Bài Tập Lớn Môn Xác Suất Thống Kê

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán
 • Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Có Hướng Dẫn Giải
 • Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa
 • Giải Toán Xác Suất Thống Kê Bằng Excel
 • Làm Cách Nào Để Sử Dụng Phần Mềm Thống Kê Và Dự Đoán Kết Quả S
 • Bài tập lớn môn Xác suất thống kê

  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: =2*(45+30)=150 cm

   Giả sử là 4 miếng được chọn độc lập, tìm độ lệch chuẩn của chu vi.

  Gọi V là phương sai của P thì V(P)=V(2*(X + Y))=4*V(X)+4*V(Y)=4* σ^2(X)+4* σ^2(Y)=0.4 cm2

  Suy ra độ lệch chuẩn của chu vi σP=căn(V(P))=căn(0.4)=0.632

   Một trạm xăng thu được 2.6$ từ lợi nhuận trên mỗi gallon xăng thường được bán, 2.75$ cho mỗi gallon của loại trung bình và 2.9$ cho mỗi gallon loại cao cấp. Đặt X1, X2 và X3 lần lượt là số lượng gallon loại thường, loại trung bình và loại cao cấp được bán trong một ngày. Giả sử rằng X1, X2 và X3 có kỳ vọng µ1 = 1500,

   µ2 = 500, và µ3 = 300, và độ lệch chuẩn σ1 = 180, σ2 = 90, và σ3 = 40 tương ứng.

    Tìm kỳ vọng của lợi nhuận mỗi ngày.

  Thu nhập trung bình trong 1 ngày của trạm ga =2.6 µ1+2.75 µ2+2.9 µ3=2.6*1500+2.75*500+2.9*300=6145 $

  Gọi V là kỳ vọng của thu nhập hàng ngày của trạm gas thì V=V(2.6*X1+2.75*X2+2.9*X3)=2.6^2*V(X1)+2.75^2*V(X2)+2.9^2*V(X3)=6.76*V(X1)+7.5625*V(X2)+8.41*V(X3) (*)

  Trong đó; V(X1)= σ1^2=180^2=32400

  V(X2)= σ2^2=90^2=8100

  Chương 4: 4.3

  V(X3)= σ3^2=40^2=1600

   Một nhà vi sinh vật muốn ước tính mật độ của một loại vi khuẩn có trong một mẫu nước thải. Cô ấy đặt 0,5 ml mẫu nước thải trên kính hiển vi và đếm có 39 vi khuẩn. Ước tính mật độ của vi khuẩn trong mỗi ml nước thải này, và xác định tính bất định trong ước tính

  Ước tính trong 1ml mẫu nước thải có : =78 vi khuẩn

  Tính bất định của ước tính là ước tính tỷ lệ độ bất định là 39.

  2 mẫu có 18 cây: -1 mẫu 10 cây , 1 mẫu 8 cây

  -2 mẫu 9 cây

  Xác suất là

   Tính xác suất có đúng 12 cây trong một vùng đất với bán kính tròn 100ft. (1 mẫu= 43,560 ft2)

  xác suất có đúng 12 cây trong một vùng đất với bán kính tròn 100ft. (1 mẫu= 43,560 ft2)

   Số lượng cây các loại cây khác nhau tuần theo một phân phối Poisson với trung bình λ cây trên 1 mẫu, λ chưa biết. Có 5 cây đếm được trong 0.1 mẫu vuông, ước tính λ và xác định tính bất định trong ước tính

  Có 5 cây đếm được trong 0.1 mẫu vuông

  Có 50 cây trên 1 mẫu vuông.

  Ước tính

  Tính bất định của ước tính là ước tính tỷ lệ độ bất định là 45

  Số lượng linh kiện lỗi được sản xuất bởi một quy trình nhất định trong một ngày có phân phối Poisson là kỳ vọng 20 linh kiện.

  Xác suất có đúng 15 linh kiện bị lỗi được sản xuất là:

   Cho rằng chính xác 15 linh kiện bị lỗi được sản xuất, tìm xác suất 10 trong số chúng có thể sửa chữa được.

  Cho rằng chính xác 15 linh kiện bị lỗi được sản xuất.

  Xác suất linh kiện lỗi sửa được là 0,6.

  Xác suất 10 trong số chúng có thể sửa chữa được là:

   Gọi N là số các linh kiện lỗi được sản xuất, và * là số linh kiện sửa chữa được. Với giá trị của N, phân phối của * là gì?

  N là số linh kiện lỗi được sản xuất. X là số linh kiện lỗi sửa được thì phân phối của X là phân phối nhị thức X~B(N;0.6)

   Tìm xác suất 15 linh kiện bị lỗi được sản xuất, mà có chính xác 10 linh kiện sửa chữa được.

  Xác suất 15 linh kiện bị lỗi được sản xuất, mà có chính xác 10 linh kiện sửa chữa được.nên còn lại 5 sản phẩm có thể không sửa được.

   Xác suất một khối lượng phóng xạ xác định không phát xạ các hạt trong một phút là 0,1353. Tính số hạt được phát xạ trong mỗi phút.

  Xác suất phát xạ trong mỗi phút là p= 1-0,1353= 0,8647

  Giả sử có một khối lượng M có N hạt phát xạ .

  Số hạt được phát xạ trong 1 phút

  n=0,8647N

  Số vết nứt của một loại gỗ xác định tuân theo một phân phối Poisson với tỷ lệ 0.45 trên một mét chiều dài.

  Xác suất tấm gỗ dài 3m không có vết nứt nào là

   Miếng gỗ phải dài bao nhiêu để sác xuất không có vết nứt nào là 0.5?

  Để miếng gỗ không có vết nứt nào với xác suất 0,5 thì nó phải dài l (m)

  Ta có : 60 lát bánh có 100 hạt nho.

  Số hạt nho trung bình trong mỗi lát bánh là 100/60 =5/3

  Xác suất lấy ngẫu nhiên 1 lát không có nho khô là

   Nếu bà đặt 200 nho khô vào một lô bột, tính xác suất một chiếc bánh mì ngẫu nhiên chứa 5 hạt nho khô?

  Ta có: 60 lát bánh có 200 hạt nho

  Số hạt nho trung bình mỗi lát bánh là 200/60=10/3

  Xác suất 1 lát bánh ngẫu nhiên có 5 hạt nho là

   Bà phải cho vào bao nhiêu nho khô để xác xuất một lát ngẫu nhiên không có nho khô là 0,01?

  xác xuất một lát ngẫu nhiên không có nho khô là 0,01

  2 cái của mẹ một cái 14 và 11 chip sô-cô-la.

  Ước tính số lượng chip sô-cô-la trung bình trong một cái bánh của mẹ là:

   Ước tính số lượng chip sô-cô-la trung bình trong một cái bánh của bà.

  2 cái của mẹ một cái 6 và 8 chip sô-cô-la.

  Ước tính số lượng chip sô-cô-la trung bình trong một cái bánh của bà là :

   Xác định khoảng bất định trong ước lượng bánh của mẹ.

  khoảng bất định trong ước lượng bánh của mẹ là :

  Nằm trong khoảng (11;14).

   Xác định khoảng bất định trong ước lượng bánh của bà.

  khoảng bất định trong ước lượng bánh của bà là :

  Nằm trong khoảng (6;8)

   Ước lượng số lượng chip sô-cô-la trung bình trong một cái của mẹ với của bà. Và tìm khoảng bất định của ước lượng trên.

  Khoảng bất định trong ước tính là: (6;14)

  Nếu kì vọng số hạt phân rã trong 10s là Lamda=10 hạt

  P(X≤1)=P(X=0)+P(X=1)=e^(-10)*(1+10)=0.0005

   Dựa trên đáp án câu a, nếu tỉ lệ phân rã là 1hạt/1s, thì một biến cố trong 10s sẽ có số lượng hạt nhỏ bất thường không?

  Dựa trên đáp án câu a, nếu tỉ lệ phân rã là 1hạt/1s, thì một biến cố trong 10s sẽ có số lượng hạt nhỏ bất thường.

   Nếu bạn đếm 1 biến cố phân rã diễn ra trong 10s, thì biến cố này có là chứng cứ thuyết phục để sản phẩm đó được trả lại không? Giải thích.

