%.

  Quý khách có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh chúng tôi để có chính sách tốt nhất: 028.3636.7777 hoặc 0813.709.777, Từ thứ 2 đến thứ 7: 8:30 am – 8 pm hoặc Email: [email protected]

  3. Đối với việc thanh toán đơn hàng sỉ và xuất hóa đơn GTGT:

  – Khách hàng mua SÁCH và VĂN PHÒNG PHẨM đơn hàng sỉ hoặc có nhu cầu xuất hóa đơn GTGT phải thanh toán trước cho Nhân Văn từ 50 – 100% giá trị đơn hàng, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về khâu vận chuyển và chất lượng hàng hóa đến tay khách hàng.

  – Đối với mặt hàng HÓA MỸ PHẨM và BÁCH HÓA. Khách hàng mua hàng với số lượng trên 5 hoặc đơn HÀNG sỉ phải thanh toán cho Nhân Văn 100% giá trị đơn hàng. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về khâu vận chuyển và chất lượng hàng hóa đến tay khách hàng.

  (Chính sách mua sỉ có thể thay đổi tùy theo thời gian thực tế)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Giải Hay Toán 7 Sbt Toán 7 Tập 2, Giải Bài Tập, Sách Bài Tập (Sbt) Toán 7
 • 7 Câu Hỏi Về Em Bé Mà Cha Mẹ Mới Có Con Hỏi Trong Lớp Học Làm Cha Mẹ
 • Unit 5 Lớp 10: Giải Bài Tập Sgk Môn Anh Chi Tiết Nhất
 • Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 9 Lớp 10
 • Lời Giải Hay Sinh 9 Bài 35 Trang 104 Sgk Sinh Học 9, Giải Vở Bài Tập Sinh 9 Bài 35
 • Lời Giải Chi Tiết Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 8 (Sách Thí Điểm Mới)

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 2 Năm 2022
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 2: Making Arrangements
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Unit 5: Study Habits Để Học Tốt Tiếng Anh 8 Unit 5
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Mới Unit 8: English Speaking Countries
 • Part 1: Look, listen and repeat

  Câu a) Student A: This is my pen (Đây là cái bút của tôi)

  Student B: Is it? (Là nó phải không?)

  Student A: Yes, it is (Đúng. Chính là nó)

  Câu b) Student A: This is my rubber (Đây là cái tẩy của tôi)

  Student B: Is it? (Là nó phải không?)

  Student A: Yes, it is (Đúng. Chính là nó)

  tiếng anh unit 8 lession 1 – Part 2: Point and say

  Câu a) This is my pencil (Đây là cái bút chì của tôi)

  Câu b) This is my pencil case (Đây là hộp bút chì của tôi)

  Câu c) This is my school bag (Đây là chiếc cặp sách của tôi)

  Câu d) That is my notebook (Kia là quyển sách của tôi)

  Câu e) That is my pencil sharpener (Kia là chiếc gọt bút chì của tôi)

  Part 3: Let’s talk

  Câu 1: This is my book (Đây là quyển sách của tôi)

  Câu 2: That is my schoolbag (Kia là cặp sách của tôi)

  2, Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 8 – This is my pen – Lession 2:

  Part 1: Look, listen and repeat

  Câu a) Student A: These are my books (Những cái này là những cuốn sách của tôi)

  Student B: Are they? (Là những cái này phải không?)

  Student A: Yes, they are (Vâng, đúng vậy)

  Câu b) Student A: These are my pencils (Những cái này là những chiếc bút chì của tôi)

  Student B: Are they? (Là những cái này phải không?)

  Student A: Yes, they are (Vâng, đúng vậy)

  Part 2 tieng anh lop 3 unit 8 lesson 2: Point and say

  Câu a) These are my notebooks (Những cái này là những cuốn vở của tôi)

  Câu b) These are my pens (Những cái này là những cái bút của tôi)

  Câu c) Those are my pencil cases (Những cái kia là những chiếc hộp bút của tôi)

  Câu d) Those are my rubbers (Những cái kia là những chiếc tẩy của tôi)

  Part 3: Let’s talk

  Câu 1: These are my books and pens (Những cái này là những cuốn sách và bút của tôi)

  Câu 2: Those are my notebooks and pencil cases (Những cái này là những cuốn vở và hộp bút của tôi)

  3, Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 8 – This is my pen – Lession 3:

  Part 1: Listen and write

  Câu 1: These are my pencils and rubbers (Những cái này là những chiếc bút chì và tẩy của tôi)

  Câu 2: Are these your books? (Những cái này là những cuốn sách của cậu à?)

  Part 2 tiếng anh 3 unit 8 lesson 3: Let’s chant: Look! Look! Look!

  Look! Look! Look!

  These are books

  They are my books

  Look! Look! Look!

  These are pens

  They are my pens

  Look! Look! Look!

  Those are robots

  They are my robots

  Look! Look! Look!

  Those are notebooks

  They are my notebooks

  4, Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 8 – This is my pen – Re write the sentences

  Câu 1: My / cats. / brother / doesn’t like /

  Câu 2: tomorrow! / See / you /

  Câu 3: postcard / a / Write / a pen friend. / to / I

  Câu 4: English / Let’s / learn /

  Câu 5: crosswords puzzle. / Complete / the /

  Câu 6: Good / , teacher. / morning /

  Câu 7: Come / to / please. / class, /

  Câu 8. Some / Peter / wants / food. /

  Câu 9. name ? / friend’s / What’s / your /

  Hướng dẫn giải bài tập viết lại câu tiếng anh lớp 3 unit 8

  Câu 1: My brother doesn’t like cats (Anh trai của tôi không thích mèo)

  Câu 2: See you tomorrow! (Hẹn gặp bạn vào ngày mai)

  Câu 3: I write a postcard to a pen friend (Tôi viết một tấm bưu thiếp cho người bạn qua thư của tôi)

  Câu 4: Let’s learn English (hãy học tiếng Anh)

  Câu 5: Complete the crosswords puzzle (Hoàn thành câu đố)

  Câu 6: Good morning, teacher (Chào buổi sáng, thầy giáo/ cô giáo)

  Câu 7: Come to class, please (Hãy bước vào lớp học)

  Câu 8: Peter wants some food (Peter muốn một chút đồ ăn)

  Câu 9: What’s your friend’s name? (Tên của bạn cậu là gì?)

  Nguồn: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 8: Communication, Skills 1, Skills 2 Để Học
 • Unit 7 Lớp 8: Communication
 • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 6 : The Young Pioneers Club.
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Unit 6: The Young Pioneers Club Có Đáp Án
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Không Đáp Án (Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100