  Biến cố 1 hạt trong 10s:

  P(X=1)=e^(-10)*(10^1)/1!=0,00045

  Vì xác suất rất nhỏ nên không phải là chứng cứ thuyết phục để trả sản phẩm lại được.

   Nếu tỉ lệ phân rã đúng 1hạt/1s, Tính P (X ≤ 8).

  P(X≤8)=sigma(0→8) (e^-10)*(10^X)/X!=0.333

   Dựa trên đáp án câu d, thì tám biến cố trong 10s sẽ có số lượng hạt nhỏ hơn không?

  Dựa trên đáp án câu d, thì tám biến cố trong 10s sẽ có số lượng hạt nhỏ hơn

   Nếu bạn đếm 8 biến cố phân rã diễn ra trong 10s, thì những biến cố này có là chứng cứ thuyết phục để sản phẩm đó được trả lại không? Giải thích.

  Nếu đếm 8 biến cố phân rã diễn ra trong 10s, thì những biến cố này là chứng cứ thuyết phục để sản phẩm đó được trả lại vì

  P(1≤X≤8)=sigma(1→8) (e^-10)*(10^X)/X!=0.333 khá lớn.

  Ta có kì vọng lamda hạt/ml = 7

  P(X≤1)= P(X=0)+P(X=1)=e^(-7)*(1+7)=0.0073

   Dựa trên đáp án câu a, nếu một dung dịch huyền phù có 7 hạt/ml, thì 1 hạt trong 1ml có là số lượng hạt nhỏ bất thường không?

  Dựa trên đáp án câu a, nếu một dung dịch huyền phù có 7 hạt/ml, thì 1 hạt trong 1ml là số lượng hạt nhỏ bất thường

   Nếu bạn đếm được một hạt trong mẫu, Thì biến cố này có là chứng cứ thuyết phục để xác nhận này là sai không? Giải thích.

  Không vì xác suất khá nhỏ P(X=1)=0.0064

   Nếu trung bình có đúng 7 hạt/ml dung dịch (vậy đảm bảo yêu cầu nhưng chỉ vừa đủ), Tính P (X ≤ 6).

  P(X≤6)= sigma(0→6) (e^-7)*(7^X)/X!=0.45

   Dựa trên đáp án câu a, nếu một dung dịch huyền phù có 7 hạt/ml, thì 6 hạt trong 1ml có là số lượng hạt nhỏ bất thường không?

  Dựa trên đáp án câu d, nếu một dung dịch huyền phù có 7 hạt/ml, thì từ 0→6 hạt trong 1ml là số lượng hạt nhỏ bình thường.

   Nếu bạn đếm được 6 hạt trong mẫu, Thì biến cố này có là chứng cứ thuyết phục để xác nhận này là sai không? Giải thích.

  Nếu đếm được 6 hạt trong mẫu, Thì biến cố này không là chứng cứ thuyết phục để xác nhận này là sai. Vì P(X=6)=0.15 cũng khá nhỏ.

  1. Một nhà vật lý muốn ước tính tỷ lệ phát thải cả hạt alpha từ một nguồn xác định. Ông đã thực hiện 2 lần đếm. Đầu tiên, Ông đo lường tỷ lệ bằng cách đếm số hạt trong 100s khi không có nguồn. Ông đếm được 36 phát xạ nền. Sau đó, với nguồn hiện tại, ông ấy đếm được 324 phát xạ trong 100s. Giá trị này là tổng lượng phát xa của nguồn và nền.

   1. Ước tính tỉ lệ của bức xạ nền trong 1s, và tính khoảng bất định của ước tính
   2. Ước tính tổng của tỉ lệ bức xạ nền và nguồn trong 1s, và tính khoảng bất định của ước tính
   3. Ước tính tỉ lệ của bức xạ nguồn trong 1s, và tính khoảng bất định của ước tính
   4. Nhân tố ảnh hưởng tới sự nhỏ hơn của khoảng bất định trong ước tính bức xạ của nguồn: (1) đếm bức xạ nền chỉ trong 150s và bức xạ nguồn và nên trong 150s, hay (2) là đếm số lượng bức xạ nền trong 100s và bức xạ nguồn và nền trong 200s? Tính khoảng bất định trong mỗi trường hợp trên.
   5. Có thể được không nếu cải thiện khoảng bất định còn 0.03 hạt trên giây khi tỉ lệ bức xạ nền này đo được chỉ trong 100 giây? Nếu được, thì cần bao lâu để bức xạ nguồn và nên để đo xong. Nếu không, giải thích tại sao?
  2. Không biết ví dụ 4.27

  Gọi p là tỉ lệ khách hàng than phiền rằng dịch vụ mạng của họ bị gián đoạn khoảng một hoặc nhiều hơn một lần trong những tháng vừa qua.

  Các đặc trưng của mẫu: n=150; =

  Độ tin cậy 1-alpha =0,95 phi (tra bảng)

  Độ chính xác của ước lượng: epsilon=

  Khoảng tin cậy cho p: (f-epsilon;f+epsilon)=(0,341;0,499)=(34,1%;49,9%)

   Tìm khoảng tin cậy cho 99% tỷ lệ khách hàng, mà dịch vụ của họ bị gián đoạn khoảng một hoặc nhiều hơn một lần trong những ng vừa qua.

  Tương tự a, n=150; =

  Độ tin cậy 1-alpha =0,99 phi

  Độ chính xác của ước lượng: epsilon=

  Khoảng tin cậy cho p: (f-epsilon;f+epsilon)=(0,316;0,524)=(31,6%;52,4%)

   Tìm không gian mẫu cho 95% khoảng tin cậy để xác định tỷ lệ với sai lệch ±0.05.

  Ta có f= 0,42; epsilon= 0,05 khi đó

  Vậy kích thước không gian mẫu là khoảng 191.

   Tìm không gian mẫu cho 99% khoảng tin cậy để xác định tỷ lệ với sai lệch ±0.

  Ta có f= 0,42; epsilon= 0,05 khi đó

  Vậy kích thước không gian mẫu là khoảng 251.

  Khoảng tin cậy 95% có

  Ta có .

  Vậy độ lớn không gian mẫu là n = 196.

   Trong một mẫu gồm 100 công nhân, 20 người có chuyển đổi công việc trong những năm vừa qua. Xác định 95% khoảng tin cậy cho những người đã thay đổi công việc trong những năm qua.

  Gọi p là tỉ lệ người chuyển đổi công việc trong những năm vừa qua.

  Các đặc trưng của mẫu: n=100; =

  Độ tin cậy 1-alpha =0,95 phi

  Độ chính xác của ước lượng: epsilon=

  Khoảng tin cậy cho p: (f-epsilon;f+epsilon)=(0,1216;0,2784)=(12,16%;27,84%)

   Dựa trên dữ liệu câu b, ước tính kích thước không gian mẫu cần thiết để 95% khoảng tin cậy được xác định với tỷ lệ sai lệch ±0.

  Ta có f=0,2; epsilon=0,05 khi đó

  Vậy kích thước không gian mẫu là khoảng 125.

  1. Thép không rỉ có thể dễ bị ăn mòn bởi ứng suất, một kỹ sư vật liệu quan tâm đến việc xác định tỷ lệ hợp kim thép bị hư hại do ứng suất nứt ăn mòn.
  2. Trong trường hợp không có số liệu sơ bộ, thì độ lớn của không gian mẫu là bao nhiêu để đảm bảo là 98% khoảng tin cậy được xác định tỷ lệ với sai lệch ±0.

  Khoảng tin cậy 98% có

  Ta có .

  Vậy độ lớn không gian mẫu là n = 233.

   Trong 200 mẫu bị hư, 30 trong số chúng bị hư bởi ứng suất nứt ăn mòn. Xác định 98% khoảng tin cậy cho tỷ lệ hư hỏng bởi ứng suất nứt ăn mòn.

  Gọi p là tỉ lệ tỉ lệ hư hỏng bởi ứng suất nứt ăn mòn.

  Các đặc trưng của mẫu: n=200; =

  Độ tin cậy 1-alpha =0,98 phi

  Độ chính xác của ước lượng: epsilon=

  Khoảng tin cậy cho p: (f-epsilon;f+epsilon)=(0,0912;0,2088)=(9,12%;20,88%)

   Dựa trên dữ liệu câu b, ước tính kích thước không gian mẫu cần thiết để 98% khoảng tin cậy được xác định với tỷ lệ sai lệch ±0.

  Ta có f=0,15, epsilon= 0,05 khi đó

  Vậy kích thước không gian mẫu là khoảng 100.

   Thép không rỉ có thể dễ bị ăn mòn bởi ứng suất, một kỹ sư vật liệu quan tâm đến việc xác định tỷ lệ hợp kim thép bị hư hại do ứng suất nứt ăn mòn.

  Gọi p là tỉ lệ cử tri sẽ chi trả một khoản thuế để khôi phục khu rừng Affric.

  Các đặc trưng của mẫu: n=189; =

  Độ tin cậy 1-alpha =0,9 phi (tra bảng)

  Độ chính xác của ước lượng: epsilon=

  Khoảng tin cậy cho p: (f-epsilon;f+epsilon)=(0,266;0,378)=(26,6%;37,8%)

   Có bao nhiêu cử tri cân được lấy mẫu để xác định với 90% độ tin cây và tỷ lệ sai lệch là ±0.

  Ta có: f=0,322, epsilon= 0,03 khi đó = .

  Vậy có khoảng 400 cử tri cân nhắc lấy mẫu để xác định.

   Một cuộc khảo sát khác được lên kế hoạch, cử tri sẽ được hỏi liệu họ có sẵn sàng chi chả một khoảng thuế để khôi phục khu rừng Strathspey không? Thì không có bất kì ước tính cho tỷ lệ này là có sẵn. Xác định ứớc lượng cho kích thước không gian mẫu cần thiết để tỷ lệ được xác định với 90% độ tin cây và tỷ lệ sai lệch là ±0.

  Đối với rừng Strathspey, ta có

  f=0,322, epsilon= 0,03 khi đó = .

  Vậy có khoảng 458 cử tri trả lời.

   Một nhà phân tích thị trường chứng khoán thông báo rằng trong một năm xác định, giá cổ phiếu của IBM sẽ tăng 131 trong tổng số 252 ngày giao dịch. Những dữ liệu này có thể được sử dụng để xác định 95% khoảng tin cậy cho tỷ lệ ngày mà IBM tăng cổ phiếu không? Giải thích.

  Gọi p là tỉ lệ ngày mà IBM tăng cổ phiếu.

  Các đặc trưng của mẫu: n=252; =

  Độ tin cậy 1-alpha =0,95 phi

  Độ chính xác của ước lượng: epsilon=

  Khoảng tin cậy cho p: (f-epsilon;f+epsilon)=(0,266;0,378)=(26,6%;37,8%)

   Các chất hoá học có hoạt tính bề mặt, chẳng hạn như các chất tẩy rửa, nó có chức năng là làm giảm sức căng bề mặt của chất lỏng. Các chất hoạt tính bề mặt đóng vai trò quan trọng trong việc làm sạch đất bị ô nhiễm. Trong một thí nghiệm xác định hiểu quả của phương pháp loại bỏ Toluen trong cát, cát được rửa với chất hoạt tính bề mặt. Và sau đó rửa nhẹ nhàng cát với nước không chức các ion. Quan tâm đến lượng Toluen thu được trong quá trình rửa nhẹ. Trong 5 thí nghiệm, lượng Toluen bị loại bỏ trong chu trình rửa được biểu thị bởi tỷ lệ phần trăm so với tổng lượng Toluen trong mẫu ban đầu: 0, 4.8, 9.0, 10.0, và 7.3. Xác định tỷ lệ phần trăm Toluen được loại bỏ trong quá trình rửa nhẹ với độ tin cậy là 95%. (Bài tập này được dựa theo một bài viết)

  Gọi X là tỷ lệ phần trăm Toluen bị loại bỏ trong quá trình rửa nhẹ

  X tb = (5+4,8+9+10+7,3)/5=7,22(%)

  Độ tin cậy gama=95% nên alpha = 0,05; alpha/2 = 0,025

  Tra bảng ta có Z alpha/2 = 2,776

  Vậy muy = X tb +(-) Z alpha/2 . Xichma mũ/sqrt(n-1)=7,22 + (-) 2,776.4,3376/2 = 7,22 +(-) 6,02 (%)

   12 mẫu nước được lấy từ một nguồn đặc biệt với nồng độ chì là 5 µg/l và độ lệch chuẩn là 2.0 µg/l. Xác định nồng độ chì của nước trong nguồn trên với độ tin cây là 95%.

  Gọi X là nồng độ chì của nước trong nguồn

  Ta có xíchma 2=2 suy ra xichsma = sqrt(2)

  Gama = 0,95 suy ra alpha=0,05,alpha/2=0,025

  Tra bảng ta có Z alpha/2=2,201

  Muy = X tb +(-) Z alpha/2. Xichma /sqrt(n) = 12,5 +(-) 2,201.sqrt(2)/sqrt(12) = 12,5 +(-) 0,899

   Trong một nghiên cứu về hiệu quả của việc làm lạnh với độ cứng của các mối hàn, 50 mối hàn được làm lạnh với tốc độ 10o C/s có độ cứng Rockwell (B) trung bình là 91.1 và có độ lệch chuẩn là 6.23, và 40 mối hàn được làm lạnh với tốc độ 30 o C/s, có độ cứnng Rockwell (B) trung bình là 90.7 và độ lệch chuẩn là 4.34. Mười mối hàn nữa được làm để tăng thêm độ chính xác cho khoảng tin cậy. trường hợp nào sẽ làm tăng độ chính xác cho khoảng tin cây nhiều nhất? 10 mối hàn làm lạnh 10o C/s, 10 mối hàn làm lạnh 30o C/s, 5 mối hàn làm lạnh 10o C/s và 5 mối hàn làm lạnh 30o C/s. Giải thích

  Gỉa sử cả 3 TH đều có độ tin cậy 99% suy ra alpha =0,01,alpha/2=0,005

  Tra bảng ta có Z alpha/2=2,576

  TH1:10 mối hàn 10 o C/s

  Độ cứng Rockwell (B) trung bình là (60.91,1+40.90,7)/100=90,94

  Độ lệch chuẩn trung bình là xichma 2= (60.6,23+40.4,34)/100=5,474

  Suy ra: muy = 90,94 +(-) 2,756.2,34/10=90,94 +(-) 0,645 (1)

  TH2:10 mối hàn 30 o C/s

  Độ cứng Rockwell (B) trung bình là (50.91,1+50.90,7)/100=90.9

  Độ lệch chuẩn trung bình là xichma 2= (50.6,23+50.4,34)/100=5.285

  Suy ra: muy = 90,9 +(-) 2,756.2,299/10=90.9 +(-) 0,634 (2)

  TH2: 5 mối hàn 10 o C/s ,5 mối hàn 30 o C/s

  Độ cứng Rockwell (B) trung bình là (55.91,1+45.90,7)/100=90.92

  Độ lệch chuẩn trung bình là xichma 2= (55.6,23+45.4,34)/100=5.3795

  Suy ra: muy = 90,92 +(-) 2,756.2.3194/10=90,92 +(-) 0,639 (3)

  Từ (1), (2), (3) suy ra TH2 làm tăng độ chính xác cho khoảng tin cậy nhiều nhất do độ chênh lệch ít nhất

   Một bài viết đưa ra kết quả của một công trình nghiên cứu về thói quen ngủ của một số lượng lớn đối tượng. Trong một mẫu gồm 87 trẻ vị thành niên, Thời gian trung bình họ giành cho việc nằm trên giường (kể cả ngủ và thức) là 7.7 giờ, với độ lệch chuẩn là 1.02 giờ, và thời gian giành để ngủ là 7.06, với độ lệch chuẩn là 1.11. Kỳ vọng của ước tính thời gian thức khi nằm trên giường sẽ là 7.7 – 7.06 = 0.64. Có thể không nếu ước tính thời gian thức trên giường có độ tin cậy là 95%? Nếu vậy, hãy xây dựng độ tin cây cho ước tính trên. Nếu không hãy giải thích tại sao không.

  Gama = 0,95 suy ra alpha = 0,05;alpha/2 = 0,025

  Tra bảng ta có Z alpha/2= 1,96

  Kỳ vọng của thời gian cả ngủ lẫn thức là:

  Muy=7,7 +(-) 1,96.1,02/sqrt(87) = 7,7 +(-) 0,214 = ( 7,486 ; 7,914 )

  Kỳ vọng của thời gian ngủ là:

  Muy=7,06 +(-) 1,96.1,11/sqrt(87) = 7,06 +(-) 0,233 = ( 6,827 ; 7,293 )

  Suy ra kỳ vọng của thời gian thức nằm trong khoảng ( 0,621 ; 0,659 ) là hợp lý.

  Vậy thời gian thức trên giường có độ tin cậy 95%

  Độ tin cậy của thời gian thức trên giường là: 0,64 +(-) 0,019

   Theo một bài viết mô tả nồng độ Ion Amoni
  1. Lấy ngẫu nhiên 10 viên kẹo, tính xác suất có ít nhất 7 trong số đó hoặc là màu xanh da trời và cam hoặc xanh lá cây và cam?
  1. Số lượng khách hàng chờ đợi cho dịch vụ gói quà tại một cửa hàng là một đại lượng * với các giá tr tại 0, 1, 2, 3, 4 và xác suất tương ứng 0,1; 0,2; 0,3; 0,25. Chọn ngẫu nhiên một khách hàng có 1, 2, hoặc 3 xuất gói quà với xác suất 0,6; 0,3 và 0,1 tương ứng. Cho Y biểu thị tổng số lượng món quà được gói của các khách hàng đang chờ đợi trong hàng (giả định rằng số lượng các gói quà của một khách hang này là độc lập với số lượng quà của bất kỳ khách hàng khác).
  2. Xác định P(X=3,Y=3),đó có phải là p(3,3)
  3. Xác định p(4,11)

  Sáu mươi phần trăm của tất cả các khách hàng mua các máy ảnh cũng mua một bảo hành mở rộng .Cho Y là số lượng người mua một bảo hành mở rộng trong tuần nàya. Xác xuất P(X=4,Y=2) là gì

  P(3,2) =(8C3*10C2*12C1)/(30C6)=0.051

   Sử dụng lập luận của câu a thu được p(x,y)(đó có thể là phân phối siêu bội đa biến-lấy mẫu mà không cần thay thế từ một dãy hữu hạn nhiều hơn 2 loại).

   Mỗi bánh xe trước của một chiếc xe được bơm với áp suất 26 psi. Giả sử áp lực không khí thực tế trong mỗi lốp là một đại lượng ngẫu nhiên, * cho lốp phải và Y cho lốp trái, với hàm mật độ:
  1. Tính giá trị của K?
  2. Tính xác suất cả 2 bánh xe đều không được bơm căng.
  3. Tính xác suất để sự chênh lệch áp suất không khí giữa 2 bánh xe cao nhất là 2 psi.
  4. Xác định phân phối lề của áp suất trong lốp xe bên phải.
  5. X và Y có độc lập hay không?

  Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Sách Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Đào Hữu Hồ
 • Hướng Dẫn Học Tập Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán (2017)
 • Tài Liệu Hướng Dẫn Giải Các Bài Toán Xác Suất Thống Kê Đào Hữu Hồ
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn
 • Đáp Án Đề Thi Xác Suất Thống Kê Hvnh
 • Đề Cương Môn Xác Suất Thống Kê

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Kinh Tế Quốc Dân
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Kinh Tế Quốc Dân
 • Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê
 • Giải Bài Tập Chương 2 Xác Suất Thống Kê Neu
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5
 • Thông tin tài liệu:ii

  1 Dữ liệu môn học 4

  2 Mục tiêu môn học 4

  2.1Mục tiêu tổng quát4

  2.2Năng lực đạt được4

  2.3Mục tiêu cụ thể4

  3 Môn học tiên quyết 4

  4 Tiến trình giảng dạy 5

  4.1Cấu trúc tổng quát nội dung học tập5

  4.2 Cấu trúc chi tiết nội dung môn học 5

  5 Đánh giá hoàn tất môn học 10

  6 Tiêu chuẩn giảng viên 10

  7 Ngày soạn thảo, nhóm/người biên soạn 11

  8 Tài liệu tham khảo 11

  9 Phê duyệt chương trình môn học 11

  § Mã môn học: 202221

  Trang bị cho sinh viên những kiến thức mở đầu về xác suất và thống kê toán nhằm hoàn thiện việc bổ sung kiến thức toán cho sinh viên ở giai đoạn đại cương.

  Trang bị tư duy logic, khoa học cho sinh viên.

  Hiểu biết những kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê toán. Thu thập và sử lý những thông tin về kinh tế, xã hội, nông nghiệp… sẽ được nghiên cứu ở các môn học khác trong chuyên nghành.

  Chương 1: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

  Tên chương 1:­­­­­­­­­­­­­­­­­ Lý thuyết xác suất

  Tên bài học 1: Lý thuyết tổ hợp

  – Định lý xác suất toàn phần

  luật phân phối xác suất vào việc giải các bài toán, dạng toán cụ thể”

  – Sinh viên làm tất cả các bài tập của bài “Các luật phân phối xác suất thông dụng”.

  – Sinh viên tham khảo phần lý thuyết và bài tập về các luật phân phối xác suaát thông dụng “Giáo trình xác suất thống kê” của Đặng Thành Danh, 2007, trang 86-108 và “Xác suất và thống kê toán” của Đặng Hấn, 2007, trang 99-135.

  – Sinh viên tổ chức ôn tập phần xác suất

  :­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tên chương 2 Thống kê toán

  Tên bài học 1: Lý thuyết mẫu

  – Giảng viên tiếp tục hướng dẫn sinh viên tổ chức thu thập và xử lý số liệu, kiểm định giả thiết trong thực tế.

  – Sinh viên tham khảo phần “Tương quan hồi quy” trong “Thống kê toán học” của Trần Chí Đức ,1981, trang 155-176.

  – Sinh viên tham khảo bài tập phần “Tương quan hồi quy” trong giáo trình Xác suất thống kê của Đặng Thành Danh, 2007, trang 183-184.

  – Sinh viên tổ chức ôn tập phần thống kê, ôn tập xác suất thống kê.

  Đặng Thành Danh, 2007. Giáo trình xác suất thống kê. Đại học Nông Lâm – Tp. Hồ Chí Minh, 224 trang.

  Trần Chí Đức, 1981. Thống kê toán học. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 183 trang.

  Đặng Hấn, 2007. Xác suất và thống kê toán 2007. Đại học kinh tế Hồ chí Minh, 239 trang.

  Trần Lộc Hùng, 1999. Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán học. Nhà xuất bản Giáo dục, 447 trang.

  Hoàng Ngọc Nhậm, 2007. Bài tập xác suất thống kê. Đại học kinh tế – Tp. Hồ Chí Minh, 260 trang.

  Lê Khánh Trai và hoàng vũ như, 1981. Ứng dụng xác suất thống kê trong y sinh học. NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội. 197 trang.

  Hội đồng khoa học khoa

  Số lần xem trang: 9003

  Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

  Đề cương môn thực vật và phân loại thực vật (08-10-2009)

  Đề cương môn phương pháp tiếp cận khoa học (08-10-2009)

  Đề cương môn tin học ứng dụng (08-10-2009)

  Đề cương môn sinh học đại cương (08-10-2009)

  Đề cương môn Hóa cơ bản (08-10-2009)

  Đề cương môn toán cao cấp B2 (03-10-2008)

  Đề cương môn toán cao cấp B1 (03-10-2008)

  Đề cương môn thực tập cơ sở 1 (03-10-2008)

  Đề cương môn nông học đại cương (03-10-2008)

  Đề cương môn vật lý đại cương (03-10-2008)

  Xin mời bạn đặt câu hỏi !

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xác Suất Thống Kê Của Tống Đình Quỳ
 • Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Hust
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bách Khoa
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa
 • Bài Tập Xác Suất Thống Kê

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất
 • Giai Sach Bai Tap Xstk Dh Ktqd Chuong 1 Full V1
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1
 • Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1
 • Bài tập xác suất thống kê có đáp án

  Bài tập xác suất thống kê có đáp án kèm theo

  Xác suất thống kê Bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê

  Bài Tập Xác Suất Thống Kê

  Bài 1: Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:

  a. Một học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình.

  b. Một học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.

  Giải

  a. Gọi A là biến cố học sinh bắt được đề trung bình:

  b. Gọi B là biến cố học sinh bắt được 1 đề trung bình và một đề khó

  Gọi C là biến cố học sinh bắt được 2 đề trung bình.

  Gọi D là biến cố học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.

  Khi đó:

  Bài 2: Có hai lớp 10A và 10 B mỗi lớp có 45 học sinh, số học sinh giỏi văn và số học sinh giỏi toán được cho trong bảng sau. Có một đoàn thanh tra. Hiệu trưởng nên mời vào lớp nào để khả năng gặp được một em giỏi ít nhất một môn là cao nhất?

  Giải

  Gọi V là biến cố học sinh giỏi Văn, T là biến cố học sinh giỏi Toán.

  Ta có: Lớp 10A

  P(V + T) = P(V) + P(T) – P(VT) = 25/45 + 30/45 – 20/45 = 7/9

  Lớp 10B:

  P(V + T) = P(V) + P(T) – P(VT) = 25/45 + 30/45 – 10/45 = 1

  Vậy nên chọn lớp 10B.

  Bài 3: Lớp có 100 sinh viên, trong đó có 50 SV giỏi Anh Văn, 45 SV giỏi Pháp Văn, 10 SV giỏi cả hai ngoại ngữ. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Tính xác suất:

  a. Sinh viên này giỏi ít nhất một ngoại ngữ.

  b. Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết.

  c. Sinh viên này chỉ giỏi đúng một ngoại ngữ.

  d. Sinh viên này chỉ giỏi duy nhất môn Anh Văn.

  Giải

  a) Gọi A là biến cố Sinh viên giỏi Anh Văn.

  Gọi B là biến cố Sinh viên giỏi Pháp Văn.

  Gọi C là biến cố Sinh viên giỏi ít nhất một ngoại ngữ.

  P(C) = P(A + B) = P(A) + P(B) – P(AB) = 50/100 + 45/100 – 10/100 = 0,85

  b) Gọi D là biến cố Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết.

  P(D) = 1 – P(C) = 1 – 0,85 = 0,15

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Bài Tập Workbook More 1
 • Giải Bài Tập Workbook Think 1
 • Writing Unit 3 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Giải Bài Tập Dịch Nghĩa
 • Giải Bài Tập Sách Solutions Grade 6 Workbook
 • Giải Bài Tập Solutions Grade 6 Workbook
 • Bài Giải Xác Suất Thống Kê

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1
 • Ý Nghĩa Của Các Con Số Từ 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
 • Giải Quẻ Xăm Số 70
 • Ý Nghĩa Con Số Từ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99… Là Hung Hay Cát?
 • Bật Mí Sinh Năm 1994 Nên Xăm Hình Gì Để “số Sướng Hơn Tiên”
 • Bài Giải Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải, Bài Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3, Bài Giải Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1, Ly Thuyet Xac Suat Thong Ke Co Loi Giai, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1, Giải Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bách Khoa, Giải Bài Tập Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Toán, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Kinh Tế Quốc Dân, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Kinh Tế Quốc Dân, Giải Xác Suất Thống Kê Chương 6 Mẫu Ngẫu Nhiên, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2 Kinh Tế Quốc Dân, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội 2009, Bài Giải Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất Của Biến Cố, Hướng Dẫn Giải Bài Toán Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất Có Điều Kiện, 7 Công Thức Giải Nhanh Lãi Suất, Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Đáp án, Xác Suất Thống Kê Y Học Huế, Tóm Tắt Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê, ôn Tập Xác Suất Thống Kê, ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Thi Môn Xác Suất Thống Kê, Bài Tập Môn Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Y Học, Bài Tập ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê Neu, Đáp án Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Neu, Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Ftu, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Y Dược, Sách Xác Suất Thống Kê, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê, Sách Học Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê Hvnh, Đề Cương ôn Tập Môn Xác Suất Thống Kê, Đề Cương Xác Suất Thống Kê, Đề Cương ôn Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Nông Lâm, Đề Cương ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Đáp án Đề Thi Xác Suất Thống Kê Hvnh, Bài Kiểm Tra Xác Suất Thống Kê, Đề Cương Xác Suất Thống Kê Y Học, Xác Suất Thống Kê Đại Học Nông Lâm, Tài Liệu Xác Suất Thống Kê, Tài Liệu ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Tài Liệu ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Đề Kiểm Tra Xác Suất Thống Kê, Đề Kiểm Tra Môn Xác Suất Thống Kê, Nếu Lãi Suất Danh Nghĩa Nhỏ Hơn Tỷ Lệ Lạm Phát, Thì Lãi Suất Thực Tế Sẽ, Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê, Giáo Trình Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Đại Học, Đề Cương ôn Tập Toán Xác Suất Thống Kê, Xac Suat Thong Ke Dieu Duong, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Học, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Hust, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Lê Xuân Lý, Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê, Bài Tiểu Luận Xác Suất Thống Kê, Công Thức Xác Suất Thống Kê, Bài Tập Thảo Luận Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Ftu, On Xac Suat Thong Ke Dieu Duong, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Chương 1, Đề Kiểm Tra Toán Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Nguyễn Đình Huy, Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Chương 3, Thuế Suất 5 ở Thông Tư 32/2007/tt-btc, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Chương 2, Bài Thảo Luận Xác Suất Thống Kê, Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Học, Bài Thảo Luận Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê, Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Dược,

  Bài Giải Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải, Bài Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3, Bài Giải Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1, Ly Thuyet Xac Suat Thong Ke Co Loi Giai, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1, Giải Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bách Khoa, Giải Bài Tập Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Toán, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Kinh Tế Quốc Dân, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Kinh Tế Quốc Dân, Giải Xác Suất Thống Kê Chương 6 Mẫu Ngẫu Nhiên, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2 Kinh Tế Quốc Dân, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội 2009, Bài Giải Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất Của Biến Cố, Hướng Dẫn Giải Bài Toán Xác Suất, Giải Bài Tập Xác Suất Có Điều Kiện, 7 Công Thức Giải Nhanh Lãi Suất, Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Đáp án, Xác Suất Thống Kê Y Học Huế, Tóm Tắt Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê, ôn Tập Xác Suất Thống Kê, ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Thi Môn Xác Suất Thống Kê, Bài Tập Môn Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Y Học, Bài Tập ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê Neu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Thử Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải 2022
 • Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải
 • Chuyên Đề Tiếng Anh 8
 • Written Test 2 Tiếng Anh 8
 • We Escape Và Những Căn Phòng Bí Mật Đáng Trải Nghiệm
 • Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bài Tập Xác Suất Thống Kê Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 14: Số Nguyên Tố. Hợp Số. Bảng Số Nguyên Tố
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 14: Số Nguyên Tố. Hợp Số. Bảng Số Nguyên Tố
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Môn Quản Trị Marketing Có Đáp Án
 • Bài Tâp Và Bài Giải Kinh Tế Vĩ Mô Btvabaigiaiktvm Doc
 • 3 Dạng Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Kèm Lời Giải Chi Tiết
 • Bài tập xác suất thống kê Bài tập xác suất thống kê có đáp án

  Bài tập xác suất thống kê có đáp án kèm theo

  Bài tập xác suất thống kê gồm bài tập về xác suất thống kê có lời giải, giúp các bạn sinh viên củng cố các kiến thức được học của môn Xác suất thống kê. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Bài 1: Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:

  a. Một học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình.

  b. Một học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.

  Giải

  a. Gọi A là biến cố học sinh bắt được đề trung bình:

  b. Gọi B là biến cố học sinh bắt được 1 đề trung bình và một đề khó

  Gọi C là biến cố học sinh bắt được 2 đề trung bình.

  Gọi D là biến cố học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.

  Khi đó:

  Bài 2: Có hai lớp 10A và 10 B mỗi lớp có 45 học sinh, số học sinh giỏi văn và số học sinh giỏi toán được cho trong bảng sau. Có một đoàn thanh tra. Hiệu trưởng nên mời vào lớp nào để khả năng gặp được một em giỏi ít nhất một môn là cao nhất?

  Giải

  Gọi V là biến cố học sinh giỏi Văn, T là biến cố học sinh giỏi Toán.

  Ta có: Lớp 10A

  P(V + T) = P(V) + P(T) – P(VT) = 25/45 + 30/45 – 20/45 = 7/9

  Lớp 10B:

  P(V + T) = P(V) + P(T) – P(VT) = 25/45 + 30/45 – 10/45 = 1

  Vậy nên chọn lớp 10B.

  Bài 3: Lớp có 100 sinh viên, trong đó có 50 SV giỏi Anh Văn, 45 SV giỏi Pháp Văn, 10 SV giỏi cả hai ngoại ngữ. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Tính xác suất:

  a. Sinh viên này giỏi ít nhất một ngoại ngữ.

  b. Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết.

  c. Sinh viên này chỉ giỏi đúng một ngoại ngữ.

  d. Sinh viên này chỉ giỏi duy nhất môn Anh Văn.

  Giải

  a) Gọi A là biến cố Sinh viên giỏi Anh Văn.

  Gọi B là biến cố Sinh viên giỏi Pháp Văn.

  Gọi C là biến cố Sinh viên giỏi ít nhất một ngoại ngữ.

  P(C) = P(A + B) = P(A) + P(B) – P(AB) = 50/100 + 45/100 – 10/100 = 0,85

  b) Gọi D là biến cố Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết.

  P(D) = 1 – P(C) = 1 – 0,85 = 0,15

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Bài Và Hướng Dẫn Giải Bài Tập Lớn Sức Bền Vật Liệu
 • Bài Giải Sức Bền Vật Liệu
 • Tài Liệu Bài Tập Sức Bền Vật Liệu Có Bài Giải Và Hướng Dẫn
 • Bài Giải Sức Bền Vật Liệu 1
 • 9 Bài Tập Kế Toán Tiền Lương, Các Khoản Trích Theo Lương + Lời Giải Chi Tiết
 • Cách Học Tốt Môn Xác Suất Thống Kê

  --- Bài mới hơn ---

 • Ôn Tập Toán Hình Học Lớp 9 Học Kì I
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 8 (Tập 2)
 • Giải Bài Tập Môn Toán 6
 • Giải Bài Tập 6 Trang 44 Sgk Giải Tích 12
 • Giải Bài Tập Hoá 10 Chương Nguyên Tử: Bài 1 Và Bài 2
 •  

  Cách học tốt sác xuất thống kê hay nhất

  Cách học tốt sác xuất thống kê hay nhất

   

   

   

   

   

  Một môn học nếu bạn muốn học tốt thì điều tất nhiên là phải hiểu bài do đó các bạn phải thật sự tập trung cao độ để nghe giảng bài trên lớp. Khi các bạn lo ra ko nghe giảng bài hay xao lãng việc học, thì điều chắc chắn rằng các bạn sẽ bỏ sót những thông tin quan trọng trong bài học và sẽ lúng túng không biết phải ôn những nội dung bài gì. Khi các bạn gặp khó khăn trong việc giữ tập trung nghe giảng, hãy ngồi ở các hàng ghế đầu trong lớp và tham gia phát biểu xây dựng bài. 

   

  2. Học thuộc những khái niệm

   

  Bất kì một môn học nào, điều đầu tiên mà các bạn cần ghi nhớ chính là những khái niệm. Đối với môn xác suất thống kê thì cũng như vậy là phải ghi nhớ những khái niệm, kiến thức nền tảng cơ bản nhất của môn học như tích phân, giới hạn sử, giải tích, hàm nhiều biến,… Các bạn nên cố gắng tìm các thông tin, các mối liên hệ giữa kiến thức bài học và bài tập  để có thể nắm chắc được nội dung bài học sâu hơn. 

   

  Làm sao để có thể học tốt xác xuất thống kê

  Làm sao để có thể học tốt xác xuất thống kê

   

  Với từng khái niệm riêng thì chúng đều có một hoặc nhiều đặc điểm khác nhau để cho bạn phân biệt nhanh và hiệu quả. Nếu các bạn không tập phân biệt được điều này thì chắc chắn rằng nội dung kiến thức môn xác suất thống kê sẽ trở nên rối mù. Vì thế các bạn hãy tập nhớ và hiểu vấn đề ngay từ lúc học ban đầu.

   

  3. Lựa chọn phương pháp học

   

   

  4. Về nhà ôn lại bài trên lớp

   

  Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thì kiến thức bạn vừa mới học ở lớp và các bạn trông như sẽ rất dễ nhớ thì lại cho kết quả mau quên theo thời gian. Theo đó kết quả cho thấy rằng các bạn sẽ quên 80% lượng kiến thức được học ngày hôm trước điều đó đồng nghĩa rằng sau một tuần bạn sẽ chỉ còn nhớ một lượng kiến thức rất ít và khi đó bài giở ra hoàn toàn mới.

   

  Mẹo học tốt xác xuất thống kê tại nhà

  Mẹo học tốt xác xuất thống kê tại nhà

   

  Thông thường các bạn học lại kiến thức khi các bạn đã quên nên việc ghi nhớ bài ko cao và sẽ lặp đi lặp lại việc quên bài. Nếu môn xác xuất thống kê được học hôm nay mà về nhà không ôn lại thì vào tuần sau bạn sẽ học khó vào. Do đó cách học giỏi môn xác suất thống kê là sau khi học xong ngay khi về nhà thì hãy thuộc lòng các bài của ngày hôm nay.

   

  5. Đọc thật nhiều sách tham khảo

   

  Môn xác suất thống kê có một phương pháp học tốt là đọc nhiều sách tham khảo để bổ sung nhiều kiến thức mới phong phú mà bạn chưa được học hay kiến thức mà bạn còn thiếu sót ở trường. Những cuốn sách tham khảo này sẽ nâng cao kiến thức cho môn xác suất thống kê đồng thời nó còn chứa đựng nhiều kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống.

   

   

  6. Liên hệ với thực tiễn cuộc sống

   

  Về lý thuyết môn xác suất thống kê thì nó mang phần lớn các vấn đề thực tế vào môn học vì vậy để tránh mơ hồ và đạt được kết quả cao trong môn học này các bạn cần liên hệ thực tế càng nhiều càng tốt hay là các bạn liên tưởng, tưởng tượng ra được hoàn cảnh thực tế mà bài toán đặt ra vấn đề cho bạn. Nếu làm được điều này thì một điều châc chắn là nó sẽ giúp bạn cảm thấy gần gũi, yêu thích môn học và dễ tiếp thu bài học hơn.

   

  Bí quyết học xác xuất thống kê hay nhất

  Bí quyết học xác xuất thống kê hay nhất

   

  7. Ôn tập trước kì thi thật sớm

   

  Một trong các cách học đạt hiệu quả nhất là các bạn nên ôn tập thường xuyên lượng kiến thức cũ lẫn mới để mỗi bài kiểm tra có thể làm tốt. Các bạn không được phép để tinh trạng ôn bài hôm trước thì hôm sau kiểm tra. Mức độ bài kiểm tra khó thì phải ôn tập trước đó nhiều ngày.

   

   

  Văn Thảnh

   

   

  Cách học tốt môn xác suất thống kê

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán (Đại Học Kinh Tế Quốc Dân)
 • / Khoa Học Tự Nhiên / Toán Học
 • Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 4 Lớp 8
 • Sách Bài Tập Tiếng Anh Hay Nhất
 • Giải Sách Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 9
 • Cách Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Tài Liệu Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3
 • Ôn Thi Toán “Xác Suất Thống Kê”
 • Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán – Pgs.ts.nguyễn Cao Văn, 262 Trang
 • Giải Sách Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Trường Đại Học…
 • Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Có Lời Giải Bài Tập Xác Suất
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống KêBài Giải Bài Tập Xác Suất Thống KêBộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống KêGiải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại HọcBộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời GiảiBài Giải Xác Suất Thống KêLy Thuyet Xac Suat Thong Ke Co Loi GiaiGiải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao VănGiải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2Giải Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê ToánGiải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1Bài Giải Lý Thuyết Xác Suất Thống KêBài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2

  Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê,Bài Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê,Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học,Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải,Bài Giải Xác Suất Thống Kê,Ly Thuyet Xac Suat Thong Ke Co Loi Giai,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2,Giải Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1,Bài Giải Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bách Khoa,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội,Giải Bài Tập Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Toán,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa,Giải Xác Suất Thống Kê Chương 6 Mẫu Ngẫu Nhiên,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội 2009,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Kinh Tế Quốc Dân,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2 Kinh Tế Quốc Dân,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Kinh Tế Quốc Dân,Giải Bài Tập Xác Suất,Bài Giải Xác Suất,Giải Bài Tập Xác Suất Của Biến Cố,Hướng Dẫn Giải Bài Toán Xác Suất,Giải Bài Tập Xác Suất Có Điều Kiện,7 Công Thức Giải Nhanh Lãi Suất,Đề Thi Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Xác Suất Thống Kê Neu,Xác Suất Thống Kê,ôn Tập Xác Suất Thống Kê,Bt Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Đáp án,Xác Suất Thống Kê Y Học,ôn Thi Xác Suất Thống Kê,Tóm Tắt Xác Suất Thống Kê,Xác Suất Thống Kê Y Học Huế,Bài Tập Xác Suất Thống Kê,Bài Tập ôn Thi Môn Xác Suất Thống Kê,Bài Tập Môn Xác Suất Thống Kê,Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê,Bài Tập ôn Tập Xác Suất Thống Kê,Đáp án Xác Suất Thống Kê Neu,Xác Suất Thống Kê Ftu,Bài Tập ôn Thi Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê,Đáp án Xác Suất Thống Kê,Đề Cương ôn Tập Môn Xác Suất Thống Kê,Đề Cương ôn Tập Xác Suất Thống Kê,Tài Liệu ôn Tập Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Y Dược,Đề Kiểm Tra Môn Xác Suất Thống Kê,Đề Cương ôn Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học,Đề Cương Xác Suất Thống Kê,Đề Cương Xác Suất Thống Kê Y Học,Đề Kiểm Tra Xác Suất Thống Kê,Xác Suất Thống Kê Đại Học Nông Lâm,Đáp án Xác Suất Thống Kê Hvnh,Tài Liệu Xác Suất Thống Kê,Sách Học Xác Suất Thống Kê,Đáp án Đề Thi Xác Suất Thống Kê Hvnh,Bài Giảng Xác Suất Thống Kê,Bài Kiểm Tra Xác Suất Thống Kê,Tài Liệu ôn Thi Xác Suất Thống Kê,Sách Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Nông Lâm,Nếu Lãi Suất Danh Nghĩa Nhỏ Hơn Tỷ Lệ Lạm Phát, Thì Lãi Suất Thực Tế Sẽ,Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Chương 3,Thuế Suất 5 ở Thông Tư 32/2007/tt-btc,Bài Tập Xác Suất Thống Kê Kinh Tế Quốc Dân,Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Chương 1,Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa,Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Đại Học,On Xac Suat Thong Ke Dieu Duong,Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Ftu,Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê,Xac Suat Thong Ke Dieu Duong,Xác Suất Thống Kê Nguyễn Đình Huy,Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Học,Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Học,Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Chương 2,Bài Tiểu Luận Xác Suất Thống Kê,Xác Suất Thống Kê Kinh Tế Quốc Dân,Bài Tập Thảo Luận Xác Suất Thống Kê,Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Hust,Đề Kiểm Tra Toán Xác Suất Thống Kê,Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê,Công Thức Xác Suất Thống Kê,Giáo Trình Xác Suất Thống Kê,Bài Thảo Luận Xác Suất Thống Kê,Đề Cương ôn Tập Toán Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê,

  Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê,Bài Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê,Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học,Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải,Bài Giải Xác Suất Thống Kê,Ly Thuyet Xac Suat Thong Ke Co Loi Giai,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2,Giải Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1,Bài Giải Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bách Khoa,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội,Giải Bài Tập Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Toán,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa,Giải Xác Suất Thống Kê Chương 6 Mẫu Ngẫu Nhiên,Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội 2009,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Kinh Tế Quốc Dân,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2 Kinh Tế Quốc Dân,Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Kinh Tế Quốc Dân,Giải Bài Tập Xác Suất,Bài Giải Xác Suất,Giải Bài Tập Xác Suất Của Biến Cố,Hướng Dẫn Giải Bài Toán Xác Suất,Giải Bài Tập Xác Suất Có Điều Kiện,7 Công Thức Giải Nhanh Lãi Suất,Đề Thi Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Xác Suất Thống Kê Neu,Xác Suất Thống Kê,ôn Tập Xác Suất Thống Kê,Bt Xác Suất Thống Kê,Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Đáp án,Xác Suất Thống Kê Y Học,ôn Thi Xác Suất Thống Kê,Tóm Tắt Xác Suất Thống Kê,Xác Suất Thống Kê Y Học Huế,Bài Tập Xác Suất Thống Kê,Bài Tập ôn Thi Môn Xác Suất Thống Kê,Bài Tập Môn Xác Suất Thống Kê,Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê,Bài Tập ôn Tập Xác Suất Thống Kê,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mua Great Writing 1: Student Book With Online Workbook Trên Amazon Mỹ Chính Hãng 2022
 • Tóm Tắt Lý Thuyết Vật Lý 10 Cơ Bản Quan Trọng
 • Giải Bài Tập Lớp 10 For Pc / Mac / Windows 7.8.10
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 85 (Tập 1) Đầy Đủ Nhất
 • A Closer Look 1 Trang 50 Unit 11 Tiếng Anh 7 Mới
 • Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Hust

  --- Bài mới hơn ---

 • Xác Suất Thống Kê Của Tống Đình Quỳ
 • Đề Cương Môn Xác Suất Thống Kê
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Kinh Tế Quốc Dân
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Kinh Tế Quốc Dân
 • Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê
 • Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Hust, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Lê Xuân Lý, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Chương 2, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Chương 1, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Bách Khoa Hà Nội, Bài Giảng Đại Số Hust, Hust Introduction – Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê Neu, Xác Suất Thống Kê Ftu, Bài Tập ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Bài Tập Môn Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Y Học Huế, Tóm Tắt Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Thi Môn Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Y Học, ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Đáp án, ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Neu, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Nông Lâm, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Y Dược, Sách Học Xác Suất Thống Kê, Bài Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Sách Xác Suất Thống Kê, Đề Cương ôn Tập Môn Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải, Đề Kiểm Tra Môn Xác Suất Thống Kê, Đề Cương Xác Suất Thống Kê Y Học, Đề Cương Xác Suất Thống Kê, Đề Cương ôn Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Đề Cương ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Đề Kiểm Tra Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Bài Giải Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê Hvnh, Đáp án Đề Thi Xác Suất Thống Kê Hvnh, Tài Liệu Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Đại Học Nông Lâm, Bài Kiểm Tra Xác Suất Thống Kê, Tài Liệu ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Tài Liệu ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Nếu Lãi Suất Danh Nghĩa Nhỏ Hơn Tỷ Lệ Lạm Phát, Thì Lãi Suất Thực Tế Sẽ, Bài Tiểu Luận Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa, On Xac Suat Thong Ke Dieu Duong, Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Học, Công Thức Xác Suất Thống Kê, Đề Kiểm Tra Toán Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Nguyễn Đình Huy, Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Ftu, Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Đại Học, Đề Thi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê, Bài Giải Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5, Đề Cương ôn Tập Toán Xác Suất Thống Kê, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Học, Ly Thuyet Xac Suat Thong Ke Co Loi Giai, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1, Thuế Suất 5 ở Thông Tư 32/2007/tt-btc, Bài Tập Thảo Luận Xác Suất Thống Kê, Giáo Trình Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2, Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Chương 3, Xac Suat Thong Ke Dieu Duong, Giải Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán, Bài Thảo Luận Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội, Sách Tham Khảo Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Toán, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Học Viện Ngân Hàng, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bách Khoa, Bài Thảo Luận Xác Suất Và Thống Kê Toán, Bài Thảo Luận Xác Suất Thống Kê Toán, Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Y Dược, Bài Thảo Luận Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Trần Ngọc Hội 2009, Giải Xác Suất Thống Kê Chương 6 Mẫu Ngẫu Nhiên, Bài Thảo Luận Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán,

  Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Hust, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Lê Xuân Lý, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Chương 2, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Chương 1, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Bách Khoa Hà Nội, Bài Giảng Đại Số Hust, Hust Introduction – Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê Neu, Xác Suất Thống Kê Ftu, Bài Tập ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Bài Tập Môn Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Y Học Huế, Tóm Tắt Xác Suất Thống Kê, Bài Tập ôn Thi Môn Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Y Học, ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Đáp án, ôn Thi Xác Suất Thống Kê, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Neu, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Nông Lâm, Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Y Dược, Sách Học Xác Suất Thống Kê, Bài Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê, Sách Xác Suất Thống Kê, Đề Cương ôn Tập Môn Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải, Đề Kiểm Tra Môn Xác Suất Thống Kê, Đề Cương Xác Suất Thống Kê Y Học, Đề Cương Xác Suất Thống Kê, Đề Cương ôn Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Đề Cương ôn Tập Xác Suất Thống Kê, Đề Kiểm Tra Xác Suất Thống Kê, Bộ Đề Thi Và Lời Giải Xác Suất Thống Kê, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học, Bài Giải Xác Suất Thống Kê, Đáp án Xác Suất Thống Kê Hvnh, Đáp án Đề Thi Xác Suất Thống Kê Hvnh, Tài Liệu Xác Suất Thống Kê, Xác Suất Thống Kê Đại Học Nông Lâm, Bài Kiểm Tra Xác Suất Thống Kê, Tài Liệu ôn Thi Xác Suất Thống Kê,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Bách Khoa
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa
 • Đáp Án Bài Tập Workbook More 1 Unit 4
 • Giải Bài Tập English File Pre
 • Đề Cương Bài Tập Xác Suất Thống Kê

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Xác Suất Thống Kê
 • Hướng Dẫn Giải Toán Bằng Máy Tính Cầm Tay Cực Nhanh
 • Cách Tính Xác Suất Và Một Số Bài Tập Xác Xuất Hay Nhất
 • Giải Quẻ Xăm Số 66
 • Nhiều Đối Tượng Lạ Xăm Trổ Đổ Tới Tìm Gia Đình Người Trúng Số 92 Tỷ
 • Chương 1: Các sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất

  1.1 Sự kiện ngẫu nhiên, định nghĩa xác suất, giải tích tổ hợp

  Bài tập 1.1. Cho phương trình x+y+z=100. Phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm:

  1. nguyên dương,

  2. nguyên không âm.

  Bài tập 1.2. Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 tới 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để:

  1. Tất cả tấm thẻ đều mang số chẵn,

  2. Có đúng 5 số chia hết cho 3,

  3. Có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có một số chia hết cho 10.

  Bài tập 1.3. Ba nữ nhân viên phục vụ A, B và C thay nhau rửa đĩa chén và giả sử ba người này đều “khéo léo” như nhau. Trong một tháng có 4 chén bị vỡ. Tìm xác suất:

  1. Chị A đánh vỡ 3 chén và chị B đánh vỡ 1 chén,

  2. Một trong 3 người đánh vỡ 4 chén.

  Bài tập 1.4. Một hộp có 10 quả cầu cùng kích cỡ được đánh số từ 0 đến 9. Từ hộp người ta lấy ngẫu nhiên 1 quả ra và ghi lại số của quả đó, sau đó trả lại vào trong hộp. Làm như vậy 5 lần ta thu được một dãy số có 5 chữ số.

  1. Có bao nhiêu kết quả cho dãy số đó?

  2. Có bao nhiêu kết quả cho dãy số đó sao cho các chữ số trong đó là khác nhau?

  Bài tập 1.5. Trong một thành phố có 5 khách sạn. Có 3 khách du lịch đến thành phố đó, mỗi người chọn ngẫu nhiên một khách sạn. Tìm xác suất để:

  1. Mỗi người ở một khách sạn khác nhau,

  2. Có đúng 2 người ở cùng 1 khách sạn.

  Bài tập 1.6. Một lớp có 3 tổ học sinh, trong đó tổ 1 có 12 người, tổ 2 có 10 người và tổ 3 có 15 người. Chọn hú hoạ ra 1 nhóm học sinh gồm 4 người.

  1. Tính xác suất để trong nhóm có đúng 1 học sinh tổ 1.

  2. Biết trong nhóm có đúng 1 học sinh tổ 1, tính xác suất để trong nhóm đó có đúng 1 học sinh tổ 3.

  Bài tập 1.7. Từ bộ bài tú lơ khơ 52 cây rút ngẫu nhiên và không quan tâm đến thứ tự 4 cây. Có bao nhiêu khả năng xảy ra trường hợp trong 4 cây đó có:

  Bài tập 1.8. Có 20 sinh viên, có bao nhiêu cách chọn ra 4 sinh viên không xét tới tính thứ tự tham gia câu lạc bộ Văn và 4 sinh viên tham gia câu lạc bộ Toán trong trường hợp:

  1. một sinh viên chỉ tham gia nhiều nhất 1 câu lạc bộ.

  2. một sinh viên có thể tham gia cả 2 câu lạc bộ.

  Bài tập 1.9. Có 6 bạn Hoa, Trang, Vân , Anh, Thái, Trung ngồi quanh một bàn tròn để uống cà phê. Trong đó bạn Trang và Vân không ngồi cạnh nhau.

  1. có bao nhiêu cách xếp 6 bạn này trên bàn tròn nếu tất cả các ghế là không phân biệt,

  2. có bao nhiêu cách xếp 6 bạn này trên bàn tròn nếu tất cả các ghế có phân biệt

  {– Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về–}

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Ứng Dụng Toán Xác Suất Thống Kê Vào Giải Toán Di Truyền Học
 • Luận Văn Chuyên Đề Ứng Dụng Toán Xác Suất Thống Kê Vào Giải Toán Di Truyền Học
 • Xác Suất Thống Kê Bằng Excel
 • Cách Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2
 • Làm Cách Nào Để Sử Dụng Phần Mềm Thống Kê Và Dự Đoán Kết Quả S
 • Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 6 Có Hướng Dẫn Giải
 • Đề Thi Xác Suất Thống Kê Đại Học Bách Khoa
 • Giải Toán Xác Suất Thống Kê Bằng Excel
 • Làm Cách Nào Để Sử Dụng Phần Mềm Thống Kê Và Dự Đoán Kết Quả S
 • Cách Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2
 • Phần 1. Bài tập xác suất

  Chương 1. Xác suất

  Chương 2. Biến ngẫu nhiên

  Chương 3. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng

  Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều

  Chương 5. Luật số lớn

  Phần 2. Bài tập thống kê

  Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu

  Chương 7. Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên

  Chương 8. Kiểm định giả thuyết thống kê

  Chương 9. Phân tích phương sai

  Chương 10. Phân tích tương quan và hồi quy

  Cuốn bài tập này bao gồm khoảng 600 bài tập được biên soạn tương ứng với nội dung của Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán dành cho sinh viên các trường kinh tế của các tác giả Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh mà Nhà xuất bản Giáo dục cho ra mắt bạn đọc năm 2002 và được tái bản trong năm 2005.

  Cuốn sách giúp sinh viên hiểu sâu sắc thêm phần lý thuyết và gợi ý việc sử dụng các phương pháp xác suất và thống kê toán để giải quyết các bài toán nảy sinh trong các môn học khác như: Dự toán kinh tế, Kiểm tra chất lượng sản phẩm, Định mức lao động, Xã hội học, Dân số học, Nghiên cứu thị trường, Kinh tế bảo hiểm. Vì vậy cuốn sách cũng sẽ bổ ích cho tất cả những ai đang hoạt động thực tiễn trong các lĩnh vực này. Các bài tập được sắp xếp thành hai phần, gồm 10 chương theo trình tự của giáo trình lý thuyết và có bổ sung thêm một số dạng bài tập mới để tạo thuận lợi hơn cho sinh viên khi làm bài tập.

  Phần bài tập xác suất do chúng tôi Nguyễn Cao Văn, TS Nguyễn Thế Hệ biên soạn. Phần bài tập thống kê toán do PGS. TS Nguyễn Cao Văn, TS Trần Thái Ninh và TS Nguyễn Thế Hệ biên soạn. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến nhận xét, phê bình của bạn đọc nhằm giúp cho nội dung cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

  Download File: http://www.thuvienso.info/index.php/component/thuvientructuyen/chitiet/xem/16780/bai-tap-xac-suat-va-thong-ke-toan-pgs-ts-nguyen-cao-van-262-trang#ixzz1i0u9Tuhh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Lớn Môn Xác Suất Thống Kê
 • Tài Liệu Sách Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Đào Hữu Hồ
 • Hướng Dẫn Học Tập Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán (2017)
 • Tài Liệu Hướng Dẫn Giải Các Bài Toán Xác Suất Thống Kê Đào Hữu Hồ
 • Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Của Nguyễn Cao Văn